Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet

2 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T 2 Design/produktion: Tweed & Wognum Omslagsbild: Kristina Larsson Om omslagsbilden: Många strumpor dumpades på Hultfredsfestivalen när FN-förbundet informerade om millenniemålen. I utbyte fick alla en blå FN-strumpa.

3 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Innehåll Inledning 4 Fred, säkerhet och nedrustning 5 Röj-en-mina Skyldighet att skydda Kärnvapennedrustning m m Utveckling och fattigdomsbekämpning 7 Skolmat blir kunskap Millenniedeklarationen och millenniemålen Millenniemålen och Sveriges biståndspolitik Internationell resa till Angola och Sydafrika Kommissionen för hållbar utveckling FN-rapporter och debattartiklar Klimatuppropet Läromedel om klimat Världsvattendagen Mänskliga rättigheter och demokrati 9 Nätverket för mänskliga rättigheter Parallellrapportering Mänskliga rättigheter på FN-dagen FN-frukost på Bok & Bibliotek med MR i fokus MR-dagarna MR-dagen 10 december Övrigt MR-arbete FN-rörelsen globalt 11 WFUNA UNA Europe Network Nordiskt samarbete Samarbete med FN-förbundet i Kina Samarbete med FN-förbunden i Södra Kaukasien Lake Victoria-projektet Projektledarutbildning i Östafrika Samarbete med FN-förbundet i Kongo Ungdomspraktikanter Den svenska FN-rörelsen 12 Stöd till FN-föreningar och distrikt Nya FN-föreningar under 2008 Regionala träffar Vitaliseringsträff i Uppsala Distriktsordförandekonferens Medlemsvärvning Premiär för FN-forum Seminarier inför FN:s generalförsamling FN-dagen FN-bakelsen Skolverksamhet 14 FN-skolor FN-rollspel Lärarkurser, skolmaterial och mässor Globalis Ungdomsverksamhet 15 Ungdomsansvariga UNgt projektbidrag Global MDG Youth Summit UNg 2008 Referensgruppen UNg på webben Millenniemålsambassadörerna Dumpa en strumpa! Utbildning, information och påverkan 17 FN-ABC Infojouren Föreläsningar och studiebesök Bok & Biblioteksmässan FN-förbundet på internet Världshorisont Pressarbete Insamling 18 FN-fonden Kampanjer

4 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T FN-vänner, Förväntningarna på förenta Nationerna är höga. Det är tydligt inte minst i katastrofsituationer där världsorganisationen ofta får huvud rollen i arbetet med att bistå utsatta civilbefolkningar. FN kan leda och ska leda, men det ställer också krav på dess medlemmar var ett år som präglades av bland annat cyklonen Nargis i Burma och en galopperande livsmedelskris. Allt fler blir nu medvetna om att världens regeringar inte ensamma klarar utmaningarna. Den globala FN-rörelsens huvuduppgift är att stödja FN-tanken och att verka för ett bättre och starkare FN i ord och i handling. Svenska FN-förbundet stödjer sedan tidigare bland annat FN:s minröjningsarbete och insatser för att barn i fattiga länder ska få ett mål mat i skolan. Under våren 2008 startade FN-förbundet en insamling till förmån för FN:s arbete för katastrofens offer i Burma. En liknande satsning gjordes under hösten då förbundet samlade in pengar för att bistå FN i dess arbete med internflyktingar i krigets Georgien. På många håll samlas nu det privata näringslivet, friviligorganisationer och enskilda människor i ett gemen samt arbete för att bistå FN. Den som till äventyrs levt i tron att världsorganisationen badar i pengar har blivit varse den resursknapphet och den underfinansiering som ofta präglar verksamheten. I Sverige utgör FN-förbundet ett nav kring vilket olika aktörer kan samlas för att manifestera sitt stöd för FN. Vi har under året inlett spännande samarbeten med aktörer i olika samhällssektorer. Några, som KPA Pension, Servera och Pizza Hut, går in i våra kampanjer medan andra väljer att samarbeta på andra sätt. Formerna är inte det avgörande det viktiga är att vi är många som drar åt samma håll. FN-förbundets satsning på FN-skolor i samarbete med landets gymnasieskolor har blivit en framgång. Också FN-skolorna är en viktig kanal för att dels sprida kunskap och information om FN bland lärare och elever, dels stärka stödet för FN-tanken. FN-förbundet har under året fortsatt att bevaka hur Sverige agerar som medlem i FN. Vår återkommande parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté visade att stora brister fortfarande råder när det gäller behandlingen av personer med utländsk bakgrund i vårt land. Att Sverige kan göra mer som FN-nation visar också det faktum att färre än 100 svenskar finns i FN-ledda fredsfrämjande insatser, även om ett knappt tusental finns i insatser som lyder under FN-mandat. Den svenska politiken för global utveckling står under omstöpning. FN-förbundet välkomnar en effektivisering av det bistånd som går via bland annat olika FN-organ men vi vill samtidigt påminna om vikten av att fortsätta lyssna på de fattigas röst. I Millenniekampanjen har vi informerat och opinionsbildat i frågor som rör fattigdomsbekämpning och utveckling. FN är den oomtvistade ledaren för det globala arbetet mot klimatförändringarna. Tillsammans med Natur skyddsföreningen och Svenska Kyrkan har FNförbundet drivit Klimatuppropet för att uppmana våra politiker att ta sitt ansvar i det globala klimatarbetet. FN-rörelsen samlades under sommaren 2008 för första gången till FN-forum, som är ett tillfälle för medlemmar och förtroendevalda att dryfta både rörelsens framtid och de två temafrågorna skyldighet att skydda och etnisk diskriminering. Under året har FN-förbundet fått en ny webbsida med FN-information och nya funktioner som kommer FN-föreningar och -distrikt till nytta. Frukostseminarier, medverkan i Almedalsveckan i Visby och Bok & Biblioteksmässan FN-förbundet finns med i stort och smått. Om verksamhetens omfattning, inte minst på lokal nivå, vittnar det rekordstora antalet artiklar och notiser om förbundets verksamhet publicerades i landets tidningar. Ja, FN-vänner, 2008 har varit ett år av nya satsningar och landvinningar för FN-förbundet. Väl mött under kongressåret 2009! Aleksander Gabelic ordförande Bonian Golmohammadi generalsekreterare

5 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Fred, säkerhet och nedrustning Inom området fred, säkerhet och nedrustning bedriver Svenska FN-förbundet både kampanjen Röj-en-mina och ett mer opinionsbildande arbete som rör andra fredsfrågor. I synnerhet har förbundet under året arbetat med att lyfta fram begreppet Skyldighet att skydda samt att folkbilda om kärnvapennedrustning. Röj-en-mina Röj-en-mina, Adopt-A-Minefield, är en internationell kampanj med syfte att skapa en global opinion mot personminor och att samla in pengar till FN:s humanitära minröjningsarbete. Kampanjen drivs idag i England, Kanada, Sverige och USA. I Sverige lanserade FN-förbundet Röj-en-mina Genom FN-föreningar, organisationer, ungdomsgrupper och skolor sprids kampanjens budskap och arbetet för en minfri värld. FN-förbundet genomför också nationella och internationella aktiviteter i samarbete med organisationer i samarbetsländerna. 50 gymnasieskolor deltog i kampanjen under Mer än gymnasieelever deltog i Röj-en-minas designtävling där tävlingsuppgiften var att utforma ett tryck för T-tröja med personminor som tema. Många elever genomförde också temadagar, projektarbeten, konserter, insamlingar och andra aktiviteter inom skolan för att uppmärksamma kampanjen och de problem som minor skapar. I årskurs 6-9 har 250 elever medverkat i Röj-enmina under året. De har bl a genomfört våra rollspel och temaarbeten om minor. På kampanjens hemsida har lärare och elever hämtat information och underlag för att arbeta med minor som tema, i skolarbetet och i skolans internationella projekt. Ett 20-tal FN-föreningar har under året engagerat sig i Röj-en-mina. Lokala arrangemang, utställningar, manifestationer, insamlingar och medverkan vid festivaler (Peace & Love i Borlänge) har genomförts. I många av dessa projekt har också andra organisationer medverkat. Kampanjens projektledning har medverkat i 14 FN-föreningars lokala arrangemang. Också organisationer utanför FN-rörelsen har genomfört aktiviteter inom kampanjen. Bland dessa återfinns universitet, ungdomsorganisationer (t ex Rotaract och SSU) och kyrkor. Totalt 18 sådana aktiviteter har genomförts. Under året har riksorganisationer kontaktats för samarbete. Röj-en-mina har bl a exponerats i Lottornas tidning LottaNytt samt på Fredsbaskrarnas hemsida. Totalt aktiva idrottsutövare har exponerats för kampanjen och ca har engagerat sig i arbetet. Fotbollscupen GloBallCup genomfördes i samarbete med Enköpings SK, Enköpings Kommun, Försvarsmakten och Adidas. Inom projektet samverkade Röj-en-mina också med bl a Företagarföreningen i Enköping, Köpmannaföreningen i Enköping, Svenska Fotbollsförbundet och Djurgårdens damlag. 100 lag, nära idrottsutövare, deltog i cupen. Totalt personer besökte GloBallCup. Andra aktiviteter som FN-förbundet genomfört inom kampanjen under 2008 är bl a en manifestation i samarbete med Djurgårdens damer på Stockholms Stadion, medverkan på Bok- & Biblioteksmässan, skoltävlingsfinal med prisutdelning i Stockholm samt en manifestation med överlämning av petitioner till ambassader i Stockholm personer besökte Röj-en-minas hemsida under 2008 och 700 prenumererar på kampanjens nyhetsbrev. I december 2008 inbjöds givare och medlemmar att hjälpa till att röja ett minfält i byn Ampil i Kambodja. Insamlingen gav kronor. Under 2008 inledde FN-förbundet ett samarbete med pensionsföretaget KPA som engagerade kunder och anställda i en insamling för att röja ett minfält i Kambodja, också det i Ampil. Bl a gjorde KPA ett temanummer om minfrågan av sin kundtidning som når ut till personer. Andra företag som engagerade sig i Röj-en-mina under 2008 var Adidas, Intersport, Junibacken, Advokatfirman Fylgia, Ogilvy och ScanJack. I slutet av året genomfördes en resa till Etiopien tillsammans med styrelseledamöter från FN-fonden och FN-förbundets ambassadörer Victoria Svensson och Carolina Klüft. Under denna resa besöktes bl a minfält och skolor. Under året fortsatte kampanjledningens medverkan i det svenska klusternätverket som består av elva organisationer som tillsammans arbetar för ett förbud mot klustervapen. I maj genomförde nätverket en manifestation på Sergels Torg i Stockholm. Medverkan i mediedebatten om klustervapen och lobbyarbetet mot beslutsfattare löpte också vidare. I november 2008 meddelade den svenska regeringen att man avsåg att skriva på det internationella avtalet mot klustervapen. Arbetet inom klusternätverket fortsätter under 2009 för att Sverige också ska ratificera avtalet och avveckla Bombkapsel 90 samt för att fortsätta stärka global opinion. Mer information om Röj-en-mina samt om personminor och drabbade länder finns på Foto: Svenska FN-förbundet/Marcus Oliveras 5

6 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T Skyldighet att skydda Under året fördjupades arbetet med begreppet Skyldighet att skydda som är en fokusfråga för FN-förbundet. Begreppet myntades hösten 2001 av den s k ICISS-kommissionen som tillsattes på den kanadensiska regeringens initiativ efter 1990-talets konflikter, inte minst i ljuset av FN:s misslyckande med att stoppa folkmordet i Rwanda. Vid toppmötet i New York hösten 2005 anammades begreppet av världssamfundet och under 2006 bekräftades dess betydelse ytterligare av FN:s säkerhetsråd. Begreppet syftar till att skärpa trycket på stater att skydda sin egen befolkning från våldsamma konflikter och krigsförbrytelser. Det syftar också till att öka trycket på världssamfundet att agera när en stat inte lever upp till detta ansvar. Inom principdiskussionen runt Skyldighet att skydda ryms ett brett spektrum av frågor. Det finns rimligen inte bara en skyldighet att reagera när konflikter redan har gått över styr utan också en skyldighet att förebygga sådana situationer och även att återuppbygga samhällen som redan raserats. Själva kärnan i begreppet uppehåller sig dock runt de mest kontroversiella frågeställningarna, de som berör militära interventioner: När är sådana nödvändiga? Hur ska de i så fall genomföras? Vem kan besluta om dem? En person som redan före ICISS-kommissionens arbete uppmärksammade det svårhanterliga gränssnittet mellan suveränitetsprincipen och nödvändigheten att intervenera utifrån var Francis Deng, som vid mitten av 1990-talet var generalsekreterarens särskilda sändebud för internflyktingar. Tillsammans med sina kollegor tog han fasta på tanken att suveränitet också medför ett ansvar. Våren 2007 utsågs Dr Deng till generalsekreterarens särskilde sändebud för förhindrandet av folkmord, en mycket central person i FN:s fortsatta arbete med Skyldighet att skydda. Våren 2008 arrangerade FN-förbundet därför ett seminarium i Stockholm med Dr Deng som huvudtalare. Seminariet tillkom på initiativ av FN-förbundet och genomfördes i samverkan med Kanadas ambassad i Stockholm och det svenska utrikesdepartementet. Under året har begreppet också uppmärksammats vid seminarier i gymnasieskolor, i massmedia och genom kontakt med den internationella kampanjen R2P-Civil Society. Kvinnors särskilda roll och situation i konflikter uppmärksammades genom en debattartikel, kopplad till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, som publicerades i anslutning till Internationella kvinnodagen En aspekt av Skyldighet att skydda som vi också särskilt uppmärksammat är FN:s resurser att ställa fredsbevarande trupp till förfogande i konflikthärdar. I en debattartikel på DN Debatt den 30 december 2008 krävde vi att Sverige ska sända ut fler soldater i FNtjänst. Mer specifikt krävde vi att Sverige skulle svara positivt på FN:s önskan om att få fram fler fredsbevarande soldater till insatsen för att skydda Darfurflyktingar i lägren i Tchad. Kärnvapennedrustning m m FN-förbundet fortsatte genom sina B-kurser ett opinionsbildande arbete för kärnvapennedrustning. Under hösten arrangerades också tillsammans med Nordiska rådets informationscenter ett lunchseminarium i Kulturhuset med anledning av att Island kandiderade till en plats i FN:s säkerhetsråd (som de inte fick). Genom kandidaturen hoppades Island kunna spela en mer aktiv roll på den internationella arenan. De övriga nordiska länderna stödde aktivt Islands kandidatur och bland de frågor Island önskade driva nämndes skydd av civila i konflikter, kvinnors medverkan i fredsbyggande under postkonflikt, hot mot mänsklig säkerhet inklusive klimathot, samt nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Foto: FN/Mark Garten 6

7 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Utveckling och fattigdomsbekämpning Skolmat blir kunskap Forskning visar att gratis skolmat till barn som lever i fattigdom är ett mycket bra verktyg för att bidra till millenniemålen. FN-förbundets kampanj Skolmat blir kunskap syftar till minskad fattigdom och till att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Kampanjen startade hösten 2006 och ger stöd till FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) skolmatsprogram i Afghanistan, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Kambodja och Nicaragua. Kampanjen består av både informationsspridning och insamling. Under året har en rad aktiviteter ägt rum för att nå ut med kampanjens budskap. Elever och skolor har engagerat sig liksom många FN-föreningar runt om i landet. FN-föreningar och enskilda medlemmar har genomfört flera lyckade aktiviteter. Skolmatsfrågan har fungerat som en lättbegriplig och intresseväckande ingång för att diskutera utvecklingsfrågor. En rad kanaler, såsom hemsidor, tidningar, seminarier och mässor har använts. Informationsmaterial har spridits, föreläsningar har hållits och vidareförmedlare har inspirerats. Ett koncept inom kampanjen som vidareutvecklats under året bygger på samarbete med restauranger. Ett exempel är samarbetet med kaffekedjan Barista Fair Trade Coffee vilket intensifierats under I samband med en förhandsvisning av filmen Flyga Drake genomfördes t ex ett evenemang tillsammans med Barista. Vidare har Eriks Gondolen erbjudit sina restauranggäster att via sin nota bidra till skolluncher. Pizza Hut har också genomfört insamlingar och i samband med detta fortbildat sina restaurangchefer. Därtill har flera caféer och matställen runt om i landet uppmärksammat kampanjen och samlat in pengar. Under 2008 har kontakter även tagits med organisations- och näringslivsrepresentanter i syfte att se om det finns intresse för samverkan kring skolmatsfrågan. Diskussioner om möjligt samarbete inleddes med studieförbundet Medborgarskolan och restauranggrossisten Servera. Under en vecka i november åkte en delegation från FN-förbundet till Etiopien för att bl a studera skolmats verksamheten och samla in information. Vi använde även resan till att fördjupa engagemanget hos våra goodwill-ambassadörer och hos FN-fondens styrelse genom att ta med friidrottaren Carolina Klüft, fotbollsspelaren Victoria Svensson samt Björn Almér, VD på Barista Fair Trade Coffee. Under resan besöktes två skolor norr om Addis Abeba. Efter resan har artiklar, foldrar och annat material tagits fram. Carolina Klüft har under året på flera sätt engagerat sig som ambassadör i kampanjen. Ett världsomfattande event till förmån för WFP kallat Walk the World hölls under året i 70 länder. I Sverige arrangerade 18 FN-föreningar gångmarscher på sina orter i juni och uppmärksammade därigenom Skolmat blir kunskap. För mer information om Skolmat blir kunskap besök Millenniedeklarationen och millenniemålen Millenniedeklarationen antogs av FN vid det så kallade Millennietoppmötet år Ur deklarationen har åtta tydligt definierade och mätbara mål fastställts för att bl a halvera fattigdomen och hungern i världen. Millenniemålen ska med gemensamma ansträngningar från FN:s medlemsstater och FN-systemets organisationer uppnås senast Arbetet med att sprida information och öka kunskapen om Millenniedeklarationen och millenniemålen för att därigenom öka intresset, förståelsen och engagemanget för utvecklingsfrågor har varit på FN-förbundets agenda i programform sedan Genom Millenniemålskampanjen har FN-förbundet i samarbete med FN:s utvecklingsprogram UNDP fortsatt sprida kunskap om och engagemang för millenniemålen i Sverige. Kampanjen har riktat sig särskilt till ungdomar i FN-förbundets rörelse och till politiker så som riksdagsledamöter. Påverkansdelen av kampanjen har haft särskilt fokus på Sveriges biståndspolitik och klimatansvar. En mängd informationsmaterial har framtagits och spridits, t ex via FN-förbundets hemsida och i form av FN:s millenniemålsrapport för Under året har över trettio seminarier, föreläsningar och utbildningar om Millennie deklarationen och millenniemålen ägt rum runt om i landet. Bl a har tre frukostseminarier arrangerats där aktuella FN-frågor relevanta för programmet diskuterats. Bland de medverkande kan nämnas Roland Rich, chef för FN:s demokratifond UNDEF, Annika Söder, undergeneraldirektör på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Christina Oguz, chef för FN:s narkotika- och brottsförebyggande verksamhet i Afghanistan. Millenniedeklarationen och millenniemålen har Foto: Svenska FN-förbundet/Marcus Oliveras 67

8 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T UNEP RAPPORTERAR OM Miljösituationen i världen I SAMMANDRAG Rapport nr 3 v2 Miljo.indd manifesterats på större mässor såsom Bok- & Biblioteks mässan och Skolforum. På Bok- & Biblioteksmässan diskuterades bl a näringslivets roll för hållbar utveckling och demokratins betydelse i det svenska biståndet. Frågorna har även fått genomslag på ett tre dagar långt ungdomsläger. I Göteborg och Stockholm har uppskattade heldagskurser om deklarationen och målen arrangerats. Tre halvdagslånga gymnasielärarfortbildningar har arrangerats i Kalmar, Helsingborg och Göteborg. Lärarna har både fått utbildning om millenniemålen och förslag på hur de tillsammans med eleverna kan engagera sig, något som resulterat i aktiviteter på skolorna. Grupper av människor har gjort studiebesök på förbundet för att få utbildning och studerande har i smågrupper fått skräddarsydd information. Under året har 27 FN-föreningar/distrikt beviljats ett bidrag på maximalt kr för lokala aktiviteter kring millenniemålen. Med hjälp av bidraget har de kunnat genomföra allt från studiecirklar och debatter till shower och konserter. De lokala aktiviteterna har fått bra genomslag och engagerat många. Viktiga målgrupper har varit engagerade personer i svenskt föreningsliv, ungdomar, lärare, näringslivsrepresentanter och beslutsfattare. Millenniemålen och Sveriges biståndspolitik Ett av Millenniemålskampanjens uppdrag har varit att uppmärksamma hur Sverige bidrar till fattigdomsbekämpning. En procent av Sveriges bruttonationalinkomst ges i bistånd till omvärlden vilket är unikt i jämförelse med övriga länder. Dock måste frågan ställas om vilka slags insatser biståndet faktiskt finansierar. För att stärka analysen i denna fråga gick FNförbundet in i ett samarbete med en PR-byrå som specialiserat sig i påverkansarbete. Byrån har gett FNförbundet utbildning i påverkansmetoder och strategier och tillsammans har vi kartlagt de politiska partiernas utrikesprioriteringar. Under 2008 har vi analyserat Sveriges biståndsbudget och speciellt den andel som skrivs av till andra utgiftsområden, det som ofta kallats urholkning. Detta är resurser som FN-förbundet anser bör finansiera riktad fattigdomsbekämpning och därigenom bidra till att millenniemålen nås. Analysen fortskrider under våren I finanskrisens kölvatten har de internationella satsningarna på millenniemålen åsidosatts och framsteg som gjorts med att bekämpa fattigdom och hunger har i flera länder gått tillbaka. Vikten av att Sverige agerar kraftfullt och stödjer millenniemålsagendan är därför viktigare än någonsin. Internationell resa till Angola och Sydafrika Under de senaste tio åren har biståndsengagemanget i afrikanska länder förändrats radikalt. Kinas bistånd till Afrika ökar dramatiskt och går ofta hand i hand med handelsintressen. Kinas bistånd står i kontrast till det europeiska som ofta kräver satsningar på demokratisering och miljö. Mot bakgrund av detta organiserade Millenniemålskampanjen en resa till Angola och Sydafrika för att utforska Sveriges bistånd i denna nya kontext. Till vår hjälp hade vi Utrikespolitiska Institutet och dess kinaexpert Dr Johan Lagerkvist. I gruppen som reste ingick förutom representanter för FN-förbundet och Dr Lagerkvist följande riksdagspolitiker: Björn Hamilton (M), Kent Härstedt (S), Rosita Runegrund (KD), Kerstin Lundgren (C), och Kalle Larsson (V). Vi bjöd även med Professor He Wenping som är chef för The African Studies Section Institute vid The Chinese Academy of Social Sciences i Peking. Från The University of the Witwatersrand i Johannesburg bjöd vi med Professor Roger Southall som är expert på relationen mellan Sydafrika och Kina. Resan tydliggjorde behovet av att stärka det internationella samarbetet för att förbättra, harmonisera och effektivisera det internationella biståndet den så kallade Parisagendan. Kommissionen för hållbar utveckling FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) höll sitt 16:e möte i New York 5-16 maj. I den svenska regeringsdelegationen, som leddes av Rolf Eriksson, statssekreterare i Jordbruksdepartementet, ingick FN-förbundets styrelseledamot Ida Cronquist som representant för det civila samhället. Temat för årets möte var jordbruk, landsbygdsutveckling, land, torka, ökenspridning och Afrika. FN-rapporter och debattartiklar Under året översatte, sammanfattade och lanserade FN-förbundet tre FN-rapporter i skriftserien FN-rapporter i sammandrag. Det var UNEP:s analys av miljösituationen i världen, FN:s rapport om rätten till mat och FN:s analys av utvecklingen i Afrika. Rapporterna har distribuerats till ca 25 ledarredaktioner, FN-föreningar, FN-distrikt, organisationer, skolor samt till riksdagsledamöter i utrikesutskottet och andra för ämnet relevanta riksdagsutskott. Skrifterna har även används i samband med FN-förbundets kurser och föreläsningar. Tre debattartiklar publicerades i samband med lanseringen av rapporterna och nådde närmare läsare. Klimatuppropet Under 2008 fortsatte FN-förbundet sitt arbete för att påverka regeringen så att Sverige tar sitt klimatansvar och sätter ett ambitiöst mål om utsläppsminskningar till år 2020 samt ökar stödet till utvecklingsländer som drabbas av klimatförändringar. Millenniemålskampanjen har arbetat intensivt med att påvisa kopplingarna mellan fattigdomsbekämpning och klimatförändringar samt det ansvar Sverige därigenom har i klimatfrågan. 8

9 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e I augusti gick FN-förbundet in i ett unikt samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan under namnet Klimatuppropet. Tillsammans samlade vi in namn till förmån för att Sverige ska åta sig att sänka utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020 (jämfört med 1990 års nivåer) och öka stödet till drabbade utvecklingsländer. Klimatuppropet fick stort genomslag och spreds via webben, media och många av FN-förbundets lokala föreningar. Namn samlades även in på större evenemang som t ex Bok- & Biblioteksmässan, Båtmässan och Klimatforum. Totalt samlades över namn in och överlämnades i december till statsminister Fredrik Reinfeldt. Läromedel om klimat I samarbete med FN-förbundets skolansvariga ville Millenniemålskampanjen uppmärksamma unga människor på hur världen kan samarbeta och hitta lösningar till klimatproblemen. Vi tog fram materialet Polarön som är en storyline för årskurs 4-6. Materialet har spridits på bland annat Skolforum och genom FN-förbundets hemsida där det går att ladda ner. Världsvattendagen Den 19 mars arrangerade FNförbundet ett seminarium inför Världsvattendagen tillsammans med andra FN-organ och FN-relaterade organisationer i Sverige samt Swedish Water House, Stockholm International Water Institute SIWI och Stockholm Environment Institute SEI. Temat var vatten och sanitet. På Världsvattendagen den 22 mars publicerades i Göteborgsposten en debattartikel med rubriken 2,6 miljarder saknar tillgång till sanitet. Undertecknare var representanter för organisationerna som anordnat seminariet, bland dessa Birgitta Dahl, UNICEF Sverige, Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet och Görel Thurdin, Svenska Unescorådet. Foto: FN/Nayan Tara Mänskliga rättigheter och demokrati Nätverket för mänskliga rättigheter Nätverket för mänskliga rättigheter, MR-nätverket, bildades 1998 och samordnas av Svenska FN-förbundet. Idag ingår omkring 60 svenska enskilda organisationer i nätverket vars övergripande målsättning är att skapa samarbetsformer mellan svenska organisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Nätverket erbjuder anslutna riksorganisationer och andra intresserade organisationer ett forum, med fokus på FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati, för att i nätverksform bilda opinion och påverka regeringen. Genom att samordna sina intressen når organisationerna ut till fler och bidrar gemensamt till ett ökat medvetande om mänskliga rättigheter i Sverige. Under året hölls ett flertal stormöten inom MRnätverket där olika gästföreläsare deltog. En folder om nätverket producerades under året. Läs mer om nätverket på Parallellrapportering Sedan år 2000 har organisationer ur MR-nätverket granskat Sveriges sätt att följa FN:s MR-konventioner genom att gemensamt sammanställa skuggrapporter, s k parallellrapporter, till FN:s övervakningskommittéer. Arbetet med parallellrapporteringen har inom nätverket strukturerats upp i sex olika arbetsgrupper, en för varje kärnkonvention. En av de större aktiviteterna under 2008 var sammanställningen av en rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD), ett arbete som FN-förbundet har ansvaret för. I rapporten, som togs fram tillsammans med 27 andra organisationer, kräver FNförbundet att Sverige i enlighet med konventionen mot etnisk diskriminering måste införa ett förbud mot rasistiska organisationer och deras propaganda. Trots återkommande kritik från FN saknas ett sådant heltäckande förbud i Sverige. Rapporten lyfter även fram flera brister inom polisen och rättsväsendet vad gäller att bekämpa rasism och diskriminering samt främja mångfald. De hatbrottsåklagare som enligt svensk lag ska finnas existerar inte eller finns endast på papper. Regeringen tog bort hatbrott som prioriterat område i regleringsbrevet för polisen för Anslagen för att bekämpa denna typ av brottslighet minskar. Erfarenheterna från Stockholmspolisens hatbrottsjour borde tillvaratas på fler orter, skriver FN-förbundet i rapporten. Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och polisen hör dessutom till de statliga verksamheter som har Foto: FN/F Charton 98

10 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T lägst andel anställda med utländsk bakgrund. Hos polisen är andelen bara fem procent. Det gör att många människor saknar förtroende för ordningsmakten. Förutom att rapporten presenterades för FN:s kommitté mot etnisk diskriminering i Genève skrevs även en debattartikel i Aftonbladet. Kraven på regeringen väckte stor uppmärksamhet och ledde till att förbundet omnämndes i över hundra tidningsartiklar. Läs mer om parallellrapportering och rasdiskrimineringskommittén på Mänskliga rättigheter på FN-dagen FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter fyllde 60 år 2008 och detta uppmärksammades på flera sätt. På FN-dagen den 24 oktober arrangerade FNfamiljen i Sverige en temadag om mänskliga rättigheter på Stockholms Centralstation. Representanter för ett tjugotal organisationer medverkade med korta reflektioner kring mänskliga rättigheter. Andra medverkande var biståndsminister Gunilla Carlsson, Sidas generaldirektör Anders Nordström, artisten Adam Tensta och författaren Mark Levengood. Åhörarna uppmanades att tycka till om mänskliga rättigheter på en klottervägg och i en minienkät. Många resenärer stannade till för en pratstund eller för att lyssna på de olika talarna. FN-frukost på Bok & Bibliotek med MR i fokus Medan de ca 200 åhörarna mumsade på samosas från Somalia pågick det ett samtal om mänskliga rättigheter på Stora Scenen på Internationella Torget på Bok- & Biblioteksmässan i september. Vilken betydelse har FN:s 60 år gamla förklaring om mänskliga rättigheter? Världens beslutsfattare hänvisar ofta till den, men vad gör de i praktiken? I samtalet deltog Mark Levengood (UNICEF-ambassadör), Maja Kirilova Eriksson (Uppsala universitet), Yasmine Sherif (FN:s utvecklingsprogram UNDP), Caroline Stein (utrikesdepartementet) och Bonian Golmohammadi (FN-förbundet). Journalisten Jesper Bengtsson ledde samtalet. Svenska FNförbundet, Svenska Unescorådet, UNICEF Sverige och UNIFEM Sverige stod som arrangörer. Urfolkscentret i Kautokeino, Norge, samt Linda Nordin Thorslund, biträdande generalsekreterare på FNförbundet. FN-förbundet arrangerade även ett miniseminarium där parallellrapporten till FN:s rasdiskrimineringskommitté presenterades. Norrbottens FN-distrikt deltog på MR-dagarna med en monter som bemannades av frivilliga från distriktet. MR-dagen 10 december Lördagen den 6 december innehöll Svenska Dagbladet en temabilaga om mänskliga rättigheter. Bilagan var ett samarbete mellan FN-förbundet och medieföretaget Manderley Media och syftet var att sätta fokus på de mänskliga rättigheterna inför MR-dagen den 10 december. På själva MR-dagen arrangerade FN-förbundet en paneldebatt där representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund deltog. Diskussionen fokuserade på de mänskliga rättigheterna i Sverige och utmaningar på detta område framöver. FN-förbundet fick också i samband med paneldebatten en hälsning från biståndsminister Gunilla Carlsson där hon underströk den allmänna deklarationens betydelse för det svenska utvecklingsarbetet. Även i de lokala FN-föreningarna uppmärksammades MR-dagen, bl a i Helsingborg där FN-föreningen deltog i ett fackeltåg tillsammans med andra organisationer och kommunen. Tågets paroller var bl a Barn ska inte kriga och Stoppa aids och fattigdom. Övrigt MR-arbete Under året har FN-förbundet haft tät kontakt med flera FN-föreningar angående föreläsningar om mänskliga rättigheter, kurser, medverkan i seminarier och tips på lokala aktiviteter. Två föreläsningar hos FN-föreningar har genomförts samt en för alla distriktssamordnare. En B-kurs med rubriken Mänskliga rättigheter samt kulturmöten och främlingsfientlighet och rasism hölls i Stockholm. Förbundets arbete med mänskliga rättigheter har på flera sätt blivit synligt i media, både genom den ovan beskrivna temabilagan och genom ett flertal debattartiklar. Under våren 2008 hade förbundet under tre månader en praktikant som bl a hjälpte till med research till parallellrapporten till CERD-kommittén. FNförbundets webbsida har uppdaterats med information om MR-arbetet. MR-dagarna Under 2008 års MR-dagar i Luleå i november arrangerade FN-förbundet ett seminarium på temat Klimatförändringar och urfolks rättigheter. Deltog gjorde Öje Danell, professor i renskötsel på Sveriges Lantbruksuniversitet, Camilla Wikland, advokat specialiserad på samerätt, Magne Ove Varsi, direktör på Gáldu, 10

11 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e FN-rörelsen globalt WFUNA Svenska FN-förbundet ingår, tillsammans med över 100 andra FN-förbund i världen, i World Federation of United Nations Associations, WFUNA. WFUNA är FN-förbundens världsfederation och är en oberoende icke-statlig organisation som bildades 1946 med syfte att stimulera och stötta det globala nätverket av FNförbund. Ordförande för WFUNA är sedan 2006 Hans Blix, tidigare chef för IAEA och sedermera FN:s vapeninspektör i Irak. Både WFUNA och FN-förbundet har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC, vilket ger möjlighet att lägga fram förslag till rådet och delta som observatörer i officiella FN-möten och konferenser. Plenarförsamlingen sammanträder vart tredje år och är WFUNA:s högsta beslutande organ. Från Sverige valdes Aleksander Gabelic 2002 in i WFUNA:s exekutivkommitté och 2008 valdes Bonian Golmohammadi till kassör. Under året bidrog FN-förbundet till att svenska regeringen gav ett mindre bidrag till WFUNA:s verksamhet för Under 2008 hölls två möten med exekutivkommittén. Läs mer på och UNA Europe Network De europeiska FN-förbunden samverkar inom det s k UNA Europe Network, i första hand inom ramen för EU. Syftet med nätverket är att underlätta samordning och informationsflöde för aktiviteter och opinionsbildande arbete men också att ha kontakter i Bryssel med företrädare för kommissionen och Europaparlamentet. Svenska FN-förbundet är för närvarande ordförande i nätverket och under 2008 arrangerade man två möten i Bryssel. Under året genomfördes även en större enkät som kartlade de olika europeiska FN-förbundens struktur och uppbyggnad. Dessutom startade Svenska FN-förbundet en enklare hemsida för nätverket, se: Nordiskt samarbete Vid den nordiska generalsekreterarkonferensen, som äger rum en gång per år, får de nordiska FN-förbunden tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer för att bättre utnyttja förbundens resurser och kapacitet samt diskutera möjliga samarbeten. I juni 2008 hölls ett möte för de nordiska generalsekreterarna i Visby. Samarbete med FN-förbundet i Kina Svenska FN-förbundet har ett samarbete med FNförbundet i Kina sedan Samarbetet handlar huvudsakligen om att stärka det kinesiska FN-förbundet och hjälpa det att utveckla metoder för att sprida information om mänskliga rättigheter och FN, samt för att stimulera till diskussion om dessa frågor i Kina. Exempel på aktiviteter inom det kinesiska FNförbundet under 2008 är en parallellrapport om rättssystemet i Kina ur ett människorättsperspektiv. Förbundet producerade även informationsmaterial om FN, mänskliga rättigheter och millenniemålen. Ett nätverk med fem andra icke-statliga organisationer bildades med syfte att utbyta information och erfarenheter kring FNrelaterade frågor och att stärka civilsamhällets roll i dessa frågor. Samarbete med FN-förbunden i Södra Kaukasien Samarbetet med FN-förbunden i Georgien och Armenien (som startade 2005) syftar till att etablera en stark FN-rörelse i Södra Kaukasien, till att förebygga konflikter och till att öka medvetenheten om millenniemålen. Aktiviteter för att stärka FN-förbundet i Armenien och öka medvetenheten kring FN och millenniemålen i landet genomfördes som planerat. Armeniska FN-förbundet organiserade bl a sitt första nationella FNrollspel i november och en MDG week med aktiviteter kring millenniemålen i december De tog också fram och spred rapporter kring framstegen för millenniemål 4 och 5 i Armenien. På regional nivå arrangerades ett sommarläger med praktisk träning i konfliktförebyggande under sommaren 2008 i Georgiens huvudstad Tblisi. Aktiviteterna som skulle genomföras i Shida Kartli (ett område i Georgien som ligger kring Sydossetien) kunde inte genomföras i och med den väpnade konflikten mellan Georgien och Ryssland i augusti Dessa aktiviteter kommer i stället att genomföras under Lake Victoria-projektet Det 3-åriga projektet som avslutades mot slutet av 2008 syftade till att stärka FN-förbunden i Tanzania och Uganda i arbetet med millenniemålen och därmed bidra till en hållbar utveckling runt Victoriasjön. Det sista året präglades av intensiv aktivitet för att genom medlemsrekrytering, revision av stadgar, utbildning av personal och översyn av administrativa rutiner stärka förbunden. För att bidra till förändring i samhället utbildades andra frivilligorganisationer i fråga om millennie målen. Lokala politiker utbildades också för att få dem att ta ett större ansvar för lagstiftning och uppföljning. Ett stort antal skolungdomar i regionen har genomfört kampanjer för att sprida kunskap om millenniemålen

12 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T Projektledarutbildning i Östafrika Detta projekt utfördes i samarbete mellan FN-förbunden i Sverige, Tanzania och Uganda och hade som mål att utbilda ungdomar mellan 18 och 30 år till projektledare. Ett antal ungdomar i Tanzania och Uganda utbildades och genomförde samtidigt olika lokala projekt rörande jämställdhet, malaria och hiv/aids samt millenniemål 8. Projekten skedde i form av information i skolor och i byar, bildandet av FN-klubbar, seminarier, musikkonserter m m. Samarbete med FN-förbundet i Kongo Projektet syftar till att stärka Kongos FN-förbund. Förbundet har en ambitiös agenda med förtroendeskapande aktiviteter som syftar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i Kongo. Under 2008 genomfördes en rad aktiviteter, bl a en serie med interaktiva radioprogram med fokus på konfliktlösning och mänskliga rättigheter, dialogmöten med aktörer från civila samhället och myndigheterna samt öppna s k People s Forum där etniska och lokala ledare diskuterade demokrati och traditionella strategier för att lösa konflikter. Informationsmaterial om mänskliga rättigheter, millenniemålen och hiv/aids översattes till lokala språk och spreds i skolor och till olika grupper i samhället. Ett antal möten hölls också för kvinnor utsatta för sexuellt våld i olika delar av landet. En annan viktig aktivitet var att nätverka med FN:s fredsbevarande styrkor, MONUC, och att stärka allmänhetens förtroende för dess insatser. Ungdomspraktikanter Under 2007 skickade FN-förbundet ut sex svenska ungdomar på sex månader vardera till FN-förbunden i Georgien, Tanzania och Uganda. Hela projektet avslutades under våren Syftet med praktikprojektet var att öka unga medlemmars internationella engagemang och stimulera deras intresse i FN-förbundet och i arbetet för att nå millenniemålen i utvecklingsländer. Praktikanterna fick ta del av organisationernas dagliga arbete och aktiviteter som relaterade till millenniemålen. Efter praktiken har de genomfört informationsaktiviteter i Sverige, bl a genom besök i FN-föreningar och FNskolor och vid FN-förbundets ungdomsläger. Den svenska FN-rörelsen Stöd till FN-föreningar och distrikt Under året har fortlöpande kontakter hållits med FN-föreningar och distrikt. Fyra cirkulärbrev med aktuell information skickades ut. 35 FN-föreningar utnyttjade erbjudandet om materialstöd. 92 FN-föreningar och 22 FNdistrikt erhöll grund- eller startbidrag. Intresset för projektstöd var stort under Åtta FN-distrikt och 30 FN-föreningar lämnade in projektansökningar och kronor betalades ut. Ett 70-tal FNföreningar/distrikt beställde förbundets handbok. Handläggare på FN-förbundet medverkade vid olika möten i en mängd FN-föreningar och distrikt runt om i landet. Under året erhöll distrikt och föreningar artiklar, pressmeddelanden och talarmanus inför FN-dagen och andra internationella dagar. Under rubriken Landet runt i Världshorisont presenterades delar av deras verksamhet. Nya FN-föreningar under 2008 Under året bildades sju nya FN-föreningar: Hjo-Tibro FN-förening, Nedansiljans FN-förening, Vetlanda FN-förening, Söderhamns FN-förening, Västerdalarnas FN-förening, Kiruna FN-förening samt Jokkmokks FN-förening. 12

13 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Regionala träffar Fyra dialogträffar för idéutbyte och information med temat På gång i FN-förbundet genomfördes för medlemmar i Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne och Värmlands FN-distrikt. Sammanlagt deltog omkring 120 personer på träffarna där förbundets generalsekreterare och ordförande medverkade och berättade om FN och FN-förbundet. Vitaliseringsträff i Uppsala I december genomfördes en tvådagarsträff i Uppsala med temat inspiration, vitalisering och dialog. Vid träffen deltog närmare 60 personer från Uppsala, Stockholms och Södermanlands läns FN-distrikt. Positivt var att både äldre och yngre deltog. Programmet bestod både av föreläsningar och workshops där deltagarna var väldigt aktiva och visade på stor idérikedom. Distriktsordförandekonferens Den 5-6 april genomfördes en distriktsordförandekonferens i Stockholm. Deltagare var ordförande från 19 FN-distrikt samt representanter för FN-förbundets styrelse och kansli. På programmet stod aktuella frågor på FN:s agenda, FN-förbundets verksamhet, insamling, medlemsvärvning, medlemsvård samt mänskliga rättigheter 60 år Konferensen diskuterade även hur distrikten mår och vilken hjälp och stöd som behövs för att de ska kunna fylla sin roll. Den avslutades med en diskussion om hur vi tillsammans kan förbättra och utveckla förbundets verksamhet. Medlemsvärvning FN-förbundets kansli har under året arbetat vidare med frågan om hur vi ska kunna värva nya medlemmar till rörelsen. Medlemsvärvning har i ökad omfattning integrerats i olika delar av verksamheten men särskilda satsningar har också gjorts, t ex en värvningstävling med pris. Vi har infört en ny medlemsform familjemedlemskap för att förenkla för hela hushåll att ge sitt stöd. Dessutom införde vi mot slutet av året möjligheten att betala medlemskap via autogiro. Eftersom det visat sig att vi haft svårt att öka medlemstalet med egna krafter inledde vi under våren ett samarbete med kommunikationsbyrån Ogilvy där vi gav dem till uppdrag att öka antalet individuella medlemmar. Vi hoppas nå positiva resultat under Premiär för FN-forum Den maj genomfördes för första gången ett FNforum på Lyran konferens i Stockholm. Rubriken på första dagen var Hur ska FN förhindra folkmord? om skyldigheten att skydda. Efter en introduktion av Ulla Gudmundson, UD, följde en debatt på temat. I panelen medverkade Diana Amnéus, Stockholms universitet, Bonian Golmohammadi, FN-förbundet, Eva Zillén, Kvinna till kvinna samt Håkan Hedlund, Nordic Battle Group. Moderator var Daniel Nord, Sipri. Efter ett scenario om Värnandet av mänskliga rättigheter i Darfur under ledning av Jonas Alberoth, Folke Bernadotteakademin, och med medverkande ur förmiddagens panel, kunde deltagarna aktivera sig i olika workshops, diskussioner och filmvisning. Söndagens program handlade om Hatbrott och etnisk diskriminering i Sverige. Ämnet introducerades av Peter Nobel, f d diskrimineringsombudsman. Därefter följde en debatt om den nya diskrimineringslagstiftningen. Cafer Uzunel, integrationsdepartementet, samtalade med Desirée Pethrus Edström (KD), Paul Lappalainen (MP), Sylvia Lindgren (S) och Amineh Kakabaveh (V) som fick möjlighet att kommentera förslaget. Linda Nordin Thorslund berättade om parallellrapporteringen till FN:s rasdiskrimineringskommitté. Därefter följde en paneldebatt om Arbetet mot hatbrott i Sverige med Klara Klingspor, Brottsförebyggande rådet, Sven-Erik Alhem, överåklagare, Mikael Ekman, Stockholms hatbrottsjour samt Carl Wennerstrand, Fryshuset. Moderator var Ulf Wickbom. Därefter erbjöds åhörarna att delta i ett rollspel eller se filmen Kautokeinoupproret. I en monter fick deltagarna information om FNförbundets kampanjer Röj-en-mina och Skolmat blir kunskap. Drygt 200 personer deltog i FN-forum, däribland många nya medlemmar och ungdomar. Seminarier inför FN:s generalförsamling I samband med FN:s generalförsamlings öppnande i september inbjöd FN-förbundet till två seminarier med temat På FN:s agenda. Seminarierna hölls i Stockholm respektive Göteborg och handlade om FN:s verksamhet och aktuella frågor i generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Vidare behandlades reformarbetet inom FN:s biståndsverksamhet, mänskliga rättigheter 60 år samt FN:s arbete för att stärka rättssäkerheten i krigshärjade länder. Omkring 250 personer deltog i seminarierna. De fick bl a lyssna till Caroline Stein, Elinor Hammarskjöld, Anders Wallberg och Anders Bengtcen, samtliga från UD, samt Yasmine Sherif från UNDP i Genève. FN-dagen För sjunde året i rad arrangerade FN-förbundet ett seminarium i Stockholm inför FN-dagen. Temat var FN och Ryssland. Biståndsminister Gunilla Carlsson talade och i paneldebatten deltog Eva Elmsäter, SVT, Aleksander Gabelic, FN-förbundet, Anna Jonsson, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik samt Evgeny Tikhonov, Rysslands ambassad. Moderator var Malcolm Dixelius. Två utmärkelser delades ut. Årets FN-vän gick till Inga-Britt Ahlenius. Ing-Britt Pettersson Nyholm fick den nya utmärkelsen Årets FNsupporter. Firandet innehöll även kulturella inslag. David Fang spelade piano, Stina Ekblad reciterade Anna 12 13

14 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T Achmatova och Mats B Ohlssons trio med Anna Sise underhöll med musik och sång. De ca 250 deltagarna, varav ett tiotal representanter från olika ambassader och många studenter, bjöds på FN-bakelse. På själva FN-dagen den 24 oktober arrangerade FN-familjen i Sverige en temadag om mänskliga rättigheter på Stockholms Centralstation (läs mer under Mänskliga rättigheter och demokrati). FN-bakelsen Till FN:s 60-årsjubileum 2005 lät FN-förbundet ta fram en FN-bakelse. Sedan dess arbetar förbundet på att lansera bakelsen i samband med FN-dagen varje år. För att marknadsföra FN-bakelsen medverkade FN-förbundet 2008 med två artiklar i branschtidningen BRÖD. Ett säljbrev skickades ut till alla tidigare köpare av de FN-märken som ska sättas på bakelsen. Natalie Nilsson anställdes för att driva projektet. En idé var att väcka medias intresse genom att använda kända personer, t ex fick fotbollsspelaren Victoria Svensson och TV-profilen Peder Lamm provsmaka FN-bakelsen. I en sändning på 50 minuter på Vinyl 107 deltog Natalie Nilsson och Maria Andersson och talade om FN-bakelsen och Röj-en-mina. Dessutom medverkade FN-förbundet både i Lugna Favoriters Favoritmorgon och Knappen och Hakim. Natalie besökte även Metros och Citys redaktioner och bjöd på bakelser. Sammanlagt såldes FN-märken vilket inbringade nära kr. Skolverksamhet FN-skolor Konceptet FN-skolor gick 2008 in på sitt andra år. Genom ett nära samarbete med ett antal gymnasieskolor med internationell profil sprider FN-förbundet kunskap, engagemang och intresse för FN-relaterade frågor. Inför läsåret 2008/2009 fick ytterligare tre gymnasieskolor sin certifiering samtidigt som en skola valde att avsluta samarbetet. FN-skolorna var under hösten 26 till antalet och de finns spridda över hela landet, med särskild koncentration i Skåne, Göteborg och Mälardalen. Bland de skolor som hittills har certifierats finns en stor variation på verksamheten. Många av dem arrangerar årliga FN-rollspel, har vänskolor i olika delar av världen och erbjuder sina elever att gå kurser eller program med internationell inriktning. Samtliga teoretiska program finns representerade hos våra FN-skolor vars elevtal varierar från 150 till över 3000 elever. Som FN-skola erhåller man ett grundpaket med ett flertal tjänster och produkter, däribland lärarfortbildningar och undervisningsmaterial. Utöver detta erbjuds skolorna tillval som föreläsningar, temadagar och stöd att bilda FN-elevgrupper. Vårterminen 2008 ägnades främst åt skolornas tillval. En webbaserad utvärdering av projektet genomfördes och följdes upp av ett möte med samtliga skolor. Utvärderingen visade att de flesta skolor var nöjda med sin första tid som FN-skola. De var överlag även nöjda med det utbud av produkter och tjänster som erbjudits dem men hade samtidigt en del förslag på hur konceptet kan utvecklas. Under höstterminen 2008 hölls planeringsmöten med samtliga FN-skolor. Aktiviteter har planerats och skolorna har fått ge uttryck för de mål man har med samarbetet. Många FN-skolor valde att skicka sina elever på FN-förbundets UNg-läger och de skolor som önskade fick besök av FN-förbundet på FNdagen eller stöd att planera de aktiviteter man ville att dagen skulle innehålla. I slutet av året bestämdes att en satsning på marknadsföring av FN-skolorna ska göras under våren 2009 för att utöka projektet med ytterligare tio skolor. Mer information finns på FN-rollspel FN-förbundet arbetar aktivt med att sprida FN-rollspel som pedagogisk metod i skolan. Genom rollspelen ökar engagemang och kunskap om globala frågor och FN:s roll hos lärare och elever. Metoden har under året spridits via lärarkurser och i samarbete med FNskolorna. FN-förbundet har varit engagerat i arrangemang av FN-rollspel i bl a Kristianstad, Trelleborg, Lund, Kalmar, Stockholm och Örebro. Särskilda kurser för rollspelsordförande har arrangerats. En handbok i FN-rollspel har lagts ut på vår hemsida och i samarbete med Plan Sverige har vi börjat producera en lärarhandledning till ett nytt klimatrollspel. FN-förbundet har liksom tidigare bidragit till Stockholm Model United Nations, SMUN, ett FNrollspel som arrangeras av elever från Handelshögskolan och Stockholms Universitet. Lärarkurser, skolmaterial och mässor Lärarkurser i FN-rollspel och i mänskliga rättigheter arrangerades under 2008 för drygt 150 personer. Under året uppmärksammade vi 60-årsjubileet för de mänskliga rättigheterna i nytt material och i våra montrar på mässorna Bok- & Bibliotek och Skolforum. Två affischer med mänskliga rättigheter som tema producerades för grundskolans högre respektive lägre årskurser. En Storyline om klimatförändringar togs 14

15 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e fram i samarbete med Millenniemålskampanjen och lanserades under våren på en internationell storylinekonferens i Göteborg. Antalet prenumeranter på e- brevet Skoltips har ökat till drygt 700 personer och i samband med lanseringen av vår nya hemsida har flera produkter för skolan lagts ut på webben. Se skola. Globalis Globalis är en interaktiv databas med statistik om världens länder, konflikter, ekonomi, hälsa, klimatförändringars påverkan och millenniemålen. Globalis drivs av FNförbunden i Sverige, Norge och Danmark och finns på svenska, norska, danska och engelska. En översättning till isländska påbörjades Under året har lärarkurser arrangerats för att sprida Globalis som pedagogiskt verktyg. För mer information om Globalis, logga in på Ungdomsverksamhet Unga är en viktig och prioriterad målgrupp för Svenska FN-förbundet. Ung medlem är man till och med 26 år. Under 2008 har två stora internationella ungdomsprojekt avslutats: Ungdomspraktikanter i Georgien och Östafrika samt Projektledarutbildning i Östafrika. Uppemot 200 ungdomar har deltagit i olika utbildningsaktiviteter. Ungdomssekreteraren har bland mycket annat varit med på Ung08 i Kungsträdgården i Stockholm, deltagit i kickoffer för FN-elevföreningar, hunnit med ett tiotal besök hos FN-föreningar och FN-skolor, inledningstalat på det årliga FN-rollspelet i Kalmar samt dumpat en strumpa på Hultsfredsfestivalen. Förutom de många aktiviteterna ute i FNföreningarna, som genomförts både med och utan några av de drygt kr som betalats ut i ungdomsbidrag, så har våra millenniemålsambassadörer genomfört ett tiotal både större och mindre evenemang. Ungdomsansvariga Ungdomsansvariga, tidigare kontaktpersoner för ungdomar, fanns vid utgången av 2008 i ett 40-tal FN-föreningar. Syftet är att underlätta samarbetet och kontakten mellan kansliet och unga medlemmar samt att stärka FN-föreningarnas ungdomsverksamhet. Under året har arbetet med att få fler FN-föreningar att utse ungdomsansvariga fortsatt. I början och slutet av 2008 gjordes enkäter som ska ligga till grund för utveckling och förbättringar under UNgt projektbidrag För att stödja och underlätta för unga medlemmar att genomföra aktiviteter och stärka deras engagemang finns ett ekonomiskt bidrag på upp till kr som kan sökas löpande under året. Tio projekt beviljades bidrag under året. Sammanlagt betalades nära kr ut. Global MDG Youth Summit Under november åkte FN-förbundets ungdomssekreterare tillsammans med två medlemmar från Uppsala respektive Stockholms FN-förening, Hanna Lundin och Mandana Kolahdozan, till Mumbai i Indien för att delta på MDG Global Youth Summit. Konferensen samlade under fyra dagar över 200 deltagare från hela världen med syftet att studera FN:s millenniemål ur ett gräsrotsperspektiv. Konferensen innehöll föreläsningar, workshops samt en studieresa som låg till grund för gruppernas arbete. Alla deltagare grupperades efter de åtta målen och vid konferensens avslut hade samtliga 16 grupper producerat en fem minuter lång film om det tilldelade millenniemålet. En vinnande film från varje grupp utsågs och visades senare upp vid ett FN-möte i New York. UNg 2008 Under året genomfördes FN-förbundets tionde UNghelg. Under en fredag till söndag i september träffades 74 unga från hela Sverige i Norrköping. Nytt för i år var att elever från FN-skolor kunde delta vilket bidrog till ett stort intresse. Årets tema var Fattigdomsbekämpning och klimatförändringarna, frågor som väckte stort engagemang bland deltagarna. Under helgen varvades föreläsningar, workshops, rollspel och erfarenhetsutbyte med sociala aktiviteter. Referensgruppen En annan del av ungdomsverksamheten som också firade tio år 2008 var referensgruppen. Referensgruppen bestod 2008 av fem unga medlemmar från hela Sverige. Dess främsta uppgift är att verka rådgivande för kansliets handläggare och syftet är att det ska finnas ett ungdomsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. Under 2008 hölls två träffar med referensgruppen som därtill medverkade i arbetet med UNg-helgen, både genom planering och genom arbete på plats i Norrköping. Två av gruppens fem medlemmar medverkade även i en manifestation på FN-dagen för Röjen-mina. Frågor som lyftes i gruppen under året var bl a ungdomsansvariga i FN-föreningarna, satsning mot studenter och utveckling av UNg-sajten

16 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T UNg på webben I och med lanseringen av den nya hemsidan under sommaren 2008 fick UNg-sidorna en bra nystart. De uppdateras idag regelbundet och det är öppet för unga medlemmar att bidra med material. På UNg-sidorna finns bl a information om vad ungdomsverksamheten erbjuder, hur man kan engagera sig, vad som har hänt på ungdomsfronten och hur man kan söka praktik inom FN. Se Millenniemålsambassadörerna Under hösten 2007 rekryterades en första grupp unga millenniemålsambassadörer som under våren 2008 bidrog till att sprida information om och engagemang för millenniemålen. De 15 ambassadörerna genomförde själva aktiviteter på egen ort, ofta i samarbete med lokala föreningar, skolor eller andra aktörer. Målet var att de skulle nå ut till totalt ungdomar med kampanjens budskap. Tack vare deras fantastiska arbete och kreativitet blev resultatet i stället 3 400! Flera av ambassadörerna var dessutom med och genomförde en stor riktad kampanj på Hultsfredsfestivalen (läs mer under Dumpa en Strumpa!). Här är ett axplock av de aktiviteter som millenniemålsambassadörerna genomförde: Libera Veritas en unik tidning om millenniemålen från Karlskrona; Millenniemålslägret ett helgläger i Västerås för och med ungdomar med speciell fokus på jämställdhet i Indien; The Eight en mode och musikshow i Uppsala; Workshop om Skolmat blir kunskap föreläsningar och workshop i Vetlanda om hur man bäst bidrar till millenniemål 2 (Alla barn ska få grundskoleutbildning) samt Otaliga föreläsningar och samtal på skolor i olika delar av landet. Efter sommaren rekryterade Millenniemålskampanjen en ny grupp med ambassadörer från FNförbundets rörelse. 15 unga medlemmar mellan 17 och 23 år, från Lund i söder till Örnsköldsvik i norr, blev våra nya ansikten utåt i arbetet med millenniemålen. Under en helg i november genomgick de en utbildning som gav kunskaper om millenniemålen och om hur man kan kommunicera ut sitt budskap och genomföra informationsprojekt. I december hade samtliga ambassadörer en plan för sina projekt som vissa till och med hade påbörjat. Projekten kommer att genomföras våren Dumpa en Strumpa! Med hjälp av våra millenniemålsambassadörer ville vi sprida budskapet om millenniemålen till tusentals ungdomar vid Hultsfredsfestivalen. Till vår hjälp tog vi reklambyrån Trackster som kom på idén att göra en namninsamling, men på ett mycket udda sätt: genom att Dumpa en Strumpa! På festivalen erbjöd vi därför besökarna att välja vilket millenniemål de tyckte var viktigast, skriva under på en liten lapp och fästa denna på en av sina strumpor. Strumpan byttes sedan mot en ren blå FNstrumpa. Den gamla strumpan med millenniemål och namnunderskrift sattes upp på en av de många tvättlinor vi hängt upp och personen gick iväg med en lysande blå strumpa på sig vilket gjorde att vår kampanj spred sig över hela festivalområdet personer lämnade in strumpor, bland dem Timbuktu, Mona Sahlin och Pete Doherty, sångare i Babyshambles. Tidningar som Metro, Expressen och DN blev genast mycket intresserade vilket gav millenniemålen ännu mer uppmärksamhet. En extern mediebyrå genomförde en undersökning om kampanjens genomslag och den visade att över 75 procent av deltagarna på festivalen uppmärksammat Dumpa en Strumpa! och visste vem som var avsändaren. Dumpa en Strumpa! fick även uppmärksamhet inom reklam- och PR-branschen där flera ideella organisationers kampanjer tävlar om olika priser. I tävlingen 100wattaren nominerades kampanjen, och i Spinn08 vann vi silver i kategorin årets word-ofmouth-kampanj. 16

17 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Utbildning, information och påverkan FN-ABC Inom FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC arrangerades under 2008 fyra A-kurser (totalt 148 deltagare), sex B-kurser (totalt 130 deltagare) samt en C-kurs (20 deltagare). A-kurserna var förlagda till Malmö, Stockholm, Umeå och Göteborg. B1-kurserna (om fred, säkerhet, nedrustning inklusive min-frågan) var förlagda till Stockholm, Malmö och Växjö. B2 (om utvecklingsfrågor och millenniemålen) hölls i Göteborg och Stockholm. B3-kursen (med fokus på mänskliga rättigheter) hölls endast i Stockholm. C-kursen var, för tredje året i rad, en veckolång studieresa till Genève. Läs mer på Infojouren FN-förbundet ska vara bäst i Sverige på att ge information och bidra till hög kunskapsnivå i fråga om FN. Under 2008 hanterade vår infojour cirka ärenden, bestående av allmänhetens frågor som kommer in via brev, e-post och telefon samt besök på kansliet. Arbetet med att effektivisera och förbättra infojouren har fortsatt under året. Föreläsningar och studiebesök Att ställa upp med föreläsare i olika sammanhang är ett av många medel för att uppnå målet att vara bäst i Sverige på information om FN. Förutom alla föreläsningar och studiebesök inom ramen för olika projekt och kampanjer har FN-förbundet deltagit med föreläsare vid ytterligare 15 tillfällen samt tagit emot studiebesök vid 14 tillfällen. Dessutom har mindre grupper om två till tre personer tagits emot vid flera tillfällen. Bok & Biblioteksmässan På årets bokmässa fokuserade vi på mänskliga rättigheter med anledning av att MR-deklarationen fyllde 60 år. Två vepor om mänskliga rättigheter gav montern en lockande inramning. Omkring personer besökte vår monter, tittade på material, pratade FN-frågor samt fick information om våra kampanjer Röj-enmina och Skolmat blir kunskap. Besökarna ombads också aktivera sig genom att på en lapp skriva den rättighet som var viktigast för dem. Lapparna hängdes sedan upp i montern. Förutom aktiviteterna i montern hade vi program på både stora och lilla scenen. På Lilla scenen medverkade Eva Brattander och Jonas Nyström och berättade om förbundets kampanjer. På Stora scenen hade vi två seminarier. I Näringslivet en aktör för hållbar utveckling? diskuterade Karl Justh, Västsvenska industri- och handelskammaren, och Lasse Bengtsson, TCO, näringslivets roll i arbetet för en hållbar utveckling. Vid det andra seminariet med rubriken Demokratins betydelse i biståndet diskuterade Maria Leissner, Sveriges demokratiambassadör, och Bonian Golmohammadi huruvida demokrati är en förutsättning för fattigdomsbekämpning. Ett frukostseminarium om mänskliga rättigheter arrangerades också. Läs mer under Mänskliga rättig heter och demokrati. FN-förbundet på internet Under 2008 påbörjades och färdigställdes arbetet med en ny hemsida för FN-förbundet. Hemsidan har bl a fått ett nytt utseende och ny struktur. Stor hänsyn togs även till att den skulle vara tillgänglighetsanpassad. Att vi lyckats fick vi bevis för när fn.se blev en av tre webbplatser som fick full poäng i Eutvecklings mätning av kodkvalitet. Endast tre av 975 offentliga webbplatser klarade testet utan anmärkningar. Under 2008 letade sig FN-förbundet också in på det sociala nätet. Vi har nu ett facebookkonto, ett twitterkonto och ett bloggykonto. Dessutom följer vi och deltar på bloggar där förbundet och våra frågor omnämns. FN-föreningar har kommit igång och lagt upp sina egna sidor på fn.se under året. Vi ser gärna att fler föreningar arbetar aktivt med hemsidor. Se Världshorisont Världshorisont kom under 2008 ut med fyra nummer med följande teman: Diskriminering (nr 1/08), Skyldighet att skydda (nr 2/08), Handel (nr 3/08) samt Mänskliga rättigheter (nr 4/08). Varje tidning innehöll ett faktablad på fyra sidor, FN-fakta, med fokus på temafrågan. Faktabladen trycktes även upp som särtryck

18 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T Från nr 1/08 övergick vi från ett obestruket till ett något glättat papper vilket har bidragit till en högre kvalitet, framförallt på bilderna. Frukostseminarier kopplade till temafrågan arrangerades efter utgivningen av Världshorisont nr 1 och nr 4. En liten satsning på julklappsprenumerationer gjordes under hösten. Varje nummer av Världshorisont marknadsförs på tidskriftssajten tidskrift.nu samt på vår egen hemsida under adressen fn.se/varldshorisont. Där finns bl a ett arkiv med pdf-er av tidigare utgivna nummer och information om kommande teman. Se Pressarbete Under 2008 publicerades i landets tidningar 713 debattartiklar, reportage och notiser med anknytning till FN-förbundet, -föreningar och -distrikt. Det kan jämföras med 546 respektive 480 klipp under de föregående två verksamhetsåren. Det goda utfallet i medierna hänger samman dels med förbundets ökade ansträngningar att fånga upp aktuella FN-händelser, dels med det intensifierade påverkansarbetet. Insamlingskampanjerna Röj-enmina och Skolmat blir kunskap fick ökad exponering under året, liksom Millenniemålskampanjen och det nystartade Klimatuppropet. Under året har också insamlingar till förmån för FN:s arbete i Burma och Georgien uppmärksammats i medierna. FNförbundets parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté och tillhörande debattartikel svarade ensamma för över 150 pressklipp. Förbundet samarbetade vid flera tillfällen under året med andra FN-relaterade organisationer i Sverige, vilket har gett avtryck i media. Också lanseringen av nya FN-skolor och firandet av FN-dagen fick god publicitet. Insamling FN-fonden Svenska FN-förbundet verkar för ett starkare FN också genom insamling. En av FN-förbundets uppgifter är att i samarbete med företag, organisationer och enskilda bidra till FN:s humanitära arbete. En stor del av detta arbete sker genom insamlingsstiftelsen FN-fonden. FN-förbundet är operativt ansvarigt för fonden medan företagsrepresentanterna i styrelsen bidrar med kompetens, kontakter och kreativitet samt delaktighet i kampanjer och internationella projekt. Beslut om inriktning och ambition för insamlingsarbete och kampanjer fattas gemensamt av styrelsen. Fonden har ett 90-konto och följer SFI:s regler för insamlingsverksamhet. Bland FN-fondens styrelseledamöter finns representanter för Barista Fair Trade Coffee, Body Shop, Ericsson, Fylgia Advokatbyrå, Junibacken samt Svenska Handikappidrottsförbundet. Kampanjer FN-fondens insamlingsverksamhet stödjer dels långsiktiga FN-projekt utvalda av fondens styrelse, dels tillfälliga projekt i samband med kriser och katastrofer. Just nu arbetar FN-fonden långsiktigt med två kampanjer: Röj-en-mina som samlar in pengar till FN:s humanitära minröjningsarbete samt till vård och rehabilitering till minoffer (läs mer under Fred, säkerhet och nedrustning) och Skolmat blir kunskap som FN-förbundet bedriver för att barn som lever i fattigdom ska få tillgång till skolmat via WFP (läs mer under Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning). Katastrofinsamlingar har under 2008 genomförts till stöd för naturkatastrofen i Burma (i samarbete med bl a FN-förbundets ambassadörer Mats Sundin, Lasse Åberg och Carolina Klüft) samt för internflyktingar i Georgien. Georgien-kampanjen vann första pris i kategorin utomhusreklam i den europeiska reklamtävlingen Eurobest som ägde rum i Stockholm i december. Under året har kommunikationsbyrån Ogilvy anlitats för insamlingsverksamheten. Genom FN-fonden samlade FN-förbundet in ca två miljoner kronor. Läs mer på 18

19 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Riksorganisationer Under FN-förbundets paraply finns 112 riksorganisationer som tillsammans utgör basen för verksamheten på riksnivå. FN-förbundets medlemsorganisationer 2008 var: Afrikagrupperna Akademikerförbundet (SSR) Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Assyriska Riksförbundet i Sverige Brandmännens Riksförbund Burundiska Kulturella Föreningen (BUKUF) Centerkvinnorna Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) CISV Sverige De Handikappades Riksförbund (DHR) Diakonia Fackförbundet ST Fastighetsanställdas Förbund FATIMA unionen Finansförbundet Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) Folkuniversitetet Framtiden i våra händer (FiVH) Fredrika Bremer-förbundet (FBF) Fredsbaskrarna Sverige Fritidsforum Frälsningsarmén Grafiska Fackförbundet Mediafacket Green Cross, Sverige Handelsanställdas Förbund Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Hotell och Restaurang Facket Hyresgästföreningen, Riksförbundet, IF Metall Individuell Människohjälp (IM) Internationella Kvinnoförbundet (IKF) Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) IOGT-NTO Justitia et Pax KFUK-KFUM:s Riksförbund Kurdistans Demokratiska Ungdomsförbund i Sverige Förbundet för kristen humanism och samhällssyn (KHS) Kooperativa Förbundet (KF) Kristdemokratiska Ungdomsförbudet (KDU) Kristna Fredsrörelsen Kvinnor för Fred (KFF) Landsorganisationen i Sverige (LO) Liberala Ungdomsförbundet (LUF) Liberia Dujar Association Sweden Lions Clubs International Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund (LR) Medborgarskolan Mänskliga rättigheter för Kurdistans kvinnor och barn Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Palestinagrupperna i Sverige (PGS) Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Riksbyggen Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) Riksförbundet Hem och Samhälle Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor (RIFFI) Riksförbundet Roma International Riksförbundet Sveriges Lottakårer Rädda Barnens Riksförbund SACO SEKO, Facket för service och kommunikation Sensus studieförbund Skogs- och Träfacket S-kvinnor Somaliska Riksförbundet i Sverige Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Bahà ì-samfundet Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Elektrikerförbundet Svenska Esperantoförbundet Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) Svenska Industriarbetareförbundet Svenska Irankommittén Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska Kyrkan Svenska Kyrkans Unga Svenska Lantmännen Svenska Livsmedelsarbetarförbundet Svenska Missionskyrkan (SMK) Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) Svenska Missionsrådet (SMR) Svenska Musikerförbundet Svenska Målareförbundet Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) Svenska Tibetkommittén Svenska Transportarbetareförbundet Svenska UNIFEM-kommittén Sveriges Blåbandsförbund Sveriges Blåbandsungdom (SBU) Sveriges Civilförsvarsförbund Sveriges Hotell och Restaurangföretagare Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, Broderskapsrörelsen Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) Sveriges Riksidrottsförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) Sveriges Världsfederalister Swedbanks Utvecklingsstiftelse Sverigeunionen av Soroptimist International Synskadades Riksförbund (SRF) Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Ung Vänster Unga Örnars Riksförbund Unionen Verdandi Vårdförbundet Vännernas Samfund i Sverige Riksförbundet Sveriges 4H 19 18

20 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska FN-förbundet, , får härmed lämna årsredovisning för Allmänt om verksamheten Syften och ändamål Svenska FN-förbundet verkar för ett starkare och bättre FN. Förbundets arbete kan sammanfattas i fem punkter: information, påverkan, granskning, insamling och internationellt samarbete. FN-förbundet informerar och utbildar alla som vill veta mer om FN. Genom radio, TV och tidningar gör vi våra åsikter kända och försöker påverka makthavare och beslutsfattare i regering, riksdag och myndigheter. FN-förbundet granskar även Sveriges agerande i FN och övervakar att den svenska regeringen uppfyller kraven i sina åtaganden gentemot FN. Genom våra insamlingar får skolbarn möjlighet att äta sig mätta och FN kan röja personminor så att människor kan återvända hem efter krig och konflikter. Det finns FN-förbund i omkring 100 länder. Svenska FN-förbundet samverkar med en rad av dessa för att sprida information och opinionsbilda i olika FN-frågor. Två omfattande informationsprojekt med anknytning till millenniemålen har varit igång under året. Flera internationella utvecklingsprojekt har skett i samarbete med partners i bland annat Georgien, Kina, Kongo och Tanzania. Bland övriga större projekt märks särskilt verksamheten med certifierade FN-skolor. Under året har två omfattande insamlingskampanjer genomförts: Röj-enmina och Skolmat blir kunskap. Förbundet har även samlat in pengar till nödställda i Burma och Georgien. Medlemsutvecklingen Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet närmare (5 500 föregående år) medlemmar som var engagerade i 108 lokala FN-föreningar i 22 FNdistrikt. Dessutom var 100-talet riksorganisationer medlemmar i Svenska FN-förbundet. Många lokala organisationer var också anslutna till FNföreningen på den egna orten. Inflödet av nya medlemmar 2008 var närmare stycken. Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet Förbundsstyrelsen har under året haft fyra sammanträden: 15 februari, 23 maj, 29 augusti och 1 december. Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har under året haft sex sammanträden: 7 februari, 2 april, 15 maj, 14 augusti, 30 oktober och 16 december. Generalsekreterare Bonian Golmohammadi, och biträdande generalsekreterare Linda Nordin Thorslund, har varit adjungerade till styrelsens och arbetsutskottets sammanträden Ledamöter från kongressen 2006 Ordinarie ledamöter som också utgör arbets utskott (AU) Aleksander Gabelic, ordförande, Marianne Andersson, vice ordförande, Jamie Bolling, vice ordförande, Marianne Sjövall, sekreterare, Carina Nilsson, Lars Bengtsson och Magnus Nordahl (de två sistnämnda adjungerade i AU). Övriga ordinarie ledamöter Niklas Carlsson, Bo Engdahl, Ida Cronqvist, Zinaida Kajevic, Arne Malmgren, Anna Carendi och Hanna Rådberg. Styrelsens suppleanter Karl-Gunnar Wigforss, Josephine Sundqvist, Kiomars Heydar, Rebecca Åblad och Lena Lönnqvist. Valnämnd och revisorer Valnämnden På kongressen i Nyköping 2006 valdes Birgitta Glennåker till ordförande i valnämnden. Markus Poletti, Anneli Nilsson, Tage Kjellén och Hans Forsberg valdes till ledamöter samt Louise Eriksson och Bo Örjan Försth till suppleanter. Revisorer Till ordinarie revisorer valdes Olle Svedman, auktoriserad revisor och Sonja Gardefjord. Till revisorssuppleanter valdes Jan Peter Svedin, auktoriserad revisor och Åke Reisnert. Kansliet Under 2008 arbetade i medeltal 25 (25 föregående år) anställda på kansliet på Skolgränd 2 i Stockholm. Förbundet tog under året emot ett flertal praktikanter. Arbetet på kansliet skedde under ledning av generalsekreterare Bonian Golmohammadi och biträdande generalsekreterare Linda Nordin Thorslund. Ekonomi Intäkter och kostnader Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till tkr ( tkr föregående år). En stor del av verksamheten finansierades genom organisationsstöd från Sida och Utrikesdepartementet (UD) på tkr ( tkr). För särskilda informations- och utvecklingsprojekt erhölls anslag från Sida/Forum Syd respektive UD på totalt tkr ( tkr). Försäljningsintäkter, deltagaravgifter samt medlemsavgifter var också viktiga inkomstkällor för förbundet. Verksamhetsresultatet I årets budget hade räknats med ett nollresultat, vilket också uppfylldes. Balansräkningen Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen tkr ( tkr föregående år). Största delen av förbundets balansomslutning hänför sig till pågående anslagsfinansierade projekt. Förbundet har erhållit bidragsmedel som ännu ej förbrukats, vilket dels skapat en stor bank- och kassabehållning, dels en skuld på tkr (7 461 tkr). Förbundet hade vid årets utgång ett eget kapital på tkr (1 161 tkr). I förhållande till organisationsstorlek (personalstyrka mm) och omsättning är det egna kapitalet att betrakta som litet. Framtiden Svenska FN-förbundet har breddat och fördjupat sin verksamhet. Framtiden erbjuder utmaningar. Vi fortsätter att stärka vårt påverkansarbete och insamlingsverksamhet och vi försöker hitta nya vägar att utöka antalet medlemmar. Ett regionkontor ska upprättas 2009 och FN-skoleverksamheten förstärks och utvecklas ytterligare. Vår internationella verksamhet ses över och rutiner dokumenteras för att förbättra den interna kontrollen. Projektverksamheten omstruktureras till ett nytt programtänkande. Kort sagt så ser framtiden ut att bli spännande för oss. Slutord Förbundsstyrelsen riktar ett varmt tack till alla som under året samarbetat med Svenska FNförbundet. Vi vill särskilt tacka för det värdefulla arbete som utförts av FN-föreningar och FNdistrikt samt av anslutna riksorganisationer. Ett varmt tack framförs också till bidragsgivare, för såväl ekonomiska medel som för andra insatser som varit till stöd för förbundets verksamhet. För mer information om förbundets verksamhet och projekt hänvisas till verksamhetsberättelsen 2008 och till Svenska FN-förbundets hemsida 20

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever FN skolor Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska FN-förbundet verkar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 1 (5) Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 Som lokal FN-förening har vi under året fortsatt vårt arbete med att öka kunskaperna om FN:s arbete med utgångspunkt från följande temaområden

Läs mer

UNg-nytt. #2 mars/april 2008. Hej!

UNg-nytt. #2 mars/april 2008. Hej! UNg-nytt Nyhetsbrevet för ungdomar i FN-rörelsen #2 mars/april 2008 Hej! Stockholm badar redan i solljus och jag är glad att kunna skriva till er om flera angelägna vår- och höstaktiviteter. Många har

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2006 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2006 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET 2 Design/produktion: Axel von Matern [www.tweed.se] och André Wognum [www.wognum.se] Omslagsbild: Axel von Matern verksamhetsberättelse

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp 2011 års verksamhetsberättelse för Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp Verksamhetsåret 2011 Styrelsen Emma Barkström, ordförande (2011-02-21 till 2012-02-27) Mirja Gångare, vice ordförande och UNICEF

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

mot rasism elevmaterial

mot rasism elevmaterial mot rasism elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN MOT RASISM.... 4 10 FAKTA OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. 5 FÖRDJUPA ER INOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 7 MATERIAL... 8 2 VAR MED I AKTION FN Aktion

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

mot rasism lärarmaterial

mot rasism lärarmaterial mot rasism lärarmaterial INNEHÅLL AKTION FN mot rasism... 3 LEKTION: FN:s arbete med mänskliga rättigheter - kritik mot Sverige... 4 ÖVNING: Bör Sverige förbjuda rasistiska organisationer?... 5 MATERIAL...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING Inledning 1. Europeiska unionen har ett djupt engagemang för Förenta nationerna, för att upprätthålla och utveckla folkrätten

Läs mer

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund Göteborgs universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2011 Lena Widefjäll lenawidefjall@hotmail.com Praktikrapport Praktikplats FN:s livsmedels-

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011 45 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 18.10. 46 Val av mötessekreterare Linda väljs till mötessekreterare. 47 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. Protokoll Uppsala FN-förening 12 april

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION JANUARI Tid: Måndag 9 januari kl. 18.00 Arbetsmöte Tid: Måndag 23 januari kl. 18.00 FEBRUARI Tid: Onsdag 15 februari kl. 18.00 Årsmöte Tid: Torsdag 23 februari kl. 18.00

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Sammanfattning och resultat av Världsvattendagen 2008

Sammanfattning och resultat av Världsvattendagen 2008 Sammanfattning och resultat av Susanne Paul, samordnare av VVD08 Sammanfattning och resultat av Susanne Paul Inledning Onsdagen den 19 mars och lördagen den 22 mars (påskafton) firades världvattendagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer:

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms Freds Organisationsnummer: 802001-0586 Styrelsemöten Stockholms Fredsförening har haft styrelsemöte i samband med medlemsmöten ca en gång i månaden. 24/2, 7/3, 14/3,

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening 1. Medlemmar Medlemmar i UFN är enskilda personer och lokala organisationer. Medlemsantalet har under 2013 stigit och uppnår till 212 personer. 2. Årsmöte

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2016 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre!

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! Svensk unescostrategi 2008 2013 Förord Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco har en nyckelroll i arbetet

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Maten och miljön #1/2017

Maten och miljön #1/2017 Maten och miljön #1/2017 NYHETSBREV SPECIAL FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 16 MARS 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMMI, VERKSAMHETSÅRET 2016 Verksamhetsberättelse 2016 2016 läggs

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

För en bättre värld! Lärarmaterial

För en bättre värld! Lärarmaterial För en bättre värld! Lärarmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN... 3 LEKTION: Globala mål för en bättre värld... 5 ÖVNING: Spaning 2030?... 6 MATERIAL... 7 KOPPLING TILL KURSPLANER... 8 2 Var med i Aktion

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter

Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter FN Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter Bild 1: Introduktion, FN - globalt samarbete Bild 2: Konferensen på Jalta FN-tanken föds redan i de allierades kamp mot axelmakterna

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

INSATS FÖR FRED. Frågor och handledning till studiecirkel baserad på rapporten Insats för fred

INSATS FÖR FRED. Frågor och handledning till studiecirkel baserad på rapporten Insats för fred INSATS FÖR FRED Frågor och handledning till studiecirkel baserad på rapporten Insats för fred Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088, 103 12 Stockholm Kontakt: Linda Åkerström, linda.akerstrom@svenskafreds.se

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER Strasbourg, 17 april 2008 GVT/COM/II(2008)001 RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER SVERIGES REGERINGS KOMMENTARER TILL RÅDGIVANDE KOMMITTÉNS ANDRA YTTRANDE OM GENOMFÖRANDET

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

Unesco och Svenska Unescorådet

Unesco och Svenska Unescorådet Unesco och Svenska Unescorådet UNESCO Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen. Ur Unescos stadgar Unesco står för United

Läs mer

Praktikrapport för Ht 2008:

Praktikrapport för Ht 2008: Praktikrapport för Ht 2008: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Praktikens längd: Praktiken genomfördes mellan 11/8 19/12 2008 samt 5-9 januari 2009 på heltid (40 timmar/vecka). Handledare:

Läs mer