Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll"

Transkript

1 Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Christian Jansson och Annica Mattsson Handboken fungerar som ett stöd för tränare och ledare som är verksamma inom JIK barn- och ungdomsfotboll. Handboken innehåller, visioner, verksamhetsidé, målsättningar och utvecklingsplan samt arbetsuppgifter J O M A L A I D R O T T S K L U B B F O T B O L L H ö s t e n

2 Innehållsförteckning: Sida 2 Välkommen som ledare till JIK fotboll barn- och ungdomsverksamhet 3-4 Visioner, mål, hur? För vem? 5 All-stars reglerna i korthet Operation spelregler, HAM regeln, dubbel representationsrätt 6 Organisation och uppgiftsfördelning Centralstyrelsen Fotbollsstyrelsen Verksamhetsledaren Lagen 7 Utbildningsplan 7 Knattar/Lek 6-8 år 8-9 Juniorer/Inlärning 9-12 år Ungdomar/Utveckling år Hösten 2011 Sida 1

3 VÄLKOMMEN SOM LEDARE TILL JOMALA IDROTTSKLUBBS BARN-OCH UNGDOMSFOTBOLL JIKs ledare inom barn-och ungdomsfotbollen Är medlem i JIK Är glad och positivt inställd till andra människor Har ett genuint intresse för fotboll och barn Är villig att lära sig och prova på nya saker Är klädd i JIKs representationsdräkt då de representerar JIK på träning och matcher Följer JIKs utbildningsplan och regler för barn- och ungdomsfotboll Är alltid i god tid till träning, matcher och andra sammankomster inom JIK Samarbetar med alla ledare och spelare inom föreningen och övriga åländska föreningar samt distrikt och förbund Planerar och förbereder sina träningar noggrant i enlighet med utbildningsplanen. Ser matcherna som ett inlärningstillfälle, en viktig träning, utveckling går före resultat Följer föreningens drogpolicy Är positiv till att spelarna är aktiva inom andra idrotter Verkar för en allsidig träning och låter spelarna prova på att spela på olika positioner Uppmuntrar spelarna att hitta egna lösningar och vara kreativa Hösten 2011 Sida 2

4 Vision JIK fotboll skall vara ett intressant och lockande alternativ för barn-och ungdomar inom Jomala kommun samt inom närområdena. Verksamheten skall vara rolig, intressant och utvecklande. JIK vill att verksamheten skall vara allsidig och hålla hög kvalitet med kunniga och positiva ledare. Verksamheten skall vara trygg och kännas som ett meningsfullt alternativ för barn-och ungdomar. Verksamheten skall också erbjuda social samvaro utanför fotbollsplanen. Barn och ungdomar skall få idrotta på sina egna villkor. Fotbollssektionen i Jomala IK är den största sektionen i föreningen med ca. 200 aktiva spelare och ledare. JIK Fotboll har varit verksam sedan Ålands Fotbollsförbund har bekräftat att JIK uppfyller kriterierna som "All Stars förening" vilket är ett bevis på att Jomala IK står för kvalitet! Mål Hur? - JIK vill att barn-och ungdomar skall utveckla ett livslångt intresse för fotboll. - Fotbollsverksamheten skall vara allsidig och kännas rolig och utvecklande för spelare, föräldrar och ledare - Minst två spelare/åldersgrupp skall delta i ÅFFs årliga tekniktävlingar - Erbjuda fotbollsverksamhet för både tjejer och killar 6-17 år - Ha en genomarbetad och uppdaterad utbildningsplan för spelare och ledare överensstämmande med FBFs Allstars regler - Samarbeta med övriga åländska fotbollsföreningar och ÅFF. - Utbilda ledarna - Samarbeta, engagera och informera föräldrar - Erbjuda en allsidig verksamhet med motiverade och kunniga tränare/ledare som följer föreningens utbildningsplan - Erbjuda en positiv och trygg miljö där alla får vara med och spela fotboll på sina egna villkor - Matcherna är inlärningstillfällen där vi motverkar toppning. - Avstå från att bedöma barn och ungdomar i förhållande till varandra - Inte tillåta att barn och ungdomar deltar i träning eller match om de är sjuka eller skadade - Barn och ungdomsverksamheten är drogfri, föreningen har antagit en drogpolicy. - Anordna egna tekniktävlingar 1 gång/år och köra enskilda tekniktävlingsmoment på träningarna som en del av teknikträningen. - Verksamhetsledaren anordnar gemensamma och individuella ledarträffar 1-2 gånger/år - Verksamhetsledaren introducerar och informerar nya ledare om hur JIK fotboll fungerar och vilka riktlinjer som gäller Hösten 2011 Sida 3

5 För vem och på vilket sätt? Verksamheten är uppdelad i nedanstående grupper: - Knattar/Lek 6-8 år - Juniorer/Inlärning 9-12 år - Ungdomar/Utveckling år För varje grupp finns delmål, riktlinjer och en utvecklingsplan. Alla skall kunna delta i föreningens barn- och ungdomsverksamhet upp till 17 år. I de fall att föreningen inte får i hop tillräckligt många spelare i en åldersklass skall föreningen i mån av möjlighet erbjuda spel med ett yngre/äldre lag inom föreningen beroende på individens utvecklingsstatus. Om detta inte är möjligt skall föreningen söka samarbete med andra åländska föreningar för att säkra möjligheterna för spelaren att fortsätta med fotboll på en för denne lämplig nivå. Föreningen skall stötta den spelare som byter förening och hjälpa denne att känna sig trygg i den nya föreningen. Föreningen skall också ta emot nya spelare från andra föreningar så att de känner sig välkomna och trygga. Inom verksamheten skall det finnas plats både för de som vill satsa mot elitfotboll och de som bara vill spela för att träffa kompisar och ha skoj. Föreningen skall erbjuda en allsidig, utvecklande och intressant fotbollsverksamhet för båda grupperna. Ledarna inom JIKs verksamhet skall vara positivt inställda till människor och jobba för att spelarna känner sig trygga i gruppen. Ledarna skall utveckla spelarna enligt dennes nivå och vilja. Ledarna skall delta i tränar- och ledarutbildningar kontinuerligt för att utveckla sig själva och därmed fortsättningsvis se till att verksamheten har bra kvalitet. JIKs ungdomsansvarige är tillsammans med föreningens fotbollssektion samt föreningens styrelse ansvariga för föreningens barn-och ungdomsverksamhet. Hösten 2011 Sida 4

6 ALL STARS-REGLERNA Dessa kan ändras lite från år till år. Grunden är den samma men kontrollera med verksamhetsledaren vad som gäller för din åldersgupp för aktuell säsong. De aktuella All stars reglerna hittar du på hemsidan Här nedan följer endast ett utdrag Operation Spelregler Varje lag som deltar i All Stars-verksamheten är skyldiga att uppgöra spelregler för sin verksamhet i enlighet med Operation Spelregler (OS). Spelregeldiskussionerna ska följa den egna föreningens linje.(om sådan inte finns följer man FBFs Linjen för ungdomsverksamhet ) Dessutom ska en positiv och sporrande inställning till andra hobbyer garanteras. Spelreglerna skickas in med e-post (www.kaikkipelaa.fi ) av föreningens verksamhetsledare till distriktets ungdomschef en gång per år i enlighet med de bestämmelser som gäller för det egna distriktet, dock senast före den första seriematchen och/eller turneringen. HAM-regeln (Hur speltiden per spelare fördelas) HAM-regeln gäller: i samband med spelregeldiskussionerna inför säsongen gör lagledningen, föräldrar och spelare tillsammans upp om hur speltiden fördelas för varje spelare gällande enskilda matcher, spelkvällar och på säsongsbasis. Om laget består av många spelare skall man sträva till att dela upp truppen i tillräckligt många lag och i tillräckligt många matchtillfällen att minst HAM regeln uppnås för varje enskild spelare under säsongen. Varje spelare får vara på planen och ges möjlighet att pröva på olika positioner i laget. Om laget förfogar över större spelartrupp än reglerna föreskriver (tex maxantal spelare i turnering) skall laget lösa matchningen för varje spelare genom spelregeldiskussioner innan säsongen kör igång. Dubbel representationsrätt, rätt att använda överåriga spelare Distriktet kan ge tillstånd till dubbel representationsrätt eller rättighet för en överårig att representera ett lag i en yngre åldersgrupp ifall det är till fördel för den enskilda spelarens utveckling. Spelare med dubbel representationsrätt har rätt att representera två lag eller två föreningar i samma ålderskategori. Detta tillstånd för den enskilda spelaren gäller i hela landet och är i kraft för en säsong i taget. Om ett lag har fler än tre spelare med specialtillstånd bör tillstånd av arrangören ansökas då laget tävlar utanför sitt eget distrikt. Varje distrikt har dock rätt att bevilja olika specialtillstånd angående dessa rättigheter. Spelare i denna ålderskategori är fria att byta förening även efter den Hösten 2011 Sida 5

7 Organisation och uppgiftsfördelning CENTRALSTYRELSE-FOTBOLLSSTYRELSE-LAG Centralstyrelsen är hela föreningens högst beslutande organ. Alla olika sektioner är representerade. Fotbollssektionen, ansvarar för budget, sponsorer och fördelning av pengar. Verksamhetsledaren, är anställd av fotbollsstyrelsen och fungerar som en länk mellan styrelsen och lagen. Verksamhetsledaren hjälper till att starta upp nya grupper. Handleder tränare och ledare, licensierar spelare, sköter spelarövergångar, anmäler lag till serier. Andra uppgifter är bl.a operation spelregler, all-stars regler, hantering av träningstider, arrangerandet av cuper och turneringar samt övriga administrativa uppgifter. Verksamhetsledaren fungerar även som föreningens ungdomsansvarige Lagen bör ha följande ansvarspersoner: (samma person kan ha flera ansvarsområden) Lagledare 1-2st Kommer överens med motståndarlagen om datum, tid och plats för match. Sköter lagets administrativa och ekonomiska uppgifter enligt föreningens anvisningar (licenser, operation spelregler, försäkringar, uppdaterade namnlistor). Fungerar även som informatör för laget. Är en länk mellan lagets ledning och stödgrupp (föräldrarna). Delaktig i uppgörandet av säsongsplan för laget. Sköter ev researrangemang. Tränare 2-3 st Planerar och leder träningarna i enlighet med föreningens utbildningsplan. Gör upp säsongsplan med lagledarna. Ev. Hjälptränare Hjälper tränarna att genomföra träningarna på ett bra, effektivt och roligt sätt Hemsidesansvarig Skickar material till vl för publicering på hemsidan, bilder, info om matcher och träningar mm Materialansvarig Beställer vid behov material av föreningens materialleverantör. Ansvarar för utrustningen i medicinväskan. Julkalender ansvarig Delar ut kalendrar till laget och ansvarar för redovisning till vl Kioskansvarig Ser till att det finns försäljare och saker att sälja vid tex poolspel och cuper Stödgrupp Alla föräldrar ingår i stödgruppen. De ska skjutsa barnen till och från träningar och matcher. Betala medlemsoch träningsavgifter samt vara beredda att hjälpa till vid ev evenemang som cuper och turneringar. Hösten 2011 Sida 6

8 Utbildningsplan KNATTAR/LEK 6-8 ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa intresse för idrott Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik Lära ut grundläggande teknik Mycket smålagsspel, uppspel längs marken, rulla bollen genom hela laget. När målvakt har bollen backar motståndarna till egen planhalva, lär sig rulla boll och hålla ihop laget. Prova på matcher vid 7-8 år. Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher 1 träning/vecka, 1 timme/gång Alla får spela lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling Fair Play Inga spelpositioner på planen. Låt barnen spela som de vill! Säsongsavslutning TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Lekfullhet och allsidighet Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm Lek med boll Teknik/ bli vän med bollen Driva med bollen i olika riktningar Använda båda fötterna Stanna och vända med bollen Passa och skjuta Fånga och kasta Sparka bollen från händerna Planering 60min min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination min Bli vän med bollen 20 min Smålagsspel 2v2, 3v3 10 min Avslutning, lek/stafett RIKTLINJER: Ha roligt. Barnen behöver få mycket lek och roliga övningar som stimulerar deras rörelsebehov Mycket smålagsspel 2v2 eller 3v3. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Rulla boll genom hela laget, spela längs marken. Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, undvik köer och väntan Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN! Hösten 2011 Sida 7

9 JUNIORER/INLÄRNING 9-12 ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa fortsatt intresse för idrott Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik Fokus på teknik, bra koordination förutsättning för att lära sig teknik Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen 1-2 träningar/vecka, 1-1,5 timme/gång Alla får spela match lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling Fair Play Lär ut positioner (back-mittfält-anfall). Alla spelare skall regelbundet byta spelpositioner. Låt spelarna själva lösa situationer på planen. Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet. Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under match Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både vinster och förluster på ett sportsligt sätt. Säsongsavslutning Social samvaro TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Lekfullhet och allsidighet Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm Lek med boll Teknik Kontroll på bollen (vän med bollen) Finta och dribbla Passning och mottagning Vändning Skott Nick Målvaktsteknik Täcka/skydda boll* Anfallsspel Spelbarhet Väggspel Speldjup* Spelbredd* Spelavstånd* Inlägg* Försvarsspel Försvarssida* *=Börjar tränas från 11 år Hösten 2011 Sida 8

10 Beskrivning av hur de olika teknik och anfallsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till tränarkurserna. Tyngdpunkten skall ligga på bollkontroll, finta/dribbla, passning och mottagning. Visa och förklara verkligen hur de olika momenten skall utföras, säg inte bara att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas naturligt i smålagsspel. Smålagsspel skall alltså prioriteras. Rulla boll genom hela laget, uppspel längs marken. För de äldsta spelarna kan man någon gång som en del av den vanliga träningen introducera rörlighetsträning (stretching) och styrketräning med egen kropp som vikt. De skall mest vara en kul prova på grej. Övningar från knäkontrollsprogrammet skall köras minst 1gång/vecka från 10 år. Planering 60-90*min 15 min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination min Fotbollsteknik/ Bli vän med bollen min Smålagsspel 2v2, 3v3, 4v4 5 min Nedvarvning, lek/stafett RIKTLINJER: Ha roligt. Blanda allsidiga fotbollslekar med vanlig teknikträning Ordna aktiviteter utanför fotbollsplanen där barnen får göra andra saker tillsammans ex utflykter, simning mm Mycket smålagsspel 2v2 och 3v3 max 4v4. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, många upprepningar, undvik köer och väntan. Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i smålagsspelet. Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång. Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir jämnare. En till två spelare per boll i övningarna Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN! Uppmuntra barnen till egen träning Hösten 2011 Sida 9

11 UNGDOMAR/UTVECKLING ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa fortsatt intresse för idrott Allsidig träning med fokus på funktionell teknikträning Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken Antal träningar skall vara betydligt fler än antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen 2-3 träning/vecka, 1,5 timme/gång Alla får spela match, de som vill mer och tränar mer kan få lite mer speltid. Fair Play Vilken position som passar en spelar bäst kan spelaren och ledaren fundera på tillsammans. Alla spelare skall ändå ibland byta spelpositioner. Låt spelarna själva lösa situationer på planen. Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet. Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under matcher Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både vinster och förluster på ett sportsligt sätt. Var observant på pubertetens intrång, spelarna kan påverkas på många olika sätt. Uppvärmning och nedvarvning ska bedrivas på varje träning och skall inte vara lika med jogging utan boll! Social samvaro, viktigt att få barnen känner en stark gemenskap i gruppen så att det blir svårt att sluta. Mycket annat som lockar i denna ålder. Säsongsavslutning TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Teknik Kontroll på bollen (vän med bollen) Finta och dribbla Passning och mottagning Vändning Skott Nick Målvaktsteknik Täcka/skydda boll Brytning* Anfallsspel Spelbarhet Väggspel Speldjup* Spelbredd* Spelavstånd* Inlägg Omställning* Överlappning* Överlämning* Uppspel* Skapa spelyta* Avledande rörelse* Hösten 2011 Sida 10

12 Försvarsspel Försvarssida Press* Markering* Täckning* Understöd* Överflyttning* Centrering* Zonförsvar* *=Nya moment Beskrivning av hur de olika teknik- anfalls- och försvarsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till tränarkurserna. Spelarna skall utbildas i enlighet med det i distriktet och regionen gällande spelsystemet. Tyngdpunkten skall ligga på teknikträningen. De moment som spelarna lärt sig tidigare skall utvecklas så att momenten kan utföras i högre tempo. Visa och förklara verkligen hur de olika momenten skall utföras, säg inte bara att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas naturligt i smålagsspel, max 5v5. Fokusera på passningskvalitet, första touch, spelarens egen grej tex egen fint. Rulla bollen genom hela laget vid uppspel, spela längs marken. I och med pubertetens intrång skall rörlighetsträningen genomföras regelbundet. Komplexa rörlighetsövningar kan gärna vara en del av den allsidiga träningen. Stretchingens betydelse skall ändå inte överdrivas. Som en del av den vanliga träningen kan styrketräning med egen kropp som vikt förekomma ibland. Övningar från Knäkontrollsprogrammet skall göras minst 1 gång/vecka. Planering 90min 10 min Uppvärmning, lekfulla övningar som befrämjar smidighet, motorik och koordination. 30 min Funktionell fotbollsteknik 20 min Anfalls- eller försvarsträning 25 min Smålagsspel 3v3, 4v4 eller 5v5 5 min Nedvarvning RIKTLINJER: Ha roligt. Träningen bör fortsättningsvis vara rolig och stimulerande. Ordna sociala aktiviteter utan för plan, teambuilding. Tex laga middag tillsammans, filmkväll, vandringstur, cykelutfärd, käka pizza, bowla. Mycket smålagsspel max 5v5. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Enkla övningar. Övningarna bör vara enkla och fylla sitt syfte. Det skall vara mycket aktivitet, många upprepningar undvik köer och väntan. Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i smålagsspelet. Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång. Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir jämnare. En till två spelare per boll i övningarna Beröm,var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. Uppmuntra spelarna till egen träning Var lyhörd, puberteten påverkar alla på olika sätt! Ge spelarna tid att utvecklas i egen takt. Lär spelarna så mycket som möjligt i deras takt. Ha som mål att varje träning skall vara en bra träning för alla Hösten 2011 Sida 11

HIK - Barn och Ungdomsfotboll

HIK - Barn och Ungdomsfotboll 2010 HIK - Barn och Ungdomsfotboll Utvecklingsplan Detta dokument är en fastslagen n utvecklingsplan för Barn Barn- och Ungdomsfotbollen i Hammarlands Idrottsklubb. Utvecklingsplanen syftar till att vara

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL

UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL Välkommen som ledare till barn- och ungdomsfotbollen i Jomala IK. Du behövs! Vision Vi vill att Jomala IK ska vara ett intressant och lockande alternativ för barn- och ungdomar

Läs mer

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet 1 Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge som möjligt Verksamhet Söderköpings IK vill genom detta - Skapa en grogrund för föreningens framtid,

Läs mer

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen LIF-Ungdom spelarutbildning Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen Hur många tränare är vi? Hur många träningspass? Vad ska vi träna på? Varför? Hur? Vilka instruktionspunkter

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsidé s.3 Ledare och spelare s.4 Föräldramedverkan s.5 6-8 år s.6 9-10 år s.8 11-12 år s.10 13-14 år s.12 15-18

Läs mer

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll Blåvita tråden Barn & ungdomsplan Överkalix IF Fotboll Målsättning med Överkalix IF: s fotbollsverksamhet: Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel. Att fostra spelarna till ansvarskännande

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL Innehåll Inledning 2 Fotbollsskola 5-6 år.aktiv Start 4 P/F 7-8 år.fotbollsglädje 5 P/F 9-10 år.lära att träna 6 P/F 11-12 år..lära att träna 7 P/F 13 år.träna för

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 V.2010.04a Inledning Den övergripande målsättningen med våra spelarutbildningsplan är att den skall vara ett levande

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Här kommer en repris på den hemuppgift som ni gjorde en gång tidigare. Nu vill vi att ni går hem och svarar på dessa frågor en gång till inför det utvecklingssamtal

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA

UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA Inledning Sälen/Sörsjön/Lima är artistnamnet för ett samarbete i fotbollen mellan föreningarna Sälens IF och Lima IF. Sälens IF står för medlemsskapet

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy)

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) Innehåll Inledning... 2 Fotbollssskola 5-6 år... 3 P/F 8 ungdom (7-8 år)... 4 P/F 10 ungdom (9-10 år)... 5 P/F 12

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

Från bredsida till cykelspark i krysset!

Från bredsida till cykelspark i krysset! Från bredsida till cykelspark i krysset! Riktlinjer för verksamheten inom Madesjö IF s ungdoms- och juniorfotboll. Sammanställt av Stefan Andersson Ålder 7-10 år Lek och lustbetonade övningar. Barnen ska

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005 Träningskompendium 2005 Inledning...2 5 - mannafotboll...2 8 års lag...2 9 års lag...2 7 - mannafotboll...3 10 års lag...3 11 års lag...4 12 års lag...4 11 - mannafotboll...5 13 års lag...5 14 års lag...5

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF Åldern 5-6 år Allmänt Ett huvudbegrepp att tänka på i verksamheten för 5-6 åringar är: LEK. Leken spelar en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det betyder

Läs mer

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF 6-7 år genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel samt ge dem en allsidig motorisk träning lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Sammanfattning om lagets möte

Sammanfattning om lagets möte Sammanfattning om lagets möte Välkommen till fotbolls-säsong 2017! I torsdags samlades laget för att diskutera viktiga saker angående planeringen om den kommande säsongen och lagets funktion. Karin, Athan,

Läs mer

Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK

Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK Inledning sida 2 Allmänt sida 3 Fotbollslekis (5-6 år) sida 4 Barnfotboll (7-8 år) sida 5 Barnfotboll (9-10 år) sida 6 Barnfotboll (11-12 år) sida

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170127 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK 6-8 s Morömodellen 2014 6-8 Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen, allt ska vara roligt. Det är viktigt att lära barnen tycka om fotboll. Alla ska spela lika mycket och på olika platser

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

Ledarhäfte Enskede IK. - Tips, råd och riktlinjer för 5-mannaledare inom Enskede IK

Ledarhäfte Enskede IK. - Tips, råd och riktlinjer för 5-mannaledare inom Enskede IK Ledarhäfte Enskede IK - Tips, råd och riktlinjer för 5-mannaledare inom Enskede IK Inledning Träningen ska främst vara rolig och lekbetonad i åldrarna 6-9 år. Leka, spela, lära och ha kul tillsammans med

Läs mer

Så spelar vi 7 mot

Så spelar vi 7 mot Så spelar vi 7 mot 7 2017 Uppdaterad: 170127 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL Rev. 061009/ol Rev.011013/ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL INRIKTNING Allmänt Policyn är till för att hjälpa och stödja tränarna i sin verksamhet samt att säkerställa att klubbens värderingar efterlevs.

Läs mer

Spelarutbildningsplan

Spelarutbildningsplan Spelarutbildningsplan Spelarutbildningsplan Här följer rekommendationer och förslag till träningsmoment, d v s vad som ska prioriteras i träningen med barn och ungdomar. Att tänka på är att konditionsträning

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170404 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen Arbetsmaterial Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är tänkt att ha som vägledning för nya ledare i klubben. Den distribueras till föräldrar åt de barn som är

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Så spelar vi 7 mot år 2017

Så spelar vi 7 mot år 2017 Så spelar vi 7 mot 7 10-12 år 2017 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar spelar liten

Läs mer

ALL STARS-REGLERNA 2015

ALL STARS-REGLERNA 2015 ALL STARS-REGLERNA 2015 Fotbollens Lekvärld (11 år och yngre pojkar och flickor) I smålirarnas fotbollsvärld har varje pojke och flicka rätt till en trygg och mångsidig fritidssysselsättning under ledning

Läs mer

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12 År 6 9 Kanalskolan Rev 2015-01-12 Målsättning Eleverna skall få individuell och allsidig utbildning i teknik samt i anfalls- och försvarsspel. Elevernas bollkänsla och spelförståelse skall utvecklas. Åk.

Läs mer

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Hittarps IK är en kamratförening som vill att verksamheten ska genomsyras av våra ledord kamratskap, kul och kvalitet. Vi arbetar efter ambitionen att utveckla

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Allmänt. Gruppindelningar. Åldersgrupp 5-6 år

Allmänt. Gruppindelningar. Åldersgrupp 5-6 år Allmänt Verksamheten skall bedrivas så att ett stort socialt ansvarstagande balanseras mot ett elittänkande. Från och med sju års ålder individanpassas och nivågrupperas träningar efter behov. Från och

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Riktlinjer Barn - Ungdom

Riktlinjer Barn - Ungdom Barnfotboll 6 9 år Översikt träning Teknik: Anfallsspel: Försvarsspel: Fys.träning: 3 veckors perioder med samma tema. 3 veckor med samma tema. Innehåll se riktlinjer åldrar. Inget försvarsspel tränas.

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN

SPELARUTBILDNINGSPLAN SPELARUTBILDNINGSPLAN Policy- och Spelarutbildningsplan VSK ungdom 2017 Policy VSK:s policy vilar på svenska fotbolls mål och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll och bör genomsyra alla lag i föreningen

Läs mer

Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009

Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009 Storvreta IK 2009-06-23 1 (15) Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009 Fastställd av Sektionsstyrelsen för fotbollssektionen 2009-06-17 Storvreta IK 2009-06-23 2 (15) Innehållsförteckning 1. Om planen

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5 mot

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5 mot Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5 mot 5 2017 Bohusfotbollen fotboll för alla BUK 2017 utgåva 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt Spela,

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE BSK Spelarutbildningsidé från Små till Stora BSK LIRARE BSK:s Mål BSK skall erbjuda alla pojkar och flickor möjlighet att träna och spela fotboll från 6 år, med start i BSK:s fotbollsskola. Vi vill fostra

Läs mer

Tränarutbildning 6 för P03: Översikt teman 2. Översikt om hur gör vi 1. Hemläxa 2. Övningar v Andy Alzuhn

Tränarutbildning 6 för P03: Översikt teman 2. Översikt om hur gör vi 1. Hemläxa 2. Övningar v Andy Alzuhn Tränarutbildning 6 för P03: 2011-04-27 1. Översikt teman 2. Översikt om hur gör vi 1. Hemläxa 2. Övningar v 17-21 Träningsteman P03 kommer löpande att ha bollbehandling som huvudfokus kompletterat med

Läs mer

ALL STARS-REGLERNA 2016

ALL STARS-REGLERNA 2016 ALL STARS-REGLERNA 2016 Fotbollens Lekvärld (11 år och yngre pojkar och flickor) I smålirarnas fotbollsvärld har varje pojke och flicka rätt till en trygg och mångsidig fritidssysselsättning under ledning

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

KIF Örebro Spelarutbildningsplan

KIF Örebro Spelarutbildningsplan KIF Örebro Spelarutbildningsplan 9-12 år Lära för att träna Vår spelarutbildningsplan är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets

Läs mer

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas Lagträff Spånga IS Fotboll P01 Bas Vad ska vi prata om? 1. Presentera oss för varandra 2. SvFF och Spångamodellen 3. Lag och lagindelning 4. Spelsystem spelidé färdigheter 5. Träningsupplägg som stöder

Läs mer

Björklinge Bollklubbs. Röd Svarta handbok. Björklinge Bollklubbs handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar är uppdelad i två delar

Björklinge Bollklubbs. Röd Svarta handbok. Björklinge Bollklubbs handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar är uppdelad i två delar Björklinge Bollklubbs Röd Svarta handbok Björklinge Bollklubbs handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar är uppdelad i två delar en innebandyteknisk del BBKs Röda en pedagogisk del BBKs Svarta Björklinge

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

ungdomsfotboll Den röda tråden Den röda tråden

ungdomsfotboll Den röda tråden Den röda tråden ungdomsfotboll 1 Huvudmålen med Bjärreds IF s ungdomsfotboll Att träna och spela i Bjärreds IF skall vara ROLIGT. Teknik och spelförståelse är nyckelord Utbilda spelare utifrån deras egna förutsättningar

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i

Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är en vägledning för ledare i klubben. Den finns tillgänglig för föräldrar och barn som är medlemmar i föreningen. I Rävåsens

Läs mer

Föräldramöte P

Föräldramöte P Föräldramöte P-06 2016-04-10 Agenda Inledning Närvarolista Protokoll skrivs inte separat utan blir denna presentation med komplettering i rött. Roller Föreningens hemsida med lagsida för Pojkar 06 Matcher/cuper

Läs mer

P08 Träningsplan 2016

P08 Träningsplan 2016 P08 Träningsplan 2016 Målbilden: Fokusera på utveckling av lag och spelare Exkluderat Inkluderat (i fokus) Exkluderat Spelavstånd Spelbredd Speldjup UppflyVning Spelvändning Överlappning Kontring Väggspel

Läs mer

Agenda. Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor

Agenda. Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor Fotbollsuppstart! Välkomna! Agenda Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor Föreningen Ersmarks IK www.eik.se Ersmarks IK Sektioner och lag Fotboll Futsal Innebandy Handboll P02/03 Dam/Junior

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom Mål och metoder per ålders grupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Uppdaterad: 2009-06-26 Tore Johnsson Innehållsförteckning Spelarutbildningsplan för ungdomsfotbollen i Rosvik IK 1/17 Träningsmetodik (alla åldrar)...2

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Agenda. Säsongsplanering & Info. Vad ska vi träna på och varför

Agenda. Säsongsplanering & Info. Vad ska vi träna på och varför Agenda Säsongsplanering & Info Vad ska vi träna på och varför Ledare Tränare Carina, Sara, Jenny, Ingalill, Patrik, Niclas, Kristian, Håkan Bootcamp mars Tränarutbildning C; 24/4 och 8/5 Lagledare Dilhani,

Läs mer

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING Uppdaterad: Godkänd av: Styrelsen

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING Uppdaterad: Godkänd av: Styrelsen 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 1/15 MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING 2017-2021 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 2/15 Ingress Denna verksamhetsplan kallad Blå Tråden syftar till att tydliggöra

Läs mer

Den Röda Tråden. Mål och metoder. Upprättad i mars 2014 Revideras i oktober månad varje år

Den Röda Tråden. Mål och metoder. Upprättad i mars 2014 Revideras i oktober månad varje år Den Röda Tråden Mål och metoder Upprättad i mars 2014 Revideras i oktober månad varje år Syfte Den Röda Tråden är ett stöd- och styrdokument för Tierps IF Fotbolls verksamhet med syfte att beskriva målen

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år Utbildningsplan för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år TRÄNARENS ANSVAR Vi vill att ni, våra tränare, är väl förberedda när ni kommer till träningen. Vi förväntar oss att ansvarig tränare

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

Spelarutbildningsplan Kungsbacka IF (S2S-moment) P-11

Spelarutbildningsplan Kungsbacka IF (S2S-moment) P-11 P-11 MOMENT 4 HALVVRIST MOMENT 23 MED LÅRET MOMENT 40 MOMENTER STEGSFINT NICKA MOMENT 16 HÖGA BOLLAR PÅ MÅL GRUNDERNA ANFALL MOMENT 62 SPELAVSTÅND MOMENT 101 FÖRSVARSSIDA MOMENT 8 FOTENS INSIDA MOMENT

Läs mer

Tränarutbildning i förening

Tränarutbildning i förening Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning

Läs mer

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 1/19 MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING 2015-2018 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 2/19 Ingress Denna verksamhetsplan kallad Blå Tråden syftar till att tydliggöra

Läs mer

Så spelar vi 7 mot

Så spelar vi 7 mot Så spelar vi 7 mot 7 2017 Uppdaterad: 170401 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar

Läs mer

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev:

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev: Utbildningsplan Fotboll Unbyns IF Rev: 000228 Inledning Denna spelarutbildningsplan är framtagen för Unbyns IF och avser koppla samman fotbollsutbildningen i olika åldrar mot ett gemensamt mål. Alla verksamma

Läs mer

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna Vid denna ålder börjar matcher komma då med samlingar (oftast helgerna)som sker geografiskt i Uppland mot andra motståndare. I denna ålder blir det sammandragningar samt eventuellt deltagande i några cuper.

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Utvecklingssamtal Spelare

Utvecklingssamtal Spelare Utvecklingssamtal Spelare Hemuppgift Fanna BK P/F Spelarutveckling. Detta är en hemuppgift som vi tränare vill att ni går hem och svarar på. Den tar max 10-15 minuter att göra. Lämna tillbaka uppgiften

Läs mer