Kommentarer och redovisning av åtgärder till FVO:s preliminära rapport DG(SANCO)/9268/2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer och redovisning av åtgärder till FVO:s preliminära rapport DG(SANCO)/9268/2003"

Transkript

1 LIVSMEDELSVERKET BILAGA 1 1 (4) Kommentarer och redovisning av åtgärder till FVO:s preliminära rapport DG(SANCO)/9268/2003 Översättningsfel i den svenska rapporten I rapportens inledning är datumet för när FVO utförde inspektionen felaktigt (20 16 maj). I rapportens slutsatser, avsnitt 6.5., är kommissionens beslut felaktigt angivet (2002/34/EG). I rapporten, avsnitt Allmän information Livsmedelsverket arbetar med att revidera Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land (SLVFS 1999:21). Revideringen planeras vara färdig i början av I föreskrifterna kommer 5 att kompletteras med krav på att en gränskontrollstation ska ligga på en plats som tullen särskilt har anvisat. I rapporten, avsnitt Veterinär organisation Personalen vid gränskontrollstationen har fått utbildning vid två tillfällen under hösten, den 19 och 30 september Personalen är förtrogen med de procedurer och den dokumentation som hör till gränskontrollverksamheten. Innan gränskontrollstationen godkänns och listas kommer personalen att ges tillfälle att praktisera på en befintlig gränskontrollstation tillsammans med annan erfaren personal. Anställningsavtal har upprättats. I rapporten, avsnitt Samarbete med olika myndigheter Slumpmässiga kontroller av manifest/godsspecifikationer kommer att göras. Rutin för detta ska upprättas. I rutinen ingår att även de manifest/godsspecifikationer som ej ingår i hamnbolagets urval slumpmässigt ska kontrolleras. Den kommunala myndigheten som ansvarar för övervakningen av destruktion av köksavfall är Norrköping kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd. Densamma är arbetsgivare åt den ansvariga veterinären för gränskontrollstationen som bl.a. sköter övervakningen av köksavfallet. Ytterligare rutiner för att föra över informationen ska upprättas så att den även kan hittas på gränskontrollstationen. I rapporten, avsnitt Anläggningar I Livsmedelsverkets kommande reviderade föreskrifter om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land (SLVFS 1999:21), ska det finnas en hänvisning till kommissionens beslut 2001/812/EG.

2 LIVSMEDELSVERKET BILAGA 1 2 (4) Åtgärder som vidtagits vid gränskontrollstationen: - Områden med obehandlat trä har blivit målade för att erhålla lätt rengörbara ytor. - Containrarna i lagerskjulet har: a) kopplats till elnätet b) försetts med belysning c) försetts med termometrar som både visar aktuell temperatur och loggar temperatur d) avgränsats från resten av lagerskjulet med ett staket som är fastgjort i lagerskjulets väggar - Förbränningsanläggningarna i Norrköping och Linköping är ännu inte godkända för riskavfall. Godkända förbränningsanläggningar för riskavfall finns i Uppsala, Göteborg och Malmö. Anläggningarna har godkännandenummer SE 407 IP, SE 343 IP och SE 412 IP I rapporten, avsnitt Utrustning Gränskontrollstationen har nu telefon och fungerande uppkoppling mot Internet och Livsmedelsverkets servrar och databaser. Livsmedelsverket har ansökt till EU-kommissionen om ett ANIMO-nummret för gränskontrollstationen. Kommissionen bekräftade numret den 13 november Utrustning som förseglingstejp, kärl och redskap för provtagning, verktyg för öppning av containrar, ph-meter, numrerade sigill har införskaffats till gränskontrollstationen. Lyftkranar som kan väga gods finns för vägning av större sändningar inom det aktuella tullområdet. Livsmedelsverket anser att vågarna som finns i lyftkranarna är tillräckliga eftersom hamnen endast har containertrafik. I rapporten, avsnitt Hygien En skriftlig rutin för rengöring av gränskontrollstationen och dess biutrymmen har fastställts. Se bilaga 2. Fönstret i inspektionsrummet har försetts med insektsspärr. I rapporten, avsnitt Dokumentation och register En handbok med riktlinjer för gränskontroll har tagits fram och delats ut till samtliga gränskontrollstationer. Se handbokens innehållsförteckning i bilaga 4. Se kommentarer till avsnitt angående köksavfall.

3 LIVSMEDELSVERKET BILAGA 1 3 (4) Se kommentarer till avsnitt angående dokumentationen. Det centrala datasystemet för registrering av utförda importer, kontroller, undersökningar, avvisade sändningar och reducerad frekvens för fysiska kontroller samt det centrala RASFF-registret och listan över förstärkta kontroller är nu tillgängliga för gränskontrollstationen (se angående uppkoppling). I rapporten, avsnitt Identifiering, urval för fysisk kontroll och anmälan av sändning CVED kommer att användas vid Norrköpings gränskontrollstation och har använts vid övriga gränskontrollstationer i Sverige sedan den 1 september CVED trycks och distribueras av Jordbruksverket. Dröjsmålet med att införliva beslut 2003/279/EG i svensk lagstiftning beror på att Livsmedelsverket ville avvakta beslut gällande den nya kommissionsförordningen som ska reglera vissa av de veterinära kontrollerna vid en gränskontrollstation. Beslut 93/13/EEG, vilket ändrats av ifrågavarande 2003/279/EG, upphöra gälla när den nya kommissionsförordningen träder i kraft. Se kommentarer till avsnitt beträffand manifest/godsspecifikationer. I den kommande revideringen av Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land (SLVFS 1999:21) kommer det att finnas en hänvisning till kommissionens beslut 2002/349/EG. Följaktligen kommer bilaga 1 i nuvarande föreskrifter att upphävas. I rapporten, avsnitt Förfarande för veterinärkontroll, beslut om sändningar, transit, omlastningar Se kommentarer till avsnitt och angående EU:s förfaranden. Livsmedelsverket redovisade i ett E-post-meddelande "Please note that it has been necessary to delet this text in order to respect the provisions of Article 287 of the Treaty" de pågående årliga projekt som gäller för Sveriges gränskontrollstationer samt den nationella kontrollprogrammet för restsubstanser. Inför 2004 planerar Livsmedelsverket att skapa årliga provtagningsplaner/kontrollprogram för gränskontrollen. I rapporten, avsnitt Avgifter Rapportens angivelse om gränskontrollens uttagande av avgift är felaktig. Den avgift som uttas för varje sändning är: minst 700 kr + 60 kr per ton.

4 LIVSMEDELSVERKET BILAGA 1 4 (4) Livsmedelsverket anser att det system som används för att ta ut avgifter för importkontrollen är tillräckligt säkert för att uppfylla målsättningen i rådets direktiv 96/43/EG. Systemet är dels en funktion i det digitala registreringssystemet som kopplar fakturaunderlag till de utförda kontrollerna och dels central administrering och uppföljning av fakturor. I systemet ingår även möjligheten att ta kontant betalning i förskott av de importörer som har betalningsanmärkningar. Detta innebär en mycket stor administrativ svårighet för importören och föranleder därför att denne åtgärdar de betalningsanmärkningar som finns.

5 LIVSMEDELSVERKET BILAGA 1 1 (1)

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007 Granskning av verksamheten inom miljökontoret Svalövs kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Granskning av ungdomsorganisationer

Granskning av ungdomsorganisationer www.pwc.se Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av ungdomsorganisationer Region Skåne Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 1 1.1. Metod...

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014 Rådet för den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet,

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer