Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010."

Transkript

1 Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar av överdrivet spelande. Huvudmål i Hofors Att minska tillgängligheten av tobak, alkohol- spel- samt ett narkotikafritt Hofors. Alla ungdomars uppväxtmiljö skall vara tobaks-, alkohol-, narkotika-, spel-, och drogfri. Mål - tobak att antalet ungdomar under 18 år som börjar snusa skall minska att antalet vuxna tobaksanvändare skall minska. att verka för att skapa flera rökfria miljöer. Mål - alkohol barn och ungdomars rökvanor. nyblivna föräldrars rökvanor. försäljning av tobak till ungdomar under 18 år möjligheten till rökavvänjning antalet rökfria miljöer i t.ex. samlingslokaler, och idrottsanläggningar informationen samt tillsynsinsatser till den vuxna befolkningen att alkoholkonsumtionen bland både vuxna och ungdomar skall minska att genomsnittsåldern för alkoholdebuten skall försöka höjas att alkoholkonsumtionen bland ungdomar skall minskas att kraftfullt verka för handlingsberedskap i arbetslivet. att rätten till föreningsbidraget förutsätter att en drogpolicy upprättats i föreningen. 1

2 att redovisa (ange) mätbara mål och/eller mätbara lägesbeskrivningar och statistik. den totala alkoholkonsumtionen. tillgång till och utbud av alkohol. tillsynen av alkoholhanteringen på restauranger samt efterfråga en ansvarfull folkölsförsäljning i butiker. berusningsdrickande och alkoholkulturen (till mer återhållsamma alkoholvanor). alkoholkonsumtionen hos grupper som har hög konsumtion punktnykterhet t.ex. i samband med graviditet, sjukdom, i trafiken, på arbetet och i förenings- och idrottssammanhang olaglig alkoholinförsel olaglig försäljning, tillverkning och hantering av alkohol samtliga arbetsplatser att skriva en alkoholpolicy utvecklingen av alkoholprogram på arbetsplatser i samarbete med näringsliv offentliga arbetsgivare fackföreningsrörelsen m.fl. vården för människor med etablerade alkohol- och drogberoende Mål narkotika att antalet narkotikamissbrukare skall minska att inga ungdomar skall testa eller använda narkotika att garantera ungdomar med drogberoende kommunmedlemmar vård och behandling inom ramen för en professionell öppenvård och institutionsvård. att antalet personer med läkemedelsmissbruk skall minska. attityderna mot narkotika tillgång till och utbud av narkotika strukturerade insatser för tidig upptäckt och tidiga insatser möjligheter till tidig vård för unga missbrukare narkotikaanvändningen bland ungdomar läkares förskrivning av receptbelagda narkotikaklassade läkemedel. Mål - dopning att antalet dopningsanvändare skall minska att inga ungdomar skall testa eller använda dopningsmedel 2

3 attityder mot dopning tillgång till och utbud av dopningsmedel Mål - spel att det totala spelande skall minska att antalet spelberoende minskar att ungdomar under 18 år inte hamnar i ett spelberoende Åtgärder kontrollen av åldersgränser Möjlighet till vård för sitt spelberoende Åtgärder för att stödja det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Hofors; samt framtagande av handlingsplaner vid samtliga enheter inom kommunen. Det förebyggande arbetet måste ges en väl fungerande och tydlig struktur för att kunna nå framgång. Handlingsplanerna är de dokument som beskriver vad som skall göras på lokal nivå under varje period. I handlingsplanerna anpassas strategins mål till rådande förhållanden i Hofors. Handlingsplanerna skall innehålla konkreta mätbara processmål. En viktig förutsättning för att nå framgång i det förebyggande arbetet är att det ges ett samlat centralt stöd, att det bygger på utvärderade metoder och att de personer som arbetar förebyggande i olika verksamheter har en bred kunskap om strategin för ett förebyggande arbete. Insatserna inom strategin kommer att baseras på god kunskap om hur konsumtions-mönstret och relaterade problem och skador är fördelade i befolkningen samt hur utvecklingen ser ut över tid. En sådan analys måste kombineras med en inventering av vilka resurser som finns för det förebyggande arbetet och vilka förebyggande aktiviteter som redan pågår. Vidare måste åtgärder i den alkohol- och drogförebyggande strategin noggrant följas upp och utvärderas med målet att hela tiden förbättra kvaliteten i arbetet. Åtgärder för att påverka efterfrågan Ambitionen är att öka medvetenheten om tobak, alkohol, spel, narkotika och andra droger bland invånarna i Hofors kommun. 3

4 Insatserna är inriktade på att stödja och stimulera människor att ta ansvar för sin tobaks- och alkoholkonsumtion så att den inte får negativa effekter för dem själva eller för någon annan. Opionsbildning skall också leda till att stärka ungdomars och vuxnas attityder och värderingar mot användning av tobak, spel, narkotika och andra droger. Stärka alkohol- och drogpolicyarbetet på samtliga arbetsplatser i Hofors kommun; offentliga som privata. Missbruksproblem bland personalen på arbetsplatserna påverkar trivsel, gemenskap, säkerhet, effektivitet och hälsan. Studier visar att kraftfulla program för arbetsplatser ger mycket goda resultat och är kostnadseffektiva genom att minska såväl sjukfrånvaro som personalomsättning. När alkoholmissbruket och eller drogmissbruk påverkar den anställdes situation på arbetsplatsen är det viktigt att ingripa tidigt. Insatser i form av rådgivning i samband med tidig upptäckt av en riskfylld alkoholkonsumtion hos en anställd kan vara en effektiv metod att minska högkonsumenters riskfyllda alkoholmönster. Det är viktigt att kommunen har en utarbetad strategi för hur man skall stödja de personer som behöver få hjälp till ett drogfritt liv. Vem gör vad i Hofors? Kommunfullmäktige fastställer i samverkan med nämnderna de kommunala målen för varje område. Kommunstyrelsen arbetar bland annat med strategier planering och samordning, medan kommunens nämnder eller enheter ansvarar för det praktiska genomförandet. Individ och familjeomsorgen arbetar i första hand i samverkan med den enskilde för att komma till rätta med missbruksproblem. Dessutom har individ- och familjeomsorgen ansvar för tillsyn och tillståndsgivning när det gäller serveringstillstånd av alkohol. Tillståndshandläggaren ansvarar även för tillsynen av att folköl samt tobak inte säljs till den som är under 18 år. Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för och har tillsynen över de försäljningsställen som säljer tobak. Miljöoch hälsoskyddskontoret yttrar sig över samtliga ansökningar om serveringstillstånd till restaurangerna. Alla i Hofors kan vara med i genomförandet av strategin. Det finns många verksamheter/enheter i Hofors som är inriktade på att arbeta mot alkohol- och drogmissbruk samt att påverka människors hälsa och sociala välbefinnande. En del av dessa verksamheter bedrivs i det offentligas regi men mycket arbete bedrivs också på det ideella planet. Det är viktigt att de verksamheter som finns idag ges fortsatt stöd och möjligheter att följas upp och utvecklas. De befintliga 4

5 verksamheterna är en del av grunderna för det fortsatta alkoholskade- och drogförebyggande arbetet. Politiskt är det kommunfullmäktige som beslutar om Hofors kommuns strategi och den föreslagna handlingsplanen. Kommunstyrelsen har möjlighet att utse en grupp som ansvarar för genomförandet av strategin. Det åvilar varje nämnd att föra in handlingsplanen i sin verksamhetsplan och ansvara för att handlingsplanen följs upp. Utvärdering Strategins processer skall fortlöpande följas upp och dokumenteras medan effekterna av strategin skall utvärderas efter att perioden för denna strategi gått ut. Utvärderingen skall genomföras parallellt med strategins genomförande. 5

6 6

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 4 2. Organisation för revidering av programmet 5 2.1 Politisk styrgrupp för programarbetet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Vägen mot en solidarisk och demokratisk värld fri från droger Drogpolitiskt program för Ungdomens Nykterhetsförbund Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997 Reviderat vid UNF:s kongress

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM ÅR 2007-2011 FÖR LANDSKAPET ÅLAND

ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM ÅR 2007-2011 FÖR LANDSKAPET ÅLAND ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM ÅR 2007-2011 FÖR LANDSKAPET ÅLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMITTÉUPPDRAG... 4 2. STYRNING... 5 3. SAMORDNING... 5 4. INSATSER MOT EFTERFRÅGAN OCH UTBUDET... 6 4.1.

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 Inledning... 3 Reglemente... 3 Kommunens ansvar... 3 Lagstiftning... 3

Läs mer

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor ch grundskolan samt gymnasiet ska erna till en stark attityd mot droge för att stärka eleverna och deras fö ta goda beslut. I

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Hur ser Umeås politiker på framtidens drogrelaterade frågor? Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå har ställt några frågor till kommunens politiker och gett möjligheten att svara på dessa. Det är av

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer