VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF Denna verksamhetsberättelse avser föreningens verksamhet i de 4 regionerna och styrelsens arbete. Den omfattar verksamhetsåret från årsmötet den 23 november 2011 till årsmötet den 12 november Stipendiefondens verksamhet redovisas särskilt. STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Representant för Södra Regionen Representant för Västra regionen Representant för Östra Regionen Representant för Norra regionen Christine Johansson, Stockholm Eva Hallberg, Göteborg Katarina Sörngård, Stockholm Ingrid Tonning Olsson, Lund Bengt Persson, Växjö Hans Andersson, Stockholm Pia Tallberg, Lund Eva Hallberg, Göteborg Christian Oldenburg, Stockholm Magnus Olsson, Umeå Styrelsen har haft 11 protokollförda möten varav 8 telefonmöten, ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet 2011, en 2 dagars styrelsekonferens i Stockholm samt ett styrelsemöte inför årsmötet Medlemmar Föreningen har 818 medlemmar. Regionernas verksamhet Verksamhetsberättelse 2012 Västra regionen Omfattar tiden november 2011 november 2012 Styrelsen i Västra regionen har i år bestått av sju kvinnor (Eva Billstedt, Lisa Bäckman, Inger Hagberg, Eva Hallberg, Josefin Kadesjö, Josefine Mellqvist och Eva Rehn) och vi har haft regelbundna styrelsemöten cirka en gång per månad. Fem av ledamöterna har varit nya på sina poster och helt naturligt har det tagit lite tid att bygga samman gruppen. Till vår valberedning har vi dock lämnat önskemål om att rekrytera ytterligare personer till styrelsen, särskilt med tanke på att vi behöver förstärkning inför kommande arbete med Riksstämman 2013 men också för byte av ordförande. Valberedningen har lämnat förslag och vi har nu erbjudit fyra personer att adjungeras in i styrelsens arbete. Styrelseuppdraget har löpt på med sedvanliga uppgifter främst i form av planering gällande seminarier. Under perioden en har vi haft följande föreläsare; - Stefan Winblad och Johan Lundin Kleberg; Kul kille men vem var det? Om ansiktsminne i vardag och klinisk praktik. - Gunilla Hellberg Edström; Lurias Neuropsykologiska undersökningsmetod - ett komplement i den neuropsykologiska utredningen. - Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck; När hjärnan inte orkar en föreläsning om mental trötthet som ofta uppstår efter skador och sjukdomar som drabbar hjärnan. 1

2 - Ett kommande seminarium är planerat i november; Caludia Fahlke ska tala utifrån När anden fastnar i flaskan psykobiologiska aspekter på alkoholberoende. - Ett seminarium ang specialisttjänster har ställts in pga få anmälda. Våra seminarier har i stort varit välbesökta och vi har haft cirka personer anmälda till varje tillfälle. Vi har under året valt att endast låta våra medlemmar delta gratis, icke medlemmar har varit välkomna att delta för 100 kr i deltagaravgift. De flesta som deltagit har dock varit medlemmar. Efter den vinst vi fick från riksstämman 2009 har vi fortsatt en relativt god ekonomisk situation. Dock har vi under året fått ökade utgifter då vi inte längre har tillgång till gratis förläsningslokal. Detta gör att våra ekonomiska resurser minskat snabbare än under tidigare år. Styrelsen har under perioden påbörjat planering inför Riksstämma Konferenslokal och datum är bokade. Konferensens innehåll är under utveckling men kommer att röra ämnet neuropsykiatri. Göteborg Eva Hallberg Ordförande SNPF Västra regionen Verksamhetsberättelse 2012 Södra regionen. Södra regionen har under året haft 155 medlemmar. Styrelsens sammansättning: Ordförande Pia Tallberg, NP-teamet, BUP, Lund, Vice ordförande Taina Guldberg Kjär, Minnesmottagningen Hässleholm, Sekreterare Yvonne Tapper-Bergendahl, Höganäs kommun, Kassör John Olsson-Pedersen, Psykiatriska kliniken i Halmstad Ordinarie ledamot Irina Landin, Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken Ordinarie ledamot Lena Jönsson, Riksgymnasiets habilitering, Kristianstad Ordinarie ledamot Robin Hellerstedt, Doktorand Psykologiska Institutionen Revisorer: Roger Carlsson, Vuxenpsyk Växjö Suppleant Owe Fred, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabcentrum Växjö Valberedning: Susanna Vestberg, (sammankallande) Kliniken för kognitiv medicin, Skånes Universitetssjukhus Lund, Marianne de Blanck Wirén Vuxenhabiliteringen Malmö Suppleant: Ingrid Tonning Olsson, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, 2

3 Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Årsmötet hölls den 1 februari Ordförande Pia Tallberg har varit regionens representant i Riksstyrelsen. Styrelsens arbete Styrelsens huvudsakliga arbete under det gångna verksamhetsåret har varit att fortsätta stödja medlemmarnas fortbildning genom en seminarieverksamhet som samlat deltagare per gång. Seminarieverksamheten: Våren 2012: 1 februari: Psykologisk gruppbehandling för patienter med Multiple Skleros: En studie i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Tillämpad Avslappning Föreläsare: Ia Rorsman, PhD, specialist i neuropsykologi, Neurologiska kliniken Lund - Skånes Universitetssjukhus och Linda Nordin, leg psykolog, doktorand vid Psykologiska institutionen Lunds Universitet och kliniskt verksam vid Rehabiliterings- och forskningscenter för tortyroffer i Köpenhamn. 7 mars: Adaptiv glömska Föreläsare: Robin Hellerstedt, leg psykolog och doktorand vid Lunds Universitet 24 april: Psykologisk behandling av vuxna med ADHD (och deras närstående) Föreläsare: Tatja Hirvikoski, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, med dr Karolinska Institutet och Neuropsykiatriska Enheten Karolinska, Psykiatri Nordväst, Stockholm Hösten 2012: 26 september: Presentation av den neuropsykologiska undersökningsmetoden Nepsy II samt WISC Integrated, som är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av ett barns eller ungdoms kognitiva kapacitet Föreläsare: Eva Tideman, universitetslektor och docent, Lunds Universitet samt specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi 31 oktober: Cerebellum och kognition Föreläsare: Ulla Munck Jørgensen, leg psykolog på Hjerneskadecenteret samt Taleinstituttet, Region Nordjylland Riksstämma Södra regionen anordnade 2011 förenings riksstämma i Stockholm den november. Förberedelser inför detta framgår av föregående års verksamhetsberättelse. Riksstämman ägde rum i Linnéuniversitetets lokaler. Deltagarkategorier och antal deltagare i SNPF:s Riksstämma nov i Växjö: Kategori Medlemmar i SNPF exkl. styrelsemedlemmar, organisationskommittén och lokal arbetsgrupp Antal 129 3

4 Ordinarie deltagare (ej medlemmar) 55 Pensionärer 12 Anställda inom Kronobergs läns landsting och Linné- 52 universitetet (vet ej om de är medlemmar reducerat pris) Styrelser, organisationskommittén och lokal arbetsgrupp (ej 24 betalande) Föreläsare - en del med fruar (ej betalande) 19 Studerande vid Linnéuniversitetet (ej betalande) 34 Studerande (betalande) 1 Repr. För POMS, Svensk Neuropsykologi och Dansk 4 repr. Utställare (varav 2 betalande) 4 Seniorpsykolog (ej betalande) 1 S:a 335 Studenter deltog gratis mot att de arbetade som funktioner både då det gällde marktjänst under konferensen samt genom att servera på konferensmiddagen som ägde rum hölls årsmöte för Sveriges Neuropsykologers förening (Riks) och därefter inbjöds alla deltagare att delta i hyttsill på Kosta glasbruk. Professor emeritus Jarl Risberg utsågs under konferensen till Hedersmedlem i SNPF. Föreläsningar på Riksstämman: Social abilities in infants and apes, Pr Malinda Carpenter Social cognition in borderline personality disorder, Pr Martin Brüne, Direct and indirect effects of brain injury related to social problems of children and adults with brain disorders, Pr George Prigatano Kartläggning av individuella skillnader i det episodiska minnets åldrande. Hur sociala variabler påverkar variabilitet, Pr Lars Nyberg Språkets utveckling och betydelse för våra sociala förmågor, Pr em. Ingvar Lundberg Motorik och social förmåga, doc. Susanne Bejerot Neuroaffektiv utvecklingspsykologi, fil. Dr.Liselotte MaurexSocial Fobi mekanismer och behandling, Pr. Tomas Furmark Riskbedömning och riskhantering vid utagerande personlighetsstörningar i kliniskt vardagsarbete, Pr.em. Sten Levander Impact of early life events on brain and behaviour: handle with care, Pr. Abdul Mohammed Relationer till omvärlden ett utvecklingsperspektiv, fil. Dr. Eva Tideman Spegel, spegel i hjärnan där, vem tror du att jag är? Fil. Dr. Gunnar Windahl Neuropsykiatriska diagnoser ur ett psykoanalytiskt perspektiv förståelse och behandling, Psykoanalytiker Ulf Ståhlberg Theory of mind i test och verklighet, fil. Dr. Sven-Olof Dahlgren Symtom och deras psykosociala konsekvenser vid demenssjukdom. Diagnostik, rådgivning och behandling, Pr. em.lars Gustafson Neuropsykologisk utredning av social kognition vid autismspektrumstörningar, spec. neurops. Peter Söderstrand Att bli som man umgås sociala nätverk och välbefinnande under senare delen av livsloppet, fil. Dr. Anne Ingeborg Berg Sociala förmågor summering av Riksstämman och framtida perspektiv. Jarl Risberg, Ingvar Lundberg, Roger Carlsson, Siegbert Warkentin, Bengt Persson och Ulf Ståhlberg. Moderator: Pia Tallberg 4

5 Lund Pia Tallberg Ordförande SNPF Södra regionen Verksamhetsberättelse 2012 Norra regionen Omfattar tiden 24 oktober november 2012 Sammanställs inför riksstämmans årsmöte i Umeå Sedan årsmötet har styrelsen bestått av: Magnus Olsson ordförande Erich Bieber kassör Lina Olsson sekreterare Eleonor Lindgren ledamot Niklas Fröst ledamot Kristina Hedman ledamot Ida Norell ledamot Erik Domellöf ledamot Katarina Ehlin ledamot Johanna Groth ledamot Under hela verksamhetsåret har styrelsen haft en utvidgad sammansättning i allt arbete som rört riksstämman 2012, dvs merparten av verksamheten under året. Där har utöver styrelsen följande personer ingått: Katarina Frank Sara Andersson Sif Leijon Martina Holmbom Revisor för verksamhetsåret 2012 är Roger Jonsson. Norra regionens verksamhet under 2012 har utgjorts av förberedelser inför årets riksstämma. Riksstämman, med rubriken Det föränderliga minnet, hålls i Umeå Folkets Hus En grupp ur den utvidgade styrelsen har arbetat med att ta fram förslag på föreläsare och kontakta dessa. I urvalet av föreläsare har professor Lars Nyberg varit till stor hjälp som rådgivare. Arbetet med övriga arrangemang kring anordnandet av riksstämman har fördelats i hela den utvidgade styrelsen. Utöver traditionella föreläsningar (15 st) anordnas också workshops (6 st, varav 4 finansierade av Pearson Assessment) parallellt med föreläsningarna. En målsättning med dessa är att erbjuda innehåll som ligger närmare den kliniska vardagen än vad som är brukligt vid SNPFs riksstämmor. Ytterligare en målsättning är att utveckla samarbetet med testförlag. Detta genom att de får möjlighet att presentera sina produkter mer ingående än vad som är möjligt som utställare, samtidigt som enskilda deltagare i riksstämman erbjuds större möjlighet att välja innehåll utifrån sina behov. Det gemensamma arbetet i den utvidgade styrelsen har utförts via telefonmöten i stor utsträckning (13 st). Möte på plats i Umeå har genomförts i samband med regionens årsmöte samt Norra regionen har under året representerats i riksstyrelsen av regionordförande Magnus Olsson 5

6 Umeå Magnus Olsson Ordförande SNPF Norra regionen Verksamhetsberättelse 2012 Östra regionen Denna verksamhetsberättelse gäller Östra regionens verksamhet och styrelsens arbete under perioden till Styrelsemöten Vi har under perioden haft fyra protokollförda styrelsemöten. Styrelsen arbete har i huvudsak bestått i att anordna de öppna föreläsningar / seminarier som är vår huvudverksamhet, med målsättningen att ordna tre stycken per termin. Styrelsen aktivitet har varit lägre än normalt, delvis beroende på att vi är i perioden mellan anordnandet av riksstämman och delvis beroende på att det har varit svårt att hitta en optimal mötestid. Normalt förläggs styrelsemötena i anslutning till seminarierna men då vi ibland har varit för få som kommit har dessa istället tagit formen av arbetsmöten och minnesanteckningar har då förts istället. Styrelsen Vid årsmötet 20 april omvaldes Christian Oldenburg som ordförande. Övriga ordinarie ledamöter kvarstod och/eller omvaldes. Ett problem uppstod i och med att vi inte hade kontaktat vår revisor innan årsmötet och således kunde vi inte formellt ge styrelsen ansvarsfrihet. Vår planering är nu att ordna ett nytt årsmöte i början på 2013 där vi kan gå igenom den ekonomiska redovisningen för båda perioderna. Christian Oldenburg, ordförande Hans Wahlund, kassör Liselotte Maurex, sekreterare, lokalredaktör svensk Neuropsykologi Hans Andersson Helena Iacobaeus Maria Berglund Riikka Lovio Seminarier Vi har under verksamhetsåret anordnat sju öppna seminarier. Dessa är förlagda till aulan på Danderyds sjukhus och brukar bevistas av mellan sextio och åttio personer. 9 december: Lätt utvecklingsstörning - en svår diagnos att ställa. Betydelsen av samarbete mellan läkare och psykolog i utredningen. (Elisabeth Fernell / Ulla Ek) 20 januari: Mental trötthet efter skallskador, stroke och andra neurologiska sjukdomar (Birgitta Johansson) 17 februari: Epilepsi som fenomen (Mirja Johansson) 20 april: Do children s brains recover better? Attention outcomes after early brain lesions. (Megan Spencer-Smith) 6

7 1 juni: Premorbid funktionsnivå (Ove Almkvist) 28 september: Den inre savannen. Om anknytning som primatungens biljett till överlevnad (Tor Wennerberg). 26 oktober: Simulering - Bedömning av symtomvaliditet med hjälp av neuropsykologiska metoder (Christian Oldenburg). Stockholm, Christian Oldenburg Ordförande SNPF Östra regionen Föreningens mål De mål som arbetades fram och som antogs under verksamhetsåret 2009, har formulerats utifrån tre områden: Forum, Kunskap och Yrkesbas. Styrelsen har under innevarande verksamhetsår fortsatt arbetet med inriktning mot dessa mål. Detta år har en tyngdpunkt för riksstyrelsens arbete legat inom området Forum. FORUM - Skapa en attraktiv och fungerande hemsida med ett levande forum - Ödmjuk och inbjudande stil som möjliggör ett funktionellt kollegialt kontaktnät - Medlemstidning som utkommer tre gånger per år. - Successiv övergång till nättidning i samband med revidering av hemsidan så att tidningen under en övergångsperiod finns i både pappersform samt i elektronisk form. - Stötta och uppmuntra arbetsgrupper samt internationellt samarbete, utifrån ekonomiskt rimliga gränser. KUNSKAP - Arbeta för ett system där remisser når oss - Riksstämma, samt lokala och nationella seminarier och föreläsningar - Instrument, arbeta för bättre normer - Olika bedömningsgrupper till kliniska test och testutveckling - Kan man starta testdatabas för SNPFs medlemmar - Undersöka möjlighet till samarbete med institutioner YRKESBAS - Jobba aktivt för att tydliggöra och framhålla vår kompetens - Inventera de specialisttjänster som finns samt tjänster som marknadsförs som neuropsykolog o Vad kan en neuropsykolog o Hur ser lönen ut o Arbetsuppgifter - Bjuda in specialistrådet och professionsrådet för diskussion Svensk Neuropsykologi Tidningen har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer och ett fjärde nummer planeras komma ut innan årsskiftet. Lokala redaktörer har engagerats i alla fyra regioner för att bevaka den lokala verksamheten. 7

8 Hemsidan Mycket arbete har lagts ned för att fortsatt förbättra hemsidan. Hemsidans innehåll har utvecklats och utseende har förbättrats. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt med nyheter i kalendariet. På förstasidan har olika nyheter som relaterat till SNPF publicerats. Arkivet har utökats väsentligt med länkar, rapporter, abstracts och andra vetenskapliga dokument. Presentationer från såväl tidigare riksstämmor samt lokala föreläsningar och seminarier finns också tillgängliga. Likaså finns äldre nummer av medlemstidningen tillgängliga som PDF. Riksstyrelsen har under året också arbetat med en policy för annonsering för tidningen och hemsidan. Föreningen har startat en grupp på Facebook Sveriges Neuropsykologer på Facebook som har närmare 400 medlemmar och utgör ett aktivt forum för neuropsykologiska diskussioner. Medlemmar ur riksstyrelsen är administratörer. Årets föreläsare Riksstyrelsen har diskuterat och utvärderat förra omgången av Årets Föreläsare och utarbetat ett nytt förslag kring hur evenemanget ska organiseras i framtiden. Samverkan med Sveriges Psykologförbund Christine Johansson och Katarina Sörngård har varit föreningens representanter i yrkesföreningarnas nätverk, som sammanträtt via telefonmöten samt fysiska möten. Sveriges Psykologförbund genomför för närvarande en översyn av förbundets lokala organisationer, där bland annat yrkesföreningarnas ställning diskuteras. En grupp bestående av tre medlemmar ur nätverket har bildats som referensgrupp till Förbundsstyrelsen och Christine Johansson är en av dessa personer. Under året har personerna ur denna grupp också ingått i styrgruppen för organisationsutredningen. Föreningens synpunkter framförs såväl muntligen som skriftligen, via våra representanter i nätverket. Christine Johansson deltog vid Psykologförbundets Rådskonferens den 20 oktober. Internationella kontakter Bengt Persson har utsetts till att handha internationella kontakter. Tillsammans med Christine Johansson håller han kontakten med de övriga nordiska neuropsykologiska föreningarna samt The Federation of the European Neuropsychological Societies (ESN). Jarl Risberg och Roger Carlsson var föreningens representanter i organisationskommittén vid INS mid-year meeting i Oslo Bengt Persson och Christine Johansson representerade föreningen vid mötet. Stockholm den 28 oktober 2012 Riksstyrelsen för Sveriges Neuropsykologers Förening Christine Johansson, ordförande 8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 101118 111123. STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 101118 111123. STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 101118 111123 Denna verksamhetsberättelse avser föreningens verksamhet i de 4 regionerna och styrelsens arbete. Den omfattar verksamhetsåret från årsmötet 2010 till årsmötet

Läs mer

Sveriges Neuropsykologers Förening Swedish Neuropsychological Society

Sveriges Neuropsykologers Förening Swedish Neuropsychological Society Sveriges Neuropsykologers Förening Swedish Neuropsychological Society VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 081117-091118 Denna verksamhetsberättelse avser föreningens verksamhet i de 4 regionerna och styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 091119-101118 Denna verksamhetsberättelse avser föreningens verksamhet i de 4 regionerna och styrelsens arbete. Den omfattar verksamhetsåret från årsmötet 2009 till årsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 2015 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 2015 Sveriges Neuropsykologers Förening 2015-11-04 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E F Ö R S V E R I G E S N E U R O P S Y K O L O G E R S F Ö R E N I N G Denna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 2014 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 2014 Sveriges Neuropsykologers Förening 2014-11-01 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E F Ö R S V E R I G E S N E U R O P S Y K O L O G E R S F Ö R E N I N G Denna

Läs mer

Sveriges Neuropsykologers Förening Swedish Neuropsychological Society

Sveriges Neuropsykologers Förening Swedish Neuropsychological Society VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SNPF 071108-081116 Denna verksamhetsberättelse avser föreningens verksamhet i de 4 regionerna och styrelsens arbete. Den omfattar verksamhetsåret från årsmötet den 8 november

Läs mer

Protokoll fiirt vid SNPF:s årsmöte den , Clarion Hotel Sign, Stockholm

Protokoll fiirt vid SNPF:s årsmöte den , Clarion Hotel Sign, Stockholm ,l a 5'LIgil$fr {r ä5 t{ äu R*p5yKfi L*å rr5 Fö'lfl N tf{g -.,'-:.i..1'.,.. : I :r. ;'-::'i:..:iji;:_'..i,1i,.r Sveriges Neuropsykologers Förening Protokoll fiirt vid SNPF:s årsmöte den 201112014, Clarion

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Denna verksamhetsberättelse för Sveriges Neuropsykologers Förening, organisationsnummer 845002-6151, omfattar verksamhetsåret från årsmötet den 8 november 2016 till årsmötet den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Denna verksamhetsberättelse för Sveriges Neuropsykologers Förening, organisationsnummer 845002-6151, omfattar verksamhetsåret från årsmötet den 12 november 2015 till årsmötet den

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Neuropsykologi Logopedprogrammet Termin 3 HT 2014

Neuropsykologi Logopedprogrammet Termin 3 HT 2014 Neuropsykologi Logopedprogrammet Termin 3 HT 2014 Neuropsykologi 6hp Tid; lokal Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 37 Måndag 8/9 10-11.30 12.30-14.30 14.45-15.45 Fredag 12/9 10-11.30 Konferensrum,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING Antagna vid årsmötet den 3 november 1999 i Växjö. Förslag till revidering av stadgar KAPITEL 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Sveriges Neuropsykologers

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 1. Mötet öppnas. Ordf. Lena Eidevall hälsade välkommen och fick mötets godkännande att årsmötet utlysts enligt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Kursutvärdering Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna VT 2015 (14 st)

Kursutvärdering Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna VT 2015 (14 st) Kursutvärdering Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna VT 2015 (14 st) Ringa in ett svarsalternativ (4 markerar OK eller godkänd ) Kursen i sin helhet har motsvarat mina förväntningar i liten grad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 JÄGAREFÖRBUNDET SIGTUNA JAKTVÅRDSKRETS PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 1) Olov Söderman välkomnade medlemmarna öppnande årets årsmötet 2) Röstlängd justerades och 20st medlemmar räknades 3) Årsmötesfunktionärer

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 15-16 januari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer