JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI"

Transkript

1 Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

2 Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes, särskilt under natten, när det är svårare att känna av om blodsockret blir lågt. Alla med typ 1 diabetes kan uppleva oväntade låga blodsocker. Ett av huvudmålen för diabeteshantering är att uppnå målvärdet för HbA1c utan att öka risken för hypoglykemi. Läs om hur andra med typ 1 diabetes har det och hur de har hittat sitt eget sätt att få bättre kontroll på blodsockret och färre hypoglykemier. Min största chock efter att jag hade fått diabetes var min värsta hypoglykemi någonsin. Jag hade åkt skridskor i ett par timmar och åt sedan en normal middag. Strax efteråt blev jag akut illamående och kräktes upp allt. Eftersom jag redan hade injicerat insulin fortsatte det verka tills mitt blodsocker låg under 2,5. Jag hade ingen som helst kontroll på det hela. Lyckligtvis tog några kollegor mig till akuten på sjukhuset där jag jobbade på den tiden. Det var en hemsk upplevelse, men den förde något gott med sig, eftersom jag fick pröva en insulinpump och upplevde att livet blev så mycket bättre. Nu använder jag en MiniMed Veo insulinpump hela tiden, och det är toppen! Simon Type 1 diabetes og hypoglykemi Det kan vara skrämmande att uppleva ett lågt blodsocker, och det kan leda till en ond cirkel där man oroar sig ännu mer för att få det igen. Hypoglykemi kan ha flera orsaker, där den vanligaste är att det finns för mycket insulin i kroppen. Överskottet av insulin gör att alltför mycket glukos förs över från blodet till cellerna, och därmed försvinner den nödvändiga energikälla som kroppen och hjärnan behöver för att fungera. Några av de viktigaste faktorerna som kan leda till hypoglykemi är: Försenade eller överhoppade måltider Måltider med lite kolhydrater eller att kolhydratinnehållet överskattats Måltider med mycket fett För stor bolusdos Alkohol Motion Felinställd basaldos Jag valde pump efter en lång period med återkommande låga blodsocker, som också kom på nätterna. Min flickvän väckte mig en natt för att jag hade kramper. Hon släpade in mig i en kall dusch och gav mig socker. Efter det bad jag min doktor att jag skulle få pröva med pump, eftersom jag hade läst mycket på internet om positiva erfarenheter. Sedan började jag använda den Marco 3

3 Lindrig och svår hypoglykemi Hypoglykemi (lågt blodsocker) betyder att blodsockret ligger under 3,5 mmol/l, men gränsen kan variera individuellt. Hypoglykemi kan vara lindrig eller svår. Lindrig hypoglykemi: Man känner av symtomen och kan motverka dem genom att äta eller dricka något som innehåller kolhydrater. Svår hypoglykemi: Man behöver hjälp av någon annan och kan behöva sjukhusvård. Rädslan för alltför lågt blodsocker kan leda till att personer med diabetes typ 1 avsiktligt håller blodsockret högt. Gör man det under längre perioder kan det självskapade höga blodsockret leda till komplikationer. Bättre blodsockerkontroll gör att både för höga och för låga värden kan undvikas. Sänkt HbA1c kan minska risken för komplikationer HbA1c: Ett viktigt mått på hur väl diabetes kontrolleras. Måttet bygger på den genomsnittliga blodsockernivån under de föregående 2 3 månaderna. DCCT-studien (Diabetes Control and Complications Trial) bekräftar att en sänkning av HbA1c med bara 1 procent minskar risken för mikrokärlkomplikationer med upp till 40 procent*. HbA1c bestäms tre till fyra gånger per år med målet att hålla värdet under 52 mmol/mol eller på det målvärde som din läkare har satt upp för dig.* Normalt ligger blodsockerhalten på mellan 4 och 8 mmol/l, och du kan försöka hålla dig inom det området genom egenkontroll av ditt blodsocker med hjälp av en blodsockermätare.* Många tycker att det är svårt att hålla HbA1c lågt utan att öka risken för hypoglykemi. Med insulinpumpbehandling går det att justera insulintillförseln nästan utan fördröjning. Några av de bästa metoderna för att klara det samtidigt som man minimerar risken för hypoglykemier är: Dosera insulinet mer regelbundet, med mindre mängder i taget* Balansera blodsockret före och efter träning Justera insulindosen efter kolhydratinnehållet i måltider Justera insulindoseringen efter aktiviteterna under dygnet Hålla reda på när och hur behandlingen behöver justeras genom noggrann övervakning av blodsockret under dagen. Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1c-målet utan att riskera hypoglykemi. Med insulinpump går det att justera insulintillförseln kontinuerligt efter kroppens behov. Så vad mer kan den som lever med typ 1 diabetes göra för att minimera risken för hypoglykemi? Teresa Bättre kontroll med sin insulinpump sedan

4 För många är en insulinpump den bästa lösningen Många med typ 1 diabetes använder en insulinpump för att hålla blodsockernivåerna under bättre kontroll. En insulinpump är liten, ungefär som en mobiltelefon, och lätt att bära med sig i fickan, bältet eller andra bäranordningar. Med en insulinpump kan vårdpersonalen hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som efterliknar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare. Med pumpbehandling slipper du täta injektioner varje dag och behöver bara byta infusionssetet med några dagars mellanrum. Simons pump i naturlig storlek Hur bidrar MiniMed Veo till god blodsockerkontroll? MiniMed Veo ger bättre kontroll över blodsockernivåerna genom möjligheten att justera insulintillförseln, som minskar risken för höga och låga blodsocker. Fördelarna med insulinpumpbehandling är: Enklare dosering: Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med så många aspekter som man måste ta hänsyn till. MiniMed Veo har en inbyggd bolusguide, Bolus Wizard som bidrar till en exakt dosering genom att räkna ut och föreslå rätt insulindos med hänsyn till det insulin som redan finns i kroppen, aktuellt blodsocker, kolhydratintag och personliga insulininställningar. Färre injektioner: Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag. Större flexibilitet: MiniMed Veo kan justeras nästan utan fördröjning för att kompensera för motion eller sjukdom eller ge små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning det behövs ingen extra insulininjektion. Det finns till och med en inställning för tillfällig basaldos som höjer eller sänker basalinsulindosen proportionellt och som kan användas för att t.ex. sänka insulindosen vid fysisk ansträngning. Bekvämare: MiniMed Veo har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärdena till pumpen, så att bolusguiden kan göra noggranna beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna. Kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1 diabetes i alla åldrar som byter från pennbehandling till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling. Jag provade en insulinpump ett tag och insåg att den inte besvärade mig i mitt vardagsliv eller när jag höll på med sport. Så jag bestämde mig för att använda pump permanent Simon 7

5 Så här kan MiniMed Veo underlätta vardagen MiniMed Veo kan hjälpa till att hålla målvärdena för blodsockret och minska risken för låga blodsocker*. En enkel och smidig hantering av insulinbehovet ger större möjligheter att välja livsstil. MiniMed Veo och kost Kosten har en central roll i diabeteshanteringen. Om du ofta tar injektioner med penna kan det vara svårt att klara försenade måltider, hoppa över måltider eller följa olika dieter. MiniMed Veo kan göra det lättare att hantera ätandet. Det går t.ex. att använda de olika bolusalternativen för att anpassa insulintillförseln efter olika situationer. Bolusguiden gör det lättare att beräkna hur mycket insulin du behöver. Beräkningarna bygger på: kolhydratintag, aktuellt blodsocker, insulindos i förhållande till kolhydrater och mängden aktivt insulin i kroppen. På så sätt kan du få exakt den mängd insulin som behövs för att hålla rätt blodsockernivå. MiniMed Veo och motion Det är viktigt för både kropp och själ med regelbunden motion, och det rekommenderas av alla läkare. Motion kan dessutom sänka blodsockret. Med MiniMed Veo går det att justera basalinsulindosen efter aktivitetsnivå, från en intensiv match till en lugn promenad, så att risken för lågt blodsocker efter träning minskar. Många idrottare med typ 1 diabetes använder insulinpump för att få bättre blodsockerkontroll. MiniMed Veo och nattliga hypoglykemier Insulinbehovet kan förändras under dygnet. Med multipla penbehandling injektioner (MDI) anpassas doserna av långverkande insulin oftast till det genomsnittliga behovet och täcker inte variationerna under dygnet. Med MiniMed Veo går det att ställa in olika basaldoser efter det individuella behovet vid olika tider på dygnet som kan hjälpa till att minska risken för lågt blodsocker, särskilt under nattsömnen. Efter flera år med diabetes kan patienter förlora förmågan att känna av att blodsockret håller på att bli för lågt. Medvetenheten om låga blodsocker kan öka om man använder MiniMed Veo genom att frekvensen av lindriga höga och låga blodsocker minskar både på dagen och på natten.* Sedan hon började med pump har Laras blodocker blivit stabilare och hon har haft färre låga blodsocker. För mig har det betytt mindre oro och högre livskvalitet. Andrea Marco Bättre kontroll med sin insulinpump sedan

6 Är en insulinpump rätt val för dig? Många med typ 1 diabetes kan ha nytta av en insulinpump fast de inte vet om det. Om något av följande gäller för dig kan du troligen få bättre blodsockerkontroll med en insulinpump: Oro för långsiktiga komplikationer Rädsla för sprutor Svårigheter att hantera höga och låga blodsockervärden Rädsla för låga blodsocker, särskilt på natten Högt HbA1c Minskad medvetenhet om låga blodsocker Behöv av större flexibilitet i det dagliga livet Det bästa sättet att hålla en hälsosam blodsockernivå är att testa blodsockret minst fyra gånger per dag och justera behandlingen efter behovet. MiniMed Veo med bolusguiden kan göra beräkningarna och föreslå justeringar så att din blodsockerkontroll blir bättre. Vad kan jag säga? Nu när jag har pumpen är det inte längre min diabetes som styr mig. Nu är det jag som styr min diabetes istället Teresa Fler alternativ med MiniMed Veo I MiniMed Veo finns också ett inbyggt alternativ för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och möjlighet att ladda ned pumpen i CareLink - programmet för behandlingshantering. MiniMed Veo i kombination med CGM är den enda insulinpumpen med en funktion som kan minska effekten av låga blodsocker*. Om blodsockret blir farligt lågt kan MiniMed Veo stänga av insulintillförseln i upp till två timmar. Den kan också varna om blodsockret stiger eller sjunker snabbt. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret, eftersom det inbyggda systemet i MiniMed Veo varnar när blodsockret passerar förinställda gränsvärden och också visar aktuella glukostrender. Om du vill veta mer om extraalternativen och hur de kan förbättra din diabeteshantering, gå till vår webbplats på eller prata med din vårdpersonal. Det integrerade MiniMed Veo systemet Diskutera med din läkare om insulinpumpbehandling kan vara rätt för dig. MiniMed integrerade system Enlite glukossensor CareLink mjukvara för diabetesbehandling 11

7 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 HITTA FLER BERÄTTELSER PÅ: Sverige Medtronic AB Isafjordsgatan KISTA Tel +46 (8) Fax +46 (8) Europe Medtronic International Trading Sarl Route du Molliau 31 Case postale CH-1131 Tolochenaz Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Innehållet i denna broschyr är endast avsett för vuxna. Innehållet och uppgifterna i denna broschyr är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Tänk också på att de patientberättelser som ingår i broschyren är personliga. Individuella upplevelser och behandlingsresultat beror på många faktorer och kan variera kraftigt mellan olika personer. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. Medtronic påtar sig inga skyldigheter och inget ansvar för någon personskada eller materiell skada som direkt eller indirekt orsakas av eller påstås ha orsakats av informationen i denna broschyr. *Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant. UC SV 2013 Medtronic International Trading Sarl. Med ensamrätt. Ingen del av denna broschyr får på något sätt eller i någon form återges eller användas utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. Tryckt i Europa. Varumärkena Veo, Bolus Wizard och MiniLink och det registrerade varumärket Medtronic CareLink tillhör Medtronic MiniMed, Inc.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 På Ågrenska arrangeras vuxenvistelser där vuxna med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka För- eller nackdel med ny teknologi Mycket handlar om utbildning till sjukvård och patient samt att

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR GHB en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? Kicki Persson Utdrag ur Man måste förmedla hopp och visa

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste 1 2 Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsförändringar. Det första steget är att överge tanken på kortsiktiga

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer