Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen"

Transkript

1 Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen Dimensionera extern valdistrikt och lokaler röstmottagare och material information utbildning valkretsar övrig personal transporter 7 Valdag beslutad förtidsröstning Hantera övriga förtidsröster Institutionsröstning Valdag Onsdagsräkning Valresultat 13 Förrådsställa Behålla material och utrustning som beredskap för nytt val Version 1.0 Processägare: Robert Österlund, kommunledningskontoret Processhandledare: Lena Gustafsson, kommunledningskontoret

2 1. Dimensionera valdistrikt och valkretsar detaljerad processkarta Idag-processen 1 Förändringar i befolkningsstatistik Ta emot statistik från Valmyndigheten Komplettera med kommunens prognos Kommunens statistiker Ta fram kartunderlag Kommunens statistiker Dimensionera valdistrikt Dimensionera valkretsar Ta fram beslutsförslag över dimensionering Godkänna beslutsunderlag Valnämnden Godkänna beslutsunderlag KS Beslut (senast 31 oktober) KF Fastställa KFbeslut Länsstyrelsen Fastställd dimensionering Gammal dimensionering från tidigare beslut

3 2. lokaler detaljerad processkarta Idag-processen 2 Inventera och boka befintliga lokaler för valdag Diskutera med Valnämnden Inventera behov av nya lokaler för valdagen Valdag beslutad Inventera och prel.boka befintliga röstningslokaler Inventera och prel.boka befintliga lokaler för institutionsröstning Diskutera med Valnämnden Diskutera med Valnämnden Inventera behov av nya röstningslokaler Inventera behov av nya lokaler för institutionsröstning Besiktiga nya lokler enligt kravspecifikation (och ev prel.boka) Godkänna lokal Beslut om lokal Valnämnden Bekräfta bokning av lokaler Val genomförs Fakturahantering

4 3. material detaljerad idag-process 3 Behov av material Dimensionera material Beställa material via Valportalen Beställa övrig material Kontrollera leverans från Valmyndigheten Producera egna trycksaker Komplettera inredning 3:1 3:2 Duka upp inför förtidsröstning/ institutionsröstning Packa inför förtidsröstningen/ institutionsröstning Leverera material och utrustning Genomföra förtidsröstning/institutionsröstning Material och utrustning åter till valkansliet 3:3 Checklista/rutinbeskrivning för olika uppdukningar Duka upp inför valdagen Packa inför valdagen Hämta material och utrustning Materialbehovet tillgodosett 3:4 hämtning/utlämnande Genomföra val Lämna in material och utrustning Duka upp ordförandepåse Packa ordförandepåse Hämta material och utrustning Ordförande valdistrikt

5 4. extern information detaljerad idag-process 4 Behov av information Inventera befintlig information på olika plattformar Uppdatera informationen Skapa manus till kungörelse Kontakta kommunikationsavdelningen Publicera på olika informationsplattformar Kommunikationsavdelningen Beställa annonsplats till kungörelse i lokalpressen Kommunikationsavdelningen Skapa rutin för mediakontakter och Valnämnden Informera Servicecenter Informationen tillgodosedd

6 5. röstmottagare och övrig personal detaljerad processkarta Idag-processen 5 Förfrågan gäller även förtidsröstningen Lokaler och tider beslutade Se över behov av röstmottagare Uppdatera befintligt register Sända förfrågan till tidigare medverkande Sända förfrågan till de som tackat nej senaste val Sända förfrågan till de som lämnat intresse Uppdatera register utifrån svar Behov av nyrekrytering Nyrekrytera Placera röstmottagare Sända bekräftelse om placering Kontrollera arvodesunderlag Sända underlag till löneenheten för utbetalning av arvoden Ersätta sena återbud Val genomfört Sända in tidrapport förtidsrötning 5:1 om vilka röstmottagare som ska ha vad i utskicket. 5:2 Kontrollera arvodesunderlag för sena placeringar Kontrollera, räkna och attestera tidrapporter utbildning Rutin arvoden och tidrapporter Sända underlag till löneenheten för utbetalning av arvoden Skicka tidrapporter till löneenheten Betala ut arvoden Löneenheten och övrig personal erhållit rätt ersättning

7 6. utbildning detaljerad processkarta Idag-processen 6 Utbildningsbehov Schemalägga utbildning Boka lokal med förtäring Planera innehåll och material Inbjuda till alternativa utbildningstillfällen Sända in svar med val av utb.tillfälle Registrera inkomna svar 6:1 Kontrollera svarsfrekvens Ringa till ej svarande Skicka kallelse till utbildningstillfälle Genomföra utbildning Utbildning genomförd

8 7. transporter detaljerad processkarta Idag-processen 7 Behov av transporter Dimensionera transporter Göra schema Boka bilar för hela valperioden Uppdatera transportpärmen Hämta bilar Söka kör- och parkeringstillstånd Packa bilar 2 8 lokaler förtidsröstning material 3 valdagen 11 7:1 Utrusta servicebilen Genomföra transporter Val genomfört Lämna tillbaka bilar Transporter tillgodosedda Checklista

9 8. förtidsröstning detaljerad processkarta Idag-processen 8 Instruktion vem gör vad Valdag beslutad 8:1 Ta fram underlag till nämnd Presentera för nämnd Nämndbeslut lokaler röstmottagare och material utbildning övrig personal 8:2 Iordningsställa lokaler Leverera material Förtidsrösta Väljare Öppna servicetelefon Väljarförteckning fylls i Räkna väljarförteckning och ytterkuvert Paketera i omslag Hämta förtidsröster i egna lokaler Sortera ytterkuvert Registrera i verksamhetssystem Valportalen Väljare från Örebro kommun 8:3 Packa och plombera per valdistrikt Låsa in till valdagen Hantera övriga förtidsröster 9 Transportera bort material och Återställa lokaler utrustning 13 Förrådsställa Förtidsröstning avslutad Se handledning från Valmyndigheten Posta till resp. kommun Förtidsröstning säkerställd

10 9. Hantera övriga förtidsröster - detaljerad processkarta Idag-processen 9 Förtidsröstning före valdagen i annan kommun 9:1 Hämta förtidsröster från andra kommuner på Posten Sortera ytterkuvert per valdistrikt Registrera i verksamhetssystem Valportalen 9:2 Packa och plombera per valdistrikt Låsa in till valdagen Förtidsröstning säkerställd Posten Posten Förtidsröstning utomlands Hämta utländsröster på Posten Sortera ytterkuvert per valdistrikt Registrera i verksamhetssystem Valportalen 9:3 9:4 Packa och plombera per valdistrikt Ambassadröst, vit, eller brevröst, gul Vit Gul Låsa in till onsdagsräkningen Förtidsröstning säkerställd Posten Låsa in till valdagen Förtidsröstningslokal öppnar på valdagen Förtidsrösta Väljare Hämta förtidsröster från valdagen Sortera ytterkuvert per valdistrikt Registrera i verksamhetssystem Valportalen Väljare från Örebro kommun 9:5 Packa och plombera per valdistrikt Låsa in till onsdagsräkningen Förtidsröstning säkerställd Posta till resp. kommun

11 10. institutionsröstning detaljerad processkarta Idag-processen Behov av institutionsröstning 10:1 Inventera aktuella institutioner Planera öppettider Beslut Valnämnden lokaler röstmottagare och övrig personal utbildning Iordningställa material Kontaktlista Hämta material Institutionsrösta Väljare Institutionsröstning genomförd Lämna in material och röster till valkansliet n Sortera ytterkuvert per valdistrikt Registrera i verksamhetssystem Valportalen Väljare från Örebro kommun Låsa in till valdagens Posta till resp. kommun Institutionsröstning säkerställd

12 11. Valdagen detaljerad idag-process 11 Instruktion valdag vem gör vad och när Valdag beslutad Ta fram inlåsta förtidsröster Duka upp inför hämtning Hämta röstlängd och förtidsröster före kl Öppna vallokalen kl Kontrollera antal ytterkuvert förtidsröster Markera förtidsröster i röstlängd Öppna telefonjour 11:1 Genomföra transporter: Förtidsröster Material Bud Valskjuts Stänga vallokal kl Lägga förtidsröster i valurnor Räkna röstlängd Räkna valkuvert x3 per valurna Stämmer valkuvert och röstlängd Sprätta valkuvert x3 Sortera per parti x3 Räkna röster per parti x3 Skriva protokoll x3 Ringa in resultat till Länsstyrelsen x3 Paketera valsedlar per parti x3 Instruktion från Valmyndigheten Transportera valkassar till gemensam mottagning för valkansliet och Länsstyrelsen Transportera röd valkasse till valkansliet Låsa in röd valkasse till onsdagsräkning Återställa vallokal Preliminärt valresultat

13 12. onsdagsräkning detaljerad processkarta Idag-processen 12 Lagstadgad onsdagsräkning 12:1 Utrusta lokalen Sortera efter valkrets bakom lykta dörrar: Underkända röster Sent inkomna förtidsröster Brevröster Onsdag morgon Ta fram inlåsta röster och röstlängder Duka upp efter valkrets Kungjort klockslag Öppna dörr för allmänheten Genomföra onsdagsräkning enligt Valmyndighetens rutin Rapportera resultat i Valportalen Packa enligt Valmyndighetens rutin Transportera valkassar till Länsstyrelsen Preliminärt valresultat

14 13. Förrådsställa detaljerad idag-process 13 Onsdagsräkning avslutad Sortera material och utrustning Underhålla material och utrustning Stänga förrådsdörren Arkivera enligt fastställd arkiveringsplan Ajourhålla register över röstmottagare Uppdatera lokalförteckning Beredskap för nytt val

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll)

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) Nyhetsbrevet i korthet VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2014:22 V Stockholm

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning...

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning... Val i Sverige Innehåll 1. Det svenska valsystemet... 2 2. Valgeografi... 4 3. Rösträtt och röstlängd... 5 4. Partier och valsedlar... 6 5. Röstning... 10 6. Rösträkning på valnatten... 13 7. Slutlig rösträkning...

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE SKOLVAL 2014 Det är dags att arrangera skolval på er skola. I det här häftet hittar ni instruktioner och riktlinjer för hur ni arrangerar skolval inför Europaparlamentsvalet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 214-1-1 DNR VN 214.15 EMELIE HALLIN SID 1/1 UTREDARE 8-5878523 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE VALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering

Läs mer

Kommunal folkomröstning mellan valen

Kommunal folkomröstning mellan valen VALMYNDIGHETENS MANUALER Kommnal folkomröstning mellan valen Valmyndigheten 770 tg 10 1 Den här manalen gäller för kommner och landsting som ordnar kommnal folkomröstning som ej sammanfaller med allmänt

Läs mer

Bevara eller gallra. Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet

Bevara eller gallra. Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra 1 Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet SKL Kommentus AB 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00 (kundservice

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER VI I KARLSTAD EN TIDNING FRÅN KARLSTADS KOMMUN TILL ALLA KARLSTADSBOR AUGUSTI 2014 VAL- SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER FRÅGOR OCH SVAR: ALLT DU BEHÖVER VETA OM VALET KARIN JOBBAR

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002 1 (29) Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2 (29) Innehåll Verksamhetsöversikt och finansiering 3 Verksamheten under budgetåret 4 Centrala förberedelser 4 Information 9 Det webbaserade

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2010 2 Innehållsförteckning sid. Resultatredovisning 3 1. Valmyndighetens uppdrag och mål

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER hösten 2007 Innehåll Ombudsregler sida 3 Guldombud sida 3 Logga in som teaterombud sida 4 Påminnelse om kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/Skriva ut/skicka/betala

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER 2011 Innehåll Att bli skolombud sida 3 Regler sida 3 Logga in som skolombud sida 4 Borttappade kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/skicka/betala biljetter

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil BOKA RESOR I KTH-RES Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil Flik: Person Kontrollera att förnamn och efternamn är rätt stavade

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola När Process Ansvariga Beslut (tidpunkt) Övrig info November Upptagningsområden utarbetas och bereds inför beslut

Läs mer

FASTUM RUTINBESKRIVNING

FASTUM RUTINBESKRIVNING FASTUM RUTINBESKRIVNING AVSEENDE EKONOMISK FÖRVALTNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Rutinbeskrivning Detta dokument utgör bilaga till avtal mellan UBC Förvaltning AB (nedan kallad ) och Kunden och preciserar

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Församlingens ändamål

Församlingens ändamål STADGAR FÖR JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM antagna och enhälligt fastställda av Judiska Församlingens i Stockholm fullmäktige den 25 oktober 2012 och den 6 december 2012 Församlingens ändamål 1 Judiska

Läs mer

l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19

l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19 l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19 Au 131 Dnr KS 189/2015 Utredning av löneadministration inom Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer