Cellen - en grundsten i församlingskroppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cellen - en grundsten i församlingskroppen"

Transkript

1 Handbok för Cellgruppsledare Cellen - en grundsten i församlingskroppen Församlingen är Guds stora tanke. Jesus Kristus synlig i vår vardag. Nya Testamentet visar oss Guds församlingstanke med hjälp av olika bilder Ex. församlingen som en kropp. Kroppens minsta byggsten är cellen. När cellen utvecklas och när den växt till en viss storlek så delar den på sig. På detta sätt växer hela kroppen. För att vara delaktiga i förverkligandet av Guds tanke om den växande Kristi Kropp måste vi flytta fokus från byggnader och verksamhet till mänskliga relationer. Guds ord måste synas och kännas i det vanliga livet. Kristen tro handlar om att bry sig om andra människor Bibelord om den mindre gruppen Vi ser genom hela Nya testamentet att man byggde den första kristna församlingen genom att samlas i hemmen. Apg. 2:46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apg. 5:42 Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Apg. 12:12 då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad Apg.20:20 Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen Rom 16:5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus 1 Kor 16:19 Församlingarna i Asien hälsar till er. Akvila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Genom kyrkohistorien fungerade smågrupperna antingen som spjutspetsar för väckelserna eller blev de uppföljningsmiljöer till dem. 1

2 De flesta pingstförsamlingar startade som cellgrupper. Efterhand växte antalet medlemmar och dynamiken tunnades ut. Vår tids behov Vår tids utveckling gör att behovet av närgemenskap människor emellan är större än någonsin. I det moderna samhället har relationerna försvagats och effektiviteten ger många gånger stordrift och anonymitet som resultat. Församlingen bör motarbeta isoleringen människor emellan och därför behövs ett cellgruppssystem. Tyvärr tenderar även församlingen att formas som en institution när den bör fungera som en familj. Vi drömmer om att alla människor som söker sig till våra gudstjänster ska få möjlighet att möta och dela liv med andra kristna i en liten grupp. Vår vision är att Pingstförsamlingen i Karlskrona ska fortsätta att förnyas och växa kvalitativt och kvantitativt med celler som bas. Den övergripande målsättningen för cellgruppsarbetet är att Vårda - Växa - Vinna Hur formar man en cellgrupp Cellgrupperna kan utforma sitt liv på olika sätt. Gemensamt bör dock vara att följande finns med: samtal, bön,förbön, lovsång, bibel- och temasamtal samt gärna gemenskapsaktiviteter. Genom att bjuda med sig och införliva sökare i cellgruppsgemenskapen kan gruppen också vara evangeliserande. Iden med cellgruppen kan sammanfattas: - Bibliskt erkänd form - Iden praktiserades i den unga församlingen i Nya testamentet - Endast de som vill är med - Medlemmarna i gruppen är utgångspunkten - Den är svaret på det allmänna prästadömet som nämns i 1 Kor 14:28 - Den är en plantskola för olika andliga gåvor - Den är svaret på effektiv lärjungaträning - Den ger personlig hjälp, stöd och utveckling - Den är en plats där värderingar förändras 2

3 - Gruppen har som mål att växa för att delas Vilka får kan vara med i den lilla gruppen? Cellgruppens medlemmar är bara de som aktivt vill vara med. Det finns inget krav på att man måste vara medlem i vår församling för att vara med. Det har däremot visat sig att cellgruppen många gånger är vägen in i församlingen. Cellgrupperna är oftast homogena med avseende på ålder eller intresse. Antalet medlemmar i en cellgrupp varierar från sex upp till femton personer. När möts man till cellgruppsmöte? I cellgruppen möts man ofta, var och varannan vecka. Evangelisation Ett delmål hos cellgruppen är att den skall växa och delas. Nya människor skall införlivas i gruppen. Till cellgruppen ska man kunna bjuda med vänner och arbetskamrater när de andliga samtalen på tu man hand har utvecklat sig till ett behov av att dela livet med andra kristna människor. Omsorg I en fungerande cellgrupp blir människor trygga och har omsorg om varandra. Här får man i nära relationer möjlighet att mogna, växa och utvecklas i sina gåvor. Cellgruppssamlingen Eftersom cellgrupperna är olika, kan mötets upplägg skilja sig grupperna emellan. Bön och förbön ingår som mycket viktiga inslag i alla träffar, liksom ett dela livet på olika sätt. De allra flesta grupper fikar tillsammans och många gör det i början av mötet. Bibelsamtal, samtal om senaste predikan eller runt någon studiebok kan vara andra ingredienser i cellgruppsmötet. Ibland kan 3

4 cellgruppen åka bort en helg för samvaro och gruppbyggande. Flera grupper deltar i de praktiska göromålen i kyrkan. Ett speciellt intresse som förenar gruppen kan innebära att gruppen då och då gör en särskild aktivitet. Till sådana samlingar kan det vara lämpligt att bjuda med nya människor, speciellt om de inte kommer från församlingen. Mötesmodell som flera cellgrupper praktiserar: - Samling runt fikabordet med spontana och vardagliga samtal - Bön för kvällen - En runda Det här har upptagit min tid och mina tankar senaste tiden - Bön för varandra eller något nämnt böneämne (ofta förbön för någon eller några som önskat det under rundan) - Temasamtal Gruppen själv bestämmer utformningen av mötet. Hur långt det ska vara och hur ofta. De flesta cellgrupper träffas vara och varannan vecka och mötet kan vara två timmar långt. Barnfamiljer bestämmer om barnen ska vara med alltid eller kanske varannan gång. Rundan För många cellgrupper är de livsnära berättelserna viktiga att inför andra få dela livet. Här får var och en berätta om var den står just nu i livet, om Min tid och mina tankar senaste tiden eller Några guldkorn längs vägen och / eller skavande sandkorn i skorna. Sättet eller metoden att berätta kallas Rundan. De livsnära berättelserna syftar till att hjälpa oss att bygga upp trygga relationer med varandra. Tryggheten i gruppen är grunden för att de andliga gåvorna ska kunna utvecklas. Rundan är dessutom själavårdande och är ett av våra skyddsräcken i gruppen. Den förhindrar bland annat att gruppen blir en terapigrupp. Rundan hjälper den tillbakadragne att tala och håller tillbaka den som talar ofta och mycket. Talking stick Ibland hänvisar vi till gamla indianseden med talking stick när vi talar om rundan. Den som höll pinnen eller fjädern i sin hand var den ende som fick tala vid mötet runt lägerelden. Många cellgrupper använder sig av rundan. Den hjälper oss att strukturera och disciplinera samtalet så att talkaren kan berätta ostört utan att bli avbruten. 4

5 Betydelsen av Friskvård för själen Den livsnära berättelsen eller nära - livet - berättelsen är vård för själen och i den delar vi livet med andra i gruppen. Den ger var och en tillfälle att berätta för andra om var man står i livet just nu och vad som hänt sedan man möttes i gruppen förra gången. Du bestämmer själv vad du vill säga och hur mycket du vill berätta. Du får berätta utan att bli avbruten och utan att bli kommenterad vare sig med frågor, glada tillrop eller goda råd. I en ny grupp är det viktigt att ledaren startar rundan. Genom att vara öppen och personlig hjälper ledaren övriga att följa efter. Det här är alltså tillfället då du kan berätta med egna ord, med pauser och tystnad om de känslor och tankar som är ett resultat av den senaste tidens erfarenheter, händelser och möten i ditt liv. Det kan handla om erfarenheter av vanmakt och oförmåga, drömmar och förväntningar, händelser som givit smärta och sorg, ögonblick av mening och livslust. Det är viktigt att du försöker vara personlig. Tala hellre i jag - form än genom att använda ordet man. Tala också hellre om det som händer i ditt inre än om dina arbetsuppgifter, din verksamhetsjournal eller det som händer i andra människors liv. Som lyssnare får du lyssna utan krav på att ge kommentarer. Den här metoden ger lyssnandet status. Du betjänar och bekräftar den som talar gnom din närvaro och uppmärksamhet. Det kan i tystnaden (eller kanske just på grund av tystnanden) bli en djup dialog där du som lyssnare blir berörd genom mötet med den som berättar från sitt liv. Eftersom lyssnarnas känslor och reaktioner inte får avbryta någon annans berättelser blir den livsnära berättelsen ett reflektivt lyssnande och en utveckling av den empatiska förmågan det vill säga förmågan till inlevelse utan att falla för de egna känslornas krav på reaktioner och sympatiåtgärder. En persons berättelse får normalt ta 4-5 minuter. Det betyder att man går laget runt på drygt en halvtimma. Därefter kan man fråga om det är någon som vill få kommentarer eller goda råd om det han/hon just talat om. Ofta har det i rundan framförts önskemål om förbön från någon eller några. Det är då naturligt att rundan övergår till en förbönsstund som ibland varar hela mötet ut. Exempel på rundor Uppskattningsrundan är den snabbaste men inte minst viktiga rundan. Vi är vana vid satt ge varandra kritik men inte att uppskatta varandra. Ett sätt att göra detta är att gå laget runt. Var och en säger namnet och något uppskattande om den som sitter bredvid. Robert, jag uppskattar dig för att du är 5

6 Händelserundan En annan runda som kan passa i cellgruppen någon gång är: Några viktiga händelser som jag tror har format mitt liv. Eller Den roligaste och mest underbara händelsen i livet Rundans spelregler - Var och en har ordet i tur och ordning - Var personlig men inte privat/intim - Använd jag - form istället för att säga man - Använd talking stick - Det är tillåtet att ha fokus utan att tala, man kan också passa direkt - Avbryt eller kommentera inte - Håll tiden - Rundan är kravlös men tystnadsplikten är mycket viktig Konsten att leda ett gruppsamtal Efter rundan och förbönen är det många cellgrupper som har ett temasamtal. Man kan utgå från en bibeltext, ett ämne gruppen känner är aktuellt eller en studiebok. Att leda ett gruppsamtal är därför en viktig förmåga för en cellgruppsledare att utveckla. En samtalsledare har flera roller att spela: Katalysatorn får folk att tänka individuellt och sedan utbyta tankar med varandra. Guiden håller samtalet på spåret och underlättar för alla att delta. Om gruppen kommer bort från ämnet får guiden dem på ett smidigt sätt tillbaka igen. Kartläggaren förtydligar frågor och kommentarer så att varje gruppmedlem har möjlighet att förstå och tillämpa det som sägs. Bekräftaren uppmuntrar andra genom att bekräfta deras värde och framhålla betydelsen av deras bidrag till samtalet. Alla ska känna att deras synpunkter är välkomna. En samtalsledare som utvecklat sin förmåga undviker att vara den som ger svar på frågor eller spelar rollen av den slutliga auktoriteten. Frågor är det främsta redskapet för att planera och leda en bra diskussion. Det är en svår konst att formulera bra frågor som är tydliga, relevanta och stimulerar tänkandet. Onödigt omständliga frågor och frågor som kan besvaras med ja/nej eller vissa alternativ gör gruppen passiv. 6

7 Tre bra verktyg Startfrågor Syftet med dessa frågor är att få igång samtalet. De fokuserar ett problem, frågar efter en åsikt eller efter viss information. Frågan kan vara av sådan art att alla i gruppen har möjlighet att besvara den. Tolkningsfrågor Vad betyder det som står här? Tillämpningsfrågor Dessa frågor ska hjälpa gruppmedlemmarna att tillämpa de sanningar och principer man kommit fram till. Cellgruppens liv En cellgrupp startas genom att en grupp delat sig eller att en helt ny grupp bildats ofta genom stöttning och hjälp av cellgruppsrådet. En helt ny grupp behöver i regel mycket mer stöd än en delad grupp, där flera personer för arvet vidare. Första samlingen går i regel åt till att fika, be att Herren välsignar gruppen, göra en kort kombinerad presentations- och förväntansrunda och tala om regler och praktiska saker. Redan under första mötet är det viktigt att ta upp tystnadsplikten få ett kontrakt på detta exempelvis genom att var och en får nicka på frågan. Tystnadsplikten bör då och då under kommande möten på ett naturligt sätt aktualiseras. Tider och hur ofta och var gruppen ska träffas, att meddela förhinder och så vidare är praktiska saker som bör tas upp. Berätta om rundan, dess regler och varför den är så viktig. Förväntningarna bör sedan ligga till grund för att komma överens om målsättningarna men att färdigställa dessa blir nog en senare uppgift. Under de första mötena har cellgruppsledaren en hög profil, som dock med tiden ska förändras dels genom att gruppen utser en biträdande ledare dels genom att samlingarna blir alltmer självgående. Den andra samlingen bör ägnas åt den så kallade livsberättelsen. Använd rundan som metod som gör att ingen avbryter eller kommenterar inte ens om någon är tyst en stund. Tidsregeln är inte så viktig den här gången men vaka dock över så att ingen tar över och dominerar. Nämn något om vad livsberättelsen kan innehålla och låt alla få några minuter att fundera. Betona att det finns två diken: å ena sidan det opersonliga diket, det som oftast domineras av utbildningar och arbete. Försök att berätta spontant utan minneslapp och tänk gärna på följande: Berätta personligt: Använd Jag istället för man. Berätta om dig själv, dina känslor, tankar och relationer. Om det som känns viktigt just nu i livet, livskriser och framtidsdrömmar. Berätta gärna om stora och viktiga händelser som format ditt liv. 7

8 Berätta både om nöd och lust, livet innehåller både ljusa och mörka dagar. Berätta både om dina svaga och starka sidor. Här sätter du som ledare en öppen och personlig prägel på gruppen genom att du inleder med din berättelse. Ofta förekommer skratt, tårar och tystnad som inslag. Det är välgörande, inte farligt! Gruppdynamik Alla grupper genomgår en utveckling, precis som varje människa. Kunskap om vad som kan hända i gruppen hjälper till så man inte överreagerar om och när det onormala inträffar och speciellt gäller det för ledaren att inte skuldbelägga sig. Gruppdynamik kallas den process som startar redan från första mötet. Gruppen har ett eget liv med olika faser. Smekmånaden finns med liksom konfliktfasen precis som de finns med i en parrelation. Tillhörandefasen Den första fasen för en ny grupp kallas tillhörandefasen. Den karaktäriseras av förväntan och glädje att få vara med. Vidare har ledaren en viktig roll och man lyssnar på regler, struktur och upplägg mm. Det finns en liten oro för nyheter. För många är det ovant att tala och sitta i fokus och speciellt för män kan det vara nytt att vara personlig. Under den här fasen talas förväntningar. Skulle det visa sig för någon att det här inte stämmer, så får det inte upplevas som ett misslyckande. En annan grupp kanske passar bättre. Kontakta cellgruppsteamet om sådana frågor uppstår. Smekmånadsfasen Smekmånadsfasen infinner sig ofta efter ett par gånger efter ett par gånger ibland redan när livsberättelsen är gjord. Man känner en härlig gemenskap det här är det bästa som har hänt på länge Rundorna med dela livet innebär trygghet och att vi vågar öppna våra ögon. Den första förbönsstunden brukar vara en höjdpunkt och när starten på en process när de andliga gåvorna kommer fram hos en efter en. Hos en del grupper finns en tom stol, som har två syften. Dels att vara förbönsstolen dels att symbolisera att vi väntar på nya gruppmedlemmar. Konfliktfasen Konfliktfasen kan infinna sig när någon eller några börjar ifrågasätta de regler och målsättningar man tidigare varit överens om. Jag tycker vi ägnar hel kvällen åt att arbeta med en andlig studiebok kanske någon säger. Jag kan inte se någon ide med att köra rundan Jag tycker vi ska be hela kvällen kan vara andra synpunkter. Ledaren har successivt sänkt sin ledarprofil men nu är det viktigt att ta tag i situationen och åter diskutera de mål och regler man tidigare varit överens om. I undantagsfall kan det hända att någon lämnar gruppen i detta skede. Ett annat skede när konflikter kan uppstå är 8

9 när de första diskussionerna kommer upp om delning. Varför skall vi dela oss, vi som har det så bra? I denna fas ifrågasätts både ledaren och strukturen. Tystnadsplikten En särskild orsak till kris i en cellgrupp är om en deltagare i gruppen inte håller sin tystnadsplikt. Om det inträffar faller tryggheten samman i gruppen förutsättningar för tillit försvinner. Vi brukar uppmana varandra: Tala gott om cellgruppen men tänk på tystnadsplikten. Ett annat gott råd som är konfliktreducerande är att varje dag be för cellgruppen och för varje medlem. Emellertid behöver man inte se konflikt som något negativt utan en kris kan leda till utveckling. Samhörighetsfasen I samhörighetsfasen har gruppen mognat och ledaren får en lägre profil. Alla delar på ansvaret och en trygg vi-känsla har infunnit sig. Nu vågar man säga det man funderat på även om det kanske är kontroversiellt. I lägen när någon lämnat gruppen men framför allt när några ny kommit kan gruppen känna att man är tillbaka i konfliktfasen eller till och med åter till tillhörafasen. Detta är helt naturligt och vet man bara om det, kan man hantera situationen. Delning Som tidigare nämnts så skall cellgruppen ska sträva mot delning. Vi brukar säga att cellgruppstorlek kan vara fem-sexpersoner upp till max femton personer. Börja tala om delning redan när gruppen är cirka 10 personer. Tala gärna med cellgruppsrådet när det börjar bli aktuellt med delning. Varför är delning så viktig? Teoretiskt är det enkelt att förklara. Den minsta möjliga grupp är parförhållandet. Här finns två alternativ att kommunicera. Den ene kan tilltala den andre och den andre kan svara. En grupp med tre personer har sex kommunikationsalternativ. När det blir fler är det enklare att ta till formeln (n x n) n =. För en grupp med 8 medlemmar blir det ( 8 x 8)- 8 =56 alltså rätt många. Här förstår man hur viktig Rundan är, som låter alla komma till tals känna delaktighet. För en grupp med 15 personer blir det (15 x 15) 15 =210. I det fallet blir det fyra gånger så svårt att komma till tals. Nya ledare och cellgruppsmedlemmar När vi införlivar nya i gruppen och när vi börjar med delningsprocessen ska vi veta församlingens policy i vissa frågor. Cellgrupperna är församlingens bas och cellgrupperna ska leva sitt liv inom församlingen. Det betyder bland annat att ledarna skall vara medlemmar i församlingen och församlingen ska ha uppgifter på alla cellgruppsledare. 9

10 Gruppen diskuterar ledarval, men rådgör gärna med cellgruppsrådet. Samma andliga och moraliska krav åvilar en cellgruppsledare som andra ledare i församlingen. När det däremot gäller att införliva nya människor i gruppen är det gruppen själv som nämner namnförslag, ber för förslaget och ger någon i uppdrag att bjuda med till ett möte. När beslut behöver fattas Ibland kör man fast och personer låser sig vid ett beslut. Då kan det näst bästa alternativet vara bästa lösningen för att inte få vinnare och förlorare i gruppen. Flexibilitet och gott om tid är absolut grundläggande i processen. Viktiga steg i beslutsfattande är: Klargör att beslut behöver fattas Vilka alternativ finns? Utvärdera de olika alternativen Välj det alternativ som bäst möter de uppställda kraven och betjänar gruppens omedelbara och långsiktiga mål Var beredd att senare utvärdera och ompröva beslut Cellgruppsrådet Rådet skall vara ett stöd till församlingens cellgrupper. Rådet skall också planera och genomföra ledarsamlingar och på det sättet hjälpa till med utvecklingen av cellgruppsledarens uppgift. Idag består Cellgruppsrådet av Ulf och Louise Sundqvist Mikael Severinsson Marcus Furingsten 10

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Mina gåvor. Självskattning

Mina gåvor. Självskattning Självskattning Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analysera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Som stöd för att samtala i grupper om RPG:s policyprogram har Studieförbundet Bilda tagit fram en enkel studieguide med förslag på några samtalsfrågor

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986)

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Materialet är översatt och bearbetat av Folkungakyrkans vardagskyrkoteam

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör.

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör. Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan 2017. Psalm: 298, 67, 259 + Kyrkokör. Inledningsord till Evangeliet: Vi rör oss alltmer ifrån Påsken mot Kr him och Pingst.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Självhjälpsgrupp. En möjlighet för dig?

Självhjälpsgrupp. En möjlighet för dig? Självhjälpsgrupp En möjlighet för dig? Du är inte ensam Det är naturligt att vi i våra liv möter situationer då vi känner besvikelse, ilska, sorg eller otillräcklighet. Det är lätt att känna sig ensam

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA Matteusevangeliet 16:18 19 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa [=Kristus] skall jag bygga min församling, och helvetets portar

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kom igång med Vår arbetsmiljö

Kom igång med Vår arbetsmiljö Kom igång med Vår arbetsmiljö Vår arbetsmiljö är ett verktyg från Suntarbetsliv som involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön. Undersökningsmetoden beaktar såväl risk- som friskfaktorer.

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Samtal om ledarskap. Välkomna! Förväntningar på dagen! Reflektioner sedan sist! SLUT 21.00

Samtal om ledarskap. Välkomna! Förväntningar på dagen! Reflektioner sedan sist! SLUT 21.00 Samtal om ledarskap Välkomna! Lokalt ledarskap platsspecifikt och gränsöverskridande. Jobba med perspektivet individ grupp verksamhet. Metoder för att genomföra arbete tillsammans.! SLUT 21.00 Förväntningar

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Under de senaste söndagarna i vinter så har jag pratat om Anden. Vi har talat om längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga på vår kristna

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

En ny reformation - en reformerad församlingsyn Predikan i Kristinakyrkan

En ny reformation - en reformerad församlingsyn Predikan i Kristinakyrkan En ny reformation - en reformerad församlingsyn Predikan i Kristinakyrkan 2014-01-19 Inledning. Älska bröderna... (1 Petr 3:8) Tack för förtroendet att få komma hit och predika. Jag har snart varit föreståndare

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Hur ber du? Vuxenskolan

Hur ber du? Vuxenskolan Hur ber du? Vuxenskolan 2016.10.30 Hur ber du? Intro 1) Vad ska man be för? 2) Olika typer av bön? 3) På vilka sätt kan man be? 4) Hur mycket ska man be? Tips Reflektion och Diskussion Intro Bönerörelser

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer