Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 17 december och onsdagen den 18 december, kl 09:30 1. Protokollsjustering I tur att justera är Joel Hamberg (V). 2. Val till kommunala uppdrag KSKF/2013:1 3. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 KSKF/2013:421 t behandlas av kommunstyrelsen på extra sammanträde den 17 december. Se separat kallelse. 4. Godkännande av aktieöverlåtelse avseende Eskilstuna Ekeby AB KSKF/2013:243 t behandlas av kommunstyrelsen på extra sammanträde den 17 december. Se separat kallelse. 5. Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern KSKF/2013:236 till kommunfullmäktige: Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern antas. 6. Kriterier för trygghetsboende KSKF/2013:508 (OBS! Kompletterande underlag, förslag till beslut, kommer att skickas ut efter ksau:s sammanträde samt beredningen för vård- och omsorgsboendens möte.) till kommunfullmäktige:

2 Eskilstuna kommun (6) 7. Tilläggsanslag för näringslivsutveckling 2014 KSKF/2013:519 Kommunstyrelsen anslår kronor ur tilläggsanslaget för näringslivsutveckling till projekt och aktiviteter enligt nedanstående förslag från kommunledningskontoret. 1. Eskilstuna Innerstad kronor 2. Sustainable business Mälardalen Eskilstuna Fabriksförening Create inkubator Ung Företagsamhet ALMI/IFS Styrgruppens för folkhälsa ansökan om pengar för hälsofrämjande insatser ur kommunstyrelsens allmänna anslag för 2014 KSKF/2013:498 Kommunledningskontoret beviljas kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag 2014 för hälsofrämjande och förebyggande insatser. 9. Ansökan från Eskilstuna Gardet om bidrag till uniformsbyte för paradorkestern KSKF/2013: För samverkansavtal med Eskilstuna Gardet avsätts kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med Eskilstuna Gardet. 10. Riktlinjer för avgifter för vård och omsorg i Eskilstuna kommun KSKF/2013:438 till kommunfullmäktige: Riktlinjerna för avgifter får vård och omsorg i Eskilstuna kommun antas. 11. Strategi för hantering av skadegörelse i samband med klotter KSKF/2013:416 Uppdragsbeskrivning om att revidera strategin för hantering av skadegörelse i samband med klotter antas.

3 Eskilstuna kommun (6) 12. Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun , remiss KSKF/2013: Handlingsprogrammet för mandatperioden remitteras till nämnder och bolag samt att råd och utskott bereds tillfälle att avge synpunkter. 2. Synpunkter på förslaget inlämnas till kommunstyrelsen senast 2 april Finansiering av Springpride 2014 KSKF/2013:405 Finansiering av Springpride 2014, kr, betalas ut till kommunledningskontoret från kommunstyrelsens allmänna anslag Godkännande av överenskommelse om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech KSKF/2013:492 Eskilstuna kommun antar överenskommelse om samverkansregler mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen 15. Godkännande för Swesbi Partnership AB som huvudman för förskola KSKF/2013:402 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag enligt 2 kapitlet 5 skollagen (2010:800), för aktiebolaget Swesbi Partnership AB som huvudman och Musse Said Yusuf som ombud, att bedriva förskola för 80 barn i åldrarna 1-5 år, i lokaler på Smaragdgången 1 i Eskilstuna, avslås, enligt utredning daterad den 23 oktober Arbetsplan för styrgrupp folkhälsa 2014 KSKF/2013: Kommunstyrelsen godkänner arbetsplanen för styrgrupp folkhälsa kronor avsätts ur kommunstyrelsens allmänna anslag till hälsofrämjande insatser 2014.

4 Eskilstuna kommun (6) 17. Verksamhetsplan 2014 för kommunala rådet för funktionshinderfrågor KSKF/2013:433 Verksamhetsplan för kommunala rådet för funktionshinder 2014 godkänns och läggs till handlingarna med beräknad kostnadsram på kronor för år Verksamhetsplan för jämställdhetsutskottet för år 2014 KSKF/2013: Jämställdhetsutskottets anslag för 2014 fastställs till kronor. 2. Jämställdhetsutskottets verksamhetsplan för år 2014 anmäls och läggs till handlingarna. 19. Verksamhetsplan för kommunala pensionärsrådet 2014 KSKF/2013: Verksamhetsplan 2014 för kommunala invandrarådet (OBS! Underlag delas ut vid ksau:s sammanträde) Verksamhetsplan för kommunala pensionärsrådet (KPR) 2014 godkänns och läggs till handlingarna med beräknad kostnadsram på kronor för år Yttrande över betänkandet "Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan" - SOU 2013:74 KSKF/2013:475 (OBS! Underlag delas ut vid ksau:s sammanträde) 22. Införande av rökfri arbetstid för anställda inom Eskilstuna kommunkoncern KSKF/2013: Rökfri arbetstid införs för anställda inklusive uppdragstagare samt för förtroendevalda i Eskilstuna kommunkoncern från och med den 1 maj Hjälp och motivation till rökavvänjning skall erbjudas dels i form av utbildningar och samtalsstöd och dels i form av subventionerade läkemedel för rökavvänjning.

5 Eskilstuna kommun (6) 23. Varumärkesplattform policy för arbetet med varumärket Eskilstuna KSKF/2013:511 till kommunfullmäktige: Att godkänna varumärkesplattform policy för arbetet med varumärket Eskilstuna. Kommunstyrelsen för egen del: Att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en handlingsplan för arbetet med varumärket i samarbete med Eskilstuna Marknadsföring AB. 24. Samverkansöverenskommelser för elitidrott med Eskilstuna gymnastikförening KSKF/2013: Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med Eskilstuna gymnastikförning. 2. Finansiering motsvarande kronor sker genom kommunstyrelsens anslag till ortsutveckling. 25. Svar på medborgarförslag - Dekorera stadshuset som en julkalender i december där ett fönster motsvarar en lucka i kalendern KSKF/2013:296 till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget bifalles. 26. Riktlinjer för markanvisning för Eskilstuna kommun, remiss KSKF/2013:441 till riktlinjer för markanvisning sänds ut på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag. 27. Gemensam karttjänst KSKF/2013:513 t behandlas av kommunstyrelsen på extra sammanträde den 17 december. Se separat kallelse. 28. Yttrande över RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet KSKF/2013:491 (Se samarbetsytan för ytterligare handlingar) Bifalla förslaget till svar på yttrandet över RUFS 2010.

6 Eskilstuna kommun (6) 29. Yttrande över betänkandet "Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster" - SOU 2013:68 KSKF/2013:452 (Se samarbetsytan för ytterligare handlingar) Kommunledningskontorets skrivelse antas som eget yttrande och sänds till miljödepartementet. 30 Anmälan av delegationsbeslut Anmäls och läggs till handlingarna. 31. Anmälningsärenden Anmäls och läggs till handlingarna. Jimmy Jansson Ordförande

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20 1(14) Plats och tid Filippa, MunktellArenan, kl 13:00-15.15 Beslutande Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Maria Buco (FP) Nicklas Älgekrans (S) Marianne Karlberg (S) Teresa Laurén (S), ersätter

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunstyrelsen 2012-01-09 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-13 1 (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer