Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon , Ärende 2, ärende 3, ärende 4 Yttranden över motioner Vänsterpartiet och miljöpartiet har skrivit varsin motion om att kommunen endast ska servera grönlistad fisk från Världsnaturfondens konsumentguide. Kristdemokraterna har skrivit en motion om att utreda en köttfri dag i kommunens skolor. Barn- och ungdomsnämnden yttrar sig om motionerna. Att-satserna i handlingarna som gått ut och som materialet presenterat på presskonferensen har baserats på, har ändrats. Detta är de nya skrivningarna: Vänsterpartiets motion: Bou föreslås tillstyrka kontorets förslag till yttrande Kf föreslås besluta besvara motionen med hänvisning till kontorets yttrande MP motionen som ovan Köttmotionen Bou föreslås tillstyrka kontorets förslag till yttrande Kf föreslås besluta besvara motionen med hänvisning till kontorets yttrande När det gäller fisklistan anser nämnden att det räcker att fisk som upphandlas är MSC-märkt (fisk är hållbar i alla led, från hav till tallrik). Eftersom Norrköping är MSC-certifierad, och Linköping och Norrköping har gemensamt upphandlingscenter, påverkar detta även vår fisk. När det gäller köttfri dag, påpekar nämnden i sitt yttrande att det redan finns köttfria dagar, dels genom att vissa dagar är fiskdagar, dels genom att det alltid finns vegetariskt alternativ. Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet.

2 2 Ärende 6 11 Yttranden till Skolinspektionen om godkännande av fristående förskolor och fristående grundskolor Sex ansökningar om att starta fristående förskoleklasser och grundskolor, varav två från enskilda personer, har kommit in till Skolinspektionen. I sina yttranden är barnoch ungdomsnämnden positiv till tre av ansökningarna och negativ till tre. Kunskapsskolan, Jensen Education college AB, Törnskogen utbildning AB (Vittra), dolt namn (enskild fysisk person), Sommaren ekonomisk förening samt Fredrik Påhlsson (enskild fysisk person) har ansökt om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och/eller fristående grundskola i Linköpings kommun. Samtliga ansökningar avser start Om samtliga dessa ansökningar tillstyrks från Skolinspektionen, kommer de att totalt kunna ta emot cirka elever. År 2020 kommer de att kunna ta emot nästan elever. Skolinspektionen har sedan tidigare tillstyrkt tre ansökningar om att starta fristående förskoleklass och fristående grundskola i Linköping. Dessa ansökningar är från Engelska skolan, Lärandeskolan och Klara privata skola. Samtliga hade för avsikt att starta hösten 2010, men kommer inte att göra detta. Alldeles nyligen kom besked om att engelska skolan startar från årskurs 5, dock inte från årskurs 4 som det ursprungligen var tänkt. Om skolorna startar till hösten 2011 kommer de att kunna ta emot totalt 920 elever efter tre år och år 2014 totalt elever. Kunskapsskolan, Jensen education college AB, Sommaren ekonomisk förening och dolt namn har i inte angett var skolan kommer att förläggas. Törnskogen utbildning AB har angett att skolan kommer att förläggas i Södra Ekkällan och Fredrik Påhlsson avser att förlägga skolan i Ljungsbro. Att inte veta var de olika fristående skolorna ska ligga, gör det mycket svårt att bedöma konsekvenserna för den kommunala skolorganisationen. Sommaren ekonomisk förening har för avsikt att bedriva en skola med Waldorfinriktning, övriga har en allmän inriktning. I sina yttranden skriver barn- och ungdomsnämnden, att kommunen i grunden är positiv till en etablering av fristående skolor. En etablering av ny fristående förskoleklass samt fristående grundskola i kommunen ställer ytterligare krav på kommunen att anpassa och avveckla skollokaler likväl som en anpassning av personalstyrkan för att möta ett vikande elevunderlag. Ökade kostnader kan komma att uppstå under en omställningsperiod. Vi har ett fritt skolval och fler väljer skola, både kommunala och fristående, det är bra. För elever och föräldrar är det bra med valfrihet och mångfald. Vi ser positivt på friskolor. I dag går 12 procent i friskola. Det viktiga är inte vilken huvudman skolan har, utan att det är bra skolor, säger nämndordförande Catharina Rosencrantz (M).

3 Ansökan från den enskilda person som har valt att namnet ska vara dolt, är ofullständig och har inte kompletterats med ytterligare information till Skolinspektionen. Detta innebär att det är mycket svårt att bedöma konsekvenserna av en eventuell etablering. Det är inte heller möjligt att bedöma den sökandes kompetens att bedriva grundskoleverksamhet. På grund av den ofullständiga ansökan förhåller sig barn- och ungdomsnämnden negativ till ett godkännande. Den andra ansökan från enskild, fysisk person (Fredrik Påhlsson) gäller för fristående förskoleklass samt fristående skola som omfattar årskurserna 1-3 i Ljungsbro. I Ljungsbroområdet pågår detaljplanarbete som innebär en bostadsutbyggnad. En ny fördjupad översiktsplan för området, med en tidshorisont på 5-10 år, kan innebära ytterligare bostadsutbyggnad av området. Barn- och ungdomsnämnden är positiv till ansökan från Fredrik Påhlsson. Det är roligt med ansökan från enskilda personer, inte bara Nämnden är också positiv till ansökan från Jensen education college AB, som vill starta förskoleklass och grundskola årskurserna 1-5 Kunskapsskolan ansöker om att starta en fristående skola som omfattar årskurserna 6-9. Kunskapsskolan har sedan år 2000 ansökt tre gånger om att få starta fristående grundskola i Linköpings kommun och fått tillstånd från Skolverket/Skolinspektionen att starta. Dessa tillstånd har återkallats efter hand, då Kunskapsskolan inte startat under de två år som tillståndet gäller. Detta medför en stor osäkerhet i kommunens planeringsarbete, då det är svårt att veta om ett eventuellt nytt tillstånd verkligen leder till en etablering. Kunskapsskolan anger inte i vilket geografiskt område de avser etablera sig. Barn- och ungdomsnämnden förhåller sig negativ till i sitt yttrande till Skolinspektionen. Sommaren, ekonomisk förening vill starta fristående förskoleklass och fristående grundskola, med Waldorfinriktning, årskurserna 1-9. Föreningen har inte uppgett var skolan ska ligga. I sitt yttrande är barn- och ungdomsnämnden positiv. Törnskogen utbildning AB (Vittra) ansöker om att starta fristående förskoleklass och fristående grundskola, årskurs 1-9. Vittra driver idag en skola i Linköping, Vittra i Lambohov. Skolan tar emot elever i fristående förskoleklass samt i fristående grundskola åk 1-9. Vittra i Lambohov har redan idag svårt att fylla sin möjliga kapacitet när det gäller elevplatser. Törnskogen önskar få tillgång till den skoltomt som kommunen reserverat i Södra Ekkällan. Kommunen har dock behov av denna tomt för egen verksamhet. Barn- och ungdomsnämnden förhåller sig negativ till ansökan från Törnskogen Utbildning AB. Det är Skolinspektionen som godkänner eller avslår ansökningarna. 3

4 Ärende 15 Övertagande av skolidrottshallar Kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret för Rydshallen och Kungsbergshallen från barn- och ungdomsnämnden från och med 1 augusti. Kultur- och fritidsnämnden tar också över ansvaret för nya Folkungahallen, från 1 juli. 4 Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig nämnd för idrottsfrågor och har sedan tidigare ansvar för Lambohovshallen och Berga idrottshall. Därför är det naturligt att också skolidrottshallarna ingår i nämndens ansvarsområde. I dag ligger övriga skolidrottshallar under respektive utbildningsnämnds ansvarsområde. Föreningslivet har länge önskat att ansvaret för skolidrottshallarna ska ligga på kultur- och fritidsnämnden, eftersom det blir tydligare med ett samlat ansvar för hallarna. Kultur- och fritidsnämnden står för 54 procent av hyreskostnaden och respektive utbildningsnämnd står för 46 procent. Vid årsskiftet 2010/2011 eller vid halvårsskiftet 2011 är tanken att kultur- och fritidsnämnden ska ta över ansvaret för ytterligare skolidrottshallar. Fördelning av extra anslag Barn- och ungdomsnämnden fick 48 miljoner av de extra statsbidrag som gick till Linköping i regeringens höstbudget Vid sitt sammanträde i mars beslutade nämnden att fördela kronor per elev i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola samt särskola och 500 kronor per elev i fritidshem direkt till rektorsområdena. Det motsvarar 26 miljoner kronor. Grundtankarna när det gäller hur statsbidraget ska användas är att: Fortsätta pågående satsningar som påbörjats 2010 Förstärka satsningar som är efterfrågade Fånga upp nya behov Undvika kostnadsdrivande satsningar De 22 miljonerna som finns kvar efter anslaget till rektorsområdena fördelas bland annat till följande: Matematik och naturvetenskap Matteljén (i samarbete med universitetet) Matteverkstäder Implementering storstadsprojektet (naturvetenskapsprojekt) Matteprojekt som inte beviljats medel från Skolverket

5 5 Språkutveckling och mångfaldsarbete Projekt gällande språkutveckling, exempelvis "Boknallen" i förskolan - förstärks med statliga kvalitetsmedel. Ytterligare minst 3 fokusbibliotek, förstärkning av läsa-skriva-räkna Mångfaldsprojekt, Berga, Ryd och Skäggetorp SVA- utbildning (svenska som andraspråk) Språkverkstäder Utveckling av arbetet i internationella klasser Kompetensutveckling Licentiater (från universitetet, som forskar på utvalda områden) Rekryteringsutbildning gällande rektorer Kompetenshöjande insatser för barnskötare kopplat till EU-programpengar. Rektorsutbildning Uppstart för rektorer i augusti Coachningsutbildning av skolchefer - Institute of Education, Londons Universitet. Utbildning interaktiva medier Projektledarutbildning Utveckling av elevhälsoteam Kompetensutveckling av skolsköterskor i motiverande samtal Utveckling av barn- och elevhälsoteam

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden 1 2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-02-27 1(18)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-02-27 1(18) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-02-27 1(18) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 februari 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Allmänhetens frågestund... 2 3. Anmälan

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

När friskolan går i konkurs

När friskolan går i konkurs LINKÖPINGS UNIVERSITETET När friskolan går i konkurs Hur det politiska samhället hanterar en skolkonkurs 3/20/2014 Grupp A: Sophie Gräsberg Hannah Giddens Sara Hökpers Kurs ID: 733G16 1. Inledning 1.1

Läs mer

Säkerställande av lärarbehörigheter - Slutrapport

Säkerställande av lärarbehörigheter - Slutrapport Revisionsrapport Säkerställande av lärarbehörigheter - Slutrapport Gällivare kommun Andreas Jönsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017

Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 sid 1 (14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 Ärende

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer