SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom."

Transkript

1 SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom. Fibromyalgi är en sjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd muskuloskeletal smärta, ömma punkter i mjukvävnaden (muskler och senor) och svår trötthet. Fibromyalgi förekommer mest hos vuxna. Fibromyalgi förekommer också hos barn, huvudsaklingen hos tonåringar, men är ovanligt. Kvinnor är oftare drabbade än män. Barn med sjukdomen l har många drag gemensamt med barn som har lokaliserat idiopatiskt muskuloskeletalt smärtsyndrom. Vad är typiskt för fibromyalgi? Patienterna klagar över diffus smärta i djupare vävnad. Smärta liksom hur svår den upplevs är en subjektiv variabel. Smärtan förekommer i bägge kroppshalvorna och både i armar och ben.. Sömnen är dålig och på morgonen har patienten en känsla av att vakna efter en ofullständig icke vederkvickande sömn. Ett annat vanligt klagomål är svår trötthet åtföljd av nedsatt fysisk förmåga. Patienter med sjukdomen berättar ofta om allmänna besvär som huvudvärk, känsla av svullnad i extremiteter (som ofta inte kan påvisas objektivt) och avdomning. Symptomen förorsakar oro, depression och hög skolfrånvaro. Diagnosen baseras på sjukhistorien med generaliserad smärta i minst 4 delar av kroppen och som varat mer än tre månader tillsammans med ömhet för tryck i 11 av 18 definierade punkter vid kroppsundersökning. Ömma punkter påvisas kliniskt med tumtryck vilket fungerar lika bra som att använda en dolorimeter, ett specialinstrument som mäter smärta. Vilken är behandlingen? En viktig del av behandlingen är att minska den oro som sjukdomen orsakar.trots den svåra och påtagliga smärtan finns det ingen skada i lederna eller någon allvarlig fysisk sjukdom, vilket är viktigt att förklara för patienten och familjen.. en ges av ett multidisciplinärt (specialister inom olika områden) teamoch innehåller tre delar. Det viktigaste är att börja ett träningsprogram för att gradvis bygga upp konditionen. Simning och bassängträning är ofta är lämpligast aktiviteterna. Det andra steget är att starta sk kognitiv beteendeterapi individuellt eller i grupp. Till sist kan vissa patienter behöva behandling med mediciner för att återfå god sömn. En specialkudde som ger gott stöd för nacken under sömnen kan vara till god hjälp.

2 Prognos Det inte så lätt att bli frisk från sjukdomen. Den kräver stora ansträngningar av patienten och omfattande stöd från familjen. I allmänhet är utgången för barn mycket bättre än för vuxna och de flesta tillfrisknar helt och hållet. Att aktivt delta i träningsprogrammet och bygga upp konditionen har visat sig att vara den mest betydelsefulla faktorn för tillfrisknande. 2) Lokaliserad idiopatisk muskuloskeletalt smärtsyndrom Synonymer: Reflexsympatisk dystrofi, Komplext regionalt smärtsyndrom typ 2 (CRPS typ 2) Extrem svår smärta i en extremitet av okänd orsak ofta kombinerat med hudförändringar. Det finns inga säkra data om förekomsten. Vi vet att sjukdomen är vanligare under tonåren (medelålder vid debut omkring 12 års ålder) och hos flickor. Vilka är de viktigaste symptomen? Det vanliga är att barnet under en lång tid haft svår smärta i ett ben eller en arm. Smärtan har inte blivit bättre på olika behandlingar utan ökat hela tiden. Resultatet blir ofta att barnet inte vill använda det smärtande benet eller armen Mycket som är inte ger smärta a för de flesta människor som t ex lätt beröring kan utlösa extremt svår smärta (allodyni). De olika symptomen försvårar många dagliga aktiviteter för de sjuka barnen och de är ofta hemma från skolan långa tider.. En del barn utvecklar med tiden ändrad hudfärg (blekt eller purpurflammigt utseende), temperaturskiftningar (oftast minskad) eller svettningar. Ibland håller barnet extremiteten i onaturliga ställningar och vägrar att utföra några som helst rörelser med det onda benet eller armen. Till för några få år sedan fick dessa syndrom olika namn beaktande att de flesta är av oklart ursprung och att deras behandling är densamma. Nuvarande utveckling är att sammanföra dem under samma paraply - lokaliserat muskuloskeletalt smärtsyndrom. Ett antal kännetecken används för diagnos av sjukdomen. Diagnosen är kliniskt och baseras på smärtkarakteristika (svår, utdragen, minskad aktivitet, okänslig för behandling; förekomst av allodyni) och kroppsundersökning. Kombinationen av besvär och kliniska fynd är tämligen karakteristisk. Diagnosen kräver uteslutande av andra sjukdomar vilka oftast har blivit gjort innan patienten ses av barnreumatolog. Laboratorieundersökningar är normala. Det tillvägagångssätt som fungerar bäst är att påbörja ett rejält fysiskt träningsprogram övervakat av sjukgymnast eller arbetsterapeut, ev. med psykoterapi. en är jobbig för alla involverade, barnet, familjen och behandlande team. Psykologisk intervention är oftast nödvändig också p g a den stress som sjukdomen ger upphov till. Många olika former av behandling ensamma eller i kombination (antidepressiv medicinering, biofeedback, transkutan nervstimulering, beteendemodifikation) har föreslagits utan att man kunnat påvisa behandlingseffekt.

3 Prognos Den här sjukdomen har bättre prognos för barn än för vuxna. Nästan alla barn blir till sist friska. Vardagsliv Barnen skall uppmuntras att delta i aktiviteter i normal omfattning. Gå i skolan utan avbrott och umgås med sina jämnåriga. 3) Erythromelalgi Är också känt under begreppet erythermalgi. Sjukdomen har fått sitt namn av 3 självbeskrivande grekiska ord: erythros (röd), melos (extremitet) och algos (smärta). Den är extremt ovanlig ehuru den kan förekomma familjärt. De flesta barn är omkring 10 år gamla, när sjukdomen ger sig tillkänna. Den är vanligare hos flickor. Sjukdomen karakteriseras av en brännande upplevelser av varma, röda och svullna fötter eller mindre vanligt händer. Symptomen försämras vid exposition för hetta och lindras genom att kyla extremiteten till den grad att vissa barn vägrar att ta bort fötterna från isvatten. Förloppet är hårdnackat. Undvikande av hetta och flitig träning förefaller vara de mest användbara terapeutiska åtgärderna. Sjukdomen svarar hos barn vanligtvis inte på antiinflammatoriska mediciner av icke kortisontyp vilket däremot har visat sig vara användbart hos vuxna. Kärlvidgande medicin kan hjälpa. 4) Växtvärk Växtvärk är ett godartat tillstånd som hänsyftar på den typiska bilden av smärta i benen som vanligtvis förekommer hos barn under 10 års ålder. Bensmärta är en av de vanligaste anledningarna att söka specialistvård inom barnsjukvården. Bland dessa är växtvärk vanligast % av barn över hela världen har växtvärk huvudsakligen i åldrarna 3 12 år. Pojkar och flickor är lika ofta drabbade. Smärtan förekommer oftast i benen (hud och vader, bakom knäna eller lår) och är oftast dubbelsidig. Smärtan förekommer sent på dagen eller nattetid och väcker ofta barnet. Föräldrarna berättar ofta att barnen får smärta under dagar med ökad fysisk aktivitet. Smärtan varar vanligtvis mellan 10 och 30 minuter fast den kan sitta i från minuter till timmar. Intensiteten kan vara från mild till mycket svår. Växtvärk är intermittent med smärtfria intervall från dagar till månader. I vissa fall kan smärtan förekomma varje dag. De karakteristiska smärtmanifestationerna i kombination med normal kroppsundersökning ger diagnos. Det finns inget behov av laboratorieundersökningar eller röntgenundersökningar vilka är normala. Vilken är behandlingen? Förklaring av problemets godartade natur minskar oron hos barnet och familjen. Under smärtepisoder kan lokal massage eller lättare smärtstillande medicinering hjälpa. För barn

4 med frekventa episoder kan en kvällsdos av ibuprofen kanske minska eller förebygga smärtan. Prognos Växtvärk är inte kombinerat med någon svår organisk sjukdom och försvinner vanligtvis i sena barndomen. För 100 % av barnen försvinner smärtan när de blir äldre. 5) Godartat hypermobilitetssyndrom Godartat hypermobilitetssyndrom (HS) hänsyftar på smärta i extremiteterna beroende på ökad rörlighet (rörelseomfång) i lederna utan någon bakomliggande medfödd sjukdom eller bindvävssjukdom. Därför är HS inte en sjukdom utan snarast ett normalfynd. HS är synnerligen vanligt bland barn och har rapporterats hos 25 till 50 % hos dem som är yngre än 10 år. Frekvensen avtar med åldern. HS förekommer ofta familjärt. Hypermobilitet ger ofta en intermittent (då och då) djup värk, återkommande smärta mot slutet av dagen eller under natten i knän, fötter och/eller i fotleder. Hos barn som spelar piano, fiol e t c kan det engagera fingrarna i stället. Fysisk aktivitet och träning utlöser ofta ökad smärta. I sällsynta fall kan lätt ledsvullnad föreligga. På basen av i förväg definierade kännetecken som fastställer kvantiteten av överrörligheten i leder. är mycket sällan nödvändig. Om barnet deltar i vissa sporter och idrotter som fotboll eller gymnastik och får återkommade stukningar skall man träna muskelstyrka och använda ledskydd (funktionella stödbandage). Dagliga aktiviteter Hypermobilitet är ett godartat tillstånd som avtar med åldern. Familjen skall vara medveten om att den största risken är att man hindrar barnet att leva ett normalt liv. Barnen skall uppmuntras att fortsätta med normal aktivitetsgrad inklusive deltagande i vilken idrottsutövning som helst som de är intresserade av. Simplex-coxit Kallas även för toxisk synovit, irriterad höft, övergående synovit i höften. Utgjutning i höftleden av okänd orsak som går tillbaka av sig själv utan att ge någon skada. Det är den vanligaste orsaken till höftsmärta inom barnmedicinen. Det drabbar 2 till 3 % av barn i åldern 3 10 år. Det är vanligare hos pojkar i sådan grad att för varje flicka som drabbas går det 3 till 4 pojkar.

5 Höftsmärta och hälta. Höftsmärta kan yttra sig som smärta i ljumsken, övre delen av låret eller i sällsynta fall i knäet, vanligtvis av plötslig debut. Den vanligaste manifestationen är ett barn som vaknar med hälta eller som vägrar att gå. Kroppsundersökningen är typisk, hälta med minskad och smärtande rörlighet i höften. Vid 5 % av fallen är bägge höfterna engagerade. Röntgenundersökning är normal och utförs vanligen inte. Grunden i behandlingen är vila som skall stå i proportion till graden av smärta. Antiinflammatorisk medicinering (ej kortison) är ofta till hjälp för att minska smärtan. Vid mycket svåra episoder kan traktion av benet hjälpa. Tillståndet läker ofta utan behandling efter genomsnitt 6 till 8 dagar. Prognos Utmärkt, med fullt tillfrisknande hos mer än 99 % av barnen. Det är inte ovanligt att utveckla en ny episod av övergående synovit, vanligtvis mildare och mer kortvarig än den första episoden. 7) Patellofemoral smärta Främre knäsmärta Introduktion Patellofemoral smärta är det vanligaste belastningssyndromet hos barn. Denna grupp av tillstånd är ett resultat av upprepade rörelse- och ihållande träningsrelaterad skada i en speciell kroppsdel. De här tillstånden är mycket vanligare hos vuxna (tennis- eller golfarmbåge, karpaltunnelsyndrom e t c) än hos barn. Synonymer Patellofemoralt syndrom, chondromalacia patella, chondromalaci, främre knäsmärta. Patellofemoral smärta hänsyftar på utvecklandet av smärta i främre delen av knät i samband med aktiviteter som ger en ökad belastning över den patellofemorala leden (leden som bildas mellan knäskålen (patella) och den underliggande delen av lårbenet, femur). När smärtan åtföljs av förändringar i den bakomliggande ledytan av patella används termen chondromalacia (broskförändring) patella. Det är mycket ovanligt hos barn under 8 års ålder och blir allt vanligare under puberteten. Patellofemoral smärta är vanligare hos flickor. Det kan också vara vanligare hos barn med en ökad vinkling av knäet som vid kobenthet (genu valgum) eller hjulbenthet (genu varum) liksom hos dem med sjukdomar i patella (återkommande instabilitet eller dålig anpassning). De karakteristiska symptomen är främre knäsmärta som försämras av aktivitet såsom löpning, gång uppför eller nerför trappor, huksittande eller hopp. Smärtan försämras också vid långvarigt sittande med böjda knän.

6 Hur sätts diagnosen? Patellofemoral smärta hos friska barn är en klinisk diagnos (laboratorieprover eller avbildande undersökningar behövs inte). Smärtan kan framkallas genom att pressa knäskålen eller genom att utsätta knäskålen för press när den rör sig uppåt vid sammandragning av lårmuskeln (quadriceps). Vanligtvis behövs ingen behandling. Hos de flesta barn utan några bidragande sjukdomar (som vinkling av knäna eller patellär instabilitet) är det är ett godartat tillstånd som går över av sig själv. Om smärtan försvårar idrottsutövning eller dagliga aktiviteter så kan träningsprogram av quadriceps vara till hjälp. Kylning med is kan ge lättnad efter belastning. Vardagliga aktiviteter? Barnen skall delta i normalt liv. Graden av fysisk aktivitet skall anpassas för att upprätthålla smärtfrihet. Barn som är mycket aktivt idrottande kan använda knäskydd med knäskålsstöd. 8) Epifyseolys Glidning av okänd orsak i höftbenskulan genom tillväxtzonen (epifysen). Tillväxtzonen är en broskskiva genom benvävnaden. Den är den svagaste delen av benet och när den mineraliserats och förbenats slutar benet att växa. Det är en ovanlig sjukdom som drabbar 3 10 av barn. Den är vanligare under tonåren och hos pojkar. Övervikt förefaller vara en predisponerande faktor. Hälta och höftsmärta som försämras av fysisk aktivitet med minskad rörlighet i höften. Smärtan kan förläggas i den övre (2/3) eller nedre delen (1/3) av låret och ökar med aktivitet. Hos 15 % av barnen engagerar sjukdomen bägge höfterna. Hur sätts diagnosen? Kroppsundersökningen är typisk med minskad höftrörlighet. Diagnosen bekräftas vid röntgenundersökning som företrädesvis görs med axial eller grodprojektion. Kirurgisk stiftning (stabilisering av höftledskulan genom att operera in stift för att hålla den på plats). Prognos Beror på hur mycket höftbenshuvudet har glidit innan diagnosen sätts och graden av glidning. 9) Osteokondrit (avaskulär nekros) Inledning Ordet osteokondrit innebär bendöd. Det är en brokig grupp av sjukdomar med okänd orsak innebärande avbrutet blodflöde till den primära eller sekundära benkärnan i de engagerade

7 benen. Ben är vid födelsen huvudsakligen uppbyggda av brosk vilket är en mjukare vävnad som med tiden ersätts av mineraliserad och motståndskraftig vävnad, ben. Den här utvecklingen utgår från en speciell plats i varje ben, det s k ossifikationscentret och sprider sig med tiden till resten av benet. Osteokondrit hänsyftar på processen då blodförsörjningen går förlorad till ossifikationscentra i benen och den därpå följande ersättningen av läkande benvävnad. Smärta är huvudsymptom vid dessa sjukdomar. Diagnosen fastställs med bilddiagnostik. Röntgenundersökning visar fragmentering (öar i benet), kollaps (sönderfall), skleros (ökad täthet, benet ser vitare ut på röntgenfilmen) och ofta re-ossifikation (ny benbildning) som återställer benkonturen. Trots att det låter som ett svårartat tillstånd är det ganska vanligt hos barn och har med undantag för möjligheten till omfattande höftengagemang en utmärkt prognos. Vissa former av osteokondrit är så vanliga att de anses vara normalvarianter av benutveckling (Severs sjukdom). Andra kan innefattas under begreppet belastningssyndrom (Osgood-Schlatter, Sinding- Larsen-Johanssons sjukdom). 9.1) Perthes sjukdom Avaskulär nekros av lårbenshuvudet (den del av lårbenet som sitter närmst höftleden). Det är inte en vanlig sjukdom, ses hos 1 av barn. Det är vanligare hos pojkar (4 till 5 pojkar per insjuknad flicka) mellan 3 och 12 års ålder, särskilt hos barn i 4 till 9 års ålder. De flesta barnen debuterar i form av hälta och mer eller mindre höftsmärta, ibland ingen smärta alls. Vanligtvis engageras bara ena höften men i ungefär 10 % av fallen drabbas bägge höfterna. Hur sätts diagnosen? Rörligheten i höftleden är nedsatt och kan vara smärtande. Röntgenundersökning kan vara normal i början av förloppet men visar senare försämring som beskrevs i inledningen. Skelettscintigrafi och undersökning med magnetkamera upptäcker sjukdomen tidigare än vanlig röntgenundersökning. Barn med Perthes sjukdom skall alltid remitteras till barnortoped. beror på svårighetsgrad av sjukdomen. I lindriga fall kan det räcka med observation. Vid svårare fall så är målet med behandlingen att höftleden skall omsluta höftledskulan så att den återfår sin runda form när nybildningen av ben startar. Denna målsättning kan uppnås i varierande grad genom att använda abduktionsortos (yngre barn) eller genom att kirurgiskt förändra lårbenet (kilosteotomi då man tar ut en benskiva för att få ledhuvudet bättre på plats hos äldre barn).

8 Prognos Denna beror på hur omfattande förändringarna av ledhuvudet är (ju mindre ju bättre) liksom åldern på barnet (bättre om åldern är under 6 år). Hela processen (från fragmentering till regeneration) tar mellan 12 och 18 månader att fullbordas. 2/3 av höfterna i hela gruppen har en god långtidsprogrnos på röntgen. Vardagsaktiviteter Detta beror på vilken behandling som används. Barn som enbart observeras skall undvika hård belastning på höften (hopp och löpning). Emellertid skall man upprätthålla en i andra avseenden normal skolgång och delta i alla andra aktiviteter som inte innebär en uttalad belastning. 9.2) Osgood-Schlatters sjukdom Denna beror på upprepat skada på benkärnan i tuberositas tibiae (en liten benknöl på underbenets övre del) under patellarsenan (senan under knäskålen). Den förekommer hos ungefär 1 % av tonåringar och är vanligare hos dem som idrottar. Smärtan försämras av aktiviteter som löpning, hopp, trappgång eller knästående. Diagnosen fastställs vid kroppsundersökningen genom en mycket typisk ömhet eller smärta ibland kombinerad med svullnad av senfästet för patellarsenan i skenbenet. Röntgenundersökning kan vara normal eller visa små fragment av ben i området för tuberositas tibiae (knölen på skenbenet). består av att anpassa aktivitetsgraden för att uppnå smärtfrihet, kyla med is efter idrott samt vila. Det läker ut med tiden. 9.3) Kalkaneus-apofysit Den kallas också Severs sjukdom. Det är en osteokondrit i kalkaneusapofysen (hälbenet) troligen framkallat av draget från akillessenan. Detta är en av de vanligaste orsakerna till hälsmärta inom barnmedicinen. Sjukdomen är relaterad till aktivitet och är vanligare hos pojkar. Den börjar vanligen i 6 till 10 års ålder med hälsmärta och ibland hälta efter träning. Diagnosen ställs vid kroppsundersökning. Det finns ingen anledning till särskild behandling annat än att anpassa graden av aktivitet för att nå smärtfrihet och om detta inte hjälper använda hälkil och lämpliga skor. Det läker ut med tiden. 9.4) Freibergs sjukdom Osteokondrit i andra mellanfotbenets ledhuvud. Orsaken är antagligen upprepade småskador. Det är ett ovanligt tillstånd och de flesta drabbar tonårsflickor. Smärtan ökar med aktivitet. Kroppsundersökningen visar en ömhet under ledhuvudet på andra mellanfotsbenet och ibland också svullnad. Diagnosen ställs med röntgenundersökning fast det kan ta två veckor från symptomdebut innan förändringarna syns. består av vila och en avlastning under mellanfotsbenet. 9.5) Scheuermanns sjukdom Scheuermanns sjukdom eller juvenil kyfos (puckelrygg hos barn) är en osteokondrit i ringapofysen på kotorna. Den är vanligare hos tonårspojkar. De flesta barn med denna sjukdom har dålig hållning med eller utan ryggsmärta. Smärtan är relaterad till aktivitet och kan avta vid vila. Diagnosen misstänks vid undersökningen (vinkling av ryggen) och fastställs

9 med röntgenundersökning. För att Scheuermanns sjukdom skall fastställas måste barnet har oregelbundenhet i kotorna med en främre vinkel av 5 på åtminstone tre kotor i följd. Scheuermanns sjukdom behöver vanligtvis inte annan behandling än att anpassa graden av aktivitet för barnet samt observation och vid svåra fall korsett.

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Kategorisk indelning av skador

Kategorisk indelning av skador Kategorisk indelning av skador Ø Ø Ø Ø Ø Olycksfallskador Stukningà Bristningar i ledband Sträckning à Bristning i muskelvävnader Spricka/frakturà Bristning i skelett luxation/urled vridningà Bristning

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal

Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal Inledning Sveriges äldre befolkning ökar och det innebär att vi måste vara aktiva och arbeta på ett bra sätt. Hilma är en gränsöverskridande samverkansform

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Syftet med träningsprogrammet är att bibehålla/öka rörlighet och förbättra sensomotorisk kontroll. Sensomotorisk kontroll definieras som förmågan att utföra

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

En klinik specialiserad på artroskopi och svårare ledoperationer. Teknik och rehabilitering inför KORSBANDSOPERATION PÅ ARTROKLINIKEN I SÖDERKÖPING

En klinik specialiserad på artroskopi och svårare ledoperationer. Teknik och rehabilitering inför KORSBANDSOPERATION PÅ ARTROKLINIKEN I SÖDERKÖPING En klinik specialiserad på artroskopi och svårare ledoperationer Teknik och rehabilitering inför KORSBANDSOPERATION PÅ ARTROKLINIKEN I SÖDERKÖPING Söderköpings Djurklinik/Artrokliniken Söderköpings Djurklinik/Artrokliniken

Läs mer

Tag hand om hundens leder

Tag hand om hundens leder Tag hand om hundens leder En informationsguide för hundägare Länge leve friheten! Många år med ett aktivt liv sätter sina spår Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader är bara några av de aktiviteter

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Ta hand om din hälsa när du är gravid

Ta hand om din hälsa när du är gravid Ta hand om din hälsa när du är gravid vikten av både träning och vila! Graviditet är inget hinder för att vara fysiskt aktiv utan tvärtom! Du kan göra många hälsovinster genom att vara aktiv och minska

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros

Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Patientinformation Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Glucosamine ratiopharm används för att lindra symtomen vid mild till måttlig knäledsartros. Kanske har du

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Smärta och Landstinget Halland Stefan Bergman Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Ickemalign Smärta Smärta som varat längre än förväntad läkningstid Smärta

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL INLEDNING Som tränare möter vi alla sorters löpare: de som springer för att det är skönt att komma ut en stund, de som tränar inför tävlingar i motions- eller mastersklasser

Läs mer

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag.

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. Ända sedan stretching blev ett begrepp har det tvistats om

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Tomas Isaksson öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20090601 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Att leva med. Polyneuropati

Att leva med. Polyneuropati Att leva med Polyneuropati Att leva med polyneuropati Det är trist att så få känner till sjukdomen Samhällsfrågor har alltid varit viktiga i Hellen Ohlins liv, uppvuxen som hon är i en familj där både

Läs mer

Att leva med. Skolios

Att leva med. Skolios Att leva med Skolios Att leva med skolios Ridningen har hjälpt mig att hålla humöret uppe Lina Halldin har genomgått två stora operationer på grund av skolios. Hon vurmar för hästar och ridning och har

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år.

På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år. Allmän information På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år. Det är naturligt att känna sig orolig inför en operation. Oron kan minskas och tillfrisknandet påskyndas

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Suzanne Werner IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrottsskador Traumatiska skador Överbelastningsskador IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrott

Läs mer

Artroskopi av knäled

Artroskopi av knäled ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Artroskopi av knäled - Patientinformation Information till dig som ska genomgå en artroskopi av knäled Vid ditt mottagningsbesök beslutades att du skulle genomgå

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

Främre korsbandsplastik

Främre korsbandsplastik Främre korsbandsplastik Knäleden Knäleden är leden mellan lårben, underben och knäskål. Ledytorna är klädda med ledbrosk och glider lätt mot varandra. Mellan lår- och underben finns meniskerna, en inre

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Prosit! Artros = ledförslitning?

Prosit! Artros = ledförslitning? Prosit! Årets värsta influensatid tycks vara här. Var och varannan människa ligger hemma i feberfrossa eller går omkring och nyser och snorar. För att klara sig undan ska man vara extra noggrann med hygienen.

Läs mer

När din hund får artros

När din hund får artros ELIXIR När din hund får artros Box 334, 192 30 Sollentuna. Tel. 08-623 64 40. Fax 08-623 64 80 2 Det vanligaste ledproblemet hos både människor och djur Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Ofta

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Förstå din hunds. Ledhälsa

Förstå din hunds. Ledhälsa Förstå din hunds Ledhälsa Varför är god ledrörlighet så viktigt? Ledsjukdom är ett av de vanligaste tillstånd som påverkar hundar. Man uppskattar att så många som en av fem hundar över ett års ålder drabbas

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Att förebygga överbelastnings- skador Träna långsiktigt

IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Att förebygga överbelastnings- skador Träna långsiktigt IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Som idrottsaktiv kan du råka ut för skador av olika slag. Skador innebär alltid träningsavbrott och oftast går det en tid innan du är tillbaka och kan träna och

Läs mer

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik 2013-10-15 Icke opererade patellarfrakturer Vertikala frakturer- ingen ortos, full rörlighet och belastning direkt men minskad aktivtitet

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer