Ledarskap för Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap för Projektledare"

Transkript

1 Ledarskap för Projektledare En presentation för Dataföreningen Sverige Networks Telecom mässan Älvsjö 28 september 2004 Projektledarskap och gruppdynamik

2 Projektledarskap och gruppdynamik Programbeskrivning Ledarskap inom projekt innebär stora utmaningar i förhållande till linjeledarskapet. En väsentlig skillnad är tidsfaktorn. I projektet måste både gruppen och alla ingående projektmedarbetare börja fungera omedelbart. En annan intressant skillnad är att rang och status inte fungerar på samma sätt som i linjen. Inom projektet kan man inte leva på att hänvisa till gamla prestationer, utan man får sin status utifrån vad man presterar i det aktuella projektet. Projektledarens utmaning är att få in rätt personer, och att sedan utöva ett motiverande ledarskap där varje individ så fort som möjligt finner sin roll och börjar prestera, och där gruppen omedelbart börjar samarbeta. Vi vill i detta seminarium ge kunskap och idéer om ledarskap och gruppdynamik. Du ska få praktiskt användbara idéer om hur du kan analysera problem i ditt ledarskap. Vi kommer att visa gruppdynamikens mekanismer. Vi kommer även att göra några enkla och tankeväckande övningar. Ingemar Tunstig är konsult inom organisations- och individutveckling, främst inom området ledarskap och försäljning Lasse Karlsson är konsult inom ledarskap och grupputveckling, med fokus på grupputveckling, krishantering och konflikthantering. Göran Dahlgren är konsult inom grupputveckling och gruppdynamik, samt arrangerar events med inriktning på relationsutveckling. Startdatum: 28 september Starttid: 13:45 Sluttid: 14:30 Nivå: normal Ort: Networks Telecom Stockholmsmässan Arrangör: Sthlm

3 Ambition Orientera Väcka intresse Beröra och snudda vid Inte utbilda

4 PÅ AGENDAN Ledarskap, vad är det? Ledarskapets fallgropar, fallgropar i projekt Projektets utmaningar på ledarskapet Ledarskapets hårda och mjuka dimensioner De framgångsrikas kännetecken Gruppdynamik Gruppens utvecklingsfaser Den effektiva gruppen Några användbara verktyg Viktig kompetensutveckling

5

6 Ingemar Tunstig IT

7 Vem är IT.? PERSON 50 år, gift, 3 barn, hund Villa, sommarstuga Har 3 bilar (hade gärna haft fler) - Lotus Europa - Citroën C5 - Hyundai Atos (Hade hellre kört hoj) Gillar musik; gubbrock & barock Läser konstant - facklitteratur - tidskrifter -serier PROFESSION Gymnasium - Na, Paris Lycée Voltaire, Sam, Ek Konsum, 3 år - bodknodd & köttmästare Uppsala Universitet, 3½ år - civilekonom IBM, 11 år Eget företag IT., 3 år Vendator Institutet, 8 år - konsult & utbildare - delägare, utvecklingschef Eget företag IT., Venditia, partner 2003-

8 IT. Organisations- & Individutveckling VAD Ledarskap Projektledning Säljträning Mentorsprogram Organisationsutveckling HUR Företagsinterna program Öppen utbildning (genom partners) Starkt nätverk Venditia Utbildning och Projektledning AB (UGL) Letuno (målstyrning) Belbin (teamroller) Grid (organisationskultur) Audiva/Kompus (NLP) m fl

9 Venditia Utbildning & Projektledning Våra målgrupper Konsulter Fältsäljare Projektledare Distriktschefer Säljledare Storkundsansvariga Chefer Kundtjänst Innesäljare Support Call Center

10 Venditia Utbildning & Projektledning Våra erbjudanden UTBILDNING Öppen utbildning Företags-anpassade uppdrag Konsulttjänster Projektledare Säljledare Chefer BEMANNING Rekrytering och urval Chef att hyra Konsulter Fältsäljare Distriktschefer Storkundsansvariga PROJEKT Projektledning vid affärsoch organisationsutveckling Kundtjänst Innesäljare Support Call Center

11 UGL & Teamutveckling i Sveriges vackraste miljö med erfarna kursledare Events med mening Teamutveckling Teamaktiviteter Projekt-KickOff Chefsträning Ledningsgruppsakademin Konflikthantering Samtalsskurs för chefer Coaching för chefer Chefens verktygslåda

12 Chef? Ledare?

13 En fundering Chef / ledare? Vad är det för skillnad? När blir chefen ledare? När blir ledaren chef? Kan en chef tillhöra gruppen?

14 Chef / ledare - semantik Restaurangchef Chefssekreterare Byggar-bas Projekt-ledare Grupp-befäl Verkställande direktör - restaurangledare - ledarsekreterare - byggchef - projektchef - gruppchef - verkställande chef

15 Chef / ledare Bonniers Stora Lexicon CHEF [svenskt uttal Qe:f, franska, av latin caput, huvud] En person som leder en viss grupp och fattar besluten i den. Det franska ordet chef [QGf] används utanför Frankrike bl.a. om kockar (chef de cuisine). LEDARE Artikel i vilken en tidnings redaktionsledning ger uttryck för sin eller sitt partis politiska ståndpunkt genom att kommentera aktuella händelser eller frågor. LEDARSKAP (-)

16 Chef / Ledare CHEF Din makt kommer från dina överordnade; - du kan bli utsedd till chef LEDARE Din makt kommer från dina underställda; - du måste göra dig förtjänt av ledarskapet

17 Chef / Ledare När blir chefen ledare? Du är gruppens ledare när 1. du tar initiativ, och 2. gruppen följer med Indikatorer: + Initiativ = Aktivitet + Efterföljd = Förtroende = Auktoritet att vara auktoritär Det här blir bra Det här känns rätt

18 Förhållningssätt som ledare Skapa positiv framåt-känsla Positiv, övertygad om visionerna Inte stressa, trycka på, jaga Skapa vi-tillsammans-känsla Alla vill tillhöra gruppen Alla vill bidra till målet Tilltal som den idealiske föräldern : Tillit, visar tilltro till individerna även gentemot de lågpresterande Bygger självkänsla Rättvis, behandlar alla lika Objektiv, skiljer på sak & person Tolerant vid misstag

19 Chef / Ledare Kan chefen tillhöra gruppen? Kan ledaren bli chef? Ledaren blir Chef Det här känns inte rätt! Det här blir inte bra! när ledaren beordrar gruppen att använda makt (= påtvingad efterföljd) när ledaren tappat gruppens förtroende gruppen överger ledare och vänder sig till informell chef

20

21 Framgångsrik chef?

22 Undran Om du skulle rekrytera en ny projektledare Vilka krav skulle du ställa? Hur ska man välja en kandidat med förutsättningar att bli en riktigt framgångsrik Projektledare?

23 Sökandet efter framgångens grundbult Taylorismen IQ-test 1960 Personlighetstester 1973 McLelland: Olika specifika egenskaper, där kompetensen måste bedömas olika, beroende på arbetsuppgift Howard Gardner - Multipla intelligenser (7 st? 9 st?) Daniel Goleman -EQ -Emotionell intelligens

24 Stjärnornas kompetens Framgångens kriterier Tröskelkompetens Den lägsta kompetens som krävs för att klara befattningens arbetsinnehåll Särskiljande kompetens Det som skiljer stjärnorna (de bästa /högpresterarna) från genomsnittet Tröskelkompetens Framgångskompetens??! More of the same, eller något helt annat?

25 Särskiljande Stjärnkompetens Särskiljande kompetens hos stjärnor vs genomsnitt Hay/McBer, Boston - Kognitiva kompetenser, frekvens + 27% - Emotionell kompetens, frekvens + 53% Weatherhead, Western Reserve 16 särskiljande kompetenser - Kognitiva kompetenser 2 st - Emotionell kompetens 14 st Lyle Spencer 21 särskiljande kompetenser - Icke-emotionella kompetenser 3 st - Emotionell kompetens 18 st Lyle Spencer/Wei Chen Särskiljande kompetenser hos toppchefer - Icke-emotionella kompetenser 0 st - Emotionell kompetens 6 st

26 EQ Emotionell intelligens - grov tumregel EQ är dubbelt så viktigt som bidrag till topp-prestationer jämfört med ren IQ eller sakkunskap Ledarskapets Psykologi Baskunskaper

27 EQ Emotionell intelligens - definition EQ är förmågan: att känna igen och förstå känslor sina egna känslor, och andras känslor att motivera sig själv, och att hantera känslor väl sina egna, hos sig själva andras, i sina relationer

28 Två slags intelligens eller sju? Daniel Goleman Intellektuell (kognitiv, akademisk) Emotionell Howard Gardner Verballingvistisk Logiskmatematisk Musikaliskrytmisk Kroppsligkinestetisk Visuellspatial Interpersonell Intrapersonell Naturvetenskaplig Andlig Existensiell Traditionell IQ-mätning Verballingvistisk Logiskmatematisk Spatial

29 EQ - Kompetensutveckling Utbildningar i Ledarskap Att leda individer Att leda grupper Personlig utveckling Gruppdynamik (UGL, Human Dynamics, m fl) Praktisk Psykologi (NLP, Mental träning, m fl) Feedback Konflikthantering Medarbetarsamtal Retorik och presentationsteknik (Dale Carnegie, m fl)

30 Känsla? Förnuft?

31 Människan ett ryggradsdjur

32 En något tidigare version av ryggradsdjur

33 En mycket primitiv version av ryggradsdjur Ryggraden skyddar våra nerver

34 Knopphjärnan - reptilhjärnan Alla funktioner för att säkerställa individens överlevnad och artens fortlevnad Söka föda, (äta och dricka) Söka sovplats och skydd (värme, kyla) Skydd för predatorer Söka partner (sexuella aktiviteter, och kramar/närhet)

35 Predatorer predato_rer [av latin praedator, plundrare], djur som dödar och äter andra djur. Se näringskedja.

36 Hur bråttom? NEDÄRVD INSTINKT GRAD AV BRÅDSKA Söka föda äta och dricka Söka sovplats och skydd värme, kyla Skydd för predatorer fara för livet Söka partner (sexuella aktiviteter, kramar, etc) Kan vänta ett tag Kan senareläggas Kan INTE vänta!!! Kan vänta lite Reaktionstid 1 sek 1 sek 1/1000 sek 1 sek

37 Hjärnans anatomi Amygdala & Hippocampus Medvetande Förnuft Känslor Amygdala Instinkter Hippocampus

38 Fler hjärnor! Däggdjurshjärna Medvetande Förnuft Tidig däggdjurshjärna Känslor Reptilhjärna Instinkter Klassisk kunskapsutbildning EQträning

39 Hur de allra flesta beslut fattas med känsla: Övertygelse Tvekan Glädje Intuition Undran Entusiasm Ointresse Motvilja

40 EQ - fem intelligenser i två dimensioner Personlig kompetens -Hur vi uppträder Intrapersonellt Självinsikt Självstyrning Motivation Social kompetens - Hur vi hanterar relationer Empati Social förmåga Interpersonellt

41 EQ - Kompetensutveckling Utbildningar i Ledarskap Att leda individer Att leda grupper Personlig utveckling Gruppdynamik (UGL, Human Dynamics, m fl) Praktisk Psykologi (NLP, Mental träning, etc) Feedback Konflikthantering Medarbetarsamtal Retorik och presentationsteknik (Dale Carnegie, etc)

42 Några av Projektledarens utmaningar

43 Albert Milton, in memoriam Till: Albert Milton Från: LM Ericsson För: Lång och trogen tjänst Sammanlagd anställningstid: 65 år

44 Några av Projektledarens utmaningar i förhållande till linjechefen Många intressenter många kontaktytor, flera lojaliteter Många krav, höga krav, och ändrade krav Starka begränsningar: Begränsade resurser - både pengar och människor) Lånad personal - inte fulla chefsbefogenheter Begränsade beslutsbefogenheter - Begränsad tid! Allt måste gå fort! Skapa resultat Utveckla relationer och gruppdynamik Små buffrar om (när ) det händer något Chefen /beslutsfattaren förstår inte tänker ofta i linje, inte i projekt pga begränsad egen erfarenhet av projektarbete

45 Allt måste gå så fort, men Att utveckla relationer kan ta lång tid Gruppdynamik kan ta lång tid Hur lång tid tar det att forma ett fungerande team?

46 Will Schutz och Firo , tjänstgjorde i amerikanska flottan 1951 återinkallad till marinen; Naval Research Laboratory i Washington DC, för att leda studier av människors beteende i grupper Känd för utvecklingen av instrumentet FIRO-B, med vars hjälp man kunde studera, systematisera och förstå individers beteende i relation till andra

47 Bakom cirkeln FIRO-teorin säger att: vår självbild påverkar våra känslor våra känslor påverkar våra beteenden våra beteenden påverkar de resultat vi uppnår Resultat Beteende Känsla Självbild

48 FIRO Får jag komma ombord? Vill jag? Känna sig betydelsefull Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Tillhöra In-Ut Rollsökning Topp-Botten Vem styr den här båten? Vad får jag bestämma? Samhörighet Nära-Långt ifrån Känna sig kompetent Hur nära får jag sitta? Hur nära vill du sitta? Känna sig omtyckt och tycka om sig själv

49 Målet / idealet - samhörighet I samhörighet Fungerar gruppen bäst Presterar gruppen bäst Mår individerna bäst Med fel ledarskap kommer gruppen aldrig till samhörighet! Även om projektledaren får hålla på i 65 år!

50 Målet / idealet - samhörighet Med rätt ledarskap kommer gruppen snabbt till samhörighet! Teamutveckling med innehåll! Fråga oss! Investera i teamutveckling vid en projektstart! Det är en investering med MYCKET hög avkastning!

51 Den effektiva gruppen 1. Samtliga gruppens medlemmar vill och får tillhöra gruppen 2. Ledaren utövar ett grupp-situationsanpassat ledarskap 3. Viljan att ge av sig själv är stor (för att få något måste jag ge något) 4. Varje individ vill och vågar tänja sina egna inre gränser 5. Gruppen förmår använda feedback och utvärderingssystem 6. Hög grad av öppenhet och tillit i gruppen 7. Kommunikationen är rak och tydlig 8. Gruppen innehar hög konflikthanteringsförmåga 9. Gruppen har en hög problemlösningsförmåga 10. Gruppen har en gemensam målbild och förstår varför gruppen finns till (syfte = vad vi ska göra, för vem och varför) 11. Gruppens medlemmar har tydliga roller. Rollerna är accepterade av individ och grupp och som bygger på vars och ens styrkor vad avser kompetens, erfarenhet och personlighet

52 FIRO Fundamental Interpersonal Relationship Orientation FIRO avser att mäta mellanmänskliga behov i termer av: Tillhörighet (individens behov av kontakt, uppmärksamhet och anseende) Tillhöra handlar om rätt mängd kontakt med andra Att vara INNE (hög tillhöra) eller UTE (låg tillhöra) Kontroll (individens behov av makt, ansvar och ledning) Kontroll handlar om rätt mängd inflytande - eller kontroll - över andra människor. Att vara HÖGST UPP (hög kontroll) eller LÄNGST NER (låg kontroll) Samörighet (individens behov av närhet, värme och empati) Öppenhet handlar om djupet i interaktionen, hur nära man är varandra. Att vara ÖPPEN (hög öppenhet) eller SLUTEN

53 Motivation, självbild och självkänsla

54 Motivation Def: Emotionella tendenser som hjälper en, och underlättar för en, att uppnå mål Prestationsvilja Att Att sträva efter att att bli bli bättre, eller att att uppnå en en viss prestationsnivå Engagemang Att Att ställa upp på på gruppens eller organisationens mål Initiativförmåga Beredskap att att ta ta chanser Optimism och uthållighet Framtidstro och ihärdighet i i fråga om att att sträva efter uppsatta mål, trots hinder och motgångar

55 En positiv, självförstärkande spiral Aktuell positiv erfarenhet Framgång! Aktivitet Kunskap Erfarenhet Självförtroende Självkänsla

56 En negativ, självförstärkande spiral Ingen Aktivitet Ingen Aktuell positiv erfarenhet Ingen Kunskap Erfarenhet Inget Självförtroende

57 Ovanligt enkla slutsatser! BRYT DEN NEGATIVA SPIRALEN! 1. Skapa mål och målinriktad aktivitet! Gör aktiviteten så enkel att framgång är oundviklig! Framgång! 2. Observera framgången Beröm framgången! 3. Tydliggör erhållen kunskap och erfarenhet 4. Repetera framgången a/ På samma svårighetsnivå b/ Höj svårigehtsnivån Ledaren ska vara en garant för sina medarbetares framgång!

58 Maslows Behovshierarki Individuellt anpassade, nåbara mål Trygghet Självförverkligande Uppskattning Gemenskap- och tillgivenhet Kroppsliga, fysiologiska behov

59 Ansvar, försvar och bra sätt att förstöra relationer

60 ? Barn Allt som händer beror på mig Vuxen Ursäkternas dal Ansvarstagande Förändringsbenägen

61 Vad krävs för att bli framgångsrik? Vad krävs för att bli en framgångsrik chef??! 1. Följ upp! 2. Följ upp! 3. Följ upp! Suck Checklista Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx Xxxx xx (Checklista) Ung chef Marcus Wallenberg Projektledare

62 Feedbacktrappan Olika grad av mottaglighet för feedback Grad av mottaglighet för feedback Låsta positioner Öppen förståelse Förändringsbenägen Förstå Förklara Försvara Förvränga Förkasta

63 Ledarskap med överblick och framförhållning

64 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Bakåt Se till att ta fram rätt styrsystem så att projektet uppnår sina mål, och gruppen lär av sina misstag Uppåt Hantera din chef så att du får företagets stöd och engagemang Utåt Sköt kontakten med kunden/entreprenören. Styr, och lev upp till, deras förväntningar Inåt Granska ditt eget agerande. Bidrar ditt ledarskap för gruppen positivt till projektet? Nedåt Hantera gruppen så att prestationerna maximeras, kollektivt/individ. Framåt Planera så gruppen kan sätta realistiska mål och får nödvändiga resurser

65 Information = överblick = Helikoptersyn Planering med Överblick och Historiskt perspektiv Operativ Närsynthet Framförhållning

66 Framförhållning - grunden för ledarskap Styrelse Grad av framförhållning VD/LG Mellanchef Medarbetare 0-3 månader 3-12 månader 1-2 år 3-5 år tid

67 Stresskonen - reaktioner vid tilltagande stress MAXIMAL STRESSFRIHET MAXIMAL STRESSNIVÅ 1. FRI TILLGÅNG TILL HELA INTELLEKTET - överblickande, mottaglig, nyanserad - samarbete, konstruktivitet - konflikthantering 2. BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL INTELLEKTET - trångsynthet, stereotypt beteende - konkurrensbeteende 3. FÖRMÖRKNING, HANDLING UTAN TANKE - reflexbeteende, utan tanke på konsekvenser - hänsynslöst beteende för överlevnad 4. PANIK OFÖRMÅGA ATT TÄNKA/AGERA - handlingsförlamning; all verksamhet upphör - Grey Out - Black Out

68 Slut för idag! Tack Tack Tack Tack Tack för för idag! för idag! för idag! för idag! idag!

69 Stop

70 Projektledare

71 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Styrsystem Hålla bollen(framåt-bakåt) Vara förutseende Planera och kontrollera Skaffa återkoppling Hålla hela gruppen informerad Mål och planering

72 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Chefer Beställare kunder Koppla in intressenterna(uppåt-utåt) Få intressenternas godkännande Arbeta i nätverk Bygga upp trovärdighet Marknadsföra projektet

73 Den komplexa projektledarrollen Fokus i 6 riktningar Koncentrera sig på resultatet (inåt-nedåt) Fira framgångar Hålla hårt på kvaliteten Fastställa individuella kriterier för framgång Stanna upp och reflektera Skapa en stimulerande miljö Ange syfte och inriktning Gruppens behov Eget ledarskap

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Utvecklingsplan för dig som coachande chef Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli

Läs mer

The truth about leadership

The truth about leadership KONTENTAN 17/2010 317 Världen förändras, men det som gör en chef till en god ledare består. Det visar data från över trettio års forskning. Under trettio år har forskarna samlat data från över en miljon

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Vad gör man med en lågpresterande chef?

Vad gör man med en lågpresterande chef? GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Vad gör man med en lågpresterande chef? Anders Henricsson Magisteruppsats 10 poäng Fördjupningskurs i Sociologi VT 2007 Handledare: Bo G Eriksson Innehåll

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

- ment - coa al träning cha andra

- ment - coa al träning cha andra 10 TIPS -- mental coacha träning andra Konsten Släpp fram att få kraften andra från att prestera! insidan! 300 Kenth Åkerman Dependent people need others to get what they want. Independent people can get

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Case Silja Lines New York tema Daniela Nikander Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer