DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN"

Transkript

1 DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN Läs om BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industrikedja med över 40 yrkesbutiker och stora lokala lager. THINK BIG!

2 Innehåll Om BIG-gruppen 5 BIG Academy 6 Leverantörer 7 BIG Total Service Provider 8 BIG LagerService 9 Miljö och kvalitet 10 BIG-gruppens storkundserbjudande 10 Fakta och kontaktuppgifter 11 BIG gruppen Sverige 12 BIG gruppen Norge 24

3 Genom stor lokal marknadskännedom, flexibla kundlösningar, stort engagemang och hög kompetens förenar BIG-gruppen det bästa av lokalt företagande med stordriftsfördelar.

4 Många av BIG-gruppens delägarföretag har drivits i generationer och vuxit fram i nära samarbete med framgångsrika bygg- och industriföretag. Med över 40 yrkesbutiker och stora lokala lager bildar vi Nordens ledande fristående bygg- och industrikedja.

5 BIG-gruppen Om BIG-gruppen 5 MITT I VERKLIGHETEN Många av BIG-gruppens delägarföretag har drivits i generationer och vuxit fram i nära samarbete med framgångsrika bygg- och industrikunder. Att följa med i våra kunders snabbt föränderliga verklighet och erbjuda kundspecifika lösningar är och har alltid varit en av våra viktigaste styrkor. Flexibilitet och kundanpassning är en viktig del i vår och våra kunders framgång genom åren. Vi erbjuder därför lokalt anpassade lager på många orter, stora yrkesbutiker, tjänster, kostnadssänkande projekt, regionala sortiment och kundunika lösningar. Kunskap blir allt viktigare. Varje verksamhet har unika förutsättningar och kräver olika lösningar. Bransch, geografi, klimat och lokal kundstruktur gör att verksamheterna måste anpassas. Mycket av verksamheten kan planläggas men trots det uppstår ändå ofta akuta situationer. En trygg, stabil leverantör med stor kompetens och förmåga att stödja dig som kund i alla möjliga och omöjliga situationer kan vara avgörande för en väl fungerande verksamhet. Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad mellan olika produktalternativ i slutändan spela en avgörande roll. Att alltid arbeta med rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken bättre eller sämre än du behöver, är viktigt både för produktionsresultatet och för totalekonomin. Genom kontinuerliga utbildningar och erfarenhets utbyte mellan delägarföretagen samt våra leveran törer, ser vi dessutom till att du har tillgång till den senaste kunskapen och produktutvecklingen. På så sätt kan vi ge er råd för att effektivisera er verksamhet. Vår verksamhet går ut på att göra din vardag så enkel som möjligt och ditt företags varuförsörjning så kostnadseffektiv som möjligt. Med stora kundanpassade lager nära din verksamhet och hög precision samt snabbhet i vår logistik kan vi hjälpa till att effektivisera försörjningen av produkter till din verksamhet utan att du behöver låsa kapital i stora lager.

6 6 BIG Academy BIG-gruppen KOMPETENSUTVECKLING TILL DIN NYTTA För att BIG-gruppen skall fortsätta att utvecklas positivt tillsammans med våra bygg-, service- och industrikunder vill vi tillföra viktiga mervärden och vara professionella i vårt agerande. Därför satsar vi inom BIG-gruppen på att utbilda vår främsta resurs medarbetarna i BIG-företagen. BIG-gruppen satsar på fördjupade spetsut bildningar inom olika tekniska kompetensområden. Det finns kurser inom BIG Academy Products som vänder sig både till bygg- respektive industri relaterade sortiment där den tekniska kompetensen är viktig. Målsättningen för BIG-gruppen med BIG Academy Products är att ligga långt fram kompetensmässigt och därmed kunna hjälpa kunderna att optimera sin verksamhet. Utöver detta så går BIG-gruppens personal regelbundet på en mängd olika produktutbildningar. För att BIG-gruppens personal, nyanställda såväl som befintlig personal, även fortsättningsvis skall agera på ett professionellt sätt mot våra kunder, investerar vi mycket i utbildning av personalen. Med hjälp av BIG Academy vill vi därför säkerställa ett högt service tänkande, bra affärsmannaskap, väl fungerande arbetsmetoder, samt bra och säkra rutiner. BIG-gruppen vill med detta vara våra kunders självklara val av samarbetspartner.

7 BIG-gruppen Leverantörer 7 VI GER DIG DET BÄSTA FRÅN DE BÄSTA BIG-gruppens kunder är yrkesmän och därför är högsta produktivitet, kvalitet och funktion ett självklart fokus för oss. Vi samarbetar tätt med de ledande producenterna i världen och utvecklar ständigt vårt sortiment i nära samarbete med dem och med våra slutkunder. Dessutom säljer BIG-gruppen även produkter i andra pris- och kvalitetsnivåer för yrkesmässig användning. Ca 40 inköpare ser till att vi har rätt vara, i rätt kvantitet, till rätt pris att sälja till våra kunder.

8 8 BIG Total Service Provider BIG-gruppen TOTAL SERVICE PROVIDER - TSP Genom tjänsten Total Service Provider, som delvis baseras på Lean Production, effektiviserar vi tillsammans med er hela inköpsprocessen. I ett nära samarbete reducerar vi olika typer av dolda och öppna kostnader, vilket ger möjligheter till stora besparingar. Rätt produktslag Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad mellan olika produktalternativ i slutändan spela en mycket stor roll. Att t.ex. alltid arbeta med precis rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken bättre eller sämre än du behöver, är avgörande för totalekonomin. BIG-gruppen samarbetar tätt med de mark nads ledande tillverkarna och utvecklar ständigt sortimentet. Det gör att vi kan erbjuda dig precis rätt verktyg, förnödenhet, skyddsprodukt, maskin o.s.v. Stort sortiment ökad valfrihet Kunskap om produkter ökad effektivitet Bättre ekonomi Optimerad lager-/distributionslösning Produktionsstopp på grund av brist i materialförsörjningen är kostsamt. Lika kostsamt är stora lager med onödigt mycket bundet kapital. Med Total Service Provider får du hjälp att hitta optimala lager nivåer och rätt distributionslösningar för just ditt företag. Målet är minimala lager- och distributionskostnader men samtidigt garanterad tillgänglighet av för er verksamhet viktiga produkter. Lager hos oss minskad kapitalbindning Minskat lager resursbesparingar Optimerat lagerlagt sortiment minskade kostnader och ökad driftsäkerhet Bättre ekonomi Minskad administration Gör alla dina inköp hos färre leverantörer. Total Service Provider förenklar varuflödet mellan dig och oss. Många leverantörer innebär stora kostnader i form av bevakning, fakturaadministration och regis terunderhåll m.m. Genom Total Service Provider fungerar BIG-gruppen istället som din huvudsakliga kontaktyta. Den administrativa bördan minskar avsevärt. Färre leverantörer minskad administration Mindre administration minskade kostnader Frigjorda resurser mer tid till kärnverksamheten Bättre ekonomi Ökad kunskap Kunskap är idag avgörande. Att uppdatera och byta ut gamla artiklar som inte motsvarar nyuppkomna krav är ett ständigt pågående arbete där det även är viktigt att personalen på ditt företag är delaktig i. Med stöd och vidareutbildningar av din personal säkerställs långsiktigheten i förändringsarbetet. En viktig del av Total Service Provider är åter kommande utvärderingar av samarbe tet. Genom att tillsätta olika projektgrupper med del t agare från BIG-gruppen och t.ex. företagshälsovård, produktion, skyddsombud, arbetar skydd, inköp och leverantör, sker ett löpande arbete med ständiga förbättringar Utbildad personal ökad kunskap Ökad kunskap ökad effektivitet Återkommande utvärderingar säkerställd kvalitet och ständiga förbättringar Bättre ekonomi Case Scandinavian Airlines BIG-gruppen och SAS har ett nordiskt samarbetsavtal som bygger på reduktion av SAS totalkostnader i ett nära samarbete i enlighet med Total Service Provider. Avtalet omfattar leveranser av verktyg, förnödenheter, personligt skydd samt en del SAS-unika artiklar till Arlanda, Kastrup och Gardermoen. Samarbetet omfattar optimering av produkter samt lagernivåer där klassning av kritiska produkter ingår. Analys och förslag till förbättring av administrativa rutiner som bygger kostnader tas fram tillsammans med SAS. Projektgrupper tillsätts med personal både från SAS och BIG-gruppen för att fastställa målsättning, ta fram förslag till kostnadsreduktion samt implementering och uppföljning. Kontinuerliga uppföljningsmöten hålls för att se till att samarbetet fortskrider och utvecklas. Projektet har resulterat i en rad effektiviseringar och förbättringar med sänkta kostnader för SAS som följd.

9 BIG-gruppen BIG LagerService 9 BIG LAGERSERVICE BIG LagerService är ett system för effektiv och optimerad lagerhållning hos kund. Ditt BIG-företag tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden. Garanterad tillgänglighet Tjänsten ger dig garanterad tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi. Stor besparingspotential Beräkningar och erfarenhet visar att kunderna sparar stora belopp årligen via BIG LagerService, där man överlåter lagerhållning och logistik av förbrukningsartiklar, verktyg, skydd och maskiner till oss. Om man räknar in produktivitetsökningen blir besparingen ännu större. BIG LagerService ger dig: Många välkända varumärken Kvalitetsprodukter från ledande producenter i världen Innovativa produkter för hög produktivitet Större valmöjlighet, det bästa från de bästa Bättre ekonomi Anpassat sortiment per kund Lägre lagervärde Rätt produkter för resp. bransch och kund Bättre ekonomi Färre antal fakturor Mer tid till kärnverksamheten Sparad administrativ tid Bättre ekonomi Personliga besök och hjälp med beställningsrutiner Mer tid till kärnverksamheten Strukturerade beställningar, mindre panikinköp Bättre ekonomi Tydligt uppmärkta lagerplatser för varje produkt Ordning och reda Lättare och snabbare att hitta produkterna Bättre ekonomi Min och max lager på varje produkt bestäms tillsammans med kund Lägre lagervärde och minskat svinn Full kontroll för dig som kund Bättre ekonomi Case CTC, Ljungby Fungerande leveranser och omedelbar tillgång till viktiga och kritiska komponenter är en förutsättning för att vår produktion skall fungera. Med BIG LagerService har vi garanterad leveranssäkerhet och kan undvika produk tions stopp p.g.a. brist på påfyllnadsartiklar. Uppmärkning och hjälp vid nya projekt och nya prototyper är också en stor fördel med BIG LagerService som t.ex. vid produktions sättningen av CTC V-40. Jonas Johannesson, CTC Kvalitetsbygg, Stockholm För oss är det viktigt att kunna fokusera på byggets processer och inte behöva lägga tid och kraft på smör- och bröd pro dukterna. Genom samarbetet med BIG-gruppen vet vi att vi alltid har en trygg försörjning av förbrukningsmateriel så att det inte blir dyrbara stopp i entreprenaden. Per, Kvalitetsbygg, Stockholm

10 10 BIG-gruppen HÅLLBARA AFFÄRER För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar i vår egen verksamhet likaväl som tillsammans med våra kunder gällande deras. BIG-gruppen har miljö- och kvalitetscertifikat enligt ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008 Kvalitet Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vårt dagliga ar bete. Det baseras på att vi med en helhetssyn förstår de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss. Kvalitet skapas genom kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som känner ansvar och delaktighet. Samtliga medarbetare ansvarar för att rätt kvalitet uppnås i det dagliga arbetet samt känner ansvar för den totala kvaliteten. För att vara våra kunders självklara val och långsiktiga partner erbjuder vi: Ett brett sortiment med produkter av hög kvalitet. Vi ser oss även som problemlösare som kan lagerhålla och anskaffa för kunden unika produkter. Genom denna flexibilitet kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att reducera antalet leverantörer. Hög precision och snabbhet i vår logistik. Hög kompetens och serviceinriktade medarbetare. Detta nås genom kontinuerlig utbildning så att medarbetarna blir motiverade och engagerade. Affärssystem med effektiva IT-lösningar internt och externt samt möjlighet till kundanpassade lösningar. Miljö Miljöarbetet fungerar som en integrerad del i BIG-företagens dagliga verksamhet. Vi skall sträva efter ständiga förbättringar och aktivt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan avseende produkter, tjänster och transporter. Genom att sätta mål och vidta förebyggande åtgärder skall vi successivt minska vår miljöpåverkan och verka för en hållbar utveckling. Detta innebär att BIG-företagen: Utbildar och motiverar medarbetarna så att alla kan bidra till att förbättra företagets miljöprestanda. Hushåller med den egna förbrukningen av naturresurser, genom avfallssortering och återanvändning av förpackningsmaterial, för ökad återvinning och kretsloppstänkande. Samordnar inköp och leveranser. Efterlever gällande miljöförfattningar och andra miljökrav. I samarbete med våra leverantörer informerar våra kunder om eventuella miljöalternativ. BIG-GRUPPENS STORKUNDSEBJUDANDE Utöver de lokala slutkunderna har BIG-gruppen ett stort fokus på försäljning till storkunder både nationellt och nordiskt. Över 30 personer arbetar aktivt i BIG-gruppens storkundsteam. Vi jobbar idag med ett mycket stort antal nordiska koncerner verksamma inom många olika branscher. Detta erbjuder vi storkunderna: Ett gemensamt samarbetsavtal. Nationella eller nordiska prislistor. Tryggad varuförsörjning till aktuella enheter Teknisk kompetens och support. Fakturering från BIG, eller av de enskilda BIG-företagen. Orderläggning till BIG, eller till de enskilda BIG-företagen. Elektroniska eller tryckta kundkataloger tas fram efter överenskommelse. Olika konceptuella lösningar såsom Total Service Provider och BIG LagerService. Tillgång till över 1 miljon artiklar, direkt från de ledande producenterna i världen utan fördyrande mellanled.

11 BIG-gruppen 11 FÖRSÄLJNING MOT OLIKA SEKTORER Offentlig sektor Service och underhåll Bygg och hantverk Industri Kundsegment BIG-gruppen har försäljning till tals företagskunder verksamma inom tillverkningsindustrin, bygg- & anläggning, hantverk, service & underhåll, stat, kommuner och landsting ända från Nordnorge till Sydsverige. Kunder är allt ifrån den lilla lokala mekaniska verkstaden till den stora nordiska tillverkningsindustrin respektive från den lokala snickarfirman till riksbyggaren. DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN KONTAKTA OSS Lokal marknadskännedom BIG-gruppen har genom mångårig erfarenhet från de specifika krav och förväntningar som finns från slutkunderna på respektive lokal marknad skapat en mycket hög kunskapsnivå och marknadskännedom. Sortiment BIG-gruppen säljer de ledande fabrikaten på marknaden som bl.a. står för produktutveckling, kvalitet, produktivitet, ergonomi m.m. men vi säljer även produkter i andra pris- och kvalitetsnivåer för yrkesmässig användning. Produkterna köps in direkt från ledande producenter i världen, utan fördyrande mellanled. Våra kunder har tillgång till över 1 miljon artiklar. Kostnadsbesparande projekt BIG-gruppen har flera olika konceptlösningar för minska slutkundernas totalkostnader. Genom att t. ex. genomföra BIG LagerService eller Total Service Provider tillsammans med våra slutkunder reducerar vi diverse öppna och dolda kostnader. Flexibilitet BIG-gruppen är en flexibel samarbetspartner och kan därmed diskutera och genomföra olika slutkundsunika lösningar för att skapa ökad kundnytta. Hög teknisk kompentens BIG-gruppen har som målsättning att kontinuerligt höja vår tekniska kompetens för att tillföra viktiga mervärden till våra kunder. Därför investerar vi mycket i BIG Academy och diverse produktutbildningar inom olika teknikområden. Effektiva IT-lösningar BIG-gruppen har stor erfarenhet av många olika IT-lösningar för att effektivisera och förbättra våra kunders varuförsörjning. Förutom e-handel arbetar vi även med t.ex. Punch Out, EDI, web-stock, handterminaler och inköpsportaler. Korta beslutsvägar BIG-gruppen är en platt organisation med korta beslutsvägar. Detta innebär en snabbhet och flexibilitet som är mycket uppskattad bland våra kunder. Bygg- och Industrigross Norden AB Huvudkontor Lindhagensgatan Stockholm Tel. +46 (8) Fax. +46 (8) Säljkontor Stenyxegatan Malmö Tel. +46 (40) Tel. +46 (8) Marknads- & inköpskontor Stora Åvägen Askim Tel. +46 (8)

12 BIG-gruppen Sverige

13 BIG-gruppen Sverige 13 ESKILSTUNA I P Industripartner I P Industripartner är ett företag med hög kompetens och bred erfarenhet bland sina medarbetare. Sedan starten 1989 har I P Industripartner fokuserat på att ge kunden bästa möjliga service och erbjuda en bred lokal lagerhållning. I P Industripartner erbjuder ett brett sortiment och arbetar med kunder inom flera olika branscher men de flesta kunderna finns inom verkstadsoch byggindustrin. Kärnproduktområdena består av tekniskt gummi, verktyg, infästningar och skydd för verkstads- och byggindustrin. Adress I P Industripartner Gustafsvägen 13B Eskilstuna Telefon Telefax Hemsida GISLAVED Emil P Emil P säljer industriförnödenheter från ledande tillverkare, inom bland annat pneumatik, lyft, skydd, svets och skär. Med hög teknisk kompetens och lokal närvaro tillför Emil P kunden mervärden. Unik kompetens inom industriell automation har gjort Emil P till en viktig partner för både kunder och tillverkare i regionen runt Gislaved/Anderstorp. Emil P servar kunder inom framför allt industri, service och underhåll samt offentlig sektor. Adress Emil P Hagagatan Gislaved Telefon Telefax Hemsida GÄVLE Maskin & Verktyg Maskin & Verktyg levererar arbetskläder, verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till yrkeskunder inom bygg, industri, service och offentlig förvaltning. Med hög kompetens, lokal närvaro och kundanpassat sortiment fungerar Maskin & Verktyg som en länk mellan tillverkare och slutkunder för att skapa lägsta möjliga totalkostnad. Utöver det sortiment som finns i våra butiker är vår affärsidé att förse våra kunder med produkter och tjänster som ligger utanför normal standard. Adress Maskin & Verktyg Utmarksvägen Gävle Telefon Telefax Hemsida

14 14 Sverige BIG-gruppen GÖTEBORG ASKIM/SISJÖN Prevex Prevex med två butiker i Göteborg (Hisingen och Sisjön/Askim) samt Malmö (Fosie Ind.by) vänder sig till talanger och proffs inom bygg, VVS och industri. Bolagets inriktning är försäljning, lås verkstad, maskinservice samt utbildning inom säkerhet och arbetsmiljöfrämjande pro dukter och tjänster. Adress PREVEX Askims Verkstadsväg Askim Telefon Hemsida GÖTEBORG HISINGS BACKA Prevex Prevex med två butiker i Göteborg (Hisingen och Sisjön/Askim) samt Malmö (Fosie Ind.by) vänder sig till talanger och proffs inom bygg, VVS och industri. Bolagets inriktning är försäljning, lås verkstad, maskinservice samt utbildning inom säkerhet och arbetsmiljöfrämjande pro dukter och tjänster. Adress PREVEX Backa Bergö gata Hisings Backa Telefon Hemsida GÖTENE Movab Movab säljer verktyg maskiner och förnödenheter till bygg- och tillverkningsindustrin i Skaraborgsregionen. Kunderna finns främst inom industri, bygg, hantverk, entreprenad, lantbruk, kommuner och annan offentlig förvaltning. Kompetent personal med stor branscherfarenhet hjälper till att lösa kundernas unika problem. Movab erbjuder även ett stort utbud av hyrbara maskiner och verktyg. Adress Movab Järnvägsgatan Götene Telefon Telefax Hemsida

15 BIG-gruppen Sverige 15 HALMSTAD IMAB IMAB Halmstad erbjuder ett regionalt anpassat proffssortiment inom produktområdena stål, verktyg, industrivaror, byggvaror och förnödenheter. IMAB säljer till yrkeskunder inom industri, byggnation, service och offentlig förvaltning. IMABs lagerhållning, sortiment och kunskap är även värdefullt och intressant för företagskunder inom ett flertal övriga branscher. IMAB finns med lager och butik i Halmstad och Helsingborg. Besöksadress IMAB, Slipareg 17 Vilhelmsfälts Industriområde Halmstad Postadress IMAB Box Halmstad Telefon Telefax Hemsida HELSINGBORG IMAB IMAB Helsingborg erbjuder ett regionalt anpassat proffssortiment inom produktområdena verktyg, industrivaror, byggvaror och förnödenheter. IMAB säljer till yrkeskunder inom industri, byggnation, service och offentlig förvaltning. IMABs lagerhållning, sortiment och kunskap är även värdefullt och intressant för företagskunder inom ett flertal övriga branscher. IMAB finns med lager och butik i Halmstad och Helsingborg. Besöksadress IMAB Planteringsvägen 11 Helsingborg Postadress IMAB Box Helsingborg Telefon Telefax Hemsida JÖNKÖPING Sohlbergs Sohlbergs lagerhåller och säljer verktyg, maskiner och förnödenheter för både små och stora tillverkande företag i Ljungby- och Jönköpingsregionen. Med hög kunskap om den lokala marknaden och kundernas specifika behov erbjuder Sohlbergs ofta kundunika lösningar. Sohlbergs erfarna medarbetare med olika bakgrund och kompetens hjälper kunder med allt från svets och pneumatik till infästning och lageroptimering. Adress Sohlbergs Kämpevägen Jönköping Telefon Telefax Hemsida

16 16 Sverige BIG-gruppen KALMAR Lundgrens Järn Lundgrens Järn med över 160 år lång historia i Kalmar lagerhåller verktyg, maskiner, reservdelar och byggförnödenheter för företag i Kalmarregionen. Kunderna finns främst inom industri- och byggsektorn men även inom service och underhåll samt offentlig sektor. Kunnig personal med stor erfarenhet från bygg- och industrisektorn hjälper till att lösa kundernas unika problem. Adress Lundgrens Järn Verkstadsgatan Kalmar Telefon Telefax Hemsida LJUNGBY Sohlbergs Sohlbergs lagerhåller och säljer verktyg, maskiner och förnödenheter för både små och stora tillverkande företag i Ljungby- och Jönköpingsregionen. Med hög kunskap om den lokala marknaden och kundernas specifika behov erbjuder Sohlbergs ofta kundunika lösningar. Sohlbergs erfarna medarbetare med olika bakgrund och kompetens hjälper kunder med allt från svets och pneumatik till infästning och lageroptimering. Besöksadress Sohlbergs Kungsgatan Ljungby Postadress Sohlbergs Box Ljungby Telefon Telefax Hemsida MALMÖ Prevex Prevex med två butiker i Göteborg (Hisingen och Sisjön/Askim) samt Malmö (Fosie Ind.by) vänder sig till talanger och proffs inom bygg, VVS och industri. Bolagets inriktning är försäljning, lås verkstad, maskinservice samt utbildning inom säkerhet och arbetsmiljöfrämjande pro dukter och tjänster. Adress PREVEX Stenyxegatan Malmö Telefon Hemsida

17 BIG-gruppen Sverige 17 MARKARYD Markaryds Järn Markaryds Järn förser industrin i och kring Markaryd med ett komplett lagerlagt sortiment av verktyg, maskiner och industriförnödenheter. Med över hundra års kunskap om den lokala marknaden och kundernas specifika behov erbjuder Markaryds Järn ofta kundunika lösningar. Detta nås genom engagerade och kunniga medarbetare med långsiktigt samarbete som ledstjärna. Besöksadress Markaryds Järn Kronobergsgatan Markaryd Postadress Markaryds Järn Box Markaryd Telefon Hemsida SKENE Skene Järn Skene Järn, vida berömt för sitt stora sortiment, är ett familjeägt företag i tredje generation. Förutom sitt breda sortiment inom hem, el och fritid saluför Skene Järn verktyg, maskiner, arbetskläder och förnödenheter till lokala bygg-, industri- och serviceföretag samt offentlig sektor. Som totalleverantör erbjuder Skene Järn bland annat lösningar för lager, eftermarknad och logistik. Besöksadress Skene Järn Varbergsvägen Skene Postadress Skene Järn Box Skene Telefon Telefax Hemsida SKÖVDE Bygg & Industripartner Bygg & Industripartner är en av Skövdes och Skaraborgs viktigaste inköpsplatser för verktyg, maskiner, svets, elverktyg, skyddsutrustning, fästelement och andra produkter som bygg- och industriföretag behöver. Med stor lokal branscherfarenhet och god kännedom om kundernas krav erbjuder Bygg & Industripartner ett brett lokalanpassat sortiment. Adress Bygg & Industripartner Kåsatorpsvägen Skövde Telefon Telefax Hemsida Utfall tilll vänster

18 18 Sverige BIG-gruppen STOCKHOLM BROMMA/VÄSTERORT Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Ulvsundavägen 134 Lev.adress Ulvsundavägen 134 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida STOCKHOLM GLOBEN/SYDOST Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Hallvägen 21 Lev.adress Slakthusgatan 20 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida STOCKHOLM HORNSBERG/INNERSTAD Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Lindhagensgatan 133 Lev.adress Lindhagensgatan 133 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida

19 BIG-gruppen Sverige 19 STOCKHOLM SÄTRA/SYDVÄST Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Storsätragränd 12 Lev.adress Storsätragränd 16 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida STOCKHOLM SOLNA Lundqvist Maskin & Verktyg AB/ Svetsmaskinservice Lundqvists affärsidé är att med hjälp av kompetenta medarbetare sälja ett sortiment av verktyg, maskiner och industriförnödenheter från ledande tillverkare till verkstads- och serviceindustrin, stat och kommun inom Stockholms län. Sortimentet och arbetssättet är helt anpassat till kundernas behov. Företaget arbetar för att kontinuerligt utveckla materialoch ekonomiflödena i logistikkedjan. Därigenom skapar Lundqvist lägsta möjliga totalkostnad och högst möjliga mervärde för kunden. Besök Lundqvist Maskin & Verktyg AB Smidesvägen Solna Telefon Telefax Hemsida STOCKHOLM TÄBY Täby Järn levererar verktyg, maskiner, skyddsutrustning, arbetskläder och industriförnödenheter till kunder inom verkstad och byggindustri såväl som offentlig förvaltning i första hand till norra Stockholmsområdet. Vår ambition är att med fördjupad dialog och nära service ge kunden den lägsta totalkostnaden när det gäller inköp av denna typ av varor. Vi är specialister på momentverktyg och hela personalen är utbildad i momentlära. Adress Täby Järn AB Fogdevägen Täby Telefon Hemsida

20 20 Sverige BIG-gruppen STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY Lundqvist Maskin & Verktyg AB/ Svetsmaskinservice Lundqvist/Svetsmaskinservice i Upplands Väsby marknadsför ett brett sortiment av svetsrelaterade produkter. Företaget erbjuder en helhetslösning inom svets innehållande för säljning, service, uthyrning och utbildning. Hyresparken innehåller allt från små bärbara enheter till helhetslösningar för stora projekt. Här finns en komplett serviceverkstad som erbjuder möjlighet till reparationer, validering och även svetsutbildning. En viktig del i erbjudandet är även ett brett sortiment av verktyg, slipverktyg, personligt skydd och en stor gasdepå för snabb och effektiv gasleverans. Besök Lundqvist Maskin & Verktyg AB Instrumentvägen Upplands Väsby Telefon Telefax Hemsida STOCKHOLM VÄLLINGBY Toolcom Toolcom lagerhåller och säljer produkter främst för den metall bearbetande industrin och har mycket hög kompetens inom bland annat områdena skärande, hållande, mätverktyg samt kap- och bockverktyg för rör. Genom att bistå sina kunder med unika kunskaper om avgörande produkter hjälper Toolcom sina kunder att ligga steget före sina konkurrenter. I Toolcoms yrkesbutik med kunnig personal som alltid ger personlig service finns ett brett lagerhållet sortiment. Adress Toolcom AB Sorterargatan Vällingby Telefon Telefax Hemsida STOCKHOLM VÄSTBERGA Lundqvist Maskin & Verktyg AB/ Svetsmaskinservice Lundqvist/Svetsmaskinservice i Västberga marknadsför ett brett sortiment av svetsrelaterade produkter. Företaget erbjuder en helhetslösning inom svets innehållande för - säljning, service, uthyrning och utbildning. Hyresparken innehåller allt från små bärbara enheter till helhetslösningar för stora projekt. Här finns en komplett serviceverkstad som erbjuder möjlighet till reparationer, validering och även svetsutbildning. En viktig del i erbjudandet är även ett brett sortiment av verktyg, slipverktyg, personligt skydd och en stor gasdepå för snabb och effektiv gasleverans. Besök Lundqvist Maskin & Verktyg AB Vretensborgsvägen Hägersten Telefon Telefax Hemsida

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Hantverkarnas förstaval Kundunika lösningar för lager, eftermarknad och logistik. Multibutiken för företagskunder och privatpersoner

Hantverkarnas förstaval Kundunika lösningar för lager, eftermarknad och logistik. Multibutiken för företagskunder och privatpersoner En kundtidning från Skene Järn industri & byggspecial Fyra fotbollsplaner stor butik och lager med 45 000 artiklar! Multibutiken för företagskunder och privatpersoner Enander Maskinaffär nu en del av Skene

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

SavePro Rätt skydd till rätt person

SavePro Rätt skydd till rätt person SavePro Rätt skydd till rätt person Tillgång till PPE-produkter dygnet runt Besparing från första dagen Full kostnadskontroll Med SavePro är lagret alltid öppet Att ha tillgång till rätt PPE-produkter,

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Gör det enklare att vara proffs. Historia Ahlsell idag Centrallagret Ahlsell Bygg

Gör det enklare att vara proffs. Historia Ahlsell idag Centrallagret Ahlsell Bygg Gör det enklare att vara proffs Historia Ahlsell idag Centrallagret Ahlsell Bygg Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter, verktyg och maskiner för professionella användare. Vision

Läs mer

Lagen om all jävlighet

Lagen om all jävlighet DinLösning Lagen om all jävlighet Det finns tillfällen då man verkligen behöver sina komponenter till sin produktion eller drift och då kan man ge sig den på att just den delen saknas. Oftast sker detta

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Tjänster för arbetskläder

Tjänster för arbetskläder Tjänster för arbetskläder Låt våra experter ta hand om era arbetskläder Lindström är ett av Europas ledande företag inom textila tjänster. Vi samarbetar globalt med företag som har verksamhet i både Europa

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER MED SERVICEAVTAL HAR DU ALLTID DESSA FÖRMÅNER: RABATT PÅ TIMDEBITERINGEN VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL RABATT PÅ RESERVDELAR SOM FÖRBRUKAS VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

FLINKS ABC-BOK. Vårt arbetssätt ger dig låga. Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta. ett lågt pris aldrig kan ersätta.

FLINKS ABC-BOK. Vårt arbetssätt ger dig låga. Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta. ett lågt pris aldrig kan ersätta. FLINKS ABC-BOK Vårt arbetssätt ger dig låga Vårt arbetssätt kostnader totalt. ger dig låga Det ger kostnader också en säkerhet totalt. som Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta.

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam

Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam Würth hela vägen Industri / underhåll Vi ser till att du kan tjäna mer pengar på att göra det du är bäst på Med vårt helhetskoncept får din firma bättre

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Vi hjälper våra kunder att bli unika

Vi hjälper våra kunder att bli unika UniGraphics Branding your world Vi hjälper våra kunder att bli unika UniGraphics är en kompetent helhetsleverantör av produkter och tjänster för märkning och profilering. Med ett marknadsledande utbud,

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN Över 14 000 artiklar i lager PÅFYLLNADSLAGER Det tar lång tid att leta rätt artiklar, i rätt dimensioner och kvalitet till ett bra pris. Ofta används inte ens hela kvantiteten

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mer än 30 års erfarenhet inom skyltindustrin och digitalt tryck. Kärnverksamheten är visuell kommunikation. Ända sedan 1976 har vår verksamhet varit inriktad

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET CONTAINERKONCEPT FÖR FÖRNÖDENHETER UTE PÅ BYGGET ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET INGA ONÖDIGA BYGGSTOPP MINSKA SVINNET VI FIXAR FORNODENHET SAMLA ALLT I EN CONTAINER Spara tid Färre byggstopp Minska svinnet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Akzo Nobel Car Refinishes AB

Akzo Nobel Car Refinishes AB kap-sv 0-0-,. kap-sv 0-0-,. Akzo Nobel Car Refinishes är en av världens ledande leverantörer av billacker, tjänster och mjukvara på marknaden för bilreparation, företagsbilar och lastbilar. Vi är också

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer