Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation"

Transkript

1 Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Enkel navigering är en viktig del av en modern webbapplikation. Eftersom en stor del av utvecklingstiden för en site används för att bygga menyer, trädstrukturer och andra navigationshjälpmedel och efter som en förändring i strukturen ständigt påverkar navigationsstrukturen så har Microsoft byggt in funktioner för att hantera detta i ASP.NET. Menu och TreeView controller förenklar arbetet med att bygga navigationsgränssnittet; SiteMapDataSource kontrollen möjliggör att förändringar i strukturen automatiskt slår egendom i navigationsgränssnittet och SiteMapPath kontrollen gör det enkelt att visa sökvägen till aktuell sida. I denna labb skall du använda dessa controller för att bygga en modern navigationskontroll för din webbsida. Genom att använda en kombination av Menu kontroller, SiteMapDataSource controller och SiteMapPath kontroller så skall du skapa ett databasdrivet navigationssystem som automatiskt reflekterar förändringar i strukturen. Du lär dig använda dessa så att du sedan kan använda dem i egna applikationer. Ungefär så här kommer sidan att se ut efter denna labb.

2 2 Labb förberedelser Om du inte har slutfört labb 2 och enablat databas cachning, gör så här: Hämta scriptfilen CacheSetup.cmd från kurswebbplatsen och öppna den i notepad. Ändra datornamnet i kommandosträngarna så att det stämmer med din dator. a. Öppna Visual Studio kommandoprompt. Alla Program Microsoft Visual Studio 2012 Visual Studio Tools Visual Studio Command Prompt. b. Navigera till katalogen där du sparade CacheSetup.cmd filen. c. Skriv CacheSetup. Innan du börjar med labb 5 är det lämpligt att ha läst kapitel 17 i boken.

3 3 Övning 1 Lägg till en navigationsmeny I denna övning skall du lägga till en navigationsmeny till din webbapplikation så att användare enkelt kan navigera mellan de olika sidorna. Först skall du lägga till lite fler sidor så att det finns lite fler sidor att navigera till. Sedan skall du skapa en XML site map, lägga till en Meny kontroll till din master page och ansluta din site map till Meny kontrollen med hjälp av en SiteMapDataSource kontroll. Uppgift 1. Kopiera koden från labb 4 och kopiera säkerhetsdatabasen. Detaljbeskrivning a. Kopiera alla filer från labb 4 till en ny katalog som du döper till Lab5. b. Kopiera ASPNETDB.MDF och aspnetdb_log.ldf från mappen C:\...\Lab4\App_Data till C:\...\Lab5\App_Data mappen. Databasen skapades när du körde ASP.NET Configuration tool i labb 4. Den innehåller säkerhets inställningarna för din webbapplikation inklusive användare, roller och rättigheter. 2. Öppna Webbsiten a. Starta Microsoft Visual Studio och välj File->Open Web Site och öppna C:\...\Lab5 site. 3. Lägg till en sida till webbsiten 4. Skapa en XML site map a. Högerklicka på C:\...\Lab5\ i Solution Explorer och välj Add New Item lägg till en sida med namn HotPicks.aspx. Välj Web Form som template och kryssa i Place code in separate file och rutan Select master page. b. När du uppmanas att ange master page, välj Site.master. c. Ändra titelattributet Page direktivet till Title= MyComics Hot Picks. d. Lägg till sidor med namnen Events.aspx, Forums.aspx, och FAQ.aspx på samma sätt till din webbsite. Ange titelattribut för sidorna på samma sätt som I punkt c till MyComics Events, MyComics Forums, och MyComics Frequently Asked Questions. a. Högerklicka på C:\...\Lab5\ i Solution Explorer och välj Add New Item och lägg till en fil med namnet Web.sitemap till siten. Välj Site Map som template. b. Redigera Web.sitemap så att den får följande hierarkiska struktur: <sitemapnode url="default.aspx" title="home"> <sitemapnode url="details.aspx" title="details" /> <sitemapnode url="secure/admin.aspx" title="admin" /> <sitemapnode url="hotpicks.aspx" title="hot Picks" /> <sitemapnode url="events.aspx" title="events" /> <sitemapnode url="forums.aspx" title="forums" /> <sitemapnode url="faq.aspx" title="faq" /> </sitemapnode> Förutsatt att ni namngivigt sidorna lika som jag

4 4 5. Lägg till en SiteMapDataSource kontroll a. Öppna Site.master i Design vyn. b. Placera markören i diven med id menu. c. Lägg till en SiteMapDataSource kontroll i diven. d. Ange SiteMapaDataSource kontrollens ShowStartingNode egenskap till False. 6. Lägg till en menykontroll a. Placera markören i diven som innehåller SiteMapDataSource (kan vara lättast att växla till kodläge för att hitta rätt med markören, och sedan växla tillbaka till design). b. Dra en meny kontroll till diven. c. Öppna Choose Data Source listan i Menu Tasks meny för att koppla SiteMapDataSource1 som datakälla för menyn. d. Klicka på menykontrollen så att den är vald. e. Ange följande egenskaper för menykontrollen: Egenskap EnableTheming Font-Name Font-Size ForeColor Orientation StaticHoverStyle-BackColor StaticHoverStyle-BorderColor StaticHoverStyle-BorderStyle StaticHoverStyle-BorderWidth StaticMenuItemStyle-ItemSpacing Värde False Verdana 10pt Black Vertical LightGray Gray Solid 1px 2px Width 100% 7. Prova navigationen a. Starta Default.aspx och kontrollera så att den innehåller en navigationsmeny som den nedan.

5 5 1. Prova din XML site map genom att klicka på de olika valen ett i taget och se så att de går till rätt sidor. 2. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio 3. Om menyn ligger långt ut i kanten, lägg till följande kod i Master.css, under #menu: padding-left: 10px;

6 6 Övning 2 Lägg till säkerhetsanpassningar Säkerhetsanpassning ( Security trimming ) är en egenskap för XmlSiteMapProvider som gör det möjligt att visa eller dölja menyval beroende av användarens roll. I denna övning skall du applicera detta på siten MyComics, admin-länken skall endast visas om du är inloggad som administratör. Uppgift 1. Modifiera XML site map 2. Aktivera security trimming i Web.config Detaljbeskrivning a. Dubbelklicka på Web.sitemap i Solution Explorer för att öppna den för editering. b. Lägg till rollen admin genom att lägga till egenskapen roles= Administrators till noden för Admin.aspx i din Web.sitemap. <sitemapnode url="secure/admin.aspx" title="admin" roles="administrators" /> c. Spara och stäng Web.sitemap. a. Dubbelklicka på Web.config i Solution Explorer för att öppna den för editering. b. Lägg till följande till <system.web> delen i Web.config: <sitemap> <providers> <remove name="aspnetxmlsitemapprovider" /> <add name="aspnetxmlsitemapprovider" type="system.web.xmlsitemapprovider" securitytrimmingenabled="true" sitemapfile="web.sitemap" /> </providers> </sitemap> c. Stäng och spara web.config. 3. Visa navigationsmeny som vanlig användare 4. Visa navigationsmeny som administratör a. Öppna Default.aspx i webbläsaren. b. Titta på navigationsmenyn till vänster, Admin skall inte synas. c. Klicka på Login länken längst upp på sidan och logga in som vanlig användare. d. Admin skall fortfarande inte synas i menyn. a. Logga ut, logga sedan in igen som administrator med administratörskontot du skapade i labb4. b. Titta på navigationsmenyn till vänster, Admin skall nu synas i menyn. c. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio.

7 7 Övning 3 Lägg till site map path I den här övningen skall du lägga till en SiteMapPath kontroll till master page så att användaren kan se sökvägen till aktuell sida. Sedan skall du göra anpassningar av kontrollen så att den ser ut som och uppför sig som resten av sidan. Uppgift 1. Lägg till en tabell på master page Detaljbeskrivning a. Öppna Site.master i Source läget. b. Placera markören alldeles före diven med id content. c. Skapa två divar enligt nedan: <div id="r1"> </div> <div id="r2"> </div> Lägg till följande kod i Master.css: #r1 { height: 40px; width: 100%; background-color: #ececec; vertical-align: top; } #r2 { height: 10px; width: 100%; background-color: Gray; vertical-align:top; } 2. Lägg till en SiteMapPath kontroll. a. Lägg till en SiteMapPath kontroll på sidan, lägg den i diven r1 som du just skapade. b. Lägg till ett mellanrum till vänster om kontrollen så att den kommer ut en bit från kanten. Kan vara lättast att göra i kodläge med: c. Ange kontrollens EnableTheming egenskap till false. d. Ange fonten till 10-punkter, Verdana. e. Öppna Default.aspx och kolla så att Home visas ovanför sidans innehållsdel enligt nedan.

8 8 f. Logga in med adminkontot du skapade tidigare. Klicka sedan på Admin och kolla så att Home ändras till Home > Admin, enligt nedan. g. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio. 3. Anpassa SiteMapPath kontrollen a. Om du inte har någon lämplig liten bild (gärna en gif bild), ladda ner från någon gratissida på nätet och spara på din dator. b. Högerklicka på Images mappen i Solution Explorer och välj Add Existing Item. Välj bild för att kopiera den till din images mapp, c. Markera SiteMapPath kontrollen i design (i master page). Klicka på pilen i övre högra hörnet för att visa SiteMapPath Tasks menyn. Klicka på Edit Templates. d. Välj PathSeparatorTemplate I dropdown listen med namnet Display. e. Dra en Image kontroll från verktygslisten och släpp den i PathSeparatorTemplate boxen. f. Ange bildens ImageAlign egenskap till Middle och dess ImageUrl egenskap till

9 9 ~/Images/filnamn.gif. g. Klicka på pilen i övre högra hörnet på PathSeparatorTemplate boxen för att visa SiteMapPath Tasks menyn igen. Klicka på End Template Editing för att avsluta editeringsläget. h. Öppna applikationen och gå till Admin sidan. Kontrollera så att SiteMapPath avgränsarna har ändrats till den bild du valt. Något liknande nedan.

Labb 4: ASP.NET 2.0 Medlemskap, Inloggningskontroller, Rollhantering

Labb 4: ASP.NET 2.0 Medlemskap, Inloggningskontroller, Rollhantering Labb 4: ASP.NET 2.0 Medlemskap, Inloggningskontroller, Rollhantering Autentisering via formulär är ett vanligt sätt skapa säker åtkomst till internetresurser. Med de inloggnings och autentiseringskotroller

Läs mer

Labb 1: Skapa en webbsite

Labb 1: Skapa en webbsite Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektionen behandlar kapitlen 3 och 4 i kursboken. Application och Page Framework Med Visual Studio 2005 levereras ett antal inbyggda verktyg bland annat SQL

Läs mer

Joomla! 1.0 Snabbstartsguide

Joomla! 1.0 Snabbstartsguide Joomla! 1.0 Snabbstartsguide Författare: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senast uppdaterat: 17/09/2005 Swedish Translation Version 1.0 Översättning: Lorenzo Garcia 29/11/05 Kontroll:

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2015 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.2 2015-02-15 Om hur

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer