Runbo F1. Garantivillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Runbo F1. Garantivillkor"

Transkript

1 Runbo F-1 Manual

2 一 Garantivillkor Runbo Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser Runbos telefoner införskaffade i Sverige och endast av Runbo Sverige licensierade återförsäljare. Garantin gäller mot original eller kopia på inköpshandling som verifierar inköpsdatum, samt giltig återförsäljarlokalitet och är endast giltig i Sverige. Garantin gäller 12 månader från giltigt inköpsdatum och för batteriet 6 månader, därefter gäller 12 månaders reklamationsrätt enligt EU lagstiftning. Tolv månaders garanti gäller för tillbehör inköpta tillsammans med telefonen eller separat från denna av Runbo Sverige licensierad återförsäljare. Producentgarantin innefattar ursprungsfel och medger reparation, utbyte eller kreditering av defekt produkt. Runbo Sverige bestämmer från fall till fall vilken åtgärd som ska utföras. Vid reparation eller utbyte kommer skadade delar eller produkten i sin helhet att bytas ut för att garantera att produkten levereras tillbaka i god funktion. Utbytta delar betraktas som egendom av Runbo Sverige och kan inte krävas tillbaka. Vid garantiinlämningsåtgärd kan program, data och personlig information försvinna eller påverkas och skall av kunden säkerhetskopieras före inlämning. Runbo Sverige är inte ansvariga för skada på eller förlust av program, data eller personlig information, eller möjlig ekonomisk förlust till följd av att säkerhetskopiering av program, data eller personlig information inte gjorts. Vid utförd garantiåtgärd gäller garantitiden på utbytt produkt i sin helhet eller delar för återstoden av den ursprungliga garantitiden eller tre månader från garantiåtgärdens utförande. Garantin gäller produktens hårdvara. Mjukvara inkluderas ej i garantin. Garantin gäller endast vid användande i enlighet med produktinstruktioner och beskrivningar. För att garantin ska gälla krävs intakta serienummer, EMEI-nummer och orginalkvitto. Normalt slitage innefattas inte av garantin. Fysisk skada på ytskikt, så som repor och sprickor på display eller kameralins innefattas ej av garantin. Garantivillkor gäller ej för skada som uppkommit av felanvändning av produkten, så som i strid mot Runbo Sveriges instruktioner, för reparation av produkt som installerats felaktigt, för skada som uppkommit på grund av användning av defekt mobilnätverk eller annat system eller vid misslyckad firmware- och biosuppdatering, vid egna installationer av operativsystem och andra program eller överklockning. Skador som uppkommit av vårdslöst handlande, virus, elavbrott, åskväder, fysisk skada, fukt, statisk elektricitet, felmontering eller annan olycka innefattas inte av garantin. Garantivillkor gäller ej heller vid kortslutning av batteri, om batteriförslutningen uppvisar skador som kan härledas till vårdslöshet eller om batteriet använts till annat ändamål än det för Runbo Sveriges produkters avsedda ändamål. Garantivillkor gäller ej heller vid felaktig förslutning av Luckor som måste stängas för att bibehålla IP-klassningen, 3.5 plugg, batterilucka, Simkorrtslucka och/eller laddningslucka. Runbo Sverige ansvarar vid skada på produkten eller på grund av servicetid vid garantiåtgärd ej för skada som omfattar förlust i näringsverksamhet eller personlig verksamhet, så som intäktsbortfall, affärsförlust eller annan sådan förlust som skulle kunna hänvisas till utebliven ekonomisk intäkt eller skada på goodwill. Runbo Sverige kan ej heller göras ansvarig för kostnad för återskapande eller återställande av program eller lagrad information. 12 måndaders garanti på enheten & 6 månaders garanti på batterier. Läs detta innan du startar din telefon

3 1.1 Kort info Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som installerats, kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna häri inte exakt stämmer överens med produkten eller dess tillbehör som du köpt. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst information eller specifikationer som finns i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon som helst produkt som du överfört eller hämtat genom mobiltelefonen, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, musik, filmer och icke inbyggda upphovsrättsskyddade programvaror. Du är själv ansvarig för konsekvenser som uppstår från en installation eller användning av de föregående produkterna på den här mobiltelefonen.

4 1.2 Att tänka på. Sätt inte på din mobiltelefon när det är förbjudet att använda telefoner eller när telefonen kan orsaka störningar eller fara. Använd inte mobiltelefonen när du kör. Placera inte din mobiltelefon på en varm plats eller använd den inte på en plats med brandfarligt bränsle, så som på en bensinstation. Följ alla regler och föreskrifter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Stäng av din mobiltelefon nära medicintekniska apparater. Stäng av din mobiltelefon i flygplan. Telefonen kan orsaka störningar på flygplanets styrenhet. Stäng av din mobiltelefon nära elektroniska enheter med hög precision. Telefonen kan påverka de här enheternas prestanda. Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast behörig personal får utföra service eller reparera telefonen. Placera inte din mobiltelefon eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält. Placera inte magnetiska lagringsmedier nära din mobiltelefon. Strålning från telefonen kan radera informationen som lagras på dem. Håll din mobiltelefon och dess tillbehör på avstånd från barn. Se till att barn inte använder din mobiltelefon utan en vuxens vägledning. Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk. Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa en korrekt användning av din mobiltelefon. Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter. Respektera övriga personers sekretess och juridiska rättigheter när du använder din trådlösa enhet. Använd inte mobiltelefonen i flygplan, på sjukhus, bensinstationer eller i verkstäder. För dig som är sjuk eller på något sätt kan utsättas för skada rådfråga med läkare innan användning. Undvik att använda din mobiltelefon i en fuktig miljö, så som i badrummet. Se till att din mobiltelefon inte avsiktligt dränks eller sköljs i vätska. Följ noga instruktioner i den här handboken när du använder USB-kabeln. Din mobiltelefon eller dator kan i annat fall skadas. Även om den här enheten är tålig, undvik att kasta, tappa, trampa, banka eller dränka den i vatten. Använd mobilen med sunt förnuft och varsamt.

5 1.3 Batteriet. Användningen av batteriet är begränsat och skall skötas för att få maximal användningstid. Släng inga batterier I papperkorgen. Alla batterier när dom är slut skall lämnas till närmaste batteriåtervinning. Kasta inga betterier in I eld eller tryck. Skulle ett batteri börja läcka ta ej I det utan skyddshandskar. Skulle du få syra i ögonen åk in direkt till akuten. Modifiera inte batteriet eller på något annat sätt som kan orsaka skada på både dig och batteriet. Utsätt inte batteriet för onödig ansträngning. 1.4 Ladda din mobiltelefon Plocka fram medföljande ladd-kabel samt medföljande 220v adapter. Plugga in micro usb kontakten försiktigt in I telefonen. OBS! Tryck ej i den för hårt då kan usb-kontakten i telefonen gå sönder. Täcks ej av garantin. Plugga nu in den andra USB kontakten in i strömadaptern. Slutligen plugga in i strömuttaget. Efter en stund kommer din telefon indikera att den laddas Laddnings föreskrifter. Använd endast original laddare samt kabel som medföljer.

6 Se till att hålla micro-usb uttaget på telefonen rent och fint. Ha aldrig vatten nära laddaren. 1.5 Rengöring och underhåll av telefonen Ladda mobilen på rätt sätt max 24h. Se till att hålla telefonen från saltvatten, syror, oljor mm. Underhåll kontakter mm och se dagligen över luckor och uttag så telefonen håller sig tät. Instruktion 1.6 Ikoner Ikoner som kan visas på telefonen. Ikoner Förklaring Klocka Alarmklocka är aktiverad Batterinivå 3G/4G/E Nätverkssignal Visar att musik spelas Meddelande

7 Missat samtal Telefonen är inställd på möte Flygplast mode Ljud avstängt USB aktiverad (vid dataanslutning) Begränsad åtkomst 1.7 Översikt av telefonen

8 2.3.1 Montera simkort 1. Dra flärpen åt höger försiktigt på baksidan. 2. Lossa nu luckan försiktigt. Passa gummipackningen 3. Montera in simkorten enligt bilder inne i mobilen. OBS! Vi lämnar inga garantier på trasiga eller felmonterade luckor. Telefonen är ip67 klassad och har fuktindikatorer inbyggda som känner av fukt. 1.9 Ström på/av Starta telefonen genom att hålla inne powerknappen på. För att stänga av telefonen håll inne powerknappen av.

9 Trycker du in powerknappen så kommer du till en snabbmeny där du kan välja: Stäng av Power Restart Starta om Flygplansläge 2.1 Starta första gången - Lås upp simkort När du startat din telefon kommer du komma till denna bilden. Här trycker du in din pinkod, Har du 2 sim kort kommer det upprepas 2 ggr.

10 Tryck på telefonen och låt den boota upp, slå in PIN1 alt även f ö r simkort nr.2 tryck på. Skulle du mot förmodan slå in fel kan du radera med. Vid start första gången kommer du att guidas igenom vissa inställningar språkval, google konto osv. Följ dessa tills du är klar och kommer till startmenyn. 2.2 Skärmlås När du kommit till startskärmen eller hamnat i sparläga kommer du se en rund icon. Denna pekar du på och drar åt sida för att låsa upp skärmen. 2.3 Touch med vantar/glove Mode 1. Gå in på inställningar / Tillgänglighet och scrolla dig till Glove Mode och bocka i för att aktivera denna funktionen. 2.4 Uppdatera telefonen online 1. Gå in i inställningar 2. Välj Om Telefonen / System update och sedan klicka på Remote updates. Finns det uppdatering tillgänglig så kommer telefonen ladda ned dessa och uppdatera telefonen. OBS! Detta kan belasta ditt abonnemang och ta datatrafik. Vi rekommenderar att du gör detta via wifi. Enkla funktioner 2.5 Ringa samtal. Välj på startmenyn, slå sedan in det nummer du vill ringa. Skulle du slå fel

11 nummer kan du radera med.

12 Du kan också klicka på på denna ikonen i nedre vänstra hörnet för att se samtalshistorik. Klickar du kommer du till dina kontakter. Med denna ikonen finner du bl a på huvudmenyn och är en direktlänk till dina kontakter och telefonbok. När du antingen slagit in numret du vill ringa eller valt från telefonboken visas följande bild på displayen: Klicka på för att få fram knappsatsen.. Klicka på för att aktivera högtalarfunktionen. Klicka på för att stänga av mic under samtal.

13 Klicka på för att sätta samtal på vänt. Klicka på för avsluta samtal. När får inkommande samtal visas dra den till grön för att svara och till röd för att neka. 2.6 Kontakter. Du kan välja inne I en kontakt för att ringa direkt från kontaktboken. Vill du skicka ett sms trycker du på.

14 För att söka kontakter klickar du på och skriver sedan in namnet. För att lägga till en kontakt klickar du på lägg till i kontakter. Du kan här fylla I din nya kontakts uppgifter för att sedan spara på antingen ditt simkort, googlekonto eller I telefonen 2.8 Meddelande/Sms Klickar du på på startmenyn kommer du skicka sms eller mms. Klick på för skriva ditt meddelande. Skriv in mottagarens nummer här "Ange namn eller nummer Eller välj från kontakter. Klicka sedan för att skicka ditt meddelande.

15 Klicka på för att lägga till bild eller video I meddelandet/mms. 2.9 Filhanteraren Du kan hantera dina sparade filer mm via filhanteraren. Filhanteraren finner du inne bland apparna efter klickat på...

16 3.1 Kamera Klicka på I huvudmenyn, och sedan för att komma till kameran. Klicka på nedan. inne I kamera appen för att komma åt inställningar för kameran. Se bilder Klicka på för att ta en bild, för att filma klicka på. 3.2 Bilder Klicka på för att komma åt apparna, och sedan klicka på galleri ikonen. Här kan du granska, titta på, dela och radera dina filmer och bilder..

17 3.3 Video Spelare Klicka på för att öppna menyn för dina appar, och klicka sen på för att komma in i Videos. På meny knappen kan du välja vad du vill göra, radera, sortera, dela. För att spela upp en film klickar du bara på den. Klicka på för att dela din film via meddelande, Bluetooth eller Musik spelaren Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka sen på för att öppna musik spelaren.

18 Högst upp på skärmen har du fyra respektive symboler, artister, album, låtar och spellistor. Alla ljudfiler klassificeras i mobiltelefonen. Du väljer lätt de låtar eller artister du vill lyssna på. Pausa/spela låt Fortsätt spela upp Backa till föregående låt med ett snabbt tryck eller håll in för att spola bakåt i nuvarande låt. Hoppa till nästa låt med ett snabbt tryck eller håll in för att spola fram i nuvarande låt. indikerar hur långt du lyssnat på låten. Genom att flytta markören kan du hoppa till vilken del av låten du vill. shuffle Repetera alla låtar Repetera låt Tillbaka till spellista 3.5 FM Radio Klicka på för att öppna menyn för dina appar. Klicka på för att öppna radion. För att lyssna på radion måste du plugga in ditt headset! Klicka på för att öppna dina kanaler. Klicka på för att stoppa och starta radion. Klicka på för att söka efter kanaler eller sätta på högtalaren.

19 3.6 Ljudinspelaren Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna in- spelaren. Här kan du spela in ljud filer. För att starta inspelning tryck på För att spela upp inspelad ljudfil tryck på Stopp inspelning Pausa inspelning Lista på inspelade ljudfiler

20 Klicka på för att se listan på dina inspelade ljudfiler. Klicka på respektive fil för att spela upp eller håll in på filen för att radera den. 3.7 Klocka Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna klockan. Här kan du kan se datum, tid, vecka och väckarklockan. Klicka på för att ställa in väckarklockan. Klicka på för att komma till stoppuret. Klicka på för att välja nattläge eller gå till inställningsmenyn. 3.8 Kalender Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna kalendern I kalendern kan du scrolla upp/ner och fram / tillbaka för att se tidigare och kommande events. Klicka på menyn för att göra dina val I kalendern.

21 3.9 Miniräknaren Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna miniräknaren. Din telefon har en miniräknare med dom 4 vanligaste räknesätten. Tryck på dom tre punkterna nere till höger för att komma in i avancerad panel Ficklampa fel ikon nedan Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna ficklampan.klicka på ON för att starta ficklampan, klicka på OFF för att stänga av fick- lampan. Klicka på SOS för att blinka med SOS signal.

22 3.11 Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna e- mailen. Du kan skicka e-postmeddelanden till alla som har en e-postadress. Öppna programmet och ställ in ditt konto. sedan kan du klicka på ditt e-postkonto för att läsa och skicka mail. Programmet kräver nätverksstöd 3.12 Browser Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna din webläsare. Explorer är standard webläsare i din telefon. Med denna sökmotor kan du enkelt surfa på nätet obehindrat och är inte begränsad av antalet flikar som du kan öppna. För att webläsaren skall fungera krävs internet uppkoppling!

23 Klicka på för att backa. Klicka på för att gå framåt till nästa sida. Klicka på för att växla mellan dina öppna flikar eller skapa en ny flik. Klicka på dina bokmärken, historik och sparade sidor. för att se Genom att klicka på meny knappen kan du uppdatera, spara, stänga, dela sidan, här finner du också inställningar för webläsaren.

24 3.13 Sök Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna sök- motorn. Klicka på punkterna uppe i högra hörnet för att göra val av sökmotor mm. Skriv in ditt sök ord klicka på förstoringsglaset, välj vilken typ av sökning du vill göra, så som websidor, kontakter t ex. Klicka på, för att gå till sökresultat

25 Genom att klicka på meny knappen kan du uppdatera, spara, stänga, dela sidan, här finner du också inställningar för webläsaren Hämtningar Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna hämtningar. Du kan se dina filer som hämtas eller har blivit hämtade med menyknappen kan du ändra visningsvyn. Du kan också sortera filerna efter storlek, namn eller datum.

26 3.15 Maps Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna Google Maps. Skriv in din destination du söker i sökfältet Att göra Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna att göra. Här kan du se vilka memos som ligger inlagda att göra och vilka som är klara. För att skapa ett nytt kom ihåg klicka på längst ner på skärmen. Du kan döpa ditt kom ihåg, skapa en beskrivning och sätta en deadline om så önskas.

27 3.17 Play Butik Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna Play Butiken. När du för första gången öppnar denna appen kommer du att behöva skapa ett konto, följ anvisningarna som kommer upp i appen för detta. Väl inne i appen finns det ett stort utbud av appar att ladda ner till din nya telefon. För att ladda ner en app klickar du på den valda appen för att komma vidare till installations sidan. Klicka på för att installera den valda appen. För att starta installationen måste man godkänna villkoren för appen och vad den har tillgång till och när detta är gjort kommer nedladdningen att starta automatiskt.om du skulle vilja avbryta nedladdningen kan du göra detta genom att klicka på.

28 När nedladdningen är klar, klicka på öppna, och du kan använda din nya applikation direkt. Svep med fingret från vänster till höger för att komma in på ditt konto. Välj mina appar,här kan du se dina installeradeapplikationer och alla appar på din telefon, här kan du också radera kontot, göra inställningar för t ex auto-uppdateringar och ändra lösenord.

29 Inställningar Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna inställningar. Här kan du göra dina personliga inställningar SIM hantering Ställ in SIM-kortet för röstsamtal, videosamtal, meddelanden, dataanslutningar och andra inställningar WIFI Klicka på WIFI, WIFI ange gränssnittet, klicka på "sätt på " ikonen längst upp till höger på skärmen, nu kommer telefonen automatiskt söka efter trådlösa nätverk inom räckhåll

30 Klicka på för att uppdatera listan på nätverk. För att koppla upp dig på ett nätverk kommer du att behöva ha ett lösenord. Sen klicka på anslut och när telefonen är uppkopplad står det ansluten Du kan också klicka på för att lägga till ett nätverk Bluetooth När du aktiverar Bluetooth längst upp till höger kommer telefonen söka efter enheter I närområdet, du kan också söka efter enheter genom att trycka på sök efter enheter längst ner på skärmen. Du kan klicka på enheter du hittar för att para ihop dessa för att föra över tex filer.

31 3.21 Mobila nätverk I den här menyn kan du slå på eller stänga av dataanslutning, aktivera 3G-tjänster, nätope- ratörer och andra alternativ : 3.22 Flight Mode När du klickar i flightmode kommer det inaktivera alla trådlösa anslutningar, samtal och meddelanden är inte tillgängliga 3.23 Ljudprofiler Här kan du välja ljudprofil, allmänt, tyst, möte, utomhus. Du kan också klicka I nedre vänstra hörnet för att skapa ny profil. Klicka på standard inställningar. för att återställa alla ljudprofiler till

32 3.24 skärm Här ändrar du ljusstyrkan, bakgrundsbilder, auto-rotation mm efter dina personliga preferenser Lagring Här kan du kan se telefonens och SD -kortets totala kapacitet, ledigt utrymme. Du kan också välja önskad installationsplats och formatera telefonens minne Appar Du kan se alla telefonens nedladdade program, applikationer i telefon lagringen, program som körs och alla program. Du kan klicka på menyknappen för att ordna dessa program efter storlek, radera och flytta appar.

33 3.27 Säkerhet Ställ in skärmlås, SIM-kortlås, lösenord, enhetshantering, uppgiftslagring och andra inställningar som har med säkerhet att göra språk och inmatning Här kan du välja inmatningsspråk och inmatningsmetoder. Du kan också klicka på för att göra ytterligare inställningar i inmatningsmetoderna.

34 3.29 Säkerhetskopiering och återställning Här kan du kan säkerhetskopiera din data, automatiskt återställa, återställa fabriksinställningarna och operationer. Vid återställning av fabriksinställningarna raderas alla personuppgifter på telefonen 3.30 Datum och tid Du kan välja att automatiskt ställa in tid och datum, telefonen kommer då automatiskt att ställa in sig eftertids zon.

35 4.1 Schemalagd på - och avstängning Ställ in tiden för att automatiskt sätta på/stänga av telefonen. 4.2 Tillgänglighet Här kan du anpassa knappar, textstorlek, talkback, snabbstart, Glove Mode, större text mm.

36

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Nokia C2-01 Användarhandbok

Nokia C2-01 Användarhandbok Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

M500 ANVÄNDARHANDBOK

M500 ANVÄNDARHANDBOK M500 ANVÄNDARHANDBOK FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

GT-S5570. Bruksanvisning

GT-S5570. Bruksanvisning GT-S5570 Bruksanvisning Använda handboken Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och underhållning av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Xperia ZR Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enheten - översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...10

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.4 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... För information om Microsoft Mobile Service villkor och sekretesspolicy går du till www.nokia.com/ privacy. 2 Användarhandbok

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Nokia N97 Användarhandbok. Utgåva 5

Nokia N97 Användarhandbok. Utgåva 5 Nokia N97 Användarhandbok Utgåva 5 Innehåll Säkerhet 6 Om enheten 6 Nättjänster 7 Delat minne 7 Mail for Exchange 8 Sök efter hjälp 9 Support 9 Hjälp i enheten 9 Gör mer med din enhet 9 Uppdatera enhetsprogram

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Gå till www.nokia.com/privacy för information om Nokia Villkor för tjänsten och sekretesspolicy. 2 Användarhandbok Nokia

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Nokia Lumia 800 Användarhandbok

Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer