Årsredovisning Org. nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Org. nr: 822001-8058"

Transkript

1 Årsredovisning år år Org. nr:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Förvaltningsberättelse 3 Östgötamusikens mål 3 Östgötamusikens konsertverksamhet 4 Östgötamusikens ensembler 6 Östgötamusikens geografiska spridning 8 Stödja, samarbeta och stimulera 9 Styrelse och personal 14 Personal 14 Chefdirigent/konstnärlig ledare 14 Frilansmusiker 15 Utvecklingsarbete 15 Dirigenter och solister 15 Fördelning av ekonomiska resurser 16 Offentliga anslag 16 Egna intäkter 16 Investeringar 16 Produktionskostnader 16 Resultatkommentar och framtid 17 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Noter 21 Slutord 25 1

3 Inledning Östgötamusiken en kulturell framgångsfaktor i regionen! Östgötamusikens uppdrag att bedriva en bred, genrerik och mångfasetterad verksamhet med hög konstnärlig kvalitet! Förutom vår egen verksamhet med Östgöta Blåsarsymfoniker och dess ensembler arbetar vi också med att initiera olika samarbeten med t.ex. skolor, föreningsliv och kulturinstitutioner, samt med att stödja olika musikformer som kan ha svårt att hävda sig i dagens samhälle. Östgötamusiken har en bra närvaro i hela Östergötland och därmed ett väl utvecklat nätverk. Östgötamusikens huvudsakliga uppdrag, som är formulerat av Regionförbundet Östsam, Linköpings och Norrköpings kommuner, handlar till stor del om att producera konserter för barn och ungdom, för en offentlig publik samt inom vård och omsorg. Av vår totala verksamhet riktar sig ca 72 % till barn och ungdom. Vi möter dem med både våra egna ensembler och med frilansartister. Östgötamusikens kärnverksamhet är att ha tillsvidareanställda musiker med en tydlig profilering på symfonisk blåsorkester. I både Linköping samt Östergötland i övrigt finns en rik tradition inom blåsmusikområdet och den är viktig att vårda, bevara och utveckla. Östgöta Blåsarsymfoniker har med sin höga konstnärliga nivå befäst sin ställning som en av landets ledande professionella blåsorkestrar. Under 2013 har Cathrine Winnes utsetts till chefdirigent och konstnärlig ledare vilket jag är mycket glad och stolt över. Cathrine kommer att vara en mycket viktig kugge i verksamheten med Östgöta Blåsarsymfoniker. Crusellserien, som är vår abonnemangsserie, lockar allt mer publik och har under säsongen 2013/2014 närmat sig 700 abonnenter. Den nationella trenden har varit den motsatta så vår uppgång är oerhört positiv! Under 2013 firade Östgötamusiken 25 år, även om verksamheten som sådan bildades långt tidigare. Regionmusiken i Linköping och Rikskonserter i Norrköping ombildades 1988 till länsmusikorganisationen Stiftelsen Östgötamusiken. Den stora skillnaden blev att musiker och producentled samlades i en och samma organisation. Regionmusiken i Linköping hade i sin tur sina rötter i militärmusiken som 1971 blev en civil statlig musikorganisation. Militärmusik har dock funnits i Linköping ända sedan Gustav Vasa satte upp sina fänikor på 1500-talet. Östgötamusiken och Östgöta Blåsarsymfoniker har alltså sina rötter i 1500-talets militärmusik i Östergötland. Östgötamusikens 25 år firades genom ett Öppet Hus, där allmänheten bjöds in till fika, konserter, tipspromenad och mycket mera. Totalt kom ett par hundra människor och dagen var mycket lyckad! Östgötamusiken är den betydelsefulla samarbetspartnern i regionens kulturliv och den levande musikens röst! Tomas Herrgårdh Länsmusikchef 2

4 Förvaltningsberättelse Verksamhetsåret överensstämmer med kalenderåret. De siffror som anges inom parentes är för 2012, som jämförelse. Östgötamusikens mål Enligt det nya handlingsprogram som Östgötamusikens styrelse antog 2012 är Östgötamusikens övergripande vision att ge regionens alla invånare möjlighet att delta i och ta del av det regionala musiklivet. För att uppfylla uppdragen arbetar Östgötamusiken huvudsakligen med följande områden: Musik för alla Musik för ung publik Musik för mogen publik Stödja, samarbeta och stimulera Förutom den verksamhet som finns idag är följande målområden viktiga i framtiden: ett nationellt orkesteruppdrag från Kulturdepartementet för verksamheten med Östgöta Blåsarsymfoniker för att vårda och bevara ett stort svenskt kulturarv samt möjliggöra utvecklingen av Östgöta Blåsarsymfoniker till en av Europas ledande blåsorkestrar en långsiktig finansiering som harmonierar med uppdragen, för att kunna planera och utveckla verksamhetens innehåll med en längre framförhållning än ett år i taget ett utökat samarbete på regional, nationell och internationell nivå ett samarbetsavtal med regionens kommuner, för att få ett utökat samarbete, en bättre spridning och ökad tillgång av Östgötamusikens produktioner i hela regionen en särskild resurs för marknadsföring och publikarbete, för att ännu bättre nå ut med verksamheten samt hitta nya publikgrupper och samarbetspartners ett breddat uppdrag med konsulenter inom t.ex. barn- och ungdomsverksamhet och körverksamhet ett utökat stöd och stimulans för fler musikyttringar ett förbättrat arrangörsstöd i regionen ett intensifierat samarbete med näringslivet, besöksnäringen, reseföretagen och kollektivtrafiken. Kulturen kan användas som upplevelse- och attraktionskraft för att marknadsföra regionen 3

5 Östgötamusikens konsertverksamhet Det totala antalet producerade konserter 2013 var 567 (545) vilket är en ökning med 4 % från föregående år och 12 % från året innan dess. Siffran är hög och visar på en fortsatt mycket positiv utveckling! Uppskattat publikantal under 2013 var ca (57 000) och av dessa var ca (33 000) barn och ungdomar! Östgötamusikens konsertverksamhet är fördelad inom de tre områdena: Östgötamusiken Musik för ung publik Musik för alla Musik för mogen publik En prioriterad uppgift för Östgötamusiken är att förmedla upplevelser med levande musik för och tillsammans med barn och ungdomar. Detta sker till största delen genom att vi på Östgötamusiken kommer till barnen på förskolor och skolor, men ibland också genom att barnen kommer till exempelvis Crusellhallen eller slottet i Linköping eller till konserter i offentliga sammanhang. Exempel på produktioner inom området Musik för ung publik 2013 är: Musikalerna Blommor och skratt och Se mig, med Östgöta Brasskvintett Alla Fagra Barn, med Alla Fagra Jazzådu, med Östgötabandet Flickan & Piraten, med Musikteater Gulasch Biskop Brask i blåsväder, med Östgöta Brasskvintett och Markus Lindberg Den Gyllene Påsen, med Crusellkvintetten Krysset, med Östgötabandet Orkesterpop, med Östgöta Blåsarsymfoniker, David Shutrik och Mia Folkesson Bok-konsert, med Östgöta Brasskvintett och bibliotekarie Historien om en flicka, med Teater Fenix och Crusellkvintetten Vattenvisor, med Östgöta Brasskvintett Sagolika Astrid, med Östgötabandet Överraskningskonsert, med Östgöta Brasskvintett Julshow, med Östgötabandet, Maria Olofsson och Ola Lager 4

6 Östgötamusiken har också, sedan ett antal år tillbaka, en egen konsertserie för barn, Musik på Winden. I denna serie blandas konserter och föreställningar av Östgötamusikens egna ensembler med frilansproduktioner. Konserterna hålls alltid på lördagar, 14.00, i Östgötamusikens egna lokaler och brukar vara välbesökta av barnfamiljer! Sammanlagt genomfördes 406 (371) föreställningar inom barnoch ungdomsområdet, Musik för ung publik, under Inom området Musik för alla, d.v.s. den offentliga konsertverksamheten, bör Östgöta Blåsarsymfonikers abonnemangsserie Crusellserien med konserter i Crusellhallen, Linköping Konsert & Kongress nämnas. Följande konserter ingick i serien 2013: Galakonsert & dans, med Hannah Holgersson & Oskar Bly Gästspel, med Elaine Paige Morning Music Midnight Music, med Urban Agnas The Best of Ray Charles, med Claes Janson à la Lindberg, med Christian Lindberg (även i Motala Convention Center) Crusell & Cathrine, med Erik Rapp, Andreas From och Dan Larsson Musik för fred, med Östgöta Kammarkör Förutom Crusellserien har en kammarmusikserie Konstpaus arrangerats i Linköping Konsert & Kongress och i vilken Östgötamusikens tre mindre ensembler haft två konserttillfällen var under året. Östgötabandet hade en mycket välbesökt konsert tillsammans med trumpetaren Jan Allan och Östgöta Brasskvintett samarbetade vid en av sina konserter med Markus Lindberg från Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. För mer information om detta, se Stödja, samarbeta och stimulera. Under sommarmånaderna genomfördes traditionsenligt också ett antal utomhuskonserter, på Lilla torget, i Tages hörna och i Trädgårdsföreningen i Linköping. Ensemblerna har spelat i många offentliga sammanhang, från Historien om en soldat på Teater Dynamo i Norrköping, med Claes Janson på Jönköpings Jazzklubb, i festtältet på Boxholms Blåsmusikfestival till kammarkonsert i Vimmerby. Läs mer om detta under Stödja, samarbeta och stimulera. Ett visst antal av de konserter som går in under kategorierna Musik för ung publik och Musik för mogen publik framförs dessutom i offentliga sammanhang och skulle på det sättet även kunna räknas som Musik för alla. Sammanlagt genomfördes 68 (66) offentliga konserter under

7 En annan uppgift är att erbjuda musikaliska upplevelser av hög kvalitet också inom vård och omsorg samt till de som av någon annan anledning är förhindrade att på egen hand ta del av det offentliga konsertutbud som finns tillgängligt. Många konserter ges, förutom på vårdboenden och träffpunkter, till exempel också hos PRO-föreningar, i kyrkor och i bygdegårdar. Inom verksamhetsområdet Musik för mogen publik gavs 93 (108) konserter och exempel på produktioner är: Evergreens, med Crusellkvintetten Swing it igen Alice!, med Agnes Berg & Karin Turesson Svensktoppar från förr, med Östgötabandet och Maria Olofsson Strålande jul, med Östgöta Brasskvintett På Biografen, med Östgötabandet Sjung med! en allsångskonsert, med Östgöta Brasskvintett Klassisk jul, med Crusellkvintetten Baserat på antal konserter så är fördelningen mellan de olika verksamhetsområdena enligt följande modell: Musik för alla Musik för mogen publik 16% 12% Musik för ung publik 72% Östgötamusikens ensembler Den egna konstnärliga verksamheten är fördelad på fyra ensembler. Dessa är; Östgöta Blåsarsymfoniker, Crusellkvintetten, Östgöta Brasskvintett och Östgötabandet. All tillsvidareanställd konstnärlig personal är dels verksam i Östgöta Blåsarsymfoniker, dels i någon av de övriga tre ensemblerna. Modellen ger regionen en stark närvaro av professionella musiker, kontinuitet av upplevelser och flexibilitet vad gäller utbud och samarbete. Östgöta Blåsarsymfoniker är en av Sveriges fem professionella blåsorkestrar. Blåsarsymfonikerna har en mycket lång och stolt tradition i Linköping, där utvecklingen har gått från militärmusik via regionmusik till den helt civila, professionella orkester som finns idag. Orkestern är idag en symfonisk blåsorkester med en liten numerär som utökas efter program och behov. Alla konserter med blåsarsymfonikerna sker i samarbete med någon frilansande artist, t.ex. dirigent, solist, dansare och extramusiker. Det totala antalet konserter under året var 22 (32). 6

8 Östgöta Brasskvintett som består av två trumpeter, valthorn, trombon och tuba har under året gett 143 egna konserter, 30 samarbetskonserter med barn och ungdomar, 52 övriga samarbetskonserter samt 7 tillsammans med frilansartister. Det totala antalet konserter under 2013 var 232 (196). Crusellkvintetten som består av tvärflöjt, oboe, klarinett, valthorn och fagott har under året gett 96 egna konserter, 26 tillsammans med frilansartister och 1 övrig samarbetskonsert. Totalt 123 (126) konserter. Östgötabandet, jazzensemblen som består av två träblås (saxofon, klarinett och tvärflöjt) trumpet, trombon, piano, bas och trummor har under året gett 35 egna konserter, 38 tillsammans med frilansartister 31 samarbetskonserter med barn och ungdomar och 19 övriga samarbetskonserter. Totalt 123 (115) konserter. Under 2013 genomförde Östgötamusiken, som tidigare nämnts, 567 konserter. Av dessa konserter genomfördes 274 av organisationens egna ensembler, 32 av frilansartist-/er, 90 i samarbete mellan Östgötamusiken och/eller dess ensembler samt barn och ungdomar, 90 i samarbete med frilansartist-/er och 81 i samarbete med någon övrig part, exempelvis en kör, amatörorkester, kompositör eller annan kulturinstitution. En procentuell fördelning mellan dessa kategorier ses nedan. Konserterna har placerats i den kategori som känts mest passande, men vissa skulle kunna falla under flera kategorier. Övriga samarbeten Samarbeten med barn och ungdomar Samarbeten med frilansartist-/er 16% 14% 16% 6% Frilansartist-/er 48% Egna ensembler 7

9 Östgötamusikens geografiska spridning Linköping Söderköping Mjölby Norrköping Motala Finspång Valdemarsvik Ödeshög Åtvidaberg Vadstena Kinda Boxholm Ydre Antal konserter Östgötamusiken har en stark regional förankring och spelar varje år i Östergötlands alla vinklar och vrår, från Österbymo i söder, Sankt Anna i öster, Borghamn i väster till Finspång i norr! Flest konserter i en enskild kommun gavs under året i Linköping, 223 (183), men antalet genomförda konserter i övriga länet var 335 (353) och fördelade i alla Östergötlands övriga 12 kommuner. Totalt sett når Östgötamusiken ut på ett fantastiskt bra sätt i hela länet, men ambitionen finns att nå ut ännu bättre till vissa delar. Antalet konserter utanför länet var 9 (14) och fördelade i Jönköping, Stockholm, Tranås, Vimmerby och Västerås. Om antalet konserter per kommun sätts i förhållande till kommunens invånarantal blir dock resultatet ett annat. Då hamnar som synes Linköping längre ner på listan. Söderköping Mjölby Ödeshög Valdemarsvik Boxholm Linköping Vadstena Åtvidaberg Motala Kinda Finspång Norrköping Ydre 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 Antal konserter per invånare 8

10 Stödja, samarbeta och stimulera Ett väl fungerande musikliv kräver både amatörverksamhet och professionell verksamhet. Den professionella musikverksamheten i Östergötland bör bestå av såväl fasta resurser som insatser på frilansbasis. Östgötamusiken ser sig även som en inspirerande och kreativ samarbetspartner inom regionens musik- och kulturliv. Samarbete finns i dag t.ex. med de kommunala kulturskolorna, amatörmusikföreningarna, körerna, kulturinstitutionerna i regionen och de övriga länsmusikorganisationerna i landet. Ambitionen finns att utveckla dessa samarbeten samt att utöka antalet samarbetspartners. Nedan följer exempel på samarbeten under Vårfestival med Östgötamusiken Under mars månad genomförde Östgöta Brasskvintett mer än 80 konserter av olika slag i Söderköpings kommun, från Östra Ryd till S:t Anna! Den största delen av dessa var för och tillsammans med alla barn på skolorna och förskolorna. Det blev bokkonserter, där musik blandas med berättelser ur spännande och roliga böcker, överraskningskonserter, där olika typer av musik spelas på platser där man minst förväntar sig det och Vattenvisor - en konsert där de minsta barnen får vara med och sjunga välkända sånger om just vatten. Allt detta kryddades dessutom med två musikaler. Under vecka 16 turnerade Östgöta Brasskvintett och musikklassernas årskurs 6 med musikalen Se mig, på skolorna runt om i kommunen. Turnén avslutades med två föreställningar för släkt och vänner i Salong Ramunder. Musikalen Blommor och skratt framfördes tillsammans med elever från Hagaskolan för alla förskolebarn på Förskolans dag 16 maj. De något äldre invånarna lockades med en kväll i sällskap av Östgöta Brasskvintett och sångsolisten Karin Månsson i S:t Laurentii kyrka 24 mars. Historien om en soldat Östgötamusiken och Östgötateatern gav under våren 2013 tillsammans Historien om en soldat! Den från kriget återvändande soldaten upptäcks av den förklädde djävulen, då han finstämt spelar på sin fiol. Djävulen vill till varje pris byta till sig fiolen och lyckas, genom att lova soldaten ett liv i rikedom och lycka. Men blir soldaten lycklig? Historien om en soldat av Igor Stravinsky bygger på en rysk folksaga. Musiken skrevs 1918, mitt under första världskriget, då många var inkallade och det var ont om musiker. Den är därför skriven för en liten ensemble, en septett bestående av violin, klarinett, fagott, kornett, trombon, kontrabas och slagverk. Musiken, som är tematisk och innehåller många folkliga melodier, för handlingen framåt och är oumbärlig i berättelsen. Vår version av Historien om en soldat är en poetisk musiksaga, fylld av dans, musik, skuggspel, slapstick, dockteater, flygande dockhus och magi Totalt gavs 19 föreställningar, i Linköping, Norrköping och Mjölby 13 offentliga och 6 skolföreställningar. Musik för fred Under konserten Musik för fred framfördes Karl Jenkins multikulturella fredsmässa The Armed Man: A Mass for Peace. Verket beställdes år 2000 av Britain s Royal Armouries för att markera millennieskiftet det mest krigsdrabbade decenniet i mänsklighetens historia enligt Guy Wilson, chef för the Royal Armouries och tillägnades de drabbade i Kosovokonflikten. The Armed Man lär ha uppförts nästan 1000 gånger i 20 olika länder! Verket framfördes i Linköping Konsert & Kongress i Crusellserien samt på den akademiska festkonserten i De Geerhallen, 9

11 Norrköping. Konserterna var ett samarbete med Linköpings universitet och på scenen fanns Östgöta Blåsarsymfoniker dagen till ära förstärkta av inte mindre än 13 ytterligare musiker Östgöta Kammarkör, solister från Radiokören och Operakören, imamen Zekerijah Cajlacovic, skådespelaren Astrid Assefa och dirigenten Hans Lundgren, Director musices vid Linköpings universitet. Höstlovsorkester Fjolårets succé med Höstlovsorkester upprepades 2013! Förra året kom 16 ungdomar till vårt då nystartade projekt där elever från länets musik- och kulturskolor fick chansen att spela tillsammans med våra professionella musiker i Östgöta Blåsarsymfoniker. I år var ungdomarna 28 stycken och både nya ansikten och bekanta från förra året kunde skönjas. Ungdomarna kom från såväl Åtvidaberg, Linköping, Finspång, Mjölby, Motala, Ljusfallshammar, och Norrköping. Höstlovsorkestern repeterade måndagonsdag och en konsert gavs på onsdagskvällen i Linköping Konsert & Kongress. Dirigent var Östgötamusikens egen Hans Åkesson. Biskop Brask i blåsväder Hans Brask var den siste biskopen som bodde på Linköpings slott. Här höll han hov, styrde sitt stift och bråkade med maktens män. Under hans tid förändrades Sverige i grunden. Det är tiden för Stockholms blodbad, upplösandet av Kalmarunionen, införandet av en stark stat och reformationen. Det är också en tid när musiken och konsten förändrades. Mitt i denna historiska virvel finns Hans Brask. Markus Lindberg från Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum och Östgöta Brasskvintett har under året i ord och ton berättat den spännande historien om biskop Brask och hans tid. Skolklasser har bjudits in till föreställningar på slottet, men föreställningen gavs även för offentligheten i kammarmusikserien Konstpaus. Östergötlands musikdagar I augusti arrangerade MIL (Musik i Linköping) och Östgötamusiken traditionsenligt Östergötlands musikdagar. Östgöta Blåsarsymfoniker, med sopranen Susanna Stern och nya chefdirigenten Cathrine Winnes, skulle ha invigt musikdagarna med konsert på borggården på Linköpings slott. På grund av ett mycket oturligt åskoväder tvingades arrangörerna dock att ställa in konserten. Östgötabandet spelade under musikdagarna i Kisa Hembygdsgård. Östgöta Brasskvintett och Marie Länne Persson - med programmet Falska klaffare, se nedan - framträdde i Kättilstad kyrka i Kinda och på Norrköpings konstmuseum. Crusellkvintetten spelade på Nya Slottet i Bjärka-Säby och gav därutöver tre föreställningar av musiksagan Den Gyllene Påsen, en på Sagateatern i Linköping och två på Norrköpings konstmuseum. Utöver detta medverkade Östgöta Brasskvintett samt Andreas From och Nina Sognell från Crusellkvintetten i Frukost med Schnelzer, där kompositören Albert Schnelzers musik spelades och han själv intervjuades under en frukost på Babettes Kafferi. Avslutningsvis framfördes också Mozarts mästerverk för 13 blåsare, Gran Partita, i S:t Lars kyrka i Linköping, under ledning av musikdagarnas konstnärlige ledare Staffan Mårtensson. Denna konsert spelades in av Sveriges Radio P2! Jan Allan En av Östgötabandets konserter i kammarmusikserien Konstpaus framfördes tillsammans med den legendariske trumpetaren Jan Allan. I samband med hans tid i Linköping genomfördes också en konsert och workshop med eleverna på Lunnevads folkhögskola. 10

12 Gästabud på slottet Mickelsmäss - höstens bortglömda högtid- firades på Linköpings slottsoch domkyrkomuseum med mat, musik, berättelser och sånglekar från tidigt 1800-tal! I samarbete mellan Östgöta Brasskvintett/ Östgötamusiken, Marie Länne Persson, Markus Lindberg och Folkungagillet. Skördefest Skördefest med växt- och matmarknad, sortbedömning av frukt, demonstration av hantverk, musik och dans, traktorparad, häst och vagn, musik, folkdans, barnaktiviteter m.m. Ett samarbete mellan Friluftsmuseet Gamla Linköping, Östgötamusiken, Slakamusiken och Folkungagillet. Musik i Gästis är en ideell organisation i Mjölby kommun som arbetar för ett allsidigt utbud av sång och musik i Gästisparken under sommarhalvåret. Östgötamusikens ljudtekniker ansvarar för ljudet under de sju konserter som varje år genomförs i Gästisparken. Förra sommaren framträdde även Östgötabandet tillsammans med Maria Olofsson i barn- och familjekonserten Vi har Pippi på Emil. Brask-gudstjänst Körsång, föredrag om biskop Brask och musik av Östgöta Brasskvintett! Borgs församling, Frivilliggruppen i Kimstad och Hembygdsföreningen i Kimstad arrangerade i samarbete med Östgötamusiken en gudstjänst med biskop Brask som tema i Kimstad kyrka. Folkmusik I samarbete med Regionförbundet Östsam har för sjätte året i rad folkmusikprojektet Östgöta Folk genomförts. Under ledning av Christer Samuelsson i samarbete med Lunnevads Folkhögskola och Per Eckerbom har ett antal lägerhelger och intensivövningar ägt rum, till exempel en workshop med folkmusikgruppen Alla Fagra. Totalt har ca 75 ungdomar från länets musik- och kulturskolor deltagit. Det är angeläget att den här verksamheten kan fortsätta i ett samarbete mellan Östgötamusiken, Lunnevads Folkhögskola och länets musik- och kulturskolor. Östgöta ungdomsjazz På initiativ från musik- och kulturskolornas afro-lärare och Östgötamusiken samt i samarbete med Regionförbundet Östsam har ett projekt med ungdomar och jazzmusik startat. Under ledning av Martin Olsson från Linköpings Kulturskola samt Östgötabandet har ca 35 ungdomar deltagit i en repetitionshelg. Det är också mycket angeläget att den här verksamheten kan fortsätta i ett samarbete mellan Östgötamusiken, Lunnevads Folkhögskola och länets musik- och kulturskolor. Falska klaffare För 200 år sedan tecknades de ned, sångerna från Slaka som sjöngs av de två beryktade sångerskorna Maja Hansdotter och Greta Naterberg. Sånglekarna - som på den tiden lektes av de unga vuxna - och balladerna har fått nya arrangemang av folkmusikern Marie Länne Persson som sjunger tillsammans med Östgöta Brasskvintett. Produktionen har under 2013 framförts på såväl Linköpings Folkmusikfestival och Norrköpings motsvarighet FinFestivalen. Dessutom under Östergötlands Musikdagar; i Kättilstad kyrka - i Kinda kommun - och på Norrköpings konstmuseum. 11

13 Historien om en flicka Föreställningen är ett samarbete mellan Östgötamusiken/Crusellkvintetten och den fria teatergruppen Teater Fenix, kompositören Ola Fagrell, regissören Ika Nord, producenter, scenografer med flera. Föreställningen, som berör det aktuella ämnet om en liten flicka som måste fly från sitt land, har blivit mycket uppskattad och spelats under flera års tid valdes den ut till Bibu (scenkonstbiennal för barn och unga), som en av 15 föreställningar (av totalt 166 bidrag)! Rutter Gloria Gloria - den brittiske kompositören John Rutters storslagna verk för 4 trumpeter, 3 tromboner, tuba, slagverk, orgel, kör och solister har under året framförts i samarbete med Åtvids kammarkör och S:t Johannes vocalensemble, under ledning av Lars Tallund och Reine Eriksson. En konsert gavs i Åtvids Gamla kyrka i Åtvidaberg och en i S:t Johannes kyrka i Norrköping. Workshop med Motala Kulturskola I samband med Östgöta Blåsarsymfonikers konsert à la Lindberg i Motala genomfördes också en workshop med brasselever från hela Östergötland i Lokverkstan, Motala. Östgöta Brasskvintett och Christian Lindberg var tillsammans instruktörer och repeterade med ungdomarna i två dagar vilket ledde fram till en gemensam konsert. Orkesterpop En superlyxig barnshow med Mija Folkesson, David Shutrick och Östgöta Blåsarsymfoniker, i samarbete med Arenabolaget. Mija och David spelar och sjunger sånger från Räkna med skägg och Mona Mastiff kända från SVT Barnkanalen i en koreograferad show tillsammans med Östgöta Blåsarsymfoniker. Musikaler m.m. Östgötamusikens egna ensembler genomför alltfler samarbeten med barn från såväl förskolor som grundskolor i länet, exempelvis i Östgöta Brasskvintetts musikaler Vill du åka skidor nerför sopberget?, Blommor och skratt och Se mig. Men även i Östgötabandets Sagolika Astrid, en produktion som bygger på Astrid Lindgrens fantastiska sagor och dess musikskatt. Dessa produktioner inleds med ett besök, ett så kallat intro, där den aktuella ensemblen går igenom musiken med barnen och lärarna, vilka då också får noter, texter och övnings-cd eller sångbok för att kunna fortsätta öva på egen hand. Den dag det sedan är dags för konsert genomförs först ett genrep med barn och musiker och därefter görs en föreställning (eller flera), för skolkamraterna och/eller föräldrar, släkt och vänner. Dessa produktioner ger också skolorna möjlighet att involvera fler ämnen som slöjd, bild och drama, exempelvis för att skapa kulisser och rekvisita. Musik Direkt Tillsammans med de andra länsmusikorganisationerna i landet produceras Musik Direkt Sveriges största musiktävling för ungdomar mellan 13 och 19 år, vilka oberoende av genre och ensembleform tävlar tillsammans hölls delfinaler i Linköping och Motala, länsfinal i Linköping och riksfinal i Västerås. Slakamusiken I samarbete med Marie Länne Persson och Leader Folkungaland fortsatte EU-projektet Slakamusiken även under 2013, nu i fas två. Syftet med Leader-projekt i allmänhet är att stödja kulturverksamhet på landsbygden och med just Slakamusiken att samla in, tillgängliggöra och använda den unika folkmusikskatten från Slaka. 12

14 Utbudsdagar Varje år genomför Östgötamusiken utbudsdagen ScenGalej för barn- och ungdomsproduktioner, i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner. Därutöver genomförs en egen utbudsdag för produktioner inom Musik för mogen publik, då de som arbetar med dessa frågor i länet bjuds in till Östgötamusikens lokaler. Efterfrågan på denna utbudsdag har successivt under åren ökat vilket lett till att det 2013 för första gången genomfördes ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, med identiskt utbud. Musikterapi Östgöta Brasskvintett har tillsammans med den erfarna musikterapeuten Birgitta Andersson fortsatt med produktionen Man kan inte blunda med öronen, som inriktats speciellt mot människor med demenssjukdomar eller andra sjukdomar som gör det svårt för dem att kommunicera. När orden tar slut tar musiken vid och minnena kommer åter! Amatörmusikliv och estetiska utbildningar Utöver ovan nämnda samarbeten finns en rad mindre samarbeten mellan Östgötamusikens ensembler och både amatörmusiklivet samt de estetiska utbildningarna i Östergötland. Som exempel kan nämnas Östgötabandet och Jan Allans workshop på Lunnevads folkhögskola och Östgöta Brasskvintetts samarbete med Kimstad kyrkokör. Anställda på Östgötamusiken verkar också på sin fritid som pedagoger, orkesterledare, solister och musiker vilket är en stor tillgång för länet. Exempel på sådana organisationer är: Linköpings symfoniorkester, Linköping Jazz Orchestra, Lunnevads Folkhögskola, Linköping Symphonic Band, Mjölby Stadsmusikkår och Ingemar Wåhlin Big Band. Skansen Östgöta Blåsarsymfoniker bjöds, mycket hedrande, in till att delta i återinvigningen av Sollidenscenen på Skansen i Stockholm! Scenen och dess omgivningar byggdes om och restaurerades hela vintern 2012/2013 och återinvigdes i juni 2013 med flera olika konserter. Under en av dagarna var Östgöta Blåsarsymfoniker med på Familjekonsert med Barnens allsång tillsammans med bl.a. Ayla Kabaca, Panetoz, Krumelurorkestern och David Lindgren. Dirigent var Hans Ek. 13

15 Styrelse och Personal Under 2013 har Östgötamusiken haft följande styrelse; Styrelseledamöter Anders Lindgren (fp) ordförande Hugo Andersson (c) 1:e vice ordförande Sverker Borell (s) 2:e vice ordförande Rebecca Hägg (s) Krister Jansson (vl) Suppleanter Sam Hellgren (kd) Marianne Almesåker (m) Gunilla Åhlander (mp) Ritha Andersson (m) Micael Ottosson (s) Personal Östgötamusiken arbetar sedan många år med fast anställda musiker med en hög konstnärlig kompetens och därtill en liten, effektiv administrativ enhet. Modellen ger Linköping och regionen en stark närvaro av professionella musiker, kontinuitet av upplevelser och flexibilitet vad gäller utbud och samarbete. Vid utgången av 2013 bestod de administrativa tjänsterna av fyra heltidstjänster fördelade på fem personer. Musikertjänsterna var under året 17,5 heltidstjänster fördelade på 18 personer. Sammantaget uppgår den tillsvidareanställda personalen till 22 individer. En medarbetare gick i pension i början av året. Nyrekrytering påbörjades men hann inte avslutas under Tjänsten besattes under tiden med vikarier och tre provtjänstgöringar. Under året har dock en ny chefdirigent och konstnärlig ledare i form av Cathrine Winnes kontrakterats. Se mer om henne nedan. Orkestern är förhållandevis liten beträffande antalet musiker och därmed rejält bantad för att vara en symfonisk blåsorkester. Alla musiker är i princip alltid med vid alla produktioner och Östgötamusiken tillämpar med andra ord mycket sällan s.k. partiturledighet. Chefdirigent/konstnärlig ledare Under året har Östgötamusiken välkomnat Cathrine Winnes som ny chefdirigent och konstnärlig ledare för Östgöta Blåsarsymfoniker! Cathrine Winnes (f. 1977) är bland de ledande, unga orkesterdirigenterna i Norge, och har redan etablerat sig som gästdirigent i många av de stora nordiska symfoniorkestrarna. Bakom sig har hon flera produktioner med Oslo- Filharmonien och den norska Radioorkestern, men hon arbetar också regelbundet med samtliga av de norska professionella blåsorkestrarna. Hon har sin dirigentutbildning från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under professor Jorma Panula, och avlade sin diplomexamen i orkesterledning vid Norges Musikkhøgskole, under Ole Kristian Ruud. Från 2008 är hon själv anställd vid Norges Musikkhøgskole, som universitetslektor i dirigering. 14

16 Frilansmusiker I uppdraget som länsmusikorganisation ingår att skapa arbetstillfällen för frilansmusiker. Under 2013 har detta bl.a. skett genom att Östgötamusiken engagerat externa gästmusiker i samband med orkesterproduktioner. De tillsvidareanställda musikerna utgör kärnan i Östgöta Blåsarsymfoniker och därutöver anlitas frilansande gästmusiker efter program och behov. Utöver behovet i Östgöta Blåsarsymfoniker engageras många frilansare i form av solister, dirigenter, skådespelare, tonsättare, arrangörer, regissörer etc. både i samarbete med orkestern och med de mindre ensemblerna. Östgötamusiken producerar även program med frilansande ensembler som turnerar i regionen. Under 2013 uppgick den tillfälligt anställda personalen till 126 (99) stycken. Sammanlagt antal årsverken för dessa blev 3,68 (3,04). Utvecklingsarbete Alla fast anställda på Östgötamusiken ges goda möjligheter till kompetensutveckling. Östgöta Blåsarsymfoniker har en hög konstnärlig nivå och fortsätter att vara en av landets ledande orkestrar på blåsmusikområdet. Ett utökat samarbete med de andra professionella blåsorkestrarna och blåsmusikensemblerna i Sverige är önskvärt. Abonnenterna till Crusellserien i Linköping Konsert & Kongress fortsätter att, år efter år, öka och slutade 2013 på en nivå av drygt 680 st! Fler satsningar såväl konstnärligt som pr-mässigt kommer att ske. Arbetet med att utöka antalet konserter för barn och ungdom med blåsarsymfonikerna kommer att fortsätta. Satsningen med att profilera ensemblerna kommer att fortsätta och det finns ett behov av att utveckla de konstnärliga målen för varje ensemble. Östgötamusiken kommer även fortsättningsvis arbeta med att utveckla produktioner för barn och ungdom. För att möta regeringens satsning på en skapande skola kommer vi också fortsatt att vara öppna och lyhörda för de tankar och idéer som kommer från skolor och kommuner. Östgötamusiken bör initiera fler projekt inom sin egen profilering blåsmusikområdet samt jazzmusik med Östgötabandet. Samarbetet med såväl kulturinstitutioner samt kulturföreningar, skolor etc. behöver ytterligare utvecklas. Målet är att alla som arbetar med kultur och bildning i regionen ska känna till Östgötamusiken och dess verksamhet. Dirigenter och solister Under 2013 har flera dirigenter och många solister anlitats. Nedan presenteras ett urval av dessa. Solister Christian Lindberg Marie Länne Persson Claes Janson Susanna Stern Dan Larsson, Andreas From & Erik Rapp Jan Allan Maria Olofsson & Ola Lager Hannah Holgersson & Oskar Bly Ayla Kabaca & Klas Backman Agnes Berg & Karin Turesson Orkesterpop Mija Folkesson & David Shutrick Urban Agnas Dirigenter Christian Lindberg Cathrine Winnes Marie Rosenmir Hans Lundgren Staffan Mårtensson Mats Janhagen Mats Engström Kaspars Adamssons Hans Åkesson Urban Agnas 15

17 Fördelning av ekonomiska resurser Offentliga anslag Kulturrådet SEK Östsam/Landstinget SEK Linköpings kommun SEK Norrköpings kommun SEK Summa SEK Egna intäkter Genom sin verksamhet har Östgötamusiken möjlighet att, till viss del, generera egna intäkter. Detta sker främst genom försäljning av konsertproduktioner, det vill säga genom arrangörs- /biljettintäkter. Organisationen har dock ingen egen scen och har därmed begränsade möjligheter att skapa biljettintäkter. De prislappar som Östgötamusiken sätter på sina konserter/produktioner är dessutom mycket låga, tack vare den stora subventionering som kan göras med hjälp av erhållna bidrag. Detta leder emellertid också till att självfinansieringsgraden är relativt låg. Viss uthyrning av organisationens repetitionslokal sker och därutöver erhålls vissa intäkter genom sponsring och diverse försäljning. Till egna intäkter räknas i det här fallet även tillfälliga projektbidrag samt bidrag för personal, från arbetsförmedlingen. Värt att ha i åtanke är att det i Östgötamusikens uppdrag inte ingår att generera någon ekonomisk vinst. Under 2013 genererade Östgötamusiken egna intäkter till ett värde av SEK ( SEK). Investeringar Av naturliga skäl slits och förbrukas inventarier inom en organisation. Bortsett från sådana återinvesteringar gör Östgötamusiken emellanåt nyinvesteringar med syfte att förbättra och vidareutveckla verksamheten. Under 2013 har Östgötamusiken investerat i nya slagverk till ett belopp av: Slagverk SEK Summa SEK Produktionskostnader Totala produktionskostnader för 2013 uppgick till SEK ( SEK) vilket motsvarar 20,32 % (18,58%) av total omsättning. Generellt sett är produktionskostnaderna låga vid Östgötamusiken eftersom organisationen har fast anställda musiker, för vilka kostnaden inte ingår i produktionskostnaderna. Mellan 2012 och 2013 har produktionskostnaderna inte minskat, så som trenden annars varit de senaste åren. Detta är följden av en medveten satsning, där delar av kapitalet tagits i anspråk för att kunna bibehålla samma verksamhetsnivå som tidigare. Detta är dock en tillfällig åtgärd och inte en lösning på det fortgående problemet att bidragsuppräkningarna inte täcker kostnadsökningarna. 16

18 Resultatkommentar och framtid Underskottet 2013 (ca 300 tkr) är planerat och till största del budgeterat (250 tkr). Anledningen var att verksamheten skulle kunna ha samma konstnärliga nivå som tidigare för framförallt Östgöta Blåsarsymfoniker, men även att den övriga verksamheten skulle kunna hålla samma höga kvalitet och kvantitet. Östgötamusiken har i samråd med revisorer ackumulerat ett eget kapital, som för 2013 uppgår till ett stiftelsekapital på 2,0 Mkr, samt balanserade medel på 2,7 Mkr. De negativa verksamhetsresultaten beror på att uppräkningarna av bidragen inte harmonierar med kostnadsökningarna. Detta måste på något sätt åtgärdas om Östgötamusiken ska kunna fortsätta med samma verksamhetsinriktning som tidigare. Ett problem - utöver de låga uppräkningarna - är att bidragsbesluten fattas innevarande budgetår, vilket innebär att det i många frågor är svårt att hinna anpassa verksamheten till rådande förutsättningar. Även till 2014 års budget har medel från kapitalet tagits i anspråk för att samma verksamhetsnivå som 2013 ska kunna behållas. Ett fortsatt förhållande av låga uppräkningar av bidragen leder till att verksamheten med Östgöta Blåsarsymfoniker - och därmed hela Östgötamusikens verksamhetsinriktning - är hotad. 17

19 Resultaträkning Belopp i kr Rörelsens intäkter Statsbidrag Bidrag Östsam/Landstinget Bidrag Linköpings kommun Bidrag Norrköpings kommun Övriga bidrag Erhållna bidrag för personal Arrangörsavgifter, biljettintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

20 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Musikinstrument Övriga inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Grundkapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

22 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som intäkt redovisar stiftelsen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Musikinstrument Övriga inventarier 5-10 år 5-15 år 5-10 år Not 1 Övriga externa kostnader Leasingavtal Under året har stiftelsens leasingkostnader uppgått till

23 Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet årsverken Totalt Varav män (%) Könsfördelningen i ledningen antalet kvinnor Styrelse 1 ( av 5 ) 1 ( av 5 ) Övriga befattningshavare 0 ( av 1 ) 0 ( av 1 ) Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Övriga anställda Summa Sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse 0 0 Anställda Summa Ett årsverke likställs med timmar, vilket motsvarar 20 arbetsdagar per månad. För personalen har premieinbetalning skett till Statens tjänstepensionsverk (SPV) och Pensionsvalet (AIP), för styrelsen utgår pensionsersättning motsvarande inbetalning till AIP. Länsmusikchefen har en tillsvidareanställning med sedvanliga villkor. Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Musikinstrument Övriga inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Förlust/avyttring värdepapp Återförd nedskrivning Erhållen utdelning Ränteintäkter

24 Not 5 Nedlagda kostnader på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 6 Musikinstrument Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Övriga inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

25 Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Återförd nedskrivning Bokfört värde vid årets slut Marknadsvärde Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Förutbetalda bidrag Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 11 Ansvarsförbindelser Ansvarighetsbelopp till Svensk Scenkonst. Beloppet är baserat på 3 % på lönesumman. 24

26

27

28 Länsmusik för alla! Besöksadress: Östgötagatan 19. Postadress: Box 140, Linköping Tel Fax Östgötamusiken finns nu även på Facebook Länsmusik för alla!

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen ÅRSREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen 1 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer