Värmdö en plats för möten mellan människor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö en plats för möten mellan människor"

Transkript

1 Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen och skärgården med allt vad det innebär i form av gröna skogar och blåa hav. Vi fortsätter våra satsningar på vård, skola, omsorg och miljö. Dessa satsningar har som mål att stärka resultaten inom skolan, höja kvaliteten inom omsorgen och främja miljön i Värmdö som kommun. Andra satsningar ska leda till en hållbar utveckling av samhället, där närdemokratin genom samråd med våra invånare ska vara en ledstjärna. Att leda ett samhällsbygge är en levande process. Barn och ungas uppväxtvillkor måste ses i ett bredare perspektiv i samhället. Integrationen ska förbättras, allt från barn med funktionsnedsättning i förskola och skola till den asylsökande eller det ensamkommande flyktingbarnet. Vi ska ha en väl fungerande barnomsorg och Värmdö kommun ska vara en av länets bästa skolkommuner. Alla ska känna sig trygga i Värmdö. Valfrihet och hänsyn till individuella behov ska prägla omsorgen och samhällsplaneringen. Fler trygghetsboenden, servicelägenheter, lägenheter och mötesplatser kommer att skapas. Monica Pettersson Foto: Bosse Lind I Gustavsbergs hamn har byggandet nu kommit igång rejält och utvecklas så småningom till en levande hamn. I de fastigheter vi förvärvade 2011 kommer nu ett kultur- och upplevelsecenter att utvecklas utifrån den arkitekttävling som hållits. Allians för Värmdö satsar på barn och ungdom, miljön och näringslivet. Vi fullföljer det redan påbörjade arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling av vår fina kommun. Kommunen ska utvecklas genomtänkt och långsiktigt mot Vision Välkomna till ett innehållsrikt och nytt 2015 och till Stockholms stoltaste skärgård Värmdö! Monica Pettersson (M) Kommunstyrelsens ordförande Innehåll Information till alla hushåll 2 Kalendarium januari december 3 14 Bra att veta för dig som Värmdöbo! 15 Skola, omsorg och social service 16 Nya boendemiljöer växer fram i Värmdö 17 Aktivt kulturliv för alla 18 Upplev Värmdös vackra natur! 19 Hämtning av hushållsavfall och matavfall 20 Sophämtning på öar (utan fast landförbindelse) 21 Här återvinner du ditt avfall 22 Öppettider ÅVC och grovsopschema 23 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 24 Information om slamtömning 25 Kommunalt vatten och avlopp Hållbar konsumtion och kontaktuppgifter baksidan Produktionsfakta Projektledare: Kajsa Bergqvist och Moa Melinder, Värmdö kommun Foton: Vinnare i Värmdö kommuns fototävling omslagsbilden visar Grönö fyr av fotograf Katerina Kotherova Illustrationer: Kerstin Holmstedt, Teckla illustration och grafisk form Formgivning: Maria Bäckström Form Tryck: Elanders Sverige AB (miljöcertifierat tryckeri)

2 Bra att veta för dig som Värmdöbo! ALLMÄNT Visit Värmdö Genom Visit Värmdö hittar du spännande resmål, aktiviteter och evenemang året runt. Här finns även tips om restauranger, kulturutbud, sport och fritidsaktiviteter för hela Värmdö kommun. Visit Värmdös verksamhet och idé bygger på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Mer information hittar du på visitvarmdo.se. När julgranen ska ut Lämna den till någon av våra återvinningscentraler, släng den i träcontainern. De insamlade granarna flisas och används som bränsle i Högdalenverket i Stockholm där fjärrvärme och el produceras. Snöröjning Kommunen plogar alla kommunala vägar, cykelvägar, skolgårdar, daghem och äldreboenden under perioden mitten av oktober till mitten av april. Vissa ytor handskottas. Halkbekämpning med salt utförs på kommunens större kollektivtrafikvägar. Under vintern kan fordon och maskiner kallas ut inom en timme. Viktiga vägar prioriteras, men alla vägar snöröjs efterhand. I Värmdö ägs många vägar av en samfällighet. Det är respektive samfällighet som ansvarar för snöröjningen av dessa vägar. Flyttanmälan vatten/avlopp och renhållning För att debitering av kommunens VA- och renhållningsavgift ska bli korrekt behöver kundservice få veta när det sker ägarbyten inom kommunen. Kundservice behöver uppgift om den nya ägarens namn och fasta bostadsadress. Nuvarande ägare är betalningsskyldig fram till ägarbytet. Beviljade dispenser upphör att gälla. Anmälningsblankett finns på varmdo.se. Biltvätt Det är i Värmdö kommun förbjudet att tvätta sin bil på hårdgjorda ytor inom områden med detaljplan eller samlad bebyggelse. Det är även förbjudet att avleda tvättvatten från biltvätt till sjöar och vattendrag utan föregående rening. Bilar bör tvättas i tvätthallar med godkänd reningsanläggning. Skrotbilar Skrotbilar är en fara för miljön och klassas som farligt avfall. Om du ser ett övergivet fordon kan du anmäla det till kommunen på Eldning av trädgårdsavfall I Värmdö kommun får du som bor inom ett planlagt område eller ett område med samlad bebyggelse elda trädgårdsavfall (kvistar och grenar) under veckorna och Var noga med att avfallet är torrt. Löv, gräs och mossa får inte eldas. Fuktiga kvistar bör inte heller eldas. Mer information om eldning finns på varmdo.se. Aktuell brandriskprognos får du på Storstockholms brandförsvars telefonsvarare Grilla utomhus Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Ha alltid en hink med vatten till hands när du grillar både i naturen och hemma i trädgården. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar. Spara på dricksvattnet sommartid Om sommaren är varm och torr med lite nederbörd kan det finnas risk för att enskilda brunnar får brist på grundvatten eller sinar. Det är därför mycket viktigt att man som privatperson hushåller med sitt grundvatten (både om man har borrad eller grävd brunn). Det är ytterst olämpligt att använda grundvatten till att tvätta bilen, vattna gräsmattan, fylla poolen med mera. Observera att det enligt Värmdö kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö är förbjudet att installera avsaltningsanläggning på enskilda brunnar. Infartsparkeringar i Värmdö För dig som vill bidra till en bättre miljö i vardagen är ett tips att åka kollektivt och lämna bilen eller cykeln på kommunens infartsparkeringar. Kommunen arbetar kontinuerligt med att få till fler p-platser. Förteckning över kommunens infartsparkeringar finns på varmdo.se/infartsparkeringar. 15

3 ALLMÄNT Skola, omsorg och social service Öppen förskola Öppna förskolan är en kommunal kostnadsfri verksamhet där barn och vuxna möts. På öppna förskolan erbjuds allt från sång, lek och pyssel till studiebesök och erfarenhetsutbyte. Personalen har pedagogisk utbildning. Till den öppna verksamheten är föräldrar/andra vuxna med barn i förskoleåldern (0 6 år) välkomna. Till babygruppen är föräldrar med barn i åldern 0 1 år välkomna. Ansöka om plats i barnomsorgen Från att ditt barn är tre månader kan du ansöka om barnomsorgsplats. Detta gör du enklast via Självservice på kommunens webbplats varmdo.se. De här tjänsterna kan du hantera via vår e-tjänst: - Val eller omplacering av barnomsorgsplats - Registrera inkomstuppgifter - Erbjudande om barnomsorgsplats - Uppsägning av barnomsorgsplats Grundskola och gymnasieskola I Värmdö kommun finns tio kommunala och fyra fristående grundskolor. Alla barn som är folkbokförda i Värmdö kommun får automatiskt plats i en närliggande skola. Du som har barn i åldern 6 15 år har även möjlighet att välja vilken grundskola barnet ska gå i. I Värmdö finns tre gymnasieskolor. Två kommunala, Gustavsbergs gymnasium (G2) och Värmdö gymnasium, samt en fristående, Värmdö tekniska gymnasium. Skolterminer i Värmdö 2015 Vårterminen 2015: 7 jan 10 jun Sportlov 2015: 23 feb 27 feb (v 9) Påsklov 2015: 7 apr 10 apr (v 16) Höstterminen 2015: 19 aug 18 dec Höstlov 2015: 29 okt 30 okt (v 44) Vårterminen 2016: 7 jan 9 juni Sportlov 2016: 29 feb 24 mars (v 9) Påsklov 2016: 29 mars 1 april (v 13) Jämför förskolor I jämförelsetjänsten på kommunens webbplats varmdo.se kan du bland annat jämföra kvaliteten på kommunala och fristående förskolor och skolor. Du kan antingen jämföra verksamheter eller titta på en enskild verksamhets resultat. Jämförelsen bygger delvis på enkäter, delvis på annan verksamhetsstatistik. Vårdnadsbidrag I Värmdö kommun kan vårdnadshavare ansöka om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är avsett för barn som fyllt ett men inte tre år. Barnet får inte vara inskrivet i offentlig förskoleverksamhet men kan stå i kö för barnomsorg. Barnet ska vara folkbokfört i kommunen. Föräldrapenning med anledning av barnets födelse ska redan ha tagits ut med motsvarande 250 hela dagar. Hemtjänst När du får svårt att klara dig själv och behöver hjälp i hemmet kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt ifrån städning, tvätt, inköp och matlådor till hjälp med trygghetslarm och omvårdnad hela dygnet. Kontakta biståndsenheten för äldre eller biståndsenheten för funktionshinder (under 65 år) genom kommunens kontaktcenter När du fått hemtjänsten beviljad kan du välja mellan flera olika kommunala och privata hemtjänstutförare. Särskilt boende I kommunen finns olika former av anpassat boende för äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver extra stöd. För att du ska beviljas särskilt boende krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ditt hem. Du ansöker hos socialkontoret eller biståndsenheten för äldre. Du når enheterna via kommunens kontaktcenter Funktionsnedsättning och beroende Om du har problem med beroende, allvarlig psykisk ohälsa eller har en funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta enheten för funktionshinder och beroende för att få stöd och hjälp. Du når enheten via kommunens kontaktcenter Fixartjänst Alla i Värmdö som är 67 år eller äldre kan utan kostnad få hjälp med riskfyllda sysslor i hemmet. Du kan få hjälp att sätta upp gardiner, tavlor, byta lampor, byta säkringar samt fästa lösa sladdar och liknande. För att få fixarhjälp ring mellan kl. 09:30 och 14:00, eller mejla Socialjour Från och med den 1 oktober 2014 ingår Värmdös socialjour i Socialjour Sydost, en gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs tillsammans med kommunerna Nacka och Tyresö. Numren är detsamma som förut: dagtid ringer du kommunens kontaktcenter Har du ett akut ärende efter kontorstid ringer du En annan nyhet är webbtjänsten Fråga Soc, där du anonymt kan ställa frågor kring till exempel försörjningsstöd, missbruk, relationer och barn. Budget och skuldrådgivning Hos budget- och skuldrådgivningen kan du få råd och stöd i hushållsekonomiska frågor. Du kan få hjälp att upprätta hushållsbudget, få stöd till förändring av konsumtionsmönster och hjälp att ta kontakt med fordringsägare och myndigheter. Servicen är kostnadsfri, vänder sig till alla kommuninvånare och sker under tystnadsplikt. 16

4 Nya boendemiljöer växer fram i Värmdö ALLMÄNT Gustavsbergsprojektet Arbetet att göra Gustavsberg till en kulturell och hållbar tätort med unik boendemiljö fortsätter. Efterfrågan på att bo i Gustavsberg är stor, närheten till både skärgård och storstad drar. I detta nu växer helt nya bostadsområden och mötesplatser fram för att fler ska få chansen att bo och leva här. För att Gustavsberg ska sjuda av liv och rörelse förtätas nu samhället med 2300 nya bostäder, parker och promenadstråk. Med mindre än 30 minuter på bussen till Stockholms centrum kan Gustavsberg erbjuda ett skärgårdsnära boende med hela huvudstadens service inpå knuten. Centrum Gustavsbergs centrum kommer även i fortsättningen att var en knutpunkt för bussar och erbjuda service för de boende i närheten. Bussterminalen rustas upp, nya torgytor och en stor cykelparkering anläggs. Nya bostäder: Cirka 240 lägenheter. Dessutom planeras för ett särskilt boende, ett gruppboende eller en förskola. Porslinskvarteren Hamnen och fabriksområdet ska bli ett centrum för aktiviteter och upplevelser med fokus på konst, design och hållbar utveckling. Kommunen planerar för ett nytt kulturhus i Porslinsfabriken och utbyggnaden av Porslinskvarteren är i full gång. Nya bostäder: Cirka 1 400, främst lägenheter byggs men även radhus. Park: Ett nytt parkstråk kommer löpa genom området som binder samman de norra och södra delarna och där det finns gott om platser att leka och att umgås. Idrottsparken Nya anläggningar: Aktivitetspark, förbättrade gångstråk och parkeringsmöjligheter. Park: Här skapas en aktivitetspark med bland annat äventyrslek, naturbad, utomhusgym och ytor för spontanidrott. Kvarnbergsterrassen och stadsparken Nya bostäder: Cirka 180 lägenheter på Kvarnbergets norra sluttning. Park: Parken kring kyrkan ska bli ett trevligt promenadstråk mellan centrum och fabriksområdet genom mötesplatser, dammar och ny bebyggelse. Mariaterassen Nya bostäder: Cirka 120 lägenheter varav hälften seniorboende. Vattentornsberget Nya bostäder: Cirka 370 i punkthus och lamellhus, placerade som stad i park, samt ett särskilt boende för äldre. Strandvik Nya bostäder: Seniorboende med 60 lägenheter i en vacker parkmiljö. Snabbfakta Hela projektet omfattar Vattentornsberget, centrum med idrottsanläggningarna ner mot Ösbyträsk, Kvarnberget, grönområdet mellan centrum och Farstaviken, fabriksområdet och Strandvik. Nya bostäder: Totalt cirka 2 300, främst i flerbostadshus. Antal nya invånare: Omkring Färdigt: Hela området cirka år För mer information Besök varmdo.se/gustavsberg. Det finns även en utställning om planerna för Gustavsberg i Runda huset på Bagarvägen 2 i Gustavsberg (Biblioteket, plan 4). Fritidshusområden i förändring I kommunen pågår ett omfattande arbete med att detaljplanelägga samt bygga ut kommunalt vatten och avlopp i många fritidshusområden. Syftet är att ge möjlighet till byggrätter som motsvarar dagens krav för en permanent bostad. Mer information om planering och utbyggnad finns i dessa broschyrer som du kan ladda ner på varmdo.se/planarbete. Prioriterade förändringsområden enligt Översiktsplan Utveckling fram till 2015 Mörtnäs och Korpholmen Kolvik Torsby Brunn och Lövhamra Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma Norra Kopparmora Näveräng Torshäll Ingaröstrand Utveckling fram till 2030 Enkärret och Återvall Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö Evlinge Saltarö och Skärmarö Älvsala, Fagerdala och Bullandö Stora Barnvik, Barnviksnäs och Tranarö Skälsmaraområdet Norra Lagnö 17

5 ALLMÄNT Aktivt kulturliv för alla Bibliotek I kommunen finns fyra bibliotek och en bokbuss. Huvudbiblioteket ligger i Gustavsberg och filialerna i Djurö, Hemmesta och Brunn. Biblioteken erbjuder även datorer, studierum, e-böcker, film, musik, läsecirkel, författarbesök, släktforskning och tidskrifter. På Runmarö, Möja, Nämdö, Sandhamn och Svartsö finns även mindre bibliotek/mötesplatser. Mer information finns på varmdo.se. E-tjänsten Boka lokal Genom denna e-tjänst kan föreningar och allmänhet boka lokaler för olika tillfällen och ändamål. Bokningar görs via webbsidan boka.varmdo.se. Gustavsbergs porslinsmuseum Gustavsbergs porslinsmuseum är en keramisk skattkammare, med omfattande samlingar från Gustavsbergs porslinsfabriks 170-åriga verksamhet. Museet har också temporära utställningar där olika aspekter av porslin och keramik presenteras. Porslinsmuseet ligger i det charmiga gamla fabriksområdet i Gustavsbergs hamn. Museet tar även emot gruppbokningar. För information om öppettider och bokningar ring eller besök Kulturskola och kulturverksamheter Den kommunala kulturskolan Värmdö kulturskola erbjuder undervisning i allt från musik och orkestrar, sång, dans, drama och bild- och form. Se varmdo.se för mer info. Kommunen har flera föreningar som erbjuder kulturverksamheter för barn och unga. De två största är Gustavsbergbaletten och Värmdö scenskola som har ett brett utbud av kurser i bland annat musik, dans, teater och cirkus. Nystartade Ö-teatern på Djurö och Next Step Studios i Gustavsberg har också kulturkurser för barn och unga. Fritid för alla Aktiviteter som funkar för dig som behöver extra stöd hittar du på fritidsnatet.se eller i foldern Fritid för alla som du kan hämta på biblioteket eller i kommunhusets entré. Fritidsgårdar och ungkulturhus Alla ungdomar mellan 13 och 17 år (från och med årskurs 7) är välkomna till fritidsgårdarna i Värmdö: Brunnen på Ingarö, Fyrhuset i Stavsnäs, Tomtebo i Hemmesta och Träffpunkt 222:an i Gustavsberg. För mer info ladda ner våra gratis-appar Tomtebo, 222an, Brunnen, eller bli vän på Facebook crew tomtebo, Fritidsgården Brunnen, Träffpunkt 222:an. På Instagram heter vi brunneningaro, tomtebopersonal och traffpunkt222an. Du som är mellan 13 och 25 år kan komma till ungkulturhuset Gurraberg. Här erbjuds kurser, workshops och andra arrangemang. Du kan också använda danslokal, replokal, bio, musikstudio, ateljé och mycket mer. Läs mer om öppettider och aktiviteter på varmdo.se under Ung i Värmdö eller på gurraberg.com. Gustavsbergsbadet Ett besök på Gustavsbergsbadet är en helhetsupplevelse. I entrépriset ingår förutom motionssim och äventyrsbad även gym och gruppträning. Dessutom erbjuds bland annat simskola, fysisk aktivitet på recept, relax, konferens och café. För mer information se gustavsbergsbadet.se. 18

6 Upplev Värmdös vackra natur! ALLMÄNT Upptäck Hemmesta sjöäng Våtmarken Hemmesta sjöäng är numera en välkänd plats som ett fint rekreationsområde och för fågelskådning. Gädda, abborre och mört har haft en framgångsrik lek i våtmarken och de fågelarter som häckade under 2014 var tofsvipa, enkelbeckasin, svarthakedopping, rörhöna, sothöna och knipa. Sjöängsrundan är en 2,5 km lång promenadslinga som går runt våtmarken, delvis i skogen på skogsstigar och delvis på en gång- och cykelväg. Våtmarken är mycket lättillgänglig då den ligger på gångavstånd från Hemmesta centrum, skolor och förskolor. De som har svårt att ta sig fram på skogsstigar kan lätt komma fram till fågeltornet på asfalterade och grusade gångbanor. Bussar stannar intill området som har tät trafik till Gustavsberg och Slussen. Tar du bilen till Hemmesta sjöäng så finns parkering vid Hemmesta vägskäl (infartsparkeringen). Håll utkik i vår om annonserad fågelskådning. Kontakta gärna Värmdö fågelklubb om du vill veta mer via mejl till Död ved lever! Skeviks naturreservat precis norr om Lugnet i Gustavsberg är väl värt ett besök. Där kan man se knotiga 300-åriga tallar med slät pansarbark, uppleva skogskänslan och njuta av medhavd picknick sittandes på en död trädstam. Stående och liggande träd som dött brukar kallas för död ved. Men det är egentligen missvisande med tanke på hur mycket liv det finns i döda träd. Det finns fler svampar och insekter än i levande träd. Genom att låta den döda veden ligga kvar i skogen ökar alltså den biologiska mångfalden. Ju större mångfald av växt- och djurarter som finns, desto bättre klarar naturen av påfrestningar och förändringar. Som exempel har en skog med många arter ett bättre försvar mot en invasion av skadeinsekter. Genom att det finns arter som konkurrerar med, och även äter, de skadliga insekterna om de blir för många, kan omfattningen av ett skadeangrepp begränsas. Ta med kikaren ut i naturen Våren är en härlig tid att vara ute i naturen. Fåglarna kommer i stora flockar och träd, buskar och örter börjar blomma. Om du är intresserad av att bege dig ut i naturen, och kanske använda din kikare, är några förslag på platser att besöka Hemmesta sjöäng, Siggesta, Vishamnsberget eller ett av Värmdös 44 naturreservat. Inom fågelskådarvärlden finns det något som heter Club300. Medlemmarna i klubben har sett 300 fågelarter runtomkring i Sverige. Den som inte vill resa land och rike runt kan alltid skåda fågel och räkna arter på sin egen tomt eller från balkongen. Hur många arter passerar hos dig under ett år? Om du ser 100 arter under ett år kanske det är dags att gå med i Klubb tomt 100! Spår och leder i Värmdö Värmdö kommuns vackra omgivningar inbjuder till motion, promenader och vandringar. Det finns kartor och information på varmdo.se. Sök efter Spår och leder. Motions- och skidspår Det finns belysta motionsspår vid Ekedalsspåret i Gustavsberg, Hemmestaspåret vid Värmdövallen och det nyanlagda Ingaröspåret i Brunn. Under vintersäsong anläggs skidspår, när det finns tillräckligt med snö, på flera motionsspår och golfbanor. Natur- och promenadspår För dig som vill ut i naturen finns flera naturspår. Den längsta är Värmdöleden som sträcker sig över stora delar av kommunen. Ett annat exempel är Björnöspåret på Ingarö som bjuder på vacker natur. I närheten av Gustavsberg ligger Kvarnsjön runt och Knuts Hav, samt Gula och röda spåret. Från Lillsveds folkhögskola på Värmdölandet utgår flera vandringsleder. Det finns även flera promenadspår för dig som vill gå i bebyggelse med relativt ordentliga stigar. Dessa promenadspår är Stavsnäs natur- och kulturspår, Ösbyrundan, Gottholma- och Tjustviksrundorna och Sjöhistoriska stigen på Djurö. På cykel Cykla runt Farstalandet eller fyll picknickkorgen och cykla till utsiktsplatser med fantastiska vyer över den vackra innerskärgården. Inom fem kilometer från Gustavsberg finns sex utsiktsberg, Kvarnberget, Blåsut Östra Ekedal, Fläskberget Beatelund, Fornborgsberget Lämshaga, Dansbaneberget Mörtnäs, Dansbaneberget Norra Lagnö. Mer information finns i cykelguiden på varmdo.se. 19

7 AVFALLSHANTERING Hämtning av hushållsavfall och matavfall Kommunen ansvarar för att ditt hushållsavfall och matavfall hämtas. På fastlandet är det RenoNorden AB som har entreprenaden. Även drift av återvinningscentralerna på Djurö, Brunn och Hemmesta ingår i uppdraget. Information om matavfall Lämna ditt matavfall till insamling Du som bor på fastlandet har möjlighet att ansluta dig till matavfallsinsamlingen. Införandet av matavfallsinsamling är ytterligare ett steg i Värmdö kommuns plan för hållbar utveckling. Ny matavfallstaxa Den fasta delen av renhållningstaxan sänks för de hushåll som väljer att sortera ut sitt matavfall. Utsorteringen av matavfallet är frivilligt. Vill du vara med kontaktar du kundservice. När du ansluter dig får du ett startpaket som innehåller ett brunt sopkärl, en mindre påshållare som ni har inomhus samt speciella papperspåsar. Allt insamlat matavfall rötas i en rötningsanläggning för att bli till biogas. Gasen i sin tur används som bränsle i bussar, bilar och sopbilar. TACK för att du är med och samlar in matavfallet, du gör en bra insats för miljön. Vad räknas som matavfall? Alla slags matrester, ben från kött och fiskrens, rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, krossade äggskal, hushållspapper, kaffefilter, ofärgade servetter och näsdukar. Tips & råd vid matavfallsinsamling Använd den ventilerade påshållaren som du får med startpaketet, den luftar påsen och minskar risken för att den går sönder. Använd bara den bruna papperspåsen som du får av Värmdö kommun. Andra påsar kan förstöra rötningsprocessen. Fyll påsen som mest till den streckade linjen på insidan och tillslut den väl innan den slängs i matavfallskärlet. Släng gärna hushållspapper och ofärgade servetter med matavfallet, det suger upp en del av fukten. Vintertid - lägg en ofärgad papperspåse (t.ex. en matavfallspåse) i kärlets botten för att motverka fastfrysning. Sommartid - ställ gärna matavfallskärlet på en skuggig plats. Visste du att Varje svensk ger upphov till närmare 100 kg matavfall varje år (ca 35 till 40 procent av innehållet i soppåsen). En biogasbil kan köra 2,5 kilometer på en påse rötat matavfall. På rötade bananskal kan du köra ca 10 mil med en biogasbil. Information om hämtning Hämtveckor fastland Bor du i villa eller radhus hämtas avfallet varannan vecka. Under sommarperioden vecka 25 till och med vecka 34 kan du få ditt avfall hämtat varje vecka. Bor du i hyreshus lämnar du ditt avfall på anvisad plats (soprum, sopnedkast eller i särskilda behållare). Tänk på detta vid hämtning På hämtdagen ska sopkärlet stå utställt för tömning klockan 06:00 22:00, sopbilen har inte fasta tider. Det är viktigt att tänka på att matavfallskärlet (det bruna kärlet) ska ställas fram med handtaget utåt (tvärtom jämfört med det gråa kärlet). Det är två olika hämtningsfordon som tömmer kärlen. Avfallet hämtas året runt, måndag till fredag, oavsett helgdagar. Så registreras din hämtning På Värmdö har vi tömningsregistrering vilket betyder att varje tömning registreras i en datafil som används som underlag vid fakturering. Om du är bra på att källsortera minskar avfallsmängden och du behöver inte ställa ut ditt/dina sopkärl för tömning lika ofta. Du får därmed en lägre sophämtningskostnad. Sophämtning vintertid Med is och snö på vägarna kan det vara svårt för sopbilarna att hämta avfallet. För dig som bor i områden med privata vägar är det vägföreningens uppgift att ploga och sanda så att renhållarna kan sköta sitt jobb utan problem. Kommer inte sopbilen fram hämtas avfallet vid nästa ordinarie hämttillfälle. Kontakta din vägförening i första hand om avfallet inte hämtats. Latrinhämtning fastland Under 2015 hämtas latrin följande veckor: 3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 41, 46 och 51. Du beställer latrinhämtning hos kundservice. Är du intresserad av att kompostera ditt latrin eller få tips om andra alternativ kontakta bygg- och miljökontoret via kommunens kontaktcenter

8 Sophämtning på öar (utan fast landförbindelse) Sophämtningen i skärgården är uppdelad i sju olika hämtområden som sköts av upphandlade entreprenörer. I uppdraget ingår att hämta hushållsavfall samt att sköta driften av återvinningscentralerna som finns på Möja, Svartsö och Runmarö. Företagskort för återvinningscentraler (ÅVC) För att underlätta för småföretagen i skärgården att bli av med sitt grovavfall finns ett särskilt företagskort för ÅVC. Det är ett kort som ger tillstånd att lämna grovavfall till kommunens ÅVC samt till grovsopfärjan. Kortet gäller årsvis. Beställning av kortet gör du hos kundservice. För aktuell taxa se varmdo.se. Vi tar inte emot byggavfall från företag. Sopmajor Som service för det rörliga friluftslivet finns det ett 40-tal sopmajor där du kan kasta ditt hushållsavfall. Sopmajorna är även utrustade med en toalettdel med torrdass eller tank. Entreprenörerna städar och tömmer sopmajorna enligt fastställt körschema. Övrig tid är det allas gemensamma ansvar att hålla snyggt i sopmajorna. Om sopsäckarna eller latrinburkarna behöver bytas vänligen kontakta kundservice. Sophämtning vid brygga Om du har hämtning av ditt hushållsavfall från sjösidan så ska inte vattendjupet understiga 1 meter och botten måste vara utfallande där du har din brygga. Du måste även se till att bryggan hålls i sådant skick att det är möjligt att angöra den vid hämtning. Uppsamlingsplats Om ni är fem eller fler fastighetsägare som går samman och bildar en gemensam plats för era säckställ blir avgiften lägre och ni får hämtning två gånger till under säsongen. För mer information om bildande av uppsamlingsplats kontakta kundservice. Sophämtning vid uppsamlingsplats sker under veckorna 16, 18, 20, 22, 24 36, 38, 40, 42 och 45 (21 ggr/år) Fastighetsnära hämtning Fastighetsägare som har enskild sophämtning nära sin fastighet, får hushållsavfallet hämtat under veckorna 18, 20, 22, 24 36, 38, 40 och 42 (19 ggr/år). Vintertid Under veckorna 46 15, som räknas som vinterhalvår, sker sophämtning vid tio tillfällen hos permanentboende på Svartsö, Runmarö, Södermöja, Eknö, Harö, Storö, Bockö, Nämdö, Munkholmen, Maderö, Gällnö, Lådna, Vårholma, Saxaröarna med flera omkringliggande öar. Våra entreprenörer hämtar även hushållsavfall från sopskjulen i Långvik Styrsvik, Södersunda, Söderby, Lerkila, Hagede brygga, Harö sopmaja, Sand, Bunkvik, Solviks bryggor, Lådna brygga, Norra Stavsudda och Söderby brygga. Från sopskjulen hämtas hushållsavfallet åtta gånger under vinterhalvåret, när det är framkomligt. Latrinhämtning Behöver du få ditt latrinkärl hämtat kontaktar du kundservice. Det är förbjudet att lämna latrin i hushållsavfallet. Vill du börja kompostera latrin eller få tips om andra alternativ kontakta bygg och miljö via kommunens kontaktcenter Ditt avfall är andra människors arbetsmiljö Att hämta hushållsavfall och latrin är ett tungt och smutsigt jobb. För att undvika arbetsskador på våra entreprenörer så får inte säckarna eller behållarna väga mer än 15 kg. Tänk på att avfall som kan orsaka skärskador t.ex. engångsgrillar, grillspett och glas måste förpackas väl. Inget glas i säcken! Lägg inget glas i sopsäcken utan lämna alla glasförpackningar i glasbehållarna på öarna. Speglar, fönsterglas och dricksglas lämnar du i containern för brännbart på återvinningscentralen. Här kan du lämna ditt glas Grinda Gränö Harö Krån Lådna Möja Nämdö Runmarö Övriga renhållningstjänster Sandhamn Svartsö Vårholma Ängsholmen Behöver du beställa extrahämtning av ditt hushållsavfall eller beställa grovsophämtning kan du göra det på service.varmdo.se eller genom att kontakta kundservice. AVFALLSHANTERING 21

9 AVFALLSHANTERING Här återvinner du ditt avfall Återvinningscentralerna, grovsopfärjan och miljöstationerna tar emot: Träavfall: t.ex. brädor, trämöbler, allt trä som inte är impregnerat eller målat. Metallskrot: t.ex. grindar, cyklar, stängsel, metallmöbler Wellpapp: all typ av kartong El-avfall: alla saker med sladd och batteri samt glödlampor och lysrör Här finns återvinningsstationer i Värmdö - för dina förpackningar Brännbart: sådant som inte går att återvinna, t.ex. möbler, madrasser, spegel-, fönster- och dricksglas. Farligt avfall: t.ex. batterier, färg- och lackrester, lösningsmedel, kyl- och frysmöbler. Fastland Bullandö marina Djurö, vid kustbevakningen Djurö, Björkås Ingarö, Pilhamn infartsparkering Mölnvik, Lidl Stavsnäs hamn Stavsnäs, ICA Glasförpackningar Grinda Gränö Harö Grisslingebadet Södra Kopparmora, bussvändplatsen Krån Miljöstationer för ditt farliga avfall Det farliga avfallet är det viktigaste att lämna in. Miljöstationer för farligt avfall finns på återvinningscentralerna i Brunn, Hemmesta och på Djurö samt på bensinstationen i Stavsnäs vinterhamn och OKQ8 Gustavsberg. Lämna överblivna läkemedel till Apoteket Apoteket samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett säkert sätt. Använd gärna Apotekets returpåse eller en annan genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet. Mer information finns på apoteket.se. Återvinning av däck Du kan lämna dina gamla däck till den gummiverkstad där du köper nya. För skötsel av återvinningen har däckbranschen bildat ett företag som heter Svensk Däckåtervinning AB, svdab.se. I samband med köp av ett nytt däck betalar du en separat återvinningsavgift som används för att finansiera återvinningsbolagets verksamhet. Gustavsberg, Coop Konsum, stora parkeringen Gustavsberg, Coop Charlottendal, Gustavsbergsvägen Gustavsberg, Farsta Slottsvik Gustavsberg, Hemköp Farstaviken Gustavsberg, Holmviksskogen Fyren Gustavsberg, Hästhagen, Gamle Svartens väg Gustavsberg, Munkmora, Skyttevägen Gustavsberg, Styrmannen, Björnskogsvägen Gustavsberg, Östra Ekedal Hemmesta centrum Hemmesta, vänster efter vägskälet Ingarö, Brunns centrum Ingarö, Långvik, Långviksvägen Endast tidningar Gustavsberg, Björnkärret, Hermelinv Gustavsberg, Hästhagsvägen Gustavsberg, Trallbanevägen/Hästhagsterassen Gustavsberg, Ösbydalen, Lövsångarvägen Gustavsberg, Ösbydalen, Ösby Torg Endast glasförpackningar Sollenkroka, parkeringen Skärgård Glasförpackningar och tidningar Möja återvinningscentral Runmarö återvinningscentral Lådnamacken Möja Berg Möja Kyrkviken Möja Långvik Möja Löka Nämdö, Rögrund Nämdö, Sand Nämdö, Solviks brygga Sandhamn, Uppsamlingsplatsen hamnen Svartsö återvinningscentral Vårholma Ängsholmen 22

10 Öppettider ÅVC och grovsopschema Öppettider på kommunens återvinningscentraler AVFALLSHANTERING Fastland Måndag torsdag Lördag Hemmesta 15:00 19:00 09:00 15:00 1/5 31/8 13:00 19:00 Brunn 15:00 19:00 09:00 15:00 1/5 31/8 13:00 19:00 Djurö Endast torsdagar 09:00 15:00 15:00 19:00 Skärgård Vecka 18 42: Vecka 18 42: Övriga året: Vecka 18 42: Jämn vecka torsdag Udda vecka lördag Första helgfria Lördag lördagen varje månad Runmarö & Möja 17:00 19:00 09:00 13:00 09:00 13:00 Svartsö 11:00 13:00 11:00 13:00 Grovsopkampanjen Grovsopfärjan är en service till permanent- och fritidsboende i skärgården. När du lämnar avfall till grovsopfärjan ska du själv vara på plats och lämna avfallet i avsedd behållare. Inget avfall får lämnas löst på bryggorna. Privatpersoner får lämna max 1m 3 byggavfall, vid större mängd måste du beställa en container. Endast företag och verksamheter med årskort för skärgårds-åvc har rätt att lämna avfall i samband med grovsopkampanjen. Grovsopschema 2015 Hämtställen Tid Datum Arbodaön 14:00 14:45 Lör 8/8 Aspön 10:00 13:00 Lör 13/6 Aspön 12:30 14:30 Lör 15/8 Bjurön 14:15 14:45 Lör 30/5 Bjurön 13:45 14:15 Sön 16/8 Bjurön södra sidan 15:00 16:00 Lör 30/5 Bjurön södra sidan 14:30 15:30 Sön 16/8 Bunkvik 10:00 12:00 Sön 7/6 Bunkvik 12:30 14:30 Sön 9/8 Dragedet Möja 12:30 13:30 Sön 26/7 Granholmen 12:30 13:30 Sön 24/5 Gällnö (Gällnönäs) 10:00 12:00 Lör 23/5 Gällnö (Gällnönäs) 10:00 12:00 Lör 1/8 Gällnö (Söderby) 12:30 13:30 Lör 23/5 Gällnö (Söderby) 12:30 13:30 Lör 1/8 Hämtställen Tid Datum Hagede brygga 10:00 12:00 Lör 18/7 Halleberg 12:00 12:45 Sön 31/5 Harö brygga 12:30 14:30 Lör 18/7 Hasselkobbens brygga 15:00 16:00 Lör 18/7 Hasselö brygga 13:30 14:30 Sön 19/7 Hjälmö 12:30 14:30 Sön 17/5 Idholmen 12:15 13:00 Sön 19/7 Isskärs brygga 11:00 11:45 Sön 31/5 Karklö 14:00 15:00 Lör 25/7 Lilla Betsö 10:00 10:45 Sön 31/5 Lilla Saxaren 11:30 12:00 Lör 30/5 Lilla Saxaren 11:30 12:00 Sön 16/8 Lådna 10:00 12:00 Sön 17/5 Lådna 10:00 12:00 Lör 25/7 Norra Stavsudda 12:00 13:30 Lör 16/5 Norra Stavsudda 12:00 13:30 Lör 8/8 Puttisholmen 15:00 16:00 Sön 17/5 Sand 12:30 13:30 Sön 7/6 Sand 10:00 12:00 Sön 9/8 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 11/4 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 2/5 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 6/6 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 11/7 Sandhamn 11:00 15:00 Sön 2/8 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 5/9 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 7/11 Sippsö 15:30 16:00 Sön 31/5 Hämtställen Tid Datum Västra Skarprunmarn 10:00 11:00 Sön 19/7 (Waxholmsbryggan) Sollenkroka Ö 14:00 15:00 Lör 23/5 Sollenkroka Ö 15:00 16:30 Lör 8/8 Stora Saxaren 10:30 11:15 Lör 30/5 Stora Saxaren 10:45 11:15 Sön 16/8 Stora Strängarna 10:00 10:15 Lör 30/5 Stora Strängarna Sön 16/8 Stor-Krån 12:15 13:15 Lör 30/5 Stor-Krån 13:00 13:30 Sön 16/8 Sunnansund 11:30 12:15 Sön 14/6 Södermöja 10:00 12:00 Sön 24/5 Södermöja 10:00 12:00 Sön 26/7 Södra Mörtö 12:30 13:30 Sön 14/6 Södra Stavsudda 10:00 11:30 Lör 16/5 Södra Stavsudda 10:00 11:30 Lör 8/8 Tjusviks brygga 15:30 16:30 Lör 13/6 Träskö kvarn (vid Lådna) 12:15 13:30 Lör 25/7 Uvön (Waxholmsbryggan) 10:00 11:00 Sön 14/6 Viggsö 15:30 16:00 Lör 25/7 Vårholma 13:30 14:30 Sön 31/5 Vårlunda 14:45 15:15 Sön 31/5 Östanvik 14:00 15:00 Lör 13/6 Östanvik 10:00 12:00 Lör 15/8 Östra Skarprunmarn 11:15 12:00 Sön 19/7 (Mjölkkilens ångbåtsbrygga) 23

11 AVFALLSHANTERING Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Plastkretsen, Returwell, Svensk kartongåtervinning, Metallkretsen i samarbete med Svensk Glasåtervinning har fått i uppdrag av FTI att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Sortera och lämna till återvinning: Färgade och ofärgade glasförpackningar: flaskor och burkar som är ofärgade endast tomma glasförpackningar tag av lock och kapsyler Sortera inte som glasförpackning: glödlampor lämnas som el-avfall porslin, keramik, dricksglas, fönster- och spegelglas och andra produkter som inte är förpackningar, de läggs i hushållsavfallet eller lämnas som grovavfall på ÅVC 33 cl och 50 cl dryckesflaskor lämnas mot pant i butik Tidningar och trycksaker: tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer lämnas i behållare för tidningar och returpapper ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren Sortera inte som tidning: kuvert, post-it-lappar och vykort läggs i hushållsavfallet omslags-, present- och julklappspapper lämnas som pappersförpackningar Pappersförpackningar: mjölk- och juiceförpackningar, cornflakespaket, äggkartonger, mjölpåsar, papperskassar, wellpapp m.m. förpackningar som till minst hälften består av papper Sortera inte som pappersförpackning: kuvert läggs i hushållsavfallet dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skrivpapper lämnas som returpapper Metallförpackningar: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, dryckesburkar utan pant m.m. böj in vassa lock på konservburken och låt hatten på kaviartuben sitta kvar stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till återvinningscentralen Sortera inte som metallförpackning: färgburkar, de lämnas som farligt avfall metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor, det lämnas som grovavfall dryckesburkar lämnas mot pant i butik Hårda plastförpackningar: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar m.m. handtag, lock och andra detaljer ska om möjligt tas bort, om dessa är av plast ska de läggas löst i behållaren lägg alla förpackningar lösa i behållarna, knyt inte ihop påsarna stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till återvinningscentralen Mjuka plastförpackningar: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie m.m. Sortera inte som plastförpackning: 1 Rengör 3 Platta till Separera Sortera 2 4 plastfickor/ mappar, sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar läggs i hushållsavfallet 24

12 Information om slamtömning Har du enskilt avlopp är du ansvarig för anläggningens funktion och att underhållet sköts på rätt sätt så att inte miljön förorenas. I tillståndet från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden finns angivet hur ofta du måste tömma din anläggning. Beställning av tömning görs hos kundservice. Så beställer du slamtömning Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker efter beställning hos kundservice eller på service.varmdo.se. Slamtömning sker normalt måndag till fredag kl. 07:00 16:00. Jourtömning Vid akut behov av slamtömning (inom 24 h) efter kontorstid kan du beställa jourtömning direkt hos entreprenören. Priset är då högre och du måste skriva under en särskild jourtömningsblankett. Den finns på varmdo.se/slamtomning. Fastlandet: Miljövision Per Göransson AB, tel: På öarna: Sita Sverige AB, tel: Har tömning utförts? En del två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Beställningsinformation Fastland För tömning inom åtta kalenderdagar Vid beställning innan kl. 16:00 måndag fredag räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. För tömning nästa arbetsdag Vid beställning innan kl. 12:00 räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. Slamabonnemang fastland Kontakta kundservice om du vill teckna abonnemang. Skärgård Tömning inom åtta kalenderdagar Vid beställning innan kl. 16:00 räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. Slamabonnemang skärgården Du kan välja att få hämtat vår och höst (2 g/år) eller vår eller höst (1 g/år). VATTEN OCH AVLOPP Kontrollera på följande sätt: Lyft på locket och se om det är en tjock kaka högst upp - då är det inte tömt. Man kan även stoppa ner en pinne och röra runt - känns det trögt är det inte tömt. Känns det lätt (som vatten) är det tömt. Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det bara ett mindre slamlager så har tömning utförts. Även en sluten tank har alltid lite vätska kvar i botten efter tömning. Inför slamtömning tänk på detta: Tunga brunnslock bör bytas ut mot lättare, vid lyft får locket väga max 15 kg enligt Arbetsmiljöverkets regler Nedhängande grenar och buskar ska röjas så att fri sikt finns Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne Markera utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten Plantera inte blommor och buskar runt brunnen och flytta eventuella blomlådor eller solur innan tömning Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat fram till och runt brunnen Kontrollera att brunnslocket inte är fastfruset Lossa fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket Töm i god tid innan det rinner över 25

13 VATTEN OCH AVLOPP Kommunalt vatten och avlopp Utbyggnad av vatten och avlopp prioriteras Värmdö är vackert och här har du möjlighet att bo nära naturen. Allt fler upptäcker Värmdö och vill bosätta sig här, inte bara komma hit på semestern. Det innebär att fler flyttar permanent till de områden som förut mest var fritidsområden. Vi kallar de områdena för förändringsområden (läs mer på sid 17). I förändringsområdena har fastigheterna fortfarande privata brunnar och avloppsförsörjning med kemtoaletter, slutna tankar, minireningsverk eller liknande. Läs mer på kommunens webbplats varmdo.se. Många gånger räcker dessa privata VA-lösningar inte längre till. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem, till exempel saltvatteninträngning i egna borrade brunnar nära havet och utsläpp av för mycket närsalter till vattendrag, sjöar och hav. Värmdö kommun arbetar därför med en systematisk utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till dessa områden. Vattenskyddsområden Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En förutsättning för ett bra dricksvatten är att grundvattnet skyddas och därför upprättas vattenskyddsområden. Dessa kan fastställas av antingen kommunen eller länsstyrelsen. Inom ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter och bestämmelser för att förhindra att grundvattnet förorenas. I Värmdö kommun finns vattenskyddsområden i Stavsnäs, Ingarö och Ängsvik. Dessutom väntas beslut om ett nytt skyddsområde på Sandön. Läs mer om dem och skyddsföreskrifterna på varmdo.se. Vid olyckshändelser inom ett vattenskyddsområde som kan leda till vattenförorening ring omedelbart 112. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om sitt dagvatten inom den egna fastigheten, till exempel genom att skapa genomsläppliga markytor och använda regntunnor. För gemensamma ytor som vägar är det väghållaren som ansvarar för dikenas tillräckliga kapacitet och funktion. Observera att dagvatten aldrig får anslutas till kommunens spillvattenledningar, då detta ökar risken för källaröversvämningar och skapar problem för reningsverken. Visste du att.. Hälften av Värmdö kommuns dricksvatten kommer från vårt eget grundvatten och hälften från Mälaren. I Värmdö kommun använder vi ca 175 liter vatten per person och dag till att duscha, spola i toaletten, diska, laga mat, dricka och vattna med mera. VA-verksamheten i kommunen betalas bara av dem som använder kommunalt vatten och avlopp, alltså inte med skattemedel. Du som har en egen brunn får själv undersöka kvaliteten på vattnet. Livsmedelsverket rekommenderar att man tar prover på sitt vatten åtminstone vart tredje år. Under hösten 2014 ersattes de kommunala vattenverken i Stavsnäs och Djurö med dricksvatten från Mälaren genom Stockholm Vatten. Den största skillnaden är att Stockholms Vatten är mjukare än det vatten man tidigare erhållit, det håller en hårdhetsgrad på ungefär 4,5 dh. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Tänk på att vissa hushållsapparater, som tvätt- och diskmaskiner har inställningar som är anpassade efter vattnets hårdhetsgrad. Dagvatten är fastighetsägarens ansvar Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten, men kan också vara tillfälligt framträngande grundvatten. Om marken är hårdgjord genom till exempel byggnader och asfalt, kan det på vissa platser uppstå större vattensamlingar som kan ställa till problem. 26

14 Mjukt eller hårt vatten? Vattnet i kommunen har en varierande hårdhetsgrad, allt från mjukt, medelhårt och till hårt. På varmdo.se kan du läsa mer om hårdheten på kommunalt vatten från respektive vattenverk. Lämna avläsning på ditt vatten via webben Vattenläckage kan förorsaka stora kostnader! En droppande kran motsvarar en ungefärlig förbrukning av 15 m 3 per år. om felet är på fastigheten eller på kommunens avloppsledning. Om felet är på kommunens ledning är det kommunens ansvar att åtgärda det. I annat fall är det fastighetsägarens ansvar. Akuta driftstörningar Vid akuta driftstörningar gällande kommunalt vatten och avlopp utanför kontorstid ring SOS-alarm telefon VATTEN OCH AVLOPP Under juli/augusti kommer du som har egen vattenmätare att få ett avläsningskort i brevlådan. Det är viktigt att du läser av din vattenmätarställning och lämnar uppgiften till kundservice. Avläsningen används för att justera din vattenförbrukning så att du debiteras rätt. Från och med 2014 kan du lämna avläsningen på vattenabonnemang via webben. Du kan också få statistik och se fakturor. Egenkontroll vattenmätare För att upptäcka eventuellt vattenläckage vill vi uppmana dig att då och då kontrollera din vattenmätare. Gör så här: Stäng av vattenkranar, diskmaskin, tvättmaskin etc och titta på vattenmätaren. Om kugghjulet i vattenmätaren rör sig trots att inget vatten är på i huset, kontakta omgående kundservice. En stril motsvarande en sytråd (0,3 mm) motsvarar en ungefärlig förbrukning av 30 m 3 per år. En tunn stråle motsvarande en synål (0,9 mm) motsvarar en ungefärlig förbrukning av 300 m 3 per år. Toalett som smårinner motsvarar en ungefärlig förbrukning av 700 m 3 per år. Använd avloppet på rätt sätt Information från Käppalaförbundet Den största delen av Värmdös avloppsvatten renas i Käppalaverket. Käppalaförbundet som ansvarar för Käppalaverket tar emot avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner, varav Värmdö är en. Käppalaförbundet ser också till att den näring och energi som finns i avloppsvattnet tas tillvara och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Du kan göra en insats för miljön genom att använda avloppet på rätt sätt. spola inte ner något annat än det som kommer ut från kroppen och toalettpapper i toaletten använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel dammsug upp dammet i stället för att våttorka måla miljöanpassat och undvik konstnärsfärger som innehåller kadmium lämna överbliven färg och kemikalier till miljöstationen lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket häll inte ut fett i avloppet tvätta bilen i godkänd biltvätt Tappställen för dricksvatten Privatpersoner kan hämta dricksvatten gratis här: Skogsbovägen 11, vid pumphuset på parkeringen vid kommunhuset längst ner på Sofielundsvägen, Betsede vid pumpstationen i Ålstäket vid pumpstationen på Ejderns väg, Stavsnäs vid pumpstationen på Djurö kyrkväg, Djurö vid pumpstationen på Lövhamra infartsparkering, Ingarö Driftstörningar vatten och avlopp Missfärgat vatten Det kan förekomma att vattnet är missfärgat eller grumligt efter reparationer eller spolningar på nätet. Det beror på att avlagringar kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Vattnet är inte farligt att dricka. Om vattnet efter kraftig och långvarig spolning fortfarande är missfärgat eller grumligt kontakta kundservice. Stopp i avloppet Stopp i avloppet kan leda till översvämning, därför ska du aldrig kasta skräp eller hälla ut fett och dylikt i toaletten, diskhon eller handfatet. Om du får stopp i avloppet kontakta kundservice. Kundservice kontaktar sedan driftenhetens personal för konstaterande Mer information finns på kappala.se 27

15 Hållbar konsumtion en del av en hållbar utveckling Ett sätt att verka för en mer hållbar utveckling och dessutom spara en slant, är att konsumera mindre och äga mer tillsammans. En hållbar konsumtion, eller cirkulär ekonomi som det också kallas, hämtar inspiration från naturens eget kretslopp. Det kan beskrivas som en motsats till slit och slängvaror och innebär att de produkter vi använder antingen är biologiskt nedbrytbara eller kan användas igen. Vad det handlar om är att i stället för att köpa, använda och slänga som i en linjär ekonomi spar vi på miljön genom att återanvända och återvinna. I många fall finns egentligen inte ett behov av att äga en viss produkt. I den hållbara konsumtionen blir konsumenten istället användare och produkterna förvandlas i sin tur till funktioner. Några exempel: Produkten tvättmaskin byts till funktionen tvättstuga. Istället för att köpa en tvättmaskin som du använder och sedan slänger, går du till tvättstugan och spar både på pengar och miljö. Resultatet blir det samma: ren tvätt. Bilägare som åker mindre än mil per år gör en bra affär på att gå med i en bilpool istället. Värmdö kommun har en bilpool som du kan boka på kvällar och helger. Vi har 10 miljöbilar och två elbilar som finns på kommunens besöksparkering. Boka en bil kan du göra på bilpoolen.nu Kontaktuppgifter Kontaktcenter Kontaktcenter är medborgarnas ingång till kommunen. Våra servicehandläggare ger service och svar på de flesta frågor eller informerar om hur du går vidare med ditt ärende. Här handlägger vi även färdtjänst och parkeringstillstånd. Öppettider måndag onsdag kl. 08:00 17:00 torsdag kl. 08:00 19:00 fredag kl. 08:00 17:00 Tel: Besöksadress kommunhuset: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg E-post: Webbplats: varmdo.se Kundservice Kundservice svarar på frågor om kommunalt vatten och avlopp, avfall, slam, jakt, arrenden, snöröjning, sandsopning, belysning med mera. Öppettider: måndag onsdag kl. 08:00 16:00 torsdag kl. 08:00 18:00 fredag kl. 08:00 16:00 Lunchstängt: måndag torsdag kl. 12:00 13:00 Tel: Fax: E-post: Vid akuta driftstörningar gällande kommunalt vatten och avlopp efter kontorstid, ring SOS-alarm telefon Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela Sverige. Har du frågor om insamlingen kontakta kundtjänst. Tel: E-post: Webbplats: ftiab.se

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård 2017 Sophämtning i skärgården Våren är här och vi vill informera dig om årets sophämtning i skärgården. Även i år sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård Nya entreprenörer Sedan 1 april 2016 sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär AB avfallshanteringen på öar utan väg- eller färjeförbindelse till fastlandet.

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP. All information finns även på vår hemsida. under bygga och bo

REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP. All information finns även på vår hemsida.  under bygga och bo R INGA HÄLSN FRÅN Å OSS P E ERVIC S KUND TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Ordning på matresterna

Ordning på matresterna Spara gärna detta häfte! Sorteringsanvisningar Ordning på matresterna tips på hur du sorterar matavfall 2 Tack! Du bidrar till en bättre miljö Matavfall kan rötas till energirik biogas och användas som

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl. I

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Tack för maten! VILLAHUSHÅLL

Tack för maten! VILLAHUSHÅLL Tack för maten! VILLAHUSHÅLL Kan man köra bil på matrester? Ja! Det kan man. Därför gör det en stor skillnad för miljön när du väljer att sortera ut ditt matavfall. Slängd mat står för nästan halva vikten

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Renhållning villa. Prislista 2016

Renhållning villa. Prislista 2016 Renhållning Renhållning villa Prislista 2016 Sorterat Du sorterar ditt avfall i matavfall, brännbart och deponi. Matavfallet lägger du i en påse för matavfall och därefter i det bruna kärlet som alltid

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Ditt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP

Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP Kan man köra bil på matrester? Ja! Det kan man. Därför gör det en stor skillnad för miljön när du väljer att sortera ut ditt matavfall. Slängd mat står för nästan

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer