Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll"

Transkript

1 Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Christian Jansson och Annica Mattsson Handboken fungerar som ett stöd för tränare och ledare som är verksamma inom JIK barn- och ungdomsfotboll. Handboken innehåller, visioner, verksamhetsidé, målsättningar och utvecklingsplan samt arbetsuppgifter J O M A L A I D R O T T S K L U B B F O T B O L L H ö s t e n

2 Innehållsförteckning: Sida 2 Välkommen som ledare till JIK fotboll barn- och ungdomsverksamhet 3-4 Visioner, mål, hur? För vem? 5 All-stars reglerna i korthet Operation spelregler, HAM regeln, dubbel representationsrätt 6 Organisation och uppgiftsfördelning Centralstyrelsen Fotbollsstyrelsen Verksamhetsledaren Lagen 7 Utbildningsplan 7 Knattar/Lek 6-8 år 8-9 Juniorer/Inlärning 9-12 år Ungdomar/Utveckling år Hösten 2011 Sida 1

3 VÄLKOMMEN SOM LEDARE TILL JOMALA IDROTTSKLUBBS BARN-OCH UNGDOMSFOTBOLL JIKs ledare inom barn-och ungdomsfotbollen Är medlem i JIK Är glad och positivt inställd till andra människor Har ett genuint intresse för fotboll och barn Är villig att lära sig och prova på nya saker Är klädd i JIKs representationsdräkt då de representerar JIK på träning och matcher Följer JIKs utbildningsplan och regler för barn- och ungdomsfotboll Är alltid i god tid till träning, matcher och andra sammankomster inom JIK Samarbetar med alla ledare och spelare inom föreningen och övriga åländska föreningar samt distrikt och förbund Planerar och förbereder sina träningar noggrant i enlighet med utbildningsplanen. Ser matcherna som ett inlärningstillfälle, en viktig träning, utveckling går före resultat Följer föreningens drogpolicy Är positiv till att spelarna är aktiva inom andra idrotter Verkar för en allsidig träning och låter spelarna prova på att spela på olika positioner Uppmuntrar spelarna att hitta egna lösningar och vara kreativa Hösten 2011 Sida 2

4 Vision JIK fotboll skall vara ett intressant och lockande alternativ för barn-och ungdomar inom Jomala kommun samt inom närområdena. Verksamheten skall vara rolig, intressant och utvecklande. JIK vill att verksamheten skall vara allsidig och hålla hög kvalitet med kunniga och positiva ledare. Verksamheten skall vara trygg och kännas som ett meningsfullt alternativ för barn-och ungdomar. Verksamheten skall också erbjuda social samvaro utanför fotbollsplanen. Barn och ungdomar skall få idrotta på sina egna villkor. Fotbollssektionen i Jomala IK är den största sektionen i föreningen med ca. 200 aktiva spelare och ledare. JIK Fotboll har varit verksam sedan Ålands Fotbollsförbund har bekräftat att JIK uppfyller kriterierna som "All Stars förening" vilket är ett bevis på att Jomala IK står för kvalitet! Mål Hur? - JIK vill att barn-och ungdomar skall utveckla ett livslångt intresse för fotboll. - Fotbollsverksamheten skall vara allsidig och kännas rolig och utvecklande för spelare, föräldrar och ledare - Minst två spelare/åldersgrupp skall delta i ÅFFs årliga tekniktävlingar - Erbjuda fotbollsverksamhet för både tjejer och killar 6-17 år - Ha en genomarbetad och uppdaterad utbildningsplan för spelare och ledare överensstämmande med FBFs Allstars regler - Samarbeta med övriga åländska fotbollsföreningar och ÅFF. - Utbilda ledarna - Samarbeta, engagera och informera föräldrar - Erbjuda en allsidig verksamhet med motiverade och kunniga tränare/ledare som följer föreningens utbildningsplan - Erbjuda en positiv och trygg miljö där alla får vara med och spela fotboll på sina egna villkor - Matcherna är inlärningstillfällen där vi motverkar toppning. - Avstå från att bedöma barn och ungdomar i förhållande till varandra - Inte tillåta att barn och ungdomar deltar i träning eller match om de är sjuka eller skadade - Barn och ungdomsverksamheten är drogfri, föreningen har antagit en drogpolicy. - Anordna egna tekniktävlingar 1 gång/år och köra enskilda tekniktävlingsmoment på träningarna som en del av teknikträningen. - Verksamhetsledaren anordnar gemensamma och individuella ledarträffar 1-2 gånger/år - Verksamhetsledaren introducerar och informerar nya ledare om hur JIK fotboll fungerar och vilka riktlinjer som gäller Hösten 2011 Sida 3

5 För vem och på vilket sätt? Verksamheten är uppdelad i nedanstående grupper: - Knattar/Lek 6-8 år - Juniorer/Inlärning 9-12 år - Ungdomar/Utveckling år För varje grupp finns delmål, riktlinjer och en utvecklingsplan. Alla skall kunna delta i föreningens barn- och ungdomsverksamhet upp till 17 år. I de fall att föreningen inte får i hop tillräckligt många spelare i en åldersklass skall föreningen i mån av möjlighet erbjuda spel med ett yngre/äldre lag inom föreningen beroende på individens utvecklingsstatus. Om detta inte är möjligt skall föreningen söka samarbete med andra åländska föreningar för att säkra möjligheterna för spelaren att fortsätta med fotboll på en för denne lämplig nivå. Föreningen skall stötta den spelare som byter förening och hjälpa denne att känna sig trygg i den nya föreningen. Föreningen skall också ta emot nya spelare från andra föreningar så att de känner sig välkomna och trygga. Inom verksamheten skall det finnas plats både för de som vill satsa mot elitfotboll och de som bara vill spela för att träffa kompisar och ha skoj. Föreningen skall erbjuda en allsidig, utvecklande och intressant fotbollsverksamhet för båda grupperna. Ledarna inom JIKs verksamhet skall vara positivt inställda till människor och jobba för att spelarna känner sig trygga i gruppen. Ledarna skall utveckla spelarna enligt dennes nivå och vilja. Ledarna skall delta i tränar- och ledarutbildningar kontinuerligt för att utveckla sig själva och därmed fortsättningsvis se till att verksamheten har bra kvalitet. JIKs ungdomsansvarige är tillsammans med föreningens fotbollssektion samt föreningens styrelse ansvariga för föreningens barn-och ungdomsverksamhet. Hösten 2011 Sida 4

6 ALL STARS-REGLERNA Dessa kan ändras lite från år till år. Grunden är den samma men kontrollera med verksamhetsledaren vad som gäller för din åldersgupp för aktuell säsong. De aktuella All stars reglerna hittar du på hemsidan Här nedan följer endast ett utdrag Operation Spelregler Varje lag som deltar i All Stars-verksamheten är skyldiga att uppgöra spelregler för sin verksamhet i enlighet med Operation Spelregler (OS). Spelregeldiskussionerna ska följa den egna föreningens linje.(om sådan inte finns följer man FBFs Linjen för ungdomsverksamhet ) Dessutom ska en positiv och sporrande inställning till andra hobbyer garanteras. Spelreglerna skickas in med e-post (www.kaikkipelaa.fi ) av föreningens verksamhetsledare till distriktets ungdomschef en gång per år i enlighet med de bestämmelser som gäller för det egna distriktet, dock senast före den första seriematchen och/eller turneringen. HAM-regeln (Hur speltiden per spelare fördelas) HAM-regeln gäller: i samband med spelregeldiskussionerna inför säsongen gör lagledningen, föräldrar och spelare tillsammans upp om hur speltiden fördelas för varje spelare gällande enskilda matcher, spelkvällar och på säsongsbasis. Om laget består av många spelare skall man sträva till att dela upp truppen i tillräckligt många lag och i tillräckligt många matchtillfällen att minst HAM regeln uppnås för varje enskild spelare under säsongen. Varje spelare får vara på planen och ges möjlighet att pröva på olika positioner i laget. Om laget förfogar över större spelartrupp än reglerna föreskriver (tex maxantal spelare i turnering) skall laget lösa matchningen för varje spelare genom spelregeldiskussioner innan säsongen kör igång. Dubbel representationsrätt, rätt att använda överåriga spelare Distriktet kan ge tillstånd till dubbel representationsrätt eller rättighet för en överårig att representera ett lag i en yngre åldersgrupp ifall det är till fördel för den enskilda spelarens utveckling. Spelare med dubbel representationsrätt har rätt att representera två lag eller två föreningar i samma ålderskategori. Detta tillstånd för den enskilda spelaren gäller i hela landet och är i kraft för en säsong i taget. Om ett lag har fler än tre spelare med specialtillstånd bör tillstånd av arrangören ansökas då laget tävlar utanför sitt eget distrikt. Varje distrikt har dock rätt att bevilja olika specialtillstånd angående dessa rättigheter. Spelare i denna ålderskategori är fria att byta förening även efter den Hösten 2011 Sida 5

7 Organisation och uppgiftsfördelning CENTRALSTYRELSE-FOTBOLLSSTYRELSE-LAG Centralstyrelsen är hela föreningens högst beslutande organ. Alla olika sektioner är representerade. Fotbollssektionen, ansvarar för budget, sponsorer och fördelning av pengar. Verksamhetsledaren, är anställd av fotbollsstyrelsen och fungerar som en länk mellan styrelsen och lagen. Verksamhetsledaren hjälper till att starta upp nya grupper. Handleder tränare och ledare, licensierar spelare, sköter spelarövergångar, anmäler lag till serier. Andra uppgifter är bl.a operation spelregler, all-stars regler, hantering av träningstider, arrangerandet av cuper och turneringar samt övriga administrativa uppgifter. Verksamhetsledaren fungerar även som föreningens ungdomsansvarige Lagen bör ha följande ansvarspersoner: (samma person kan ha flera ansvarsområden) Lagledare 1-2st Kommer överens med motståndarlagen om datum, tid och plats för match. Sköter lagets administrativa och ekonomiska uppgifter enligt föreningens anvisningar (licenser, operation spelregler, försäkringar, uppdaterade namnlistor). Fungerar även som informatör för laget. Är en länk mellan lagets ledning och stödgrupp (föräldrarna). Delaktig i uppgörandet av säsongsplan för laget. Sköter ev researrangemang. Tränare 2-3 st Planerar och leder träningarna i enlighet med föreningens utbildningsplan. Gör upp säsongsplan med lagledarna. Ev. Hjälptränare Hjälper tränarna att genomföra träningarna på ett bra, effektivt och roligt sätt Hemsidesansvarig Skickar material till vl för publicering på hemsidan, bilder, info om matcher och träningar mm Materialansvarig Beställer vid behov material av föreningens materialleverantör. Ansvarar för utrustningen i medicinväskan. Julkalender ansvarig Delar ut kalendrar till laget och ansvarar för redovisning till vl Kioskansvarig Ser till att det finns försäljare och saker att sälja vid tex poolspel och cuper Stödgrupp Alla föräldrar ingår i stödgruppen. De ska skjutsa barnen till och från träningar och matcher. Betala medlemsoch träningsavgifter samt vara beredda att hjälpa till vid ev evenemang som cuper och turneringar. Hösten 2011 Sida 6

8 Utbildningsplan KNATTAR/LEK 6-8 ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa intresse för idrott Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik Lära ut grundläggande teknik Mycket smålagsspel, uppspel längs marken, rulla bollen genom hela laget. När målvakt har bollen backar motståndarna till egen planhalva, lär sig rulla boll och hålla ihop laget. Prova på matcher vid 7-8 år. Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher 1 träning/vecka, 1 timme/gång Alla får spela lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling Fair Play Inga spelpositioner på planen. Låt barnen spela som de vill! Säsongsavslutning TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Lekfullhet och allsidighet Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm Lek med boll Teknik/ bli vän med bollen Driva med bollen i olika riktningar Använda båda fötterna Stanna och vända med bollen Passa och skjuta Fånga och kasta Sparka bollen från händerna Planering 60min min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination min Bli vän med bollen 20 min Smålagsspel 2v2, 3v3 10 min Avslutning, lek/stafett RIKTLINJER: Ha roligt. Barnen behöver få mycket lek och roliga övningar som stimulerar deras rörelsebehov Mycket smålagsspel 2v2 eller 3v3. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Rulla boll genom hela laget, spela längs marken. Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, undvik köer och väntan Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN! Hösten 2011 Sida 7

9 JUNIORER/INLÄRNING 9-12 ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa fortsatt intresse för idrott Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik Fokus på teknik, bra koordination förutsättning för att lära sig teknik Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen 1-2 träningar/vecka, 1-1,5 timme/gång Alla får spela match lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling Fair Play Lär ut positioner (back-mittfält-anfall). Alla spelare skall regelbundet byta spelpositioner. Låt spelarna själva lösa situationer på planen. Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet. Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under match Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både vinster och förluster på ett sportsligt sätt. Säsongsavslutning Social samvaro TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Lekfullhet och allsidighet Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm Lek med boll Teknik Kontroll på bollen (vän med bollen) Finta och dribbla Passning och mottagning Vändning Skott Nick Målvaktsteknik Täcka/skydda boll* Anfallsspel Spelbarhet Väggspel Speldjup* Spelbredd* Spelavstånd* Inlägg* Försvarsspel Försvarssida* *=Börjar tränas från 11 år Hösten 2011 Sida 8

10 Beskrivning av hur de olika teknik och anfallsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till tränarkurserna. Tyngdpunkten skall ligga på bollkontroll, finta/dribbla, passning och mottagning. Visa och förklara verkligen hur de olika momenten skall utföras, säg inte bara att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas naturligt i smålagsspel. Smålagsspel skall alltså prioriteras. Rulla boll genom hela laget, uppspel längs marken. För de äldsta spelarna kan man någon gång som en del av den vanliga träningen introducera rörlighetsträning (stretching) och styrketräning med egen kropp som vikt. De skall mest vara en kul prova på grej. Övningar från knäkontrollsprogrammet skall köras minst 1gång/vecka från 10 år. Planering 60-90*min 15 min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination min Fotbollsteknik/ Bli vän med bollen min Smålagsspel 2v2, 3v3, 4v4 5 min Nedvarvning, lek/stafett RIKTLINJER: Ha roligt. Blanda allsidiga fotbollslekar med vanlig teknikträning Ordna aktiviteter utanför fotbollsplanen där barnen får göra andra saker tillsammans ex utflykter, simning mm Mycket smålagsspel 2v2 och 3v3 max 4v4. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, många upprepningar, undvik köer och väntan. Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i smålagsspelet. Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång. Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir jämnare. En till två spelare per boll i övningarna Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN! Uppmuntra barnen till egen träning Hösten 2011 Sida 9

11 UNGDOMAR/UTVECKLING ÅR LEDSTJÄRNOR: Skapa fortsatt intresse för idrott Allsidig träning med fokus på funktionell teknikträning Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken Antal träningar skall vara betydligt fler än antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen 2-3 träning/vecka, 1,5 timme/gång Alla får spela match, de som vill mer och tränar mer kan få lite mer speltid. Fair Play Vilken position som passar en spelar bäst kan spelaren och ledaren fundera på tillsammans. Alla spelare skall ändå ibland byta spelpositioner. Låt spelarna själva lösa situationer på planen. Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet. Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under matcher Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både vinster och förluster på ett sportsligt sätt. Var observant på pubertetens intrång, spelarna kan påverkas på många olika sätt. Uppvärmning och nedvarvning ska bedrivas på varje träning och skall inte vara lika med jogging utan boll! Social samvaro, viktigt att få barnen känner en stark gemenskap i gruppen så att det blir svårt att sluta. Mycket annat som lockar i denna ålder. Säsongsavslutning TRÄNINGSMOMENT OCH UPPLÄGG: Teknik Kontroll på bollen (vän med bollen) Finta och dribbla Passning och mottagning Vändning Skott Nick Målvaktsteknik Täcka/skydda boll Brytning* Anfallsspel Spelbarhet Väggspel Speldjup* Spelbredd* Spelavstånd* Inlägg Omställning* Överlappning* Överlämning* Uppspel* Skapa spelyta* Avledande rörelse* Hösten 2011 Sida 10

12 Försvarsspel Försvarssida Press* Markering* Täckning* Understöd* Överflyttning* Centrering* Zonförsvar* *=Nya moment Beskrivning av hur de olika teknik- anfalls- och försvarsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till tränarkurserna. Spelarna skall utbildas i enlighet med det i distriktet och regionen gällande spelsystemet. Tyngdpunkten skall ligga på teknikträningen. De moment som spelarna lärt sig tidigare skall utvecklas så att momenten kan utföras i högre tempo. Visa och förklara verkligen hur de olika momenten skall utföras, säg inte bara att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas naturligt i smålagsspel, max 5v5. Fokusera på passningskvalitet, första touch, spelarens egen grej tex egen fint. Rulla bollen genom hela laget vid uppspel, spela längs marken. I och med pubertetens intrång skall rörlighetsträningen genomföras regelbundet. Komplexa rörlighetsövningar kan gärna vara en del av den allsidiga träningen. Stretchingens betydelse skall ändå inte överdrivas. Som en del av den vanliga träningen kan styrketräning med egen kropp som vikt förekomma ibland. Övningar från Knäkontrollsprogrammet skall göras minst 1 gång/vecka. Planering 90min 10 min Uppvärmning, lekfulla övningar som befrämjar smidighet, motorik och koordination. 30 min Funktionell fotbollsteknik 20 min Anfalls- eller försvarsträning 25 min Smålagsspel 3v3, 4v4 eller 5v5 5 min Nedvarvning RIKTLINJER: Ha roligt. Träningen bör fortsättningsvis vara rolig och stimulerande. Ordna sociala aktiviteter utan för plan, teambuilding. Tex laga middag tillsammans, filmkväll, vandringstur, cykelutfärd, käka pizza, bowla. Mycket smålagsspel max 5v5. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med avbytare. Enkla övningar. Övningarna bör vara enkla och fylla sitt syfte. Det skall vara mycket aktivitet, många upprepningar undvik köer och väntan. Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i smålagsspelet. Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång. Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir jämnare. En till två spelare per boll i övningarna Beröm,var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. Uppmuntra spelarna till egen träning Var lyhörd, puberteten påverkar alla på olika sätt! Ge spelarna tid att utvecklas i egen takt. Lär spelarna så mycket som möjligt i deras takt. Ha som mål att varje träning skall vara en bra träning för alla Hösten 2011 Sida 11

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Skapat: 2013-09-04 Version:2015-08-10 Innehållsförteckning. 1. Första blad 2. Innehållsförteckning 3. Inledning 4. Ordföranden har ordet 5. Ordföranden har ordet forts.

Läs mer

ALL STARS-REGLERNA 2015

ALL STARS-REGLERNA 2015 ALL STARS-REGLERNA 2015 Fotbollens Lekvärld (11 år och yngre pojkar och flickor) I smålirarnas fotbollsvärld har varje pojke och flicka rätt till en trygg och mångsidig fritidssysselsättning under ledning

Läs mer

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 14-15 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Tränarens/ledarens roll En ideell idrottsförening är en av de finaste sociala verksamheter som finns om vi bedriver den

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb Högaborgs Bollklubb Den gröna tråden Högaborgs Bollklubb Historia & fakta om Högaborgs Bollklubb Föreningens bildande:. 4 Maj 1927 Medlemsantal:.. 1 058 Hemmaarena:... Harlyckans IP Klubbdräkt:... Grön

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer