Konstruktivt - depressivt, om konsten att sälja dans Images of dream and death, elektronmusik - mörker - rörelser... 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruktivt - depressivt, om konsten att sälja dans... 4. Images of dream and death, elektronmusik - mörker - rörelser... 6"

Transkript

1 tidnin g en pris 20:- årgång 6 nr 1 mars 1994 UNGA ATALANTE tidnin g en pris 20:- årgång 6 nr 1 mars 1994 UNGA ATALANTE

2 Konstruktivt - depressivt, om konsten att sälja dans... 4 Images of dream and death, elektronmusik - mörker - rörelser... 6 Hemligheter, slå upp sidan tio och se efter Monitor 94, videofestival nr sex tidningen UNGA ATALANTE Das Kalendarium an sich, urval av fri kultur i Göteborg Terry Riley, läs om minimalisten Den installerade kvinnan, glas möter dans Att se är att tro, Indienresan fortsätter Notiser, massa skvaller PRENUMERERA och få tidningen hem i brevlådan. Betala 120 kr, så får du tidningen hemsänd ett helt år. Betalar du 175 kr blir du stödprenumerant. Inbetalningar görs till»dansgruppen Rubicon, Unga Atalante«, Postgironummer Skriv»Prenumeration«på inbetalningskortet. Glöm inte namn och adress.»unga ATALANTE» är Unga Atalantes tidning. Den kommer ut med tre nummer per halvår. Syftet är att sprida information om ny dans, musik och teater i Göteborg. Tidningen vill också vara ett forum för diskussion om den moderna scenkonstens villkor och utveckling, och då i synnerhet vad gäller dans. ANSVARIG UTGIVARE Niklas Rydén REDAKTION LAYOUT Niklas Rydén, Magnus Telander TEXTER N Rydén, M Telander, Gunilla Witt, Zac O Yeah, Lars Persson, Ami Skånberg, Björn Billing OMSLAGSBILD Anders Jirås SÄTTNING BILDSCANNING Marcus.A.&MacNik RIP & TRYCK StruvesVikings. För insänt material ansvaras. Eftertryck medgives utan reservation. Göteborg i mars1994. UNGA ATALANTE är en scen för ny dans, musik, opera, teater och varieté. Den drivs sedan sju år av dansgruppen Rubicon. Unga Atalante har blivit ett begrepp i dans- och musiksverige, ett centralt inslag i den moderna scenkonsten i Göteborg och en spel- och mötesplats för mängder av artister från hela landet. DANSGRUPPEN RUBICON är en fri grupp som bildades Rubicon fungerar idag som ett produktionskollektiv som arbetar med nutida dans. Gruppen spelar också barnföreställningar. Rubicon består av koreograferna Eva Ingemarsson, Gun Lund och Gunilla Witt. ISSN PRESSTOPP för nästa nummer är 20 mars. Adress: Övre Husargatan 1, Göteborg. Tel: Fax: Pg

3 MAC NIK Det har gått två och en halv månad sedan förra numret av vår tidning. Under denna tid har en hel del hunnit hända i Göteborgs fria kulturliv. Filmfestivalen slog åter alla rekord och vi hade ett utmärkt samarbete i»cinemix«på Unga Atalante. Teater Bastard har haft premiär på»spartacus«och Utomjordiska Barockbolaget spelar»fido & Æneas«på Nationalteatern. Nationalteatern har förresten bytt namn till Pusterviksteatern och drivs av kulturnämnden som gästspelsscen. På Unga Atalante har Rytmgubbarna och Friska Fläktar underhållit hundratals och det göteborgska danslivet visat upp sig på utbudsdagar. I detta nummer har vi flera reportage och artiklar kring aktuella föreställningar, bl.a. Terry Riley s konsert på Unga Atalante. Vi publicerar också del två av vår asien-korrespondents indiska religionsreportage. Men vi tar dessutom ett steg vi länge planerat och formaliserar vår bevakning av fri kultur i Göteborg. I fortsättningen kommer mittuppslaget att vara ett kalendarium. Där vill vi tipsa om föreställningar, utställningar och annat som behöver och är värt uppmärksamhet. Urvalet är subjektivt och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vi kommer normalt inte att ha med institutionernas program och vi tar t.ex. inte med Teater Bastards»Spartacus«, som är sevärd, men som vi tycker klarat att nå ut med information på egen hand. Tanken med vårt kalendarium är att den som vill se lite smalare kultur i Göteborg skall kunna använda vårt mittuppslag som guide och rekommendation. Därför är alla som har arrangemang som borde omnämnas här välkomna att höra av sig. I samband med detta försöker vi också bygga upp ett kontaktnät och samarbete med andra arrangörer. Det har redan resulterat i att Bio Capitol ger våra läsare rabatt på vissa filmvisningar. Diskussioner pågår också med Levande Musik, Göteborgs arrangör för Ny Musik, om ett mer formaliserat samarbete, även vad gäller tidningen. Och syftet är givetvis att nå fler läsare med en alltmer heltäckande rapportering kring den fria kulturen och dess villkor. Därför kommer vi också genom vårt kontaktnät att försöka hitta fler försäljningsställen för»unga Atalante«. Nästa nummer kommer redan den 10:e april och blir ett nummer med mycket dans. Föreningen Rum för Modern Dans arrangerar nämligen i april Göteborgs DansDagar, en fyra dagars dansfestival på Unga Atalante som startar den Till sist ett klargörande. En formulering i förra numret kunde uppfattas som om undertecknad slutat som ansvarig för denna tidning. Så är inte fallet. Däremot kommer arbetet med texter och layout att fördelas mellan flera. För detta nummer bär sålunda jag huvudansvaret, medan nästa kommer att vila mer på Magnus Telander. Vi hörs igen i april. Läs tidningen. Sprid den. Gå på föreställningar. Njut av våren. U N G A A T A L A N T E M A R S

4 k o n s t r u k t i v t d e p r e s s i v t om konsten att sälja dans För andra året i rad ordnade Dans i Väst utbudsdagar på Unga Atalante i slutet av februari. Arrangörer inbjöds att se en imponerande kavalkad av utdrag från föreställningar varvat med föredrag och diskussioner. Niklas Rydén deltog i en av diskussionerna och blandar här ett referat med personliga reflektioner. Mängder av dans Utbudet var imponerande: Eileen Jones visade»bye Bye Lucille«, Ulla Eckersjö och Pia Muchin visade»porträtt«, Stina Hedberg kom med»friska Fläktar«, Eva Ingemarsson visade solot»high Heels«, barnföreställningen»hemligheter«och berättade om»objudna Gäster«och»Skuggbild«. Lee Kum-ah Nathansen visade»ett möte och en berättelse«, Dansgruppen FLOKE gjorde utdrag ur»flokedanser«och en barnproduktion under arbete, Novak&Lindh visade»sex små rätter«och»duo«. Maria Mebius-Schröder gjorde solot»ur«, Gu Wei dansade traditionell kinesisk dans, Gun Lund föreläste och berättade om sina aktuella produktioneroch Jonna Kevin visade»det lilla djuret Skratt«för barn. Få kom Detta magnifika program lyckades sorgligt nog inte locka mer än en handfull arrangörer varje dag. Därför tonades»säljaspekten«ned till förmån för diskussioner och samtal om svårigheten att nå ut med dans. Dessa diskussioner blev i gengäld givande: Göteborgs fria dansliv representerat av ett femtontal, kulturpolitikern Olle Strand, tecknaren Brit Swedberg, dansskribenten Lis Hellström-Svenningson och några arrangörer samtalade under tre dagar om möjligheten att nå ut med dans. Diskussionerna präglades av stort engagemang och kretsade kring några ämnen. Dansband hjälper till Diskussionerna kom naturligt först att handla om varför så få arrangörer kommer. Givetvis är det ett tecken på att dansen anses svår. Men kanske också på att konkurrensen med andra utbudsarrangemang är stor. Idéer om att ha gemensamma utbudsdagar med t.ex. ny musik eller teater framfördes därför. Den gemensamma utgångspunkten blev i alla fall omedelbart att dans är svårt att sälja. I kommunerna finns ytterst små medel för kulturarrangemang för vuxna och om någon då föreslår en satsning på dans kan det vara svårt att få gehör, även bland andra kulturintresserade. Dansen har uppenbarligen ett oförskämt och inrotat rykte om att vara svår. Det framkom också att dansföreställningar dessutom ofta är dyrare än teater och musik.»för kr får man inte speciellt mycket dans. Däremot en ganska rejäl teaterpjäs.«någon efterlyste blandprogram med olika slags dans och musik som lockar mer publik. Eller varför inte dansföreställning med dans till dansband efteråt! Detta spår ledde oss in på en diskussion om festivalkulturen som man kan tycka vad man vill om, men som är en realitet idag. Det är till festivaler det kommer publik och det är där det satsas pengar. Detta är ett faktum och det gäller att hänga med. Och det stod helt klart att möjligheten att sälja enstaka rena dansföreställningar till till de mindre kommunerna är svårt. Skall 4 U N G A A T A L A N T E M A R S

5 detta ändå lyckas krävs en eldsjäl på plats som övertygar sina kulturnämndskolleger och som gör ett bra publikarbete. Barn viktig målgrupp Raskt vändes istället blickarna till barn och ungdom där det finns lite mer pengar. Här poängterades vikten av att barn under uppväxten får delta i rytmik och dans. Speciellt i en tid när icketeoretiska ämnen demonteras i det svenska skolsystemet. Men även att barn får se bra dansföreställningar under sin uppväxt ansågs vara en viktig förberedelse för ett intresse i vuxen ålder. Samtidigt påpekades att det inte är självklart meningsfullt att tvinga på tonåringar dans i en ålder när de har behov av att ta ställning mot olika vuxenföreteelser. Och även inom ungdomsområdet prioriteras ofta teater framför dans när anslagen är små. Men det är nog ändå inom barn- och ungdomsområdet det är lättast att nå ut med och motivera satsningar på dans. Och det gäller i synnerhet barnföreställningar för mindre barn och ren rytmik- och dansundervisning. Utåtriktade arbetsnarkomaner? Borde inte förklarande samtal med publiken i samband med föreställningar vara en väg till större förståelse, undrade någon. Kan man inte ge publiken en ingång till hur de skall titta, vad de skall leta efter. Vad har koreografen egentligen tänkt? Jovisst. Men, invändes det snabbt, först måste man ju ha en publik. Andra förslag på det pedagogiska temat handlade om att söka upp sin publik och att undervisa den. Här diskuterades idéer om arbetsplatsbesök med föredrag och dans, eller möjligheten att bygga upp system med speciella dansintresserade ombud. Inom detta fält finns en hel rad bra idéer som tyvärr ändå är svåra att genomföra. Dansarna har ju inte råd att hålla sig med heltidsanställda producenter som skulle kunna lägga mycket tid på sådant, utan måste klämma in detta arbete mellan träning, föreställningar och nyproduktion. Och detta räcker inte för några större sådana satsningar. Mångfald förvirrar En reflektion som återkom under diskussionerna är att man talar om dans som om det vore en sammanhållen konstform och man agerar ofta, t.ex. genom Dans i Väst och dessa utbudsdagar, gemensamt i publikarbetet. Faktum är ju att begreppet»dans«istället omfattar en rad helt väsenskilda uttryck: Allt från rytmik med barn, folkdans, berättande klassisk balett, via modern dansteater eller fridans till rent bildmässiga konstupplevelser i s.k. installationer. Vissa av dessa områden betonar delaktighet och pedagogiska insatser, vissa teknisk briljans, rörelsen som konstnärligt artisteri, medan andra använder dansarens kropp i en slags rörlig bildkonst. Ofta förvirras diskussionerna av ambitionen att tala om»dans«som ett område. Vi borde kanske inse att vi faktiskt talar om flera olika slags konst och att varje fält har sin publik och kräver sitt specifika publikarbete och att alla inte är intresserade av all slags dans. Då behöver vi inte heller löpa risken att hamna i sådana konstruerade motsättningar som ibland låg som en underton under diskussionerna på utbudsdagarna. Det är t.ex. inte svårt att förstå att arrangörer och utövare som älskar glädjen och energin i viss modern eller klassisk balett, och som försöker delge andra denna erfarenhet, kan bli störda av företrädare för svårare modern dans. Stark gemenskap Nu låter det kanske väldigt negativt allt det här. Det är svåra frågor. Men trots detta var utbudsdagarnas samtal väldigt positiva. Bara detta att nästan hela göteborgs fridansliv sitter tillsammans och samtalar med arrangörer, skribenter och producenter ger Eva Ingemarsson i»high Heels«. Foto Fredrik Nyman. en samhörighet och tro på framtiden som är svår att upprätthålla på egen hand. Det påpekades också speciellt att göteborgs fria dansliv är unikt för att vi stödjer varann mer än vi konkurrerar. Kan vi behålla detta klimat och fortsätta utbyta idéer och erfarenheter ger det gemensamma engagemanget en kraft som är svår att förbise. Leve det smala Avslutande reflektion: Över hela diskussionen lade sig orden»svårt«och»smalt«som en dimma. Stundtals ville man nästan be de gästande arrangörerna om ursäkt för att man inte sysslar med teater, musik eller i alla fall folkdans eller showdans. Be om ursäkt för att dansen, detta problemområde och dåliga samvete för varje kulturansvarig, alls existerar. Och då är man farligt ute. För det finns inom dansen en vitalitet, en genremässig frihet och konstnärlig uttryckskraft som berikar vår kultur och som inte låter sig fångas i argument om publikens antal eller förenklas till frågor om blandprogram och presentationsformer. Denna övertygelse måste vi våga stå upp för samtidigt som vi oförtrutet fortsätter vårt hårda arbete för att söka upp och nå en ny och större publik. Leve den smala kulturen! Niklas Rydén U N G A A T A L A N T E M A R S

6 en installation i ljusets gränsland 30, 31 mars 8, 9 april kl på UNGA ATALANTE

7 images of dream and death bild asteroid 4179 musik Àkos Rózmann koreografi Gun Lund ljus/scen Lars Persson arrangör Levande Musik

8 I LJUSETS GRÄNSLAND VIRGIN REALITY Timslånga elektronmusikstycken framförs sällan i konsertform. Det krävs ibland en referenspunkt, en scenbild för att göra det möjligt. Så resonerade Björn Billing, Levande Musik i Göteborg, när han bad koreografen Gun Lund att lyssna på Ákos Rózmanns»Images of Dream and Death«förra våren. Och det var inte vilket stycke som helst. Àkos Rózmann skriver musik där energin flödar och dunkla urkrafter driver sitt spel den försätter berg! Till Rózmanns kraftfulla musik har Gun Lund tillsammans med Lars Persson skapat en unik ljus och rörelseinstallation i ljusets gränsland som framförs på Unga Atalante vid fyra tillfällen. 30 och 31 mars samt 8 och 9 april kl Observera tiden! Sixten Eight har samtalat med Lars Persson I denna produktion arbetar vi med knappt skönjbart ljus teaterrummet försvinner nästan helt. Det krävs tålamod i mörkret, en form av väntans estetik som vi inte är vana vid, att vänta ut kroppens anpassning, offra något för att få uppleva. Men sedan händer det du ser plötsligt! Om det sker på scenen eller i din näthinna och hjärnbark är inte alltid givet. Näthinnan bjuder på en»fysiologisk liveshow«, färgskalan förändras i det svaga ljuset, upplevelser av ljusflöden har inte alltid någon motsvarighet i den»yttre«scenbilden. Men ändå dansen, rörelsen finns där, du ser den... Det ger lite perspektiv till all diskussion om virtual reality, datorskapade världar som man går in i och påverkar. Vårt koncept är en mer grundläggande upplevelse i samma gränsland. Man skulle kunna kalla den»virgin reality«, jungfruelig verklighet, att se, lyssna och uppleva som det vore första gången! Egentligen ville jag inte berätta någonting alls om»images of dream & Death«. Nej, jag ville bara ha en stor vacker bild och en kort text. Efter att ha arbetat länge som dansproducent och idégivare inom experimentell scenkonst känns det ibland som om orden tar slut. Varför söker dansen och andra konstformer hela tiden ordet som bekräftelse? Måste man förklara det»ordlösa«i ord för att synas, bli uppmärksammad... På svenska heter kompositionen»bilder inför drömmen och döden«. Men bilder är i vårt språk så konkret. Här är det mer frågan om sinnesbilder, inre bilder, stämningar, imaginära bilder... Ákos Rózmann komponerade»images of Dream & Death« Den består egentligen av tre satser, men det är bara den sista, timslånga satsen som framförs här i Göteborg. Den har bara framförts offentligt en gång tidigare. Rózmann är född i Ungern Han har diplom i orgel och komposition från Liszt-Akademien i Budapest. Sedan början av 70-talet har han varit verksam i Sverige och det var hos Ingvar Lidholm vid musikhögskolan i Stockholm som Rózmann lärde känna den elektroakustiska musiken. Hans musik är mycket speciell, den är ett starkt personlig och konsekvent. Noggrannhet och perfektionism sida vid sida med oerhörda energi-flöden. Han strävar efter att uppväcka varje åhörares maximala engagemang. I det här stycket finns ingen tvekan, energin som utvecklas kan jämföras med vilken stor rockkonsert eller symfoni som helst. Det är underbart att få presentera hans musik på det här viset i Göteborg. Senare i vår kommer flera av Rózmanns kompositioner bl a för orgel att framföras vid en konsert i Katolska Kyrkan i Stockholm arrangerad av Fylkingen. Ákos Rózmann är organist i församlingen och har fått inreda sin studio i källaren... en nog så talande bild av tradition och nyskapande djärvhet i förening som också speglar Rózmanns konstnärsskap. Sixten Eight 8 U N G A A T A L A N T E M A R S

9 »Dr Pirenne har uppskattat att energin som frigörs när en nål faller tre cm, omvandlad till ljusenergi, skulle vara tillräckligt för att ge en svag ljussensation till alla människor som någonsin har levt!«u N G A A T A L A N T E M A R S

10 Hemlig Heter Eva Ingemarsson och Niklas Rydén i Rubicon sätter upp en ny barnföreställning,»hemligheter«.»hemligheter«är en föreställning med dans, dragspel och dikter. En lek med rörelser, toner och ord som kretsar kring fyra olika stämningar. Inspirationen till dessa är hämtade ur dikter av Mecka Lind, Bo Carpelan och Niklas Rydén. Dikterna är med i föreställningen och handlar om hemligheter, ilska, tyst magi och tokigheter. Idéer, bearbetning och regi står Eva Ingemarsson och Niklas Rydén för tillsammans. Eva har gjort dansen och Niklas musiken. I»Hemligheter«lämnar de båda medverkande ofta sina roller som dansare/musiker. Båda läser texter, dansar och agerar tillsammans, hittar en hemlig vän, upptäcker spännande ljud»hemligheter«består av två delar. Först 30 minuter föreställning där barnen tittar på. Sedan 30 minuter rytmik där alla barn får komma upp och vara med och dansa. Under rytmiken används material från föreställningen, rörelser, musik och text. På så sätt blir den en slags bearbetning av det man upplevt tillsammans; barnen får själva leva ut och pröva på. Dansaren och skribenten Ami Skånberg har träffat paret bakom»hemligheter«. 10 U N G A A T A L A N T E M A R S

11 Niklas och Eva delar allt. Bostad, badrum, arbete, kastruller, ansvar, tankar, kreativitet, inspiration och disk. De har två barn. De administrerar en teater, en tidning, sina egna och andras jobb. Niklas gör musik och skriver texter. Eva gör koreografi och dansar. Niklas dammsuger och kokar kaffe. Eva diskar och gör ris. Hur fungerar det? N&E: Bra!! Just nu repeterar de en ny föreställning för barn, som har premiär 12 mars på Unga Atalante. Det är en liten och nära föreställning som blandar dans med dikt och musik. Två kroppar, ett dragspel, två röster, en paraplyfigur och Evas mormors cittra från Frälsningsarmén blir till en musikmobil, en rörlig mosaik. Föreställningen heter»hemligheter«, efter dikten»en mycket hemlig visa«av Mecka Lind som ingår i föreställningen, och vänder sig till barn i åldrarna 4-8 år. E:»Hemligheter«tar sin utgångspunkt i fyra dikter, som var och en har en tydlig stämning. Två är av Mecka Lind, en av Bo Carpelan och den sista har Niklas skrivit. N: Kring varje dikt har sedan ett collage av rörelser, musik och ord vuxit fram och blivit till en helhet. Vi inleder och avslutar med ett dans- och musikparti. Resten av föreställningen består av fyra scener, en för varje dikt. E: När vi har spelat föreställningen tar vi upp barnen på scenen och har rytmik tillsammans. Men under föreställningen är barnen lyssnande betraktare; vi bjuder inte in dem att svara på frågor eller gissa vad vi föreställer. N: Och vi är noga med att inte ta mer än 60 barn per föreställning för att få en känsla av intimitet, en närhet. Är barnpubliken ny för er? N: O nej. Jag började jobba med barnmusikteater tillsammans med sångaren Christer Öhman redan Då var det lätt att få sina föreställningar sålda. KULF och biblioteken var de stora organisatörerna och t.ex. biblioteket i Tuve hade omfattande programverksamhet för barn. Under 80-talet arbetade jag också med musik för utvecklingsstörda och inledde mitt samarbete med Rubicon genom att göra musik till barnföreställningen»figurligheter«. E: Jag gjorde med Rubicon min första barnföreställning Den hette»den svarta och vita kaninen«efter en boksaga med samma namn, som vi fritt tolkade med hjälp av dans, text och musik. Blandningen av rörelser och ord skapade en helt ny stämning som var lätt för barnen att ta till sig. Under flera år gjorde vi sedan en rad olika föreställningar för barn. Vi lämnade sagoformen och gjorde mer abstrakta föreställningar, bl.a.»figurligheter«, som vi spelat ända till nu. Den gjordes först utan musik. Då hände det att barn blev rädda tystnaden blev kanske för stor. Med Niklas musik förändrades tonen i vissa moment och barnen kände sig trygga. E: Jag har längtat tillbaka till den formen. Det görs väldigt lite dans för barn. Blandningen av dans, text och musik är ändå ovanligare. Barn har väldigt lätt att ta till sig en form som är abstrakt, utan fasta roller, utan påtaglig handling. Förskolefröknarna tycker också om det, men jag tror de skulle vilja ha hjälp med att finna ett nytt vokabulär för att kunna tala med barnen om föreställningen, både före och efteråt. N: Handlingen i den här formen kan ju vara att någon plötsligt får ett tyg över sig och sedan kommer någon annan och snubblar över tyget. Man kan inte peka på någon klar betydelse, en speciell mening men visst skapas en stämning; kanske en förväntan, ett skratt, kanske en fråga. Vi gör en skiss sen får publiken själv fylla i sin egen fortsättning. Vi litar på publiken. Ni gör både barnoch vuxenföreställningar. Vad är skillnaden? E: På ett sätt är det samma sak.»allting rasar inför en naken skuldra«, min första koreografi för en fast scen (Unga Atalante 1987), dansades på sand. Det var givet att jag skulle göra om den för en barnpublik. Den fick då heta»sand mellan tårna«. Barnen älskade sandlandskapet, speciellt när de själva fick röra sig däri efter föreställningen. N: En barnföreställning spelas ofta mycket längre än en vuxenföreställning. Den kan följa en under flera års tid, gå sida vid sida med helt andra och nya projekt. Man får därför fler tillfällen att möta sin publik. Barnen bestämmer mycket själva hur föreställningen slutligen blir. Man kan aldrig vara beredd på hur de reagerar. E: En turnérande barnföreställning får inte lika mycket uppmärksamhet som en vuxenföreställning. Den recenseras sällan. Man jobbar på i tystnad utan att någon vet något om det. Vad inspirerar er? E: Dockteater. Det är ett så speciellt uttryck. Dockteater skapar magi i sin litenhet. Jag vill komma åt samma magi i dans och jag tror på rörelsen. N: Mitt intresse för musik och modern dans. Arbetet med»figurligheter«har påverkat mig. Jag tyckte mycket om Henric U N G A A T A L A N T E M A R S

12 Holmbergs»Stilövningar«. Vilken föreställning! Eva, dina koreografier fylls av rörelser som verkar födda ur stillhet och eftertänksamhet. Resultatet blir starkt och poetiskt känsloladdat. Hur får du fram din magi? E: Jag är trött på rörelsemättade föreställningar. Det händer och händer och händer och man orkar inte ta till sig allt. Jag vill våga stanna upp, våga vara stilla. Jag börjar alltid med improvisation. Då blir rörelserna naturliga och fysiska. Därifrån kan jag öka intensiteten och energin. När jag hittar något som känns bra»sätter«jag det, skriver ner, videofilmar och kommer ihåg. Vem följer vem? N: Jag brukar följa Eva, eftersom hon oftast är mer förberedd än jag. Ofta presenterar hon färdigt material för mig. Men inför»hemligheter«har vi båda börjat tillsammans, från noll. Denna gång medverkar jag också med egna rörelser. Vad finns det för likheter/olikheter i ert sätt att arbeta? E: Niklas förstår alltid vad jag vill ha. N: Vi har samma idéer, konstnärligt. E: Jag behöver fler pauser. N: Jag behöver mer tid. Vill jobba länge och koncentrerat. E: Niklas kan jobba hur länge som helst. Han har enorm kapacitet. N: Eva jobbar mycket snabbt. Hon kommer fort in i det hon gör och kan, bättre än jag, ta tillvara på de här typiska, inklämda intensivrepetitionerna som blir när man har tusen möten och ingen barnvakt. N&E: Vi har väldigt lika syn på vad vi tycker är bra och dåligt. När jag fick se en videofilmad repetition fastnade jag genast för Evas otroligt fina paraplyfigur och för Niklas armbågskrypande, arga pappa. E: Vi har haft hjälp att utföra paraplyet av Karin Jatta, som är hattdesigner, men som också arbetar med kostym och scen. Och barnen älskar det N: Det här med att kråla på armbågarna och läsa text är fysiskt fruktansvärt jobbigt. Inte minst för magmusklerna. Därför ligger jag nu i hårdträning. Barnteatern kommer att göra mig till en ny människa! Ami Skånberg Eva Ingemarsson och Niklas Rydén i»hemligheter«. Foto Marcus. A. 12 U N G A A T A L A N T E M A R S

13 TOKIG Ibland är det bra att va lite tokig krokig och brokig; kan detta va jag Tokedok mej, tokedok dej Tokedok ding ding; Vad var det jag sa Tokig! Men ibland kan det tokiga bli lite farligt marigt och snarigt och svårt att fördra Tokedok mej, tokedok dej Tokedok ding ding; Vad var det jag sa Farlig! Fast mest är det tokiga härligt besvärligt verkligt förfärligt och märkligt att ha Tokedok mej, tokedok dej Tokedok ding ding; Vad var det jag sa Härlig! Niklas Rydén k o m m e n t a r e r f r å n d a g ii s»mycket uppskattad föreställning som barnen pratade mycket om efteråt. Teatern var bra upplagd vad gäller tid, föreställningen och rekvisita. Vi har fortsatt att läsa dikterna här på dagis och de är mycket uppskattade.«lotta, Albotorgets dagis»när vi läste dikterna på dagis lyssnade barnen lika uppmärksamt som på teatern. De verkade känna igen sig i dikten om när pappa blev arg och alla barnen prövade hur det kändes att kråla som Niklas gjorde när han läste. Barnen mindes också rörelserna till den»tokiga«dikten.«gullveig, Körsbärsdalen»Det var tokigt när Eva hoppade upp på snedden på Niklas rygg!«barn, Albotorgets dagis»sen gick Niklas runt med händer och fötter i golvet och var arg. För så gör man när man är arg Bankar i golvet.«barn, Albotorgets dagis»att vi fick springa runt, runt. Vi fick stå på ett ben och en arm i golvet. Sträcka upp tummarna mot taket, pekfingret, håret. Magen i golvet.roligast var när rumpan växte!«barn, Albotorgets dagis Barn, Körsbärsdalen U N G A A T A L A N T E M A R S

14 R 94 ONITOR 94 O I T O R 9 4 Crtomir Bogomila, Neue Slovenische Kunst N M Vad vore kulturen utan eldsjälar! Denna gång gäller det Ola Åstrand och Mats Olsson som för sjätte gången sedan 1985 arrangerar Monitor, nordens största återkommande forum för videokonst, installationer, performance och annan ny konceptuell konst. Årets festival arrangeras av Frölunda Kulturhus och Göteborgs Konstmuséum med stöd av Konsthögskolan Valand, Amerikahuset och Unga Atalante. Festivalen pågår från 25 mars till 23 april på flera olika ställen. Missa inte detta tillfälle att fylla på fantasin med nya, ovanliga och experimentella konstupplever. Monitor 94 omfattar tre olika kategorier: Utställningar (installationer), videovisning och performance-föreställningar. Dessa kommer att visas på Frölunda Kulturhus, Konstmuséet, Amerikahuset och Unga Atalante. Programmet domineras av den stora öppna videofestivalen och de gästande slovenska konstnärerna. Konstnärligt om jugoslavienkrisen På Amerikahuset visas videoinstallationen»labyrinth«av de slovenska konstnärerna Marina Grzinic och Aina Smid från Ljubljana. Verket är en konstnärlig kommentar till situationen i det forna Jugoslavien. Surrealistisk datorgrafik baserad på Magrittes bildvärld blandas med spelsekvenser och dokumentära scener från bosniska flyktingläger i Ljubljana. Marina och Aina har under många år varit ledande inom det avantgardistiska konstlivet på Balkan och arbetat i den mycket respekterade gruppen»neue Slovenische Kunst«, med bl.a. teatergruppen»red Pilot«, musikgruppen»laibach«och konstnärerna i»irwing«. Konstnärlig kvinnohistoria Ann-Sofie Sidén är en av de mest uppmärksammade svenska kvinnliga konstnärerna idag och är för tillfället i New York på det prestigefyllda PS-1 stipendiet. På Frölunda Kulturhus kommer hennes videoinstallation»codex«att visas. Den består av 11 tablåer och två videoprojektio- 14 U N G A A T A L A N T E M A R S

15 M O N I T O R 9 4 M ner som beskriver ett antal bestraffningsmetoder som använts mot kvinnor i Sverige. Ann-Sofie använder en i dagens konstliv ovanlig praxis när hon kombinerar historikerns och etnografens vetenskapliga metoder med den konstnärliga frihetens möjligheter till ett personligt uttryck. Stor videofestival På Frölunda Kulturhus visas under sex dagar de bidrag som kommit in till den öppna videofestivalen. Mycket av materialet kommer från Norden där utvecklingen sker mycket snabbt just nu. (Förra året visades över 400 titlar från ett 30-tal länder!) Men videofestivalen innehåller också en förplanerad del. Årets tema är»europa«och ett urval filmer från de största distributörerna i Danmark, Tyskland, BeNeLux, Frankrike och England kommer att visas. Denna del omfattar också ett specialprogram med videofilmer av den ofta missförstådda Todd Rundgren, rockmusikern och producenten, som var en av de första som arbetade med kombinationen rock-video. Dessutom kommer det på hittills hemlig lokal i göteborgs centrum att ordnas videobar med mer informella videovisningar och öl- och vinförsäljning. Performance Det slovenska temat följs upp med Dominika Kacin. Hon kommer från Ljubljana och är en av Sloveniens mest berömda moderna dansare. Under invigningen på Amerikahuset kommer hon att utföra en dansperformance i installationen»labyrinth«. På Unga Atalante kommer Öyvind Fahlströms sällan spelade radio-bio (pjäs)»den helige Torsten Nilsson«att framföras. Se fram mot en helkväll. Det ryktas att den är fem timmar lång Unga Atalante är också platsen för ett nordiskt performance-program. Konstnärer från Trondheim, Köpenhamn och Stockholm kommer att uppträda. Kanske kommer Kjartan Siettermark, känd från sina happenings på 60-talet, att medverka. I simhallen på Frölunda Kulturhus gör Valandeleven Johan Suneson ett försök att sjösätta sin nya vattenbalett INVIGNING Dansperformance,»Labyrinth«Amerikahuset 26.3 VIDEO Marina Grzinic, Aina Smid Konstmuséet 27.3 VIDEO Marina Grzinic, Aina Smid Konstmuséet 1.4 VIDEO Videobar, Informell video. Öl, vin. Hemligt 2.4 VIDEO Videobar Hemligt 5.4 PERFORMANCE Öyvind Fahlströms radio-bio Unga Atalante 6.4 PERFORMANCE Nordiskt performanceprogram Unga Atalante 8.4 VIDEO Videobar Hemligt 9.4 VIDEO Marina Grzinic, Aina Smid Konstmuséet 10.4 VIDEO Marina Grzinic, Aina Smid Konstmuséet 12.4 VIDEO Videofestivalen Frölunda Kulturhus Men inte nog med detta. Videoavdelningen innehåller ytterligare inslag: På Konstmuséet kommer ett tiotal videofilmer av tidigare nämnda slovenskorna Marina Grzinic och Aina Smid att visas. Marina och Aina är personligen närvarande och berättar om sina videos, sin installation och det konstnärliga läget i Slovenien. Till sist: Mats Olsson och Ola Åstrand är dynamiska arrangörer. Räkna därför med att det dyker upp en rad överraskningar i samband med de olika programmen. För biljetter och information: Kontakta Frölunda Kulturhus, tel Niklas Rydén 13.4 VIDEO & INSTALLATION Vernissage Codex & Videofestivalen Frölunda Kulturhus Zip-Zip i New York-videon»Longing You-Me«av Philemon Fry, VIDEO Videofestivalen Frölunda Kulturhus 16.4 VIDEO & PERFORMANCE Vattenbalett & Videofestivalen Frölunda Kulturhus 17.4 VIDEO Videofestivalen Frölunda Kulturhus 18.4 VIDEO Videofestivalen Frölunda Kulturhus 19.4 KABEL-TV-EXPERIMENT 23.4 AVSLUTNINGSKALAS U N G A A T A L A N T E M A R S

16 16 U N G A A T A L A N T E M A R S

17 U N G A A T A L A N T E M A R S

18 18 U N G A A T A L A N T E M A R S

19 utan tröttsamma symboler legendarisk minimalist på unga atalante Torsdagen den 24 mars är en stor musikkväll. Den inleds kl på Artisten med en minneskonsert för Sven-Erik Bäck. Senare, kl 22.00, har vi det stora nöjet att på Unga Atalante inhysa en konsert med klar kultstatus. Levande Musik har lyckats få hit Terry Riley tillsammans med George Brooks på blåsinstrument. Riley själv spelar klaviaturer. Terry Riley är en av de tre stora minimalisterna från USA. De andra är Steve Reich och Philip Glass. Björn Billing från Levande Musik berättar här om minimalismens idéhistoria och Riley s musik. Torsdag den 27 april i Nacka aula. Klockan är halv åtta och in på scenen stiger ensemblen Kulturkvartetten och elever från Nacka musikskola, samt en person vid namn Terry Riley. Rileys sverigebesök liksom konserten uppmärksammas naturligtvis om än i blygsam omfattning i press och facktidskrifter. Det blir den första svenska presentationen av en musikpersonlighet som med åren kommer att erhålla något av kultstatus både inom den samtida konstmusiken och i experimentella rockkretsar. Men mottagligheten för den estetik och det nya tonspråk som Riley personifierar tycks då, 1967, ha varit begränsat. Detsamma gäller kännedomen om det amerikanska kulturklimatet i stort. Möjligen hängde detta samman med en bland vänsterinriktade konstnärer och intellektuella allmänt utbredd misstanke mot sådant som kom från det stora landet i Väster, imperialismens och konsumismens hemvist på jorden. Och McCarthys och Kalle Ankas och vietnambombarnas. Inget för Sohlman s Vad som slår en är t.ex. att begreppet minimalism överhuvudtaget inte förekommer i skriverierna i samband med Rileys besök. Faktiskt: så sent som 1974 diskuterar redaktionen för Sohlmans musiklexikon detta begrepp och bestämmer sig för att inte ta med det. Om korrespondensdistortionen i»the American connection«ligger till grund för att termen minimalism sedemera tämligen oreflekterat kommer att fästas som etikett på de mest divergerande företeelser låter vi vara osagt. Man kan t.ex. fråga sig vad Donald Judds lådor har gemensamt med La Monte Youngs»fjärilsmystik«. Förmodligen springer osäkerheten beträffande termens applicering ur själva fenomenets konturlöshet och betydelsespridning: som estetisk kategori är minimalism hart när lika mångfacetterat och rymligt som begreppet»romantik«. Undviker handlig och avbildning Likväl bör vi ställa in siktet på denna kategori då vi söker göra oss en bild av Terry Riley. Kanske låter sig minimalismens gemensamma nämnare bäst definieras negativt; genom vad dess estetik kan sägas utgöra en problematisering av genom att artikulera sig som en reaktion på och emot. Det handlar då i korta ordalag om en uppgörelse med den aristoteliska uppfattningen om konstverket som en sluten enhet med ett bestämt tankeinnehåll, ett objekt med början, mitt och slut, med speciella psykologiska rörelselagar (handling, karaktärer, överaskningsmoment o.s.v.). Det är vidare en uppgörelse med den från Platon nedärvda dualistiska konstsyn som vill göra gällande att verket avspeglar,»kopierar«något utanförliggande; den del av omvärlden så som konstnären uppfattar den (realism, impressionism); den gudomliga ordningen (medeltidens estetik); en idé, vision eller fantasi (symbolism, konceptualism), ett knippe emotioner (expressionism), konstnärens egen sinnestämning (det romantiska verket) etc. Minimalismens ambition är, kan man säga, att radera ut skiljelinjen mellan form och innehåll, att göra upp med referentialiteten som sådan att skapa konstverk som inte pekar ut över sig själva. Egot är här inte längre konstens dynamiska centrum. Sublimeringen avskaffad. När så det mimetiska (ung. avbildande) såväl som symbolen och allegorin negeras sätter minimalismen själva meningen med mening i fråga. Och häri bottnar en avgörande skillnad gentemot de närbesläktade och i stort sett samtida fenomenen popkonst och konceptkonst: dessa bägge stannar hitom Marshall McLuhans sentens»the medium is the message«. Inspiration österifrån Detta är självfallet en mycket grov karaktäristik av minimalismens idékärna, och avvikelserna är legio. Och de visuella konstnärernas bas är långt ifrån identisk med tonsättarnas. De förras orienteringsradie svepte knappast utanför den västerländska tradition de sökte distansera sig mot, medan merparten av tonsättarna vände blicken österut: musikaliskt mot afrikansk trummusik, mot javanesisk gamelan, mot indisk raga, och tankemässigt mot Zen, I Ching och transcendental meditation. För bildkonstnärerna var minimalismen jämte pop- och konceptkonsten från första början en gest av opposition mot de sidor hos modernismen, särskilt den abstrakta expressionismen, som institutionaliserats och neutraliserats till ren kommersiell och kulturpolitisk spekulationsvara i konstmarknadernas explosiva uppsving i framförallt New York under efterkrigstiden. Tonsättar- U N G A A T A L A N T E M A R S

20 na kunde av förklarliga skäl inte agera utifrån en sådan ideologisk utgångspunkt (musikverk säljs som bekant inte på auktion lika lite som de förvaras i bankfack). Men till grund för deras inriktning låg dock mer än enbart inomestetiska ambitioner. Ett missnöje med musiketablissemangets konventionalism och konformism står ofta i förgrunden. Musiken ofta överbelastad Nu är ideologi och estetik inte separerade kategorier utan två sidor av samma mynt, men minimalismens radikalism manifesteras hur som helst primärt på det rent musikaliska planet. Alltså: vad händer hur och varför? Svar står att finna i Steve Reichs inflytelserika essä»music as a Gradual Process«från Reich hävdar här att i stort sett hela den västerländska konstmusiken ditintills varit konstruerad utifrån ett perceptionsmässigt felslut, den har helt enkelt varit för överbelastad med information. Vi kan omöjligt höra och registrera allt som händer i t.ex. en ordinär symfoni. Reich vill istället skapa en musik som utgår från lyssnandets reella premisser. Alla förändringar måste ske ytterst långsamt och gradvis. Först då, menar Reich, kan man verkligen uppleva musikens alla schatteringar på ett inlevelsefullt, icke-distanserat sätt; först då kan det analytiska, reflekterande lyssnandet ge vika för det rituella. Om den totala musikupplevelsen Låt oss, efter denna fondskiss, se vad Terry Riley själv säger i samband med sitt besök i Sverige 1967:»Jag vill presentera musik så att åhörarna kan uppleva den utan alla de tröttsamma symboler som påminner dem om hur de bör reagera utan de spända förhållanden de flesta konstnärliga evenemang i västerlandet lider under. De sociala omständigheterna vid de flesta konserter är sådana att de ger minimala möjligheter att uppleva de krafter som kan föra djupt in i en upplevelse. Tonsättare och musiker kämpar desperat i sin jakt efter det nya och avstår från de direkta kanaler till åhörarna som i oss aktiverar våra tidlösa instinkter Jag eftersträvar en musikalisk värld som på en gång är enkel och sammansatt, där alla betydelser mynnar ut i en enda, där en betydelse schatteras i många: så har jag byggt upp mina idéer på strukturer eller sammanställningar av strukturer med enkla tonhöjdsrelationer. I oss finns ett pulserande flöde av frekvenser och strukturer som sträcker sig ut i vår omgivning. Vad som helst som gör oss medvetna om detta måste betraktas som en klargörande upplevelse som ger en aning om tingens natur. Ljus- och tonfrekvenser åstadkommer vissa svar i vår organism. Det slags sätt att tänka som sätter fram en bild utan hänsyn till vår inre reaktion och istället verkar med underhållande stämningar kommer att åstadkomma ett ingrepp i våra kroppsliga system, som försätter alla reaktioner till ytan och aktiverar vissa yttre sociala svar (applåder) vars innebörd är att manifestera förståelsen av symbolerna. Om strukturerna är stationära så att organismen får tillfälle att studera dem utan antipatier, störningar eller långtråkighet kommer de att ta den med djupare och djupare längs upplevelsekanaler tills hans eget system tillåts falla in i olika faser och mönster till det plan där medvetandet flyter. Det är denna musikaliska upplevelse som intresserar mig. Jag vill inte plagiera någons föreställningar om en effektiv melodi. Jag vill inte angripas av hämmade personers flata rop. Jag är likgiltig för musikalisk gymnastik baserad på felaktiga premisser. Jag har inget behov av en dirigents nötta emotioner.«(citerat från Nutida Musik 1966/67 nr 6 sid. 3). Språkbruket är avslöjande: krafter som kan föra djupt in i en upplevelse, direkta kanaler till åhörarna, våra tidlösa instinkter, klargörande upplevelse, om tingens natur, svar i vår organism, det plan där medvetandet flyter. Det är svårt att inte se formuleringarna i ljuset av de strömningar av antropologiskt färgad kritik mot rationalism och teknokrati som var i svang vid tiden (och vars mera populistiska sida såg sina emblem i blomsterkraft och drogromantik). Ett klingande kaleidoskop Även musikaliskt leder oss citatet till pudelns kärna. Märk Rileys tal om enkla tonhöjdrelationer, betydelsefulla schatteringar, faser och mönster, ett pulserande flöde; allt pekar mot den repetitiva varianten av musikalisk minimalism. Denna går under många namn:»pulse music«,»pattern music«,»phase music«,»trance music«,»process music«o.s.v. Tillsammans ger de en uppfattning om hur musiken faktiskt låter och upplevs. Med stycket»in C«slår Terry Riley år 1964 upp dörrarna för den repetitiva minimalismen, vars övriga centralgestalter är Steve Reich och Philip Glass. Till»In C«föreligger inget partitur i vanlig bemärkelse. Alla musiker de är inte specificerade vare sig till antal eller instrument har samma notmaterial, som består av 53 avgränsade, korta rytmisk-melodiska»celler«. Respektive cell, eller station, upprepas fritt antal gånger, varefter musikern går vidare till en annan station. Allt hålls samman av tonen c som jämnt pulserar genom hela stycket. Det finns ingen direkt början, heller inget slut snarare än att vara narrativ (»berättande«) utgör musiken ett tillstånd i konstant förändring, likt ett klingande kaleidoskop. Och framförandena kan aldrig bli exakt lika; i detta har Riley tagit fasta på Cages idé om obestämbarhet,»indetermanence«, som konstruktiv princip. Process istället för objekt»in C«är också ett exempel på den för minimalismen typiska öppna formen, som innebär ett brott mot konceptionen av konstverket som objekt, som ett avgränsat och oföränderligt ting. Denna väsensförskjutning från objekt mot process hänger vidare intimt samman med den minimalistiska musikens icke-hierarkiska natur: dess struktur underkastas inte den traditionella dialektiken mellan händelse och tystnad, mellan spänning och avspänning, förgrund och bakgrund, d.v.s. de gestiska principer som ligger till grund för melodisk, harmonisk och rytmisk riktning, där elementen spelar med och mot varandra om en position i en hierarkisk ordning. Minimalismen överger detta dynamiska/individualistiska förfaringssätt till förmån för ett statiskt/kollektivistiskt. Jazz, elektronik och Indien Mot bakgrund av vad som här sagts är det kanske inte förvånande att Riley, liksom 20 U N G A A T A L A N T E M A R S

21 Bilderna är videoscannade och monterade av Niklas Rydén. flertalet av de minimalistiska komponisterna, har en bakgrund i jazz och annan improvisationsmusik samt tidigt laborerade med bandspelare och elektronik. Vidare har han studerat indisk musik för Pandit Pran Nath, och musicerat tillsammans med tabla- och sitarspelaren Krishna Bhatt. Man skönjer ett sökande utanför och förbi den västerländska symfoniorkestern i både tanke och ton. Bort från Europa, hem till USA. Inte minst genom sina improvisationsbaserade alster (t.ex. verken»a Rainbow in Curved Air«och»Poppy Nogood and the Phantom Band«) har Terry Riley blivit något av ett begrepp även för rockmusiker, otillfredsställda av det blaserade och inskränkta hitlistekomplexet. När Terry Riley nu den 24 mars gör ett smått sensationellt gästspel på Unga Atalante har han med sig George Brooks på blåsinstrument (själv trakterar han klaviaturer). Trettio år har passerat sedan»in C«skrev in sig i förteckningen över musikhistoriska innovationer. Riley s senare stycken uppvisar naturligt nog ett annat ansikte, men med bibehållna karaktärsdrag. Vad vi nu kommer att få höra vet jag uppriktigt sagt inte. Improviserat eller komponerat? Akustiskt eller elektroniskt? Solo eller duo? Repetitivt eller gestiskt? Missa tillfället att få veta tänker i alla fall inte jag göra. Less is more Björn Billing U N G A A T A L A N T E M A R S

22 den Installerade kvinnan Föreställningen är resultatet av ett ensamt år i en lägenhet. Från säng till soffa, från soffa till säng osv. Jag har vandrat där och funderat, småpratat med mig själv, en 39-årig kvinna med ryggbesvär och en osäker framtid. Jag har sett på TV. Jag har sett det europeiska kriget och det bländvita köket där barnet sörplar Cornflakes. Jag har försökt förstå. Jag har skrivit dikter och sett framför mig en kvinna i ett glashus. Jag tror hon är förbannad. Föreställningen är ett försök att förstå verkligheten ett försök dömt att misslyckas. Perspektivet är mitt, en medelålders kvinna i den bästa av världar. Formen är en tvårumslägenhet. Språken är dikten och dansen. De bor i varsitt rum. De vill båda behålla sin värld och sin tystnad. Ljuden och musiken glider mellan rummen. Publiken blir det övergivna hemmets gäster. Föreställningen innehåller dikt och dans, rum och ljud. Den skulle också kunna kallas en installation. Rörelserna växer nu långsamt fram i ett stort saltvattensakvarium. Där vistas dansaren Tina Andersson på dagarna. Jag sitter utanför i rummet, ser in i hennes glasvärld och fantiserar. Dikterna skrev jag under året. Tre av dem publiceras nedan. I nästa nummer av tidningen berättar jag mer om den installerade kvinnan. Gunilla Witt i Rubicon är mitt i arbetet med sin nya föreställning»den installerade kvinnan«. Den har premiär fredagen den 29 april kl Platsen är en övergiven lägenhet i Göteborg. Föreställningen är ett möte mellan det diktade ordet och den dansade kroppen. För dikt och koreografi står Gunilla Witt. Hon kommer själv att läsa sina dikter. Dansar gör Tina Andersson, musiken är av Niklas Rydén. För scenografi står Mita Moberg, ljuset är av Anna Wemmert och kostymerna av Tove Weigel.»Den installerade kvinnan«spelas fredagen 29 april och onsdag till fredag 4, 5, 6,11,12,13, 19, 20, 25, 26 och 27 maj kl Antalet platser är starkt begränsade. Boka biljett redan nu! Samtliga biljettintäkter går direkt till»kvinna till Kvinna«, en ideell organisation som hjälper utsatta kvinnor och barn i det forna Jugoslavien. För biljettbokning ring Unga Atalante Texter & Dikter Gunilla Witt. Bild: Tina Andersson i»den Installerade Kvinnan«. Foto Marcus.A. 22 U N G A A T A L A N T E M A R S

23 Badrum Hon betäcker sitt ansikte med färg Tystnaden klibbar mot kaklet Hon tömmer den svarta blicken och väljer en grönaktig skugga Munnen är röd och torr Hon bär det vita i sig som en lögn. Ut och lev! Lev lite tystare, är du snäll. Kan du inte leva ute ett tag nu? Du får väl gå ut och hitta någon att leva med. Varför kan du aldrig leva utan att bråka? Du får väl hitta på ett eget liv. Väktaren Huset mullrar och suger Hon lyssnar Så drar sig vattnet tillbaka Utanför tutar bilen på väg Gästerna färdas från våning till våning Hon är på plats högst upp under taket Hon har tagit resväskan med sig Nu återstår bara att öppna fönstret och kasta sig ut i livet. U N G A A T A L A N T E M A R S

24 SVERIGE FÖR I ORIENTEN Zac O Yeah ATT SE ÄR ATT TRO ZAC O YEAH FORTSÄTTER BERÄTTA OM INDISK RELIGION Vår asien-korrespondent Zac O Yeah fortsätter här sin resa genom indisk religion. Detta är den andra delen av en serie om tre artiklar. I den första berättade Zac bl.a. om moderna hinduiska kultplatser som templet i Akshardham, ett gudomligt nöjesfält där moderna multimedia-shower och ett överdåd av praktfull glans levandegör det religiösa budskapet. Vi fick också besöka Khajuraho s gamla tempel med sina karakteristiska erotiska skulpturfriser. Denna gång handlar det om de religiösa och mystiska strömningar som fängslat västerlänningar sedan 1960-talet. Läs om TM, Hare Krishna och om Mahatma Gandhi som redan för femtio år sedan förfasades över den kommersialiserade religionen. 24 U N G A A T A L A N T E M A R S

25 2 Juvelmästaren i Rishikesh Man kan inte marknadsföra en osynlig produkt. Hur skulle den annonsen se ut? Därför byggde man ett hölje, och det höljet utsmyckades för att synas tydligt och väcka beundran. Inne i höljet förvarade man därefter en bild av produkten man trodde på, så att kritikerna inte skulle kunna påstå att höljet var tomt. Voilà. En kyrka. Svårbegriplig Gud I Skandinavien har vi en idealiserad Gud med långt skägg i våra illustrationer, medan indiska gudar generellt är muskulösa och bildsköna, gudinnorna yppiga och lättklädda, allt för att tilltala den rådande smaken. På senare år har det i både Sverige och Indien blivit något mer vanligt att seriösa präster eller gurus försöker förklara för de troende att deras Gud egentligen är en osynlig, fysiskt icke-existerande kraft, ibland illustrerad i form av ett öga i en triangel, och ibland sägs det även att alla världsreligionerna har samma Gud, fast med olika namn Jehova, Allah, Vishnu... Vilket ändå måste låta, om inte helt oacceptabelt, så ändå svårbegripligt, för en som initierats till en tro genom (och därefter vuxit upp med) berättelser ur mytologin som historiska fakta. I och med att den svenska kyrkan avdramatiserat sina mystiska inslag har den också försvagats, då den idag endast kan förlita sig på seriöst troende och en inte obetydlig grupp vanetroende. Det här måste vara en utveckling som Martin Luther inte förutsåg när han uppfann protestantismen. De kvarvarande inslagen av mysticism, dvs kex och alkoholfritt rödvin, trollbinder inte moderna människor vilka heller inte attraheras av religionens essens eller osynliga Gud. Det är en del av religionens paradox, att dess potens ligger i dess attribut och inte i dess substans. I Akshardham har man till fullo insett detta och som mål har man därför satt att sponsra redan befintliga religiösa myter och samtidigt undergräva all den logik som moderna präster försöker införa. Valet står här mellan Uri Geller och Albert Einstein, skulle en liknelse kunna lyda. Tanken på en Gud utan mänsklig skepnad blir för många personer ett för komplicerat och deprimerande alternativ, nästan som att leva utan Gud. Det kan ta tid att vänja sig, och i långa loppet vinner Uri Geller många av Albert Einsteins väljare till sin sida. Opium för folket I Akshardham känner man också odören av den beprövade opium-för-folket-filosofin. De flesta som sätter ett finger på doften blundar för detta i förvissningen att religion för en majoritet av världens befolkning fortfarande är en livsnödvändighet, lika viktig som dricksvatten, och att det därför är bättre att svälja lite hoc est corpus än att leva i Gud- och hopplöshet. Europeiska spiritister Under tågresan från Khajuraho upp till de heliga tvillingstäderna Haridwar och Rishikesh, vid Himalayas fot och på den plats där den heliga floden Ganges forsar ner från bergen, begrundar jag om det kan finnas någon koppling mellan ovan beskrivna observationer och det faktum att så många västerlänningar vallfärdar till Indiens gurus. Det västerländska intresset tycks ha börjat redan kring sekelskiftet då europeiska spiritister började dra in österländsk reinkarnation i bevisföringen för sina andevärldars existens. Femtio år senare upptäcktes österlandet av beatniks och hippies som Allen Ginsberg och ytterligare trettio år senare av massturismen. Flyger på riktigt? En het natt på ett hotelltak någonstans i Central-Indien hade jag träffat en av västerlänningarna och vi hade efter en stunds småprat kommit in på hennes favoritämne, meditation. Jag frågade:»flyger ni verkligen när ni mediterar?ja«, svarade hon med ett inåtvänt leende.»hur långt har du flugit som mest?«frågade jag på skoj, men hon tog naturligtvis frågan mycket seriöst. Hennes blick gled ner mot marken.»hörru, det är inte längden på flygturen som är det viktiga för oss, utan det faktum, att man gör det.men om man tränade riktigt hårt,«insisterade jag,»skulle man kunna flyga från Stockholm till Göteborg, då?«hon tvekade ännu mer innan hon svarade på den frågan, och jag kunde se att hon rådbråkade sin hjärna.»ja, om man verkligen ville det, så... antar jag att man skulle kunna göra det.hur gör man då? Visa mig. Ska man börja flaxa med armarna...?«jag lärde mig att vad man gör är att man bumpar med häcken och på det sättet gör små skutt. Att flyga hela vägen från Stockholm till Göteborg på sådant vis skulle nog komma att ta sin tid. Intressant nog gör propaganda från konkurrerande gurus gällande att många Mahesh-angängare med brutna svanskotor konverteras från»transcendental meditation«till andra mindre hälsovådliga meditationsformer. Alla dessa heliga män Guru betyder lärare. I Indien har man alltid framhållit att för att kunna utveckla en sida hos sig själv, vare sig det gäller en konstnärlig talang eller sitt spirituella medvetande, bör man anlita en guru. Guruns uppgift är att vägleda, anvisa rätt litteratur och lämpliga övningar. En guru har därmed en viktig position och blir ibland föremål för samma typ av dyrkan som en Gud. (Gurus U N G A A T A L A N T E M A R S

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 UNDER COVER OF DARKNESS Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 Copyright Niklas Nabb 2013 Innehållsförteckning Inledning 5 Inspiration 7 Arbetsprocessen

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla.

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla. Bild i trean: Vi i trean har arbetat med Bild där vi experimenterat, analyserat, reflekterat kring kända konstnärers och barnens egenproducerade verkt. Att analysera och reflektera kring konst tillsammans

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer