Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER"

Transkript

1 Bulletinen Nummer 3/2009 Building Technologies, Security Products REPORTAGE DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem PRODUKTNYHETER Nya larmdon och laddningsaggregat REPORTAGE Säkerhet en tillväxtfråga

2 Nytt år, nya möjligheter Affärsåret 2009 för Security Products börjar närma sig sitt slut. Med bokslut den sista september kan vi titta tillbaka på ett år med både med- och motgångar. Till att börja med kan vi konstatera att det minst sagt turbulenta ekonomiska klimatet även påverkat säkerhetsbranschen negativt, även om effekten ändå kan anses som lindrig jämfört med många andra branscher. Försenade, stoppade eller fördröjda projekt har dock påverkat oss och våra kunder negativt och jag vet att många installationsföretag har varit tvungna att se över sina kostnader. Även Security Products har genomfört mindre förändringar i organisationen för att möta en fortsatt osäker marknad de närmaste 12 till 18 månaderna. Vi har dock sett flertalet positiva signaler i konjunkturen det senaste kvartalet och handbromsen är inte lika hårt åtdragen som under kalenderårets första månader. Detta är givetvis glädjande och visar, som vid tidigare lågkonjunkturer, att behovet att skydda personella och materiella tillgångar fortsatt är prioriterat. Dessutom måste många företag och förvaltningar anpassa sina organisationer och lokaler för att möta en tuffare marknad. Detta tillsammans med fokus på service och uppgraderingar hjälper till att skapa en mer gynnsam situation för säkerhetsbranschen under 2010 och För Security Products har året som gått också inneburit att vår nya organisation kommit på plats och att flertalet interna förbättringsprojekt börjat ge resultat. När jag tog över i oktober 2008 återstod en hel del arbete för att passa in organisationen i Siemens struktur och vi kan nu bättre dra nytta av de fördelar som finns avseende kompetens, organisation och varumärke hos ett av världens största företag. Alla förändringar är inte nödvändigtvis till det bättre men som en relativt liten enhet har vi fortfarande stor flexibilitet i vårt arbete mot marknaden. Samtidigt kan vi i många avseenden också dra nytta av att vara en del av en världsledande teknikleverantör inom industri, energi och sjukvård. Året har också fört med sig positiva förändringar i vårt produktutbud med till exempel nya versioner av både Bewator Entro och Bewator 2010, nu med tillägget Omnis från och med version 5.0. Integration har på många sätt varit ett ledord för oss de senaste åren. Detta avspeglas inte minst i dessa system, då Entro numer kan integreras med 2010 Omnis. Denna integrerade lösning, tillsammans med vår nya trådlösa kortläsare RF30EM och videoövervakningsplattformen Sistore MX, har till exempel levererats till Stockholms Rådhus under året. Vi har också lanserat en ny serie med inbrottslarmscentraler och vår klara ambition är att ta en lika stark position på marknaden som vi i dagsläget har med våra detektorer och övrigt inbrottslarmsmaterial. Planen för nästa år är satt och vi avser att synas bland våra installatörs-, grossist- och slutkunder mer än någonsin tidigare. Ett exempel på detta är Omnispanelen som drar igång under hösten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta forum är till för våra större slutkunder som valt 2010 Omnis som sin integrerade säkerhetsplattform. Det ger oss en möjlighet att bli ännu bättre på att forma systemet efter marknadens nuvarande och framtida behov. Träffas vi inte då så hoppas jag att vi ses på Sectech-mässan i Älvsjö oktober! Mathias Jonsson Affärsområdeschef, Security Products 2 Bulletinen

3 Events Tack för visat intresse på Nolia Skydd & Säkerhet! I år arrangerades för första gången Nolia Skydd & Säkerhetsmässa i Umeå. Förutom utställningen så bjöd mässan även på en mängd intressanta seminarier. Siemens, Security Products fanns givetvis representerade på plats. Vår monter var välbesökt av intresserade mässbesökare båda dagarna. Vi ses i norr igen 2011! SECTECH oktober Välkommen till Sectech! Den oktober är det dags för Sectech-mässan på Rica Talk Hotel i Älvsjö, Stockholm. Siemens, Security Products hittar du i monter 02:21. Där bjuder vi på intressanta samtal kring våra produkter och lösningar. Kom och ge oss din syn på säkerhet! För en kostnadsfri entré, förhandsregistrera dig på Bulletinen 3

4 Reportage Säkerhet en tillväxtfråga Vi vill stimulera företag till ett medvetet risktagande. När man tar risker kan man också tjäna pengar, men tar man vårdslösa risker förlorar man. Tommy Svensson, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv och även ansvarig för nätverket, Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD, förklarar sambandet mellan säkerhet och lönsamhet på företag och förvaltningar. Exempelvis om du har en affärsidé och startar ett eget företag så är det givetvis så att när du anställer någon så finns det en risk att den anställde tar din idé och startar en konkurrerande verksamhet. Är du medveten om den risken har du också möjlighet att planera och förbereda för hur du ska hantera eller försvåra att det händer, förklarar Tommy. Sett ur ett makroperspektiv bidrar inte ett brinnande företag, eller ett företag med många sjukskrivningar, personal som blir rånade eller företagshemligheter som hamnar i fel händer, till någon lönsamhet och tillväxt, fortsätter han. Gemensamt mål Svenskt Näringsliv bildades år 2001 och har 50 medlemmar (bransch- och arbetsgivarorganisationer som exempelvis Svensk Handel) och medlemsföretag. Efter krigsåren tyckte försvarsmakten att näringslivet behövde bli bättre på att skydda sig mot sabotörer, infiltratörer, informationstjuvar och företagsspioner. Så bildades Industrins Försvarsbyrå och Näringslivets Beredskapsbyrå som leddes av en tidigare överste ända fram till slutet av nittiotalet. Från början handlade mycket om beredskapsfrågor och, krigsproduktion men frågorna blev med tiden allt mer civila med fokus på risk- hanteringsfrågor. Svenskt Näringsliv tog över efter SAF och Industriförbundet som intresseorganisation för ett bättre företagsklimat i Sverige och fortsatte då att driva nätverket NSD som hade bildats 1967, berättar Tommy. Näringslivets Säkerhetsdelegation är ingen juridisk enhet utan ett nätverk med ca 700 medlemmar och över 1000 kontaktpersoner, både inom privata och offentliga organisationer. NSD har en informell styrelse, eller referensgrupp, där Tommy ingår tillsammans med bland annat chefen för Säpo, chefen för Must samt ett antal koncernsäkerhetschefer från stora svenska företag. NSD har samma långsiktiga målsättning som Svenskt Näringsliv, vilket är att Sverige ska tillbaka till en topplacering på *OECDs välståndslista. Säkerhetsarbetet har stor betydelse för att uppnå det. Det vi kom fram till i arbetsgruppen för risk- och säkerhetsfrågor inför bildandet av Svenskt näringsliv, var att vi inte skulle tro att företagen sjävständigt kunde hantera säkerheten. Det hjälper inte hur väl man bygger upp det hemmavid, brinner det oss grannen påverkar det även mig. Vi måste hjälpa varandra och se helheten. Vi brukar säga att vi delar varandras sårbarhet, säger Tommy. 4 Bulletinen

5 Reportage Tommy Svensson, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv Engagerade i vår tids säkerhetsfrågor NSD arbetar även med opinionsbildning när det gäller lagstiftningsfrågor. De har bland annat varit mycket engagerade i integritets- och rättssäkerhetsfrågor och dessutom i lagstiftning om exempelvis säkerhetsskydd, kameraövervakning och rättsskyddet för företagshemligheter. Vi har drivit på att vi måste ha en lagstiftning som speglar verkligheten. Vi har en lagstiftning som lite grand lever kvar i det trevliga femtiotalet, fast i verkligheten har vi nu att göra med organiserad brottslighet och terrorister. De som ska skydda oss måste ha vettiga arbetsmetoder liksom vi själva när vi arbetar med säkerhetsfrågorna på den egna arbetsplatsen, menar Tommy. Många gånger kommer frågan tillbaka till den personliga integriteten. Det kan exempelvis vara enormt svinn i en viss miljö och skulle det finnas en kamera där så skulle kanske problemet försvinna men då blir det en integritetskonflikt. Medvetenheten i det sammanhanget är för låg, man behöver skilja på att lagra något och att se på något. Det är en sak att filma en annan hur man får använda materialet. Typexemplet är att man måste förstå att ens chef inte har tid att läsa mina personliga mejl på arbetet. Man ställer säkerhet och integritet mot varandra fast det ofta går hand i hand, exempelvis informationssäkerhet på Internet. Vi har all anledning att värna om vår integritet men vi måste ställa det i relation till brottsligheten. En viktig uppgift för oss är att fånga upp trender och delge medlemmarna information. Jag kan nästan säga med hundraprocentig säkerhet att det inte finns en enda säkerhetsfråga som vi inte har haft uppe och diskuterat. Som företag har vi alla samma hotbild i olyckor, illojala medarbetare, hackers, sabotörer och informationstjuvar. Vi har samma teknik för att skydda oss och till och med samma konsulter. Så det finns många skäl till samverkan. Säkerhet i säkerhetslösningen Idag är det många som integrerar säkerhetsfunktioner i ett system, det är kostnadseffektivt och bidrar oftast till bättre kontroll. Systemen blir också mer och mer intelligenta och tekniken förfinas hela tiden, inte minst inom området videoövervakning. Tommy menar att företagen ska bejaka den nya tekniken och det som sker men att inte glömma bort säkerhetsaspekten. NSD har sex arbetsgrupper som täcker hela landet och bland annat anordnar höst- och vårmöten. Varje år håller NSD även ett centralt årsseminarium och någon workshop kopplad till något NSD-projekt. Medlemmarna får då möjlighet att umgås med kollegor, dela med sig av erfarenheter och frågeställningar. NSD producerar också informationsmaterial: faktablad, videos och CD-skivor. Tommy har dessutom skrivit ett antal böcker i ämnet säkerhet. Bulletinen 5

6 Reportage När man blir beroende av tekniska system måste man också fundera på vad som händer om leverantören försvinner. Man bör fundera på kontinuiteten på verksamhetskritiska system. Då har man kommit en bra bit på väg i sitt riskarbete. Idag är det ofta många människor som är inblandade i ett företags säkerhetsfrågor och lösningar. I riskhanteringsarbetet ingår också att öka medvetenheten hos de anställda. Allt som händer har i princip redan tidigare hänt någon annanstans. Många olika händelser har ofta samma effekt och samma frågor ska besvaras; Var finns min personal? Hur når jag deras anhöriga? Var kan jag köra reservdriften av mina datorer? Det är den här typen av frågor som företaget måste ha en plan för hur de ska besvaras. Genom att göra en riskanalys och vidta de andra stegen i etablerade rikshanteringsmodeller går det att begränsa skadorna och bibehålla lönsamheten om något För mer information om Svenskt Näringsliv eller NSD se Där går det även att ansöka om medlemskap. Medlemskostnaden är 1500:-/år. *OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, innefattar 30 medlemsländer och är ett forum för idé och erfarenhetsutbyte samt ett organ för analys inom alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen inom främst dessa medlemsländer. händer. Så när det exempelvis dyker upp hot som fågel- eller svinfluensan har man på fötterna och kan hantera situationen. I nätverket finns all behövlig expertis inom säkerhet. Det betyder att när något händer så kan de snabbt samla en grupp experter och ta fram faktaunderlag. Det är också ofta NSD som gör uttalanden till media vid dessa tillfällen. Våra medlemmar är både användare och leverantörer inom säkerhet. Vi är beroende av att alla är duktiga på säkerhetsfrågor annars drabbar det oss alla. Leverantörsmedlemmarna håller oss dessutom uppdaterade om vad som är på gång inom deras produktområden. Trygghetsfrågor i fokus De senaste åren har NSD spenderat mycket tid på trygghetsfrågor, möjligheten till skydd och ett fungerande rättssystem där exempelvis polis, åklagare och domare inte blir hotade. En annan stor fråga har varit informationssäkerhet och lagstiftningen kring företagshemligheter och då närmast när de hamnar i orätta händer. Fri konkurrens, demokrati och rättsäkerhet är det som skapar ett gott företagsklimat. Det ska exempelvis gå att få en rättvis prövning vid en tvist. Jag tror att säkerhet kommer att vara en viktig faktor i framtiden för var företag väljer att etablera sig. Givetvis vill vi att Sverige ska kunna vara med och konkurrera. Målet är fortfarande att återta en topplacering på OECD-listan och ju fler företag som tänker på och arbetar med riskhantering desto närmare kommer vi det målet. Samtidigt får vi ett säkert och tryggt samhälle där vi kanske så småningom inte behöver oroa oss för vår integritet då ingen övervakning längre behövs. Man måste ha drömmar, avslutar Tommy. 6 Bulletinen

7 Produktnytt Nya talande larmdon Kurskalendarium höstterminen 2009 Larmdonen VOICE ersätter tidigare larmdon i Security Products sortiment. Larmdonen finns i röd eller vit färg. Det går att ställa in 7 olika toner inklusive no-tone. Larmdonen har två förinspelade meddelanden, ett på svenska och ett på engelska: Brand har utbrutit, var vänlig lämna lokalen och Fire, fire, please leave the building. Meddelandena samt signal upprepas tills återställning skett. Nya laddningsaggregat Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra produkter och system. Kurserna hålls året runt och i hela landet. De vänder sig både till nybörjare och till dem som vill ha fördjupad produktkunskap. En kurs går alltid igenom den senaste versionen av en produkt. Det kan därför löna sig att gå om en kurs efter en versionslansering för uppdatering och information om nyheter. Under hösten erbjuder vi följande schemalagda utbildningstillfällen: Bewator Entro Trådlösa enheter RF30 & RF9 Datum Kurslängd Ort dag Stockholm Bewator Entro fördjupning Datum Kurslängd Ort dagar Stockholm Bewator Entro grundkurs Datum Kurslängd Ort dagar Malmö dagar Stockholm dagar Göteborg Siemens, Security Products introducerar ett helt nytt sortiment av laddningsaggregat med ViP-funktion. Aggregaten ersätter befintligt sortiment. ViP-aggregaten finns i fem olika modeller i 12 eller 24 VDC-utförande. ViP betyder Voltage-in-Parallell. Strömförsörjningsenheter med ViP-funktion kan anslutas parallellt med varandra d.v.s. (+) med (+) och (-) med (-) på olika ställen i systemet för att därigenom öka kapaciteten, öka redundansen och minska spänningsfallet i en anläggning. Sammankopplade enheter delar både last och laddning av batterierna utan yttre synkronisering. ViP-funktionen medger också uppbyggnad av ett distribuerat strömförsörjningssystem där du kan kompensera spänningsfallet och erhålla ett redundant och felsäkert system. Sistore AX Datum Kurslängd Ort dag Stockholm dag Göteborg dag Malmö - FULLBOKAD dag Stockholm Sistore MX Datum Kurslängd Ort dag Stockholm dag Göteborg dag Malmö dag Stockholm Under kursen blandas teori med praktiska övningar och det finns tid för frågor och diskussioner. Utöver schemalagda tillfällen finns det möjlighet till kundanpassade kursarrangemang. Kontakta oss för att diskutera tid, plats och innehåll. Skapa konkurrenskraft med en kurs från Security Products! Bulletinen 7

8 Reportage Gott om plats i DHLs nya Luleå-terminal. Nyckelfritt i DHLs nya terminal När DHLs terminal i Luleå växte ur sina lokaler i centrala Luleå och järnvägen flyttade, byggde de helt sonika en ny terminal strax utanför staden i ett industriområde som heter Storheden. Den nya terminalen är kvm stor och närmare 80 bilar passerar genom deras grindar varje dag. Trots att terminalen mer eller mindre har en vallgrav runt sig så tog man det säkra före det osäkra och satsade även på ett modernt säkerhetssystem. Samtliga av terminalens grindar och uppemot 30 dörrar och värdeskåp säkras nu av Security Products integrerade säkerhetssystem Bewator 2010 Omnis. Det har dock inte gått helt smärtfritt. I den gamla anläggningen använde vi nycklar och när vi bytte till passerkort och brickor tog det ett tag innan de anställda vande sig, berättar Jan Fogelqvist, terminalchef och säkerhetsansvarig för terminalen i Luleå. När vi sedan lade till den extra säkerheten att vi skulle använda både kort och kod, då var det ännu lite mer knorr, fortsätter han. Men nu verkar alla nöjda med hur det fungerar. 100% säkerhet För terminalen i stort betyder det dock att säkerheten nu har höjts flera nivåer. Det går inte att komma in i terminalen utan rätt behörighet och missar en chaufför att komma i tid innan stängning så har de ett bevakningsbolag som kommer och öppnar. Idag har vi 100 % koll på att de som är inne i terminalen är behöriga att vara det, berättar Jan. Dagarna då det gick att ta på sig en uniform och bara knata in är sedan länge förbi, menar han. Förutom lastningsplatser inhyser terminalen ett antal olika värderum och värdeburar för olika företag. Till dessa rum och burar har enbart viss personal tillträde, vilket höjer säkerheten ytterligare för extra värdefulla saker. Sedan vi flyttade hit har vi inte haft en enda incident, berättar Jan. Under en period var vi samlingsplatsen för alla Lynx och Ski-doos snöskotrar skotrar passerade oss innan de transporterades ut över hela landet, fortsätter Jan. Bewator 2010 Omnis finns även installerat på andra DHL-terminaler runt om i Sverige. Det var dock inte en självklarhet för Jan att det även skulle installeras på hans terminal. Vi bestämde själva vilket system vi ville använda, säger Jan. Vi valde Bewator 2010 Omnis för att det innehöll de funktioner vi ville ha och behövde. Systemet innefattar både passerkontroll och inbrottslarm och är dessutom enkelt att använda. 8 Bulletinen

9 Reportage En central lösning Installationen och projekteringen av säkerhetssystemet gjordes av Skanska Electro i Luleå och ansvarig tekniker på plats var Jerry Astrén. Det var en jättekul anläggning att arbeta med, berättar Jerry. Eftersom terminalen är helt nybyggd var vi med i ett tidigt skede. Det är en stor anläggning och erbjöd vissa utmaningar, fortsätter Jerry. Totalt har vi installerat 57 Bewator 2010-noder. En fördel med att ha ett och samma system på flera terminaler är att det även går att administrera centralt och möjlighet finns att ge andra terminalers anställda tillfällig behörighet i systemet. All administrationen av kort och behörigheter görs av Ulla- Karin på kontoret, berättar Jan. Alla chaufförer kommer in genom grindarna under dagtid men sen är det behörigheten som bestämmer om de kommer in i terminalen eller ej och under vilka tider, fortsätter Jan. Dagliga stickprover Jan har arbetat hos DHL i över 40 år och de senaste år sedan som terminal- & säkerhetsansvarig. Han säger att det är trivseln på arbetsplatsen som gör att man stannar så länge. På DHL terminalen i Luleå arbetar 23 personer och de flesta har varit med länge. Som ledande express- och logistikföretag och med ett 70-tal terminaler och stationer runt om i Sverige har DHL bra koll på säkerheten. Även om vi har ett säkerhetssystem som styr åtkomst till våra terminaler och värdeburar, gör vi dagligen stickprover på last och bilar, berättar Jan. Vi arbetar för att kunden ska känna sig trygg och säker och man kan inte lämna allt åt tekniken, avslutar han. Jan tittar nu på att även integrera videoövervakning i systemet. Vi tittade på att installera ett integrerat säkerhetssystem av den anledningen att vi även skulle kunna installera videoövervakning. Vi valde att lägga det i ett senare skede men det är definitivt något vi tittar på, säger Jan. Om något händer kan kameran identifiera vad som har hänt. Det skulle knyta ihop säcken och ge oss en helhetslösning, menar han. Jan Fogelqvist, terminalchef Bulletinen 9

10 Kund i fokus Kurt Johansson, projektledare, Skanska Electro i Luleå Skanska Electro i Luleå Skanska Electro i Luleå består av cirka 27 medarbetare varav 12 är säkerhetstekniker som arbetar med installationer, driftsättningar och service av elektronisk säkerhet. Kurt Johansson startade sin karriär på Skanska Electro i Luleå för drygt två år sedan. Han är en av två projektledare på Luleåkontoret och har även helhetsansvaret för kontorets samtliga svagströmsprojekt. Kurt är utbildad elektriker i grunden och har sedan 1992 arbetat med larm och säkerhet. Under sina år som installatör kom han tidigt i kontakt med Bewator produkter och system. Som projektledare för Tele & Säkerhetsinstallationer på Skanska Electro har Kurt helhetsansvaret för projektet inklusive budget och ledtider. Att vara projektledare är en liten del av jobbet men jag är både säljare, projektledare/arbetsledare och länken mellan beställare och tekniker, förklarar han. Skanska satsar mycket på projektledare just nu och Kurt är en av 95 projektledare som har gått en projektledarutbildning. Vi har en uttalad vision om att vi på Skanska ska vara de absolut bästa projektledarna i branschen, berättar Kurt. Som projektledare försöker jag se helheten, den yttersta kompetensen av tekniken har teknikerna som är ute och skruvar, förklarar Kurt. För slutkunderna innebär det en kontaktperson som tar ett samlat grepp om hela deras investering. Luleåkontoret är unikt inom Skanska på så sätt att de inte har något Skanska Hus i närheten. Det betyder att företaget mer eller mindre opererar som ett rent larmföretag utan den möjliga fördelen av att ha moderbolagets byggprojekt nära tillhands. Skanska består av ett antal olika avdelningar och affärsområden och även om det kan tyckas självklart att Skanska Electro gör elinstallationer och säkerhetsinstallationer på samtliga av Skanskas byggprojekt så är det inte riktigt så. Det sker en upphandling, liksom hos övriga företag, förklarar Kurt. Vi utför också säkerhetsprojekt på byggarbetsplatser som inte tillhör Skanska, fortsätter Kurt. Vid säkring av byggarbetsplatser är det viktigt att det enkelt går att demontera och återanvändas. Installationsmässigt är det samma och kravet är lika högt som om det vore vilken byggnad som helst. Antal projekt som Kurt har på sitt bord samtidigt varierar. För tillfället är det cirka 17 mindre och mellanstora projekt som pågår. De flesta projekt är inom kommunen och innebär uppgraderingar och nyinstallationer av främst brandlarm och videoövervakning. Det verkar som om fokus just nu är på att rädda liv och mindre på passerkontroll och säkerhetssystem, säger Kurt. Det har varit många små bränder på sistone, bland annat på skolor och vi märker att efterfrågan på utrymningslarm, 10 Bulletinen

11 brandlarm och även videoövervakning ökar inom det området. Företaget är leverantörsoberoende då de inte själva tillverkar säkerhetsprodukter eller system. Det är kunden som bestämmer vilken leverantör som ska användas. Självklart är det lättare att föreslå och projektera produkter och system som man känner till, menar Kurt. Men vi tappar aldrig fokus från kundens önskemål och behov. Som projektledare är det många saker som ska fungera för att projektet ska löpa på enligt både tidoch kostnadsplaner. Val av leverantör beror på kompetens, pris och support. Få rätt hjälp vid rätt tidpunkt, säger Kurt. Rätt leverans är enormt värdefullt. När man sitter på det ekonomiska ansvaret ser man vad som påverkar ekonomin, fortsätter han. Leverantören har också en viktig roll i att hjälpa till med offerter, få ihop priser och mängdning. Där är Security Products mycket duktiga, menar Kurt. Säkerhetsteknikerna i Luleå har stor erfarenhet av bland annat Security Products integrerade säkerhetssystem Bewator 2010 Omnis. Systemet ska exempelvis installeras i olika teknikutrymmen i Kalix kommun. Vi arbetar mycket med kommunen och även om Bewator 2010 Omnis är ett stort system och kanske inte det första man tänker på när man ska säkra mindre utrymmen, så har det så många fördelar och speciellt här i norr då det är möjligt att fjärradministrera systemet över långa avstånd, förklarar Kurt. Det gör det svårslaget, menar han. Skanska Electro i Luleå är en certifierad anläggarfirma inom brandlarm och inbrottslarm. Nästa steg för dem är att även certifiera sig för videoövervakning, vilket de siktar på att göra i höst. Det finns väldigt många användningsområden även inom kameraövervakning, säger Kurt. Vi erbjuder bland annat möjligheten att plocka ut ett par bilder varje dag från övervakade nyetableringar för att visa hur arbetet går framåt. Bilderna kan kunden sedan sätta ihop och använda som exempelvis ett bildspel eller liknande, fortsätter Kurt. Intresset för videoövervakning är stort och tekniken går snabbt framåt. Det medför dock att det är många leverantörer på marknaden och tillsammans med den snabba teknikutvecklingen kan det upplevas som en djungel att försöka hitta bästa lösningen i. Vi arbetar just nu med att ta fram olika videoövervakningskoncept som förhoppningsvis gör det enklare för kunder välja rätt, avslutar Kurt. Till sist vill vi tipsa om ett smart tillbehör i vårt sortiment: KPD 2010 är en kopplingsdosa speciellt framtagen för Bewator 2010 Omnis installationer. KPD 2010 kan användas för avsäkring, fördelning och separation av strömmatningen till noder och lås i en Bewator 2010 Omnis installation. KPD 2010 har inbyggda automatsäkringar så kallade PollySwitchar, som bryter strömmatningen vid överbelastning eller kortslutning i t.ex. ett elslutbleck. Det gör att anläggningen blir säkrare och konsekvenserna begränsade vid en evenuell jord- eller kortslutning. Siemens Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare. Företaget har ungefär anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 77 miljarder euro. I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet. Siemens Sverige Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär medarbetare. Siemens AB, Building Technologies, Security Products Security Products (f.d. Bewator) är en affärsenhet inom Siemens AB, Building Technologies Division och är marknadsledande inom området elektronisk säkerhet med ett heltäckande sortiment av säkerhetsprodukter och systemlösningar. Security Products utvecklar och marknadsför produkter och system inom passerkontroll, säkerhetssystem, inbrottslarm, brandlarm och videoövervakning. Utbudet kompletteras av produkter från ett antal utvalda tredjepartsleverantörer. Bulletinen är en kundtidning som kommer ut 4 ggr/år och distribueras i c:a exemplar Utges och distrubueras av Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Security Products Postadress Box Solna Besöksadress Englundavägen 7, Solna Ansvarig utgivare och redaktör Rebecca Neuman-Comrie, Redaktör Tel: Medhjälpare Marcus Lindström, Layout Tel: Bulletinen 11

12 Avsändare: Siemens AB Building Technologies, Security Products Box Solna Adressändring görs till Vi har byggstenarna för en tryggare värld. Möt oss i monter 02:21 på Sectech oktober Ett samlat grepp om säkerheten Som Sveriges ledande leverantör inom elektronisk säkerhet tänker vi på helheten. Våra säkerhetslösningar är designade utifrån kundens behov och utifrån de krav som ställs på dagens och morgondagens säkerhetsleverantörer. Vårt produktutbud sträcker sig från det enklaste kodlåset till det mest avancerade integrerade säkerhetssystemet och marknadens bästa lösningar för videoövervakning en leverantör för hela ditt säkerhetsbehov. Vill du veta mer? Kontakta oss på eller besök oss på Answers for infrastructure.

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

Elektroniska säkerhetslösningar för kursgårdar och konferenshotell

Elektroniska säkerhetslösningar för kursgårdar och konferenshotell Elektroniska säkerhetslösningar för kursgårdar och konferenshotell 3 Answers for infrastructure. Ge gästerna ökad frihet under kontrollerade former Gemensamt för kursgårdar och konferenshotell är att det

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Elektroniska säkerhetslösningar för handeln

Elektroniska säkerhetslösningar för handeln Elektroniska säkerhetslösningar för handeln Answers for infrastructure. 1 2 Ett samlat grepp om säkerheten Minska svinn och stöld i handeln med elektronisk säkerhet i flera steg Oavsett storlek på företag

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Bulletinen Nummer 4/2009 Building Technologies, Security Products

Bulletinen Nummer 4/2009 Building Technologies, Security Products Bulletinen Nummer 4/2009 Building Technologies, Security Products REPORTAGE Stängsellarm på Barsebäck PRODUKTNYHETER Bewator Entro version 6.1 ute nu KUND I FOKUS Lås & Larmteknik Södra AB Med önskan om

Läs mer

Bulletinen TREVLIG SOMMAR! I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter. Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt

Bulletinen TREVLIG SOMMAR! I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter. Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt Bulletinen Nummer 2/2009 Building Technologies, Security Products PRODUKTNYHETER I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter REPORTAGET Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Bulletinen. MQs huvudkontor. Produktnyheter. Nummer 4/2008. MQ valde Bewator 2010 för att trygga kontorslokalerna

Bulletinen. MQs huvudkontor. Produktnyheter. Nummer 4/2008. MQ valde Bewator 2010 för att trygga kontorslokalerna Bulletinen Nummer 4/2008 Building Technologies, Security Products MQs huvudkontor MQ valde Bewator 2010 för att trygga kontorslokalerna Produktnyheter Bewator 2010 Omnis version 5.0 Intrunet SPC inbrottslarmcentral

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag.

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. 1 2 Säkerhetscenter vi skapar trygghet En larmcentral ger associationer till rån, överfall, brand och skadegörelse.

Läs mer

Bulletinen. RF30EM i fokus. öppnar för trådlös kommunikation i passersystemet. Baxec Secutronic AB testanläggning för RF30EM

Bulletinen. RF30EM i fokus. öppnar för trådlös kommunikation i passersystemet. Baxec Secutronic AB testanläggning för RF30EM Bulletinen Nummer 1/2009 Building Technologies, Security Products RF30EM i fokus Produktnytt: Bewator Entro 6.0 öppnar för trådlös kommunikation i passersystemet Reportage: Utan en tråd i Sköndal Baxec

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Bulletinen. Sintony 60 - nytt trådlöst larmsystem. Tryggare hem hos BRF Sveaborg. Siemens och Manpower inleder samarbete.

Bulletinen. Sintony 60 - nytt trådlöst larmsystem. Tryggare hem hos BRF Sveaborg. Siemens och Manpower inleder samarbete. Security Products Bulletinen PRODUKTNYHETER: Sintony 60 - nytt trådlöst larmsystem REPORTAGE: Tryggare hem hos BRF Sveaborg REPORTAGE: Siemens och Manpower inleder samarbete Building Technologies, Security

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products En tryggare värld Ett samlat grepp om säkerheten Building Technologies, Security Products Hitta balansen i dina säkerhetsinköp > Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

BULLETINEN. Bewator blir Security Products. Reportage: Bewator 2010 mer än bara säkerhet

BULLETINEN. Bewator blir Security Products. Reportage: Bewator 2010 mer än bara säkerhet BEWATOR BULLETINEN NUMMER 1 2008 Bewator blir Security Products Reportage: Bewator 2010 mer än bara säkerhet Reportage: Villa Rosenhill i Hittarp trygghet skapar livskvalité KOLUMNEN Välkommen till Security

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Det integrerade säkerhetssystemet. Building Technologies, Security Products

Bewator 2010 Omnis. Det integrerade säkerhetssystemet. Building Technologies, Security Products Bewator 2010 Omnis Det integrerade säkerhetssystemet Building Technologies, Security Products Bewator 2010 Omnis det integrerade säkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis är ett unikt, integrerat säkerhetssystem,

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. MM8000 den idealiska lösningen för övervakning

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid.

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Internet-portal för säkerhetsprodukter. Answers for infrastructure. Alla fördelar med ett enda klick På Internet får du direktåtkomst till all

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Ledande inom nyckelfri låsning

Ledande inom nyckelfri låsning Ledande inom nyckelfri låsning 2 Öka tryggheten och säkerheten med... Ökade krav på trygghet och säkerhet gör att allt fler idag vill begränsa till trädet för obehöriga till företag, förvaltningar och

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Utvecklad säkerhet med ny teknik Årsstämma den 8 maj 2015 Utvecklad säkerhet med ny teknik Alf Göransson VD och koncernchef Securitas Group Försäljningstillväxt 2005-2014 Försäljning, MSEK Organisk försäljningstillväxt, % 70 000 7 65

Läs mer

Utbildning i Säkerhet

Utbildning i Säkerhet Utbildning i Säkerhet 3 5 februari 2014 30 september 2 oktober 2014 SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i de flesta stora och många medelstora företag i Sverige.

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

BULLETINEN. Roadshow 2007! Bewator utökar sortimentet med nya kameror från Sony. Nästa version av Bewator Entro är här.

BULLETINEN. Roadshow 2007! Bewator utökar sortimentet med nya kameror från Sony. Nästa version av Bewator Entro är här. BEWATOR BULLETINEN NUMMER 2 2007 Roadshow 2007! Bewator 2010: Ökar säkerheten hos Stockholms brandförsvar och SOS Alarm Produktnyhet: Bewator utökar sortimentet med nya kameror från Sony Produktnyhet:

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Vi tänker på helheten

Vi tänker på helheten UTBILDNINGAR 2014 Vi tänker på helheten SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås!

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99. epost: aptus@aptus.se www.aptus.se Systemanslutna lägenhetslås! Aptus utvecklar

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Larmsignaler och passagekontroll för dörrar, grindar och fönster www.siemens.com/securityproducts Answers for infrastructure MK-serien

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

IntellIgent säkerhet

IntellIgent säkerhet Intelligent säkerhet Välkommen till Great Security Vi vill stå för nytänkande i vår bransch. Genom att kombinera traditionella lösningar med modern IP-teknik erbjuder vi intelligenta säkerhetslösningar.

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker u proukter eller tjänster inom säkerhetsområet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker u proukter eller tjänster inom säkerhetsområet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio Globalt tillgänglig passerteknologi problem med borttappade/stulna nycklar och behov av två ID-handlingar (till exempel nycklar plus kort till huvudentrén) går

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Axtel. Porttelefon Porttelefoner. För en tryggare fastighet. P. Strandberg. T. Kantén. K. Larsson

Axtel. Porttelefon Porttelefoner. För en tryggare fastighet. P. Strandberg. T. Kantén. K. Larsson Porttelefon Porttelefoner Axtel För en tryggare fastighet P. Strandberg T. Lundell T. Kantén L. Frisk K. Larsson Då allt fler fastighetsägare väljer att låsa sina entréer uppstår behovet att på ett bekvämt

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

BEWATOR NUMMER 4 2007 God helg önskar Bewator! Fryshuset skyddar lokalerna med Bewator Entro ICA Maxi i Örebro valde säkerhet från Bewator

BEWATOR NUMMER 4 2007 God helg önskar Bewator! Fryshuset skyddar lokalerna med Bewator Entro ICA Maxi i Örebro valde säkerhet från Bewator BEWATOR BULLETINEN NUMMER 4 2007 God helg önskar Bewator! Reportage: Fryshuset skyddar lokalerna med Bewator Entro Reportage: ICA Maxi i Örebro valde säkerhet från Bewator Produktnyhet: Ny beröringsfri

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Bosch Plena PA system Easy Line PA system på det enkla sättet

Bosch Plena PA system Easy Line PA system på det enkla sättet Bosch Plena PA system Easy Line PA system på det enkla sättet 2 Plena PA system Easy Line En praktisk lösning för högtalarmeddelanden av hög kvalitet Lättanvänd med zonetikettering och inställningsindikatorer

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer