meddelad i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-06-12 meddelad i"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i B Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Monica Johnsson Källdalen Landvetter Målsägandebiträde: Advokat Johan Svensson Advokatfirman Credo AB Korsgatan Göteborg 2. Sophia Johnsson Källdalen Landvetter Målsägandebiträde: Advokat Johan Svensson Advokatfirman Credo AB Korsgatan Göteborg Tilltalad Karl WILLY Jordestedt, Box LANDVETTER Offentlig försvarare: Advokat Peter Olsson Kungälvs Advokatbyrå AB Box Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 DOM B DOMSLUT Begångna brott 1. Vållande till kroppsskada Lagrum 3 kap 8 2 st brottsbalken 2. Tillgrepp av fortskaffningsmedel 8 kap 7 1 st brottsbalken 3. Vårdslöshet i trafik 1 1 st trafikbrottslagen (1951:649) 4. Olovlig körning 3 1 st 1 p trafikbrottslagen (1951:649) 5. Rattfylleri 4 1 st trafikbrottslagen (1951:649) 6. Obehörigt avvikande från trafikolycksplats 5 1 st och 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 7. Narkotikabrott 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Följande åtal ogillas Rattfylleri Åtalspunkt 2 i bilaga 3 Skadestånd 1. Willy Jordestedt ska utge skadestånd till Monica Johnsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2010 till dess betalning sker. 2. Willy Jordestedt ska utge skadestånd till Sophia Johnsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2010 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Peter Olsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt.

3 DOM B Johan Svensson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

4 4 DOM B B YRKANDEN M M Åklagarens yrkanden, se bilaga 1-4. Målsägandena Monica Johnsson, som biträtt åtalet, och Sophia Johnsson har yrkat skadestånd med anledning av gärningen i åtalspunkten 2 i bilaga 3 i enlighet med bilaga 5 och 6. Willy Jordestedt har för fall av friande dom avseende vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott, under åtalspunkten 2 i bilaga 3, yrkat ersättning av allmänna medel för kostnaden för muntlig bevisning (sakkunnige Ulf Tolérus; kr och vittnet Agneta Tengström; 110 kr). Genom denna dom har mål B och B avgjorts. DOMSKÄL SKULDFRÅGAN Utredningen De av åklagaren i bilaga 1-4 under bevisuppgiften angivna personerna har hörts. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som angetts i nämnda bilagor. Övrig bevisning som åberopats anges nedan avseende respektive åtal. Åtalen i bilaga 1 och 2 (rattfylleri), åtalspunkten 1 i bilaga 3 (tillgrepp av fortskaffningsmedel) och åtalspunkten 2 i bilaga 4 (olovlig körning) Willy Jordestedt (Willy) har erkänt gärningarna. Erkännandet stöds av utredningen i övrigt. Tingsrätten finner därför gärningarna bevisade. De bör bedömas som åklagaren har gjort.

5 5 DOM B B Åtalspunkten 2 i bilaga 3 (vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada, grovt brott, m m) Inställningen Willy har vidgått att han kört bil på tid och plats som åklagaren påstått samt att kollisionen skedde. Willy har vidare lämnat följande inställning. Rattfylleri: Har förnekats då han intagit vissa tabletter/medicin som innehöll amfetamin efter körningen. Narkotikabrott, ringa brott: De faktiska omständigheterna har vidgåtts men ansvar för brott bestridits på grund av bristande uppsåt då han intagit vissa tabletter/medicin som han erhållit genom recept från läkare i Thailand samt inte vetat om att dessa innehöll amfetamin. Vårdslöshet i trafik: Har förnekats då han inte framfört bilen så fort som påstås eller vållat kollisionen och därmed inte i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som betingats av omständigheterna. Obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott: Har förnekats då han sagt vem han var till en person på platsen. I vart fall har ansvar för brott bestridits då han lämnade platsen i chock. Vållande till kroppsskada, grovt brott: Har förnekats då han inte vållat kollisionen på grund av att han inte kört i påstådd hastighet samt att målsäganden hade väjningsplikt. Ytterligare bevisning Åklagaren har också som skriftlig bevisning åberopat informationsblad samt uppgifter som lämnats vid förhör under förundersökningen (aktbil 53 samt sid 27, 32, 38 och 40 i aktbil 2). På Willys begäran har sakkunnig-förhör hållits med Peter Axelsson, polisinspektör, och Ulf Tolérus, civilingenjör m m. Willy har som skriftlig bevisning åberopat

6 6 DOM B B fotografier, läkarintyg samt uppgifter som lämnats vid förhör under förundersökningen (aktbil 73 och sid 79 i aktbil 2, aktbil 50, samt sid 40 i aktbil 2). Följande är till en början utrett Willy körde aktuell dag en Porsche på länsväg 549, Partillevägen, i riktning från Landvetter mot Partille. I bilen befann sig också Willys bekant Tommy Skyman. Strax före Willy skulle passera en mindre utfartsväg från Slamby Gård där man bedriver Ponnylyckans Ridskola, körde Monica Johnsson (Monica) i en Ford ut på Partillevägen från utfartsvägen, i riktning mot Partille, varvid en kollison skedde mellan dessa bilar. I Monicas bil befann sig också Monicas dotter Sophia, då knappt 10 år gammal. Efter Monicas bil på utfartsvägen, i väntan på att köra ut på Partillevägen, befann sig Mikael Steussloff i sin bil. Precis innan det att Monica körde ut på Partillevägen körde Håkan Eriksson från utfartsvägen ut på Partillevägen i riktning mot Landvetter, varvid han mötte Willys bil. Vid kollisonen tillfogades Monica de skador som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen. Willy, Tommy Skyman och Sophia tillfogades också vissa skador men ingen av allvarlig art. Willy lämnade platsen direkt efter kollisionen. Tommy Skyman uppgav för polisen att det var Willy som kört Porschen. Willy påträffades, genom spårning med polishund, ca en och en halv timme efter kollisionen i en bostad i närheten av den plats där kollisionen skett. Genom provtagning framkom att Willy hade intagit bl a amfetamin. Högsta tillåtna hastighet på den aktuella sträckan av Partillevägen är 70 km/tim. Det föreligger väjningsplikt för de fordon som kör ut från utfartsvägen gentemot de fordon som kör på Partillevägen. Det är tämligen skymd sikt åt båda riktningarna på Partillevägen när man ska köra ut från utfartsvägen varför det finns en vägspegel uppsatt mittemot utfartsvägen. Tingsrätten antecknar följande från förhören Willy: Han hade under sträckan före den plats där utfartsvägen är belägen, gasat på - det är roligt att köra sportbil då han plötsligt upptäckte att det, mellan 3-30

7 7 DOM B B meter framför, var en bil som höll på att svänga ut på Partillevägen från utfartsvägen. Han hann bara tänka att nu smäller det. Han tittade inte på hastighetsmätaren men uppskattade, då han är en van bilförare, att han körde mellan km/tim. Han är väl bekant med den aktuella vägsträckan och känner till utfartsvägen. Han anser inte att det var han som vållade kollisionen. Efter kollisionen, som var kraftig, frågade han Tommy Skyman om denne var skadad varvid Tommy Skyman sade att han var OK. Han förstod att personerna i den andra bilen var skadade men på grund av att han inte klarar av blod och skador blev han chockad och lämnade därför platsen. Innan han gick sade han till en man i årsåldern att han heter Willy och att han skulle gå till Ponnylyckan i närheten. Det var ingen hemma där varför han gick till bostaden. Då han var chockad intog han diverse tabletter, bl a tabletter mot depression som han erhållit genom recept från en läkare i Thailand. Han vet inte vad dessa tabletter innehåller. I Thailand får man ibland andra tabletter än de som angetts i receptet. Monica: Hon hade hämtat sin dotter på ridskolan och skulle köra hem. Hon har hämtat dottern från ridskolan i 5-6 år och är väl bekant med utfartsvägen och Partillevägen. Hon kröp fram med bilen mot Partillevägen då sikten är skymd från utfartsvägen. Hon tittade även i vägspegeln. Hon skulle köra åt höger på Partillevägen d v s i riktning mot Partille. Hon såg att det var helt fri sikt, hon såg ingen bil i någon riktning, varefter hon långsamt började köra åt höger ut på Partillevägen varvid hon i ögonvrån såg en bil komma mot henne i mycket hög hastighet från Landvetterhållet. Hon kände skräck och att hon inte kunde komma undan. Därefter blev det svart. Hon har fortfarande fysiska men efter kollisionen. Sophia var vid medvetande under kollisionen och hälsade på henne på sjukhuset då det var ovisst om hon skulle överleva. Sophia fick kuratorhjälp på sjukhuset. Tommy Skyman: Willy och han skulle ta en tur i Porschen, det är kul att åka sportbil. Han såg inte på hastighetsmätaren innan kollisionen men tror att Willy

8 8 DOM B B körde km/tim. Att han i polisförhör samma kväll angående hastigheten sagt att det gick undan och att Willy drog på kraftigt är inget han minns nu. Håkan Eriksson: Han är välbekant med aktuella vägar och har kört där mycket. Han hade kört drygt 100 meter på Partillevägen när han mötte Porschen. Han har aldrig sett någon bil köra så fort på aktuell sträcka som Porschen. Han uppskattar Porschens hastighet till mer än 150 km/tim. Han observerade Porschen när den körde under ca 150 meter. Han själv körde i km/tim när han mötte Porschen. Mikael Steussloff: Monica stannade och tittade på Partillevägen och körde därefter sakta ut en liten bit på Partillevägen varefter kollisionen skedde. Det smällde direkt. Han såg Porschen först i kollisionsögonblicket. Tingsrätten gör härefter följande bedömning Rattfylleri Willy påträffades av polis först en och en halv timme efter händelsen. Hans uppgifter att han intagit bl a tabletter efter körningen är därför inte osannolika och inte heller motbevisade. Åtalet för rattfylleri (drograttfylleri) ska därför lämnas utan bifall. Narkotikabrott, ringa brott Det är bevisat att Willy intagit amfetamin som är narkotika. Frågan är om han haft uppsåt till detta. Av Willys uppgifter har framgått att det kan ha varit tabletterna från Thailand som innehållit amfetamin. Av Willys uppgifter framgår vidare att han haft insikt i att det fanns en avsevärd risk för att han fått andra tabletter än de som angavs i receptet och att han trots denna insikt ätit tabletterna utan att veta dess innehåll. Vid angivna förhållanden anser tingsrätten att Willy begått gärningen med så kallat likgiltighetsuppsåt. Gärningen i denna del är därmed bevisad och ska bedömas som narkotikabrott, ringa brott, som åklagaren gjort.

9 9 DOM B B Obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott När en vägtrafikant haft del i uppkomsten av en trafikolycka oavsett om man varit vållande eller inte är trafikanten skyldig att uppge namn eller upplysningar eller medverka till åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda. Om trafikanten inte gör detta kan han dömas för obehörigt avvikande från trafikolycksplats. Det är bevisat att Willy, som var medveten om att det skett en allvarlig trafikolycka, direkt lämnat platsen utan att ta kontakt med fordonsägaren eller i övrigt vidta de åtgärder vartill olyckan skäligen bort föranleda. Om Willy gjort som han själv uppgett, att lämna uppgifter om sitt förnamn till en främmande person, är detta inte tillräckligt i den uppkomna situationen. Invändningen om att Willy inte klarar blod och skador samt blev chockad är inte något som vid dessa förhållanden fritar honom från ansvar för brott. Gärningen är därmed även i denna del bevisad och ska bedömas som åklagaren gjort. Vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott Fråga återstår om det är bevisat att Willy framfört bilen i en hastighet om ca km/tim samt varit vållande till kollisionen och därigenom orsakat Monicas skador. Av Monicas uppgifter framgår att hon tittat och inte sett någon bil varefter hon sakta börjat köra ut på Partillevägen. Dessa uppgifter stöds av Mikael Steussloffs uppgifter. Tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta Monicas och Mikael Steussloffs uppgifter varigenom är visat att Monica har iakttagit väjningsplikten och inte agerat vårdslöst eller på annat sätt förfarit så att hon varit vållande till kollisionen. Vad gäller iakttagelser av Willys hastighet består utredningen av uppskattningar av vissa inblandade personer. Redan av Willys egna uppgifter framgår att han kan ha överträtt den högsta tillåtna hastigheten. Genom Peter

10 10 DOM B B Axelssons och Ulf Tolérus uppgifter, som tingsrätten inte heller ifrågasätter, har framgått att det är mycket svårt att uppskatta ett fordons hastighet genom att enbart titta på fordonet och att man vid en sådan uppskattning omedvetet kan påverkas av ljud eller fordonets slag, t ex om det är en sportbil. Tingsrätten har därför att bedöma de angivna uppskattningarna av Willys hastighet med viss försiktighet. Detta gäller även Willys egen uppskattning av den hastighet han körde i. Monica har uppgett att Willy körde med mycket hög hastighet. Genom Håkan Erikssons uppgifter, som tingsrätten anser tillförlitliga då Håkan Eriksson- som är väl bekant med aktuella vägar - sett Porschen köra mot utfartsvägen, är utrett att Willy i vart fall väsentligt översteg tillåten hastighet. Även Tommy Skymans uppgifter vid huvudförhandlingen och i förhör under förundersökningen, som tingsrätten inte heller ifrågasätter, talar starkt för att Willy översträdde hastighetsbegränsningen. Med hänsyn till detta och att det av Monicas uppgifter om att hon inte såg någon bil, framgår att Porschen måste ha framförts avsevärt över den tillåtna hastigheten. Tingsrätten finner sammantaget att det är bevisat att Willy framfört Porschen i en hastighet som väsentligt översteg den högsta tillåtna på aktuell sträcka med utfart från en mindre väg. Genom detta framförande av Porschen har Willy i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som betingats av omständigheterna. Med hänsyn härtill och till att det av utredningen också har framkommit att det inte finns anledning att antaga att något tekniskt fel eller brister på Porschen bidragit till eller förorsakat kollisionen, är också bevisat att Willy varit vållande till kollisionen och därigenom orsakat Monicas skador. Gärningen i denna del är alltså bevisad och ska bedömas som vårdslöshet i trafik. Gärningen ska också bedömas som vållande till kroppsskada, grovt brott, då körningen inneburit ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

11 11 DOM B B Åtalspunkten 1 i bilaga 4 (olovlig körning) Inställningen Willy har vidgått de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar för brott under påstående att han saknat uppsåt då han trodde att han hade körkort och därigenom var berättigad att köra bilen. Tingsrätten gör följande bedömning Genom utredningen är bevisat att Willy kört bilen vid tillfället och att han inte var berättigad att köra bil. Genom utredningen har framgått att Willy före händelsen delgetts information att hans körkort var omhändertaget och återkallat samt att beslutet gällde till den 11maj 2011 samt att ett nytt körkort måste utfärdas innan Willy får köra körkortspliktigt fordon igen. Vidare har framgått att Willy därefter, den 16 augusti 2011, ansökt om körkortstillstånd. Vid sådana förhållanden är det uppenbart att Willy kände till att han inte fick köra bil den 8 september 2011 varför tingsrätten lämnar Willys invändning om bristande uppsåt, utan avseende. Gärningen är därmed bevisad och ska bedömas som åklagaren gjort. PÅFÖLJDSFRÅGAN Willy förekommer tidigare under 15 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast i oktober 2010 för skadegörelse till dagsböter och i augusti 2007 för olovlig körning, grovt brott, och rattfylleri till dagsböter. Av yttrande från frivården framgår att Willy lever under ordnade sociala förhållanden men att han länge haft en alkoholproblematik och dömdes genom behandlingsplan 1998 till att genomgå en så kallad 12-stegsbehandling varefter han på egen hand kunnat avstå från alkohol under längre perioder men haft periodvisa återfall. Vidare framgår att Willy i samband med aktuell trafikolycka åter började missbruka på grund av en depression relaterad till olyckan samt att frivården anser

12 12 DOM B B att Willy har behov av övervakning och behandling enligt framtagen behandlingsplan för att minska risken för återfall i brott. Behandlingsplanen avser behandling på institution i 28 dagar och därefter deltagande i eftervård bestående huvudsakligen av gruppträffar en gång per vecka under övervakningsåret. Det framgår också att Willy bedömts lämplig att utföra samhällstjänst, något som Willy förklarat sig villig att utföra. Brotten vållande till kroppsskada, grovt brott, och obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott, är av avgörande betydelse i påföljdsfrågan. Willy har genom körningen tagit ett medvetet risktagande och därigenom vållat trafikolyckan samt orsakat Monica allvarliga skador. Willy har därefter också obehörigt avvikit. Tingsrätten bedömer att dessa brott, inklusive övrig brottslighet, har ett straffvärde om åtta månader fängelse. Vid denna bedömning har tingsrätten i mildrande riktning beaktat att gärningen, innefattande de två ovan nämnda brotten, skedde för närmare två år sedan. Det har framgått att Willy i och för sig har behov av att genomgå den för honom upprättade behandlingsplanen. Willy har dock vid huvudförhandlingen uppgett att han sedan januari 2011 har varit helnykter samt på fråga om han anser sig vara i behov av den föreslagna behandlingen, svarat att han hellre tar fotboja. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den allvarliga arten av vållande till kroppsskada, grovt brott, och obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott, till att den föreslagna behandlingen inte motsvarar ett fängelsestraff om åtta månader och till att Willy synes sakna tillräcklig motivation för att genomgå behandlingsplanen, anser tingsrätten att särskilda skäl saknas för att bestämma påföljden till skyddstillsyn med behandlingsplan. Påföljden ska därmed bestämmas till fängelse.

13 13 DOM B B SKADESTÅNDSFRÅGAN Inställningen Willy har bestritt yrkandena med hänvisning till inställningen i skuldfrågan. Han har dock, för fall av fällande dom i aktuell del, medgett skadeståndsskyldighet gentemot båda målsägandena. Han har vitsordat yrkat belopp för självriskkostnad som skäligt i och för sig men inte övriga belopp. Tingsrättens bedömning Mot bakgrund av Willys inställning och vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Willy skyldig att utge skadestånd till målsägandena. Vad gäller storleken på kränkningsersättning för Monica har tingsrätten att utgå från den kränkning av hennes personliga integritet som Willy orsakat genom gärningen. Det kan här konstateras att Monica orsakades allvarliga skador. Dock ska, enligt tingsrättens mening, hänsyn tas till att fråga inte var om en uppsåtlig gärning, om än att gärningen innebar ett medvetet risktagande som närmar sig en uppsåtlig gärning. Tingsrätten anser därför att ersättningen för kränkning skäligen bör stanna vid kr. Om beloppet för självriskkostnad råder inte tvist. Sophia Johnssons yrkande för sveda och värk genom psykiskt lidande är skäligt och ska bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 7 (Dv 400) Överklagande kan ske till Hovrätten för Västra Sverige men ges in till tingsrätten senast den 3 juli Caroline Björne

14 Bilaga 1 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 1

15 Bilaga 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 9

16 Bilaga 3 Avdelning 1 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 1

17

18

19 Bilaga 4 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 54

20

21 Bilaga 5 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 38

22

23 Bilaga 6 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 44

24

25 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 7 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

26 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

2013-01-14 meddelad i Skövde

2013-01-14 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars-Göran Wennerholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

2012-05-07 meddelad i Helsingborg

2012-05-07 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Göran Olsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad SOFIA Charlotta Kroon, 850902-1906 Bergsgård Spannarp 12 432 77

Läs mer