Ledarskap för Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap för Projektledare"

Transkript

1 Ledarskap för Projektledare En presentation för Dataföreningen Sverige Networks Telecom mässan Älvsjö 28 september 2004 Projektledarskap och gruppdynamik

2 Projektledarskap och gruppdynamik Programbeskrivning Ledarskap inom projekt innebär stora utmaningar i förhållande till linjeledarskapet. En väsentlig skillnad är tidsfaktorn. I projektet måste både gruppen och alla ingående projektmedarbetare börja fungera omedelbart. En annan intressant skillnad är att rang och status inte fungerar på samma sätt som i linjen. Inom projektet kan man inte leva på att hänvisa till gamla prestationer, utan man får sin status utifrån vad man presterar i det aktuella projektet. Projektledarens utmaning är att få in rätt personer, och att sedan utöva ett motiverande ledarskap där varje individ så fort som möjligt finner sin roll och börjar prestera, och där gruppen omedelbart börjar samarbeta. Vi vill i detta seminarium ge kunskap och idéer om ledarskap och gruppdynamik. Du ska få praktiskt användbara idéer om hur du kan analysera problem i ditt ledarskap. Vi kommer att visa gruppdynamikens mekanismer. Vi kommer även att göra några enkla och tankeväckande övningar. Ingemar Tunstig är konsult inom organisations- och individutveckling, främst inom området ledarskap och försäljning Lasse Karlsson är konsult inom ledarskap och grupputveckling, med fokus på grupputveckling, krishantering och konflikthantering. Göran Dahlgren är konsult inom grupputveckling och gruppdynamik, samt arrangerar events med inriktning på relationsutveckling. Startdatum: 28 september Starttid: 13:45 Sluttid: 14:30 Nivå: normal Ort: Networks Telecom Stockholmsmässan Arrangör: Sthlm

3 Ambition Orientera Väcka intresse Beröra och snudda vid Inte utbilda

4 PÅ AGENDAN Ledarskap, vad är det? Ledarskapets fallgropar, fallgropar i projekt Projektets utmaningar på ledarskapet Ledarskapets hårda och mjuka dimensioner De framgångsrikas kännetecken Gruppdynamik Gruppens utvecklingsfaser Den effektiva gruppen Några användbara verktyg Viktig kompetensutveckling

5

6 Ingemar Tunstig IT

7 Vem är IT.? PERSON 50 år, gift, 3 barn, hund Villa, sommarstuga Har 3 bilar (hade gärna haft fler) - Lotus Europa - Citroën C5 - Hyundai Atos (Hade hellre kört hoj) Gillar musik; gubbrock & barock Läser konstant - facklitteratur - tidskrifter -serier PROFESSION Gymnasium - Na, Paris Lycée Voltaire, Sam, Ek Konsum, 3 år - bodknodd & köttmästare Uppsala Universitet, 3½ år - civilekonom IBM, 11 år Eget företag IT., 3 år Vendator Institutet, 8 år - konsult & utbildare - delägare, utvecklingschef Eget företag IT., Venditia, partner 2003-

8 IT. Organisations- & Individutveckling VAD Ledarskap Projektledning Säljträning Mentorsprogram Organisationsutveckling HUR Företagsinterna program Öppen utbildning (genom partners) Starkt nätverk Venditia Utbildning och Projektledning AB (UGL) Letuno (målstyrning) Belbin (teamroller) Grid (organisationskultur) Audiva/Kompus (NLP) m fl

9 Venditia Utbildning & Projektledning Våra målgrupper Konsulter Fältsäljare Projektledare Distriktschefer Säljledare Storkundsansvariga Chefer Kundtjänst Innesäljare Support Call Center

10 Venditia Utbildning & Projektledning Våra erbjudanden UTBILDNING Öppen utbildning Företags-anpassade uppdrag Konsulttjänster Projektledare Säljledare Chefer BEMANNING Rekrytering och urval Chef att hyra Konsulter Fältsäljare Distriktschefer Storkundsansvariga PROJEKT Projektledning vid affärsoch organisationsutveckling Kundtjänst Innesäljare Support Call Center

11 UGL & Teamutveckling i Sveriges vackraste miljö med erfarna kursledare Events med mening Teamutveckling Teamaktiviteter Projekt-KickOff Chefsträning Ledningsgruppsakademin Konflikthantering Samtalsskurs för chefer Coaching för chefer Chefens verktygslåda

12 Chef? Ledare?

13 En fundering Chef / ledare? Vad är det för skillnad? När blir chefen ledare? När blir ledaren chef? Kan en chef tillhöra gruppen?

14 Chef / ledare - semantik Restaurangchef Chefssekreterare Byggar-bas Projekt-ledare Grupp-befäl Verkställande direktör - restaurangledare - ledarsekreterare - byggchef - projektchef - gruppchef - verkställande chef

15 Chef / ledare Bonniers Stora Lexicon CHEF [svenskt uttal Qe:f, franska, av latin caput, huvud] En person som leder en viss grupp och fattar besluten i den. Det franska ordet chef [QGf] används utanför Frankrike bl.a. om kockar (chef de cuisine). LEDARE Artikel i vilken en tidnings redaktionsledning ger uttryck för sin eller sitt partis politiska ståndpunkt genom att kommentera aktuella händelser eller frågor. LEDARSKAP (-)

16 Chef / Ledare CHEF Din makt kommer från dina överordnade; - du kan bli utsedd till chef LEDARE Din makt kommer från dina underställda; - du måste göra dig förtjänt av ledarskapet

17 Chef / Ledare När blir chefen ledare? Du är gruppens ledare när 1. du tar initiativ, och 2. gruppen följer med Indikatorer: + Initiativ = Aktivitet + Efterföljd = Förtroende = Auktoritet att vara auktoritär Det här blir bra Det här känns rätt

18 Förhållningssätt som ledare Skapa positiv framåt-känsla Positiv, övertygad om visionerna Inte stressa, trycka på, jaga Skapa vi-tillsammans-känsla Alla vill tillhöra gruppen Alla vill bidra till målet Tilltal som den idealiske föräldern : Tillit, visar tilltro till individerna även gentemot de lågpresterande Bygger självkänsla Rättvis, behandlar alla lika Objektiv, skiljer på sak & person Tolerant vid misstag

19 Chef / Ledare Kan chefen tillhöra gruppen? Kan ledaren bli chef? Ledaren blir Chef Det här känns inte rätt! Det här blir inte bra! när ledaren beordrar gruppen att använda makt (= påtvingad efterföljd) när ledaren tappat gruppens förtroende gruppen överger ledare och vänder sig till informell chef

20

21 Framgångsrik chef?

22 Undran Om du skulle rekrytera en ny projektledare Vilka krav skulle du ställa? Hur ska man välja en kandidat med förutsättningar att bli en riktigt framgångsrik Projektledare?

23 Sökandet efter framgångens grundbult Taylorismen IQ-test 1960 Personlighetstester 1973 McLelland: Olika specifika egenskaper, där kompetensen måste bedömas olika, beroende på arbetsuppgift Howard Gardner - Multipla intelligenser (7 st? 9 st?) Daniel Goleman -EQ -Emotionell intelligens

24 Stjärnornas kompetens Framgångens kriterier Tröskelkompetens Den lägsta kompetens som krävs för att klara befattningens arbetsinnehåll Särskiljande kompetens Det som skiljer stjärnorna (de bästa /högpresterarna) från genomsnittet Tröskelkompetens Framgångskompetens??! More of the same, eller något helt annat?

25 Särskiljande Stjärnkompetens Särskiljande kompetens hos stjärnor vs genomsnitt Hay/McBer, Boston - Kognitiva kompetenser, frekvens + 27% - Emotionell kompetens, frekvens + 53% Weatherhead, Western Reserve 16 särskiljande kompetenser - Kognitiva kompetenser 2 st - Emotionell kompetens 14 st Lyle Spencer 21 särskiljande kompetenser - Icke-emotionella kompetenser 3 st - Emotionell kompetens 18 st Lyle Spencer/Wei Chen Särskiljande kompetenser hos toppchefer - Icke-emotionella kompetenser 0 st - Emotionell kompetens 6 st

26 EQ Emotionell intelligens - grov tumregel EQ är dubbelt så viktigt som bidrag till topp-prestationer jämfört med ren IQ eller sakkunskap Ledarskapets Psykologi Baskunskaper

27 EQ Emotionell intelligens - definition EQ är förmågan: att känna igen och förstå känslor sina egna känslor, och andras känslor att motivera sig själv, och att hantera känslor väl sina egna, hos sig själva andras, i sina relationer

28 Två slags intelligens eller sju? Daniel Goleman Intellektuell (kognitiv, akademisk) Emotionell Howard Gardner Verballingvistisk Logiskmatematisk Musikaliskrytmisk Kroppsligkinestetisk Visuellspatial Interpersonell Intrapersonell Naturvetenskaplig Andlig Existensiell Traditionell IQ-mätning Verballingvistisk Logiskmatematisk Spatial

29 EQ - Kompetensutveckling Utbildningar i Ledarskap Att leda individer Att leda grupper Personlig utveckling Gruppdynamik (UGL, Human Dynamics, m fl) Praktisk Psykologi (NLP, Mental träning, m fl) Feedback Konflikthantering Medarbetarsamtal Retorik och presentationsteknik (Dale Carnegie, m fl)

30 Känsla? Förnuft?

31 Människan ett ryggradsdjur

32 En något tidigare version av ryggradsdjur

33 En mycket primitiv version av ryggradsdjur Ryggraden skyddar våra nerver

34 Knopphjärnan - reptilhjärnan Alla funktioner för att säkerställa individens överlevnad och artens fortlevnad Söka föda, (äta och dricka) Söka sovplats och skydd (värme, kyla) Skydd för predatorer Söka partner (sexuella aktiviteter, och kramar/närhet)

35 Predatorer predato_rer [av latin praedator, plundrare], djur som dödar och äter andra djur. Se näringskedja.

36 Hur bråttom? NEDÄRVD INSTINKT GRAD AV BRÅDSKA Söka föda äta och dricka Söka sovplats och skydd värme, kyla Skydd för predatorer fara för livet Söka partner (sexuella aktiviteter, kramar, etc) Kan vänta ett tag Kan senareläggas Kan INTE vänta!!! Kan vänta lite Reaktionstid 1 sek 1 sek 1/1000 sek 1 sek

37 Hjärnans anatomi Amygdala & Hippocampus Medvetande Förnuft Känslor Amygdala Instinkter Hippocampus

38 Fler hjärnor! Däggdjurshjärna Medvetande Förnuft Tidig däggdjurshjärna Känslor Reptilhjärna Instinkter Klassisk kunskapsutbildning EQträning

39 Hur de allra flesta beslut fattas med känsla: Övertygelse Tvekan Glädje Intuition Undran Entusiasm Ointresse Motvilja

40 EQ - fem intelligenser i två dimensioner Personlig kompetens -Hur vi uppträder Intrapersonellt Självinsikt Självstyrning Motivation Social kompetens - Hur vi hanterar relationer Empati Social förmåga Interpersonellt

41 EQ - Kompetensutveckling Utbildningar i Ledarskap Att leda individer Att leda grupper Personlig utveckling Gruppdynamik (UGL, Human Dynamics, m fl) Praktisk Psykologi (NLP, Mental träning, etc) Feedback Konflikthantering Medarbetarsamtal Retorik och presentationsteknik (Dale Carnegie, etc)

42 Några av Projektledarens utmaningar

43 Albert Milton, in memoriam Till: Albert Milton Från: LM Ericsson För: Lång och trogen tjänst Sammanlagd anställningstid: 65 år

44 Några av Projektledarens utmaningar i förhållande till linjechefen Många intressenter många kontaktytor, flera lojaliteter Många krav, höga krav, och ändrade krav Starka begränsningar: Begränsade resurser - både pengar och människor) Lånad personal - inte fulla chefsbefogenheter Begränsade beslutsbefogenheter - Begränsad tid! Allt måste gå fort! Skapa resultat Utveckla relationer och gruppdynamik Små buffrar om (när ) det händer något Chefen /beslutsfattaren förstår inte tänker ofta i linje, inte i projekt pga begränsad egen erfarenhet av projektarbete

45 Allt måste gå så fort, men Att utveckla relationer kan ta lång tid Gruppdynamik kan ta lång tid Hur lång tid tar det att forma ett fungerande team?

46 Will Schutz och Firo , tjänstgjorde i amerikanska flottan 1951 återinkallad till marinen; Naval Research Laboratory i Washington DC, för att leda studier av människors beteende i grupper Känd för utvecklingen av instrumentet FIRO-B, med vars hjälp man kunde studera, systematisera och förstå individers beteende i relation till andra

47 Bakom cirkeln FIRO-teorin säger att: vår självbild påverkar våra känslor våra känslor påverkar våra beteenden våra beteenden påverkar de resultat vi uppnår Resultat Beteende Känsla Självbild

48 FIRO Får jag komma ombord? Vill jag? Känna sig betydelsefull Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Tillhöra In-Ut Rollsökning Topp-Botten Vem styr den här båten? Vad får jag bestämma? Samhörighet Nära-Långt ifrån Känna sig kompetent Hur nära får jag sitta? Hur nära vill du sitta? Känna sig omtyckt och tycka om sig själv

49 Målet / idealet - samhörighet I samhörighet Fungerar gruppen bäst Presterar gruppen bäst Mår individerna bäst Med fel ledarskap kommer gruppen aldrig till samhörighet! Även om projektledaren får hålla på i 65 år!

50 Målet / idealet - samhörighet Med rätt ledarskap kommer gruppen snabbt till samhörighet! Teamutveckling med innehåll! Fråga oss! Investera i teamutveckling vid en projektstart! Det är en investering med MYCKET hög avkastning!

51 Den effektiva gruppen 1. Samtliga gruppens medlemmar vill och får tillhöra gruppen 2. Ledaren utövar ett grupp-situationsanpassat ledarskap 3. Viljan att ge av sig själv är stor (för att få något måste jag ge något) 4. Varje individ vill och vågar tänja sina egna inre gränser 5. Gruppen förmår använda feedback och utvärderingssystem 6. Hög grad av öppenhet och tillit i gruppen 7. Kommunikationen är rak och tydlig 8. Gruppen innehar hög konflikthanteringsförmåga 9. Gruppen har en hög problemlösningsförmåga 10. Gruppen har en gemensam målbild och förstår varför gruppen finns till (syfte = vad vi ska göra, för vem och varför) 11. Gruppens medlemmar har tydliga roller. Rollerna är accepterade av individ och grupp och som bygger på vars och ens styrkor vad avser kompetens, erfarenhet och personlighet

52 FIRO Fundamental Interpersonal Relationship Orientation FIRO avser att mäta mellanmänskliga behov i termer av: Tillhörighet (individens behov av kontakt, uppmärksamhet och anseende) Tillhöra handlar om rätt mängd kontakt med andra Att vara INNE (hög tillhöra) eller UTE (låg tillhöra) Kontroll (individens behov av makt, ansvar och ledning) Kontroll handlar om rätt mängd inflytande - eller kontroll - över andra människor. Att vara HÖGST UPP (hög kontroll) eller LÄNGST NER (låg kontroll) Samörighet (individens behov av närhet, värme och empati) Öppenhet handlar om djupet i interaktionen, hur nära man är varandra. Att vara ÖPPEN (hög öppenhet) eller SLUTEN

53 Motivation, självbild och självkänsla

54 Motivation Def: Emotionella tendenser som hjälper en, och underlättar för en, att uppnå mål Prestationsvilja Att Att sträva efter att att bli bli bättre, eller att att uppnå en en viss prestationsnivå Engagemang Att Att ställa upp på på gruppens eller organisationens mål Initiativförmåga Beredskap att att ta ta chanser Optimism och uthållighet Framtidstro och ihärdighet i i fråga om att att sträva efter uppsatta mål, trots hinder och motgångar

55 En positiv, självförstärkande spiral Aktuell positiv erfarenhet Framgång! Aktivitet Kunskap Erfarenhet Självförtroende Självkänsla

56 En negativ, självförstärkande spiral Ingen Aktivitet Ingen Aktuell positiv erfarenhet Ingen Kunskap Erfarenhet Inget Självförtroende

57 Ovanligt enkla slutsatser! BRYT DEN NEGATIVA SPIRALEN! 1. Skapa mål och målinriktad aktivitet! Gör aktiviteten så enkel att framgång är oundviklig! Framgång! 2. Observera framgången Beröm framgången! 3. Tydliggör erhållen kunskap och erfarenhet 4. Repetera framgången a/ På samma svårighetsnivå b/ Höj svårigehtsnivån Ledaren ska vara en garant för sina medarbetares framgång!

58 Maslows Behovshierarki Individuellt anpassade, nåbara mål Trygghet Självförverkligande Uppskattning Gemenskap- och tillgivenhet Kroppsliga, fysiologiska behov

59 Ansvar, försvar och bra sätt att förstöra relationer

60 ? Barn Allt som händer beror på mig Vuxen Ursäkternas dal Ansvarstagande Förändringsbenägen

61 Vad krävs för att bli framgångsrik? Vad krävs för att bli en framgångsrik chef??! 1. Följ upp! 2. Följ upp! 3. Följ upp! Suck Checklista Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx (Checklista) Ung chef Marcus Wallenberg Projektledare

62 Feedbacktrappan Olika grad av mottaglighet för feedback Grad av mottaglighet för feedback Låsta positioner Öppen förståelse Förändringsbenägen Förstå Förklara Försvara Förvränga Förkasta

63 Ledarskap med överblick och framförhållning

64 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Bakåt Se till att ta fram rätt styrsystem så att projektet uppnår sina mål, och gruppen lär av sina misstag Uppåt Hantera din chef så att du får företagets stöd och engagemang Utåt Sköt kontakten med kunden/entreprenören. Styr, och lev upp till, deras förväntningar Inåt Granska ditt eget agerande. Bidrar ditt ledarskap för gruppen positivt till projektet? Nedåt Hantera gruppen så att prestationerna maximeras, kollektivt/individ. Framåt Planera så gruppen kan sätta realistiska mål och får nödvändiga resurser

65 Information = överblick = Helikoptersyn Planering med Överblick och Historiskt perspektiv Operativ Närsynthet Framförhållning

66 Framförhållning - grunden för ledarskap Styrelse Grad av framförhållning VD/LG Mellanchef Medarbetare 0-3 månader 3-12 månader 1-2 år 3-5 år tid

67 Stresskonen - reaktioner vid tilltagande stress MAXIMAL STRESSFRIHET MAXIMAL STRESSNIVÅ 1. FRI TILLGÅNG TILL HELA INTELLEKTET - överblickande, mottaglig, nyanserad - samarbete, konstruktivitet - konflikthantering 2. BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL INTELLEKTET - trångsynthet, stereotypt beteende - konkurrensbeteende 3. FÖRMÖRKNING, HANDLING UTAN TANKE - reflexbeteende, utan tanke på konsekvenser - hänsynslöst beteende för överlevnad 4. PANIK OFÖRMÅGA ATT TÄNKA/AGERA - handlingsförlamning; all verksamhet upphör - Grey Out - Black Out

68 Slut för idag! Tack Tack Tack Tack Tack för för idag! för idag! för idag! för idag! idag!

69 Stop

70 Projektledare

71 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Styrsystem Hålla bollen(framåt-bakåt) Vara förutseende Planera och kontrollera Skaffa återkoppling Hålla hela gruppen informerad Mål och planering

72 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Chefer Beställare kunder Koppla in intressenterna(uppåt-utåt) Få intressenternas godkännande Arbeta i nätverk Bygga upp trovärdighet Marknadsföra projektet

73 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Koncentrera sig på resultatet (inåt-nedåt) Fira framgångar Hålla hårt på kvaliteten Fastställa individuella kriterier för framgång Stanna upp och reflektera Skapa en stimulerande miljö Ange syfte och inriktning Gruppens behov Eget ledarskap

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016. Datum. Plats

Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016. Datum. Plats Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016 Datum Modul 1: 20-22 Januari Modul 2: 17-19 Februari Modul 3: 16-18 Mars Plats Rosfors Herrgård (ca

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby

Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby Solid Affärs Coaching, Stockholm den 15 januari 2015 elisabeth.norrby@insighforsuccess.se www.insighforsuccess.se 1 Chefer är ju också människor! 2 Ken Wilber

Läs mer

Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap

Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap Mentorskap innebär att varje deltagare i programmet erhåller en mentor för sin personliga utveckling. Livserfarenhet

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Kunskap. Vi har olika behov av trygghet. Vanföreställningar om inlärning. Nya tankar är jobbiga för hjärnan

Kunskap. Vi har olika behov av trygghet. Vanföreställningar om inlärning. Nya tankar är jobbiga för hjärnan Firma Margareta ivarsson Kunskap Lärstilar och kommunikation Nätverksträff för Unionen, Region SjuHall Borås den 10 september 2008 Är en färskvara vars bäst-före-datum alltid har gått ut. Bengt Wahlström

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015 Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer Stockholm 8 september 2015 När ska jag ge feeback? Vad är Professionell Feedback? Johari Fönster Vad har feedback för effekt? Feedback på personlighet

Läs mer

Integralt Ledarskap. Utbildningstillfällen 2012. Grp 3, 2012 Grupp 4, 2012

Integralt Ledarskap. Utbildningstillfällen 2012. Grp 3, 2012 Grupp 4, 2012 Integralt Ledarskap -Ett nytt sätt att utveckla människor och organisationer Utbildningstillfällen 2012 Grp 3, 2012 Grupp 4, 2012 Ort: Norrbotten Ort: Stockholm 28-30 mars (v.13) 10-12 okt (v.41) 24-26

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

TEAM OCH TEAMLEDARSKAP

TEAM OCH TEAMLEDARSKAP TEAM OCH TEAMLEDARSKAP Susanna Bihari Axelsson Docent, Universitetslektor Grupp Två eller flera individer, som interagerar med varandra och där det finns en psykologisk relation mellan dem. (Wilson & Rosenfeld,

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Den sociala interaktionen mellan föräldrar

Den sociala interaktionen mellan föräldrar Den sociala interaktionen mellan föräldrar En observationsstudie över föräldrars möte i samband med aktivitetskvällar på Camp Timsbo Ett samarbete med Ovanåkers föräldrakraft och Svenska kyrkan Aktivitetskvällarna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Det självspeglande ledarskapet - så hänger alltsammans ihop

Det självspeglande ledarskapet - så hänger alltsammans ihop INTRODUKTION Boken du håller i din hand beskriver en ny tids ledarskap, ett ledarskap grundat på individen. Individen i dig som ledare och dem du har att leda. Det självspeglande ledarskapet har jag valt

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer