Innehåll. Årsmöte Sid Vad. 1 Innehållsförteckning. 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Årsmöte 2010. Sid Vad. 1 Innehållsförteckning. 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte"

Transkript

1 Innehåll Sid Vad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte 4 Kallelse och praktisk information 7 Agenda 8 3 Val av mötesfunktionärer 8 4 Fastställande av årsmötets behöriga utlysande 9 5A Förslag på mötesteknik 14 5B Förslag på dagordning 16 6 Anmälan av protokoll från Förslag på verksamhetsberättelse för Fastställande av ekonomisk redovisning för Anmälan av revisionsberättelse för Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för A Motion A, CISV-hus 34 11B Motion B, CISV Sweden s kommitéstruktur 37 11C Motion C, Juniorernas Samarbetsorgan 38 11D Motion D, Praktisk Impact-helger 39 11E Motion E, Stipendium till Annual International Meeting 40 11F Motion F, Styrelsestorlek 41 11G Motion G, Avgifter och bidrag - CISV Sweden 48 Styrelsens kommentarer på motionerna Förslag på medlemsavgift för Förslag på verksamhetsplan för Förslag på långsiktig programplanering Förslag på budget för Val 74 17A Impact: CISV Sweden s utbildning i ledarskap, projekt och fred 84 17B Rapport Buddy Sweden Bilaga: Kalendarium, Dagordning och Agenda (utvik) 1/87

2 Vad kommer att engagera dig under 2010? CISV Swedens ca medlemmar delar en och samma sak - engagemang. Engagemang för en fredligare och bättre värld. Vägarna dit är flera, och varje dag vandrar människor, likt du och jag, på dessa vägar. Vägar som rör sig över gränser, oavsett om de är kulturella, ekonomiska eller geografiska. De konflikter som finns i världen behöver finna lösningar längs såväl de stora som de små vägarna. Vårt arbete för fredskultur är viktigt, precis där vi står, i vardagen. För många av oss handlar vårt engagemang om just det, om att ha en meningsfull fritid. Ibland handlar engagemanget om att reagera på orättvisor. Engagemanget handlar ofta om att förstärka det som är bra, att visa på andra lösningar. Engagemang handlar om sammanhang var fredsfrågan högt uppe på dagordningen, Obama fick Nobels fredspris, och beslutet delade fredsrörelsen i två läger. Skamligt tyckte delar av fredsrörelsen, coolt tyckte många andra. Oavsett åsikt så utmanade och engagerade beslutet - jag tror att det gjorde det för att utnämningen visade på att det finns fler vägar att gå. Att bygga fredskultur, att utbilda för fred likväl som att arbeta för fredliga lösningar av alla konflikter är också vägar att gå, jämte exempelvis nedrustningen. Vad som kommer att engagera fredsrörelsen under året återstår att se. Vad som kommer att engagera dig återstår att se. Men en sak är för mig väldigt klar. Det är ditt engagemang som driver CISV framåt och tillsammans förändrar vi världen. /Jenny Andersson, Ordförande 2/87

3 Ett årsmöte Mycket arbete ligger bakom ett årsmöte likt detta. De nationella kommittéerna, arbetsgrupperna och juniorrepresentanterna har tillsammans skapat innehållet i dessa handlingar. Innehållet är inte bara sammansatt utan även diskuterat, förankrat och justerat. Alla dessa förberedelser syftar till en sak att skapa ett bra årsmöte. Ett årsmöte med en positiv och kreativ atmosfär, där alla känner sig delaktiga, där alla vill och kan påverka. Även om dessa handlingar har krävt en hel del arbete så är de till för årsmötet att arbeta med. Handlingarna är tydliga och metoderna är lika inkluderande som förra året, just för att ni, lokalföreningarnas och juniorernas representanter, ska kunna påverka CISV Sweden och tydligare känna delaktighet i och ägandeskap över vad som görs. Det är självklart, men det tåls att säga igen, CISV Sweden finns endast till för sina lokalföreningar. Så, läs dessa handlingar, diskutera dess innehåll inom er lokalförening, med oss, eller med kommittéerna, arbetsgrupperna och juniorrepresentanterna. Om något är otydligt eller felaktigt så hör av er till oss redan före årsmötet så löser vi det tillsammans. Vi tror inte att demokrati är samma sak som att bombardera er med information. Informationen finns, allt är transparent, men vi ser det som vår roll att serva er med den mest relevanta informationen så att ni kan påverka helheten och inte begravs i detaljerna. Vi ser det som vårt uppdrag att ta ansvar mellan årsmöten, att vara årsmötets förlängda arm, och i detta även ta ansvar för detaljerna. Men, om det finns information som ni vill ha men som inte finns med i dessa handlingar så hör bara av er till vårt kansli så fixar de det till er. Ett stort tack till alla som bidrar till detta årsmöte alla deltagare och representanter på årsmötet, alla som nominerade och alla som kandiderar, våra anställda, revisorerna, valberedningen, kommittéerna och arbetsgrupperna, hela SO och alla andra som är del av vår fantastiska organisation. Vi ses den 20 mars! Styrelsen // Jenny, Kiki, Rodolfo, Teresa, Louise, Ellen, Jennifer, Anja och Robin 3/87

4 Kallelse och praktisk information Härmed kallas CISV Sweden s lokalföreningar CISV Sweden s juniorrepresentanter CISV Sweden s styrelse CISV Sweden s kommittéers/arbetsgruppers ordförande CISV Sweden s revisorer, samt inbjuds CISV Sweden s hedersledamöter, till CISV Sweden s Årsmöte den 20 21/3, 2010 Anmälan Anmäl er så snart som möjligt för bättre och billigare resa samt för att få handlingarna tidigare. Ni anmäler er här: Sista anmälningsdag är måndag 22 februari Plats CISV Sweden s årsmöte (även kallat Vårmötet eller Stämman ) mars 2010 kommer att hållas på Kärsögården i Stockholm. Länk till Kärsögården: Tider Årsmötet börjar klockan lördagen den 20 mars. Lördagens program sträcker sig in på kvällen med gemensam social aktivitet efter att mötet är slut för dagen. På söndagen den 21 mars avslutar vi mötet klockan Kostnader Lokalföreningar: CISV Sweden står för kost, logi och deltagaravgift för en person per lokalförening. Viktigt är att när ni anmäler er anger vem som är representant för er lokalförening. Nationella kommittéer, arbetsgrupper och juniorrepresentanterna: CISV Sweden står för resa, kost, logi och deltagaravgift för en representant per kommitté eller arbetsgrupp (med undantag för Inkluderingsgruppen där CISV Sweden står för två representanter) samt för tre juniorrepresentanter. Styrelsen, anställda, valberedningen och mötesfunktionärer: CISV Sweden står för resa, kost, logi och deltagaravgift. Ytterligare deltagare: Ytterligare personer som önskar delta är mycket välkomna (i mån av plats). Kostnaden är 700 SEK fredag söndag (inklusive kost, logi och deltagaravgift). Betalningen sker genom faktura efter anmälan. Personer som anmäler sig men som inte dyker upp och inte avanmäler sig senast den 19 mars debiteras 250 SEK. Boende Boendet på Kärsögården finns tillgängligt från och med fredagen för dem som önskar. Sängkläder och handduk tar ni med själva eller hyr på plats, sovsäckar är inte tillåtet. Det kan vara bra att ta med inneskor. Det är förbjudet med alkohol på gården. Städning ingår inte, utan vi städar själva före avresa. Städning och utcheckning sker före klockan på söndagen. Om ni har/fixar eget boende så meddela detta i samband med anmälan. 4/87

5 CISV Sweden strävar efter absolut tillgänglighet. Om något av nedanstående gäller för dig, var vänlig uppge det i din anmälan under Speciella önskemål, så fixar vi det tillsammans om: ditt trosutövande påverkar ditt deltagande under helgen, du har matrestriktioner, du har begränsade kunskaper i svenska, du använder/behöver hjälpmedel för ökad funktionalitet, du har allergier, eller du har ett hälsotillstånd som vi utifrån ett riskhanteringsperspektiv bör känna till. CISV Sweden tar ingen särskild hänsyn till kön vid fördelning av sovrum på våra forum. Standarden är ca 4 bäddar per rum. Uppge under Speciella önskemål i din anmälan om du har önskemål gällande sovplats. CISV Sweden dokumenterar en del av sin verksamhet och sina forum i foto. Om du inte vill vara med på dessa bilder var god uppge detta i din anmälan under Speciella önskemål. Vägbeskrivning (till Kärsögården) Kärsön ligger strax utanför kungafamiljens Drottningholm och är den första av Mälar-öarna som man kommer till när man lämnar Bromma. Det tar ca 20 minuter med bil från Stockholm city och ca 30 minuter kommunalt med tunnelbana och buss från T-centralen. Åker du bil, kan du söka direkt på Kärsögården på hitta.se s vägbeskrivning: Åker du kommunalt, kan du söke på hållplats brostugan (Ekerö) : Samåkning CISV Sweden förespråkar att ni (inom rimliga gränser) reser med tåg, dels på grund av trafiksäkerhet och dels på grund av miljöaspekten. Om ni föredrar att ta bil till årsmötet i Stockholm så uppmuntrar vi er att samarbeta och finna samåkningsalternativ. Om årsmötet Årsmötet kommer att ha tema fredsutbildning och under mötet kommer CISV Swedens nya utbildningssystem och framtidsstrategin för Mosquito Tactics att presenteras. Årsmötet är vårt högsta beslutande organ och innehåller flera olika delar. Mötet ska exempelvis granska verksamhetsåret 2009, dels verksamhetsmässigt dels ekonomisk, behandla motioner, genom ett åsiktstorg anta en verksamhetsplan och en budget för 2010, genomföra val till förtroendeposter och avtackningar till avgående förtroendevalda, samt genomföra en workshop om långsiktig programplanering, Dessutom innehåller mötet sociala aktiviteter, chansen att träffa andra engagerade CISVare och möjligheten att diskutera och förstå mer om CISVs alla olika delar och perspektiv. Inför mötet kommer handlingar att postas ut till samtliga anmälda representanter. Handlingarna innehåller alla underlag, handledningar och förklaringar som behövs för att vi ska få ett tydligt, demokratiskt, kreativt och effektivt årsmöte. Det går fortfarande bra att skicka in motioner (som behandlas i mån av tid). Maila era motioner (eller frågor om motioner) till CISV Swedens generalsekreterare Planera gärna in ett möte i er lokalförening under februari så att ni tillsammans kan gå igenom handlingarna inför årsmötet och förbereda ert ombud. Kvällsaktiviteter Lördagskvällen innehåller socialt umgänge som planeras av styrelsen. Vissa av oss kommer säkert att klä upp oss lite, andra kommer i sin CISV t-shirt från 1982, allt är ok. 5/87

6 Information från valberedningen Ta chansen att engagera dig genom ett nationellt förtroendeuppdrag! Vet du någon som skulle passa för ett nationellt förtroendeuppdrag? På CISV Sweden s årsmöte i mars 2010 står följande uppdrag öppna för val: Ledamot i styrelsen som Ordförande (2 år) Ledamot i styrelsen som Vice ordförande (2 år), Ledamot i styrelsen som Vice ordförande (1 år, Fyllnadsval), Föreningsrevisor (1 år), Suppleant för Föreningsrevisor (1 år), Auktoriserad revisor (1 år), Suppleant för auktoriserad revisor (1 år), samt Tre till fem ledamöter i Valberedningen (1 år) (inklusive ordförande. Dessutom kommer fyllnadsval (på 9 månader) att ske till de kommittéer som har vakanta platser sedan extra årsmötet i oktober Dessa platser är: MEGA kommittén (1 ledamot), Mosaic och IPP kommittén (1 ledamot), Risk management kommittén (1 ledamot), IT kommittén (ordförande), Interchange kommittén (3-5 ledamöter varav 1 ordförande), Utbildningskommittén (3-5 ledamöter varav 1 ordförande), samt Kommittén för ekonomisk utveckling (3-5 ledamöter varav 1 ordförande). Om du vill veta mer om hur det är att vara engagerad på nationell nivå i CISV Sweden så tveka inte på att kontakta styrelsen, valberedningen eller revisorerna, du hittar deras kontaktuppgifter här: Valberedningen ser gärna att ni informerar dem som ni har nominerat om att ni har nominerat dem. Det går såklart bra att nominera sig själv. Nomineringarna bör vara valberedningen tillhanda 5 februari, så att valberedningen kan sammanställa och skicka ut sitt förslag senast fyra veckor före årsmötet. Ni nominerar genom att fylla i formuläret här: VÄLKOMMEN! CISV Sweden, genom Mads-Erik Schiønnemann, generalsekreterare Frågor? Tveka inte på att höra av er till Mads-Erik på eller /87

7 Agenda När Vad Lördag 20 mars Frukost Välkomna och inledning 1-5 Formalia (17) Föregående år (17) Fokus: Fredsutbildning Nationellt (13) Åsiktstorg Lunch Deadline för förslag från åsiktstorget Förbundsfrågor Långsiktig programplanering Paus med lättare mat Fastställande av verksamhetsplan för Fokus Fredsutbildning - lokalt Mötet avslutas för dagen Middag Socialt Söndag 21 mars Utcheckning från rummen Frukost Fastställande av budget för Val Lunch Övriga frågor, avtackningar och utvärdering Mötet avslutas 1 6 Anmälan av protokoll och rapporter, 7 Fastställande av verksamhetsberättelse för 2009, 8 Fastställande av ekonomisk redovisning för 2009, 9 Anmälan av revisionsberättelse för 2009, 10 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2009, 17B Rapport från Buddy Sweden 2 11 Beslut i motioner, 12 Fastställande av medlemsavgift för /87

8 3 Val av mötesfunktionärer A B C D Mötesordförande Mötessekreterare Justerare och tillika rösträknare Mötesmoderatorer Valberedningen kommer att på plats föreslå namn för samtliga dessa poster. 4 Fastställande av årsmötets behöriga utlysande CISV Sweden s stadga säger följande: 16 Kallelse och handlingar Kallelse till årsmöte med angivande av tid och plats för mötet samt preliminär dagordning skall utsändas skriftligen till lokalföreningarna, nationella juniorrepresentanterna, revisorerna, valberedningen, kommittéerna och hedersledamöterna senast åtta veckor före ordinarie årsmöte och senast fyra veckor före extra årsmöte. Dagordning och samtliga handlingar i ärenden som ska behandlas på årsmötet, inklusive lokalföreningarnas motioner, ska göras tillgängliga för dem som erhållit kallelse till mötet senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte. 8/87

9 5A Fastställande av mötesteknik På CISV Sweden s årsmöte tas viktiga beslut om den gemensamma verksamheten och utvecklingen. Mötet och processen strävar naturligtvis efter att vara demokratisk och öppen men det är inte alltid självklart vad detta innebär praktiskt för själva mötet. Olika demokratiska organisationer har olika rutiner och sätt att göra saker på. För att alla som deltar på årsmötet ska kunna veta vad som gäller presenteras här vår mötesteknik för årsmötet. Yttrande-, förslags- och rösträtt Yttranderätt betyder att man får tala till årsmötet. Förslagsrätt innebär att man får lägga förslag till årsmötet (exempelvis under åsiktstorget). Rösträtt innebär att man får rösta. Alla närvarande har yttranderätt. En representant från varje lokalförening har förslags- och rösträtt. Båda juniorrepresentanterna har förslags- och rösträtt. Styrelsen, valberedningen, kommittéerna och arbetsgruppernas representanter samt revisorerna har förslagsrätt. Vid behandling av motioner har motionärerna förslagsrätt. Mötesordförande har förslagsrätt. Begära ordet och lämna förslag Man begär ordet genom att räcka upp handen. Mötessekreteraren noterar den anmälda talaren på talarlistan. Personer som yttrar sig för första gången i en debatt ges företräde framför personer som redan talat. Samtliga förslag som årsmötet ska behandla måste lämnas in skriftligen till mötesordföranden och formuleras som förslag till beslut (utom vid ordningsfråga, se nedan). Rösträtt och beslut Endast lokalföreningarnas och juniorernas representanter, som finns med på den av årsmötet fastställda röstlängden, har rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet3 (av närvarande röstberättigade) om inte stadgan säger annat. Nerlagda röster räknas som negativa. I vissa situationer används en procedur där två alternativ ställs mot varandra, vid sådana omröstningar räknas inte nerlagda röster. Årsmötet ombeds (oftast) att bekräfta sådana beslut och då ska en majoritet vara för beslutet. Omröstning När en diskussion är avslutad frågar mötesordföranden om årsmötet är redo att gå till beslut. Mötesordföranden redovisar de förslag som har kommit in, samt föreslår i vilken ordning de ska behandlas (propositionsordning). Styrelsens förslag utgör huvudförslag om mötet inte beslutar annorlunda. 1. Beslut tas normalt med acklamation (muntliga ja-rop). Mötesordföranden bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet (ex jag finner bifall4 för styrelsens förslag ), och bekräftar beslutet med ett klubbslag. 2. Om någon av de röstberättigade representanterna vill ha en ännu noggrannare bedömning av omröstningen kan denne begära rösträkning (votering). Begärs rösträkning räcker representanterna upp sina röstkort, och de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Rösträknarna meddelar sitt resultat till mötesordföranden, som bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet (ex jag finner bifall för styrelsens förslag ), och bekräftar beslutet med ett klubbslag. 3. Om något av ombuden vill ha en ännu mer noggrann bedömning av omröstningen kan denne begära röstgranskning. Då avges rösterna efter upprop från den justerade röstlängden. 3 4 Enkel majoritet är mer än hälften av alla röstberättigade. Bifall betyder ja (Avslag betyder nej ). 9/87

10 Sakupplysning Sakupplysning kan begäras av någon som har en viktig upplysning att tillföra debatten, eller vill rätta till felaktighet som används i debatten. Sakupplysning ska motiveras för mötesordföranden och bryter talarlistan. Mötesordföranden beslutar om sakupplysningen beviljas. Upplysningen får ej innehålla någon argumentation. Sakupplysning kan även begäras av deltagare med syfte att någon annan ska förklara något som upplevs otydligt. Replik När någon blir medvetet misstolkad eller personligt angripen i en debatt kan denne begära replik. Replik bryter talarlistan och får därför inte vara annat än ett kort svar från den angripna. Mötesordföranden beslutar om replik beviljas. Efter replik kan mötesordföranden bevilja kontrareplik, enligt samma princip som för replik. Ordningsfråga Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis behov av paus för överläggningar, åsikter om propositionsordningen eller streck i debatten. Ordningsfrågor bryter talarlistan. Som regel kräver inte ordningsfråga skriftligt yrkande, om inte ordföranden begär det. Streck i debatten Streck i debatten kan föreslås av någon av de röstberättigade representanterna eller mötesordföranden. Årsmötet beslutar om streck i debatten ska sättas, efter fråga från mötesordföranden. Då streck i debatten sätts läser mötesordförande först upp talarlistan sedan sätter de ytterligare som önskar tala upp sig på talarlistan. När strecket är satt kan ingen ytterligare sätta upp sig på talarlistan. Innan debatten går vidare redovisar ordföranden de förslag till beslut som har inkommit. Nya förslag får inte göras efter att streck i debatten har satts. Reservation Om någon av de röstberättigade representanterna vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas till årsmötet direkt efter att beslutet fattats. Reservationen ska skriftligen och lämnas till mötesordföranden före årsmötets avslutande. Reservationer protokollförs. Sluten omröstning vid personval Om det vid personval finns fler kandidater än platser kan årsmötet eller mötesordföranden besluta att sluten omröstning ska tillämpas. Representanterna röstar då med röstsedel. Röstsedeln ska innehålla samma antal namn som valet avser. Åsiktstorg En del av årsmötets förhandlingar och diskussioner genomförs genom ett åsiktstorg. Åsiktstorg är en metod som syftar till att skapa plats för fler att prata och diskutera och därmed skapa gemensamma och förankrade förslag som många står bakom. Alla uppmuntras att delta i diskussionerna på åsiktstorget. För åsiktstorget gäller följande: 1. Åsiktstorget är en öppen plats där beslutsärenden (verksamhetsplanen) delas in i olika inflytandepunkter. Vid varje inflytandepunkt ska diskussionen och förhandlingen om den delen av beslutsärendet hanteras. Inflytandepunkten är en fysisk plats, där representanter och deltagare samlas för att utbyta åsikter och lämna förslag. 2. Vid varje inflytandepunkt finns en moderator (som väljs av årsmötet). Dennes uppgift är att leda och koordinera diskussionen vid punkten. Moderatorn ska sammanställa alla beslutsförslag som har kommit in. Om flera representanter vill lämna förslag som är snarlika men olika formulerade är det moderatorns uppdrag att hjälpa dem att jämka förslagen till ett och samma. Moderatorn ska förhålla sig objektiv till diskussionen och förslagen. 3. Förslag lämnas på rosa förslagslappar. Varje förslag måste undertecknas av tre personer med förslagsrätt, varav minst två är lokalförenings- eller juniorrepresentanter. Även om ett förslag redan är undertecknat av tre 10/87

11 representanter så är det ändå bra om fler skriver under för att visa att förslaget har ett brett stöd. Alla förslag skall tydligt visas vid inflytandepunkten. Styrelsen, valberedningen, kommittéerna och arbetsgruppernas representanter uppmuntras att endast lägga (eller underteckna) förslag som ligger inom deras verksamhetsområde. Övriga deltagare på årsmötet har inte förslagsrätt men uppmuntras att delta i diskussionerna och minglandet. När åsiktstorget är slut sammanställs alla inkomna förslag av moderatorerna. Deadline för att lämna förslag är klockan lördagen den 7/3. 4. Då mötet återupptas i plenum röstar årsmötet om samtliga förslag (som är undertecknade av minst tre representanter) från åsiktstorget. Styrelsen förslag är alltid huvudförslaget. Styrelsen kan välja att jämka5 sig med förslaget och förslaget går då igenom utan omröstning. Om en representant är missnöjd med det jämkade förslaget kan denna då välja att lyfta ursprungsförslaget. Se nästa sida för konkreta exempel. Workshops och presentationer Delar av årsmötets agenda (då årsmötet är ajournerat) består av workshops och presentationer. Detta är viktiga delar för den långsiktiga utvecklingen eller informationsspridningen. Resultatet av workshops eller innehållet i presentationerna protokollförs i regel inte. Då årsmötet är ajournerat6 deltar alla närvarande på lika villkor. 5 6 Jämka betyder att man godkänner det nya förslaget (och att det ersätter det ursprungliga förslaget). Ajournerad betyder tillfälligt pausad 11/87

12 5A Bilaga: 3 exempel på åsiktstorget Det är alltså endast verksamhetsplanen som diskuteras på åsiktstorget. Dessa handlingar innehåller 3 rosa förslagslappar så att ni redan innan årsmötet kan skriva era förslag och på så sätt komma väl förberedda. CISV Grön och JC utbildningen Säg till exempel att lokalföreningen Grön tycker att vi borde utbilda våra juniorledare på Village-programmet (barnby) två helger inför deras avresa istället för bara en helg. CISV Gröns representant till årsmötet ska då gå till det hörn, den inflytandepunkt, på åsiktstorget där kapitlet om utbildningar är. CISV Gröns representant ska då, tillsammans med moderatorn vid inflytandepunkten, skriva ner förslaget på en rosa förslagslapp, exempelvis något i stil med: Vi vill att juniorledare på Village-programmet ska utbildas under två helger före de deltar på sitt läger och skriver under lappen med namn och lokalförening. Moderatorn sätter sedan upp den rosa lappen på väggen vid inflytandepunkten och nu måste alltså CISV Gröns representant finna två andra representanter med förslagsrätt som håller med om förslaget och som vill skriva under förslaget tillsammans med CISV Grön. Varje förslag måste skrivas under av minst två lokalföreningar eller juniorrepresentanter. Förslagsvis diskuterar även CISV Gröns representant förslaget med Mega-kommittén eftersom det är den kommitté som, om förslaget går igenom, kommer att få genomföra verksamheten. Att det krävs 3 underskrifter för att ett förslag ska röstas om i plenum är inte för att hålla förslag borta från plenum, utan för att tvinga fram än mer diskussioner, mingel och samarbete på åsiktstorget. Senast då förslaget ska röstas om i plenum kommer styrelsen att upplysa årsmötet om förslagets budgetkonsekvens. CISV Blå och hållbar utveckling Lokalföreningen CISV Blå tycker att klimatförändringarna är den viktigaste frågan för en organisation som CISV att arbeta med. CISV Blå vill att vi gör det till tema på våra läger i Sverige och att vi ska motionera till CISV International att alla borde göra det. CISV Blå kunde ha skrivit en motion om detta men väljer att köra sin idé genom istället (vilket är ok). Eftersom detta förslag rör flera delar och en stor del av verksamhetsplanen, exempelvis kapitlet om utbildningar och forum (om det ska påverka hela vår verksamhet och våra läger) och kapitlet om CISV Sweden s nätverk (om det ska påverka motioner till CISV Internationals årsmöte), så bör CISV Blå lägga förslaget på kapitel 2 Prioriterade utvecklingsområden och formulera ett helt stycke för detta, exempelvis som 2.4 CISV och hållbar utveckling. Ett sådant helt nytt stycke bör förberedas väl och tydligt förankras inom organisationen. Om CISV Blå vill köra på sitt förslag så är det bara att sätta igång med skrivandet, diskuterandet och minglandet. CISV Blå skulle även i detta fall kunna överväga att, föreslå att, ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till Höstmötet ska utreda förslaget, att det på Höstmötet diskuteras ytterligare och att det eventuellt (utifrån diskussionerna) blir en del av verksamhetsplanen för nästa år. CISV Röd hittar en felaktighet CISV Röd (som kan vara både en lokalförening, en kommitté/arbetsgrupp eller juniorrepresentanterna i detta exempel) upptäcker ett fel i verksamhetsplanen. Kanske står det något i verksamhetsplanen som verkar konstigt, och inte i linje med hur vi brukar göra det. CISV Röd 12/87

13 frågar då den kommitté som är ansvarig för den delen i verksamhetsplanen varför det står så och tillsammans kommer de på att det står fel i verksamhetsplanen. I exempel likt detta så fixar vi enkelt en redaktionell förändring (dvs ändrar i verksamhetsplanen, tillsammans med styrelsen). De redaktionella förändringarna anmäls sedan när verksamhetsplanen ska antas i plenum. 13/87

14 5B Fastställande av dagordning Formalia 1 Öppnande av årsmötet 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer A B C D Mötesordförande Mötessekreterare Justerare och tillika rösträknare Mötesmoderatorer 4 Fastställande av årsmötets behöriga utlysande 5 A Fastställande av mötesteknik B Fastställande av dagordning Föregående år 6 Anmälan av protokoll A B 2009 års årsmötesprotokoll 2009 års styrelseprotokoll 7 Fastställande av verksamhetsberättelse för Fastställande av ekonomisk redovisning för Fastställande av revisionsberättelse för Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2009 Förbundsfrågor 11 Beslut i motioner A B C D E F G CISV-hus CISV Sweden s kommittéstruktur Juniorernas Samarbetsorgan Praktisk Impact-helger Stipendium till Annual International Meeting Styrelsestorlek Avgifter och bidrag - CISV Sweden 12 Fastställande av medlemsavgift för /87

15 Nya året 13 Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av långsiktig programplanering 15 Fastställande av budget för Val A B C D E F G H I Ledamot i styrelsen som ordförande (2 år) Ledamot i styrelsen som vice-ordförande (2 år) Fyllnadsval av vice-ordförande (1år) Val av valberedningen (1 år) Val av föreningsrevisor samt suppleant för föreningsrevisor (1 år) Val av auktoriserad revisor samt suppleant för auktoriserad revisor (1 år) Fyllnadsval av vakanta poster i de nationella kommittéerna och arbetsgrupperna (9 månader) Anmälan av två ledamöter och en suppleant (valda av SO) till styrelsen Anmälan av två nationella juniorrepresentanter och en suppleant (valda av SO) Övrigt 17 A Rapport från Designgruppen om Impact B Rapport från Buddy Sweden över gruppens verksamhet 18 Avtackning 19 Årsmötets avslutande 15/87

16 6 Anmälan av protokoll A B 2009 års årsmötesprotokoll (årsmöte samt extra årsmöte) 2009 års styrelseprotokoll Protokollen postas inte ut med handlingarna. Protokollen finns kontinuerligt tillgänglig hos kansliet som paketerade PDF-filer. Filerna skickas ut per mail vid förfrågan. Styrelsen föreslår årsmötet att anse samtliga dessa protokoll och rapporter anmälda och besluta att lägga dem till handlingarna. 16/87

17 7 Fastställande av Verksamhetsberättelse för Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalföreningar och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Projekt 9. Nätverk 10. Kommunikation och varumärke 11. Ledning, samordning och administration 12. Finansiering 13. Framtida utveckling 1. Verksamhetens inriktning CISV är en global, demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV. Sedan starten 1951 har vi genomfört mer än 5100 internationella läger och projekt med ca deltagare. CISV är en operativ samarbetspartner till UNESCO. Att vara världsmedborgare innebär att ta ställning och engagera sig för en fredligare värld. Tillsammans skapar vi projekt för en ökad kulturell förståelse, för de mänskliga rättigheterna, för bra utbildning till alla, för en fredlig lösning av alla konflikter, för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism, fattigdom och miljöförstöring. CISV finns på 200 platser i världen, i Borås, Buenos Aires, Bombay, osv. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger och projekt. Tillsammans har vi bestämt oss för att det går skapa en bättre värld, ett litet steg i taget. Varje år genomför CISV massor av läger och projekt. Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare. Vissa projekt handlar om att träffas ett par kvällar och exempelvis skapa en teater tillsammans, andra läger är flera veckor och med deltagare från många olika länder. CISVs mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle. 17/87

18 2. Utveckling 2009 fokuserade på implementeringen av den strategiska planeringen som sträcker sig fram till 2010 års slut. Utbildning CISV Sweden införde ett nytt utbildningssystem Det nya utbildningssystemet är en strategisk och långsiktig satsning på kärnan av vårt uppdrag. Vårt mål är inte enbart att alla våra programledare ska vara utbildade utan även att erbjuda alla som är intresserade av fredsutbildning en gratis, kvalitativ utbildning. Målet har varit och är fortsatt att vi ska vara bäst på internationell och interkulturell ledarskapsutbildning bland ungdomsorganisationerna i Sverige och därigenom skapa en effektiv och dynamisk organisation (lokalt, nationellt och internationellt). Mosquito Tactics Mosquito Tactics är CISV Sweden s bok om hur vi genom fredsutbildning når en fredskultur och positiv fred. En arbetsgrupp med engagerade CISVare med förstärkning av en journalist, en illustratör, en fotograf och en grafisk formgivare, har producerat boken. I mars 2009 var Mosquito Tactics, version 0 klar. Ett antal böcker skickades ut till kritiska läsare. Mosquito teamet fick feedback från många CISVare runt om i världen och processen med att förändra och förbättra både innehåll och utformning tog vid. I slutet av juli 2009 låg Mosquito Tactics, version 1, färdig. Den senare versionen innehåller nya illustrationer, bilder från ett Youth Meeting i Kenya och fördjupad text om fredsutbildning. Mosquito Tactics version 1 har tryckts i 5000 ex på svenska och 5000 ex på engelska. Lansering av den svenska versionen i Floda (Göteborg) 9-11/ Varje CISV lokalförening fick 100 exemplar av Mosquito Tactics för att dela ut till medlemmar, använda vid lokala utbildningar och för att informera om CISV i olika sammanhang. Mosquito Tactics (på svenska) är gratis för CISV Sweden s lokalföreningar (exklusive porto) Den engelska versionen av Mosquito Tactics lanserades på CISV Internationals årsmöte i Guatemala 6/ med workshop, festligheter och försäljning. Boken kostar 60 kr/st och beställs här: CISV Sweden har fått mycket positiv feedback på boken, och nya beställningar kommer in kontinuerligt. Mosquito teamets fotograf Johan Sundell fotograferade för boken i samband med CISV Kenyas Youth Meeting. Resultaten blev ett antal fantastiska bilder som finns med i boken och också en film om Youth Meeting och Mosquito Tactics. Syftet med filmen är både att berätta om bokens innehåll, locka till köp och sprida CISVs varumärke. Se filmen här: Mosquito Tactics finns på internet genom en blogg och en grupp på Facebook. Ekonomiskt stöd från Folke Bernadotteakademin och Unescorådet i Sverige har möjliggjort produktion och tryckning av boken Mosquito Tactics. Kansli Under 2009 har CISV fortsatt att utveckla kansliet. Med stöd av European Volontary Service, anställt en projektledare med ansvar för Imapct. Vi har också haft två praktikanter på plats under våren som arbetat med övergripande administration, utbildning och kommunikation. Sedan 1 december 2009 har vi en generalsekreterare som ansvarar för organisationens långsiktiga finansiering och för kansliets samordning. Lokalföreningsutveckling Under året har de forum som har fokus på lokalföreningsutveckling prioriterats. Bland annat genomfördes Höstmötet av lokalföreningsutvecklingsgruppen Buddy Sweden och CISV Väst. SO-höst (juniorernas samarbetsorgan) planerades och genomfördes av de nationella juniorrepresentanterna och CISV Sweden s organisationsutvecklare. Under året 18/87

19 reviderades lokalföreningshandboken och på CISV Sweden s hemsida utvecklades "verktyg". Verktyg bygger på lokalföreningshandboken men innehåller även tips och material från nationella kommittéer och lokalföreningar. Kansliet har svarat för administrativt stöd och utbildning till lokalföreningarna, exempelvis i form av utbildning i medlemsregistret och hemsidan. Långsiktig programplanering Under året har styrelsen tillsammans med kansliet aktivt arbetat med den långsiktiga programplaneringen i syfte att skapa ett stabilare (antal från år till år) arrangerande av, och deltagande i, CISVs alla program. CISV Sweden s organisationsutvecklare har besökt flertalet av lokalföreningarna och med dessa diskuterat deras enskilda utveckling på området. CISV MyTellus Community Med förbättrad hemsida, det nya medlemsregistret, metodboken i Fredsutbildning och CISV Sweden s nya utbildningssystem har CISV Sweden medvetet byggt upp en infrastruktur för att effektivare bjuda in till konkret engagemang i CISV. Utifrån denna infrastruktur som plattform genomförde CISV Sweden under 2009 en särskild satsning på medlemmarna i CISV MyTellus Community. I Malmö, Göteborg och Stockholm genomfördes event kring fredsutbildning för medlemmarna i CISV MyTellus Community. 3. Förtroendevalda Representanter till CISV Sweden s årsmöte den 7-8 mars 2009 i Malmö var CISV Borås: Åsa Krans CISV Båstad-Bjäre: Thomas Hammargren CISV Göteborg: Jennie Wiberg CISV Halmstad: Mia Forslund CISV Helsingborg: Tove Casén Nylander CISV Håbo: Sofia Hellblom Kardouni CISV Jönköping: Janne Pettersson CISV Linköping: Elin Leidstedt CISV Malmö-Lund: Jan Olsson CISV MyTellus Community: Elise Marianne Åberg CISV Mölndal: Åsa Lorentzi CISV Stockholm: Anna Bjurholm CISV Umeå: Annika Callesen CISV Västerås: Tomas Holmlund Juniorrepresentant: Hanna Mia Brekkan Jonstam (CISV Stockholm) Juniorrepresentant: Lisa-Marie E'Ishan Nilsson (CISV Borås) Juniorrepresentant (suppleant): Ulrika Dane (CISV Jönköping) Mötesordförande var Gabriel Ehrling. Mötessekreterare var Jenny Åkesson och Adam Axelsson. Mötesjusterare var Thomas Hammargren och Mia Forslund. Frånvarande var CISV Kalmar-Öland, CISV Strängnäs och CISV Östersund. Representanter till CISV Sweden's extra årsmöte den 11 oktober 2009 i Bockaberg/Floda var CISV Borås: Åsa Krans CISV Båstad-Bjäre: Axel Wigforss CISV Göteborg: Annamaria Gerdin CISV Halmstad: Maria Nilsson CISV Helsingborg: Tove Casén CISV Jönköping: Ulrika Dane CISV Linköping: Elin Zaulich 19/87

20 CISV Malmö-Lund: Li Merander CISV Mölndal: Robin Holst CISV Stockholm: Stefan Eng CISV Umeå: Annika Callesen CISV Västerås: Niklas Faber Juniorrepresentant: Hanna Mia Brekkan (CISV Stockholm) Juniorrepresentant: Lisa-Marie E'Ishan Nilsson (CISV Borås) Mötesordförande var Maria Runklint. Mötessekreterare var Adam Axelsson. Mötesjusterare var Lisa Andersson och Petra Reveny. Frånvarande var CISV Håbo, CISV Kalmar-Öland, CISV MyTellus Community, CISV Strängnäs samt CISV Östersund. Styrelse för CISV Sweden 2009 var Jenny Andersson, Ordförande Kristina Andalen, Vice Ordförande Rodolfo Zúñiga Vargas, Vice ordförande Nivette Dawod, Internationell representant (Trustee), t o m juni 2009 Teresa Hansson, Internationell representant (Trustee) fr o m juni 2009 Ellen Rue, Styrelsejuniorrepresentant Jennifer Jokinen, Styrelsejuniorrepresentantsuppleant Louise Snellman, ledamot (fyllnadsvald juni 2009) Nationella kommittéer och arbetsgrupper 2009 var Nationella juniorrepresentanter: Lisa-Marie E lshan Nilsson (1a ordinarie), Hanna-Mia Brekkan (2a ordinarie) samt Ulrika Dane (suppleant). Mega-kommittén: Anna Lindström, ordförande, och Madeleine Dahlberg Gillström, Johan Björlin, Henrik Arvidsson, Tomas Axelsson, Sophie Johansson samt Elin Leidstedt, ledamöter. Seminarielägerkommittén: Frida Ekerlund, ordförande, och Gustaf Stenlund, Sofie Smith, Carl Andalen samt Sandra Johansson, ledamöter. Mosaik/IPP-kommittén: Stina Pettersson, ordförande, och Stina Abrahamsson, Lina Reimers samt Louise Dane, ledamöter. Buddy Kenya arbetsgruppen: Sara Rajabi, ordförande, och Hassan Likhaya, Ida Ragnarsson samt Lisa Andersson, ledamöter. Interchangekommittén: vakant. Interchangekommitténs arbete har under skötts av Eva Mörk, kansliet. IT-kommittén: Jacob Christensen, ordförande, och Thomas Hammargren samt Olof Rutgersson, ledamöter. Utbildningskommittén: Tomas Jakobsson, ordförande, och Annika Callesen, ledamot. Inkluderingsarbetsgruppen: Cecilia Elmqvist, ordförande, och Frida Nilsson, Lisa Nissen, Freja Lina Huhle samt Andreas Rosenberg, ledamöter. Risk Management-kommittén: Stefan Eng, ordförande, och Mia Forslund, ledamot. Valberedningen: Jenny Åkesson, ordförande, och Daniel Frelén, Jens Johansson, Bengt Hedberg samt Carolin Knutsson, ledamöter. Lokalföreningsutvecklingsarbetsgruppen Buddy Sweden: Kent Larsson, Ordförande, och Åsa Callesen, Olof Rutgersson samt Maj-Lis Jakobsson, ledamöter. Revisorer: Ulf Sundborg, Auktoriserad revisor (KPMG Täby), Petra Reveny, Föreningsrevisor samt Stig Cronquist, Föreningsrevisorsuppleant. Hedersledamöter Lars-Olov Bengtzelius, Anita Edvardson, Barbro Fock och Birgitta Riesbeck. Under våren avled hedersledamot Stig Nordlund. CISV Sweden sände sina kondoleanser till familjen. 20/87

21 Anställda Mads-Erik Schiønnemann, Generalsekreterare (fr o m 1 december 2009), Karin Ploen Hultén, Sekreterare (föräldraledig t o m 31 augusti 2009), Adam Axelsson, vikarierande Sekreterare (t o m 30 september 2009), Richard Bernspång, Kassör samt Eva Mörk, Organisationsutvecklare. 4. Lokalföreningar och medlemmar CISV finns på 200 platser i världen, i Borås, Buenos Aires, Bombay, osv. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger och projekt. Tillsammans har vi bestämt oss för att det går skapa en bättre värld, ett litet steg i taget. CISV Sweden har 17 lokalföreningar, med verksamhet i 12 olika län. Lokalföreningarna är indelade i följande grupper Region nord: CISV Umeå och CISV Östersund Region öst: CISV Håbo, CISV Linköping, CISV Stockholm, CISV Strängnäs och CISV Västerås Region väst: CISV Borås, CISV Göteborg, CISV Mölndal och CISV Jönköping Region syd: CISV Båstad-Bjäre, CISV Halmstad, CISV Helsingborg, CISV Kalmar-Öland och CISV Malmö- Lund CISV MyTellus Community CISV Sweden s 17 lokalföreningar hade per 31 december 2009 sammanlagt enskilda medlemmar varav i åldern 7 25 år (69,5 %). Motsvarande siffror för 2008 är enskilda medlemmar varav i åldern 7 25 år (69 %). 5. Programverksamhet Varje år genomför CISV massor av läger och projekt. Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare. Vissa projekt handlar om att träffas ett par kvällar och exempelvis skapa en teater tillsammans, andra läger är flera veckor och med deltagare från många olika länder. Vi jobbar med allvarliga och viktiga frågor, men vi gör det på ett positivt och lustfyllt sätt med vardagliga, roliga och konkreta metoder. Vi toppar aldrig laget, vi använder ett ledarskap som är motsatsen till elitistiskt och hierarkiskt. Vi strävar ständigt efter att alla ska känna sig välkomna och delaktiga, oavsett vilken gud man tror på, var man bor eller i vilket land ens föräldrar är födda, vem man blir kär i, om man snart ska fylla 100 år eller om man till exempel kommunicerar med teckenspråk. Vi ser heller ingen poäng i att hålla på och tävla en massa, samarbete är mycket roligare. Alla CISVs läger och projekt är skräddarsydda för att passa deltagarnas ålder och intresse. CISV arbetar med sju olika program inom vilka alla läger och projekt skapas. De sju programmen gör det möjligt för oss att garantera kvalitén i alla våra läger och projekt. Mosaik-programmet Mosaik är ett program som består av olika unika fredsutbildande projekt. Projekten stärker och inspirerar deltagare och ledare att skapa konkret förändring för ett fredligare närsamhälle. Projekten planeras så att deltagarna får upptäcka, förstå och skapa tillsammans genomfördes två mosaikprojekt i Sverige, varav båda uppfyllde mosaikprogrammets mål om nya kunskaper, färdigheter och attityder hos deltagarna. 21/87

22 Tillsammans, CISV Malmö-Lund Populära Tillsammans är ett återkommande projekt som genom kreativa metoder skapar social integration mellan barn från olika delar av Malmö med olika kulturella och sociala bakgrunder. Tillsammans är ett läger med aktiviteter med fokus på bland annat musik, drama, cirkus, media och dans med en avslutande show för allmänheten. Det kreativa arbetet och olika vuxna förebilder skapar en känsla hos barnen av att vara betydelsefulla i gruppen och stärker barnens självförtroende. Ett självförtroende som kan skapa en ny attityd av öppenhet mot andra människor, även utanför lägret. På lägret deltog barn mellan år, juniorledare mellan år samt ledare som är över 17 år gamla. Mosquito Camp - En liten mygga kan också sticka! CISV Mölndal Våren 2009 gick tio ungdomar i Mölndal en fredsutbildning som utgick från boken Mosquito Tactics. Under fem dagar i juni fick ledarna använda sina nya kunskaper då de arrangerade ett läger för 21 elvaåringar. Det fina med Mosquito Camp är att både ledare och deltagare får chansen att lära sig nya saker och förändras på kuppen. Syftet för deltagarna är att de ska känna att de duger som de är. Denna positiva känsla resulterar i att barnen känner sig trygga nog att lära känna varandra, trots sociala, ekonomiska eller kulturella skillnader. Village-programmet (Barnby) Village-programmet är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete samt interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap. Delegationerna till lägret kommer från olika länder (2 tjejer, 2 killar (ålder 11) och 1 ledare (ålder 21+) per delegation), 6 juniorledare (ålder 16 17) samt 5 hemmastab (ålder 21+). Under 2009 arrangerade CISV Sweden följande Village-läger: V CISV Göteborg med Shahin Madjidian som Camp Director. Smörgåsbord (V ), CISV Jönköping med Li Merander som Camp Director. Under 2009 skickade CISV Sweden 28 delegationer (totalt 112 deltagare och 28 ledare) till Village-läger i följande länder: Argentina, Brasilien (3), Costa Rica, Danmark, Filippinerna, Frankrike, Guatemala, Indien, Italien (2), Kanada (2), Mexico, Nederländerna, Norge (3), Portugal, Sverige (2), Tyskland (2), USA (3) och Österrike. Under 2009 skickade CISV Sweden 10 juniorledare till Village-läger i följande länder: Guatemala, Indien, Kanada, Norge, Sverige (4), Ungern och USA. Interchange-programmet Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två faser, en fas i vardera land, där ungdomarna bor hos varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger. Delegationerna kommer från 2 länder (6-12 ungdomar och 1 ledare (ålder 21+) samt ev 1 juniorledare (ålder 18-20) per delegation). Deltagarna är 12-13, eller år och utbytet varar i dagar per fas. Under 2009 deltog CISV Sweden i 15 Interchange-program som involverade totalt ca 145 ungdomar och deras familjer, 15 ledare samt ett antal juniorledare. Utbyten skedde med följande länder: Brasilien (5), Spanien, Italien, Storbritannien, USA (4), Tyskland(2) och Indonesien. Summer Camp-programmet Summer Camp är ett lägerbaserat program där ungdomarna själva har ansvar för planeringen av lägrets innehåll. Varje läger fokuserar på ett specifikt fredsutbildande tema. Ledarna och hemmastaben stöttar ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati. Delegationerna kommer från 6 9 olika länder (4 eller 6 ungdomar och 1 ledare (ålder 21+) per delegation) samt 5 hemmastab (ålder 21+). Deltagarna är 13, 14 eller 15 år och lägret varar i 21 dagar. 22/87

23 Under 2009 arrangerade CISV Sweden följande Summer Camp-läger: Right on! C CISV Helsingborg med Tove Casén Nylander, Freja-Lina Huhle. Same Same but different C CISV Båstad-Bjäre med Gustav Leidstedt (Camp Director), Jenny Åkesson och Oskar Börjesson i staben. Under 2009 skickade CISV Sweden 15 delegationer (totalt 60 deltagare och 15 ledare) till Summer Camp-läger i följande länder: Brasilien (2), Colombia, Egypten, Frankrike, Italien (2), Mexico, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige (2), Thailand och Tyskland. Seminar Camp-programmet Seminar Camp är lägerbaserade projekt där ungdomarna helt och hållet har ansvar för projektets tema, beslutsprocesser, dagsschema och innehåll. Projekten är intensiva interkulturella upplevelser där ungdomarna lär sig ta stort ansvar, demokrati och konflikthantering. En stab stöttar ungdomarna i deras vilja. De 30 deltagarna är år och lägret varar i 21 dagar. De 5 i staben (ålder 21+) kommer från 4 olika länder. Under 2009 arrangerade CISV Sweden följande Seminar Camp-läger: Seminar Camp (S ), CISV Stockholm med deltagare från följande länder: Brasilien (2), Colombia (2), Estland (1), Finland (1), Indonesien (2) Italien (2), Nederländerna (2), Norge (3), Spanien (2), Sverige (2), Thailand (1) USA (3). Staben bestod av Frederic Desaulniers (CISV Canada,) Renato Mendes Rocha, (CISV Brazil), Eveliina Räty, (CISV Finland) Ylwa Hallström, (CISV Sweden) och Nic Hargreaves. (CISV Sweden.) "Seminar Camp (S )" CISV Linköping med deltagare från Argentina (1), Brasilien (1) Danmark (1) Egypten (2) Frankrike (3) Storbritannien (1), Israel (3) Italien (2) Lettland (2) Mexico (2) Nederländerna (1), Portugal (2), Rumänien (3), Sverige (1) Staben bestod av Millicent Spence (CISV Australia),Cynthia Pietersen (CISV Netherlands), Mark Porter Webb (CISV USA) Johan Sigholm (CISV Sweden) och Carl Israelsson (CISV Sweden). Under 2009 skickade CISV Sweden 23 ungdomar till Seminar Camp-läger i följande länder: Australien (1) Brasilien (6), Colombia (1), Ecuador (1) Filippinerna (2) Israel (1) Kanada (2), Mexico (2) Tyskland (2), Sverige (3) och USA (2). Under 2009 skickade CISV Sweden följande personer som internationell stab på Seminar Camp-läger: Carl Andalen (Israel), Jennie Jensen (Nederländerna) Sophie Johansson (Filippinerna), Lisa Nissen (Ecuador), David Nordström (Brasilien), Sarah Olsson (Italien), Jennie Wiberg (Portugal) och Kristoffer Wille (Colombia). Youth Meeting-programmet Youth Meeting är ett flexibelt, tematiskt och lägerbaserat program. Lägren är internationellt regionala och den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema. Deltagarna är antingen 12-13, 14-15, eller 19+ år. Lägret varar i 8 eller 15 dagar och har deltagare. Deltagare på läger för under 16 år reser i delegationer om 6 med 1 ledare (ålder 21+). Lägret har en hemmastab på 3-5 personer (ålder 21+). Under 2009 arrangerade CISV Sweden följande Youth Meeting-läger: Y CISV Mölndal. Snowman Camp (Y ), CISV Strängnäs med Rasmus Sjögren som Camp Director. Ogres and onions (Y ), CISV Umeå med Erik Andersson som Camp Director. Under 2009 skickade CISV Sweden 5 delegationer (6 barn och 1 ledare per delegation) och 23 ungdomar till 14 olika Youth Meeting-läger (totalt 53 deltagare och 5 ledare) i följande länder: Israel, Italien, Kenya, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige (3), Tyskland, USA och Österrike (2). International People s Project-programmet (IPP) International People s Project-programmet ger deltagarna möjlighet att lära sig mer om sig själva och andra samtidigt som de engagerar sig för samhällets utveckling. Projekten skapas tillsammans med en annan organisation och syftar till engagemang i en konkret lokal utmaning, exempelvis miljöförstöring eller hemlöshet. De deltagarna är 19+ år, projektet varar i 21 dagar och samordnas av en hemmastab på 3 5 personer (ålder 21+). 23/87

Innehåll. Sid Innehåll 4 Program 6 Kallelse och praktisk information 9 Dagordning

Innehåll. Sid Innehåll 4 Program 6 Kallelse och praktisk information 9 Dagordning 1/110 Här är en skiss över hur Sparreviken ser ut på ett ungefär. I överkanten av kartan hittar ni själva gården, med matsal och kök (Storstugan) samt bostadsstugorna till höger om denna. Nedanför hittar

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

praktisk info och verksamhetsberättelser Riksårsmöte 2014 21-23 februari Skövde

praktisk info och verksamhetsberättelser Riksårsmöte 2014 21-23 februari Skövde praktisk info och verksamhetsberättelser Riksårsmöte 2014 21-23 februari Skövde iinnehållsförteckning Hej! Hej...3 Praktisk info Hitta hit...4 Sova, duscha, äta...6 Regler...7 Packlista...8 Sociala medier

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2013 5-7 april i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2013 5-7 april i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2013 5-7 april i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...5 Praktisk information... 8 Hitta till

Läs mer