Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12"

Transkript

1 l Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12 I det här numret följer vi bland annat Framsiktsutbildningen på St Jude Medical i Järfälla där inte mindre än 95 personer har utbildats enligt vårt program Handlingskraftiga team under våren. I höst fortsätter man med nästa program, Samverkande team. Arbetsglädje, effektivitet och samarbete står i fokus och grupperna går med liv och lust in för att ta fram handlingsprogram och se till att de blir genomförda. Vi presenterar också våra nya program LUPP - analysverktyg för Växtkraft Mål 3, Välj din framtid, vårt program för personlig utveckling och livsplanering och Livskraft, ett åtgärdsprogram för att förebygga stress och utbrändhet. Det unika med Framsiktsprogrammen är bland annat att effekterna går att mäta på både lång och kort sikt eftersom materialet innehåller enkäter, intervjuguider, disketter för sammanställning och rapportskrivning. Vi ger också exempel på vad man kan få fram i sådana mätningar. Vill du veta mer om Framsikt är du välkommen till våra ProduktBufféer, Mål 3-frukostar eller After Work seminarier. Du kan också ta del av informationen på vår utförliga hemsida Glada hösthälsningar Vi på Framsikt Först vill vi berätta om ett nytt koncept Livskraft Ett åtgärdsprogram för att förebygga stress och utbrändhet n I höst startar Framsikt åtgärdsprogrammet Livskraft, som handlar om människors livskvalitet, organisationers fortlevnad, arbetsglädje och effektivitet. Steg 1 - Känn igen symtomen Nina Vestlund, konsult på Framsikt och känd författare till boken Bränn inte ut dig (tillsammans med Barbro Bronsberg), inleder programmet med en föreläsning för all personal. Föreläsningen är till för att väcka människor, göra fenomenet utbrändhet synligt och lära oss att känna igen symtomen. Steg 2 - Engagera cheferna Nästa steg i programmet är ett antal seminarier för chefer och arbetsledare för att öka deras insikt och förståelse för vad stress handlar om och visa på olika vägar att förebygga symtomen. Helhetsperspektivet är viktigast, framhåller Anna Gilbe, sjukgymnast, beteendevetare och associerad konsult till Framsikt. Vill man åstadkomma positiva förändringar är chefernas engagemang ofrånkomligt. Vad är Framsikt? Steg 3 - Mental träning Det sista steget är mental träning där all personal kan delta i grupper om cirka 10 personer. Deltagarna träffas ett antal gånger för instruktioner och erfarenhetsutbyte. Däremellan tränar de själva med ljudband eller disketter utarbetade av fil dr Lars Eric Uneståhl. Charlotte Tham, diplomerad mental tränare, leder detta avsnitt. Den mentala träningen leder till att man både mår bättre och fungerar bättre säger hon. Det skall vara roligt att jobba med det här programmet, som angår oss alla, säger Nina Vestlund. Det är viktigt att kunna skratta tillsammans. Skratt löser upp spänningar. Programmet är en ram att diskutera utifrån. Varje företag kan Nina Vestlund, associerad konsult på Framsikt skräddarsy en uppläggning som passar just dem. // Framsikt Personalutveckling AB startade Kontor och kurslokal ligger på Söder, Stockholm. Vi erbjuder öppna kurser, företagsintern utbildning och seminarier, samt egna utbildningsprogram: Handlingskraftiga team, Samverkande team, Ledande team, Välj din framtid - ett program för personlig utveckling och livsplanering, LUPP - ett analysverktyg för nya Mål 3 samt Projektsamarbete - verktygslåda för effektivare projekt. Konsulter kan ta certifikat på programmen och ingå i ett konsultnätverk för fortbildning och säljstöd. Vi har även en diplomutbildning för konsulter.

2 Ökad delaktighet leder till ökat ansvar! n St Jude Medical AB i Veddesta centrum norr om Stockholm, utvecklar och tillverkar pacemakers. De ingår i den medicintekniska koncernen St Jude Medical, med huvudbolag i Minnesota. Marianne Svärd-Häggvik som är projektledare för team- utvecklingsprojektet och tidigare verkstadschef samt Margareta Areskog som arbetar inom Human Resources, certifierade sig i november 1999 på Framsiktsprogrammet Handlingskraftiga Team och Samverkande team. I mars 2000 startade de programmet Handlingskraftiga Team på en av produktionsavdelningarna. Teamutveckling är en aktivitet som går helt i linje med företagets mål; ökad kundorientering och ökad produktivitet genom ständiga förbättringar samt ökat medarbetaransvar och engagemang. Åtta grupper har körts parallellt med totalt 95 personer. Grupperna var blandade, 60 kvinnor och 40 män, med olika nationaliteter och åldrar mellan 20 och 60 år. Förväntningarna var stora från många men det fanns också farhågor om att programmet inte skulle ge resultat utan rinna ut i sanden. Effekterna märktes snabbt! Marianne och Margareta märkte emellertid en stor skillnad redan efter första träffen, inte minst vad gäller öppenheten och de utförda aktiviteterna. Många har varit anställda länge med stark lojalitet till företaget ; vi vill nu arbeta vidare med att öka motivationen och engagemanget, säger Marianne Svärd-Häggvik Marianne. Förut hade vi funktionella grupper som gjorde exakt samma sak, till exempel arbetade en del personer endast med avsyning. Vi har nu valt att arbeta flödesinriktat och rotera i arbetsuppgifterna för att få flexibilitet. På det sättet vill vi stärka medarbetarnas självförtroende och engagemang. Rotationssystemet kräver också större ansvar, eget initiativ och egen handlingskraft. Mellan träffarna började små och stora saker att röra på sig. Marianne berättar: Grupperna har gjort en enkät efter första träffen för att ta reda på vilka som vill rotera och de ska också ta fram ett rotationsschema. En värmeugn har satts in i en arbetslina för att förbättra arbetet. Samarbetet mellan grupperna har ökat, via individuella samtal och gruppmöten som berör samarbetsfrågor. En mängd andra förändringar och förbättringar har skett på St Jude Medical: Veckomöten har kommit igång, de var inte regelbundna tidigare. Grupperna ska upprätta en förslagsvecka, förslag till förbättringar som belönas efter ett visst antal med till exempel kaffe och tårta, säger Marianne. En mailbox med e-postmeddelanden sitter numera utanför verkstadslokalen med allmän information och upplysning om fritidsaktiviteter. Grupperna ska förbereda en handlingsplan när tillverkningen stoppas akut på grund av systemfel eller materialproblem. Eftersom de arbetar i skift stäms det numera av vid skiftbytet hur dagen gått och det ges instruktioner, säger Marianne. Ska träffa pacemakerpatienter I höst kommer de anställda att få träffa pacemakerpatienter och visa dem runt på arbetsplatsen. Då skall gruppen också få en fördjupning i sina produkter. I slutet av sommaren ska kursdeltagarna åka på en dagskryssning till Åland. Förutom social samvaro skall kursens resultat och uppkomna förbättringsområden presenteras för andra berörda avdelningar. Under hösten ska en prioritering av de olika förbättringsområdena göras och ytterligare aktiviteter kommer att startas upp. Enligt Marianne och Margareta har 90 % av deltagarna varit engagerade och delaktiga i förbättringsprocessen vilket de ser som ett mycket positivt resultat. Margareta Areskog Den efterenkät man gjort bekräftar att det blivit klara förbättringar inom alla områden man behandlat i kursen. De båda kursledarna tycker att Framsikts ledarmaterial är strukturerat och lätt att följa med bra uppläggning av grupparbeten och övningar och lagom teori. De teoretiska pedagogiska modellerna är enkla att följa och materialet passar till grupper med olika inriktning på sin verksamhet. Det program som använts på St Jude Medical är Handlingskraftiga team. Det består av en upptaktsträff med enkät, tre halvdagsseminarier samt en summeringsträff efter en tid. Man arbetar i grupper med ca 12 deltagare med en certifierad ledare. Deltagarna tar fram förslag till förbättringar i den egna verksamheten samtidigt som de lär sig olika kreativa problemlösningsmetoder. // Produktion på St Jude Medical

3 Vi vill göra effekterna synliga! Kerstin Lindström-Myrgård VD för Framsikt AB och författare till de olika träningsprogrammen har arbetat i många år med att utveckla och förfina olika instrument för utvärdering av resultat och effekter av utbildningarna. Den senaste enkätbearbetningen har gjorts under den här våren och är nu tillgänglig för alla konsulter som är medlemmar i Framsikts konsultnätverk. I ledarpaketen för samtliga certifieringsprogram finns enkäter och intervjuguider och rapportmallar för att alla som leder Framsiktsprogram, oavsett tidigare erfarenhet av utvärdering, skall kunna göra en kvalificerad rapport för att beskriva vad insatsen har lett till. Samverkande team före Kerstin framhåller att en utvärdering både kan handla om själva processen och om resultat och effekter. Den traditionella kursbedömningen beskriver som regel enbart processen; vad tyckte deltagarna om utbildningen, ledaren, materialet, arrangemangen osv. En beskrivning av resultatet avser vad deltagarna har lärt sig. Effekterna slutligen handlar om hur de kan använda det de lärt, dvs vilka förändringar som efter utbildningen visar sig hos enskilda, i gruppen eller i organisationen. Framsiktsenkäterna täcker alla dessa tre områden, men med tyngdpunkt på resultat och effekter. Man svarar både före och efter utbildningen vilket gör att vi kan se vilka förändringar som har skett vad gäller t.ex. samarbete, arbetsglädje, effektivitet och kvalitet. Här visar vi ett typiskt exempel på hur samarbetet beskrivits före och efter genomförd utbildning på en arbetsplats. Gruppen har genomfört Samverkande team och Handlingskraftiga team. Röd = Instämmer inte alls Ljusröd = Instämmer delvis Ljusgrön = Instämmer i stort Grön = Instämmer helt Samverkande team efter (vid summeringsträffen) Vad är typiskt för ert sätt att samarbeta? 5.a Vi har "högt i tak" och bemöter varandras åsikter och olikheter med respekt 5.b Vi är omtänksamma och bryr oss om varandra 5.c Vi uttrycker i klartext vad vi tycker och känner 5.d Vi vågar visa känslor för varandra Samverkande team ett år efter summeringsträffen 5.e Vi är generösa mot varandra 5.f Ingen talar bakom ryggen på någon av oss 5.g Vi är angelägna om att ge stöd och uppmuntran till varandra 5.h Vi försöker förstå vad andra menar 5.i Vi ser konflikter som gemensamma problem och tar ansvar för att lösa dem 5.j Vi har ett öppet och förtroendefullt klimat

4 Välj din framtid ett nytt Framsiktsprogram med stor potential varandra, bland annat att ge och ta med respekt, ödmjukhet, tystnadsplikt, men också att ha kul tillsammans. Effekten blir att deltagarna stöttar och hjälper varandra, det är högt i tak. Jag vill att de skall ha fått ett gott beslutsunderlag som de kan gå vidare via sina utvecklingsplaner, säger Charlotte. n Som praktikant på Framsikt har Maj-Len Öhberg, haft förmånen att delta i certifieringskursen för konsulter och hon har också intervjuat en av deltagarna i den första öppna kursen i Framsikts regi. Programmet består av sex träffar Upptakten Framtidsvisionen Att övervinna hinder Emotionell kompetens ger dig trygghet Social kompetens ger dig framgång Välj din egen framtid - personlig utvecklingsplan En enkät besvaras i samband med upptakten och gås igenom individuellt innan första träffen som bland annat handlar om hur var och en vill utvecklas under den närmaste tvåårsperioden vad gäller till exempel självbilden, social förmåga, hälsa, arbete och ekonomi. Man försöker också definiera vad som menas med personligt mod. Genom intervjuer och olika kreativa övningar som att rita och beskriva sig själva, tränas fantasin och insikten ökar. Programmet avslutas med enskilda samtal och summeringsträff i gruppen. Konkret träning Deltagarna tränar sig i att känna igen och sätta ord på sina känslor och att få en tydligare bild av sig själva. Förmåga till empati, att ta och ge stöd tränas, liksom att tänka positivt och att tala inför grupp. Varje deltagare prioriterar vilket/vilka områden som de särskilt vill arbeta vidare med. Målet är att öka relationerna till andra, socialt och emotionellt, och må bättre själv. Att aktivt försöka övervinna hinder och nå dit man vill med sitt liv. Mental träning i form av ljudband inleder varje träff för att träna avspänning och koncentration och fokusera på uppgiften. Målgrupp personer vid vägskäl Programmet vänder sig till personer som befinner sig vid vägskäl i arbetslivet. Det kan handla om omorganisationer, vantrivsel, arbetslöshet eller omplaceringar, där individen behöver kraft och stöd för att våga ändra sin situation. Kursen lämpar sig också för personer som vill framåt, kanske söka en ny karriär. Träffarna rekommenderas pågå i två till tre månader, med ungefär 14 dagars mellanrum. Den första öppna kursen Den första öppna kursen startade i december 1999 med Charlotte Tham, konsult på Framsikt, som ledare. Tillsammans har deltagarna stöttat och uppmuntrat varandra under fem månader. Kursen har dragit ut på tiden bland annat för att inte alla bor i Stockholm.En av deltagarna var Christina Persson: I och med att alla var så öppna blev det ett givande och tagande, som man lär sig av, säger Christina. Det har varit en otrolig känsla i gruppen hela tiden. Jag var ganska tom när vi började, jag hade varken förväntningar eller farhågor. Christina Persson är 37 år. Hon studerar på distans till mental tränare på Skandinaviska Ledarhögskolan och tyckte att det här programmet skulle vara ett bra komplement för henne för att få grepp om vad hon vill satsa på framåt i tiden. Alla i gruppen utvecklade sig på sitt område, alla hade olika erfarenheter som gav mycket, säger Christina. Mod skapar man genom att höra andra. Man känner igen sig och inser att man faktiskt har erfarenheter; ofta undervärderar man sig själv. Charlotte Tham som är associerad konsult till Framsikt AB, mental tränare och diplomerad individ- och teamutvecklare, har lett träffarna i den första öppna kursen. Det viktigaste är träningen i social och emotionell kompetens, säger hon. Övningarna öppnar upp och gör att man ser mycket på ett tydligare sätt än förut och det kan ta energi, säger Charlotte. I inledningen gick vi igenom hur vi skulle förhålla oss till Konsulterna på Framsikt åtar sig också företagsintern och företagsanpassad utbildning enligt detta koncept. Programmet är lämpligt som förstärkning till vanlig karriärplanering. Målgruppen kan vara allt från arbetslösa till grupper som genomgår olika trainee - eller ledarutvecklingsprogram. FramsiktsCertifikat 4 för konsulter Interna och externa konsulter kan ta cetifikat på programmet Välj din framtid. Att leda programmet Välj din framtid är en utmaning, säger Charlotte Tham. Det är viktigt att de konsulter som tar certifikat på det här programmet har en bra beteendevetenskaplig grund att stå på och tidigare erfarenhet av att vägleda i personlig utveckling. Många övningar är mycket personliga och man måste arbeta med stor respekt för personlig integritet. Under våren har ett antal konsulter tagit FramsiktsCertifikat 4. De flesta har tidigare haft certifikat på de andra Framsiktsprogrammen och är välbekanta med pedagogiken. Under kursdagarna får var och en leda en träff med stöd av ledarmaterialet som är mycket utförligt och välstrukturerat. Man får återkoppling från kursledningen och från övriga deltagare bland annat via frågekort. Lillemor Andersson-Öqvist gick utbildningen i maj och startade redan veckan efter en grupp med nio personer på socialförvaltningen i Luleå. Lillemor är tidigare certifierad på Handlingskraftiga team och Samverkande team och har arbetat på Bodenhälsan sedan l991. Lillemor berättar: Deltagarna tyckte att materialet var spännande och de blev positivt inställda och nyfikna redan vid första träffen. Min uppgift blir att stötta och hjälpa dem i deras stressade arbetssituation, stärka deras självförtroende så att de vågar ta plats, kan sätta gränser, prioritera och till och med säga nej ibland! //

5 Projektutbildning i ny tappning n Framsikt startar i höst ett intressant samarbete med företaget Ermant som har utvecklat ett simuleringsspel för projektplanering, Progress. Nina Vestlund och Kerstin Lindström-Myrgård har deltagit i företagsintern utbildning på Progress och två av frontfigurerna, Magnus Johansson och Sylwe Olsson har deltagit i Framsikts utbildning i Projektledning och Projektsamarbete. Resultatet blev att de alla såg en stor potential i ett samarbete företagen emellan. I höst erbjuder de tillsammans en fyradagars utbildning Bli en effektivare projektledare". Kursen startar med simuleringsspel i två dagar. Deltagarna delas in i fyra grupper som tävlar med varandra. De får samma förutsättningar och skall planera sina projekt så att de dels blir färdiga i tid, dels arbetar kostnadseffektivt. De därpå följande två dagarna får deltagarna fortsätta med att fördjupa sig i projektledning och projektsamarbete med stöd av Framsikts verktygslåda Projekt- Samarbete. De kan då arbeta vidare med något av projekten från simuleringsspelet eller starta om med ett eget verkligt projekt. Utbildningen är företagsintern och genomförs med fördel på internat. ProjektSamarbete - ny omarbetad upplaga! Både metodboken och arbetspärmen har fått ett nytt utseende och ett utökat innehåll. Arbetspärmen innehåller utöver checklistorna även exempel, arbetsblad mm. Tidigare köpare kan beställa ny version till rabatterat pris. KompetensDialogen ersätts av LUPP analysverktyg för nya växtkraft Mål 3 n Nya Växtkraft Mål 3 - analysen omfattar många nya frågeställningar som inte fanns med i föregående program och vi har därför valt att göra ett nytt vägledningsprogram med det föregående som bas. Vårt vägledningsprogram KompetensDialog användes för kompetensanalyserna inom Växtkraft Mål 4 steg 1. Framför allt företag där medarbetarna hade mycket kontakt med människor, t ex serviceföretag och vård och omsorg, valde vårt vägledningsprogram. Tidningen Chef hade under våren ett reportage från Hotell Columbus där man använt både KompetensDialogen och vårt program Samverkande team i sin Mål 4-insats. Jane Bergstedt skrev bland annat så här: "Det första som är bra med materialet är att man kan välja hur mycket man genomför själv och hur mycket man vill ha hjälp med. Det andra är att materialet hjälper till att strukturera kompetens och behov både för olika personalgrupper och i olika nivåer, och därmed prioritera utvecklingsinsatserna på ett för alla begripligt sätt". I nya Växtkraft Mål 3 ska man, på samma sätt som i Mål 4, göra en noggrann analys av sin verksamhet och sina kompetensbehov. Företag på upp till 50 anställda (oavsett verksamhet) får bidrag till analysen, större företag får bekosta den själva. Växtkraft Mål 3-analysen omfattar många nya frågeställningar som inte fanns med i föregående program och vi har därför valt att göra ett nytt vägledningsprogram med det föregående som bas. Vi upphör således nu med produktionen av KompetensDialog ledarmaterial, men fortsätter att producera deltagarmaterialet så länge någon beställer det. Den nya ledarpärmen innehåller deltagarmaterial, kommentartexter, checklistor och arbetsmaterial samt OHunderlag. Vi erbjuder tidigare köpare av ledarmaterialet specialpris på den nya ledarpärmen. Deltagarmaterialet innehåller arbetsblad, checklistor och exempel. De olika avsnitten handlar om Affärsidé eller verksamhetsidé på kort och lång sikt Mål på kort och lång sikt Analys av vilken yrkeskompetens som finns/saknas/kommer att behövas Analys av vilken företagskompetens som finns/saknas/kommer att behövas Analys av vilken social kompetens som finns/saknas/kommer att behövas Analys av vilken emotionell kompetens som finns/saknas/kommer att behövas Individuell kompetensutvecklingsplan Gemensam kompetensutvecklingsplan Kompetensförsörjningsplan för företaget på kort och lång sikt LUPP innehåller checklistor för olika verksamhetsområden Vår erfarenhet från analyserna i Växtkraft Mål 4 har lett till att vi i detta material valt att göra speciella checklistor för olika områden. Det är viktigt för många att direkt kunna koppla frågorna i checklistorna till sin egen verksamhet. Står det "kund" i ett material som används i skolan skapar det misstänksamhet och onödiga diskussioner i gruppen. Checklistor finns för följande områden: Tjänsteföretag Tillverkningsföretag Vård och omsorg Skola Ensamföretagare Kom till Mål 3-frukost Varje fredag kl , inbjuder vi till frukostinformation om nya Växtkraft Mål 3. Vi beskriver vägledningsprogrammet och övriga koncept som kan användas som komplement i analysen (t.ex Handlingskraftiga team). Vi berättar hur ni kan gå tillväga för att söka bidrag, organisera analysarbetet, få maximal delaktighet på arbetsplatsen (krav), samt vilket konsultstöd vi kan ge genom hela processen. Vi erbjuder inskolning av interna nyckelpersoner. För konsulter finns det inskolningsdag redan den 4 december.

6 Teamview Network Nätverk för Framsiktscertifierade konsulter Nätverksträffarna - forum för erfarenhetsutbyte Konsulter som ingår i nätverket inbjuds fyra gånger per år till Framsikt för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Som regel startar nätverksträffen med en buffé och social samvaro kvällen innan själva träffen. Ett späckat program brukar sedan finnas för själva nätverksdagen. Några av konsulterna brukar alltid medverka och berätta om egna Framsiktsprojekt och vilka lärdomar de vill förmedla till andra. Från Framsikt brukar Kerstin Lindström-Myrgård ha olika uppdateringar och tillägg till programmen som hon informerar om och Nina Vestlund som är ansvarig för marknadsplaneringen brukar berätta om vilka marknadsföringsinsatser som genomförs på Framsikt som konsulterna kan ha nytta av och haka på. Ungefär halva dagen brukar sedan ägnas åt fortbildning inom något område. Årets tema har varit säljträning Under det här året har man satsat på säljträning enligt samstämmiga önskemål från konsulterna. Anders Lilliehöök från Affärskraft har lett övningarna vid tre tillfäl- Diplomerad individ - och teamutvecklare len och Stefan Sidusgård från InfoKomp hade hand om seminariet vid juniträffen. Framgångsrik försäljning Vid nätverksträffen den 4 september medverkade Lars-Eric Uneståhl, rektor vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro och forskare i mental träning. Han presenterade ett nytt program "Framgångsrik försäljning via mental träning". Säljträningen har varit uppskattad eftersom konsulterna ofta tycker att "sälj" är det svåraste som finns. Här har man haft tillfälle att mentalt försöka byta roll med aktuella kunder, pröva hur man kan skapa en positiv kontakt i mötet med kunden och träna sig i att presentera de olika Framsiktsprogrammen på ett varierat och behovsanpassat sätt. Och inte minst - samtala med varandra om hur man skall hantera olika situationer som kan uppstå. Nästa nätverksträff är den 15 dec. Buffé kvällen innan den 14 dec. Tema: Etik och människosyn i lärande organisationer med Richard Rejsjö. Konsultnätverket är en kvalitetssäkring Lena Ericsson, Person, Team och Ledarskap i Fränsta är en av 50 medlemmar i Framsikts konsultnätverk som har deltagare från hela landet. Hon är utbildad på samtliga Framsiktsprogram och har även hunnit med att certifiera sig på Välj din framtid. Enligt Lena kvalitetsutvecklar konsulterna Framsiktskoncepten då de delar med sig av sina erfarenheter av hur programmen fungerar i olika grupper. Vid septemberträffen blev fyra Framsiktskonsulter diplomerade individ- och teamutvecklare och fick sina diplom av Lars-Eric Uneståhl och Kerstin Lindström- Myrgård. Från vänster: Kerstin Lindström-Myrgård, Lena Näss+en, Anna Gilbe, Stephan Malmborg, Lars-Eric Unesthål, Anette Lindberg. På konsultträffarna får man kontakt med andra konsulter. Om man får stora uppdrag kan man få hjälp av andra, likaså om man blir sjuk eller dubbelbokad. Lena Eriksson Var och en har specialkunskaper som man kan tillföra varandra. Framsiktsprogrammen är processutbildningar och det behövs om man skall få några effekter. Många företag satsar tyvärr enbart på korta föreläsningar.// Förmåner för medlemmar i Teamview Network 1 Du och ditt företag presenteras på Framsikts hemsida. Du kan ha med ett foto på dig själv, logo och en redogörelse för din speciella profil som konsult. 2 Du kan ha en direktkoppling till din egen hemsida. 3 Du presenteras i vår monter på Kompetensmässan i World Trade Center i november 4 Du kan deltaga i 4 nätverksträffar per år, jun, aug, dec och mar. 5 Du får till självkostnadspris köpa ett speciellt säljmaterial med presentation av konceptet. 6 Du får använda Framsikts broschyrer, och lägga in egen text med presentation av dig och ditt företag. Vi hjälper dig att ta fram originalet om vi får text från dig. 7 Du får automatiskt ändringar som vi gör i befintliga upplagor av programmen. 8 När vi gör en helt ny upplaga av något av programmen kan du köpa det till självkostnadspris. 9 Du får regelbunden kontakt både med oss på Framsikt och med konsulter från hela landet. Vi lär känna varandra och kan lättare samverka i olika utvecklingsinsatser och uppdrag. 10 Nätverket innebär en kvalitetssäkring av hela konceptet. Alla konsulter som använder programmet har aktuellt material, aktuell information och kan medverka i utveckling av materialet. Du betalar en årlig serviceavgift på kr och en medlemsavgift som är 100 kr. Servicavgiften är avdragsgill i ditt företag.

7 Våra konsulter Nina Vestlund, socionom och välkänd författare till den första svenska boken om utbrändhet Bränn inte ut dig (tillsammans med Barbro Bronsberg). Nina har också varit ordförande i stiftelsen Kvinnor Kan och har tidigare drivit ett eget reklamföretag. Medverkar bland annat i vårt program Livskraft samt i kompetensanalyser och projektutbildningar. Charlotte Tham, beteendevetare, diplomerad mental tränare, avspänningspedagog, utbildad i IPU-profilanalys och diplomerad individoch teamutvecklare. Charlotte leder Framsiktsgrupper i samtliga Framsiktsprogram och delar tillsammans med Kerstin Lindström-Myrgård ansvaret för våra öppna programutbildningar och certifieringar. Hon är utbildad i Qi Gong och brukar lägga in sån träning i sina kurser. Anna Gilbe, sjukgymnast och beteendevetare, utbildad vid Lukasstiftelsen, diplomerad individ- och teamutvecklare, utbildad i mental träning vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Examinator för utmärkelsen Kvalitet i Skolan och arbetar även med Arena Teamutveckling som hon ofta använder i kombination med Framsiktsprogrammet för att förstärka teambuildingprocessen.arbetat med stöd och utbildning inom området stress och stresshantering under många år. Medverkat i framtagning av material om stress bland annat åt Bankhälsan. Medverkar i vårt program Livskraft samt i utbildningar med Handlingskraftiga team och Samverkande team och chefscoaching Peter Wedel, psykolog och chefsutvecklare. Peter åtar sig att ge stöd till ledare på olika nivåer - både individuellt och i grupp. Han genomför också teambuildingprogram för ledningsgrupper, skräddarsydda ledarutvecklingsprogram och gör personlighetsprofiler enligt Myers Briggs Type Indicator. Peter brukar vara ett ovärderligt stöd för de chefer som väljer honom som sin personliga coach och för de grupper som tillsammans med honom lägger upp sina ledarutvecklingsprogram. Marlou Vislie Utbildad skådespelare, dramapedagog och adjunkt. Förutom Framsiktsprogrammen ger Marlou såväl personlig handledning som kurs för grupper i konsten Att tala inför publik och Kroppsspråk - bli medveten om ditt eget och andras kroppsspråk. Marlou?s mångåriga erfarenhet i scenframställning och pedagogiska vana gör henne väl lämpad att leda och ge stöd åt både grupper och enskilda. Richard Rejsjö, socionom och diakon. Medverkar i utbildningar inom Samverkande team och Välj din framtid samt i utbildningsinsatser som handlar om livsplanering, etik och människosyn. Margareta Storåkers- Bark Fil.kand inom beteendevetenskap och företagsekonomi. Är D.I.H.R. (diplomerad från Institutet för Högre Reklam- och Kommunikationsutbildning). Margareta har arbetat bl. a som personalutvecklare, utbildningschef, detaljistchef samt reklamchef. Margareta leder grupper inom Handlingskraftiga Team. Hon arbetar även med utvecklingsprogrammet Välj din Framtid och genomför IPU-profilanalyser. Som konsult har hon haft uppdrag inom ledarskap, affärsutveckling, teambuilding, starta-eget, personlig utveckling, karriär- och livsplanering, retorik, mentorskap samt nätverksbyggande. Kerstin Lindström- Myrgård, VD för Framsikt och upphovsman till de olika Framsiktsprogrammen. Kerstin är beteendevetare, ursprungligen sjukvårdslärare. Hon har arbetat som konsult sedan 1974, drivit Framsikt som eget företag i 10 år och skrivit ett stort antal böcker och träningsprogram. Medverkar i framför allt teambuildingprogram för ledningsgrupper, projektutbildningar och certifieringskurser. Hon är van att snabbt sätta sig in i de mest skilda situationer och har utbildat alla upptänkliga kategorier av personal, t.ex chefer inom privata näringslivet, vårdpersonal, skolledare och lärare, ryska borgmästare och socialarbetare, konsulter både i Sverige och utomlands. Samtliga konsulter medverkar i nya Växtkraft Mål 3 - analyser Öppna program under våren - se vidare vårt kalendarium på hemsidan Produktbufféer - gratis frukostmöten med information om våra program och utbildningar Anmäl dig. After work-seminarier - kvällsseminarier med aktuella teman cirka en gång per månad. Även terminsabonnemang Certifieringskurser - 3 dagarskurser med inskolning på våra program Ledande team, Handlingskraftiga team, Samverkande team och Välj din framtid. För interna och externa konsulter. Specialkurser: Två tillfällen under våren, vecka 3 i januari och vecka 27 i juli. FramsiktsCertifikat 1 och 2 på Handlingskraftiga team och Samverkande team. LUPP - Analysverktyg för nya Mål 3 - analyser. Inskolningsdag för konsulter och nyckelpersoner 4 december och ca 1 gång per månad under våren. Mål 3 - frukost som regel varje fredag Anmäl dig. Några ytterligare företag som har teambuildingprogram på gång Ericsson Utvecklings AB - Ledande team Arla Foods - Samverkande team Kommerskollegium - Samverkande team Konsumentverket - Handlingskraftiga team och Samverkande team Vaxholms kommun - Samverkande team m fl

8 Annons från medlem i Teamview Network Ann Boman erbjuder professionellt konsultstöd för långsiktig utveckling av verksamhet, ledning och personal. Framsiktsutbildningar: FramsiktsCertifikat 1, 2, 3. Framsikt KompetensDialog ProjektSamarbete verktygslåda Ann Boman Utveckling AB Albrunna Degerhamn Tel Fax E-post Platsrepresentant Lena Nässén Person- Team-, och Ledarutveckling Fränstavägen Fränsta Besöksadress: Företagshuset i Fränsta. Tel- och Faxnr kontor: Mbl Vi har nu haft över 8000 besökare på vår hemsida Är du en av dem? Framsikt P e r s o n a l u t v e c k l i n g AB Teamview International Högbergsgatan Stockholm Tel Fax Annons från medlem i Teamview Network "INTUITIONEN SOM REDSKAP" Jag har utvecklat ett kursprogram som steg för steg hjälper dig att använda intuitionen i din vardag. Intresserad? Ring mig: Ingegerd Ekrot, telefon: mobil: Platsrepresentant Stephan Malmborg JASEMA konsult Box Helsingborg Telefon Mobil Fax E-post Redaktör: Kerstin Lindström-Myrgård Layout/redigering: Marie-Louise Blomquist Intervjuer: Maj-Len Öhberg, praktikant Kontor Marie-Louise Blomquist, marknadsassistent, produktionsansvarig, webmaster, kundservice Irma Lundewall, fakturering, distribution, kursvärdinna Anne-Louise Andersson, Recum, ekonomi Nina Vestlund, marknadsföringsansvarig, projektledare Kalendarium Produktbuffé - allmän. Vi serverar en lätt frukost och presenterar våra träningsprogram och utbildningar, samt de synsätt och den pedagogik vi använder oss av. 11 jan, 8 feb, 11 apr. Produktbuffé - Välj Din Framtid och Livskraft. Vi serverar en lätt frukost och presenterar Välj Din Framtid, vårt träningsprogram för personlig utveckling och livsplanering, och Livskraft, vårt åtgärdsprogram för att minska stress och undvika utbrändhet. 23 jan, 1 mar, 2 maj. Produktbuffé - nya Växtkraft Mål 3 - analyser. Vi serverar en lätt frukost och presenterar vårt nya vägledningsprogram LUPP ett analysverktyg för att identifiera kompetensglappet i organisationen. 12 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb, 16 feb, 23 feb, 2 mar, 9 mar, 23 mar, 30 mar, 6 apr, 20 apr, 27 apr, 4 maj, 11 maj, 18 maj, 25 maj, 1 jun. After Work-seminarier. Dessa seminarier ger dig tillfälle att lära känna konsulterna på Framsikt och få ett smakprov på de olika ämnesområden som vi arbetar med. Retorik - om konsten att övertyga. Margareta Storåkers-Bark, 30 jan. Kroppsspråket - se dig själv och andra. Alt: Tala inför publik - bli medveten om ditt eget och andras kroppsspråk. Marlou Vislie, 15 feb. Etik och människosyn i lärande organisationer. Richard Rejsjö, 8 mar. Social kompetens - att umgås med andra. Charlotte Tham, 19 apr. Utbrändhet - det enda missbruk som uppmuntras! Nina Vestlund, 10 maj. Stress och stresshantering. Anna Gilbe, 12 juni Konflikthantering. Kerstin Lindström-Myrgård, 31 maj. FramsiktsCertifikat 1 - Handlingskraftiga Team: Vecka 8: feb. FramsiktsCertifikat 2 - Samverkande Team: Vecka 12: mar. Vecka 20: maj. FramsiktsCertifikat 3 - Ledande Team: Vecka 23: 5-7 jun. FramsiktsCertifikat 4 - Välj din framtid: Vecka 14: 3-5 apr. Specialkurs: FramsiktsCertifikat 1+2 Vecka 3: jan. Vecka 27: 2-6 jul. Välj din framtid - öppen kurs Tid bokas samråd med deltagare LUPP - analysverktyg för nya Växtkraft Mål 3: 4 dec, 11 dec, 19 feb, 19 mar, 2 apr, 14 maj Projektledarutbildning Tid bokas samråd med deltagare

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför?

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Företagsekonomi C vt 2004 Examensarbete 10p 2004-05-25 Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? Författare: Kerstin Mjömark Madeleine Sandgren Handledare:

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels.

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. - en tidning från Stiftelsen Företagsam Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. Bli diplomerad gymnasieekonom Jobba med fadderföretag i näringslivet - fördjupa din kunskap om ekonomi och företagande

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Kommunal verksamhetsutveckling Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Så jobbar vi med förändringskraft & effektivitet i Vara kommun... Förord 2001 reste alla anställda i Vara

Läs mer