DISA din inre styrka aktiveras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISA din inre styrka aktiveras"

Transkript

1 DISA din inre styrka aktiveras En länsövergripande utbildningssatsning för ungas psykiska hälsa Ifrågasätta Förebygga Medvetandegöra 1

2 Innehåll 1. Bakgrund Beskrivning DISA-metoden Modulbaserat material Syfte Mål Projektorganisation Arbetsgrupp kring DISA Roller och ansvar Tidplan Utvärdering Delmålen Gruppledare Målgrupp unga Ekonomi Utveckling Hälsokurvan

3 1. Bakgrund Barn och ungdomar i Sverige mår bra men under de senaste årtiondena har flera undersökningar och rapporter visat att det har blivit allt vanligare att ungdomar känner sig nedstämda, oroliga, har svårt att sova eller har värk. Elever i år 9 rapporterar en större psykisk ohälsa än elever i år 6 och det är flera flickor än pojkar som upplever psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa anses vara ett stort hälsoproblem under uppväxtåren och depressiva symtom och depressioner identifieras i allt lägra åldrar. Depressiva symtom är en riskfaktor för att utveckla en depression längre fram i livet. Under 2009 och 2011 utbildades totalt 25 personer i DISA-metoden. Utbildare från Karolinska institutet höll i utbildningarna som var tre heldagar samt två uppföljningstillfällen per utbildningsomgång. Under 2012 fick samtliga utbildade frågan om de arbetar med DISA-metoden aktivt. Av de 15 som svarade använde 9 stycken metoden regelbundet. Det finns intresse bland länets kommuner att få utbilda kuratorer och skolsköterskor som möter unga i år 8 i DISA-metoden. Under påbörjades tankarna med att utveckla det arbete som påbörjats 2009 med utbildningar mot att Jönköpings län skulle ha en egen DISA-handledare. Landstinget i Jönköpings län, Folkhälsa och sjukvård, önskar nu tillsammans med andra aktörer hitta former för att sprida och utbilda, professioner i länet som möter barn och unga, i DISA-metoden. 2. Beskrivning 2.1 DISA-metoden Den amerikanske psykologen Aaron Beck har utvecklat den kognitiva terapin för att aktivera patienter och ändra deras negativa tankemönster. Metoden beskrivs i "Cognitive therapy för depressed adults" (1979). Psykologerna G. N Clark och P. M Lewinsohn utvecklade metoden och utarbetade en version som lämpar sig för tonåringar (beskriven i "The Adolescent Coping with Depression Course" från 1990). Baserat på detta har Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting numera Karolinska Institutets folkhälsoakademi, utvecklat DISA-metoden. DISA är en förkortning av din inre styrka aktiveras och har sin teoretiska bas i kognitiv beteendeterapi. DISA-metoden är en preventiv metod och vänder sig till alla flickor, i främst åk 7 och 8, för att förebygga stress och psykisk ohälsa. 2.2 Modulbaserat material Materialet är utformat för att kunna användas som lektioner i gruppform. Det innehåller två separat manualer, en för eleverna och en för gruppledarna. DISAmetoden består av tio stycken gruppträffar där varje modul i manualen följer en träff. 3

4 Den första till fjärde träffen handlar om medvetandegörande där modulerna behandlar, att lära känna varandra, att hantera stress och hur man ändrar sitt sätt att tänka, stressiga situationer och negativt tänkande och det positiva tänkandets kraft. Träff fem till sju handlar om ifrågasättande där gruppen får öva sig i att ändra negativt tänkande till positivt tänkande, orimligt tänkande och undersöka ursprunget till negativa tankar och finna sätt att hantera stressiga händelser. De sista tre träffarna handlar om att förebygga, att stoppa negativa tankar och kommunikationsträning del I, kommunikationsträning del II och att planera för att må bättre. 3. Syfte Projektet har tre syften: att Jönköpings län ska utbilda egna instruktörer i DISA-metoden att erbjuda länets skolors att utbilda lämpliga gruppledare i metoden att skapa ett länsövergripande nätverk för erfarenhetsutbyte och vidareutbildning för trygghet hos gruppledarna i sitt fortsatta arbete 4. Mål Projektet ska delas in i olika delmål utifrån de skilda syftena med projektet. Dessa delmål resulterar sedan i ett huvudmål. Delmål 1: Jönköpings län ska ha två egna DISA-instruktör för att kunna sprida metoden till dem som möter barn- och ungdomar i sin profession. Delmål 2: Länets olika professioner, vilka möter unga, ska erbjudas utbildning i DISA-metoden kontinuerligt. Delmål 3: Det ska bildas ett länsövergripande nätverk för dem som har DISAutbildningen. Nätverket ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte och bidra till ett stärkande av sin roll som gruppledare. Nätverket ska informeras kring forskning och statistik inom området psykisk hälsa. DISA-metoden kommer att diskuteras och handledarna stärkas. Huvudmål: Stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. 5. Projektorganisation Projektet kring DISA är ett samarbete mellan Landstinget i Jönköpings län, Folkhälsa och sjukvård tillsammans med ABF i Jönköpings län. 5.1 Arbetsgrupp kring DISA Anneli Andréasson, ABF Jönköping Veronica Ottosson, Folkhälsa och Sjukvård, Landstingets kansli Håkan Karlsson, projektanställd Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli 4

5 5.2 Roller och ansvar Veronica Ottosson Projektledare Kommunicering av DISA Nätverksledare Omvärldsbevakning Utvärdering Anneli Andréasson DISA-instruktör och gruppledare Kommunicering av DISA Nätverksledare Omvärldsbevakning Samordning ABF:s verksamhet Håkan Karlsson DISA-instruktör och gruppledare Kommunicering av DISA Nätverksledare 6. Tidplan Under våren 2013 kommer de två instruktörerna att göra sin DISA-utbildning steg 1. Projektledare och instruktör kommer att besöka länets kommuner för att informera beslutsfattare kring DISA. Den första nätverksträffen för de som tidigare gått DISAutbildningen samt intresserade från kommunerna kommer att vara i april Under hösten 2014 kommer instruktörerna att utbildas i steg 2 och därefter kommer kommunerna att kunna skicka de professioner de tycker är lämpliga att utbildas i DISA-metoden. 7. Utvärdering Projektet kommer att utvärderas utifrån tre olika delar, de tre delmålen som är presenterade i projektplanen, utbildade gruppledare samt effekten av metoden hos målgruppen. 7.1 Delmålen Målstyrning där måluppfyllese mäts. Utvärdera samarbetet och arbetssättet. 7.2 Gruppledare Hur många är utbildade i DISA-metoden? Hur många använder metoden? 5

6 Andra erfarenheter 7.3 Målgrupp unga Hur många har fått utbildningen i DISA? Hur många har fångats upp? 8. Ekonomi Projektet finansieras till en början av medel avsatta för ungas psykiska hälsa enligt Landstingsstyrelsen Därefter kommer kostnaderna kring DISA finansieras av egna intäkter. 9. Utveckling Finns intresse att utvärdera metoden på killar i år 7 och 8 samt både killar och tjejer i gymnasiet för att kunna erbjuda även dem metoden. Kontakt är tagen med högskolan i Jönköping och ett samarbete är möjligt mellan högskolan och Folkhälsa och sjukvård. alla till utveckling av metoden att även prova på killar i år 8 och ungdomar som går gymnasiet. 9.1 Hälsokurvan För att kunna mäta effekten över tid finns ett stort värde att koppla resultaten från självskattningsinstrumentet i DISA till de hälsokurvor som görs i skolorna. 6

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud.

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Gruppledares uppfattning om DISA (Depression

Läs mer

Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor

Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Till Socialdepartementet

Till Socialdepartementet 15 december 2014 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik ( LIME) Nationellt centrum för suicidforskning ochprevention av psykisk ohälsa (NASP) Till Socialdepartementet REDOVISNING AV

Läs mer

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Folkhälsocentrum Linköping april 2011 Karin Björkman Katarina Björklund Maria Elgstrand Boka tid med oss för att

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

Produktkatalog. Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er. En metod att förebygga stress och depressiva symtom

Produktkatalog. Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er. En metod att förebygga stress och depressiva symtom DISA bland tonårstjejer En metod att förebygga stress och depressiva symtom DISADISADISADISADISADISA DISADISADISADISADISADISA Produktkatalog Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer