Observera. Översikt över funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Observera. Översikt över funktioner"

Transkript

1

2 Observera Informationen är för att användaren ska kunna använda spelaren på ett riktigt sätt, läs den noga. Undvik höga, över 35ºC, och låga, under -5 ºC, temperaturer. Utsätt inte spelaren för kraftiga stötar. Låt inte spelaren komma i kontakt med bensen, thinner eller andra kemikalier. Undvik elektriska fält i närheten av det starka magnetiska fältet. Utsätt inte spelaren för direkt solljus eller uppvärmningsapparater. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera spelaren själv. Använd inte spelaren och hörlurarna när du cyklar eller kör för att undvika olyckor. Spela inte på för hög volym så att du undviker hörselskador. Avyttra förpackning, batterier och använd elektronik enligt gällande lokala återvinningsregler. Denna modell kan inte spela upp DRM-skyddade WMA-filer. som t ex ljudböcker och musik inköpt över internet etc. Litiumbatteri. Batteriet får ENDAST avlägsnas av auktoriserad personal VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några volymförändringar Säker användning beror på exponeringstid och ljudstyrka. Volym vid 80 db (A), bör exponeringen begränsas till 40 timmar/vecka. På 89 db (A) bör exponering inte överstiga 5 timmar/vecka. Översikt över funktioner Stöder kamera, video, PC-kamera; stöder digital zoom, stöder 1.0 ~ 2.0, totalt 10 nivåer på digital zoom; stöder bildupplösning upp till 2 miljoner pixlar. 320 * 240 punkt, 260,000 färger, 2,4 tums TFT-skärm. Stöder MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV och andra ljudformat. Stöder FM, MIC-inspelning. Stöder WAV MP3-format. Stöder JPEG, BMP, GIF format; Kan stödja inställning av egna bilder som bakgrunds-, startoch skärmsläckarbild. Stöder AVI (under 320*240 AVI-format) Stöder FM-radio Stöder e-böcker i txt-format. Tre olika spel medföljer: Snake, Boxman, Tetrix Stöder TV ut, stöder olika programvaror, inklusive spel, video, musik, bilder, text mm. Stöder key tone-alternativ.

3 Stöder tidvisning. Stöder Micro SD minneskort upp till 8GB. Stöder inställning och extraktion av samtliga funktioner. Stöder återställning till fabriksinställningar och USB-uppgradering. Stöder höghastighets USB 2.0.

4 1.1 Anslutning till PC, spara filer och laddning När spelaren är påslagen och ansluts via USB till en PC visar skärmen: laddning och data, laddning och uppspelning, USB-laddning, väljs genom att trycka Föregående/Nästa, sedan kort tryck på Play för att komma till de olika lägena. När USB-anslutningen kopplas bort eller hårdvaran tas bort från PC kommer systemet att gå till driftsläge. 1. Power & data: används huvudsakligen för dataöverföring. När Power & data är valt gör systemet 6 mappar som standard, ändra inte dessa mappars namn eller radera mapparna eftersom det kan göra att spelaren inte fungerar korrekt. Se bilden nedan: : Spara ljudfiler : Spara bildfiler; denna folder är för att spara fotofiler. : Spara spellistan som spelas upp. : Spara inspelade filer och FM-inspelningar. :Spara e-böcker i txt-format. : Spara videofiler i AVI-format, denna mapp är för att spara inspelade videofiler. OBS: Olika filtyper ska sparas i olika mappar: musikfiler ska vara i mappen MUSIC, inspelade ljudfiler ska sparas i RECORD, bildfiler ska sparas i PICTURE, videofiler i VIDEO, textfiler ska vara i mappen TXT. Om filerna inte sparas på detta sätt kan inte programmet hitta filerna.

5 2. Power & play: huvudsakligen för USB-anslutning till PC och direktuppspelning. 3. USB charge: huvudsakligen för USB-anslutning till PC för uppladdning. När USB-laddning är vald, notera att strömbrytaren ska vara i läge ON, så att den laddar normalt, efter 5-6 timmar är den fulladdad. Se bilden nedan: 2 Förberedelser 2.1 Lär känna din spelare: Fotografera Volym - Volym + Uttag för hörlurar Play/Pause/Confirm ( Se foto l i / /b k äft ) Ta bort foto Strömbrytare Meny USB Next (nästa) Avsluta Previous (föregående) Högtalare Blixt Kamera

6 2.2 Tangenternas funktion Fotografera: för att ta foto VOL+:Höjer volymen, i fotoläge kan den användas för att justera fokus + VOL-:Sänker volymen, i fotoläge kan den användas för att justera fokus - Play (uppspelning): Power on/off, confirm, play, pause (On/Off, bekräfta, uppspelning, paus). :Kontrollera bilder i kameraläge :Radera bilder i kameraläge MENU:Menytangent Föregående/Nästa: Föregående/Nästa ljudspår; snabbt framåt/bakåt. Avsluta: tillbaka till undermeny och huvudmeny. 2.3 Definition av tangenter Action (bekräfta) Kort tryck Långt tryck Håll inne Grundläggande funktion Tryck kortare tid än 1,2 sekund. Tryck längre tid än 1,2 sekund. Tryck och håll intryckt OBS: I manualen är alla anvisningar kort tryck om inte annat anges. 2.4 Power On/Off När den är avstängd, tryck ON/OFF för ON, tryck sedan länge på Uppspelning för att starta spelaren. När den är påslagen, tryck ON/OFF för OFF., tryck sedan länge på Play för att stänga av. När systemets vilotid når användarens inställda avstängningstid kommer spelaren att stängas av automatiskt. OBS: Då spelaren är ansluten till PC är inte denna funktion aktiverad. 2.5 Låg batterinivå Då batterinivån är låg kommer spelaren att visa det och sedan stänga av sig automatiskt. Starta inte spelaren igen förrän den är laddad.

7 2.6 Huvudgränssnitt I fullskärmsläge ser huvudgränssnittet ut som bilden nedan: Tryck Föregående/Nästa i huvudgränssnittet för att bläddra mellan de olika menyerna. Tryck Play för att komma till vald meny, tryck Avsluta för att komma tillbaka till huvudgränssnittet. 2.7 Justera volymen Justering av volym i funktionsgränssnittet I gränssnitten för FM, uppspelning och paus av musik eller video, tryck VOL + / VOL- för att få fram en skala där du kan justera volymen. Tryck Avsluta för att komma tillbaka till gränssnittet för uppspelning. 3 Bilder 3.1 Huvudmeny Välj Bilder i huvudgränssnittet, tryck Play till spellistan.

8 1. Kataloglista (kat list) Du kan välja bildfiler utifrån typ. Nu spelar: Listar den senaste visade bilden med den senaste markerad, vid bekräftelse fortsätter uppspelningen från där den senast stoppades. Du kan också välja att spela upp andra bilder. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Bilder. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 2. Uppspelningsläge Still in den visade bildlistan. Tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Listläge Tumnagel (I läget Tumnagel, tryck Föregående/Nästa för att flytta, tryck V- för att gå nedåt, V+ för att gå uppåt.) 3. Uppspelningsläge Uppspelningsläge: Manuellt läge och slide-läge. Manuellt läge: när hela skärmen visas, tryck Föregående/Nästa för att skifta. Standardinställningen är manuellt läge.

9 Slide-läge: när hela skärmen visas, tryck Play för att börja skifta filer automatiskt, tryck Play på nytt för att avbryta. 3.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Rotera I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Rotera till gränssnittet. Välj den vinkel du vill rotera till med Föregående/Nästa, tryck Play för att återgå till uppspelningsgränssnittet och rotera bilden. Valbara alternativ är 90, 180 och 270 grader. 2. Zoom I gränssnittet för manuellt läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Zoom till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att välja zooma in eller zoom ut, tryck Play för att bekräfta. Vid utzoomning, tryck Föregående/Nästa för att justera från vänster till höger, tryck V-/V+ för att justera upp eller ned. Tryck Play för att komma tillbaka till normal uppspelning. OBS: Zoom och rotera fungerar inte med GIF-format. 3. Slide gap (bildspelsmellanrum) I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Slide gap till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att justera slide gap, 1 till 10 sekunder. OBS: Om bildens avkodningstid är större än inställningen används avkodningstiden som slide gap. 4. Slideeffekt I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Slideeffekt till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta. Valbara alternativ är: Normal, Fly in, Schackbräde, Klipp, Radera, Raster, Slumpmässig linje, Slumpvis. 5. Ställ in som skrivbordsbakgrund, Ställ in som startup, Ställ in som shutdown I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Ställ in som skrivbordsbakgrund, Ställ in som startup, Ställ in som shutdown tryck Play för att bekräfta. Systemet svarar "inställningen klar!" 6. Radera filen I gränssnittet för manuellt läge, (kan inte gå till undermeny under autouppspelning) tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Radera fil, tryck Play till gränssnittet. Tryck

10 Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 7. Information I gränssnittet för manuellt läge, (kan inte gå till undermeny under autouppspelning) tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Information, tryck Play för att se informationen. 4 Videos 4.1 Huvudmeny Välj Videos i huvudgränssnittet, tryck Play till fillistan. Nu spelar: Tryck Play för att komma direkt till helskärmsvisning. Om tom visar skärmen inget. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Video. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tagglista: Listar alla videos med taggar, upp till 32 tagglistor. Du måste lägga till filen i tagglistan under uppspelning så att den kan markeras. 4.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Play/paus I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Play för att skifta från uppspelning till paus. 2. Snabbt framåt/bakåt I gränssnittet för normallägesuppspelning, tryck länge Föregående/Nästa för att spela snabbt framåt eller bakåt.

11 3. Byte mellan filer I gränssnittet för uppspelning, tryck Föregående/Nästa för att byta fil. 4. Uppspelningsläge I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Uppspelningsläge, tryck Play till menyn. Tryck Föregående/Nästa för att bläddra bland olika typer, tryck Play för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Uppspelningsläge: sekvens, repetera en, repetera alla, blanda. 5. Lägg till tagg I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Lägg till tagg, tryck Play för att lägga till tagg och återgå till gränssnittet för uppspelning. 6. Radera I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera, tryck Play för att komma till gränssnittet radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 6. Information I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Information, tryck Play för att se informationen. 5 Kameraläge 5.1 Huvudmeny Välj Kamera i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för kamerafunktion. Kameraläget stöder inte multitasks.

12 5.2 Grundfunktioner och undermeny Grundläggande funktion Tryck V-, V + för att justera skärpedjup, 1.0 ~ 2.0 stöds, totalt 10 nivåer. Tryck Play eller Fotografera för att ta en bild, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Filen sparas i mappen CAMERA i mappen PICTURE i interna minnet. : I kameraläge, kan du trycka på knappen för att se bilden direkt. : I kameraläge, kan du trycka på denna knapp för att radera bilden direkt. I gränssnittet för att fotografera, tryck Meny till undermeny. Tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att komma till de olika inställningarna; tryck Föregående/Nästa för att välja och tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till fotografera. Undermeny 1. Förhandsgranskning Gå direkt till förhandsgranskning av foto. 2. Se parametrar Direkt åtkomst av se parametrar, bekvämt för att kontrollera vitbalans och ljusstyrka mm. 3. Byt till DV Direkt åtkomst av video, snabbt och enkelt.

13 4. Vitbalans Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 5.Ljusstyrka Olika innehåll: från -3 till +3. Standardinställning är 0. 6.Exponeringsläge Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 7.Specialeffekt Olika innehåll: Off, Svart/vit, sepia, negativ. Standardinställningen är Off. 8.Spara sökväg Olika innehåll: Internt minne och extern minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns) 9.Upplösning Olika innehåll: 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240. Standardinställning är 640* Self-timer Olika innehåll: Off, 5s, 10s, 15s, 20s. Standardinställningen är Off. 11. Slutarljud Olika innehåll: Off, ljud 1, ljud 2, ljud 3. Standardinställning är ljud Datummärkning Olika innehåll: Off, datum, datum och tid. Standardinställningen är Off. 13. LED-blixt Olika innehåll: Off, on, blixt. Standardinställningen är blixt. 6 Videoinspelningsläge 6.1 Huvudmeny Välj Videobandspelare i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för videoinspelningsfunktion. Videoinspelningsläget stöder inte multitasks.

14 6.2 Grundfunktioner och undermeny Grundläggande funktion Tryck Play eller Fotografera för att spela in video, tryck Play eller Fotografera för paus, tryck Play eller Fotografera för att fortsätta, tryck Avsluta för att återgår till inspelningsgränssnittet och spara den inspelade filen, "Sparar fil" visas. Filen sparas i mappen Video i mappen Kamera i det interna minnet. : I videoinspelningsläge, kan du trycka på knappen för att se video direkt. : I videoinspelningsläge, kan du trycka på knappen för att radera video direkt. I gränssnittet för att spela in video, tryck Meny till undermeny. Tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att komma till de olika inställningarna; tryck Föregående/Nästa för att välja och tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till fotografera. Undermeny 1. Förhandsgranskning Gå direkt till förhandsgranskning av foto. 2. Se parametrar Direkt åtkomst av se parametrar, bekvämt för att kontrollera vitbalans och ljusstyrka mm.

15 3. Byt till DV Direkt åtkomst av video, snabbt och enkelt. 4. Vitbalans Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 5.Ljusstyrka Olika innehåll: från -3 till +3. Standardinställning är 0. 6.Exponeringsläge Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 7.Specialeffekt C: Off, Svart/vit, sepia, negativ. Standardinställningen är Off. 8.Spara sökväg Olika innehåll: Internt minne, Externt minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns). 9.Upplösning Olika innehåll: 1600*1200, 1280* * *240. Standardinställning är 640* Inspelningskvalitet Olika innehåll: Hög, medel, låg, autoanpassad. Standardinställningen är hög. 11. LED-blixt Olika innehåll: Off, On. Standardinställningen är Off.

16 7 Musik 7.1 Huvudmeny Välj MUSIC i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet All musik som i bilden nedan: Aktuellt spår: Listar den senaste spellistan med det senaste spåret markerat, vid bekräftelse fortsätter uppspelningen från där den senast stoppades. Du kan också välja att spela upp andra spår. Visas inte om den är tom. All musik: listar alla musikspår som finns sparade i mappen MUSIC. Artist: visar artistlista, välj en artist så visas spåren med den artisten. Album: visar albumlista, välj ett album så visas spåren i det albumet. Genre: visar genrelista, välj en genre så visas spåren i den genren. Min musiklista: listar 5 spellistor, välj en lista så visas spåren på den listan. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Musik. Du kan bläddra igenom det tills du hittar spåret du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Inspelningslista: listar alla listor med inspelade filer. OBS: filerna är sparade i mappen RECORD. Tagglista: listar alla taggar som satts i spelaren på spellistan, upp till 32 taggar kan sättas. Star leve: listar de sex nivåerna på listan (icke hierarkisk och graderad 1-5), välj nivå och tryck Meny för att komma till den nivån där alla spår i nivån visas. 7.2 Uppspelningsgränssnitt Valda spår i spellistan, tryck Play för att komma till uppspelningsgränssnittet för musik. Det finns två lägen: normalläge och textläge. Om det aktuella spåret är utan text visas normalläge. Om det aktuella spåret är med text visas textläge. (OBS: öppnas bara under textläget i undermenyn musik om det finns texter att visa och namnen på text- och musikfilen måste vara samma.) Bilden nedan visar gränssnittet i normalläge:

17 Om spelaren inte är i läge AB upprepa visas inte repetitionsikonen; om det aktuella spåret är utan text, visas inte textikonen; om justerad uppspelningshastighet är 0, visas inte ikonen för justerad uppspelningshastighet. 7.3 Grundfunktioner och undermeny 1. Play/paus I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Play för att skifta från uppspelning till paus. 2. Snabbt framåt/bakåt I gränssnittet för normalägesuppspelning, tryck länge Föregående/Nästa för att spela snabbt framåt eller bakåt. 3. Byte mellan spår I gränssnittet för normallägesuppspelning, tryck Föregående/Nästa för att byta spår. 4.A-B upprepa I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny för att komma till undermeny, tryck sedan Föregående/Nästa för att välja läget A-B Upprepa, tryck Play till A-B Upprepa-läge, det syns med ett "A" för att verifiera att var den börjar, tryck Play, "B" verifierar var repetitionen slutar. Tryck Play, A-B visas för att du ska kunna börja uppspelning av repetitionsavsnitt, tryck Play en gång till för att avbryta repetition. 5. Repetition I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Repetitionsläge och välja gränssnitt. Tryck Föregående/Nästa för att bläddra, tryck Play för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Sekvensen är: sekvens, repetera en, repetera alla, blanda, blanda och repetera. 6. Välj equalizer (EQ) I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa och välj Välj EQ till inställningsmenyns gränssnitt för EQ, där kan du välja på Normal, Rock, Pop, Klassisk, Soft, Jazz, DBB, User EQ.

18 7. Ställ in ljudet I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Set sound till inställningsmenyns gränssnitt, välj User EQ. User EQ: Eftersom olika användare vill ha olika ljudkaraktär, EQ, tryck Meny för att skifta mellan tonhöjderna 80, 200, 1K, 4K, 8K, tryck Föregående/Nästa key för att justera, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 8.Repris gånger I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Repris gånger, tryck Föregående/Nästa för att justera uppspelningstiden mellan 1 och 10, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. 9.Repetitionsintervall I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Reprisintervall, tryck Föregående/Nästa för att justera repetitionsintervallen mellan 1 och 7 sekunder, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. 10. Variabel hastighet I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Variable hastighet, tryck Play till gränssnittet för variabel hastighet, tryck Föregående/Nästa för att justera hastigheten mellan -4 och 4, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. Funktionen är endast tillgänglig för Mp3-format. Hastigheten återställs till normal för nästa spår. 11. Visning av text I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Text display, tryck Play till gränssnittet för Text display, tryck Föregående/Nästa för att välja Aktivera/Off (aktivera/avaktivera), tryck Play för att bekräfta. (OBS: öppnas bara under textläget i undermenyn musik om det finns texter att visa och namnen på text- och musikfilen måste vara samma.) 12. Ställ in star level I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Ställ in star level, tryck Play till gränssnittet för Ställ in star level, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att återgå till föregående meny. Nu visar displayen star level istället. 13. Lägg till tagg I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa och välj Lägg till tagg, tryck Play för att bekräfta, aktuellt spår med tid läggs till i tagglistan, och återgå till

19 gränssnittet för uppspelning. 14. Lägg till i My list I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Lägg till i Min lista, tryck Föregående/Nästa för att kläddra bland listorna, tryck Play för att välja och Avsluta för att återgå till föregående meny. Det aktuella spåret är tillagt i listan. 15. Radera filen I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera filen, tryck Play till gränssnittet för radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, OK raderar filen. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. OBS: I tagglistan är raderafunktionen för att radera taggade inspelningar, i spellistan tar raderafunktionen bort filen från listan men raderar inte filen. 16. Information I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Information, tryck Play till gränssnittet för spårinformation så visas detaljer om spåret. Tryck Avsluta på nytt för att komma tillbaka till gränssnittet för uppspelning. 8 Inspelningar 8.1 Huvudmeny Välj Inspelningar i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för inspelningsfunktion. 8.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Spelar in nu I gränssnittet för inspelning, tryck Play för att spela in, tryck Play en gång till för att pausa. 2. Spara fil Under inspelning, tryck Meny för att spara och återgå till gränssnittet för inspelning.

20 3. Gå in i undermeny Gå in i undermeny, i stannat eller pausat läge, tryck Meny så visas: inspelningsformat, inspelningskvalitet, inspelning, spara sökväg. 4. Inspelningsformat I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningsformat, tryck Föregående/Nästa för att välja inspelningsfilens format, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny, standardformat är WAV. 5. Inspelningskvalitet/Inspelning I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningskvalitet/Inspelning, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Inspelningskvalitet: Låg, medel, hög. Inspelning: Alternativ Spara sökväg I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Spara sökväg, tryck Föregående/Nästa för att välja och Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Det finns internt och externt minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns). 8.3 Inspelningsgränssnitt Inspelningsgränssnitt enligt nedan: Inspelningsformat Status: Stopp, Inspelning, Paus Inspelad tid/återstående tid Filnamn Om det lediga utrymmet tar slut under inspelning kommer "minnet fullt" att visas och den

21 inspelade filen att sparas och återgå till läget inspelnings stoppad. 9 FM Radio I huvudgränssnittet, välj FM Radio, tryck Play till. Systemet kan bara gå direkt till gränssnittet FM Radio om systemet upptäcker att hörlurarna är anslutna. 9.1 FM huvudgränssnitt FM huvudgränssnitt enligt nedan:

22 Läge Frekvens Sparad kanal nummer Lägsta frekvens Signal Högsta frekvens Stereo 9.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Lyssna på radio Välj detta alternativ gå till huvudgränssnittet för FM Radio, frekvens är kvar på senaste, om det är första gången är standardinställningen 87,5MHz. 2. Manuell sökning I gränssnittet för FM Radio, tryck Föregående/Nästa för att ställa in frekvens. Tryck länge på Föregående/Nästa för automatisk sökning, efter första sökningen avbryter den och börjar spela. 3. FM-inspelning Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja FMinspelning, tryck Play för att spela in, tryck Meny för att spara och återgå till gränssnittet för FM, "filen sparad" visas. 4. Inspelningskvalitet Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningskvalitet, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 5. Inspelning Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelning, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 6. Radera Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. Vid radering töms stationslistan. 7. Automatisk sökning Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till

23 Automatisk sökning, tryck Play för att starta automatisk sökning. Efter sökning kommer stationslistan att förnyas och första kanalen i stationslistan spelas. Tryck Play för att avbryta automatisk kanalsökning och spela den första funna kanalen. 8. Stationslista Efter automatisk sökning sparas kanalerna automatiskt och stationslistan visas. 9. Tyst Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Tyst, för att tysta, tryck Play för att avsluta tyst-läget. 10.Spara kanal Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Spara kanal, tryck Play för att spara och tryck Avsluta för att återgå till gränssnittet för FM. Denna gången har kanalen sparats i kanallistan. 10 E-book 10.1 Huvudmeny I huvudgränssnittet, välj E-book, tryck Play till E-book. Om en fil håller på att läsas, kommer du till Läser nu direkt, om inte kommer du till Kat list. Läser nu: Tryck Play för att komma direkt till gränssnittet för läsning, fortsätt att läsa från där du slutade senast. Om tom visar skärmen inget. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen TXT. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar txt-filer på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Tagglista: Listar alla txt-filer med taggar. Välj fil och tryck Play för att komma till gränssnittet för läsning och fortsätta läsa från senast sparade sida.

24 10.2 Grundfunktioner och undermeny 1.Uppspelning/Paus I läget välj e-book, tryck Play för att skifta mellan Auto-läge och manuellt läge. När du byter till manuellt läge stoppas uppspelningen. (Före läsning, tryck Play för autoläge, tryck Play igen för manuellt läge, standard är manuellt läge.) OBS: ingen svart skärm under läsning av text-fil. 2.Skippa till I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa frö att välja Skippa till, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att justera hur stor del som ska skippas av återstående antalet sidor, tryck Play för att bekräfta och avsluta till e-bookläsning så skippar den till den sida du valt. Välj mellan % 3. Auto play gap eller Teckenstorlek I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Auto play gap eller Teckenstorlek, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Auto play gap: 3s, 6s, 9s, 12s, 15s. Teckenstorlek: Liten, medel, stor. 4. Lägg till bokmärke I gränssnittet för läsning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Lägg till bokmärke, tryck Play för att bekräfta och återgå till gränssnittet för läsning. Kontrollera i tagglista och spela upp. 5. Radera filen I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera filen, tryck Play för att komma till gränssnittet radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 11 Verktyg Välj Verktyg i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för verktyg.

25 11.1 Stoppur Tryck Föregående/Nästa för att välja Stoppur, tryck Play för att komma till stoppurets gränssnitt, funktioner som nedan: Tryck Play för att ta tider från början. Tryck Nästa för att spara första mellantiden och fortsätta till sista; efter 5 tider, tryck Nästa för att se de 5 tiderna i sekvens. Under tidtagning, tryck Play för att pausa. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny Fickräknare Tryck Föregående/Nästa för att välja Fickräknare, tryck Play för att komma till Fickräknarens gränssnitt, funktioner som nedan: 1. Tryck Föregående/Nästa för att välja höger eller vänster, tryck V+ för att välja upp, tryck V- för att välja ned. 2 Knappen Play: bekräfta. 3 Knappen Avsluta: Avsluta 11.3 Kalender Tryck Föregående/Nästa för att välja Kalender, tryck Play för att komma till Kalenderns gränssnitt, funktioner som nedan: 1. Tryck Play för att välja år, månad och dag, tryck Föregående/Nästa för att markera. 2. Datum och tid ställs in under Inställning PC-kamera Tryck Föregående/Nästa för att välja PC-kamera, tryck Play för att gå till PC-kamera, du får meddelandet "Anslut USB-kabel", för att ansluta till PC med USB, vid första anslutningen kommer systemet att installera drivrutinen automatiskt, after denna installation är den klar för användning. Tryck Avsluta för att lämna. Funktionen stöder följande operativsystem: Vista,WIN

26 XP 12 Spel Välj Spel i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för spel. Valbara alternativ är: Snake, Boxman, Tetrix 12.1 Snake 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Play-knappen: Paus/Börja Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Exit-knappen: avsluta spelet. 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn.

27 Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel Boxman 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Exit-knappen: avsluta spelet och visar om poängen ska sparas. 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn. Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster Nästa: höger

28 V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel Tetrix 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Play-knappen: Paus/Börja Föregående: vänster Nästa: höger V-: öka hastigheten V+: rotera Exit-knappen: avsluta spelet 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn. Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster

29 Nästa: höger V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel. 13 Filnavigering I huvudgränssnittet, välj Filnavigering, tryck Play för att komma till gränssnittet för filnavigering, om enheten har Micro SD -kort kommer internt och externt minne att visas Filnavigering Gå till Filnavigering, där finns alla mappar listade, enligt bilden nedan: 13.2 Grundfunktioner och undermeny Grundfunktioner: tryck Föregående/Nästa för att välja mapp som du vill navigera till, tryck Play för att bekräfta så listas alla filer i mappen. Tryck Föregående/Nästa för att välja fil, tryck Play för att spela upp filen.

30 Undermeny: när du markerat mapp eller fil, tryck Meny så visas Flytta, Kopiera, Radera, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 14 Inställning I huvudgränssnittet, välj Inställning, tryck Play för att bekräfta Effektinställning Effektinställning:Det finns normal, kub, zoom och push att välja på. Inställningen är huvudsakligen för skärmens effekter vid ingång och utgång ur de olika funktionerna Datum och tid 1. Ställ in datum Välj Justera datum i menyn Datum och tid, tryck Play för att bekräfta, tryck V+/V- för att ändra år/månad/dag, tryck Föregående/Nästa för att justera, tryck Play för att spara inställningen och avsluta. 2. Ställ in tid Välj Justera tid i menyn Datum och tid, tryck Play för att bekräfta, tryck V+/V- för att ändra timme/minut, tryck Föregående/Nästa för att justera, tryck Play för att spara inställningen och avsluta Display Bakgrundsbelysning: Alternativen nedan finns:

31 Off, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, 1 minut, 5 minuter. Om bakgrundsbelysning är inställd på Off kommer det inte att vara tom skärm. Om inställningen inte är Off kommer det att vara tom skärm när den inställda tiden för bakgrundsbelysningen kommer Energibesparing Energibesparing: Det finns Inaktiv tid och Sovtid som alternativ. Inaktiv tid: Funktionen är för att stänga av då enheten är i stoppat läge, nedanstående alternativ finns: Off, 10 sek, 30 sek, 1 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter. Sovtid: Funktionen är för att stänga av då enheten avslagen, nedanstående alternativ finns: Off, 10 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, 5 timmar Språk Inklusive: Förenklad kinesiska, engelska, tyska, danska, spanska, etc. Välj Språk i huvudmenyn, tryck Play för att bekräfta och välj det Språk du vill använda, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå TV ut TV ut: Alternativen Off, PAL och NTSC finns. Inledning: Spelaren kan stödja TV utfunktioner, kan stödja TV utsignaler från Spel, Video, Musik, Foto, e- book etc. Även OSD kan visas synkront (förutom kamera och videobandspelare) Funktion i detalj: 1. Sätt i TV ut-kabeln och slå på spelaren. 2. Välj Inställning i huvudgränssnittet. 3. Tryck Play för att bekräfta, välj TV ut. 4. Tryck Play för att bekräfta, alternativen Off, PAL, NTSC finns. Tryck Play för att bekräfta nar du valt. (Välj PAL eller NTSC, så öppnas TV ut) Välj AV in på din TV, koppla in kablarna. OBS: (Det medföljer inga AV-kablar med spelaren, skaffa och använd originalkablar från tillverkaren om du vill använda denna funktion)

32 Anslut till hörlursutgången på spelaren Gul kabel: kabel med videosignal Vit kabel: vänster ljudkanal Röd kabel: höger ljudkanal 6. Efter att AV in är valt kommer spelarens gränssnitt att visas på din TV. (inte kamera eller videobandspelare) 14.7 Avancerat Alternativen nedan finns: Spelarinformation, skrivbordstema, Key tone, formatera minne, formatera externt minne, återställning Spelarinformation: Inkluderar: Programvaruversion, Totalt utrymme, Ledigt utrymme, Kortkapacitet, Ledigt kortutrymme, Skrivbordstema: Det finns: Coverflow, Projection, Ram. Key tone: Det finns: Off, Key tone1, Key tone 2, Key tone 3. Formatera minne: Verkställer formatering av minnet, alla filer i det interna minnet kommer att raderas. Kopiera alla dina filer först så att du inte förlorar informationen. Formatera externt minne: Formaterar Micro SD -kort, funktionen raderar alla filer på Micro SD -kortet. Kopiera alla dina filer först så att du inte förlorar informationen, Återställning: Återställer till ursprungsinställningarna, systemet återgår till standardinställningar, inga filer raderas. 15 Uppgradering av programvara

33 Spelaren har ett uppgraderingsverktyg för uppgradering eller återställning av den inbyggda programvaran i spelaren. 1. Anslut spelaren till PC, och se till att ingen annan flyttbar hårddisk är ansluten samtidigt. 2. Installera "Setup" i videokonverteringsverktygets mapp från den medföljande CD:n. 3. Efter installationen kör du Media Players uppgraderingsverktyg under Media Player Utilities 5.15 i Alla program. 4. Välj den nya programvarufilen, systemet indikerar läsbar fil, vänta ca 60 sekunder. 5. Välj programvara, klicka på börja uppgradering enligt nedan: 6 Koppla inte ur spelaren från PC då uppdateringen av programvaran pågår eller återupptas. Då uppdateringen är klar visas "Uppdatering klar, programmet avslutas!" Efter bekräftelse kommer verktyget att stänga av sig och återställa spelaren och uppdateringen är avslutad. OBS: Det finns ingen programvara inkluderad med spelaren, kontakta tillverkaren vid behov. 16 Videokonvertering 16.1 Format som stöds:

34 Konverteringsverktyget stöder formaten nedan: 1)Filer med AVI-ändelser 2) Filer med ändelser ASF, WMV från Windows Media 3) Filer med ändelser MPG, MPEG från MPEG Konvertering: 1) Klicka Videkonverterare i Media Player Utilities 5.15, enligt nedan: 2)Klicka för att välja inputfil som du vill konvertera, klicka för att välja plats för outputfilen, klicka sedan på filens namn, filikonen ska bli gul och klicka sedan för att bekräfta.

35 3)Videofilen kan inte visas i helhet på skärmen om inte skärmens inställda bredd och höjd är: 320*240, om 400*240 är valt kan den också visas men inte i sin helhet. Klicka OK efter inställning, klicka ikonen så börjar filkonverteringen enligt nedan: 4)Efter konvertering bekräftar programmet. Sedan behöver du bara kopiera filen till spelaren och kan därefter spela upp den.

36 17. Övrigt 17.1 Felsökning 1) Spelaren fungerar inte eller ingenting syns på LCD-skärmen. Kontrollera så att batterierna har tillräcklig laddning. Kontrollera att enheten är på. 2) Formatering av det isatta kortet gick inte. Kontrollera att kortet sitter rätt i. 3) Kan inte hämta fil eller fel vid kopiering av data. Kontrollera USB-kabeln och se till att spelaren är korrekt ansluten till datorn. Kontrollera så att enheten upptäckts. Kontrollera formateringen. Kontrollera om minnet är tomt. 4) Inget ljud Kontrollera att volymen inte är inställd på 0 och att kontakten med hörlurarna fungerar. Kontrollera så att hörlurarna är rena. Skadade MP3-filer kan ha brus och till och med inte spelas upp. 5) Konstiga tecken på skärmen. Kontrollera att du ställt in rätt språk. 6) Musik-, film- eller bildfil kan inte spelas upp. Kontrollera filens format och att filen inte är skadad. 7) Kan inte ta bilder eller spela in video. Kontrollera om minnet är tomt. 8)Kan inte ansluta till PC-kamera. Kontrollera anslutningsstatus för PC-kameran. Kontrollera att anslutning mellan enheterna är korrekt. 9) Video ut kan inte visas på TV. Kontrollera så AV-kablarna är rätt anslutna. Kontrollera så inställningarna är korrekt gjorda.

37 17.2 Teknisk specifikation Skärm 2,4 tum TFT, upplösning: 320*240 Anslutning till dator Höghastighets USB 2.0 Minne 4GB Litiumbatteri 600 ma Strömförsörjning Uppspelningstid Cirka 2-3 timmar video (via hörlursutgång) Cirka 8 timmar för ljud (tom skärm, energibesparing och hörlursutgång) Inspelningsformat WAV MP3 Ljudformat MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV Videoformat AVI (upplösning högst 320*240) Driftstemperatur -5 till 40 grader Språk Danska, förenklad kinesiska, engelska, tyska, svenska mm FM Frekvensomfång 87,5 108,0 MHz Stödda system Windows 2000/XP/Vista Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. ALL RIGHTS RESERVED

38 DENVER ELECTRONICS A/S

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder Detta är en ny generation av mediaspelare som stöder MP3-, WMA- och WAV-filer. Kombinationen av perfekt musikåtergivning, extrem tillförlitlighet och snyggt utseende gör den till ett mästerverk på alla

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon. Innan du använder denna produkt, läs denna

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon.  Innan du använder denna produkt, läs denna Användarhandbok Bilkamera för fordon CCT-1210 www.denver-electronics.com Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt. 1 Produktens utformning 1. LCD-skärm 2. UPP/Dämpa

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

SR400 Svensk kom i gång manual

SR400 Svensk kom i gång manual SR400 Svensk kom i gång manual 1. Innehållsförteckning Sida Innehåll 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3.1 Installation 3.2 Nyckelfunktioner 4.1 Musik 4.2 När musik spelas 5.1 Video 5.2 När ett filmklipp

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

ZAP SR100 Svensk Manual

ZAP SR100 Svensk Manual ZAP SR100 Svensk Manual Teknikmagasinet Box 637 175 62 Järfälla 08-445 10 30 Varning Läs hela manualen innan användning! Använd ej spelaren i regn eller där det är extremt fuktigt! Lämna aldrig spelaren

Läs mer

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift..

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift.. Användarmanual Innehåll Varningar...2 Säkerhetsvarningar 3 Funktioner. 4 Produktöversikt och nyckelfunktioner.5 Grundläggande drift.. 6 Instruktion för verktyg för musikbildspel....8 Extern anslutning..

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

SR210. Svensk Manual

SR210. Svensk Manual SR210 Svensk Manual 1. Försiktighetsåtgärd 2. Specifikationer 3. Om Spelaren 4. Grundläggande användning 5. Spela upp musik 6. Spela upp video 7. FM Radio 8. Bilder 9. Läsa text (E-Bok) 10.Diktafon 11.Tidtagarur

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning

Översikt. Deklarationer. Varning Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Innehåll. Huvudfunktion

Innehåll. Huvudfunktion Innehåll Huvudfunktion ------------------------------------------------------------------------------------------1 Varning------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

ZAP SR300 Touch 8GB

ZAP SR300 Touch 8GB ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Teknisk Snabböversikt: Display/Bildskärm: 3 TFT touchskärm; 400x240 pixlar, 262,000 färger. Ljudformat: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC m.fl Videoformat: RM (Real Media), RMVB(720x480),

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL 1 2 1. EN ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN Knapparnas placering 1. Strömbrytare 2. VOL+ 3. VOL- 4. Hörlursuttag 5. USB kontaktdon 3 2. KOMMA IGÅNG 2.1 INSTALLATION AV KORT Stäng av enheten

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

TIQ SWEDISH / SVENSKA

TIQ SWEDISH / SVENSKA TIQ-11003 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Huvudfunktion. Varning

Huvudfunktion. Varning Innehåll Huvudfunktion ---------------------------------------------------------------------------------------1 Varning--------------------------------------------------------------------------------------------------2

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear musikspelare SA4310 SA4320 SA4340 utan FM-tuner SA4315 SA4325 SA4345 med FM-tuner Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 4 Installation Anslut och ladda Överföring Spela Behöver du hjälp? Besök

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare Philips GoGear MP3-spelare SA2920 SA2925 SA2926 SA2928 SA2940 SA2945 SA2947 SA2948 SA2980 SA2985 Snabbstartguide 1 2 3 4 Installera Anslut och ladda Överför Njut Behöver du hjälp? Besök gärna www.philips.com/welcome

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie-stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie-stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie-stick Läs anvisningarna noggrant före användning och spara dem för framtida bruk. Friskrivningsklausul Denver Electronics A/S kommer under inga omständigheter ta ansvar

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer