kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län."

Transkript

1 kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län. Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/Europeiska socialfonden

2 Innehåll Ledarskap Företagsutvecklingsprogrammet 4 Ledarskapsprogrammet 5 Arbetsrättsprogrammet 6 Resultatstyrt ledarskap 7 Ledarskap att leda 9 Förändringsledning 10 Det svåra samtalet 11 Leda utan att vara chef 12 Att coacha individer och grupper 13 Driving Change 15 Projektledning Projektprogrammet 18 Att beställa projekt 19 Grundläggande projektledning 20 Riskhantering 21 Ledarskap för projektledare 22 Projektekonomi 23 Projektledning uppföljning och granskning 24 Fundamentals of Project Management 25 Försäljning Säljprogrammet 28 Affärsekonomiprogrammet 29 Grundläggande affärsekonomi 31 Framgångsrik försäljning 32 Framgångsrik försäljning för ickesäljare 33 Framgångsrik försäljning för innesäljare 34 Framgångsrik försäljning för utesäljare 35 Förhandlingsteknik 36 Fördjupad säljutveckling 37 Kundservice 38 Negotiation Technique 39 Kommunikation Retorikprogrammet 42 Coachingprogrammet 43 Att coacha individer och grupper 44 Facilitering 45 Effektiva möten 46 Everything DiSC certifiering 47 Presentationsteknik 49 Personlig kommunikation 50 Retorik konsten att övertyga 51 Retorik konsten att argumentera 52 Personlig effektivitet 53 Utbildning för utbildare 54 Att skriva 55 Workplace English 56 Workplace Writing Skills 57 Presentation Technique 58 Rhetoric the Art of Persuation 59 Seminarier Företagsutveckling 63 Arbetsrätt 64 Online-marknadsföring 65 Marknadsföring 66 Ledarskap 67 Projektledning 68 Retorik 69 Sälj 71 IT Nyheter och förbättringar i Office Word 2003 grundkurs 75 Word 2003 fortsättningskurs 77 Word 2007 grundkurs 78 Word 2007 fortsättningskurs 79 Outlook 2007 grundkurs 80 Avancerade finesser i Outlook 81 Personlig effektivitet med Outlook 83 Excel 2003 grundkurs 84 Excel 2003 fortsättningskurs 85 Excel 2007 grundkurs 86 Excel 2007 fortsättningskurs 87 PowerPoint 2003 grundkurs 88 Powerpoint 2007 grundkurs 89 Presentationsteknik med PowerPoint 91 Affärsspråk Fundamentals of Project Management 94 Workplace English 95 Workplace Writing Skills 96 Presentation Technique 97 Rhetoric the Art of Persuasion 98 Negotiation Technique 99 Marknadsföring Marknadsföringsprogrammet 102 Grafisk kommunikation 103 Indesign CS4 grund 104 Webbdesign 105 Photoshop CS4 Grund 106 Photoshop CS4 Webb 107 Dreamweaver CS4 grund 108 Flash CS4 grund 109 E-learning Medveten effektivitet 112 Det interakiva kundmötet 113 Bokningsvillkor 114 Vi reserverar oss för förändringar i utbudet. För uppdaterat utbud se

3 Ledarskap 3

4 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Företagsutvecklingsprogrammet Här får du arbeta med att ta ditt företag till en ny nivå, göra det mer lönsamt och få det att växa. Företagsutveckling handlar om att på ett systematiskt sätt analysera nuläget, bestämma vart man vill ta företaget och planera hur du ska göra det. Under tre dagar arbetar du med att utforma en plan för hur ditt företag ska utvecklas. Du får lära dig analysera verksamheten, du får verktyg för utveckling och kunskap om vanliga utvecklingshinder. Efter kursen har du en utvecklingsplan som du kan diskutera med anställda eller andra. Du har analyserat var verksamheten står och tagit fram utvecklingsområden. Du har också analysverktyg som du kan använda för att utveckla verksamheten vidare. Kursen vänder sig till dig som är ägare, VD eller affärs-/verksamhetsutvecklare. Ledarskapsprogrammet Att vara ledare i det lilla företaget har både likheter och skillnader kontra det stora företaget. Bland likheterna kan nämnas att vara en god förebild, att kommunicera mål och ställa tydliga uppgifter. Skillnaderna ligger bland annat i att du inte har det stora företagets möjligheter till stöd; du måste vara beredd att hantera de mest skiftande situationer. Samtidigt som du är en i gänget måste du bära ansvaret för verksamheten. Det är på dig det hänger - du behöver kunna kommunicera tydligt, motivera och inspirera, hantera konflikter med mera. Vi fokuserar på det lilla företagets behov av ledning och styrning hur du skall genomföra det i praktiken. Du får två dagars träning i olika typer av kommunikation; coachning, feedback och delge besked. Vidare får du insikt i hur du kan arbeta med att bygga långsiktig motivation och engagemang. Efter kursen har du ökat din förmåga att kommunicera och kan genom detta förstå och påverka din omgivning på bästa sätt. Du behärskar grunderna i coachning, feedback, delge besked och konflikthantering och har ökat din förståelse för människors sätt att reagera på förändringar. Du kan formulera tydliga mål, bryta ner dem till konkreta uppgifter och följa upp dem. Du har ökat din insikt i vad rollen som företagsledare innebär. Du har även fått större förståelse för hur du bör anpassa ditt ledarskap i relation till gruppens utveckling. Varför man behöver formulera affärsidé, vision och mål. Hur man utvecklar den egna affärsidén och visionen. Hur man formulerar och följer upp mål för verksamheten. Vikten av att analyserar och förstå verksamhetens ekonomi. Betydelsen av att analysera en lokal marknaden och konkurrenter. Kunskap om hur man granskar och utvecklar arbetsprocesser. Att förstå hur man granskar och utvecklar organisationsstrukturen. Hur man säkrar kvalitet genom ständiga förbättringar. Att formulera och förankra en utvecklingsplan. Antal dagar: 3 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Motivation. Mål, vision och strategi. Gruppers utveckling. Värderingar. Spelregler. Kommunikation. Coachning. Feedback. Delge besked. Konflikter. Antal dagar: 2 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. 4 5

5 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Arbetsrättsprogrammet Kursen vänder sig till dig som har en eller flera anställda eller som har frågor och funderingar kring rollen som arbetsgivare. Syftet med utbildningen är att stärka dig i din roll som arbetsgivare genom att ge dig grundläggande kunskap om de rättigheter och skyldigheter som följer av rollen. Med utbildningen följer kursmaterial som du senare kan använda dig av som en handledning i det operativa arbetet på hemmaplan I samtliga moment sker en genomgång av aktuella lagar och avtal på området. Under utbildningen varvas en teoridel belyst med praktikfall med diskussioner och grupparbeten. I utbildningen får du som kursdeltagare möjlighet att ta upp dina egna problemställningar till diskussion. Resultatstyrt ledarskap Öka arbetsglädjen, vässa resultaten! Chef, ledare eller manager - din specialitet är att skapa delaktighet och personligt ansvarstagande i ert team. Ta tillvara och fokusera hela teamets kunskaper och energi mot era gemensamma mål - låt ett plus ett bli tre. Resultat består av teamets gemensamma prestationer. Din roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att nå sina resultat. Utöva effektiv prestationsstyrning, lär dig tekniker för att formulera och kommunicera tydliga och engagerande mål. Skapa delaktighet och tillvarata dina medarbetares erfarenhet och kompetens - få dem att fokusera på det som för verksamheten framåt. Under tre dagar jobbar vi med hur du i chefs- och ledarrollen utvecklar teamets maximala potential mot önskade resultat. Med målstyrning i fokus lär du dig metoder för att bygga engagemang och ansvarstagande hos medarbetarna. Din vilja blir tydlig genom ett konsekvent och medvetet ledarskap. Du utvecklar förmågan att fatta snabba och säkra beslut och aktivt driva verksamheten framåt. Vi jobbar praktiskt med situationsuppfattning, målstyrning och beslutsfattning. I rollspel och fallstudier tränas enkla, konkreta och direkt tillämpbara verktyg med efterföljande utvärderingar. Efter kursen har du en ökad insikt i resultatstyrning och vad detta kräver av dig i den dagliga verksamheten. Du har förmågan att kontinuerligt skapa en god lägesuppfattning och hela tiden ligga steget före. Du har även metoder och verktyg för att konsekvent, metodiskt och strukturerat leda med mål och fatta beslut. Arbetsrättens uppbyggnad och struktur. Hur man ingår och avslutar en anställning. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet. Skyldigheter och rättigheter under anställnings pågående. Arbetsledningsrätten. Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Sjukdom och rehabilitering. Ledighetslagstiftning. Arbetsmiljöfrågor. Antal dagar: 2 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Chefs- och ledarrollen - dina och andras förväntningar. Formellt eller personligt ledarskap - eller både och för att skapa rätt beteenden. Situationsuppfattning - håll koll på bollen och spelplanen. Skapa förhandslägen - ledningsmetoder i en föränderlig omgivning. Leda med målstyrning i praktiken - effekt genom delaktighet, vilja och ansvarstagande i ditt team. Delegera - ett förhållningssätt som tar tillvara det bästa i ditt team. Prioritera - identifiera framgångsfaktorer i nuet. Fatta beslut - på goda grunder mot goda resultat. Möten - effektiva tillfällen för samling som leder framåt, olika typmöten som ger effekt. Antal dagar: 3 För att du ska få maximal effekt av kursen, inventerar vi dina erfarenheter och behov med en webbenkät och ett instuderingsmaterial som du bör ta del av före kursstart. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

6 Ledarskap att leda Framgångsrika chefer och ledare kan konsten att kommunicera tydligt till den grupp eller avdelning de leder. Ett gott ledarskap innebär förmågan att skapa motivation, engagemang och trivsel hos de personer du leder. Hög effekt skapas genom samarbete. Ett starkt lag med fokus på målet kan försätta berg. Ledarskap handlar om kunskapen om människor och hur de fungerar. Under kursens tre dagar fokuserar vi på hur du leder dina medarbetare. Kommunikation är det bärande nyckelordet rakt igenom hela utbildningen. Du lär dig teorier och får verktyg som ger dig ökad förståelse, både om dig själv och individer i den grupp du leder. Kursen ger dig praktisk träning inom områden som bl a konflikthantering, feedback och coachning. Efter kursen har du fått en ökad medvetenhet och förståelse om individens behov och kan utveckla medarbetare som tar ansvar, är engagerade och motiverade. Du har uppnått en bättre självinsikt och ökat din förståelse för konsekvenserna av ditt agerande som ledare. Du kan använda metoder och verktyg för att kunna genomföra feedbacksamtal eller coachning på bästa sätt. Kursen vänder sig till dig som har ett formellt chef- eller personalansvar och som ansvarar för att leda och utveckla individer och grupper. Förväntningar och krav på dig som ledare. Normer och värderingar grunden vi står på. Grunder i kommunikation. Att hantera påhopp på ett konstruktivt sätt. Konflikter och konflikthantering kategorier, stilar. Motivation vad som motiverar i arbetet. Feedback ett kraftfullt verktyg för utveckling. Coachning det nära ledarskapet. Effektiv kommunikation. Reaktioner på förändring. Delge negativa besked. Korrigera beteenden med konstruktiva tillsägelser. Spelregler en förutsättning för att kunna leda. Antal dagar: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 21 Denna kurs är lämplig att komplettera med e-learning: Det interaktiva kundmötet. I engagerande rollspel får du möta personer som måste hanteras på olika sätt. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt. För endast 495 kr får du tillgång till kursen under 6 månader. Läs mer på foretagsakademin.se/ utbildningar 9

7 Förändringsledning Förutsättningar förändras. Oavsett om det är du eller din omgivning som initierar förändring så är det din förmåga att hantera den som påverkar din verksamhets framgång. Uppköp, omorganisation, nedläggning, konjunktursvängningar - förändringar kan ha många namn. De har dock alla en sak gemensamt - vi kan inte längre göra som vi brukade. Det som är avgörande är att du accepterar att förändringar är ett normaltillstånd. Genom kunskap och förståelse kan du initiera och driva förändringsarbetet så att det sker i den riktning du vill. Denna kurs ger dig två koncentrerade dagar av förändringsmetodik. Utifrån kunskap och förståelse för individens och organisationens reaktioner på förändring lär du dig att konkret leda och skapa framgång i förändringsarbetet. Efter kursen har du ökat din förmåga att planera, organisera och genomföra övergripande förändringsinsatser mot givna mål. Du har utifrån etablerade teorier fått förståelse för individens och organisationens reaktioner på förändring. Utifrån denna förståelse har du kunskap om direkt applicerbara konkreta verktyg och åtgärder i förändringsprocessens olika skeenden. Kursen vänder sig till dig som exempelvis är chef i organisationen, projektledare eller särskilt utsedd förändringsledare och vill lära dig driva förändringar. Det svåra samtalet Det finns många svåra situationer där du ska utöva ditt chef- och ledarskap. En av de svåraste är det personliga mötet i samtalet mellan fyra ögon som handlar om något som du vet eller tror kommer kännas jobbigt för dig eller din samtalspartner. Icke desto mindre måste du som chef eller ledare ta de här samtalen. Det kan handla om alltifrån att meddela någon om en uppsägning, till att diskutera ett beteende som måste ändras. Det är dig det hänger på att samtalet blir tydligt, att samtalspartnern förstår ditt budskap och att ni känner att ni kan komma vidare på ett konstruktivt sätt. Kursen fokuserar på de svåra samtalen de som kan kännetecknas av att du utsätter dig själv eller din motpart för obehag. Under två dagar fyllda av övningar, scenarion, rollspel och med stöd av modeller och teorier får du pröva många olika upplägg och metoder, som hjälper dig hitta din egen stil. Under kursen får du bland annat genomföra samtal som handlar om feedback, att delge svåra besked och ha gränssättande samtal. Du får också öva att ta samtal om medarbetares problem och att samtala i konfliktsituationer. Under kursen får du kontinuerlig feedback och konkreta verktyg. Allt i syfte att du ska kunna förbereda och genomföra svåra samtal i din egen miljö på bästa sätt. Efter kursen har du en avsevärt förbättrad förmåga att hantera de flesta typer av svåra samtal som du ställs inför som chef och ledare. Du har tillgodogjort dig flera tydliga och konkreta metoder och verktyg, vilket ger dig ett ökat självförtroende i samtalssituationen. Den kontinuerliga feedbacken som du får under kursen bär du med dig som en viktig erfarenhet för framtida situationer. Förändring som fenomen - vad är det? Vikten av visioner och hur vi utformar dessa. Individen i förändring, grunden för organisationens reaktion. Delge de svåra besluten och hantera reaktionen. Organisationens reaktion på förändring - vilka faser kan jag förvänta mig? Ett steg före - planera förändringen som du vill ha den. Tidsförhållanden och var jag som förändringsledare lägger fokus. Att leda i eller leda förändring - praktiskt agerande i förändringsarbetet. Antal dagar: 2 Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som i din yrkesroll håller svåra samtal. Grunder i effektiv kommunikation kopplat till samtal. Samtals- och dialogteknik. Utvärderings- och uppföljningssamtal. Korrigerande samtal. Delge negativa besked och impopulära beslut. Samtal vid krisreaktioner. Att samtala i konfliktsituationer. Antal dagar: 2 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

8 Leda utan att vara chef På dagens arbetsmarknad är det inte bara chefen som leder arbetet, utan många gånger är det just du. Du får uppgifter delegerade till dig, du förväntas driva ärenden till mål, du förväntas lösa problem och uppgifter i samråd eller tillsammans med andra. Många gånger ansvarar du för att ta en eller flera uppgifter till framgång. Detta fokuserar utbildningen på. Att ge dig verktyg för att leda dig själv och andra, utan att vara chef. Under två dagar lär du dig teorier och får verktyg som ger dig ökad förståelse, både för dig själv och hur du kan leda och påverka andra. Vi går igenom grunderna i kommunikation och vilken påverkan de har på dig själv och andra. Genom praktiska övningar får du lära dig att använda coachning, feedback och konstruktiv tillsägelse som naturliga verktyg i vardagen och du får även lära dig att hantera konflikter. Efter kursen har du ökat din förmåga att kommunicera och kan genom detta förstå och påverka din omgivning på bästa sätt. Du behärskar grunderna i coachning, feedback, konstruktiv tillsägelse och konflikthantering och har ökat din förståelse för människors sätt att reagera på förändringar. Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete inte har ett formellt chef- eller personalansvar men som ansvarar för att leda, stödja och utveckla individer och grupper. Att coacha individer och grupper Det blir allt viktigare att behålla och utveckla nyckelpersoner i företag idag och det kostar mycket pengar att rekrytera nya. Affärsmässig och personlig coachning möjliggör individuell utveckling och prestationshöjning utifrån organisationens behov. Fler företag och organisationer förstår och konstaterar att en investering i sina medarbetares välbefinnande skapar bättre förutsättningar för en effektiv och lönsam organisation. Kursen fokuserar på vikten av att kunna coacha och stötta sina medarbetare, både som individer och i grupp, till bättre resultat. Du får verktyg och metoder för att skapa medvetenhet och öka den individuella prestationen. Du kommer att träna på de olika metoderna och får möjlighet att coacha andra deltagare. Vi analyserar och ger kontinuerlig feedback på dina samtal. Efter kursen har du lärt dig de grundläggande principerna kring coachning och har förmågan att praktiskt nyttja coachning som ett verktyg i olika situationer. Du har fått konkreta verktyg och metoder för att kunna stötta och vägleda dina medarbetare. Du behärskar grunderna i coachningssamtalet och genom direkt kommunikation kan du leda individer och grupper till bättre resultat. Kursen vänder sig till dig som har en ledande befattning med eller utan personalansvar och som i ditt arbete har behov av att coacha medarbetare. Grunder i kommunikation. Styrning av förväntningar och verklighet. Coachning. Konflikthantering. Feedback och tillsägelser. Frågetyper. Aktivt lyssnande. Att sätta gränser och våga säga nej. Hur vi reagerar på förändringar. Antal dagar: 2 Vad är coachning och hur ska det användas. Etablera förtroende och närhet. Direkt kommunikation. Ställa utforskande frågor och aktivt lyssna. Planering och målsättning. Utmana och stötta. Fokus på individens eller gruppens framsteg och handlingskraft. Skillnander och likheter i att coacha individer och grupper. Skapa motivation och engagemang. Träning och feedback. Antal dagar: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

9 Driving change Conditions and situations change. Whether you or an external factor initiates the change, it is your ability to handle the change that influences the success of your business operations. Acquisitions, restructuring, shut-downs, fluctuations in the state of the market - changes appear in many different forms. However, they all have one thing in common we can no longer do what we did before. To succeed, it is crucial that you accept that change is a normal state. Through knowledge and understanding, you can drive the change process so that it moves in the direction you want. Course Description This course gives you an intensive two days of change methodology. Using knowledge and understanding of the individual s and organization s reactions toward change as a foundation, you learn to concretely lead change and to create success in its process. Course Goals After the course, you have an increased ability to plan, organize and conduct change efforts toward set goals. Through relevant theory, you have gotten an understanding of the individual s and organization s reactions toward change. With this understanding, you now have knowledge of how to directly apply concrete tools and measures in the different stages of the change process. Intended Audience The course is aimed at those who are, for example, managers in the organization, project managers or individuals who have been specifically appointed as change leaders and who want to learn to drive change. Change as a phenomenon - what is it? The importance of visions and how we create these. The individual in change; the basis of the organization s reaction. Giving information about difficult decisions and handling reactions. The organization s reaction to change - what phases can I expect? One step ahead - planning the change that you want. Timing issues and where I should put my focus as a leader of change. Leading change - practical actions to take in the change process. Course Duration: 2 15

10 Projektledning 17

11 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Projektprogrammet Ett framgångsrikt projekt förutsätter bred kompetens hos den ansvarige projektledaren. Att vara projektledare i ett mindre företag handlar om att behärska många olika områden som målformulering, verksamhetsplanering, arbetsledning, administration och rapportering. Kunskaper inom dessa områden skapar trygghet och kontroll. Trygghet och kontroll som behövs för att driva projektet i mål. Under två dagar reder vi ut grunderna i projektarbete, ger dig kunskap och metoder du bör behärska för att driva eller delta i ett projekt. Du får förståelse för hur ett projektförlopp ser ut och lär dig att använda en projektmodell för att tydliggöra förväntningarna. Successivt arbetar vi oss igenom ett projekt, från start till mål. Längs vägen lär du dig vad som ska göras i respektive projektfas. Du får också med dig användbara kunskaper och drar nyttiga lärdomar om yrket. Hela tiden arbetar vi med ett verklighetsbaserat praktikfall som ger dig en tydlig bild av ett projekts livscykel. Efter kursen har du fått en ökad förståelse för projekt som arbetsform. Du har grundläggande kunskap om viktiga moment inom projektledningsmetodiken och är bekant med en generell projektmodell. Du får möjligheten att öka din kompetens om planering, resursuppskattning och uppföljning av projekt. Kursen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare men även till andra som arbetar i eller med projekt. Till exempel projektägare, projektbeställare, projektadministratörer och linjechefer. Att beställa projekt För att ett projekt ska lyckas är det A och O att man som projektbeställare förstår sin roll och vad ansvaret innebär. Det är av största vikt att kommunikationen mellan projektbeställaren och projektledaren fungerar. Projektbeställarens uppgift är, förutom att kunna svara på frågan Varför gör vi det här? att ta fram en tydlig projektbeställning och att efter projektets slut ta emot projektresultatet på ett korrekt sätt. Projektbeställaren har också en viktig uppgift under projektets gång i att följa upp projektet genom beslutspunkter och utifrån statusrapporter. Utbildningen fokuserar på den viktiga beställarrollen och dess avgörande betydelse för en effektiv och affärsmässig projektverksamhet. Vi kommer att ha projektmodellen och dess faser, projektorganisationen och dess roller, som grund och diskutera hur vi kan förbättra oss som kravställare, stödjare och mottagare av projekt. Efter utbildningen har du fått insikt i grunderna för projektledning och kunskap om styrgruppens ansvar och befogenheter. Du kan utforma beställningar, organisera och styra projekt och har fått en djupare förståelse för hur man utvärderar progressrapporter och skaffar sig en bild av hur projektet framskrider. Kursen vänder sig till dig som är projektbeställare, arbetar i projektkontor, sponsor eller linjechef och lånar ut dina medarbetare till projekt. Projektarbete - faser, beslutspunkter och milstolpar. Projektmodeller. Affärsmässig bedömning av projekt. Relevanta och mätbara mål. Projektorganisationen - roller och ansvar. Viktiga verktyg för planering och resursuppskattning. Intressentanalys och kommunikationsplan. Riskanalys och riskhantering. Uppföljning och rapportering. Övningar med hjälp av praktikfall. Antal dagar: 2 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Den viktiga beställarrollen. Projektmål och effektmål. Projektmodell. Projektorganisation. Roller och ansvar. Att formulera en projektbeställning. Progressrapporter. Beslutspunkter. Antal dagar: 1 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

12 Grundläggande projektledning Att leda projekt är ett hantverk. Talang och sunt förnuft kan ta dig en bit, men aldrig hela vägen. Kunskap om modeller, struktur och vilka verktyg som finns att tillgå ger bättre kontroll. En kontroll som krävs för att driva projektet med kraft och precision till målet. Projekt ska i regel uppfylla kritiska mål på en begränsad tid med en begränsad budget. Det kräver drivkraft, ansvar och kunskap, hos både projektledaren och övriga projektmedlemmar. Under tre dagar reder vi ut grunderna i projektarbete, ger dig tekniker och metoder du bör behärska för att driva eller delta i ett projekt. Du får förståelse för hur ett projektförlopp ser ut och lär dig att använda en projektmodell som stöd och som verktyg. Successivt arbetar vi oss igenom ett projekt, från start till mål. Längs vägen lär du dig vad som ska göras i respektive projektfas, får med dig användbara verktyg och drar nyttiga lärdomar om yrket. Hela tiden arbetar vi med ett verklighetsbaserat praktikfall som ger dig en tydlig bild av ett projektförlopp från start till mål. Efter kursen har du fått en ökad förståelse för projektledning som arbetsform. Du har grundläggande kunskap om viktiga moment inom projektledning och är bekant med en generell projektmodell. Du har ökat din kompetens om planering, resursuppskattning och uppföljning av projekt. Du har även fått insikt i hur ditt ledarskap påverkar projektarbetet. Kursen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare men även till andra som arbetar i eller med projekt. Till exempel projektägare, projektbeställare, projektadministratörer och linjechefer. Riskhantering Hur stor risk är du villig att ta i ditt arbete? Att snabbt kunna identifiera och värdera risker och hot i beslutssituationer gör skillnad. Skillnad för känslan inför projekt eller beslut, skillnad i resultat. Riskhantering är en framgångsfaktor för att kunna agera istället för att parera. Vi ger dig förutsättningarna. Under kursens två dagar får du kunskap i hur man skapar ett riskmedvetande i projekt och organisationer och få gemensam syn på risker och vad riskhantering är. Du lär dig koppla samman riskhantering med strategi, planering och beslut. Vi går igenom riskanalys som en metod för att snabbt och översiktligt identifiera och värdera risker utifrån möjligheter och hot i de flesta beslutssituationer. Metoden kan användas oavsett om besluten avser projekt, verksamheter, produkter, anläggningar etc. Du tränas i att utifrån riskanalysen besluta om åtgärder för att reducera riskerna och bestämma hur stor risk du är villig att ta. Du får insikt i vad riskhantering är och lär dig att skilja på: risker, problem, begränsningar och antaganden och får ett strukturerat angreppssätt i hur man går tillväga i riskarbetet. Du får praktiskt öva på metodiker för riskhantering både i projekt och i den övriga verksamheten. Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt, t ex projektledare eller projektbeställare. Kursen riktar sig även till dig som arbetar i projektkontor eller för dig som arbetar i företagets verksamhet med t ex utveckling och förändringsarbete. Projektarbete - faser, beslutspunkter och milstolpar. Projektmodeller. Affärsmässig bedömning av projekt. Relevanta och mätbara mål. Projektorganisationen - roller och ansvar. Styr-, referens- och projektgrupp samt andra funktioner. Viktiga verktyg för planering och resursuppskattning. Intressentanalys och kommunikationsplaner. Riskanalys och riskhantering. Uppföljning och rapportering. Grundläggande ledarskap. Antal dagar: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 21 Denna kurs är lämplig att komplettera med e-learning: Det interaktiva kundmötet. I engagerande rollspel får du möta personer som måste hanteras på olika sätt. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt. För endast 495 kr får du tillgång till kursen under 6 månader. Läs mer på foretagsakademin.se/ utbildningar En plan för riskhanteringen. Identifiera riskerna och skapa risklista. Värdera risker utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskmodell. Åtgärdsplaner. Prioritering och strategi. Koppling till projektplanen och den kritiska linjen. Riskhanteringens roll i projektstyrning. Antal dagar: 2 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

13 Ledarskap för projektledare En av de svåraste men samtidigt mest tillfredsställande situationerna man kan försätta sig i är att leda tillfälligt sammansatta grupper mot utmanande mål. Att tydligt visa vart vi ska. Att entusiasmera och motivera. Att hindra och hantera konflikter. Att med kort startsträcka växla ut mesta möjliga ur en grupp. Projektledarens roll är även att leda projektets medlemmar. Inget händer av sig självt. Under två dagar lär du dig teorier och får verktyg som ger dig ökad förståelse - om dig själv och för att kunna leda dina projektdeltagare. Dessutom får du insikt i, samt praktisk kunskap om hur du styr med feedback och stödjer med coachning. För att lyckas som projektledare krävs lyhördhet och förmåga att synliggöra ditt ledarskap i projektet. Efter kursen är du stärkt i din roll som projektledare. Du har fått ökad förståelse för individens behov, för hur grupper utvecklas och kan använda den nya kunskapen praktiskt. Du har ökat din förmåga att tolka dina medarbetares signaler och förstår hur du kan anpassa din egen ledarstil för största möjliga effekt. Utöver detta hanterar du dessutom tek-niker som coachning och feedback. Kursen vänder sig till dig som är projektledare och vill öka din förmåga att leda dina projektdeltagare. Projektekonomi God projektekonomi är att i projektets alla stadier ha ekonomisk kontroll, göra riktiga kalkyler i planeringen, ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Utan överraskningar. Projektekonomi är en eftersatt kunskap som i många fall skulle spara både tid och pengar. Ekonomi kan förklara varför projektet ska genomföras, förtydliga prioriteringar och visa exakt hur vi ligger till. Det skapar både kontroll och förankring. Under två dagar reder vi tillsammans ut de grundläggande ekonomiska begreppen och redovisningsprinciperna. Du lär dig hur man systematiskt arbetar med ekonomin genom projektets alla faser. Du får med dig en mängd nyttiga kalkyleringsmetoder och får veta hur och när de kan nyttjas i praktiken. Du lär dig att identifiera och beräkna risker samt att ta fram, utvärdera och följa upp en affärskalkyl. Efter kursen har du god kunskap om ekonomins betydelse i projekt. Du kan sätta upp egna kalkyler för dina uppdrag och har god kännedom om de verktyg som kan användas för styrning av projektens ekonomi. Du har förmågan att bedriva ett professionellt ekonomiarbete genom projektets alla faser. Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt, till exempel projektledare eller projektassistent och vill lära dig ekonomisk affärsmässighet i projekt. Ledarskapets betydelse för projektets framgång. Spelregler tydlighet och ansvar. Vad kontra hur - skilja på yttre och inre processer. Verbal och icke verbal kommunikation. Aktivt lyssnande - verktyg för effektiv kommunikation. Feedback - metoder och verktyg för styrning och utveckling. Coachning - metoder och verktyg för stödjande och ansvarstagande. Gruppdynamiska processer ur ett projektperspektiv. Motivationsteori. Konflikter och konflikthanteringsstilar. Delegering. Antal dagar: 2 För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha erfarenhet från projektarbete. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 14 Projektets roll och gränssnitt mot övrig organisation. Grundläggande ekonomiska och redovisningsmässiga begrepp. Resursplanering. Projektplaneringsverktyg. Identifiering och beräkning av risker. Kostnadsberäkning. Investeringskalkyler. Känslighetsanalyser. Riskhantering. Kontinuerlig uppföljning. Avvikelseanalys. Uppföljning kalkyler. Antal dagar: 2 För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha erfarenhet från projektarbete. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

14 Projektledning uppföljning och granskning Den professionella projektledaren är en unik kompetens. De förmågor och verktyg han eller hon besitter är en tillgång för varje uppdragsgivare. Konsten att leda projekt effektivt och säkert är ett hantverk. Ett hantverk som kräver ett proffs. Den här kursen kommer att bredda och fördjupa din kompetens. Du kommer att öva på lätta och svåra situationer, utbyta erfarenheter och tips med andra projektledare och lära dig hantera de riktiga situationerna i de riktiga projekten. Under kursen får du möjlighet att ta del av och få insikt i de erfarenheter som inte finns i modeller eller mallar. Två dagar med upplevelsebaserade övningar, åtföljda av utvärderingar och korta teoripaket ger dig konkreta verktyg och tekniker för att hantera de olika utmaningar en projektledare ställs inför. Du övas i realistiska och verklighetsnära situationer som styr- och projektgruppsmöten, konfliktsituationer och att delge beslut. Efter kursen är du en effektivare projektledare som genom övning och träning vunnit förmågan att verkligen styra dina projekt. Du känner en ökad säkerhet i att hantera de kritiska situationerna som alltid uppstår i projekt, och kan därför undvika onödiga problem samtidigt som du tillvaratar möjligheterna. Kursen har även fördjupat din kunskap om granskning och omstart av projekt. Kursen vänder sig till dig som är en erfaren projektledare och som vill fördjupa dig ytterligare i hur du följer upp och granskar projekt. Fundamentals of Project Management Managing a project is an art. Talent and common sense can take you only part of the way there. Knowledge of the models, structures and the tools that are available gives better control; it gives the control that is required to drive a project with strength and precision to the goal. Projects, as a rule, have to meet critical goals in a limited time with a limited budget. It requires drive, responsibility and knowledge both from the project manager and the other project members. Course Description During the three-day training, we will explore the basics of project work and provide you with the techniques and methods you should master in order to manage and / or take part in a project. You will gain a greater understanding of how projects progress and learn how to use a project control model as a tool and source of support. You will gradually work your way through a project from beginning to end. At every step along the way, you will learn what to do during each phase, as well as pick up valuable tools and lessons. Throughout the training, you will work with a practical, true-to-life case that gives you a clear perspective on how projects develop in the real world. Course Goals Once the training is over, you will have an increased understanding of project management. You will possess basic knowledge about the key aspects of project management, and you will be acquainted with a general project control model. You will have greater expertise when it comes to planning, estimating the resources required for and monitoring projects. You will have a deeper understanding of how your leadership affects the outcome of a project. Projects - phases, decision points and milestones. Lägesanalys - klarlägga och prioritera framgångsfaktorer. Åtgärdsplaner - upprättande och effektuering. Praktisk kommunikation och intervjuteknik. Styr- och projektgruppsmöten. Beställarrollen. Fallgropar - projektrelaterade situationer att undvika. Projektgranskning. Omstart. Antal dagar: 2 Du bör ha gått Grundläggande projektledning eller ha motsvarande kunskaper. För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha erfarenhet från projektledning. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 14 Project control models. Evaluating projects in a business-like manner. Relevant and measurable objectives. The project organization - roles and responsibility. Steering groups, reference groups, project groups and other functions. Important tools for planning and resource estimation. Stakeholder analysis and communication plans. Risk analysis and management. Follow-up and reporting. Basic leadership. Antal dagar: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

15 Försäljning 27

16 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Säljprogrammet Att sälja är inte så svårt bara vi förstår vad det handlar om egentligen. I grund och botten skall vi förstå kundens verklighet, anpassa vårt budskap och våga styra dialogen mot ett avslut. För att bygga den kundbas vi behöver för lönsamhet vet vi också att kontinuerlig bearbetning av både potentiella och existerande kunder är helt avgörande. Att ha en plan och tydliga mål med vad vi vill uppnå och leva efter det är grunden. Då vet vi vilka kunder vi vill ha och ökar sannolikheten att vi når dit vi vill. Under utbildningen får du metoder och verktyg för att planera din försäljning men även hur du kommunicerar effektivt i din kunddialog. Du får även inblick i varför vi människor reagerar som vi gör och hur du kan använda detta för att bygga förtroendefulla kundrelationer. Under utbildningen får du metoder och verktyg för att planera din försäljning men även hur du kommunicerar effektivt i din kunddialog. Du får även inblick i varför vi människor reagerar som vi gör och hur du kan använda detta för att bygga förtroendefulla kundrelationer. Affärsekonomiprogrammet Kursen vänder sig till dig som är ägare, styrelseledamot eller har ett formellt chefs- eller personalansvar och som ansvarar för att leda och utveckla företag och organisationer. Efter kursen har du fått en ökad medvetenhet och förståelse hur verksamhetens ekonomiska kretslopp fungerar, hur strategiska mål effektivare kan uppnås och hur du som ledare kan använda olika verktyg för att stödja en effektiv styrning, planering och uppföljning av dina affärer. Efter utbildningen har du sådan kunskap om säljprocessen att du mer effektivt kan styra, planera och genomföra dina säljaktiviteter. Du har större förståelse för hur säljstrategi blir en avgörande del i din verksamhets planering. Du har även lärt dig hur du bygger upp säljsamtal och hanterar kunderna på ett sätt så du bygger starka relationer utan att vara påträngande. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med varu- och tjänsteförsäljning till företag och institutioner. Grunder beteendevetenskap. Frågeteknik. Behovsanalys. Invändning och argumentationsteknik. Säljprocessen. Säljdialog och avslutsteknik. Antal dagar: 2 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Ekonomiska grundbegrepp: inkomst-utgift, intäkt-kostnad, inbetalning, utbetalning, vinst-kassaflöde, m fl. Bokföring och redovisning. Årsredovisning: förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter. Finansiella nyckeltal,: lönsamhet, likviditet, soliditet och kapitalomsättningshastighet. Ekonomistyrning: balanserat styrkort, budgetering, prognosarbete, målstyrning, likviditetsplanering. Ekonomisk uppföljning. Produktkalkylering: självkostnadskalkyl break-even, bidragskalkyl, ABC-kalkyl. Investeringsbedömning: kassaflöde, kalkylränta, pay-off, nuvärde, internränta. Skatter: fåmansföretagsreglerna, K10, mm. Finansiering: affärsänglar, riskkapital, konvertibler, optioner, ALMI, Industrifonden m fl, bank. Företagsvärdering: substansvärde, avkastningsvärde, kassaflödesvärde. Antal dagar: 2 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen

17 Grundläggande affärsekonomi Allt fler i organisationer och företag berörs av ekonomiska överväganden, restriktioner och beslut. Ekonomisk förståelse ger kontroll och förutsägbarhet. Förutsägbarhet skapar trygghet både för medarbetaren och för chefen. Kontroll skapar förutsättning för rätt prioriteringar och bra beslut, samt möjligheten att lyckas genom realistiska och mätbara mål. FA2 Under två dagar lär du dig allt ifrån att tolka resultat- och balansräkningar till att förstå hur avskrivningar påverkar företagets resultat. Vi går igenom olika typer av kalkyleringsmodeller, vilket ger dig möjlighet att i framtiden skapa en trovärdig kalkyl som kan ligga till grund för olika ekonomiska beslut för din avdelning eller företaget. Vi tittar även på investeringskalkyler som ger dig underlag för framtida investeringar. Du lär dig vad nyckeltal är och vad som gör dem till en viktig del i den egna företagsanalysen, exempelvis för att få en bild av företagets starka och svaga sidor. Kursen består både av teori och praktiska övningar där dina nya kunskaper testas och befästs. Efter kursen har du ökat din kunskap och förståelse för företagsekonomiska grunder. Du har förbättrat din förmåga att göra ekonomiska kalkyler och analyser, både av ditt eget och andras företag. Du har även förbättrat din förmåga att se samband mellan olika ekonomiska flöden. Du kan på ett mer effektivt och enkelt sätt använda ekonomin som ett redskap i ditt dagliga arbete. Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll har eller kommer att få ekonomi- eller resultatansvar. Exempelvis projektledare, säljare eller ansvarig för en avdelning, område, enhet eller region. Redovisning. Ekonomiska grundbegrepp och terminologi. Känslighets- och nollpunktsanalys. Kalkyleringsmodeller produkt- och investeringskalkyl. Balans- och resultaträkning. Årsredovisning. Likviditet kontra lönsamhet. Nyckeltalsanalyser. Antal dagar: 2 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 14 31

18 Framgångsrik försäljning Att sälja är inte så svårt bara vi förstår vad det handlar om egentligen. I grund och botten ska vi förstå kundens verklighet, anpassa vårt budskap och våga styra dialogen mot ett avslut. För att bygga den kundbas vi behöver för lönsamhet vet vi också att kontinuerlig bearbetning av både potentiella och existerande kunder är helt avgörande. Att ha en plan och tydliga mål med vad vi vill uppnå och leva efter det är grunden. Då vet vi vilka kunder vi vill ha och ökar sannolikheten att vi når dit vi vill. Under utbildningen får du metoder och verktyg för att planera din försäljning men även hur du kommunicerar effektivt med kund. Du får även inblick i varför vi människor reagerar som vi gör och hur du kan använda detta för att bygga förtroendefulla kundrelationer. Efter utbildningen har du sådan kunskap om säljprocessen att du mer effektivt kan styra, planera och genomföra dina säljaktiviteter. Du har större förståelse för hur säljstrategi blir en avgörande del i din verksamhets planering. Du har även lärt dig hur du bygger upp säljsamtal och hanterar kunderna på ett sätt så du bygger starka relationer utan att vara påträngande. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med varu- och tjänsteförsäljning till företag och institutioner. Framgångsrik försäljning för ickesäljare Oavsett vilken roll du har i företaget är du en del av säljprocessen. Vi representerar och säljer vårt företag indirekt och direkt hela tiden. Alla kan bidra och ta sitt ansvar för kundens och företagets bästa. Att förstå hur du påverkar och veta hur du uppträder på ett professionellt sätt stärker dig som person och i din yrkesroll. Det skapar också affärer som bidrar till din och företagets framgång. Kursen fokuserar på kommunikation och mötet människor emellan. Vi öppnar för insikten att service och försäljning handlar om samma sak kundens och företagets bästa. Du får en större förståelse för hur du vårdar och använder ditt förtroendekapital och då får tryggheten i att agera i merförsäljningssituationer. Du får konkreta verktyg för att möta dina kunder på ett professionellt sätt som känns naturligt för dig. Kursen har en hög interaktivitet och vi tillämpar teorierna i praktiken genom verklighetsnära övningar. Efter kursen har du fått större trygghet i din roll som kommunikatör och företagets ansikte utåt. Du har stärkt din förmåga att ta initiativ i kundmötet och har höjt din kompetens inom merförsäljning. Du har även ökat din förmåga att hantera invändningar och klagomål och kan för kunden presentera lösningsförslag med konkret affärsnytta. Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll har mycket kundkontakter, till exempel du som jobbar som konsult, tekniker eller med support. Du är delaktig i säljprocesser utan att vara ansvarig för försäljning. Grunder beteendevetenskap. Frågeteknik. Behovsanalys. Invändning och argumentationsteknik. Säljprocessen. Säljdialog och avslutsteknik. Antal dagar: 2 Grunder i kommunikation. Affärsmässighet och service. Positiv påverkan i mötet med kunden. Det strukturerade samtalet - skapa förtroende och bygga relation i mötet med kunden. Säljprocessen. Presentera lösningsförslag med konkret affärsnytta. Merförsäljning - se möjligheter i mötet med kunden. Kommunikationstrappan - hantera invändningar och klagomål. Öva säljtekniker med feedback. Antal dagar:

19 Framgångsrik försäljning för innesäljare En kompetent innesäljare har vilja, medvetenhet, rätt säljteknik och uthållighet. Att sälja på telefon är mycket effektivt, ger möjlighet till många kundkontakter per dag och ger många avslut. Utmaningen är att få kundens uppmärksamhet och kunna göra kraftfulla säljsamtal. Låt oss hjälpa dig utvecklas till en framgångsrik och förtroendeingivande innesäljare. Kursen ger dig förståelse för hur du använder telefonen för att bygga relationer och skapa förtroende. Du blir medveten om hur din kommunikation påverkas av att inte se kunden och kunna läsa av kroppsspråk via telefonen. Vi hjälper dig göra ditt säljsamtal genomtänkt och träffsäkert. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper och du arbetar hela tiden med dina egna produkter och tjänster. Vi ger dig också modeller som kan underlätta motivationen i ditt dagliga arbete. Efter kursen har du kunskaper och färdigheter i att genomföra förtroendegivande telefonförsäljning och kan säkerställa att ditt samtal genomförs på ett föredömligt sätt. Du har tränat på vinnande säljmetodik och behärskar att skapa intresse, kommunicera effektivt, inventera kundens behov, presentera dina produkter/tjänster och driva mot avslut. Dina samtal kommer att upplevas som proffsiga och intressanta. Kursen vänder sig till dig som arbetar med telefonen som arbetsverktyg när du bearbetar dina kunder. Du gör till största del utgående samtal och vill ha grunderna i vinnande säljmetodik på telefon. Framgångsrik försäljning för utesäljare En säljares vardag består av många utmaningar. För att prestera på topp behöver du ett strukturerat arbetssätt och hög kvalité i ditt genomförande. För att lyckas behöver du insikt och träning i båda delarna. Vi ger dig en enkel och effektiv modell för hur du på bästa tänkbara sätt använder dina kundmöten till att skapa förtroende och uppnå ett lyckat avslut. Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper i ett strukturerat och vinnande säljarbete. Vi ger dig grunderna i försäljning genom hela säljprocessen från prioritering av din tid till första kontakten med kunden och ett lyckat avslut. Vi ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas nå resultat genom inspiration, nya infallsvinklar och medvetenhet om framgångsfaktorer. Efter kursen har du kunskaper och färdigheter i att genomföra förtroendegivande försäljning och kan säkerställa att säljprocessens alla steg genomförs på ett föredömligt sätt. Du är medveten om kritiska punkter i säljprocessen och har tränat på vinnande säljmetodik. Exempelvis positiv kommunikation, att inventera kundens behov, presentera en vinnande lösning och avsluta på ett proffsigt sätt. Vägen till avslut kommer att upplevas som tydligare, enklare och roligare. Kursen vänder sig till dig som är ny som säljare eller som har arbetat några år och vill få inspiration och vässa dina kunskaper ytterligare. Fördelar och utmaningar med telefonen som säljredskap. Ett strukturerat arbetssätt är ett framgångsrikt arbetssätt. Hur vi kommunicerar på telefon. Intresseväckare hur får du kunden att lyssna. SKAPA struktur för maximalt genomslag i kundsamtalet. En kärnfull behovsanalys. Accepternas betydelse. Presentera dina produkter/tjänster på ett vinnande sätt. Invändningshantering. Positiva prispresentationer. Att driva samtalet mot avslut/beslut. Öva säljtekniker med feedback. Antal dagar: 2 Vad kännetecknar framgångsrika säljare. Säljprocessens olika steg och framgångsfaktorer. Planera dina insatser och driv dina affärer framåt. Vägen till avslut börjar med att boka besöket. Effektiv kommunikation stärker dina kundrelationer. SKAPA struktur för maximalt genomslag i kundmötet. Kartlägg kundens behov genom rätt frågemetodik. Presentera dina produkter/tjänster på ett vinnande sätt. Positiv prispresentation. Aktivt avslut för flera avslut. Mentala bilder som för individuell motivation. Öva säljtekniker med feedback. Antal dagar: 3 Denna kurs är lämplig att komplettera med e-learningen Det interaktiva kundmötet. I engagerande rollspel får du möta personer som måste hanteras på olika sätt. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt. För endast 495 kr får du tillgång till kursen under 6 månader. Läs mer på

20 Förhandlingsteknik Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig tillfreds med utfallet är en konst. Då har du både gjort en bra affär och vunnit en relation en samarbetspartner. Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om medvetenhet om hur dina drivkrafter påverkar samt förmågan att analysera förutsättningarna och göra rätt förberedelser. Under tre dagar finslipar du din teknik och din förmåga att förhandla, alltifrån köp- och säljsituationer till samarbetsvillkor och tvisteärenden. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får under kursen insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns. Kursen lär dig att undvika de vanliga fallgroparna och ger dig praktiska tips, som när man till exempel ska ta initiativet, hur man hanterar skambud, utnyttjar pauser och använder olika påverkansstilar. Kursen lär dig också att klarlägga alla möjligheter och skapa en dialog där båda parter framstår som vinnare. Du blir helt enkelt en bra förhandlare. Efter kursen har du fått kontroll över förhandlingssituationen. Du vet hur en förhandling byggs upp, förstår processen, kan identifiera de olika faserna och vet hur du kan påverka förloppet. Du har också fått ett brett register av praktiska verktyg och tips som du direkt kan använda i din vardag. Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll förhandlar i olika situationer, till exempel chefer, säljare, inköpare eller projektledare. Fördjupad säljutveckling Förutsättningar till egen utveckling och bättre resultat i ditt säljarbete är att vara medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden. Genom att använda analysverktyget DiSC i utbildningen får du din egen beteendeanalys som gör det möjligt för dig att förstå hur du påverkar dina kunder. Analysen ger oss också möjligheten att bättre förstå hur olika våra kunder är och att vägen till flera positiva avslut ligger i förmågan att anpassa säljprocessen till kundens beslutskriterier. Inför utbildningen genomför du, via webben, en DiSC -analys som ligger till grund för fördjupad insikt om dig själv som säljare och kundens förväntningar. Vi arbetar med fördjupning genom övning och praktisk tillämpning av säljtrappan med fokus på säljsamtalets kritiska kärnområden. Efter kursen kommer du känna en större trygghet i din roll som säljare. Du har större medvetenhet om din och kundens kommunikation och har fördjupat din kunskap och färdighet i säljsamtalets viktiga delar som att kartlägga behov, anpassa argumentation och hantera invändningar. Genom att träna och få feedback ger vi dig möjligheten att ytterligare förstärka din genomslagskraft i kundmötet. Kursen vänder sig till dig som arbetat som säljare ett tag och som har förståelse för grundläggande säljmetodik och vill ta steget vidare. Förhandlingens faser. Typer av förhandlingar och deras olika förutsättningar. Personliga drivkrafters påverkan. Verbala och icke-verbala signaler. Effektiv kommunikation i en förhandlingssituation. Hantering av motpartens förhandlingsstilar. Tidsfrister - ett förhandlingsverktyg. Alternativa förhandlingsvalutor. Öppningsbudet - agera eller vänta. Antal dagar: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 21 Trender i försäljningsarbetet. Förstärka helhetssynen på säljprocessens olika steg och framgångsfaktorer. Kundernas inköpsprocess. DiSC insikt om egen kommunikation och påverkan. DiSC insikt om kunders olikheter och förväntningar. DiSC insikt om kunders olika beslutskriterier. Fördjupning i behovsanalysen för ännu starkare behovsupplevelse hos kund. Anpassad argumentation ger störst effekt. Invändningshantering för att gå vidare i dialogen. Öva vinnande kommunikation med feedback. Antal dagar: 2 Du bör ha gått Framgångsrik försäljning eller ha motsvarande kunskaper. För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha erfarenhet av försäljning

21 Kundservice Att vara professionell i varje situation och kundkontakt är en viktig konkurrensfördel. En fördel som gör att vi kan behålla, vårda och utveckla relationer med kunderna. Det ställs höga krav på dig som servicegivare att kunna hantera många olika ärenden och personligheter. Kommunikation är grunden till utmärkt service. Genom kunskap, medvetenhet och träning kan vi ge dig tryggheten som gör din vardag stimulerande. Kursen ger dig förutsättningar att hantera varje situation med kunden på ett professionellt sätt. Det handlar om förmågan att göra effektiva samtal som underlättar både för dig och kunden. Effektiva samtal säkerställer att du får och ger rätt information samt sparar tid. För att vara riktigt bra gäller det att vara proaktiv samt kunna ta hand om upprörda och kanske besvikna personer. Efter kursen har du utvecklat din förmåga att möta dina kunder på ett professionellt och omtänksamt sätt. Du har fått kunskaper och färdigheter i samtalsmetodik, att vara proaktiv och att hantera klagomål. Du har också fått en större förståelse för hur viktig din roll är och vilket ansvar som följer med uppdraget att ta hand om företagets viktigaste personer. Helhetsbilden och kunskaperna ökar din trygghet och förmåga att hantera vardagen. Kursen vänder sig till dig som har kundkontakter i direkt möte med kunden och/eller över telefon. Du vill få insikt och kunskap om professionell kundservice. Negotiation Technique To negotiate an outcome where both partners feel satisfied is an art. When you succeed in doing so you have not only reached a good deal, you have built a relation a business partner. Being a successful negotiator involves being aware of the role your driving forces play as well as the ability to analyze the conditions and prepare correctly. Course Description During this three-day course you will fine-tune the abilities and techniques needed to negotiate everything from situations involving buying and selling to terms for collaboration and handling disputes. In addition to learning how to negotiate in a number of different situations, you will also gain insight into areas such as using more leverage and the importance of thinking about maximum and minimum objectives. This course provides information about how to avoid the most common pitfalls and gives practical tips, e.g. when to take the initiative, how to handle unreasonable bids, utilize pauses and use different techniques to influence people. During the course, you will also learn how to identify different options and create a dialog in which both parties feel like winners. Quite simply, you will become a good negotiator. Course Goals After the course you will gain control of negotiation situations. You will know how a negotiation is structured. You will understand the process, be able to identify the different phases and have the knowledge to influence the outcome. You will also have received a broad range of practical tools and tips that you can use immediately in your everyday life. Vad är service. Din roll och ditt ansvar. Ett proaktivt synsätt. Vår påverkan och kommunikation. Ett positivt uppbyggt samtal. Frågemetodik för bättre samtal. Att ge information på ett tydligt och anpassat sätt. Att delge negativa besked. Hantera upprörda personer. Klagomålshantering. Öva samtalsmetodik och situationer med feedback. Antal dagar: 2 For whom The course is aimed at all those that negotiate in their working life, for example managers, salespeople, purchasers or project managers. The phases of a negotiation. Negotiation types and their prerequisites. The influence of driving forces. Verbal and non-verbal signals. Effective communication in a negotiation. Handling different negotiation styles. Using time as a negotiating tool. Alternative Negotiating currencies. The opening offer - take action or bide your time. Course Duration: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

22 Språk Sälj Kommunikation Ledarskap Affärsekonomi Projektledning Marknadsföring Affärsekonomi Projektledning Marknadsföring Sä Ledar Spr 41

23 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Retorikprogrammet Har du någon gång behövt övertyga någon om det unika i dina produkter eller tjänster? Händer det att du ibland inte uppfattas lika tydlig som du vill vara? Retorik är den urgamla konsten att framföra sitt ärende med största möjliga effekt. Vare sig det rör sig om en presentation, ett tal eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg. Stå inte svarslös. Under kursen tar vi fasta på situationer där vi vill bli bättre på att övertyga vår omgivning. Att just övertyga och inte hamna i att försöka övertala - det är den retoriska nyckeln. För att utveckla denna förmåga krävs en retorisk och teoretisk grund att stå på och en hel del träning. Vi varvar därför teori med att genomföra flera framföranden, analysera dessa, samt ge och ta feedback. Genom att kunna bygga upp ett framförande enligt en retorisk disposition, med dess tekniker och figurer blir du tydligare och bättre på att övertyga. Vi analyserar även kända tal och diskuterar hur de påverkar och övertygar sina åhörare. Efter att ha tränats i tre dagar genomför du kraftfulla presentationer som påverkar dina åhörare. Du känner dig säker och trygg inför dina framföranden eftersom du kan förbereda dig effektivt och har en stomme att skapa struktur runt. Du har ökat din förmåga att övertyga och använda din verbala kraft. Du kan snabbt analysera och genomskåda den påverkan andra utsätter dig för. Du är rustad att på ett aktivt och effektivt sätt påverka och övertyga din omgivning. Coachingprogrammet Det blir allt viktigare att behålla och utveckla nyckelpersoner i företag idag och det kostar mycket pengar att rekrytera nya. Affärsmässig och personlig coachning möjliggör individuell utveckling och prestationshöjning utifrån organisationens behov. Fler företag och organisationer förstår och konstaterar att en investering i sina medarbetares välbefinnande skapar bättre förutsättningar för en effektiv och lönsam organisation. Kursen fokuserar på vikten av att kunna coacha och stötta sina medarbetare, både som individer och i grupp, till bättre resultat. Du får verktyg och metoder för att skapa medvetenhet och öka den individuella prestationen. Du kommer att träna på de olika metoderna och får möjlighet att coacha andra deltagare. Vi analyserar och ger kontinuerlig feedback på dina samtal. Efter kursen har du lärt dig de grundläggande principerna kring coachning och har förmågan att praktiskt nyttja coachning som ett verktyg i olika situationer. Du har fått konkreta verktyg och metoder för att kunna stötta och vägleda dina medarbetare. Du behärskar grunderna i coachningssamtalet och genom direkt kommunikation kan du leda individer och grupper till bättre resultat. Kursen vänder sig till dig som har en ledande befattning med eller utan personalansvar och som i ditt arbete har behov av att coacha medarbetare. Historisk bakgrund - vilka krav har skapat retoriken? Klassisk retorik - retoriska förberedelsesteg. Retorisk disposition. Argumentation och bevisföring. Retoriska figurer och klassiska konstgrepp. Att förstå hur vi ständigt påverkar och påverkas. Analys av historiska och klassiska tal. Utsmyckning av språket. Olika sätt att inleda, hålla och avsluta ett anförande. Praktiska framföranden med feedback. Att vinna publiken. Nyttja röst och kroppsspråk. Antal dagar: 3 Viss vana att presentera är en fördel men inget krav Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Vad är coachning och hur ska det användas. Etablera förtroende och närhet. Direkt kommunikation. Ställa utforskande frågor och aktivt lyssna. Planering och målsättning. Utmana och stötta. Fokus på individens eller gruppens framsteg och handlingskraft Skillnander och likheter i att coacha individer och grupper. Skapa motivation och engagemang. Träning och feedback. Antal dagar: 3 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen

24 Att coacha individer och grupper Det blir allt viktigare att behålla och utveckla nyckelpersoner i företag idag och det kostar mycket pengar att rekrytera nya. Affärsmässig och personlig coachning möjliggör individuell utveckling och prestationshöjning utifrån organisationens behov. Fler företag och organisationer förstår och konstaterar att en investering i sina medarbetares välbefinnande skapar bättre förutsättningar för en effektiv och lönsam organisation. Kursen fokuserar på vikten av att kunna coacha och stötta sina medarbetare, både som individer och i grupp, till bättre resultat. Du får verktyg och metoder för att skapa medvetenhet och öka den individuella prestationen. Du kommer att träna på de olika metoderna och får möjlighet att coacha andra deltagare. Vi analyserar och ger kontinuerlig feedback på dina samtal. Efter kursen har du lärt dig de grundläggande principerna kring coachning och har förmågan att praktiskt nyttja coachning som ett verktyg i olika situationer. Du har fått konkreta verktyg och metoder för att kunna stötta och vägleda dina medarbetare. Du behärskar grunderna i coachningssamtalet och genom direkt kommunikation kan du leda individer och grupper till bättre resultat. Kursen vänder sig till dig som har en ledande befattning med eller utan personalansvar och som i ditt arbete har behov av att coacha medarbetare. Facilitering att leda workshops och möten En av de största utmaningarna för dagens ledare är att få människor att arbeta bra tillsammans för att åstadkomma bestående resultat. Facilitering är konsten att leda en grupp människor mot ett överenskommet mål på ett sätt som skapar delaktighet och kreativitet hos deltagarna. Termen facilitator, som direkt översatt betyder underlättare, används för den yrkesroll som professionellt arbetar med workshopledning. Att konsekvent använda ett faciliterande arbetssätt skapar ett mervärde för organisationen tack vare ökad effektivitet och resultatorientering. Kursen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i att leda en grupp genom ett väldefinierat arbetsmöte - workshop. Kursen har sin utgångspunkt i facilitatorns ansvar för processen i arbetet och dynamiken i gruppen. Efter kursen förstår du vad det innebär att arbeta med facilitering och vilken roll facilitatorn har. Du har fått en förståelse för dynamiken i gruppen under olika förhållanden. Med hjälp av de workshopverktyg, metoder och tekniker som du arbetar med under kursen kan du också förbereda, genomföra och följa upp olika typer av arbetsmöten. Du har lärt dig att leda organisationen genom processer på ett sätt som uppmuntrar till delaktighet, ägarskap och motivation. Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare, projektledare, organisationsutvecklare, extern eller intern förändringsledare eller liknande. Vad är coachning och hur ska det användas. Etablera förtroende och närhet. Direkt kommunikation. Ställa utforskande frågor och aktivt lyssna. Planering och målsättning. Utmana och stötta. Fokus på individens eller gruppens framsteg och handlingskraft. Skillnander och likheter i att coacha individer och grupper. Skapa motivation och engagemang. Träning och feedback. Antal dagar: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 21 Facilitering när, hur och varför. Facilitatorsrollen krav och förväntningar. Du själv i rollen som facilitator. Workshops, planera, genomföra och följa upp. Om att sätta mål. Gruppen behov och dynamik. Metoder för facilitering. Tips och tricks. Antal dagar: 2 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

25 Effektiva möten Möten stärker gemenskapen och är en bra form av samarbete. Möten ska leda till utveckling och kloka beslut. Vi ger dig metoder och tekniker som underlättar för dig, både som mötesledare och som mötesdeltagare att leda möten som är effektiva och ger resultat. Under dagen kommer vi att gå igenom mentala och praktiska förberedelser. Tyngdpunkten ligger i vad du ska tänka på före, under och efter ett möte. Du kommer också att få träna på att praktiskt genomföra ett möte där gruppen ger dig feedback. Vi kommer även att diskutera hur du ska hantera mötesdeltagare med olika personligheter och beteenden. Med dig hem får du praktiska verktyg och tips så att du på en gång kan börja genomföra effektiva möten. Efter kursen har du fått kunskap, verktyg och träning i hur du genomför möten som leder till dina mål. Du kommer ha en bra grund för att bygga upp en möteskultur på ditt företag eller avdelning. Med strukturerad hantering av möten kommer du att göra tidsvinster och kunna lägga mer tid på ordinarie uppgifter. Kursen vänder sig till dig som framförallt leder men även deltar i möten som en del av ditt arbete. Everything DiSC Certifieringsutbildning Idag ställs det hårda krav på att coacher och konsulter har dokumenterad kunskap inom det område de verkar. Genom att certifiera dig på Everything DiSC skapar du dig en plattform att utgå ifrån i ditt arbete med att coacha och utbilda individer och grupper. Kursen kommer att ge dig fördjupad insikt och verktyg för att på ett kraftfullt sätt utveckla och utmana dina kunders fortsatta lärande. Under 3 dagar får du gedigen kunskap och förståelse för DiSC -verktyget. Du lär dig att läsa av andra människor för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna anpassa din kommunikation till människor i din omgivning. Du får träna på att ge feedback och coacha andra deltagare. När kursen är slut är du certifierad att använda Inscape International Everything DiSC -profiles i coachning och personalutveckling. Efter kursen skall du kunna genomföra återkoppling av DiSC i grupp samt kunna bygga en utbildning kring DiSC -profilen. Du ska kunna ge feedback och coacha individer och grupper baserat på personal profile 2.0. Du kan hantera EPIC, ett adminsistrationsverktyg via webben, för att på ett enkelt och bekvämt sätt skicka ut profiler till deltagare. Kursen vänder sig till dig som i framtiden effektivt vill coacha individer och grupper med hjälp av ett kvalitetssäkrat verktyg. Grundläggande mötesteknik. Olika typer av möten syftet med mötet. Mentala förberedelser inför mötet. Praktiska förberedelser. Mötesdokumentation vad krävs? Mötesrevision. Beteende hos mötesdeltagande. Ineffektiva möten. Antal dagar: 1 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 7 Vad är DiSC. Historia. Värderingar och attityder. Att läsa människor. Träning och feedback. Validering. Hantera EPIC. Affärsmodellen. Certifiering. Antal dagar:

26 Presentationsteknik Går budskapet eller deltagarna hem? Att inför publik tydligt och övertygande kunna presentera en idé eller ett koncept är en kraftfull förmåga. Det är din uppgift som presentatör att se till att budskapet går hem. Att vara nervös är helt naturligt. Genom denna kurs tar du kontroll över din nervositet. Under två dagar fokuserar vi på din förmåga att framföra och sälja in ditt budskap. Teori varvas med praktiska övningar där svårighetsgraden ökar, steg för steg. Du kommer att få förbereda och genomföra korta presentationer. Kursen ger dig handfasta tips och råd med exempel på hur du håller dina åhörare aktiva och inspirerade. Du lär dig hur du skapar en dialog med dina deltagare och skapar intresse för din presentation samt hur du nyttjar olika pedagogiska hjälpmedel. Tyngdpunkten ligger i dina egna framföranden. Efter avslutad kurs har du väsentligt ökat din förmåga att tala inför publik. Du vet hur du planerar, strukturerar och genomför din presentation så att du upplevs som professionell och kompetent. Du behärskar konsten att framföra ditt budskap på ett tydligt, medryckande och effektivt sätt. Du kommer att känna dig trygg i rollen som presentatör och därmed utstråla ett lugn och ett avslappnat kroppsspråk. Du får ett ökat självförtroende i agerandet inför publik. Denna kurs vänder sig till dig som i din yrkesroll genomför muntliga presentationer på olika sätt, exempelvis håller föredrag, redovisningar eller mötesinlägg. Hur du kommunicerar ditt budskap. Metoder för planering. Förberedelser inför presentationer. Kontrollera din nervositet. Aktivera gruppen. Skapa kontakt med deltagarna. Hur en åhörare tar emot ett budskap. Planeringsmodellen. Pedagogiska hjälpmedel för presentation. Praktiska övningar med återkoppling. Hantering av besvärliga deltagare. Manus som stöd och verktyg. Medvetenhet om ditt kroppsspråk. Antal dagar: 2 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 14 49

27 Personlig kommunikation Önskar du att du tydligare kan uttrycka vad du vill säga? Vill du nå fram till andra utan onödiga missförstånd? Undrar du vad som ligger bakom det andra säger? Du är inte ensam. Vi arbetar alltmer nära andra människor där din personliga kommunikation är avgörande för hur väl du lyckas i möte med chefer, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer eller kunder. Kursen ger dig kunskap om hur kommunikationen fungerar och vad som ligger bakom den och ger dig verktyg som hjälper dig att utveckla ditt sätt att kommunicera. I kursen använder vi analysverktyget DiSC som kartlägger din personlighetsprofil. Kursen varvar teori och praktik och du kommer att få kännedom om metoder och modeller för en framgångsrik kommunikation. Du får tips och idéer för att på bästa sätt kunna anpassa kommunikation beroende på vem du möter och vilken personlighet denna person har. Efter kursen har du ökat din kunskap och insikt i hur kommunikation fungerar och hur du genom personlighetsanpassad kommunikation kan styra din omgivning på ett effektivt sätt. Genom att din DiSC -profil kartläggs, har din självkännedom ökat, vilket leder till förbättrad kommunikation med din omgivning. Du har ökat din förmåga att tolka andras budskap och signaler och du har även fått insikt i bland annat skillnader och likheter i manlig och kvinnlig kommunikation. Kursen vänder sig till dig som såväl i ditt yrkesliv som i privatliv vill lära dig hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig. Kommunikationsroller. Aktivt lyssnande. Värderingar, attityder och förhållningssätt. DiSC -profil. Nå fram till olika personligheter. Manlig och kvinnlig kommunikation. Feedback - ge och ta emot beröm och kritik. Konflikthantering. Frågeteknik. Antal dagar: 3 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 21 Denna kurs är lämplig att komplettera med e-learning: Det interaktiva kundmötet. I engagerande rollspel får du möta personer som måste hanteras på olika sätt. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt. För endast 495 kr får du tillgång till kursen under 6 månader. Läs mer på foretagsakademin.se/ utbildningar Retorik konsten att övertyga Har du någon gång behövt övertyga någon om det riktiga i dina åsikter? Händer det att du ibland inte uppfattas lika tydlig som du vill vara? Retorik är den urgamla konsten att framföra sitt ärende med största möjliga effekt. Vare sig det rör sig om en presentation, ett tal eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg. Stå inte svarslös. Under kursen tar vi fasta på situationer där vi vill bli bättre på att övertyga vår omgivning. Att just övertyga och inte hamna i att försöka övertala det är den retoriska nyckeln. För att utveckla denna förmåga krävs en retorisk och teoretisk grund att stå på och en hel del träning. Vi varvar därför teori med att genomföra flera framföranden, analysera dessa, samt ge och ta feedback. Genom att kunna bygga upp ett framförande enligt en retorisk disposition, med dess tekniker och figurer blir du tydligare och bättre på att övertyga. Vi analyserar även kända tal och diskuterar hur de påverkar och övertygar sina åhörare. Efter att ha tränats i tre dagar genomför du kraftfulla presentationer som påverkar dina åhörare. Du känner dig säker och trygg inför dina framföranden eftersom du kan förbereda dig effektivt och har en stomme att skapa struktur runt. Du har ökat din förmåga att övertyga och använda din verbala kraft. Du kan snabbt analysera och genomskåda den påverkan andra utsätter dig för. Du är rustad att på ett aktivt och effektivt sätt påverka och övertyga din omgivning. Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll har behov av att kunna nå fram med ditt budskap och övertyga din omgivning på ett tydligare sätt. Historisk bakgrund - vilka krav har skapat retoriken? Klassisk retorik retoriska förberedelsesteg. Retorisk disposition. Argumentation och bevisföring. Retoriska figurer och klassiska konstgrepp. Att förstå hur vi ständigt påverkar och påverkas. Analys av historiska och klassiska tal. Utsmyckning av språket. Olika sätt att inleda, hålla och avsluta ett anförande. Praktiska framföranden med feedback. Att vinna publiken. Nyttja röst och kroppsspråk. Antal dagar: 3 Viss vana att presentera är en fördel men inget krav. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 21 Denna kurs är lämplig att komplettera med e-learning: Det interaktiva kundmötet. I engagerande rollspel får du möta personer som måste hanteras på olika sätt. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt. För endast 495 kr får du tillgång till kursen under 6 månader. Läs mer på foretagsakademin.se/ utbildningar 50 51

28 Retorik konsten att argumentera Vill du vara säker som talare, i varje situation? Vill du kunna argumentera tydligt och kraftfullt? Vill du få dina åhörare att dra dina slutsatser? Detta är den optimala utbildningen för dig som redan är en van talare eller gått kursen Retorik - konsten att övertyga. Denna kurs finslipar argumentationen och visar kraften i att behärska olika former av bevisföring. Ord och handling är makt. Under två dagar tränar du dig att bemästra retorik av den högre skolan. Kursen ger dig tillgång till knepen, verktygen och metoderna för att snabbt och säkert kunna argumentera, tala eller diskutera framgångsrikt. Vi går igenom anfall och försvar, bevisföring, fördjupad argumentation samt improvisation. Teori och praktik varvas på ett sätt som är bäst ägnat för snabb och effektiv inlärning. Efter kursen har du har ökat din kapacitet att argumentera samt stärkt din egna förmågan att använda din verbala kraft. Du har fått insikt i tesens logik för att nå fram mer kraftfullt samt vet hur du strukturerar upp en slagkraftig argumentation. Genom kunskap om och övning i improvisationens struktur och logik, kan du på ett helt nytt sätt hantera kniviga retoriska situationer. Kursen vänder sig till dig som redan kan grunderna i retorik och nu vill utveckla, fördjupa och putsa på teknik och argumentation. Personlig effektivitet Söker du balans mellan arbete och privatliv? Tillhör du dem som önskar att dygnet hade fler timmar eller önskar du helt enkelt att du skulle hinna med mer? Lösningen är inte att arbeta mer - lösningen är att utnyttja din tid mer effektivt. Till din hjälp finns metoder och förhållningssätt som ger dig bland annat bättre förståelse för din tid och möjliggör ett effektivare arbetssätt. Har du ont om tid? Vet du inte vad du ska prioritera? Börja med den här kursen. Under kursens två dagar får du verktyg och metoder för att kunna fatta medvetna beslut om vad du gör och när du gör det samt hur du skapar effektivitet i ditt dagliga liv. Du får kunskap om och tränas i att tillämpa strategier och tekniker för att handskas med förhalning och avbrott i din vardag. Du lär dig att sluta slösa med din tid och prioritera det du verkligen vill. Du lär dig att planera uppgifter med framförhållning, göra veckoplaner och dagliga att göra -listor. Efter kursen har du lärt dig mer om dig själv och vad du vill i relation till den tid du har. Du har lärt dig att använda verktyg för att sätta personliga mål och utnyttja tiden utifrån dina behov. Din vardag kommer därmed att bli lättare och du kommer att få tid över till de saker du själv väljer. Du lämnar kursen med en personlig handlingsplan och är väl förberedd för de kommande veckorna. Kursen vänder sig till alla som vill skapa ett effektivare arbetssätt och bättre balans mellan arbete och privatliv. Fördjupning i de retoriska grundstenarna. Anfall och försvar - debattens tekniker. Argumentationens analysverktyg. Argumentationens uppbyggnad - fördjupning och tillämpning. Tesens logiska typ. Kedjebevis - få åhöraren att dra dina slutsatsersom sina. Improvisationens logik och struktur. Reflektion av den retorik som används idag och hur folk försöker påverka oss. Antal dagar: 2 Du ska ha gått kursen Retorik konsten att övertyga eller ha motsvarande kunskaper. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 14 Denna kurs är lämplig att komplettera med e-learning: Det interaktiva kundmötet. I engagerande rollspel får du möta personer som måste hanteras på olika sätt. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt. För endast 495 kr får du tillgång till kursen under 6 månader. Läs mer på foretagsakademin.se/ utbildningar Arbetsuppgifter - förtydliga och definiera tidsuttaget. Självinsikt. Tidstjuvar - hur man hittar och eliminerar dessa. Felkälla - definiera och åtgärda felkällor som hämmar. Grundläggande personlig effektivitet. Prioritering - klarlägga vilka uppgifter som bör lösas när. Planeringsmetodik - tips och tricks. Målformulering - sätta upp olika typer av konkreta mål. Stresshantering. Balans mellan arbete och privatliv. Arbetsplatsstruktur - skapa struktur på din arbetsplats. Antal dagar: 2 PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

29 Utbildning för utbildare Hur mycket av allt du varit med om kommer du ihåg? Du hör och glömmer, du ser och går vidare. Vad får oss att minnas? Att vara utbildare är ett hantverk. Det viktiga är inte vad du lär ut det viktiga är vad dina elever lär in. Detta är inte isolerat till lärarrollen utan vi kan alla utsättas för situationer där vi ska utbilda andra människor. Trots att du inte har någon lärarutbildning själv förväntas det av dig att du ska undervisa på ett pedagogiskt sätt. Att vara duktig på det man gör är inte samma sak som att kunna överföra sin kunskap till andra. Det kräver träning och kunskap och alla kan lära sig det. Under kursens tre dagar får du kunskap, verktyg och metoder för att öka din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din utbildningsinsats. För att aktivera och engagera våra elever väljer vi ut en rik provkarta av metoder som effektivt tar oss mot målet för att säkerställa att vi når full effekt med våra ansträngningar. Efter kursen kan du analysera vad som krävs av dig som utbildare i varje situation. Du kan formulera mål som är informativa och samtidigt utmanande. Du kan ställa krav - och möta krav. Du känner dig hemma i rollen som utbildare genom att du kan tillämpa en enkel planeringsmetodik. Du är redo att utbilda med effekt. Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll planerar och genomför olika typer av utbildningsinsatser. Att skriva Brukar du sluta läsa ett meddelande mitt i texten eftersom du tycker att den är otydlig eller krångligt formulerad? Vill du vässa din förmåga att skriva som ett hjälpmedel som förstärker din kommunikation och ditt budskap istället för att förta det? Den här kursen hjälper dig att skriva väldisponerade texter med ett tydligt syfte. Fokus ligger på hur du kan använda ditt skrivande i arbetet för bästa möjliga resultat. Under två dagar fokuserar vi på att skriva för att skapa en så effektiv kommunikation som möjligt. Vi varvar teori med praktiska skrivövningar, tips och knep och ger utvecklande feedback på varandras texter. Du förfinar ditt material under kursens gång och får praktiska råd på hur du kan målgruppsanpassa din text, formulera ett syfte och använda rätt sorts ton och ordval. Kursen är baserad på deltagarnas texter så att vi kan utgå från individuella behov. Förutom tillgång till beprövade metoder, får deltagarna kunskap om hur dagens läsare reagerar på olika typer av texter Efter avslutad kurs har du ökat din förmåga att skriva tydligt, intressant och korrekt för bästa möjliga resultat. Du vet hur man planerar en text utifrån syfte och budskap och kan skicka texter av hög kvalitet. Efter kursen har du fått praktiska riktlinjer och du vet hur du ska formulera dig för att uppfattas som kompetent och kunnig. Du har fått kunskap om hur man disponerar en text med tydlighet och flyt och kan målgruppsanpassa dina texter. Du kommer att känna dig tryggare nästa gång du ska skriva och har fått ett ökat självförtroende när det gäller att utrycka dig i skrift Analys vad innebär utbildningsuppdraget? Mål vad ska deltagarna kunna efter utbildningen? Metod hur kan de lära in effektivt? Resurs Vad kostar utbildningsinsatsen? (Kompetens, lokaler, material, hjälpmedel.) Färdigställ hur ska planen formuleras? Genomför vad tänka på vid genomförandet? Utvärdering hur ska utvärderingen ske? Antal dagar: 3 Denna kurs är lämplig att komplettera med e-learning: Det interaktiva kundmötet. I engagerande rollspel får du möta personer som måste hanteras på olika sätt. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt. För endast 495 kr får du tillgång till kursen under 6 månader. Läs mer på foretagsakademin.se/ utbildningar Fördelar och nackdelar med att kommunicera i skrift Att fånga läsarens intresse och undvika att hamna i papperskorgen Att konstruera en lättförståelig text med tydligt syfte Målgruppsanpassning, ton och ordval Disposition för att öka läsarvänligheten Kännetecken för professionella texter Det viktiga budskapet Konsten att övertyga i skrift Träna på att skriva - få återkoppling Checklista för kvalitetskontroll. Antal dagar:

30 Workplace English Behovet av att kunna använda engelska i arbetslivet växer enormt. Vi skriver e-post, deltar i möten och talar i telefon. Att kommunicera korrekt på engelska stärker ditt självförtroende, då vågar du föra fram dina åsikter och frågor som du tidigare kanske har hållit tillbaka. I Workplace English tränar du dig i att använda språket i olika arbetssituationer i en trygg miljö. I par och grupper övar vi på att kommunicera på engelska på ett professionellt sätt. Du får möjlighet att öva upp din telefon- och mötesengelska samt öka ditt ordförråd. Kursmaterialet ger dig mallar och fraslistor som du kan använda som referenser i framtiden. Samtidigt får du tips om hur du kan gå vidare med din språkutveckling. Efter kursen har du fått bättre förståelse för dina styrkor och svagheter inom affärsengelska. Du har ökat ditt ordförråd, ditt samtalsflyt och generellt förbättrat din förmåga att hantera språket. Kursen vänder sig till dig som behöver använda engelska i din yrkesroll och på ett mer avslappnat sätt vill kunna hantera e-post, telefonsamtal och möten. Workplace Writing Skills Behöver du skriva e-post eller annan korrespondens på engelska? Är du osäker på hur du ska inleda eller avsluta ett e-postmeddelande? Undrar du ibland vilken stil du ska använda - ska det vara lite mer formellt eller inte? Med Business Writing bygger du upp ordförråd och självförtroende när det gäller att skriva på engelska i affärssammanhang. Under kursen får du lära dig formulera och författa vanliga typer av skriftlig korrespondens på engelska. Fokus ligger på den vanligaste formen e-post, men det finns möjlighet att ta upp även andra typer av dokument till exempel enkla rapporter och affärsbrev. Vi går igenom de mest förekommande frågorna när det gäller hur man skriver e-post på engelska. Vi diskuterar skrivstil och tar upp saker som de vanligaste felen samt kulturella skillnader när det gäller skriftlig kommunikation på svenska och engelska. Före kursen får du möjlighet att skriva en text som du sedan får personlig feedback på från föreläsaren. Du får även med dig mallar och användbara fraser så att du kan fortsätta skrivträningen när du kommer tillbaka till jobbet. Efter kursen har du ökat din medvetenhet om olika skrivstilar och i vilket sammanhang dessa passar. Du har fått feedback på de områden du är bra på och vilka områden du kan utveckla och har även fått tips om hur du ska fortsätta med din utveckling. Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll skriver e-post eller andra affärsdokument på engelska och vill känna dig säkrare och blir mer effektiv i uppgiften. Telefonengelska. Mötesengelska. Själv- och företagspresentation. Konversationsträning. Vokabulär - att öka ordförrådet. Social engelska - artighets- och introduktionsfraser. Interkulturell kommunikation - diplomati, vett och etikett. Skrivträning affärsbrev och e-post. Engelska och inte svengelska. Antal dagar: 3 Grundläggande kunskaper i engelska. E-post på engelska. Användbara fraser i skriftlig kommunikation. Olika skrivstilar - när passar vilken stil? Vanliga skrivfel när man skriver på engelska. Bli medveten om vanliga Swenglish-misstag. Antal dagar: 1 Grundläggande kunskaper i engelska

31 Presentation Technique Does your message hit home or does your audience go home? Being able to clearly and convincingly present an idea or concept to an audience is a powerful skill. It is your task as presenter to make sure the message gets across. To be nervous is completely natural. This training will help you transform this nervousness into something that works to your advantage. Course Description Over two days we will focus on your ability to communicate and sell your message. Theory will alternate with practical exercises of increasing difficulty. You will prepare and make short presentations. The training will give you hands-on tips and advice about how to keep your listeners attentive and inspired. You will learn how to create a dialogue with your participants and maintain interest in your presentation as well as how to make use of technical aids. The emphasis will be on your own performance. Course Goals Once the training is over, you will be much better at speaking in front of an audience. You will know how to plan, structure and make your presentation so that people see you as skilled and professional. You will master the art of communicating your message in a clear, stimulating and effective manner. You will feel secure in your role as a speaker, allowing you to exude tranquility through relaxed body language. You will have greater selfconfidence when standing in front of an audience. Who should attend The course is aimed at all those that make any kind of verbal presentation in their daily work, whether lecturing, reporting or simply contributing at a meeting. How to communicate your message. Planning methods. Preparing for a presentation. Managing nervousness. Activating the group. Making contact with the audience. How an audience member receives your message. Technical aids for presentations. Practical exercises and feedback. Dealing with troublesome participants. Using manuscripts as a tool and source of support. Awareness of your body language. Course Duration: 2 Pre-Requisite Learning: None required. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 14 Rhetoric the Art of Persuasion Have you ever needed to convince someone of the validity of your opinions? Does it ever seem that people do not understand you as clearly as you would like? Rhetoric is the age-old art of advancing your agenda with the greatest possible effect. Whether it is a question of a presentation, a speech or a private phone call, rhetoric is a useful and powerful tool. Don t be left speechless. Course Description During the course, we address situations in which we would like to be more persuasive. To truly persuade and not end up just trying to talk someone into something - that is the key to rhetoric. Developing that ability requires a rhetorical and theoretical foundation to stand on, plus a lot of practice. Therefore we alternate between theory modules and practice by carrying out several presentations, analyzing them and giving and receiving feedback. By being able to build up a presentation according to a rhetorical model, with the appropriate techniques and figures, you will be clearer and more persuasive. We will also analyze well-known speeches and discuss how they influence and persuade their audiences. Course Goals After three days of practice, you will make powerful presentations which will affect your audience. You will feel secure and confident before your presentations, because you will be able to prepare effectively and have a frame to build upon. You will have increased your ability to argue and use your verbal ability. You will be able to quickly analyze and discern the influence that others subject you to. Intended Audience The course is aimed at individuals who, in their working life, need to get their point across and persuade those around them in a clearer way. Historical background - what brought about rhetoric? Classical rhetoric - the stages of preparation. Rhetorical arrangement. Argumentation and presentation of evidence. Rhetorical figures and devices. Understanding how we constantly influence and are influenced. Analysis of historic and classic speeches. Embellishing our language. Various ways to begin, hold and conclude an address. Practical presentations with feedback. Winning over the audience. Using our voice and body language. Course Duration: 3 Pre-Requisite Learning: Being somewhat familiar with presenting is an advantage but not a necessity. PMP -certified Project Managers gain 21 PDU s for this course

32 Seminarier Seminarium är en koncentrerad form av utbildning inom ett specifikt område. Denna föreläsningsform passar dig som har ont om tid men ändå vill få kunskap och verktyg inom ett visst ämne. Eftersom seminarierna är en komprimerad utbildning förekommer inte så mycket interaktion. Detta för att du som deltagare ska få med dig så mycket som möjligt i ämnet. Seminarieformen kan även passa dig som önskar snabb uppfräschning och uppgradering av dina kunskaper. Väljer du en kurs i ett visst område rekommenderar vi att du bokar dig på seminarium i ett annan område. Detta för att inte riskera upprepning av innehållet. Ring gärna till Företagsakademin för att få rådgivning vid val av din utbildning. 61

33 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Seminarium Företagsutveckling, 1 dag Seminariet vänder sig till dig som är ägare, VD eller affärs- eller verksamhetsutvecklare. Under denna seminariedag kommer du att få en övergripande bild över vad Företagsutveckling innebär för dig med eget företag. Ur innehållet Varför man behöver formulera affärsidé, vision och mål. Hur man utvecklar den egna affärsidén och visionen. Hur man formulerar och följer upp mål för verksamheten. Vikten av att analyserar och förstå verksamhetens ekonomi. Betydelsen av att analysera den lokala marknaden och konkurrenter. Kunskap om hur man granskar och utvecklar arbetsprocesser. Att förstå hur man granskar och utvecklar organisationsstrukturen. Hur man säkrar kvalitet genom ständiga förbättringar. Att formulera och förankra en utvecklingsplan. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. 63

34 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Seminarium Arbetsrätt, 1 dag Arbetsrätt - berör det verkligen mig? Så kommer dagen då företaget har nått den utvecklingsnivån att det är dags att anställa, eller har du kanske redan anställt. Det är både roligt och ansvarsfullt för båda parter när man ingår ett anställningsavtal. Seminariet syftar till att ge dig som arbetsgivare en grundläggande insikt om de rättigheter och skyldigheter som följer med rollen. Genom seminariet vill vi ge dig möjlighet att göra rätt i tid. Ur innehållet Lagen om anställningsskydd Hur ingås en anställning. Anställningsavtalet. Anställningsformer. Anställnings upphörande. Ledighetslagar och permission Semesterlagen. Förtroendemannalagen. Föräldraledighetslagen. Studieledighetslagen. Medbestämmandelagen Förhandlingsskyldighet. Vem bestämmer jag eller facket? Kollektivavtalet Kollektivavtalets uppbyggnad. När gäller lag, kollektivavtal eller anställningsavtal? Seminarium Online-marknadsföring, 1 dag Webben har blivit allt viktigare för företag och i dagens medialandskap har ingen råd att inte finnas på webben. Men att finnas på webben är långt från en dans på rosor och det känns oftast lite som att köra ut på en 110-väg med en EPA-traktor. Men det är väldigt lätt att byta upp sig till en snabb Porsche eller varför inte ett flygplan och bara flyga över kaoset på vägen? Om seminariet Under seminariedagen tar vi upp hur man som företag bygger sin närvaro på webben. Detta handlar om allt från hur man gratis eller billigt kan skapa en bra webbplats, hur man ska tänka kring sökmotoroptimering, hur man ska förhålla sig till sociala medier samt vad som är på gång just nu och i framtiden och hur man kan ligga i framkant som företag. Seminariemål Efter avslutad dag skall du som deltagare ha god insikt i hur webben fungerar, hur man ska tänka kring sin webbnärvaro samt ha konkreta tips för att kunna komma igång med arbetet direkt. Ur innehållet Webbens utveckling, Skapa en bra webbplats, Annonsering på nätet, Sörkotoroptimering, Sociala Medier, Skapa, mäta och utveckla webbnärvaro. Dagen genomförs i föreläsningsform med exempel från verkligheten och möjlighet finns att diskutera egna problemställningar i viss mån. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen

35 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Seminarium Marknadsföring, 1 dag Under en dag går vi igenom grunderna i marknadsföring. Du får en orientering i hur du kan marknadsföra dina produkter eller tjänster och hur du bär dig åt för att nå den kund som är den rätta för det ditt företag erbjuder. Seminarium Ledarskap, 1 dag Som ledare i ett litet företag, saknar du det stora företagets möjligheter till stöd från andra avdelningar; du måste vara beredd att själv hantera de mest skiftande situationer. Samtidigt som du är en i gänget måste du bära ansvaret för verksamheten. Om seminariet Under denna seminariedagen kommer vi att skapa en övergripande insikt av ledarskapets grunder. Vi ger dig en bred inblick och ökad insikt i vad rollen som företagsledare innebär. Du får en inblick i hur du kan utveckla din kommunikation, och hur du med större tydlighet kan leda din organisation och få ut det bästa av dem. Seminariemål Du har ökat din kunskap om din roll som ledare i ditt företag och har fått metoder och verktyg för att underlätta din roll. Ur innehållet Spelregler - att skapa förutsättningar att utöva ledarskap. Motivation - att skapa motivation och definiera medarbetarens motivatorer. Coachning - att få medarbetaren att själv komma med lösningen. Feedback - ett kraftfullt utvärderingsverktyg. Relationsmognad i grupp - att anpassa ledarskapet efter gruppens mognad. Delgivning av besked - att delge besked effektivt samt hantera reaktionen hos mottagaren. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen

36 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Seminarium Projektledning, 1 dag Att leda ett projekt kräver drivkraft, ansvar, kunskap och erfarenhet. Talang och sunt förnuft kan ta dig en bit, men inte hela vägen. Exempel på framgångsfaktorer är ökad kunskap om bland annat projektmodeller, målformulering, projekt- eller riskanalys som bidrar till att stärka din roll som projektledare eller projektmedlem. Om seminariet Under seminariedagen tar vi upp grundläggande kunskap om projektledning. Vi varvar teori med ett par praktiska övningar, där vi lär oss att tillämpa några användbara metoder. Du lär dig grunderna och framgångsfaktorerna i projektledningsmetodiken. Seminariemål Du har ökat din kunskap om projektledning och har fått en rad metoder, bland annat för planering och riskanalys. Efter den här dagen har du förbättrat dina förutsättningar att leda och medverka i projekt. Du har även fått idéer om var du kan hämta mer kunskap och inspiration. Ur innehållet Projekt som arbetsform. Projektmodeller. Mål & målformulering. Intressentanalys och kommunikationsplan. Planering och planeringsverktyg. Riskanalys/Riskhantering. Organisation & roller. Projektuppföljning. Att hantera förändringar. Projektavslut - Utvärdering och erfarenheter. Framgångsfaktorer. Seminarium Retorik, 1 dag Retorik är den gamla konsten att med hjälp av endast dig själv som verktyg påverka dina åhörare. Alla kan vi utveckla förmågan att fånga vår publik. Vi kan få dem att lyssna till våra argument och därefter fatta rätt beslut. För att kunna påverka behöver du klara av konsten att övertyga. Om Seminariet Under seminariedagen kommer du att få ett antal praktiska tips på hur du strukturerar och framför ditt budskap på ett övertygande sätt samt hur du förbereder dig mentalt. Kort sagt, du har börjat din resa mot att bli en bättre talare/presentatör. Du får verktyg och en grund att stå på för att bli mer övertygande. Seminariemål Du känner dig säkrare och tryggare inför dina framföranden eftersom du nu har en stomme att skapa struktur runt. Du har ökat din förmåga att argumentera. Du kan snabbt analysera och genomskåda den påverkan andra utsätter dig för. Ur innehållet Historisk bakgrund. Klassisk retorik. Retorisk disposition. Övertygandets tre ben. Argumentering och bevisföring. Retoriska figurer, hur de används. Analys av kända tal. Olika sätt att inleda och avsluta ett anförande. Nyttja röst och kroppsspråk. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen

37 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Seminarium Sälj, 1 dag Att vinna kundens förtroende i olika säljsituationer är en viktig del i ditt företags framgång. Utan kunden som köper klarar sig ingen. För att kunna hantera både svåra som normala försäljningssituationer på ett bra sätt krävs kunskap inom bland annat kommunikation och beteendevetenskap. Med konkreta verktyg kan du skapa ett mer professionellt bemötande gentemot dina kunder. Om seminariet Under seminariedagen går vi igenom konkreta verktyg för att skapa resultat i ditt säljarbete. Du får lära dig olika metoder för att på ett konstruktivt sätt kunna hantera både svåra som normala försäljningssituationer. Strukturen som tränas kommer att ge dig en ökad förståelse för kundens beteende och behov. Seminariet stärker din förmåga att ta goda säljinitiativ. Seminariemål Du har fått insikt och kunskap inom kommunikation, beteendevetenskap och försäljning för att öka försäljningen genom ett effektivare och mer framgångsrikt kundmöte. Du har lärt dig hantera invändningar på ett konstruktivt och effektivt sätt. Du har förbättrat din säljförmåga för att på ett professionellt sätt möta kunder, med fokus på kommunikation i säljsituationen. Ur innehållet Grunder beteendevetenskap. Frågeteknik och aktivt lyssnande. Effektiv kommunikation. Behovsanalys. Invändning och argumentationsteknik. Säljtrappan. Avslutsteknik. Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen

38 IT 73

39 Nyheter och förbättringar i Office 2007, 1 dag Utbildningen vänder sig till dem som vill ha en överblick om de kommande funktionerna och nyheterna i Office 2007, samt att få känna på applikationerna i en testmiljö. Utbildningen är till för dig som har bytt eller står i begrepp att uppgradera till Office Du får en ordentlig genomgång av nyheterna och förändringarna i programmen som ingår i Office Word 2003 grundkurs, 2 dagar Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i ordbehandling. Med moment som redigering, formatering och layout, liksom tabellverktyget, språkkontroll och kortkommandon kan du göra din dagliga textproduktion effektiv och tidsbesparande. Efter utbildningen ska du kunna skriva, redigera och formatmässigt utforma egna texter samt kunna ställa upp tabeller. 1. Övergripande nyheter för hela Office Nytt utseende Hjälpfunktionen Filhantering Dialogrutan Alternativ Office Dokumentteman ClipArt på Office Online SmartArt-grafik Dokumentkontroll Makron 2. Microsoft Word 2007 Nytt utseende Olika sätt att visa dokument Redigera text Format Tabbar och tabeller Sidhantering Objekt och bilder Diagram Byggblock Utskick Långa dokument Formulär Dela information 3. Microsoft Excel 2007 Nytt utseende Hantera en arbetsbok Formler Format Arbeta med flera blad Diagram Funktioner Tabeller (listor) Importera och konsolidera Pivottabeller 4. Microsoft PowerPoint 2007 Nytt utseende Hantera en presentation Texter Figurer ClipArt och bilder Diagram SmartArt-grafik Tabeller Bildspel Publicera presentation 5. Microsoft Outlook 2007 Nytt utseende E-post Kontakter Kalender Uppgifter med 175 kr 1. Introduktion till Word Användargränssnittet 2. Grunder i ordbehandling Skriva och redigera text Spara och skriva ut Radera Dra ihop/trycka isär text Flytta markören Visningslägen och zoomning Förhandsgranskning Sidbrytning Tangentbordet och specialtecken 3. Utskriftsformat Liggande/stående orientering 4. Markera och formatera Markera med musen och tangenter Quickstyles, textformat, teckensnitt och effekter Radavstånd Justering Kantlinjer Kortkommandon för format 5. Flytta och kopiera Flytta/kopiera ord och stycken Kopiera mellan dokument Fönstret Urklipp 6. Marginaler/Indrag Ändra marginaler Ändra standardmarginal Indrag i stycken Punktlistor/Nummerlistor 7. Tabbar Använda och redigera tabbar 8. Sidhuvud/sidfot Skapa sidhuvud/sidfot med sidnumrering Att använda inbyggda autotexter 9. Sök & Ersätt 10. Stavning och avstavning Språkkontroll och avstavning Synonymer 11. Tabeller Skapa och redigera tabeller Tabellens format Infoga/radera kolumner eller rader Sortera i tabell 12. Autotext Inbyggda autotexter Skapa egna autotexter 13. Figurer och bilder med 175 kr 74 75

40 Word 2003 fortsättningskurs, 2 dagar Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna behärska mer avancerade funktioner i Word. Vi kommer att titta närmare på bl a. långa dokument och kopplad utskrift med etiketter, skapa enklare dokumentmallar, spela in och använda makron. Efter utbildningen ska du bl a. kunna hantera längre dokument, arbeta med formatmallar, skapa dokumentmallar samt använda makron. 1. Word inställningar Användargränssnittet Ändra Words grundinställningar Skapa egna verktygsfält Tangentbordskommandon 2. Autotexter och makron Skapa egna autotexter Makron 3. Tabeller Rita tabeller Avancerade tabellfunktioner Sortera i tabeller Använda tabell för att skapa en blankett 4. Funktioner Equation Builder Live Word Count Citations and references 5. Publicering Document Comparsion Tri-pane review panel Publicera som Blogg Document Inspector 6. Sidlayout Annorlunda förstasida Olika sidhuvuden Sidfot Avsnittsbrytningar 7. Formatmallar Ändra befintliga formatmallar Skapa egna formatmallar 8. Dokumentmallar Formulär Fill-in-Fält 9. Koppla dokument Skapa standardbrev Göra urval av poster Ställa villkor Olika typer av etiketter 10. Långa dokument Arbeta i dispositionsläge 11. Versionshantering Jämföra dokument Sammanfoga dokument Document Information Panel 12. Säkerhet Digitala signaturer Rättighetsbaserad kontroll 13. Index och förteckning 14. Fotnot och slutkommentarer 15. Samlingsdokument 16. Länka mellan olika program 17. Grafik Lägga in bilder i text Redigera bilder Använda ritverktygen Använda SmartArt Diagrams med 175 kr 77

41 Word 2007 grundkurs, 2 dagar Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i ordbehandling. Med moment som redigering, formatering och layout, liksom tabellverktyget, språkkontroll och kortkommandon kan du göra din dagliga textproduktion effektiv och tidsbesparande. Efter utbildningen ska du kunna skriva, redigera och formatmässigt utforma, egna texter, samt kunna ställa upp tabeller. Word 2007 fortsättningskurs, 2 dagar Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna behärska mer avancerade funktioner i Word. Vi kommer att titta närmare på bl a. långa dokument och kopplad utskrift med etiketter, skapa enklare dokumentmallar, spela in och använda makron. Efter utbildningen ska du bl a. kunna hantera längre dokument, arbeta med formatmallar, skapa dokumentmallar samt använda makron. 1. Introduktion till Word Användargränssnittet 2. Grunder i ordbehandling Skriva och redigera text Spara och skriva ut Radera Dra ihop/trycka isär text Flytta markören Visningslägen och zoomning Förhandsgranskning Sidbrytning Tangentbordet och specialtecken 3. Utskriftsformat Liggande/stående orientering 4. Markera och formatera Markera med musen och tangenter Quickstyles, textformat, teckensnitt och effekter Radavstånd Justering Kantlinjer Kortkommandon för format 5. Flytta och kopiera Flytta/kopiera ord och stycken Kopiera mellan dokument Fönstret Urklipp 6. Marginaler/Indrag Ändra marginaler Ändra standardmarginal Indrag i stycken Punktlistor/Nummerlistor 7. Tabbar Använda och redigera tabbar 8. Sidhuvud/sidfot Skapa sidhuvud/sidfot med sidnumrering Att använda inbyggda autotexter 9. Sök & Ersätt 10. Stavning och avstavning Språkkontroll och avstavning Synonymer 11. Tabeller Skapa och redigera tabeller Tabellens format Infoga/radera kolumner eller rader Sortera i tabell 12. Autotext Inbyggda autotexter Skapa egna autotexter 13. Figurer och bilder med 175 kr 1. Word inställningar Användargränssnittet Ändra Words grundinställningar Skapa egna verktygsfält Tangentbordskommandon 2. Autotexter och makron Skapa egna autotexter Makron 3. Tabeller Rita tabeller Avancerade tabellfunktioner Sortera i tabeller Använda tabell för att skapa en blankett 4. Funktioner Equation Builder Live Word Count Citations and references 5. Publicering Document Comparsion Tri-pane review panel Publicera som Blogg Document Inspector 6. Sidlayout Annorlunda förstasida Olika sidhuvuden Sidfot Avsnittsbrytningar 7. Formatmallar Ändra befintliga formatmallar Skapa egna formatmallar Avända formatmallar 8. Dokumentmallar Formulär Fill-in-Fält Content Controls 9. Koppla dokument Skapa standardbrev Göra urval av poster Ställa villkor Olika typer av etiketter 10. Långa dokument Arbeta i dispositionsläge 11. Versionshantering Jämföra dokument Sammanfoga dokument Document Information Panel 12. Säkerhet Digitala signaturer Rättighetsbaserad kontroll 13. Index och förteckning 14. Fotnot och slutkommentarer 15. Samlingsdokument 16. Länka mellan olika program 17. Grafik Lägga in bilder i text Redigera bilder Använda ritverktygen Använda SmartArt Diagrams med 175 kr 78 79

42 Outlook 2007 grundkurs, 1 dag Utbildningen vänder sig till dig som dagligen behöver använda Outlook för intern och extern kommunikation samt har behov av att organisera dina kontakter samt använda kalendern t ex att boka möten med dina kollegor och planera ditt arbete. Under utbildningen får du lära dig grunderna för effektiv meddelandehantering och kunna utnyttja kalenderfunktionen i Outlook. 1. Utseende och definitioner Användargränssnittet Verktygsfältet ToDo bar 2. Skicka, läsa och besvara e-post Adressera brev Sändningsalternativ Läskvitton Autosignatur Besvara e-post Out-Off-Office Förhandsgranskning mail och bifogade filer RSS 3. Bifoga filer Skicka, ta emot och läsa bilagor Spara bifogade filer utanför Outlook 4. Organisera e-posten Radera/städa Skapa mappar, flytta till mapp Sortera e-post Regelguiden Vyer Färgmarkera kategorier Göra till uppgift 5. Säkerhet och e-post Anti-phishing Outlook postmark Antivirus Skräpmail 6. Kontakter Lägga till personlig information om en kontakt Internetadresser lagrade som kontakter Personliga distributionslistor Organisera kontakter 7. Kalender Kalenderns olika vyer Inställningar i kalendern Lägga till helgdagar Avtalade och återkommande tider Redigera och ta bort avtalade och återkommande tider Händelser Planera möten/automatiska förslag Kontrollera andras tillgänglighet Svara på mötesinbjudan Arbeta med andra personers kalender Publicering av kalender/skärmdump av kalender Överlappade kalendrar med 175 kr Avancerade finesser i Outlook, 1 dag Lär dig hur du använder Outlook på ett optimalt sätt. Du får lära dig alla de små finesser och smarta funktioner som gör att du nyttjar programmet på ett optimalt sätt, vilket medför tidsbesparing och full kontroll på ditt arbete. Du lär dig använda alla de smarta finesser som finns i programmet för att på så sätt få ut maximalt av programmet. Efter kursen kan du anpassa Outlook efter dina egna behov. Du kan även arbeta snabbare och effektivare i programmet tack vare att du nu behärskar ett flertal av de smarta funktioner som programmet erbjuder. Dessutom kan du ta del av, och dela ut, information till en grupp Outlook-användare på din avdelning eller i ditt projekt. Under kurserna arbetar vi med problemlösning där våra erfarna lärare leder dig fram till det bästa, mest effektiva, sättet att lösa en uppgift. Målgrupp Kursen vänder sig till dig som redan kan grunderna i programmet men vill utnyttja mer av Outlooks finesser och funktioner och öka effektiviteten i ditt användande av programmet. 1. Allmänt Anpassa Outlook så att du arbetar snabbare Gemensamma mappar, låt din grupp/företag ta del av/arbeta med gemensam information Web-Access, kom åt din Outlook från hela världen? Egna mappar, ha ordning på din information Personliga mappar, fullt på Exchangeservern? Kortkommandon Skillnaden mellan behörighet och ombud Snabbt öppna annans postlåda Koppla ihop Outlook och Word 2. E-post Läs- och leveranskvitton, låt Outlook göra jobbet Anpassa vyerna i e-postmappar Bifoga filer snabbare Gör om e-post till en anteckning eller uppgift Använd frånvaromeddelanden bättre Kapa regler för automatisk behandling av e-post (inkommande mail) Skapa mallar 3. Kalender Tidszoner Visa veckodagar, inte bara datum Hoppa mellan olika datum på flera snabba sätt Dela ledig/upptagen information Dela ut eller Ombud? Förbered för att andra ska kunna öppna din kalender snabbt och enkelt Skapa gruppscheman 4. Uppgifter Använd uppgifter i stället för kalendern Tilldela andra personer uppgifter Följa upp tilldelade uppgifter Dela uppgifter 5. Anteckningar Släng post-it-lapparna Anteckningar på ditt Windows-skrivbord Dela anteckningar 6. Journalen Registrera objekt och filer automatiskt Dela journal 7. Dela information Med andra personer Med andra program med 175 kr 80 81

43 Personlig effektivitet med Outlook, 1 dag Har du svårt att hålla ordning på det som är viktigt bland allt som måste göras? Känner du dig stressad av en full inkorg med e-post som du borde läsa? Går det åt mycket tid med att leta efter viktiga brev eller dokument som drunknat i informationsfloden? Det går att övervinna dessa problem. Genom att tillämpa en metod för ett effektivare arbetssätt i kombination med ett effektivt utnyttjande av Outlooks möjligheter kan du ta kontroll över din vardag och använda din tid på ett mer ändamålsenligt och produktivt vis. Målgrupp Alla som upplever stress och oreda i hanteringen av allt från brev och information till sin egen tid. Du lär dig att organisera dig väl med lättanvända system, såväl teorier som praktiska funktioner, som hjälper dig att effektivt hålla ordning på den information du hanterar och behöver ha tillgång till. Du lär dig sortera ut information som är viktig för att du ska utföra ditt arbete väl och lär dig att välja bort information som stör din koncentration. Du lär dig planera och använda din tid på ett för ditt uppdrag lämpligt vis. Allt med hjälp av Outlook som stöd. Utbildningens upplägg Under utbildningen arbetar vi med Personlig Effektivitet i kombination med ett avancerat användande av Outlook som verktyg - kombinerar arbetssätt med programfunktion. Du får aktivt lära känna Outlook och dess möjligheter på djupet och kan direkt koppla funktionen till en del i ditt arbete. Genom att förena idéer och metoder för ett effektivare arbetssätt med användandet av ett specifikt verktyg ger utbildningen såväl konkreta tips som idéer och inspiration. Ur innehållet Behöver jag en metod, räcker inte ett bra program? Planering och prioritering Viktigt eller bara bråttom? Hur ser mina flöden ut? God organisation Skapa rutiner Välfungerande struktur Hur kan jag bäst få Outlook att stödja mig? med 175 kr 83

44 Excel 2003 grundkurs, 2 dagar Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel: kalkylering, skapa diagram och länka data mellan olika kalkylblad. Kursen tar också upp grunderna i databasdelen av Excel med sortering och urval. Efter kursen ska du kunna skapa enkla kalkyler med formler och funktioner. Du ska också kunna skapa diagram samt skapa och sortera i listor och söka efter data med hjälp av formulär. Excel 2003 fortsättningskurs, 2 dagar Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom kalkylering, analysering och presentation av data. Du lär dig även att arbeta mer effektivt med stora kalkyler bl a med hjälp av pivottabeller. Efter utbildningen ska du ha en större inblick i Excels många möjligheter inom kalkylering, logiska tester, avancerad tal-och textformatering. Du ska även kunna hantera register, delsummor, filter, pivottabeller samt att på ett enkelt sätt tillsammans med kollegor kunna arbeta med samma kalkyl. 1. Introduktion till Excel Programfönster Verktygsfält Menyer Kalkylbladet 2. Grunder i kalkylering Skriva i celler Formler och beräkningar Redigera en kalkyl Summa-funktionen 3. Formatera kalkylen Textformat Kolumnbredd och radhöjd Infoga rader/kolumner Justering Kantlinjer och färger 4. Utskrift Förhandsgranska/zooma Utskriftsformat Sidhuvud/sidfot Marginaler Sidbrytningar Utskriftsområde 5. Kopiera/Flytta Autofyll Klippa och klistra Smarta etiketter 6. Talformat och listor Talformat Valuta Datum Talserier Egna talformat Egna listor 7. Absolut och relativ referens Kopiera formler med absolut eller relativ referens 8. Diagram Diagramguiden Olika diagramtyper Redigera diagram 9. Lista/Databas Sortering Urval/Autofilter Formulär 10. Tredimensionell kalkyl Arbeta med flera blad samtidigt Namnge blad Gruppredigera arbetsboken Formler med länkar mellan blad 11. Fönster/Cellskydd Låsa fönster Skydda blad 12. Funktioner Statistiska Logiska Finansiella funktioner med 175 kr 1. Snabb repetition av grundkursen 2. Formler och funktioner Bevakning Uttrycksvärdering och formelgranskning Skriva formler med Autocomplete Vilkorsstyrd formattering med visualisering 3. Länkning i arbetsboken Referenser till blad och böcker Redigera och ta bort länkar Externa referenser 4. Fördjupad diagramlänkning Seriefunktionen Överlägg, axlar och skalor Analysera data 5. Anpassa Excels grundinställningar 6. Listhantering Sortering och filtrering av listor Delsummor Autofilter Avancerat filter 7. Pivottabeller Skapa och redigera pivottabell Visa hierarki och nivåer 8. OLE, hyperlänkar och webb Integrering mot webb Analysera och uppdatera information från webben 9. Dispositioner Autodisposition Manuell disposition 10. Konsolidering Konsolidera efter position och kategori Konsolidera med länkar 11. Scenarier, vyer och rapporter Scenarier och vyer i kalkylblad 12. Problemlösning Interaktiva beräkningar Målsökning Problemlösaren 13. Säkerhet Låsa fönster Skydda blad Digitala signaturer Rättighetsbaserad kontroll 14. Samarbete/granskning av kalkylblad Granskningsverktyg Skicka delar av en kalkyl 15. Rapportering Rapporteringsverktyg Business Dashboards Exportera till Webb/SharePoint Snabbformattering med Cellstyles med 175 kr 84 85

45 Excel 2007 grundkurs, 2 dagar Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel: kalkylering, skapa diagram och länka data mellan olika kalkylblad. Kursen tar också upp grunderna i databasdelen av Excel med sortering och urval. Efter utbildningen ska du kunna skapa enkla kalkyler med formler och funktioner. Du ska också kunna skapa diagram samt skapa och sortera i listor och söka efter data med hjälp av formulär. 1. Introduktion till Excel Programfönster Verktygsfält Menyer Kalkylbladet 2. Grunder i kalkylering Skriva i celler Formler och beräkningar Redigera en kalkyl Summa-funktionen 3. Formatera kalkylen Textformat Kolumnbredd och radhöjd Infoga rader/kolumner Justering Kantlinjer och färger 4. Utskrift Förhandsgranska/zooma Utskriftsformat Sidhuvud/sidfot Marginaler Sidbrytningar Utskriftsområde 5. Kopiera/Flytta Autofyll Klippa och klistra Smarta etiketter 6. Talformat och listor Talformat Valuta Datum Talserier Egna talformat Egna listor 7. Absolut och relativ referens Kopiera formler med absolut eller relativ referens 8. Diagram Diagramguiden Olika diagramtyper Redigera diagram 9. Lista/Databas Sortering Urval/Autofilter Formulär 10. Tredimensionell kalkyl Arbeta med flera blad samtidigt Namnge blad Gruppredigera arbetsboken Formler med länkar mellan blad 11. Fönster/Cellskydd Låsa fönster Skydda blad 12. Funktioner Statistiska Logiska Finansiella funktioner med 175 kr Excel 2007 fortsättningskurs, 2 dagar Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom kalkylering, analysering och presentation av data. Du lär dig även att arbeta mer effektivt med stora kalkyler bl a med hjälp av pivottabeller. Efter utbildningen ska du ha en större inblick i Excels många möjligheter inom kalkylering, logiska tester, avancerad tal-och textformatering. Du ska även kunna hantera register, delsummor, filter, pivottabeller samt att på ett enkelt sätt tillsammans med kollegor kunna arbeta med samma kalkyl. 1. Snabb repetition av grundkursen 2. Formler och funktioner Bevakning Uttrycksvärdering och formelgranskning Skriva formler med Autocomplete Vilkorsstyrd formattering med visualisering 3. Länkning i arbetsboken Referenser till blad och böcker Redigera och ta bort länkar Externa referenser 4. Fördjupad diagramlänkning Seriefunktionen Överlägg, axlar och skalor Analysera data 5. Anpassa Excels grundinställningar 6. Listhantering Sortering och filtrering av listor Delsummor Autofilter Avancerat filter 7. Pivottabeller Skapa och redigera pivottabell Visa hierarki och nivåer 8. OLE, hyperlänkar och webb Integrering mot webb Analysera och uppdatera information från webben 9. Dispositioner Autodisposition Manuell disposition 10. Konsolidering Konsolidera efter position och kategori Konsolidera med länkar 11. Scenarier, vyer och rapporter Scenarier och vyer i kalkylblad 12. Problemlösning Interaktiva beräkningar Målsökning Problemlösaren 13. Säkerhet Låsa fönster Skydda blad Digitala signaturer Rättighetsbaserad kontroll 14. Samarbete/granskning av kalkylblad Granskningsverktyg Skicka delar av en kalkyl 15. Rapportering Rapporteringsverktyg Business Dashboards Exportera till Webb/SharePoint Snabbformattering med Cellstyles med 175 kr 86 87

46 PowerPoint 2003 grundkurs, 1 dag Utbildningen vänder sig till dig som vill komma igång och skapa snygga och professionella presentationer för bildspel och OH-bilder. Efter utbildningen kan du skapa en presentation med de vanligaste verktygen för layout och innehåll i bilder. Du kan skapa och tidssätta bildspel, samt utföra enklare animationer. PowerPoint 2007 grundkurs, 1 dag Utbildningen vänder sig till dig som vill komma igång och skapa snygga och professionella presentationer för bildspel och OH-bilder. Efter utbildningen kan du skapa en presentation med de vanligaste verktygen för layout och innehåll i bilder. Du kan skapa och tidssätta bildspel, samt utföra enklare animationer. 1. Introduktion Fönstret, knappar, menyer 9. Utskrift Bilder, åhörarkopior 1. Introduktion Användargränssnittet 9. Utskrift Bilder, åhörarkopior 2. Skapa presentation Bilder, bildlayout Formatera text Planera en presentation 3. ClipArt Infoga bilder, redigera, gruppera Hämta bilder från webben 4. Punktlistor Skapa punkt- och nummerlistor Flernivålistor 5. Diagram Skapa olika typer av diagram Redigera, formatera, importera 6. Organisationsschema Redigera, formatera, struktur 7. Tabell Skapa, redigera, formatera 8. Ritverktyget Rita figurer, markera, flytta, kopiera Fyllning, linjer, text 10. Visningsläge Anteckningar, disposition 11. WordArt Skapa objekt, redigera, formatera 12. Formgivningsmallar Formgivning, färgschema Redigera, formatera 13. Bildspel Skapa bildspel, övergångar Tidsinställningar Interaktiva bildspel 14. Animation Animera text, bilder, figurer, ljud 15. Resklar Spara en presentation så den kan visas utan PowerPoint med 175 kr 2. Skapa presentation Bilder, bildlayout Formatera text Planera en presentation Document Inspector 3. ClipArt Infoga bilder, redigera, gruppera Hämta bilder från webben 4. Punktlistor Skapa punkt- och nummerlistor Flernivålistor 5. Diagram Skapa olika typer av diagram Redigera, formatera, importera 6. SmartArt Redigera, formatera, struktur 7. Tabell Skapa, redigera, formatera 8. Ritverktyget Rita figurer, markera, flytta, kopiera Fyllning, linjer, text 10. Visningsläge Anteckningar, disposition 11. Formgivningsmallar Formgivning, färgschema Redigera, formatera 12. Bildspel Skapa bildspel, övergångar Tidsinställningar Interaktiva bildspel 13. Animation Animera text, bilder, figurer, ljud 14. Resklar Spara en presentation så den kan visas utan PowerPoint 15. Säkerhet Digitala signaturer med 175 kr 88 89

47 Presentera Professionellt Presentationsteknik med PowerPoint, 1 dag En professionell presentation bör ha en tydlig struktur, ett tydligt budskap och framföras med hjälp av pedagogiska verktyg. MS PowerPoint kan ge dig ett bra stöd i ditt framförande. Ibland ser man exempel på när PowerPoint tagit över en presentation. På denna utbildning låter vi inte detta ske. Vi använder grundstenarna i presentationsteknik och lär dig hur du bäst skapar presentationer i PowerPoint, som med enkelhet och finess gör ditt föredrag framgångsrikt. Målet med denna utbildning är att lära dig bygga upp en effektiv presentation, både med innehåll och form. Du lär dig hur du når fram med ditt budskap genom att använda en struktur som stödjer dina viktigaste argument och hur du kan tydliggöra, och lyfta fram dem, genom att illustrera med bild och text. Utbildningens upplägg: Under denna utbildning förenar vi kunskaper i presentationsteknik med praktiska färdigheter i PowerPoint -arbetssätt med programfunktion. Du kommer att få arbeta praktiskt med att framställa en presentation i PowerPoint. Du får träna dig i att identifiera kärnan i ditt budskap, analysera din målgrupp och lyfta fram dina viktigaste argument. Under utbildningen arbetar du med att utforma en egen presentation i PowerPoint så att den utgör ett effektfullt stöd för ditt framförande. Vi arbetar aktivt med feedback på varandras arbete för att ge dig många användbara insikter att ta med hem efter denna kurs. Planera och förbereda en presentation Presentationens syfte Vem vänder jag mig till? Budskap och röd tråd Att väcka ett intresse och bibehålla det PowerPoint som verktyg Hur bör ett bildstöd fungera? Hur mycket behöver åhörarna se? - Text - Grafik Vilken effekt har animeringar? Färgsättning och mallar Minnesanteckningar mm Skapa en presentation Praktisk övning Utvärdering och feedback med 175 kr 91

48 Affärsspråk 93

49 Fundamentals of Project Management Managing a project is an art. Talent and common sense can take you only part of the way there. Knowledge of the models, structures and the tools that are available gives better control; it gives the control that is required to drive a project with strength and precision to the goal. Projects, as a rule, have to meet critical goals in a limited time with a limited budget. It requires drive, responsibility and knowledge both from the project manager and the other project members. Course Description During the three-day training, we will explore the basics of project work and provide you with the techniques and methods you should master in order to manage and / or take part in a project. You will gain a greater understanding of how projects progress and learn how to use a project control model as a tool and source of support. You will gradually work your way through a project from beginning to end. At every step along the way, you will learn what to do during each phase, as well as pick up valuable tools and lessons. Throughout the training, you will work with a practical, true-to-life case that gives you a clear perspective on how projects develop in the real world. Course Goals Once the training is over, you will have an increased understanding of project management. You will possess basic knowledge about the key aspects of project management, and you will be acquainted with a general project control model. You will have greater expertise when it comes to planning, estimating the resources required for and monitoring projects. You will have a deeper understanding of how your leadership affects the outcome of a project. Workplace English Behovet av att kunna använda engelska i arbetslivet växer enormt. Vi skriver e-post, deltar i möten och talar i telefon. Att kommunicera korrekt på engelska stärker ditt självförtroende, då vågar du föra fram dina åsikter och frågor som du tidigare kanske har hållit tillbaka. I Workplace English tränar du dig i att använda språket i olika arbetssituationer i en trygg miljö. I par och i grupper övar vi på att kommunicera på engelska på ett professionellt sätt. Du får möjlighet att öva upp din telefon- och mötesengelska samt öka ditt ordförråd. Kursmaterialet ger dig mallar och fraslistor som du kan använda som referenser i framtiden. Samtidigt får du tips om hur du kan gå vidare med din språkutveckling. Efter kursen har du fått bättre förståelse för dina styrkor och svagheter inom affärsengelska. Du har ökat ditt ordförråd, ditt samtalsflyt och generellt förbättrat din förmåga att hantera språket. Kursen vänder sig till dig som behöver använda engelska i din yrkesroll och på ett mer avslappnat sätt vill kunna hantera e-post, telefonsamtal och möten. Who should attend The course is primarily aimed at those that currently manage projects or will do so in the future. It is also suitable for others that work in or around projects. For example, project owners, project sponsors, project administrators and line managers. Projects phases, decision points and milestones. Project control models. Evaluating projects in a business-like manner. Relevant and measurable objectives. The project organization - roles and responsibility. Steering groups, reference groups, project groups and other functions. Important tools for planning and resource estimation. Stakeholder analysis and communication plans. Course Duration: 3 Pre-Requisite Learning: None required. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare: 21 Telefonengelska. Mötesengelska. Själv- och företagspresentation. Konversationsträning. Vokabulär - att öka ordförrådet. Social engelska - artighets- och introduktionsfraser. Interkulturell kommunikation - diplomati, vett och etikett. Skrivträning affärsbrev och e-post. Engelska och inte svengelska. Antal dagar: 3 Grundläggande kunskaper i engelska

50 Workplace Writing Skills Behöver du skriva e-post eller annan korrespondens på engelska?är du osäker på hur du ska inleda eller avsluta ett e-postmeddelande? Undrar du ibland vilken stil du ska använda - ska det vara lite mer formellt eller inte? Med Business Writing bygger du upp ordförråd och självförtroende när det gäller att skriva på engelska i affärssammanhang. Under kursen får du lära dig formulera och författa vanliga typer av skriftlig korrespondens på engelska. Fokus ligger på den vanligaste formen e-post, men det finns möjlighet att ta upp även andra typer av dokument till exempel enkla rapporter och affärsbrev. Vi går igenom de mest förekommande frågorna när det gäller hur man skriver e-post på engelska. Vi diskuterar skrivstil och tar upp saker som de vanligaste felen samt kulturella skillnader när det gäller skriftlig kommunikation på svenska och engelska. Före kursen får du möjlighet att skriva en text som du sedan får personlig feedback på från föreläsaren. Du får även med dig mallar och användbara fraser så att du kan fortsätta skrivträningen när du kommer tillbaka till jobbet. Efter kursen har du ökat din medvetenhet om olika skrivstilar och i vilket sammanhang dessa passar. Du har fått feedback på de områden du är bra på och vilka områden du kan utveckla och har även fått tips om hur du ska fortsätta med din utveckling. Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll skriver e-post eller andra affärsdokument på engelska och vill känna dig säkrare och blir mer effektiv i uppgiften. Presentation Technique Does your message hit home or does your audience go home? Being able to clearly and convincingly present an idea or concept to an audience is a powerful skill. It is your task as presenter to make sure the message gets across. To be nervous is completely natural. This training will help you transform this nervousness into something that works to your advantage. Course Description Over two days we will focus on your ability to communicate and sell your message. Theory will alternate with practical exercises of increasing difficulty. You will prepare and make short presentations. The training will give you hands-on tips and advice about how to keep your listeners attentive and inspired. You will learn how to create a dialogue with your participants and maintain interest in your presentation as well as how to make use of technical aids. The emphasis will be on your own performance. Course Goals Once the training is over, you will be much better at speaking in front of an audience. You will know how to plan, structure and make your presentation so that people see you as skil-led and professional. You will master the art of communicating your message in a clear, stimulating and effective manner. You will feel secure in your role as a speaker, allowing you to exude tranquility through relaxed body language. You will have greater selfcon-fidence when standing in front of an audience. Who should attend The course is aimed at all those that make any kind of verbal presentation in their daily work, whether lecturing, reporting or simply contributing at a meeting. E-post på engelska. Användbara fraser i skriftlig kommunikation. Olika skrivstilar - när passar vilken stil? Vanliga skrivfel när man skriver på engelska. Bli medveten om vanliga Swenglish-misstag Antal dagar: 1 Grundläggande kunskaper i engelska. How to communicate your message. Planning methods. Preparing for a presentation. Managing nervousness. Activating the group. Making contact with the audience. How an audience member receives your message. Technical aids for presentations. Practical exercises and feedback. Dealing with troublesome participants. Using manuscripts as a tool and source of support. Awareness of your body language. Course Duration: 2 Pre-Requisite Learning: None required. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

51 Rhetoric the Art of Persuasion Have you ever needed to convince someone of the validity of your opinions? Does it ever seem that people do not understand you as clearly as you would like? Rhetoric is the age-old art of advancing your agenda with the greatest possible effect. Whether it is a question of a presentation, a speech or a private phone call, rhetoric is a useful and powerful tool. Don t be left speechless. Course Description During the course, we address situations in which we would like to be more persuasive. To truly persuade and not end up just trying to talk someone into something - that is the key to rhetoric. Developing that ability requires a rhetorical and theoretical foundation to stand on, plus a lot of practice. Therefore we alternate between theory modules and practice by carrying out several presentations, analyzing them and giving and receiving feedback. By being able to build up a presentation according to a rhetorical model, with the appropriate techniques and figures, you will be clearer and more persuasive. We will also analyze well-known speeches and discuss how they influence and persuade their audiences. Course Goals After three days of practice, you will make powerful presentations which will affect your audience. You will feel secure and confident before your presentations, because you will be able to prepare effectively and have a frame to build upon. You will have increased your ability to argue and use your verbal ability. You will be able to quickly analyze and discern the influence that others subject you to. Intended Audience The course is aimed at individuals who, in their working life, need to get their point across and persuade those around them in a clearer way. Negotiation Technique To negotiate an outcome where both partners feel satisfied is an art. When you succeed in doing so you have not only reached a good deal, you have built a relation a business partner. Being a successful negotiator involves being aware of the role your driving forces play as well as the ability to analyze the conditions and prepare correctly. Course Description During this three-day course you will fine-tune the abilities and techniques needed to negotiate everything from situations involving buying and selling to terms for collaboration and handling disputes. In addition to learning how to negotiate in a number of different situations, you will also gain insight into areas such as using more leverage and the importance of thinking about maximum and minimum objectives. This course provides information about how to avoid the most common pitfalls and gives practical tips, e.g. when to take the initiative, how to handle unreasonable bids, utilize pauses and use different techniques to influence people. During the course, you will also learn how to identify different options and create a dialog in which both parties feel like winners. Quite simply, you will become a good negotiator. Course Goals After the course you will gain control of negotiation situations. You will know how a negotiation is structured. You will understand the process, be able to identify the different phases and have the knowledge to influence the outcome. You will also have received a broad range of practical tools and tips that you can use immediately in your everyday life. Who should attend The course is aimed at all those that negotiate in their working life, for example managers, salespeople, purchasers or project managers. Historical background - what brought about rhetoric? Classical rhetoric - the stages of preparation. Rhetorical arrangement. Argumentation and presentation of evidence. Rhetorical figures and devices. Understanding how we constantly influence and are influenced. Analysis of historic and classic speeches. Embellishing our language. Various ways to begin, hold and conclude an address. Practical presentations with feedback. Winning over the audience. Using our voice and body language. Course Duration: 3 Pre-Requisite Learning: Being somewhat familiar with presenting is an advantage but not a necessity. PMP -certified Project Managers gain 21 PDU s for this course. The phases of a negotiation. Negotiation types and their prerequisites. The influence of driving forces. Verbal and non-verbal signals. Effective communication in a negotiation. Handling different negotiation styles. Using time as a negotiating tool. Alternative Negotiating currencies. The opening offer take action or bide your time. Course Duration: 3 Pre-Requisite Learning: None required. PDU-poäng för PMP -certifierade projektledare:

52 Marknadsföring 101

53 Utbildning endast för medlemmar i Företagsakademin2 Program för deltagare i projektet FA2 Marknadsföringsprogrammet, 3 dagar De flesta företag lever idag i en verklighet där konkurrensen om ett begränsat antal kunder och deras pengar blir allt hårdare. En verklighet där det blir allt svårare att driva företag och samtidigt tjäna pengar, att överleva på lång sikt. Så hur gör man då för att lyckas? Ja, det vimlar av svar. Många gånger låter det enkelt, som alltid i teorin. Men varje situation är unik och kräver också unika lösningar. Vill du få driv och effekt från din marknadsföring kommer denna kurs att vara ett steg på vägen. Du får under tre dagar arbeta med teori och praktik för att skapa en marknadsplan för ditt företag eller produkt. Du lär dig de grundläggande begreppen och skapar en handlingsplan för genomförande som du använder i ditt arbete när kursen är slut. Efter kursen har du en enkel marknadsplan kompletterad med handlingsplan och budget för den närliggande tiden. Du har analyserat dina produkter, dina marknadssegment och ditt erbjudande till dem. Med detta material kan du gå vidare till handling, själv eller tillsammans med dina medarbetare. Du har också grundläggande kunskap om de viktigaste begreppen inommarknadsföring. Kursen riktar sig till ägare, VD, marknadsansvarig eller säljansvarig med få eller inga förkunskaper inom området eller personer som vill ha stöd i skapandet av en användbar plan för sina marknadsaktiviteter. Grafisk kommunikation, 2 dagar En utbildning för dig som arbetar med och formger trycksaker och webbsidor och som vill lära dig mer om grafisk kommunikation. Den vänder sig också till dig som arbetar på en marknads- eller informationsavdelning och behöver mer kunskap för att bli en bättre beställare. Målgrupp Kursen vänder sig till alla som arbetar med journalistik, reklam, grafisk design och webbdesign. Ur innehållet Berättande Sändare och mottagare Strategi Budskap Påverkan & Kreativitet Typografi Skriva för läsaren Bildspråk Vilken form ska jag välja? Papper Företagsprofilen Samspelet mellan text & bild Marknadsföringsprocessen- Vad är marknadsföring och i vilken ordning bör jag ta mina steg mot en lyckad marknadsföring? Marknadsplanen- Innehåll och förslag på uppbyggnad Affärsidé- Från idé till handling Segmentering och kanalval- Vilka är mina kunder och var finns de? Produktportföljen- Har jag rätt produkter? Rätt antal? Produkten- Kan jag redan från början skapa mervärde i mina nya produkter, eller bygga vidare på dem jag har? Strategi och marknadsmix- Strategisk riktning, utveckling och kombinationen av faktorer i mitt erbjudande till marknaden. Handlingsplan och budget- Vad får det kosta? Vad ska vi uppnå? Antal dagar: 3 Lunch och fika ombesörjes av deltagarna i egen regi. Det finns tillgång till frukt, kaffe, te och vatten under dagen. med 175 kr

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Projektledarutbildning för kommunanställda

Projektledarutbildning för kommunanställda 1(5) 2013-10-07 Inbjudan till Projektledarutbildning för kommunanställda 6 dagar: 3-5 mars samt 24-26 mars 2014 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av Canea Consulting

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(5) 2016-11-10 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 8-10 maj samt 29-31 maj 2017 Region Halland erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som är upphandlade

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på HASTs moduler för utveckling av chefer och ledare HAST Utveckling AB www.hastutveckling.se Att vara ledare och chef är ett privilegium. Ett privilegium som kan kännas kul, utmanande, givande och intressant

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1 Sida 1 Om grunder för PPS Nöjd kund och nytta för alla är utgångspunkten för PPS. Grundläggande synsätt är positiv människosyn, åtagande, nytta och samförstånd. PPS utgår ifrån att varje människa är en

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Projektledning. Korsreferens mellan upplaga 5 och 6

Projektledning. Korsreferens mellan upplaga 5 och 6 Projektledning Korsreferens mellan upplaga 5 och 6 UPPLAGA 5 UPPLAGA 6 1 Projekt som arbetsform Sida Kapitel Sida Syfte med organisation 14 1 2 Projektorganisation 19 1 8 Projekt ska uppnå resultat 24

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer