Jonas Iversen, Finansdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jonas Iversen, Finansdepartementet"

Transkript

1 Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande), PostNord,Vattenfall,Samhall, Posten,Lernia,Vin&Sprit Ordförande i valberedningarna för Nordea, SAS och TeliaSonera

2

3 En av Sveriges största bolagsportföljer 55 bolag 40 helägda och 15 delägda Marknadsvärde 580 Mdr kr (varav börsnoterat ~20%) Omsättning 337 Mdr kr Resultat 40,8 Mdr kr Utdelning 28 Mdr kr Anställda

4 Statens bolag ska skapa värde Vårt övergripande mål är att den långsiktiga finansiella värdeutvecklingen, med hänsyn till rimlig risk och särskilt beslutade samhällsuppdrag, blir den bästa möjliga för svenska folkets bolag Peter Norman, Finansmarknadsminister

5 Regeringens syn på vad som ska ägas Regeringen anser inte att staten ska äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens, om inte företaget har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag som är svårt att klara av på något annat sätt.

6 Här sker bolagsstyrningen 30 specialister: Bolagsförvaltare Bolagsanalytiker Affärsjurister Kommunikatör Rekryterare Hållbarhetsexperter

7 Förvaltningsarbete i bolagsgrupper Rekryterare Kommunikati on Förvaltare Hållbart företagande Affärsjurister Analytiker

8 Så sker bolagsstyrningen En aktiv bolagsstyrning genom dialog, ledning av ägarfrågor och bolagsförvaltarnas styrelserepresentation samt en tydlig ägarpolicy som behandlar bland annat: Tillämpning Svensk kod för bolagsstyrning Styrelsenominering Ekonomiska mål Hållbart företagande Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Riktlinjer för extern rapportering.

9 Samma principer som hos övriga svenska storägare Aktiebolagslagen & Svensk kod för bolagsstyrning: - Bolagsordning (ramar för verksamhet) - Val av styrelse och revisor Bolagsstämma Statligt ägda bolag: - Ägaranvisningar om samhällsuppdrag - Ekonomiska mål - Riktlinjer för ersättning - Riksrevisionen har rätt utse extern revisor - Mål och strategi -övergripande ansvar för bolagets angelägenheter - Uppföljning och kontroll - Tillsätta verkställande direktör - Löpande ledning och förvaltning Styrelse Verkställande Direktör - Regeringskansliets förvaltare i - i styrelsen - Följa ägarpolicyn inklusive riktlinjer (för Ersättning, Ekonomisk rapportering och GRI rapportering)

10 Ekonomiska mål

11 2012: Hållbart företagande - mål 1. Identifiera risker och möjligheter förenade med hållbarhet 2. Rapportera på transparent sätt 3. Hantera i affärsverksamheten 2007 Följas upp kontinuerligt från 2014

12 Rekrytering av bolagsstyrelser Ca 400 externa styrelseledamöter tillsätts och utvärderas årligen Ca nyval till styrelserna årligen Intern rekryteringsfunktion som ingår i valberedning för varje bolag

13 Styrelsenomineringsprocessen Politisk förankring Nomineringsprocess Sökprocess Kompetensanalys AGM 2008 Årsstämm a 2013 Årsstämma Styrelsens utvärdering Ägarens utvärdering

14 Krav på styrelsens sammansättning Ändamålsenlig styrelsesammansättning: styrelsen ska alltid ha branschkunskap eller annan kompetens som är relevant för företaget, även när företaget utvecklas och omvärlden förändras en regelbunden förnyelse av styrelsen 6-8 ledamöter balans avseende kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön (minst 40% av vardera kön) ökad diversifiering av styrelserna i de statligt ägda bolagen i fråga om bl.a geografisk och etnisk spridning bland ledamöterna Ambition att öka jämställdheten på ordförandeposten

15 Stigande krav en utmaning Under de senaste åren har vi sett stigande krav på vad våra styrelser ska hantera: fler frågor på styrelsens bord mer utskottsarbete nya hänsyn (hållbarhet etc) extrema makrofaktorer: finanskris, ekonomisk oro omregleringar Det förändrar våra förväntningar Lägre tolerans för många uppdrag Större antal möten under året Transparens- och rapporteringskrav Kompetens, en ledamot måste bidra med fler egenskaper

16 Jämställda styrelser 46 procent kvinnor, 54 procent män i den samlade bolagsportföljen (jfr börsbolag 24 procent kvinnor) 49 procent kvinnor, 51 procent män i de helägda bolagen, 43 procent kvinnliga ordföranden (jfr börsbolag procent kvinnliga SO) Genomsnittlig storlek 6,8 ledamöter/styrelse

17 Kravprofil för ordförande Följande krav ställs på varje ordförande: Erfarenhet av styrelsearbete och förmåga att leda styrelsearbete Gedigen kunskap om bolagsstyrning Förmåga att styra samt fungera som coach och bollplank gentemot VD Förståelse och acceptans av staten som ägare Effektivt fungera som en länk mellan styrelsen och företagsledningen Effektivt föra dialog mellan styrelsen och ägaren Förmåga att företräda bolaget i olika sammanhang Tid och engagemang för uppdraget Beslutsför person med hög integritet

18 Kravprofil för ledamot För att komma i fråga för ett styrelseuppdrag ställs ett antal krav: hög allmän kompetens inom antingen affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller andra för bolaget relevanta områden stark integritet och förmåga att se till företagets bästa kapacitet att göra självständiga bedömningar av företagets verksamhet Tid och engagemang för uppdraget Personliga egenskaper för bidrag till god dynamik

19 TACK Jonas Iversen Statlig bolagsförvaltning

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2014 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2014 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ålands landskapsregering 7.5.2015 Innehållsförteckning 1. Ramverk för landskapsregeringens ägarstyrning...4 1.1. Landskapsregeringens

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande:

ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande: ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande: -Ägarens förslag till ordförande på årsstämman -Ägarens förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014 Innehåll 3 Ekonomi i korthet 4 Förord 6 Händelser i korthet 11 Aktiv bolagsförvaltning 14 Bolagsexempel Swedavia 18 Bolagsexempel Svevia 20 Nomineringar

Läs mer

Bolagsstyrning 2010. Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.

Bolagsstyrning 2010. Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri. Bolagsstyrning 2010 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.se RISE Research

Läs mer

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten är granskad av koncernens revisorer och utgör en del av förvaltningsberättelsen. Rapporten beskriver hur bolaget styrs, hur styrelsens arbete är utformat,

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden:

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden: ÄGARPOLICY Beslutad av styrelsen den 12 oktober 2010 Mål Enligt fondens uppdrag ska ägarrollen entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheten till högre avkastning på förvaltade medel. Detta

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2014-02-11 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Miljömärkning Sverige AB Bolagsstyrningsrapport 2014

Miljömärkning Sverige AB Bolagsstyrningsrapport 2014 Miljömärkning Sverige AB Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningen i Miljömärkning Sverige AB utgår ifrån statens riktlinjer för statliga företag, svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ordförande har ordet. Rolf Lydahl, Styrelseordförande. Jernhusen Bolagsstyrningsrapport 2010 1

Ordförande har ordet. Rolf Lydahl, Styrelseordförande. Jernhusen Bolagsstyrningsrapport 2010 1 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010 Ordförande har ordet Två kalla och snörika vintrar efter varandra har satt fokus på såväl kapaciteten i som underhållet av vårt järnvägsnät och debattens vågor bland allmänheten

Läs mer