TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006"

Transkript

1 TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok Publikationsnummer YZ Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006

2 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nätverk. Du kan använda telefonen i alla länder där GSM-nätoperatörerna har samtrafiks-, s.k. roamingavtal, med din nätoperatör. Telefonen innehåller även en högpresterande GPS-mottagare med 12 kanaler. Den unika kombinationen av GPS- och GSM-utrustning i den här telefonen gör innovativa nya funktioner möjliga, såsom personlig navigering och ruttplanering förutom support och användargränssnitt för sekundär nödhjälpsfunktion. För att fungera korrekt kan vissa av dessa funktioner kräva tjänster från tredje part. BENEFON ansvarar inte för dessa tjänster, deras förekomst, funktioner eller kompatibilitet med BENEFON-produkter. Informationen i den här Användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande. BENEFON förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att utföra ändringar i innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana förändringar eller förbättringar. BENEFON ansvarar inte för förlust av data, inkomst eller någon följdskada oavsett orsak. Vissa av de funktioner som beskrivs i den här handboken kan vara tillvalsfunktioner och avsedda att inköpas separat. Var god besök vår webbplats eller kontakta närmaste återförsäljare, om ytterligare information, uppgifter eller beskrivningar önskas, inklusive konfiguration av telefonen och sortiment av laddare och tillbehör. Vår webbplats finns på adressen: BENEFON garanterar att produkterna är fria från material- eller tillverkningsfel då de lämnar fabriken. Ett garantibevis med inköpsdatum levereras med produkten. Mer information finns på garantibeviset. Härmed förklarar Benefon Oyj att denna mobiltelefon, typ TDP80DN, överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. FCC meddelande: Denna utrustning uppfyller Del 15 av FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) Enheten måste tåla eventuella störningar, inklusive störningar som kan ge oönskad funktion. FCC kräver, att användaren ska informeras om att alla förändringar eller modifieringar av utrustningen, som inte uttryckligen är godkända av Benefon, kan göra att utrustningen inte längre får användas. FCC-etiketten är placerad på enhetens typetikett under batterilocket och batteriet. Benefon och Twig är registrerade varumärken som tillhör Benefon Oyj. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. ezitext är ett registrerat varumärke som tillhör ZI Corporation. Tillverkare: Benefon Oyj, Postbox 84, Salo, Finland Webbplats: Copyright 2006 Benefon Oyj. Med ensamrätt Korrekt kassering av den här produkten: Mobiltelefonen skall inte kastas tillsammans med hushållssoporna eller tillsammans med annat kommersiellt avfall. Ta ut batteriet ur telefonen och kassera det enligt gällande lokala återvinningsföreskrifter för batterier. 2

3 INNEHÅLL KOMMA IGÅNG Så här installerar du korten Installera batteriet Installera bakstycket Ladda batteriet Slå på telefonen Startinformation Missade händelser Stänga av telefonen INTRODUKTION AV TELEFONEN Knappar och övriga yttre delar Displaysymboler Huvudmeny, flytta och komma åt alternativ Genvägar SNABBMENY Lås knappsats Lås telefonen Aktivera en GPS-profil Aktivera en ljudprofil SAMTALSHANTERING Utgående samtal Avsluta ett samtal Inkommande samtal IN N E H ÅL L Åtgärder under ett samtal SAMTALSLOGGAR Samtalsinformation Räknare Kommunikationer TELEFONBOKEN Namnlista Utökade funktioner för Telefonboken SKRIVA IN TEXT Teckenuppsättning Traditionell textinmatning Textinmatning med få knapptryckningar Tips vid inmatning av text MEDDELANDETJÄNST Skapa ett nytt meddelande Inkorgen Bluetooth-meddelanden Mina mappar Utkast Sänt Utkorgen Brevlåda för e-postmeddelanden Cellsändning SIM-meddelanden

4 INNEHÅLL Rapporter Mallar ALMANACKA Huvudfönster: Månads- eller veckofönster VERKTYG Inställningar Nättjänster Minneshantering Bluetooth GPS-monitor Twig Alert SIM-brevlådans nummer (CPHS) SIM-informationsnummer (CPHS) EXTRAFUNKTIONER Kalkylator Valutaomräknare Anteckningar Klocka NÖJE Bilder Ljud Spel WAP-LÄSAREN Ansluta nät FAVORITER HJÄLP SIM-VERKTYG BATTERIINFORMATION TILLBEHÖR VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Skötsel och underhåll Säkerhet och försiktighetsåtgärder SAR-information U.S.A: meddelande on skydd mot störningar i radiokommunikationen Information om FCC-typgodkännande FELSÖKNING ORDLISTA BENEFON-GARANTI

5 KOMMA IGÅNG Installera först SIM- och minneskort och sätt därefter i batteriet. Sätt därefter på bakstycket igen. Ladda sedan batteriet tills det är fullt. Så här installerar du korten Hållare för SIMkort SIM-kort Minneskort Minneskortplats KOMMA IGÅNG 3. Stäng hållaren. Skjut tillbaka hållaren åt höger tills den låses. MINNESKORT Du kan använda minneskortet som en extern lagringsenhet för t.ex. kartor, bilder och ljud. Den typ av minneskort som används i den här telefonen är Mini SD (Secure Digital)-kort. Använd endast den här typen av minneskort i telefonen. Andra typer av minneskort passar inte i kortplatsen. Användning av ej kompatibla minneskort kan dessutom skada telefonen, kortet eller orsaka förlust av minnesdata. Skjut in minneskortet i minneskortplatsen tills det låses fast. Kontrollera att kontakterna är riktade nedåt. Du tar bort minneskortet genom att trycka det inåt så att det glider ut ur kortplatsen. SIM-KORT 1. Skjut SIM-kortets hållare åt vänster. Lyft hållaren till upprätt läge. 2. För in SIM-kortet i hålet. Kontrollera att det avskurna hörnet är vid det övre högra hörnet. 5

6 KOMMA IGÅNG Installera batteriet Installera bakstycket Batteri låshake Sidoflik Bakstycke låshake 1. Passa in batteriets nedre flikar i de små fördjupningarna i telefonens underkant. 2. Tryck in batteriet i telefonen tills det låses på plats. Kontrollera att batteriets låshake är vänd uppåt. Avlägsna batteriet Tryck batteriets låshake nedåt. Lyft ut batteriet ur telefonen. 1. Placera bakstycket, med underkanten först, på telefonen. Kontrollera att sidoflikarna hamnar i fördjupningarna på telefonens båda sidor. 2. Tryck fast bakstycket på telefonen tills det låses fast i ovankanten. Kontrollera att låshaken är ordentligt låst. Ta av bakstycket. Tryck bakstyckets låshake uppåt. Lyft av bakstycket från telefonen. 6

7 Ladda batteriet 1. Sätt i laddarens kabel i telefonenens bottenkontakt (runt hål på höger sida). 2. Anslut laddaren i vägguttaget. 3. Laddningen startar automatiskt. Ett tecken på att laddning pågår är att batterisymbolen börjar röra sig i den övre högra sidan. När telefonen är fulladdad, eller telefonen inte är kopplad till en batteriladdare, upphör rörelsen och visar aktuell laddningskapacitet. 4. Du kan använda telefonen under pågående laddning. Om batteriet är helt tömt, kan det emellertid ta flera minuter innan batterisymbolen visas på displayen och telefonen kan användas. Observera att batteriet är fulladdat först efter två eller tre slutförda laddningstillfällen. Mer information om batterier finns i batteriinformation på sidan 91 och följande tillbehör finns till telefonen på sidan 93. Slå på telefonen KOMMA IGÅNG 1. Tryck på och håll in översta sidoknappen N i några sekunder. 2. Om en PIN-kod eller någon annan kod begärs, knappar du in korrekt kod och trycker på vänster funktionsknapp.. Om du gör ett misstag, trycker du på höger funktionsknapp - Radera det antal gånger som behövs för att radera felaktiga tecken. 3. Telefonen hamnar i standby-läge. Telefonen kan automatiskt övergå till standbyläge när Automatisk på är aktiverad och inställd tid nås. När ett förinställt Alarm har aktiverats, övergår telefonen till ett speciellt alarmläge där du kan aktivera snooze-funktionen. Startinformation Beroende på inställningarna, installerade kort eller GSM-nätets status visas kanske någon starteller standardinformation på displayen, såsom logotyper, symboler, text, varningar eller element i standby-läget. Några exempel: Om telefonen har varit utan batteri en lång tid, uppmanas du att ställa in tid och datum. Startbild, välkomsttext eller 7

8 KOMMA IGÅNG skrivbordsunderlägg som användaren själv väljer visas i bakgrunden i standby-läge. Cell-id för telefonens aktuella position i nätet. Datum och/eller tid, GSM- och batteriindikatorer. Namn på operatören och/eller tjänsteproducenten. Ingen tjänst visas på displayen om t.ex. telefonen befinner sig i ett område med dålig mottagning. Inga samtal, inte ens nödsamtal, kan ringas. Endast nödsamtal visas på displayen, som anger att du inte kan ringa några vanliga samtal, t.ex. om vald operatör inte är din egen, eller din nätoperatör inte har samtrafiks-, s.k. roamingavtal, med. Sätt i SIM-kort visas på displayen, som anger att du inte kan ringa samtal eller komma åt några SIM-kortsdata, t.ex. ifall SIM-kortet saknas. Byt SIM-kort visas på displayen, som anger att du inte kommer åt någon nätrelaterad meny, t.ex. ifall SIM-kortet av någon orsak har spärrats. Söker nät visas på displayen, t.ex. när telefonen har förlorat anslutning till nätet, eller ska registreras till ett nät. Flera symboler som anger aktuell status för 8 meddelandetjänsten, ljud, dataöverföring, inställningar, aktiva linjer, vidarebefordringar, anslutna tillbehör, använt nät o.s.v. Missade händelser Varje gång ett nytt meddelande, e-post, WAPreklammeddelande (push message) eller ett missat samtal tas emot, listas dessa ännu okontrollerade händelser på telefonens display. Om du har missade händelser och displayens belysning är släckt, blinkar den gula indikatorlampan i det övre vänstra hörnet med dubbel hastighet jämfört med lampans normala blinkhastighet. Detta fordrar att indikatorlampan är aktiverad, se välja display-inställningar på sidan 54. För att kontrollera en missad händelse, markerar du det och trycker på ". För att ta bort listan med missade händelser trycker du på - Avbryt. Stänga av telefonen Tryck på den översta knappen på sidan N i några sekunder. Strömmen till telefonen stängs av automatiskt om batteriet är helt tömt eller om timern Automatisk av är aktiverad och når inställd tid.

9 INTRODUKTION AV TELEFONEN INTRODUKTION AV TELEFONEN Alarm-knapp Indikatorlampa Ström av/på Volym upp Volym ned Huvudmeny/ växla mellan applikationen Batteri Vänster funktionsknapp Luren avknapp Luren påknapp Sifferknapar(0...9) Stjärna Mikrofon Twig Key Hörsnäcka Display Pilknapp (4-dimensionell) Mittersta knappen Höger funktionsknapp Fyrkant ( brädgård ) Bottenkontakt Knappar och övriga yttre delar ~ Menyknapp. Tryck på knappen för att komma till huvudmenyn där alla applikationer finns placerade. Du kan även trycka på menyknappen i några sekunder för att växla mellan öppna applikationer. N z y Ö l l n Ström på/av. Tryck på knappen för att slå på/stänga av telefonen. Volym upp. Tryck på knappen för att öka (ljud)volymen. Volym ned. Tryck på knappen för att sänka (ljud)volymen. Alarm-knapp. Räddningsknapp, placerad överst på telefonen. Tryck på knappen för att ringa ett larmsamtal till förprogrammerat nummer, eller starta telematics-applikationen. Luren av-knapp. Tryck för att ringa ett samtal/svara på ett inkommande samtal. Luren på-knapp. Tryck för att avsluta samtalet. Pilknappar. Tryck för att bläddra i listor och fönster samt välja funktioner. Flytta 9

10 INTRODUKTION AV TELEFONEN upp/ned/åt höger/vänster beror på vilken kant som du trycker på. " Mittersta knappen. Tryck för att utföra kommandon/gå framåt/komma åt alternativ..-vänster funktionsknapp. Snabbvalsknapp för de vanligaste funktionerna, såsom öppna eller spara applikationer, eller alternativ. - Höger funktionsknapp. Tryck för att radera/avsluta/avbryta/gå bakåt Sifferknappar (0...9). Tryck för att knappa in telefonnummer/skriva in text. 8 Twig Key. Tryck och håll ned knappen för att starta applikationen Twig Navigation. Navigeringsknappen fungerar när telefonen är i standby-läge. En kort tryckning på den här knappen i applikationen Twig Navigation gör att du snabbt kommer till basmenyn i Twig Navigation. Fyrkant ( brädgård ). Tryck för att komma till specialfunktioner. + Stjärna. Tryck för att komma till specialfunktioner. O Display-indikatorlampa. Blinkar när displayens belysning inte är på. Indikatorlampan visar telefonens status: Röd indikatorlampa: Blinkar en gång varannan sekund när batteriet är lågt. Om det finns missade händelser och batteriet är lågt, blinkar indikatorlampan en gång per sekund. Grön indikatorlampa: Blinkar en gång varannan sekund när strömmen är på och telefonen är i standby-läge. Om det finns missade händelser, blinkar lampan en gång per sekund. Display-indikatorlampan kan stängas av i Inställningar. Se välja display-inställningar på sidan 54. Batteri. Telefonens strömkälla. Bottenkontakt. Uttag för anslutning av telefonen till en batteriladdare/dator. 10

11 Displaysymboler GPS-område: GPS-symboler och -information Titelområde: Information om signalstyrka Huvudområde: Information från SIM-verktyg och skrivbordsunderlägg Valknappsområde: Alternativ och funktionalitet Observera att displaysymbolerna kan variera beroende på t.ex. vilket färgtema som används. GPS-område Y GPS-indikator. Ju högre noggrannhet desto mindre cirklar. I GPS-områdets vänstra hörn finns en ikon som anger den GPS-profil som du för tillfället valt. Du kan ändra ikon för varje profil i GPS-profiler, se redigera en gps-profil på sidan 65. GPS-anslutningen är avstängd. INTRODUKTION AV TELEFONEN GPS-anslutningen är på, men telefonen försöker för tillfället inte beräkna position eller uppdatera data. GPS använder en annan parameter än den som användaren har definierat för att beräkna en position. Titelområde GPS har drabbats av ett fel. GSM-nätindikator. Denna finns i titelområdets vänstra hörn. Ju fler staplar desto bättre signal. GPRS-indikator. Om SIM-kort och nät stödjer GPRS, visas denna indikator istället för GSM-indikatorn. GPRS-anslutning är gjord och dataöverföring pågår. GPRSindikatorn blinkar. GPRS är tillfälligt avstängd. GPRSindikatorn blinkar. Batteriindikator. Ju fullare symbolen är, desto mer laddning finns i batteriet. Placerad i titelområdets högra hörn. 11

12 INTRODUKTION AV TELEFONEN Huvudområdet Vänster/höger-pilarna anger att det går att flytta i horisontell riktning. Du kan exempelvis bläddra bland bilderna, en i taget, i normal skärm. Huvudmeny-symbol. Tryck på " för att komma till huvudmenyn. Inkommande samtal. Samtal pågår. Ett samtal väntar. Ett datasamtal pågår. Ett Twig Alert-samtal pågår. Alla röstsamtal (båda linjerna om ALS, dvs. Alternate Line Service (alternativ linjetjänst), används) vidarekopplas till röstbrevlådan eller något annat telefonnummer. Typ av tjänst beror på din nätoperatör. Alla röstsamtal på linje1 vidarekopplas till en röstbrevlåda eller något annat telefonnummer. Den här symbolen används endast om SIM-kortet har ALS. Alla röstsamtal på linje2 vidarekopplas till en röstbrevlåda eller något annat telefonnummer. Den här symbolen används endast om SIM-kortet har ALS. Roaming (samtrafik). Telefonen använder ett annat nät än den egna operatörens nät. Den här symbolen kan även visas vid roaming i hemlandet, om CPHS (Common PCN Handset Specification)- SIM-kort används. Normalt brukar de flesta näten kryptera samtal. Det kan dock hända att vissa nät inte använder kryptering. Om nätanslutningen dekrypteras under samtalet, visas den här symbolen. Hemmazon. Observera att hemmazonfunktionen endast är tillgänglig för nätoperatörer med stöd för funktionen. Den kräver dessutom ett lämpligt SIMkort. Aktiv linje1. Visas när SIM-kortet har ALS och linje1 är aktiv. Aktiv linje2. Visas när SIM-kortet har ALS och linje2 är aktiv. Observera att endast 12

13 en linje kan vara aktiv åt gången. Bluetooth-anslutningen har aktiverats. Bluetooth är aktiv. Observera: Om ingen Bluetooth-symbol visas, är Bluetooth avstängd. Bilsats. Bilsatsen är ansluten till telefonen. Headset. Ett headset är anslutet till telefonen. Du har fått ett nytt meddelande eller nya meddelanden. Meddelandet väntar i Inkorgen. Visas även om ALS (Alternate Line Service) används och du har olästa meddelanden från båda linjerna. Ett blinkande kuvert anger att det saknas minnesutrymme för att ta emot nya meddelanden innan några gamla meddelanden har raderats. Det kan finnas meddelanden som väntar i SMScentralen. Nya eller olästa meddelanden som du fått från linje1 väntar i Inkorgen. Visas när SIM-kortet har ALS. Nya/olästa meddelanden som du fått från linje2 väntar i Inkorgen. Visas när SIM- INTRODUKTION AV TELEFONEN kortet har ALS. Utkorgen innehåller meddelanden som ska sändas. Visas även när meddelanden sänds. Du har fått ett röstmeddelande. Röstmeddelandet väntar i röstbrevlådan. Visas även om ALS (Alternate Line Service) används och du har röstmeddelanden från båda linjerna. Det finns ett röstmeddelande som väntar i röstbrevlådan för linje1. Visas när SIMkortet har ALS. Det finns röstmeddelande som väntar i röstbrevlådan för linje2. Visas när SIMkortet har ALS. Tyst ljudprofil används. Den ljudprofilen som används för tillfället är en annan än Normal ljudprofil. Timern för Automatisk på är inställd. Telefonen slås automatiskt på vid inställd tid. Timern för Automatisk av är inställd. Telefonen slås automatiskt av vid inställd tid. Timern för Automatisk på/av är inställd. 13

14 INTRODUKTION AV TELEFONEN Visas när både den automatiska timern för ström på och ström av har ställts in. Alarmklockan är aktiverad. Knappsatsen är låst. När knappsatsen är låst, visas en stor version av ikonen på displayen. Valknappsområdet Välj. Du kan exempelvis välja eller aktivera ett alternativ genom att trycka på ". Alternativ. En alternativlista är tillgänglig och blir åtkomlig genom att trycka på ". Huvudmeny, flytta och komma åt alternativ SÅ HÄR KOMMER DU ÅT HUVUDMENYN OCH APPLIKATIONER Tryck på menyknappen ~ (nedersta sidoknappen). När telefonen är i standby-läge kan du även trycka på " för att komma till huvudmenyn. Via huvudmenyn kan du komma till telefonens alla applikationer. Applikationerna presenteras som ikoner på huvudmenyfältet. För att starta en applikation markerar du den genom att trycka på n och sedan trycka på den mittersta knappen ". FÖRFLYTTNING I MENYN OCH APPLIKATIONERNA Du kan förflytta dig i menyerna, applikationerna och listorna, bläddra/rulla och markera poster och alternativ. Pilknappen n är 4-dimensionell, och med den kan du därför förflytta dig uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Tryck på knappen från motsvarande kant. ÖPPNA APPLIKATIONER, MAPPAR, VÄLJA ALTERNATIV Markera önskad applikation eller mapp genom att trycka på n och sedan trycka på ". För att komma till alternativen trycker du på ". Du kan hantera applikationerna, t.ex. du kan öppna mappar och objekt, skapa nya förstanivåmappar, flytta mappar eller flytta objekt till en mapp, samt ändra namn eller radera mappar och objekt i Menyhanteraren. Se hantering av huvudmenyfältet på sidan

15 Du kan välja, spara eller utföra kommandon på annat sätt genom att trycka på. eller " (enligt varnings- och instruktionstext i fotnoterna). STÄNGA APPLIKATIONER ELLER MAPPAR, AVBRYTA FUNKTIONER Tryck på - Bakåt eller Avsluta så många gånger som behövs för att gå tillbaka till huvudmenyn eller standby-läget. Att gå bakåt betyder även att funktioner avbryts. Du kan gå bakåt till inaktivt tillstånd utan att stänga applikationer genom att trycka på knappen Luren på c. VÄXLA MELLAN APPLIKATIONER Du kan växla mellan en aktiv applikation och en annan/andra applikation(er) som körs i bakgrunden. 1. Tryck först på ~ och håll ned knappen i några sekunder. 2. Om det finns flera öppna applikationer, kan du bläddra bland dem genom att trycka på n vänster/höger. 3. När önskad applikation är markerad på displayen, kan du aktivera den genom att trycka på ". Genvägar INTRODUKTION AV TELEFONEN Följande genvägar är oftast åtkomliga när telefonen är i standby-läge, även om vissa funktioner (t.ex. ljudjustering) kan utföras i andra lägen också. Du kan ändra genvägar för de vänstra och högra funktionsknapparna och vänster/höger pilknapp. Mer information finns i tilldela genvägar på sidan 53. Lås knappsats: Tryck först på n och håll ned knappen i några sekunder. Aktivera ljudprofil: Tryck först n uppåt och håll ned knappen i några sekunder. Gå till Telefonboken/ mål som väljs av användaren: Tryck n åt vänster. Gå till Almanacka/ mål som väljs av användaren: Tryck n åt höger. Gå till återuppringningsminne (uppringda nummer): Tryck på l. Gå till applikationen Twig Alert: Tryck på alarm-knappen Ö. Hur länge du ska trycka beror på dina inställningar. Gå till applikationen Twig Navigation: Tryck och håll ned sifferknappen 8. Gå till huvudmenyn: Tryck på ~ (nedersta sidoknappen) eller på den mittersta knappen 15

16 INTRODUKTION AV TELEFONEN medan telefonen är i standby-läge. Gå till applikationsväxling: Tryck på ~ och håll den nedtryckt i några sekunder. Ring röstbrevlådan: Tryck på 1 och håll den nedtryckt i några sekunder. Ring med snabbvalsnummer: Tryck och håll ned en av sifferknapparna 2..7 eller 9, som motsvarar kortnumret i minnet för det uppringda numret. Starta WAP-läsaren: Tryck och håll ned sifferknappen 0 tills läsaren har startat. Justera hörsnäckans volym: Tryck på knapparna för volym upp eller ned z y. Slå på/stäng av telefonen: Tryck och håll ned strömknappen N (den översta sidoknappen). Slå på displayens/knappsatsens bakgrundsbelysning: Tryck på strömknappen N. Skriv in ersättningstecken (*, +, P, S och?): Tryck kort på + flera gånger. Skriv in specialtecken: Tryck på + och håll ned den i några sekunder. Sänd tjänstkommando: Knappa in tjänstkommandot och tryck på l. Spara uppringt nummer: Knappa in telefonnumret och tryck på. Spara. Sänd ett meddelande till uppringt nummer: Knappa in telefonnumret, tryck på " och välj Skriv meddelande. Gå till SIM-telefonboken: Knappa in strängen 0#. Byt aktiv linje (ALS-funktion): Knappa in strängen **1# för att aktivera Linje1, eller **2# för att aktivera Linje2. Återställ telefonspråket till Automatisk (SIMfunktion): Knappa in strängen **9999# Visa IMEI-numret: Knappa in strängen *#06#. Visa information om programvaruversion: Knappa in strängen *#0000#. 16

17 SNABBMENY I Snabbmenyn kan du låsa knappsatsen manuellt, låsa telefonen, aktivera GPS-profilen och aktivera ljudprofilen. När telefonen är i standby-läget kommer du till Snabbmenyn genom att trycka på n uppåt eller nedåt. Bläddra i listan genom att trycka på n uppåt eller nedåt och välj det för tillfället markerade objektet genom att trycka på ". För att avbryta proceduren och återvända till föregående menynivå, tryck på - Bakåt. Lås knappsats Genom att använda knapplåset förhindras att funktioner slås på av misstag. Du kan låsa knappsatsen vid ett enstaka tillfälle i Snabbmenyn eller använda det automatiska knapplåset. När det automatiska knapplåset är på, låses knappsatsen automatiskt varje gång du inte har tryckt på någon knapp under en viss tid. Tiden varierar beroende på telefonens aktuella tillstånd. Det automatiska knapplåset kan slås på SNABBMENY eller stängas av i Inställningar. Se ställa in knapplåset på sidan 56. När knappsatsen är låst, visas på displayen. Du kan frigöra den genom att trycka på - Öppna och sedan på. Ja i följd. Knapplåset öppnas automatiskt ett ögonblick för vissa händelser som kräver omedelbar åtgärd. Sådana händelser kan vara inkommande samtal, utlösta alarm och vissa Bluetooth-tillstånd. Displayens bakgrundsbelysning tänds när du trycker på - eller N. Lås telefonen Du kan låsa telefonen manuellt i Snabbmenyn eller använder ett automatiskt telefonlås. När du använder automatisk låsning av telefonen, låses telefonen varje gång du inte har tryckt på någon knapp under en viss tid. Tiden anges i Inställningar. Se säkerhet på sidan 62. För att låsa eller låsa upp telefonen knappar du in telefonkoden och trycker på. OK. Telefonlåset gör att vissa funktioner fortfarande är möjliga vid händelser, som kräver omedelbara åtgärder. Sådana händelser kan vara 17

18 SNABBMENY inkommande samtal, utlösta alarm eller mottagna meddelanden från auktoriserad parad Bluetooth-enhet. Efter dessa händelser förblir telefonen låst. Aktivera en GPS-profil GPS-profilen är en kombination av GPSinställningar. Markera Ställ in GPS-profil och tryck på ". Markera önskad profil och tryck på ". Den valda GPS-profilen aktiveras. Du kan även stänga av GPS-funktionen genom att välja alternativet GPS av. Aktivera en ljudprofil Ljudprofilen är en kombination av ljudinställningar. Välj önskad ljudprofil i listan genom att trycka på n uppåt/nedåt och tryck sedan på ". Den valda ljudprofilen aktiveras. 18

19 SAMTALSHANTERING Utgående samtal RINGA ETT SAMTAL När telefonen är i standby-läget kan du ringa ett telefonsamtal genom att knappa in riktnumret (områdeskoden) och telefonnumret samt trycka på l. För att ringa ett utlandssamtal skriver du först in prefixet (+) genom att trycka på + två gånger. Skriv sedan in landskoden, riktnumret (utom den första siffran) och sedan telefonnumret. Påbörja samtalet genom att trycka på l. För att ta bort felaktiga siffror trycker du på - Radera så många gånger som behövs. För att avbryta proceduren tar du bort alla siffror som du har knappat in. När ett samtal har anslutits ser du Ringer tillanimeringen. Beroende på inställningarna kan du även se mottagarens namn, nummer eller bild, eller räknaren för samtalets längd eller kostnad. SAMTALSHANTERING ÅTERUPPRINGNING För att ringa upp ett nummer på nytt trycker du på l, väljer önskat nummer i listan med uppringda nummer och trycker på l. SNABBVAL Du kan ha flera snabbvalsnummer lagrade i telefonen. En sifferknapp eller 9 motsvarar den plats där numret är lagrat. För att använda ett snabbvalsnummer trycker du på önskad sifferknapp och håller ned den några sekunder. RINGA ETT SAMTAL MED ANVÄNDNING AV SAMTALSLOGGAR Öppna Samtalsloggar, därefter Samtalsinformation, sedan Missade samtal/mottagna samtal/ringda samtal. Markera ett samtal och tryck på l. RINGA ETT SAMTAL MED ANVÄNDNING AV TELEFONBOKEN Öppna Telefonboken, markera önskat namn och tryck på l. 19

20 SAMTALSHANTERING RINGA ETT SAMTAL MED ANVÄNDNING AV MEDDELANDETJÄNSTEN Öppna Meddelandetjänsten, därefter Inkorgen/ Utkorgen/Sänt/Utkast. - Ringa till sändaren/mottagaren: Markera ett meddelande och tryck på l. - Ringa till ett telefonnummer som meddelandet innehåller: Markera och öppna ett meddelande, tryck på mittknappen " för att välja Sök, Telefonnummer och tryck på l. RINGA ETT SAMTAL TILL NUMRET SOM INNEHÅLLER SPECIALTECKEN Det kan finnas nummer i telefonboken som innehåller specialtecken (frågetecken). Specialtecken används t.ex. i anknytningsnummer eller när FDN (Fixed Dialing Numbers)-funktionen är aktiv i telefonen. Du kan ringa upp genom att trycka på.. När textfältet öppnas, byter du ut de blinkande specialtecknen genom att knappa in de verkliga siffrorna. Du kan flytta strängen genom att trycka på n vänster/höger och ta bort siffror som kan ändras genom att trycka på - Radera. När du har knappat in numret, ringer du upp genom att trycka på. Ring. DET GÅR INTE ATT RINGA ETT SAMTAL Observera att det kanske inte går att ringa ett samtal av följande skäl: Nät saknas, ett datasamtal har redan anslutits, 2 röstsamtal har redan anslutits, samtalskostnadsgränsen har överskridits, nödsamtal har kopplats, FDN (Fixed Dialing Numbers)-funktionen har aktiverats och destinationsnumret finns inte i FDN-listan, SIMkortet avvisas, inget SIM-kort har installerats i telefonen, Samtalsspärr har aktiverats och destinationsnumret är spärrat, ett samtal har redan anslutits och ett annat väntar, det finns ett inkommande samtal eller det finns ett annat utgående samtalsförsök som pågår. Avsluta ett samtal Avsluta eller avvisa ett samtal genom att trycka på c. Du kan även avsluta samtalet eller samtalsförsöket genom att trycka på - Avsluta samtal. 20

21 Inkommande samtal TA EMOT ETT SAMTAL När ett samtal har mottagits, hör du en ringsignal, ser den uppringandes nummer (om CLIP-tjänsten stöds utan begränsning) och det inkommande samtalets animering. Om du har sparat information om den uppringande i Telefonboken, kan du se den uppringandes namn och bild samt höra en personlig ringsignal eller en gruppsignal. I annat fall hör du ringsignalen för aktuell ljudprofil. Om du har aktiverat ALS (Alternate Line Service), anger en ikon i det översta vänstra hörnet om samtalet kommer från linje1 eller linje2. Typ av samtal kan också visas på displayen; t.ex. Datasamtal, som anger dataöverföring eller Ringer till, som anger ett röstsamtal eller en ikon som anger att det inkommande samtalet är ett vidarekopplat samtal. Besvara ett samtal genom att trycka på l. Om Friknappssvar har aktiverats, kan du även svara SAMTALSHANTERING genom att trycka på någon av dessa knappar: sifferknapparna 0...9, + och. AVVISA ETT SAMTAL Om du inte vill besvara samtalet, trycker du på. Tyst Varningen fortsätter, men ringsignalen och vibrationen är dämpad. Åtgärder under ett samtal Observera att vissa av funktionerna nedan är nätfunktioner. Mer information om hantering av flera röstsamtal och uppringare kan erhållas från operatören. JUSTERA VOLYMEN MED VOLYMKNAPPARNA Tryck på volymknapparna för att justera ljudvolymen i hörsnäckan under ett samtal. Den översta knappen ökar ljudvolymen, medan den nedersta knappen sänker ljuvolymen. ÖVERFÖRING AV LJUD Du kan överföra ljud till Högtalare, Bluetooth, Headset eller Bilsats. Tryck på " och välj Överför ljudet till... Välj sedan önskat alternativ genom att markera det och trycka på " igen. Välj Lur för att gå tillbaka till normalt ljudläge. 21

22 SAMTALSHANTERING Du kan även överföra ljudet genom att trycka på. för önskat alternativ. Tillgängliga alternativ beror på de externa ljudenheterna, som för tillfället är anslutna och aktiva i telefonen. Om det exempelvis saknas externa enheter som är anslutna och handsfree -läget ej är aktiverat, kan du välja att överföra ljudet till högtalare genom att trycka på. Högtal. För att återgå till lur-läget trycker du på. Lur. Om du har anslutit antingen Bluetooth, headset eller bilsats kan du aktivera det genom att trycka på. Bluetooth/Headset/Bilsats och gå tillbaka till lur-läget genom att trycka på. Lur. Om du har anslutit två externa enheter till telefonen, kan du aktivera den som för tillfället inte är aktiv genom att trycka på. Du kan även ansluta eller koppla från externa ljudenheter under ett pågående samtal. DÄMPA/ SLÅ PÅ MIKROFONEN Du kan dämpa mikrofonen eller slå på den igen. Tryck på " för att välja alternativ. Du kan välja något av alternativen. PARKERA SAMTALET Du kan parkera samtalet. Tryck på " och välj Parkera. För att besvara samtalet trycker du på. eller trycker på " och väljer Svara. Eller tryck på l för att växla mellan de båda tillstånden. SÄNDA DTMF-TONER Du kan sända DTMF-toner. DTMF-toner kan t.ex. vara lösenord eller bankkontonummer. Observera att tecknet + inte är tillgängligt för DTMFöverföring, att P används för att ange en paus i DTMF-sekvensen och att S används för att koppla samman två sekvenser. Knappa in numren med +, och sifferknapparna Tryck på. Sänd. Om det finns en lagrad DTMF-sträng för ett namn i telefonboken kan du även välja namnet i namnlistan och välja DTMF-strängen. Om du önskar ändra destinationsnumret, trycker du på " och väljer alternativet Sänd DTMF. Knappa in destinationsnumret eller hämta det i Telefonboken. Då trycker du på " en gång till och bläddrar till önskat nummer. Knappa till sist in DTMF-tonerna och tryck på l. 22

23 SAMTALSHANTERING RÖSTSAMTAL VÄNTAR När du har ett pågående samtal och ett nytt röstsamtal kommer, får du ett meddelande om det nya väntande samtalet. Om du inte gör något, parkeras det nya samtalet automatiskt. För att koppla ner det nya samtalet trycker du på - Koppla ner. För att besvara det nya samtalet omedelbart utan att förlora det gamla samtalet trycker du på l. Om friknappssvar har aktiverats och inget knapplås är på, kan du även besvara samtalet genom att trycka på någon av sifferknapparna 0...9, + eller. När ett nytt samtal besvaras, byter samtalen plats, dvs. det gamla samtalet parkeras. För att avsluta (koppla från) det aktiva samtalet trycker du på c. Om du har parkerat ett annat samtal, blir det ett aktivt samtal automatiskt. Du kan även välja funktioner i alternativlistan genom att trycka på ". - Svara: Besvarar det väntande samtalet och parkerar det aktiva samtalet. - Koppla ner: Kopplar ner det väntande samtalet och fortsätter med det redan aktiva samtalet. - Ersätt: Avslutar det aktiva samtalet och besvarar det väntande samtalet. Observera att du kan endast ha två samtal samtidigt: Ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. Du kan inte besvara ett tredje inkommande samtal utan att koppla bort ett av de tidigare samtalen. Konferenssamtal fungerar precis som ett vanligt samtal och kan också parkeras. VÄXLA SAMTAL Om du har två röstsamtal, ett aktivt och ett parkerat, kan du växla fram- och tillbaka mellan samtalen. För att aktivera det parkerade samtalet trycker du på l eller. Växla. För att avsluta (koppla från) det aktiva samtalet trycker du på c eller - Avsluta. Du kan även välja funktioner i alternativlistan genom att trycka på ". 23

24 SAMTALSHANTERING ANSLUTA UPPRINGARE Överföra samtal: Du kan inte koppla ihop det aktiva samtalet med det parkerade samtalet och koppla bort dig själv. Förena samtal: Du kan skapa ett konferenssamtal med upp till fem medlemmar. Via alternativlistan kan du t.ex. överföra ljud till en extern enhet, parkera konferenssamtal, hämta en medlem från ett konferenssamtal för ett privatsamtal eller ombilda gruppen: lägga till eller koppla ner medlemmar. DATASAMTAL Om det andra samtalet är ett datasamtal, går det inte att växla mellan samtalen. För att ta emot ett väntande datasamtal måste du koppla ner det aktiva samtalet. 24

25 SAMTALSLOGGAR Tryck på ~, välj Samtalsloggar. För att komma till menyfältet i standby-läge kan du även trycka på ". Applikationen består av följande parallella fönster: Samtalsinformation, Räknare och Kommunikationer. Du kan bläddra mellan dessa fönster genom att trycka på n vänster/höger. Du kan bläddra i listan med n uppåt/nedåt och välja för tillfället markerad post genom att trycka på ". Du kan avsluta proceduren och gå tillbaka till föregående menynivå genom att trycka på - Bakåt. För att avsluta applikationen trycker du på - Avsluta. Samtalsinformation I telefonen samlas information om missade, mottagna och ringda samtal samt skapas en samtalslogg för vart och ett av samtalen. SAMTALSLOGGAR MISSADE SAMTAL Listan över missade samtal visar de senaste 30 inkommande samtalen som du har missat, i omvänd kronologisk ordningsföljd. Om någon ringer till dig från samma nummer mer än en gång, visas endast det senaste samtalet. Du kan ringa ett samtal genom att trycka på l. Du kan spara numret genom att trycka på. Spara. För att komma till fler alternativ trycker du på ". Du kan t.ex. lagra numret som en nytt namn eller ersätta och ändra lagrade nummer i Telefonboken, skriva ett meddelande till uppringaren, kontrollera uppgifter om samtalet (dvs. telefonnumret till personen), ta bort information om detta enstaka samtal eller ta bort information om markerade samtal, som finns i denna samtalslista/logg. MOTTAGNA SAMTAL Listan över mottagna samtal visar de senaste 30 inkommande samtalen som du har besvarat, i omvänd kronologisk ordningsföljd. Om någon ringer till dig från samma nummer mer än en gång, visas endast det senaste samtalet. 25

26 SAMTALSLOGGAR Du kan ringa ett samtal genom att trycka på l. Du kan spara numret genom att trycka på. Spara. För att komma till fler alternativ trycker du på ". Du kan t.ex. lagra numret som ett nytt namn eller redigera lagrade nummer i Telefonboken, skriva ett meddelande till uppringaren, kontrollera uppgifter om samtalet (t.ex. telefonnumret till personen), ta bort information om detta enstaka samtal eller ta bort information om markerade samtal som finns i denna samtalslista/logg. UPPRINGDA SAMTAL Listan över ringda samtal visar de senaste 30 uppringda samtalen, i omvänd kronologisk ordningsföljd. Om du har ringt upp samma nummer mer än en gång, visas endast det senaste samtalet. Du kan ringa ett samtal genom att trycka på l. Du kan spara numret genom att trycka på. Spara. För att komma till fler alternativ trycker du på ". Du kan t.ex. lagra numret som en nytt namn eller ersätta och ändra lagrade nummer i Telefonboken, skriva ett meddelande till uppringaren, kontrollera uppgifter om samtalet (dvs. telefonnumret till personen), ta bort information om detta enstaka samtal eller ta bort information om markerade samtal, som finns i denna samtalslista/logg. Räknare SAMTALSRÄKNARE Du kan kontrollera längden på det senaste samtalet, den kombinerade längden på alla ringda samtal och en sammanlagd längd på alla mottagna samtal. För att nollställa samtalsräknarna måste du knappa in telefonkoden. Tryck på. OK. SAMTALSKOSTNADER Du kan kontrollera samtalskostnader för det senaste samtalet och alla samtal. Kostnaderna visas på displayen i enheter eller i någon valuta. Vilket format som används beror på inställningarna i Samtalskostnad. Mer information finns i samtalskostnad på sidan

27 SAMTALSLOGGAR För att nollställa alla samtalskostnader måste du knappa in PIN2-koden. Tryck sedan på. OK. GPRS-RÄKNARE Du kan kontrollera datamängden som har mottagits eller sänts via GPRS. Datamängden visas i kilobytes. ett meddelande och sända det till numret, filtrera (sortera) händelser efter deras typ/ telefonnummer/rörelseriktning, ställa in loggtiden t.ex. för hur många dagar loggen kommer att samla information om händelser, eller radera hela samtalslistan/loggen. För att nollställa GPRS-räknare måste du knappa in telefonkoden. Tryck sedan på. OK. Kommunikationer Den här loggen innehåller all inkommande och utgående kommuniktion, såsom mottagna, ringda och missade samtal, mottagna och sända SMS, GPRS-trafik och ringda, mottagna och missade datasamtal. Händelserna listas i omvänd kronologisk ordningsföljd. De olika kommunikationstyperna skiljs åt med ikoner. Du kan öppna en händelse för att läsa information om händelsen genom att trycka på. Öppna. Om den markerade händelsen innehåller ett telefonnummer, kan du ringa upp detta genom att trycka på l. För att komma till fler alternativ trycker du på ". Du kan t.ex. lagra numret i Telefonboken, skriva 27

28 TELEFONBOKEN TELEFONBOKEN Tryck på ~, välj Telefonboken. För att komma till menyfältet i standby-läge kan du även trycka på ". Applikationen består av följande parallella fönster: Namnlista och Utökade funktioner. Du kan bläddra mellan dessa fönster genom att trycka på n vänster/höger. Du kan bläddra i listan med n uppåt/nedåt och välja för tillfället markerad post genom att trycka på ". Du kan avsluta proceduren och gå tillbaka till föregående menynivå genom att trycka på - Bakåt. För att avsluta applikationen trycker du på - Avsluta. Namnlista Du kan visa en lista över alla sparade telefonboksposter, i alfabetisk ordning, hantera posterna, lägga till nya namn och söka efter befintliga namn. LÄGGA TILL ETT NYTT NAMN Markera alternativet Nytt namn, som visas överst i namnlistan. Tryck på ". Knappa in information om namnet i Telefonboken (förnamn, efternamn, telefon- och mobilnummer). För att spara en post måste åtminstone ett namn knappas in. Tryck på. Spara och bekräfta ditt val. SÖKA EFTER NAMN I TELEFONBOKEN När namnlistan är öppen kan du öppna ett sökfönster nederst på skärmen genom att trycka på valfri sifferknapp. Du kan knappa in ett namn. Då markeras motsvarande sökresultat i namnlistan. Du kan sedan välja ett namn genom att trycka på ". ÄNDRA INFORMATION OM NAMNET I TELEFONBOKEN När den grundläggande informationen (t.ex. namnet) har sparats kan du visa, lägga till, ändra eller ta bort informationsfält för namnet i efterhand. Välj en post i namnlistan. Tryck på " och välj Redigera. Markera det fält som du önskar ändra. När du är klar trycker du på. Spara. 28

29 TELEFONBOKEN Via alternativlistan kan du även lägga till eller ta bort fält, eller ställa in en bild eller ringsignal som har anknytning till namnet i Telefonboken. Tryck på " och välj önskat alternativ. När du väljer en bild eller en ringsignal för namnet, hämtar du önskat alternativ i listan och trycker på ". Ringsignalen och bilden kommer att användas när du ringer ett samtal till namnet ifråga eller då denne ringer till dig. För att visa bifogad bild trycker du på n åt höger. För att ringa upp ett nummer markerar du telefonnumret och trycker på l. RINGA TILL ETT NUMMER I TELEFONBOKEN Du kan ringa upp ett namn i Telefonboken. Markera namnet och tryck på l. Observera att det måste finnas minst ett telefonnummer knutet till namnet. Om namnet har flera nummer, kan du välja destinationsnumret från en kortlista som finns i telefonen. VISA UPPGIFTER OM EN POST I TELEFONBOKEN Välj en post i namnlistan. Tryck på. Öppna. Namnet och information om namnet visas på displayen. TA BORT ETT ELLER FLERA NAMN I TELEFONBOKEN Du kan ta bort ett namn. Välj en post i namnlistan. Tryck på " och välj Ta bort. Posten tas bort. Du kan ta bort flera namn på en gång. Tryck på " i namnlistan. Välj sedan Ta bort många... Du kan radera alla namn i Telefonboken eller markera de namn som du önskar ta bort. Tryck på. Ta bort och bekräfta ditt val. SKRIVA ETT MEDDELANDE TILL ETT NAMN Du kan skriva ett meddelande till ett namn i Telefonboken. Välj en post i namnlistan. Tryck på " och välj Skriv meddelande. Välj SMS, MMS eller E-post. En textbuffert med valt destinationsnummer eller -adress öppnas. Här kan du bearbeta meddelandet. 29

30 TELEFONBOKEN SÄNDA INFORMATION OM NAMNET TILL NÅGON Du kan sända vald information om namnet i telefonboken till någon via SMS, MMS, Bluetooth eller e-post. Välj en post i namnlistan. Tryck på " och välj Sänd namn. Välj en nättjänst och lägg vid behov till destinationsnummer eller -adress. Att sända information via Bluetooth kräver att det finns en upprättad anslutning till en annan Bluetoothenhet. klar, visas meddelandet Kopierat till SIM på displayen. Du kan inte kopiera tomma poster, d.v.s. namn som saknar nummer, till SIM-kortet och inte heller redigera en befintlig post så att den blir tom. Observera även, att om det finns flera nummer sparade för en post i namnlistan, är det numret i Mobil-fältet som kopieras till SIM-kortet. Om detta fält inte finns, kopieras istället det första befintliga numret. DUPLICERA NAMN Du kan göra en kopia av en sparad post i namnlistan. Välj en post i namnlistan. Tryck på " och välj Duplicera. Posten i namnlistan kopieras och läggs till i namnlistan, inklusive ett serienummer i slutet av namnet. KOPIERA EN POST I NAMNLISTAN TILL SIM- KORTET Du kan kopiera en post i namnlistan, flera poster eller alla poster i namnlistan till SIM-kortet. Välj en post i namnlistan. Tryck på " och välj Kopiera till SIM... Du kan välja alla posterna i namnlistan för kopiering eller välja de poster som du önskar kopiera. Tryck på. Kopiera. När kopieringen är 30

31 Utökade funktioner för Telefonboken Du har åtkomst till följande alternativ: Grupper, Snabbval och SIM-telefonbok. Du kan välja önskat alternativ genom att trycka på ". BILDA GRUPPER Du kan bilda en ny grupp, ombilda befintliga grupper eller radera dem. Du kan ändra namn på gruppen, lägga till eller ta bort medlemmar i gruppen och ange en inbördes ringsignal till gruppmedlemmarna. Tryck på " för att välja ett alternativ. Tryck på. för att spara ändringar som du har gjort. LAGRA SNABBVALSNUMMER Du kan välja sju nummer i telefonboken för snabbvalsknapparna och 9. När du är i standby-läget och du trycker på motsvarande snabbvalsknapp i någon sekund rings det telefonnummer upp, som tilldelats snabbvalet. För att tilldela ett nummer i telefonboken en snabbvalsknapp, markerar du snabbvalssiffran och väljer Tilldela. Välj sedan önskat nummer i telefonboken. Snabbvalet har nu reserverats åt numret i telefonboken. För att ta bort ett TELEFONBOKEN telefonnummer från snabbvalet väljer du Ta bort. Tryck sedan på. Ja. Snabbvalsknappen är nu ledig för en ny tilldelning. SIM-TELEFONBOK Du kan lägga till ett nytt namn på SIM-kortet och visa, redigera eller radera alla namn som har sparats på SIM-kortet. För att bearbeta namnen trycker du på " och väljer önskat alternativ. Du kan ringa till ett namn genom att markera önskad mottagare och trycka på l. Du kan kopiera alla SIM-namnposter till telefonens egen namnlista på en gång. Du kan välja att kopiera alla namnen eller välja de namn, som du önskar kopiera till telefonens namnlista. Tryck på. Kopiera. När kopieringen är klar, visas meddelandet Kopierat till Telefonboken på displayen. SIM-INFO Du kan visa SIM-relaterad information, såsom det maximala antalet telefonboksposter som kan lagras på det SIM-kort som används, hur många poster som redan har reserverats och hur många poster som fortfarande är lediga. Tryck på. OK för att avsluta menyn. 31

32 SKRIVA IN TEXT SKRIVA IN TEXT Du kan skriva in text genom att använda traditionell inmatning eller inmatning med få knapptryckningar. Du även välja mellan små och stora bokstäver, och skriva bokstäver och siffror omväxlande. Vilka sifferknappar och andra knappar som du behöver använda för att skriva in text hänvisas till introduktion av telefonen på sidan 9. Teckenuppsättning Fyrkantsknappen ( brädgård ) används för att växla mellan liten och stor bokstav (gemener och versaler), liksom mellan bokstäver och siffror. Tryck på knappen tills önskad skiftlägessymbol visas på displayen. Versaler (stora bokstäver). Väljs när ordet börjar med en versal. Gemener (små bokstäver). Skriva i sifferläge. Genom att trycka på och hålla ned fyrkantsknappen kan du även växla språk medan du skriver in text med få knapptryckningar. Se tips vid inmatning av text på sidan 33. Traditionell textinmatning Vid traditionell textinmatning trycker du på sifferknapparna flera gånger tills önskat tecken visas på displayen. Observera att du med varje knapp kan erhålla fler tecken än vad som syns på knappetiketten. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som du har valt. Se välja språk på sidan 53. Textinmatning med få knapptryckningar Vid textinmatning med få knapptryckningar behöver du bara trycka på en knapp en gång för att erhålla önskad bokstav. Ett enstaka ord har skapats först när du har skrivit in alla bokstäverna i ordet eller tillräckligt många bokstäver. Textinmatning med få knapptryckningar baseras på en inbyggd ordlista. I denna kan du även lägga till egna ord. För att använda textinmatning med få knapptryckningar väljer du först telefonspråk i Inställningar och väljer därefter Textinmatning med få knapptryckningar på. Se välja språk på sidan

33 SKRIVA IN TEXT Du kan aktivera eller stänga av textinmatning med få knapptryckningar genom att trycka på 1 medan du skriver. För att stänga av textinmatning med få knapptryckningar går du till telefoninställningarna och väljer Textinmatning med få knapptryckningar av eller trycker på 1 medan du skriver. När du har skrivit in hela ordet, kontrollerar du resultatet. Om ordet är korrekt, kan du bekräfta det genom att trycka på 0 eller nvänster/ höger. Du kan även välja ett annat ord i ordlistan genom att trycka på. Ord och bekräfta ditt val genom att trycka på 0. Om ett? (frågetecken) visas efter ordet, finns inte ordet i ordlistan. För att lägga till ett ord i ordlistan trycker du på. Lär in. Knappa in det nya ordet med traditionell inmatning och tryck på. OK. Tips vid inmatning av text För att ta bort ett tecken från texten trycker du på - Radera. Tecknet tas bort från vänster sida av markören. För att ta bort flera tecken på en gång fortsätter du att trycka på - Radera tills tecknen är borttagna. Specialtecken kan visas på displayen genom att trycka på Stjärna +. Håll ned knappen tills specialteckenfältet visas på skärmen. Välj önskat tecken genom att markera det och trycka på ". För de vanligaste specialtecknen trycker du på Stjärna + flera gånger tills önskat tecken visas på displayen. Du kan knappa in ett tomrum mellan tecknen genom att trycka på 0. Observera att om du skriver i sifferläget och du trycker på 0 visas siffran noll (0). För att knappa in en siffra när du inte är i sifferläget håller du ned motsvarande sifferknapp eller trycker kort på knappen så många gånger som behövs för att siffran ska visas på displayen. För att skriva ett sammansatt ord med textinmatning med få knapptryckningar knappar du in den första delen av ordet och bekräftar det genom att trycka på n höger. Knappa sedan in andra delen och bekräfta det genom att trycka på 0. För att ändra skrivspråket medan du skriver med få knapptryckningar trycker du på fyrkantsknappen ( brädgård ) i några sekunder tills en lista över tillgängliga språk 33

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 GEOWELL HUNTER Användarhandbok Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nät. Du kan använda

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med BeoCom 5 Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren med en BeoLine 2-basstation. Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en BeoLine-

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok SWE-1 Svenska Börja använda Sätt in/ta ur batteri Sätt in batteri 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt batteriet i batterifacket. Håll

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Doro PhoneEasy 610. Svenska

Doro PhoneEasy 610. Svenska Doro PhoneEasy 610 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval 6. 1 / Röstbrevlåda 7. # / Tyst / Inmatningsmetod

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Doro PhoneEasy 612. Svenska

Doro PhoneEasy 612. Svenska Doro PhoneEasy 612 Svenska 17 18 19 1. Hörsnäcka 2. Genväg till kameran 3. Funktionsknapp vänster 4. Samtalsknapp 5. Snabbvalsknappar 6. Röstbrevlåda 7. Tyst/Inmatningsmetod 8. Mikrofon 9. Genväg till

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0..

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. PhoneEasy 345gsm English. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Side key (volume) Torch key Display Left soft key Call key Numeric keypad * / Key lock # / Change profile End call Arrow keys Right soft key 5. 6. 7. 8. 9.

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer