KLIMATÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR INOMHUSKLIMAT I KYRKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR INOMHUSKLIMAT I KYRKOR"

Transkript

1 KLIMATÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR INOMHUSKLIMAT I KYRKOR INLOGGNINGSUPPGIFTER WEBBPORTAL: Webbadress: Username: Password: JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 1 of 19

2 REVISIONSSTATUS PÅ DOKUMENTET Revision Datum Beskrivning Första utgåvan JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 2 of 19

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SYSTEMÖVERSIKT INSTALLATIONSHANDLEDNING Internetanslutning Anslutning till fast bredband Anslutning till mobilt bredband (GPRS) GPRS-abonnemang Montering av givare Kontroll av kommunikationen mellan givare och basenhet Installationen är klar ÅTKOMST VIA INTERNET Anslutning till webbportal Inloggning Att använda webbportalen Projektöversikt Din anläggning, i exemplet CC Kyrka klimatloggning Senast loggad data och nuvärden Senast loggad data Aktuella nuvärden Historisk data Titta på historisk data i trendgraf Ladda ner historisk data Lagringsutrymme för historisk data Premiumkonto JEFF:s övervakningstjänst APPENDIX A Lagringskapacitet Lagringskapacitet med premiumkonto...19 JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 3 of 19

4 1 INLEDNING CC Kyrka klimatloggnings-kit är ett komplett klimatövervakningssystem från JEFF Electronics. Det är fullt kompatibelt med styrsystemet CC Kyrka och kan återanvändas om CC Kyrka senare väljs som styrsystem. Del 1 i denna manual är en handledning för installation av CC Kyrka klimatloggnings-kit. Del 2 av manualen beskriver hur användaren tar del av insamlad klimatdata via Internet. OBSERVERA! Det är viktigt att du som användare läser igenom denna användarmanual. Det krävs ingen behörig installatör för att installera CC Kyrka klimatloggnings-kit. 2 SYSTEMÖVERSIKT CC Kyrka klimatloggnings-kit består av en basenhet samt trådlösa givare för temperatur och fukt. Kommunikationslösningen WEB-server är integrerad i basenheten. Basenheten är inbyggd i ett skåp och kan anslutas till elnätet med en vanlig stickkontakt. Grundpaketet innehåller tre (3) givare; en utomhusgivare, en inomhusgivare för kyrkorummet och ytterligare en utomhusgivare för placering på vind eller i krypgrund. Samtliga givare kommunicerar trådlöst med basenheten. Antalet givare kan obegränsat utökas. Schematisk bild: CC Kyrka klimatloggnings-kit, grundpaketet kompletterat med ytterligare en utomhusgivare för placering på vind eller i krypgrund. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 4 of 19

5 3 INSTALLATIONSHANDLEDNING Att installera CC Kyrka klimatloggnings-kit innebär egentligen bara två saker: Montera de medföljande givarna på lämpliga ställen. Anslut basenheten till närmaste stickkontakt. 3.1 Internetanslutning Basenheten ansluts till Internet. Den kan anslutas till fast Internet (om fast bredband finns i byggnaden), exempelvis genom det fasta telenätet, eller till ett mobilt telenät (mobilt bredband). Notera att basenheten vid leverans är förberedd för den typ av Internetanslutning som angivits i samband med beställning. Kontakta JEFF Electronics för support om du i efterhand önskar växla mellan anslutning till fast bredband och mobilt bredband (GPRS) Anslutning till fast bredband Basenheten ansluts till Internet via kabel. Nätverkskabel medföljer i förekommande fall Anslutning till mobilt bredband (GPRS) Basenheten ansluts till Internet via mobilnätet (vilket torde vara den vanligaste lösningen i många kyrkor). För att det ska fungera krävs mobiltäckning på den plats där man har tänkt sig att basenheten ska monteras. Testa täckningen i det mobila telenätet innan du monterar fast basenheten på väggen. OBSERVERA! Tänk på att mobiltäckningen kan variera beroende på operatör. CC Kyrka klimatloggnings-kit är förberett för GPRS-anslutning via Telias mobila telenät, för bästa täckning även på landsbygden. Kyrkor har ofta tjocka väggar och kyrkans pannrum eller apparatrum kan vara beläget där täckningen i det mobila telenätet är bristfällig. Prova ut lämplig placering för din basenhet genom att använda din mobiltelefon. Tumregeln är att om du kan prata i din mobiltelefon precis där du tänkt dig att montera basenheten, så kommer datakommunikationen att fungera. Om du inte har täckning bör du finna en alternativ placering för basenheten. Du kan också välja att ansluta den yttre antenn som medföljer, vilket ger ännu större flexibilitet vad gäller basenhetens exakta placering. Den yttre antennen placeras på ett ställe där mobiltäckningen är tillfredsställande. Det kan till exempel vara i ett fönster. Skruva loss den lilla antennen (som det står Netbiter på) och anslut på samma ställe den yttre antennen med medföljande kabel. Notera att antennkabelns längd är fem (5) meter. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 5 of 19

6 3.1.3 GPRS-abonnemang CC Kyrka klimatloggnings-kit är förberett för GPRS-kommunikation via Telias mobila telenät. Det innebär att det redan i leveransen från JEFF ingår ett Telia Telematik 50 MB-abonnemang. SIM-kortet för detta abonnemang sitter redan i enheten och är klart att användas. Månadskostnaden för detta abonnemang är för närvarande 59 kr. Därtill kan eventuellt tillkomma en rörlig dataöverföringskostnad beroende på överförd datamängd. 50 MB per månad ingår dock i den fasta månadsavgiften. Normalt används MB per månad för överföring av loggad klimatdata. Övrig information från Telia om GPRS-abonnemanget medföljer leveransen av dokumentationen för CC Kyrka klimatloggnings-kit. OBSERVERA! Det är du som kund som svarar för GPRS-abonnemanget. Kontakta Telia kundtjänst företag via eller på telefon om du har några frågor kring ditt Telia Telematik 50 MB-abonnemang. 3.2 Montering av givare I grundpaketet ingår en utomhusgivare, en inomhusgivare för kyrkorummet och ytterligare en utomhusgivare för placering på vind eller i krypgrund. Men antalet givare kan obegränsat utökas. Alla medföljande givare är konfigurerade för kommunikation med basenheten och därmed klara att användas. Givarna placeras på de ställen i och utanför kyrkan där man önskar mäta temperatur och luftfuktighet. Inomhusgivare bör placeras på en innervägg eller pelare. Undvik att montera inomhusgivaren på stenvägg eller yttervägg. Se till att inomhusgivaren placeras på sådant sätt att den inte påverkas av solinstrålning, värmeelement eller andra värmekällor. Utomhusgivaren kan normalt placeras på fasaden i direkt anslutning till värmesystemets befintliga utomhusgivare. OBSERVERA! Det krävs ingen behörig installatör för att installera CC Kyrka klimatloggnings-kit eller montera de medföljande givarna. Men placeringen av givarna kan vara avgörande för resultatet. Prova dig fram! Givarna är trådlösa och har därmed en begränsad räckvidd. Det kan vara speciellt svårt för signalerna att nå fram genom tunga byggnadskonstruktioner såsom stenväggar eller ståldörrar. Man får prova sig fram för att hitta en bra placering. I vissa fall krävs en så kallad repeater för förstärkning av signalerna från givarna till basenheten. Repeater beställs hos JEFF Electronics. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 6 of 19

7 3.2.1 Kontroll av kommunikationen mellan givare och basenhet Innan givare (och basenhet) slutgiltigt monteras fast genomförs en kontroll av kommunikationen mellan givare och basenhet. Se till att basenheten är ansluten till elnätet. Kontroll av mottagningen från de trådlösa givarna sker i basenhetens display-fönster. Se bilden: CC Kyrka klimatloggnings-kit: Basenhetens display-fönster. Texten 1 RSSI på den nedre raden i displayen betyder givare 1 och mottagningskvalitet. Siffran ovanför anger mottagningskvalitet i ett intervall mellan 1 och 9, där 9 är bäst och 1 är sämst mottagning. Mottagningskvaliteten bör vara 4 eller högre. Kontrollera mottagningskvaliteten för de andra givarna (2 och 3) genom att stega med knapparna + och. + Om texten 1 RSSI (= mottagningskvalitet) inte visas i displayfönstret krävs en stegning mellan de olika visningsalternativen. Tryck på växlingsknappen en eller flera gånger tills texten 1 RSSI visas på nedre raden. Andra visningsalternativ är: 1 TE C (= aktuell temperatur, givare 1), 1 SP C (inaktiv funktion), 1 RH % (= aktuell relativ luftfuktighet, givare 1), FAN (inaktiv funktion). 3.3 Installationen är klar Din installation av CC Kyrka klimatloggnings-kit är klar då fullgod kommunikation mellan samtliga givare har upprättats och kontrollerats och att basenheten är ansluten till Internet. Internet-förbindelsen kontrolleras genom att du loggar in på webbportalen. Se avsnitt Inloggning och Projektöversikt. Nu kan du montera fast givarna och basenheten. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 7 of 19

8 4 ÅTKOMST VIA INTERNET CC Kyrka klimatloggnings-kit ger tillgång till klimatövervakningen i kyrkan via användarens PC eller Smartphone och en webbläsare. Det fungerar bäst i Internet Explorer eller Mozilla Firefox. 4.1 Anslutning till webbportal JEFF har redan startat ett konto för denna enhet i sin webbportal. Dina inloggningsuppgifter återfinns på förstasidan på denna användarmanual Inloggning Du loggar in på din CC Kyrka klimatloggnings-kit på följande sätt: 1. Starta webbläsaren på din dator. Gå till 2. Ange ditt användarnamn (Username) och lösenord (Password) på webbportalens inloggningssida. Se skärmbilden nedan. Dina inloggningsuppgifter hittar du på förstasidan på denna användarmanual. Notera att lösenordet skiljer på STORA och små bokstäver. 3. Klicka på login. Skärmbild: Webbportalens inloggningssida. Skriv in dina inloggningsuppgifter här också om du vill. Username: Password: JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 8 of 19

9 4.2 Att använda webbportalen När man är inloggad har man omedelbart tillgång till både aktuell (senast loggad) klimatdata och historisk data. Man kan titta på senast loggad data och nuvärden. Man kan titta på historisk data, ladda ner och spara på egen dator Projektöversikt Under rubriken Projektöversikt visas namnet på din anläggning, exempelvis Långaryds församling eller som i det här fallet CC Kyrka klimatloggning. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Projektöversikt i webbportalen. Klicka på din anläggning! OBSERVERA! Notera att den gröna stjärnan i den vänstra kolumnen ska lysa när Internetförbindelsen är upprättad och din anläggning är Online. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 9 of 19

10 4.2.2 Din anläggning, i exemplet CC Kyrka klimatloggning Under rubriken Fjärrenheter visas en lista på de klimatloggnings-kit (och andra enheter, exempelvis flera CC Kyrka klimatloggnings-kit eller styrsystemet CC Kyrka) som du har åtkomst till via webbportalen. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Projektöversikt, fjärrenheter (dina enheter i webbportalen). Klicka på den installation (enhet) som du vill titta närmare på. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 10 of 19

11 4.3 Senast loggad data och nuvärden Här beskrivs hur du navigerar vidare i webbportalen för att titta på den senast loggade klimatdatan och nuvarande värden i din fastighet Senast loggad data När du klickat på den klimatloggningsenhet som du vill titta närmare på får du upp en översikt med senast loggad klimatdata från fastigheten. Se rubriken Senast loggad data i skärmbilden nedan. Varje rad i tabellen på skärmen motsvarar avläst fukthalt respektive temperatur från varje ansluten givare. Fuktvärden anges som relativ luftfuktighet i procent (%), med två decimaler. Temperaturvärden anges som C, med två decimaler. Tidpunkten för den senaste klimatloggningen anges i tabellens högra kolumn under rubriken Datum loggad. Skärmbild: Senast loggad data i webbportalen. Notera att eventuella aktuella larm från enheten visas längst ned i bilden, under rubriken Aktiva larm. Du kan nu gå vidare för att antingen titta på temperaturer och relativ luftfuktighet just nu, aktuella nuvärden, eller gå vidare för att titta på historisk data, ladda ner och spara på egen dator. Gå vidare till avsnitt 4.4 Historisk data för instruktioner för hur du tittar på och/eller laddar ned historisk klimatdata från din enhet. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 11 of 19

12 4.3.2 Aktuella nuvärden Du väljer sidan Översikt i rullgardinsmenyn. Se skärmbilden: Skärmbild: Rullgardinsmeny i webbportalen. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 12 of 19

13 Webbportalen kontaktar nu din CC Kyrka klimatloggning för att hämta aktuella värden. Symbolen hämta data snurrar ett ögonblick. Vänta tills symbolen har stannat! Sidan Datasida: Översikt med aktuella nuvärden visas: Skärmbild: Datasida: Översikt i webbportalen (med aktuella värden just nu). Tabellen på skärmbilden Datasida: Översikt är uppdelad på två kolumner. Varje rad i respektive kolumn motsvarar aktuell temperatur respektive fukthalt från varje ansluten givare. Värden för temperaturer anges som C, med en decimal. Fuktvärden anges som relativ luftfuktighet i procent (%). Om du vill hämta data på nytt, klickar du symbolen hämta data ännu en gång. Notera att eventuella aktuella larm från enheten visas längst ned i bilden, under rubriken Aktiva larm. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 13 of 19

14 4.4 Historisk data Här beskrivs hur du navigerar i webbportalen för att titta på historisk klimatdata i din fastighet, ladda ner och spara på egen dator. Klicka på länken Historisk data i menyn Projektvy till vänster för att titta på historisk klimatdata för din enhet. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Senast loggad data i webbportalen. (Notera att detta är samma bild som under avsnitt Senast loggad data). JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 14 of 19

15 4.4.1 Titta på historisk data i trendgraf Nu visas en ny bild för historisk data. Här väljer du datum samt format för den historiska datan som ska visas. Välj först den tidsperiod du vill titta på genom att klicka på Dygn, Vecka eller Månad längst upp till höger i den aktuella vyn. Du kan också ange Startdatum respektive Slutdatum i fälten strax nedanför. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Historisk data i webbportalen. Klicka sedan på knappen visa trendgraf. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 15 of 19

16 När du har klickat på knappen visa trendgraf visas en ny bild med ett trenddiagram för din enhet. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Trenddiagram över historisk data i webbportalen. Längst ned i bild, under diagrammet visas ett antal knappar. Varje knapp motsvarar ett loggat klimatvärde (fukt respektive temperatur) från de givare som sitter monterade i din fastighet. Om du klickar på dessa knappar så tänder du respektive släcker tillhörande trendkurva. Du använder det gröna korset i diagrammet för att det ska ritas om. Du kan zooma och/eller panorera i diagrammet med hjälp av + och -knapparna respektive pilarna i det gröna korset. Se skärmbilden ovan. OBSERVERA! Du måste ha den senaste versionen av programvaran Java installerad i din dator. Gammal eller blockerad Java-programvara är den vanligaste orsaken till att trendgrafen inte visas. Följ instruktionerna på skärmen för att kostnadsfritt installera den senaste versionen eller kontakta din IT-support. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 16 of 19

17 4.4.2 Ladda ner historisk data OBSERVERA! Historisk klimatdata måste laddas ned och sparas med jämna mellanrum. CC Kyrka klimatloggnings-kit lagrar maximalt loggpunkter fördelat på två olika mätintervall loggpunkter ingår alltid i CC Kyrka klimatloggnings-kit utan extra kostnad. Se APENDIX A för detaljerad information. Välj först vilken tidsperiod du vill ladda ner till din dator genom att ange Startdatum respektive Slutdatum. Se skärmbilden nedan: Skärmbild: Historisk data i webbportalen. (Notera att detta är samma bild som under avsnitt Titta på historisk data i trendgraf). Välj format på den fil som ska laddas ned i rullgardinsmenyn Nedladdningsformat. Du rekommenderas att välja filformat.xls Excel , vilket är kompatibelt även med senare versioner av Microsofts programvara Excel. Men du kan också välja filformatet.csv, vilket är ett textbaserat filformat anpassat för import till andra programvaror. Senast valt format visas som standardvärde för Nedladdningsformat. Klicka på knappen ladda ner. Du får upp en ruta som frågar om du vill öppna eller spara filen. Välj öppna och din Excel-programvara öppnas (i det fall du valt filformatet.xls). Spara sedan filen på valfri plats på din hårddisk. Du kan också välja att direkt spara filen. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 17 of 19

18 OBSERVERA! Din webbläsare måste tillåta hämtning av filer, vilket kan kräva att du aktivt väljer att tillåta filhämtningen. I Internet Explorer visas en gul dialogruta längst upp med ett meddelande om att Datorn skyddas Välj alternativet Hämta filen Du måste förstås också ha Microsoft Excel installerad i din dator för att sedan kunna öppna filen. Om du får problem med nedladdningen av filer beror det på inställningar i din egen dator. Kontakta din IT-support och/eller din leverantör av operativsystemet (vanligtvis Microsoft). 4.5 Lagringsutrymme för historisk data CC Kyrka klimatloggnings-kit lagrar maximalt loggpunkter fördelat på två olika mätintervall loggpunkter ingår alltid i CC Kyrka klimatloggnings-kit utan att någon extra kostnad tillkommer. Se APENDIX A för detaljerad information. Lagringsutrymmet i CC Kyrka klimatloggnings-kit har således en begränsning om normalt cirka 170 dagars klimatloggning vid loggning en gång per timme, respektive 44 dagar vid loggning var 15:e minut. När antalet loggpunkter överskrider försvinner successivt den äldsta loggade klimatdatan och ersätts med senaste data. Historisk klimatdata måste därför laddas ned och sparas med jämna mellanrum, vilket normalt är kundens ansvar Premiumkonto Optionen premiumkonto innebär utökad datalagring och möjlighet till flera användare med olika behörighetsnivåer. Med premiumkonto dubbleras antalet loggpunkter till Se APENDIX A för detaljerad information. Kontakta JEFF Electronics för ytterligare information och prisuppgifter. 4.6 JEFF:s övervakningstjänst Som option erbjuds JEFF:s övervakningstjänst med rapportering av klimatdata en gång per kvartal. Vid detta tillval säkerställer JEFF Electronics att all loggad klimatdata sparas för framtiden. Kontakta JEFF Electronics för ytterligare information och prisuppgifter. JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 18 of 19

19 5 APPENDIX A 5.1 Lagringskapacitet Så här länge räcker det avgiftsfria lagringsutrymmet i CC Kyrka klimatloggnings-kit loggpunkter Tre olika Grundpaketet med Grundpaketet plus Grundpaketet plus leveransalternativ: tre (3) givare en (1) givare två (2) givare Antal givare: Loggpunkter per loggningstillfälle: 60 minuters loggningsintervall 15 minuters loggningsintervall dygn 128 dygn 104 dygn 44 dygn 32 dygn 26 dygn Tabellen ovan visar att fullständig historisk data i intervall var 15:e minut ligger lagrade i ett grundpaket med tre givare i 44 dygn innan de successivt ersätts med ny klimatdata. Samtidigt lagras all klimatdata i 176 dygn i loggningsintervallet en gång per timme. Vid flera anslutna givare minskar lagringstiden. 5.2 Lagringskapacitet med premiumkonto Så här länge räcker lagringsutrymmet i CC Kyrka klimatloggnings-kit med optionen premiumkonto loggpunkter Leverans: Grundpaketet Grundpaketet plus Grundpaketet plus en (1) givare två (2) givare Antal givare: Antal loggpunkter: minuters loggningsintervall 15 minuters loggningsintervall 352 dygn 256 dygn 208 dygn 88 dygn 64 dygn 52 dygn JEFF Electronics AB 2010 Revision Page 19 of 19

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Kom igång med R8me. Användarmanual för att komma igång med tjänsten R8me, steg för steg. Följ R8me på facebook Nyheter, tips och uppdateringar

Kom igång med R8me. Användarmanual för att komma igång med tjänsten R8me, steg för steg. Följ R8me på facebook Nyheter, tips och uppdateringar Kom igång med R8me Användarmanual för att komma igång med tjänsten R8me, steg för steg. Följ R8me på facebook Nyheter, tips och uppdateringar https://www.facebook.com/r8me.se Innehållsförteckning 2. 3.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut.

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa routern surfar du på ett lite smartare sätt. Dels kan flera surfa på ett och

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Cisco AnyConnect installation på Windows 7

Cisco AnyConnect installation på Windows 7 1(6) IT-avdelningen 2013-03-21 Cisco AnyConnect installation på Windows 7 VPN-klienten som används för att komma åt resurser på SLU:s nät utanför SLU:s campusområden kan laddas ner genom att besöka en

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Programportalen på Falkenbergs kommun

Programportalen på Falkenbergs kommun Programportalen på Falkenbergs kommun Många av kommunens program finns tillgängliga via Falkenbergs kommuns programportal. Den kallas även ibland för Citrix. Med hjälp av denna kan du köra program fast

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet.

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet. Innehållsförteckning Snabbstart... 1 Kom igång med bokningssystemet.... 2 Innan Du börjar... 2 Logga in i systemet.... 2 System menyn... 2 Start... 3 Inställningar... 3 Behandlingar... 3 Schema... 4 Bokningar...

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

INLOGGNING 1 (6) Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post

INLOGGNING 1 (6) Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post 1 (6) INLOGGNING Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post Om du väljer att aktivera inloggning med engångslösenord som genereras

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Distansåtkomst via webaccess

Distansåtkomst via webaccess Distansåtkomst via webaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via webbaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 1 Så här gör du för att ansluta till tjänsten distansåtkomst...

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat till

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut.

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa routern surfar du på ett lite smartare sätt. Dels kan flera surfa på ett och

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Välkommen till din nya telefoni- och surftjänst! I den här manualen hittar du information om installationen

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Innehåll. UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1

Innehåll. UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1 ...... 0BDistansåtkomst via systemaccess Innehåll USyftet med tjänsten distansåtkomst via systemaccess U... 1 UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1 UFörsta uppkopplingenu... 1 USå

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer