Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Lärcentrum kan se tillbaka på ett händelserikt 2014, mycket tack vare alla kompetenta medarbetare. Under året har en rekrytering gjorts av en mediepedagog, något vi under en längre tid saknat. Rekryteringen är gjord tillsammans med Centrum för Kommunikation och tjänsten ska delas mellan Lärcentrum 75% samt Centrum för Kommunikation 25%. En rekrytering som vi också hoppas kunna bidra till ett ökat samarbete mellan de båda verksamheterna. Nu kan vi utveckla oss ytterligare med alternativa lärformer via nätet. En rekrytering påbörjades också till en efterträdare efter Gunilla Anvill Nilsson, utbildningssamordnare (med särskilt ansvar för ledarutvecklingsprogrammen i landstinget) som valt att sluta. Numera finns också en undersköterska 50 % på KTC (Kliniskt Tränings Centrum). Känns som ett viktigt bidrag till att komplettera teamet kring KTC. Någon gång i framtiden när ekonomin tillåter önskar vi också komplettera teamet ytterligare med en fysioterapeut. Utbildarnätverket utvecklas och antalet interutbildare har ökat. STORT TACK till er alla som bidrar inte bara till Lärcentrums uppdrag utan också till den kompetensutveckling som sker i landstinget. I nätverket ingår utbildare inom vården men även inom administration och IT. Vår katalog Din väg är numera väletablerad och efterfrågad. Ett annat utvecklingsarbete har också pågått under året, samverkan med länets kommuner. Spännande! Roligt om vi kan bidra till att skapa en mötesplats där landstingets och kommunernas vårdpersonal kan mötas och kompetensutvecklas tillsammans. Ett intentionsdokument har också tagits fram tillsammans med Mälardalens högskola där de väljer att hyra in sig i landstingets Kliniska Träningscentrum för sina sjuksköterskestudenter istället för att skapa ett eget KTC. Det är också ett bidrag till att skapa gemensamma mötesplatser, här mellan landstingets egna medarbetare och studenter och förhoppningsvis våra framtida medarbetare i vården. I slutet av året startade en ny upphandling av kommande ledarutvecklingskonsulter för att stödja den fortsatta ledarutvecklingen i landstinget. Ser fram emot ett nytt verksamhetsår 2015 med förhoppning om att vi även fortsättningsvis kan utvecklas med målsättningen att möta verksamhetens behov av kompetensutveckling. Vi vill tacka för ert förtroende för oss 2014! Lärcentrum Christina Hjulström Verksamhetschef

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Lärcentrums råd KTC-forum Medarbetare på Lärcentrum med tillhörande KTC Finansieringsmodellen Pedagogisk plattform och utbildarnätverk Sopplunch Kompetensutveckling som bedrivits inom ramen för lärcentrum Område 1 Ledarutveckling, lednings- och processutveckling Område 2 - Prioriterade utbildningar Område 3 - Regelbundet återkommande utbildningar Område 4 - Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar Område 5 - Förvaltningsvisa utbildningar/seminarier Område 6 Samverkan med länets kommuner Lärcentrum med tillhörande kliniskt tränings centrum (KTC) HLR Utbildningsverksamhet Utökning av lokaler Alternativa lärformer Nätbaserad utbildning Webb-TV Kompetenskort, TILDA Intern kompetensuteckling vid lärcentrum inkl KTC... 52

4 1 BAKGRUND Lärcentrum har sin bakgrund i tidigare Utbildningsservice. Verksamheten Lärcentrum startade 2006 efter en utredning på uppdrag från dåvarande landstingsdirektören Jan Brithon. Lärcentrum var då lokalmässigt placerad på ingång 7 i de lokaler som tidigare Utbildningsservice befann sig i. Verksamheten utvecklas och ett Kliniskt Tränings Centrum (KTC) har startats. Lärcentrums uppdrag diskuteras årligen i Lärcentrums råd för att sedan fastställas av HR-direktören. Underlaget tas fram av Lärcentrum. Organisation 2014 Lärcentrum Chefen för Lärcentrum deltar i Centrum för HR`s gemensamma möten som leds av HR-direktören. 5

5 2 LÄRCENTRUMS RÅD Lärcentrums råd har i uppdrag att arbeta för inriktning, prioritering och uppföljning av Lärcentrums verksamhet. Rådet ska också verka för att Lärcentrum medverkar till att utveckla och effektivisera hälso- och sjukvården enligt landstingets vision, värdegrund och inriktningsmål genom att stödja förbättringsarbete och utveckling av verksamhet, ledarskap och medarbetare HR-direktören är ordförande i rådet, representanter från förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården, Centrum för klinisk forskning och fackliga representanter ingår. Rådet sammanträdde under 2014 vid 3 tillfällen. I rådet ingår: Mats Beskow, personaldirektör (ordförande) Christina Hjulström, verksamhetschef Lärcentrum Christina Jogér, förvaltningschef PPHV Annette Daneryd, utvecklingschef VS Mats Enlund, verksamhetschef CKF/Kent Nilsson, forskare CKF (ersättare) Per Weitz, chefläkare Patientsäkerhetsteamet Ingegerd Mohlin Johansson, verksamhetscontroller, Vårdvalsenheten Eva Sandberg, bedömningstandläkare, Vårdvalsenheten Fackliga företrädare: Irene Grahn, Vision Ingrid Edman, Vårdförbundet Anna Hill, Läkarföreningen Mirka Kwiatkowska, Läkarföreningen Marita Isgren, Kommunal Adjungerad: Lisa Ringbom Axnér, utvecklare Centrum för HR Gunilla Anvill Nilsson, utbildningssamordnare Lärcentrum (sekr.) 6

6 2.1 KTC-forum På organisationsnivå har en tydligare struktur skapats genom att ett KTC-forum har etablerats. Forumet har representanter från olika verksamheter inom vården och fungerar som en beredningsgrupp till Lärcentrums råd. Med stöd av forumet och rådet formas en utbildningsstruktur för de utbildningar som bedrivs vid Lärcentrum med tillhörande KTC. I forumet ingår: Wilhelm Wallquist (ordf.) medicinskt ledningsansvarig Lärcentrum samt specialistläkare Operationskliniken Marie-Louise Södersved Källestedt, ansvarig KTC och utbildningsledare Lärcentrum Annsofi Blomquist, utbildningssamordnare KTC Lärcentrum Björn Ahlstedt, överläkare Ambulanssjukvård Veronica Daag, verksamhetsutvecklare Akutkliniken Elena Eijnarsson, avdelningschef Kirurgkliniken avd.6 Åsa Wanbro, sektionsledare Ortopedkliniken Mari Vallin, basenhetschef Resursenheten Kristina Holmberg, studierektor VFU, EKU Barbro Rosengren, utvecklare VS som ersatts av Ann-Marie Iversen Katarina Holmström Engevik, biträdande verksamhetschef Medicinkliniken Ewa Göransson, biträdande resultatområdeschef Primärvården Malin Vainikainen, vårdutvecklare Vuxenpsykiatrin Elma Tajic, sjukhusapotekare Läkemedelsenheten Eva Strand, biträdande verksamhetschef Kirurgkliniken Johan Mäkk, specialistläkare barn- och ungdomskliniken Tanja Dunerbrandt, universitetsadjunkt Mälardalens högskola Anna-Karin Segerberg, verksamhetsutvecklare Kvinnokliniken 7

7 3 MEDARBETARE PÅ LÄRCENTRUM MED TILLHÖRANDE KTC Christina Hjulström, Verksamhetschef Lärcentrum Kompetens Gunilla Anvill Nilsson, utbildningssamordnare Cathy Blomdahl, utbildningssekreterare Birgitta Mörk Kjellsson, utbildningssamordnare Maria Pettersson, adm. assistent (0,75 tjänst tom febr.) Karl-Johan Skerdén, Vm (särskilt ansvar för Lärcentrums lokaler Ing 29) Eva Ström, utbildningssamordnare Lena Svanbom, utbildningssamordnare (0,50-tjänst) Gun Söderqvist, projekt samverkan med kommunerna (0,50-tjäns feb-dec) Marita Sers Östlund, projekt Cosmic (0,80-tjänst from aug) Lärcentrum KTC Marie-Louise Södersved Källestedt, ansvarig KTC Annsofi Blomquist, utbildningssamordnare Helena Puggioli, utbildningsledare (tom dec) Susan Rooth, undersköterska KTC(0,50-tjänst aug-dec) Åsa Björkman, HLR-samordnare (0,50-tjänst) Lena Svanbom, HLR-samordnare (0,50-tjänst) Wilhelm Wallquist, Medicinskt ledningsansvarig läkare (0,10-tjänst) 4 FINANSIERINGSMODELLEN Finansieringsmodellen vidareutvecklades år 2011 och ett beslut togs om 5 områden. Det innebär att förvaltningarna betalar en utbildningspeng till Lärcentrum med en fördelning per anställd och år. Område 1-4 finansieras av utbildningspengen. Område 5 Förvaltningsvisa utbildningar har verksamheterna möjlighet att beställa utbildningar som utformas efter önskemål. Finansieringen av dessa utbildningar betalas av uppdragsgivarna själva. 8

8 5 PEDAGOGISK PLATTFORM OCH UTBILDARNÄTVERK Medarbetare och ledning vid Lärcentrum, där Kliniskt Tränings Centrum ingår, har sedan länge känt ett behov av att ha en fastställd grund för den verksamhet som bedrivs. Det handlar om att tydligt kunna kommunicera till föreläsare och deltagare, men även till övriga verksamheter i landstinget, vilken kunskapssyn, människosyn och övriga etiska överväganden som Lärcentrums verksamhet ska bygga på och genomsyras av. Den pedagogiska plattformen är en del av att kvalitetssäkra utbildningarna. Syftet är att nå en gemensam värdegrund och plattform för utbildare och deltagare vid utbildningar inom ramen för Lärcentrum. Det är en plattform för att på lång sikt bidra till landstingets mål om att vård och övrig verksamhet ska ha hög kvalitet och säkerhet. Plattformen är även en del i arbetet med jämställdhet och tillgänglighet. Under året har ett utbildarnätverk förankrats och godkänts av Hälso- och sjukvårdsgruppen. Nätverket är en del i att säkerställa landstinget som en kunskapsorganisation. De som i första hand ingår i nätverket är medarbetare som är utbildare i utbildningar som genomförs vid Lärcentrum. Dessa utbildare kallas internutbildare och erbjuds i samråd med sin närmaste chef en pedagogisk utveckling inom utbildning med till exempel lärandemål, vuxenlärande, retorik och pedagogiskt förhållningssätt. Under året har det påbörjats en översyn av utbildningar beträffande lärandemål, det har genomförts på en teamutbildning ALERT och en färdighetsutbildning i trakeostomivård. Det innebär att lärandemål är formulerade och att internutbildare har sett över sitt utbildningsmaterial och undervisningsmetoder. Allt för att kvalitetssäkra och motsvara det som uppdragsgivare för utbildningen efterfrågar. Utvärdering har skett med pedagogiskt stöd i form av mentometerknappar och läsplattor under året. Det är uppskattade verktyg både av deltagare och internutbildare. 9

9 6 SOPPLUNCH Sopplunchen är en mötesplats där du lyssnar på ett föredrag i ett aktuellt ämne och minglar över en mugg soppa och smörgås. Målgruppen är medarbetare inom landstinget. Soppluncherna är i huvudsak den första tisdagen i varje månad kl Program 2014 Februari Utveckling av hälsocenter Västerås Ann-Kristin Ekman, samordnare, Samordningsförbundet Västerås Josefin Näs, projektledare, Utvecklingen av Hälsocenter Västerås Ann-Sophie Hansson, projektägare, Kompetens Centrum för Hälsa Mars Informationssäkerhet - Vad, hur och varför? Michael Patrickson, informationssäkerhetssamordnare, Juridik och Säkerhet September Bemötande av personer med kognitiv funktionsnedsättning Jenny Löfwenhamn, Ingela Lagerkvist, Habiliteringscentrum Oktober Innovationer för framtida hälsa Emelie Condén, projektledare LTV testbädd, Anders Åkerström, planeringschef December Innan det händer om förebyggande patientsäkerhetsarbete Tanja Dunerbrandt, avdelningschef vid Mälardalens högskola 10

10 7 KOMPETENSUTVECKLING SOM BEDRIVITS INOM RAMEN FÖR LÄRCENTRUM Område 1 Ledarutveckling, lednings- och processutveckling Utvecklingsinsatserna för chefer och ledare i landstinget ska bidra till ett framåtsyftande och ansvarstagande ledarskap som stödjer landstingets utveckling som värde-, kunskaps- och processtyrd organisation. Ledarutvecklingen ska ge ökade kunskaper och utveckling i ledarrollen under olika faser av ledarskapet ledarförsörjning/framtida chef, ny som chef och erfaren som chef. Utbildningarna utgår från chefers och medarbetares uppdrag och dagliga verksamhet och stor vikt har lagts på insikt och träning i ledarrollen enligt metoden "lära genom att göra". Under 2014 har en ny upphandling av ledarstöd genomförts. Kommande ledarutveckling ska i än högre rad än tidigare stödja utvecklingen av en processtyrd och relationsinriktad verksamhet. Inför upphandlingen har ett utvecklingsarbete Framtidens ledarskap genomförts med syfte att med bidra till inriktningen av kommande års ledarstöd och ledarutveckling. Ledarförsörjning Lärcentrum bidrar till landstingets ledarförsörjning genom att genomföra utvecklingsinsatser som är en del i att säkra en god ledarförsörjning och ta tillvara ledartalanger. Framtida chef Framtida chef är en utbildning med syfte att identifiera, utveckla och förbereda medarbetare för ett framtida chefs- och ledaruppdrag i Landstinget Västmanland. Det övergripande målet är dels att ge ökad kunskap om vad ett chefs- och ledaruppdrag innebär, dels att ge insikt kring de egna förutsättningarna och viljan att leda. Utbildningen omfattade fyra dagar med mellanliggande uppgifter och innehöll bl. a följande teman: Vad ledarskap och chefsuppdrag innebär, personlig mognad och egna drivkrafter, hur man leder och utvecklar en verksamhet, hur man leder en grupp, betydelsen av etik och moral i ledarskapet samt ledarskap i en politiskt styrd organisation. Under hösten 2014 har en utbildningsomgång genomförts. Statistik: 13 deltagare har genomfört utbildningen 11

11 Ny som chef Ny chef Kompetensutveckling i ledarskap Utbildningen Ny chef Kompetensutveckling i ledarskap syftar till att ge grundläggande förståelse för chefskap och ledarskap och vänder sig till nytillträdda chefer. Genom utbildningen får deltagarna praktiska och teoretiska förutsättningar att med engagemang, trovärdighet och trygghet kunna fungera som ledare i landstinget. Det innebär att deltagarna efter avslutad kompetensutveckling ska Ha insikt i de krav som ställs på ledning och olika ledarroller Ha ökad insikt i egna uppdraget och de egna förutsättningarna och motiven för att leda Vara införstådd med landstingets förväntningar och krav på ledare Kunna anpassa sin ledarstil utifrån arbetssituation och uppdrag Kunna upptäcka, hantera och ta vara på energin i arbetsgruppen Ha förståelse för vad det innebär att vara chef i en processtyrd verksamhet Utbildningen har omfattat sex dagar och har genomförts vid två tillfällen under Statistik: 28 deltagare har genomfört utbildningen Mentorprogram Mentorprogrammet för nya chefer, som startade i maj 2013, har avslutats under Programmet har pågått under ett år med gemensam upptakt och avslut, och däremellan tre gemensamma träffar med övriga mentorer och adepter för inspiration och erfarenhetsutbyte. Basen i programmet var de regelbundna träffarna (ca 1 gång/månad) mellan adept och mentor. Inriktningen i programmet var personlig utveckling i ledarrollen och utveckling av verksamheten. I programmet har 11 enhetschefer/avdelningschefer och sektionsledare deltagit. Mentorerna var erfarna chefer inom landstinget. Utvärdering i samband med avslutningen visade att adepterna hade upplevt mentoråret som mycket givande. Modulutbildningar Utbildningarna behandlar ämnesområden som är centrala i chefs- och ledarskapet i landstinget och är en del av kompetensutvecklingen för nya chefer och även mer erfarna chefer som önskar kunskapspåfyllnad inom ämnesområdet. Utgångspunkten i utbildningarna är chefens vardag och pedagogiken lära genom att göra. Utbildningarna är mellan ½ - 2 dagar långa och genomförs 1-2 gånger per år. Vi har till största del interna ledare i utbildningarna. Undantag är Medieträning och Chefen som kommunikatör och kommunikation som verktyg där även externa konsulter medverkar. 12

12 Under 2014 har följande modulutbildningar genomförts: Chefsuppdraget din roll som arbetsgivarföreträdare Utbildningen ger en utförlig bild över vad det innebär att innebär att vara arbetsgivarföreträdare, dvs uppdraget som chef. Den handlar om de riktlinjer och regler som styr arbetsgivarens agerande i personalarbetet. Utbildningen tar upp alla faser i personalarbetet från anställning till avslut: attrahera, rekrytera, anställa, introducera, utveckla och behålla samt avsluta. Under 2014 har två utbildningar genomförts. Statistik: 11 deltagare har genomfört utbildningen Chefen som kommunikatör och kommunikation som verktyg En ledares främsta verktyg är kommunikation. Utbildningen hjälper deltagaren att förstå hur kommunikation fungerar samt introducerar konkreta metoder för att utveckla och planera sin kommunikation som ledare. Utbildningen har genomförts vid två tillfällen under 2014 i samarbete med Centrum för kommunikation. Statistik: 18 deltagare har genomfört utbildningen Dialogen med medarbetarna Basen för utbildningen är samverkansavtalet och den handlar om de samtal som chefen/ledaren har med medarbetarna individuellt och i grupp. Det är APT, medarbetarsamtal, lönesamtal och samtal i samband med bl. a omställning och rehabilitering. Under utbildningen går man igenom syftet med samtalen och tränar sig i att förbereda och genomföra samtalen. Under 2014 har två utbildningar genomförts. I utbildningen har även sektionsledare deltagit Statistik:15 deltagare har genomfört utbildningen Inventera friskfaktorer på arbetsplatsen Utbildningen ger verktyg för att arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och en metod för att kartlägga nuläge och framtid med fokus på det friska på arbetsplatsen. Utbildningen är ett led i Landstinget Västmanlands medlemskap i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) och sker i samverkan med Landstingshälsan. Utbildningen har omfattat en halvdag och genomförts vid två tillfällen under Statistik: 18 deltagare har genomfört utbildningen Medieträning att möta media Utbildningen ger ökad kunskap om hur medierna fungerar samt råd om och träning i hur man ska agera i skarpt läge. En halvdags utbildning i medieträning har genomförts under våren Höstens utbildningsomgång fick tyvärr ställas in pga sjukdom och kommer att genomföras under våren Statistik: 2 deltagare har genomfört utbildningen 13

13 Patientsäkerhet- en god och säker vård hälso- och sjukvården Under 2014 har samverkan mellan Patientsäkerhetsteamet och Lärcentrum fortsatt med planering av utbildning inom Patientsäkerhet- en god och säker vård. Erbjudandet av utbildningen har gjort ett uppehåll under 2014 för att återinföras 2015 efter inventering om behov och innehåll i verksamheterna. Målgruppen kommer fortsättningsvis vara riktad till verksamhetschefer, avdelningschefer, samt de lokala patientsäkerhetsgrupperna som finns inom de olika enheterna. Patientsäkerhet- en god och säker vård tandvården Ingen ytterligare utbildning specifikt för FTV erbjöds under 2014 Process- och förbättringsarbete Utbildningen är en halv dags introduktion till processledning och processutveckling och ger kunskaper om hur vi i landstinget arbetar med processer för att kunna ge ett så bra stöd och möjligt till våra invånare. Begrepp förklaras för att få ett gemensamt språk kring processledning och processutveckling. Under 2014 har en utbildning genomförts. Fler utbildningar kommer att genomföras under Statistik: 17 deltagare har genomfört utbildningen Vad är en kris och vad är chefens ansvar Utbildningen ger kunskap och förståelse för framgångsfaktorer när det gäller krishantering samt betydelsen av ett strukturerat arbete med riskanalyser och kontinuitetshantering. Utbildningen genomfördes inte under 2014 p.g.a. för få anmälningar. Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning Utbildningen som är skräddarsydd för Landstinget Västmanland, arbetades fram under Basen i utbildningen är Ekonomispelet som är framtaget av Uppsala universitet. Det är ett spel där händelser i verksamheten simuleras på spelplanen, översätts i ekonomiska termer och tolkas i ekonomiska rapporter samt analyseras. Utbildningen är uppbyggd i tre verksamhetsår med bokslut, analyser och diskussioner mellan spelåren. I utbildningen ingår även teoripass. Eftersom det finns ett uppdämt behov av ekonomiutbildning för landstingets chefer har hela fem utbildningsomgångar genomförts under 2014 och lika många planeras till Statistik: 59 deltagare har genomfört utbildningen Mentorprogram för erfarna chefer Ett mentorprogram för erfarna chefer har startat under hösten 2013 och slutförts under Programmet har genomförts i samarbete med Västerås stad och Mälardalens högskola. Syftet var att skapa förutsättningar för erfarna chefer att få inspiration och vidareutvecklas i ledarskapsrollen samt få erfarenhetsutbyte med chefer från andra verksamheter. Statistik: 10 deltagare har genomfört utbildningen 14

14 Ledarstöd processer Ledningsgruppsutveckling och handledningsgrupper I ledningsutvecklingen ingår ledningsgruppsutveckling och handledningsgrupper för chefer och nyckelpersoner i processutvecklingen. Ledningsutvecklingen är samordnad med processutvecklingen i landstinget och innebär att utveckla den samlade ledningen i landstinget. Chefer, andra ledare och nyckelpersoner som ingår i de gränsöverskridande processöversynerna får parallellt stöd i utveckling genom ledningsgruppsutveckling och handledning i tvärgrupper. Lärcentrum planerar och administrerar handledningsgrupperna som finansieras genom utbildningspengen. Varje handledningsgrupp träffas 10 gånger under ca ett års tid. Planering och administration av ledningsgruppsutvecklingen genomförs av Lärcentrum på uppdrag av landstingsledningen. Ledningsgruppsutvecklingen omfattar sju dagar uppdelade på tre terminer. Sedan starten hösten 2011 har ledningsgruppsutvecklingar genomförts för i stort sett alla ledningsgrupper inom de sjukvårdande verksamheterna. Grupphandledningen har totalt omfattat 22 handledningsgrupper. Denna form av ledningsgruppsutveckling och grupphandledning kommer att avslutas under våren 2015 och ledarstödet övergår i annan form i enlighet med upphandlingen av ledarstöd. Övrig ledarskapsutbildning Hälsofrämjande ledarskap I samverkan med Landstingshälsan har en utbildning i hälsofrämjande ledarskap startat i december 2014 och pågår tom maj Utbildningen sker i samarbete med forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Institutet för Stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Deltagarna kommer under utbildningen att arbeta med hur de kan stärka arbetsmiljö- och hälsoarbetet på sina egna arbetsplatser. Utbildningen kommer att fokusera på och fördjupa konkreta metoder och positiva förutsättningar för hälsofrämjande arbete. Utbildningen ges i två grupper med olika lärform - helt processledarledd respektive interaktiv med processledarstöd vid start och avslutning. Som en del i forskningsprojektet kommer utvärdering att ske vid avslutad utbildning. Information om lönesamtal Inför lönesamtalen 2015 har information om att hålla lönesamtal genomförts vid tre tillfällen i samarbete med förhandlingschefen. Ett av tillfällena ägde rum i Köping. Statistik: 121 deltagare har genomfört utbildningen 15

15 Kommunikation, handledning och ledarskap för ST-läkare Utbildningen är obligatorisk och utgår från Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17 och uppfyller delmål Den har genomförts vid tre tillfällen under Syftet med utbildningen är att stärka deltagarna i deras ledarskap dels genom ökad självkännedom, dels genom en ökad förståelse, förmåga och verktyg för att hantera olika kommunikativa utmaningar. Utbildningen har omfattat fem dagar. Statistik: 36 deltagare har genomfört utbildningen Leanspel Leanspel ger alla en möjlighet och upplevelse att förstå vad processorineterat arbetssätt är. Statistik: 65 deltagare har genomfört utbildningen Sektionsledarutbildning Utbildningen ska stärka yrkesrollen som sektionsledare/arbetsledare genom att ge påfyllnad av både praktiska färdigheter i ledarrollen och teoretiska kunskaper. Områden som ingår är bl. a arbetsgivarrollen, kommunikation, grupputveckling, situationsanpassat ledarskap. Utbildningen omfattar fyra dagar och har genomförts två gånger under Statistik: 39 deltagare har genomfört utbildningen 16

16 7.2 Område 2 - Prioriterade utbildningar Under prioriterade utbildningar finns de utbildningar som landstinget satsar speciellt på. Områdena som det satsas på varierar från år till år. Under 2014 var hälsoinriktning, patientsäkerhet, kommunikation och bemötande med stöd av SBAR, arbetsmiljö, facklig samverkan, processtyrning, regional utveckling, ekonomi och styrning, miljö och utbildning för ST-läkare prioriterade. Arbetsmiljöutbildning Landstinget ska kännetecknas av en säker och hälsofrämjande miljö där utbildningarna inom arbetsmiljö bidrar till att främja ett hälsoinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningarna vänder sig till chefer, skyddsombud och fackliga företrädare och har tagits fram i samverkan med Centrum för HR, verksamheten och fackliga organisationer. Utbildningen har genomförts vid fem tillfällen under året. Statistik: 85 deltagare har genomfört utbildningen Kommunikation och bemötande - enligt strukturerad SBAR Sedan i mars 2012 har utbildningen fortlöpt och fler och fler av verksamheterna har kommit igång med att hålla en struktur i informationsöverföring/rapportering till både medarbetare, enheter som patienter och anhöriga genom att medvetengöra ens egen del i kommunikationen i en dialog mellan två parter. Kommunikationsverktyget SBAR ligger som grund. Utbildningen har under 2014 erbjudits med tillfällen om två halvdagar med träning emellan. Utbildningen är förändrad från att inledningsvis varit på två och en halvdag (2,5) till två halvdagar (0,5 x 2) och det beror på att SBAR som kommunikationsverktyg är mer känt ute i verksamheterna och hos våra enskilda medarbetare. Under våren erbjöds de som kommit lite längre med implementeringen tillsammans med de som var i startgroparna att mötas och utbyta erfarenhet samt beskriva tillvägagångssätt. Cheferna inbjöds också till en eftermiddag för att kunna lyfta sina och verksamhetens behov samt få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheteter. Utifrån det som framkom under dessa tillfällen har samtliga enheter/kliniker inom Landstinget Västmanland erbjudits att under ett par timmar ha en information/introduktion om SBAR som kommunikationsverktyg ledd av professionellt stöd i ämnet. Det har skett på den egna kliniken under ett APT, utvecklingsdagar etc. Önskvärt är dock att flertalet av medarbetarna går grundutbildningen på två halvdagar för att få mer förståelse och stöd i implementeringen Syftet med utbildningen är fortsättningsvis att ge goda kunskaper och färdigheter i kommunikation och bemötande vid professionella och spontana samtal samt att utveckla goda färdigheter i kommunikationsverktyget SBAR. Att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga principer vid kommunikationsprocesser med tillämpningar inom aktuella arbetsuppgifter. 17

17 Målet är att deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna genomföra professionella samtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt i kommunikation utifrån strukturerad kommunikation enl. SBAR samt bidra till ett gott förhållningssätt vid möten och i kommunikation. Planeringen och genomförandet är tänkt att fortsätta under Statistik: 114 deltagare har genomfört utbildningen Kommunikation och samarbete - enligt strukturerad SBAR mellan primärvård och kommun Utbildningen planerades och genomfördes i samarbete mellan Primärvården, vårdvalsenheten och kommunerna tillsammans med Lärcentrum. Ansvaret för hemsjukvården i Västmanland togs över av kommunerna från den 1 september Hur informationsöverföring, överrapportering och samverkan mellan landsting och kommuner sker är viktigt för att säkerställa en trygg hemsjukvård. Utbildningen har testats som en pilot under hösten 2012 och utifrån den utvärdering som blev har viss justering skett av både tid och innehåll. Fortsättningsvis erbjuds landsting som kommunerna jämn fördelning av platserna och uttagning sker i samråd med chef. Under 2014 kunde vi erbjuda två utbildningstillfällen tyvärr genomfördes de ej på grund av för få anmälningar. Däremot togs erbjudandet emot att få arbetsplatsförlagd information/introduktion om kommunikationsverktyget SBAR. Under hösten 2014 fick några av familjeläkarenheterna ta del av den. Även här är det önskvärt att om möjligt fler medarbetare på en arbetsplats går grundutbildningen för att få mer stöd i att implementera SBAR på den egna arbetsplatsen. Syfte är att ge goda kunskaper och färdigheter i kommunikation och bemötande vid professionella och spontana samtal. Att utveckla goda färdigheter i kommunikationsverktyget SBAR. Utbildningen avser att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga principer vid kommunikationsprocesser med tillämpningar inom aktuella arbetsuppgifter. Målet är att deltagarna efter genomgången grundutbildning ska kunna genomföra professionella samtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt i kommunikation utifrån strukturerad kommunikation enligt SBAR. Fortsatt planering av SBAR 2015 kommer även kommunerna att erbjudas samma innehåll. Kompetensutveckling för undersköterskor Under 2014 förändrades erbjudandet om Grundläggande basutbildning till undersköterskor inom Västmanlands sjukhus. Utbildningen har förändrats från två heldagar till att bli en heldag. Andra dagen (dag 2) omarbetades och erbjuds som halvdagars ämnesmoduler. Förändringen av upplägg och genomförande har sin grund i den utvärdering som gjordes under Grundläggande basutbildning, dag 1 erbjöds till tre tillfällen varav två av dem blev inställda på grund av för få anmälningar. Det tredje tillfället genomfördes under hösten

18 Utbildningsdagens innehåll är som tidigare; vårdhandboken, patientsäkerhet, delegering samt vårdhygien Syfte med utbildningen är att öka deltagarnas kunskaper, färdigheter samt reflekterande förmåga inom omvårdnadsarbetet samt att förstå vikten av god kommunikation, både i patientarbetet, teamarbetet som inom verksamheten. Målet med utbildningen är att undersköterskorna ska få fördjupad kännedom om var man hittar information/instruktioner samt kunskap om vad det innebär att arbeta patientsäkert och skaffa sig ett reflekterande förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. Under 2014 har även medarbetare inom kommunerna i Västmanland ökat frekvent med sitt deltagande i de ämnesrelaterade modulutbildningarna som erbjudits. Statistik: 8 deltagare har genomfört utbildningen Utöver det har det erbjudits ½ dags utbildningar med möjlighet att öka deltagares kunskaper och färdigheter inom ex. sårbehandling, trakeostomivård, att sätta KAD, perifer provtagning, att praktiskt ta EKG, stomivård och sondmatning. (De beskrivs längre fram). SBAR för läkare Har under året genomförts lokalt på den egna arbetsplatsen. Kommunikationsverktyget SBAR har presenterats och givit verktyg hur det kan användas som god hjälp och stöd i läkarnas arbete med såväl patienter som dokumentering och informationsöverföring till kollegor som enheter samt att ta emot och lämna information vid överrapporteringar. Dock krävs från den egna kliniken fortsatt uppföljning och aktivt arbete för att SBAR ska få genomslag i klinikens vardag. Arbetsplatsförlagda läkarmöten på de kliniker som önskat/haft kontakt med Lärcentrum har genomfört utbildningen 19

19 7.3 Område 3 - Regelbundet återkommande utbildningar Här återfinns utbildningar som är regelbundet återkommande, ofta finns riktlinjer och rekommendationer om hur ofta dessa utbildningar ska genomgås. Utbildningarna syftar till en ökad trygghet och kompetensutveckling hos medarbetare och bidrar till att öka patient- och medarbetarsäkerhet inom landstinget. Brandskydd - Grundutbildning för administrativ personal Syftet med utbildningen är att höja riskmedvetenheten och beredskapen mot en eventuell brand. Utbildningen är en halvdag och omfattar teori och praktiska övningar och ska repeteras vart femte år. Under året har åtta utbildningstillfällen genomförts i Västerås. Statistik: 141 deltagare har genomfört utbildningen Brandskydd Grundutbildning för personal inom vården Syftet med utbildningen är att höja riskmedvetenheten och beredskapen mot en eventuell brand. Utbildningen är en halvdag och omfattar teori och praktiska övningar och ska repeteras vart tredje år. Under året har det varit 27 utbildningstillfällen i Västerås, 5 i Köping, 2 i Sala och 1 i Fagersta. Statistik: 755 deltagare har genomfört utbildningen Brandskydd - Utbildning för brandskyddsombud Syftet är att ombuden ska kunna utföra egenkontroller inom verksamheten. Utbildningen är en dag och under året har två utbildningstillfällen genomförts. Statistik: 20 deltagare har genomfört utbildningen Brandskydd - Utbildning för chefer Utbildningen tar upp syftet med det systematiska brandskyddsarbetet, de viktigaste lagarna och föreskrifterna, chefens ansvar enligt arbetsmiljölagen och via delegering mm. Målgrupp är klinikchefer, verksamhetschefer och avdelningschefer eller motsvarande. Utbildningen är en dag och under året har ett utbildningstillfälle genomförts. Statistik: 14 deltagare har genomfört utbildningen Förflyttningskunskap Förflyttning av patient är något som all vårdpersonal ska kunna utföra på ett säkert sätt både för patienten och sig själv som vårdpersonal. Regelbunden utbildning i förflyttningskunskap skapar goda möjligheter för att minska risker för bland annat fallskador samt trycksår hos patienten men också för att förhindra felbelastning för personalen. En fortsatt vidareutveckling har skett under Tanken med utvecklingen är att få en helhetssyn och förståelse för vikten av att tekniken utförs enligt det utlärda koncept som gäller. Sedan besöket på Karlskoga lasarettet har ett mer omvårdnadsperspektiv infunnit sig, i kombination med arbetsmiljö. 20

20 Förflyttningskunskap grund- samt påbyggnadsutbildning Utbildningen erbjuds som grund- samt påbyggnadsutbildning, vardera tillfälle är på en heldag. Påbyggnadsutbildningen genomförs vartannat år. Lärcentrum, KTC (Kliniskt Tränings Centrum) administrerar utbildningen. År 2014 fanns det 4 aktiva förflyttingsinstruktörer inom Landstinget Västmanland och nya har utbildats under året som kommer att påbörja sina utbildningar under år Under 2015 kommer påbyggnadsutbildningen att förändras till att heta repetition och att successivt ske på den egna kliniken/enheten Statistik: 257 deltagare har genomfört utbildningen. Förflyttningskunskap - Utbildning för dig som önskar bli instruktör Utbildningen planerades i samband med att studiebesöket vid Karlskoga lasarett gjordes och bygger på en del i satsningen att minska risk för trycksår samt fallskador. Utbildningen sker i samarbete mellan Västmanlands sjukhus, patientsäkerhetsteamet samt Lärcentrum. Under 2014 har en fortsatt satsning gjort på att utbilda fler instruktörer i förflyttningskunskap. Vid två tillfällen har utbildningen erbjudits på sju dagar vardera till medarbetare som i samråd med sin chef blivit utsedd att bli instruktör i förflyttningskunskap. Syftet med utbildningen är att uppnå goda kunskaper i förflyttningskunskap vilket bidrar till minskad fallskaderisk samt medvetandegör den basala omvårdnaden och risken för uppkomst av trycksår om inte förflyttning utförs i den omfattning som patienten kräver. Målet med utbildningen är att uppnå en god och säker förflyttning både för patient och medarbetare. Målet är också att omvårdnaden underlättas och förstärks med goda kunskaper i förflyttningskunskap samt att förhindra uppkomst av trycksår och fallskador. Målgrupp för utbildningen är av chef uttagen medarbetare (undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut) med intresse för att utbilda i förflyttningskunskap. Utbildningen kommer att fortsätta att erbjudas under 2015 med start i mars. Instruktörerna kommer att successivt under 2015 hålla repetitionsutbildningen (påbyggnaden) på den egna kliniken/enheten. Planeringen görs i samverkan med ansvariga inom förflyttningskunskap och Lärcentrum. Statistik: 21 deltagare har genomfört utbildningen Förflyttningskunskap -Utbildning för förflyttningsombud I och med en strukturförändring under 2014 så ingår förflyttningsombuden i nätverksträff enligt nedan. Nätverksträff för dig som är instruktör/ombud inom förflyttningskunskap, trycksår och/eller Senior Alert Syftet med nätverksträffen är att sprida nyheter, utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Fortsätta vår gemensamma strävan mot att öka patientsäkerheten och minska förekomsten av trycksår. Statistik: 37 deltagare har genomfört utbildningen. 21

21 Gasutbildning för gasombud Under början av 2014 erbjöds gasombuden en halvdagsutbildning. Ett av två utbildningstillfällen genomfördes. Fortsatt samverkan 2015 med gaskommittén kring eventuell e-utbildning och planering för lärarledd utbildning. Statistik: 9 deltagare har genomfört utbildningen. Medicinsk Teknik utbildning i säker hantering av medicinteknisk utrustning Under 2014 har utbildningen erbjudits som fördjupande del om en heldag samt grundläggande del som en halvdag. Utbildningen sker i samarbete mellan Avdelningen för Medicinsk Teknik och Lärcentrum Utbildningen har vänt sig till målgruppen avdelningschefer, apparatansvariga samt annan intresserad personal. Antalet tillfällen har under året 2014 varit fyra halvdagar samt en heldag. Statistik: 4 deltagare har genomfört den grundläggande utbildningen och 13 deltagare har genomfört den fördjupade utbildningen. Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för personal inom opererande enheter Utbildningen ger grundläggande kunskap om joniserande strålning, lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen är på 3 timmar med teori och praktik. 1-2 utbildningstillfällen genomförs per termin. Målgrupp är alla medarbetarel som på något sätt kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet inom opererande enheter. Statistik: 26 deltagare har genomfört utbildningen. Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för röntgenpersonal Utbildningen ger grundläggande kunskap om joniserande strålning, lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen är på 3 timmar med teori och praktik. 1-2 utbildningstillfällen genomförs per termin. Målgrupp är alla medarbtarel som på något sätt kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet på röntgen. Statistik: 12 deltagare har genomfört utbildningen. 22

22 Synergi, avvikelsehanteringssystem Dessa utbildningar erbjuds kontinuerligt: Synergi Grundutbildning Statistik: 42 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Registrering av skyddsronder Statistik: 30 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Repetitionsutbildning: Statistik: 1 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Grundläggande rapporter/utdata Statistik: 9 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Fortsättning rapporter/utdata Statistik: 2 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Registrering för brandskyddsombud Statistik: 30 deltagare har genomfört utbildningen 23

23 7.4 Område 4 - Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar Utbildningarna inom denna kategori ska säkra kompetens och stärka kunskapsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Många av dessa utbildningar bedrivs på Lärcentrum, KTC (Kliniskt Tränings Centrum) och ibland i den kliniska vardagen. Flera utbildningar är upplagda så att de varvar teori och praktik enligt teorin lära genom att göra. Bemötande vid kognitiv svikt Kognitiv svikt och demenssjukdom förekommer inte sällan hos äldre personer inlagda på sjukhus. Med kunskap och förståelse för vad kognitiv svikt innebär utöver rena minnessvårigheter kan även den somatiska vården optimeras. Utbildningen är en del av kompetensutveckling för undersköterskor och sjuksköterskor samt annan intresserad målgrupp och innefattar föreläsning samt presentation av patientfall som diskuteras i grupp. Statistik: 17 deltagare har genomfört utbildningen Demenskompetens en utbildning i demenskunskap Utbildningen har genomförts vid ett tillfälle om en heldag under våren Utbildningen riktar sig till primärvårdens minnesteam/demensteam samt till dem inom kommunerna som ansvarar för demensutredningar. Utbildningen återkommer ca en gång per år och i samarbete med Geriatriska kliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås. Statistik: 33 deltagare har genomfört utbildningen Diabetes, senaste nytt inom vård, behandling och kost Utbildningen riktar sig till ansvarig eller intresserad för diabetesvården och erbjuds vid 2 tillfällen om en halvdag per år. Under eftermiddagen ges möjlighet till information och att bli uppdaterad om senaste nytt inom diabetesvården. Utbildningen sker i samarbete med diabetessköterska och dietist vid Medicinkliniken. Det har också visat sig vara ett bra tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Målgrupp är sjuksköterskor verksamma inom Västmanlands sjukhus, Västerås Statistik: 33 deltagare har genomfört utbildningen Friskvårdsinspiratör Utbildningen vänder sig till friskvårdsinspiratörer och ger kunskap om att arbeta med friskvård på arbetsplatsen. Två tillfällen på en dag har genomförts under Utbildningen har genomförts i samverkan med Landstingshälsan. Statistik: 37 deltagare har genomfört utbildningen 24

24 Handledarutbildning för läkare, färdiga specialister Handledarutbildning för läkare är ett krav från Socialstyrelsen för att få handleda AToch ST-läkare. Utbildningen vänder sig till färdiga specialister eftersom det finns en särskild utbildning för ST-läkare. Utbildningen omfattar tre dagar och är processinriktad och utgår från metoden att lära genom att göra. Under 2014 har två tillfällen genomförts. Statistik: 25 deltagare har genomfört utbildningen Handledarutbildning för yrkesverksamma inom vård Utbildningen är processinriktad och förutsätter ett engagemang. En viktig aspekt är att deltagarna deltar samtliga tre dagar. Utbildningen bygger på att lära genom att göra och en sekvens av utbildningen innefattar rollspel med videoupptagning. Målgrupp är legitimerad personal med grund- och specialistutbildning inom alla yrkeskategorier samt även för undersköterskor. Du handleder studenter men också nya medarbetare på din arbetsplats. Utbildning har utfallit väl och man kan se en vinst i att blanda yrkeskategorierna då problemområde kan vinklas från olika håll. Syftet och målet med utbildningen är att ge handledare ökad förståelse för handledarrollen och betydelsen av handledarens förhållningssätt vid handledning av studenter samt mot nya medarbetare. Den ska också ge ökad kompetens i rollen som handledare. Efter avslutad utbildning ska deltagarna förstå handledningsprocessen och kunna reflektera över egen insats och förhållningssätt. Deltagarna ska också ha goda kunskaper i kommunikation och förstå betydelsen av ett gott möte. Utbildningen fortlöper med två till tre tillfällen per år. Statistik: 34 deltagare har genomfört utbildningen Introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor Programmet ger möjlighet att ta del av den kompetens och erfarenhet som finns inom de olika verksamheterna i landstinget. Syftet med utbildningen är att få insyn och vetskap om processer, system och rutiner som råder, samt träna kliniska färdigheter, allt för att nå en patientsäker vård. Målet är att man utvecklar sin kunskap och att det i sin tur ger stöd i rollen som sjuksköterska. Programmet ges två gånger per år och är på 5 dagar. Formativ utvärdering har gjorts under året. Statistik: 69 deltagare har genomfört utbildningen Introduktionsträff för nya medarbetare Den gemensamma introduktionsträffen är en del av introduktionen för nya medarbetare. Träffen ger en orientering om landstinget i nuläget och om landstingets utveckling som modern kunskapsorganisation. Under våren 2014 arbetade Centrum för HR med vidareutveckling av introduktionsprocessen och därför skedde ingen träff i våras. Statistik: 70 deltagare har genomfört utbildningen 25

25 MI-basutbildning (5 dagar) Utbildningen avser att presentera Motivational Interviewing (MI) som en sjukdomsförebyggande metod enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Konkreta verktyg presenteras som direkt kan användas i den dagliga verksamheten. Utbildningen har planerats i samverkan med Kompetenscentrum för hälsa och genomförs inom ramen av Lärcentrums uppdrag. Utbildningen har på uppdrag av VS anordnats till fyra tillfällen under Fortsatt planering för MI- motiverande samtal under 2015 pågår med inriktning mot ett hälsofrämjande perspektiv. Målgruppen är medarbetare inom Landstinget Västmanland, kommunerna och privata vårdgivare som i sitt arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar och som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Syftet med utbildningen är att ge goda kunskaper och färdigheter i MI som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden. Utbildningen har också avsetts att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga principer inom motivationsprocesser, beteendeförändringar, strategier samt påverkande bestämningsfaktorer vid olika beteendemönster. Målet är att efter genomgången utbildning kunna genomföra professionella MIsamtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt med goda insikter i grundläggande principer vid beteendeförändringar. Utbildningen avser även att inspirera till en god kommunikation på arbetsplatsen. Statistik: 80 deltagare har genomfört utbildningen MI-kompletterande utbildning i motiverande samtal för primärvården, (2 dagar) Utbildningen har på uppdrag av Vårdsvalenheten och RO (resultatområde) Primärvården erbjudits två tillfällen under Inget av de två tillfällen genomfördes på grund av för få anmälningar. Intresserade för att uppdatera tidigare kunskaper och erfarenheter erbjöds istället att delta de två eller tre sista dagarna i fem-dagars utbildingarna vilket mottogs väl. Målgruppen är de som tidigare gått någon form av MI-utbildning och behöver komma igång samt bli insatt i den hälsofrämjande strategin. MI- motiverande samtal utifrån ett hälsofrämjande perspektiv för primärvården (5 dagar) Utbildningen har på uppdrag av Vårdvalsenheten och RO (resultatområde) Primärvården erbjudits tre tillfällen under 2014 samt fortsatt planering under våren 2015 med ett tillfälle. Målgruppen är medarbetarel verksam inom vårdcentral som i sitt arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar samt som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i MI som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden. Utbildningen avser vidare att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga hälsofrämjande processer med inriktning på motivation, beteendeförändringar, hälsofrämjande samtal samt insikt i bestämningsfaktorer vid olika beteendemönster. 26

26 Målet är att efter genomgången utbildning kunna genomföra professionella MI samtal genom ett beteendevetenskapligt hälsofrämjande förhållningssätt med goda insikter i grundläggande principer vid beteendeförändringar. Utbildningen avser även att inspirera till en hälsofrämjande kommunikation på arbetsplatsen. Statistik: 27 deltagare har genomfört utbildningen MI- motiverande samtal- fortsättningsdag På förfrågan om och uppdrag från Vårdvalsenheten anordnades en endags utbildning för medarbetare inom primärvården. Dagen gavs möjlighet att med stöd och handledning få vidareutveckla sin kunskap i att föra samtal vidare. Från samtal till handling. Utbildningen genomfördes som en workshop där var och en fick möjlighet att få handledning i sin upplevda problematik. En första planering av handling, (Short Brief Planning). Syfte med dagen var att få träna strategier som leder samtalet mot handling och genomförande utifrån beslut, vilja och önskan utifrån beteendevetenskapliga modeller samt kunna erhålla ökad skicklighet i att använda MI samt utveckla färdigheter i att tillämpa Motiverande samtal vid hög beredskap till förändring. Dagen utföll väl och kommer att erbjudas vid något tillfälle även under Motiverande samtal vid graviditet- Motiverande samtal om livs existentiella förändringar. En kompletteringsutbildning för barnmorskor inom Mödrahälsovården i primärvården. Utbildningen ska ge konkreta verktyg som direkt kan användas i den dagliga verksamheten vid samtal om beteendemönster med blivande föräldrar. Bemötande och förhållningssätt som bidrar till ökat ansvarstagande vid graviditet. Utbildningen gavs i samverkan med MHV-enheten och avsåg att komplettera tidigare utbildning i motiverande samtal samt bestå av grundläggande principer, samtalsstrategier vid förändringar, konsekvenser och beteendemönster vid föräldraskap. Färdighetsträning och konkreta verktyg utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Utbildningen omfattar två dagar. Deltagarna bör att ha gått en femdagars MI innan denna. Utbildningen erbjöds vid två tillfällen under 2014 och planeras att fortgå under våren Utbildningen görs i samarbete mellan MHV, Vårdvalsenheten och Lärcentrum. Statistik: 13 deltagare har genomfört utbildningen Miljö- och kemiaombudsträff Syftet med träffen har varit att ge miljö- och kemiaombuden ökad kunskap och förståelse för landstingets miljöarbete, aktuella miljöfrågor och hur arbetet organiseras. Tre tillfällen har genomförts under En nätbaserad utbildning för alla medarbetare har också färdigställts och finns i Kompetensplatsen. Statistik: 139 deltagare har genomfört utbildningen 27

27 Praktisk retorik Under året erbjöds internutbildare ett seminarium med föreläsaren Marie Gelang som är universitetslektor vid Örebro universitet. Ämnet var retorikens grunder, retoriska bevismedel och skillnaden mellan att övertyga och övertala i samband med utbildning. Statistik: 35 deltagare har genomfört utbildningen Samtalsledare (pilotutbildning) Syftet är att ha en gemensam metodik för avlastningssamtal efter psykiskt belastande händelser för att stödja utsatta medarbetare inom verksamheten. Utbildningen sker på uppdrag av ambulanssjukvården och är på 2 dagar. Statistik: 15 deltagare har genomfört utbildningen Suicidprevention basutbildning Fortsatt samarbete mellan primärvården och vuxenpsykiatri i ökad kunskap ur olika perspektiv om självmordsprocessen, individens risk- och skyddsfaktorer, suicidbedömning och behandlingsinterventioner samt aktuell forskning har fortgått. Under 2014 har också den somatiska sjukhusvården erbjudits att delta. Intresset har varit stort. Statistik: 47 deltagare har genomfört utbildningen Suicidprevention fördjupning Under 2014 fanns återigen möjlighet att under en eftermiddag få ta del av fördjupad kunskap och erfarenhet om möjligheten att se, uppfatta och i tid kunna förhindra självmord. Ullakarin Nyberg med.dr. överläkare vid S:t Görans sjukhus, Norra Stockholms Psykiatri delgav sin kunskap och erfarenheter inom självmordsförebyggande arbete. Landstingsdriven som privat och kommuner inbjöds att delta. Eftermiddagen genomfördes i samverkan med patientsäkerhetsteamet. Statistik: 73 deltagare har genomfört utbildningen Temaseminarium för Köping I samverkan mellan Lärcentrum och Köpings sjukhus och deras internutbildning har det erbjudits att antal tillfällen med olika teman i Kompetensplatsen. Bemötande "Hur kan jag bemöta mig själv och andra på ett bra sätt?" Mindful Self-Compassion - Ett nytt sätt att hantera stress och relationer. Att gå från rädsla och självkritik till medveten närvarande medkänsla. "Hur kan jag förstå mig själv och andra bättre?" Varför blir man irriterad på kolleger och chefer? Om anknytningsmönster och hur tidigare erfarenheter påverkar våra relationer idag. Att gå från överskott av tankar eller känslor till ett liv i balans. Vätskebalans Seminariet riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor Statistik: 329 deltagare har genomfört utbildningen 28

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Ytterligare ett verksamhetsår har passerat oss på Lärcentrum. Mycket har hänt, drygt ca 7500 deltagare på våra utbildningar, vårt ESF-projekt har avslutats och godkänts av ESF.

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET 2016-08-29 1 Historik 1938 Regler för läkarundersökning av vissa vuxna i särskilt riskabla

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat

artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat Suntarbetsliv Förening bildad 2012 Drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Samlar, utvecklar och sprider idéer och verktyg för en attraktiv arbetsmiljö

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Mattias Damberg, Medicinsk utvecklingschef Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin Förvaltningsstab Primärvård, Psykiatri och Habilitering Region

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde 1(6) Jönköpings sjukvårdsområde Personalenheten Agneta Björck 036-32 12 80 agneta.bjorck@lj.se Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde Bakgrund En god arbetsmiljö och ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Återigen kan Lärcentrum se tillbaka på ett mycket händelserikt år. Jag har haft förmånen att rekrytera nya medarbetare och därmed också möjlighet att ytterligare förstärka den

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Handledning av AT-läkare Region Gävleborg

Handledning av AT-läkare Region Gävleborg Handledning av AT-läkare Region Gävleborg Att handleda introduktion Handledning innebär professionell vägledning, och innefattar tre nivåer Instruktion: Något all sjukvårdspersonal är skyldig att bidra

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Program. Program. Patientsäkerhetens dag. Västerås 28 april Tillsammans gör vi vården säkrare

Program. Program. Patientsäkerhetens dag. Västerås 28 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Västerås 28 april 2016 Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag För fjärde året i rad bjuder vi in alla medarbetare och invånare att ta del av det stora arbete som

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 BAKGRUND Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbete och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer