Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12"

Transkript

1 l Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12 I det här numret följer vi bland annat Framsiktsutbildningen på St Jude Medical i Järfälla där inte mindre än 95 personer har utbildats enligt vårt program Handlingskraftiga team under våren. I höst fortsätter man med nästa program, Samverkande team. Arbetsglädje, effektivitet och samarbete står i fokus och grupperna går med liv och lust in för att ta fram handlingsprogram och se till att de blir genomförda. Vi presenterar också våra nya program LUPP - analysverktyg för Växtkraft Mål 3, Välj din framtid, vårt program för personlig utveckling och livsplanering och Livskraft, ett åtgärdsprogram för att förebygga stress och utbrändhet. Det unika med Framsiktsprogrammen är bland annat att effekterna går att mäta på både lång och kort sikt eftersom materialet innehåller enkäter, intervjuguider, disketter för sammanställning och rapportskrivning. Vi ger också exempel på vad man kan få fram i sådana mätningar. Vill du veta mer om Framsikt är du välkommen till våra ProduktBufféer, Mål 3-frukostar eller After Work seminarier. Du kan också ta del av informationen på vår utförliga hemsida Glada hösthälsningar Vi på Framsikt Först vill vi berätta om ett nytt koncept Livskraft Ett åtgärdsprogram för att förebygga stress och utbrändhet n I höst startar Framsikt åtgärdsprogrammet Livskraft, som handlar om människors livskvalitet, organisationers fortlevnad, arbetsglädje och effektivitet. Steg 1 - Känn igen symtomen Nina Vestlund, konsult på Framsikt och känd författare till boken Bränn inte ut dig (tillsammans med Barbro Bronsberg), inleder programmet med en föreläsning för all personal. Föreläsningen är till för att väcka människor, göra fenomenet utbrändhet synligt och lära oss att känna igen symtomen. Steg 2 - Engagera cheferna Nästa steg i programmet är ett antal seminarier för chefer och arbetsledare för att öka deras insikt och förståelse för vad stress handlar om och visa på olika vägar att förebygga symtomen. Helhetsperspektivet är viktigast, framhåller Anna Gilbe, sjukgymnast, beteendevetare och associerad konsult till Framsikt. Vill man åstadkomma positiva förändringar är chefernas engagemang ofrånkomligt. Vad är Framsikt? Steg 3 - Mental träning Det sista steget är mental träning där all personal kan delta i grupper om cirka 10 personer. Deltagarna träffas ett antal gånger för instruktioner och erfarenhetsutbyte. Däremellan tränar de själva med ljudband eller disketter utarbetade av fil dr Lars Eric Uneståhl. Charlotte Tham, diplomerad mental tränare, leder detta avsnitt. Den mentala träningen leder till att man både mår bättre och fungerar bättre säger hon. Det skall vara roligt att jobba med det här programmet, som angår oss alla, säger Nina Vestlund. Det är viktigt att kunna skratta tillsammans. Skratt löser upp spänningar. Programmet är en ram att diskutera utifrån. Varje företag kan Nina Vestlund, associerad konsult på Framsikt skräddarsy en uppläggning som passar just dem. // Framsikt Personalutveckling AB startade Kontor och kurslokal ligger på Söder, Stockholm. Vi erbjuder öppna kurser, företagsintern utbildning och seminarier, samt egna utbildningsprogram: Handlingskraftiga team, Samverkande team, Ledande team, Välj din framtid - ett program för personlig utveckling och livsplanering, LUPP - ett analysverktyg för nya Mål 3 samt Projektsamarbete - verktygslåda för effektivare projekt. Konsulter kan ta certifikat på programmen och ingå i ett konsultnätverk för fortbildning och säljstöd. Vi har även en diplomutbildning för konsulter.

2 Ökad delaktighet leder till ökat ansvar! n St Jude Medical AB i Veddesta centrum norr om Stockholm, utvecklar och tillverkar pacemakers. De ingår i den medicintekniska koncernen St Jude Medical, med huvudbolag i Minnesota. Marianne Svärd-Häggvik som är projektledare för team- utvecklingsprojektet och tidigare verkstadschef samt Margareta Areskog som arbetar inom Human Resources, certifierade sig i november 1999 på Framsiktsprogrammet Handlingskraftiga Team och Samverkande team. I mars 2000 startade de programmet Handlingskraftiga Team på en av produktionsavdelningarna. Teamutveckling är en aktivitet som går helt i linje med företagets mål; ökad kundorientering och ökad produktivitet genom ständiga förbättringar samt ökat medarbetaransvar och engagemang. Åtta grupper har körts parallellt med totalt 95 personer. Grupperna var blandade, 60 kvinnor och 40 män, med olika nationaliteter och åldrar mellan 20 och 60 år. Förväntningarna var stora från många men det fanns också farhågor om att programmet inte skulle ge resultat utan rinna ut i sanden. Effekterna märktes snabbt! Marianne och Margareta märkte emellertid en stor skillnad redan efter första träffen, inte minst vad gäller öppenheten och de utförda aktiviteterna. Många har varit anställda länge med stark lojalitet till företaget ; vi vill nu arbeta vidare med att öka motivationen och engagemanget, säger Marianne Svärd-Häggvik Marianne. Förut hade vi funktionella grupper som gjorde exakt samma sak, till exempel arbetade en del personer endast med avsyning. Vi har nu valt att arbeta flödesinriktat och rotera i arbetsuppgifterna för att få flexibilitet. På det sättet vill vi stärka medarbetarnas självförtroende och engagemang. Rotationssystemet kräver också större ansvar, eget initiativ och egen handlingskraft. Mellan träffarna började små och stora saker att röra på sig. Marianne berättar: Grupperna har gjort en enkät efter första träffen för att ta reda på vilka som vill rotera och de ska också ta fram ett rotationsschema. En värmeugn har satts in i en arbetslina för att förbättra arbetet. Samarbetet mellan grupperna har ökat, via individuella samtal och gruppmöten som berör samarbetsfrågor. En mängd andra förändringar och förbättringar har skett på St Jude Medical: Veckomöten har kommit igång, de var inte regelbundna tidigare. Grupperna ska upprätta en förslagsvecka, förslag till förbättringar som belönas efter ett visst antal med till exempel kaffe och tårta, säger Marianne. En mailbox med e-postmeddelanden sitter numera utanför verkstadslokalen med allmän information och upplysning om fritidsaktiviteter. Grupperna ska förbereda en handlingsplan när tillverkningen stoppas akut på grund av systemfel eller materialproblem. Eftersom de arbetar i skift stäms det numera av vid skiftbytet hur dagen gått och det ges instruktioner, säger Marianne. Ska träffa pacemakerpatienter I höst kommer de anställda att få träffa pacemakerpatienter och visa dem runt på arbetsplatsen. Då skall gruppen också få en fördjupning i sina produkter. I slutet av sommaren ska kursdeltagarna åka på en dagskryssning till Åland. Förutom social samvaro skall kursens resultat och uppkomna förbättringsområden presenteras för andra berörda avdelningar. Under hösten ska en prioritering av de olika förbättringsområdena göras och ytterligare aktiviteter kommer att startas upp. Enligt Marianne och Margareta har 90 % av deltagarna varit engagerade och delaktiga i förbättringsprocessen vilket de ser som ett mycket positivt resultat. Margareta Areskog Den efterenkät man gjort bekräftar att det blivit klara förbättringar inom alla områden man behandlat i kursen. De båda kursledarna tycker att Framsikts ledarmaterial är strukturerat och lätt att följa med bra uppläggning av grupparbeten och övningar och lagom teori. De teoretiska pedagogiska modellerna är enkla att följa och materialet passar till grupper med olika inriktning på sin verksamhet. Det program som använts på St Jude Medical är Handlingskraftiga team. Det består av en upptaktsträff med enkät, tre halvdagsseminarier samt en summeringsträff efter en tid. Man arbetar i grupper med ca 12 deltagare med en certifierad ledare. Deltagarna tar fram förslag till förbättringar i den egna verksamheten samtidigt som de lär sig olika kreativa problemlösningsmetoder. // Produktion på St Jude Medical

3 Vi vill göra effekterna synliga! Kerstin Lindström-Myrgård VD för Framsikt AB och författare till de olika träningsprogrammen har arbetat i många år med att utveckla och förfina olika instrument för utvärdering av resultat och effekter av utbildningarna. Den senaste enkätbearbetningen har gjorts under den här våren och är nu tillgänglig för alla konsulter som är medlemmar i Framsikts konsultnätverk. I ledarpaketen för samtliga certifieringsprogram finns enkäter och intervjuguider och rapportmallar för att alla som leder Framsiktsprogram, oavsett tidigare erfarenhet av utvärdering, skall kunna göra en kvalificerad rapport för att beskriva vad insatsen har lett till. Samverkande team före Kerstin framhåller att en utvärdering både kan handla om själva processen och om resultat och effekter. Den traditionella kursbedömningen beskriver som regel enbart processen; vad tyckte deltagarna om utbildningen, ledaren, materialet, arrangemangen osv. En beskrivning av resultatet avser vad deltagarna har lärt sig. Effekterna slutligen handlar om hur de kan använda det de lärt, dvs vilka förändringar som efter utbildningen visar sig hos enskilda, i gruppen eller i organisationen. Framsiktsenkäterna täcker alla dessa tre områden, men med tyngdpunkt på resultat och effekter. Man svarar både före och efter utbildningen vilket gör att vi kan se vilka förändringar som har skett vad gäller t.ex. samarbete, arbetsglädje, effektivitet och kvalitet. Här visar vi ett typiskt exempel på hur samarbetet beskrivits före och efter genomförd utbildning på en arbetsplats. Gruppen har genomfört Samverkande team och Handlingskraftiga team. Röd = Instämmer inte alls Ljusröd = Instämmer delvis Ljusgrön = Instämmer i stort Grön = Instämmer helt Samverkande team efter (vid summeringsträffen) Vad är typiskt för ert sätt att samarbeta? 5.a Vi har "högt i tak" och bemöter varandras åsikter och olikheter med respekt 5.b Vi är omtänksamma och bryr oss om varandra 5.c Vi uttrycker i klartext vad vi tycker och känner 5.d Vi vågar visa känslor för varandra Samverkande team ett år efter summeringsträffen 5.e Vi är generösa mot varandra 5.f Ingen talar bakom ryggen på någon av oss 5.g Vi är angelägna om att ge stöd och uppmuntran till varandra 5.h Vi försöker förstå vad andra menar 5.i Vi ser konflikter som gemensamma problem och tar ansvar för att lösa dem 5.j Vi har ett öppet och förtroendefullt klimat

4 Välj din framtid ett nytt Framsiktsprogram med stor potential varandra, bland annat att ge och ta med respekt, ödmjukhet, tystnadsplikt, men också att ha kul tillsammans. Effekten blir att deltagarna stöttar och hjälper varandra, det är högt i tak. Jag vill att de skall ha fått ett gott beslutsunderlag som de kan gå vidare via sina utvecklingsplaner, säger Charlotte. n Som praktikant på Framsikt har Maj-Len Öhberg, haft förmånen att delta i certifieringskursen för konsulter och hon har också intervjuat en av deltagarna i den första öppna kursen i Framsikts regi. Programmet består av sex träffar Upptakten Framtidsvisionen Att övervinna hinder Emotionell kompetens ger dig trygghet Social kompetens ger dig framgång Välj din egen framtid - personlig utvecklingsplan En enkät besvaras i samband med upptakten och gås igenom individuellt innan första träffen som bland annat handlar om hur var och en vill utvecklas under den närmaste tvåårsperioden vad gäller till exempel självbilden, social förmåga, hälsa, arbete och ekonomi. Man försöker också definiera vad som menas med personligt mod. Genom intervjuer och olika kreativa övningar som att rita och beskriva sig själva, tränas fantasin och insikten ökar. Programmet avslutas med enskilda samtal och summeringsträff i gruppen. Konkret träning Deltagarna tränar sig i att känna igen och sätta ord på sina känslor och att få en tydligare bild av sig själva. Förmåga till empati, att ta och ge stöd tränas, liksom att tänka positivt och att tala inför grupp. Varje deltagare prioriterar vilket/vilka områden som de särskilt vill arbeta vidare med. Målet är att öka relationerna till andra, socialt och emotionellt, och må bättre själv. Att aktivt försöka övervinna hinder och nå dit man vill med sitt liv. Mental träning i form av ljudband inleder varje träff för att träna avspänning och koncentration och fokusera på uppgiften. Målgrupp personer vid vägskäl Programmet vänder sig till personer som befinner sig vid vägskäl i arbetslivet. Det kan handla om omorganisationer, vantrivsel, arbetslöshet eller omplaceringar, där individen behöver kraft och stöd för att våga ändra sin situation. Kursen lämpar sig också för personer som vill framåt, kanske söka en ny karriär. Träffarna rekommenderas pågå i två till tre månader, med ungefär 14 dagars mellanrum. Den första öppna kursen Den första öppna kursen startade i december 1999 med Charlotte Tham, konsult på Framsikt, som ledare. Tillsammans har deltagarna stöttat och uppmuntrat varandra under fem månader. Kursen har dragit ut på tiden bland annat för att inte alla bor i Stockholm.En av deltagarna var Christina Persson: I och med att alla var så öppna blev det ett givande och tagande, som man lär sig av, säger Christina. Det har varit en otrolig känsla i gruppen hela tiden. Jag var ganska tom när vi började, jag hade varken förväntningar eller farhågor. Christina Persson är 37 år. Hon studerar på distans till mental tränare på Skandinaviska Ledarhögskolan och tyckte att det här programmet skulle vara ett bra komplement för henne för att få grepp om vad hon vill satsa på framåt i tiden. Alla i gruppen utvecklade sig på sitt område, alla hade olika erfarenheter som gav mycket, säger Christina. Mod skapar man genom att höra andra. Man känner igen sig och inser att man faktiskt har erfarenheter; ofta undervärderar man sig själv. Charlotte Tham som är associerad konsult till Framsikt AB, mental tränare och diplomerad individ- och teamutvecklare, har lett träffarna i den första öppna kursen. Det viktigaste är träningen i social och emotionell kompetens, säger hon. Övningarna öppnar upp och gör att man ser mycket på ett tydligare sätt än förut och det kan ta energi, säger Charlotte. I inledningen gick vi igenom hur vi skulle förhålla oss till Konsulterna på Framsikt åtar sig också företagsintern och företagsanpassad utbildning enligt detta koncept. Programmet är lämpligt som förstärkning till vanlig karriärplanering. Målgruppen kan vara allt från arbetslösa till grupper som genomgår olika trainee - eller ledarutvecklingsprogram. FramsiktsCertifikat 4 för konsulter Interna och externa konsulter kan ta cetifikat på programmet Välj din framtid. Att leda programmet Välj din framtid är en utmaning, säger Charlotte Tham. Det är viktigt att de konsulter som tar certifikat på det här programmet har en bra beteendevetenskaplig grund att stå på och tidigare erfarenhet av att vägleda i personlig utveckling. Många övningar är mycket personliga och man måste arbeta med stor respekt för personlig integritet. Under våren har ett antal konsulter tagit FramsiktsCertifikat 4. De flesta har tidigare haft certifikat på de andra Framsiktsprogrammen och är välbekanta med pedagogiken. Under kursdagarna får var och en leda en träff med stöd av ledarmaterialet som är mycket utförligt och välstrukturerat. Man får återkoppling från kursledningen och från övriga deltagare bland annat via frågekort. Lillemor Andersson-Öqvist gick utbildningen i maj och startade redan veckan efter en grupp med nio personer på socialförvaltningen i Luleå. Lillemor är tidigare certifierad på Handlingskraftiga team och Samverkande team och har arbetat på Bodenhälsan sedan l991. Lillemor berättar: Deltagarna tyckte att materialet var spännande och de blev positivt inställda och nyfikna redan vid första träffen. Min uppgift blir att stötta och hjälpa dem i deras stressade arbetssituation, stärka deras självförtroende så att de vågar ta plats, kan sätta gränser, prioritera och till och med säga nej ibland! //

5 Projektutbildning i ny tappning n Framsikt startar i höst ett intressant samarbete med företaget Ermant som har utvecklat ett simuleringsspel för projektplanering, Progress. Nina Vestlund och Kerstin Lindström-Myrgård har deltagit i företagsintern utbildning på Progress och två av frontfigurerna, Magnus Johansson och Sylwe Olsson har deltagit i Framsikts utbildning i Projektledning och Projektsamarbete. Resultatet blev att de alla såg en stor potential i ett samarbete företagen emellan. I höst erbjuder de tillsammans en fyradagars utbildning Bli en effektivare projektledare". Kursen startar med simuleringsspel i två dagar. Deltagarna delas in i fyra grupper som tävlar med varandra. De får samma förutsättningar och skall planera sina projekt så att de dels blir färdiga i tid, dels arbetar kostnadseffektivt. De därpå följande två dagarna får deltagarna fortsätta med att fördjupa sig i projektledning och projektsamarbete med stöd av Framsikts verktygslåda Projekt- Samarbete. De kan då arbeta vidare med något av projekten från simuleringsspelet eller starta om med ett eget verkligt projekt. Utbildningen är företagsintern och genomförs med fördel på internat. ProjektSamarbete - ny omarbetad upplaga! Både metodboken och arbetspärmen har fått ett nytt utseende och ett utökat innehåll. Arbetspärmen innehåller utöver checklistorna även exempel, arbetsblad mm. Tidigare köpare kan beställa ny version till rabatterat pris. KompetensDialogen ersätts av LUPP analysverktyg för nya växtkraft Mål 3 n Nya Växtkraft Mål 3 - analysen omfattar många nya frågeställningar som inte fanns med i föregående program och vi har därför valt att göra ett nytt vägledningsprogram med det föregående som bas. Vårt vägledningsprogram KompetensDialog användes för kompetensanalyserna inom Växtkraft Mål 4 steg 1. Framför allt företag där medarbetarna hade mycket kontakt med människor, t ex serviceföretag och vård och omsorg, valde vårt vägledningsprogram. Tidningen Chef hade under våren ett reportage från Hotell Columbus där man använt både KompetensDialogen och vårt program Samverkande team i sin Mål 4-insats. Jane Bergstedt skrev bland annat så här: "Det första som är bra med materialet är att man kan välja hur mycket man genomför själv och hur mycket man vill ha hjälp med. Det andra är att materialet hjälper till att strukturera kompetens och behov både för olika personalgrupper och i olika nivåer, och därmed prioritera utvecklingsinsatserna på ett för alla begripligt sätt". I nya Växtkraft Mål 3 ska man, på samma sätt som i Mål 4, göra en noggrann analys av sin verksamhet och sina kompetensbehov. Företag på upp till 50 anställda (oavsett verksamhet) får bidrag till analysen, större företag får bekosta den själva. Växtkraft Mål 3-analysen omfattar många nya frågeställningar som inte fanns med i föregående program och vi har därför valt att göra ett nytt vägledningsprogram med det föregående som bas. Vi upphör således nu med produktionen av KompetensDialog ledarmaterial, men fortsätter att producera deltagarmaterialet så länge någon beställer det. Den nya ledarpärmen innehåller deltagarmaterial, kommentartexter, checklistor och arbetsmaterial samt OHunderlag. Vi erbjuder tidigare köpare av ledarmaterialet specialpris på den nya ledarpärmen. Deltagarmaterialet innehåller arbetsblad, checklistor och exempel. De olika avsnitten handlar om Affärsidé eller verksamhetsidé på kort och lång sikt Mål på kort och lång sikt Analys av vilken yrkeskompetens som finns/saknas/kommer att behövas Analys av vilken företagskompetens som finns/saknas/kommer att behövas Analys av vilken social kompetens som finns/saknas/kommer att behövas Analys av vilken emotionell kompetens som finns/saknas/kommer att behövas Individuell kompetensutvecklingsplan Gemensam kompetensutvecklingsplan Kompetensförsörjningsplan för företaget på kort och lång sikt LUPP innehåller checklistor för olika verksamhetsområden Vår erfarenhet från analyserna i Växtkraft Mål 4 har lett till att vi i detta material valt att göra speciella checklistor för olika områden. Det är viktigt för många att direkt kunna koppla frågorna i checklistorna till sin egen verksamhet. Står det "kund" i ett material som används i skolan skapar det misstänksamhet och onödiga diskussioner i gruppen. Checklistor finns för följande områden: Tjänsteföretag Tillverkningsföretag Vård och omsorg Skola Ensamföretagare Kom till Mål 3-frukost Varje fredag kl , inbjuder vi till frukostinformation om nya Växtkraft Mål 3. Vi beskriver vägledningsprogrammet och övriga koncept som kan användas som komplement i analysen (t.ex Handlingskraftiga team). Vi berättar hur ni kan gå tillväga för att söka bidrag, organisera analysarbetet, få maximal delaktighet på arbetsplatsen (krav), samt vilket konsultstöd vi kan ge genom hela processen. Vi erbjuder inskolning av interna nyckelpersoner. För konsulter finns det inskolningsdag redan den 4 december.

6 Teamview Network Nätverk för Framsiktscertifierade konsulter Nätverksträffarna - forum för erfarenhetsutbyte Konsulter som ingår i nätverket inbjuds fyra gånger per år till Framsikt för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Som regel startar nätverksträffen med en buffé och social samvaro kvällen innan själva träffen. Ett späckat program brukar sedan finnas för själva nätverksdagen. Några av konsulterna brukar alltid medverka och berätta om egna Framsiktsprojekt och vilka lärdomar de vill förmedla till andra. Från Framsikt brukar Kerstin Lindström-Myrgård ha olika uppdateringar och tillägg till programmen som hon informerar om och Nina Vestlund som är ansvarig för marknadsplaneringen brukar berätta om vilka marknadsföringsinsatser som genomförs på Framsikt som konsulterna kan ha nytta av och haka på. Ungefär halva dagen brukar sedan ägnas åt fortbildning inom något område. Årets tema har varit säljträning Under det här året har man satsat på säljträning enligt samstämmiga önskemål från konsulterna. Anders Lilliehöök från Affärskraft har lett övningarna vid tre tillfäl- Diplomerad individ - och teamutvecklare len och Stefan Sidusgård från InfoKomp hade hand om seminariet vid juniträffen. Framgångsrik försäljning Vid nätverksträffen den 4 september medverkade Lars-Eric Uneståhl, rektor vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro och forskare i mental träning. Han presenterade ett nytt program "Framgångsrik försäljning via mental träning". Säljträningen har varit uppskattad eftersom konsulterna ofta tycker att "sälj" är det svåraste som finns. Här har man haft tillfälle att mentalt försöka byta roll med aktuella kunder, pröva hur man kan skapa en positiv kontakt i mötet med kunden och träna sig i att presentera de olika Framsiktsprogrammen på ett varierat och behovsanpassat sätt. Och inte minst - samtala med varandra om hur man skall hantera olika situationer som kan uppstå. Nästa nätverksträff är den 15 dec. Buffé kvällen innan den 14 dec. Tema: Etik och människosyn i lärande organisationer med Richard Rejsjö. Konsultnätverket är en kvalitetssäkring Lena Ericsson, Person, Team och Ledarskap i Fränsta är en av 50 medlemmar i Framsikts konsultnätverk som har deltagare från hela landet. Hon är utbildad på samtliga Framsiktsprogram och har även hunnit med att certifiera sig på Välj din framtid. Enligt Lena kvalitetsutvecklar konsulterna Framsiktskoncepten då de delar med sig av sina erfarenheter av hur programmen fungerar i olika grupper. Vid septemberträffen blev fyra Framsiktskonsulter diplomerade individ- och teamutvecklare och fick sina diplom av Lars-Eric Uneståhl och Kerstin Lindström- Myrgård. Från vänster: Kerstin Lindström-Myrgård, Lena Näss+en, Anna Gilbe, Stephan Malmborg, Lars-Eric Unesthål, Anette Lindberg. På konsultträffarna får man kontakt med andra konsulter. Om man får stora uppdrag kan man få hjälp av andra, likaså om man blir sjuk eller dubbelbokad. Lena Eriksson Var och en har specialkunskaper som man kan tillföra varandra. Framsiktsprogrammen är processutbildningar och det behövs om man skall få några effekter. Många företag satsar tyvärr enbart på korta föreläsningar.// Förmåner för medlemmar i Teamview Network 1 Du och ditt företag presenteras på Framsikts hemsida. Du kan ha med ett foto på dig själv, logo och en redogörelse för din speciella profil som konsult. 2 Du kan ha en direktkoppling till din egen hemsida. 3 Du presenteras i vår monter på Kompetensmässan i World Trade Center i november 4 Du kan deltaga i 4 nätverksträffar per år, jun, aug, dec och mar. 5 Du får till självkostnadspris köpa ett speciellt säljmaterial med presentation av konceptet. 6 Du får använda Framsikts broschyrer, och lägga in egen text med presentation av dig och ditt företag. Vi hjälper dig att ta fram originalet om vi får text från dig. 7 Du får automatiskt ändringar som vi gör i befintliga upplagor av programmen. 8 När vi gör en helt ny upplaga av något av programmen kan du köpa det till självkostnadspris. 9 Du får regelbunden kontakt både med oss på Framsikt och med konsulter från hela landet. Vi lär känna varandra och kan lättare samverka i olika utvecklingsinsatser och uppdrag. 10 Nätverket innebär en kvalitetssäkring av hela konceptet. Alla konsulter som använder programmet har aktuellt material, aktuell information och kan medverka i utveckling av materialet. Du betalar en årlig serviceavgift på kr och en medlemsavgift som är 100 kr. Servicavgiften är avdragsgill i ditt företag.

7 Våra konsulter Nina Vestlund, socionom och välkänd författare till den första svenska boken om utbrändhet Bränn inte ut dig (tillsammans med Barbro Bronsberg). Nina har också varit ordförande i stiftelsen Kvinnor Kan och har tidigare drivit ett eget reklamföretag. Medverkar bland annat i vårt program Livskraft samt i kompetensanalyser och projektutbildningar. Charlotte Tham, beteendevetare, diplomerad mental tränare, avspänningspedagog, utbildad i IPU-profilanalys och diplomerad individoch teamutvecklare. Charlotte leder Framsiktsgrupper i samtliga Framsiktsprogram och delar tillsammans med Kerstin Lindström-Myrgård ansvaret för våra öppna programutbildningar och certifieringar. Hon är utbildad i Qi Gong och brukar lägga in sån träning i sina kurser. Anna Gilbe, sjukgymnast och beteendevetare, utbildad vid Lukasstiftelsen, diplomerad individ- och teamutvecklare, utbildad i mental träning vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Examinator för utmärkelsen Kvalitet i Skolan och arbetar även med Arena Teamutveckling som hon ofta använder i kombination med Framsiktsprogrammet för att förstärka teambuildingprocessen.arbetat med stöd och utbildning inom området stress och stresshantering under många år. Medverkat i framtagning av material om stress bland annat åt Bankhälsan. Medverkar i vårt program Livskraft samt i utbildningar med Handlingskraftiga team och Samverkande team och chefscoaching Peter Wedel, psykolog och chefsutvecklare. Peter åtar sig att ge stöd till ledare på olika nivåer - både individuellt och i grupp. Han genomför också teambuildingprogram för ledningsgrupper, skräddarsydda ledarutvecklingsprogram och gör personlighetsprofiler enligt Myers Briggs Type Indicator. Peter brukar vara ett ovärderligt stöd för de chefer som väljer honom som sin personliga coach och för de grupper som tillsammans med honom lägger upp sina ledarutvecklingsprogram. Marlou Vislie Utbildad skådespelare, dramapedagog och adjunkt. Förutom Framsiktsprogrammen ger Marlou såväl personlig handledning som kurs för grupper i konsten Att tala inför publik och Kroppsspråk - bli medveten om ditt eget och andras kroppsspråk. Marlou?s mångåriga erfarenhet i scenframställning och pedagogiska vana gör henne väl lämpad att leda och ge stöd åt både grupper och enskilda. Richard Rejsjö, socionom och diakon. Medverkar i utbildningar inom Samverkande team och Välj din framtid samt i utbildningsinsatser som handlar om livsplanering, etik och människosyn. Margareta Storåkers- Bark Fil.kand inom beteendevetenskap och företagsekonomi. Är D.I.H.R. (diplomerad från Institutet för Högre Reklam- och Kommunikationsutbildning). Margareta har arbetat bl. a som personalutvecklare, utbildningschef, detaljistchef samt reklamchef. Margareta leder grupper inom Handlingskraftiga Team. Hon arbetar även med utvecklingsprogrammet Välj din Framtid och genomför IPU-profilanalyser. Som konsult har hon haft uppdrag inom ledarskap, affärsutveckling, teambuilding, starta-eget, personlig utveckling, karriär- och livsplanering, retorik, mentorskap samt nätverksbyggande. Kerstin Lindström- Myrgård, VD för Framsikt och upphovsman till de olika Framsiktsprogrammen. Kerstin är beteendevetare, ursprungligen sjukvårdslärare. Hon har arbetat som konsult sedan 1974, drivit Framsikt som eget företag i 10 år och skrivit ett stort antal böcker och träningsprogram. Medverkar i framför allt teambuildingprogram för ledningsgrupper, projektutbildningar och certifieringskurser. Hon är van att snabbt sätta sig in i de mest skilda situationer och har utbildat alla upptänkliga kategorier av personal, t.ex chefer inom privata näringslivet, vårdpersonal, skolledare och lärare, ryska borgmästare och socialarbetare, konsulter både i Sverige och utomlands. Samtliga konsulter medverkar i nya Växtkraft Mål 3 - analyser Öppna program under våren - se vidare vårt kalendarium på hemsidan Produktbufféer - gratis frukostmöten med information om våra program och utbildningar Anmäl dig. After work-seminarier - kvällsseminarier med aktuella teman cirka en gång per månad. Även terminsabonnemang Certifieringskurser - 3 dagarskurser med inskolning på våra program Ledande team, Handlingskraftiga team, Samverkande team och Välj din framtid. För interna och externa konsulter. Specialkurser: Två tillfällen under våren, vecka 3 i januari och vecka 27 i juli. FramsiktsCertifikat 1 och 2 på Handlingskraftiga team och Samverkande team. LUPP - Analysverktyg för nya Mål 3 - analyser. Inskolningsdag för konsulter och nyckelpersoner 4 december och ca 1 gång per månad under våren. Mål 3 - frukost som regel varje fredag Anmäl dig. Några ytterligare företag som har teambuildingprogram på gång Ericsson Utvecklings AB - Ledande team Arla Foods - Samverkande team Kommerskollegium - Samverkande team Konsumentverket - Handlingskraftiga team och Samverkande team Vaxholms kommun - Samverkande team m fl

8 Annons från medlem i Teamview Network Ann Boman erbjuder professionellt konsultstöd för långsiktig utveckling av verksamhet, ledning och personal. Framsiktsutbildningar: FramsiktsCertifikat 1, 2, 3. Framsikt KompetensDialog ProjektSamarbete verktygslåda Ann Boman Utveckling AB Albrunna Degerhamn Tel Fax E-post Platsrepresentant Lena Nässén Person- Team-, och Ledarutveckling Fränstavägen Fränsta Besöksadress: Företagshuset i Fränsta. Tel- och Faxnr kontor: Mbl Vi har nu haft över 8000 besökare på vår hemsida Är du en av dem? Framsikt P e r s o n a l u t v e c k l i n g AB Teamview International Högbergsgatan Stockholm Tel Fax Annons från medlem i Teamview Network "INTUITIONEN SOM REDSKAP" Jag har utvecklat ett kursprogram som steg för steg hjälper dig att använda intuitionen i din vardag. Intresserad? Ring mig: Ingegerd Ekrot, telefon: mobil: Platsrepresentant Stephan Malmborg JASEMA konsult Box Helsingborg Telefon Mobil Fax E-post Redaktör: Kerstin Lindström-Myrgård Layout/redigering: Marie-Louise Blomquist Intervjuer: Maj-Len Öhberg, praktikant Kontor Marie-Louise Blomquist, marknadsassistent, produktionsansvarig, webmaster, kundservice Irma Lundewall, fakturering, distribution, kursvärdinna Anne-Louise Andersson, Recum, ekonomi Nina Vestlund, marknadsföringsansvarig, projektledare Kalendarium Produktbuffé - allmän. Vi serverar en lätt frukost och presenterar våra träningsprogram och utbildningar, samt de synsätt och den pedagogik vi använder oss av. 11 jan, 8 feb, 11 apr. Produktbuffé - Välj Din Framtid och Livskraft. Vi serverar en lätt frukost och presenterar Välj Din Framtid, vårt träningsprogram för personlig utveckling och livsplanering, och Livskraft, vårt åtgärdsprogram för att minska stress och undvika utbrändhet. 23 jan, 1 mar, 2 maj. Produktbuffé - nya Växtkraft Mål 3 - analyser. Vi serverar en lätt frukost och presenterar vårt nya vägledningsprogram LUPP ett analysverktyg för att identifiera kompetensglappet i organisationen. 12 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb, 16 feb, 23 feb, 2 mar, 9 mar, 23 mar, 30 mar, 6 apr, 20 apr, 27 apr, 4 maj, 11 maj, 18 maj, 25 maj, 1 jun. After Work-seminarier. Dessa seminarier ger dig tillfälle att lära känna konsulterna på Framsikt och få ett smakprov på de olika ämnesområden som vi arbetar med. Retorik - om konsten att övertyga. Margareta Storåkers-Bark, 30 jan. Kroppsspråket - se dig själv och andra. Alt: Tala inför publik - bli medveten om ditt eget och andras kroppsspråk. Marlou Vislie, 15 feb. Etik och människosyn i lärande organisationer. Richard Rejsjö, 8 mar. Social kompetens - att umgås med andra. Charlotte Tham, 19 apr. Utbrändhet - det enda missbruk som uppmuntras! Nina Vestlund, 10 maj. Stress och stresshantering. Anna Gilbe, 12 juni Konflikthantering. Kerstin Lindström-Myrgård, 31 maj. FramsiktsCertifikat 1 - Handlingskraftiga Team: Vecka 8: feb. FramsiktsCertifikat 2 - Samverkande Team: Vecka 12: mar. Vecka 20: maj. FramsiktsCertifikat 3 - Ledande Team: Vecka 23: 5-7 jun. FramsiktsCertifikat 4 - Välj din framtid: Vecka 14: 3-5 apr. Specialkurs: FramsiktsCertifikat 1+2 Vecka 3: jan. Vecka 27: 2-6 jul. Välj din framtid - öppen kurs Tid bokas samråd med deltagare LUPP - analysverktyg för nya Växtkraft Mål 3: 4 dec, 11 dec, 19 feb, 19 mar, 2 apr, 14 maj Projektledarutbildning Tid bokas samråd med deltagare

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Framsikt BULLETINEN november, 1998 Nummer 10

Framsikt BULLETINEN november, 1998 Nummer 10 Framsikt BULLETINEN november, 1998 Nummer 10 l Det här numret av Bulletinen har utformats av Marie-Louise Blomquist på Framsikt och vår psykologpraktikant denna termin som gjort alla intervjuer och skrivit

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Skräddarsydda utbildningsmaterial

Skräddarsydda utbildningsmaterial Skräddarsydda utbildningsmaterial Var är ni? Vart ska ni? Hur ska ni komma dit? En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Skräddarsydda program för kompetensutveckling Varje organisation har

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag.

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. Vi arbetar med ett unikt handlingsinriktat träningsprogram för

Läs mer

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry organisationens ledning fysisk arbetsmiljö Att upprätthålla och stärka den mentala hälsan personligt ansvar psykosocial

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014.

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. NLP PRACTITIONER För personligt ledarskap och utveckling En INLPTA - certifierad utbildning, 4 långhelger, 16 dagar Vill du Kommunicera bättre

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

PARAGERAS Ledarutvecklingsprogram

PARAGERAS Ledarutvecklingsprogram PARAGERAS Ledarutvecklingsprogram Parageras ledarutvecklingsprogram baseras på forskning som har visat att deltagare som genomgår ledarskapsprogram med tyngdpunkt på praktisk träning uppnår bättre resultat

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

R.O.P. mentorprogram

R.O.P. mentorprogram Förändring, utveckling R.O.P. mentorprogram Svensk Fjärrvärme AB erbjuder mentorprogram för medarbetare i branschen Svensk Fjärrvärme AB erbjuder åter igen sitt uppskattade mentorprogram för medarbetare

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

StegVis Ett program för utveckling av barns sociala kompetenser

StegVis Ett program för utveckling av barns sociala kompetenser StegVis Utveckla barnens sociala färdigheter Ett undervisningsprogram för förskola och skola i samarbete med hemmet StegVis Läs om syfte, mål, metoder och material, och få information om försäljning, kurser

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Människan i centrum!1

Människan i centrum!1 Människan i centrum!1 Vill du Utveckla dig/ditt företag, spara pengar och få kostnadskontroll? Utveckla din personal, jobba med de bästa medarbetarna?!2 Emperator presenterar Framtidens verktyg för HR

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer