Styrelsearbetet i mitt perspektiv en betraktelse. Mitt vägval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsearbetet i mitt perspektiv en betraktelse. Mitt vägval"

Transkript

1 Styrelsearbetet i mitt perspektiv en betraktelse Mitt vägval

2 Vem är Åke Fagelberg 40 års arbete på 40 minuter En bra organisation Mitt styrelsearbete Min enkla affärside

3 Född i Stockholm, gift, två barn Förutom 10-år utomlands, vuxna liv i Kalmar län. Drivit helägda och delägda företag i elbranschen. Med marknader och dotterbolag i Sverige, Nordiska länderna, Estland, Polen, England och Afrika. Utbildning; elkraftsingenjör, statskunskap och marknadsekonomi på Uppsala och Stockholm universitet.

4 Sverige Norge Danmark Finland Nederländerna Belgien Zambia England Moçambique Tanzania

5 Nederländerna, chef, svenska handelsdelegationen Zambia /Danmark, VD, nordiska industrifonden, NorSad England ordförande för Whrigt electric motor Ltd Koncernchef i Sverige, delägande, BeviStröm Invest AB Tidigare varit ledamot och/eller ordförande i BeviStröm Invest AB, Bevi UK, London, Bevi UK/Bevi Wright Ltd England DriveTech International AB, Kalmar Företagarnas Riksorganisation, Stockholm The Pan European Genesis Initiative, London EU-projektet ImPrim samt UEAPME i Bryssel. Regeringsuppdrag, Östersjöns säkerhet

6

7 Ägarleda företag Familjeföretag Annat ägande

8 Idag; Styrelser som ordförande eller ledamot bl.a. Åbro Bryggeri AB Marin & Maskin Tanzania Ltd Gabriel keramik AB i Timmernabben Hope for the future Svenska Semesterhem AB Drömbyn AB

9 Ägarna Årsmöte Styrelse VD Personal

10 Det anses vara svårt för lagstiftaren att förutse alla jävsituationer.

11 Jäv Släktskapsjäv Intressejäv - Delikatessjäv Försiktighetsprincipen En gyllene regel i allt styrelsearbete är att uppfylla sitt ansvar och inte gynna egna intressen Man får följaktligen inte medverka i frågor där egna eller närståendes intressen gynnas

12 Släktskapsjäv Den särskilda jävsgrund som består i att beslutsfattar är nära släkt med någon som antingen är eller företräder part eller någon som kan få nytta eller skada av utgången.

13 Intressejäv En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och bolaget, avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda. När ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta för honom själv

14 Delikatessjäv Delikatessjäv betecknas ibland som grann-jäv Man kan känna sig jävig utan att någon i lagens mening kan beslå en med att vara det. En person är jävig om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet. Regeln är avsedd att fånga upp övriga tänkbara risker för partiskhet.

15 Försiktighetsprincipen om man börjar tala om det...försiktighetsprincipen Det finns också en gråzon där - beroende på olika förhållanden mellan den som handlar och hans huvudman är ett företag - där objektiviteten kan ifrågasättas och ett handlande skulle kunna skada trovärdigheten. I sådana fall bör försiktighetsprincipen tillämpas, vilket innebär att det är bäst att inte delta i hanteringen av ärendet

16 Styrelsen ska arbeta genom VD!

17 Exempel på otydlighet alg fagelberg ab

18 Ägarna Årsmöte Styrelse VD Personal Otydliga ägare 10 SADEC länder 4 nordiska länder Vetorätts Ägarna Årsmöte Styrelse VD Personal

19 Ägarna Årsmöte Styrelse VD Personal Ägarna Årsmöte Styrelse VD Ägarfamiljen Gav direktiv direkt till VD Personal

20 Ägarna Årsmöte Styrelse VD Personal Ägarna Årsmöte Styrelse VD Liten ägare påverkade IT-peronal jävsituation Personal

21 Ägarna Årsmöte Styrelse VD Personal Ordförande Årsmöte Styrelse VD Personal Ordförande Beslutade. Gick in som konsult VD Etik och moral

22 Ordförande Årsmöte Styrelse VD Personal

23 Externa styrelseledamöter Behovet, påverkas av ägarfamiljens bolags struktur Ju sämre stuktur desto större behov Har företaget däremot en utvecklad struktur så minskas behovet Det krävs ofta ett initiativ utifrån för att små familjeföretag ska ta beslut

24 Viktigt de första styrelsemötena med ny styrelse Ordförande en lagledare, leder styrelsen Vissa personer kan behöva ökat stöd för att ta plats i styrelsen Alla i styrelsen har blivit valda av årsmötet för att ägarna upplever att de har någonting att tillföra Två faser; "lär känna-fas och samhörighetsfas Mellan styrelsemötena agerar ordföranden bollplank, sparringpartner och mentor mot VD

25 Några reflektioner varför, i mitt fall, företagen ville ha en extern ledamot (ordförande) Balans mellan ett antal ägare Internationell erfarenhet som saknades i bolaget Relativt svåra/hårda förändringar som ägarna ville ta via styrelsen Flera produktgrupper in! Riskfördelning Flera marknader Ordning och reda!

26 Åke Fagelberg, Ordförande

27 StyrelseAkademien Sverige bildades år 1991 Idag 18 regionala föreningar med totalt medlemmar StyrelseAkademien Sydost = Blekinge, Kalmar, Kronobergs län Startade år 2000 har idag 400 medlemmar (27 % kvinnor) 4:e största förening StyrelseAkademien

28 Verksamhet Utbildningar i styrelsearbete - generella (400 certifierade) och skräddarsydda för bolag o org. Förmedlingar av styrelseledamöter (ca 1500 personer i kandidatbank!) Stora Styrelsedagen, Guldklubban, Nätverksträffar, StyrelseTrainee Medlemstidning Professionellt Styrelsearbete Hemsida: StyrelseAkademien

29 Organisation Verksamhetsledare: Nils-Erik Persson, bitr Johan Markstedt, Improvera AB Administratörer: Charlotte Johansson, Improvera AB ADRESS: Videum Science Park, Framtidsvägen 10 A, Växjö Representation i Blekinge län: Eva-Marie Andersson, KFH, Karlskrona Kalmar län: Johann Malmström, Kalmarsund Promotion, Kalmar och Annika Boman, Västervik Framåt AB. Kronobergs län: Nils-Erik Persson/Johan Markstedt, StyrelseAkademien Sydost Styrelse Åke Fagelberg, Kalmar, ordförande Kenneth Lundin, Karlskrona Christina Nilsson, Sölvesborg Agneta Klippvik, Bergkvara PeO Hossmark, Oskarshamn Katarina Lönngren, Växjö Elenie Danielsson, Alvesta StyrelseAkademien

30 alg fagelberg ab

31 A chair needs at least three legs, so does our business

32 A chair needs at least three legs, so does our business"

33 A chair needs at least three legs, so does our business"

34 A chair needs at least three legs, so does our business Tre produktområden Tre marknader

35

36 VD

37 Tel o E-post,

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Respektive myndighet kan ha ytterligare information om dessa frågor tillgänglig via webbplatsen eller på annat sätt.

Respektive myndighet kan ha ytterligare information om dessa frågor tillgänglig via webbplatsen eller på annat sätt. Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, SBU, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen,

Läs mer

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas 1. (5) 2008-06-17 Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket,

Läs mer

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.30) Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter Dokumenttyp Policy och riktlinjer Ämnesområde Övergripande regelverk Ägare/ansvarig Kommunjurist Antagen av KS 2014-09-25

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

[STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER]

[STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER] VT 2010 Sebastian Toro (820915) & Ervin Alić (871224) Kandidatuppsats 2EB00E Linnéuniversitetet, Växjö 2010-08-16 Handledare: Frederic Bill Examinator: Richard Nakamura [STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER]

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Rapport från en internationell konferens, Stockholm, Mars 2010 Annika Hall & Leif Melin Förord Ägarskiften i privata företag är en mycket aktuell

Läs mer

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige Dnr Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv Dnr 2/6 Om MUTOR och BESTICKNING Mutor och korruption är inte så utbrett i vårt land, men det förekommer även här. Vi

Läs mer

Om styrelsejäv i aktiebolag

Om styrelsejäv i aktiebolag Institutionen för ekonomi Handledare: Professor Carl Martin Roos Datum: 2005-06-01 Kandidatuppsats i handelsrätt Om styrelsejäv i aktiebolag 8 kap. 20 Aktiebolagslagen (1975:1385) Författare: Charlotte

Läs mer

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1 Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01 Om mutor och jäv 1 Till Dig som är verksam inom kommuner, landsting och regioner. Inom kommuner, landsting

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Strategi mot mutor och jäv

Strategi mot mutor och jäv Datum Strategi mot mutor och jäv Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-04-01, 48 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Strategi mot mutor och jäv Dokumentansvarig:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 3 OKTOBER 2003 Revisorns roll i företaget Att revisorns arbete

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Författare: Mathias Wallin Handledare: Magdalena Giertz 2

Läs mer