SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom."

Transkript

1 SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom. Fibromyalgi är en sjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd muskuloskeletal smärta, ömma punkter i mjukvävnaden (muskler och senor) och svår trötthet. Fibromyalgi förekommer mest hos vuxna. Fibromyalgi förekommer också hos barn, huvudsaklingen hos tonåringar, men är ovanligt. Kvinnor är oftare drabbade än män. Barn med sjukdomen l har många drag gemensamt med barn som har lokaliserat idiopatiskt muskuloskeletalt smärtsyndrom. Vad är typiskt för fibromyalgi? Patienterna klagar över diffus smärta i djupare vävnad. Smärta liksom hur svår den upplevs är en subjektiv variabel. Smärtan förekommer i bägge kroppshalvorna och både i armar och ben.. Sömnen är dålig och på morgonen har patienten en känsla av att vakna efter en ofullständig icke vederkvickande sömn. Ett annat vanligt klagomål är svår trötthet åtföljd av nedsatt fysisk förmåga. Patienter med sjukdomen berättar ofta om allmänna besvär som huvudvärk, känsla av svullnad i extremiteter (som ofta inte kan påvisas objektivt) och avdomning. Symptomen förorsakar oro, depression och hög skolfrånvaro. Diagnosen baseras på sjukhistorien med generaliserad smärta i minst 4 delar av kroppen och som varat mer än tre månader tillsammans med ömhet för tryck i 11 av 18 definierade punkter vid kroppsundersökning. Ömma punkter påvisas kliniskt med tumtryck vilket fungerar lika bra som att använda en dolorimeter, ett specialinstrument som mäter smärta. Vilken är behandlingen? En viktig del av behandlingen är att minska den oro som sjukdomen orsakar.trots den svåra och påtagliga smärtan finns det ingen skada i lederna eller någon allvarlig fysisk sjukdom, vilket är viktigt att förklara för patienten och familjen.. en ges av ett multidisciplinärt (specialister inom olika områden) teamoch innehåller tre delar. Det viktigaste är att börja ett träningsprogram för att gradvis bygga upp konditionen. Simning och bassängträning är ofta är lämpligast aktiviteterna. Det andra steget är att starta sk kognitiv beteendeterapi individuellt eller i grupp. Till sist kan vissa patienter behöva behandling med mediciner för att återfå god sömn. En specialkudde som ger gott stöd för nacken under sömnen kan vara till god hjälp.

2 Prognos Det inte så lätt att bli frisk från sjukdomen. Den kräver stora ansträngningar av patienten och omfattande stöd från familjen. I allmänhet är utgången för barn mycket bättre än för vuxna och de flesta tillfrisknar helt och hållet. Att aktivt delta i träningsprogrammet och bygga upp konditionen har visat sig att vara den mest betydelsefulla faktorn för tillfrisknande. 2) Lokaliserad idiopatisk muskuloskeletalt smärtsyndrom Synonymer: Reflexsympatisk dystrofi, Komplext regionalt smärtsyndrom typ 2 (CRPS typ 2) Extrem svår smärta i en extremitet av okänd orsak ofta kombinerat med hudförändringar. Det finns inga säkra data om förekomsten. Vi vet att sjukdomen är vanligare under tonåren (medelålder vid debut omkring 12 års ålder) och hos flickor. Vilka är de viktigaste symptomen? Det vanliga är att barnet under en lång tid haft svår smärta i ett ben eller en arm. Smärtan har inte blivit bättre på olika behandlingar utan ökat hela tiden. Resultatet blir ofta att barnet inte vill använda det smärtande benet eller armen Mycket som är inte ger smärta a för de flesta människor som t ex lätt beröring kan utlösa extremt svår smärta (allodyni). De olika symptomen försvårar många dagliga aktiviteter för de sjuka barnen och de är ofta hemma från skolan långa tider.. En del barn utvecklar med tiden ändrad hudfärg (blekt eller purpurflammigt utseende), temperaturskiftningar (oftast minskad) eller svettningar. Ibland håller barnet extremiteten i onaturliga ställningar och vägrar att utföra några som helst rörelser med det onda benet eller armen. Till för några få år sedan fick dessa syndrom olika namn beaktande att de flesta är av oklart ursprung och att deras behandling är densamma. Nuvarande utveckling är att sammanföra dem under samma paraply - lokaliserat muskuloskeletalt smärtsyndrom. Ett antal kännetecken används för diagnos av sjukdomen. Diagnosen är kliniskt och baseras på smärtkarakteristika (svår, utdragen, minskad aktivitet, okänslig för behandling; förekomst av allodyni) och kroppsundersökning. Kombinationen av besvär och kliniska fynd är tämligen karakteristisk. Diagnosen kräver uteslutande av andra sjukdomar vilka oftast har blivit gjort innan patienten ses av barnreumatolog. Laboratorieundersökningar är normala. Det tillvägagångssätt som fungerar bäst är att påbörja ett rejält fysiskt träningsprogram övervakat av sjukgymnast eller arbetsterapeut, ev. med psykoterapi. en är jobbig för alla involverade, barnet, familjen och behandlande team. Psykologisk intervention är oftast nödvändig också p g a den stress som sjukdomen ger upphov till. Många olika former av behandling ensamma eller i kombination (antidepressiv medicinering, biofeedback, transkutan nervstimulering, beteendemodifikation) har föreslagits utan att man kunnat påvisa behandlingseffekt.

3 Prognos Den här sjukdomen har bättre prognos för barn än för vuxna. Nästan alla barn blir till sist friska. Vardagsliv Barnen skall uppmuntras att delta i aktiviteter i normal omfattning. Gå i skolan utan avbrott och umgås med sina jämnåriga. 3) Erythromelalgi Är också känt under begreppet erythermalgi. Sjukdomen har fått sitt namn av 3 självbeskrivande grekiska ord: erythros (röd), melos (extremitet) och algos (smärta). Den är extremt ovanlig ehuru den kan förekomma familjärt. De flesta barn är omkring 10 år gamla, när sjukdomen ger sig tillkänna. Den är vanligare hos flickor. Sjukdomen karakteriseras av en brännande upplevelser av varma, röda och svullna fötter eller mindre vanligt händer. Symptomen försämras vid exposition för hetta och lindras genom att kyla extremiteten till den grad att vissa barn vägrar att ta bort fötterna från isvatten. Förloppet är hårdnackat. Undvikande av hetta och flitig träning förefaller vara de mest användbara terapeutiska åtgärderna. Sjukdomen svarar hos barn vanligtvis inte på antiinflammatoriska mediciner av icke kortisontyp vilket däremot har visat sig vara användbart hos vuxna. Kärlvidgande medicin kan hjälpa. 4) Växtvärk Växtvärk är ett godartat tillstånd som hänsyftar på den typiska bilden av smärta i benen som vanligtvis förekommer hos barn under 10 års ålder. Bensmärta är en av de vanligaste anledningarna att söka specialistvård inom barnsjukvården. Bland dessa är växtvärk vanligast % av barn över hela världen har växtvärk huvudsakligen i åldrarna 3 12 år. Pojkar och flickor är lika ofta drabbade. Smärtan förekommer oftast i benen (hud och vader, bakom knäna eller lår) och är oftast dubbelsidig. Smärtan förekommer sent på dagen eller nattetid och väcker ofta barnet. Föräldrarna berättar ofta att barnen får smärta under dagar med ökad fysisk aktivitet. Smärtan varar vanligtvis mellan 10 och 30 minuter fast den kan sitta i från minuter till timmar. Intensiteten kan vara från mild till mycket svår. Växtvärk är intermittent med smärtfria intervall från dagar till månader. I vissa fall kan smärtan förekomma varje dag. De karakteristiska smärtmanifestationerna i kombination med normal kroppsundersökning ger diagnos. Det finns inget behov av laboratorieundersökningar eller röntgenundersökningar vilka är normala. Vilken är behandlingen? Förklaring av problemets godartade natur minskar oron hos barnet och familjen. Under smärtepisoder kan lokal massage eller lättare smärtstillande medicinering hjälpa. För barn

4 med frekventa episoder kan en kvällsdos av ibuprofen kanske minska eller förebygga smärtan. Prognos Växtvärk är inte kombinerat med någon svår organisk sjukdom och försvinner vanligtvis i sena barndomen. För 100 % av barnen försvinner smärtan när de blir äldre. 5) Godartat hypermobilitetssyndrom Godartat hypermobilitetssyndrom (HS) hänsyftar på smärta i extremiteterna beroende på ökad rörlighet (rörelseomfång) i lederna utan någon bakomliggande medfödd sjukdom eller bindvävssjukdom. Därför är HS inte en sjukdom utan snarast ett normalfynd. HS är synnerligen vanligt bland barn och har rapporterats hos 25 till 50 % hos dem som är yngre än 10 år. Frekvensen avtar med åldern. HS förekommer ofta familjärt. Hypermobilitet ger ofta en intermittent (då och då) djup värk, återkommande smärta mot slutet av dagen eller under natten i knän, fötter och/eller i fotleder. Hos barn som spelar piano, fiol e t c kan det engagera fingrarna i stället. Fysisk aktivitet och träning utlöser ofta ökad smärta. I sällsynta fall kan lätt ledsvullnad föreligga. På basen av i förväg definierade kännetecken som fastställer kvantiteten av överrörligheten i leder. är mycket sällan nödvändig. Om barnet deltar i vissa sporter och idrotter som fotboll eller gymnastik och får återkommade stukningar skall man träna muskelstyrka och använda ledskydd (funktionella stödbandage). Dagliga aktiviteter Hypermobilitet är ett godartat tillstånd som avtar med åldern. Familjen skall vara medveten om att den största risken är att man hindrar barnet att leva ett normalt liv. Barnen skall uppmuntras att fortsätta med normal aktivitetsgrad inklusive deltagande i vilken idrottsutövning som helst som de är intresserade av. Simplex-coxit Kallas även för toxisk synovit, irriterad höft, övergående synovit i höften. Utgjutning i höftleden av okänd orsak som går tillbaka av sig själv utan att ge någon skada. Det är den vanligaste orsaken till höftsmärta inom barnmedicinen. Det drabbar 2 till 3 % av barn i åldern 3 10 år. Det är vanligare hos pojkar i sådan grad att för varje flicka som drabbas går det 3 till 4 pojkar.

5 Höftsmärta och hälta. Höftsmärta kan yttra sig som smärta i ljumsken, övre delen av låret eller i sällsynta fall i knäet, vanligtvis av plötslig debut. Den vanligaste manifestationen är ett barn som vaknar med hälta eller som vägrar att gå. Kroppsundersökningen är typisk, hälta med minskad och smärtande rörlighet i höften. Vid 5 % av fallen är bägge höfterna engagerade. Röntgenundersökning är normal och utförs vanligen inte. Grunden i behandlingen är vila som skall stå i proportion till graden av smärta. Antiinflammatorisk medicinering (ej kortison) är ofta till hjälp för att minska smärtan. Vid mycket svåra episoder kan traktion av benet hjälpa. Tillståndet läker ofta utan behandling efter genomsnitt 6 till 8 dagar. Prognos Utmärkt, med fullt tillfrisknande hos mer än 99 % av barnen. Det är inte ovanligt att utveckla en ny episod av övergående synovit, vanligtvis mildare och mer kortvarig än den första episoden. 7) Patellofemoral smärta Främre knäsmärta Introduktion Patellofemoral smärta är det vanligaste belastningssyndromet hos barn. Denna grupp av tillstånd är ett resultat av upprepade rörelse- och ihållande träningsrelaterad skada i en speciell kroppsdel. De här tillstånden är mycket vanligare hos vuxna (tennis- eller golfarmbåge, karpaltunnelsyndrom e t c) än hos barn. Synonymer Patellofemoralt syndrom, chondromalacia patella, chondromalaci, främre knäsmärta. Patellofemoral smärta hänsyftar på utvecklandet av smärta i främre delen av knät i samband med aktiviteter som ger en ökad belastning över den patellofemorala leden (leden som bildas mellan knäskålen (patella) och den underliggande delen av lårbenet, femur). När smärtan åtföljs av förändringar i den bakomliggande ledytan av patella används termen chondromalacia (broskförändring) patella. Det är mycket ovanligt hos barn under 8 års ålder och blir allt vanligare under puberteten. Patellofemoral smärta är vanligare hos flickor. Det kan också vara vanligare hos barn med en ökad vinkling av knäet som vid kobenthet (genu valgum) eller hjulbenthet (genu varum) liksom hos dem med sjukdomar i patella (återkommande instabilitet eller dålig anpassning). De karakteristiska symptomen är främre knäsmärta som försämras av aktivitet såsom löpning, gång uppför eller nerför trappor, huksittande eller hopp. Smärtan försämras också vid långvarigt sittande med böjda knän.

6 Hur sätts diagnosen? Patellofemoral smärta hos friska barn är en klinisk diagnos (laboratorieprover eller avbildande undersökningar behövs inte). Smärtan kan framkallas genom att pressa knäskålen eller genom att utsätta knäskålen för press när den rör sig uppåt vid sammandragning av lårmuskeln (quadriceps). Vanligtvis behövs ingen behandling. Hos de flesta barn utan några bidragande sjukdomar (som vinkling av knäna eller patellär instabilitet) är det är ett godartat tillstånd som går över av sig själv. Om smärtan försvårar idrottsutövning eller dagliga aktiviteter så kan träningsprogram av quadriceps vara till hjälp. Kylning med is kan ge lättnad efter belastning. Vardagliga aktiviteter? Barnen skall delta i normalt liv. Graden av fysisk aktivitet skall anpassas för att upprätthålla smärtfrihet. Barn som är mycket aktivt idrottande kan använda knäskydd med knäskålsstöd. 8) Epifyseolys Glidning av okänd orsak i höftbenskulan genom tillväxtzonen (epifysen). Tillväxtzonen är en broskskiva genom benvävnaden. Den är den svagaste delen av benet och när den mineraliserats och förbenats slutar benet att växa. Det är en ovanlig sjukdom som drabbar 3 10 av barn. Den är vanligare under tonåren och hos pojkar. Övervikt förefaller vara en predisponerande faktor. Hälta och höftsmärta som försämras av fysisk aktivitet med minskad rörlighet i höften. Smärtan kan förläggas i den övre (2/3) eller nedre delen (1/3) av låret och ökar med aktivitet. Hos 15 % av barnen engagerar sjukdomen bägge höfterna. Hur sätts diagnosen? Kroppsundersökningen är typisk med minskad höftrörlighet. Diagnosen bekräftas vid röntgenundersökning som företrädesvis görs med axial eller grodprojektion. Kirurgisk stiftning (stabilisering av höftledskulan genom att operera in stift för att hålla den på plats). Prognos Beror på hur mycket höftbenshuvudet har glidit innan diagnosen sätts och graden av glidning. 9) Osteokondrit (avaskulär nekros) Inledning Ordet osteokondrit innebär bendöd. Det är en brokig grupp av sjukdomar med okänd orsak innebärande avbrutet blodflöde till den primära eller sekundära benkärnan i de engagerade

7 benen. Ben är vid födelsen huvudsakligen uppbyggda av brosk vilket är en mjukare vävnad som med tiden ersätts av mineraliserad och motståndskraftig vävnad, ben. Den här utvecklingen utgår från en speciell plats i varje ben, det s k ossifikationscentret och sprider sig med tiden till resten av benet. Osteokondrit hänsyftar på processen då blodförsörjningen går förlorad till ossifikationscentra i benen och den därpå följande ersättningen av läkande benvävnad. Smärta är huvudsymptom vid dessa sjukdomar. Diagnosen fastställs med bilddiagnostik. Röntgenundersökning visar fragmentering (öar i benet), kollaps (sönderfall), skleros (ökad täthet, benet ser vitare ut på röntgenfilmen) och ofta re-ossifikation (ny benbildning) som återställer benkonturen. Trots att det låter som ett svårartat tillstånd är det ganska vanligt hos barn och har med undantag för möjligheten till omfattande höftengagemang en utmärkt prognos. Vissa former av osteokondrit är så vanliga att de anses vara normalvarianter av benutveckling (Severs sjukdom). Andra kan innefattas under begreppet belastningssyndrom (Osgood-Schlatter, Sinding- Larsen-Johanssons sjukdom). 9.1) Perthes sjukdom Avaskulär nekros av lårbenshuvudet (den del av lårbenet som sitter närmst höftleden). Det är inte en vanlig sjukdom, ses hos 1 av barn. Det är vanligare hos pojkar (4 till 5 pojkar per insjuknad flicka) mellan 3 och 12 års ålder, särskilt hos barn i 4 till 9 års ålder. De flesta barnen debuterar i form av hälta och mer eller mindre höftsmärta, ibland ingen smärta alls. Vanligtvis engageras bara ena höften men i ungefär 10 % av fallen drabbas bägge höfterna. Hur sätts diagnosen? Rörligheten i höftleden är nedsatt och kan vara smärtande. Röntgenundersökning kan vara normal i början av förloppet men visar senare försämring som beskrevs i inledningen. Skelettscintigrafi och undersökning med magnetkamera upptäcker sjukdomen tidigare än vanlig röntgenundersökning. Barn med Perthes sjukdom skall alltid remitteras till barnortoped. beror på svårighetsgrad av sjukdomen. I lindriga fall kan det räcka med observation. Vid svårare fall så är målet med behandlingen att höftleden skall omsluta höftledskulan så att den återfår sin runda form när nybildningen av ben startar. Denna målsättning kan uppnås i varierande grad genom att använda abduktionsortos (yngre barn) eller genom att kirurgiskt förändra lårbenet (kilosteotomi då man tar ut en benskiva för att få ledhuvudet bättre på plats hos äldre barn).

8 Prognos Denna beror på hur omfattande förändringarna av ledhuvudet är (ju mindre ju bättre) liksom åldern på barnet (bättre om åldern är under 6 år). Hela processen (från fragmentering till regeneration) tar mellan 12 och 18 månader att fullbordas. 2/3 av höfterna i hela gruppen har en god långtidsprogrnos på röntgen. Vardagsaktiviteter Detta beror på vilken behandling som används. Barn som enbart observeras skall undvika hård belastning på höften (hopp och löpning). Emellertid skall man upprätthålla en i andra avseenden normal skolgång och delta i alla andra aktiviteter som inte innebär en uttalad belastning. 9.2) Osgood-Schlatters sjukdom Denna beror på upprepat skada på benkärnan i tuberositas tibiae (en liten benknöl på underbenets övre del) under patellarsenan (senan under knäskålen). Den förekommer hos ungefär 1 % av tonåringar och är vanligare hos dem som idrottar. Smärtan försämras av aktiviteter som löpning, hopp, trappgång eller knästående. Diagnosen fastställs vid kroppsundersökningen genom en mycket typisk ömhet eller smärta ibland kombinerad med svullnad av senfästet för patellarsenan i skenbenet. Röntgenundersökning kan vara normal eller visa små fragment av ben i området för tuberositas tibiae (knölen på skenbenet). består av att anpassa aktivitetsgraden för att uppnå smärtfrihet, kyla med is efter idrott samt vila. Det läker ut med tiden. 9.3) Kalkaneus-apofysit Den kallas också Severs sjukdom. Det är en osteokondrit i kalkaneusapofysen (hälbenet) troligen framkallat av draget från akillessenan. Detta är en av de vanligaste orsakerna till hälsmärta inom barnmedicinen. Sjukdomen är relaterad till aktivitet och är vanligare hos pojkar. Den börjar vanligen i 6 till 10 års ålder med hälsmärta och ibland hälta efter träning. Diagnosen ställs vid kroppsundersökning. Det finns ingen anledning till särskild behandling annat än att anpassa graden av aktivitet för att nå smärtfrihet och om detta inte hjälper använda hälkil och lämpliga skor. Det läker ut med tiden. 9.4) Freibergs sjukdom Osteokondrit i andra mellanfotbenets ledhuvud. Orsaken är antagligen upprepade småskador. Det är ett ovanligt tillstånd och de flesta drabbar tonårsflickor. Smärtan ökar med aktivitet. Kroppsundersökningen visar en ömhet under ledhuvudet på andra mellanfotsbenet och ibland också svullnad. Diagnosen ställs med röntgenundersökning fast det kan ta två veckor från symptomdebut innan förändringarna syns. består av vila och en avlastning under mellanfotsbenet. 9.5) Scheuermanns sjukdom Scheuermanns sjukdom eller juvenil kyfos (puckelrygg hos barn) är en osteokondrit i ringapofysen på kotorna. Den är vanligare hos tonårspojkar. De flesta barn med denna sjukdom har dålig hållning med eller utan ryggsmärta. Smärtan är relaterad till aktivitet och kan avta vid vila. Diagnosen misstänks vid undersökningen (vinkling av ryggen) och fastställs

9 med röntgenundersökning. För att Scheuermanns sjukdom skall fastställas måste barnet har oregelbundenhet i kotorna med en främre vinkel av 5 på åtminstone tre kotor i följd. Scheuermanns sjukdom behöver vanligtvis inte annan behandling än att anpassa graden av aktivitet för barnet samt observation och vid svåra fall korsett.

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98 En liten skadehandbok Kubikenborgs IF P98 2010 05 18 0 Detta är en liten sammanställning av det mest förekommande skador som våra ungdomar har eller kommer att få under sitt fotbollsspelande. Dokumentet

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik)

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning i

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Henoch-Schönlein purpura 1. VAD ÄR HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA? 1.1 Vad är det? Henoch-Schönlein purpura kallas också för IgA-vaskulit. Vid Henoch- Schönlein

Läs mer

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071 HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071 1 Vissa sjukdomar orsakar typiska symptom. I följande frågar jag

Läs mer

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2003 1 Vissa sjukdomar orsakar typiska symptom. Som förberedelse inför läkarundersökningen

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Fotledsskador Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste idrottsskadan (talo fibulara- ledbandet). Står för 25 % av alla idrottsskador. Vid akut skada

Läs mer

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Föreläsare Anders Nordqvist (docent/ortopedkirurg SUS) Helena Machalek AKO Ortopedi (Sundets läkargrupp) Program 12/12 13.30-14.00 14.00-14.45

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se 33 Rörelseapparaten Vid diabetes har man en större benägenhet än andra att få problem med smärta och stelhet i händer, axlar och höfter. Det finns ett samband mellan ålder, lång diabetesduration samt grad

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF Artroskopi knäled Anatomi Knät består av lårben, underben samt knäskål. Lår- och underben samt knäskålen är beklätt av brosk som fungerar som glidyta samt stötabsorbent. Mellan lårben och underben ligger

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Borrelia-Artrit 1. VAD ÄR BORRELIA-ARTRIT 1.1 Vad är det? Borrelia-artrit är en av de sjukdomar som orsakas av bakterien Borrelia och som överförs genom bett

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET:

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET: lighet och deras rätta rörelselsebanor. Motionen utvecklar rörelsefärdigheten och balansen samt upprätthåller färdigheten att klara sig självständigt och ökar det psykiska välbefinnandet. Avkopplingen

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

Kategorisk indelning av skador

Kategorisk indelning av skador Kategorisk indelning av skador Ø Ø Ø Ø Ø Olycksfallskador Stukningà Bristningar i ledband Sträckning à Bristning i muskelvävnader Spricka/frakturà Bristning i skelett luxation/urled vridningà Bristning

Läs mer

Tag hand om hundens leder

Tag hand om hundens leder Tag hand om hundens leder En informationsguide för hundägare Länge leve friheten! Många år med ett aktivt liv sätter sina spår Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader är bara några av de aktiviteter

Läs mer

Att förebygga motionsskador

Att förebygga motionsskador Idrottsskador Att förebygga motionsskador Värm upp ordentligt. Töj korta och strama muskler före och efter motionspasset. Använd bra skor och rätt motionsutrustning. Börja träningen lugnt och öka intensiteten

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Artroskopiundersökning av knäleden Patientinformation Artroskopiundersökning av knäleden Knäleden är leden mellan

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABTRÄNING fibromyalgi Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus. Mammainformation från BB-vårdavdelning Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn Södra Älvsborgs Sjukhus Kvinnoklinik Bäckenbotten Bäckenbotten är den muskulatur som bildar "golv" i bäckenet.

Läs mer

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Smärta och Landstinget Halland Stefan Bergman Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Ickemalign Smärta Smärta som varat längre än förväntad läkningstid Smärta

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Ledstatus. Patienten stående

Ledstatus. Patienten stående Introduktion till ledstatus Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Screening-anamnes för problem i rörelseorganen 1. Känner du någon smärta eller stelhet i nacke, rygg, armar eller ben? 2. Kan du gå upp-

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

I form med O R I G I N A L E T. stabilitetsträning. Din professionella vägledning för daglig träning. www.thera-band.se

I form med O R I G I N A L E T. stabilitetsträning. Din professionella vägledning för daglig träning. www.thera-band.se I form med stabilitetsträning Din professionella vägledning för daglig träning O R INSISTERA PÅ I G I N A L E T www.thera-band.se Innehåll Inledning...2 Stabilitetstränaren...3 Material och egenskaper...3

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION

PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION (Bakre snitt) 2013-07-16 1 Information vid planerad höftprotesoperation Vid operationen ersätts den sjuka leden med en protes som består av en metallkula med

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

HÄLSENESMÄRTA HOS VÄRNPLIKTIGA

HÄLSENESMÄRTA HOS VÄRNPLIKTIGA HÄLSENESMÄRTA HOS VÄRNPLIKTIGA Förekomst och förebyggande behandling - en pilotstudie Författare: Sten Sundberg Handledare: Martin Fahlström, Lars Widman Projektarbete vid företagsläkarkursen, Sahlgrenska

Läs mer

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia.

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. Är din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador Överbelastningsskador Tendinopatier Överbelastningsskador - uppstår pga av. Yttre faktorer För tunga belastningar För många upprepningar För hastiga rörelser För snabb stegring av träning För hög intensitet

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet 1 av 5 Häloperation på grund av Bakgrund Hälsenan, även kallad för akillessenan, är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

SKOLIOS SKOLIOS SKOLIOS. Puckel eller krokig rygg STRUKTURELL FUNKTIONELL

SKOLIOS SKOLIOS SKOLIOS. Puckel eller krokig rygg STRUKTURELL FUNKTIONELL SKOLIOS Puckel eller krokig rygg SKOLIOS FUNKTIONELL benlängdsskillnad smärta hållningsbetingad STRUKTURELL kongenital idiopatisk neuromuskulär syndrom kotskada diastematomyeli- tethered cord SKOLIOS IDIOPATISK

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Uppvärmning. Stretching

Uppvärmning. Stretching Stretching 1 Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Syftet med träningsprogrammet är att bibehålla/öka rörlighet och förbättra sensomotorisk kontroll. Sensomotorisk kontroll definieras som förmågan att utföra

Läs mer

Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal

Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal Inledning Sveriges äldre befolkning ökar och det innebär att vi måste vara aktiva och arbeta på ett bra sätt. Hilma är en gränsöverskridande samverkansform

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab 1 Mätvärden/lab Vitalparametrar: BT: 130/80, puls: 70, temp: 37.5 CRP < 5 U-sticka U-Glukos negativ U-Ketoner negativ ph 6

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Mer sjukdom/symtom med stigande ålder. Vi behöver ta hänsyn till fler relaterade faktorer

Mer sjukdom/symtom med stigande ålder. Vi behöver ta hänsyn till fler relaterade faktorer SMÄRTA HOS ÄLDRE Mer sjukdom/symtom med stigande ålder Vi behöver ta hänsyn till fler relaterade faktorer Beakta fysiologisk, psykologisk, social och existentiell dimension INAKTIVITETSSMÄRTA Hög ålder

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer