Manual. Version Base. Pro. Module Organization. Module Keys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys"

Transkript

1 Manual Version Base Pro Module Organization Module Keys

2 Sida 2 Innehåll Allmänt... 4 Inloggning... 5 Statussida... 6 Gränssnitt... 7 Ikonarea... 7 Editeringsarea - data... 7 Editeringsarea lista... 8 Listarea - Lista... 9 Listarea Sök... 9 Listarea Sök Lösenord Listarea Sök Extra Generell hantering av Objekt Skapa Objekt Skapa koppling Ändra Objekt Ändra koppling Ta bort Objekt Ta bort koppling Specifik hantering av Objekt Användare Speciella fält för Användare Hantering av lösenord Användares behörighet Användargrupper Användargrupps behörighet Knippor Speciella fält för Knippor Placering av Knippa Knippa behörighet Knippa Historik Knippa Schema Objektgrupper Objektgrupp behörighet Skåp/Anläggning Speciella fält för Skåp/Anläggning Överföring av data Skåpsöversikt Rapporter/ Historik Larm Sök - Uttag Sök - Insättning Sök - Aktivitet Schema Schema - Behörighet Schema - Insättningskontroll Schema - Aktivitet Behörighet Speciella fält för Behörighet Behörighet - Schema... 34

3 Sida 3 Kontakt Speciella fält för Användare Kontakt - Användare Företag Kvitto/Kvittenser Utlämning Återlämning Administration Dokumenttext Formatering av texter Lagring Färg Systemadministration Lösenordstyp Parametrar Egna Fält Konfiguration Parametrar Ljud Moduler Organisation (Organization) Organisationsstruktur Statussidan Organisationstillhörighet Objekt Organisationsbehörighet Användare Nycklar (Keys) Speciella fält för Nycklar Ägare Mål Historik Nyckel Administration Mål/Plats... 54

4 Sida 4 Allmänt Denna manual behandlar användargränssnittet för hela Axsor plattformen inklusive de moduler som finns tillgängliga.uppbyggnaden av systemplattformen ser ut som följer: Funktionalitet som berör moduler presenteras i separat avsnitt. Innehållet (rörande ikoner) i respektive grundinstallation och modulerna presenteras i nedanstående tabell de delar som ingår i Base ingår alltid i Pro och moduler är alltid möjliga att koppla till Base. Statussida Användare Användargrupper Nycklar Knippor Objektgrupper Rapporter Schema Behörighet Kontakt Företag Kvitto/Kvittenser Organisation Administration Systemadministration Konfiguration Base Base Pro Module Keys Base Pro Pro Pro Pro Base Base Base Module Organization Olika delar beroende på installation Olika delar beroende på installation Pro OBS! Genomgående genom manualen visas gränssnitt från PRO installation. OBS!

5 Sida 5 Inloggning Åtkomst till Axsor ges via Internet Explorer. Det första som möter användaren är inloggningssidan, varifrån inloggning sker för att ge tillgång till systemet. - Ange personligt Användarnamn (User) och Lösenord (Password) och tryck därefter på knappen Log in eller Enter på tangentbordet. OBS! Var noga med stora och små bokstäver i lösenord. OBS! Beroende på vilken Användare som loggat in styrs språket som systemet presenteras på samt vilka funktioner som skall finnas tillgängliga (presenteras av ikoner, flikar och funktionsknappar i systemet). Axsor presenteras på språken Engelska, Svenska och Norska vilket beror av vilket språk respektive användare är kopplad till. OBS! Användare som loggat in i systemet blir automatiskt utloggade ifall ingen aktivitet skett på ett antal minuter (5 minuter som standard). OBS!

6 Sida 6 Statussida Efter inloggning visas en statussida med ett antal rapporter kring vad systemet som helhet har för aktuell status. De olika rapporterna är länkar till färdiga rapporter: Aktiva Larm: Larm i systemets Anläggningar som ännu inte har kvitterats i Axsor. Uttagna Knippor: Knippor som är uttagna ur systemets Anläggningar. Användare snart inaktiva: Användare som snart (standard inom 10 dagar) blir inaktiva genom att giltighetstid för Användaren går ut eller giltighetstiden för Användarens lösenord går ut. Användare snart inaktiva (i Anv.Gr.): Användare som snart (standard inom 10 dagar) förlorar sin koppling till Användargrupp och därmed kan förlora sin behörighet. Inaktiva Anläggningar: Anläggningar som inte skickat Alive-signal under en tid (standard 5 minuter) och som därmed inte kan kommunicera med servern. OBS! En webbsida uppdaterar inte sig själv, vilket innebär att den status som visas var aktuell vid tillfället då sidan hämtades. För att få ny uppdatering måste klick ske på aktuell ikon. OBS!

7 Sida 7 Gränssnitt Genomgående på samtliga sidor i systemet är uppbyggnaden av gränssnittet lika. Detta åskådliggörs i genomgången av det som finns under ikonen Användare nedan. Ikonarea Överst i gränssnittet finns ett antal ikoner som ger tillgång till olika objekt eller funktioner i systemet detta område benämns ikonarea. Den objektikon som är aktiv visas med en röd ram kring ikonen. Om muspekaren förs över en objektikon visas en röd ram kring ikonen och det står även i klartext under ikonen vilket objekt som ikonen ger tillgång till om användaren klickar på den. Beroende på vad den Användare som loggar in i systemet har för behörighet visas olika antal objektikoner i ikonarean. Editeringsarea - data I mitten av gränssnittet finns en area där varje enskilt objekt presenteras och där det är möjligt att editera uppgifter direkt mot databasen detta område benämns editeringsarea. Överst i editeringsarean står namnet på det aktuella objektet (i detta fall Användarens fullständiga namn). Under objektnamnet finns ett antal flikar som håller olika information. Området under respektive flik kan vara av två typer; antingen består det av två kolumner med data eller så består det av en lista över kopplingar som finns till det aktuella objektet (exempelvis Användargrupper som Användaren är kopplad till), se nedan. Den flik som är aktiv visas tydligt med röd färg på fliken. Beroende på vad den Användare som loggar in i systemet har för behörighet visas olika antal flikar i editeringsarean. Till höger i editeringsarean finns ett antal funktionsknappar som ger möjlighet till att: - Editera (papper och penna) - Skapa Ny (plus-tecken) - Spara (diskett) - Ta bort (papperskorg)

8 Sida 8 - Avbryt (kryss). - Info om förändringstidpunkt (frågetecken) Beroende på vad den Användare som loggar in i systemet har för behörighet visas olika antal funktionsknappar i editeringsarean. Då en funktionsknapp används förändras utseendet på de olika fälten i editeringsarean det syns tydligt ifall användaren är i läge att editera data för det aktuella objektet. När ett fält är tvingande i samband med editering visas detta med en röd stjärna (*) i slutet av det aktuella fältet. Systemet säger ifrån ifall Användaren försöker spara objektet utan att de tvingande fälten är ifyllda. För att återgå till visaläge tryck på funktionsknappen Avbryt (kryss). Klickar Användaren på funktionsknappen Ta bort eller ifall Användaren trycker på en felaktig funktionsknapp presenteras en varning innan något genomförs. Editeringsarea lista Under vissa flikar presenteras listor istället för datafält. Detta gäller bland annat visning av Användares koppling till Användargrupper. I visaläge presenteras endast information som är kopplad till användaren, medan det i editeringsläge ges möjlighet att förändra koppling genom att ändra gjord koppling, lägga till ny eller ta bort.

9 Sida 9 För att förändra en koppling/data i en lista i editeringsarean måste bockrutan till vänster om önskat objekt bockas för. För ytterligare information om hur editering sker se separat avsnitt nedan. Listarea - Lista Nederst i gränssnittet presenteras listor för de objekt som finns lagrade i databasen under den aktuella ikonen. I denna del sker även sök av objekt under en egen flik. Genom att klicka på rubrikerna i listan är det möjligt att sortera innehållet både stigande och fallande. Det antal objekt som presenteras i listan visas uppe till höger i listarean med antal i den presenterade listan/antal totalt i databasen med aktuellt urval/ antal total i databasen. För att minimera tidsåtgången vid presentation av data är listor i listarean begränsade till 50 objekt som standard det går att presentera fler objekt via val under fliken Sök och parameterinställning via ikonen Sysadmin. I Listarean presenteras ett urval av data som finns registrerad för respektive objekt. Längst till vänster finns en bockruta vid respektive objekt klickas en sådan bockruta i presenteras objektet i editeringsarean. Den flik som valts för ett objekt i editeringsarean bevaras öppen när ett nytt objekt väljs i listarean. Listarea Sök Bakom den fliken sök skapas urvalskriterier för visning av objekt i listarean. De objekt som möter de uppställda kriterierna presenteras under fliken Lista när Användaren klickar på knappen Sök.

10 Sida 10 Det finns två möjligheter i samband med sök av data i ett fält: - Börjar med innebär att de poster som presenteras har samma inledning som det angivna värdet i det specifika fältet. - Inkluderar innebär att de poster som presenteras har det angivna värdet någonstans i det specifika fältet. Fält som inte fylls i tas inte med bland kriterier för sök. OBS! Samtliga fält som fylls i ingår i sök OBS! Utöver de möjligheter som finns att välja när det gäller urvalskriterier finns även möjlighet att i drop-down meny längst upp till höger välja det maximala antalet poster som skall visas under fliken Lista när sök genomförts. För att återställa samtliga urvalskriterier klicka på Återställ till höger om sökknappen. Listarea Sök Lösenord Under fliken Sök Lösenord är det möjligt att söka fram vilken Användare som har ett specifikt lösenord i form av RFID tag/kort. Listarea Sök Extra Under ikonen Systemadmin är det möjligt att lägga upp Egna fält för Användare, Nycklar och Knippor. Dessa fält har en egen flik för Sök som får utseende beroende på de fält som registrerats.

11 Sida 11 Generell hantering av Objekt I detta avsnitt behandlas hantering av objekt generellt det vill säga registrering, förändring, koppling och borttag av poster i databasen. I och med att flödet för hantering av Objekt är detsamma i hela systemet visas endast hantering som är specifik för enskilda objekt i separata avsnitt nedan. För att exemplifiera hantering av Objekt används Användare. Skapa Objekt OBS! För att undvika dubbletter i systemet bör alltid nyregistrering föregås av sök. OBS! För Användare är det möjligt att via parameterinställning under ikonen Sysadmin ange ifall systemet skall kontrollera dubblettinmatning via fältet Person Nr alternativt Anställnings Nr. Som standard görs dock ingen kontroll av något fält. Ifall ett fält anges för dubblettkontroll måste dock fältet alltid fyllas i det kan således inte lämnas tomt. För att skapa ett nytt objekt tryck först på aktuell ikon och därefter funktionsknappen Ny (plus-tecknet) till höger i editeringsarean. När ett fält är tvingande i samband med editering visas detta med en röd stjärna (*) i slutet av det aktuella fältet. Systemet säger ifrån ifall Användaren försöker spara objektet utan att de tvingande fälten är ifyllda. När åtminstone de fält som är tvingande har fyllts i tryck funktionsknappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean för att spara objektet i databasen. Det är möjligt att fritt förflytta sig mellan flikarna för ett objekt och editera data under flera flikar innan objektet sparas. Samtliga objekts fält är möjliga att redigera efter att de sparats med undantag för objektens ID och i vissa fall då typ har valts. Första fältet överst till vänster under fliken Basinfo anger det unika ID som posten får i databasen. För samtliga objekt (med undantag för Nycklar) skapas detta ID automatiskt av systemet, men det är möjligt att förändra detta ID om så skulle önskas. När ett ID sparats är det inte möjligt att ändra detta. Det finns ingen funktion kopplad till respektive objekts ID, varför det är enklast att bevara de ID som automatskapas av systemet. OBS! Skapa ett nytt objekt ifall det rör sig om något nytt (exempelvis ny Användare eller ny Knippa) som kan identifieras ändra existerande objekt ifall det endast är egenskaper som förändrats (exempelvis en Användares telefonnummer). OBS!

12 Sida 12 De flikar som finns för samtliga objekt är Basinfo och Info de övriga flikarna skiftar mellan de olika objekten. Fälten under Basinfo skiljer sig också mellan de olika objekten, men innehåller alltid fältet för ID och ett fält för Beskrivning eller Namn. OBS! Den data som registreras i fält för Beskrivning eller Namn utgör alltid sorteringskriteriet i listarea och är det som i förekommande fall presenteras i anläggningarnas display. OBS! Fliken Info ger möjlighet att registrera valfri information om ett specifikt objekt begränsningen är 3000 tecken. Det är möjligt att registrera data i samtliga flikar och skapa önskvärda kopplingar innan objektet sparas. OBS! För att objektet skall registreras i databasen måste det sparas genom klick på funktionsknappen Spara (diskett). OBS! Ifall en ny post skapats eller en förändring gjorts i en existerande post ger systemet alltid en kontrollfråga ifall ett klick görs på annan funktion eller objekt. Tryck på OK för att spara och tryck Avbryt för att låta bli att spara och istället följa det klick som gjordes. Skapa koppling Många objekt kan kopplas ihop och grupperas i systemet. Detta görs via vad som kallas väljare. Väljaren startas alltid via editeringsarean, men ser olika ut beroende på ifall det sker via en data flik eller en listflik. När koppling skall ske då editeringsarean är en listflik ger första raden i listan möjlighet till koppling. Nedan åskådliggörs detta med koppling mellan Användare och Användargrupp.

13 Sida 13 När koppling skall ske då editeringsarean är en dataflik visas endast en länk till väljaren denna länk är alltid understruken och startar med Välj. Detta åskådliggörs med Knippa nedan. När det är en editeringsarea med dataflik är det endast möjligt att välja en koppling medan det då editeringsarean är listflik finns möjlighet att göra ett obegränsat antal kopplingar. Oavsett vad som är starten för väljaren ger den två nya flikar i listarean en för sök och en för välj. Fliken Sök Kopplingsobjekt (i bilden ovan Sök Användargrupp) blir aktiv per automatik och det är möjligt att fylla i urvalskriterier och tryck Sök eller direkt klicka fliken Välj Kopplingsobjekt (i bilden ovan Välj Användargrupp). Under fliken Välj Kopplingsobjekt visas de Kopplingsobjekt som finns lagrade (och som uppfyller eventuella ifyllda sökkriterier) i databasen i form av en lista. Samtliga objekt som finns i listan har en bockruta till vänster som vid klick innebär att koppling sker Kopplingsobjektet blir då flyttat till listan i editeringsarean och bockrutan försvinner i listan Välj Kopplingsobjekt i Listarean. De Kopplingsobjekt som det aktuella objektet redan kopplats till är inte möjliga att välja igen i och med att bockrutan då är borttagen. OBS! För att kopplingen skall registreras i databasen måste objektet sparas genom klick på funktionsknappen Spara (diskett) i editeringsarean. OBS!

14 Sida 14 Efter att objektet sparas visas samtliga Kopplingsobjekt i listan i editeringsarean. Ändra Objekt För att ändra ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. Det objekt som är valt visas som förbockat i listarean och de editerbara fälten i editeringsarean visas med textrutor. Fält som inte är möjliga att ändra (i exemplet ovan se Användar Id) visas utan editerbar textruta. Det är möjligt att både förändra och lägga till data under samtliga flikar innan det görs definitivt genom klick på funktionsknappen Spara (diskett). OBS! Skapa ett nytt objekt ifall det rör sig om något nytt (exempelvis ny Användare eller ny Knippa) som kan identifieras ändra existerande objekt ifall det endast är egenskaper som förändrats (exempelvis en Användares telefonnummer). OBS! Ändra koppling För att göra en ytterligare koppling till ett existerande objekt skall instruktionen för Skapa koppling ovan användas. Ifall val av Kopplingsobjekt görs från dataflik i editeringsarean är det inte möjligt att förändra kopplingen det är endast möjligt att välja ett nytt/annat Kopplingsobjekt. Detta görs på samma sätt som Skapa koppling.

15 Sida 15 Kopplingar som existerar mellan objekt kan redigeras i de fall de gjorts i listflik. För att ändra en koppling till ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. För att ändra koppling välj flik där Väljaren finns. När Kopplingsobjektet väljs i listan visas en editeringsruta till höger om listan. Välj eller skriv in de uppgifter som önskas och klicka på knappen Spara (diskett) i editeringsrutan för att ändra på kopplingen. Ändringen som gjorts visas direkt i listan, men den är inte sparad i databasen. OBS! Förändringar i kopplingar sparas först i databasen efter det att hela objektet sparats genom klick på knappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean. OBS! När objektet är sparat återgår gränssnittet till visaläge och fliken Basinfo visas. För att kontrollera att uppgifterna sparats korrekt klicka på fliken där kopplingen gjorts.

16 Sida 16 Ta bort Objekt För att ta bort ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ta bort (papperskorg) till höger i editeringsarean. Det ges alltid en kontrollfråga innan ett objekt tas bort. Tryck på OK för att ta bort objektet och tryck Avbryt för att ångra borttaget. När ett objekt tas bort tas även alla kopplingar bort. I vissa fall kan systemet kräva att kopplingar tas bort först då informerar systemet om detta. Ta bort koppling Kopplingar som existerar mellan objekt kan tas bort, men först måste objektet sättas i ändraläge. För att ändra ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. För att ändra koppling välj flik där Väljaren finns. När Kopplingsobjektet väljs i listan visas en editeringsruta till höger om listan. Klicka på knappen Ta bort (papperskorg) i editeringsrutan för att ta bort kopplingen. Det ges alltid en kontrollfråga innan en koppling tas bort. Tryck på OK för att ta bort objektet och tryck Avbryt för att ångra borttaget.

17 Sida 17 Ändringen som gjorts visas direkt i listan, men den är inte sparad i databasen. OBS! Borttag av kopplingar sparas först i databasen efter det att hela objektet sparats genom klick på knappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean. OBS! När objektet är sparat återgår gränssnittet till visaläge och fliken Basinfo visas. För att kontrollera att uppgifterna sparats korrekt klicka på fliken där kopplingen gjorts.

18 Sida 18 Specifik hantering av Objekt I detta avsnitt beskrivs specifika fält som finns för vissa Objekt samt funktioner som är unika och viktiga för Objekten. Användare I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Användare. Via ikonen Användare ges möjlighet att: - Registrera nya Användare - Ändra/Redigera Användare - Ta bort Användare Via denna ikon genomförs även: - Registrering av lösenord - Kopplingar mot existerande Användargrupper Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användares behörighet till Knippor och Dörrar För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Användare Under ikonen Användare kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Användarnamn Här skrivs användarnamn som skall användas för inloggning i administrationssystemet in. Detta användarnamn tillsammans med Lösenord Application (se nedan) utgör inloggningsuppgifter för administrationssystemet. Basinfo Default språk Här väljs det språk som systemet i webbläsare och i anläggning skall presenteras för Användaren. Kontakt Visa i skåp Bockas denna ruta i överförs telefonnumret till anläggningarna för att kunna presenteras där. Extra Info Här visas de fält som registrerats av administratör som egna fält i systemet.

19 Sida 19 Hantering av lösenord För att kunna logga in i Axsor och/eller Eagle måste Användaren unikt identifiera sig. De Lösenord som finns tillgängliga har följande funktion: Lösenord Används för Typ Kommentar Application Axsor Lösenord För tillgång till webb krävs även att Användarnamn registreras under fliken Basinfo. RFID Eagle Identifierare Kräver extern tag/kort. UserName Eagle Identifierare Kräver att även PinCode registreras. PinCode Eagle Lösenord Kan användas i kombination med RFID och/eller UserName. Lösenord hanteras under fliken Lösenord. Utöver identifikation finns även möjlighet att lägga till PIN-kod för ytterligare säkerhet (för UserName är detta ett krav). I systemet finns såväl identifierare och lösenord placerade under fliken Lösenord. För att hantera lösenord måste den aktuella Användarens post vara i ändraläge. För att lägga till eller förändra ett existerande Lösenord klicka i bockruta till vänster om önskvärd rad i listan. Ange först Lösenord i det översta fältet i editeringsrutan och bekräfta därefter Lösenord i det nedre fältet och tryck därefter funktionsknappen Spara (diskett) för att spara de inmatade uppgifterna. OBS! Systemet ger automatiskt värden för Identifierare (RFID och UserName) och Behörighetsregel (PinCode) som är viktiga för att systemet skall fungera korrekt ändra därmed inte dessa uppgifter. OBS! För Lösenord Application finns möjlighet att lägga in giltighetstid i fältet Förfaller (dagar). Standardvärdet för detta fält är 30 dagar och detta är även det maximala antalet dagar som kan anges. Lämnas detta fält tomt förfaller aldrig lösenordet. Det är möjligt att ställa in egna standardvärden via ikonen Sysadmin.

20 Sida 20 Samtliga Lösenord måste vara minst fyra (4) tecken långa. PinCode måste dessutom endast innehålla siffror. Systemet meddelar Användaren ifall inmatade värden inte uppfyller dessa kriterier. Det går att ange egna kriterier när det gäller mönster för Lösenord under ikonen Sysadmin. OBS! Registrering och förändring av Lösenord sparas först i databasen efter det att hela objektet sparats genom klick på knappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean. OBS! Användare som ges Lösenord Application blir automatiskt placerade i Användargrupp som ger begränsad behörighet. För att ge ytterligare behörighet i systemet måste Användaren kopplas mot önskvärd Användargrupp (se nedan). Inställning för vilken Användargrupp en användare med Lösenord Application skall placeras i kan ändras under ikonen Sysadmin. Kontroll av Lösenord (RFID-tag etc) kan göras under specifik flik i listarean, men endast av Användare med administrationsbehörighet. Användares behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se de objekt i Anläggningarna som Användaren har behörighet till. För att Användaren skall få behörighet till Objekt i Anläggningar (Knippor och Dörrar) måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet. När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram objekt som önskas kontrolleras ifall Användaren har behörighet till och under fliken Välj Behörighet listas samtliga objekt som användaren har behörighet till. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Objekt i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean.

21 Sida 21 Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Användargrupper I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Användargrupper. Via ikonen Användargrupper ges möjlighet att: - Registrera nya Användargrupper - Ändra/Redigera Användargrupper - Ta bort Användargrupper Via denna ikon genomförs även: - Kopplingar mot existerande Användare Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användargrupps behörighet till Knippor För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. OBS! Användares behörighet i webbsystemet styrs av koppling mot Användargrupp. För att få tillgång till systemet krävs dock att Användaren även har registrerat Användarnamn och Lösenord Application. OBS! De förbestämda inloggningsnivåerna är: SystemAdministrators, vilket ger fullständig behörighet till hela systemet. SystemOperators, vilket ger vissa begränsningar när det gäller att skapa och ta bort. SystemObservers, vilket enbart ger möjlighet att granska information i systemet. Tänk på att fältet Beskrivning för Användargrupp används på flera platser i systemet och att det skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Användargrupper anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Användargrupp. Användargrupps behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se de objekt i Anläggningarna som Användargruppen har behörighet till.

22 Sida 22 För att Användargruppen skall få behörighet till Objekt i Anläggningar (Knippor och Dörrar) måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan). När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram objekt som önskas kontrolleras ifall Användargruppen har behörighet till och under fliken Välj Behörighet listas samtliga objekt som Användargruppen har behörighet till. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Objekt i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användargruppen har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användargruppen har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean. Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Knippor I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Knippor. Via ikonen Nyckelknippor ges möjlighet att: - Registrera nya Knippor - Ändra/Redigera Knippor - Ta bort Knippor

23 Sida 23 Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot position i Anläggning - Kopplingar mot existerande Objektgrupper Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användare som har behörighet till Knippor - Historiskhändelser för Knippor För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Knippor Under ikonen Knippor kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Elektronisk övervakning Här anges ifall Knippan skall vara elektronisk övervakad eller ifall den skall hanteras manuellt via systemet. Elektroniskt övervakade Knippor skall vara kopplade till en position i en Anläggning. En icke elektroniskt övervakad Knippa kan istället kopplas mot en lokation där den normalt är placerad. Basinfo ibutton Id Då Knippor skall vara elektroniskt övervakade och därmed placerade i Anläggningar måste de kopplas mot en databärare (ibutton). Varje ibutton är unik och identifieras med ett elektroniskt Id. Detta Id kan antingen skrivas in eller väljas in i detta fält. Basinfo Nyckelbricka Id Då en nyckelbricka fästs på den registrerade Knippan används detta fält för att registrera dess Id och eventuell färg och identifikation vid användande av streckkod för Kvitton. Basinfo Paginerings Id För att säkerställa att nyckelring till en Knippa inte bryts, och därmed att inget förändrats på Knippan, kan nyckelringen märkas med ett Id som registreras i detta fält. Placering Extra Info Denna flik visar vilken placering en Knippa har i en Anläggning alternativt ges här möjlighet att koppla en Knippa till en Lokation där den normalt är placerad. Här visas de fält som registrerats av administratör som egna fält i systemet. Placering av Knippa Placering av Knippa sker för elektronisk övervakning genom koppling till Dallas ibutton via länken Välj Knippa eller utan elektronisk övervakning genom val av Lokation under fliken Placering. Se avsnitt Koppla Objekt ovan för ytterligare information. OBS! För att Användare skall kunna ges Behörighet till Knippa måste denna vara elektroniskt övervakad och kopplad mot en Dallas ibutton (det vill säga placerad i en position i en Anläggning). OBS!

24 Sida 24 Om bockrutan Ej Kopplade är markerad i samband med sökning av ibutton presenteras endast de ibutton (de positioner) i Anläggning som ännu inte är kopplade till en Knippa. OBS! För att en Knippa som inte skall vara elektroniskt övervakad skall kunna kopplas mot en Lokation måste lokationen vara registrerad via ikonen Administration. OBS! Knippa behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se vilka Användare som har behörighet till den aktuella Knippan. För att någon Användare skall få behörighet till en Knippa måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan). När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram Användare som önskas kontrolleras ifall de har behörighet till den aktuella Knippan och under fliken Välj Behörighet listas samtliga Användare som har behörighet till den aktuella Knippan. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Användare i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean. Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Knippa Historik Under fliken Historik är det möjligt att se vilka händelser som har skett med aktuell Knippa. I listan visas både Borttag och Placering som gjort i Anläggningarna samt vid vilken tidpunkt detta skett och av vem och eventuella Utlämningar och Återlämningar som skett av den aktuella Knippan via Kvitton. För ytterligare information kring de historiska händelserna används ikonen Rapporter och/eller Kvitton.

25 Sida 25 Knippa Schema Under fliken Schema är det möjligt att se aktuella kopplingar och göra nya kopplingar av schema för Återlämning och Aktiviteter till en Knippa. För ytterligare information om denna funktion se under Schema nedan. Objektgrupper I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Objektgrupper. Via ikonen Objektgrupper ges möjlighet att: - Registrera nya Objektgrupper - Ändra/Redigera Objektgrupper - Ta bort Objektgrupper Via denna ikon genomförs även: - Kopplingar mot existerande Knippor Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användare som har behörighet till Objektgrupper För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Tänk på att fältet Beskrivning för Objektgrupp används på flera platser i systemet och att det skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Objektgrupper anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Objektgrupp. OBS! Även om Dörrar kan grupperas i Objektgrupper är detta i många fall inte nödvändigt i och med att det är möjligt att i Behörighetsregler automatiskt ge behörighet till Dörrar ifall Användare har behörighet till Knippa som är placerad bakom en Dörr. OBS! Objektgrupp behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se vilka Användare som har behörighet till den aktuella Objektgruppen. För att någon Användare skall få behörighet till en Objektgrupp måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan).

26 Sida 26 När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram Användare som önskas kontrolleras ifall de har behörighet till den aktuella Objektgruppen och under fliken Välj Behörighet listas samtliga Användare som har behörighet till den aktuella Objektgruppen. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Användare i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean. Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Skåp/Anläggning I detta avsnitt behandlas specifika detaljer rörande objektet Skåp/Anläggning. Under ikonen Skåp presenteras data som rör Anläggningar och kommunikationen mellan Server och Anläggning det finns endast begränsade möjligheter att redigera data. En enhet med en eller flera Eagle Wall Skåp benämns Anläggning detsamma gäller en Eagle Floor som innefattas av en till fyra Slides (Skärmar). Varje enskilt Eagle Wall Skåp och varje enskild Eagle Floor Slide presenteras med egen flik numrerad från 1 och uppåt. OBS! All kommunikation mellan server och Anläggning bestäms av Anläggningen när denna är redo. Detta innebär att servern endast efterfrågar/begär överföringar. OBS!

27 Sida 27 Inställning av parametrar och ljud för Anläggning hanteras under ikonen Konfiguration. Det är möjligt att ställa in specifika parametervärden för Anläggningarna, men görs inga inställningar får anläggningarna av systemet satta standardvärden. Ikonen Konfiguration nås endast av Användare med administrationsbehörighet. Speciella fält för Skåp/Anläggning Under ikonen Skåp kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Arkivering fr.o.m. Här anges fram till vilken tidpunkt som historik som skickats från Anläggningen har arkiverats i egen databas. Arkivering sker per automatik efter det antal dagar som ställts in via en parameter som nås via ikonen Sysadmin. Basinfo Historik Arkiverad Här anges när arkivering senast skett. Basinfo Alive vid Här anges när Anläggningen senast skickade en signal till servern. Basinfo Uppdatering efterfrågad Här anges tidpunkt då servern senast begärde att få sända uppdatering av Behörigheter och annan data från server till Anläggning. Basinfo Uppdaterad Här anges tidpunkt då servern senast sände över data till Anläggningen. Basinfo Historik efterfrågad Här anges tidpunkt då servern senast begärde att få historik skickad från Anläggningen. Basinfo Loggar uppdaterade Här anges tidpunkt då servern senast mottog någon historik från Anläggning. Basinfo Rensning efterfrågad Samtliga transaktioner mellan Anläggning och server lagras under en tid i databasen. Här anges tidpunkt då dessa transaktioner senast rensades (transaktioner sparas i två veckor). Överföring av data Följande data överförs mellan server och Anläggning: - Behörigheter och annan data från server till Anläggning (Uppdatering) - Historik från Anläggning till server (Historik) Systemet överför data mellan server och Anläggning automatiskt med bestämda intervall. Larm som inträffar vid Anläggning överförs dock direkt till server. Längd på intervall för överföringar ställs in i parametrar via ikonen Sysadmin. Det är möjligt att efterfråga/begära överföring till/från Anläggning manuellt för att säkerställa en så snabb överföring som möjligt. För att efterfråga/begära överföring manuellt klicka ikonen Skåp, välj aktuell Anläggning i listarean och klicka på funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. Klicka därefter på Återställ för önskad information (Uppdatering och/eller Historik) och klicka därefter på funktionsknappen Spara (diskett). Så snart Anläggningen är redo kommer överföring att ske.

28 Sida 28 OBS! Samtliga överföring och alla begäran kräver att Anläggningen sänder Alive-signaler. OBS! Skåpsöversikt Samtliga Skåp eller Slides som ingår i en Anläggning åskådliggörs i egna flikar numrerade från 1 och uppåt. Under en sådan flik visas status för respektive Knippa och Position. Det finns fyra olika illustrationer av varje position i en Anläggning: IButton Lysdiod Förklaring Inne Grön Visar att ibutton (Knippa) sitter i Anläggningen och att den är placerad korrekt. Inne Röd Visar att ibutton (Knippa) sitter i Anläggningen, men att den är felplacerad. Ute Grön Visar att ibutton (Knippa) är uttagen ur Anläggningen och att uttaget skett korrekt. Ute Röd Visar att ibutton (Knippa) är uttagen ur Anläggningen, men att uttaget varit obehörigt. När muspekaren förs över en position i anläggningen visas en tool-tip (gul ruta) med ytterligare information om vilken Knippa som hör till positionen och när senaste aktiviteten skett samt vid uttag även vem som utförde den. Genom att klicka i bockrutan expandera panel uppe till höger i editeringsarean ökas ytan för editeringsarean ut så att hela Skåpet eller Sliden visas. Rapporter/ Historik I detta avsnitt behandlas specifika detaljer rörande Rapporter/Historik. Under ikonen Rapporter presenteras historik från Anläggningarna och det är även möjligt att ta fram fördefinierade rapporter utifrån historik från Anläggningarna. Det första som visas under ikonen Rapporter är den aktuella dagens senaste 50 händelser från samtliga Anläggningar i systemet. Under fliken Sök ges möjlighet att skapa urval av historik från Anläggningar. Det är möjligt att begränsa urvalet genom selekteringar på bland annat Anläggning, Typ av aktivitet och inom specificerade tidsintervall. Det är

29 Sida 29 även möjligt att direkt göra sökning i arkiverad historik. Har val gjorts under andra ikoner kan dessa följa med automatiskt till fliken Sök och utgör en del av de urvalskriterier som fylls i. För att ta bort dessa val från kriterierna tryck på Återställ. Görs val av Typ ges möjlighet att göra urval på upp till fem olika Aktiviteter som skall presenteras. Val av Aktivitet görs i den presenterade rutan till höger om rubriken. Genom att klicka på en aktivitet placeras denna ovanför den streckade linjen och ingår då i urvalskriterierna. För att ångra en vald Aktivitet väljs denna över linjen och den flyttas då tillbaka under linjen. Resultatet av utförda urval presenteras under fliken Historik och är där möjliga att sortera efter samtliga presenterade kolumner. Larm Larm inkommer direkt till servern när de inträffar i en Anläggning. I en Anläggning är det möjligt att stänga av ljuden (återställa larm lokalt), men reset av ett larm sker i webbapplikationen. Samtliga larm presenteras under fliken Historik med en bockruta till vänster. När denna ruta bockas för presenteras en möjlighet att skriva in en anledning till varför larmet inträffat och/eller vilken åtgärd som togs till följd av larmet. När knappen Reset Larm trycks förbereds detta för att sändas till Anläggningen. Det är möjligt att direkt göra reset på flera larm. Genom att bocka för flera larm förändras knappen för reset till Multippel reset och förbockade larm presenteras med ID till höger om knappen. Information som registreras kommer att föras in på samtliga larm som valts. Under fliken Historik presenteras larm som inte gjorts reset på med Typ Larm* och de som tidigare gjorts reset på presenteras med Typ Larm. När ett Larm är markerat är det möjligt att se de händelser som hänt före och efter själva Larmet under fliken Relaterade i listarean. Det aktuella larmet (eller det senast förbockade vid flera) är markerat i blå färg, i listan visas även de händelser som skett inom det antal minuter som angetts under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin. Under fliken Sök Relaterade är det möjligt att förändra hur många poster och hur lång tid före och efter Larmet som poster skall visas för. Det är möjligt att läsa åtgärder och orsaker som registrerats för Larm som tidigare gjorts reset på genom markering av bockruta till vänster dessa är då dock inte möjliga att ändra på.

30 Sida 30 Sök - Uttag Under fliken Sök Uttag är det möjligt att skapa rapporter av: - Uttagna Knippor vid specifik tidpunkt - Tillfällen då Användare har haft mer än X Knippor uttagna samtidigt - Tillfällen då Användare har haft som mest Knippor uttagna samtidigt - Knippor uttagna längre än Y timmar och Z minuter Ifall bockrutan Endast nyligen uttagna är markerad genomförs endast sök av de senaste historikhändelserna i Anläggningarna. Denna tid ställs in under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin standardvärdet är 30 dagar. Resultatet av den rapport som görs presenteras under fliken Rapport Antal. När en rad i den presenterade rapporten markeras genom bockrutan till vänster presenteras respektive händelse som ligger bakom rapporten under fliken Historik. Sök - Insättning Under fliken Sök Insättning är det möjligt att skapa rapporter av: - Knippor som inte satts in i enlighet med det Schema för Insättningskontroll som registrerats för Knippor. Som standard skapas rapporten utifrån de senaste 30 dagarna. Denna tid ställs in under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin. Resultatet av den rapport som görs presenteras under fliken Insättning. I denna rapport visas vid sidan av uppgifter kring Knippan, Användaren och det Schema som kopplats till Knippan även status för Knippan för tillfället samt vad verkligt resultat blev.

31 Sida 31 Sök - Aktivitet Under fliken Sök Aktivitet är det möjligt att skapa rapporter av: - Knippor som inte använts enligt det Schema för Aktivitet som registrerats. - Knippor som skall användas i en Aktivitet i enlighet med ett Schema som finns registrerat. Som standard skapas rapporten utifrån de senaste 30 dagarna. Denna tid ställs in under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin. Det är även möjligt att skapa rapporten framåt i tiden för att få en Att-göra-lista för Aktiviteter som skall utföras. Detta görs genom att Till datum sätts framåt i tiden. Rapporten presenteras under fliken Aktivitet. I denna rapport visas vid sidan om uppgifter kring Knippan och det Aktivitetsschema som kopplats även vilken status Aktiviteten har. Schema Under ikonen Schema ges möjlighet att med fullständig flexibilitet skapa Scheman som styr: - Behörighet - Insättningskontroll - Aktiviteter Under fliken Basinfo ges möjlighet att välja vilken typ av Schema som skall skapas. Detta val styrs hur Schema skapas och vilka flikar som visas. Schema - Behörighet Ett Behörighetsschema kan bestå av ett obegränsat antal kombinationer av veckodagar, tider och datum och det är möjligt att skapa obegränsat antal Behörighetsscheman.

32 Sida 32 I det integrerade editeringsfönstret i editeringsarean skapas Schema. Här sparas också de Schema som eventuellt skall kombineras ihop innan Behörighetsschemat sparas i sin helhet. Flera olika Behörighetsschema kan dessutom kombineras i samband med att Behörighetsregler skapas under ikonen Behörighet. För att på så sätt skapa en heltäckande kalender för en Behörighetsregel. Schema - Insättningskontroll Ett Schema för Insättningskontroll styr regler för: - Hur lång tid en Knippa får vara uttagen (i minuter) - En specifik tidpunkt när en Knippa måste vara insatt under den dag den tagits ut I det integrerade editeringsfönstret i editeringsarean skapas Schema. Under fliken Knippor är det möjligt att direkt koppla de Knippor som det aktuella Schemat för Insättningskontroll skall gälla för. Det är endast möjligt att ange ett Schema för Insättningskontroll per Knippa. Schema - Aktivitet Ett Aktivitetsschema anger regler för när Knippor skall tas ut från en Anläggning för att en Aktivitet skall genomföras. I det integrerade editeringsfönstret i editeringsarean skapas Schema. Det är möjligt att skapa flera Aktivitetsschema för en Knippa för att på så sätt täcka samtliga dagars planerade Aktiviteter. Under fliken Knippor är det möjligt att direkt koppla de Knippor som det aktuella Schemat för Aktiviteten skall gälla för.

33 Sida 33 Behörighet I detta avsnitt behandlas hur Behörighetsregler registreras, ändras och tas bort. Genom registrering av Behörighetsregler är det möjligt att ge: - Enskild Användare behörighet till enskilt objekt - Enskild Användare behörighet till Objektgrupp - En Användargrupp behörighet till enskilt objekt - En Användargrupp behörighet till Objektgrupp Dessa Behörigheter är dessutom möjliga att begränsa genom koppling av Schema i Behörighetsregeln. Tänk på att fältet Beskrivning för Behörighetsregel skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Behörighetsregler anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Behörighetsregel. När de önskvärda Användare, Användargrupper, Objekt och Objektgrupper valts till matrisen är det möjligt att ange vilka Användare/Användargrupper som skall ha Behörighet till vilka Objekt/Objektgrupper. Dessa val görs genom att markera de bockrutor som skapas i brytpunkten mellan respektive objekt. Genom att föra markören till bockrutan som skapas i brytpunkten mellan objekten visas en tool-tip som gör det enklare att läsa vad som anges i den aktuella raden och kolumnen. De färgade knapparna i matrisen innebär snabbval för markering och avmarkering. Grön knapp innebär markering och röd knapp innebär avmarkering. Uppe till vänster i fliken Matris ges möjlighet att markera/avmarkera samtliga rutor. I inledningen på respektive rad finns möjlighet att markera/avmarkera raden som helhet och i toppen av respektive kolumn ges möjlighet att markera/avmarkera kolumnen som helhet. För att ta bort en rad eller en kolumn från en matris är det möjligt att klicka på det aktuella objektet. Samtliga rader och/eller kolumner som inte har någon markerad ruta tas bort från matrisen när den sparas. När

34 Sida 34 detta sker ger dock systemet alltid en möjlighet att ångra detta innan det effektueras fullständigt. Speciella fält för Behörighet Under ikonen Behörighet kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Objekt typ Det är möjligt att skapa Behörighetsregel för Knippor eller Dörrar. Basinfo Behörighetstyp Endast Allmän behörighet används av systemet. Basinfo Ge behörighet till dörrar När en Behörighetsregel skapas med objekt typ Nyckelknippa ger markering av denna bock automatiskt behörighet till dörrar som krävs att de öppnas för att komma åt de aktuella Knipporna. Behörighet - Schema Flera Schema kan kopplas till en Behörighetsregel och det är även möjligt att kombinera flera Schema genom att skapa relationer (och/eller) mellan dem och flytta dem upp och ner. OBS! Väljs inget Schema ges Behörighetsregeln automatiskt Schema default som ger Behörighet under alla tidpunkter. OBS! Kontakt I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Kontakt. En Kontakt är normalt en person som inte är registrerad som Användare i systemet. Det är till en Kontakt utlämning sker och det är även en Kontakt som återlämnar Knippor. Kontakt används företrädesvis för hantering av utlämning vid sidan av en Anläggning genom Kvitton. Via ikonen Kontakt ges möjlighet att: - Registrera nya Kontakt - Ändra/Redigera Kontakt - Ta bort Kontakt

35 Sida 35 Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot existerande Användare - Kopplingar mot existerande Företag För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Användare Under ikonen Kontakt kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Identifierare Fält som används för elektronisk identifiering (förslagsvis streckkod på körkort) av Kontakt. Basinfo Är Användare När denna bockruta markeras ges möjlighet att söka den Användare som de facto är samma som aktuell Kontakt. OBS! I och med att fältet Identifikation utgör ett identifikationsfält för Kontakt måste detta vara unikt identifierbart. OBS! Vid koppling av Kontakt till Företag krävs att Företag finns registrerat. En Kontakt kan vara kopplad till obegränsat antal Företag. Är Kontakt kopplad till flera Företag presenteras dessa i drop-down meny i samband med registrering av Kvitto. Kontakt - Användare Vid registrering av Kontakt är det möjligt att ange att denna även utgör en Användare. Detta görs via bockrutan Är Användare under fliken Basinfo. Företag I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Företag. Via ikonen Företag ges möjlighet att: - Registrera nytt Företag - Ändra/Redigera Företag - Ta bort Företag Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot existerande Kontakert För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan.

36 Sida 36 Kvitto/Kvittenser I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande Kvitton, vilket ger möjlighet att registrera och kontrollera utlämning och återlämning av Knippor manuellt. Via ikonen Kontakt ges möjlighet att: - Registrera nya Kvitton (Utlämning) - Ändra/Redigera Kvitton (vidare Utlämning och Återlämning) - Ta bort Kvitton För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering. OBS! Utformning av utlämnings- och återlämningskvitton hanteras under ikonen Admin. OBS! Utkvittering kräver inte att en Anläggning finns, utan fungerar helt fritt från händelser i Anläggningar. För att på effektivaste sätt hantera utlämning och återlämning av Knippor till Kontakter kan extern streckkodsläsare användas. För Knippor är det även möjligt att använda ibutton-läsare. Systemet fungerar bra med streckkodsläsare Datalogic Heron 130 med USB-anslutning. För full funktion vid läsning av olika typer av streckkoder hänvisas till manual för läsaren. Inställningar för hur identifikation skall ske och tidsinställningar för Kvitton görs via parametrar under ikonen Sysadmin. Utlämning Ett Kvitto skapas genom tryck på funktionstangenten Skapa ny (plus tecknet) i editeringsarean. Först ges möjlighet att läsa in eller välja en Kontakt som skall få Knippan/Knipporna utlämnade till sig. När uppgift lästs eller skrivits in i fältet Identifierare hämtas aktuell Kontakt automatiskt upp och presenteras till höger i editeringsarean. Genom att klicka på länken Välj Kontakt är det även möjligt söka fram och välja Kontakt utifrån lista i listarean.

37 Sida 37 Ifall en Kontakt är kopplad till flera företag väljs Företag i presenterad drop-down meny till höger om den hämtade kontakten. Är en Kontakt endast kopplad till ett Företag presenteras detta direkt. OBS! För utlämning krävs att Kontakt finns registrerad. I annat fall tydliggörs det för Användaren att Kontakten är okänd och registrering måste då ske under ikonen Kontakt. OBS! Nu är det dags att läsa eller välja Knippor som skall lämnas ut. När uppgift lästs eller skrivits in i fältet Knippa identifierare visas denna Knippa i en integrerad lista nedtill i editeringsarean. Genom att klicka på länken Välj Knippa är det även möjligt att söka fram och välja Knippa utifrån lista i listarean. OBS! En Knippa som finns utlämnad på ett Kvitto kan inte kopplas till annat Kvitto förrän återlämning skett. OBS! När Knippa valts och placerats i den integrerade listan presenteras den standardtid som är satt för senaste återlämning. Det är möjligt att sätta en annan tid för knippan genom att göra val för datum och tid. Det är även möjligt att lägga till flera Knippor på samma kvitto. Kvittot som helhet får samma sista återlämningstid som den Knippa som har den senaste återlämningstiden. OBS! För att färdigställa Kvitto för utlämning krävs att rutan Signerad bockas för. OBS! Den Användare som är inloggad i systemet anges alltid automatiskt som utlämnare av Knippor till Kontakt.

38 Sida 38 När samtliga Knippor är tillagda för utlämning på det aktuella Kvittot tryck funktionstangenten Spara (diskett) i editeringsarean. Det är möjligt att skriva ut kvitto på papper för underskrift via länken Visa Kvitto i editeringsarean. Då visas Kvittot i ett eget fönster där det längst ner finns en knapp för utskrift. För att inte få ut sidhuvud och sidfot med uppgifter om varifrån utskrift skedde krävs att inställningar görs i Internet Explorer på den aktuella datorn som används. Detta görs via menyn Arkiv -> Utskriftsinställningar i fälten Sidhuvud och Sidfot. Data under fliken Återlämning är inte möjliga att ändra innan ett Kvitto är signerat. Data under fliken Utlämning är inte möjlig att ändra när ett Kvitto är signerat. Återlämning För återlämning krävs först att det aktuella Kvittot söks fram eller väljs i listarean. Det är möjligt att söka på flera olika kriterium, men förslagsvis används Knippa identifierare för att med säkerhet få rätt träff direkt. Är rutan Endast aktiva Kvitton markerad presenteras endast de Kvitton som har någon Knippa utlämnad i listan. I listan under fliken Lista i listarean markeras det aktuella kvittot, som då blir möjligt att behandla i editeringsarean. Klicka på funktionstangenten Ändra (papper och penna) för att göra återlämning. Data under fliken Utlämning är inte möjlig att ändra när ett Kvitto är signerat.

39 Sida 39 Klicka på fliken Återlämning för att möjliggöra återlämning. Det är nu möjligt att läsa in eller välja en Kontakt som genomför återlämningen. Det är även möjligt att markera rutan Återlämnad av Kontakt för att direkt ange att det är samma kontakt som fått Knippor utlämnade på Kvittot. Nu är det dags att läsa eller välja Knippor som återlämnas. När uppgift lästs eller skrivits in i fältet Knippa identifierare blir denna Knippa automatiskt angiven som återlämnad i den integrerade listan nedtill i editeringsarean. Det är även möjligt att direkt markera önskvärd Knippa i den integrerade listan utan att söka fram den. Ifall alla Knippor återlämas går det även att markera rutan Allt återlämnat för att direkt återlämna samtliga Knippor. När samtliga Knippor är återlämnade på ett Kvitto blir detta automatiskt signerat (rutan Signerad markeras). När återlämning är gjord på det aktuella Kvittot tryck funktionstangenten Spara (diskett) i editeringsarean. Det är möjligt att skriva ut återlämningskvitto på papper för underskrift via länken Visa Återlämningskvitto i editeringsarean. Då visas Återlämningskvittot i ett eget fönster där det längst ner finns en knapp för utskrift. För att inte få ut sidhuvud och sidfot med uppgifter om varifrån utskrift skedde krävs att inställningar görs i Internet Explorer på den aktuella datorn som används. Detta görs via menyn Arkiv -> Utskriftsinställningar i fälten Sidhuvud och Sidfot.

40 Sida 40 Administration Via ikonen Administration ges möjlighet att: - Ändra/Redigera Dokumenttext för Kvitto - Registrera Lagring, det vill säga plats för lagring av icke elektroniska objekt - Ändra/Redigera Lagring - Ta bort Lagring - Registrera Färg för nyckelbricka - Ändra/Redigera Färg för nyckelbricka - Ta bort Färg för nyckelbricka Dokumenttext För att skapa Kvitto och Återlämningskvitto för utskrift krävs att detta byggs upp under ikonen Administration. De redigeringar som görs sker på det språk som den aktuella inloggade användaren är inloggad med. Det finns standardtexter inlagda på utskrifterna, men dessa kan med fördel förändras så att dessa stämmer överens med den egna verksamheten och de krav som ställs på dessa juridiska dokument. När en text skall förändras väljs aktuell text i listarean för att åskådliggöras i editeringsarean. Till vänster visas Typ och SpråkID, uppgifter som helst inte skall förändras. Till höger visas en beskrivning av vad fältet innehåller samt textens höjd i mm. För att få en bra utskrift bör Texthöjd anpassas efter den text som skrivs in.

41 Sida 41 OBS! De förändringar som görs slår igenom på samtliga nya Kvitton som skapas efter att förändringarna är sparade. Kvitton som tidigare skapats bibehåller dock de texter som var aktuella vid tillfället då de skapades. OBS! Det som skrivs i den stora editeringsytan kommer ut på utskriften. Tryck funktionstangenten Spara (diskett) för att spara den aktuella texten. OBS! Den fil (.gif)som anges för DocumentImage måste placeras i mappen c:/inetpub/wwwroot/paam.axsor/images/customimages på den maskin systemet installerats på. OBS! OBS! I samband med ändring av texter är det viktigt att vara uppmärksam på formateringskommandon skilt från textinnehållet. Använd därför inte tecknen < eller > eller & i textinnehållet. OBS!

42 Sida 42 För att möjliggöra en bra utskrift krävs att mätningar görs på det aktuella bladet som skrivs ut med de standardtexter som finns. Formatering av texter Det är även möjligt att formatera texter på Kvitto med olika kommandon. Denna typ av kommandon finns inlagda på vissa texter som standard. OBS! Samtliga kommandon måste omges av < (vilket står för <) och > (vilket står för >). OBS! Exempel på kommandon är möjliga att använda: Innan text Efter text tag element tag tag element tag Fet stil < b > < /b > Understruket < u > < /u > Kursiv stil < i > < /i > Det är givetvis möjligt att kombinera dessa kommandon och även använda andra vedertagna kommandon för specialtecken, färger etcetera. Förklaring till hur det fungerar och vilka möjligheter som finns går att få på bland annat följande hemsidor: Lagring För att ge möjlighet att välja en hemposition för en Knippa i det fall det inte rör sig om en elektroniskt övervakad Knippa som är placerad i en Anläggning måste platsen registreras under fliken Lagring. Vid registrering av Lagring är det möjligt att lägga in såväl en vägbeskrivning till platsen som adress för att ges denna möjlighet bockas önskvärd ruta för. När informationen är registrerad tryck funktionsknappen Spara (diskett) för att ge möjlighet att välja platsen under ikonen Knippa och fliken Placering.

43 Sida 43 Färg För att ge möjlighet att välja färg för fältet Nyckelbricka under ikonen Knippa måste den aktuella färgen vara registrerad i detta värdeförråd. Systemadministration I detta avsnitt behandlas specifika detaljer som är systemövergripande. Via ikonen Systemadministration ges möjlighet att: - Registrera Lösenordstyper - Ändra/Redigera Lösenordstyper - Ta bort Lösenordstyper - Ändra/Redigera Parametrar - Registrera nya Egna Fält för Användare, Knippor och Nycklar - Ändra/Redigera Egna Fält för Användare, Knippor och Nycklar - Ta bort Egna Fält för Användare, Knippor och Nycklar För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Lösenordstyp Via fliken Lösenordstyp ges möjligheten att registrera och ändra möjliga urvalet av Lösenord för Användare i systemet. Här väljs även hur uppgifterna skall hanteras av systemet. OBS! Ändra inte inställningar för hur ett lösenord skall behandlas ifall du inte är helt säker på vad detta får för effekt i systemet då det kan påverka väsentlig funktionaliteten i systemet. OBS!

44 Sida 44 Parametrar Under fliken Parametrar visas Parametrar som är editerbara för systemet som helhet i listarean. Dessa Parametrar styr främst hur data skall presenteras och inställningar för kommunikation. När en Parameter skall ändras markeras den i listarean och det är möjligt att ange ett nytt värde. Samtliga Parametrar har min- respektive maxvärden alternativt fasta värden som inte får frångås. Egna Fält Det är möjligt att lägga upp Egna fält i systemet för objekten Användare, Knippor och Nycklar. När ett Eget fält skapas måste Applikation anges som Användare eller Nyckelknippor (i och med att Nycklar ingår i egen modul). För det Egna fältet måste det även anges: - Fältnummer - Fältnamn - Storlek De angivna fälten presenteras under fliken Ext Info under respektive ikon i den ordning som angetts. Fälten är möjliga att söka i egen flik i listarean för det aktuella objektet.

45 Sida 45 Konfiguration I detta avsnitt behandlas specifika detaljer som gäller inställningar för Anläggning. Via ikonen Konfiguration ges möjlighet att: - Ändra/Redigera Parametrar för Anläggning - Ändra/Redigera Ljud för Anläggning Via denna ikon genomförs även: - Service för Anläggning (detta behandlas dock inte i denna manual) Parametrar Under fliken Parametrar visas Parametrar som är editerbara för vald Anläggning i listarean. Dessa Parametrar styr hur data skall presenteras i Anläggningen och inställningar för Anläggningen. När en Parameter skall ändras tryck funktionsknappen Ändra (papper och penna) och markera den önskade Parametern i listarean och det är möjligt att ange ett nytt värde i editeringsarean. Samtliga Parametrar har minrespektive maxvärden alternativt fasta värden som inte får frångås.

46 Sida 46 Ljud Under fliken Ljud är det möjligt att stänga av och sätta på olika ljudtyper. Är en ljudtyp markerad kommer denna typ av ljud att låta i aktuell Anläggning är ljudtypen avmarkerad låter inte aktuell ljudtyp.

47 Sida 47 Moduler I detta avsnitt behandlas de tilläggsmoduler som finns tillgängliga för Axsor. Företrädesvis är det endast de delar av systemet som skiljer sig åt från gundinstallationen som presenteras. Organisation (Organization) I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande Organisation. Via ikonen Organisation ges möjlighet att: - Registrera nya Organisationer - Ändra/Redigera Organisationer - Ta bort Organisationer Via denna ikon genomförs även: - Upplägg av Organisationer i noder Efter registrering under denna ikon är det möjligt att ange: - Användares behörighet inom Organisationen - Objekts tillhörighet inom Organisationen För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering. OBS! Det är mycket viktigt att den Organisation som skapas med Organisationsid ORG0001 är toppnoden i den totala Organisationen. OBS! Vid skapande av ny Organisation krävs att organisationsbehörighet för Användare återigen sätts för denna specifika nod med anledning av detta kan innebära mycket administration är det viktigt att så långt möjligt färdigställa hela organisationsträdet innan denna funktion tas i bruk. Organisationsstruktur När den första Organisationen är skapad och nästa Organisation registreras skall denna ges

48 Sida 48 organisationstillhörighet (placeras in i organisationsträdet). För en Organisation anges organisationstillhörighet till den Organisation som är moder till den aktuella Organisationen som registreras. Genom att markera den ruta som är placerad till höger om den moder som gäller för den aktuella organisationen placeras Organisationen på rätt plats i organisationsträdet. När Organisationen är sparad visas den i listarean tillsammans med den Organisation som är dess moder och på vilken nivå i organisationsträdet som respektive Organisation är placerad. Vid omstrukturering i organisationsträdet följer samtliga objekts organisationstillhörighet och Användares organisationsbehörighet med den aktuella Organisationen, vilket innebär att endast de som tidigare hade tillhörighet och behörighet till aktuell Organisation även i fortsättningen har det. Statussidan Efter inloggning visas statussidan med organisationsträdet till vänster vid sidan om de ordinära rapporterna kring vad systemet som helhet har för aktuell status.

49 Sida 49 De olika rapporterna är länkar till färdiga rapporter. Dessa färdiga rapporter utgår från den Organisation som är i markerad i organisationsträdet till vänster. Det är endast de Organisationer som den inloggade Användaren har organisationsbehörighet till som visas för som är möjliga att se rapporter och data för. Organisationstillhörighet Objekt Samtliga objekt måste ges organisationstillhörighet för att kunna sparas och därmed behandlas i systemet. Registrering av organisationstillhörighet visas nedan med hjälp av objektet Användare, men fungerar lika för samtliga objekt. Organisationstillhörighet visar var inom Organisationen ett objekt har sin hemvist. Det är möjligt att sätta flertalet organisationstillhörigheter för varje objekt ifall objektet ifråga skall kunna behandlas av Användare som har organisationsbehörighet inom olika noder. Organisationstillhörighet måste anges för objekten: - Användare - Användargrupper - Knippor - Objektgrupper - Anläggningar/Skåp - Kontakt - Företag OBS! Organisationstillhörighet har endast med administrationssystemet och webbapplikationen att göra och har därmed ingen påverkan på behörighet till Knippor och Anläggningar/Skåp. OBS! OBS! Klargör för Användarna hur organisationstillhörighet skall anges i samband med registrering för varje enskilt objekt för just er Organisation. OBS! Tänk på att de Användare som har organisationstillhörighet på samma nivå eller under sin organisationsbehörighet ges möjlighet att ändra sina egna uppgifter. Vid omstrukturering i organisationsträdet följer samtliga objekts organisationstillhörighet med den aktuella Organisationen, vilket innebär att endast de som tidigare hade tillhörighet till aktuell Organisation även i fortsättningen har det. Organisationsbehörighet Användare Det är endast Användare som har organisationsbehörighet i och med att denna koppling styr vad Användaren får se och ta befälet över för data i databasen.

50 Sida 50 OBS! Organisationsbehörighet måste anges för samtliga Användare som har möjlighet att använda webbapplikationen. OBS! Organisationsbehörighet är möjlig att sätta i fyra olika status: Visa Ändra Ny Ta bort Ger möjlighet att se objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. Ger möjlighet att ändra objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. Ger möjlighet att skapa nya objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. Ger möjlighet att ta bort objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. När en ruta markeras för en Organisation ärvs denna organisationsbehörighet nedåt i organisationsträdet. Användare som ges Visa behörighet till en moderorganisation får automatiskt även Visa behörighet till de Organisationer som är placerade under aktuell moderorganisation. OBS! Klargör för Användarna hur organisationsbehörighet skall anges i samband med registrering för just er Organisation. OBS! OBS! För att minimera risken för dubbellagring är det viktigt att lägga Visa behörighet på rätt nivå i Organisationen. OBS! Tänk på att de Användare som har organisationstillhörighet på samma nivå eller under sin organisationsbehörighet ges möjlighet att ändra sina egna uppgifter. Vid omstrukturering i organisationsträdet följer samtliga Användares organisationsbehörighet med den aktuella Organisationen, vilket innebär att endast de som tidigare hade behörighet till aktuell Organisation även i fortsättningen har det.

51 Sida 51 Nycklar (Keys) I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Nycklar. Via ikonen Nyckelar ges möjlighet att: - Registrera nya Nycklar - Ändra/Redigera Nycklar - Ta bort Nycklar Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot Knippa Via denna ikon är det även möjligt att: - Koppla Ägare till Nycklar - Koppla Mål för registrering av vad Nycklar öppnar - Se Historikhändelser för Nycklar För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Nycklar Under ikonen Nycklar kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Nyckel Id Här anges unik identifikation av en Nyckel. Detta är ett av de få Id i systemet som inte automatiskt genereras i och med att denna identitet med fördel skall vara möjlig att spåra nyckeln med. Extra Info Här visas de fält som registrerats av administratör som egna fält i systemet. Ägare Under fliken Ägare anges eventuell extern ägare till en Nyckel. OBS! Den ägare som väljs måste finnas registrerad under ikonen Kontakt. OBS! För att välja en ägare måste Nyckeln vara i läge för att editera (papper och penna).

52 Sida 52 Ägare anges genom klick på länken Välj Ägare. Denna koppling fungerar likt övriga kopplingar i systemet. Vid klick på länken Välj Ägare öppnas två nya flikar i Listarean Sök Kontakt och Välj Kontakt. Då sök genomförts genom uppsättning av kriterier under Sök Kontakt visas resultatet under fliken Välj Kontakt. Här bockas även önskvärd Kontakt för och denna kopplas då temporärt till den aktuella Nyckeln och visas i Editeringsvyn. Först när Nyckeln sparas via klick på Funktionstangenten Spara (Diskett) verkställs kopplingen i databasen. När Nyckeln är sparad och en Ägare finns kopplad syns denna information direkt i editeringsarean. Mål Under fliken Mål anges den eller de platser som aktuell Nyckel ger åtkomst till. OBS! Den plats som skall valjas måste finnas registrerad under ikonen Administration och fliken Plats. OBS!

53 Sida 53 För att välja ett mål (en plats) måste Nyckeln vara i läge för att editera (papper och penna). Lägg till ett nytt mål genom att bocka för rutan och klicka på länken Välj Plats i den integrerade rutan i editeringsarean. Då öppnas två nya flikar i listarean; Sök Plats och Välj Plats. När önskvärd Plats är vald flyttas registrerad information med upp till editeringsarean och det ges möjlighet att fylla i Tillägg (normalt i form av gatunummer, trappor etcetera). Tryck därefter Spara (diskett) i den integrerade rutan i editeringsarean. Målet blir dock inte sparat förrän hela objektet Nyckel är sparat via funktionknappen Spara (diskett) i editeringsarean. Efter att Nyckeln är sparad visas det eller de Mål som registrerats/kopplats i en lista under fliken Mål.

54 Sida 54 Historik Nyckel Under fliken Historik är det möjligt att se vilka händelser som har skett med aktuell Nyckel. I listan visas händelser som skett med den/de Knippa/or som den aktuella Nyckeln varit kopplad till. Har Nyckeln flyttats mellan Knippor hanteras detta av systemet. Administration Mål/Plats För att ge Användare möjlighet att välja Målför en Nyckel måste de platser som skall kunna väljas vara registrerade under ikonen Administration fliken Plats. För att underlätta hanteringen av adresser kan aktuellt adressregister med fördel registreras i systemet. I och med att det i samband med val av Mål under ikonen Nycklar ges möjlighet att anteckna gatunummer för aktuellt mål är det med fördel som detta inte skrivs ut vid registrering under ikonen Administration.

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Användarmanual: Ledare

Användarmanual: Ledare Användarmanual: Ledare Version: WMC-L-20130412 Omfattning: Översiktlig beskrivning om vad man som användare med behörighetsnivå Ledare kan utföra och få tillgång till i WebMan Club www.webmanclub.se Inloggning

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer