Cellen - en grundsten i församlingskroppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cellen - en grundsten i församlingskroppen"

Transkript

1 Handbok för Cellgruppsledare Cellen - en grundsten i församlingskroppen Församlingen är Guds stora tanke. Jesus Kristus synlig i vår vardag. Nya Testamentet visar oss Guds församlingstanke med hjälp av olika bilder Ex. församlingen som en kropp. Kroppens minsta byggsten är cellen. När cellen utvecklas och när den växt till en viss storlek så delar den på sig. På detta sätt växer hela kroppen. För att vara delaktiga i förverkligandet av Guds tanke om den växande Kristi Kropp måste vi flytta fokus från byggnader och verksamhet till mänskliga relationer. Guds ord måste synas och kännas i det vanliga livet. Kristen tro handlar om att bry sig om andra människor Bibelord om den mindre gruppen Vi ser genom hela Nya testamentet att man byggde den första kristna församlingen genom att samlas i hemmen. Apg. 2:46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apg. 5:42 Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Apg. 12:12 då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad Apg.20:20 Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen Rom 16:5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus 1 Kor 16:19 Församlingarna i Asien hälsar till er. Akvila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Genom kyrkohistorien fungerade smågrupperna antingen som spjutspetsar för väckelserna eller blev de uppföljningsmiljöer till dem. 1

2 De flesta pingstförsamlingar startade som cellgrupper. Efterhand växte antalet medlemmar och dynamiken tunnades ut. Vår tids behov Vår tids utveckling gör att behovet av närgemenskap människor emellan är större än någonsin. I det moderna samhället har relationerna försvagats och effektiviteten ger många gånger stordrift och anonymitet som resultat. Församlingen bör motarbeta isoleringen människor emellan och därför behövs ett cellgruppssystem. Tyvärr tenderar även församlingen att formas som en institution när den bör fungera som en familj. Vi drömmer om att alla människor som söker sig till våra gudstjänster ska få möjlighet att möta och dela liv med andra kristna i en liten grupp. Vår vision är att Pingstförsamlingen i Karlskrona ska fortsätta att förnyas och växa kvalitativt och kvantitativt med celler som bas. Den övergripande målsättningen för cellgruppsarbetet är att Vårda - Växa - Vinna Hur formar man en cellgrupp Cellgrupperna kan utforma sitt liv på olika sätt. Gemensamt bör dock vara att följande finns med: samtal, bön,förbön, lovsång, bibel- och temasamtal samt gärna gemenskapsaktiviteter. Genom att bjuda med sig och införliva sökare i cellgruppsgemenskapen kan gruppen också vara evangeliserande. Iden med cellgruppen kan sammanfattas: - Bibliskt erkänd form - Iden praktiserades i den unga församlingen i Nya testamentet - Endast de som vill är med - Medlemmarna i gruppen är utgångspunkten - Den är svaret på det allmänna prästadömet som nämns i 1 Kor 14:28 - Den är en plantskola för olika andliga gåvor - Den är svaret på effektiv lärjungaträning - Den ger personlig hjälp, stöd och utveckling - Den är en plats där värderingar förändras 2

3 - Gruppen har som mål att växa för att delas Vilka får kan vara med i den lilla gruppen? Cellgruppens medlemmar är bara de som aktivt vill vara med. Det finns inget krav på att man måste vara medlem i vår församling för att vara med. Det har däremot visat sig att cellgruppen många gånger är vägen in i församlingen. Cellgrupperna är oftast homogena med avseende på ålder eller intresse. Antalet medlemmar i en cellgrupp varierar från sex upp till femton personer. När möts man till cellgruppsmöte? I cellgruppen möts man ofta, var och varannan vecka. Evangelisation Ett delmål hos cellgruppen är att den skall växa och delas. Nya människor skall införlivas i gruppen. Till cellgruppen ska man kunna bjuda med vänner och arbetskamrater när de andliga samtalen på tu man hand har utvecklat sig till ett behov av att dela livet med andra kristna människor. Omsorg I en fungerande cellgrupp blir människor trygga och har omsorg om varandra. Här får man i nära relationer möjlighet att mogna, växa och utvecklas i sina gåvor. Cellgruppssamlingen Eftersom cellgrupperna är olika, kan mötets upplägg skilja sig grupperna emellan. Bön och förbön ingår som mycket viktiga inslag i alla träffar, liksom ett dela livet på olika sätt. De allra flesta grupper fikar tillsammans och många gör det i början av mötet. Bibelsamtal, samtal om senaste predikan eller runt någon studiebok kan vara andra ingredienser i cellgruppsmötet. Ibland kan 3

4 cellgruppen åka bort en helg för samvaro och gruppbyggande. Flera grupper deltar i de praktiska göromålen i kyrkan. Ett speciellt intresse som förenar gruppen kan innebära att gruppen då och då gör en särskild aktivitet. Till sådana samlingar kan det vara lämpligt att bjuda med nya människor, speciellt om de inte kommer från församlingen. Mötesmodell som flera cellgrupper praktiserar: - Samling runt fikabordet med spontana och vardagliga samtal - Bön för kvällen - En runda Det här har upptagit min tid och mina tankar senaste tiden - Bön för varandra eller något nämnt böneämne (ofta förbön för någon eller några som önskat det under rundan) - Temasamtal Gruppen själv bestämmer utformningen av mötet. Hur långt det ska vara och hur ofta. De flesta cellgrupper träffas vara och varannan vecka och mötet kan vara två timmar långt. Barnfamiljer bestämmer om barnen ska vara med alltid eller kanske varannan gång. Rundan För många cellgrupper är de livsnära berättelserna viktiga att inför andra få dela livet. Här får var och en berätta om var den står just nu i livet, om Min tid och mina tankar senaste tiden eller Några guldkorn längs vägen och / eller skavande sandkorn i skorna. Sättet eller metoden att berätta kallas Rundan. De livsnära berättelserna syftar till att hjälpa oss att bygga upp trygga relationer med varandra. Tryggheten i gruppen är grunden för att de andliga gåvorna ska kunna utvecklas. Rundan är dessutom själavårdande och är ett av våra skyddsräcken i gruppen. Den förhindrar bland annat att gruppen blir en terapigrupp. Rundan hjälper den tillbakadragne att tala och håller tillbaka den som talar ofta och mycket. Talking stick Ibland hänvisar vi till gamla indianseden med talking stick när vi talar om rundan. Den som höll pinnen eller fjädern i sin hand var den ende som fick tala vid mötet runt lägerelden. Många cellgrupper använder sig av rundan. Den hjälper oss att strukturera och disciplinera samtalet så att talkaren kan berätta ostört utan att bli avbruten. 4

5 Betydelsen av Friskvård för själen Den livsnära berättelsen eller nära - livet - berättelsen är vård för själen och i den delar vi livet med andra i gruppen. Den ger var och en tillfälle att berätta för andra om var man står i livet just nu och vad som hänt sedan man möttes i gruppen förra gången. Du bestämmer själv vad du vill säga och hur mycket du vill berätta. Du får berätta utan att bli avbruten och utan att bli kommenterad vare sig med frågor, glada tillrop eller goda råd. I en ny grupp är det viktigt att ledaren startar rundan. Genom att vara öppen och personlig hjälper ledaren övriga att följa efter. Det här är alltså tillfället då du kan berätta med egna ord, med pauser och tystnad om de känslor och tankar som är ett resultat av den senaste tidens erfarenheter, händelser och möten i ditt liv. Det kan handla om erfarenheter av vanmakt och oförmåga, drömmar och förväntningar, händelser som givit smärta och sorg, ögonblick av mening och livslust. Det är viktigt att du försöker vara personlig. Tala hellre i jag - form än genom att använda ordet man. Tala också hellre om det som händer i ditt inre än om dina arbetsuppgifter, din verksamhetsjournal eller det som händer i andra människors liv. Som lyssnare får du lyssna utan krav på att ge kommentarer. Den här metoden ger lyssnandet status. Du betjänar och bekräftar den som talar gnom din närvaro och uppmärksamhet. Det kan i tystnaden (eller kanske just på grund av tystnanden) bli en djup dialog där du som lyssnare blir berörd genom mötet med den som berättar från sitt liv. Eftersom lyssnarnas känslor och reaktioner inte får avbryta någon annans berättelser blir den livsnära berättelsen ett reflektivt lyssnande och en utveckling av den empatiska förmågan det vill säga förmågan till inlevelse utan att falla för de egna känslornas krav på reaktioner och sympatiåtgärder. En persons berättelse får normalt ta 4-5 minuter. Det betyder att man går laget runt på drygt en halvtimma. Därefter kan man fråga om det är någon som vill få kommentarer eller goda råd om det han/hon just talat om. Ofta har det i rundan framförts önskemål om förbön från någon eller några. Det är då naturligt att rundan övergår till en förbönsstund som ibland varar hela mötet ut. Exempel på rundor Uppskattningsrundan är den snabbaste men inte minst viktiga rundan. Vi är vana vid satt ge varandra kritik men inte att uppskatta varandra. Ett sätt att göra detta är att gå laget runt. Var och en säger namnet och något uppskattande om den som sitter bredvid. Robert, jag uppskattar dig för att du är 5

6 Händelserundan En annan runda som kan passa i cellgruppen någon gång är: Några viktiga händelser som jag tror har format mitt liv. Eller Den roligaste och mest underbara händelsen i livet Rundans spelregler - Var och en har ordet i tur och ordning - Var personlig men inte privat/intim - Använd jag - form istället för att säga man - Använd talking stick - Det är tillåtet att ha fokus utan att tala, man kan också passa direkt - Avbryt eller kommentera inte - Håll tiden - Rundan är kravlös men tystnadsplikten är mycket viktig Konsten att leda ett gruppsamtal Efter rundan och förbönen är det många cellgrupper som har ett temasamtal. Man kan utgå från en bibeltext, ett ämne gruppen känner är aktuellt eller en studiebok. Att leda ett gruppsamtal är därför en viktig förmåga för en cellgruppsledare att utveckla. En samtalsledare har flera roller att spela: Katalysatorn får folk att tänka individuellt och sedan utbyta tankar med varandra. Guiden håller samtalet på spåret och underlättar för alla att delta. Om gruppen kommer bort från ämnet får guiden dem på ett smidigt sätt tillbaka igen. Kartläggaren förtydligar frågor och kommentarer så att varje gruppmedlem har möjlighet att förstå och tillämpa det som sägs. Bekräftaren uppmuntrar andra genom att bekräfta deras värde och framhålla betydelsen av deras bidrag till samtalet. Alla ska känna att deras synpunkter är välkomna. En samtalsledare som utvecklat sin förmåga undviker att vara den som ger svar på frågor eller spelar rollen av den slutliga auktoriteten. Frågor är det främsta redskapet för att planera och leda en bra diskussion. Det är en svår konst att formulera bra frågor som är tydliga, relevanta och stimulerar tänkandet. Onödigt omständliga frågor och frågor som kan besvaras med ja/nej eller vissa alternativ gör gruppen passiv. 6

7 Tre bra verktyg Startfrågor Syftet med dessa frågor är att få igång samtalet. De fokuserar ett problem, frågar efter en åsikt eller efter viss information. Frågan kan vara av sådan art att alla i gruppen har möjlighet att besvara den. Tolkningsfrågor Vad betyder det som står här? Tillämpningsfrågor Dessa frågor ska hjälpa gruppmedlemmarna att tillämpa de sanningar och principer man kommit fram till. Cellgruppens liv En cellgrupp startas genom att en grupp delat sig eller att en helt ny grupp bildats ofta genom stöttning och hjälp av cellgruppsrådet. En helt ny grupp behöver i regel mycket mer stöd än en delad grupp, där flera personer för arvet vidare. Första samlingen går i regel åt till att fika, be att Herren välsignar gruppen, göra en kort kombinerad presentations- och förväntansrunda och tala om regler och praktiska saker. Redan under första mötet är det viktigt att ta upp tystnadsplikten få ett kontrakt på detta exempelvis genom att var och en får nicka på frågan. Tystnadsplikten bör då och då under kommande möten på ett naturligt sätt aktualiseras. Tider och hur ofta och var gruppen ska träffas, att meddela förhinder och så vidare är praktiska saker som bör tas upp. Berätta om rundan, dess regler och varför den är så viktig. Förväntningarna bör sedan ligga till grund för att komma överens om målsättningarna men att färdigställa dessa blir nog en senare uppgift. Under de första mötena har cellgruppsledaren en hög profil, som dock med tiden ska förändras dels genom att gruppen utser en biträdande ledare dels genom att samlingarna blir alltmer självgående. Den andra samlingen bör ägnas åt den så kallade livsberättelsen. Använd rundan som metod som gör att ingen avbryter eller kommenterar inte ens om någon är tyst en stund. Tidsregeln är inte så viktig den här gången men vaka dock över så att ingen tar över och dominerar. Nämn något om vad livsberättelsen kan innehålla och låt alla få några minuter att fundera. Betona att det finns två diken: å ena sidan det opersonliga diket, det som oftast domineras av utbildningar och arbete. Försök att berätta spontant utan minneslapp och tänk gärna på följande: Berätta personligt: Använd Jag istället för man. Berätta om dig själv, dina känslor, tankar och relationer. Om det som känns viktigt just nu i livet, livskriser och framtidsdrömmar. Berätta gärna om stora och viktiga händelser som format ditt liv. 7

8 Berätta både om nöd och lust, livet innehåller både ljusa och mörka dagar. Berätta både om dina svaga och starka sidor. Här sätter du som ledare en öppen och personlig prägel på gruppen genom att du inleder med din berättelse. Ofta förekommer skratt, tårar och tystnad som inslag. Det är välgörande, inte farligt! Gruppdynamik Alla grupper genomgår en utveckling, precis som varje människa. Kunskap om vad som kan hända i gruppen hjälper till så man inte överreagerar om och när det onormala inträffar och speciellt gäller det för ledaren att inte skuldbelägga sig. Gruppdynamik kallas den process som startar redan från första mötet. Gruppen har ett eget liv med olika faser. Smekmånaden finns med liksom konfliktfasen precis som de finns med i en parrelation. Tillhörandefasen Den första fasen för en ny grupp kallas tillhörandefasen. Den karaktäriseras av förväntan och glädje att få vara med. Vidare har ledaren en viktig roll och man lyssnar på regler, struktur och upplägg mm. Det finns en liten oro för nyheter. För många är det ovant att tala och sitta i fokus och speciellt för män kan det vara nytt att vara personlig. Under den här fasen talas förväntningar. Skulle det visa sig för någon att det här inte stämmer, så får det inte upplevas som ett misslyckande. En annan grupp kanske passar bättre. Kontakta cellgruppsteamet om sådana frågor uppstår. Smekmånadsfasen Smekmånadsfasen infinner sig ofta efter ett par gånger efter ett par gånger ibland redan när livsberättelsen är gjord. Man känner en härlig gemenskap det här är det bästa som har hänt på länge Rundorna med dela livet innebär trygghet och att vi vågar öppna våra ögon. Den första förbönsstunden brukar vara en höjdpunkt och när starten på en process när de andliga gåvorna kommer fram hos en efter en. Hos en del grupper finns en tom stol, som har två syften. Dels att vara förbönsstolen dels att symbolisera att vi väntar på nya gruppmedlemmar. Konfliktfasen Konfliktfasen kan infinna sig när någon eller några börjar ifrågasätta de regler och målsättningar man tidigare varit överens om. Jag tycker vi ägnar hel kvällen åt att arbeta med en andlig studiebok kanske någon säger. Jag kan inte se någon ide med att köra rundan Jag tycker vi ska be hela kvällen kan vara andra synpunkter. Ledaren har successivt sänkt sin ledarprofil men nu är det viktigt att ta tag i situationen och åter diskutera de mål och regler man tidigare varit överens om. I undantagsfall kan det hända att någon lämnar gruppen i detta skede. Ett annat skede när konflikter kan uppstå är 8

9 när de första diskussionerna kommer upp om delning. Varför skall vi dela oss, vi som har det så bra? I denna fas ifrågasätts både ledaren och strukturen. Tystnadsplikten En särskild orsak till kris i en cellgrupp är om en deltagare i gruppen inte håller sin tystnadsplikt. Om det inträffar faller tryggheten samman i gruppen förutsättningar för tillit försvinner. Vi brukar uppmana varandra: Tala gott om cellgruppen men tänk på tystnadsplikten. Ett annat gott råd som är konfliktreducerande är att varje dag be för cellgruppen och för varje medlem. Emellertid behöver man inte se konflikt som något negativt utan en kris kan leda till utveckling. Samhörighetsfasen I samhörighetsfasen har gruppen mognat och ledaren får en lägre profil. Alla delar på ansvaret och en trygg vi-känsla har infunnit sig. Nu vågar man säga det man funderat på även om det kanske är kontroversiellt. I lägen när någon lämnat gruppen men framför allt när några ny kommit kan gruppen känna att man är tillbaka i konfliktfasen eller till och med åter till tillhörafasen. Detta är helt naturligt och vet man bara om det, kan man hantera situationen. Delning Som tidigare nämnts så skall cellgruppen ska sträva mot delning. Vi brukar säga att cellgruppstorlek kan vara fem-sexpersoner upp till max femton personer. Börja tala om delning redan när gruppen är cirka 10 personer. Tala gärna med cellgruppsrådet när det börjar bli aktuellt med delning. Varför är delning så viktig? Teoretiskt är det enkelt att förklara. Den minsta möjliga grupp är parförhållandet. Här finns två alternativ att kommunicera. Den ene kan tilltala den andre och den andre kan svara. En grupp med tre personer har sex kommunikationsalternativ. När det blir fler är det enklare att ta till formeln (n x n) n =. För en grupp med 8 medlemmar blir det ( 8 x 8)- 8 =56 alltså rätt många. Här förstår man hur viktig Rundan är, som låter alla komma till tals känna delaktighet. För en grupp med 15 personer blir det (15 x 15) 15 =210. I det fallet blir det fyra gånger så svårt att komma till tals. Nya ledare och cellgruppsmedlemmar När vi införlivar nya i gruppen och när vi börjar med delningsprocessen ska vi veta församlingens policy i vissa frågor. Cellgrupperna är församlingens bas och cellgrupperna ska leva sitt liv inom församlingen. Det betyder bland annat att ledarna skall vara medlemmar i församlingen och församlingen ska ha uppgifter på alla cellgruppsledare. 9

10 Gruppen diskuterar ledarval, men rådgör gärna med cellgruppsrådet. Samma andliga och moraliska krav åvilar en cellgruppsledare som andra ledare i församlingen. När det däremot gäller att införliva nya människor i gruppen är det gruppen själv som nämner namnförslag, ber för förslaget och ger någon i uppdrag att bjuda med till ett möte. När beslut behöver fattas Ibland kör man fast och personer låser sig vid ett beslut. Då kan det näst bästa alternativet vara bästa lösningen för att inte få vinnare och förlorare i gruppen. Flexibilitet och gott om tid är absolut grundläggande i processen. Viktiga steg i beslutsfattande är: Klargör att beslut behöver fattas Vilka alternativ finns? Utvärdera de olika alternativen Välj det alternativ som bäst möter de uppställda kraven och betjänar gruppens omedelbara och långsiktiga mål Var beredd att senare utvärdera och ompröva beslut Cellgruppsrådet Rådet skall vara ett stöd till församlingens cellgrupper. Rådet skall också planera och genomföra ledarsamlingar och på det sättet hjälpa till med utvecklingen av cellgruppsledarens uppgift. Idag består Cellgruppsrådet av Ulf och Louise Sundqvist Mikael Severinsson Marcus Furingsten 10

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Healing Room Böneklinik

Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik är En plats med fasta öppettider, där utbildade förebedjare ber för helande. En plats, där en vanlig kristen kan förverkliga Jesus missionsbefallning. En

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Smågrupper i kyrkans liv

Smågrupper i kyrkans liv Smågrupper i kyrkans liv STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS Innehåll Förord 2 Vad är en smågrupp? 4 Smågrupper i Bibeln Hur kan jag starta en smågrupp? 8 Steg 1.

Läs mer

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar LIVSNÄRA SMÅGRUPPER Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar Vad menar vi med Livsnära smågrupper? Begreppet Den tvåvingade församlingen uttrycker den naturliga betoningen och

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer