Mowic RoadTrack. Realtidshantering av mobila resurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mowic RoadTrack. Realtidshantering av mobila resurser"

Transkript

1 Mowic RoadTrack Realtidshantering av mobila resurser

2 Effektivisera Realtidshantering av mobila resurser Överlämning mellan passen blir mer effektiv Effektiv ruttplanering Ta in data från fordonet till systemet - avvikelser, mängd material etc Kommunikation mellan kontor och fordon, både realtid och historik Förenkla Enkel kom-i-gång, ingen installation av GPS enhet behövs Samma system året om, plogning, saltning, sandning, parkskötsel etc Vägvakten kan på plats logga vägskador eller hinder Moduluppbyggt system för specifika behov Fakturaunderlag direkt från systemet Få kontroll på vägunderhållet Kontroll över material och tidsåtgång Kvalitetssäkra arbetet, detaljerad bild var arbetet utförts Logga hinder och avvikelser Bättre och korrekt information i försäkringsärenden Aktuell arbetsstatus

3 Varför investera i Mowic RoadTrack? Mowic RoadTrack Ett komplett system för drift, underhåll & ekonomi Mowic RoadTrack är ett heltäckande stödsystem som hanterar planering, realtidsstyrning och uppföljning av verksamhet inom väg och underhåll. Systemet effektiviserar administrationen och ger en fullständig dokumentation av utfört arbete. Kunderna är allt från den lilla kommunen med några få egna fordon till den största entreprenören med över 1000 fordon i daglig verksamhet. Man kan göra allt ifrån att endast följa bilarnas positioner till att få en komplett dokumentation av en brist t.ex. i en vägbana med foto och materialuppföljning. Behoven styr vilka komponenter du behöver. Vad säger kunden? Svevia i Edsbyn sköter vägarna med stöd av GPS Edsbyn är ett av Svevias 76 driftområden i Sverige som i dag använder MowicRoadTrack med MobiWin QA för att kvalitetssäkra vägunderhållet. Innan Mowic RoadTrack införskaffades så ägnade Magnus Jonsson (produktionsledare, Svevia, Edsbyn) mycket tid åt administration av tidrapporter från åkarna som subjektivt skulle bedömas och matas in manuellt. Det handlade om lappar som varje månad skulle hanteras. Mindre administration Nu får Magnus ut ersättningsunderlag från GPS-systemet för alla åkare på några minuter, och Magnus kan istället ägna sin arbetstid åt annat. Magnus har även erfarenhet av GPS-system från andra leverantörer. Han anser att fördelarna med Mowic RoadTrack är användarvänligheten, både gällande fordonsenheten BlueTex GPS med sex tydliga knappar, och programvaran Mobiwin QA på kontoret med vilken han snabbt tar fram sina rapporter. GPS-system En viktig del för verksamheten Magnus tror att GPS-systemen framöver kommer bli än viktigare för Svevias verksamheter och att potentialen är stor för nya användningsområden och ytterligare funktionalitet.

4 I FORDONET Ett enkelt handhavande BlueTex GPS används för GPS- spårning av fordon och maskiner i realtid. I BlueTex GPS kombineras GPS, radiomodem, tangentbord, batteri samt antenner i en och samma enhet. För fler funktioner som kräver skärm kan istället en handdator anslutas. BlueTex GPS Enheten rapporterar ID, position, fart, riktning, tid samt status kontinuerligt så fort den slagits på. Ingen inloggning eller komplicerade knappkombinationer för att starta, bara slå på så är den igång. De sex funktionsknapparna programmeras efter typ av verksamhet. BlueTex GPS monteras i fordonen utan åverkan med ett vakuumfäste (option) eller skruvas fast med standardfäste. Den strömförsörjs med inbyggt batteri eller via fordonets cigarettuttag. Ingen fast installation krävs vilket underlättar betydligt när utrustningen ska användas av underentreprenörer. Enheten flyttas lätt mellan olika fordon. BlueTex GPS kan även användas som handburen enhet. Tack vare enhetens enkla handhavande kan användaren redan efter några minuters instruktioner hantera den på ett riktigt sätt. Det är tydliga knappar att trycka på. För att förenkla för driftansvarig så kan BlueTex GPS fjärrkonfigureras. På så vis slipper han att samla in enheterna för att t.ex. byta funktion på funktionsknapparna. Handdator För fler funktioner kan en handdator med skärm anslutas för bland annat arbetsorderhantering avseende service, reparationer, transporter mm. Vidare ger den utföraren möjlighet att själv kunna hämta ut eller ta emot ärenden på plats. Efter avslutat uppdrag kan utföraren enkelt återrapportera förbrukat tid, material eller annan information som behövs för fakturaunderlag. AME Entreprenad i Kareby AME har idag 23 st BlueTex GPS:er. En sopmaskin är även utrustad med Advanced I/O för att automatiskt logga och skicka information om när sopaggregatet slås igång och stängs av. BlueTex GPS:en är med vid alla typer av jobb, även vid manuellt arbete utan fordon, t.ex. på perronger. I vinter har GPS-historiken kommit till användning flera gånger vid försäkringsfall. - Den data vi får ut ur systemet är till stor nytta och reder snabbt ut eventuella frågetecken, säger Tomas Ericsson, kvalitetsansvarig på AME Entreprenad. Söderhamns kommun GPS-systemet införskaffades med syfte att minska administrationen, få bättre kontroll och få fram korrekta debiteringsunderlag till underentreprenörerna. Karina Nylander, gatuchef på tekniska serviceförvaltningen tror att framtiden är ljus för den här typen av system och säger: Vi har säkert sparat 10% den första vintern vi använde systemet,.

5 Vi har säkert sparat 10% den första vintern vi använde systemet Karina Nylander Söderhamns kommun Användningsområden Avvikelsehantering Med systemet finns det möjlighet att ange i realtid om något hindrat arbetet från att utföras. Vid felparkerade bilar på vägar under snöröjning kan man enkelt ange dess position och varför arbetet ej kunde utföras optimalt. Med en avvikelsehantering i realtid får man snabbt en bild över läget och kan åtgärda problemet på en gång. Automatisk aktivitetsloggning En stor fördel med Mowic RoadTrack är möjligheten till automatisk loggning av aktiviteter, utan manuella knapptryckningar. Typexempel är inkoppling av plogar, sand- och saltspridare, sop- och klippaggregat. Saltdata direkt in i systemet Med saltspridare ansluten till BlueTex GPS:en så kan materialmängder beräknas och skickas in direkt till MobiWin QA. Även data från friktionsmätning kan hanteras. Rapportera i fält En vägvakt eller arbetsledare kan med sin handdator direkt på plats registrera ärenden med exakta koordinater, foton och beskrivningar. Sedan kan en utförlig arbetsorder skickas till den lämpligaste utföraren som rapporterar kontinuerligt in tid-, km- och materialåtgång. När jobbet är färdigt skickas en klarrapport som automatiskt genererar ett fakturaunderlag på kontoret.

6 Är alla ute och kör? Ligger någon efter tidsplanen? Klarar vi tidskraven? Vilka vägar är inte åtgärdade? Var finns det avvikelser? PÅ KONTORET Total överblick över flottan MobiWin QA är ett ledningssystem som använder GPS-tekniken för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheter med mobila resurser inom kommun och entreprenad. utrustade med enheten BlueTex GPS. Med arbetsordermodulen (option) används handdatorer eller PC för mer avancerad uppföljning, ledning och effektivisering av personalens arbete. GPS-positioner, aktuell åtgärd och avvikelserapporter skickas automatiskt från fordonet till ledningscentralen via ett mobilt radionät och fordonen presenteras som symboler på en karta i realtid i datorn. Tydliga kartutskrifter av utförda åtgärder kan användas för genomgång med beställare, förare eller annan personal. Tidrapporter för fordon eller för arbete inom geografiska områden skapas enkelt i systemet och kan användas som fakturaunderlag. I grundutförandet av MobiWin QA hanteras i första hand fordonsrörelser och arbeten som utförs med fordon eller maskiner Utifrån ärenden som matas in i systemet skapas arbetsorder som skickas ut till den lämpligaste utförarens handdator. Utföraren kan läsa all information om jobbet och rapporterar kontinuerligt in tid-, km- och materialåtgång. När jobbet är färdigt skickas en klarrapport som automatiskt genererar ett fakturaunderlag på kontoret. Handdatorns inbyggda GPS används dels för navigering till platsen, dels för att kontinuerligt rapportera in positioner till kontoret. Arbetsledaren använder positionerna för att välja närmaste resurs till uppdragen och för att få bästa möjliga uppföljning av arbetet. Västerås Stad Västerås stad har idag en egen MobiWin QA-server med egna kartor och drygt 100 fordon utrustade med Bluetex GPS:er. I Västerås används systemet framförallt för vinterväghållningen men sommartid flyttas utrustningen för uppföljning av gräs- och kantklippning, sopning, brunnssugning mm. Kjell Olsson, kundansvarig för driftuppdrag. - Vi är mycket nöjda med systemet. Det är ett perfekt verktyg för oss att kvalitetssäkra vårt arbete såväl vinter som sommar. Att hela tiden ha kontroll på vilka vägar som är plogade och halkbekämpade ger oss det underlag som behövs för att kunna ge rätt information till allmänheten om läget på vägarna i staden. - Detta ingår i stadens mål om att ge alla invånare i Västerås rätt information och så bra service som möjligt, avslutar Kjell.

7 Edsbyn-FALKÖPING :06 20:40 12,57 0,00 0,00 0,00 Snöröjning 12,57 0,00 338,66 Störning Övrigt 0,01 0,00 0,05 Totalt 12,57 338,71 Användningsområden Planering Möjligheten finns att använda NVDB eller kommunens egna kartor med vägnät samt gång- och cykelbanor. Till programmet finns det verktyg för att planera rutter (plog, salt, sandupptagning mm) med automatisk beräkning av km och körtid. Efter att rutten är bestämd skrivs denna ut med tillbehörande karta till utföraren av jobbet. Uppföljning Sökning kan utföras på historisk aktivitets- och positionsdata för fordon, för geografiska områden och för angivna gatuadresser. Den sökta informationen presenteras i sammanställda rapporter för den period som efterfrågas. Exempel på andra rapporter som lätt kan skrivas ut är salt och koldioxidutsläpp för en viss väg eller område eller en sammanställning av aktiviteter som utförts under en vecka. Ekonomimodul Utföraren rapporterar kontinuerligt in tid-, km-, och materialåtgång och när jobbet är färdigt skickas en klarrapport som automatiskt genererar ett fakturaunderlag på kontoret. Till fakturaunderlaget kan hänsyn tas till mer avancerade ersättningsmodeller såsom ersättning för åtgärd på rutt, framkörning till rutt, per utkallning, sandpåfyllning och/eller för km åtgärdad väg : :00 Filter 1 Edsbyn-FALKÖPING Arbetsorderhantering Denna tilläggsmodul ger möjlighet att även effektivisera ledningen av personalens arbete. Utifrån ärenden som matas in i systemet skapas arbetsorder som skickas ut till den lämpligaste utförarens handdator. Beställaren kan enkelt gå in i systemet och se aktuellt status på ärendet.

8 Mowic RoadTrack Realtidshantering av mobila resurser Systemet består av enkel eller avancerad fordonsutrustning som rapporterar in GPS-data, aktiviteter och volymer via ett mobilt radionät till kontorsverktyg för vidare bearbetning. System och applikationer driftas av B&M/Mowic som en tjänst där kontorsanvändarna loggar in via Internet. Systemet är användarvänligt och uppbyggt i moduler där funktioner enkelt kan läggas till eller döljas för användare med olika arbetsuppgifter eller bakgrundskunskaper. Systemet är uppbyggt så att inte data förloras i något led vid driftstörningar. Data mellanlagras om fordonsenheterna tappar radiotäckning eller vid driftsavbrott på server eller internetförbindelse. Efter ett avbrott i något led skickas data automatiskt till servern. Systemet kan nyttjas dygnet runt och under hela året. Felrättning, support och service är tillgängligt kontorstid kl MobiWin QA BlueTex GPS Ruttplanering med körbeskrivningar Automatisk GPS positionering Ledning och övervakning vid utförande Åtgärds- och avvikelserapporter Uppföljning av prioriterade vägar Fordonshistorik Rutthistorik Lätt att flytta mellan olika fordon utan krav på installationsarbete. Funktionsknappar för manuell registrering av aktiviteter och avvikelser. Robust utrustning som tål att användas i fuktig, dammig och tuff miljö motsvarande IP54. Flexibel och utbyggbar fordonsutrustning som är speciellt anpassad för vinterväghållning och andra drift- och underhållsverksamheter i en kommun eller ett driftområde. Uppföljning av prioriterade vägar Mowic MobiWin QA levereras av Mowics samarbetspartner B&M Systemutveckling AB som är ett mjukvaruföretag med en tydlig high-tech profil. Verksamheten består av konsultverksamhet men också av utveckling och marknadsföring av egna produkter. B&Ms spetskompetens ligger inom områdena GIS, mobil datakommunikation och positioneringsteknik. Mowic är ett teknikbolag med spetskompetens inom mobildata och GPS-baserade lösningar. Som operatör med eget nät och i samarbete med utvalda partners erbjuds kompletta helhetsåtaganden inom M2M för affärskritisk data Mowic har sedan 10 år tillbaka arbetat med avancerade GPSsystem för drift och underhåll av vägar och infrastruktur och levererar lösningar till flertalet av de största aktörerna i Norden. Telefon: +46 (0) Mowic AB Alla rättigheter reserverade

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

TRACKING HÖGTEKNOLOGI SPARAR RYGGAR OCH PENGAR LÄS HUR NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS- BOLAG EFFEKTIVISERAR. SID 4 5 PLANNING &

TRACKING HÖGTEKNOLOGI SPARAR RYGGAR OCH PENGAR LÄS HUR NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS- BOLAG EFFEKTIVISERAR. SID 4 5 PLANNING & PLANNING & TRACKING MOBILA DATALÖSNINGAR FÖR TRANSPORT-, SERVICE- OCH SÄKERHETSBRANSCHEN SNÖRÖJNING I SÖDERHAMN SID 6 LARMSYSTEM TILL FÖRSVARET SID 8 HÖGTEKNOLOGI SPARAR RYGGAR OCH PENGAR LÄS HUR NORDVÄSTRA

Läs mer

Välkomna till Stoneridge Nordic

Välkomna till Stoneridge Nordic Produktkatalog 2012 Välkomna till Stoneridge Nordic Jag är mycket stolt och glad att kunna presentera nästa steg i vårt företags utveckling, nämligen vår satsning på åkerier. Vi har under 2011 byggt ett

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Världens smartaste nyckelskåp

Världens smartaste nyckelskåp Världens smartaste nyckelskåp Det Sverige-baserade ScandinavianSafe AB har haft sitt IQ-Cabinet system i kommersiell drift sedan hösten 2007. Utveckling och introduktion av systemet har gjorts tillsammans

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning

Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning Innehållsförteckning INLEDNING...3 Anbudsanvisningar...3 Kort om Teknisk Service...5 Bakgrund...5 DEL 1 BEDÖMNING AV FÖRETAGETS FÖRMÅGA, UTVECKLINGSKAPACITET

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX Administrationshandbok ABAX Körjournal www.abaxsverige.se Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX Innehåll Administration av ABAX körjournal 3 Menyer 3 Körjournal 3 Fordon 3 Fordon 4 Mätarställning 4 Service

Läs mer

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Artologik EZbooking är det användarvänliga bokningsprogrammet som hjälper er att få ordning på alla bokningar. Ni ser snabbt och enkelt beläggningen på olika

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm repo03.docx 2012-03-29 LEKEBERGS KOMMUN Uppföljningssystem transporter Uppdragsnummer 1553884000 Sweco Environment AB Örebro Vatten och Miljö Pontus Halldin, Martyna Mikusinska 1 (26) S w e co Grubbensgatan

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Så funkar Novacura Flow

Så funkar Novacura Flow Ett verktyg ska göra arbetet enklare för den som utför det. Företag behöver verktyg för att deras medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter och dessutom verktyg för att planera att allt utförs i rätt

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt!

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! KUNDORIENTERAD SEDAN 1992 1 2 Idus IS ger dig många fördelar Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. Vår

Läs mer

Idhammar Underhåll - det profesionella valet

Idhammar Underhåll - det profesionella valet Produktfakta Idhammar Underhåll Idhammar Underhåll - det profesionella valet Snabbfakta Omedelbar information vid stopp och störning Minska risker och uppfyll myndighetskrav Optimera resursutnyttjande

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

INNEHÅLL. Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 6. Skapa/Ändra TA (TRV)... 17. Systeminformation och systemstöd... 21

INNEHÅLL. Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 6. Skapa/Ändra TA (TRV)... 17. Systeminformation och systemstöd... 21 Användarhandledning FIFA - Sökande Förbättrad Information För Arbete på väg, är systemet som hanterar. Ansökan trafikanordningsplaner, handläggning, beslut, trafikföreskrifter, diarieföring, kontroller,

Läs mer

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Titel: Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer