Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll"

Transkript

1 Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Christian Jansson och Annica Mattsson Handboken fungerar som ett stöd för tränare och ledare som är verksamma inom JIK barn- och ungdomsfotboll. Handboken innehåller, visioner, verksamhetsidé, målsättningar och utvecklingsplan samt arbetsuppgifter J O M A L A I D R O T T S K L U B B F O T B O L L H ö s t e n

2 Innehållsförteckning: Sida 2 Välkommen som ledare till JIK fotboll barn- och ungdomsverksamhet 3-4 Visioner, mål, hur? För vem? 5 All-stars reglerna i korthet Operation spelregler, HAM regeln, dubbel representationsrätt 6 Organisation och uppgiftsfördelning Centralstyrelsen Fotbollsstyrelsen Verksamhetsledaren Lagen 7 Utbildningsplan 7 Knattar/Lek 6-8 år 8-9 Juniorer/Inlärning 9-12 år Ungdomar/Utveckling år Hösten 2011 Sida 1

3 VÄLKOMMEN SOM LEDARE TILL JOMALA IDROTTSKLUBBS BARN-OCH UNGDOMSFOTBOLL JIKs ledare inom barn-och ungdomsfotbollen Är medlem i JIK Är glad och positivt inställd till andra människor Har ett genuint intresse för fotboll och barn Är villig att lära sig och prova på nya saker Är klädd i JIKs representationsdräkt då de representerar JIK på träning och matcher Följer JIKs utbildningsplan och regler för barn- och ungdomsfotboll Är alltid i god tid till träning, matcher och andra sammankomster inom JIK Samarbetar med alla ledare och spelare inom föreningen och övriga åländska föreningar samt distrikt och förbund Planerar och förbereder sina träningar noggrant i enlighet med utbildningsplanen. Ser matcherna som ett inlärningstillfälle, en viktig träning, utveckling går före resultat Följer föreningens drogpolicy Är positiv till att spelarna är aktiva inom andra idrotter Verkar för en allsidig träning och låter spelarna prova på att spela på olika positioner Uppmuntrar spelarna att hitta egna lösningar och vara kreativa Hösten 2011 Sida 2

4 Vision JIK fotboll skall vara ett intressant och lockande alternativ för barn-och ungdomar inom Jomala kommun samt inom närområdena. Verksamheten skall vara rolig, intressant och utvecklande. JIK vill att verksamheten skall vara allsidig och hålla hög kvalitet med kunniga och positiva ledare. Verksamheten skall vara trygg och kännas som ett meningsfullt alternativ för barn-och ungdomar. Verksamheten skall också erbjuda social samvaro utanför fotbollsplanen. Barn och ungdomar skall få idrotta på sina egna villkor. Fotbollssektionen i Jomala IK är den största sektionen i föreningen med ca. 200 aktiva spelare och ledare. JIK Fotboll har varit verksam sedan Ålands Fotbollsförbund har bekräftat att JIK uppfyller kriterierna som "All Stars förening" vilket är ett bevis på att Jomala IK står för kvalitet! Mål Hur? - JIK vill att barn-och ungdomar skall utveckla ett livslångt intresse för fotboll. - Fotbollsverksamheten skall vara allsidig och kännas rolig och utvecklande för spelare, föräldrar och ledare - Minst två spelare/åldersgrupp skall delta i ÅFFs årliga tekniktävlingar - Erbjuda fotbollsverksamhet för både tjejer och killar 6-17 år - Ha en genomarbetad och uppdaterad utbildningsplan för spelare och ledare överensstämmande med FBFs Allstars regler - Samarbeta med övriga åländska fotbollsföreningar och ÅFF. - Utbilda ledarna - Samarbeta, engagera och informera föräldrar - Erbjuda en allsidig verksamhet med motiverade och kunniga tränare/ledare som följer föreningens utbildningsplan - Erbjuda en positiv och trygg miljö där alla får vara med och spela fotboll på sina egna villkor - Matcherna är inlärningstillfällen där vi motverkar toppning. - Avstå från att bedöma barn och ungdomar i förhållande till varandra - Inte tillåta att barn och ungdomar deltar i träning eller match om de är sjuka eller skadade - Barn och ungdomsverksamheten är drogfri, föreningen har antagit en drogpolicy. - Anordna egna tekniktävlingar 1 gång/år och köra enskilda tekniktävlingsmoment på träningarna som en del av teknikträningen. - Verksamhetsledaren anordnar gemensamma och individuella ledarträffar 1-2 gånger/år - Verksamhetsledaren introducerar och informerar nya ledare om hur JIK fotboll fungerar och vilka riktlinjer som gäller Hösten 2011 Sida 3

5 För vem och på vilket sätt? Verksamheten är uppdelad i nedanstående grupper: - Knattar/Lek 6-8 år - Juniorer/Inlärning 9-12 år - Ungdomar/Utveckling år För varje grupp finns delmål, riktlinjer och en utvecklingsplan. Alla skall kunna delta i föreningens barn- och ungdomsverksamhet upp till 17 år. I de fall att föreningen inte får i hop tillräckligt många spelare i en åldersklass skall föreningen i mån av möjlighet erbjuda spel med ett yngre/äldre lag inom föreningen beroende på individens utvecklingsstatus. Om detta inte är möjligt skall föreningen söka samarbete med andra åländska föreningar för att säkra möjligheterna för spelaren att fortsätta med fotboll på en för denne lämplig nivå. Föreningen skall stötta den spelare som byter förening och hjälpa denne att känna sig trygg i den nya föreningen. Föreningen skall också ta emot nya spelare från andra föreningar så att de känner sig välkomna och trygga. Inom verksamheten skall det finnas plats både för de som vill satsa mot elitfotboll och de som bara vill spela för att träffa kompisar och ha skoj. Föreningen skall erbjuda en allsidig, utvecklande och intressant fotbollsverksamhet för båda grupperna. Ledarna inom JIKs verksamhet skall vara positivt inställda till människor och jobba för att spelarna känner sig trygga i gruppen. Ledarna skall utveckla spelarna enligt dennes nivå och vilja. Ledarna skall delta i tränar- och ledarutbildningar kontinuerligt för att utveckla sig själva och därmed fortsättningsvis se till att verksamheten har bra kvalitet. JIKs ungdomsansvarige är tillsammans med föreningens fotbollssektion samt föreningens styrelse ansvariga för föreningens barn-och ungdomsverksamhet. Hösten 2011 Sida 4

6 ALL STARS-REGLERNA Dessa kan ändras lite från år till år. Grunden är den samma men kontrollera med verksamhetsledaren vad som gäller för din åldersgupp för aktuell säsong. De aktuella All stars reglerna hittar du på hemsidan Här nedan följer endast ett utdrag Operation Spelregler Varje lag som deltar i All Stars-verksamheten är skyldiga att uppgöra spelregler för sin verksamhet i enlighet med Operation Spelregler (OS). Spelregeldiskussionerna ska följa den egna föreningens linje.(om sådan inte finns följer man FBFs Linjen för ungdomsverksamhet ) Dessutom ska en positiv och sporrande inställning till andra hobbyer garanteras. Spelreglerna skickas in med e-post (www.kaikkipelaa.fi ) av föreningens verksamhetsledare till distriktets ungdomschef en gång per år i enlighet med de bestämmelser som gäller för det egna distriktet, dock senast före den första seriematchen och/eller turneringen. HAM-regeln (Hur speltiden per spelare fördelas) HAM-regeln gäller: i samband med spelregeldiskussionerna inför säsongen gör lagledningen, föräldrar och spelare tillsammans upp om hur speltiden fördelas för varje spelare gällande enskilda matcher, spelkvällar och på säsongsbasis. Om laget består av många spelare skall man sträva till att dela upp truppen i tillräckligt många lag och i tillräckligt många matchtillfällen att minst HAM regeln uppnås för varje enskild spelare under säsongen. Varje spelare får vara på planen och ges möjlighet att pröva på olika positioner i laget. Om laget förfogar över större spelartrupp än reglerna föreskriver (tex maxantal spelare i turnering) skall laget lösa matchningen för varje spelare genom spelregeldiskussioner innan säsongen kör igång. Dubbel representationsrätt, rätt att använda överåriga spelare Distriktet kan ge tillstånd till dubbel representationsrätt eller rättighet för en överårig att representera ett lag i en yngre åldersgrupp ifall det är till fördel för den enskilda spelarens utveckling. Spelare med dubbel representationsrätt har rätt att representera två lag eller två föreningar i samma ålderskategori. Detta tillstånd för den enskilda spelaren gäller i hela landet och är i kraft för en säsong i taget. Om ett lag har fler än tre spelare med specialtillstånd bör tillstånd av arrangören ansökas då laget tävlar utanför sitt eget distrikt. Varje distrikt har dock rätt att bevilja olika specialtillstånd angående dessa rättigheter. Spelare i denna ålderskategori är fria att byta förening även efter den Hösten 2011 Sida 5

7 Organisation och uppgiftsfördelning CENTRALSTYRELSE-FOTBOLLSSTYRELSE-LAG Centralstyrelsen är hela föreningens högst beslutande organ. Alla olika sektioner är representerade. Fotbollssektionen, ansvarar för budget, sponsorer och fördelning av pengar. Verksamhetsledaren, är anställd av fotbollsstyrelsen och fungerar som en länk mellan styrelsen och lagen. Verksamhetsledaren hjälper till att starta upp nya grupper. Handleder tränare och ledare, licensierar spelare, sköter spelarövergångar, anmäler lag till serier. Andra uppgifter är bl.a operation spelregler, all-stars regler, hantering av träningstider, arrangerandet av cuper och turneringar samt övriga administrativa uppgifter. Verksamhetsledaren fungerar även som föreningens ungdomsansvarige Lagen bör ha följande ansvarspersoner: (samma person kan ha flera ansvarsområden) Lagledare 1-2st Kommer överens med motståndarlagen om datum, tid och plats för match. Sköter lagets administrativa och ekonomiska uppgifter enligt föreningens anvisningar (licenser, operation spelregler, försäkringar, uppdaterade namnlistor). Fungerar även som informatör för laget. Är en länk mellan lagets ledning och stödgrupp (föräldrarna). Delaktig i uppgörandet av säsongsplan för laget. Sköter ev researrangemang. Tränare 2-3 st Planerar och leder träningarna i enlighet med föreningens utbildningsplan. Gör upp säsongsplan med lagledarna. Ev. Hjälptränare Hjälper tränarna att genomföra träningarna på ett bra, effektivt och roligt sätt Hemsidesansvarig Skickar material till vl för publicering på hemsidan, bilder, info om matcher och träningar mm Materialansvarig Beställer vid behov material av föreningens materialleverantör. Ansvarar för utrustningen i medicinväskan. Julkalender ansvarig Delar ut kalendrar till laget och ansvarar för redovisning till vl Kioskansvarig Ser till att det finns försäljare och saker att sälja vid tex poolspel och cuper Stödgrupp Alla föräldrar ingår i stödgruppen. De ska skjutsa barnen till och från träningar och matcher. Betala medlemsoch träningsavgifter samt vara beredda att hjälpa till vid ev evenemang som cuper och turneringar. Hösten 2011 Sida 6

8 Utbildningsplan KNATTAR/LEK 6-8 ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa intresse för idrott Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik Lära ut grundläggande teknik Mycket smålagsspel, uppspel längs marken, rulla bollen genom hela laget. När målvakt har bollen backar motståndarna till egen planhalva, lär sig rulla boll och hålla ihop laget. Prova på matcher vid 7-8 år. Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher 1 träning/vecka, 1 timme/gång Alla får spela lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling Fair Play Inga spelpositioner på planen. Låt barnen spela som de vill! Säsongsavslutning TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Lekfullhet och allsidighet Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm Lek med boll Teknik/ bli vän med bollen Driva med bollen i olika riktningar Använda båda fötterna Stanna och vända med bollen Passa och skjuta Fånga och kasta Sparka bollen från händerna Planering 60min min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination min Bli vän med bollen 20 min Smålagsspel 2v2, 3v3 10 min Avslutning, lek/stafett RIKTLINJER: Ha roligt. Barnen behöver få mycket lek och roliga övningar som stimulerar deras rörelsebehov Mycket smålagsspel 2v2 eller 3v3. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Rulla boll genom hela laget, spela längs marken. Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, undvik köer och väntan Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN! Hösten 2011 Sida 7

9 JUNIORER/INLÄRNING 9-12 ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa fortsatt intresse för idrott Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik Fokus på teknik, bra koordination förutsättning för att lära sig teknik Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen 1-2 träningar/vecka, 1-1,5 timme/gång Alla får spela match lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling Fair Play Lär ut positioner (back-mittfält-anfall). Alla spelare skall regelbundet byta spelpositioner. Låt spelarna själva lösa situationer på planen. Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet. Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under match Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både vinster och förluster på ett sportsligt sätt. Säsongsavslutning Social samvaro TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Lekfullhet och allsidighet Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm Lek med boll Teknik Kontroll på bollen (vän med bollen) Finta och dribbla Passning och mottagning Vändning Skott Nick Målvaktsteknik Täcka/skydda boll* Anfallsspel Spelbarhet Väggspel Speldjup* Spelbredd* Spelavstånd* Inlägg* Försvarsspel Försvarssida* *=Börjar tränas från 11 år Hösten 2011 Sida 8

10 Beskrivning av hur de olika teknik och anfallsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till tränarkurserna. Tyngdpunkten skall ligga på bollkontroll, finta/dribbla, passning och mottagning. Visa och förklara verkligen hur de olika momenten skall utföras, säg inte bara att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas naturligt i smålagsspel. Smålagsspel skall alltså prioriteras. Rulla boll genom hela laget, uppspel längs marken. För de äldsta spelarna kan man någon gång som en del av den vanliga träningen introducera rörlighetsträning (stretching) och styrketräning med egen kropp som vikt. De skall mest vara en kul prova på grej. Övningar från knäkontrollsprogrammet skall köras minst 1gång/vecka från 10 år. Planering 60-90*min 15 min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination min Fotbollsteknik/ Bli vän med bollen min Smålagsspel 2v2, 3v3, 4v4 5 min Nedvarvning, lek/stafett RIKTLINJER: Ha roligt. Blanda allsidiga fotbollslekar med vanlig teknikträning Ordna aktiviteter utanför fotbollsplanen där barnen får göra andra saker tillsammans ex utflykter, simning mm Mycket smålagsspel 2v2 och 3v3 max 4v4. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, många upprepningar, undvik köer och väntan. Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i smålagsspelet. Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång. Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir jämnare. En till två spelare per boll i övningarna Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN! Uppmuntra barnen till egen träning Hösten 2011 Sida 9

11 UNGDOMAR/UTVECKLING ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa fortsatt intresse för idrott Allsidig träning med fokus på funktionell teknikträning Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken Antal träningar skall vara betydligt fler än antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen 2-3 träning/vecka, 1,5 timme/gång Alla får spela match, de som vill mer och tränar mer kan få lite mer speltid. Fair Play Vilken position som passar en spelar bäst kan spelaren och ledaren fundera på tillsammans. Alla spelare skall ändå ibland byta spelpositioner. Låt spelarna själva lösa situationer på planen. Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet. Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under matcher Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både vinster och förluster på ett sportsligt sätt. Var observant på pubertetens intrång, spelarna kan påverkas på många olika sätt. Uppvärmning och nedvarvning ska bedrivas på varje träning och skall inte vara lika med jogging utan boll! Social samvaro, viktigt att få barnen känner en stark gemenskap i gruppen så att det blir svårt att sluta. Mycket annat som lockar i denna ålder. Säsongsavslutning TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Teknik Kontroll på bollen (vän med bollen) Finta och dribbla Passning och mottagning Vändning Skott Nick Målvaktsteknik Täcka/skydda boll Brytning* Anfallsspel Spelbarhet Väggspel Speldjup* Spelbredd* Spelavstånd* Inlägg Omställning* Överlappning* Överlämning* Uppspel* Skapa spelyta* Avledande rörelse* Hösten 2011 Sida 10

12 Försvarsspel Försvarssida Press* Markering* Täckning* Understöd* Överflyttning* Centrering* Zonförsvar* *=Nya moment Beskrivning av hur de olika teknik- anfalls- och försvarsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till tränarkurserna. Spelarna skall utbildas i enlighet med det i distriktet och regionen gällande spelsystemet. Tyngdpunkten skall ligga på teknikträningen. De moment som spelarna lärt sig tidigare skall utvecklas så att momenten kan utföras i högre tempo. Visa och förklara verkligen hur de olika momenten skall utföras, säg inte bara att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas naturligt i smålagsspel, max 5v5. Fokusera på passningskvalitet, första touch, spelarens egen grej tex egen fint. Rulla bollen genom hela laget vid uppspel, spela längs marken. I och med pubertetens intrång skall rörlighetsträningen genomföras regelbundet. Komplexa rörlighetsövningar kan gärna vara en del av den allsidiga träningen. Stretchingens betydelse skall ändå inte överdrivas. Som en del av den vanliga träningen kan styrketräning med egen kropp som vikt förekomma ibland. Övningar från Knäkontrollsprogrammet skall göras minst 1 gång/vecka. Planering 90min 10 min Uppvärmning, lekfulla övningar som befrämjar smidighet, motorik och koordination. 30 min Funktionell fotbollsteknik 20 min Anfalls- eller försvarsträning 25 min Smålagsspel 3v3, 4v4 eller 5v5 5 min Nedvarvning RIKTLINJER: Ha roligt. Träningen bör fortsättningsvis vara rolig och stimulerande. Ordna sociala aktiviteter utan för plan, teambuilding. Tex laga middag tillsammans, filmkväll, vandringstur, cykelutfärd, käka pizza, bowla. Mycket smålagsspel max 5v5. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Enkla övningar. Övningarna bör vara enkla och fylla sitt syfte. Det skall vara mycket aktivitet, många upprepningar undvik köer och väntan. Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i smålagsspelet. Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång. Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir jämnare. En till två spelare per boll i övningarna Beröm,var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. Uppmuntra spelarna till egen träning Var lyhörd, puberteten påverkar alla på olika sätt! Ge spelarna tid att utvecklas i egen takt. Lär spelarna så mycket som möjligt i deras takt. Ha som mål att varje träning skall vara en bra träning för alla Hösten 2011 Sida 11

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

ALL STARS-REGLERNA 2015

ALL STARS-REGLERNA 2015 ALL STARS-REGLERNA 2015 Fotbollens Lekvärld (11 år och yngre pojkar och flickor) I smålirarnas fotbollsvärld har varje pojke och flicka rätt till en trygg och mångsidig fritidssysselsättning under ledning

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 9-manna 12-13 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 4 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 14-15 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap.

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap. DEN RÖD BLÅ TRÅDEN Glädje, Engagemang och Gemenskap. Den rödblå tråden i Sävedalens IF! Sävedalens IF rödblåa dokument är ett rättesnöre för alla inblandade hur vi vill att vår fotbollsverksamhet ska bedrivas,

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 11 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbar Dribblingteknik Organisation: 2 barn/led. 2 led. Planer tvärs över hallen.

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Östhammars Sportklubb Fotboll

Östhammars Sportklubb Fotboll Östhammars Sportklubb Fotboll Inriktning för den fotbollsidrottsliga och sociala verksamheten Antagen vid fotbollssektionens årsmöte: 2007-02-10 Reviderad: Sektionsstyrelsen Östhammars Sportklubb Fotboll

Läs mer

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden.

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden. Den Röda Tråden. Ungdomsverksamheten i Bjärreds IF Mars 2015. Sid 1(25) Sid 2(25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. SYFTE MED RÖDA TRÅDEN... 4 3. MÅL MED VERKSAMHETEN... 5 4. FÖRÄLDRAR TILL LAGET...

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2010-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper - Skapa yta P16 Öppna kommentarer Spelarlyftet

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte.

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Sollentuna FK Fotbollsutbildning 7 till 11 år Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Att skapa en fotbollsförening där spelarna känner att det har roligt och

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK.

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Ungdomspolicy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK styrelse 2013-08-19 Villa

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning bröst och lår F13,

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte.

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Sollentuna FK Fotbollsutbildning 7 till 11 år Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Att skapa en fotbollsförening där spelarna känner att det har roligt och

Läs mer

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum Måndag, 01 Juli 2013 Tid 00:00-01:40 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Skapa yta F15,

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet Föräldrautbildning Handledning Svenska Ishockeyförbundet Välkommen! Ni står inför den stimulerande uppgiften att genom Idrottslyftet genomföra utbildningen: Ishockeyns - Föräldrautbildning. Den här handledningen

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll Riktlinjer att spela 7-mannafotboll opyright 2007 Jens Lundström, Saltsjöbadens IF Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2. SÄSONG 1 (10 ÅR) INLÄRNING OCH ANPASSNING... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 TRÄNING...

Läs mer

Senast uppdaterad 2007-09-18

Senast uppdaterad 2007-09-18 Senast uppdaterad 2007-09-18 Jumkils IF vill tacka: Mikael Andersson Camilla Boström Carina Carlsson Monica Ericsson Klas Eriksson Maria Ekholm Per Ekholm Per Hedberg Eilert Hellman Per-Åke Jansson Johan

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15. Fotbollsspecifik fys-träning 3a

Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15. Fotbollsspecifik fys-träning 3a Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:45

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse Idrott och Hälsa Rytm & rörelse Idrott och Hälsa - Rytm och rörelse Checklista Att sätta ihop ett rytm och rörelsepass 1. Gör en grovplanering Bestäm vilka som ska ta med musik till skolan. Fundera på

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

SPELGLÄDJE. Guide för föräldrar till fotbollsjuniorer

SPELGLÄDJE. Guide för föräldrar till fotbollsjuniorer SPELGLÄDJE Guide för föräldrar till fotbollsjuniorer 2 Hur utvecklas ett barn som spelar fotboll? Ditt barn kan utvecklas till fotbollsspelare om barnet tycker att det är roligt och vill spela fotboll.

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Terminsplanering för Idrott och hälsa HT 2014 ÅK1

Terminsplanering för Idrott och hälsa HT 2014 ÅK1 HT 2014 ÅK1 Samarbetslekar. Friluftsliv, orientering, slagbollspel, skogslek, frisbee Orientering: Titta på en massa olika kartor V. 38 Friidrott (stafett). * utomhus * V. 39 Friidrott (löpning). * utomhus

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden Kristianstad BoIS BoIS Ungdom Den röda tråden Föreningsfakta Föreningens bildande... 11 augusti 1929 Föreningens ombildades... 20 januari 2008 Medlemsantal... 280 Hemmaarena... Björkvallens IP Klubbdräkt...

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

HIK Nyhetsbrev Hammarlands IK Juniorfotboll. Nyhetsbrev & Aktuellt. Nr 2014-1

HIK Nyhetsbrev Hammarlands IK Juniorfotboll. Nyhetsbrev & Aktuellt. Nr 2014-1 HIK Nyhetsbrev Hammarlands IK Juniorfotboll. Nyhetsbrev & Aktuellt Nr 2014-1 Detta Nyhetsbrev är sammanställt av Juniorsektionen Hammarlands IK r.f. HIK Juniorutskott 2014: Catrin Häggblom Dennis Gatelin

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer