Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt"

Transkript

1 Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt

2 Detta material har använts under ett seminarium vid regionala bildarmöten inom equmenia och Gemensam Framtid. Det innehåller inte något facit, men kan förhoppningsvis hjälpa dig/er att komma igång med viktiga samtal kring styrelsens roll. Se det alltså som en igångsättare och inte som en att göra lista Hör gärna av dig/er om ni använt materialet och kommer på saker som borde läggas till eller dras ifrån. Släng iså fall iväg ett mail till

3 Lyhördhet För Gud Andligt ledarskap Bedjande styrelsemedlemmar För församlingen Platt församlingsstruktur, styrelsen är en del av församlingen Kulturbärare Både ett herde- och hedersuppdrag För det samhället vi finns i Relationer Se till behov Alltid Uppdraget gäller dygnet runt! Att fundera över Finns det ett böneliv och en vilja till att söka Gud i er församling? Hur görs det? Känner medlemmarna i er församling till vilka som är med i styrelsen och till vem man vänder sig? Har det samhälle ni finns i kännedom om att ni finns och vad ni kan erbjuda? Styrelsen ger struktur Organisationsskiss Lätt att mötas och lätt att vara ny Tar tillvara gåvor Ökar förståelsen för styrelsens roll Bemyndigar medlemmarna i församlingen Kommunikation Bygg relationer Vad gör styrelsen? Genomförande och uppföljning

4 Att fundera över Finns det en tydlig struktur för ert styrelsearbete, tillgänglig för alla? Hur kopplar församlingsmötet och styrelsens arbete till varandra? Hur arbetar ni med gåvoupptäckande och delaktighet? På vilket sätt håller styrelsen församlingen uppdaterad om vilka processer man står i? Mod att vara ärlig Vilka är vi i nuläget? Vår oförskönade självbild Vilka gamla bilder behöver vi göra upp med? Ta konflikter innan konflikterna tar er Skilj på sak och person Förhindra korridorsmöteskulturen och lokalisera energitjuvar Bevara den andliga enheten, men var inte rädd för olika åsikter Att fundera över Hur får man som styrelse legitimitet för sin nulägesbeskrivning? Har ni som styrelse en rätt bild av församlingen? Hur lyfter styrelseledamöter svåra frågor i styrelsen? Hur hanteras de frågorna sen i församlingsmötet? Tillåter klimatet i styrelsen att man tycker olika och ändå kan komma till beslut?

5 Vision och riktning Vision Varför gör vi det vi gör? Vilket är syftet? SMARTa mål Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidssatta Fokus på uppdraget, inte glömma bort Gud. Bära kulturen! Underlättar i rekrytering av medarbetare Att fundera över Har ni som förening/ församling tillräckligt tydliga styrdokument? Hur tydliggör ni målen i styrelse och församling/förening? Vem vinner? Traditionen eller visionen? Vad skulle ni behöva för hjälp för att ytterligare förtydliga ert visions- och målarbete? Tack! Vi är medvetna om att det finns viktiga frågor vi inte tagit upp. Till exempel: En församling är inget projekt, det kräver trohet. Personalansvar Ekonomi och fastighetsfrågor De punkterna får Du fylla på med själv och lyfta i din församling på ett bra sätt. Lycka till!

6 Verktyg och lokala exempel Hoppas att Du fått med dig tankar och frågor att jobba vidare med. Här nedan har vi samlat några verktyg och lokala exempel som vi hoppas skall kunna vara till ytterligare inspiration i ditt lokala sammanhang. Ämnena och frågeställningarna är så breda och djupa att det aldrig går att bli färdig, det är inte heller varit vårt mål. Däremot har vi önskat att sätta styrelsens roll på kartan och med några enkla medskick sätta igång frågor. Texterna nedan är delvis skriva av oss som förberett detta seminariet, men också av en rad andra personer. Idéerna är hämtade från många olika sammanhang. Det blir mer fokus på församling än förening, men förhoppningsvis är idéer och tankar användabara i båda styrelserollerna. Lyhördhet Att bygga nya relationer Hur vi som församling jobbar med att nå nya människor variera över landet. Nedan tankar från Skellefteå Missionsförsamling som de senaste åren kunnat glädjas åt att såväl kontaktnätet som antalet nya medlemmar vuxit. Vi är glada att vi har tagit frågan på allvar, och vi ser frukt av arbetet! Viktigt att besluta sig för att nå nya människor och skapa nya kontakter, och sedan låta det genomsyra hela verksamhetsplanen. Viktigt att bli överens om tagen, HUR församlingen vill nå nya människor. Här behöver man aktivt välja väg och sedan förankra. Vi bestämde oss för att satsa på ALPHA, att finnas på torget för att möta och samtala med folk, och att skapa smågrupper där nya människor snabbt kan få vänner och känna sig hemma, särskilt formade för människor som är på väg i sin tro. Sedan har vi gjort om Gudstjänsterna lite, men tummar inte på det kristallklara evangeliet, bara på formerna. Vi jobbar för att nya människor ska bli sedda, mottagna och välkomnade och för att se till att nya har någon att fika med så att de redan vid första besöket känner att de blivit mötta, sedda och fått börja lära känna åtminstone någon i kyrkan. Det är viktigt att se människors behov - det kan handla om att kunna hitta en gemenskap, eller få ställa frågor man funderar över. Handledarlaget kring ALPHA hjälps åt i denna uppgift för att hinna med de nya/ nästan nya. Vår erfarenhet är att behovet av gemenskap är hur stort som helst, och försöker hitta vägar att möta det, det känns oerhört viktigt. Vi satte i höst upp en lapp: Kom och Sjung för glädje, hälsa och gemenskap. 14 pers kom nu sitter vi häpna här med en 4-stämmig kör som har buskul tillsammans det kan man kalla bonus!) Många av våra nya våndas inför julen gruvar sig, pga trasiga relationer och ensamhet. Vi ska försöka ordna något bra! Viktigt med uppföljning efter ALPHA Vi välkomnar till In i Bibeln studie och samtalsgrupp som tillsammans läser evangelierna och förankrar budskapet i vår tid. Vi byter evangelium varje termin och tar in nya deltagare regelbundet. Ett Underbart sammanhang vi jobbar aktivt med att få det över i Gudstjänsten och församlingens övriga liv, så att det inte blir församlingsplantering! Vi tog initiativ till och kontaktade två andra kyrkor för att vara med i satsning ditt viktigaste val under förra valrörelsen. Sedan köpte vi en valstuga som under tre veckor stod mellan Alliansens stora tält och de "röda" Jag låste kyrkan och var där på heltid i 3 veckor. Det är det bästa vi har gjort! Det är

7 en ny värld som öppnar sig på Torget även om kyrkan bara är tre kvarter därifrån, och helt nya möjligheter till samtal. Året efter köpte vi "Tabernaklet". En tält med vitt toppigt tak där vi tog bort väggarna, ett tydligt uttryck för det vi vill - att vara och leva som en kyrka utan väggar. Vi var ute ett antal dagar i höst och knöt nya kontakter och mötte människor som idag är nya Gudstjänstbesökare. Kul att de kommer till kyrkan sedan! Att lära känna varandra Över skurhinken i din städgrupp eller runt kyrkkaffet efter gudstjänsten är det ofta väldigt trevligt. Men nog önskar vi att få nå djupare än trevligt. Vi är ofta bra på det första handslaget och att säga Välkommen till nya människor, men hur jobbar vi med att få relationerna att djupna. Och på samma tema: hur jobbar vi med att inom församlingens gemenskap bredda våra kontaktnät. Det finns såklart massa bra idéer. Nedan några stycken: Fikalotteri Fikalotteri funkar som så att vi lottar vid vilket fikabord man skall sitta. På så vis får du möjlighet att lära känna några nya människor. Auktionsmiddag Detta är ett mycket uppskattat inslag vid t.ex. en höst- eller julmarknad. Ett antal personer erbjuder sig att skänka en middag/fika/kvällsmat för ett visst antal personer. Detta auktioneras/lottas sedan ut. På kuvertet står endast t.ex. Middag för tre personer eller Kvällsfika för två men inte vem avsändaren är. Detta är ett trevligt sätt att hamna vid köksbordet med nya bekantskaper samtidigt som intäkterna går till något som församlingen ser som ett behövande ändamål. Faddersystem Varje ny medlem får en fadder i församlingen som har ett särskilt ansvar under de första två åren. Detta är inte bara till glädje för den nye medlemmen, ofta kan även personer som varit medlemmar under lång tid längta efter en djupare gemenskap. Alla dem vi har i församlingens närhet Bjud hem er! I Sävedalens missionsförsamling har man ett konfirmationsarbete tillsammans med idrottsföreningen Sävehof. Det medför att många ungdomar och familjer som inte tidigare varit i kontakt med församlingen kommer i dess närhet. Ett sätt att beskriva verksamheten och knyta kontakter med föräldrarna har då varit att bjuda hem sig. Konfirmationsföräldrarna har fått frågan om de kan tänka sig att ta emot några andra föräldrar tillsammans med två från församlingen med koppling till konfirmationsarbetet. Detta leder till ett samtal kring köksbordet där man har möjlighet att berätta om verksamheten, församlingen och lära känna varandra.

8 Synas utanför styrelserummet Som styrelseledamot har du ett spännande uppdrag! Ett uppdraget som tar både tid och engagemang. Var lite smarta när det gäller vad ni håller på med utanför styrelserummet. Se till att synas och möta människor utan att det i sig blir ett extra engagemang. Du behöver synas och finnas tillgänglig för församlingens medlemmar. Att styrelsen finns med som en tjänande grupp skickar en viktig signal. Ett exempel på detta kan vi hämta från Gemensam Framtids kyrkokonferens där kyrkostyrelsen tar upp kollekten vid mötena. Ett annat exempel är från Andreasförsamlingen i Jönköping där styrelsen finns med som en grupp bland nattvardstjänarna. Du som styrelse är till för att tjäna församlingen och den enskilde medlemmen. Detta visar vi både i beslut på mötena, men även i tjänande handling. Inled styrelsemötet i rätt ände Första timmen på styrelsemötet kan man uppmuntra det goda samtalet under ytan. Det kan vara viktigt att visa att styrelsen avsätter denna tid, då borde andra grupper i församlingen göra det också. Det finns olika sätt att göra det. Vi har terminsvis prövat olika varianter: Alla läser ett kapitel i en bok i förväg och som man samtalar om, t ex John Ortbergs bok Livet jag längtar efter En person har förberett ett tema, man har tillgång till kanske 50 olika bilder/tidningsurklipp, var och en får välja en bild som symboliserar detta tema och berätta för de andra hur man tänker kring dagens tema. Exempel på tema är tankar omkring sin Gudsbild, medmänniska, bön, döden, styrelseuppdraget. Titta på någon undervisnings DVD, t.ex. från Willow Creeks Global Leadership Summit eller NÄRA-Dig DVD (som Alingsås, Vårgårda och Tibro spelat in) samtala efter man sett DVD tillsammans. Ljusrunda Styrelsen samlas inför varandra och inför Gud innan mötet. ca 30 innan. Sitt i en ring. Låt ett ljus gå runt. Den som håller ljuset får berätta om det som finns i tankarna just nu. 3 min/pers. När ljuset gått runt får man be tillsammans och plocka med det som kommit upp i rundan som speciella ämnen samt att även be för det som skall behandlas i mötet. Rundan För frågor som är viktiga och som därför får ta tid på mötet. Först introducera/sammanfatta. Låt därefter ordet gå runt bordet så att varje styrelseledamot kommer till tals. Så att inte en pratar, och så att den inaktive aktiveras. Att sitta i styrelse förpliktigar aktivitet. Detta ger dessutom större teamkänsla. Efter att rundan är färdig så är styrelsen olika meningar klart redovisade. Därefter så kan man gå till beslut genom att formulera en beslutsordning. Alternativt bordlägga. Om frågan är viktig så kan den förtjäna att mogna hos samtliga styrelseledamöter.

9 Lyhörd för samhället Från Tabernaklet i Göteborg 2001 var hemlösheten ett stort problem i Göteborg. Det fanns ingenstans för de hemlösa att ta vägen under kvälls- och nattetid varken akutboenden eller kvällshärbärgen. När då Mobila Teamet (ett kommunalt projekt som arbetar för hemlösa) kom med en förfrågan till Göteborgs Baptistförsamling, Tabernaklet, om ett kvällscafé för hemlösa fick de starkt gensvar. I församlingen uppfattades detta som Herrens ledning då det fanns flera personer som redan innan förfrågan kom hade en liknande tanke. Så skapades Café Trappanér. Det bedrevs (och bedrivs fortfarande) av kommunala medel, med församlingen som huvudman, som å sin sida koordinerar ett femtiotal volontärer i verksamheten. Som församling har vi haft stor frihet att forma verksamheten utifrån vår kristna övertygelse, där vi i ord och handling har delat evangeliet i mötet med våra gäster. Kommunen har sett vinster med att vi inte bara kan bidra med gratis arbetskraft utan även att vi har frihet att möta gästerna på ett mycket mer personligt plan än en kommunal socialarbetare har möjlighet att göra. Verksamheten har utformats i dialog med såväl kommunen som andra aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågor i Göteborg. Till en början var caféet nattöppet, men när det öppnades natthärbärgen fanns inte längre samma behov och verksamheten justerades. Idag skisserar vi tillsammans med kommunen ett helhetsgrepp, där vi samlar stans tre-fyra största aktörer inom hemlöshetsfrågor för att på bästa tänkbara sätt möta denna ständigt föränderliga problematik. Det är en relativt ny tanke och vi har fortfarande inte fått till stånd dessa möten, men viljan finns hos alla parter och vi ser med spänning fram emot vad Herren har berett.

10 Styrelsen ger struktur Fungerande kommunikation För att förbättra transparensen och öka möjligheten att se vad som ligger på styrelsens bord mailar styrelsen i Sävedalen ut ett kort i huvudet på styrelsen efter styrelsemötena. Mailet går till försmalingens medlemmar. I Värnamo gör man istället så att man låter en powerpointpresentation rulla innan gudstjänsterna börjar där det står lite om vad styrelsen jobbar med för närvarande. Fokus på vad som ligger på bordet just nu, hur målen ser ut och hur de svara upp mot församlingens vision. I denna kommunikation är det också viktigt att vara tydlig med hur man som läsare kan påverka framtiden, ex när nästa församlingsmöte äger rum. Bra med tydliga kontaktuppgifte till styrelseledamöter för att ytterligare inbjuda till dialog. Församlingens struktur Om du som församlingsmedlem ska känna att styrelsen arbetar på ditt uppdrag så måste det framgå klart och tydligt vem i styrelsen som ansvarar för olika områden. Här är en organisationsskiss ett mycket bra hjälpmedel för att åskådliggöra beslutsvägar i församlingen och olika ansvarsområden. Varje år bör denna uppdateras utifrån gjorda förändringar. Detta är även ett bra tillfälle för styrelsen att se över de olika grupperna som finns i församlingen, fungerar alla som de ska? Fyller alla grupper en funktion? Nedan en skiss över Sävedalens missionsförsamlings organisation:

11 Församlingsforum Kan ni uppleva att det är svårt att få till bra församlingsmöten? Det kan vara svårt att få till en tid där så många som möjligt kan, engagemanget är inte så stort, det är svårt att få till bra diskussioner. Sävedalens Missionsförsamling har sedan ett år tillbaka arbetat med Församlingsforum. Detta är korta möten som hålls i anslutning till kyrkkaffet och som är öppet för alla medlem eller ej. Det fattas inga beslut på forumen, utan de är till för information, frågor och diskussion. På det sättet har man upplevt att fler blir engagerade i frågor som rör församlingen. Vissa gånger så finns det diskussionsfrågor med som man kan tala om kring borden, andra gånger så rör det sig endast om kort information. Ökat engagemang och en ökad delaktighet i församlingen En viktig sak för alla medlemmar och för ledningen är allas delaktighet. Ju genomskinligare vi är dess bättre. Förvissa er om att ni har beslutsvägar och ett förhållningssätt i beslutsfrågor i församlingen som stämmer med församlingens väsen som Kristi kropp. Det kan ibland växa fram informella beslutsvägar, beslut som inte blev beslut utan i otydlighetens namn måste några agera. Bra att se över så att besluten inte handlar i tidsnöd, att alla berörda är väl informerade, att besluten tas på rätt ställe (delegera gärna) se till att i protokollens beslutspunkter det anges vem som är ansvarig. När styrelsen lägger förslag i församlingsmöte hjälps då åt i framförande och samtal. Varje församling med självaktning har mål och handlingsplan men den har en förmåga att bli dammig. Se till att den är fräsch, utvärdera, gör den enkel och begriplig. Bättre med en enkel som man förstår, känner entusiasm för och kan bli ett simulerande hjälpmedel i arbete. Se till att den är varje församlingsmedlems levande egendom. När församlingsledningen leder utvecklingsarbetet i församlingen måste och skall vi satsa nytt. Men vi har lättare för att starta än att sluta, lägga ner. Se till att verksamhetsvolymen minskar och totalt inte ökar. Våga ta beslut om att lägga ner. Här är information, delaktighet, att kunna verbalisera och förstå vd det handlar om viktigt. Men alla kommer inte alltid att vara nöjda. Det är styrelsen uppdrag och det finns förväntningar så våga leda och ta beslut. Dåliga beslut ändrar man snabbt på goda beslut blir till välsignelse. Frågeställningar: Hur arbetar ni i er styrelse för en ökad transparens och delaktighet? Hur arbetar ni i er församling med att få förnyelse i församlingsmöten? Hur når information om styrelsens utvecklingsarbete församlingens medlemmar? "Vett & Etikett" Håll tider. Agendans innehåll behöver prioriteras så att det viktigaste får utrymmet. Börja med huvudfrågorna, de strategiska diskussionerna. I början på mötet är man pigg och skärpt. Ta punkter som rapporter och godkännande av tidigare protokoll senare. När man går hem från ett styrelsesammanträde skall styrelseledamoten känna att man har ägnat sin tid åt viktiga saker. Detta ger kraft och energi inför nästa möte.

12 Vad trycker vi i församlingen Ibland kan det kännas svårt att få en bild av vad olika medlemmar i en församling verkligen tycker. Antingen är man för hänsynsfull mot varandra eller så vill man inte sticka ut eftersom det oftast blir att den som kommer med förslaget också får ta ansvar att verkställa sin idé. Sorgligt nog blir det inland så att vi backar istället för att komma med egna initiativ och idéer. Ibland blir det också så att bara den lilla klick som oftast är tongivande får komma till tals. I ett styrelsearbete är det viktigt att känna av vad många tycker och inte minst få nya friska idéer. Församlingsdagar, studieresor/besök, eftersits med kyrklunch eller annan möjlig längre träff utanför (eller i) församlingens byggnad är ibland viktigt. Inte minst för att vi skall få in nya impulser från en större grupp av barn, unga och vuxna. Vid en sådan träff är det viktigt att både ha god gemenskap, göra något alla uppskattar och samtidigt ordna någon form av aktivitet som i sin förlängning kan ge svar på de frågor styrelsen har. Styrelsen måste redan före träffen formulera de frågor som är aktuella. Ta gärna hjälp av någon i församlingen eller dess närhet. En person som är van att hantera större grupper i förändring. Det kan vara pedagoger, företagsledare, fackliga företrädare, personalkunniga eller någon som finns i annat föreningsliv. Ta hjälp av församlingsmedlem eller person närstående till församlingen. Det bör vara en person som är van att informera, entusiasmera och inte minst ha förmågan att fånga upp olika synpunkter. Här är några aktiviteter som har fungerat: Samtalsstationer: Kommittéer eller ungdomsgrupper från församlingen får under en kort stund presenterar sig, sitt jobb och de mål man vill nå. Sprid församlingsmedlemmarna i små grupper och låt dem under en kort tid komma till respektive station/presentation. Här kan man sedan låta alla svara med små lappar, skriva på blädderblock eller bara prata av sig. Var noga med att dokumentera och återkoppla. Gör man denna aktivitet på ett roligt och pedagogiskt sätt kan de svar som kommer fram bli både bra och oväntade! Bönelappar: Finns det frågor som församlingens medlemmar bär på, brinner för eller hoppas på. Kanske gemensamma eller personliga önskningar, böner, visioner och drömmer. Låt då det som kanske är drömmar eller det outtalad bli synliga för alla genom att samla in bönelappar och sammanställa dem till ett gemensamt underlag för bön och samtal. Lyssna: Och du., ibland gör vi saker svårare än de är. Är ni en mindre församling, så borde det vara så enkelt att vi pratar med alla. Gärna att styrelsen kommer överens om vilka man skall samtala med och vem som gör vad. Kanske också välja flera olika tider så att alla skall kunna delta i informations-och idéträffar. Ordning och reda i lyssnandet och missa inte att dokumentera!

13 Så funkar det och Växa i tro equmenias två grundkoncept för föreningar. Kolla in dem och låt dig inspireras på

14 Mod att vara ärlig Naturlig församlingsutveckling. Statistik som ger samtalsunderlag NFU är ett fantastiskt verktyg för att göra en hälsoundersökning i en församling, Genom undersökningen får ni veta hur församlingen mår och fungerar i dess viktigaste delar och funktioner. Det som kommer fram i en undersökning är inte en bedömning av någon som inte känner er församling. Det ni själva som ger diagnosen. Det ni säger om er egen upplevelse av er församling mäts mot globala kvalitetsprinciper som tagits fram genom gedigen forskning. Undersökningen resulterar i en församlingsprofil, en nulägesbild av er församling. Den är en god hjälp i att sätt ord på vad som behöver arbetas med i er församling. Profilen hjälper er också att prioritera rätt i den uppsjö av saker som ni kanske ser skulle behöva göras. Många församlingar kan vittna om att NFU har hjälpt dem i utvecklingsarbetet och att det har fått konkreta och bestående resultat. Läs gärna mer på Styrelsen tar tempen på nuläget Vågar vi tala om, erkänna och lösa de problem som finns i vår församling? Frågan är ställd av Bill Hybels, Willow Creek, och kan tjäna som en kraftfull öppning till ett viktigt och utmanande samtal kring hur församlingen mår. Vilka problem ser vi? Vad kan vi göra åt det? Vågar vi tala om saker som är svåra? Det är säkert mycket som är positivt i våra församlingar. Vi har kanske glädjen att ha stora barngrupper, fördjupande och inspirerande gudstjänster, det är liv och rörelse i kyrkan veckan runt. Men vi måste också våga lyfta sådant som inte fungerar eller som vi känner skulle kunna förändras till det bättre. Det är en utmaning för en styrelse att våga lyfta på locket och se vilka svårigheter vi står inför, omedelbara eller sådant som vi kan se framöver. Vid varje styrelsemöte bör man avsätta tid för att ta pulsen på församlingen. Denna tid ska inte ligga när alla andra punkter är avklarade och i mån av tid i slutet på mötet. Detta är tvärtom en av huvudfrågorna och en av styrelsen viktigaste punkter på mötet. Hur är läget i vår församling just nu? Kan vi se om församlingen utvecklas och förnyas? Vad finns det för parametrar på tillväxt? Ibland pratar vi om kvantitativ och kvalitativ tillväxt utan att exakt veta vad vi pratar om eller vad vi ska dra för slutsatser av skillnaden. Inom den kvantitativa tillväxten kan man skilja mellan människor som kommer till tro och blir medlemmar, människor som liksom börjar om i sin tro och blir engagerade, människor som kommer till vår församling från en annan församling och barn som växer upp i våra sammanhang och kommer till tro och blir medlemmar. Vi vill introducera några glasögon med vilka vi kan iaktta vad Gud själv gör i en församling som är i förnyelse. Låt oss kalla det följande för fem parametrar med vilka vi kan iaktta och mäta tillväxt. 1. Den första parametern handlar om antalet gudstjänstdeltagare. Om våra gudstjänster attraherar människor är detta ett gott tecken på att vår församling är i tillväxt. 2. Det konkreta engagemanget bland människor är ett annat kännetecken på tillväxt. När människor tar egna initiativ och inte är nödbedda inför uppgifter visar det på en församling i tillväxt mot framtiden.

15 3. Den tredje parametern handlar om ekonomin. Viljan att avstå från eget och ge till det gemensamma är ett materiellt tecken på människors engagemang och en församlings möjligheter att växa in i nya möjligheter och nå nya människor. 4. Att människor förflyttar sig från periferin mot centrum visar på tillväxt, i det att anonymiteten avtar och ljuset faller på nya människor och deras möjligheter att bidra till församlingens förnyelse och kapacitet. 5. Att antalet medlemmar växer är det kvantitativa sättet att räkna tillväxt. Kanske är det så att de fyra första tecknen på tillväxt leder till det femte men att också var och ett av de fyra första tecknen i sig är tillväxt som både är viktiga att observera och fira för en församlingsstyrelse. Att vara i ledningen för en församling är väl egentligen att be om blicken att kunna se hur Gud i dag rör sig över våra breddgrader och samlar människors liv in i sitt genom att göra dem varma och engagerade för sin sak i världen. Frågeställning: Hur ser dessa tillväxtfaktorer ut i er församling? Vad kan ni som styrelse göra för att förnya och söka nya sätt att vara församling på? Hur hanterar vi som styrelse svåra frågor och konflikter och spänningar? Vi har privilegiet att jobba med människor, det allra finaste som finns men också det svåraste. Det finns ett ledarskapets pris som vi alla får smaka på och det tycks ofrånkomligt när man ställer sig till förfogande för att utveckla, förnya och ta ansvar. Konflikter har olika ansikten och intensitet men kan vara ytterst närgånget, lamslå och förgifta. Två slag: Det ena negativt/destruktivt/grus i församlingslivet - det andra orsakat av växt/utveckling och förnyelse och har därmed ett hoppfullt ansikte. Tänk friskvårdsmässigt. Se till att ledarskapet har en andlig grundkondition. Vårda livet. Krisen får inte ta över utan se till att det får den plats det förtjänar. Varken mer eller mindre. Fil 1:9 är en bön om insikt och urskiljning för att avgöra vad som är väsentligt. Vad står den för, vad är orsak, vad handlar det om egentligen, hur viktigt är det, när problemet är definierat, först då kan jag ana hur det skall hanteras. Bön och arbete hör samman även här. Finn ett språk, verbalisera, hjälps åt, sätt en agenda och följ den steg för steg. Se till att ni får stöd och hjälp. De allra flesta väntar för länge och tar för sent hjälp. Stäm i bäcken svårare i ån. Våga se att även god förnyelse och utveckling ofta för mig sig kriser och konflikter som måste övervinnas och gör det när den positiva utvecklingen tar form. Sätt upp rimliga mål i konflikten och formulera och godta den lösning ni kan leva med. Vi når inte alltid ända fram. Se till att finna en försoningens punkt. Hit kom vi och vi lämnar nu och går vidare. Var angelägen under hela resan att skilja på sak och person. Svårt men hjälps åt med detta avgörande förhållningssätt. Det finns i Guds församling ibland en reell andlig kamp hantera den som sådan. Här finns ofta en yrvakenhet. Genom bön, andlig vägledning, undervisning och goda råd kan ni finna den framkomliga vägen. Fråga personer ni har stort förtroende för om hjälp. Frågeställning: Hur kan vi i ett styrelsearbete stötta och hjälpa varandra i konflikter och svårigheter? Hur hårdhudad måste man vara som medlem i styrelsen?

16 Visioner och riktning Frågekarusell En bra övning för att allas åsikter ska komma fram! En frågekarusell fungerar bäst på 6-10 personer. Om ni är fler kan man skapa fler karuseller. Du som ledare deltar om det är ett udda antal personer så att det blir jämna par. Ta fram lika många diskussionsfrågor som det är par, ex: Vad fungerar bra Vad kan förbättras Vilken ser du som gruppens viktigaste uppgift Vad ser du som din största uppgift utifrån din roll Deltagarna placeras på stolar i en inre och en yttre ring. De som sitter i den inre ringen har ett papper med en av frågorna som rubrik. Den inre ringen fungerar som frågeställare och skriver ner de synpunkter som personen i den yttre ringen har kring frågan. Efter en liten stund, det ska inte ta för lång tid, så flyttar personerna i den yttre ringen ett steg åt höger och får således besvara en ny fråga. I den inre ringen sitter du alltså kvar och ställer samma fråga till nästa person. När alla har flyttat runt och besvarat alla frågor byter ringarna plats så att frågeställarna nu får möjlighet att besvara alla frågor. Efter detta så sätter man sig parvis, som man hamnade efter sista frågan, och sammanställer anteckningarna. Försök att lista de tre viktigaste/mest vanligt förekommande synpunkterna från varje fråga. Det viktigaste från varje par redovisas sedan för hela gruppen! Fördelen med frågekarusellen är att ni kan ringa in de frågeställningar som just nu är viktiga för styrelsen/gruppen. Att sätta SMARTa mål För att komma någonstans tillsammans som förening eller församling är det viktigt att sätta mål. Det är det enklaste sättet att veta att man är på väg och att faktiskt göra det mätbart att se att man kommer någonstans. Syftet med att sätta mål är att ge föreningen/ församlingen tydliga redskap för att se vart man är på väg. Det är också ett relativt enkelt sätt att hålla ihop, till exempel, ett styrelsearbete. Om alla är överens om de gemensamma målen blir arbetet dit så mycket lättare. Med gemensamma bilder i huvudet ser vi alla bättre varför vi tar i de frågor vi tar i. Specifika Mål som är luddiga blir svåra att uppnå när vet man att man är framme? Sätt mål som är specifika och tydliga så att alla ser dem och förstår. Exempel: Innan sommaren ska vi ha ledare och planering klart för en konfagrupp som ska starta i höst. Mätbara Mål som är mätbara går att utvärdera och ta nya avstamp ifrån. De ger en tydlighet i arbetet och är lätta att ta ny sats ifrån. Exempel: Vi ska ha minst femton konfirmander i den grupp som startar i höst.

17 Accepterade Mål blir värdelösa om inte alla i församlingen/ föreningen/ styrelsen väljer att ställa upp på dem. Skapa mål som alla kan skriva under på och vara med och arbeta för. Det handlar inte om att skapa en minsta gemensamma nämnare alla gånger utan att arbeta så genomgående med målbeskrivningarna att alla upplever en konsensus kring det överenskomna. Exempel: Alla styrelsens medlemmar ska under oktober månad besöka en av församlingens husgrupper och har enats om att rapportera om detta i november månads styrelsemöte. Realistiska Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna säger talesättet. Men faktum är att när det kommer till målsättning brukar det visa sig mer effektivt att vara realistisk. Dröm stort och brett i visionen men håll er nära sanning och möjliga milstolpar när det kommer till målen. För att målarbetet ska vara fruktbart är det viktigt att sätta mål som faktiskt är rimliga att bocka av, utvärdera och lämna bakom sig. Exempel: Innan nästa läsår är slut vill vi ha tre nya ledare i söndagsskolarbetet för att de tillsammans ska kunna möta 8 12 barn varje vecka under nästkommande termin. Tidssatta Ett av syftena med att sätta mål är att kunna pricka av dem och se att det händer saker i processen. Sätt en deadline för era mål. Det ger er konkreta datum att arbeta emot och ger er goda möjligheter till nya avstamp. Den som vill gå ner i vikt och säger nån gång ska jag gå ner några kilo har sämre chanser att lyckas än den som säger till jul ska jag gå ner tre kilo. Vi triggas generellt av deadlines och mår bra av att ta spjärn mot datum i vår planering. Exempel: Innan sista november ska vi ha ett färdigt förslag för församlingens grafiska profil. Utveckla samverkan i styrelsen. Normalt när er styrelse träffas är det med dagordning, samtal runt viktiga frågor och ofta med målsättning att snabbt komma till beslut. Även om vi har samma mål och vision, så blir det inte mycket tid för gruppen att utvecklas som ett team. I ett styrelsearbete är det viktigt att känna varandra på ett mer personligt sätt. Alla i styrelsen mår bra av att utanför vardagen få lära känna varandra och därmed öka gruppens förmåga. Styrelsen behöver friskvårdas! I församlingen eller i församlingens närhet finns det ibland personer som i sitt jobb eller på sin fritid är vana vid att samverka med och utveckla grupper. Det kan vara pedagoger, företagsledare, fackliga företrädare, konsulenter, personalkunniga mm. Ni kommer behöva en person som är van att informera, entusiasmera och inte minst ha förmågan fånga upp olika synpunkter. Det behöver också någon som fungerar som er katalysator och som på detta sätt hjälper er att skapa något nytt! Gå inte över ån efter vatten.! Oftast kan du hitta någon i din närhet! Tänk på att avsätta gott om tid och kanske avvika från er normala styrelsemiljö. Välj gärna att vara på distans utan yttre inblandning och personliga måsten. Förslag på några saker som hjälper dig vidare: Teambildning-gruppsamverkan Har du möjlighet träna gruppen med olika övningar, utomhus eller inomhus? Då är detta ett sätt att skapa bättre samverkan. Kan finnas anläggningar som specialiserat sig på just lätta fysiska och praktiska samverkansövningar. Ofta har de ledare som hjälper till.

18 Teambildning med kunsult-hjälp Tala med någon du vet jobbar inom området. Var noga med att vara tydlig med vad du vill uppnå! Metoderna kan sedan variera. Teambildning med hjälp av någon i gruppen Finns det någon i styrelsen som tar ett ansvar. Var då noga med att ändå involvera den personen i utvecklingen. Utvärderingsmodeller Det finns massor av varianter när man utvärderar och reflekterar över ett projekt eller en arbetsprocess. Här är några. Ta för vana att använda utvärderingar i styrelse- och församlingsarbetet. Det får er att växa och ger er mätbara resultat att utgå ifrån i ert måldrivna arbete. Ju mer regelbundet ni utvärderar och med liknande instrument ju lättare har ni att visa för er själva som styrelse och för församlingen att ni är på gång framåt. Det ger också möjlighet för alla att vädra sina åsikter och känna att man får komma till tals. Skriftlig enkät med kryssfrågor Ställ frågorna så utförligt du kan och ge utrymme för egna reflektioner. Ha aldrig en udda värdeskala (till exempel 1 5) utan en jämn. Det tvingar deltagarna att bestämma sig för bra eller mindre bra, det finns inget medel. Glad gubbe, ledsen gubbe, utropstecken och frågetecken Ta vanliga A4-papper och dela in i fyra rutor. Gör sedan en glad smiley, en ledsen smiley, ett utropstecken och ett frågetecken i de fyra rutorna. I den första skriver man saker man tyckt varit bra. I den andra skriver man saker som varit mindre bra. I den tredje skriver man uppmaningar, saker för ledaren, pastorn eller ordföranden att tänka på till nästa gång. I den fjärde skriver man funderingar som man fortfarande bär med sig eller hade velat tala mer om. Påståenden Skriv på tavlan eller ett blädderblock ner påståenden som Jag uppskattade när, Jag tycker det hade varit roligt om, Jag tycker vår styrelse är som bäst när, Jag bidrog själv med, Jag tror våra viktigaste styrkor som församling är. Skriv gärna mellan sex och tio olika. Sedan får alla deltagare post it-lappar som de får klistra fast vid respektive påstående där de själva fullföljer meningarna. Samla ihop lapparna och samtala vidare utifrån dem. Temperaturrad Kom med påståenden som det går att svara ja eller nej på. Som, till exempel, jag tycker vår församlingsvision är lätt att omsätta i praktik. Deltagarna placerar sig sedan fysiskt efter en rad där ena änden av raden betyder håller verkligen med och andra betyder jag håller inte med alls. Man placerar sig nånstans på raden utifrån hur mycket man tycker påståendet stämmer. Samtala med varandra om varför ni placerar er där ni gör. En följdfråga kan vara vad hade du behövt för att ställa dig längre upp/ ner på raden?. Heta stolen Alla sitter i en ring och man placerar en stol för mycket i ringen så att det alltid är möjligt att byta plats. Ledaren kommer med påståenden av typen jag tycker att vi diskuterar relevanta frågor för vår församlings framtid eller det viktigaste vi gör i styrelsen är budgetarbetet. Om man håller med byter man plats. Om man inte håller med sitter man kvar. Diskutera med varandra efter varje påstående.

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Hjälp till styrelser i Equmenia 11 Ordförande Ordföranderollen är en viktig post i styrelsen. I de flesta föreningar är det årsmötet som väljer ordförande. Här kan du se en bild

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Dags att prata om: SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Detta samtalsmaterial är framtagen inom Attentions projekt Min Skola med medel från Allmänna

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Förskolan Pärlan Cecilia Ström Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014...1 Innehållsförteckning...2 1. VÄRDEN/VERKSAMHETSIDÉ...3 2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE...3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR...4

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Mina gåvor. Självskattning

Mina gåvor. Självskattning Självskattning Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analysera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo Öppna Förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ängabo Öppna Förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Ängabo Öppna Förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i 4 rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det.

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det. LYSSNA OCH SAMTALA Genom det personliga mötet och det lyssnande samtalet kan vi vinna människors förtroende. Det lyssnande samtalet kan användas överallt där väljare rör sig. Det kan vara publika arenor

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986)

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Materialet är översatt och bearbetat av Folkungakyrkans vardagskyrkoteam

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer