Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009."

Transkript

1 DIN EKONOMI 2008 Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än AV ANNIKA CREUTZER På plussidan hittar Privata Affärer följande när vi granskar förutsättningarna för det nya året: Löntagarna får ännu en sänkning av inkomstskatten. Många småhusägare får en rejäl skattesänkning. Alla som äger svenska aktier kan räkna med en ny rekordutdelning under våren. Men det finns grupper som hamnar på minus: För garantipensionärer och studenter blir det kärvare. Dessutom får vi alla känna av att maten blir dyrare. Det är goda tider för svensk ekonomi. Men nu syns allt fler tecken på en konjunkturavmattning. Samtidigt tar inflationen fart. Vill det sig riktigt illa hamnar vi i stagflation stigande priser och ökad arbetslöshet. Det mesta ser ändå bra ut för svensk ekonomi och för hushållen. Enkelt uttryckt kan vi se hur kakan Sverige fortsätter att växa och de allra flesta av oss får en del av kakan. Det blir vissa förändringar i skatter 2008, vilket innebär att de som prickar rätt kan få ett rejält tillskott. Förmögenhetsskatten försvann redan Men nu kommer taket för fastighetsskatten på högst kr, vilket gynnar många med hus i attraktiva områden. Här är det nya privatekonomiska året i siffror Varje år förändras pensioner, studiemedel, skattesatser och mycket annat. Nu är alla basbelopp och andra viktiga nyckeltal för 2008 klara. Privata Affärer har sammanställt de viktigaste siffrorna. Basbeloppen ligger till grund för många skatter och bidrag. I dag har vi tre basbelopp att hålla redan på. Här är beloppen för 2008 och skillnaden mot Prisbasbeloppet kr (+700 kr) Prisbasbeloppet baseras på prisförändringar från mitten av 2006 till mitten av 2007 och används för att beräkna olika förmåner som sjukoch föräldrapenning, garantipension och studiemedel. Den är också med i beräkningen av bilförmån. Garantipensionen höjs med en dryg hundralapp. För ogifta födda Garantipension Garantipension 2007 kr/mån 2008 kr/mån Förändr. kr Född 1937 eller tidigare, ogift Född 1937 eller tidigare, gift Född 1938 eller senare, ogift Född 1938 eller senare, gift Lägsta pensionsgrundande inkomst eller tidigare blir den högsta garantipensionen kr/mån och för gifta kr/mån. För garantipensionärer födda 1938 eller senare är motsvarande belopp kr respektive kr. Garantipensionen är skattepliktig. Studiemedlen höjs med 128 kr för en fyraveckorsperiod. Totalbeloppet för fyra veckor blir kr, varav kr är studiebidrag. Fribeloppet, inkomst utan att studiemedel sänks, stiger från kr till kr. Sjukpenningen blir 2008 motsvarande 79,12 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten som högst får vara 7,5 prisbasbelopp. Den maximala sjukpenningen höjs med 11 kr till 666 kr per kalenderdag. Föräldrapenningen har ett tak på tio prisbasbelopp. Taket är därmed Sjukpenning Kalenderdagsberäknad sjukpenning 2007 kr/dag 2008 kr/dag Förändr. kr Lägst Högst Sjukpenninggrundande inkomst 2007 kr/år 2008 kr/år Förändr. kr Lägst Högst kr eller i månadslön. Det förhöjda prisbasbeloppet kr (+700 kr) Detta basbelopp används för att beräkna pensionspoäng inom det gamla pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet kr ( kr) Inkomstbasbeloppet styrs av hur inkomsterna, inte priserna, har stigit. 50 JANUARI 2008 PRIVATA AFFÄRER

2 flesta hushållen Köpfesten fortsätter. De flesta hushållen kan räkna med att få det bättre Föräldrapenning Föräldrapenning 2007 kr/dag 2008 kr/dag Förändr. kr Grundnivå Lägstanivå (90 dagar) för födda fr o m 1 juli 2006 Högsta ersättning (390 dagar) Det används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst. Det är 7,5 inkomstbasbelopp, så taket 2008 blir kr i årsinkomst efter avdrag för pensionsavgift och grundavdrag. Det innebär en höjning från kr i månaden till kr. Inkomstbasbeloppet styr också vilka som räknas som tiotaggare, d v s vilka privatanställda tjänstemän som kan få möjlighet av sin arbetsgivare att förvalta en större del av premien till avtalspensionen själv. Inkomsten ska vara över tio inkomstbasbelopp (ITP-avtalet). Andra steget av jobbavdraget kommer också. Det är egentligen inget avdrag utan en skattesänkning för alla med löneinkomster. Läs mer om skattesänkningar på nästa sida. Inkomstindex Inkomstindex styrs av den allmänna inkomstnivån. Det har stigit med 4,5 procent. Det används för uppräkning av inkomst- och tilläggspensioner men då gäller inkomstindex minus 1,7 procentenheter. Detta kallas följsamhetsindex och blir följaktligen 2,8 procent. Det är så mycket som inkomst- och tilläggspensioner räknas upp med Familjestöd Barnbidraget är även i fortsättningen kr i månaden. Pensionerna höjs, men det är skillnad på vilken pension det gäller. Garantipensionen höjs bara med prisutvecklingen, inflationen, och det gör att höjningen inte blir större än 1,7 procent. Samtidigt väntas inflationen bli 2,7 procent i genomsnitt under 2008, vilket gör att garantipensionärerna får sämre köpkraft. Samma gäller för studenterna som får en uppräkning med 1,7 procent. För övriga pensionärer går det jämnt upp. Tilläggspensionen och inkomstpensionen höjs med ca 2,8 procent. Avtalspensionerna höjs med 1,7 2,2 procent beroende på avtal. Det blir en del försämringar för den som är sjuk när den sjukpenninggrundande inkomsten ska räknas ned ytterligare något. Men höjt prisbasbelopp ger ändå en liten höjning. Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser Fondkommission, har under många år gett goda prognoser och ofta prickat mest rätt. Han menar att vår köpkraft förstärks även De disponibla inkomsterna väntas öka med knappt 6 procent i löpande priser. Med hans bedömning av inflationen på 2,7 procent ger det en ökning av köpkraften med ca 3 procent. Med andra ord fortsätter köpfesten om än i något mindre omfattning än Räntorna väntas också stiga något under För hushållen innebär det att både ränteutgifter och ränteinkomster går upp. Nettot väntas dock ge hushållen ett minus på 13 miljarder, enligt Svensson. Detta kan jämföras med jobbavdraget Underhållsstödet är kr i månaden. Det är inga förändringar i maxtaxan för barnomsorgen Däremot har vissa kommuner redan nu aviserat att ta bort den betalningsfria månaden för fritidsverksamheten. Från den 1 juli 2008 ges en möjlighet, för de kommuner som vill, att erbjuda föräldrar med barn som är mellan 1 och 3 år gamla ett skattefritt vårdnadsbidrag på maximalt kr i månaden. En jämställdhetsbonus införs också från den 1 juli. Reformen innebär att en arbetande förälder kan få en bonus på maximalt kr i månaden under förutsättning att föräldrarna delar på uttaget av föräldrapenning. Hur stor bonusen blir för den enskilde styrs dels av inkomsten, dels av i vilken utsträckning föräldrarna delar på föräldrapenningen. som stärker vår kassa med 10 miljarder. Och vi kan glädja oss åt ännu högre aktieutdelningar till hushållen Enligt Sven-Arne Svenssons beräkningar får hushållen 45 miljarder, 5 mer än under Viktiga datum Datum du ska hålla koll på 2008: 31/1 Sista dagen för arbetsgivare att skicka ut kontrolluppgifter för inkomståret /2 Nu måste du senast ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster. 12/2 Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta, om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än kr. Fr o m 13/2 lägger Skatteverket på en skuldränta. 12/3 Förfallodagen för underskott av slutlig skatt för dem som fick sitt slutskattebesked i december Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. 18/4 Senast denna dag ska du ha fått din förtryckta inkomstdeklaration. 5/5 Inkomstdeklarationen för inkomståret 2007 ska lämnas senast denna dag. Det gäller även näringsidkare och bolag. Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskottet av slutlig skatt beräknas till högst kr. Fr o m 6/5 lägger Skatteverket på en skuldränta. 2/6 Du som bor utomlands ska ha lämnat din inkomstdeklaration för inkomståret /12 Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare. Källa: Skatteverket, Institutet för privatekonomi m fl. PRIVATA AFFÄRER JANUARI

3 DIN EKONOMI 2008 Skatter och jobbavdrag som påverkar din ekonomi Om du hittills betalat förmögenhetsskatt och bor i en högt taxerad villa blir du en skattevinnare Men har du stora uppskov kan vinsten krympa ordentligt. Och har du inget jobb tillhör du förmodligen förlorarna. Inte sedan den stora skattereformen genomfördes 1991 har skattereglerna förändrats så mycket som kring detta årsskifte. En del slår igenom redan i deklarationen 2008 och gällde alltså redan för inkomståret 2007: Avskaffad förmögenhetsskatt. Du behöver alltså inte tänka på någon planering för sänkt förmögenhetsskatt i december Höjd avdragsgräns. Nu höjs avdraget under inkomst av tjänst från till kr. För inkomståret 2008 som vi deklarerar 2009 kommer de AV ANDERS ANDERSSON stora förändringarna av bostadsskatterna som mötts av så kraftig kritik. Men även andra förändringar genomförs. Dessutom justeras inkomstgränserna för när det blir statlig skatt på 20 eller 25 procent. Här är de viktigaste förändringarna: Fastighetsavgift ersätter fastighetsskatt Fastighetsskatten ersätts av en ny skatt som kallas kommunal fastighetsavgift på högst kr. Beloppet ska inflationsuppräknas varje år. Om taxeringsvärdet ligger under kr blir avgiften i stället 0,75 procent av taxeringsvärdet, i stället för 1 procent som i dag. Regeln om begränsning av tomtvärdet tas bort, vilket kan ge höjd skatt för dem som har hus på arrendetomt. Skattereduktionen om att villaskatten får vara högst 4 procent av hushållets totala inkomst blir kvar endast för pensionärer. Någon frysning av taxeringsvärdet blir det inte heller. Så i deklarationen tas skatten ut på hela det nya taxeringsvärdet och det kan betyda att den nya skatten kan bli högre än vad den gamla fastighetsskatten var för hus med lågt taxeringsvärde. De som byggt ett nytt hus blir även i fortsättningen befriade från villaskatten under de första fem åren. Under de följande fem åren blir det halv skatt. På villor utomlands ska det inte bli någon skatt alls. För flerfamiljshus, både hyreshus och hus med bostadsrätter, bli skatten kr per lägenhet, dock högst 0,4 procent av värdet på husets bostadsdel. Schablonintäkten som föreningarna betalar ska tas bort. Dessa två förbättringar bör betyda sänkta avgifter för dig som bor i bostadsrätt. Höjd reavinstskatt För alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, höjs kapitalvinstskatten (reavinstskatten) från 20 till 22 procent på alla försäljningar som görs från och med den 1 januari Det är kontraktsdagen som avgör. Så för den som skriver köpekontrakt i december 2007 för ett hus med inflyttning till våren blir skatten 20 procent. Det blir 20 procent i skatt även på gamla uppskjutna reavinster (uppskov), men endast om dessa skattas av i samband med deklarationen I Privata Affärer nummer 11/2007 fanns beräkningar på när det lönar sig att betala in skatt på uppskjutna reavinster tidigare än vad man är tvungen till. Ny uppskovsskatt Reglerna för uppskov försämras på flera olika sätt: Om du har fått uppskov med Fler skattenyheter för 2008 Där inget annat anges gäller förändringen från den 1 januari Reseavdrag Avdraget för resor med egen bil mellan bostad och arbete i tjänsten höjs med 50 öre per mil till 18,50. Avdrag för resor med förmånsbil höjs till 9,50. För dieseldrivna förmånsbilar höjs avdraget till 6,50. Resor till och från arbetet kan dras av i de fall de överstiger kr. Arbete på annan ort Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete och vid dubbel bosättning får dras av under den första månaden. Avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning får göras under längst två år. För gifta och sambor får avdrag göras även efter denna tid om den dubbla bosättningen kan motiveras av makens eller sambons förvärvsverksamhet och då under sammanlagt längst fem år. Bilförmån Bilförmån 2008 beräknas med hjälp av statslåneräntan per 30 november Så här räknar du ut: 9 procent av bilpriset i Skatteverkets prislista inklusive värdet av all extrautrustning (fast telefon undantagen) = bilens SV-värde. (Om bilen har ett SV-pris högre än kr så lägg även på 20 procent av den del av nypriset som överstiger denna nivå.) SV-värde x 3, kr = bilförmånen. Lånedator Förmån av lånedator ska värderas till kr ska förmånen värderas till marknadsvärdet. Förmånliga lån Om arbetsgivaren ger ett räntefritt eller räntebilligt lån är förmånen skattepliktig. Ränteförmånen beräknas utifrån statslåneräntan per 30 november 2007, vilken var 4,16 procent, plus en procentenhet jämfört med faktisk ränta. Ett helt räntefritt lån ska alltså förmånsbeskattas för ett belopp som motsva- 52 JANUARI 2008 PRIVATA AFFÄRER

4 Från och med nästa år kan resor till och från jobbet dras av i de fall de överstiger kr. FOTO: SCANPIX att betala vinstskatt får du varje år en ny extraskatt på 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Den som har 1 miljon i uppskov får alltså kr om året i extraskatt ända tills uppskovet skattas av. Att man på detta sätt beskattar även gamla uppskov har av en del betecknats som retroaktiv lagstiftning. Uppskovet vid en försäljning från och med 2008 får vara högst 1,6 miljoner kr. Om du säljer med 2 miljoner i vinst måste alltså kr beskattas direkt. När en bostad överlåts genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste skatten på gamla uppskov normalt betalas. Undantag görs dock för bodelning efter skilsmässa och för arv till make, sambo eller minderåriga barn. Uppskovsreglerna blir hårdare än i dag när bostaden man köper är billigare än den man säljer. Om du säljer en bostad för 3 miljoner med 1,5 miljoner i vinst och köper en för 2 miljoner får du uppskov med endast en halv miljon (vinsten minus mellanskillnaden). Sänkt pensionsförsäkringstak Nästa år får en anställd dra av högst kr i premie för pensionsförsäkring. Sänkningen blir störst för höginkomsttagare, som för 2007 har ett tak på kr, medan taket för dem som har under kr i årsinkomst är kr för Företagare och andra som saknar vanlig tjänstepension får inga försämringar av reglerna. Förbättrat jobbavdrag För inkomståret 2007 infördes ett särskilt jobbskatteavdag som i deklarationen ger en extra skattereduktion åt dem som har arbete av anställning eller jobbar i egen firma, alltså inte till dem som exempelvis har pension, sjukpenning eller föräldrapenning. Detta jobbskatteavdrag, som man får automatiskt utan ansökan i deklarationen, blir högre Det ökar klyftorna mellan dem som har jobb och dem som inte har. rar 5,16 procent av lånebeloppet. Alkoholskatt Skatten på öl höjs. En 50 cl ölburk med 5,2 volymprocent blir 62 öre dyrare. Men skatten på vin sänks och en 75 cl flaska blir knappt 50 öre billigare. Tobaksskatt Skatten på en cigarett höjs med 3 öre från 28 till 31 öre. På röktobak höjs den från 975 till kr per kilo och på snus från 246 till 336 kr. Däremot höjs inte skatten på cigarrer. Kostförmån Schablonvärdet för en fri lunch eller middag höjs till 70 kr. Värdet av fri frukost är 35 kr och helt fri kost (frukost, lunch och middag) värderas till 175 kr. Energiskatter Koldioxidskatten höjs med 6 öre per kg koldioxid. Koldioxidskatten kommer därmed att vara 101 öre/kg koldioxid efter höjningen. Energiskatten på diesel miljöklass 1 och 2 höjs med 20 öre per liter. Koldioxid- och energiskattehöjningarna innebär för konsumenterna en total skattehöjning med 28,7 öre per liter för bensin, 55 öre per liter för diesel och med 292,50 kr per kubik för eldningsolja. Fordonsskatten för dieseldrivna personbilar som beskattas efter vikt sänks med 4,5 procent. För dieselbilar som beskattas efter utsläpp av koldioxid sänks skatten med ett belopp som motsvarar denna sänkning. Om skatteskyldigheten för dessa bilar inträder den 1 januari 2008 eller senare är sänkningen större. Fordonsskatten höjs med 45 procent för de flesta lätta lastbilar och bussar. Den lägre energiskattesatsen på el för förbrukning i hushålls- och servicesektorerna i vissa kommuner i norra Sverige sänks med totalt 3,25 öre per kwh (inklusive moms och indexuppräkning). För dessa sektorer i södra Sverige kommer samtidigt skatten på el att höjas med totalt 0,63 öre per kwh på grund av indexuppräkning. PRIVATA AFFÄRER JANUARI

5 Lönsamt att jobba för den som fyllt 65 år En anställd med kr i månadslön får 2008 sänkt inkomstskatt med 480 kr i månaden i jämförelse med Det beror på jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag. Den som har samma inkomst i form av pension får endast 210 kr i skattesänkning. Men för en pensionär som får hälften av den inkomsten som pension och hälften som arbetsinkomst blir sänkningen hela 640 kr. Anledningen är att jobbskatteavdraget är högre för den som fyllde minst 65 år under året före inkomståret. För den som fyllt 65 år lönar det sig alltså extra mycket att försöka få en arbetsinkomst. Den del av lönen som ligger mellan grundavdraget och kr beskattas i princip inte alls, på grund av jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget sänker skatten ungefär så här mycket för inkomsten 2008 för en anställd som inte är pensionär: Jobbskatteavdraget Månadsinkomst Sänkning/mån 2008 genom jobbskatteavdrag kr 750 kr kr 950 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr och mer kr Här är nivåerna för jobbskatteavdraget under Räntor Stor osäkerhet på räntefronten Konjunkturen och inflationen är de största frågetecknen för experterna Det är länge sedan som landets ränteexperter var så oeniga som i dag. Riksbanken vandrar en svår balansgång mellan inflationstryck och konjunkturnedgång. Den som är i färd med att låna till bostad eller lägga om bolån, har det inte lätt just nu. Ränteutvecklingen är ett enda stort frågetecken. Att binda räntan kan vara en bra affär eller inte. Det beror alldeles på hur Riksbanken väljer att agera framöver. I början av 2007 var det mycket lättare att förutse hur räntan skulle utveckla sig. Då var Sverige fortfarande inne i en bubblande högkonjunktur och ränteexperterna var rörande eniga om att räntan skulle fortsätta uppåt under året. Det var bara hastigheten på uppgången som varierade i prognoserna. Men nu befinner sig Riksbanken onekligen i en prekär situation, säger Robert Lägre avgifter för pensionärer Regeringens politik att premiera dem som arbetar ger inte bara ökat jobbskatteavdrag åt pensionärerna. Även arbetsgivaren stimuleras att ge jobb åt den som fyllt 65 år. För pensionärer födda 1938 eller senare sänktes de sociala avgifterna 2007 till 10,21 procent, och den avgiften betalas så småningom tillbaka i form av höjd pension. Äldre pensionärer som inte fick den lättnaden kände sig då missgynnade. Från och med inkomståret 2008 slopas därför löneskatten för anställda som är födda 1937 eller tidigare. För dessa blir det inga sociala avgifter alls. Det här betyder att det blir skattemässigt fördelaktigt för en pensionär med eget aktiebolag att ta ut lön ur bolaget för att få jobbskatteavdrag och sänkta sociala avgifter. Nya inkomstgränser Gränserna för när det börjar bli statlig skatt höjs som vanligt i takt med inflationen höjs inkomstgränsen före grundavdrag. Gränsen för 20 procents statlig skatt höjs till kr. Motsvarande gräns för 25 Bergqvist, chefsekonom på SEB. Det är framför allt två faktorer som förmodligen vållar ledamöterna en hel del bryderier just nu. För det första är det frågan om vart konjunkturen är på väg. Enligt många bedömare är konjunkturen nära toppen samtidigt som sysselsättningen ökar och lönerna stiger. På många håll är det brist på arbetskraft och produktiviteten har bromsat in. Den andra frågan gäller inflationen. Den senaste tiden har stigande livsmedelspriser och energipriser pressat upp inflationstrycket i ekonomin. En del ränteanalytiker tror därför att Riksbanken tvingas höja räntan ytterligare under det nya året för att dämpa inflationshotet. Andra menar att konjunkturnedgången kommer snabbare än vad man tidigare har befarat och att räntan i stället snart ska börja sänkas. Vi tror inte att Riksbanken orkar höja räntan en gång till, säger Robert Bergqvist. Räntan toppar därmed på 4 procent och nästa steg blir en sänkning. Skälet är att vi ser att den internationella konjunkturen bromsar in och drar med sig procents statlig skatt höjs till kr. Också grundavdraget justeras upp med inflationen. För 2008 blir den justeringen kr. För den som har mer än kr i inkomst förändras grundavdraget från kr till kr. Moms var tredje månad Redan för inkomståret 2007 infördes mer fördelaktiga 3:12-regler för företagare med aktiebolag. Dessa kan nu ta ut mer i utdelning med 20 procents skatt. För 2008 utlovade regeringen sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag. Men efter protester från EU har reformen skjutits på framtiden. Även reformen om att göra det lättare att 0 Sverige i fallet. Räntan skulle alltså till och med 0 kunna vara lägre i slutet av 2008 jämfört med slutet av 2007, hävdar SEB. Vi tror att Riksbanken sänker räntan till 3,5 procent under nästa år, säger Robert Bergqvist Andra analytiker tror däremot på ett oförändrat ränteläge i slutet av Mats Kinnwall, chefsanalytiker på Handelsbanken, säger att mycket hänger på utvecklingen i USA. Huvudscenariot är att konjunkturnedgången i USA fortsätter och att centralbanken sänker räntan ytterligare. Men det blir en relativt mjuk avmattning. Marginalerna för de svenska företagen minskar och det talar för en stigande inflation. Vi tror att räntan i Sverige höjs en gång under 2008, förutsatt att ekonomin i USA inte går in i väggen, säger Mats Kinnwall. JOHAN MARKWALL ANNA BJÖRE Läs även Klas Eklunds räntekrönika på sidan 14. få F-skattesedel får vänta. Från och med 2008 kan däremot många företagare glädja sig åt att de bara behöver betala in moms var tredje månad. Den som nu betalar in moms varje månad får automatiskt rätt att momsredovisa var tredje månad. Den som av någon anledning vill redovisa varje månad måste före den 15 januari 2008 ansöka om att få göra det. På en punkt blir det försämringar för småföretagarna Det gäller den rabatt på arbetsgivaravgiften som hittills funnits. Under 2007 fick arbetsgivaravgifterna sättas ned med 2,5 procent, dock högst kr i månaden, hälften så mycket som Under det nya året försvinner den rabatten helt. 54 JANUARI 2008 PRIVATA AFFÄRER

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt Sätt av till tantiem i årsredovisningen för 2012 i ditt aktiebolag. Det är mycket fördelaktig

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fakta för skattebetalare 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare 2015 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Skattebetalarnas Förening

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Fakta för skattebetalare 2014

Fakta för skattebetalare 2014 Fakta för skattebetalare Skattebetalarnas översikt om skatter och offentliga utgifter. En liten uppslagsbok med 37 intressanta tabeller. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar.

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.1 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer