Cellen - en grundsten i församlingskroppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cellen - en grundsten i församlingskroppen"

Transkript

1 Handbok för Cellgruppsledare Cellen - en grundsten i församlingskroppen Församlingen är Guds stora tanke. Jesus Kristus synlig i vår vardag. Nya Testamentet visar oss Guds församlingstanke med hjälp av olika bilder Ex. församlingen som en kropp. Kroppens minsta byggsten är cellen. När cellen utvecklas och när den växt till en viss storlek så delar den på sig. På detta sätt växer hela kroppen. För att vara delaktiga i förverkligandet av Guds tanke om den växande Kristi Kropp måste vi flytta fokus från byggnader och verksamhet till mänskliga relationer. Guds ord måste synas och kännas i det vanliga livet. Kristen tro handlar om att bry sig om andra människor Bibelord om den mindre gruppen Vi ser genom hela Nya testamentet att man byggde den första kristna församlingen genom att samlas i hemmen. Apg. 2:46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apg. 5:42 Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Apg. 12:12 då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad Apg.20:20 Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen Rom 16:5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus 1 Kor 16:19 Församlingarna i Asien hälsar till er. Akvila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Genom kyrkohistorien fungerade smågrupperna antingen som spjutspetsar för väckelserna eller blev de uppföljningsmiljöer till dem. 1

2 De flesta pingstförsamlingar startade som cellgrupper. Efterhand växte antalet medlemmar och dynamiken tunnades ut. Vår tids behov Vår tids utveckling gör att behovet av närgemenskap människor emellan är större än någonsin. I det moderna samhället har relationerna försvagats och effektiviteten ger många gånger stordrift och anonymitet som resultat. Församlingen bör motarbeta isoleringen människor emellan och därför behövs ett cellgruppssystem. Tyvärr tenderar även församlingen att formas som en institution när den bör fungera som en familj. Vi drömmer om att alla människor som söker sig till våra gudstjänster ska få möjlighet att möta och dela liv med andra kristna i en liten grupp. Vår vision är att Pingstförsamlingen i Karlskrona ska fortsätta att förnyas och växa kvalitativt och kvantitativt med celler som bas. Den övergripande målsättningen för cellgruppsarbetet är att Vårda - Växa - Vinna Hur formar man en cellgrupp Cellgrupperna kan utforma sitt liv på olika sätt. Gemensamt bör dock vara att följande finns med: samtal, bön,förbön, lovsång, bibel- och temasamtal samt gärna gemenskapsaktiviteter. Genom att bjuda med sig och införliva sökare i cellgruppsgemenskapen kan gruppen också vara evangeliserande. Iden med cellgruppen kan sammanfattas: - Bibliskt erkänd form - Iden praktiserades i den unga församlingen i Nya testamentet - Endast de som vill är med - Medlemmarna i gruppen är utgångspunkten - Den är svaret på det allmänna prästadömet som nämns i 1 Kor 14:28 - Den är en plantskola för olika andliga gåvor - Den är svaret på effektiv lärjungaträning - Den ger personlig hjälp, stöd och utveckling - Den är en plats där värderingar förändras 2

3 - Gruppen har som mål att växa för att delas Vilka får kan vara med i den lilla gruppen? Cellgruppens medlemmar är bara de som aktivt vill vara med. Det finns inget krav på att man måste vara medlem i vår församling för att vara med. Det har däremot visat sig att cellgruppen många gånger är vägen in i församlingen. Cellgrupperna är oftast homogena med avseende på ålder eller intresse. Antalet medlemmar i en cellgrupp varierar från sex upp till femton personer. När möts man till cellgruppsmöte? I cellgruppen möts man ofta, var och varannan vecka. Evangelisation Ett delmål hos cellgruppen är att den skall växa och delas. Nya människor skall införlivas i gruppen. Till cellgruppen ska man kunna bjuda med vänner och arbetskamrater när de andliga samtalen på tu man hand har utvecklat sig till ett behov av att dela livet med andra kristna människor. Omsorg I en fungerande cellgrupp blir människor trygga och har omsorg om varandra. Här får man i nära relationer möjlighet att mogna, växa och utvecklas i sina gåvor. Cellgruppssamlingen Eftersom cellgrupperna är olika, kan mötets upplägg skilja sig grupperna emellan. Bön och förbön ingår som mycket viktiga inslag i alla träffar, liksom ett dela livet på olika sätt. De allra flesta grupper fikar tillsammans och många gör det i början av mötet. Bibelsamtal, samtal om senaste predikan eller runt någon studiebok kan vara andra ingredienser i cellgruppsmötet. Ibland kan 3

4 cellgruppen åka bort en helg för samvaro och gruppbyggande. Flera grupper deltar i de praktiska göromålen i kyrkan. Ett speciellt intresse som förenar gruppen kan innebära att gruppen då och då gör en särskild aktivitet. Till sådana samlingar kan det vara lämpligt att bjuda med nya människor, speciellt om de inte kommer från församlingen. Mötesmodell som flera cellgrupper praktiserar: - Samling runt fikabordet med spontana och vardagliga samtal - Bön för kvällen - En runda Det här har upptagit min tid och mina tankar senaste tiden - Bön för varandra eller något nämnt böneämne (ofta förbön för någon eller några som önskat det under rundan) - Temasamtal Gruppen själv bestämmer utformningen av mötet. Hur långt det ska vara och hur ofta. De flesta cellgrupper träffas vara och varannan vecka och mötet kan vara två timmar långt. Barnfamiljer bestämmer om barnen ska vara med alltid eller kanske varannan gång. Rundan För många cellgrupper är de livsnära berättelserna viktiga att inför andra få dela livet. Här får var och en berätta om var den står just nu i livet, om Min tid och mina tankar senaste tiden eller Några guldkorn längs vägen och / eller skavande sandkorn i skorna. Sättet eller metoden att berätta kallas Rundan. De livsnära berättelserna syftar till att hjälpa oss att bygga upp trygga relationer med varandra. Tryggheten i gruppen är grunden för att de andliga gåvorna ska kunna utvecklas. Rundan är dessutom själavårdande och är ett av våra skyddsräcken i gruppen. Den förhindrar bland annat att gruppen blir en terapigrupp. Rundan hjälper den tillbakadragne att tala och håller tillbaka den som talar ofta och mycket. Talking stick Ibland hänvisar vi till gamla indianseden med talking stick när vi talar om rundan. Den som höll pinnen eller fjädern i sin hand var den ende som fick tala vid mötet runt lägerelden. Många cellgrupper använder sig av rundan. Den hjälper oss att strukturera och disciplinera samtalet så att talkaren kan berätta ostört utan att bli avbruten. 4

5 Betydelsen av Friskvård för själen Den livsnära berättelsen eller nära - livet - berättelsen är vård för själen och i den delar vi livet med andra i gruppen. Den ger var och en tillfälle att berätta för andra om var man står i livet just nu och vad som hänt sedan man möttes i gruppen förra gången. Du bestämmer själv vad du vill säga och hur mycket du vill berätta. Du får berätta utan att bli avbruten och utan att bli kommenterad vare sig med frågor, glada tillrop eller goda råd. I en ny grupp är det viktigt att ledaren startar rundan. Genom att vara öppen och personlig hjälper ledaren övriga att följa efter. Det här är alltså tillfället då du kan berätta med egna ord, med pauser och tystnad om de känslor och tankar som är ett resultat av den senaste tidens erfarenheter, händelser och möten i ditt liv. Det kan handla om erfarenheter av vanmakt och oförmåga, drömmar och förväntningar, händelser som givit smärta och sorg, ögonblick av mening och livslust. Det är viktigt att du försöker vara personlig. Tala hellre i jag - form än genom att använda ordet man. Tala också hellre om det som händer i ditt inre än om dina arbetsuppgifter, din verksamhetsjournal eller det som händer i andra människors liv. Som lyssnare får du lyssna utan krav på att ge kommentarer. Den här metoden ger lyssnandet status. Du betjänar och bekräftar den som talar gnom din närvaro och uppmärksamhet. Det kan i tystnaden (eller kanske just på grund av tystnanden) bli en djup dialog där du som lyssnare blir berörd genom mötet med den som berättar från sitt liv. Eftersom lyssnarnas känslor och reaktioner inte får avbryta någon annans berättelser blir den livsnära berättelsen ett reflektivt lyssnande och en utveckling av den empatiska förmågan det vill säga förmågan till inlevelse utan att falla för de egna känslornas krav på reaktioner och sympatiåtgärder. En persons berättelse får normalt ta 4-5 minuter. Det betyder att man går laget runt på drygt en halvtimma. Därefter kan man fråga om det är någon som vill få kommentarer eller goda råd om det han/hon just talat om. Ofta har det i rundan framförts önskemål om förbön från någon eller några. Det är då naturligt att rundan övergår till en förbönsstund som ibland varar hela mötet ut. Exempel på rundor Uppskattningsrundan är den snabbaste men inte minst viktiga rundan. Vi är vana vid satt ge varandra kritik men inte att uppskatta varandra. Ett sätt att göra detta är att gå laget runt. Var och en säger namnet och något uppskattande om den som sitter bredvid. Robert, jag uppskattar dig för att du är 5

6 Händelserundan En annan runda som kan passa i cellgruppen någon gång är: Några viktiga händelser som jag tror har format mitt liv. Eller Den roligaste och mest underbara händelsen i livet Rundans spelregler - Var och en har ordet i tur och ordning - Var personlig men inte privat/intim - Använd jag - form istället för att säga man - Använd talking stick - Det är tillåtet att ha fokus utan att tala, man kan också passa direkt - Avbryt eller kommentera inte - Håll tiden - Rundan är kravlös men tystnadsplikten är mycket viktig Konsten att leda ett gruppsamtal Efter rundan och förbönen är det många cellgrupper som har ett temasamtal. Man kan utgå från en bibeltext, ett ämne gruppen känner är aktuellt eller en studiebok. Att leda ett gruppsamtal är därför en viktig förmåga för en cellgruppsledare att utveckla. En samtalsledare har flera roller att spela: Katalysatorn får folk att tänka individuellt och sedan utbyta tankar med varandra. Guiden håller samtalet på spåret och underlättar för alla att delta. Om gruppen kommer bort från ämnet får guiden dem på ett smidigt sätt tillbaka igen. Kartläggaren förtydligar frågor och kommentarer så att varje gruppmedlem har möjlighet att förstå och tillämpa det som sägs. Bekräftaren uppmuntrar andra genom att bekräfta deras värde och framhålla betydelsen av deras bidrag till samtalet. Alla ska känna att deras synpunkter är välkomna. En samtalsledare som utvecklat sin förmåga undviker att vara den som ger svar på frågor eller spelar rollen av den slutliga auktoriteten. Frågor är det främsta redskapet för att planera och leda en bra diskussion. Det är en svår konst att formulera bra frågor som är tydliga, relevanta och stimulerar tänkandet. Onödigt omständliga frågor och frågor som kan besvaras med ja/nej eller vissa alternativ gör gruppen passiv. 6

7 Tre bra verktyg Startfrågor Syftet med dessa frågor är att få igång samtalet. De fokuserar ett problem, frågar efter en åsikt eller efter viss information. Frågan kan vara av sådan art att alla i gruppen har möjlighet att besvara den. Tolkningsfrågor Vad betyder det som står här? Tillämpningsfrågor Dessa frågor ska hjälpa gruppmedlemmarna att tillämpa de sanningar och principer man kommit fram till. Cellgruppens liv En cellgrupp startas genom att en grupp delat sig eller att en helt ny grupp bildats ofta genom stöttning och hjälp av cellgruppsrådet. En helt ny grupp behöver i regel mycket mer stöd än en delad grupp, där flera personer för arvet vidare. Första samlingen går i regel åt till att fika, be att Herren välsignar gruppen, göra en kort kombinerad presentations- och förväntansrunda och tala om regler och praktiska saker. Redan under första mötet är det viktigt att ta upp tystnadsplikten få ett kontrakt på detta exempelvis genom att var och en får nicka på frågan. Tystnadsplikten bör då och då under kommande möten på ett naturligt sätt aktualiseras. Tider och hur ofta och var gruppen ska träffas, att meddela förhinder och så vidare är praktiska saker som bör tas upp. Berätta om rundan, dess regler och varför den är så viktig. Förväntningarna bör sedan ligga till grund för att komma överens om målsättningarna men att färdigställa dessa blir nog en senare uppgift. Under de första mötena har cellgruppsledaren en hög profil, som dock med tiden ska förändras dels genom att gruppen utser en biträdande ledare dels genom att samlingarna blir alltmer självgående. Den andra samlingen bör ägnas åt den så kallade livsberättelsen. Använd rundan som metod som gör att ingen avbryter eller kommenterar inte ens om någon är tyst en stund. Tidsregeln är inte så viktig den här gången men vaka dock över så att ingen tar över och dominerar. Nämn något om vad livsberättelsen kan innehålla och låt alla få några minuter att fundera. Betona att det finns två diken: å ena sidan det opersonliga diket, det som oftast domineras av utbildningar och arbete. Försök att berätta spontant utan minneslapp och tänk gärna på följande: Berätta personligt: Använd Jag istället för man. Berätta om dig själv, dina känslor, tankar och relationer. Om det som känns viktigt just nu i livet, livskriser och framtidsdrömmar. Berätta gärna om stora och viktiga händelser som format ditt liv. 7

8 Berätta både om nöd och lust, livet innehåller både ljusa och mörka dagar. Berätta både om dina svaga och starka sidor. Här sätter du som ledare en öppen och personlig prägel på gruppen genom att du inleder med din berättelse. Ofta förekommer skratt, tårar och tystnad som inslag. Det är välgörande, inte farligt! Gruppdynamik Alla grupper genomgår en utveckling, precis som varje människa. Kunskap om vad som kan hända i gruppen hjälper till så man inte överreagerar om och när det onormala inträffar och speciellt gäller det för ledaren att inte skuldbelägga sig. Gruppdynamik kallas den process som startar redan från första mötet. Gruppen har ett eget liv med olika faser. Smekmånaden finns med liksom konfliktfasen precis som de finns med i en parrelation. Tillhörandefasen Den första fasen för en ny grupp kallas tillhörandefasen. Den karaktäriseras av förväntan och glädje att få vara med. Vidare har ledaren en viktig roll och man lyssnar på regler, struktur och upplägg mm. Det finns en liten oro för nyheter. För många är det ovant att tala och sitta i fokus och speciellt för män kan det vara nytt att vara personlig. Under den här fasen talas förväntningar. Skulle det visa sig för någon att det här inte stämmer, så får det inte upplevas som ett misslyckande. En annan grupp kanske passar bättre. Kontakta cellgruppsteamet om sådana frågor uppstår. Smekmånadsfasen Smekmånadsfasen infinner sig ofta efter ett par gånger efter ett par gånger ibland redan när livsberättelsen är gjord. Man känner en härlig gemenskap det här är det bästa som har hänt på länge Rundorna med dela livet innebär trygghet och att vi vågar öppna våra ögon. Den första förbönsstunden brukar vara en höjdpunkt och när starten på en process när de andliga gåvorna kommer fram hos en efter en. Hos en del grupper finns en tom stol, som har två syften. Dels att vara förbönsstolen dels att symbolisera att vi väntar på nya gruppmedlemmar. Konfliktfasen Konfliktfasen kan infinna sig när någon eller några börjar ifrågasätta de regler och målsättningar man tidigare varit överens om. Jag tycker vi ägnar hel kvällen åt att arbeta med en andlig studiebok kanske någon säger. Jag kan inte se någon ide med att köra rundan Jag tycker vi ska be hela kvällen kan vara andra synpunkter. Ledaren har successivt sänkt sin ledarprofil men nu är det viktigt att ta tag i situationen och åter diskutera de mål och regler man tidigare varit överens om. I undantagsfall kan det hända att någon lämnar gruppen i detta skede. Ett annat skede när konflikter kan uppstå är 8

9 när de första diskussionerna kommer upp om delning. Varför skall vi dela oss, vi som har det så bra? I denna fas ifrågasätts både ledaren och strukturen. Tystnadsplikten En särskild orsak till kris i en cellgrupp är om en deltagare i gruppen inte håller sin tystnadsplikt. Om det inträffar faller tryggheten samman i gruppen förutsättningar för tillit försvinner. Vi brukar uppmana varandra: Tala gott om cellgruppen men tänk på tystnadsplikten. Ett annat gott råd som är konfliktreducerande är att varje dag be för cellgruppen och för varje medlem. Emellertid behöver man inte se konflikt som något negativt utan en kris kan leda till utveckling. Samhörighetsfasen I samhörighetsfasen har gruppen mognat och ledaren får en lägre profil. Alla delar på ansvaret och en trygg vi-känsla har infunnit sig. Nu vågar man säga det man funderat på även om det kanske är kontroversiellt. I lägen när någon lämnat gruppen men framför allt när några ny kommit kan gruppen känna att man är tillbaka i konfliktfasen eller till och med åter till tillhörafasen. Detta är helt naturligt och vet man bara om det, kan man hantera situationen. Delning Som tidigare nämnts så skall cellgruppen ska sträva mot delning. Vi brukar säga att cellgruppstorlek kan vara fem-sexpersoner upp till max femton personer. Börja tala om delning redan när gruppen är cirka 10 personer. Tala gärna med cellgruppsrådet när det börjar bli aktuellt med delning. Varför är delning så viktig? Teoretiskt är det enkelt att förklara. Den minsta möjliga grupp är parförhållandet. Här finns två alternativ att kommunicera. Den ene kan tilltala den andre och den andre kan svara. En grupp med tre personer har sex kommunikationsalternativ. När det blir fler är det enklare att ta till formeln (n x n) n =. För en grupp med 8 medlemmar blir det ( 8 x 8)- 8 =56 alltså rätt många. Här förstår man hur viktig Rundan är, som låter alla komma till tals känna delaktighet. För en grupp med 15 personer blir det (15 x 15) 15 =210. I det fallet blir det fyra gånger så svårt att komma till tals. Nya ledare och cellgruppsmedlemmar När vi införlivar nya i gruppen och när vi börjar med delningsprocessen ska vi veta församlingens policy i vissa frågor. Cellgrupperna är församlingens bas och cellgrupperna ska leva sitt liv inom församlingen. Det betyder bland annat att ledarna skall vara medlemmar i församlingen och församlingen ska ha uppgifter på alla cellgruppsledare. 9

10 Gruppen diskuterar ledarval, men rådgör gärna med cellgruppsrådet. Samma andliga och moraliska krav åvilar en cellgruppsledare som andra ledare i församlingen. När det däremot gäller att införliva nya människor i gruppen är det gruppen själv som nämner namnförslag, ber för förslaget och ger någon i uppdrag att bjuda med till ett möte. När beslut behöver fattas Ibland kör man fast och personer låser sig vid ett beslut. Då kan det näst bästa alternativet vara bästa lösningen för att inte få vinnare och förlorare i gruppen. Flexibilitet och gott om tid är absolut grundläggande i processen. Viktiga steg i beslutsfattande är: Klargör att beslut behöver fattas Vilka alternativ finns? Utvärdera de olika alternativen Välj det alternativ som bäst möter de uppställda kraven och betjänar gruppens omedelbara och långsiktiga mål Var beredd att senare utvärdera och ompröva beslut Cellgruppsrådet Rådet skall vara ett stöd till församlingens cellgrupper. Rådet skall också planera och genomföra ledarsamlingar och på det sättet hjälpa till med utvecklingen av cellgruppsledarens uppgift. Idag består Cellgruppsrådet av Ulf och Louise Sundqvist Mikael Severinsson Marcus Furingsten 10

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar introduktion till motiverande samtal EN HANDLEDNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar TEXT: Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson och leg psykolog Margareta Pantzar REDAKTÖR: Lisen

Läs mer

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX Ledarhandledning För att anordna kursdagar eller inspirationsträffar, alternativt starta en studiecirkel utifrån Action, kontakta Studieförbundet Bilda. Mer information finns på www.bilda.nu Action Copyright

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Om chefsutbildning/ledarskap

Om chefsutbildning/ledarskap ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning?

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer