Kreativitet. Johan Roos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreativitet. Johan Roos"

Transkript

1 Kreativitet Johan Roos

2 I dagens samhälle finns det ett stort sug efter nya idéer. De finns personer som menar att det har lett till en guldrushmentalitet. I stället för att ligga i en liten bäck och vaska guld som man gjorde förr, är dagens guldrush möjligheten att sälja idéer för stora summor pengar till en riskkapitalist. Det finns tre ord som har blivit modeuttryck för organisationer, idé, kreativitet och innovation. Organisationer slänger runt orden både till höger och vänster, men för de som inte tar utvecklingen på allvar väntar stagnation. Men för organisationer som lär sig att hantera begreppen kan framtiden bli ljus. Missuppfattningar Problems are messages -Shakti Gawain Det finns en del missuppfattningar angående kreativitet hos flera personer. Här är några som är vanligt förekommande: Missuppfattning 1: Kreativ talang är något man antingen har eller inte har. Lyckligtvis så är fallet inte sådant utan kreativitet är något som man i allra högsta grad kan träna, det handlar mycket mer om vilja och träning än om medfödd talang. Missuppfattning 2: Kreatörer är omöjliga att förstå sig på. Det man inte förstår sig på kan vara svårt att förstå. Tar man sig tid att lära sig den kreativa processen och dess förutsättningar, lär man sig förstå kreatörens språk och kreatören själv. Missuppfattning 3: Kreativt arbete är bara möjligt när inspirationen träffar en. Man måste göra sig mottaglig för inspiration, man kan inte gå att vänta på att någonting ska hända eller träffa en själv. Edward de Bono skriver att när han började skriva om kreativt tänkande antog han att verkligt kreativa personer skulle säga att de inte behövde sådana metoder. Men när flera välkända kreativa personer kontaktade honom visade det sig att det var tvärtom och de berättade till vilken nytta metoderna var för dem.

3 Innebörd och logik Show me a person who never made a mistake and I ll show you somebody who has never achieved much. -Joan Collins Ordet kreativitet kan vara ett rätt flytande begrepp som kan omfatta allt ifrån en ny typ av utformning av en fjärrkontroll till symfonier som Beethoven gjorde. Edward de Bono skriver att genom att studera självorganiserade informationssystem (system som bildar mönster). Genom att titta närmare på mönsterbildande system kan man få en tydlig bild om vad kreativitet är och hur den fungerar. Genom den förståelse som man får kan man skapa nya metoder för att få/hitta nya idéer. Kreativitetens logik får man i form av beteendet hos mönsterbildande system, men även om man förstår sig på logiken betyder inte det att man kommer att bli mer kreativ som person. Det som kan hända när man förstår det logiska är att man blir mer motiverad att lära sig mer om hur den fungerar. Många vill snabbt börja använda sig av de praktiska metoderna utan att bry sig om det logiska i kreativttänkande. Vet man inte hur dessa är uppbyggda och varför det fungerar som de ska kan man inte använda tankeverktygen på ett effektivt sätt. Hjärnan There is no failure except in no longer trying. -Elbert Hubbard I början av 1970-talet presenterade den amerikanske forskaren Roger Sperry (Nobelpristagare i medicin 1981) en teori om de olika hjärnhalvornas specialisering. Genom att undersöka hjärnan med en så kallad PET-undersökning, positronemissionstomografi (Positive Emission Tomography) kan man se vilka delar av hjärnan som arbetar vid ett visst tillfälle. Metoden fungerar på så vis att man filmar små blixtar av radioaktivitet, som visar aktiviteten hos hjärnan. Man har med sådana undersökningar märkt att när en person tänker kreativt arbetar båda hjärnhalvorna samtidigt, vilket kanske inte kommer som någon större shock. På bilden nedan kan man utläsa den mycket grova uppdelning som forskare har kommit fram till vad de olika hjärnhalvorna arbetar med.

4 Logisk Verbal Analytisk Sekventiell Detaljer Intuitiv, kreativ Bildorienterad Syntetisk Samtidig, holistisk Helheter, relationer Inventing is a combination of brains and materials. The more brains you use, the less materials you need. -Charles F. Kettering Gruppen Den perfekta kreativa människa som kan tillhandahålla alla goda egenskaper, finns antagligen inte. Men om man istället sätter sig ner och arbetar i en grupp, kan olika egenskaper komplettera varandra så man får en stark helhet. En annan sak med att arbetar i grupp är att man kan bolla sina tankar och idéer med andra medlemmar och på så vis sätta fart på sitt och andras tänkande. Det finns mycket som är positivt med att arbeta i grupp men även saker som är negativa. Några positiva och negativa saker är dessa:

5 Positiva: Med gruppen får man en större kunskapsbas än vad man som enskild skulle ha. Tack vara samspelet mellan varandra blir resultatet mer än bara summan av enskilda bidrag. Besluten är ofta mer avvägda i grupp än vad de är när man arbetar individuellt. Man kan vinna engagemang och acceptans om man låter gruppen vara med i implementeringen. Gruppdeltagande ger förståelse för aktuella problem och uppgifter, vilket kan stimulera till fortsatt kreativt arbete, även inom andra, liknande frågeställningar. Negativa: Beslut och problemlösning kan bli begränsade på grund av grupptrycket som kan uppstå när man arbetar i grupper. Det kan uppstå en viss dominans hos en eller ett par deltagare vilket kan hindra andra deltagare att komma med idéer. Detta skulle då kunna medföra att inte hela gruppens potential utnyttjas. Det kan bli så att det finns en tänkare i gruppen, och gruppen i övrigt har mindre att tillföra. Risken finns att gruppen inte vill visa uppskattning för individuella bidrag och på så vis kan det bli hämmade. När man arbetar i grupper tar det ofta längre tid att nå lösningar och samstämmighet. Det kan också vara svårt för alla gruppmedlemmar att hitta gemensamma tider för möten. Vilket kan medföra att processer blir fördröjda. Organisationer People will rise to the challange when it is their challange -Belasco & Stayer Något som är väldigt viktigt för olika organisationer och i synnerhet de som är kraftigt konkurrensutsatta, kommer inte att överleva utan innovation och förmåga till förändring. Detta är intuitivt uppenbart för de organisationer som man lätt kan förknippa med kreativitet, sådana som exempelvis, reklam- eller IT-byråer, konstnärliga institutioner, verkstadsföretag och forskningsintensiva företag är. Det ska dock nämnas att kreativitet är lika viktigt för alla typer av verksamheter.

6 Hur kan företag ta till vara på kreativiteten som finns inom organisationen? Alla organisationer som har för avsikt att driva företaget framåt i utvecklingen är ytterst beroende av individen. Chefer/ledare behöver motivera sina medarbetare till kreativt tänkande, annars kan det bli så att medarbetarna inte känner sig engagerade till kreativt tänkande. Sitter man i fikarummet på ett företag kan man ofta höra personal diskutera olika förändringar/förbättringar sinsemellan, men det är också ofta som det är där tankarna stannar. Detta kan bero på att man inte har fått något gehör alls från ledningen vid tidigare förslag. Något som företag kan göra för att samla in alla tankar och idéer om förändringar och förbättringar är att upprätta en förslagslåda på företaget. I förslagslådan kan nu personalen lämna in sina förslag de har. Det är dock viktigt att man tömmer lådan rätt ofta och att man ger feedback till personalen. För att lyckas med en förändring inom företaget med hjälp av förslagslådan är det bra att låta en grupp sitta ned och utvärdera de förslag som man tidigare har bestämt att man ska arbeta vidare med. Det är bra om man låter gruppmedlemmarna komma från olika avdelningar på företaget så att man får en så bred kunskapsbas som möjligt. Det kan även vara bra att den/de som har kommit med förslagen sitter med i gruppen, bland annat för att de kan sitta på en eventuell lösning. Hur ser den kreativa processen ut i olika branscher? Tittar man på kunskapsföretag såsom reklam eller IT-byråer, så bygger hela dess varumärke upp kring den kreativa förmågan. Här kan man dela upp de kreativa faserna i två delar, där den ena är när man skapar en kommunikationsplattform med kunden och den andra delen är när det interna skapandet av den slutgiltiga kampanjen. I den här branschen kan den kreativa processen i vissa fall vara relativt kort. Folk i branschen kan ta fram en slogan rätt fort, medan att ta fram grunden för en kampanj tar lite längre tid. I den här branschen har det förr funnits problem med att en person blir för dominant så att det blir svårt för kollegor att framföra deras idéer.

7 På större verkstadsföretag kan den kreativa processen ta betydlig längre tid. Eftersom att produktutvecklingsfasen sträcker sig under en så lång period finns det flera perioder då man har kreativa faser. Utvecklingen kan pågå under flera år, från en idé på en liten lapp tills man har en färdig produkt klar för marknaden. De kreativa faserna kan i detta fall finnas i den inledande idéprocessen, men även när man ska utforma den optimala säljkampanjen. Inom denna industri är det lätt att man fastnar i den stela ingenjörskulturen när man är i idégenererinsfasen. Det blir lätt så att man ska tänka rätt och konkret istället för att tänka fritt och nytt. Inom forskningen handlar det kreativa arbetet mycket om att hitta rätt frågeställning och att ur olika vinklar belysa ett gammalt område eller problem. Har man som mål att få Nobelpriset eller bli en ny Einstein, måste man hitta nya vägar i formuleringsfasen och sedan ska man gärna finna nya metoder för att söka sanningen. Ett moment inom forskningen då man behöver vara kreativ är när man behöver finna nya vägar till finansieringen av projekt. Kreativa miljön You can t wait for inspiration. You have to go after it with a club -Jack London Något som är viktigt att tänka på är den fysiska miljö som man befinner sig i. Människor blir påverkade av den yttre miljö som man befinner sig i, det som finns runt omkring oss påverkar oss på ett eller annat sätt. Många av de kreativa idéer som dyker upp är under rasten då man befinner sig i kafferummet, det kan bero på att där finns friheten och utrymme för det kreativa tänkande. När man ska skapa sig en kreativ miljö på företaget böra man eftersträva denna otvungna och fria atmosfär. Det är inte helt ovanligt att medlemmar i en grupp jobbar tätt inpå varandra på företaget, det ger dem möjligheten att lätt kunna kontakta med en annan utan att behöva ordna med schemalagda möten. Gruppmedlemmar får möjligheten att upptäcka nya egenskaper och kunskaper hos varandra, och det kan man göra tack vare den närhet man får genom att jobba så nära varandra. Många företag experimenterar med sin kreativa arbetsmiljö, inte minst inom data och reklambranschen låter man inreda lokaler i lekfulla och humoristiska associationer. Exempel på vad rummet ska uttrycka kan vara kaos, frihet, nyhet, experiment och lek. Andra miljöer

8 som kan hjälpa till i det kreativa tänkandet kan vara öppna landskap, flexibla arbetsplatser och virtuella kontor. Det är ju klart att omgivningen påverkar det kreativa men det är ändå i slutändan vi själva som måste ta initiativet till att börja med den kreativa processen. Too often, the opportunity knocks, but by the time you push back the chain, push back the bolt, unhook the two locks and shut off the burglar alarm, it s too late -Rita Coolidge

9 Referenslitteratur Bohm, David & Peat, F. David, Ordning & kreativitet Graphic Systems AB, Göteborg, 1990 ISBN: de Bono, Edward, Verklig kreativitet Skogs Grafiska AB, Malmö, 1994 ISBN: Rollof, Jan, Kreativitet WSOY, Finland, 1999 ISBN: Zollitsch, Johann, Att leda kreatörer Gondolin, Stehag, 2003 ISBN:

kapitel 2 IDÉER, KREATIVITET OCH INNOVATION eller vad är det egentligen alla snackar om?

kapitel 2 IDÉER, KREATIVITET OCH INNOVATION eller vad är det egentligen alla snackar om? kapitel 2 IDÉER, KREATIVITET OCH INNOVATION eller vad är det egentligen alla snackar om? I D É A G E N T E N 23 24 I D É A G E N T E N EFTER ATT HA LÄST DETTA KAPITEL KOMMER DU ATT KUNNA: Förklara och

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Teambuilding & övningar

Teambuilding & övningar Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Nyckeln till kreativitet

Nyckeln till kreativitet Linköpings universitet Institutionen för konst och kultur 2009-05-18 Nyckeln till kreativitet - öppna sinnet för kreativt bildskapande Grafisk design och kommunikation Alida Andersson & Anna Svensson Handledare

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom 2011-04-08

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Talent Management Företagens väg till framgång?

Talent Management Företagens väg till framgång? Talent Management Företagens väg till framgång? Författare: Emma Lindqvist & Erika Olofsson Handledare: Karl-Johan Bonnedahl Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30 hp TACK TILL Vår

Läs mer

Morgondagens projektledning

Morgondagens projektledning Mälardalens högskola VT 2013 Akademin för Innovation, Design och Teknik Handledare på Volvo CE: Kristina Bergström Handledare på Mdh: Håkan Lindgren och Sven Arrelöv Examinator: Magnus Wiktorsson Morgondagens

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer