DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN"

Transkript

1 DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN Läs om BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industrikedja med över 40 yrkesbutiker och stora lokala lager. THINK BIG!

2 Innehåll Om BIG-gruppen 5 BIG Academy 6 Leverantörer 7 BIG Total Service Provider 8 BIG LagerService 9 Miljö och kvalitet 10 BIG-gruppens storkundserbjudande 10 Fakta och kontaktuppgifter 11 BIG gruppen Sverige 12 BIG gruppen Norge 24

3 Genom stor lokal marknadskännedom, flexibla kundlösningar, stort engagemang och hög kompetens förenar BIG-gruppen det bästa av lokalt företagande med stordriftsfördelar.

4 Många av BIG-gruppens delägarföretag har drivits i generationer och vuxit fram i nära samarbete med framgångsrika bygg- och industriföretag. Med över 40 yrkesbutiker och stora lokala lager bildar vi Nordens ledande fristående bygg- och industrikedja.

5 BIG-gruppen Om BIG-gruppen 5 MITT I VERKLIGHETEN Många av BIG-gruppens delägarföretag har drivits i generationer och vuxit fram i nära samarbete med framgångsrika bygg- och industrikunder. Att följa med i våra kunders snabbt föränderliga verklighet och erbjuda kundspecifika lösningar är och har alltid varit en av våra viktigaste styrkor. Flexibilitet och kundanpassning är en viktig del i vår och våra kunders framgång genom åren. Vi erbjuder därför lokalt anpassade lager på många orter, stora yrkesbutiker, tjänster, kostnadssänkande projekt, regionala sortiment och kundunika lösningar. Kunskap blir allt viktigare. Varje verksamhet har unika förutsättningar och kräver olika lösningar. Bransch, geografi, klimat och lokal kundstruktur gör att verksamheterna måste anpassas. Mycket av verksamheten kan planläggas men trots det uppstår ändå ofta akuta situationer. En trygg, stabil leverantör med stor kompetens och förmåga att stödja dig som kund i alla möjliga och omöjliga situationer kan vara avgörande för en väl fungerande verksamhet. Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad mellan olika produktalternativ i slutändan spela en avgörande roll. Att alltid arbeta med rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken bättre eller sämre än du behöver, är viktigt både för produktionsresultatet och för totalekonomin. Genom kontinuerliga utbildningar och erfarenhets utbyte mellan delägarföretagen samt våra leveran törer, ser vi dessutom till att du har tillgång till den senaste kunskapen och produktutvecklingen. På så sätt kan vi ge er råd för att effektivisera er verksamhet. Vår verksamhet går ut på att göra din vardag så enkel som möjligt och ditt företags varuförsörjning så kostnadseffektiv som möjligt. Med stora kundanpassade lager nära din verksamhet och hög precision samt snabbhet i vår logistik kan vi hjälpa till att effektivisera försörjningen av produkter till din verksamhet utan att du behöver låsa kapital i stora lager.

6 6 BIG Academy BIG-gruppen KOMPETENSUTVECKLING TILL DIN NYTTA För att BIG-gruppen skall fortsätta att utvecklas positivt tillsammans med våra bygg-, service- och industrikunder vill vi tillföra viktiga mervärden och vara professionella i vårt agerande. Därför satsar vi inom BIG-gruppen på att utbilda vår främsta resurs medarbetarna i BIG-företagen. BIG-gruppen satsar på fördjupade spetsut bildningar inom olika tekniska kompetensområden. Det finns kurser inom BIG Academy Products som vänder sig både till bygg- respektive industri relaterade sortiment där den tekniska kompetensen är viktig. Målsättningen för BIG-gruppen med BIG Academy Products är att ligga långt fram kompetensmässigt och därmed kunna hjälpa kunderna att optimera sin verksamhet. Utöver detta så går BIG-gruppens personal regelbundet på en mängd olika produktutbildningar. För att BIG-gruppens personal, nyanställda såväl som befintlig personal, även fortsättningsvis skall agera på ett professionellt sätt mot våra kunder, investerar vi mycket i utbildning av personalen. Med hjälp av BIG Academy vill vi därför säkerställa ett högt service tänkande, bra affärsmannaskap, väl fungerande arbetsmetoder, samt bra och säkra rutiner. BIG-gruppen vill med detta vara våra kunders självklara val av samarbetspartner.

7 BIG-gruppen Leverantörer 7 VI GER DIG DET BÄSTA FRÅN DE BÄSTA BIG-gruppens kunder är yrkesmän och därför är högsta produktivitet, kvalitet och funktion ett självklart fokus för oss. Vi samarbetar tätt med de ledande producenterna i världen och utvecklar ständigt vårt sortiment i nära samarbete med dem och med våra slutkunder. Dessutom säljer BIG-gruppen även produkter i andra pris- och kvalitetsnivåer för yrkesmässig användning. Ca 40 inköpare ser till att vi har rätt vara, i rätt kvantitet, till rätt pris att sälja till våra kunder.

8 8 BIG Total Service Provider BIG-gruppen TOTAL SERVICE PROVIDER - TSP Genom tjänsten Total Service Provider, som delvis baseras på Lean Production, effektiviserar vi tillsammans med er hela inköpsprocessen. I ett nära samarbete reducerar vi olika typer av dolda och öppna kostnader, vilket ger möjligheter till stora besparingar. Rätt produktslag Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad mellan olika produktalternativ i slutändan spela en mycket stor roll. Att t.ex. alltid arbeta med precis rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken bättre eller sämre än du behöver, är avgörande för totalekonomin. BIG-gruppen samarbetar tätt med de mark nads ledande tillverkarna och utvecklar ständigt sortimentet. Det gör att vi kan erbjuda dig precis rätt verktyg, förnödenhet, skyddsprodukt, maskin o.s.v. Stort sortiment ökad valfrihet Kunskap om produkter ökad effektivitet Bättre ekonomi Optimerad lager-/distributionslösning Produktionsstopp på grund av brist i materialförsörjningen är kostsamt. Lika kostsamt är stora lager med onödigt mycket bundet kapital. Med Total Service Provider får du hjälp att hitta optimala lager nivåer och rätt distributionslösningar för just ditt företag. Målet är minimala lager- och distributionskostnader men samtidigt garanterad tillgänglighet av för er verksamhet viktiga produkter. Lager hos oss minskad kapitalbindning Minskat lager resursbesparingar Optimerat lagerlagt sortiment minskade kostnader och ökad driftsäkerhet Bättre ekonomi Minskad administration Gör alla dina inköp hos färre leverantörer. Total Service Provider förenklar varuflödet mellan dig och oss. Många leverantörer innebär stora kostnader i form av bevakning, fakturaadministration och regis terunderhåll m.m. Genom Total Service Provider fungerar BIG-gruppen istället som din huvudsakliga kontaktyta. Den administrativa bördan minskar avsevärt. Färre leverantörer minskad administration Mindre administration minskade kostnader Frigjorda resurser mer tid till kärnverksamheten Bättre ekonomi Ökad kunskap Kunskap är idag avgörande. Att uppdatera och byta ut gamla artiklar som inte motsvarar nyuppkomna krav är ett ständigt pågående arbete där det även är viktigt att personalen på ditt företag är delaktig i. Med stöd och vidareutbildningar av din personal säkerställs långsiktigheten i förändringsarbetet. En viktig del av Total Service Provider är åter kommande utvärderingar av samarbe tet. Genom att tillsätta olika projektgrupper med del t agare från BIG-gruppen och t.ex. företagshälsovård, produktion, skyddsombud, arbetar skydd, inköp och leverantör, sker ett löpande arbete med ständiga förbättringar Utbildad personal ökad kunskap Ökad kunskap ökad effektivitet Återkommande utvärderingar säkerställd kvalitet och ständiga förbättringar Bättre ekonomi Case Scandinavian Airlines BIG-gruppen och SAS har ett nordiskt samarbetsavtal som bygger på reduktion av SAS totalkostnader i ett nära samarbete i enlighet med Total Service Provider. Avtalet omfattar leveranser av verktyg, förnödenheter, personligt skydd samt en del SAS-unika artiklar till Arlanda, Kastrup och Gardermoen. Samarbetet omfattar optimering av produkter samt lagernivåer där klassning av kritiska produkter ingår. Analys och förslag till förbättring av administrativa rutiner som bygger kostnader tas fram tillsammans med SAS. Projektgrupper tillsätts med personal både från SAS och BIG-gruppen för att fastställa målsättning, ta fram förslag till kostnadsreduktion samt implementering och uppföljning. Kontinuerliga uppföljningsmöten hålls för att se till att samarbetet fortskrider och utvecklas. Projektet har resulterat i en rad effektiviseringar och förbättringar med sänkta kostnader för SAS som följd.

9 BIG-gruppen BIG LagerService 9 BIG LAGERSERVICE BIG LagerService är ett system för effektiv och optimerad lagerhållning hos kund. Ditt BIG-företag tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden. Garanterad tillgänglighet Tjänsten ger dig garanterad tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi. Stor besparingspotential Beräkningar och erfarenhet visar att kunderna sparar stora belopp årligen via BIG LagerService, där man överlåter lagerhållning och logistik av förbrukningsartiklar, verktyg, skydd och maskiner till oss. Om man räknar in produktivitetsökningen blir besparingen ännu större. BIG LagerService ger dig: Många välkända varumärken Kvalitetsprodukter från ledande producenter i världen Innovativa produkter för hög produktivitet Större valmöjlighet, det bästa från de bästa Bättre ekonomi Anpassat sortiment per kund Lägre lagervärde Rätt produkter för resp. bransch och kund Bättre ekonomi Färre antal fakturor Mer tid till kärnverksamheten Sparad administrativ tid Bättre ekonomi Personliga besök och hjälp med beställningsrutiner Mer tid till kärnverksamheten Strukturerade beställningar, mindre panikinköp Bättre ekonomi Tydligt uppmärkta lagerplatser för varje produkt Ordning och reda Lättare och snabbare att hitta produkterna Bättre ekonomi Min och max lager på varje produkt bestäms tillsammans med kund Lägre lagervärde och minskat svinn Full kontroll för dig som kund Bättre ekonomi Case CTC, Ljungby Fungerande leveranser och omedelbar tillgång till viktiga och kritiska komponenter är en förutsättning för att vår produktion skall fungera. Med BIG LagerService har vi garanterad leveranssäkerhet och kan undvika produk tions stopp p.g.a. brist på påfyllnadsartiklar. Uppmärkning och hjälp vid nya projekt och nya prototyper är också en stor fördel med BIG LagerService som t.ex. vid produktions sättningen av CTC V-40. Jonas Johannesson, CTC Kvalitetsbygg, Stockholm För oss är det viktigt att kunna fokusera på byggets processer och inte behöva lägga tid och kraft på smör- och bröd pro dukterna. Genom samarbetet med BIG-gruppen vet vi att vi alltid har en trygg försörjning av förbrukningsmateriel så att det inte blir dyrbara stopp i entreprenaden. Per, Kvalitetsbygg, Stockholm

10 10 BIG-gruppen HÅLLBARA AFFÄRER För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar i vår egen verksamhet likaväl som tillsammans med våra kunder gällande deras. BIG-gruppen har miljö- och kvalitetscertifikat enligt ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008 Kvalitet Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vårt dagliga ar bete. Det baseras på att vi med en helhetssyn förstår de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss. Kvalitet skapas genom kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som känner ansvar och delaktighet. Samtliga medarbetare ansvarar för att rätt kvalitet uppnås i det dagliga arbetet samt känner ansvar för den totala kvaliteten. För att vara våra kunders självklara val och långsiktiga partner erbjuder vi: Ett brett sortiment med produkter av hög kvalitet. Vi ser oss även som problemlösare som kan lagerhålla och anskaffa för kunden unika produkter. Genom denna flexibilitet kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att reducera antalet leverantörer. Hög precision och snabbhet i vår logistik. Hög kompetens och serviceinriktade medarbetare. Detta nås genom kontinuerlig utbildning så att medarbetarna blir motiverade och engagerade. Affärssystem med effektiva IT-lösningar internt och externt samt möjlighet till kundanpassade lösningar. Miljö Miljöarbetet fungerar som en integrerad del i BIG-företagens dagliga verksamhet. Vi skall sträva efter ständiga förbättringar och aktivt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan avseende produkter, tjänster och transporter. Genom att sätta mål och vidta förebyggande åtgärder skall vi successivt minska vår miljöpåverkan och verka för en hållbar utveckling. Detta innebär att BIG-företagen: Utbildar och motiverar medarbetarna så att alla kan bidra till att förbättra företagets miljöprestanda. Hushåller med den egna förbrukningen av naturresurser, genom avfallssortering och återanvändning av förpackningsmaterial, för ökad återvinning och kretsloppstänkande. Samordnar inköp och leveranser. Efterlever gällande miljöförfattningar och andra miljökrav. I samarbete med våra leverantörer informerar våra kunder om eventuella miljöalternativ. BIG-GRUPPENS STORKUNDSEBJUDANDE Utöver de lokala slutkunderna har BIG-gruppen ett stort fokus på försäljning till storkunder både nationellt och nordiskt. Över 30 personer arbetar aktivt i BIG-gruppens storkundsteam. Vi jobbar idag med ett mycket stort antal nordiska koncerner verksamma inom många olika branscher. Detta erbjuder vi storkunderna: Ett gemensamt samarbetsavtal. Nationella eller nordiska prislistor. Tryggad varuförsörjning till aktuella enheter Teknisk kompetens och support. Fakturering från BIG, eller av de enskilda BIG-företagen. Orderläggning till BIG, eller till de enskilda BIG-företagen. Elektroniska eller tryckta kundkataloger tas fram efter överenskommelse. Olika konceptuella lösningar såsom Total Service Provider och BIG LagerService. Tillgång till över 1 miljon artiklar, direkt från de ledande producenterna i världen utan fördyrande mellanled.

11 BIG-gruppen 11 FÖRSÄLJNING MOT OLIKA SEKTORER Offentlig sektor Service och underhåll Bygg och hantverk Industri Kundsegment BIG-gruppen har försäljning till tals företagskunder verksamma inom tillverkningsindustrin, bygg- & anläggning, hantverk, service & underhåll, stat, kommuner och landsting ända från Nordnorge till Sydsverige. Kunder är allt ifrån den lilla lokala mekaniska verkstaden till den stora nordiska tillverkningsindustrin respektive från den lokala snickarfirman till riksbyggaren. DET ÄR NÅGOT STORT MED BIG-GRUPPEN KONTAKTA OSS Lokal marknadskännedom BIG-gruppen har genom mångårig erfarenhet från de specifika krav och förväntningar som finns från slutkunderna på respektive lokal marknad skapat en mycket hög kunskapsnivå och marknadskännedom. Sortiment BIG-gruppen säljer de ledande fabrikaten på marknaden som bl.a. står för produktutveckling, kvalitet, produktivitet, ergonomi m.m. men vi säljer även produkter i andra pris- och kvalitetsnivåer för yrkesmässig användning. Produkterna köps in direkt från ledande producenter i världen, utan fördyrande mellanled. Våra kunder har tillgång till över 1 miljon artiklar. Kostnadsbesparande projekt BIG-gruppen har flera olika konceptlösningar för minska slutkundernas totalkostnader. Genom att t. ex. genomföra BIG LagerService eller Total Service Provider tillsammans med våra slutkunder reducerar vi diverse öppna och dolda kostnader. Flexibilitet BIG-gruppen är en flexibel samarbetspartner och kan därmed diskutera och genomföra olika slutkundsunika lösningar för att skapa ökad kundnytta. Hög teknisk kompentens BIG-gruppen har som målsättning att kontinuerligt höja vår tekniska kompetens för att tillföra viktiga mervärden till våra kunder. Därför investerar vi mycket i BIG Academy och diverse produktutbildningar inom olika teknikområden. Effektiva IT-lösningar BIG-gruppen har stor erfarenhet av många olika IT-lösningar för att effektivisera och förbättra våra kunders varuförsörjning. Förutom e-handel arbetar vi även med t.ex. Punch Out, EDI, web-stock, handterminaler och inköpsportaler. Korta beslutsvägar BIG-gruppen är en platt organisation med korta beslutsvägar. Detta innebär en snabbhet och flexibilitet som är mycket uppskattad bland våra kunder. Bygg- och Industrigross Norden AB Huvudkontor Lindhagensgatan Stockholm Tel. +46 (8) Fax. +46 (8) Säljkontor Stenyxegatan Malmö Tel. +46 (40) Tel. +46 (8) Marknads- & inköpskontor Stora Åvägen Askim Tel. +46 (8)

12 BIG-gruppen Sverige

13 BIG-gruppen Sverige 13 ESKILSTUNA I P Industripartner I P Industripartner är ett företag med hög kompetens och bred erfarenhet bland sina medarbetare. Sedan starten 1989 har I P Industripartner fokuserat på att ge kunden bästa möjliga service och erbjuda en bred lokal lagerhållning. I P Industripartner erbjuder ett brett sortiment och arbetar med kunder inom flera olika branscher men de flesta kunderna finns inom verkstadsoch byggindustrin. Kärnproduktområdena består av tekniskt gummi, verktyg, infästningar och skydd för verkstads- och byggindustrin. Adress I P Industripartner Gustafsvägen 13B Eskilstuna Telefon Telefax Hemsida GISLAVED Emil P Emil P säljer industriförnödenheter från ledande tillverkare, inom bland annat pneumatik, lyft, skydd, svets och skär. Med hög teknisk kompetens och lokal närvaro tillför Emil P kunden mervärden. Unik kompetens inom industriell automation har gjort Emil P till en viktig partner för både kunder och tillverkare i regionen runt Gislaved/Anderstorp. Emil P servar kunder inom framför allt industri, service och underhåll samt offentlig sektor. Adress Emil P Hagagatan Gislaved Telefon Telefax Hemsida GÄVLE Maskin & Verktyg Maskin & Verktyg levererar arbetskläder, verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till yrkeskunder inom bygg, industri, service och offentlig förvaltning. Med hög kompetens, lokal närvaro och kundanpassat sortiment fungerar Maskin & Verktyg som en länk mellan tillverkare och slutkunder för att skapa lägsta möjliga totalkostnad. Utöver det sortiment som finns i våra butiker är vår affärsidé att förse våra kunder med produkter och tjänster som ligger utanför normal standard. Adress Maskin & Verktyg Utmarksvägen Gävle Telefon Telefax Hemsida

14 14 Sverige BIG-gruppen GÖTEBORG ASKIM/SISJÖN Prevex Prevex med två butiker i Göteborg (Hisingen och Sisjön/Askim) samt Malmö (Fosie Ind.by) vänder sig till talanger och proffs inom bygg, VVS och industri. Bolagets inriktning är försäljning, lås verkstad, maskinservice samt utbildning inom säkerhet och arbetsmiljöfrämjande pro dukter och tjänster. Adress PREVEX Askims Verkstadsväg Askim Telefon Hemsida GÖTEBORG HISINGS BACKA Prevex Prevex med två butiker i Göteborg (Hisingen och Sisjön/Askim) samt Malmö (Fosie Ind.by) vänder sig till talanger och proffs inom bygg, VVS och industri. Bolagets inriktning är försäljning, lås verkstad, maskinservice samt utbildning inom säkerhet och arbetsmiljöfrämjande pro dukter och tjänster. Adress PREVEX Backa Bergö gata Hisings Backa Telefon Hemsida GÖTENE Movab Movab säljer verktyg maskiner och förnödenheter till bygg- och tillverkningsindustrin i Skaraborgsregionen. Kunderna finns främst inom industri, bygg, hantverk, entreprenad, lantbruk, kommuner och annan offentlig förvaltning. Kompetent personal med stor branscherfarenhet hjälper till att lösa kundernas unika problem. Movab erbjuder även ett stort utbud av hyrbara maskiner och verktyg. Adress Movab Järnvägsgatan Götene Telefon Telefax Hemsida

15 BIG-gruppen Sverige 15 HALMSTAD IMAB IMAB Halmstad erbjuder ett regionalt anpassat proffssortiment inom produktområdena stål, verktyg, industrivaror, byggvaror och förnödenheter. IMAB säljer till yrkeskunder inom industri, byggnation, service och offentlig förvaltning. IMABs lagerhållning, sortiment och kunskap är även värdefullt och intressant för företagskunder inom ett flertal övriga branscher. IMAB finns med lager och butik i Halmstad och Helsingborg. Besöksadress IMAB, Slipareg 17 Vilhelmsfälts Industriområde Halmstad Postadress IMAB Box Halmstad Telefon Telefax Hemsida HELSINGBORG IMAB IMAB Helsingborg erbjuder ett regionalt anpassat proffssortiment inom produktområdena verktyg, industrivaror, byggvaror och förnödenheter. IMAB säljer till yrkeskunder inom industri, byggnation, service och offentlig förvaltning. IMABs lagerhållning, sortiment och kunskap är även värdefullt och intressant för företagskunder inom ett flertal övriga branscher. IMAB finns med lager och butik i Halmstad och Helsingborg. Besöksadress IMAB Planteringsvägen 11 Helsingborg Postadress IMAB Box Helsingborg Telefon Telefax Hemsida JÖNKÖPING Sohlbergs Sohlbergs lagerhåller och säljer verktyg, maskiner och förnödenheter för både små och stora tillverkande företag i Ljungby- och Jönköpingsregionen. Med hög kunskap om den lokala marknaden och kundernas specifika behov erbjuder Sohlbergs ofta kundunika lösningar. Sohlbergs erfarna medarbetare med olika bakgrund och kompetens hjälper kunder med allt från svets och pneumatik till infästning och lageroptimering. Adress Sohlbergs Kämpevägen Jönköping Telefon Telefax Hemsida

16 16 Sverige BIG-gruppen KALMAR Lundgrens Järn Lundgrens Järn med över 160 år lång historia i Kalmar lagerhåller verktyg, maskiner, reservdelar och byggförnödenheter för företag i Kalmarregionen. Kunderna finns främst inom industri- och byggsektorn men även inom service och underhåll samt offentlig sektor. Kunnig personal med stor erfarenhet från bygg- och industrisektorn hjälper till att lösa kundernas unika problem. Adress Lundgrens Järn Verkstadsgatan Kalmar Telefon Telefax Hemsida LJUNGBY Sohlbergs Sohlbergs lagerhåller och säljer verktyg, maskiner och förnödenheter för både små och stora tillverkande företag i Ljungby- och Jönköpingsregionen. Med hög kunskap om den lokala marknaden och kundernas specifika behov erbjuder Sohlbergs ofta kundunika lösningar. Sohlbergs erfarna medarbetare med olika bakgrund och kompetens hjälper kunder med allt från svets och pneumatik till infästning och lageroptimering. Besöksadress Sohlbergs Kungsgatan Ljungby Postadress Sohlbergs Box Ljungby Telefon Telefax Hemsida MALMÖ Prevex Prevex med två butiker i Göteborg (Hisingen och Sisjön/Askim) samt Malmö (Fosie Ind.by) vänder sig till talanger och proffs inom bygg, VVS och industri. Bolagets inriktning är försäljning, lås verkstad, maskinservice samt utbildning inom säkerhet och arbetsmiljöfrämjande pro dukter och tjänster. Adress PREVEX Stenyxegatan Malmö Telefon Hemsida

17 BIG-gruppen Sverige 17 MARKARYD Markaryds Järn Markaryds Järn förser industrin i och kring Markaryd med ett komplett lagerlagt sortiment av verktyg, maskiner och industriförnödenheter. Med över hundra års kunskap om den lokala marknaden och kundernas specifika behov erbjuder Markaryds Järn ofta kundunika lösningar. Detta nås genom engagerade och kunniga medarbetare med långsiktigt samarbete som ledstjärna. Besöksadress Markaryds Järn Kronobergsgatan Markaryd Postadress Markaryds Järn Box Markaryd Telefon Hemsida SKENE Skene Järn Skene Järn, vida berömt för sitt stora sortiment, är ett familjeägt företag i tredje generation. Förutom sitt breda sortiment inom hem, el och fritid saluför Skene Järn verktyg, maskiner, arbetskläder och förnödenheter till lokala bygg-, industri- och serviceföretag samt offentlig sektor. Som totalleverantör erbjuder Skene Järn bland annat lösningar för lager, eftermarknad och logistik. Besöksadress Skene Järn Varbergsvägen Skene Postadress Skene Järn Box Skene Telefon Telefax Hemsida SKÖVDE Bygg & Industripartner Bygg & Industripartner är en av Skövdes och Skaraborgs viktigaste inköpsplatser för verktyg, maskiner, svets, elverktyg, skyddsutrustning, fästelement och andra produkter som bygg- och industriföretag behöver. Med stor lokal branscherfarenhet och god kännedom om kundernas krav erbjuder Bygg & Industripartner ett brett lokalanpassat sortiment. Adress Bygg & Industripartner Kåsatorpsvägen Skövde Telefon Telefax Hemsida Utfall tilll vänster

18 18 Sverige BIG-gruppen STOCKHOLM BROMMA/VÄSTERORT Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Ulvsundavägen 134 Lev.adress Ulvsundavägen 134 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida STOCKHOLM GLOBEN/SYDOST Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Hallvägen 21 Lev.adress Slakthusgatan 20 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida STOCKHOLM HORNSBERG/INNERSTAD Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Lindhagensgatan 133 Lev.adress Lindhagensgatan 133 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida

19 BIG-gruppen Sverige 19 STOCKHOLM SÄTRA/SYDVÄST Flinks Järn Flinks Järn har fyra snabbgrossar på kvadratmeter vardera för yrkesfolket i Storstockholm. Sortimentet omfattar noga utvalda artiklar med över 98% leveranssäkerhet. Öppet alla vardagar året runt. Flinks har gott om kunnig personal för att ge yrkesfolket den bästa och snabbaste servicen för en trygg varuförsörjning. Flinks är helt enkelt navet för bygg- förvaltnings- och servicebranscherna i huvudstaden sedan Besöksadress Storsätragränd 12 Lev.adress Storsätragränd 16 Postadress Flinks Järn AB Box Stockholm Order Växel Fax Hemsida STOCKHOLM SOLNA Lundqvist Maskin & Verktyg AB/ Svetsmaskinservice Lundqvists affärsidé är att med hjälp av kompetenta medarbetare sälja ett sortiment av verktyg, maskiner och industriförnödenheter från ledande tillverkare till verkstads- och serviceindustrin, stat och kommun inom Stockholms län. Sortimentet och arbetssättet är helt anpassat till kundernas behov. Företaget arbetar för att kontinuerligt utveckla materialoch ekonomiflödena i logistikkedjan. Därigenom skapar Lundqvist lägsta möjliga totalkostnad och högst möjliga mervärde för kunden. Besök Lundqvist Maskin & Verktyg AB Smidesvägen Solna Telefon Telefax Hemsida STOCKHOLM TÄBY Täby Järn levererar verktyg, maskiner, skyddsutrustning, arbetskläder och industriförnödenheter till kunder inom verkstad och byggindustri såväl som offentlig förvaltning i första hand till norra Stockholmsområdet. Vår ambition är att med fördjupad dialog och nära service ge kunden den lägsta totalkostnaden när det gäller inköp av denna typ av varor. Vi är specialister på momentverktyg och hela personalen är utbildad i momentlära. Adress Täby Järn AB Fogdevägen Täby Telefon Hemsida

20 20 Sverige BIG-gruppen STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY Lundqvist Maskin & Verktyg AB/ Svetsmaskinservice Lundqvist/Svetsmaskinservice i Upplands Väsby marknadsför ett brett sortiment av svetsrelaterade produkter. Företaget erbjuder en helhetslösning inom svets innehållande för säljning, service, uthyrning och utbildning. Hyresparken innehåller allt från små bärbara enheter till helhetslösningar för stora projekt. Här finns en komplett serviceverkstad som erbjuder möjlighet till reparationer, validering och även svetsutbildning. En viktig del i erbjudandet är även ett brett sortiment av verktyg, slipverktyg, personligt skydd och en stor gasdepå för snabb och effektiv gasleverans. Besök Lundqvist Maskin & Verktyg AB Instrumentvägen Upplands Väsby Telefon Telefax Hemsida STOCKHOLM VÄLLINGBY Toolcom Toolcom lagerhåller och säljer produkter främst för den metall bearbetande industrin och har mycket hög kompetens inom bland annat områdena skärande, hållande, mätverktyg samt kap- och bockverktyg för rör. Genom att bistå sina kunder med unika kunskaper om avgörande produkter hjälper Toolcom sina kunder att ligga steget före sina konkurrenter. I Toolcoms yrkesbutik med kunnig personal som alltid ger personlig service finns ett brett lagerhållet sortiment. Adress Toolcom AB Sorterargatan Vällingby Telefon Telefax Hemsida STOCKHOLM VÄSTBERGA Lundqvist Maskin & Verktyg AB/ Svetsmaskinservice Lundqvist/Svetsmaskinservice i Västberga marknadsför ett brett sortiment av svetsrelaterade produkter. Företaget erbjuder en helhetslösning inom svets innehållande för - säljning, service, uthyrning och utbildning. Hyresparken innehåller allt från små bärbara enheter till helhetslösningar för stora projekt. Här finns en komplett serviceverkstad som erbjuder möjlighet till reparationer, validering och även svetsutbildning. En viktig del i erbjudandet är även ett brett sortiment av verktyg, slipverktyg, personligt skydd och en stor gasdepå för snabb och effektiv gasleverans. Besök Lundqvist Maskin & Verktyg AB Vretensborgsvägen Hägersten Telefon Telefax Hemsida

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

HALLSTRÖMS FÖRSTA 100 ÅR. Special: VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER

HALLSTRÖMS FÖRSTA 100 ÅR. Special: VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER byggplåt ventilation isolering Nyheter och information från Bevego Nr 3 2014 VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER BevegoLine erbjuder

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer