Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER"

Transkript

1 Bulletinen Nummer 3/2009 Building Technologies, Security Products REPORTAGE DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem PRODUKTNYHETER Nya larmdon och laddningsaggregat REPORTAGE Säkerhet en tillväxtfråga

2 Nytt år, nya möjligheter Affärsåret 2009 för Security Products börjar närma sig sitt slut. Med bokslut den sista september kan vi titta tillbaka på ett år med både med- och motgångar. Till att börja med kan vi konstatera att det minst sagt turbulenta ekonomiska klimatet även påverkat säkerhetsbranschen negativt, även om effekten ändå kan anses som lindrig jämfört med många andra branscher. Försenade, stoppade eller fördröjda projekt har dock påverkat oss och våra kunder negativt och jag vet att många installationsföretag har varit tvungna att se över sina kostnader. Även Security Products har genomfört mindre förändringar i organisationen för att möta en fortsatt osäker marknad de närmaste 12 till 18 månaderna. Vi har dock sett flertalet positiva signaler i konjunkturen det senaste kvartalet och handbromsen är inte lika hårt åtdragen som under kalenderårets första månader. Detta är givetvis glädjande och visar, som vid tidigare lågkonjunkturer, att behovet att skydda personella och materiella tillgångar fortsatt är prioriterat. Dessutom måste många företag och förvaltningar anpassa sina organisationer och lokaler för att möta en tuffare marknad. Detta tillsammans med fokus på service och uppgraderingar hjälper till att skapa en mer gynnsam situation för säkerhetsbranschen under 2010 och För Security Products har året som gått också inneburit att vår nya organisation kommit på plats och att flertalet interna förbättringsprojekt börjat ge resultat. När jag tog över i oktober 2008 återstod en hel del arbete för att passa in organisationen i Siemens struktur och vi kan nu bättre dra nytta av de fördelar som finns avseende kompetens, organisation och varumärke hos ett av världens största företag. Alla förändringar är inte nödvändigtvis till det bättre men som en relativt liten enhet har vi fortfarande stor flexibilitet i vårt arbete mot marknaden. Samtidigt kan vi i många avseenden också dra nytta av att vara en del av en världsledande teknikleverantör inom industri, energi och sjukvård. Året har också fört med sig positiva förändringar i vårt produktutbud med till exempel nya versioner av både Bewator Entro och Bewator 2010, nu med tillägget Omnis från och med version 5.0. Integration har på många sätt varit ett ledord för oss de senaste åren. Detta avspeglas inte minst i dessa system, då Entro numer kan integreras med 2010 Omnis. Denna integrerade lösning, tillsammans med vår nya trådlösa kortläsare RF30EM och videoövervakningsplattformen Sistore MX, har till exempel levererats till Stockholms Rådhus under året. Vi har också lanserat en ny serie med inbrottslarmscentraler och vår klara ambition är att ta en lika stark position på marknaden som vi i dagsläget har med våra detektorer och övrigt inbrottslarmsmaterial. Planen för nästa år är satt och vi avser att synas bland våra installatörs-, grossist- och slutkunder mer än någonsin tidigare. Ett exempel på detta är Omnispanelen som drar igång under hösten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta forum är till för våra större slutkunder som valt 2010 Omnis som sin integrerade säkerhetsplattform. Det ger oss en möjlighet att bli ännu bättre på att forma systemet efter marknadens nuvarande och framtida behov. Träffas vi inte då så hoppas jag att vi ses på Sectech-mässan i Älvsjö oktober! Mathias Jonsson Affärsområdeschef, Security Products 2 Bulletinen

3 Events Tack för visat intresse på Nolia Skydd & Säkerhet! I år arrangerades för första gången Nolia Skydd & Säkerhetsmässa i Umeå. Förutom utställningen så bjöd mässan även på en mängd intressanta seminarier. Siemens, Security Products fanns givetvis representerade på plats. Vår monter var välbesökt av intresserade mässbesökare båda dagarna. Vi ses i norr igen 2011! SECTECH oktober Välkommen till Sectech! Den oktober är det dags för Sectech-mässan på Rica Talk Hotel i Älvsjö, Stockholm. Siemens, Security Products hittar du i monter 02:21. Där bjuder vi på intressanta samtal kring våra produkter och lösningar. Kom och ge oss din syn på säkerhet! För en kostnadsfri entré, förhandsregistrera dig på Bulletinen 3

4 Reportage Säkerhet en tillväxtfråga Vi vill stimulera företag till ett medvetet risktagande. När man tar risker kan man också tjäna pengar, men tar man vårdslösa risker förlorar man. Tommy Svensson, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv och även ansvarig för nätverket, Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD, förklarar sambandet mellan säkerhet och lönsamhet på företag och förvaltningar. Exempelvis om du har en affärsidé och startar ett eget företag så är det givetvis så att när du anställer någon så finns det en risk att den anställde tar din idé och startar en konkurrerande verksamhet. Är du medveten om den risken har du också möjlighet att planera och förbereda för hur du ska hantera eller försvåra att det händer, förklarar Tommy. Sett ur ett makroperspektiv bidrar inte ett brinnande företag, eller ett företag med många sjukskrivningar, personal som blir rånade eller företagshemligheter som hamnar i fel händer, till någon lönsamhet och tillväxt, fortsätter han. Gemensamt mål Svenskt Näringsliv bildades år 2001 och har 50 medlemmar (bransch- och arbetsgivarorganisationer som exempelvis Svensk Handel) och medlemsföretag. Efter krigsåren tyckte försvarsmakten att näringslivet behövde bli bättre på att skydda sig mot sabotörer, infiltratörer, informationstjuvar och företagsspioner. Så bildades Industrins Försvarsbyrå och Näringslivets Beredskapsbyrå som leddes av en tidigare överste ända fram till slutet av nittiotalet. Från början handlade mycket om beredskapsfrågor och, krigsproduktion men frågorna blev med tiden allt mer civila med fokus på risk- hanteringsfrågor. Svenskt Näringsliv tog över efter SAF och Industriförbundet som intresseorganisation för ett bättre företagsklimat i Sverige och fortsatte då att driva nätverket NSD som hade bildats 1967, berättar Tommy. Näringslivets Säkerhetsdelegation är ingen juridisk enhet utan ett nätverk med ca 700 medlemmar och över 1000 kontaktpersoner, både inom privata och offentliga organisationer. NSD har en informell styrelse, eller referensgrupp, där Tommy ingår tillsammans med bland annat chefen för Säpo, chefen för Must samt ett antal koncernsäkerhetschefer från stora svenska företag. NSD har samma långsiktiga målsättning som Svenskt Näringsliv, vilket är att Sverige ska tillbaka till en topplacering på *OECDs välståndslista. Säkerhetsarbetet har stor betydelse för att uppnå det. Det vi kom fram till i arbetsgruppen för risk- och säkerhetsfrågor inför bildandet av Svenskt näringsliv, var att vi inte skulle tro att företagen sjävständigt kunde hantera säkerheten. Det hjälper inte hur väl man bygger upp det hemmavid, brinner det oss grannen påverkar det även mig. Vi måste hjälpa varandra och se helheten. Vi brukar säga att vi delar varandras sårbarhet, säger Tommy. 4 Bulletinen

5 Reportage Tommy Svensson, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv Engagerade i vår tids säkerhetsfrågor NSD arbetar även med opinionsbildning när det gäller lagstiftningsfrågor. De har bland annat varit mycket engagerade i integritets- och rättssäkerhetsfrågor och dessutom i lagstiftning om exempelvis säkerhetsskydd, kameraövervakning och rättsskyddet för företagshemligheter. Vi har drivit på att vi måste ha en lagstiftning som speglar verkligheten. Vi har en lagstiftning som lite grand lever kvar i det trevliga femtiotalet, fast i verkligheten har vi nu att göra med organiserad brottslighet och terrorister. De som ska skydda oss måste ha vettiga arbetsmetoder liksom vi själva när vi arbetar med säkerhetsfrågorna på den egna arbetsplatsen, menar Tommy. Många gånger kommer frågan tillbaka till den personliga integriteten. Det kan exempelvis vara enormt svinn i en viss miljö och skulle det finnas en kamera där så skulle kanske problemet försvinna men då blir det en integritetskonflikt. Medvetenheten i det sammanhanget är för låg, man behöver skilja på att lagra något och att se på något. Det är en sak att filma en annan hur man får använda materialet. Typexemplet är att man måste förstå att ens chef inte har tid att läsa mina personliga mejl på arbetet. Man ställer säkerhet och integritet mot varandra fast det ofta går hand i hand, exempelvis informationssäkerhet på Internet. Vi har all anledning att värna om vår integritet men vi måste ställa det i relation till brottsligheten. En viktig uppgift för oss är att fånga upp trender och delge medlemmarna information. Jag kan nästan säga med hundraprocentig säkerhet att det inte finns en enda säkerhetsfråga som vi inte har haft uppe och diskuterat. Som företag har vi alla samma hotbild i olyckor, illojala medarbetare, hackers, sabotörer och informationstjuvar. Vi har samma teknik för att skydda oss och till och med samma konsulter. Så det finns många skäl till samverkan. Säkerhet i säkerhetslösningen Idag är det många som integrerar säkerhetsfunktioner i ett system, det är kostnadseffektivt och bidrar oftast till bättre kontroll. Systemen blir också mer och mer intelligenta och tekniken förfinas hela tiden, inte minst inom området videoövervakning. Tommy menar att företagen ska bejaka den nya tekniken och det som sker men att inte glömma bort säkerhetsaspekten. NSD har sex arbetsgrupper som täcker hela landet och bland annat anordnar höst- och vårmöten. Varje år håller NSD även ett centralt årsseminarium och någon workshop kopplad till något NSD-projekt. Medlemmarna får då möjlighet att umgås med kollegor, dela med sig av erfarenheter och frågeställningar. NSD producerar också informationsmaterial: faktablad, videos och CD-skivor. Tommy har dessutom skrivit ett antal böcker i ämnet säkerhet. Bulletinen 5

6 Reportage När man blir beroende av tekniska system måste man också fundera på vad som händer om leverantören försvinner. Man bör fundera på kontinuiteten på verksamhetskritiska system. Då har man kommit en bra bit på väg i sitt riskarbete. Idag är det ofta många människor som är inblandade i ett företags säkerhetsfrågor och lösningar. I riskhanteringsarbetet ingår också att öka medvetenheten hos de anställda. Allt som händer har i princip redan tidigare hänt någon annanstans. Många olika händelser har ofta samma effekt och samma frågor ska besvaras; Var finns min personal? Hur når jag deras anhöriga? Var kan jag köra reservdriften av mina datorer? Det är den här typen av frågor som företaget måste ha en plan för hur de ska besvaras. Genom att göra en riskanalys och vidta de andra stegen i etablerade rikshanteringsmodeller går det att begränsa skadorna och bibehålla lönsamheten om något För mer information om Svenskt Näringsliv eller NSD se Där går det även att ansöka om medlemskap. Medlemskostnaden är 1500:-/år. *OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, innefattar 30 medlemsländer och är ett forum för idé och erfarenhetsutbyte samt ett organ för analys inom alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen inom främst dessa medlemsländer. händer. Så när det exempelvis dyker upp hot som fågel- eller svinfluensan har man på fötterna och kan hantera situationen. I nätverket finns all behövlig expertis inom säkerhet. Det betyder att när något händer så kan de snabbt samla en grupp experter och ta fram faktaunderlag. Det är också ofta NSD som gör uttalanden till media vid dessa tillfällen. Våra medlemmar är både användare och leverantörer inom säkerhet. Vi är beroende av att alla är duktiga på säkerhetsfrågor annars drabbar det oss alla. Leverantörsmedlemmarna håller oss dessutom uppdaterade om vad som är på gång inom deras produktområden. Trygghetsfrågor i fokus De senaste åren har NSD spenderat mycket tid på trygghetsfrågor, möjligheten till skydd och ett fungerande rättssystem där exempelvis polis, åklagare och domare inte blir hotade. En annan stor fråga har varit informationssäkerhet och lagstiftningen kring företagshemligheter och då närmast när de hamnar i orätta händer. Fri konkurrens, demokrati och rättsäkerhet är det som skapar ett gott företagsklimat. Det ska exempelvis gå att få en rättvis prövning vid en tvist. Jag tror att säkerhet kommer att vara en viktig faktor i framtiden för var företag väljer att etablera sig. Givetvis vill vi att Sverige ska kunna vara med och konkurrera. Målet är fortfarande att återta en topplacering på OECD-listan och ju fler företag som tänker på och arbetar med riskhantering desto närmare kommer vi det målet. Samtidigt får vi ett säkert och tryggt samhälle där vi kanske så småningom inte behöver oroa oss för vår integritet då ingen övervakning längre behövs. Man måste ha drömmar, avslutar Tommy. 6 Bulletinen

7 Produktnytt Nya talande larmdon Kurskalendarium höstterminen 2009 Larmdonen VOICE ersätter tidigare larmdon i Security Products sortiment. Larmdonen finns i röd eller vit färg. Det går att ställa in 7 olika toner inklusive no-tone. Larmdonen har två förinspelade meddelanden, ett på svenska och ett på engelska: Brand har utbrutit, var vänlig lämna lokalen och Fire, fire, please leave the building. Meddelandena samt signal upprepas tills återställning skett. Nya laddningsaggregat Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra produkter och system. Kurserna hålls året runt och i hela landet. De vänder sig både till nybörjare och till dem som vill ha fördjupad produktkunskap. En kurs går alltid igenom den senaste versionen av en produkt. Det kan därför löna sig att gå om en kurs efter en versionslansering för uppdatering och information om nyheter. Under hösten erbjuder vi följande schemalagda utbildningstillfällen: Bewator Entro Trådlösa enheter RF30 & RF9 Datum Kurslängd Ort dag Stockholm Bewator Entro fördjupning Datum Kurslängd Ort dagar Stockholm Bewator Entro grundkurs Datum Kurslängd Ort dagar Malmö dagar Stockholm dagar Göteborg Siemens, Security Products introducerar ett helt nytt sortiment av laddningsaggregat med ViP-funktion. Aggregaten ersätter befintligt sortiment. ViP-aggregaten finns i fem olika modeller i 12 eller 24 VDC-utförande. ViP betyder Voltage-in-Parallell. Strömförsörjningsenheter med ViP-funktion kan anslutas parallellt med varandra d.v.s. (+) med (+) och (-) med (-) på olika ställen i systemet för att därigenom öka kapaciteten, öka redundansen och minska spänningsfallet i en anläggning. Sammankopplade enheter delar både last och laddning av batterierna utan yttre synkronisering. ViP-funktionen medger också uppbyggnad av ett distribuerat strömförsörjningssystem där du kan kompensera spänningsfallet och erhålla ett redundant och felsäkert system. Sistore AX Datum Kurslängd Ort dag Stockholm dag Göteborg dag Malmö - FULLBOKAD dag Stockholm Sistore MX Datum Kurslängd Ort dag Stockholm dag Göteborg dag Malmö dag Stockholm Under kursen blandas teori med praktiska övningar och det finns tid för frågor och diskussioner. Utöver schemalagda tillfällen finns det möjlighet till kundanpassade kursarrangemang. Kontakta oss för att diskutera tid, plats och innehåll. Skapa konkurrenskraft med en kurs från Security Products! Bulletinen 7

8 Reportage Gott om plats i DHLs nya Luleå-terminal. Nyckelfritt i DHLs nya terminal När DHLs terminal i Luleå växte ur sina lokaler i centrala Luleå och järnvägen flyttade, byggde de helt sonika en ny terminal strax utanför staden i ett industriområde som heter Storheden. Den nya terminalen är kvm stor och närmare 80 bilar passerar genom deras grindar varje dag. Trots att terminalen mer eller mindre har en vallgrav runt sig så tog man det säkra före det osäkra och satsade även på ett modernt säkerhetssystem. Samtliga av terminalens grindar och uppemot 30 dörrar och värdeskåp säkras nu av Security Products integrerade säkerhetssystem Bewator 2010 Omnis. Det har dock inte gått helt smärtfritt. I den gamla anläggningen använde vi nycklar och när vi bytte till passerkort och brickor tog det ett tag innan de anställda vande sig, berättar Jan Fogelqvist, terminalchef och säkerhetsansvarig för terminalen i Luleå. När vi sedan lade till den extra säkerheten att vi skulle använda både kort och kod, då var det ännu lite mer knorr, fortsätter han. Men nu verkar alla nöjda med hur det fungerar. 100% säkerhet För terminalen i stort betyder det dock att säkerheten nu har höjts flera nivåer. Det går inte att komma in i terminalen utan rätt behörighet och missar en chaufför att komma i tid innan stängning så har de ett bevakningsbolag som kommer och öppnar. Idag har vi 100 % koll på att de som är inne i terminalen är behöriga att vara det, berättar Jan. Dagarna då det gick att ta på sig en uniform och bara knata in är sedan länge förbi, menar han. Förutom lastningsplatser inhyser terminalen ett antal olika värderum och värdeburar för olika företag. Till dessa rum och burar har enbart viss personal tillträde, vilket höjer säkerheten ytterligare för extra värdefulla saker. Sedan vi flyttade hit har vi inte haft en enda incident, berättar Jan. Under en period var vi samlingsplatsen för alla Lynx och Ski-doos snöskotrar skotrar passerade oss innan de transporterades ut över hela landet, fortsätter Jan. Bewator 2010 Omnis finns även installerat på andra DHL-terminaler runt om i Sverige. Det var dock inte en självklarhet för Jan att det även skulle installeras på hans terminal. Vi bestämde själva vilket system vi ville använda, säger Jan. Vi valde Bewator 2010 Omnis för att det innehöll de funktioner vi ville ha och behövde. Systemet innefattar både passerkontroll och inbrottslarm och är dessutom enkelt att använda. 8 Bulletinen

9 Reportage En central lösning Installationen och projekteringen av säkerhetssystemet gjordes av Skanska Electro i Luleå och ansvarig tekniker på plats var Jerry Astrén. Det var en jättekul anläggning att arbeta med, berättar Jerry. Eftersom terminalen är helt nybyggd var vi med i ett tidigt skede. Det är en stor anläggning och erbjöd vissa utmaningar, fortsätter Jerry. Totalt har vi installerat 57 Bewator 2010-noder. En fördel med att ha ett och samma system på flera terminaler är att det även går att administrera centralt och möjlighet finns att ge andra terminalers anställda tillfällig behörighet i systemet. All administrationen av kort och behörigheter görs av Ulla- Karin på kontoret, berättar Jan. Alla chaufförer kommer in genom grindarna under dagtid men sen är det behörigheten som bestämmer om de kommer in i terminalen eller ej och under vilka tider, fortsätter Jan. Dagliga stickprover Jan har arbetat hos DHL i över 40 år och de senaste år sedan som terminal- & säkerhetsansvarig. Han säger att det är trivseln på arbetsplatsen som gör att man stannar så länge. På DHL terminalen i Luleå arbetar 23 personer och de flesta har varit med länge. Som ledande express- och logistikföretag och med ett 70-tal terminaler och stationer runt om i Sverige har DHL bra koll på säkerheten. Även om vi har ett säkerhetssystem som styr åtkomst till våra terminaler och värdeburar, gör vi dagligen stickprover på last och bilar, berättar Jan. Vi arbetar för att kunden ska känna sig trygg och säker och man kan inte lämna allt åt tekniken, avslutar han. Jan tittar nu på att även integrera videoövervakning i systemet. Vi tittade på att installera ett integrerat säkerhetssystem av den anledningen att vi även skulle kunna installera videoövervakning. Vi valde att lägga det i ett senare skede men det är definitivt något vi tittar på, säger Jan. Om något händer kan kameran identifiera vad som har hänt. Det skulle knyta ihop säcken och ge oss en helhetslösning, menar han. Jan Fogelqvist, terminalchef Bulletinen 9

10 Kund i fokus Kurt Johansson, projektledare, Skanska Electro i Luleå Skanska Electro i Luleå Skanska Electro i Luleå består av cirka 27 medarbetare varav 12 är säkerhetstekniker som arbetar med installationer, driftsättningar och service av elektronisk säkerhet. Kurt Johansson startade sin karriär på Skanska Electro i Luleå för drygt två år sedan. Han är en av två projektledare på Luleåkontoret och har även helhetsansvaret för kontorets samtliga svagströmsprojekt. Kurt är utbildad elektriker i grunden och har sedan 1992 arbetat med larm och säkerhet. Under sina år som installatör kom han tidigt i kontakt med Bewator produkter och system. Som projektledare för Tele & Säkerhetsinstallationer på Skanska Electro har Kurt helhetsansvaret för projektet inklusive budget och ledtider. Att vara projektledare är en liten del av jobbet men jag är både säljare, projektledare/arbetsledare och länken mellan beställare och tekniker, förklarar han. Skanska satsar mycket på projektledare just nu och Kurt är en av 95 projektledare som har gått en projektledarutbildning. Vi har en uttalad vision om att vi på Skanska ska vara de absolut bästa projektledarna i branschen, berättar Kurt. Som projektledare försöker jag se helheten, den yttersta kompetensen av tekniken har teknikerna som är ute och skruvar, förklarar Kurt. För slutkunderna innebär det en kontaktperson som tar ett samlat grepp om hela deras investering. Luleåkontoret är unikt inom Skanska på så sätt att de inte har något Skanska Hus i närheten. Det betyder att företaget mer eller mindre opererar som ett rent larmföretag utan den möjliga fördelen av att ha moderbolagets byggprojekt nära tillhands. Skanska består av ett antal olika avdelningar och affärsområden och även om det kan tyckas självklart att Skanska Electro gör elinstallationer och säkerhetsinstallationer på samtliga av Skanskas byggprojekt så är det inte riktigt så. Det sker en upphandling, liksom hos övriga företag, förklarar Kurt. Vi utför också säkerhetsprojekt på byggarbetsplatser som inte tillhör Skanska, fortsätter Kurt. Vid säkring av byggarbetsplatser är det viktigt att det enkelt går att demontera och återanvändas. Installationsmässigt är det samma och kravet är lika högt som om det vore vilken byggnad som helst. Antal projekt som Kurt har på sitt bord samtidigt varierar. För tillfället är det cirka 17 mindre och mellanstora projekt som pågår. De flesta projekt är inom kommunen och innebär uppgraderingar och nyinstallationer av främst brandlarm och videoövervakning. Det verkar som om fokus just nu är på att rädda liv och mindre på passerkontroll och säkerhetssystem, säger Kurt. Det har varit många små bränder på sistone, bland annat på skolor och vi märker att efterfrågan på utrymningslarm, 10 Bulletinen

11 brandlarm och även videoövervakning ökar inom det området. Företaget är leverantörsoberoende då de inte själva tillverkar säkerhetsprodukter eller system. Det är kunden som bestämmer vilken leverantör som ska användas. Självklart är det lättare att föreslå och projektera produkter och system som man känner till, menar Kurt. Men vi tappar aldrig fokus från kundens önskemål och behov. Som projektledare är det många saker som ska fungera för att projektet ska löpa på enligt både tidoch kostnadsplaner. Val av leverantör beror på kompetens, pris och support. Få rätt hjälp vid rätt tidpunkt, säger Kurt. Rätt leverans är enormt värdefullt. När man sitter på det ekonomiska ansvaret ser man vad som påverkar ekonomin, fortsätter han. Leverantören har också en viktig roll i att hjälpa till med offerter, få ihop priser och mängdning. Där är Security Products mycket duktiga, menar Kurt. Säkerhetsteknikerna i Luleå har stor erfarenhet av bland annat Security Products integrerade säkerhetssystem Bewator 2010 Omnis. Systemet ska exempelvis installeras i olika teknikutrymmen i Kalix kommun. Vi arbetar mycket med kommunen och även om Bewator 2010 Omnis är ett stort system och kanske inte det första man tänker på när man ska säkra mindre utrymmen, så har det så många fördelar och speciellt här i norr då det är möjligt att fjärradministrera systemet över långa avstånd, förklarar Kurt. Det gör det svårslaget, menar han. Skanska Electro i Luleå är en certifierad anläggarfirma inom brandlarm och inbrottslarm. Nästa steg för dem är att även certifiera sig för videoövervakning, vilket de siktar på att göra i höst. Det finns väldigt många användningsområden även inom kameraövervakning, säger Kurt. Vi erbjuder bland annat möjligheten att plocka ut ett par bilder varje dag från övervakade nyetableringar för att visa hur arbetet går framåt. Bilderna kan kunden sedan sätta ihop och använda som exempelvis ett bildspel eller liknande, fortsätter Kurt. Intresset för videoövervakning är stort och tekniken går snabbt framåt. Det medför dock att det är många leverantörer på marknaden och tillsammans med den snabba teknikutvecklingen kan det upplevas som en djungel att försöka hitta bästa lösningen i. Vi arbetar just nu med att ta fram olika videoövervakningskoncept som förhoppningsvis gör det enklare för kunder välja rätt, avslutar Kurt. Till sist vill vi tipsa om ett smart tillbehör i vårt sortiment: KPD 2010 är en kopplingsdosa speciellt framtagen för Bewator 2010 Omnis installationer. KPD 2010 kan användas för avsäkring, fördelning och separation av strömmatningen till noder och lås i en Bewator 2010 Omnis installation. KPD 2010 har inbyggda automatsäkringar så kallade PollySwitchar, som bryter strömmatningen vid överbelastning eller kortslutning i t.ex. ett elslutbleck. Det gör att anläggningen blir säkrare och konsekvenserna begränsade vid en evenuell jord- eller kortslutning. Siemens Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare. Företaget har ungefär anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 77 miljarder euro. I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet. Siemens Sverige Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär medarbetare. Siemens AB, Building Technologies, Security Products Security Products (f.d. Bewator) är en affärsenhet inom Siemens AB, Building Technologies Division och är marknadsledande inom området elektronisk säkerhet med ett heltäckande sortiment av säkerhetsprodukter och systemlösningar. Security Products utvecklar och marknadsför produkter och system inom passerkontroll, säkerhetssystem, inbrottslarm, brandlarm och videoövervakning. Utbudet kompletteras av produkter från ett antal utvalda tredjepartsleverantörer. Bulletinen är en kundtidning som kommer ut 4 ggr/år och distribueras i c:a exemplar Utges och distrubueras av Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Security Products Postadress Box Solna Besöksadress Englundavägen 7, Solna Ansvarig utgivare och redaktör Rebecca Neuman-Comrie, Redaktör Tel: Medhjälpare Marcus Lindström, Layout Tel: Bulletinen 11

12 Avsändare: Siemens AB Building Technologies, Security Products Box Solna Adressändring görs till Vi har byggstenarna för en tryggare värld. Möt oss i monter 02:21 på Sectech oktober Ett samlat grepp om säkerheten Som Sveriges ledande leverantör inom elektronisk säkerhet tänker vi på helheten. Våra säkerhetslösningar är designade utifrån kundens behov och utifrån de krav som ställs på dagens och morgondagens säkerhetsleverantörer. Vårt produktutbud sträcker sig från det enklaste kodlåset till det mest avancerade integrerade säkerhetssystemet och marknadens bästa lösningar för videoövervakning en leverantör för hela ditt säkerhetsbehov. Vill du veta mer? Kontakta oss på eller besök oss på Answers for infrastructure.

Bulletinen TREVLIG SOMMAR! I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter. Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt

Bulletinen TREVLIG SOMMAR! I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter. Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt Bulletinen Nummer 2/2009 Building Technologies, Security Products PRODUKTNYHETER I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter REPORTAGET Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

Bulletinen. En blå back kommer lastad från Solar Nya produkter i sortimentet. Mässnytt. Nummer 1/2011. Building Technologies, Security Products

Bulletinen. En blå back kommer lastad från Solar Nya produkter i sortimentet. Mässnytt. Nummer 1/2011. Building Technologies, Security Products Bulletinen Nummer 1/2011 Building Technologies, Security Products En blå back kommer lastad från Solar Nya produkter i sortimentet Mässnytt Inledning Det är en sen påsk i år Och det är mycket som har varit

Läs mer

BEWATOR NUMMER 4 2007 God helg önskar Bewator! Fryshuset skyddar lokalerna med Bewator Entro ICA Maxi i Örebro valde säkerhet från Bewator

BEWATOR NUMMER 4 2007 God helg önskar Bewator! Fryshuset skyddar lokalerna med Bewator Entro ICA Maxi i Örebro valde säkerhet från Bewator BEWATOR BULLETINEN NUMMER 4 2007 God helg önskar Bewator! Reportage: Fryshuset skyddar lokalerna med Bewator Entro Reportage: ICA Maxi i Örebro valde säkerhet från Bewator Produktnyhet: Ny beröringsfri

Läs mer

Bulletinen. Nybakade projektledare tar säkerheten dit de kommer. Norsk IPS-hamn säkrad av Bewator Entro

Bulletinen. Nybakade projektledare tar säkerheten dit de kommer. Norsk IPS-hamn säkrad av Bewator Entro Bulletinen Nummer 2/2010 Building Technologies, Security Products Nybakade projektledare tar säkerheten dit de kommer Norsk IPS-hamn säkrad av Bewator Entro Hög service och säkerhet på Malmös första fem-stjärniga

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

BULLETINEN. Stärkt säkerhet med videoövervakning. Örebro Tingsrätt: Produktnyhet: Sistore CX - ny intelligent videocodec

BULLETINEN. Stärkt säkerhet med videoövervakning. Örebro Tingsrätt: Produktnyhet: Sistore CX - ny intelligent videocodec BEWATOR BULLETINEN NUMMER 3 2006 Örebro Tingsrätt: Stärkt säkerhet med videoövervakning Arvika Bostads AB: Kortläsare istället för nycklar till lägenhetsdörrarna Produktnyhet: Sistore CX - ny intelligent

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2010. Kameror tryggar skolorna Trygghet och säkerhet är en växande fråga för skolan. Som ett medel

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. Sony i framkant inom intelligent kameraövervakning

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL ANNONS. Niscayah ett steg in i framtiden. sid 4

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL ANNONS. Niscayah ett steg in i framtiden. sid 4 Snabbguide: Snabbguide till SecurityUser.com Niscayah ett steg in i framtiden Skydd av godstransporter Flexibelt skalskydd i Vällingby C sid 2 sid 4 sid 12 sid 9 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm Mats B. Adman: Kräv redogörelse av kontinuitetsplan och RM sid 4 Åke Andersson: Övervakningskameran är död leve trygghetskameran! sid 2 Jeanette Lesslie: På Grand Hotel sitter säkerheten i väggarna sid

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08 #1/08 SAFETY NEWS ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 Spindeln mellan verksamheterna 4 Nytt miljöledningssystem 5 ADT 100 år av säkerhet 6 Strategiskt brandskydd 8 Ut i världen med ABB 9 Jourservice dygnet

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Johan Holmström, Dualtech Nya krav på säkerhetsföretagen. Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.

Johan Holmström, Dualtech Nya krav på säkerhetsföretagen. Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser. Åke Andersson, SNOS Politikerna måste komma till Sectech Sid 2 Johan Holmström, Dualtech Nya krav på säkerhetsföretagen Sid 4 Per Geijer, Svensk Handel Han brinner för säkerhetsfrågor Sid 12 Nyhetskanalen

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

TIPS FÖR. Dialog och gemensam syn på. fokus Här samlas spetskompetensen. Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder

TIPS FÖR. Dialog och gemensam syn på. fokus Här samlas spetskompetensen. Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder spirit saabs tidning till alla medarbetare NR 4/2010 6 TIPS FÖR BALans i livet Dialog och gemensam syn på AFFÄRSETIK STÄRKER SAABS STÄLLNING Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder fokus Här samlas spetskompetensen

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer