ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011"

Transkript

1 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande om Landskapsregeringens förslag till ny landskapslag om hälso- och sjukvård.. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 Datum torsdagen den 28 april 2011 Plats och tid Paragraf nr Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot 50 (yttrandet) Camilla Gunell ledamot 49 (yttrandet) Gun Carlson ledamot Föredragande Peter Rask förvaltningschef Övriga närvarande Birgitta Hermans vik. vårdchef Dick Sjögren chefläkare Marie Lövgren ekonomichef Maria Hagman vik. personalchef Katrin Sjögren social- och miljöminister 41(yttrandet) kl Jaana Lignell landskapsläkare Anita Husell-Karlström vik. förvaltningssekreterare Frånvarande Ulla-Britt Dahl ledamot Protokollförare Protokolljustering Anita Husell-Karlström Dagens protokoll förklaras justerat. Jan Salmén Torbjörn Björkman Peter Rask Utdragets riktighet bestyrkes

3 Styrelsen den 25 mars 2011 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 48 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 49 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Till protokolljusterare valdes Jan Salmén. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 50 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 Styrelsen den 28 april 2011 YTTRANDEDE OM LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG TILL NY LAND- SKAPSLAG OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 51 Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet (bilaga 1). Den föreslagna lagen innehåller grundläggande bestämmelser om Ålands hälso- och sjukvårds organisation och verksamhet samt om innehållet i och omfattningen av den offentliga hälso- och sjukvården. Social- och miljöavdelningen har anhållit om yttrande av ÅHS (bilaga 2), förslaget skickades ut 28 mars 2011 och initialt sattes remisstiden till den 26 april 2011 men denna förlängdes till 2 april 2011 efter anhållan från ÅHS. En intern remissrunda har genomförts inom ÅHS, informationsmöten har hållits i olika fora inklusive ett allmänt möte med medverkan av landskapsläkare och social- och miljöministern. Det skriftliga material som inkommit från klinikerna har varit mindre än förväntat då skriftligt svar endast inkommit 6 remissvar från 4 kliniker och från IT-avdelningen (bilaga 3). Dessutom har en styrelseledamot lämnat skriftliga synpunkter. ÅHS ledningsgrupp har utifrån inkomna synpunkter och egna tankar, gått igenom och kommenterat de enskilda paragraferna och sammanställt dem till ett förslag till yttrande (bilaga 4). Inledningsvis kan konstateras att lagförslaget är efterlängtat och av bra kvalitet samt skrivet med ett lättillgängligt språk. Det finns dock ett antal förbättringsområden. Även om språkbruket generellt är bra så används en del ord som känns främmande, tex används inte begreppet klient inom sjukvården, bör bytas mot patient, mentalvård mot psykiatri etc. I vissa stycken fokuserar lagen allt för mycket på vad som ska utföras, istället för att inrikta sig på ansvaret för och effekterna av åtgärder, detta riskerar en suboptimering av resurserna. Lagförslaget synes ej ta tillräcklig hänsyn till de särskilda förhållanden som råder på Åland, dvs det faktum att vi har en förvaltning där såväl primärvård som specialistsjukvård ingår. Flera av paragraferna i lagförslaget utgår från förhållandet på finska fastlandet och gör att lagtexten blir onödigt krånglig. Ett exempel på detta är skrivningarna runt hemsjukvård och hemsjukhusvård där skiljandet på dessa inte fyller någon egentlig funktion på Åland. Även psykiatrin finns inom ÅHS och bör i de flesta avseenden behandlas som en medicinsk specialitet bland andra. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 28 april Ett mycket stort problem med lagförslaget är den diskrepans som ibland föreligger mellan den välskrivna och välavvägda lagtexten och de detaljmotiveringar som finns vilka ibland såväl implicit som explicit går längre än vad som är rimligt. Ett exempel är skrivningen runt e-post. Detaljmotiveringen för 1 kan inte tolkas annat än att ÅHS ska ha ett fungerande system för att slussa patienter som kontaktar via e-post vidare till rätt vårdinstans. Detta är helt orimligt både ur praktisk och sekretessynpunkt. Att patienter skall kunna kontakta via internet i framtiden är önskvärt, men för det krävs säkra system tex Mina vårdkontakter som används i Sverige, e-post är inte aktuellt för detta ändamål. Detaljmotiveringarna måste omarbetas. Något som inte framkommer tillräckligt tydligt i lagförslaget är på vilka grunder prioriteringsarbetet skall vila. I 17 finns hänvisningar till dokument som endast delvis föreligger på svenska men som på goda grunder kan antas mestadels handla om vertikala prioriteringar, inte horisontella. Denna paragraf bör kompletteras med de etiska principer som bör gälla vid prioriteringar, om inte i lagtext så i detaljmotiveringarna. Gränsdragningen gentemot kommunerna är otydlig inom många områden och ÅHS påförs med den nya lagen utökat ansvar och arbete. Som exempel kan nämnas ansvaret för skolmiljön, förebyggandet av fysisk och psykisk ohälsa, ansvar för missbruksvården och ökat ansvar för såväl gravida som de äldre. Om lagens intentioner ska bli verklighet kommer det att krävas stora resursförstärkningar och därmed ökad budget. Det är inte troligt att vården resulterar i människans totala välbefinnande, lagförslaget skulle vinna på att denna typ av utopiska mål togs bort. Beträffande tandvården så saknas rikslagstiftningens motsvarighet i det nya lagförslaget vilket är en brist. Föreslås att lagförslaget efter omarbetning sänds till ÅHS för nytt yttrande. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att avge yttrande till Landskapsregeringen gällande förslaget till landskapslag om hälso- och sjukvård i enlighet med bilaga 4. BESLUT: Styrelsen beslöt att, efter genomgång och punktvis omarbetning av yttrandeförslaget, avge yttrande till Landskapsregeringen enligt bilaga 4. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011 Styrelsen nr 5/2011 Kallelse till sammanträde den 15 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 26 Sammankallande och beslutförhet. 27 Justering av protokoll. 28 Fastställande av föredragningslistan. 29 Revidering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 28 april 2017 kl. 14.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2010 Styrelsen nr 14 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 december kl. 08.30 och onsdag den 22.12 kl. 08.30, reservdag. Sammanträdena inleds med besök på BB/Gyn.avdelningen. Paragraf Ärende 118 Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2012 Styrelsen nr 11/2012 Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 26 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 87. Sammankallande och beslutförhet. 88. Justering av protokoll. 89. Föredragningslistans

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA STYRELSEN 15.6.2018 Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutsförhet 62 Justering av protokoll 63 Föredragningslistans

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 3 Föredragningslistans godkännande

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 3 Föredragningslistans godkännande ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 8 februari kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutsförhet 2 Justering av protokoll 3 Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 11 Föredragningslistans godkännande

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 11 Föredragningslistans godkännande ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 1 mars kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 9 Sammankallande och beslutsförhet 10 Justering av protokoll 11 Föredragningslistans godkännande 12

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 12 juni 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 47. Sammankallande och beslutsförhet 48. Justering av protokoll 49. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2012 Styrelsen nr 3/2012 Kallelse till sammanträde den 2 mars kl. 12.00. Paragraf Ärende 24. Sammankallande och beslutsförhet. 25. Justering av protokoll. 26. Föredragningslistans godkännande. 27. Prioriteringsprinciper

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2011 Styrelsen nr 13/2011 Kallelse till sammanträde den 23 september kl. 09.00. Innan sammanträdet finns möjlighet till en rundvandring i nya psykiatribyggnaden. Samling vid huvudingången till psykiatriska

Läs mer

Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl i styrelserummet.

Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl i styrelserummet. ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 14. Sammankallande och beslutsförhet. 15. Justering av protokoll. 16. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2012 Styrelsen nr 7/2012 Protokoll fört vid sammanträde fredagen den 25 maj kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 54. Sammankallande och beslutsförhet. 55. Justering av protokoll. 56. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2012 Styrelsen nr 2/2012 Kallelse till sammanträde den 24 februari kl. 10.00. Paragraf Ärende 15. Sammankallande och beslutsförhet. 16. Justering av protokoll. 17. Föredragningslistans godkännande. 18. Information

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2016 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 19 februari 2016 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 11. Sammankallande och beslutsförhet. 12. Justering av protokoll. 13. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 april kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 31 Sammankallande och beslutsförhet 32 Justering av protokoll 33 Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde torsdagen den 29 juni 2017 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 14 december kl i styrelserummet. 107 Sammankallande och beslutsförhet

ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 14 december kl i styrelserummet. 107 Sammankallande och beslutsförhet ÄRENDELISTA STYRELSEN 14.12.2018 Kallelse till sammanträde fredagen den 14 december kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 107 Sammankallande och beslutsförhet 108 Justering av protokoll 109 Föredragningslistans

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2014 Styrelsen nr 1/2014 KALLELSE till sammanträde fredagen den 24 januari 2013 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl i styrelserummet. OBS! Ändrad tid!

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl i styrelserummet. OBS! Ändrad tid! ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl. 13.00 i styrelserummet. OBS! Ändrad tid! Paragraf Ärende 33 Sammankallande och beslutsförhet. 34 Justering av protokoll. 35 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2014 Styrelsen nr 4/2014 PROTOKOLL fört vid sammanträde fredagen den 11 april 2014 Paragraf Ärende 35. Sammankallande och beslutsförhet. 36. Justering av protokoll. 37. Föredragningslistans godkännande. 38.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 43 Sammankallande och beslutförhet 44 Justering av

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet 28 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 27 oktober 2017 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 81. Sammankallande och beslutsförhet. 82. Justering av protokoll. 83.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15.00 måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2009 Styrelsen nr 12 /2009 Kallelse till sammanträde den 25 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 116 Sammankallande och beslutförhet. 117 Justering av protokoll. 118 Fastställande av föredragningslistan. 119

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2017 1/17 Tid: Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 9.30 11.20 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2006 Styrelsen nr 4 /2006 Kallelse till sammanträde den 7 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 45 Sammankallande och beslutförhet. 46 Justering av protokoll. 47 Fastställande av föredragningslistan. 48 Uppdatering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 16.3.2018 1/18 Tid: Fredagen den 16 mars 2018 kl. 9.30-11.30 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 8/18

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 8/18 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 13 november 2018, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA STYRELSEN 21.9.2018 Kallelse till sammanträde fredagen den 21 september kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84 Sammankallande och beslutsförhet 85 Justering av protokoll 86 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 26.9.2018 2/18 Tid: Onsdagen den 26 september 2018 kl. 9.30-11.00 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2013 Styrelsen nr 3/2013 PROTOKOLL till sammanträde fredagen den 25 januari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 14. Sammankallande och beslutsförhet. 15. Justering av protokoll. 16. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 26.3.2019 1/19 Tid: Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 9.30 10.45 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012 Styrelsen nr 10/2012 Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.45 i styrelserummet. Paragraf Ärende 76. Sammankallande och beslutsförhet. 77. Justering av protokoll. 78. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 11 december 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 95. Sammankallande och beslutsförhet 96. Justering av protokoll 97. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2008 Styrelsen nr 13 /2008 Kallelse till sammanträde den 28 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 134 Sammankallande och beslutförhet. 135 Justering av protokoll. 136 Fastställande av föredragningslistan. 137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2006 Styrelsen nr 10 /2006 Kallelse till sammanträde den 3 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutförhet 62 Justering av

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014 Styrelsen nr 13/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde måndagen den 1 december 2014 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 100. Sammankallande och beslutsförhet. 101. Justering av protokoll. 102. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 24 november 2017 kl. 12.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 97. Sammankallande och beslutsförhet. 98. Justering av protokoll. 99.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2014 Styrelsen nr 2/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 14 februari 2014 Paragraf Ärende 12. Sammankallande och beslutsförhet. 13. Justering av protokoll. 14. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA STYRELSEN 31.8.2018 Kallelse till sammanträde fredagen den 31 augusti kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 72 Sammankallande och beslutsförhet 73 Justering av protokoll 74 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl 13:00 13:45. Protokoll nr: 4/2015. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl 13:00 13:45. Protokoll nr: 4/2015. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 8 maj 2015, kl 13:00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 30 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 31 Protokolljustering...

Läs mer