Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten"

Transkript

1 Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten

2 Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse. Historiskt innehöll arbeten av guld och silver ett stort värde som betalningsmedel. I den äldsta bestämmelsen i ämnet talade man om rena och falska ädelmetallföremål. De första svenska föreskrifterna om guld- och silverhalten meddelades i slutet på talet. Under århundradenas lopp har brott mot haltbestämmelserna förekommit. För att motverka sådant missbruk införde statsmakten kontroll i det svenska stämpelsystemet för att skydda sina medborgare mot bedrägerier och ekonomiska förluster. Än idag övervakar statsmakterna konsumenter och näringsidkare i landet. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är ansvarig myndighet för frågor om ädelmetallarbeten. Vad är ett ädelmetallarbete? De ädla metallerna lockar hantverkaren att med ögats mått och handens tysta kunskap forma föremål av evig skönhet. Med ädelmetallarbeten avses föremål av guld, silver, platina och palladium som har tillverkats av en metallegering som innehåller: 375 tusendelar eller mer fint guld 800 tusendelar eller mer fint silver 850 tusendelar eller mer fin platina 500 tusendelar eller mer fint palladium Smycken, bordssilver och bestick är exempel på vanliga ädelmetallföremål. Bijouterier och andra smycken som är tillverkade av oädel metall exempelvis titan, aluminium m.m. och pläterade med ädelmetall är inte ädelmetallarbeten. Marknadskontroll på ädelmetallområdet Swedac utför marknadskontroll på ädelmetallområdet. Detta innebär att ädelmetallföremål som finns till försäljning på marknaden kontrolleras. Varje år besöker Swedac tillverkare, importörer, butiker, pantbanker och andra som yrkesmässigt sysslar med ädelmetallarbeten och granskar att stämplarna på arbetena är korrekta och att kraven på finhalt uppfylls. Om reglerna inte följs kan Swedac utfärda försäljningsförbud. Ett försäljningsförbud kan vara förenat med vite. Vilka krav ställs på ädelmetallarbeten för att få säljas i Sverige? Det finns krav på finhalt och märkning som ett ädelmetallarbete ska uppfylla för att få säljas i Sverige. De som tillverkar eller importerar ädelmetallarbeten från andra länder och säljer ädelmetallföremål i en butik eller via internet är ansvariga för de varor som säljs. En importör eller återförsäljare av ädelmetallföremål från utländska tillverkare ansvarar för att de ädelmetallföremålen uppfyller kraven i svensk lagstiftning. För att uppfylla kraven på stämpling finns det två enkla sätt att tillgå. Det ena sättet innebär att tillverkaren eller importören stämplar ädelmetallarbeten med finhaltsstämpel och namnstämpel som registrerats hos Swedac. Det andra sättet innebär att ädelmetallföremål avsedda för försäljning överlämnas till en tredje part, ett ackrediterat kontrollorgan, som kontrollerar den uppgivna finhalten och stämplar med en kontrollstämpel. Det finns några undantag från lagstiftningens krav, exempelvis föremål som är avsedda uteslutande för medicinsk, vetenskaplig eller industriell användning samt ädelmetallföremål som har antikvariskt värde, d v s är minst 100 år gamla. Swedac är ansvarig myndighet för frågor om ädelmetallarbeten. Swedac gör stickprovskontroller hos guldsmedsbutiker, granskar stämplar och köper smycken för analys av finhalt.

3 Stämplar på ädelmetallarbeten Ansvarsstämplar är en märkning som är ämnad för ädelmetallarbeten. Stämplar kan slås eller graveras med laser i ett ädelmetallföremål. Det är viktigt att stämplarna blir tydliga och läsbara. Ädelmetallarbeten av guld eller platina med en vikt på ett gram eller mer ska stämplas med obligatoriska stämplar. Det är frivilligt att stämpla ädelmetallföremål som understiger viktgränsen och ädelmetallarbeten av palladium och silver oavsett vikt. Förutom den obligatoriska märkningen kan ädelmetallarbetena också stämplas med frivilliga ansvarsstämplar. Obligatoriska ansvarsstämplar Finhaltsstämpel Finhaltsstämpel är en obligatorisk märkning som anger mängden ren ädelmetall i ett ädelmetallföremål. Oftast anges finhalten i tusendelar. I Sverige använder många tillverkare karatbeteckningen för att ange guldhalten i ett smycke, där 24K motsvarar 100 % rent guld. Namnstämpel En namnstämpel är tillverkarens eller importörens egen registrerade bokstavskombination. Namnstämpeln ska innehålla minst två versaler placerade efter varandra med samma inbördes avstånd i en rektangulär sköld. Ädelmetallarbeten som säljs i Sverige ska vara försedda med en namnstämpel som är godkänd och registrerad hos Swedac. På Swedacs webbplats finns information om alla namnstämplar som har registrerats i Sverige sedan En finhaltsstämpel 750 eller 18K för guld innebär t.ex. att smycket innehåller 75 % av den ädla metallen. Resterande 25 % utgörs av andra metaller. I guldsmedsbutikerna förekommer båda stämplarna med karat och tusendelar. Guld K 14K 18K Silver Platina Palladium Importerade ädelmetallarbeten som är stämplade med namnstämplar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får säljas i Sverige under förutsättning att de är spårbara, exempelvis genom att vara registrerade hos ett offentligt organ i annat land inom EES. Hur kan man registrera en namnstämpel? Namnstämpel är en obligatorisk ansvarsstämpel som måste registreras hos Swedac för att få användas. Ansökan om namnstämpel görs hos Swedac via en ansökningsblankett. Aktuellt person- eller registreringsbevis ska bifogas ansökan. Därefter behandlas ansökan och den sökande underrättas i ett beslut om att namnstämpeln har blivit godkänd och registrerad. En årlig avgift per namnstämpel utgår sedan för upprätthållandet av registeringen. När en namnstämpel avregistreras reserveras bokstavskombinationen i 20 år för stämpelinnehavaren och kan inte under den tiden registreras för en ny innehavare. En registrerad namnstämpel kan överföras till en annan stämpelinnehavare. Swedac godkänner namnstämplar, sköter det nationella namnstämpel- registret, fastställer svenska ortsmärken och ger ut föreskrifter.

4 Ortsmärke är ett frivilligt märke som anger den svenska tillverkningsorten eller importörens hemvist. Saknas märke för en ort kan Swedac på begäran fastställa ett sådant. Ortsmärket består av en bokstav som anger begynnelsebokstav för ortsnamnet. Det finns dock några undantag. Stockholm har exempelvis sitt stadsvapen i ortsmärket. För ortsnamn som börjar med samma bokstav är det normalt att endast typsnitt och ram som skiljer märkena åt. Samtliga svenska ortsmärken för ädelmetallarbeten finns på Swedacs webbplats. Årsbeteckning är ett frivilligt märke som anger tillverkningsår. Årsbeteckningen består av en bokstav och en siffra. Eftersom en namnstämpel kan byta innehavare genom åren fungerar årsbeteckningen som ett bra komplement vid identifiering av tillverkaren av ett visst arbete. Från och med år 1759 har man i Sverige haft en obruten serie årsbeteckningar gemensamma för hela landet. Man började med bokstaven A och när hela alfabetet (med undantag av J, W, Å, Ä och Ö) var genomgånget år 1782 lade man till en 2:a efter bokstäverna och efter ytterligare 24 år en 3:a o.s.v. Stockholm Borås Övriga stämplar Ett ädelmetallarbete kan också ha andra stämplar exempelvis logotypstämpel så länge de inte liknar de obligatoriska eller de frivilliga stämplarna.

5 Kontrollstämplar Kontrollstämpling kan utföras av ett ackrediterat kontrollorgan som har ackrediterats av Swedac. En kontroll- stämpel visar att ett ädelmetallföremål har genomgått en opartisk kontroll av mängden ädelmetall, d.v.s. en bestämning av finhalten. Om namnstämpel inte finns ska den obligatoriska finhaltsstämpeln vara kompletterad med en kontrollstämpel. Den svenska kontrollstämpeln I Sverige utgörs kontrollstämpeln av lilla riksvapnet, tre kronor, placerat i en trepassformad sköld. Den svenska kontrollstämpeln brukar kallas för kattfoten. För guld används enbart kattfoten, för silver kattfoten med efterföljande S i en sexkantig sköld och för platina kattfoten med ett efterföljande P i en sexkantig sköld. Kattfoten får endast anbringas av de organ som ackrediterats för uppgiften av Swedac. För att särskilja de olika organens kontrollstämpling från varandra ska förutom kattfoten det ackrediterade organets identitetsnummer anges. Internationella kontrollstämplar Sverige är medlem i Ädelmetallkonventionen (Konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädelmetall). Konventionsländerna har skapat en gemensam marknad för handel med ädelmetallarbeten. Om ett ädelmetallarbete är stämplat enligt konventionens regler får de utan hinder säljas i samtliga konventionsländer. Konventionsstämpeln Common Control Mark (CCM som även kallas vågstämpeln ) är utformad som en balansvåg i relief inom en ram, tillsammans med siffror som anger arbetets finhalt i tusendelar. CCM-stämpeln får användas på arbeten av guld, silver och platina och kan anbringas endast av ett ackrediterat kontrollorgan. Den svenska kontrollstämpeln för guld och silver för SP, Sveriges Tekniska Forsknings Institut CCM- stämpeln för silver och guld Handlar du med guld då är det viktigt att vågen är anpassad för små viktskillnader I Sverige bedriver många butiker, pantbanker m.m. yrkesmässigt handel med begagnade ädelmetallföremål. Den som bedriver handel med begagnade ädelmetallarbeten ska registrera sig hos den lokala polis- myndigheten. När man köper ädelmetallföremål är det ytterst viktig att använda en våg som är anpassad för små viktskillnader. Hur vet jag att vågen är godkänd? En godkänd våg som används vid handel av ädelmetallarbeten ska vara typgodkänd och har godkänd märkning. Märkningen är ett bevis på att vågen uppfyller kraven enligt reglerna. CE och M innebär att vågen uppfyller de tekniska kraven och 02 visar det år då vågen godkändes. Siffrorna 1234 är numret på det organ som godkänt vågen. Det svarta M:et mot grön bakgrund står för att vågen är mättekniskt korrekt.

6 Huvudförvaltning Box 878, Österlånggatan Borås Tel Stockholmskontor Box 15045, Gustavlundsvägen 151 E, plan Bromma Tel Tryck: TMG Tabergs Bild: Panoramabild/Graphica Ring: tillverkad av Lotta Torstensson Smyckesdesigner/Guldsmedsmästare, Goldbar Juveler & Design, Stockholm

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Ädelmetallprodukter. Säkerhetsteknikcentralen 2006 1

Ädelmetallprodukter. Säkerhetsteknikcentralen 2006 1 Ädelmetallprodukter Säkerhetsteknikcentralen 2006 1 Innehåll Sida 1. Vad är ädelmetallprodukter? 2. Vilka krav ställs på saluförda ädelmetallprodukter? 3. Obligatoriska stämplar på ädelmetallprodukter

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn.

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn. Att byta namn Ett namn kan betyda så mycket. Det är en del av vår identitet. Tur då att vi har möjlighet att förändra våra namn. Läs här om de möjligheter som finns när det gäller namnbyte. Att byta namn

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Medicintekniska produkter Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

9 Godkännande för F-skatt... 1

9 Godkännande för F-skatt... 1 Innehåll 9 Godkännande för F-skatt... 1 9.1 Inledning...1 9.2 Förutsättningar för godkännande...2 9.2.1 Ansökan...3 9.2.2 Starttidpunkt...5 9.2.3 Förutsättningar för godkännande saknas...7 9.2.3.1 Näringsverksamhet

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Morgan Karlsson Christian Vestergård Lag om kassaregister - Motverkan av manipulation och snedvriden konkurrens Law on cash registers - Discouragement of manipulation and distortion of competition Företagsekonomi

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å=

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= = dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= 10-12-02 h~ãã~êâçääéöáéí = = 1(20) Innehåll 1 Förord...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Bestämmelser...3

Läs mer

God translatorssed Yrkesetiska regler för auktoriserade translatorer

God translatorssed Yrkesetiska regler för auktoriserade translatorer God translatorssed Yrkesetiska regler för auktoriserade translatorer Innehåll 1 Förord 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Bestämmelser 3 Yrkesetik enligt tolk- och translatorsförordningen 4 De yrkesetiska reglerna

Läs mer

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: RA-572-987/10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri,

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:19 2000-08-30 Dnr C 21/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:19 2000-08-30 Dnr C 21/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:19 2000-08-30 Dnr C 21/99 KÄRANDE STOP Scandinavian TV Organisations against Piracy Sweden, 802405-7971, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W, Advokatfirman

Läs mer