Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER"

Transkript

1 Bulletinen Nummer 3/2009 Building Technologies, Security Products REPORTAGE DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem PRODUKTNYHETER Nya larmdon och laddningsaggregat REPORTAGE Säkerhet en tillväxtfråga

2 Nytt år, nya möjligheter Affärsåret 2009 för Security Products börjar närma sig sitt slut. Med bokslut den sista september kan vi titta tillbaka på ett år med både med- och motgångar. Till att börja med kan vi konstatera att det minst sagt turbulenta ekonomiska klimatet även påverkat säkerhetsbranschen negativt, även om effekten ändå kan anses som lindrig jämfört med många andra branscher. Försenade, stoppade eller fördröjda projekt har dock påverkat oss och våra kunder negativt och jag vet att många installationsföretag har varit tvungna att se över sina kostnader. Även Security Products har genomfört mindre förändringar i organisationen för att möta en fortsatt osäker marknad de närmaste 12 till 18 månaderna. Vi har dock sett flertalet positiva signaler i konjunkturen det senaste kvartalet och handbromsen är inte lika hårt åtdragen som under kalenderårets första månader. Detta är givetvis glädjande och visar, som vid tidigare lågkonjunkturer, att behovet att skydda personella och materiella tillgångar fortsatt är prioriterat. Dessutom måste många företag och förvaltningar anpassa sina organisationer och lokaler för att möta en tuffare marknad. Detta tillsammans med fokus på service och uppgraderingar hjälper till att skapa en mer gynnsam situation för säkerhetsbranschen under 2010 och För Security Products har året som gått också inneburit att vår nya organisation kommit på plats och att flertalet interna förbättringsprojekt börjat ge resultat. När jag tog över i oktober 2008 återstod en hel del arbete för att passa in organisationen i Siemens struktur och vi kan nu bättre dra nytta av de fördelar som finns avseende kompetens, organisation och varumärke hos ett av världens största företag. Alla förändringar är inte nödvändigtvis till det bättre men som en relativt liten enhet har vi fortfarande stor flexibilitet i vårt arbete mot marknaden. Samtidigt kan vi i många avseenden också dra nytta av att vara en del av en världsledande teknikleverantör inom industri, energi och sjukvård. Året har också fört med sig positiva förändringar i vårt produktutbud med till exempel nya versioner av både Bewator Entro och Bewator 2010, nu med tillägget Omnis från och med version 5.0. Integration har på många sätt varit ett ledord för oss de senaste åren. Detta avspeglas inte minst i dessa system, då Entro numer kan integreras med 2010 Omnis. Denna integrerade lösning, tillsammans med vår nya trådlösa kortläsare RF30EM och videoövervakningsplattformen Sistore MX, har till exempel levererats till Stockholms Rådhus under året. Vi har också lanserat en ny serie med inbrottslarmscentraler och vår klara ambition är att ta en lika stark position på marknaden som vi i dagsläget har med våra detektorer och övrigt inbrottslarmsmaterial. Planen för nästa år är satt och vi avser att synas bland våra installatörs-, grossist- och slutkunder mer än någonsin tidigare. Ett exempel på detta är Omnispanelen som drar igång under hösten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta forum är till för våra större slutkunder som valt 2010 Omnis som sin integrerade säkerhetsplattform. Det ger oss en möjlighet att bli ännu bättre på att forma systemet efter marknadens nuvarande och framtida behov. Träffas vi inte då så hoppas jag att vi ses på Sectech-mässan i Älvsjö oktober! Mathias Jonsson Affärsområdeschef, Security Products 2 Bulletinen

3 Events Tack för visat intresse på Nolia Skydd & Säkerhet! I år arrangerades för första gången Nolia Skydd & Säkerhetsmässa i Umeå. Förutom utställningen så bjöd mässan även på en mängd intressanta seminarier. Siemens, Security Products fanns givetvis representerade på plats. Vår monter var välbesökt av intresserade mässbesökare båda dagarna. Vi ses i norr igen 2011! SECTECH oktober Välkommen till Sectech! Den oktober är det dags för Sectech-mässan på Rica Talk Hotel i Älvsjö, Stockholm. Siemens, Security Products hittar du i monter 02:21. Där bjuder vi på intressanta samtal kring våra produkter och lösningar. Kom och ge oss din syn på säkerhet! För en kostnadsfri entré, förhandsregistrera dig på Bulletinen 3

4 Reportage Säkerhet en tillväxtfråga Vi vill stimulera företag till ett medvetet risktagande. När man tar risker kan man också tjäna pengar, men tar man vårdslösa risker förlorar man. Tommy Svensson, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv och även ansvarig för nätverket, Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD, förklarar sambandet mellan säkerhet och lönsamhet på företag och förvaltningar. Exempelvis om du har en affärsidé och startar ett eget företag så är det givetvis så att när du anställer någon så finns det en risk att den anställde tar din idé och startar en konkurrerande verksamhet. Är du medveten om den risken har du också möjlighet att planera och förbereda för hur du ska hantera eller försvåra att det händer, förklarar Tommy. Sett ur ett makroperspektiv bidrar inte ett brinnande företag, eller ett företag med många sjukskrivningar, personal som blir rånade eller företagshemligheter som hamnar i fel händer, till någon lönsamhet och tillväxt, fortsätter han. Gemensamt mål Svenskt Näringsliv bildades år 2001 och har 50 medlemmar (bransch- och arbetsgivarorganisationer som exempelvis Svensk Handel) och medlemsföretag. Efter krigsåren tyckte försvarsmakten att näringslivet behövde bli bättre på att skydda sig mot sabotörer, infiltratörer, informationstjuvar och företagsspioner. Så bildades Industrins Försvarsbyrå och Näringslivets Beredskapsbyrå som leddes av en tidigare överste ända fram till slutet av nittiotalet. Från början handlade mycket om beredskapsfrågor och, krigsproduktion men frågorna blev med tiden allt mer civila med fokus på risk- hanteringsfrågor. Svenskt Näringsliv tog över efter SAF och Industriförbundet som intresseorganisation för ett bättre företagsklimat i Sverige och fortsatte då att driva nätverket NSD som hade bildats 1967, berättar Tommy. Näringslivets Säkerhetsdelegation är ingen juridisk enhet utan ett nätverk med ca 700 medlemmar och över 1000 kontaktpersoner, både inom privata och offentliga organisationer. NSD har en informell styrelse, eller referensgrupp, där Tommy ingår tillsammans med bland annat chefen för Säpo, chefen för Must samt ett antal koncernsäkerhetschefer från stora svenska företag. NSD har samma långsiktiga målsättning som Svenskt Näringsliv, vilket är att Sverige ska tillbaka till en topplacering på *OECDs välståndslista. Säkerhetsarbetet har stor betydelse för att uppnå det. Det vi kom fram till i arbetsgruppen för risk- och säkerhetsfrågor inför bildandet av Svenskt näringsliv, var att vi inte skulle tro att företagen sjävständigt kunde hantera säkerheten. Det hjälper inte hur väl man bygger upp det hemmavid, brinner det oss grannen påverkar det även mig. Vi måste hjälpa varandra och se helheten. Vi brukar säga att vi delar varandras sårbarhet, säger Tommy. 4 Bulletinen

5 Reportage Tommy Svensson, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv Engagerade i vår tids säkerhetsfrågor NSD arbetar även med opinionsbildning när det gäller lagstiftningsfrågor. De har bland annat varit mycket engagerade i integritets- och rättssäkerhetsfrågor och dessutom i lagstiftning om exempelvis säkerhetsskydd, kameraövervakning och rättsskyddet för företagshemligheter. Vi har drivit på att vi måste ha en lagstiftning som speglar verkligheten. Vi har en lagstiftning som lite grand lever kvar i det trevliga femtiotalet, fast i verkligheten har vi nu att göra med organiserad brottslighet och terrorister. De som ska skydda oss måste ha vettiga arbetsmetoder liksom vi själva när vi arbetar med säkerhetsfrågorna på den egna arbetsplatsen, menar Tommy. Många gånger kommer frågan tillbaka till den personliga integriteten. Det kan exempelvis vara enormt svinn i en viss miljö och skulle det finnas en kamera där så skulle kanske problemet försvinna men då blir det en integritetskonflikt. Medvetenheten i det sammanhanget är för låg, man behöver skilja på att lagra något och att se på något. Det är en sak att filma en annan hur man får använda materialet. Typexemplet är att man måste förstå att ens chef inte har tid att läsa mina personliga mejl på arbetet. Man ställer säkerhet och integritet mot varandra fast det ofta går hand i hand, exempelvis informationssäkerhet på Internet. Vi har all anledning att värna om vår integritet men vi måste ställa det i relation till brottsligheten. En viktig uppgift för oss är att fånga upp trender och delge medlemmarna information. Jag kan nästan säga med hundraprocentig säkerhet att det inte finns en enda säkerhetsfråga som vi inte har haft uppe och diskuterat. Som företag har vi alla samma hotbild i olyckor, illojala medarbetare, hackers, sabotörer och informationstjuvar. Vi har samma teknik för att skydda oss och till och med samma konsulter. Så det finns många skäl till samverkan. Säkerhet i säkerhetslösningen Idag är det många som integrerar säkerhetsfunktioner i ett system, det är kostnadseffektivt och bidrar oftast till bättre kontroll. Systemen blir också mer och mer intelligenta och tekniken förfinas hela tiden, inte minst inom området videoövervakning. Tommy menar att företagen ska bejaka den nya tekniken och det som sker men att inte glömma bort säkerhetsaspekten. NSD har sex arbetsgrupper som täcker hela landet och bland annat anordnar höst- och vårmöten. Varje år håller NSD även ett centralt årsseminarium och någon workshop kopplad till något NSD-projekt. Medlemmarna får då möjlighet att umgås med kollegor, dela med sig av erfarenheter och frågeställningar. NSD producerar också informationsmaterial: faktablad, videos och CD-skivor. Tommy har dessutom skrivit ett antal böcker i ämnet säkerhet. Bulletinen 5

6 Reportage När man blir beroende av tekniska system måste man också fundera på vad som händer om leverantören försvinner. Man bör fundera på kontinuiteten på verksamhetskritiska system. Då har man kommit en bra bit på väg i sitt riskarbete. Idag är det ofta många människor som är inblandade i ett företags säkerhetsfrågor och lösningar. I riskhanteringsarbetet ingår också att öka medvetenheten hos de anställda. Allt som händer har i princip redan tidigare hänt någon annanstans. Många olika händelser har ofta samma effekt och samma frågor ska besvaras; Var finns min personal? Hur når jag deras anhöriga? Var kan jag köra reservdriften av mina datorer? Det är den här typen av frågor som företaget måste ha en plan för hur de ska besvaras. Genom att göra en riskanalys och vidta de andra stegen i etablerade rikshanteringsmodeller går det att begränsa skadorna och bibehålla lönsamheten om något För mer information om Svenskt Näringsliv eller NSD se Där går det även att ansöka om medlemskap. Medlemskostnaden är 1500:-/år. *OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, innefattar 30 medlemsländer och är ett forum för idé och erfarenhetsutbyte samt ett organ för analys inom alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen inom främst dessa medlemsländer. händer. Så när det exempelvis dyker upp hot som fågel- eller svinfluensan har man på fötterna och kan hantera situationen. I nätverket finns all behövlig expertis inom säkerhet. Det betyder att när något händer så kan de snabbt samla en grupp experter och ta fram faktaunderlag. Det är också ofta NSD som gör uttalanden till media vid dessa tillfällen. Våra medlemmar är både användare och leverantörer inom säkerhet. Vi är beroende av att alla är duktiga på säkerhetsfrågor annars drabbar det oss alla. Leverantörsmedlemmarna håller oss dessutom uppdaterade om vad som är på gång inom deras produktområden. Trygghetsfrågor i fokus De senaste åren har NSD spenderat mycket tid på trygghetsfrågor, möjligheten till skydd och ett fungerande rättssystem där exempelvis polis, åklagare och domare inte blir hotade. En annan stor fråga har varit informationssäkerhet och lagstiftningen kring företagshemligheter och då närmast när de hamnar i orätta händer. Fri konkurrens, demokrati och rättsäkerhet är det som skapar ett gott företagsklimat. Det ska exempelvis gå att få en rättvis prövning vid en tvist. Jag tror att säkerhet kommer att vara en viktig faktor i framtiden för var företag väljer att etablera sig. Givetvis vill vi att Sverige ska kunna vara med och konkurrera. Målet är fortfarande att återta en topplacering på OECD-listan och ju fler företag som tänker på och arbetar med riskhantering desto närmare kommer vi det målet. Samtidigt får vi ett säkert och tryggt samhälle där vi kanske så småningom inte behöver oroa oss för vår integritet då ingen övervakning längre behövs. Man måste ha drömmar, avslutar Tommy. 6 Bulletinen

7 Produktnytt Nya talande larmdon Kurskalendarium höstterminen 2009 Larmdonen VOICE ersätter tidigare larmdon i Security Products sortiment. Larmdonen finns i röd eller vit färg. Det går att ställa in 7 olika toner inklusive no-tone. Larmdonen har två förinspelade meddelanden, ett på svenska och ett på engelska: Brand har utbrutit, var vänlig lämna lokalen och Fire, fire, please leave the building. Meddelandena samt signal upprepas tills återställning skett. Nya laddningsaggregat Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra produkter och system. Kurserna hålls året runt och i hela landet. De vänder sig både till nybörjare och till dem som vill ha fördjupad produktkunskap. En kurs går alltid igenom den senaste versionen av en produkt. Det kan därför löna sig att gå om en kurs efter en versionslansering för uppdatering och information om nyheter. Under hösten erbjuder vi följande schemalagda utbildningstillfällen: Bewator Entro Trådlösa enheter RF30 & RF9 Datum Kurslängd Ort dag Stockholm Bewator Entro fördjupning Datum Kurslängd Ort dagar Stockholm Bewator Entro grundkurs Datum Kurslängd Ort dagar Malmö dagar Stockholm dagar Göteborg Siemens, Security Products introducerar ett helt nytt sortiment av laddningsaggregat med ViP-funktion. Aggregaten ersätter befintligt sortiment. ViP-aggregaten finns i fem olika modeller i 12 eller 24 VDC-utförande. ViP betyder Voltage-in-Parallell. Strömförsörjningsenheter med ViP-funktion kan anslutas parallellt med varandra d.v.s. (+) med (+) och (-) med (-) på olika ställen i systemet för att därigenom öka kapaciteten, öka redundansen och minska spänningsfallet i en anläggning. Sammankopplade enheter delar både last och laddning av batterierna utan yttre synkronisering. ViP-funktionen medger också uppbyggnad av ett distribuerat strömförsörjningssystem där du kan kompensera spänningsfallet och erhålla ett redundant och felsäkert system. Sistore AX Datum Kurslängd Ort dag Stockholm dag Göteborg dag Malmö - FULLBOKAD dag Stockholm Sistore MX Datum Kurslängd Ort dag Stockholm dag Göteborg dag Malmö dag Stockholm Under kursen blandas teori med praktiska övningar och det finns tid för frågor och diskussioner. Utöver schemalagda tillfällen finns det möjlighet till kundanpassade kursarrangemang. Kontakta oss för att diskutera tid, plats och innehåll. Skapa konkurrenskraft med en kurs från Security Products! Bulletinen 7

8 Reportage Gott om plats i DHLs nya Luleå-terminal. Nyckelfritt i DHLs nya terminal När DHLs terminal i Luleå växte ur sina lokaler i centrala Luleå och järnvägen flyttade, byggde de helt sonika en ny terminal strax utanför staden i ett industriområde som heter Storheden. Den nya terminalen är kvm stor och närmare 80 bilar passerar genom deras grindar varje dag. Trots att terminalen mer eller mindre har en vallgrav runt sig så tog man det säkra före det osäkra och satsade även på ett modernt säkerhetssystem. Samtliga av terminalens grindar och uppemot 30 dörrar och värdeskåp säkras nu av Security Products integrerade säkerhetssystem Bewator 2010 Omnis. Det har dock inte gått helt smärtfritt. I den gamla anläggningen använde vi nycklar och när vi bytte till passerkort och brickor tog det ett tag innan de anställda vande sig, berättar Jan Fogelqvist, terminalchef och säkerhetsansvarig för terminalen i Luleå. När vi sedan lade till den extra säkerheten att vi skulle använda både kort och kod, då var det ännu lite mer knorr, fortsätter han. Men nu verkar alla nöjda med hur det fungerar. 100% säkerhet För terminalen i stort betyder det dock att säkerheten nu har höjts flera nivåer. Det går inte att komma in i terminalen utan rätt behörighet och missar en chaufför att komma i tid innan stängning så har de ett bevakningsbolag som kommer och öppnar. Idag har vi 100 % koll på att de som är inne i terminalen är behöriga att vara det, berättar Jan. Dagarna då det gick att ta på sig en uniform och bara knata in är sedan länge förbi, menar han. Förutom lastningsplatser inhyser terminalen ett antal olika värderum och värdeburar för olika företag. Till dessa rum och burar har enbart viss personal tillträde, vilket höjer säkerheten ytterligare för extra värdefulla saker. Sedan vi flyttade hit har vi inte haft en enda incident, berättar Jan. Under en period var vi samlingsplatsen för alla Lynx och Ski-doos snöskotrar skotrar passerade oss innan de transporterades ut över hela landet, fortsätter Jan. Bewator 2010 Omnis finns även installerat på andra DHL-terminaler runt om i Sverige. Det var dock inte en självklarhet för Jan att det även skulle installeras på hans terminal. Vi bestämde själva vilket system vi ville använda, säger Jan. Vi valde Bewator 2010 Omnis för att det innehöll de funktioner vi ville ha och behövde. Systemet innefattar både passerkontroll och inbrottslarm och är dessutom enkelt att använda. 8 Bulletinen

9 Reportage En central lösning Installationen och projekteringen av säkerhetssystemet gjordes av Skanska Electro i Luleå och ansvarig tekniker på plats var Jerry Astrén. Det var en jättekul anläggning att arbeta med, berättar Jerry. Eftersom terminalen är helt nybyggd var vi med i ett tidigt skede. Det är en stor anläggning och erbjöd vissa utmaningar, fortsätter Jerry. Totalt har vi installerat 57 Bewator 2010-noder. En fördel med att ha ett och samma system på flera terminaler är att det även går att administrera centralt och möjlighet finns att ge andra terminalers anställda tillfällig behörighet i systemet. All administrationen av kort och behörigheter görs av Ulla- Karin på kontoret, berättar Jan. Alla chaufförer kommer in genom grindarna under dagtid men sen är det behörigheten som bestämmer om de kommer in i terminalen eller ej och under vilka tider, fortsätter Jan. Dagliga stickprover Jan har arbetat hos DHL i över 40 år och de senaste år sedan som terminal- & säkerhetsansvarig. Han säger att det är trivseln på arbetsplatsen som gör att man stannar så länge. På DHL terminalen i Luleå arbetar 23 personer och de flesta har varit med länge. Som ledande express- och logistikföretag och med ett 70-tal terminaler och stationer runt om i Sverige har DHL bra koll på säkerheten. Även om vi har ett säkerhetssystem som styr åtkomst till våra terminaler och värdeburar, gör vi dagligen stickprover på last och bilar, berättar Jan. Vi arbetar för att kunden ska känna sig trygg och säker och man kan inte lämna allt åt tekniken, avslutar han. Jan tittar nu på att även integrera videoövervakning i systemet. Vi tittade på att installera ett integrerat säkerhetssystem av den anledningen att vi även skulle kunna installera videoövervakning. Vi valde att lägga det i ett senare skede men det är definitivt något vi tittar på, säger Jan. Om något händer kan kameran identifiera vad som har hänt. Det skulle knyta ihop säcken och ge oss en helhetslösning, menar han. Jan Fogelqvist, terminalchef Bulletinen 9

10 Kund i fokus Kurt Johansson, projektledare, Skanska Electro i Luleå Skanska Electro i Luleå Skanska Electro i Luleå består av cirka 27 medarbetare varav 12 är säkerhetstekniker som arbetar med installationer, driftsättningar och service av elektronisk säkerhet. Kurt Johansson startade sin karriär på Skanska Electro i Luleå för drygt två år sedan. Han är en av två projektledare på Luleåkontoret och har även helhetsansvaret för kontorets samtliga svagströmsprojekt. Kurt är utbildad elektriker i grunden och har sedan 1992 arbetat med larm och säkerhet. Under sina år som installatör kom han tidigt i kontakt med Bewator produkter och system. Som projektledare för Tele & Säkerhetsinstallationer på Skanska Electro har Kurt helhetsansvaret för projektet inklusive budget och ledtider. Att vara projektledare är en liten del av jobbet men jag är både säljare, projektledare/arbetsledare och länken mellan beställare och tekniker, förklarar han. Skanska satsar mycket på projektledare just nu och Kurt är en av 95 projektledare som har gått en projektledarutbildning. Vi har en uttalad vision om att vi på Skanska ska vara de absolut bästa projektledarna i branschen, berättar Kurt. Som projektledare försöker jag se helheten, den yttersta kompetensen av tekniken har teknikerna som är ute och skruvar, förklarar Kurt. För slutkunderna innebär det en kontaktperson som tar ett samlat grepp om hela deras investering. Luleåkontoret är unikt inom Skanska på så sätt att de inte har något Skanska Hus i närheten. Det betyder att företaget mer eller mindre opererar som ett rent larmföretag utan den möjliga fördelen av att ha moderbolagets byggprojekt nära tillhands. Skanska består av ett antal olika avdelningar och affärsområden och även om det kan tyckas självklart att Skanska Electro gör elinstallationer och säkerhetsinstallationer på samtliga av Skanskas byggprojekt så är det inte riktigt så. Det sker en upphandling, liksom hos övriga företag, förklarar Kurt. Vi utför också säkerhetsprojekt på byggarbetsplatser som inte tillhör Skanska, fortsätter Kurt. Vid säkring av byggarbetsplatser är det viktigt att det enkelt går att demontera och återanvändas. Installationsmässigt är det samma och kravet är lika högt som om det vore vilken byggnad som helst. Antal projekt som Kurt har på sitt bord samtidigt varierar. För tillfället är det cirka 17 mindre och mellanstora projekt som pågår. De flesta projekt är inom kommunen och innebär uppgraderingar och nyinstallationer av främst brandlarm och videoövervakning. Det verkar som om fokus just nu är på att rädda liv och mindre på passerkontroll och säkerhetssystem, säger Kurt. Det har varit många små bränder på sistone, bland annat på skolor och vi märker att efterfrågan på utrymningslarm, 10 Bulletinen

11 brandlarm och även videoövervakning ökar inom det området. Företaget är leverantörsoberoende då de inte själva tillverkar säkerhetsprodukter eller system. Det är kunden som bestämmer vilken leverantör som ska användas. Självklart är det lättare att föreslå och projektera produkter och system som man känner till, menar Kurt. Men vi tappar aldrig fokus från kundens önskemål och behov. Som projektledare är det många saker som ska fungera för att projektet ska löpa på enligt både tidoch kostnadsplaner. Val av leverantör beror på kompetens, pris och support. Få rätt hjälp vid rätt tidpunkt, säger Kurt. Rätt leverans är enormt värdefullt. När man sitter på det ekonomiska ansvaret ser man vad som påverkar ekonomin, fortsätter han. Leverantören har också en viktig roll i att hjälpa till med offerter, få ihop priser och mängdning. Där är Security Products mycket duktiga, menar Kurt. Säkerhetsteknikerna i Luleå har stor erfarenhet av bland annat Security Products integrerade säkerhetssystem Bewator 2010 Omnis. Systemet ska exempelvis installeras i olika teknikutrymmen i Kalix kommun. Vi arbetar mycket med kommunen och även om Bewator 2010 Omnis är ett stort system och kanske inte det första man tänker på när man ska säkra mindre utrymmen, så har det så många fördelar och speciellt här i norr då det är möjligt att fjärradministrera systemet över långa avstånd, förklarar Kurt. Det gör det svårslaget, menar han. Skanska Electro i Luleå är en certifierad anläggarfirma inom brandlarm och inbrottslarm. Nästa steg för dem är att även certifiera sig för videoövervakning, vilket de siktar på att göra i höst. Det finns väldigt många användningsområden även inom kameraövervakning, säger Kurt. Vi erbjuder bland annat möjligheten att plocka ut ett par bilder varje dag från övervakade nyetableringar för att visa hur arbetet går framåt. Bilderna kan kunden sedan sätta ihop och använda som exempelvis ett bildspel eller liknande, fortsätter Kurt. Intresset för videoövervakning är stort och tekniken går snabbt framåt. Det medför dock att det är många leverantörer på marknaden och tillsammans med den snabba teknikutvecklingen kan det upplevas som en djungel att försöka hitta bästa lösningen i. Vi arbetar just nu med att ta fram olika videoövervakningskoncept som förhoppningsvis gör det enklare för kunder välja rätt, avslutar Kurt. Till sist vill vi tipsa om ett smart tillbehör i vårt sortiment: KPD 2010 är en kopplingsdosa speciellt framtagen för Bewator 2010 Omnis installationer. KPD 2010 kan användas för avsäkring, fördelning och separation av strömmatningen till noder och lås i en Bewator 2010 Omnis installation. KPD 2010 har inbyggda automatsäkringar så kallade PollySwitchar, som bryter strömmatningen vid överbelastning eller kortslutning i t.ex. ett elslutbleck. Det gör att anläggningen blir säkrare och konsekvenserna begränsade vid en evenuell jord- eller kortslutning. Siemens Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare. Företaget har ungefär anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 77 miljarder euro. I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet. Siemens Sverige Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär medarbetare. Siemens AB, Building Technologies, Security Products Security Products (f.d. Bewator) är en affärsenhet inom Siemens AB, Building Technologies Division och är marknadsledande inom området elektronisk säkerhet med ett heltäckande sortiment av säkerhetsprodukter och systemlösningar. Security Products utvecklar och marknadsför produkter och system inom passerkontroll, säkerhetssystem, inbrottslarm, brandlarm och videoövervakning. Utbudet kompletteras av produkter från ett antal utvalda tredjepartsleverantörer. Bulletinen är en kundtidning som kommer ut 4 ggr/år och distribueras i c:a exemplar Utges och distrubueras av Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Security Products Postadress Box Solna Besöksadress Englundavägen 7, Solna Ansvarig utgivare och redaktör Rebecca Neuman-Comrie, Redaktör Tel: Medhjälpare Marcus Lindström, Layout Tel: Bulletinen 11

12 Avsändare: Siemens AB Building Technologies, Security Products Box Solna Adressändring görs till Vi har byggstenarna för en tryggare värld. Möt oss i monter 02:21 på Sectech oktober Ett samlat grepp om säkerheten Som Sveriges ledande leverantör inom elektronisk säkerhet tänker vi på helheten. Våra säkerhetslösningar är designade utifrån kundens behov och utifrån de krav som ställs på dagens och morgondagens säkerhetsleverantörer. Vårt produktutbud sträcker sig från det enklaste kodlåset till det mest avancerade integrerade säkerhetssystemet och marknadens bästa lösningar för videoövervakning en leverantör för hela ditt säkerhetsbehov. Vill du veta mer? Kontakta oss på eller besök oss på Answers for infrastructure.

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

Elektroniska säkerhetslösningar för kursgårdar och konferenshotell

Elektroniska säkerhetslösningar för kursgårdar och konferenshotell Elektroniska säkerhetslösningar för kursgårdar och konferenshotell 3 Answers for infrastructure. Ge gästerna ökad frihet under kontrollerade former Gemensamt för kursgårdar och konferenshotell är att det

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Elektroniska säkerhetslösningar för handeln

Elektroniska säkerhetslösningar för handeln Elektroniska säkerhetslösningar för handeln Answers for infrastructure. 1 2 Ett samlat grepp om säkerheten Minska svinn och stöld i handeln med elektronisk säkerhet i flera steg Oavsett storlek på företag

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Bulletinen Nummer 4/2009 Building Technologies, Security Products

Bulletinen Nummer 4/2009 Building Technologies, Security Products Bulletinen Nummer 4/2009 Building Technologies, Security Products REPORTAGE Stängsellarm på Barsebäck PRODUKTNYHETER Bewator Entro version 6.1 ute nu KUND I FOKUS Lås & Larmteknik Södra AB Med önskan om

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Bulletinen TREVLIG SOMMAR! I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter. Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt

Bulletinen TREVLIG SOMMAR! I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter. Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt Bulletinen Nummer 2/2009 Building Technologies, Security Products PRODUKTNYHETER I detta nummer presenterar vi inte mindre än 9 produktnyheter REPORTAGET Folkhögskolan som har full kontroll dygnet runt

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet

Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet 2 Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet Bosch Plena för PA system och

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

SISTORE. Siemens digitala videolagringsenheter. Building Technologies, Security Products

SISTORE. Siemens digitala videolagringsenheter. Building Technologies, Security Products SISTORE Siemens digitala videolagringsenheter Building Technologies, Security Products Öka tryggheten i din verksamhet med kompetent och modern teknik! Med videoövervakning får du full visuell kontroll

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid.

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Internet-portal för säkerhetsprodukter. Answers for infrastructure. Alla fördelar med ett enda klick På Internet får du direktåtkomst till all

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Utbildning i Säkerhet

Utbildning i Säkerhet Utbildning i Säkerhet 3 5 februari 2014 30 september 2 oktober 2014 SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i de flesta stora och många medelstora företag i Sverige.

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products En tryggare värld Ett samlat grepp om säkerheten Building Technologies, Security Products Hitta balansen i dina säkerhetsinköp > Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Bulletinen. MQs huvudkontor. Produktnyheter. Nummer 4/2008. MQ valde Bewator 2010 för att trygga kontorslokalerna

Bulletinen. MQs huvudkontor. Produktnyheter. Nummer 4/2008. MQ valde Bewator 2010 för att trygga kontorslokalerna Bulletinen Nummer 4/2008 Building Technologies, Security Products MQs huvudkontor MQ valde Bewator 2010 för att trygga kontorslokalerna Produktnyheter Bewator 2010 Omnis version 5.0 Intrunet SPC inbrottslarmcentral

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Utbildning i Säkerhet september 2012

Utbildning i Säkerhet september 2012 Utbildning i Säkerhet 25 27 september 2012 SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i de flesta stora och många medelstora företag i Sverige. Vi är mycket glada att

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Bulletinen. Sintony 60 - nytt trådlöst larmsystem. Tryggare hem hos BRF Sveaborg. Siemens och Manpower inleder samarbete.

Bulletinen. Sintony 60 - nytt trådlöst larmsystem. Tryggare hem hos BRF Sveaborg. Siemens och Manpower inleder samarbete. Security Products Bulletinen PRODUKTNYHETER: Sintony 60 - nytt trådlöst larmsystem REPORTAGE: Tryggare hem hos BRF Sveaborg REPORTAGE: Siemens och Manpower inleder samarbete Building Technologies, Security

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Bulletinen. RF30EM i fokus. öppnar för trådlös kommunikation i passersystemet. Baxec Secutronic AB testanläggning för RF30EM

Bulletinen. RF30EM i fokus. öppnar för trådlös kommunikation i passersystemet. Baxec Secutronic AB testanläggning för RF30EM Bulletinen Nummer 1/2009 Building Technologies, Security Products RF30EM i fokus Produktnytt: Bewator Entro 6.0 öppnar för trådlös kommunikation i passersystemet Reportage: Utan en tråd i Sköndal Baxec

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås!

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99. epost: aptus@aptus.se www.aptus.se Systemanslutna lägenhetslås! Aptus utvecklar

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

När det inte finns tid för haverier

När det inte finns tid för haverier 13.33 Sida 3 När det inte finns tid för haverier Building Technologies 13.33 Sida 4 Sida 5 Ett erbjudande från Fire Safety Servicen som ger dig fria händer Ett bra säkerhetssystem handlar om smart teknik.

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

BULLETINEN. Bewator blir Security Products. Reportage: Bewator 2010 mer än bara säkerhet

BULLETINEN. Bewator blir Security Products. Reportage: Bewator 2010 mer än bara säkerhet BEWATOR BULLETINEN NUMMER 1 2008 Bewator blir Security Products Reportage: Bewator 2010 mer än bara säkerhet Reportage: Villa Rosenhill i Hittarp trygghet skapar livskvalité KOLUMNEN Välkommen till Security

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Utvecklad säkerhet med ny teknik Årsstämma den 8 maj 2015 Utvecklad säkerhet med ny teknik Alf Göransson VD och koncernchef Securitas Group Försäljningstillväxt 2005-2014 Försäljning, MSEK Organisk försäljningstillväxt, % 70 000 7 65

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

SISTORE. Siemens digitala videolagringsenheter. Answers for infrastructure.

SISTORE. Siemens digitala videolagringsenheter. Answers for infrastructure. SISTORE Siemens digitala videolagringsenheter Answers for infrastructure. Öka tryggheten i din verksamhet med kompetent och modern teknik! Med videoövervakning får du full visuell kontroll över verksamheten

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

www.siemens.se/buildingtechnologies

www.siemens.se/buildingtechnologies www.siemens.se/buildingtechnologies Security Products (f.d. Bewator) är en division inom Siemens AB, Building Technologies och är marknadsledande inom området elektronisk säkerhet med ett heltäckande sortiment

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag.

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. 1 2 Säkerhetscenter vi skapar trygghet En larmcentral ger associationer till rån, överfall, brand och skadegörelse.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Vårt löfte: THINK 360 Intelligenta passerlösningar utgör i dag en central beståndsdel av säkerhetskoncepten inom många branscher. THINK 360 är en filosofi

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå Tillsammans är man starkare LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ 2 Välkommen till din starkaste maskinpartner Tillsammans är man starkare därför har

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker u proukter eller tjänster inom säkerhetsområet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer