Årsredovisning Org. nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Org. nr: 822001-8058"

Transkript

1 Årsredovisning år år Org. nr:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Förvaltningsberättelse 3 Östgötamusikens mål 3 Östgötamusikens konsertverksamhet 4 Östgötamusikens ensembler 6 Östgötamusikens geografiska spridning 8 Stödja, samarbeta och stimulera 9 Styrelse och personal 14 Personal 14 Chefdirigent/konstnärlig ledare 14 Frilansmusiker 15 Utvecklingsarbete 15 Dirigenter och solister 15 Fördelning av ekonomiska resurser 16 Offentliga anslag 16 Egna intäkter 16 Investeringar 16 Produktionskostnader 16 Resultatkommentar och framtid 17 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Noter 21 Slutord 25 1

3 Inledning Östgötamusiken en kulturell framgångsfaktor i regionen! Östgötamusikens uppdrag att bedriva en bred, genrerik och mångfasetterad verksamhet med hög konstnärlig kvalitet! Förutom vår egen verksamhet med Östgöta Blåsarsymfoniker och dess ensembler arbetar vi också med att initiera olika samarbeten med t.ex. skolor, föreningsliv och kulturinstitutioner, samt med att stödja olika musikformer som kan ha svårt att hävda sig i dagens samhälle. Östgötamusiken har en bra närvaro i hela Östergötland och därmed ett väl utvecklat nätverk. Östgötamusikens huvudsakliga uppdrag, som är formulerat av Regionförbundet Östsam, Linköpings och Norrköpings kommuner, handlar till stor del om att producera konserter för barn och ungdom, för en offentlig publik samt inom vård och omsorg. Av vår totala verksamhet riktar sig ca 72 % till barn och ungdom. Vi möter dem med både våra egna ensembler och med frilansartister. Östgötamusikens kärnverksamhet är att ha tillsvidareanställda musiker med en tydlig profilering på symfonisk blåsorkester. I både Linköping samt Östergötland i övrigt finns en rik tradition inom blåsmusikområdet och den är viktig att vårda, bevara och utveckla. Östgöta Blåsarsymfoniker har med sin höga konstnärliga nivå befäst sin ställning som en av landets ledande professionella blåsorkestrar. Under 2013 har Cathrine Winnes utsetts till chefdirigent och konstnärlig ledare vilket jag är mycket glad och stolt över. Cathrine kommer att vara en mycket viktig kugge i verksamheten med Östgöta Blåsarsymfoniker. Crusellserien, som är vår abonnemangsserie, lockar allt mer publik och har under säsongen 2013/2014 närmat sig 700 abonnenter. Den nationella trenden har varit den motsatta så vår uppgång är oerhört positiv! Under 2013 firade Östgötamusiken 25 år, även om verksamheten som sådan bildades långt tidigare. Regionmusiken i Linköping och Rikskonserter i Norrköping ombildades 1988 till länsmusikorganisationen Stiftelsen Östgötamusiken. Den stora skillnaden blev att musiker och producentled samlades i en och samma organisation. Regionmusiken i Linköping hade i sin tur sina rötter i militärmusiken som 1971 blev en civil statlig musikorganisation. Militärmusik har dock funnits i Linköping ända sedan Gustav Vasa satte upp sina fänikor på 1500-talet. Östgötamusiken och Östgöta Blåsarsymfoniker har alltså sina rötter i 1500-talets militärmusik i Östergötland. Östgötamusikens 25 år firades genom ett Öppet Hus, där allmänheten bjöds in till fika, konserter, tipspromenad och mycket mera. Totalt kom ett par hundra människor och dagen var mycket lyckad! Östgötamusiken är den betydelsefulla samarbetspartnern i regionens kulturliv och den levande musikens röst! Tomas Herrgårdh Länsmusikchef 2

4 Förvaltningsberättelse Verksamhetsåret överensstämmer med kalenderåret. De siffror som anges inom parentes är för 2012, som jämförelse. Östgötamusikens mål Enligt det nya handlingsprogram som Östgötamusikens styrelse antog 2012 är Östgötamusikens övergripande vision att ge regionens alla invånare möjlighet att delta i och ta del av det regionala musiklivet. För att uppfylla uppdragen arbetar Östgötamusiken huvudsakligen med följande områden: Musik för alla Musik för ung publik Musik för mogen publik Stödja, samarbeta och stimulera Förutom den verksamhet som finns idag är följande målområden viktiga i framtiden: ett nationellt orkesteruppdrag från Kulturdepartementet för verksamheten med Östgöta Blåsarsymfoniker för att vårda och bevara ett stort svenskt kulturarv samt möjliggöra utvecklingen av Östgöta Blåsarsymfoniker till en av Europas ledande blåsorkestrar en långsiktig finansiering som harmonierar med uppdragen, för att kunna planera och utveckla verksamhetens innehåll med en längre framförhållning än ett år i taget ett utökat samarbete på regional, nationell och internationell nivå ett samarbetsavtal med regionens kommuner, för att få ett utökat samarbete, en bättre spridning och ökad tillgång av Östgötamusikens produktioner i hela regionen en särskild resurs för marknadsföring och publikarbete, för att ännu bättre nå ut med verksamheten samt hitta nya publikgrupper och samarbetspartners ett breddat uppdrag med konsulenter inom t.ex. barn- och ungdomsverksamhet och körverksamhet ett utökat stöd och stimulans för fler musikyttringar ett förbättrat arrangörsstöd i regionen ett intensifierat samarbete med näringslivet, besöksnäringen, reseföretagen och kollektivtrafiken. Kulturen kan användas som upplevelse- och attraktionskraft för att marknadsföra regionen 3

5 Östgötamusikens konsertverksamhet Det totala antalet producerade konserter 2013 var 567 (545) vilket är en ökning med 4 % från föregående år och 12 % från året innan dess. Siffran är hög och visar på en fortsatt mycket positiv utveckling! Uppskattat publikantal under 2013 var ca (57 000) och av dessa var ca (33 000) barn och ungdomar! Östgötamusikens konsertverksamhet är fördelad inom de tre områdena: Östgötamusiken Musik för ung publik Musik för alla Musik för mogen publik En prioriterad uppgift för Östgötamusiken är att förmedla upplevelser med levande musik för och tillsammans med barn och ungdomar. Detta sker till största delen genom att vi på Östgötamusiken kommer till barnen på förskolor och skolor, men ibland också genom att barnen kommer till exempelvis Crusellhallen eller slottet i Linköping eller till konserter i offentliga sammanhang. Exempel på produktioner inom området Musik för ung publik 2013 är: Musikalerna Blommor och skratt och Se mig, med Östgöta Brasskvintett Alla Fagra Barn, med Alla Fagra Jazzådu, med Östgötabandet Flickan & Piraten, med Musikteater Gulasch Biskop Brask i blåsväder, med Östgöta Brasskvintett och Markus Lindberg Den Gyllene Påsen, med Crusellkvintetten Krysset, med Östgötabandet Orkesterpop, med Östgöta Blåsarsymfoniker, David Shutrik och Mia Folkesson Bok-konsert, med Östgöta Brasskvintett och bibliotekarie Historien om en flicka, med Teater Fenix och Crusellkvintetten Vattenvisor, med Östgöta Brasskvintett Sagolika Astrid, med Östgötabandet Överraskningskonsert, med Östgöta Brasskvintett Julshow, med Östgötabandet, Maria Olofsson och Ola Lager 4

6 Östgötamusiken har också, sedan ett antal år tillbaka, en egen konsertserie för barn, Musik på Winden. I denna serie blandas konserter och föreställningar av Östgötamusikens egna ensembler med frilansproduktioner. Konserterna hålls alltid på lördagar, 14.00, i Östgötamusikens egna lokaler och brukar vara välbesökta av barnfamiljer! Sammanlagt genomfördes 406 (371) föreställningar inom barnoch ungdomsområdet, Musik för ung publik, under Inom området Musik för alla, d.v.s. den offentliga konsertverksamheten, bör Östgöta Blåsarsymfonikers abonnemangsserie Crusellserien med konserter i Crusellhallen, Linköping Konsert & Kongress nämnas. Följande konserter ingick i serien 2013: Galakonsert & dans, med Hannah Holgersson & Oskar Bly Gästspel, med Elaine Paige Morning Music Midnight Music, med Urban Agnas The Best of Ray Charles, med Claes Janson à la Lindberg, med Christian Lindberg (även i Motala Convention Center) Crusell & Cathrine, med Erik Rapp, Andreas From och Dan Larsson Musik för fred, med Östgöta Kammarkör Förutom Crusellserien har en kammarmusikserie Konstpaus arrangerats i Linköping Konsert & Kongress och i vilken Östgötamusikens tre mindre ensembler haft två konserttillfällen var under året. Östgötabandet hade en mycket välbesökt konsert tillsammans med trumpetaren Jan Allan och Östgöta Brasskvintett samarbetade vid en av sina konserter med Markus Lindberg från Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. För mer information om detta, se Stödja, samarbeta och stimulera. Under sommarmånaderna genomfördes traditionsenligt också ett antal utomhuskonserter, på Lilla torget, i Tages hörna och i Trädgårdsföreningen i Linköping. Ensemblerna har spelat i många offentliga sammanhang, från Historien om en soldat på Teater Dynamo i Norrköping, med Claes Janson på Jönköpings Jazzklubb, i festtältet på Boxholms Blåsmusikfestival till kammarkonsert i Vimmerby. Läs mer om detta under Stödja, samarbeta och stimulera. Ett visst antal av de konserter som går in under kategorierna Musik för ung publik och Musik för mogen publik framförs dessutom i offentliga sammanhang och skulle på det sättet även kunna räknas som Musik för alla. Sammanlagt genomfördes 68 (66) offentliga konserter under

7 En annan uppgift är att erbjuda musikaliska upplevelser av hög kvalitet också inom vård och omsorg samt till de som av någon annan anledning är förhindrade att på egen hand ta del av det offentliga konsertutbud som finns tillgängligt. Många konserter ges, förutom på vårdboenden och träffpunkter, till exempel också hos PRO-föreningar, i kyrkor och i bygdegårdar. Inom verksamhetsområdet Musik för mogen publik gavs 93 (108) konserter och exempel på produktioner är: Evergreens, med Crusellkvintetten Swing it igen Alice!, med Agnes Berg & Karin Turesson Svensktoppar från förr, med Östgötabandet och Maria Olofsson Strålande jul, med Östgöta Brasskvintett På Biografen, med Östgötabandet Sjung med! en allsångskonsert, med Östgöta Brasskvintett Klassisk jul, med Crusellkvintetten Baserat på antal konserter så är fördelningen mellan de olika verksamhetsområdena enligt följande modell: Musik för alla Musik för mogen publik 16% 12% Musik för ung publik 72% Östgötamusikens ensembler Den egna konstnärliga verksamheten är fördelad på fyra ensembler. Dessa är; Östgöta Blåsarsymfoniker, Crusellkvintetten, Östgöta Brasskvintett och Östgötabandet. All tillsvidareanställd konstnärlig personal är dels verksam i Östgöta Blåsarsymfoniker, dels i någon av de övriga tre ensemblerna. Modellen ger regionen en stark närvaro av professionella musiker, kontinuitet av upplevelser och flexibilitet vad gäller utbud och samarbete. Östgöta Blåsarsymfoniker är en av Sveriges fem professionella blåsorkestrar. Blåsarsymfonikerna har en mycket lång och stolt tradition i Linköping, där utvecklingen har gått från militärmusik via regionmusik till den helt civila, professionella orkester som finns idag. Orkestern är idag en symfonisk blåsorkester med en liten numerär som utökas efter program och behov. Alla konserter med blåsarsymfonikerna sker i samarbete med någon frilansande artist, t.ex. dirigent, solist, dansare och extramusiker. Det totala antalet konserter under året var 22 (32). 6

8 Östgöta Brasskvintett som består av två trumpeter, valthorn, trombon och tuba har under året gett 143 egna konserter, 30 samarbetskonserter med barn och ungdomar, 52 övriga samarbetskonserter samt 7 tillsammans med frilansartister. Det totala antalet konserter under 2013 var 232 (196). Crusellkvintetten som består av tvärflöjt, oboe, klarinett, valthorn och fagott har under året gett 96 egna konserter, 26 tillsammans med frilansartister och 1 övrig samarbetskonsert. Totalt 123 (126) konserter. Östgötabandet, jazzensemblen som består av två träblås (saxofon, klarinett och tvärflöjt) trumpet, trombon, piano, bas och trummor har under året gett 35 egna konserter, 38 tillsammans med frilansartister 31 samarbetskonserter med barn och ungdomar och 19 övriga samarbetskonserter. Totalt 123 (115) konserter. Under 2013 genomförde Östgötamusiken, som tidigare nämnts, 567 konserter. Av dessa konserter genomfördes 274 av organisationens egna ensembler, 32 av frilansartist-/er, 90 i samarbete mellan Östgötamusiken och/eller dess ensembler samt barn och ungdomar, 90 i samarbete med frilansartist-/er och 81 i samarbete med någon övrig part, exempelvis en kör, amatörorkester, kompositör eller annan kulturinstitution. En procentuell fördelning mellan dessa kategorier ses nedan. Konserterna har placerats i den kategori som känts mest passande, men vissa skulle kunna falla under flera kategorier. Övriga samarbeten Samarbeten med barn och ungdomar Samarbeten med frilansartist-/er 16% 14% 16% 6% Frilansartist-/er 48% Egna ensembler 7

9 Östgötamusikens geografiska spridning Linköping Söderköping Mjölby Norrköping Motala Finspång Valdemarsvik Ödeshög Åtvidaberg Vadstena Kinda Boxholm Ydre Antal konserter Östgötamusiken har en stark regional förankring och spelar varje år i Östergötlands alla vinklar och vrår, från Österbymo i söder, Sankt Anna i öster, Borghamn i väster till Finspång i norr! Flest konserter i en enskild kommun gavs under året i Linköping, 223 (183), men antalet genomförda konserter i övriga länet var 335 (353) och fördelade i alla Östergötlands övriga 12 kommuner. Totalt sett når Östgötamusiken ut på ett fantastiskt bra sätt i hela länet, men ambitionen finns att nå ut ännu bättre till vissa delar. Antalet konserter utanför länet var 9 (14) och fördelade i Jönköping, Stockholm, Tranås, Vimmerby och Västerås. Om antalet konserter per kommun sätts i förhållande till kommunens invånarantal blir dock resultatet ett annat. Då hamnar som synes Linköping längre ner på listan. Söderköping Mjölby Ödeshög Valdemarsvik Boxholm Linköping Vadstena Åtvidaberg Motala Kinda Finspång Norrköping Ydre 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 Antal konserter per invånare 8

10 Stödja, samarbeta och stimulera Ett väl fungerande musikliv kräver både amatörverksamhet och professionell verksamhet. Den professionella musikverksamheten i Östergötland bör bestå av såväl fasta resurser som insatser på frilansbasis. Östgötamusiken ser sig även som en inspirerande och kreativ samarbetspartner inom regionens musik- och kulturliv. Samarbete finns i dag t.ex. med de kommunala kulturskolorna, amatörmusikföreningarna, körerna, kulturinstitutionerna i regionen och de övriga länsmusikorganisationerna i landet. Ambitionen finns att utveckla dessa samarbeten samt att utöka antalet samarbetspartners. Nedan följer exempel på samarbeten under Vårfestival med Östgötamusiken Under mars månad genomförde Östgöta Brasskvintett mer än 80 konserter av olika slag i Söderköpings kommun, från Östra Ryd till S:t Anna! Den största delen av dessa var för och tillsammans med alla barn på skolorna och förskolorna. Det blev bokkonserter, där musik blandas med berättelser ur spännande och roliga böcker, överraskningskonserter, där olika typer av musik spelas på platser där man minst förväntar sig det och Vattenvisor - en konsert där de minsta barnen får vara med och sjunga välkända sånger om just vatten. Allt detta kryddades dessutom med två musikaler. Under vecka 16 turnerade Östgöta Brasskvintett och musikklassernas årskurs 6 med musikalen Se mig, på skolorna runt om i kommunen. Turnén avslutades med två föreställningar för släkt och vänner i Salong Ramunder. Musikalen Blommor och skratt framfördes tillsammans med elever från Hagaskolan för alla förskolebarn på Förskolans dag 16 maj. De något äldre invånarna lockades med en kväll i sällskap av Östgöta Brasskvintett och sångsolisten Karin Månsson i S:t Laurentii kyrka 24 mars. Historien om en soldat Östgötamusiken och Östgötateatern gav under våren 2013 tillsammans Historien om en soldat! Den från kriget återvändande soldaten upptäcks av den förklädde djävulen, då han finstämt spelar på sin fiol. Djävulen vill till varje pris byta till sig fiolen och lyckas, genom att lova soldaten ett liv i rikedom och lycka. Men blir soldaten lycklig? Historien om en soldat av Igor Stravinsky bygger på en rysk folksaga. Musiken skrevs 1918, mitt under första världskriget, då många var inkallade och det var ont om musiker. Den är därför skriven för en liten ensemble, en septett bestående av violin, klarinett, fagott, kornett, trombon, kontrabas och slagverk. Musiken, som är tematisk och innehåller många folkliga melodier, för handlingen framåt och är oumbärlig i berättelsen. Vår version av Historien om en soldat är en poetisk musiksaga, fylld av dans, musik, skuggspel, slapstick, dockteater, flygande dockhus och magi Totalt gavs 19 föreställningar, i Linköping, Norrköping och Mjölby 13 offentliga och 6 skolföreställningar. Musik för fred Under konserten Musik för fred framfördes Karl Jenkins multikulturella fredsmässa The Armed Man: A Mass for Peace. Verket beställdes år 2000 av Britain s Royal Armouries för att markera millennieskiftet det mest krigsdrabbade decenniet i mänsklighetens historia enligt Guy Wilson, chef för the Royal Armouries och tillägnades de drabbade i Kosovokonflikten. The Armed Man lär ha uppförts nästan 1000 gånger i 20 olika länder! Verket framfördes i Linköping Konsert & Kongress i Crusellserien samt på den akademiska festkonserten i De Geerhallen, 9

11 Norrköping. Konserterna var ett samarbete med Linköpings universitet och på scenen fanns Östgöta Blåsarsymfoniker dagen till ära förstärkta av inte mindre än 13 ytterligare musiker Östgöta Kammarkör, solister från Radiokören och Operakören, imamen Zekerijah Cajlacovic, skådespelaren Astrid Assefa och dirigenten Hans Lundgren, Director musices vid Linköpings universitet. Höstlovsorkester Fjolårets succé med Höstlovsorkester upprepades 2013! Förra året kom 16 ungdomar till vårt då nystartade projekt där elever från länets musik- och kulturskolor fick chansen att spela tillsammans med våra professionella musiker i Östgöta Blåsarsymfoniker. I år var ungdomarna 28 stycken och både nya ansikten och bekanta från förra året kunde skönjas. Ungdomarna kom från såväl Åtvidaberg, Linköping, Finspång, Mjölby, Motala, Ljusfallshammar, och Norrköping. Höstlovsorkestern repeterade måndagonsdag och en konsert gavs på onsdagskvällen i Linköping Konsert & Kongress. Dirigent var Östgötamusikens egen Hans Åkesson. Biskop Brask i blåsväder Hans Brask var den siste biskopen som bodde på Linköpings slott. Här höll han hov, styrde sitt stift och bråkade med maktens män. Under hans tid förändrades Sverige i grunden. Det är tiden för Stockholms blodbad, upplösandet av Kalmarunionen, införandet av en stark stat och reformationen. Det är också en tid när musiken och konsten förändrades. Mitt i denna historiska virvel finns Hans Brask. Markus Lindberg från Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum och Östgöta Brasskvintett har under året i ord och ton berättat den spännande historien om biskop Brask och hans tid. Skolklasser har bjudits in till föreställningar på slottet, men föreställningen gavs även för offentligheten i kammarmusikserien Konstpaus. Östergötlands musikdagar I augusti arrangerade MIL (Musik i Linköping) och Östgötamusiken traditionsenligt Östergötlands musikdagar. Östgöta Blåsarsymfoniker, med sopranen Susanna Stern och nya chefdirigenten Cathrine Winnes, skulle ha invigt musikdagarna med konsert på borggården på Linköpings slott. På grund av ett mycket oturligt åskoväder tvingades arrangörerna dock att ställa in konserten. Östgötabandet spelade under musikdagarna i Kisa Hembygdsgård. Östgöta Brasskvintett och Marie Länne Persson - med programmet Falska klaffare, se nedan - framträdde i Kättilstad kyrka i Kinda och på Norrköpings konstmuseum. Crusellkvintetten spelade på Nya Slottet i Bjärka-Säby och gav därutöver tre föreställningar av musiksagan Den Gyllene Påsen, en på Sagateatern i Linköping och två på Norrköpings konstmuseum. Utöver detta medverkade Östgöta Brasskvintett samt Andreas From och Nina Sognell från Crusellkvintetten i Frukost med Schnelzer, där kompositören Albert Schnelzers musik spelades och han själv intervjuades under en frukost på Babettes Kafferi. Avslutningsvis framfördes också Mozarts mästerverk för 13 blåsare, Gran Partita, i S:t Lars kyrka i Linköping, under ledning av musikdagarnas konstnärlige ledare Staffan Mårtensson. Denna konsert spelades in av Sveriges Radio P2! Jan Allan En av Östgötabandets konserter i kammarmusikserien Konstpaus framfördes tillsammans med den legendariske trumpetaren Jan Allan. I samband med hans tid i Linköping genomfördes också en konsert och workshop med eleverna på Lunnevads folkhögskola. 10

12 Gästabud på slottet Mickelsmäss - höstens bortglömda högtid- firades på Linköpings slottsoch domkyrkomuseum med mat, musik, berättelser och sånglekar från tidigt 1800-tal! I samarbete mellan Östgöta Brasskvintett/ Östgötamusiken, Marie Länne Persson, Markus Lindberg och Folkungagillet. Skördefest Skördefest med växt- och matmarknad, sortbedömning av frukt, demonstration av hantverk, musik och dans, traktorparad, häst och vagn, musik, folkdans, barnaktiviteter m.m. Ett samarbete mellan Friluftsmuseet Gamla Linköping, Östgötamusiken, Slakamusiken och Folkungagillet. Musik i Gästis är en ideell organisation i Mjölby kommun som arbetar för ett allsidigt utbud av sång och musik i Gästisparken under sommarhalvåret. Östgötamusikens ljudtekniker ansvarar för ljudet under de sju konserter som varje år genomförs i Gästisparken. Förra sommaren framträdde även Östgötabandet tillsammans med Maria Olofsson i barn- och familjekonserten Vi har Pippi på Emil. Brask-gudstjänst Körsång, föredrag om biskop Brask och musik av Östgöta Brasskvintett! Borgs församling, Frivilliggruppen i Kimstad och Hembygdsföreningen i Kimstad arrangerade i samarbete med Östgötamusiken en gudstjänst med biskop Brask som tema i Kimstad kyrka. Folkmusik I samarbete med Regionförbundet Östsam har för sjätte året i rad folkmusikprojektet Östgöta Folk genomförts. Under ledning av Christer Samuelsson i samarbete med Lunnevads Folkhögskola och Per Eckerbom har ett antal lägerhelger och intensivövningar ägt rum, till exempel en workshop med folkmusikgruppen Alla Fagra. Totalt har ca 75 ungdomar från länets musik- och kulturskolor deltagit. Det är angeläget att den här verksamheten kan fortsätta i ett samarbete mellan Östgötamusiken, Lunnevads Folkhögskola och länets musik- och kulturskolor. Östgöta ungdomsjazz På initiativ från musik- och kulturskolornas afro-lärare och Östgötamusiken samt i samarbete med Regionförbundet Östsam har ett projekt med ungdomar och jazzmusik startat. Under ledning av Martin Olsson från Linköpings Kulturskola samt Östgötabandet har ca 35 ungdomar deltagit i en repetitionshelg. Det är också mycket angeläget att den här verksamheten kan fortsätta i ett samarbete mellan Östgötamusiken, Lunnevads Folkhögskola och länets musik- och kulturskolor. Falska klaffare För 200 år sedan tecknades de ned, sångerna från Slaka som sjöngs av de två beryktade sångerskorna Maja Hansdotter och Greta Naterberg. Sånglekarna - som på den tiden lektes av de unga vuxna - och balladerna har fått nya arrangemang av folkmusikern Marie Länne Persson som sjunger tillsammans med Östgöta Brasskvintett. Produktionen har under 2013 framförts på såväl Linköpings Folkmusikfestival och Norrköpings motsvarighet FinFestivalen. Dessutom under Östergötlands Musikdagar; i Kättilstad kyrka - i Kinda kommun - och på Norrköpings konstmuseum. 11

13 Historien om en flicka Föreställningen är ett samarbete mellan Östgötamusiken/Crusellkvintetten och den fria teatergruppen Teater Fenix, kompositören Ola Fagrell, regissören Ika Nord, producenter, scenografer med flera. Föreställningen, som berör det aktuella ämnet om en liten flicka som måste fly från sitt land, har blivit mycket uppskattad och spelats under flera års tid valdes den ut till Bibu (scenkonstbiennal för barn och unga), som en av 15 föreställningar (av totalt 166 bidrag)! Rutter Gloria Gloria - den brittiske kompositören John Rutters storslagna verk för 4 trumpeter, 3 tromboner, tuba, slagverk, orgel, kör och solister har under året framförts i samarbete med Åtvids kammarkör och S:t Johannes vocalensemble, under ledning av Lars Tallund och Reine Eriksson. En konsert gavs i Åtvids Gamla kyrka i Åtvidaberg och en i S:t Johannes kyrka i Norrköping. Workshop med Motala Kulturskola I samband med Östgöta Blåsarsymfonikers konsert à la Lindberg i Motala genomfördes också en workshop med brasselever från hela Östergötland i Lokverkstan, Motala. Östgöta Brasskvintett och Christian Lindberg var tillsammans instruktörer och repeterade med ungdomarna i två dagar vilket ledde fram till en gemensam konsert. Orkesterpop En superlyxig barnshow med Mija Folkesson, David Shutrick och Östgöta Blåsarsymfoniker, i samarbete med Arenabolaget. Mija och David spelar och sjunger sånger från Räkna med skägg och Mona Mastiff kända från SVT Barnkanalen i en koreograferad show tillsammans med Östgöta Blåsarsymfoniker. Musikaler m.m. Östgötamusikens egna ensembler genomför alltfler samarbeten med barn från såväl förskolor som grundskolor i länet, exempelvis i Östgöta Brasskvintetts musikaler Vill du åka skidor nerför sopberget?, Blommor och skratt och Se mig. Men även i Östgötabandets Sagolika Astrid, en produktion som bygger på Astrid Lindgrens fantastiska sagor och dess musikskatt. Dessa produktioner inleds med ett besök, ett så kallat intro, där den aktuella ensemblen går igenom musiken med barnen och lärarna, vilka då också får noter, texter och övnings-cd eller sångbok för att kunna fortsätta öva på egen hand. Den dag det sedan är dags för konsert genomförs först ett genrep med barn och musiker och därefter görs en föreställning (eller flera), för skolkamraterna och/eller föräldrar, släkt och vänner. Dessa produktioner ger också skolorna möjlighet att involvera fler ämnen som slöjd, bild och drama, exempelvis för att skapa kulisser och rekvisita. Musik Direkt Tillsammans med de andra länsmusikorganisationerna i landet produceras Musik Direkt Sveriges största musiktävling för ungdomar mellan 13 och 19 år, vilka oberoende av genre och ensembleform tävlar tillsammans hölls delfinaler i Linköping och Motala, länsfinal i Linköping och riksfinal i Västerås. Slakamusiken I samarbete med Marie Länne Persson och Leader Folkungaland fortsatte EU-projektet Slakamusiken även under 2013, nu i fas två. Syftet med Leader-projekt i allmänhet är att stödja kulturverksamhet på landsbygden och med just Slakamusiken att samla in, tillgängliggöra och använda den unika folkmusikskatten från Slaka. 12

14 Utbudsdagar Varje år genomför Östgötamusiken utbudsdagen ScenGalej för barn- och ungdomsproduktioner, i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner. Därutöver genomförs en egen utbudsdag för produktioner inom Musik för mogen publik, då de som arbetar med dessa frågor i länet bjuds in till Östgötamusikens lokaler. Efterfrågan på denna utbudsdag har successivt under åren ökat vilket lett till att det 2013 för första gången genomfördes ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, med identiskt utbud. Musikterapi Östgöta Brasskvintett har tillsammans med den erfarna musikterapeuten Birgitta Andersson fortsatt med produktionen Man kan inte blunda med öronen, som inriktats speciellt mot människor med demenssjukdomar eller andra sjukdomar som gör det svårt för dem att kommunicera. När orden tar slut tar musiken vid och minnena kommer åter! Amatörmusikliv och estetiska utbildningar Utöver ovan nämnda samarbeten finns en rad mindre samarbeten mellan Östgötamusikens ensembler och både amatörmusiklivet samt de estetiska utbildningarna i Östergötland. Som exempel kan nämnas Östgötabandet och Jan Allans workshop på Lunnevads folkhögskola och Östgöta Brasskvintetts samarbete med Kimstad kyrkokör. Anställda på Östgötamusiken verkar också på sin fritid som pedagoger, orkesterledare, solister och musiker vilket är en stor tillgång för länet. Exempel på sådana organisationer är: Linköpings symfoniorkester, Linköping Jazz Orchestra, Lunnevads Folkhögskola, Linköping Symphonic Band, Mjölby Stadsmusikkår och Ingemar Wåhlin Big Band. Skansen Östgöta Blåsarsymfoniker bjöds, mycket hedrande, in till att delta i återinvigningen av Sollidenscenen på Skansen i Stockholm! Scenen och dess omgivningar byggdes om och restaurerades hela vintern 2012/2013 och återinvigdes i juni 2013 med flera olika konserter. Under en av dagarna var Östgöta Blåsarsymfoniker med på Familjekonsert med Barnens allsång tillsammans med bl.a. Ayla Kabaca, Panetoz, Krumelurorkestern och David Lindgren. Dirigent var Hans Ek. 13

15 Styrelse och Personal Under 2013 har Östgötamusiken haft följande styrelse; Styrelseledamöter Anders Lindgren (fp) ordförande Hugo Andersson (c) 1:e vice ordförande Sverker Borell (s) 2:e vice ordförande Rebecca Hägg (s) Krister Jansson (vl) Suppleanter Sam Hellgren (kd) Marianne Almesåker (m) Gunilla Åhlander (mp) Ritha Andersson (m) Micael Ottosson (s) Personal Östgötamusiken arbetar sedan många år med fast anställda musiker med en hög konstnärlig kompetens och därtill en liten, effektiv administrativ enhet. Modellen ger Linköping och regionen en stark närvaro av professionella musiker, kontinuitet av upplevelser och flexibilitet vad gäller utbud och samarbete. Vid utgången av 2013 bestod de administrativa tjänsterna av fyra heltidstjänster fördelade på fem personer. Musikertjänsterna var under året 17,5 heltidstjänster fördelade på 18 personer. Sammantaget uppgår den tillsvidareanställda personalen till 22 individer. En medarbetare gick i pension i början av året. Nyrekrytering påbörjades men hann inte avslutas under Tjänsten besattes under tiden med vikarier och tre provtjänstgöringar. Under året har dock en ny chefdirigent och konstnärlig ledare i form av Cathrine Winnes kontrakterats. Se mer om henne nedan. Orkestern är förhållandevis liten beträffande antalet musiker och därmed rejält bantad för att vara en symfonisk blåsorkester. Alla musiker är i princip alltid med vid alla produktioner och Östgötamusiken tillämpar med andra ord mycket sällan s.k. partiturledighet. Chefdirigent/konstnärlig ledare Under året har Östgötamusiken välkomnat Cathrine Winnes som ny chefdirigent och konstnärlig ledare för Östgöta Blåsarsymfoniker! Cathrine Winnes (f. 1977) är bland de ledande, unga orkesterdirigenterna i Norge, och har redan etablerat sig som gästdirigent i många av de stora nordiska symfoniorkestrarna. Bakom sig har hon flera produktioner med Oslo- Filharmonien och den norska Radioorkestern, men hon arbetar också regelbundet med samtliga av de norska professionella blåsorkestrarna. Hon har sin dirigentutbildning från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under professor Jorma Panula, och avlade sin diplomexamen i orkesterledning vid Norges Musikkhøgskole, under Ole Kristian Ruud. Från 2008 är hon själv anställd vid Norges Musikkhøgskole, som universitetslektor i dirigering. 14

16 Frilansmusiker I uppdraget som länsmusikorganisation ingår att skapa arbetstillfällen för frilansmusiker. Under 2013 har detta bl.a. skett genom att Östgötamusiken engagerat externa gästmusiker i samband med orkesterproduktioner. De tillsvidareanställda musikerna utgör kärnan i Östgöta Blåsarsymfoniker och därutöver anlitas frilansande gästmusiker efter program och behov. Utöver behovet i Östgöta Blåsarsymfoniker engageras många frilansare i form av solister, dirigenter, skådespelare, tonsättare, arrangörer, regissörer etc. både i samarbete med orkestern och med de mindre ensemblerna. Östgötamusiken producerar även program med frilansande ensembler som turnerar i regionen. Under 2013 uppgick den tillfälligt anställda personalen till 126 (99) stycken. Sammanlagt antal årsverken för dessa blev 3,68 (3,04). Utvecklingsarbete Alla fast anställda på Östgötamusiken ges goda möjligheter till kompetensutveckling. Östgöta Blåsarsymfoniker har en hög konstnärlig nivå och fortsätter att vara en av landets ledande orkestrar på blåsmusikområdet. Ett utökat samarbete med de andra professionella blåsorkestrarna och blåsmusikensemblerna i Sverige är önskvärt. Abonnenterna till Crusellserien i Linköping Konsert & Kongress fortsätter att, år efter år, öka och slutade 2013 på en nivå av drygt 680 st! Fler satsningar såväl konstnärligt som pr-mässigt kommer att ske. Arbetet med att utöka antalet konserter för barn och ungdom med blåsarsymfonikerna kommer att fortsätta. Satsningen med att profilera ensemblerna kommer att fortsätta och det finns ett behov av att utveckla de konstnärliga målen för varje ensemble. Östgötamusiken kommer även fortsättningsvis arbeta med att utveckla produktioner för barn och ungdom. För att möta regeringens satsning på en skapande skola kommer vi också fortsatt att vara öppna och lyhörda för de tankar och idéer som kommer från skolor och kommuner. Östgötamusiken bör initiera fler projekt inom sin egen profilering blåsmusikområdet samt jazzmusik med Östgötabandet. Samarbetet med såväl kulturinstitutioner samt kulturföreningar, skolor etc. behöver ytterligare utvecklas. Målet är att alla som arbetar med kultur och bildning i regionen ska känna till Östgötamusiken och dess verksamhet. Dirigenter och solister Under 2013 har flera dirigenter och många solister anlitats. Nedan presenteras ett urval av dessa. Solister Christian Lindberg Marie Länne Persson Claes Janson Susanna Stern Dan Larsson, Andreas From & Erik Rapp Jan Allan Maria Olofsson & Ola Lager Hannah Holgersson & Oskar Bly Ayla Kabaca & Klas Backman Agnes Berg & Karin Turesson Orkesterpop Mija Folkesson & David Shutrick Urban Agnas Dirigenter Christian Lindberg Cathrine Winnes Marie Rosenmir Hans Lundgren Staffan Mårtensson Mats Janhagen Mats Engström Kaspars Adamssons Hans Åkesson Urban Agnas 15

17 Fördelning av ekonomiska resurser Offentliga anslag Kulturrådet SEK Östsam/Landstinget SEK Linköpings kommun SEK Norrköpings kommun SEK Summa SEK Egna intäkter Genom sin verksamhet har Östgötamusiken möjlighet att, till viss del, generera egna intäkter. Detta sker främst genom försäljning av konsertproduktioner, det vill säga genom arrangörs- /biljettintäkter. Organisationen har dock ingen egen scen och har därmed begränsade möjligheter att skapa biljettintäkter. De prislappar som Östgötamusiken sätter på sina konserter/produktioner är dessutom mycket låga, tack vare den stora subventionering som kan göras med hjälp av erhållna bidrag. Detta leder emellertid också till att självfinansieringsgraden är relativt låg. Viss uthyrning av organisationens repetitionslokal sker och därutöver erhålls vissa intäkter genom sponsring och diverse försäljning. Till egna intäkter räknas i det här fallet även tillfälliga projektbidrag samt bidrag för personal, från arbetsförmedlingen. Värt att ha i åtanke är att det i Östgötamusikens uppdrag inte ingår att generera någon ekonomisk vinst. Under 2013 genererade Östgötamusiken egna intäkter till ett värde av SEK ( SEK). Investeringar Av naturliga skäl slits och förbrukas inventarier inom en organisation. Bortsett från sådana återinvesteringar gör Östgötamusiken emellanåt nyinvesteringar med syfte att förbättra och vidareutveckla verksamheten. Under 2013 har Östgötamusiken investerat i nya slagverk till ett belopp av: Slagverk SEK Summa SEK Produktionskostnader Totala produktionskostnader för 2013 uppgick till SEK ( SEK) vilket motsvarar 20,32 % (18,58%) av total omsättning. Generellt sett är produktionskostnaderna låga vid Östgötamusiken eftersom organisationen har fast anställda musiker, för vilka kostnaden inte ingår i produktionskostnaderna. Mellan 2012 och 2013 har produktionskostnaderna inte minskat, så som trenden annars varit de senaste åren. Detta är följden av en medveten satsning, där delar av kapitalet tagits i anspråk för att kunna bibehålla samma verksamhetsnivå som tidigare. Detta är dock en tillfällig åtgärd och inte en lösning på det fortgående problemet att bidragsuppräkningarna inte täcker kostnadsökningarna. 16

18 Resultatkommentar och framtid Underskottet 2013 (ca 300 tkr) är planerat och till största del budgeterat (250 tkr). Anledningen var att verksamheten skulle kunna ha samma konstnärliga nivå som tidigare för framförallt Östgöta Blåsarsymfoniker, men även att den övriga verksamheten skulle kunna hålla samma höga kvalitet och kvantitet. Östgötamusiken har i samråd med revisorer ackumulerat ett eget kapital, som för 2013 uppgår till ett stiftelsekapital på 2,0 Mkr, samt balanserade medel på 2,7 Mkr. De negativa verksamhetsresultaten beror på att uppräkningarna av bidragen inte harmonierar med kostnadsökningarna. Detta måste på något sätt åtgärdas om Östgötamusiken ska kunna fortsätta med samma verksamhetsinriktning som tidigare. Ett problem - utöver de låga uppräkningarna - är att bidragsbesluten fattas innevarande budgetår, vilket innebär att det i många frågor är svårt att hinna anpassa verksamheten till rådande förutsättningar. Även till 2014 års budget har medel från kapitalet tagits i anspråk för att samma verksamhetsnivå som 2013 ska kunna behållas. Ett fortsatt förhållande av låga uppräkningar av bidragen leder till att verksamheten med Östgöta Blåsarsymfoniker - och därmed hela Östgötamusikens verksamhetsinriktning - är hotad. 17

19 Resultaträkning Belopp i kr Rörelsens intäkter Statsbidrag Bidrag Östsam/Landstinget Bidrag Linköpings kommun Bidrag Norrköpings kommun Övriga bidrag Erhållna bidrag för personal Arrangörsavgifter, biljettintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

20 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Musikinstrument Övriga inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Grundkapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

22 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som intäkt redovisar stiftelsen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Musikinstrument Övriga inventarier 5-10 år 5-15 år 5-10 år Not 1 Övriga externa kostnader Leasingavtal Under året har stiftelsens leasingkostnader uppgått till

23 Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet årsverken Totalt Varav män (%) Könsfördelningen i ledningen antalet kvinnor Styrelse 1 ( av 5 ) 1 ( av 5 ) Övriga befattningshavare 0 ( av 1 ) 0 ( av 1 ) Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Övriga anställda Summa Sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse 0 0 Anställda Summa Ett årsverke likställs med timmar, vilket motsvarar 20 arbetsdagar per månad. För personalen har premieinbetalning skett till Statens tjänstepensionsverk (SPV) och Pensionsvalet (AIP), för styrelsen utgår pensionsersättning motsvarande inbetalning till AIP. Länsmusikchefen har en tillsvidareanställning med sedvanliga villkor. Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Musikinstrument Övriga inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Förlust/avyttring värdepapp Återförd nedskrivning Erhållen utdelning Ränteintäkter

24 Not 5 Nedlagda kostnader på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 6 Musikinstrument Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Övriga inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

25 Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Återförd nedskrivning Bokfört värde vid årets slut Marknadsvärde Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Förutbetalda bidrag Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 11 Ansvarsförbindelser Ansvarighetsbelopp till Svensk Scenkonst. Beloppet är baserat på 3 % på lönesumman. 24

26

27

28 Länsmusik för alla! Besöksadress: Östgötagatan 19. Postadress: Box 140, Linköping Tel Fax Östgötamusiken finns nu även på Facebook Länsmusik för alla!

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN159 37 Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef Innehåll

Läs mer

INNEHÅLL. Årsredovisning 2011 Ansvarig utgivare: Johan Celander Redaktör & layout: Inger Sjöstrand Foto: Anders Kratz Foto ung scen/öst: Markus Gårder

INNEHÅLL. Årsredovisning 2011 Ansvarig utgivare: Johan Celander Redaktör & layout: Inger Sjöstrand Foto: Anders Kratz Foto ung scen/öst: Markus Gårder Stiftelsen Östergötlands Länsteater Årsredovisning 2011 INNEHÅLL 3 Produktioner - Chicago - Familjen - Final - Vi skojar i morr n - Enron - Farliga förbindelser - Vintervarieté - Ännu mer om alla vi MVG-

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Symfoniker AB Org. nr 556313-1027 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 Innehåll Verksamheten 2014 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(15) Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av de tio främsta symfoniorkestrarna i världen. Göteborgs Symfoniker

Läs mer

Foto: Anders Kratz ÅRSREDOVISNING. Östgötateatern 2013 Org.nr: 825001-6030

Foto: Anders Kratz ÅRSREDOVISNING. Östgötateatern 2013 Org.nr: 825001-6030 Foto: Anders Kratz ÅRSREDOVISNING Östgötateatern 2013 Org.nr: 825001-6030 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Repertoar stora scenerna 4 11 Repertoar vinden, plus+ och turné 12 17 ung scen/öst 18 21 Gästspel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 1 ÅRSREDOVISNING 2013 StyrelSEN och verkställande direktören för Göteborgs SymfonikER AB ORG. nr 556313-1027 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2013 Innehåll Verksamheten 2013 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Peter Hansson. Peter Hansson, foto Camilla Simonson. GöteborgsOperan Årsredovisning 2011

Peter Hansson. Peter Hansson, foto Camilla Simonson. GöteborgsOperan Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 vd peter hansson Innehåll VD Peter Hansson...2 Allmänt om verksamheten...3 Produktioner Opera...4-7 Produktioner Musikal...8 Produktioner Dans... 9-13 Produktioner Konsert...14-15 Unga...16-18

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(20) Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland

Läs mer

Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014

Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 252000-0585 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Uppgift 3 Verksamheten Noterat under året 3 Gudstjänster, kyrkliga handlingar 4 Föreningar och frivilliga

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2010

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2010 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2010 1 Foto: Ola Kjelbye Familjen Stora Scen Ann Petrén 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Marknad 9 Publik 11 Personal 13 Styrelse 14 Ledningsgrupp

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras Musikskolan i Laxå hotad sid 4 Smockan besöker Jönköping sid 7-11 Kulturverket i Umeå sid 14-15 Nr 5 OKT 2006 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Musik Direkt sid 16-17 Kritik mot musikhögskolor

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Kort om Västmanlands Teater

Kort om Västmanlands Teater Årsredovisning 2012 Innehåll Kort om Västmanlands Teater Teaterchefen om året som gått Ordföranden om året som gått Om nystarten Om repertoaren Vuxen Barn och unga Länet Gästspel Om publiken Tillgänglighet

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga.

Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga. Sida 1(26) Årsredovisning 2010 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2010 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer