Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009."

Transkript

1 DIN EKONOMI 2008 Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än AV ANNIKA CREUTZER På plussidan hittar Privata Affärer följande när vi granskar förutsättningarna för det nya året: Löntagarna får ännu en sänkning av inkomstskatten. Många småhusägare får en rejäl skattesänkning. Alla som äger svenska aktier kan räkna med en ny rekordutdelning under våren. Men det finns grupper som hamnar på minus: För garantipensionärer och studenter blir det kärvare. Dessutom får vi alla känna av att maten blir dyrare. Det är goda tider för svensk ekonomi. Men nu syns allt fler tecken på en konjunkturavmattning. Samtidigt tar inflationen fart. Vill det sig riktigt illa hamnar vi i stagflation stigande priser och ökad arbetslöshet. Det mesta ser ändå bra ut för svensk ekonomi och för hushållen. Enkelt uttryckt kan vi se hur kakan Sverige fortsätter att växa och de allra flesta av oss får en del av kakan. Det blir vissa förändringar i skatter 2008, vilket innebär att de som prickar rätt kan få ett rejält tillskott. Förmögenhetsskatten försvann redan Men nu kommer taket för fastighetsskatten på högst kr, vilket gynnar många med hus i attraktiva områden. Här är det nya privatekonomiska året i siffror Varje år förändras pensioner, studiemedel, skattesatser och mycket annat. Nu är alla basbelopp och andra viktiga nyckeltal för 2008 klara. Privata Affärer har sammanställt de viktigaste siffrorna. Basbeloppen ligger till grund för många skatter och bidrag. I dag har vi tre basbelopp att hålla redan på. Här är beloppen för 2008 och skillnaden mot Prisbasbeloppet kr (+700 kr) Prisbasbeloppet baseras på prisförändringar från mitten av 2006 till mitten av 2007 och används för att beräkna olika förmåner som sjukoch föräldrapenning, garantipension och studiemedel. Den är också med i beräkningen av bilförmån. Garantipensionen höjs med en dryg hundralapp. För ogifta födda Garantipension Garantipension 2007 kr/mån 2008 kr/mån Förändr. kr Född 1937 eller tidigare, ogift Född 1937 eller tidigare, gift Född 1938 eller senare, ogift Född 1938 eller senare, gift Lägsta pensionsgrundande inkomst eller tidigare blir den högsta garantipensionen kr/mån och för gifta kr/mån. För garantipensionärer födda 1938 eller senare är motsvarande belopp kr respektive kr. Garantipensionen är skattepliktig. Studiemedlen höjs med 128 kr för en fyraveckorsperiod. Totalbeloppet för fyra veckor blir kr, varav kr är studiebidrag. Fribeloppet, inkomst utan att studiemedel sänks, stiger från kr till kr. Sjukpenningen blir 2008 motsvarande 79,12 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten som högst får vara 7,5 prisbasbelopp. Den maximala sjukpenningen höjs med 11 kr till 666 kr per kalenderdag. Föräldrapenningen har ett tak på tio prisbasbelopp. Taket är därmed Sjukpenning Kalenderdagsberäknad sjukpenning 2007 kr/dag 2008 kr/dag Förändr. kr Lägst Högst Sjukpenninggrundande inkomst 2007 kr/år 2008 kr/år Förändr. kr Lägst Högst kr eller i månadslön. Det förhöjda prisbasbeloppet kr (+700 kr) Detta basbelopp används för att beräkna pensionspoäng inom det gamla pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet kr ( kr) Inkomstbasbeloppet styrs av hur inkomsterna, inte priserna, har stigit. 50 JANUARI 2008 PRIVATA AFFÄRER

2 flesta hushållen Köpfesten fortsätter. De flesta hushållen kan räkna med att få det bättre Föräldrapenning Föräldrapenning 2007 kr/dag 2008 kr/dag Förändr. kr Grundnivå Lägstanivå (90 dagar) för födda fr o m 1 juli 2006 Högsta ersättning (390 dagar) Det används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst. Det är 7,5 inkomstbasbelopp, så taket 2008 blir kr i årsinkomst efter avdrag för pensionsavgift och grundavdrag. Det innebär en höjning från kr i månaden till kr. Inkomstbasbeloppet styr också vilka som räknas som tiotaggare, d v s vilka privatanställda tjänstemän som kan få möjlighet av sin arbetsgivare att förvalta en större del av premien till avtalspensionen själv. Inkomsten ska vara över tio inkomstbasbelopp (ITP-avtalet). Andra steget av jobbavdraget kommer också. Det är egentligen inget avdrag utan en skattesänkning för alla med löneinkomster. Läs mer om skattesänkningar på nästa sida. Inkomstindex Inkomstindex styrs av den allmänna inkomstnivån. Det har stigit med 4,5 procent. Det används för uppräkning av inkomst- och tilläggspensioner men då gäller inkomstindex minus 1,7 procentenheter. Detta kallas följsamhetsindex och blir följaktligen 2,8 procent. Det är så mycket som inkomst- och tilläggspensioner räknas upp med Familjestöd Barnbidraget är även i fortsättningen kr i månaden. Pensionerna höjs, men det är skillnad på vilken pension det gäller. Garantipensionen höjs bara med prisutvecklingen, inflationen, och det gör att höjningen inte blir större än 1,7 procent. Samtidigt väntas inflationen bli 2,7 procent i genomsnitt under 2008, vilket gör att garantipensionärerna får sämre köpkraft. Samma gäller för studenterna som får en uppräkning med 1,7 procent. För övriga pensionärer går det jämnt upp. Tilläggspensionen och inkomstpensionen höjs med ca 2,8 procent. Avtalspensionerna höjs med 1,7 2,2 procent beroende på avtal. Det blir en del försämringar för den som är sjuk när den sjukpenninggrundande inkomsten ska räknas ned ytterligare något. Men höjt prisbasbelopp ger ändå en liten höjning. Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser Fondkommission, har under många år gett goda prognoser och ofta prickat mest rätt. Han menar att vår köpkraft förstärks även De disponibla inkomsterna väntas öka med knappt 6 procent i löpande priser. Med hans bedömning av inflationen på 2,7 procent ger det en ökning av köpkraften med ca 3 procent. Med andra ord fortsätter köpfesten om än i något mindre omfattning än Räntorna väntas också stiga något under För hushållen innebär det att både ränteutgifter och ränteinkomster går upp. Nettot väntas dock ge hushållen ett minus på 13 miljarder, enligt Svensson. Detta kan jämföras med jobbavdraget Underhållsstödet är kr i månaden. Det är inga förändringar i maxtaxan för barnomsorgen Däremot har vissa kommuner redan nu aviserat att ta bort den betalningsfria månaden för fritidsverksamheten. Från den 1 juli 2008 ges en möjlighet, för de kommuner som vill, att erbjuda föräldrar med barn som är mellan 1 och 3 år gamla ett skattefritt vårdnadsbidrag på maximalt kr i månaden. En jämställdhetsbonus införs också från den 1 juli. Reformen innebär att en arbetande förälder kan få en bonus på maximalt kr i månaden under förutsättning att föräldrarna delar på uttaget av föräldrapenning. Hur stor bonusen blir för den enskilde styrs dels av inkomsten, dels av i vilken utsträckning föräldrarna delar på föräldrapenningen. som stärker vår kassa med 10 miljarder. Och vi kan glädja oss åt ännu högre aktieutdelningar till hushållen Enligt Sven-Arne Svenssons beräkningar får hushållen 45 miljarder, 5 mer än under Viktiga datum Datum du ska hålla koll på 2008: 31/1 Sista dagen för arbetsgivare att skicka ut kontrolluppgifter för inkomståret /2 Nu måste du senast ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster. 12/2 Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta, om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än kr. Fr o m 13/2 lägger Skatteverket på en skuldränta. 12/3 Förfallodagen för underskott av slutlig skatt för dem som fick sitt slutskattebesked i december Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. 18/4 Senast denna dag ska du ha fått din förtryckta inkomstdeklaration. 5/5 Inkomstdeklarationen för inkomståret 2007 ska lämnas senast denna dag. Det gäller även näringsidkare och bolag. Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskottet av slutlig skatt beräknas till högst kr. Fr o m 6/5 lägger Skatteverket på en skuldränta. 2/6 Du som bor utomlands ska ha lämnat din inkomstdeklaration för inkomståret /12 Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare. Källa: Skatteverket, Institutet för privatekonomi m fl. PRIVATA AFFÄRER JANUARI

3 DIN EKONOMI 2008 Skatter och jobbavdrag som påverkar din ekonomi Om du hittills betalat förmögenhetsskatt och bor i en högt taxerad villa blir du en skattevinnare Men har du stora uppskov kan vinsten krympa ordentligt. Och har du inget jobb tillhör du förmodligen förlorarna. Inte sedan den stora skattereformen genomfördes 1991 har skattereglerna förändrats så mycket som kring detta årsskifte. En del slår igenom redan i deklarationen 2008 och gällde alltså redan för inkomståret 2007: Avskaffad förmögenhetsskatt. Du behöver alltså inte tänka på någon planering för sänkt förmögenhetsskatt i december Höjd avdragsgräns. Nu höjs avdraget under inkomst av tjänst från till kr. För inkomståret 2008 som vi deklarerar 2009 kommer de AV ANDERS ANDERSSON stora förändringarna av bostadsskatterna som mötts av så kraftig kritik. Men även andra förändringar genomförs. Dessutom justeras inkomstgränserna för när det blir statlig skatt på 20 eller 25 procent. Här är de viktigaste förändringarna: Fastighetsavgift ersätter fastighetsskatt Fastighetsskatten ersätts av en ny skatt som kallas kommunal fastighetsavgift på högst kr. Beloppet ska inflationsuppräknas varje år. Om taxeringsvärdet ligger under kr blir avgiften i stället 0,75 procent av taxeringsvärdet, i stället för 1 procent som i dag. Regeln om begränsning av tomtvärdet tas bort, vilket kan ge höjd skatt för dem som har hus på arrendetomt. Skattereduktionen om att villaskatten får vara högst 4 procent av hushållets totala inkomst blir kvar endast för pensionärer. Någon frysning av taxeringsvärdet blir det inte heller. Så i deklarationen tas skatten ut på hela det nya taxeringsvärdet och det kan betyda att den nya skatten kan bli högre än vad den gamla fastighetsskatten var för hus med lågt taxeringsvärde. De som byggt ett nytt hus blir även i fortsättningen befriade från villaskatten under de första fem åren. Under de följande fem åren blir det halv skatt. På villor utomlands ska det inte bli någon skatt alls. För flerfamiljshus, både hyreshus och hus med bostadsrätter, bli skatten kr per lägenhet, dock högst 0,4 procent av värdet på husets bostadsdel. Schablonintäkten som föreningarna betalar ska tas bort. Dessa två förbättringar bör betyda sänkta avgifter för dig som bor i bostadsrätt. Höjd reavinstskatt För alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, höjs kapitalvinstskatten (reavinstskatten) från 20 till 22 procent på alla försäljningar som görs från och med den 1 januari Det är kontraktsdagen som avgör. Så för den som skriver köpekontrakt i december 2007 för ett hus med inflyttning till våren blir skatten 20 procent. Det blir 20 procent i skatt även på gamla uppskjutna reavinster (uppskov), men endast om dessa skattas av i samband med deklarationen I Privata Affärer nummer 11/2007 fanns beräkningar på när det lönar sig att betala in skatt på uppskjutna reavinster tidigare än vad man är tvungen till. Ny uppskovsskatt Reglerna för uppskov försämras på flera olika sätt: Om du har fått uppskov med Fler skattenyheter för 2008 Där inget annat anges gäller förändringen från den 1 januari Reseavdrag Avdraget för resor med egen bil mellan bostad och arbete i tjänsten höjs med 50 öre per mil till 18,50. Avdrag för resor med förmånsbil höjs till 9,50. För dieseldrivna förmånsbilar höjs avdraget till 6,50. Resor till och från arbetet kan dras av i de fall de överstiger kr. Arbete på annan ort Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete och vid dubbel bosättning får dras av under den första månaden. Avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning får göras under längst två år. För gifta och sambor får avdrag göras även efter denna tid om den dubbla bosättningen kan motiveras av makens eller sambons förvärvsverksamhet och då under sammanlagt längst fem år. Bilförmån Bilförmån 2008 beräknas med hjälp av statslåneräntan per 30 november Så här räknar du ut: 9 procent av bilpriset i Skatteverkets prislista inklusive värdet av all extrautrustning (fast telefon undantagen) = bilens SV-värde. (Om bilen har ett SV-pris högre än kr så lägg även på 20 procent av den del av nypriset som överstiger denna nivå.) SV-värde x 3, kr = bilförmånen. Lånedator Förmån av lånedator ska värderas till kr ska förmånen värderas till marknadsvärdet. Förmånliga lån Om arbetsgivaren ger ett räntefritt eller räntebilligt lån är förmånen skattepliktig. Ränteförmånen beräknas utifrån statslåneräntan per 30 november 2007, vilken var 4,16 procent, plus en procentenhet jämfört med faktisk ränta. Ett helt räntefritt lån ska alltså förmånsbeskattas för ett belopp som motsva- 52 JANUARI 2008 PRIVATA AFFÄRER

4 Från och med nästa år kan resor till och från jobbet dras av i de fall de överstiger kr. FOTO: SCANPIX att betala vinstskatt får du varje år en ny extraskatt på 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Den som har 1 miljon i uppskov får alltså kr om året i extraskatt ända tills uppskovet skattas av. Att man på detta sätt beskattar även gamla uppskov har av en del betecknats som retroaktiv lagstiftning. Uppskovet vid en försäljning från och med 2008 får vara högst 1,6 miljoner kr. Om du säljer med 2 miljoner i vinst måste alltså kr beskattas direkt. När en bostad överlåts genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste skatten på gamla uppskov normalt betalas. Undantag görs dock för bodelning efter skilsmässa och för arv till make, sambo eller minderåriga barn. Uppskovsreglerna blir hårdare än i dag när bostaden man köper är billigare än den man säljer. Om du säljer en bostad för 3 miljoner med 1,5 miljoner i vinst och köper en för 2 miljoner får du uppskov med endast en halv miljon (vinsten minus mellanskillnaden). Sänkt pensionsförsäkringstak Nästa år får en anställd dra av högst kr i premie för pensionsförsäkring. Sänkningen blir störst för höginkomsttagare, som för 2007 har ett tak på kr, medan taket för dem som har under kr i årsinkomst är kr för Företagare och andra som saknar vanlig tjänstepension får inga försämringar av reglerna. Förbättrat jobbavdrag För inkomståret 2007 infördes ett särskilt jobbskatteavdag som i deklarationen ger en extra skattereduktion åt dem som har arbete av anställning eller jobbar i egen firma, alltså inte till dem som exempelvis har pension, sjukpenning eller föräldrapenning. Detta jobbskatteavdrag, som man får automatiskt utan ansökan i deklarationen, blir högre Det ökar klyftorna mellan dem som har jobb och dem som inte har. rar 5,16 procent av lånebeloppet. Alkoholskatt Skatten på öl höjs. En 50 cl ölburk med 5,2 volymprocent blir 62 öre dyrare. Men skatten på vin sänks och en 75 cl flaska blir knappt 50 öre billigare. Tobaksskatt Skatten på en cigarett höjs med 3 öre från 28 till 31 öre. På röktobak höjs den från 975 till kr per kilo och på snus från 246 till 336 kr. Däremot höjs inte skatten på cigarrer. Kostförmån Schablonvärdet för en fri lunch eller middag höjs till 70 kr. Värdet av fri frukost är 35 kr och helt fri kost (frukost, lunch och middag) värderas till 175 kr. Energiskatter Koldioxidskatten höjs med 6 öre per kg koldioxid. Koldioxidskatten kommer därmed att vara 101 öre/kg koldioxid efter höjningen. Energiskatten på diesel miljöklass 1 och 2 höjs med 20 öre per liter. Koldioxid- och energiskattehöjningarna innebär för konsumenterna en total skattehöjning med 28,7 öre per liter för bensin, 55 öre per liter för diesel och med 292,50 kr per kubik för eldningsolja. Fordonsskatten för dieseldrivna personbilar som beskattas efter vikt sänks med 4,5 procent. För dieselbilar som beskattas efter utsläpp av koldioxid sänks skatten med ett belopp som motsvarar denna sänkning. Om skatteskyldigheten för dessa bilar inträder den 1 januari 2008 eller senare är sänkningen större. Fordonsskatten höjs med 45 procent för de flesta lätta lastbilar och bussar. Den lägre energiskattesatsen på el för förbrukning i hushålls- och servicesektorerna i vissa kommuner i norra Sverige sänks med totalt 3,25 öre per kwh (inklusive moms och indexuppräkning). För dessa sektorer i södra Sverige kommer samtidigt skatten på el att höjas med totalt 0,63 öre per kwh på grund av indexuppräkning. PRIVATA AFFÄRER JANUARI

5 Lönsamt att jobba för den som fyllt 65 år En anställd med kr i månadslön får 2008 sänkt inkomstskatt med 480 kr i månaden i jämförelse med Det beror på jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag. Den som har samma inkomst i form av pension får endast 210 kr i skattesänkning. Men för en pensionär som får hälften av den inkomsten som pension och hälften som arbetsinkomst blir sänkningen hela 640 kr. Anledningen är att jobbskatteavdraget är högre för den som fyllde minst 65 år under året före inkomståret. För den som fyllt 65 år lönar det sig alltså extra mycket att försöka få en arbetsinkomst. Den del av lönen som ligger mellan grundavdraget och kr beskattas i princip inte alls, på grund av jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget sänker skatten ungefär så här mycket för inkomsten 2008 för en anställd som inte är pensionär: Jobbskatteavdraget Månadsinkomst Sänkning/mån 2008 genom jobbskatteavdrag kr 750 kr kr 950 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr och mer kr Här är nivåerna för jobbskatteavdraget under Räntor Stor osäkerhet på räntefronten Konjunkturen och inflationen är de största frågetecknen för experterna Det är länge sedan som landets ränteexperter var så oeniga som i dag. Riksbanken vandrar en svår balansgång mellan inflationstryck och konjunkturnedgång. Den som är i färd med att låna till bostad eller lägga om bolån, har det inte lätt just nu. Ränteutvecklingen är ett enda stort frågetecken. Att binda räntan kan vara en bra affär eller inte. Det beror alldeles på hur Riksbanken väljer att agera framöver. I början av 2007 var det mycket lättare att förutse hur räntan skulle utveckla sig. Då var Sverige fortfarande inne i en bubblande högkonjunktur och ränteexperterna var rörande eniga om att räntan skulle fortsätta uppåt under året. Det var bara hastigheten på uppgången som varierade i prognoserna. Men nu befinner sig Riksbanken onekligen i en prekär situation, säger Robert Lägre avgifter för pensionärer Regeringens politik att premiera dem som arbetar ger inte bara ökat jobbskatteavdrag åt pensionärerna. Även arbetsgivaren stimuleras att ge jobb åt den som fyllt 65 år. För pensionärer födda 1938 eller senare sänktes de sociala avgifterna 2007 till 10,21 procent, och den avgiften betalas så småningom tillbaka i form av höjd pension. Äldre pensionärer som inte fick den lättnaden kände sig då missgynnade. Från och med inkomståret 2008 slopas därför löneskatten för anställda som är födda 1937 eller tidigare. För dessa blir det inga sociala avgifter alls. Det här betyder att det blir skattemässigt fördelaktigt för en pensionär med eget aktiebolag att ta ut lön ur bolaget för att få jobbskatteavdrag och sänkta sociala avgifter. Nya inkomstgränser Gränserna för när det börjar bli statlig skatt höjs som vanligt i takt med inflationen höjs inkomstgränsen före grundavdrag. Gränsen för 20 procents statlig skatt höjs till kr. Motsvarande gräns för 25 Bergqvist, chefsekonom på SEB. Det är framför allt två faktorer som förmodligen vållar ledamöterna en hel del bryderier just nu. För det första är det frågan om vart konjunkturen är på väg. Enligt många bedömare är konjunkturen nära toppen samtidigt som sysselsättningen ökar och lönerna stiger. På många håll är det brist på arbetskraft och produktiviteten har bromsat in. Den andra frågan gäller inflationen. Den senaste tiden har stigande livsmedelspriser och energipriser pressat upp inflationstrycket i ekonomin. En del ränteanalytiker tror därför att Riksbanken tvingas höja räntan ytterligare under det nya året för att dämpa inflationshotet. Andra menar att konjunkturnedgången kommer snabbare än vad man tidigare har befarat och att räntan i stället snart ska börja sänkas. Vi tror inte att Riksbanken orkar höja räntan en gång till, säger Robert Bergqvist. Räntan toppar därmed på 4 procent och nästa steg blir en sänkning. Skälet är att vi ser att den internationella konjunkturen bromsar in och drar med sig procents statlig skatt höjs till kr. Också grundavdraget justeras upp med inflationen. För 2008 blir den justeringen kr. För den som har mer än kr i inkomst förändras grundavdraget från kr till kr. Moms var tredje månad Redan för inkomståret 2007 infördes mer fördelaktiga 3:12-regler för företagare med aktiebolag. Dessa kan nu ta ut mer i utdelning med 20 procents skatt. För 2008 utlovade regeringen sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag. Men efter protester från EU har reformen skjutits på framtiden. Även reformen om att göra det lättare att 0 Sverige i fallet. Räntan skulle alltså till och med 0 kunna vara lägre i slutet av 2008 jämfört med slutet av 2007, hävdar SEB. Vi tror att Riksbanken sänker räntan till 3,5 procent under nästa år, säger Robert Bergqvist Andra analytiker tror däremot på ett oförändrat ränteläge i slutet av Mats Kinnwall, chefsanalytiker på Handelsbanken, säger att mycket hänger på utvecklingen i USA. Huvudscenariot är att konjunkturnedgången i USA fortsätter och att centralbanken sänker räntan ytterligare. Men det blir en relativt mjuk avmattning. Marginalerna för de svenska företagen minskar och det talar för en stigande inflation. Vi tror att räntan i Sverige höjs en gång under 2008, förutsatt att ekonomin i USA inte går in i väggen, säger Mats Kinnwall. JOHAN MARKWALL ANNA BJÖRE Läs även Klas Eklunds räntekrönika på sidan 14. få F-skattesedel får vänta. Från och med 2008 kan däremot många företagare glädja sig åt att de bara behöver betala in moms var tredje månad. Den som nu betalar in moms varje månad får automatiskt rätt att momsredovisa var tredje månad. Den som av någon anledning vill redovisa varje månad måste före den 15 januari 2008 ansöka om att få göra det. På en punkt blir det försämringar för småföretagarna Det gäller den rabatt på arbetsgivaravgiften som hittills funnits. Under 2007 fick arbetsgivaravgifterna sättas ned med 2,5 procent, dock högst kr i månaden, hälften så mycket som Under det nya året försvinner den rabatten helt. 54 JANUARI 2008 PRIVATA AFFÄRER

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Plånboksnyheter 2017

Plånboksnyheter 2017 Plånboksnyheter 2017 Privatekonomi Januari, 2017 Plånboksnyheter 2017 Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Positiv start på det nya årtusendet

Positiv start på det nya årtusendet Pressmeddelande Från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Stockholm den 20 september 1999 Kommentar till budgetpropositionen: Positiv start på det nya årtusendet De flesta hushåll kan se fram

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2001-09-20 Välkommet stöd till småbarnsfamiljer Förändringarna är som vanligt många för hushållen. Det positiva med denna budgetproposition

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2002-09-06 Valet 2002: Guldregn över barnfamiljerna! Institutet för privatekonomi på FöreningsSparbanken har gjort en granskning av

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG Sammanfattning För pensionärer med låga inkomster påverkas bostadstillägget kraftigt av att äga ett mindre fritidshus eller ha en ekonomisk

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2004-11-09 Prognos för 2005 Pensionärerna är förlorare Höjt grundavdrag och ytterligare kompensation för egenavgiften ökar hushållens

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och övriga förmåner inom socialförsäkringen för dig som är pensionär. Du kan

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer