ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN

2 KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN I slutet av 2013 stod Sundstabadet, en av de största investeringar i ett byggprojekt som Karlstads kommun hittills har gjort, klart efter tre års byggande. Det är en helt ny anläggning som erbjuder något för alla Karlstadsbor och besökare, såväl ung som gammal. Året präglades även av medborgardialog kring flera av kultur- och fritidsförvaltningens frågor. Debattens vågor gick höga om upprustningen av Orrleken och konsten på cykelvägen mellan Skåre och Karlstads centrum. Konst som berör det tycker vi om! Cykelkonst är ett bra exempel där konsten berör och upprör och även öppnar våra sinnen på ett nytt sätt. En medborgardialog som vi själva tog initiativ till var ett stort Open Space-forum för föreningslivet och allmänheten, ett startskott för framtagandet av en idrottsstrategisk plan för Karlstad. Fröding Arena på Kronoparken har fått nytt liv genom att Bilda och Ett Öppnare Värmland startat upp caféverksamhet på dagtid. Med övriga studieförbund planerar man ännu mer verksamhet som ger Kronoparksborna en ny mötesplats. Efter inspiration från Danmark och efter kultur- och fritidsnämndens studieresa till Veberöd i Skåne har nämnden beslutat att etablera meröppna bibliotek i Karlstad, där Skåre bibliotek blir först ut. Om detta blir lyckat kommer fler meröppna bibliotek att etableras på våra filialer. Under året togs Karlstads platsvarumärke Karlstad fram, vilket ska bidra till att skapa en enhetlig bild för marknadsföringen av Karlstadsområdet. Dessutom lanserades Karlstadsregionens nya officiella besökssajt visitkarlstad.se. Utegym har kommit för att stanna, vi har under 2013 byggt Karlstads andra, denna gång centralt beläget på Gubbholmen. Vi påbörjade under året ett arbete inom förvaltningen för att införa regelbundna kund- och brukarundersökningar av våra verksamheter. I de mätningar som gjordes under 2013, bland annat på Skutbergets Motionscentral och Sundstabadet, fick verksamheterna toppbetyg. I SCB:s senaste medborgarundersökning ligger Karlstad på topp tre över Sveriges bästa kommuner att leva och bo i. Bland det som Karlstadsborna är allra mest nöjda med återfinns fritidsmöjligheterna. Listan på nya aktiviteter och verksamheter kan göras lång men vi får inte glömma vår kärnverksamhet som pågår ständigt, alla dagar i veckan, utan att hamna i rampljuset. Med detta som utgångspunkt blickar jag framåt mot ett nytt år tillsammans med alla duktiga medarbetare med stort hjärta för vår verksamhet! KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 Omslag: Bild från Sundstabadet. Fotograf Claes Thimar. Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG Kultur- och fritidsförvaltningen... 6 Kultur- och fritidsnämnden... 7 Förvaltningsledning och stab... 7 Bad och sport... 8 Bibliotek och arkiv... 8 Is och grönt... 9 Kultur- och föreningsstöd... 9 Turism...10 Öppen fritidsverksamhet...10 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG ÅRET SOM GÅTT Viktiga händelser Ekonomiskt resultat...15 Målområden...19 Tillväxt...19 FRAMTIDEN Attraktiv stad...19 Utbildning och kunskap...22 En stad för alla...23 Den goda gröna staden...25 System/Kvalitetsarbete...26 Arbetsgivarperspektivet...26 Förvaltningsledning och stab...28 Bad och sport...28 Bibliotek och arkiv...29 Is och grönt...30 Kultur- och föreningsstöd...31 Turism...32 Öppen fritidsverksamhet...32 BILAGA Statistik och nyckeltal KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

4 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för livsglädje, både för kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstadsbor. Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek och kommunarkiv. Förvaltningen driver Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Vi står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår och stöttar på olika sätt kultur- och föreningslivet. Förvaltningen arbetar också med arrangemang och ansvarar för utvecklingen av turismfrågor. Kultur- och fritidsnämnden sätter målen och styr förvaltningens arbete genom politiska beslut. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för arbetet med att förverkliga kommunens mål inom kultur, fritid och turism. Det är nämnden som styr över förvaltningens arbete genom de politiska besluten. Nämnden fattar bland annat beslut om förvaltningens verksamhetsplan och om hur den budget som kommunfullmäktige har avsatt för kultur- och fritidsområdet ska fördelas inom förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden är även kommunens arkivmyndighet och lotterimyndighet. Ordförande i nämnden är Per-Inge Lidén (MP), 1:e vice ordförande är Linda Larsson (S) och 2:e vice ordförande är Göran Karlström (FP). Under 2013 var Linda Larsson föräldraledig och Björn Samuelsson (S) tjänstgjorde som 1:e vice ordförande. FÖRVALTNINGSLEDNING Kultur- och fritidsdirektör STAB Biträdande kultur- och fritidschef FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STAB Förvaltningsledning och stab utgör de övergripande funktionerna för ledning och stöd på kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningens arbete leds av kultur- och fritidsdirektör Mats Ahrén och biträdande kultur- och fritidschef Thomas Holmberg. Staben är indelad i fyra områden: administrativ stab, ekonomistab, personalstab och strategisk stab. Stabens uppdrag är att vara stödfunktion för nämnden och förvaltningens verksamheter. Stödet sker bland annat genom utredningar, projektsamordning och i att säkerställa att lagar, policys och andra styrdokument följs. Staben ger även stöd inom kommunikationsfrågor och sköter förvaltningens diarium och ekonomi- och lönehanteringssystem. BAD OCH SPORT Verksamhetschef BIBLIOTEK OCH ARKIV Bibliotekschef IS OCH GRÖNT Verksamhetschef KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Verksamhetschef TURISM Turismchef ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Verksamhetschef 6 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

5 Sundstabadet BAD OCH SPORT Bad och sport omfattar badverksamheten i Sundstabadet, Vålbergs simhall, utomhusanläggningen Parkbadet Kronan, sommarsimskolan utomhus och Sundstalägret. I verksamheten ingår också Sundsta idrottshus och Vålbergs sporthall. Utegym på Skutberget IS OCH GRÖNT Verksamheten is och grönt ansvarar för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och skidspår runt om i kommunen samt en konstfrusen isarena i centrala Karlstad och en ishall i Vålberg. Verksamhetens uppdrag är att ska skapa förutsättningar för att Karlstadsborna ska få ett brett fritidsutbud inom området bad och sport. Is och grönts främsta uppgift är att erbjuda Karlstadsborna och föreningslivet ett rikt utbud av spår, arenor, idrottsanläggningar och hallar för olika fritidsaktiviteter. BIBLIOTEK OCH ARKIV I biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket, barnbokbussen och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Biblioteken har i uppdrag att främja intresset för läsning, litteratur, information, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Uppdraget är också att göra databaserad information tillgänglig för medborgarna och att ge extra uppmärksamhet åt grupper med särskilda behov. Biblioteken ska erbjuda ett brett utbud av medier på flera olika språk och i flera olika former som är anpassade efter besökarnas behov. Inom verksamheten bibliotek och arkiv finns också kommunarkivet som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv. Kommunarkivets uppdrag är att utöva tillsyn över arkivverksamheten i kommunens koncern för att underlätta insynen i den kommunala förvaltningen och att skapa förutsättningar för arkivens framtida användning i kulturell verksamhet och forskning. Litteraturläger KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Kultur- och föreningsstöd ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, Skaparverkstan, kommunens kulturella programverksamhet, barn- och ungdomskultur och beslutar om stöd till kultur- och föreningsverksamheter. Inom verksamheten handläggs också inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokningen av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar och arbetar med praktiskt stöd vid stora arrangemang i Karlstad. Kultur- och föreningsstöd arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och föreningsliv i Karlstad. Karate på Idrottskolan 8 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

6 Uteservering vid Stora torget TURISM Turismverksamheten arbetar med förvaltning och utveckling av turismområdet. Visionen är att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål. Målet med verksamhetens arbete är att omsättningen och antalet årsverken inom besöksnäringen i Karlstad ska öka med tio procent årligen. Verksamheten marknadsför Karlstad gentemot prioriterade målgrupper, ansvarar för innehållet på besökssajten visitkarlstad.se, tar fram turistbroschyrer, samarbetar med Karlstads turistbyrå och driver kampanjer och aktiviteter i samarbete med besöksnäringen. På uppdrag från turismverksamheten driver kommunens kontaktcenter Karlstads turistbyrå. ÅRET SOM GÅTT ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Öppen fritidsverksamhet driver kommunens sju fritidsgårdar, fyra parklekar, ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Verksamheten ska erbjuda barn, ungdomar och seniorer mötesplatser där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer. I de verksamheter som riktar sig till barn och unga ska också goda vuxna förebilder finnas. Mötesplatserna ska tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet och kultur och ge möjlighet till mångsidiga upplevelser. Besökarna ska ha inflytande över verksamheten. Skapande på Seniorernas hus 10 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

7 VIKTIGA HÄNDELSER 2013 Nya Skaparverkstan INVIGNINGAR Det nya Sundstabadet invigdes den 7 december. I den nya anläggningen finns tre motionsbassänger, ett upplevelsebad och en stor relaxavdelning. Under invigningsveckan uppmärksammades anläggningen i all lokal media och nästan 20 guidade turer genomfördes för olika intressegrupper. Skaparverkstan, den kreativa drop-inmötesplatsen för barn mellan 8-12 år, öppnade sina nya lokaler i Bibliotekshuset den 14 september. En ny beachvolleyplan anlades på Sundsta och i Ulvsby byggdes en efterlängtad näridrottsplats. Ett centralt beläget utegym byggdes på Gubbholmen, för att främja spontanidrottande. EVENEMANG Karlstads Grand Prix 2013 arrangerades på Tingvalla IP och vid årets tävlingar var slägga för herrar upplyft till Diamond league status. Arenan fyllde 40 år vilket uppmärksammades genom olika extraprogram under året och ett särskilt firande i början av december. I samband med 150-årsfirandet av Stadsträdgården anordnades konstutställningen This is my hometown och konstverket Källan invigdes. Vid sommarens musikfestival Putte i Parken deltog biblioteket och öppen fritidsverksamhet med aktiviteter för barn och unga. Fotograf: Fredrik Karlsson Den nationella konferensen Idrott och Mångfald genomfördes för tredje gången med temat Idrotten klassfråga. Seniorernas hus arrangerade Seniordagen i Stadsträdgården. En workshop anordnades i januari med 170 affärsmöten på en dag mellan aktörerna inom besöksnäringen. Förvaltningen var medarrangör till två konferenser om hållbara arrangemang, med inriktning på kultur respektive idrott. Kommunarkivet var medarrangör i 15-årsjubileet för Arkivcentrum Värmland och Arkivens dag. Kulturnatten anordnades med särskilt fokus på mångfald. Tidigare under dagen arrangerades även KulturKnatta för de yngre besökarna. Beatles spelning i Sundstaaulan för 50 år sedan uppmärksammades med tre jubileumskonserter. Kungen firade 40 år på tronen och Karlstad var en av städerna som besöktes. Besöket avslutades med kalas på Stora torget. Karlstad arrangerade årets upplaga av Melodifestivalens Andra chansen. Det stora barnkalaset gick av stapeln i Karlstad för första gången, i samarbete med nätverket Se Mig. Karlstads Grand Prix Kvartalets idé - Bokcirkelkassen UTMÄRKELSER Tre medarbetare på förvaltningen tilldelades Karlstads kommuns utmärkelse Kvartalets idé. Jonas Kristiansson på öppen fritidsverksamhet fick pris för sin idé om satsning på mobil parkour sommartid. Anna Eriksson och Andrea Nordgren från bibliotekverksamheten fick pris för sin idé om Bokcirkelkassen. Riksteaterns hyllningsturné Walls of Fame kom till Karlstad för att uppmärksamma kommunens arbete med att erbjuda medborgarna en öppen vägg att utöva graffitikonst på. SAMVERKAN Turismverksamheten har deltagit i arbetet med att ta fram det nya platsvarumärket Karlstad. Projektet leddes av kommunikationsenheten i samarbete med turismverksamheten, Great event of Karlstad AB och Visit Karlstad AB. Under 2013 påbörjades skapandet av en ny öppen mötesplats på Kronoparken. Studieförbundet Bilda och Ett öppnare Värmland har etablerat verksamhet på Fröding Arena. Utvecklingen kommer att fortsätta under För att skapa ett mer aktivt arkivnätverk inom koncernen Karlstads kommun har kommunarkivet tagit initiativ till regelbundna arkivträffar. I samverkan med Värmlands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, Karlstads universitet och Region Värmland arbetar förvaltningen med att skapa former för regelbundna mötesplatser för föreningslivet. Idrottsfrukostar etablerades under året. Det har också genomförts två dialogmöten med föreningslivet i januari och mars. Öppen fritidsverksamhet har inlett ett samarbete med kyrkan på Rud som handlar om ungdomsverksamhet under kvällstid. Ett samarbete med Wermlandsbilder har inletts som innebär att kommunarkivets stora porträttfotosamling från C. E. Nygren digitaliseras och publiceras på nätet. Biblioteken i Värmland med projektledning i Karlstad arbetar med LIBRIS-projektet för att bygga en nationell katalog för folkbiblioteken i Sverige. Förvaltningen fick besök från Visit Swedens kontor i Kina i december. Inresandet till Sverige från Kina har ökat med tjugo procent. En ökad samverkan mellan kulturverksamheterna i Bibliotekshuset har inletts. Ett första steg i samarbetet är en gemensam marknadsföring av kulturaktiviteterna i huset. En samverkan med idrottsvetenskapen vid Karlstads universitet etablerades under året. Debatterad cykelkonst MEDBORGARDIALOG OCH SOCIALA MEDIER Under året har det förekommit flitiga debatter i såväl traditionella som sociala medier om bland annat Skutberget, Sundstabadet, konst på cykelväg och Orrleken. Ett stort Open Space-forum för föreningslivet och allmänheten genomfördes som ett startskott för arbetet med att ta fram en idrottsstrategisk plan för Karlstads kommun. 12 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

8 Hösten 2013 lanserades och Facebooksidan Sundstabadet. I december hade Facebooksidan cirka följare. Stadsbibliotekets Facebooksida passerade 1000 följare under året. Två ungdomsgrupper från Karlstad och Vålberg som har deltagit i Toleransprojektets arbete gav ut varsin bok om ungdomars tankar, upplevelser och reflektioner kring förintelsen och demokratifrågor. Kund- och brukarundersökningar genomfördes på Sundstabadet och Skutberget och gav verksamheterna höga betyg. Karlstads kommun fick också höga betyg i medborgarundersökningen som statistiska centralbyrån (SCB) genomför. Inom området fritidsmöjligheter hade Karlstads kommun högst betyg av alla 137 kommuner som deltog i undersökningen. Även inom kulturområdet fick kommunen höga betyg. VERKSAMHETSUTVECKLING Sundstabadets personal genomförde ett värdskapsarbete under sommaren och hösten. Arbetet, som sammanfattades i arbetshandboken Så här gör vi på Sundstabadet, fortsätter som en kontinuerlig del i utvecklingen av verksamheten. Personalen på UNO har fått coachutbildning vilket har bidragit till en positiv utveckling i hur man möter besökarna. Biblioteksverksamheten deltog i projektet kompetensutveckling för bibliotekspersonal (KUB) tillsammans med tre andra län. Det handlar om att öka individens kompetens inom områdena IT, bemötande, lärande och marknadsföring. I maj tillträdde Stephan Hammar som ny verksamhetschef för bad och sport. I oktober gick Maria Westin in som tillförordnad turismchef. Två rekryteringar har genomförts på kommunarkivet under året vilket innebär att man har full bemanning för första gången sedan september Fritidsgården Älvan har under året haft en volontär från Bulgarien, inom programmet European Voluntary Service (EVS). Heroma, ett nytt lönehanteringsystem, introducerades i kommunen. Det innebär att ett och samma system, och endast en inloggning, krävs för att hantera till exempel semester, schemaläggning och löneadministration. Förvaltningen startade en digital ärendehanteringsprocess för nämndsärenden som innebär att alla tjänsteskrivelser och tjänsteyttranden skrivs fram direkt i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Läsplattor till nämnden infördes för nämndhandlingar istället för det tidigare pappersutskicket. Ett system där eljusen på konstgräsplanerna tänds via mobilt SMS av brukarna infördes. Förvaltningen tog över driften av Karlstads Racketcenter. Ett pilotprojekt startades för att byta ut kvicksilverlampor till LED-belysning i våra elljusspår. Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? ÅRETS RESULTAT Belopp i tkr (tusen kronor) Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Nettoinvestering Kultur- och fritidsförvaltningen visar på ett betydligt bättre resultat för 2013 än de prognoser som presenterats under året. Nästan alla våra verksamheter redovisar ett plusresultat. Undantagen är Sundstabadet där nettokostnaderna överskrider budget med drygt 3,4 miljoner kronor och staben som redovisar ett underskott med kronor. Totalt sett är resultatet drygt 1,6 miljoner kronor bättre än vad förvaltningen redovisade i delårsbokslutet. DRIFTBUDGET EKONOMISKT RESULTAT Belopp i tkr (tusen kronor) Nämnden Staben Bad och sport (varav Sundstabadet) (- 75) ( ) ( ) Bibliotek/Arkiv Is och grönt Kultur- och föreningsstöd Turism Öppen fritidsverksamhet Lokalkostnader --* Kapitaltjänstkostnader Karlstads racketcenter Summa * Hyreskostnader ingår i verksamheternas resultat. Från 2012 budgeteras de centralt. 10 7,9 7,8 7, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ( kronor) Totalt har nämnden ett överskott på kronor för året. Det beror bland annat på att kronor av nämndens projektmedel inte har förbrukats. Sammanträdeskostnader och övriga kostnader för nämnden har blivit kronor lägre än budget genom minskade tryckkostnader efter övergång till läsplattor, färre konferenser och en i övrigt allmän återhållsamhet. Karlstads kommun Samtliga kommuner Siffror från SCB s medborgarundersökning Index KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

9 STABEN ( kronor) Förvaltningens övertagande av driften för Fröding Arena belastar stabens budget även under Någon ny driftentreprenör för anläggningen har ännu inte hittats. Underskottet jämfört med budget uppgår till cirka kronor. Till större delen täcks underskottet av besparingar på kronor som skett i samband med att kommunen inte längre betalar för universitetets sporthall. På stabens konton bokförs även gemensamma kostnader för förvaltningen, så som saldon för semesterlöneskuldens förändring och kostnader för timtid och ob-tillägg som avser december månad Stabens resultat i övrigt ligger på kronor. BAD OCH SPORT ( kronor) Det nya Sundstabadet öppnade i full skala den 7 december. Det ekonomiska resultatet för Sundstabadet uppnår inte uppsatta budgetmål och negativa avvikelser redovisas för både intäkter och kostnader. På grund av att badhuset behövt hålla stängt vissa perioder under ombyggnadstiden har intäktsnivån varit lägre under året. Totalt fattas cirka 2 miljoner kronor för att nå det budgeterade beloppet, om ersättning från Actic-gymmet räknas in. På kostnadssidan har det varit högre uppstartskostnader än budgeterat och vissa oförutsedda krav och behov har dykt upp som har varit nödvändiga att uppfylla. Till detta hör till exempel inhyrning av fastighetstekniker för att klara det nya driftansvaret för anläggningen. Totalt överskrids kostnadsbudgeten med 1, 4 miljoner kronor. Sundstabadets kafeteria har inte hittat den resultatnivå som varit önskvärd och avslutar året med ett underskott på kronor. Även här har uppstartskostnader och de perioder då badhuset varit stängt påverkat utfallet. Övriga verksamhetsgrenar inom bad och sport redovisar ett överskott på drygt kronor vilket till viss del kompenserar kafeterians resultat. BIBLIOTEK OCH ARKIV ( kronor) Biblioteksverksamheten redovisar ett nollresultat, om man räknar med avvecklingskostnaderna på kronor i samband med nedläggningen av medborgarkontoren. Kommunarkivet gör ett plusresultat på cirka kronor. Resultatet beror framför allt på den låga bemanningen under 2013 till följd av vakanser, föräldraledighet och tjänsteledighet. Den lägre bemanningen har också lett till att många andra kostnader blivit lägre än budgeterat. TURISM ( kronor) Inom turismverksamheten har stora förändringar skett under Kommunens Kontaktcenter har tagit över driften av turistbyrån och 2013 är det första hela år som turistbyrån bedrivs i en intern entreprenad. Förvaltningen betalar en fast avgift till Kontaktcenter. Det positiva resultatet som enheten uppvisar beror främst på minskade kostnader med kronor för annonsering av destination Karlstad genom ökad samannonsering och lägre kostnader för bokningssystemet City Break på kronor. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET ( kronor) Verksamheten går med ett överskott på kronor. Cirka kronor av överskottet kommer från att de sökbara ungdomspengarna på UNO fått betydligt färre ansökningar jämfört med tidigare år. Det har också varit några vakanser på fritidsgårdarna som har bidragit till överskottet med cirka kronor. Seniorernas hus visar ett bra resultat trots att det bland annat gjorts en del reinvesteringar och inköp till caféet. KARLSTADS RACKETCENTER ( kronor) Kultur- och fritidsförvaltningen tog över driften för rackethallen den 1 januari Verksamheten vid hallen redovisar ett överskott som beror på att personalkostnaderna har minskat i förhållande till budget samtidigt som lagervärde för shop och café har bokförts som tillgång i bokslutet. LOKAL- OCH KAPITALTJÄNSTKOSTNADER ( kronor) För 2013 kan vi konstatera att lokalkostnaderna reducerats genom att räntekostnaden minskat i takt med avskrivningarna på lokalernas bokförda värden. Totalt redovisas ett överskott på cirka kronor. Ett investeringsstopp infördes 2012 för att minska kapitaltjänstkostnaderna. Beslutet omfattade däremot inte investeringar för de beslut som tagits innan investeringsstoppet infördes. Utgifter för äldre investeringsprojekt är kronor för året. Dessa investeringar skapade nya kapitaltjänstkostnader under 2013 som till vissa delar motverkar den nedtrappning på cirka kronor per år som investeringsstoppet beräknades medföra. Årets utfall för kapitaltjänstkostnaderna innebär att budgeten överskrids med kronor. IS OCH GRÖNT ( kronor) Verksamhetens intäkter överskrider budget med kronor. En stor del av dessa beror på de avgiftshöjningar som nämnden fattat beslut om både 2012 och En utmaning för is och grönt är höga kostnader för reparationer av specialfordon och maskiner som ger upphov till ett mindre underskott för verksamheten trots de ökade intäkterna. I utfallet ingår även kostnader för trafiksäkerhetsåtgärder vid Bryngfjordsbacken som överskridit budgeten med kronor. KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD ( kronor) Verksamheten har ett ekonomiskt överskott för 2013 som beror på flera faktorer. Bland annat har uthyrning av gymnastiklokaler gett högre intäkter än beräknat. Vänortsverksamheten har på grund av bristande intresse från övriga orter inte genomfört det tänkta arbetet med att ta fram nya utbytesformer. Skaparverkstan, som fick nya lokaler från och med hösten, har under våren anordnat tillfälliga verkstäder i mindre omfattning än om man hade haft tillgång till egen lokal. De egna verksamheterna, Arenan och Alsters Herrgård, har också gått bättre än beräknat under året. 16 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

10 MÅLOMRÅDEN Karlstads kommuns vision Livskvalitet Karlstad ligger till grund för hur förvaltningen arbetar. Visionen handlar om att skapa en tillväxt som sker på ett ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart sätt. För att nå visionen har den brutits ned i konkreta mål som beskrivs i kommunens strategiska plan. Så här har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med de olika åtaganden som varje mål innehåller. TILLVÄXT Mål: Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Åtagande: Genomför minst 10 företagsbesök per månad, även övriga nämnder ska uppmuntras att göra företagsbesök. Turismverksamheten arbetar aktivt med turismföretagen i Karlstad och till vissa delar även med företag i Karlstadsregionen. I genomsnitt har turismen kontakt med cirka 5-6 företag per månad. ATTRAKTIV STAD Mål: Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Åtagande: Ta fram en stadsbyggnadsvision. Detta arbete leds av stadsbyggnadsförvaltningen och kommer att påbörjas under Konstsekreteraren och en strateg från staben kommer att ingå i den grupp som stadsbyggnadsförvaltningen sammankallar för att föra in konstperspektivet på ett tidigt stadium och bevaka att alla kultur- och fritidsfrågor beaktas i visionsarbetet. Åtagande: Genomför handlingsplan för centrumutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att gå in i arbetet med åtagandet från och med 2014, tidigare var det bara stadsbyggnasförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen som arbetade med frågan. Åtagande: Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residentsparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya solsida. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar i projektgruppen för Älvpromenaden. Ett konstnärligt program för hela älvstråket och för Almentorget är klart. Teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om en konstnär för projektet och skisser ska vara klara i början av Bygget med älvstråket har startat. Åtagande: Genomför handlingsplan för centrumutveckling i Kronoparken. Arbetet leds av stadsmiljögruppen. På grund av hög arbetsbelastning har man inte kunnat ange en starttid för när man ska börja arbeta med åtagandet. 18 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

11 Konstverk i Edsvalla Sportcentrum, ovanför Norra Fältet. Mål: Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Åtagande: Ta fram en långsiktig planering för tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och lekplatser. Is och grönt kommer att delta i det arbete som teknik- och fastighetsförvaltningen startar. Sedan tidigare har en tillgänglighetsanpassning gjorts på Skutberget och nya skyltar har tagits fram för att märka upp våra spår och leder. Is och grönt kommer att medverka i det arbete som teknik- och fastighetsförvaltningen startar. Mål: Besöksnäringen ska utvecklas. Åtagande: Samordna information och marknadsföring av Karlstad som event- och besöksstad. Turismverksamheten har deltagit i arbetet med att ta fram det nya platsvarumärket Karlstad och webbplatsen visitkarlstad.se. Turismverksamheten är huvudredaktör för webbplatsen som finns på både svenska och engelska. Åtagande: Genomför en marknadsföringskampanj av Karlstad som destination på prioriterade internationella och nationella marknader. Åtagande: Analysera hur vi kan stärka kommunens mindre tätorters varumärke för att öka deras attraktionskraft (Stadsmiljögruppen). Ortsanalyser är klara för alla kommunens mindre tätorter. Praktiska arbeten för att öka attraktionskraften genom att förbättra centrummiljön har gjorts i Edsvalla, Väse och Vålberg. Arbete pågår i Molkom. Åtagande: Genomför uppdragen i den regionala kulturplanen som berör Karlstads kommun. Åtagandet påbörjas egentligen 2014 men kommunens samarbete med Region Värmland kring uppdragen i planen har redan inletts. I maj 2013 samarrangerade Karlstads kommun och Region Värmland en konferens om miljöarbete för kulturarrangemang. Åtagande: Ta fram en plan i samverkan med Karlstads universitet för hur Kultur hela vägen ska implementeras. Ett inledande möte har hållits och preliminärt kommer ett första steg vara att kartlägga utbudet i Karlstad. En gemensam projektledare som arbetar 50 % har anställts. Åtagande: Genomför och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering Vi har genomfört och presenterat en utredning om framtida arenabehov i Karlstad. Målet med utredningen var att hitta en långsiktig och hållbar arenalösning. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som huvudsakligen innebär att Tingvalla Isstadion får en enklare hall över matchplan och att resterande del behålls utan tak. Tingvalla IP lämnas till förmån för exploatering och ersätts av ett planlagt område för idrott, kallat Sannafältet. KLART! Turismverksamheten marknadsför Karlstad som destination i första hand på den svenska och norska marknaden i samarbete med turismföretagen, Visit Värmland och Visit Sweden. Det har tagits fram en turistbroschyr på svenska, tyska och engelska som distribueras på olika events, anläggningar, turistbyråer och som gästen kan beställa hem innan besöket. Det finns ett samarbete med en kartleveranör som producerar en Karlstadskarta och karttavlor, vilka används flitigt av besökare i Karlstad. Turismverksamheten har också haft sommar- höst- och vinterkampanj i Norge som har lyft olika reseanledningar som attraherar norska besökare till Karlstad, som till exempel Putte i Parken, Sandgrund Lars Lerin, 1001 Inventions, hotellpaket och Instarresan. Turimen har annonserat tillsammans med turismföretagen i tidningarna Kupé och Hit och Dit. Åtagande: Tydliggör och lyft fram befintliga stråk och besöksmål i stadskärnan, stadsnära grönområden och i skärgården. Konceptet Upptäck Karlstads kulturstråk är framtaget för att synliggöra kulturella besöksmål i centrala Karlstad och stärka samverkan mellan ingående aktörer. Turismverksamheten marknadsför Karlstads besöksmål, stadsnära grönområden och skärgård på visitkarlstad.se, i broschyrer och diverse kampanjer på utvalda marknader. Annonsering om kulturstråket har gjorts i programmet för EM i curling 2012 och i Great Events evenemangsbilaga i NWT våren Åtagande: Ta fram en plan för skärgårdsutveckling i samarbete med Karlstadsregionen och andra berörda aktörer, med öppenhet för kommande samarbetsprojekt även med Säffle och Kristinehamn. Förvaltningen har fått en rapport av kommunledningskontoret, som har huvudansvaret för åtagandet. I rapporten står att man deltagit på Länsstyrelsens möten angående översiktsplan norra Vänern. Under 2013 har Karlstads kommun också deltagit i Leader-projektet Treskär. Hösten 2013 ansökte Kristinehamns-, Hammarö-, Karlstads-, Grums- och Säffle kommun om förstudiemedel för att skriva en projektansökan till Regionalfonden 20 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

12 om medel för utveckling av norra Vänerskärgården. Huvudman för förstudien är Leader Närheten och Region Värmland. Turismverksamheten kommer att bli kallad till ett möte i början av 2014 för att diskutera skärgårdsutveckling. Åtagande: Arbeta aktivt tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer med värdskapet, bland annat genom en värdskapsutbildning för dem som arbetar inom besöksnäringen. En webbaserad värdskapsutbildning erbjuds till dem som arbetar inom besöksnäringen via projektet Attraktiva Värmland. Åtagande: Ta fram en policy för socialt hållbara arrangemang ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kultur- och föreningsstöd kommer att sammankalla en arbetsgrupp som består av representanter från kulturoch fritidsförvaltningen och omvärldsnämnden för att arbeta med policyn. Arbetet startar Åtagande: Ta fram Karlstads 10 bästa besöksmål detta får du inte missa när du är i Karlstad och marknadsför dem tydligt på hemsidor, sociala medier mm. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret har fått förslag från turismverksamheten på besöksmål till listan över de l0 bästa besöksmålen. Bästa besöksmål kan variera beroende på målgrupp och säsong. I broschyren Destination Karlstad lyfts besöksanledningar till Karlstadsregionen fram och på webbplatsen visitkarlstad.se publiceras besöksanledningar beroende på säsong. I Karlstadskartan, som produceras årligen, har turismverksamheten 20 tips till den som besöker Karlstad. UTBILDNING OCH KUNSKAP Mål: Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Åtagande: Utveckla samverkan mellan skolbibliotek och biblioteksfilialer. Arbetet med att nå målet fortsätter och vi har nu, tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, kartlagt vilken samverkan som redan finns och hur den täcker behovet för de olika målgrupperna. Verksamheterna som bedrivs och helt eller delvis bekostas av biblioteksverksamheten är barnbokbussen, bokbryggorna och skolbibliotekscentralen. Vi har också tagit fram ett förslag på avtal mellan skola och filial för de skolor som saknar skolbibliotek. KLART! EN STAD FÖR ALLA Mål: Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Åtagande: Ta fram en handlingsplan för att minimera antalet barn som lever under ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden i Karlstads kommun. Arbetet med handlingsplanen pågår och den förväntas bli klar under våren Öppen fritidsverksamhet har länge arbetat med problematiken kring barnfattigdom och försökt att möta det behov som finns inom utsatta grupper av barn och unga, inom sin verksamhet. Under sommaren 2013 gjordes en satsning med en försöksverksamhet på Tolvmansgatans fritidsgård för att möta behov av gratis verksamheter under sommaren. Försöksverksamheten kommer att fortsätta och utökas sommaren Öppen fritidsverksamhet fortsätter också med de feriearbeten som tidigare fanns inom parkleksteatern. Det blir barnteater och musik på gator och torg, enligt tidigare modell. Åtagande: Anställ i samarbete med arbetsförmedlingen under ett år minst 100 personer som i dag står långt från arbetsmarknaden (förvaltningen ska anställa fyra personer). Förvaltningen har under hösten 2013 anställt fyra medarbetare som står långt från arbetsmarknaden. Mål: Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Åtagande: Stimulera fler ungdomar med funktionsnedsättning att nyttja befintligt kulturoch fritidsutbud. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen inventerat hur andra kommuner och organisationer arbetar med frågan. Möjligheter och hinder har identifierats och en planerad inspirationsdag med gästföreläsare kommer att genomföras Det har också påbörjats en planering av marknadsföring av befintligt utbud mot specifika målgrupper genomfördes prova-på-dagen i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen, studieförbund och föreningar. Prova-på-dagen kommer att anordnas igen En teatergrupp bestående av personer med funktionsnedsättningar har UNO som träningslokal vilket medfört fler blandade grupper för bland annat DJ-träning och besök i öppen verksamhet. Åtagande: Utveckla möjligheter till spontan- och drop-inidrott/kultur med inriktning på tjejer. Regelverk för spontanidrotten är framtaget och inventering av utbudet idag är genomförd. Kunskapsinhämtning och testverksamheter pågår för att öka antalet tjejer som deltar. Ett utegym på Gubbholmen har byggts som en satsning som förväntas locka tjejer/kvinnor i samma utsträckning som killar/män. Drop-in-zumba, en verksamhet som lockar många tjejer, har också utökats. Arbetet med att finna former för stöd till spontankultur pågår, ärendet har föredragits för kultur- och fritidsnämnden i november. Möte med ungdomsfullmäktige om spontankultur är inplanerat våren Förslag till regelverk planeras vara klart i mars Skaparverkstan fick nya lokaler 2013 och fortsätter utvidga utbudet av drop-inkultur. För spontan- och drop-inkulturen kommer inga särskilda satsningar på tjejer att göras. Istället följer vi upp behovet att göra särskilda satsningar för killar. 22 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

13 Åtagande: Ta fram en fördjupad analys över barns socioekonomiska förhållanden i kommunens olika delar. Under 2012 startade arbetet i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en handlingsplan som kommer att bli klar under våren Även ungdomsfullmäktige är involverad i arbetet. Samverkansgruppen för barnoch ungdom kommer att få en presentation av arbetet och därefter går ärendet upp till respektive nämnd. Åtagande: Ta fram en modell för systematisk attitydpåverkan mot alkohol och andra droger, riktad till vårdnadshavare för elever i förskoleklass till och med gymnasiet samt unga vuxna. Modellen ska tas fram med stöd från projektet skolan förebygger. Mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Åtagande: Uppmuntra föreningar och organisationer som söker stöd av kommunen att visa hur de aktivt motverkar diskriminering och kränkning. Vi uppmuntrar föreningar och organisationer som söker stöd av kommunen att visa hur de aktivt motverkar diskriminering och kränkning. Sedan 2012 finns möjlighet för föreningar att i samband med återrapportering av sin verksamhet redogöra för hur de arbetar mot diskriminering och kränkning. Inför att det från och med 2014 blir ett krav för föreningarna har samtliga bidragsgivande förvaltningar tillsammans diskuterat frågan. Förvaltningen kommer att inleda ett samarbete med Rädda barnen och SISU. Åtagande: Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta vidare med information kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. Förvaltningen samverkar bland annat med Värmlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna för att genom utbildning, information och inspiration öka föreningarnas kunskap om frågorna. Den nationella konferensen Idrott & Mångfald är ett återkommande arrangemang och ett exempel på hur man arbetar med åtagandet. Konferensen vänder sig till såväl föreningar som politiker och tjänstemän. Under hösten 2013 påbörjades planering av en omfattande utbildningssatsning i samarbete med Rädda Barnen för föreningar i Karlstad. Målet är att föreningarna ska lära sig att förebygga och upptäcka diskriminering och kränkande behandling och skapa en handlingsplan. Jämställdhetsarbetet drivs även genom deltagande i systerskapsfestivalen i mars månad. I samband med den genomförs det också aktiviteter på fritidsgårdarna. Arbetet med informationen kring frågan kommer inte att avslutas i och med att åtagandet nu slutrapporteras. De informationsinsatser som hittills har genomförts har skapat förutsättningar för att intensifiera arbetet med det självklara målet att alla ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. KLART! Mål: Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete. Åtagande: Genomför utbildningsinsatser i hbtq med särskild inriktning till personal som har mycket kontakt med medborgare. Personalstaben har en övergripande roll i personalens kompetensutveckling, och bevakar bland annat att alla nyanställda får del av kommunens utbildning inom området. Öppen fritidsverksamhet satsar betydande resurser på att certifiera den personalgrupp som arbetar med barn och unga. Inom verksamheten är 25 personer certifierade och ytterligare 25 blir klara i maj Åtagande: Genomför en översyn av kommunens blanketter och informationsmaterial utifrån ett hbt-perspektiv. Förvaltningens blanketter har samlats in och överlämnats till kommunledningskontoret för extern granskning. Åtagande: Ta fram rutiner för hur kommunen kan vara delaktig i utåtriktat arbete för att synliggöra hbtq-frågor och stärka hbtq-personers rättigheter i samhället. KLART! Huvudansvaret för åtagandet ligger på kommunledningskontoret. En broschyr är framtagen som synliggör det som görs i kommunen vad det gäller hbtq-området. Informationen kommer även att finnas på webben. DEN GODA GRÖNA STADEN Mål: Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. Åtagande: Genomför planen för att fasa ut användandet av hormonstörende, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga. En strateg från staben ingår i den arbetsgrupp som miljöförvaltningen sammankallar och deltar i framtagandet av planen. Arbetet beräknas vara klart så att det kan presenteras för nämnden i april Mål: Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Åtagande: Genomför informationsinsatser för att öka Karlstadsbornas kunskap om naturen och biologisk mångfald. Verksamheten is och grönt kommer att medverka i det arbete som teknik- och fastighetsförvaltningen startar. 24 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

14 Åtagande: Tillskapa ett kommunalt naturreservat i I2 skogen. Is och grönt har haft möten med teknik- och fastighetsförvaltningen och startat upp projektet. En strateg från staben ingår också i arbetsgruppen. För kultur- och fritidsförvaltningen är den viktigaste frågan att bevaka att det blir ett naturreservat som är till för människan och som tillåter ett aktivt friluftsliv. FRAMTIDEN STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE Mål: E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter. Åtagande: Inför 50% av SKL:s namngivna e-tjänster i koncernen under KLART! 50% av SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) lista över e-tjänster inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde är klara och i drift på webben. De e-tjänster som återstår enligt listan är att boka idrotts- och fritidsanläggningar och ansöka om föreningsstöd. Staben ger stöd i framtagningen av priorieterad e-tjänst. E-tjänst för att boka lokaler är redan klar och tjänsten för att ansöka om stöd ska blir klar till första januari ARBETSGIVARPERSPEKTIVET Mål: Bra ledarskap och medarbetarskap. Åtagande: Genomför förändringar för att förbättra ledarskaps- och medarbetarindex utifrån resultat i LMU (ledar- och medarbetarundersökningen). Arbetet sker enligt ordinarie plan för LMU och en handlingsplan tas fram utifrån det resultat som undersökningen ger. Mål: Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Åtagande: Inför tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. Av de tretton chefer som är anställda har tio stycken numera tidsbegränsade kontrakt. De tre chefskontrakt som ännu inte är tidsbegränsade kommer att göras om när de löper ut. Mål: Jämställdheten och månfalden inom Karlstads kommun ska öka. Åtagande: Samtliga nämnder och förvaltningar ska verka för att fler ungdomar med examen från särskolan erbjuds arbete. Förvaltningen har gjort en utredning angående möjligheten till integrerat socialt företagande som har redovisats för nämnden i juni I den ordinarie verksamheten ser vi idag ingen möjlighet att erbjuda arbete utan ett resurstillskott. Vi har tagit kontakt med representanter för organisationen Bryggan och planerar ett samarbete som ska leda till praktikplatser och förhoppningsvis anställning. 26 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

15 FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STAB I den strategiska planen för Karlstads kommun finns ett uppdrag om att ta fram en handlingsplan för demokratiarbete. Demokratiarbetet ska leda till ökat inflytande för Karlstadsborna och ge beslutsfattarna ett bredare underlag inför beslut. Projektet för handlingsplanen ska under 2014 utmynna i riktlinjer, handbok och tillhörande verktygslåda för medborgardialog. Projektet ska också ta fram ett system för hur medborgarna kan involveras i beslutsprocesser och en plan för hur metoderna ska användas i organisationen. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för en mer planerad och strategisk kommunikation på förvaltningen. Arbetet med att få hela förvaltningen att följa kommunens grafiska profil forsätter också under året. För att motivera alla våra Facebook-redaktörer kommer en inspirationsdag anordnas där vi undersöker hur vi kan utveckla kommunikationen via kanalen Facebook ytterligare. Vid redaktörsmötena för karlstad.se kommer vi under året att arbeta mer med sökmotoroptimering så att vi underlättar så mycket som möjligt för besökarna att hitta det de letar efter. En ny lönepolicy med lönekriterier som utgår från vår värdegrund ska införas. Förvaltningens civilrättsliga avtal ska ses över och en ny internkontrollplan kommer att tas fram under året. Från och med den 1 januari införs en ny kontoplan (Bas 13). Vi kommer att fortsätta kvalitetsarbetet kring tjänsteskrivelser och tjänsteyttranden till nämnden. Ett bra språk och välgrundade analyser i beslutsunderlagen är viktiga för att våra förtroendevalda ska ha möjlighet att fatta kloka beslut som även medborgarna kan förstå och delta i. En översyn av förvaltningens hantering av personuppgiftsfrågor ska också genomföras under året. Den statistik som samlas in från våra verksamheter inför årsberättelse och årsredovisning ska ses över så att den på ett bättre sätt kan kopplas till åtaganden i den strategiska planen och förvaltningens uppsatta mål. Den statistik vi samlar in ska kunna användas både för utvärdering av respektive målområde och ligga till grund för framtida planering av verksamheten. BAD OCH SPORT Det nya Sundstabadet skapar inte bara nya möjligheter utan ställer även nya krav på service, kunskap och driftkvalitet. Utvecklingsarbetet måste sättas ännu mer i fokus, Sundstabadets medarbetare behöver hålla sig uppdaterade och i framkant. Investeringen i Sundstabadet innebär större kostnader för verksamheten och därför måste också intänkterna öka. Besöksfrekvensen behöver öka markant jämfört med hur det har sett ut i den tidigare anläggningen. För att lyckas med det ska verksamheten erbjuda hög kvalitet och verka för ett relevant och varierat utbud som tilltalar så många besökare som möjligt. Sundstabadet ska också erbjuda goda möjligheter till simundervisning och tillfällen för föreningslivet att bedriva sin idrottsliga verksamhet. Verksamheterna i Vålbergs sim- och sporthall, på Parkbadet Kronan och i Sundsta Idrottshus kommer att fortsätta utvecklas för att på bästa möjliga sätt anpassas efter Karlstadsbornas behov och önskemål. BIBLIOTEK OCH ARKIV Under det gångna året har en ny bibliotekslag antagits och kommer att gälla från och med den 1 januari Lagen förstärker bibliotekens roll som arena för demokrati och som läsfrämjare för alla, men i synnerhet för barn och unga. Vi ska erbjuda ett brett utbud av tjänster och medier med hög kvalitet. Den stora utmaningen gäller hur ska vi kunna erbjuda e-böcker till alla för en rimlig kostnad. E-boksfrågan debatteras på alla håll i Sverige och än har man inte hittat en bra lösning på den. En annan stor utmaning gäller kompetensutvecklingen för personal och anpassningen till de krav som följer med den tekniska utvecklingen. Det regionala bibliotekssamarbetet Selma, med gemensamt biblioteksdatasystem och webb, kommer under 2014 att utökas med kommunerna Hagfors, Sunne, Kristinehamn och Storfors. I januari startar en försöksverksamhet med ett så kallat meröppet bibliotek på biblioteket i Skåre. Det meröppna biblioteket erbjuder möjligheter för låntagare att besöka biblioteket utöver de ordinarie öppettiderna, dock med begränsat serviceutbud. Den 1 september 2014 fyller stadsbiblioteket 100 år och det kommer att firas under hela året med författarbesök, utställningar och olika arrangemang. E-arkiv är fortsatt en stor framtidsfråga inom arkivsektorn. Kraven på e-arkiv ökar internt i kommunerna i takt med att den analoga hanteringen, med utskrift ur verksamhetssystem enbart för arkivering, upplevs som allt mer föråldrad och ineffektiv. Även hos allmänheten märks en allt större förväntan på en snabb digital hantering av arkivhandlingar och förfrågningar. E-arkivfrågan har blivit mer aktuell än någonsin sedan SKL 1 Kommentus inköpscentral (SKI) nu i höst genomfört sin ramavtalsupphandling av e-arkiv som kommunerna, från våren 2014, kommer kunna avropa från. Inom de närmsta åren bör Karlstads kommun påbörja ett projekt för införande av e-arkiv, gärna i samverkan med övriga värmlandskommuner, där kommunledning, IT, berörda verksamheter och kommunarkiv ingår. En annan fråga som blir allt mer angelägen är digitalisering av arkiven och skapandet av digitala forskartjänster. I takt med att kommersiella släktforskartjänster har skapat allt större så kallade virtuella forskarsalar ökar förväntningarna hos våra användare på att även kunna ta del av kommunens arkivmaterial hemifrån eller på arbetsplatsen. För att möta dessa behov har vi påbörjat ett samarbete med Wermlandsbilder 2 och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. I ett första skede innebär detta att vi digitaliserar och publicerar C. E. Nygrens porträttfotosamling. Vi planerar även att börja arbeta med en egen digital forskarsal på vår hemsida. Kommunarkivet kommer dessutom att samordna arbetet med att ta fram en ny modern Karlstadshistoria. Det kommer under 2014 vara möjligt för personer som upplever sig ha blivit utsatta för allvarliga övergrepp eller försummelser i samhällets barnavård mellan 1920 och 1980 att söka ersättning från ersättningsnämnden. Det kommer att innebära ett fortsatt ökat tryck på kommunarkivet när det gäller eftersökningar i de sociala arkiven och menprövningar i samband med utlämnande av materialet. 1. SKL står för organisationen Sveriges Kommuner och Landsting KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

16 KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Ett syfte med de stöd till föreningslivet som kultur- och fritidsförvaltningen handlägger är att ge Karlstadsborna möjligheter att vara aktiva och på så sätt främja livskvalitet och god hälsa. Vi ser nu att den organiserade föreningsverksamheten inte kan möta alla de önskemål och behov som finns, framförallt vill eller kan inte alla engagera sig i en förening. Många föreningar kan däremot hjälpa kommunen att skapa förutsättningar för allmänheten att aktivera sig, genom att till exempel sköta driften av anläggningar som allmänheten har tillgång till. Kommunen ger redan stöd till föreningar för sådana ändamål men det finns behov av tydligare riktlinjer för hur detta stöd ska fördelas. Idrottsskolan bedrivs sedan 2012 av kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten är ett viktigt alternativ till den prestationsinriktade föreningsidrotten då den är kostnadsfri och i högre grad lever upp till idrott och rörelse på barns villkor i enlighet med Barnkonventionen. Vi ser ett behov av att utöka den verksamheten framöver. Ungdomar samlas ofta kring gemensamma intressen utan att vilja organisera sig i föreningsform. För kulturintresserade ger ungdomens hus (UNO) möjligheter att få stöd och hjälp att genomföra sina ideér och aktiviteter men på idrottssidan saknas motsvarande möjligheter. Vi behöver hitta sätt för att kunna stötta ungdomars organisering på idrottsområdet utanför föreningslivet. Sannafältet - skiss från arenautredningen IS OCH GRÖNT En plan ska tas fram för hur dagens nivå på Tingvalla IP/Tingvalla Isstadion ska kunna bibehållas under de kommande fem åren. Anläggningarnas framtid ingår även som en del i den stora arenautredning som gjorts under Utredningen har resulterat i ett förslag för framtida arenabehov i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål och kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering. Även idrottsförbundens ökade krav på anläggningarna är en viktig fråga inför framtiden. Upprustningen av spåren och byte av ljuskällor i elljusspåren fortsätter. Upprustningen görs för att främja motion och hälsa, och med bättre ljus ökar även tryggheten för de som använder spåren. Vi planerar för fler spår, mjukstigar, och utegym i de centrala delarna av Karlstad. När det gäller byggnation av bostadsområden kommer vi att lyfta fram vikten av människors möjligheter till rörelse. Teaterbiografen Arenans verksamhet bygger dels på våra egna filmvisningar, dels på uthyrning till andra arrangörer av teater, musik, dans med mera. Uthyrningen är bland annat ett led i arbetet för att stötta föreningslivet genom att tillhandahålla en tekniskt välutrustad scen i en liten salong, till ett subventionerat pris. Delar av tekniken är gammal och behöver bytas ut och det är sannolikt att det på sikt kommer krav på att glödlampor ersätts med LED-lampor. Det är också nödvändigt att skaffa ett digitalt biljettsystem för att möta besökarnas förväntningar på service. Det nya biljettsystemet kommer att införas under Vissa mindre investeringar kommer också att göras i teknikutbyte. Arenan kommer under januari-mars 2014 göra en särskild satsning på marknadsföring av svensk film med stöd från Svenska Filminstitutet. Satsningen på att utveckla Alsters Herrgård som besöksmål och minnesgård fortgår. Arbetet med att utveckla parken i linje med de planer som finns kommer att påbörjas under Vi planerar också att utveckla konferensverksamheten som är ett viktigt komplement under lågsäsongen. Vi inför smartare och mer hållbara energilösningar både i våra motionsspår och anläggningar. Ljuset på fler konstgräsanläggningar ska kunna styras med mobilöppning, dels för att minska driftskostnaderna, dels för att förbättra tillgängligheten och nyttjandegraden på anläggningarna. Vi ser ett uppsving inom motionsidrotten i hela landet och så även i Karlstad vilket gör att nyttjandet av motionsspår och skidspår ökar. Fler medelålders och äldre motionerar i högre utsträckning än tidigare. Den ökande nyttjandegraden har inneburit att samarbetet med föreningslivet för skötsel av spår och anläggningar har blivit än viktigare. Samtidigt minskar antalet föreningsanslutna, vilket medför ett minskat antal ideella krafter som kan utföra denna form av skötsel. En plan för utbytet av konstgräs ska tas fram där vi undersöker hur man bäst fördelar budgeten så att inte konstgräsplanerna är underfinansierade. En växande fråga är också hur vi ska lösa problemen med störande ljud och ljus från våra anläggningar. Alsters Herrgård 30 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

17 TURISM Under 2014 ska vi arbeta med platsvarumärket Karlstad och använda det nya varumärket på alla våra trycksaker och annonser. Vi har ett spännade arbete framför oss med att utveckla vår nya webbplats visitkarlstad.se, både tekniskt och redaktionellt. Vi ska bland annat integrera en ny turistdatabas, som är en gemensam databas för kommunerna i Värmland och drivs av Visit Värmland. BILAGA Samarbetet med Kontaktcenter gällande Karlstads turistbyrå fortsätter. Karlstads turistbyrå har uppdraget att vara en auktoriserad turistbyrå, sköta onlinebokningar via systemet Citybreak samt att uppdatera och lägga in sevärdheter och evenemang i den nya turistdatabasen. Turismstrategin för Karlstadsregionen ska skrivas om och gälla fram till Vi kommer i det arbetet att utgå från den svenska turismstrategin och Visit Värmlands nya strategi. För att behålla vår position som en gästvänlig region och nå målet att vara Sveriges mest gästvänliga region fortsätter vi att utveckla samarbetet med besöksnäringen. Marknadsföringen av en destination är en utmaning då det är svårt att nå fram i dagens brus och våra besökares behov och önskemål förändras. Vi behöver löpande se över och definiera våra målgrupper och hitta lämpliga samarbetspartners. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Arbetet med framtagandet av en plan för att motverka ekonomiskt utsatta barns situation fortsätter. Nämnden kommer att få ta ställning till planen under första delen av Vi kommer att fortsätta utveckla vår satsning för sommaröppet på Tolvmansgatans fritidsgård. Även samverkansprojektet Det stora barnkalaset kommer under 2014 att utvidgas och vi arbetar för att få med fler samarbetspartners. Vi fortsätter samverkan med Karlstads universitet i forskningsprojektet Nutidsprojektet, där våra fritidsgårdar och parklekar deltar och Barnkonventionen står i fokus. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla ungdomars sociala kompetens och förmåga att göra genomtänkta val med hjälp av utbildning i en modell för beslutsfattande. Seniorernas hus är fullt av besökare som deltar i allt från zumba till datakurser. Lokalerna är fyllda med aktiviteter och det finns behov av ytterligare lokaler. Sjösala fritidsgård kommer att införa en aktivitetspeng, vilket innebär att ungdomarna får ett antal kronor i månaden att styra över, men med vissa restriktioner. Alla unga får komma med förslag och på ett månadsmöte rösta om vilket eller vilka förslag som ska genomföras under månaden. Molkoms fritidsgård satsar på musik och workshops tillsammans med Studiefrämjandet. För att öka intresset för satsningen kommer vi att arbeta mer med marknadsföring av utbudet. UNO ser en gynnsam utveckling. Hänget ska öka med fler besökare i öppna verksamheten, fler kursdeltagare och fler arrangemang. Cafésortimentet utvecklas genom betydligt fler ekologiska och Fairtrademärkta produkter. I samverkan med studentgrupper från Karlstads universitet bedrivs verksamheter som vänder sig till gruppen år för att göra UNO intressant även för något äldre besökare. Vi kommer att göra en satsning på att få fler att använda ungdomspengarna. En kompetenshöjning av personalen inom hela öppen fritidsverksamhet i HBT-frågor kommer att bli klar Det är RFSL 3 som utbildar och ger en HBT-certifiering. 3. RFSL är organisationen Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 32 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

18 STATISTIK OCH NYCKELTAL Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Stab Antal registrerade ärenden Antal registrerade handlingar Antal medborgarförslag Bokförda elektroniska fakturor Bokförda manuella fakturor Bokförda kundfakturor Arkiv Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal förfrågningar totalt Antal externa förfrågningar Antal forskarförfrågningar/externa förfrågningar Antal unika besökare på hemsidan Antal besökare på Arkivens dag Antal arkivleveranser Överlämnat arkivmaterial i hyllmeter 0,2 22,5 23 Personal Antal anställda med månadslön Antal tillsvidare Antal heltidsanställda (tillsvidare) Genomsnittlig ålder Genomsnittlig sysselsättningsgrad 0,91 0,94 0,93 0,93 0,95 0,94 0,95 0,97 0,96 Antal anställda 60 år eller äldre Timavlönade Sjukfrånvaro i procent av Avtalad arbetstid/år 4,35 3,25 3,84 3,85 3,57 3,72 3,82 1,27 2,6 Andel friska/år 95,65 96,75 96,16 96,15 96,43 96,28 96,18 98,73 97,4 Antal timmar övertid/år Antal timmar mertid/år Bad och sport Besökare Sundstabadet Antal elever vid simundervisning Besökare Vålbergs simhall Antal tillsynsbesök (antal objekt inom parentes) 2 (20) 10 (20) 0 (20) Antal besökare i snitt/arrangemang där arkivet medverkar* ,5 100 *Baseras på de årligen återkommande arrangemangen Arkivens dag och släktforskningens dag Is och grönt Besökare Tingvalla IP besök/dag Besökare Tingvalla Isstadion* besök/dag Besökare Motioncentralen** Besökare Skutberget spår besök/dag Besökare Våxsnäshallen besök/dag * Allmänhetens åkning har en possitiv trend sedan ett antal år tillbaka men vi ser ett vikande antal utövare i övriga isaktiveteter på Tingvalla isstadion. ** Räknaren på Motioncentralen har varit ur funktion några veckor så antalet besökare är i stort sett lika med föregående år. Besökate Vålbergs sporthall Antal deltagare Sundstalägret 400 Antal deltagare sommarsimskolorna 414 Bibliotek Antal utlån Antal utlån e-böcker Antal besökare Antal öppettimmar Lån/kommuninvånare 7,3 7 6,5 Besök/timme Kostnad/biblioteksbesök Kultur- och föreningsstöd Bokningstillfällen idrottsanläggningar bokade timmar intäkter av bokningen Skolidrott antal arrangemang antal deltagare Drop-in idrott tillfällen Antal stödberättigade barn- och ungdomsföreningar medlemmar 7-20 år antal deltagartillfällen Antal stödberättigade kulturföreningar verksamhetsbidrag i kronor antal barnkulturprojekt KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

19 Deltagare skaparverkstaden - antal workshops VT - antal workshops HT Antal program på Arenan - nyttjade dagar sept-maj - nyttjade dagar juni-aug Vuxenfilm Arenan - besökare Uthyrningar antal program Arenan - besökare Barn/ungdoms o skolprogram Arenan - besökare Övriga KFF-program Arenan - besökare Öppetdagar Alsters herrgård - antal öppettimmar - antal besökare Utställningar i bibliotekshuset Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Turism Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Besök/öppettimme/turistbyrån* Kundkontakter/telefon/öppettimme Kostnad/besök och kundkontakt Kundkontakter e-post/öppettimme 0,4 0,5 0,6 Omsättning 950 mkr 3194 mkr Antalt årsarbeten Totala skatteintäckter kommun 65 Mkr Totala skatteintäckter landstinget 31 Mkr Värmland har frångått TEM-undersökningen (turistekonomisk modell). Från 2012 mäts regionala turismeffekter från HUI (Handelns Utredningsinstitut). Rapport för 2013 kommer vecka 17. Ny uträkning bör ske 2014, numer ligger turistbyrån på Kontaktcenter. * 2012 saknades räknare på grund av ombyggnation. Öppen fritidsverksamhet Kostnad/öppettimme: 1293, ,99 971,26 Kostnad/besök: 103,7 96,44 81,18 Besök/öppettimme: 12,47 13,23 11,96 Besökare fritidsgårdar Besökare parklekar Besökare övrig verksamhet, Solbacken, Cactus Besökare UNO Besökare Seniorernas hus Antal arrangemang varav kultur 79 - varav idrott 51 Idrottsskolan antal aktiviteter antal deltagare Besökare/Arenaprogram Nettokostnad/Arenaprogram (kostnad för hyra, underhåll, tekniker) Antal besökare/öppettimme på Alsters herrgård Antal föreningsmedlemmar 7-20 år/ antal barn o ungdomar 7-20 år i kommunen** 1,6 1,1* 0,9 Antal deltagare barnkulturprojekt/ antal barn o ungdomar 0-20 år i kommunen** 0,7 1,21*** 0,8 * Siffran är betydligt lägre än föregående år och en förklaring är att förvaltningen ännu inte fått in medlemsrapportering från flera av föreningarna. ** Siffrorna anger ett genomsnitt för hur många av barnen och ungdomarna i åldersintervallet som är medlemmar i en förening eller deltagit i ett kulturprojekt. Siffrorna 0,9 respektive 0,8 antyder att nästan alla barn är medlemmar/deltagit i kulturprojekt, det är dock sannolikt att samma barn varit medlem/deltagit i mer än en förening/ett projekt. Siffrorna mäter aktivitetsvolymen i relation till populationen, inte hur många olika individer som deltar. *** Siffran är ovanligt hög, med största sannolikhet beroende på att vi 2011 gjorde en extra satsning på att få in uppgifterna i tid till årsredovisningen. 36 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

20 40 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad.

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen VISION Livsglädje för alla för både kropp och själ Ledord för kultur- och fritidsförvaltningens vision är kunskap, bildning, kreativitet, upplevelser,

Läs mer

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46 Attraktiv stad Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen 2017-03-31 Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller vad vi

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

1 (10) SAMVERKAN BARN OCH UNGDOM Protokoll 2013-02-21

1 (10) SAMVERKAN BARN OCH UNGDOM Protokoll 2013-02-21 1 (10) Tid och plats Torsdag 21 februari 2013, kl. 13.15-16.00 Sammanträdesrummet Tjädern, Gymnasieförvaltningen. Ledamöter Övriga närvarande Justerare Ordförande Per-Inge Lidén (MP) kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Strategisk plan och Verksamhetsplan

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Strategisk plan och Verksamhetsplan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Strategisk plan och Verksamhetsplan 2014-2016 ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALVALTNINGEN - 1 - VÄRDEGRUND 2013-11-22 Vi är en kommun i gott skick Vi når goda resultat

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Första förslag på Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 10 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30

Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30 sid 1 (14) Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30 Ledamöter Ersättare Per-Inge Lidén (MP) ordförande Linda Larsson

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/ Verksamhetsplan 2015-12-15 Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan KFN 2015/0440-1 012 Antagen av kultur- och fritidschefen 15 december 2015. Detta är kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018 Ärende nr Kulturnämnden Uppsala KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Al Mån...... Handläggare Datum Diarienummer Söderberg Fia 2015-09-04 KTN-2015-0444 Kulturnämnden Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015 Dnr KFN-2012-597 Dpl 10 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk Stab Tjänsteskrivelse 2012-11-20 Anders Holmquist, 054 540 2520 anders.holmquist@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Lokalförsörjningsplan idrott & fritid Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokalförsörjningsplan idrott & fritid Stadsbyggnadsförvaltningen Lokalförsörjningsplan idrott & fritid Viktiga perspektiv idrott & fritid Barn och unga utvecklar ett livslångt intresse att vara fysiskt aktiva. Förbättra barn och ungas livsvillkor. Förebyggande arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer