Runbo F1. Garantivillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Runbo F1. Garantivillkor"

Transkript

1 Runbo F-1 Manual

2 一 Garantivillkor Runbo Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser Runbos telefoner införskaffade i Sverige och endast av Runbo Sverige licensierade återförsäljare. Garantin gäller mot original eller kopia på inköpshandling som verifierar inköpsdatum, samt giltig återförsäljarlokalitet och är endast giltig i Sverige. Garantin gäller 12 månader från giltigt inköpsdatum och för batteriet 6 månader, därefter gäller 12 månaders reklamationsrätt enligt EU lagstiftning. Tolv månaders garanti gäller för tillbehör inköpta tillsammans med telefonen eller separat från denna av Runbo Sverige licensierad återförsäljare. Producentgarantin innefattar ursprungsfel och medger reparation, utbyte eller kreditering av defekt produkt. Runbo Sverige bestämmer från fall till fall vilken åtgärd som ska utföras. Vid reparation eller utbyte kommer skadade delar eller produkten i sin helhet att bytas ut för att garantera att produkten levereras tillbaka i god funktion. Utbytta delar betraktas som egendom av Runbo Sverige och kan inte krävas tillbaka. Vid garantiinlämningsåtgärd kan program, data och personlig information försvinna eller påverkas och skall av kunden säkerhetskopieras före inlämning. Runbo Sverige är inte ansvariga för skada på eller förlust av program, data eller personlig information, eller möjlig ekonomisk förlust till följd av att säkerhetskopiering av program, data eller personlig information inte gjorts. Vid utförd garantiåtgärd gäller garantitiden på utbytt produkt i sin helhet eller delar för återstoden av den ursprungliga garantitiden eller tre månader från garantiåtgärdens utförande. Garantin gäller produktens hårdvara. Mjukvara inkluderas ej i garantin. Garantin gäller endast vid användande i enlighet med produktinstruktioner och beskrivningar. För att garantin ska gälla krävs intakta serienummer, EMEI-nummer och orginalkvitto. Normalt slitage innefattas inte av garantin. Fysisk skada på ytskikt, så som repor och sprickor på display eller kameralins innefattas ej av garantin. Garantivillkor gäller ej för skada som uppkommit av felanvändning av produkten, så som i strid mot Runbo Sveriges instruktioner, för reparation av produkt som installerats felaktigt, för skada som uppkommit på grund av användning av defekt mobilnätverk eller annat system eller vid misslyckad firmware- och biosuppdatering, vid egna installationer av operativsystem och andra program eller överklockning. Skador som uppkommit av vårdslöst handlande, virus, elavbrott, åskväder, fysisk skada, fukt, statisk elektricitet, felmontering eller annan olycka innefattas inte av garantin. Garantivillkor gäller ej heller vid kortslutning av batteri, om batteriförslutningen uppvisar skador som kan härledas till vårdslöshet eller om batteriet använts till annat ändamål än det för Runbo Sveriges produkters avsedda ändamål. Garantivillkor gäller ej heller vid felaktig förslutning av Luckor som måste stängas för att bibehålla IP-klassningen, 3.5 plugg, batterilucka, Simkorrtslucka och/eller laddningslucka. Runbo Sverige ansvarar vid skada på produkten eller på grund av servicetid vid garantiåtgärd ej för skada som omfattar förlust i näringsverksamhet eller personlig verksamhet, så som intäktsbortfall, affärsförlust eller annan sådan förlust som skulle kunna hänvisas till utebliven ekonomisk intäkt eller skada på goodwill. Runbo Sverige kan ej heller göras ansvarig för kostnad för återskapande eller återställande av program eller lagrad information. 12 måndaders garanti på enheten & 6 månaders garanti på batterier. Läs detta innan du startar din telefon

3 1.1 Kort info Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som installerats, kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna häri inte exakt stämmer överens med produkten eller dess tillbehör som du köpt. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst information eller specifikationer som finns i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon som helst produkt som du överfört eller hämtat genom mobiltelefonen, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, musik, filmer och icke inbyggda upphovsrättsskyddade programvaror. Du är själv ansvarig för konsekvenser som uppstår från en installation eller användning av de föregående produkterna på den här mobiltelefonen.

4 1.2 Att tänka på. Sätt inte på din mobiltelefon när det är förbjudet att använda telefoner eller när telefonen kan orsaka störningar eller fara. Använd inte mobiltelefonen när du kör. Placera inte din mobiltelefon på en varm plats eller använd den inte på en plats med brandfarligt bränsle, så som på en bensinstation. Följ alla regler och föreskrifter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Stäng av din mobiltelefon nära medicintekniska apparater. Stäng av din mobiltelefon i flygplan. Telefonen kan orsaka störningar på flygplanets styrenhet. Stäng av din mobiltelefon nära elektroniska enheter med hög precision. Telefonen kan påverka de här enheternas prestanda. Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast behörig personal får utföra service eller reparera telefonen. Placera inte din mobiltelefon eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält. Placera inte magnetiska lagringsmedier nära din mobiltelefon. Strålning från telefonen kan radera informationen som lagras på dem. Håll din mobiltelefon och dess tillbehör på avstånd från barn. Se till att barn inte använder din mobiltelefon utan en vuxens vägledning. Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk. Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa en korrekt användning av din mobiltelefon. Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter. Respektera övriga personers sekretess och juridiska rättigheter när du använder din trådlösa enhet. Använd inte mobiltelefonen i flygplan, på sjukhus, bensinstationer eller i verkstäder. För dig som är sjuk eller på något sätt kan utsättas för skada rådfråga med läkare innan användning. Undvik att använda din mobiltelefon i en fuktig miljö, så som i badrummet. Se till att din mobiltelefon inte avsiktligt dränks eller sköljs i vätska. Följ noga instruktioner i den här handboken när du använder USB-kabeln. Din mobiltelefon eller dator kan i annat fall skadas. Även om den här enheten är tålig, undvik att kasta, tappa, trampa, banka eller dränka den i vatten. Använd mobilen med sunt förnuft och varsamt.

5 1.3 Batteriet. Användningen av batteriet är begränsat och skall skötas för att få maximal användningstid. Släng inga batterier I papperkorgen. Alla batterier när dom är slut skall lämnas till närmaste batteriåtervinning. Kasta inga betterier in I eld eller tryck. Skulle ett batteri börja läcka ta ej I det utan skyddshandskar. Skulle du få syra i ögonen åk in direkt till akuten. Modifiera inte batteriet eller på något annat sätt som kan orsaka skada på både dig och batteriet. Utsätt inte batteriet för onödig ansträngning. 1.4 Ladda din mobiltelefon Plocka fram medföljande ladd-kabel samt medföljande 220v adapter. Plugga in micro usb kontakten försiktigt in I telefonen. OBS! Tryck ej i den för hårt då kan usb-kontakten i telefonen gå sönder. Täcks ej av garantin. Plugga nu in den andra USB kontakten in i strömadaptern. Slutligen plugga in i strömuttaget. Efter en stund kommer din telefon indikera att den laddas Laddnings föreskrifter. Använd endast original laddare samt kabel som medföljer.

6 Se till att hålla micro-usb uttaget på telefonen rent och fint. Ha aldrig vatten nära laddaren. 1.5 Rengöring och underhåll av telefonen Ladda mobilen på rätt sätt max 24h. Se till att hålla telefonen från saltvatten, syror, oljor mm. Underhåll kontakter mm och se dagligen över luckor och uttag så telefonen håller sig tät. Instruktion 1.6 Ikoner Ikoner som kan visas på telefonen. Ikoner Förklaring Klocka Alarmklocka är aktiverad Batterinivå 3G/4G/E Nätverkssignal Visar att musik spelas Meddelande

7 Missat samtal Telefonen är inställd på möte Flygplast mode Ljud avstängt USB aktiverad (vid dataanslutning) Begränsad åtkomst 1.7 Översikt av telefonen

8 2.3.1 Montera simkort 1. Dra flärpen åt höger försiktigt på baksidan. 2. Lossa nu luckan försiktigt. Passa gummipackningen 3. Montera in simkorten enligt bilder inne i mobilen. OBS! Vi lämnar inga garantier på trasiga eller felmonterade luckor. Telefonen är ip67 klassad och har fuktindikatorer inbyggda som känner av fukt. 1.9 Ström på/av Starta telefonen genom att hålla inne powerknappen på. För att stänga av telefonen håll inne powerknappen av.

9 Trycker du in powerknappen så kommer du till en snabbmeny där du kan välja: Stäng av Power Restart Starta om Flygplansläge 2.1 Starta första gången - Lås upp simkort När du startat din telefon kommer du komma till denna bilden. Här trycker du in din pinkod, Har du 2 sim kort kommer det upprepas 2 ggr.

10 Tryck på telefonen och låt den boota upp, slå in PIN1 alt även f ö r simkort nr.2 tryck på. Skulle du mot förmodan slå in fel kan du radera med. Vid start första gången kommer du att guidas igenom vissa inställningar språkval, google konto osv. Följ dessa tills du är klar och kommer till startmenyn. 2.2 Skärmlås När du kommit till startskärmen eller hamnat i sparläga kommer du se en rund icon. Denna pekar du på och drar åt sida för att låsa upp skärmen. 2.3 Touch med vantar/glove Mode 1. Gå in på inställningar / Tillgänglighet och scrolla dig till Glove Mode och bocka i för att aktivera denna funktionen. 2.4 Uppdatera telefonen online 1. Gå in i inställningar 2. Välj Om Telefonen / System update och sedan klicka på Remote updates. Finns det uppdatering tillgänglig så kommer telefonen ladda ned dessa och uppdatera telefonen. OBS! Detta kan belasta ditt abonnemang och ta datatrafik. Vi rekommenderar att du gör detta via wifi. Enkla funktioner 2.5 Ringa samtal. Välj på startmenyn, slå sedan in det nummer du vill ringa. Skulle du slå fel

11 nummer kan du radera med.

12 Du kan också klicka på på denna ikonen i nedre vänstra hörnet för att se samtalshistorik. Klickar du kommer du till dina kontakter. Med denna ikonen finner du bl a på huvudmenyn och är en direktlänk till dina kontakter och telefonbok. När du antingen slagit in numret du vill ringa eller valt från telefonboken visas följande bild på displayen: Klicka på för att få fram knappsatsen.. Klicka på för att aktivera högtalarfunktionen. Klicka på för att stänga av mic under samtal.

13 Klicka på för att sätta samtal på vänt. Klicka på för avsluta samtal. När får inkommande samtal visas dra den till grön för att svara och till röd för att neka. 2.6 Kontakter. Du kan välja inne I en kontakt för att ringa direkt från kontaktboken. Vill du skicka ett sms trycker du på.

14 För att söka kontakter klickar du på och skriver sedan in namnet. För att lägga till en kontakt klickar du på lägg till i kontakter. Du kan här fylla I din nya kontakts uppgifter för att sedan spara på antingen ditt simkort, googlekonto eller I telefonen 2.8 Meddelande/Sms Klickar du på på startmenyn kommer du skicka sms eller mms. Klick på för skriva ditt meddelande. Skriv in mottagarens nummer här "Ange namn eller nummer Eller välj från kontakter. Klicka sedan för att skicka ditt meddelande.

15 Klicka på för att lägga till bild eller video I meddelandet/mms. 2.9 Filhanteraren Du kan hantera dina sparade filer mm via filhanteraren. Filhanteraren finner du inne bland apparna efter klickat på...

16 3.1 Kamera Klicka på I huvudmenyn, och sedan för att komma till kameran. Klicka på nedan. inne I kamera appen för att komma åt inställningar för kameran. Se bilder Klicka på för att ta en bild, för att filma klicka på. 3.2 Bilder Klicka på för att komma åt apparna, och sedan klicka på galleri ikonen. Här kan du granska, titta på, dela och radera dina filmer och bilder..

17 3.3 Video Spelare Klicka på för att öppna menyn för dina appar, och klicka sen på för att komma in i Videos. På meny knappen kan du välja vad du vill göra, radera, sortera, dela. För att spela upp en film klickar du bara på den. Klicka på för att dela din film via meddelande, Bluetooth eller Musik spelaren Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka sen på för att öppna musik spelaren.

18 Högst upp på skärmen har du fyra respektive symboler, artister, album, låtar och spellistor. Alla ljudfiler klassificeras i mobiltelefonen. Du väljer lätt de låtar eller artister du vill lyssna på. Pausa/spela låt Fortsätt spela upp Backa till föregående låt med ett snabbt tryck eller håll in för att spola bakåt i nuvarande låt. Hoppa till nästa låt med ett snabbt tryck eller håll in för att spola fram i nuvarande låt. indikerar hur långt du lyssnat på låten. Genom att flytta markören kan du hoppa till vilken del av låten du vill. shuffle Repetera alla låtar Repetera låt Tillbaka till spellista 3.5 FM Radio Klicka på för att öppna menyn för dina appar. Klicka på för att öppna radion. För att lyssna på radion måste du plugga in ditt headset! Klicka på för att öppna dina kanaler. Klicka på för att stoppa och starta radion. Klicka på för att söka efter kanaler eller sätta på högtalaren.

19 3.6 Ljudinspelaren Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna in- spelaren. Här kan du spela in ljud filer. För att starta inspelning tryck på För att spela upp inspelad ljudfil tryck på Stopp inspelning Pausa inspelning Lista på inspelade ljudfiler

20 Klicka på för att se listan på dina inspelade ljudfiler. Klicka på respektive fil för att spela upp eller håll in på filen för att radera den. 3.7 Klocka Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna klockan. Här kan du kan se datum, tid, vecka och väckarklockan. Klicka på för att ställa in väckarklockan. Klicka på för att komma till stoppuret. Klicka på för att välja nattläge eller gå till inställningsmenyn. 3.8 Kalender Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna kalendern I kalendern kan du scrolla upp/ner och fram / tillbaka för att se tidigare och kommande events. Klicka på menyn för att göra dina val I kalendern.

21 3.9 Miniräknaren Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna miniräknaren. Din telefon har en miniräknare med dom 4 vanligaste räknesätten. Tryck på dom tre punkterna nere till höger för att komma in i avancerad panel Ficklampa fel ikon nedan Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna ficklampan.klicka på ON för att starta ficklampan, klicka på OFF för att stänga av fick- lampan. Klicka på SOS för att blinka med SOS signal.

22 3.11 Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna e- mailen. Du kan skicka e-postmeddelanden till alla som har en e-postadress. Öppna programmet och ställ in ditt konto. sedan kan du klicka på ditt e-postkonto för att läsa och skicka mail. Programmet kräver nätverksstöd 3.12 Browser Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna din webläsare. Explorer är standard webläsare i din telefon. Med denna sökmotor kan du enkelt surfa på nätet obehindrat och är inte begränsad av antalet flikar som du kan öppna. För att webläsaren skall fungera krävs internet uppkoppling!

23 Klicka på för att backa. Klicka på för att gå framåt till nästa sida. Klicka på för att växla mellan dina öppna flikar eller skapa en ny flik. Klicka på dina bokmärken, historik och sparade sidor. för att se Genom att klicka på meny knappen kan du uppdatera, spara, stänga, dela sidan, här finner du också inställningar för webläsaren.

24 3.13 Sök Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna sök- motorn. Klicka på punkterna uppe i högra hörnet för att göra val av sökmotor mm. Skriv in ditt sök ord klicka på förstoringsglaset, välj vilken typ av sökning du vill göra, så som websidor, kontakter t ex. Klicka på, för att gå till sökresultat

25 Genom att klicka på meny knappen kan du uppdatera, spara, stänga, dela sidan, här finner du också inställningar för webläsaren Hämtningar Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna hämtningar. Du kan se dina filer som hämtas eller har blivit hämtade med menyknappen kan du ändra visningsvyn. Du kan också sortera filerna efter storlek, namn eller datum.

26 3.15 Maps Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna Google Maps. Skriv in din destination du söker i sökfältet Att göra Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna att göra. Här kan du se vilka memos som ligger inlagda att göra och vilka som är klara. För att skapa ett nytt kom ihåg klicka på längst ner på skärmen. Du kan döpa ditt kom ihåg, skapa en beskrivning och sätta en deadline om så önskas.

27 3.17 Play Butik Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna Play Butiken. När du för första gången öppnar denna appen kommer du att behöva skapa ett konto, följ anvisningarna som kommer upp i appen för detta. Väl inne i appen finns det ett stort utbud av appar att ladda ner till din nya telefon. För att ladda ner en app klickar du på den valda appen för att komma vidare till installations sidan. Klicka på för att installera den valda appen. För att starta installationen måste man godkänna villkoren för appen och vad den har tillgång till och när detta är gjort kommer nedladdningen att starta automatiskt.om du skulle vilja avbryta nedladdningen kan du göra detta genom att klicka på.

28 När nedladdningen är klar, klicka på öppna, och du kan använda din nya applikation direkt. Svep med fingret från vänster till höger för att komma in på ditt konto. Välj mina appar,här kan du se dina installeradeapplikationer och alla appar på din telefon, här kan du också radera kontot, göra inställningar för t ex auto-uppdateringar och ändra lösenord.

29 Inställningar Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna inställningar. Här kan du göra dina personliga inställningar SIM hantering Ställ in SIM-kortet för röstsamtal, videosamtal, meddelanden, dataanslutningar och andra inställningar WIFI Klicka på WIFI, WIFI ange gränssnittet, klicka på "sätt på " ikonen längst upp till höger på skärmen, nu kommer telefonen automatiskt söka efter trådlösa nätverk inom räckhåll

30 Klicka på för att uppdatera listan på nätverk. För att koppla upp dig på ett nätverk kommer du att behöva ha ett lösenord. Sen klicka på anslut och när telefonen är uppkopplad står det ansluten Du kan också klicka på för att lägga till ett nätverk Bluetooth När du aktiverar Bluetooth längst upp till höger kommer telefonen söka efter enheter I närområdet, du kan också söka efter enheter genom att trycka på sök efter enheter längst ner på skärmen. Du kan klicka på enheter du hittar för att para ihop dessa för att föra över tex filer.

31 3.21 Mobila nätverk I den här menyn kan du slå på eller stänga av dataanslutning, aktivera 3G-tjänster, nätope- ratörer och andra alternativ : 3.22 Flight Mode När du klickar i flightmode kommer det inaktivera alla trådlösa anslutningar, samtal och meddelanden är inte tillgängliga 3.23 Ljudprofiler Här kan du välja ljudprofil, allmänt, tyst, möte, utomhus. Du kan också klicka I nedre vänstra hörnet för att skapa ny profil. Klicka på standard inställningar. för att återställa alla ljudprofiler till

32 3.24 skärm Här ändrar du ljusstyrkan, bakgrundsbilder, auto-rotation mm efter dina personliga preferenser Lagring Här kan du kan se telefonens och SD -kortets totala kapacitet, ledigt utrymme. Du kan också välja önskad installationsplats och formatera telefonens minne Appar Du kan se alla telefonens nedladdade program, applikationer i telefon lagringen, program som körs och alla program. Du kan klicka på menyknappen för att ordna dessa program efter storlek, radera och flytta appar.

33 3.27 Säkerhet Ställ in skärmlås, SIM-kortlås, lösenord, enhetshantering, uppgiftslagring och andra inställningar som har med säkerhet att göra språk och inmatning Här kan du välja inmatningsspråk och inmatningsmetoder. Du kan också klicka på för att göra ytterligare inställningar i inmatningsmetoderna.

34 3.29 Säkerhetskopiering och återställning Här kan du kan säkerhetskopiera din data, automatiskt återställa, återställa fabriksinställningarna och operationer. Vid återställning av fabriksinställningarna raderas alla personuppgifter på telefonen 3.30 Datum och tid Du kan välja att automatiskt ställa in tid och datum, telefonen kommer då automatiskt att ställa in sig eftertids zon.

35 4.1 Schemalagd på - och avstängning Ställ in tiden för att automatiskt sätta på/stänga av telefonen. 4.2 Tillgänglighet Här kan du anpassa knappar, textstorlek, talkback, snabbstart, Glove Mode, större text mm.

36

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE

7 Capacitive Android Tablet Tablet 729LE 7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE Lathund Hurtig start guide Hurtig brugervejleduing Pikakäyttöopas Quick Start Guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum 1 Komma igång 1 Komma igång 3 2 Funktioner och appar 7 3 Tips och tricks 10 4 Index 14 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum Bakåt, håll ned för multitasker Volymkontroll

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

ParaGå-guide - privata utförare

ParaGå-guide - privata utförare ParaGå-guide - privata utförare Starta upp enheten Sid. 3 Aktivera låskod på telefonen Sid. 5 Skapa Google-konto Sid. 7 Registrera enheten via Paragåportalen Sid. 9 Installera Mobileiron & ParaGå applikationen

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton 1 (18) 2013-11-01 Kommunstyrelsens kontor Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton Kommunen byter till en ny version av e-postsystem i samband med arbetet att uppgradera vår IT-miljö. Samtliga

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan... 5 2.2 Lås upp SIM... 5 2.3 Installation... 5 2.4 Språk...

Läs mer

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 1 Innehållsförteckning 1. Värt att veta innan du startar Sida 3 2. Knapparna på ramen 3. Knappar på skärmen. Funktionerna på ipaden 6.1 Email/Besöksrapporter.2

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

förtroendevalda i Strömstads kommun

förtroendevalda i Strömstads kommun handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder

Läs mer

Sektorn för Socialtjänst Vård och Omsorg 2014-04-30. Ipad Fortsättningskurs

Sektorn för Socialtjänst Vård och Omsorg 2014-04-30. Ipad Fortsättningskurs Sektorn för Socialtjänst Vård och Omsorg 2014-04-30 Ipad Fortsättningskurs Innehållsförteckning Innehållsförteckning...4 Förord...5 Inställningar...7 Wi-Fi... 7 Bluetooth... 7 Ljud... 9 Bakgrundsbilder

Läs mer

Pocket PC Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Pocket PC Phone Quick Start Guide. www.htc.com Pocket PC Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Kartongens innehåll AC Adapter Batteri Väska USB Synk Kabel Pocket PC Phone Manual och snabbstartsguide Headset Komma-i-gång-CD 2. Pocket PC Telefonen

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

ParaGå-guide -kommunala utförare

ParaGå-guide -kommunala utförare ParaGå-guide -kommunala utförare Viktig information Sid. 2 Aktivera låskod på enheten Sid. 4 Skapa Google-konto Sid. 8 Installera Mobileiron och ParaGå appen Sid. 10 Genväg ParaGå Sid. 18 Support Sid.

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått)

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått) Funktionalitet V4.10.4 fon HD Mini V4.10.2 fon P V4.10.4 Defy+ V5.3.2 Rev L, 2014-09-30 cover 2 V5.3.2 (Utgått) Generellt Programgeneration 4 4 4 5 5 Operativsystem Windows Mobile Windows Mobile Windows

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Pocket PC Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Pocket PC Phone Quick Start Guide. www.htc.com Pocket PC Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad finns i kartongen? 3 Batteri AC Adapter Bärväska USB Synk Kabel Headset Pocket PC Telefon Kom-i-gång CD Användarmanual och snabbstart guide 4 2. Pocket

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer