Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum"

Transkript

1 WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5 Fas 5 innebär betydande smittspridning mellan människor i minst två länder Detta innebär De flesta länder blir inte påverkade under fas 5 I Sverige (i skrivandets stund) har inga fall konstaterats. Risken för smitta på hemmaplan är därför i dagsläget nästintill obefintlig. Fas 5 är den fas där förberedelser för en eventuell pandemi måste slutföras Planeringsinsatser nu kan lindra situationen längre fram Idag finns ingen anledning till panik däremot bör företag och organisationer förbereda sig för en eventuell nästa fas. Förberedelser måste slutföras nu om det ska ha önskad effekt. Först om/när influensan är så pass utbredd att WHO utfärda en fas 6 varning kommer Sverige att påvekas avsevärt. Om influensan når Sverige i en etablerade pågående pandemi (fas 6) får vi snabbt en mycket stor utbredning även här i landet. Socialstyrelsens Beredskapsplanering för en pandemisk influensa beräknar att tiden från att denna nya virustyp först identifierats till dess att Sverige drabbas troligen blir 3 4 månader. Under de tidiga faserna av en influensapandemi kommer inte ett vaccin att vara tillgängligt. I dagens läge beräknas det ta minst 2 6 månader innan ett anpassat influensavaccin kan finnas för allmänt bruk. Därför är det viktigt att organisationer och företag med samhällsviktiga funktioner förbereder sig för ett scenario där medarbetarna drabbas. Det är omöjligt att förutspå hur många kommer att drabbas då virulensen (hur smittsam), morbiditeten (hur sjuk man blir) och mortaliteten (dödligheten) är idag okänd. Första rapporterna tyder på att sjukdomen är förhållandevis mild i alla tre avseende men under en epidemi eller pandemi har influensa tidigare bytt svårighetsgrad. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum kommer många verksamheter att lida brist på arbetskraft och därmed begränsas i sitt utövande. Det är i första hand de verksamhetsansvariga själva som har ansvar för att planera sin verksamhet vid en pandemi, men det är också viktigt att analysera om sådana inskränkningar kan komma att påverka samhället i stort. Med anledning av det bör alla verksamhetsansvariga och i synnerhet de inom samhällsviktig verksamhet ha en beredskap för hur verksamheten kan bedrivas under de förutsättningar som råder vid en pandemi. Som utgångspunkt rekommenderar Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen att myndigheter och företag planerar för att under en period av 6 8 veckor hantera en frånvaro om minst 15 procent av de anställda. Pandemin kan antas nå en kulmen under vecka två och tre, och myndigheter, organisationer och företag bör planera för att upp till 50 procent av de anställda kan vara frånvarande de veckorna. (Denna extrem hög siffra tar hänsyn till att barn omsorg, och AB Previa 2009 E-post 1 (6)

2 skolor kan drabbas liksom kollektiv transport och även att anställda kan var hemma för vård av anhöriga utan att själv vara sjuka mm.) Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt, utan en betydligt större andel av arbetsstyrkan kan vara frånvarande under en viss tid inom vissa verksamhetsgrenar. Observera att detta är ett worst case scenario och ingen prognos. Vad kan/ska jag göra som arbetsgivare? Planera nu för hur man kan bedriva de viktigaste delar av verksamheten med mindre bemanning. Kan man skala ner produktion eller aktivitet i etapper? Kan man informera andra medarbetare om nyckel personers arbete så att produktionen inte stannar om just den personen är hemma. Kan man planera för att hjälpas åt avdelningar i mellan? Kom ihåg att man inte kan förutse vem som ev. blir drabbad Om ni har en samhällsviktig verksamhet, identifiera nyckel personer nu. Det finns förutsättningar för att dessa personer kan få antivirala läkemedel för att minska risken att de insjuknar (se separat fakta blad) Exempel på samhällsviktiga tjänster är sjukvården räddningstjänsten, el och vatten försörjning, sophämtning, transport, telekommunikation mm. Viktigast är den operativa personalen i dessa organisationer och inte företagsledningen. Ungefär 20% av den arbetande befolkning kan ha sådana funktioner. Beskrivning av de olika pandemi faserna enl.who Fas 1 Av de virus som cirkulerar bland djur märks ingen vidare risk för mänskliga fall. Fas 2 Ett influensavirus har bevisligen smittat från djur till människa, ses därför som ett "potentiellt pandemihot". Fas 3 Något fler fall av spridning från djur till människa, men mellan människor finns ingen eller mycket begränsad smittspridning. Fas 4 Tillräckligt stor smittspridning mellan människor för att en pandemi ska befaras. Fas 5 Betydande smittspridning mellan människor i minst två länder. Fas 6 Snabb och ihållande spridning mellan människor i minst två delar av världen. Michael McKeogh Centralt Medicinskt Ledningsansvarig AB Previa den 30 april 2009 Informationskällor Smittskyddsinstitutet:s webbplats Socialstyrelsen svininfluensa WHO:s webbplats UD:s webbplats Beredskapsplanering för en pandemisk influensa AB Previa 2009 E-post 2 (6)

3 Information från smittskyddsinstitutet Frågor och svar om den nya influensan Nedan hittar du svaren på några vanliga frågor om den nya influensan. Frågorna och svaren är sammanställda av Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. Enligt beslut från ECDC kallas svininfluensa som smittar mellan människor numera för den nya influensan H1N1 (Novel influenza). 1. Varför har den nya influensan bytt namn? Svenska myndigheter har följt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s rekommendation att byta namn från svininfluensan till den nya influensan. Anledningen till namnbytet är att den nya influensan, till skillnad från den influensa som är vanlig bland grisar en blandning av två typer av svininfluensa, fågelinfluensa och influensa hos människor. Viruset har sannolikt sitt ursprung hos grisar, men är nu ett virus hos människor. Det gamla namnet har bl.a. lett till en ogrundad rädsla för svinkött. 2. Vad är speciellt med den nya influensan? Den nya influensan H1N1 har en genetisk sammansättning som man inte sett förut och den kan spridas mellan människor. Eftersom det är en ny variant av viruset har ingen haft just denna influensa tidigare och därmed är troligtvis ingen immun. Detta kan betyda att vem som helst kan drabbas av den nya influensan om de utsätts för smitta. Det är därför som Världshälsoorganisationen WHO och de svenska myndigheterna har höjt sin beredskap och bevakar den pågående smittspridningen. 3. Vilka symtom får personer som är sjuka i den nya influensan? Det är ännu inte klarlagt exakt, men symtomen verkar likna dem man får när man smittats av den årliga influensan, det vill säga plötsligt uppkommen feber och luftvägsproblem. Vissa får även diarré. De fall som har påträffats utanför Mexico har haft lindriga symtom. I Mexiko är situationen än så länge ganska oklar. Utredningar av detta pågår. 4. Hur smittas man av den nya influensan? Virus sprids mellan människor, sannolikt på samma sätt som andra influensavirus. Det finns små partiklar eller droppar i luften (aerosol) under en tid efter det att en infekterad person hostat eller nyst, och det smittar sedan. Den huvudsakliga smittvägen är troligen aerosolsmitta. Virus kan också smitta genom att man fått det på fingrarna och själv för in det i ögon, näsa eller mun. 5. Finns det något vaccin mot den nya influensan? Nej. Troligen kommer arbete med att ta fram ett vaccin starta snart, men det kommer att ta minst ett par månader innan det finns tillgängligt. Sverige har ett garantiavtal med en vaccinproducent, som omfattar hela befolkningen. Vaccinet kommer att levereras så snart det har framställts och det kommer att ske varje vecka ända till dess att vi fått alla doser. Det beräknas ta 3-6 månader innan alla har fått vaccin. 6. Skyddar vaccinet mot årlig influensa även mot den nya influensan? Nej, det är mycket osannolikt att det ger ett väsentligt skydd. AB Previa 2009 E-post 3 (6)

4 7. Finns det någon behandling mot den nya influensan hos människor? Den nya influensan verkar vara känslig för läkemedlen oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza), men inte de äldre antivirala läkemedlen amantadin och rimantadin. Oseltamivir och zanamivir botar inte en infektion, men de kan lindra symtomen och förkorta sjukdomstiden om de ges inom två dagar från insjuknandet. Om läkemedlen ges förebyggande kan de användas för att förhindra sjukdom hos någon som riskerar att smittas. 8. Vad görs för att hantera situationen? I Sverige övervakar Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och övriga myndigheter läget. Smittskyddsinstitutet och sjukvården har stärkt bevakningen för att snabbt upptäcka om någon i Sverige blir sjuk i svininfluensan och utför analys av misstänkta fall av svininfluensa. På myndigheternas egna webbplatser, och på den gemensamma finns information om läget och frågor och svar om den nya influensan. Smittskyddsmyndigheterna över hela världen arbetar tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, för att ta reda på mer om situationen och vidta de åtgärder som behövs. Ny information om det internationella läget kommer hela tiden och rapporteras kontinuerligt av bl.a. WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) (se länkar till deras hemsidor). 9. Är det säkert att resa till Mexiko och USA? Sedan avråder Sverige, som många andra länder, för resor till Mexico. Det finns inga reserestriktioner till andra länder. Du som planerar att resa rekommenderas att ta del av den information som finns på WHO:s webbplats, på UD:s webbplats och på de aktuella ländernas webbplatser. Alla resenärer rekommenderas att följa de generella hygienregler som listas nedan. 10. Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan? All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar, hosta, etc. Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att smittas med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här: Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden. Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på toaletten eller slänger i en soppåse Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser. Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara effektivt. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på. AB Previa 2009 E-post 4 (6)

5 11. Finns det något annat man bör tänka på som resenär till områden där den nya influensan har spridits? Resenärer som återvänder från områden med den nya influensan bör vara uppmärksamma på hur de mår. Kontakta sjukvården om du upplever något av följande symtom inom en vecka efter att du kan ha smittats: Feber Luftvägsproblem som snuva och hosta Ont i halsen Andra kroppsliga symtom på infektionssjukdom som: - Ont i kroppen - Sjukdomskänsla - Huvudvärk - Frossa - Trötthet - Kräkningar eller diarré har också rapporterats. 12. Kommer vi att få en ny influensapandemi nu? Det finns en risk för det men vi vet inte tillräckligt ännu för att kunna svara säkert på det. Världshälsoorganisationen, WHO, följer utvecklingen noggrant och rapporterar hela tiden om situationen. Svenska myndigheter informerar kontinuerligt om läget. 13. Vad är riktig svininfluensa? Svininfluensa är en virusinfektion som drabbar luftvägarna hos grisar. Sjukdomen orsakas av ett så kallat typ A- influensavirus. De grisar som blir sjuka brukar tillfriskna inom 7 10 dagar och dödligheten i sjukdomen är relativt låg. Även vilda fåglar, tamfågelbesättningar, hästar och människor kan smittas av influensavirus från grisar. Sedan den 29 april 2009 kallar vi inte längre den influensa som drabbar människor för svininfluensa. Den heter istället den nya influensan ( novel influenza ) för att undvika att den blandas ihop med djursjukdomen. 14. Har människor drabbats av riktig svininfluensa tidigare? Ja, det har hänt att människor har smittats av svininfluensa, men spridningen mellan människor av dessa virus har varit mycket begränsad. Sedan 1950-talet har ett antal sådana fall upptäckts, varav 17 i Europa. De som har smittats har främst varit personer som varit i direktkontakt med grisar, till exempel genom att de arbetat med grisuppfödning. I USA hade man ett utbrott av svininfluensa bland människor 1976, då rekryter på militärförläggningen Fort Dix i New Jersey smittades. 200 personer blev sjuka, 12 av dem behövde sjukhusvård och en person dog. Man misstänkte då att smittan kom från grisar, men sambandet blev aldrig riktigt säkerställt. 15. Hur många olika typer av riktig svininfluensavirus finns det? Precis som alla influensavirus förändras svininfluensa ständigt. Grisar kan drabbas av fågelinfluensa och humant influensavirus precis som de kan drabbas av svininfluensa. När influensavirus från olika arter drabbar grisar, kan influensaviruset förändras och bli en blandning av svin-, fågel- och human influensa. Olika variationer av svininfluensa har förekommit tidigare. För närvarande finns fyra olika typer av svininfluensa typ A; H1N1, H1N2, H3N2 och H3N1. Den vanligaste svininfluensan för närvarande är H1N Kan man smittas av den nya influensan eller svininfluensa genom att äta griskött? Nej, det kan man inte. AB Previa 2009 E-post 5 (6)

6 17. Ska man undvika kontakt med grisar? Nej, inte med anledning av den nya influensan som nu sprids bland människor. AB Previa 2009 E-post 6 (6)

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30 i 2009-09-30 Sammanställning gjord av Roger Ekström och Camilla Jönsson 2009 1 Innehåll MÅL 1 Åtgärder... 5 1.1 Vilken situation planerar vi för?... 5 1.2 Vilka åtgärder genomförs?... 5 2 Den nya influensan...

Läs mer

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 del 2 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 kbm rekommenderar 2008:1 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi Titel: Vägledning inför kriser.

Läs mer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (28) 2009-08-13 PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer kicki.elofsson@soder.stockholm.se SID 2 (28) 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN...3 2. FAKTA OM PANDEMI...3 Historik...3

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Innebandyförbundet Infektion och smitta Bakgrund. De vanligaste infektionerna är förkylning från virus (virala infektioner, t.ex. influensa) och drabbar vuxna ca 2-3 ggr per år (barn 2-5). Det finns mer än 200 olika förkylningsvirus

Läs mer

Influensapandemiplan Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Influensapandemiplan Länsstyrelsen i Västra Götalands län Influensapandemiplan Länsstyrelsen i Västra Götalands län Planen fastställd: 2008-10-22 Diarienummer: 450-94388-2008 Länsstyrelsen Västra Götalands län, Enheten för Skydd och Säkerhet www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Läs mer

WHO. bioscience explained Vol 3 No 1. Fågelinfluensa

WHO. bioscience explained Vol 3 No 1. Fågelinfluensa WHO Artikeln är modifierad (av Elisabeth Strömberg) efter en publikation från WHO (FNs Världshälsoorganisation) Artikeln är uppdaterad 2006-04-10 Fågelinfluensa Kan fågelinfluensan förebåda den värsta

Läs mer

Handlingsplan vid pandemi

Handlingsplan vid pandemi Handlingsplan vid pandemi Förebyggande verksamhet, ledning och samverkan Dokumentnamn: Handlingsplan vid pandemi Dnr 2009-147 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Säkerhetssamordnaren Antagen av: Kommunstyrelsen

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Rev jan 2014 Smittskyddsläkaren Pandemisk influensa beredskapsplan för Blekinge, reviderad januari 2014 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Den nya influensan A (H1N1) i VGR

Den nya influensan A (H1N1) i VGR Den nya influensan A (H1N1) i VGR Foto: Johannes Jansson/norden.org Utvärdering med lärande ansats av pandemiplanering inklusive vaccinationsprogram i Västra Götalandsregionen Lars Edgren, Stefan Thorpenberg,

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Förslag av arbetsgruppen för nationell pandemiberedskap Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2006 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 1.1

Läs mer

- en informationsskrift om hiv/aids

- en informationsskrift om hiv/aids - en informationsskrift om hiv/aids Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den

Läs mer

Rapport. Juli 2009. Zmitta. Utvärderingsrapport - regional samverkans övning Zmitta under hösten 2008.

Rapport. Juli 2009. Zmitta. Utvärderingsrapport - regional samverkans övning Zmitta under hösten 2008. Rapport Juli 2009 Zmitta Utvärderingsrapport - regional samverkans övning Zmitta under hösten 2008. Omslagsbilderna visar en skylt, en sköterska, en man som får vård samt en droppbehållare. Foto: Ola Ljungqvist,

Läs mer

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne Epidemiberedskapsplan för Region Skåne inklusive Beredskap vid pandemisk influensa Fastställd av Regionstyrelsen 2012-12-11 286 Innehållsförteckning: 1. Allmänt s 3 2. Internationella hälsoreglementet

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2006 Rapport nr. 343 Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Erik Crona Jörgen Axelsson Abstract Inom polisen

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer