KLIMATÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR INOMHUSKLIMAT I KYRKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR INOMHUSKLIMAT I KYRKOR"

Transkript

1 KLIMATÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR INOMHUSKLIMAT I KYRKOR INLOGGNINGSUPPGIFTER WEBBPORTAL: Webbadress: Username: Password: JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 1 of 19

2 REVISIONSSTATUS PÅ DOKUMENTET Revision Datum Beskrivning Första utgåvan JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 2 of 19

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SYSTEMÖVERSIKT INSTALLATIONSHANDLEDNING Internetanslutning Anslutning till fast bredband Anslutning till mobilt bredband (GPRS) GPRS-abonnemang Montering av givare Kontroll av kommunikationen mellan givare och basenhet Installationen är klar ÅTKOMST VIA INTERNET Anslutning till webbportal Inloggning Att använda webbportalen Projektöversikt Din anläggning, i exemplet CC Kyrka klimatloggning Senast loggad data och nuvärden Senast loggad data Aktuella nuvärden Historisk data Titta på historisk data i trendgraf Ladda ner historisk data Lagringsutrymme för historisk data Premiumkonto JEFF:s övervakningstjänst APPENDIX A Lagringskapacitet Lagringskapacitet med premiumkonto...19 JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 3 of 19

4 1 INLEDNING CC Kyrka klimatloggnings-kit är ett komplett klimatövervakningssystem från JEFF Electronics. Det är fullt kompatibelt med styrsystemet CC Kyrka och kan återanvändas om CC Kyrka senare väljs som styrsystem. Del 1 i denna manual är en handledning för installation av CC Kyrka klimatloggnings-kit. Del 2 av manualen beskriver hur användaren tar del av insamlad klimatdata via Internet. OBSERVERA! Det är viktigt att du som användare läser igenom denna användarmanual. Det krävs ingen behörig installatör för att installera CC Kyrka klimatloggnings-kit. 2 SYSTEMÖVERSIKT CC Kyrka klimatloggnings-kit består av en basenhet samt trådlösa givare för temperatur och fukt. Kommunikationslösningen WEB-server är integrerad i basenheten. Basenheten är inbyggd i ett skåp och kan anslutas till elnätet med en vanlig stickkontakt. Grundpaketet innehåller tre (3) givare; en utomhusgivare, en inomhusgivare för kyrkorummet och ytterligare en utomhusgivare för placering på vind eller i krypgrund. Samtliga givare kommunicerar trådlöst med basenheten. Antalet givare kan obegränsat utökas. Schematisk bild: CC Kyrka klimatloggnings-kit, grundpaketet kompletterat med ytterligare en utomhusgivare för placering på vind eller i krypgrund. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 4 of 19

5 3 INSTALLATIONSHANDLEDNING Att installera CC Kyrka klimatloggnings-kit innebär egentligen bara två saker: Montera de medföljande givarna på lämpliga ställen. Anslut basenheten till närmaste stickkontakt. 3.1 Internetanslutning Basenheten ansluts till Internet. Den kan anslutas till fast Internet (om fast bredband finns i byggnaden), exempelvis genom det fasta telenätet, eller till ett mobilt telenät (mobilt bredband). Notera att basenheten vid leverans är förberedd för den typ av Internetanslutning som angivits i samband med beställning. Kontakta JEFF Electronics för support om du i efterhand önskar växla mellan anslutning till fast bredband och mobilt bredband (GPRS) Anslutning till fast bredband Basenheten ansluts till Internet via kabel. Nätverkskabel medföljer i förekommande fall Anslutning till mobilt bredband (GPRS) Basenheten ansluts till Internet via mobilnätet (vilket torde vara den vanligaste lösningen i många kyrkor). För att det ska fungera krävs mobiltäckning på den plats där man har tänkt sig att basenheten ska monteras. Testa täckningen i det mobila telenätet innan du monterar fast basenheten på väggen. OBSERVERA! Tänk på att mobiltäckningen kan variera beroende på operatör. CC Kyrka klimatloggnings-kit är förberett för GPRS-anslutning via Telias mobila telenät, för bästa täckning även på landsbygden. Kyrkor har ofta tjocka väggar och kyrkans pannrum eller apparatrum kan vara beläget där täckningen i det mobila telenätet är bristfällig. Prova ut lämplig placering för din basenhet genom att använda din mobiltelefon. Tumregeln är att om du kan prata i din mobiltelefon precis där du tänkt dig att montera basenheten, så kommer datakommunikationen att fungera. Om du inte har täckning bör du finna en alternativ placering för basenheten. Du kan också välja att ansluta den yttre antenn som medföljer, vilket ger ännu större flexibilitet vad gäller basenhetens exakta placering. Den yttre antennen placeras på ett ställe där mobiltäckningen är tillfredsställande. Det kan till exempel vara i ett fönster. Skruva loss den lilla antennen (som det står Netbiter på) och anslut på samma ställe den yttre antennen med medföljande kabel. Notera att antennkabelns längd är fem (5) meter. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 5 of 19

6 3.1.3 GPRS-abonnemang CC Kyrka klimatloggnings-kit är förberett för GPRS-kommunikation via Telias mobila telenät. Det innebär att det redan i leveransen från JEFF ingår ett Telia Telematik 50 MB-abonnemang. SIM-kortet för detta abonnemang sitter redan i enheten och är klart att användas. Månadskostnaden för detta abonnemang är för närvarande 59 kr. Därtill kan eventuellt tillkomma en rörlig dataöverföringskostnad beroende på överförd datamängd. 50 MB per månad ingår dock i den fasta månadsavgiften. Normalt används MB per månad för överföring av loggad klimatdata. Övrig information från Telia om GPRS-abonnemanget medföljer leveransen av dokumentationen för CC Kyrka klimatloggnings-kit. OBSERVERA! Det är du som kund som svarar för GPRS-abonnemanget. Kontakta Telia kundtjänst företag via eller på telefon om du har några frågor kring ditt Telia Telematik 50 MB-abonnemang. 3.2 Montering av givare I grundpaketet ingår en utomhusgivare, en inomhusgivare för kyrkorummet och ytterligare en utomhusgivare för placering på vind eller i krypgrund. Men antalet givare kan obegränsat utökas. Alla medföljande givare är konfigurerade för kommunikation med basenheten och därmed klara att användas. Givarna placeras på de ställen i och utanför kyrkan där man önskar mäta temperatur och luftfuktighet. Inomhusgivare bör placeras på en innervägg eller pelare. Undvik att montera inomhusgivaren på stenvägg eller yttervägg. Se till att inomhusgivaren placeras på sådant sätt att den inte påverkas av solinstrålning, värmeelement eller andra värmekällor. Utomhusgivaren kan normalt placeras på fasaden i direkt anslutning till värmesystemets befintliga utomhusgivare. OBSERVERA! Det krävs ingen behörig installatör för att installera CC Kyrka klimatloggnings-kit eller montera de medföljande givarna. Men placeringen av givarna kan vara avgörande för resultatet. Prova dig fram! Givarna är trådlösa och har därmed en begränsad räckvidd. Det kan vara speciellt svårt för signalerna att nå fram genom tunga byggnadskonstruktioner såsom stenväggar eller ståldörrar. Man får prova sig fram för att hitta en bra placering. I vissa fall krävs en så kallad repeater för förstärkning av signalerna från givarna till basenheten. Repeater beställs hos JEFF Electronics. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 6 of 19

7 3.2.1 Kontroll av kommunikationen mellan givare och basenhet Innan givare (och basenhet) slutgiltigt monteras fast genomförs en kontroll av kommunikationen mellan givare och basenhet. Se till att basenheten är ansluten till elnätet. Kontroll av mottagningen från de trådlösa givarna sker i basenhetens display-fönster. Se bilden: CC Kyrka klimatloggnings-kit: Basenhetens display-fönster. Texten 1 RSSI på den nedre raden i displayen betyder givare 1 och mottagningskvalitet. Siffran ovanför anger mottagningskvalitet i ett intervall mellan 1 och 9, där 9 är bäst och 1 är sämst mottagning. Mottagningskvaliteten bör vara 4 eller högre. Kontrollera mottagningskvaliteten för de andra givarna (2 och 3) genom att stega med knapparna + och. + Om texten 1 RSSI (= mottagningskvalitet) inte visas i displayfönstret krävs en stegning mellan de olika visningsalternativen. Tryck på växlingsknappen en eller flera gånger tills texten 1 RSSI visas på nedre raden. Andra visningsalternativ är: 1 TE C (= aktuell temperatur, givare 1), 1 SP C (inaktiv funktion), 1 RH % (= aktuell relativ luftfuktighet, givare 1), FAN (inaktiv funktion). 3.3 Installationen är klar Din installation av CC Kyrka klimatloggnings-kit är klar då fullgod kommunikation mellan samtliga givare har upprättats och kontrollerats och att basenheten är ansluten till Internet. Internet-förbindelsen kontrolleras genom att du loggar in på webbportalen. Se avsnitt Inloggning och Projektöversikt. Nu kan du montera fast givarna och basenheten. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 7 of 19

8 4 ÅTKOMST VIA INTERNET CC Kyrka klimatloggnings-kit ger tillgång till klimatövervakningen i kyrkan via användarens PC eller Smartphone och en webbläsare. Det fungerar bäst i Internet Explorer eller Mozilla Firefox. 4.1 Anslutning till webbportal JEFF har redan startat ett konto för denna enhet i sin webbportal. Dina inloggningsuppgifter återfinns på förstasidan på denna användarmanual Inloggning Du loggar in på din CC Kyrka klimatloggnings-kit på följande sätt: 1. Starta webbläsaren på din dator. Gå till 2. Ange ditt användarnamn (Username) och lösenord (Password) på webbportalens inloggningssida. Se skärmbilden nedan. Dina inloggningsuppgifter hittar du på förstasidan på denna användarmanual. Notera att lösenordet skiljer på STORA och små bokstäver. 3. Klicka på login. Skärmbild: Webbportalens inloggningssida. Skriv in dina inloggningsuppgifter här också om du vill. Username: Password: JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 8 of 19

9 4.2 Att använda webbportalen När man är inloggad har man omedelbart tillgång till både aktuell (senast loggad) klimatdata och historisk data. Man kan titta på senast loggad data och nuvärden. Man kan titta på historisk data, ladda ner och spara på egen dator Projektöversikt Under rubriken Projektöversikt visas namnet på din anläggning, exempelvis Långaryds församling eller som i det här fallet CC Kyrka klimatloggning. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Projektöversikt i webbportalen. Klicka på din anläggning! OBSERVERA! Notera att den gröna stjärnan i den vänstra kolumnen ska lysa när Internetförbindelsen är upprättad och din anläggning är Online. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 9 of 19

10 4.2.2 Din anläggning, i exemplet CC Kyrka klimatloggning Under rubriken Fjärrenheter visas en lista på de klimatloggnings-kit (och andra enheter, exempelvis flera CC Kyrka klimatloggnings-kit eller styrsystemet CC Kyrka) som du har åtkomst till via webbportalen. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Projektöversikt, fjärrenheter (dina enheter i webbportalen). Klicka på den installation (enhet) som du vill titta närmare på. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 10 of 19

11 4.3 Senast loggad data och nuvärden Här beskrivs hur du navigerar vidare i webbportalen för att titta på den senast loggade klimatdatan och nuvarande värden i din fastighet Senast loggad data När du klickat på den klimatloggningsenhet som du vill titta närmare på får du upp en översikt med senast loggad klimatdata från fastigheten. Se rubriken Senast loggad data i skärmbilden nedan. Varje rad i tabellen på skärmen motsvarar avläst fukthalt respektive temperatur från varje ansluten givare. Fuktvärden anges som relativ luftfuktighet i procent (%), med två decimaler. Temperaturvärden anges som C, med två decimaler. Tidpunkten för den senaste klimatloggningen anges i tabellens högra kolumn under rubriken Datum loggad. Skärmbild: Senast loggad data i webbportalen. Notera att eventuella aktuella larm från enheten visas längst ned i bilden, under rubriken Aktiva larm. Du kan nu gå vidare för att antingen titta på temperaturer och relativ luftfuktighet just nu, aktuella nuvärden, eller gå vidare för att titta på historisk data, ladda ner och spara på egen dator. Gå vidare till avsnitt 4.4 Historisk data för instruktioner för hur du tittar på och/eller laddar ned historisk klimatdata från din enhet. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 11 of 19

12 4.3.2 Aktuella nuvärden Du väljer sidan Översikt i rullgardinsmenyn. Se skärmbilden: Skärmbild: Rullgardinsmeny i webbportalen. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 12 of 19

13 Webbportalen kontaktar nu din CC Kyrka klimatloggning för att hämta aktuella värden. Symbolen hämta data snurrar ett ögonblick. Vänta tills symbolen har stannat! Sidan Datasida: Översikt med aktuella nuvärden visas: Skärmbild: Datasida: Översikt i webbportalen (med aktuella värden just nu). Tabellen på skärmbilden Datasida: Översikt är uppdelad på två kolumner. Varje rad i respektive kolumn motsvarar aktuell temperatur respektive fukthalt från varje ansluten givare. Värden för temperaturer anges som C, med en decimal. Fuktvärden anges som relativ luftfuktighet i procent (%). Om du vill hämta data på nytt, klickar du symbolen hämta data ännu en gång. Notera att eventuella aktuella larm från enheten visas längst ned i bilden, under rubriken Aktiva larm. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 13 of 19

14 4.4 Historisk data Här beskrivs hur du navigerar i webbportalen för att titta på historisk klimatdata i din fastighet, ladda ner och spara på egen dator. Klicka på länken Historisk data i menyn Projektvy till vänster för att titta på historisk klimatdata för din enhet. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Senast loggad data i webbportalen. (Notera att detta är samma bild som under avsnitt Senast loggad data). JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 14 of 19

15 4.4.1 Titta på historisk data i trendgraf Nu visas en ny bild för historisk data. Här väljer du datum samt format för den historiska datan som ska visas. Välj först den tidsperiod du vill titta på genom att klicka på Dygn, Vecka eller Månad längst upp till höger i den aktuella vyn. Du kan också ange Startdatum respektive Slutdatum i fälten strax nedanför. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Historisk data i webbportalen. Klicka sedan på knappen visa trendgraf. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 15 of 19

16 När du har klickat på knappen visa trendgraf visas en ny bild med ett trenddiagram för din enhet. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Trenddiagram över historisk data i webbportalen. Längst ned i bild, under diagrammet visas ett antal knappar. Varje knapp motsvarar ett loggat klimatvärde (fukt respektive temperatur) från de givare som sitter monterade i din fastighet. Om du klickar på dessa knappar så tänder du respektive släcker tillhörande trendkurva. Du använder det gröna korset i diagrammet för att det ska ritas om. Du kan zooma och/eller panorera i diagrammet med hjälp av + och -knapparna respektive pilarna i det gröna korset. Se skärmbilden ovan. OBSERVERA! Du måste ha den senaste versionen av programvaran Java installerad i din dator. Gammal eller blockerad Java-programvara är den vanligaste orsaken till att trendgrafen inte visas. Följ instruktionerna på skärmen för att kostnadsfritt installera den senaste versionen eller kontakta din IT-support. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 16 of 19

17 4.4.2 Ladda ner historisk data OBSERVERA! Historisk klimatdata måste laddas ned och sparas med jämna mellanrum. CC Kyrka klimatloggnings-kit lagrar maximalt loggpunkter fördelat på två olika mätintervall loggpunkter ingår alltid i CC Kyrka klimatloggnings-kit utan extra kostnad. Se APENDIX A för detaljerad information. Välj först vilken tidsperiod du vill ladda ner till din dator genom att ange Startdatum respektive Slutdatum. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Historisk data i webbportalen. (Notera att detta är samma bild som under avsnitt Titta på historisk data i trendgraf). Välj format på den fil som ska laddas ned i rullgardinsmenyn Nedladdningsformat. Du rekommenderas att välja filformat.xls Excel , vilket är kompatibelt även med senare versioner av Microsofts programvara Excel. Men du kan också välja filformatet.csv, vilket är ett textbaserat filformat anpassat för import till andra programvaror. Senast valt format visas som standardvärde för Nedladdningsformat. Klicka på knappen ladda ner. Du får upp en ruta som frågar om du vill öppna eller spara filen. Välj öppna och din Excel-programvara öppnas (i det fall du valt filformatet.xls). Spara sedan filen på valfri plats på din hårddisk. Du kan också välja att direkt spara filen. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 17 of 19

18 OBSERVERA! Din webbläsare måste tillåta hämtning av filer, vilket kan kräva att du aktivt väljer att tillåta filhämtningen. I Internet Explorer visas en gul dialogruta längst upp med ett meddelande om att Datorn skyddas Välj alternativet Hämta filen Du måste förstås också ha Microsoft Excel installerad i din dator för att sedan kunna öppna filen. Om du får problem med nedladdningen av filer beror det på inställningar i din egen dator. Kontakta din IT-support och/eller din leverantör av operativsystemet (vanligtvis Microsoft). 4.5 Lagringsutrymme för historisk data CC Kyrka klimatloggnings-kit lagrar maximalt loggpunkter fördelat på två olika mätintervall loggpunkter ingår alltid i CC Kyrka klimatloggnings-kit utan att någon extra kostnad tillkommer. Se APENDIX A för detaljerad information. Lagringsutrymmet i CC Kyrka klimatloggnings-kit har således en begränsning om normalt cirka 170 dagars klimatloggning vid loggning en gång per timme, respektive 44 dagar vid loggning var 15:e minut. När antalet loggpunkter överskrider försvinner successivt den äldsta loggade klimatdatan och ersätts med senaste data. Historisk klimatdata måste därför laddas ned och sparas med jämna mellanrum, vilket normalt är kundens ansvar Premiumkonto Optionen premiumkonto innebär utökad datalagring och möjlighet till flera användare med olika behörighetsnivåer. Med premiumkonto dubbleras antalet loggpunkter till Se APENDIX A för detaljerad information. Kontakta JEFF Electronics för ytterligare information och prisuppgifter. 4.6 JEFF:s övervakningstjänst Som option erbjuds JEFF:s övervakningstjänst med rapportering av klimatdata en gång per kvartal. Vid detta tillval säkerställer JEFF Electronics att all loggad klimatdata sparas för framtiden. Kontakta JEFF Electronics för ytterligare information och prisuppgifter. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 18 of 19

19 5 APPENDIX A 5.1 Lagringskapacitet Så här länge räcker det avgiftsfria lagringsutrymmet i CC Kyrka klimatloggnings-kit loggpunkter Tre olika Grundpaketet med Grundpaketet plus Grundpaketet plus leveransalternativ: tre (3) givare en (1) givare två (2) givare Antal givare: Loggpunkter per loggningstillfälle: 60 minuters loggningsintervall 15 minuters loggningsintervall dygn 128 dygn 104 dygn 44 dygn 32 dygn 26 dygn Tabellen ovan visar att fullständig historisk data i intervall var 15:e minut ligger lagrade i ett grundpaket med tre givare i 44 dygn innan de successivt ersätts med ny klimatdata. Samtidigt lagras all klimatdata i 176 dygn i loggningsintervallet en gång per timme. Vid flera anslutna givare minskar lagringstiden. 5.2 Lagringskapacitet med premiumkonto Så här länge räcker lagringsutrymmet i CC Kyrka klimatloggnings-kit med optionen premiumkonto loggpunkter Leverans: Grundpaketet Grundpaketet plus Grundpaketet plus en (1) givare två (2) givare Antal givare: Antal loggpunkter: minuters loggningsintervall 15 minuters loggningsintervall 352 dygn 256 dygn 208 dygn 88 dygn 64 dygn 52 dygn JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 19 of 19

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer