Observera. Översikt över funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Observera. Översikt över funktioner"

Transkript

1

2 Observera Informationen är för att användaren ska kunna använda spelaren på ett riktigt sätt, läs den noga. Undvik höga, över 35ºC, och låga, under -5 ºC, temperaturer. Utsätt inte spelaren för kraftiga stötar. Låt inte spelaren komma i kontakt med bensen, thinner eller andra kemikalier. Undvik elektriska fält i närheten av det starka magnetiska fältet. Utsätt inte spelaren för direkt solljus eller uppvärmningsapparater. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera spelaren själv. Använd inte spelaren och hörlurarna när du cyklar eller kör för att undvika olyckor. Spela inte på för hög volym så att du undviker hörselskador. Avyttra förpackning, batterier och använd elektronik enligt gällande lokala återvinningsregler. Denna modell kan inte spela upp DRM-skyddade WMA-filer. som t ex ljudböcker och musik inköpt över internet etc. Litiumbatteri. Batteriet får ENDAST avlägsnas av auktoriserad personal VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några volymförändringar Säker användning beror på exponeringstid och ljudstyrka. Volym vid 80 db (A), bör exponeringen begränsas till 40 timmar/vecka. På 89 db (A) bör exponering inte överstiga 5 timmar/vecka. Översikt över funktioner Stöder kamera, video, PC-kamera; stöder digital zoom, stöder 1.0 ~ 2.0, totalt 10 nivåer på digital zoom; stöder bildupplösning upp till 2 miljoner pixlar. 320 * 240 punkt, 260,000 färger, 2,4 tums TFT-skärm. Stöder MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV och andra ljudformat. Stöder FM, MIC-inspelning. Stöder WAV MP3-format. Stöder JPEG, BMP, GIF format; Kan stödja inställning av egna bilder som bakgrunds-, startoch skärmsläckarbild. Stöder AVI (under 320*240 AVI-format) Stöder FM-radio Stöder e-böcker i txt-format. Tre olika spel medföljer: Snake, Boxman, Tetrix Stöder TV ut, stöder olika programvaror, inklusive spel, video, musik, bilder, text mm. Stöder key tone-alternativ.

3 Stöder tidvisning. Stöder Micro SD minneskort upp till 8GB. Stöder inställning och extraktion av samtliga funktioner. Stöder återställning till fabriksinställningar och USB-uppgradering. Stöder höghastighets USB 2.0.

4 1.1 Anslutning till PC, spara filer och laddning När spelaren är påslagen och ansluts via USB till en PC visar skärmen: laddning och data, laddning och uppspelning, USB-laddning, väljs genom att trycka Föregående/Nästa, sedan kort tryck på Play för att komma till de olika lägena. När USB-anslutningen kopplas bort eller hårdvaran tas bort från PC kommer systemet att gå till driftsläge. 1. Power & data: används huvudsakligen för dataöverföring. När Power & data är valt gör systemet 6 mappar som standard, ändra inte dessa mappars namn eller radera mapparna eftersom det kan göra att spelaren inte fungerar korrekt. Se bilden nedan: : Spara ljudfiler : Spara bildfiler; denna folder är för att spara fotofiler. : Spara spellistan som spelas upp. : Spara inspelade filer och FM-inspelningar. :Spara e-böcker i txt-format. : Spara videofiler i AVI-format, denna mapp är för att spara inspelade videofiler. OBS: Olika filtyper ska sparas i olika mappar: musikfiler ska vara i mappen MUSIC, inspelade ljudfiler ska sparas i RECORD, bildfiler ska sparas i PICTURE, videofiler i VIDEO, textfiler ska vara i mappen TXT. Om filerna inte sparas på detta sätt kan inte programmet hitta filerna.

5 2. Power & play: huvudsakligen för USB-anslutning till PC och direktuppspelning. 3. USB charge: huvudsakligen för USB-anslutning till PC för uppladdning. När USB-laddning är vald, notera att strömbrytaren ska vara i läge ON, så att den laddar normalt, efter 5-6 timmar är den fulladdad. Se bilden nedan: 2 Förberedelser 2.1 Lär känna din spelare: Fotografera Volym - Volym + Uttag för hörlurar Play/Pause/Confirm ( Se foto l i / /b k äft ) Ta bort foto Strömbrytare Meny USB Next (nästa) Avsluta Previous (föregående) Högtalare Blixt Kamera

6 2.2 Tangenternas funktion Fotografera: för att ta foto VOL+:Höjer volymen, i fotoläge kan den användas för att justera fokus + VOL-:Sänker volymen, i fotoläge kan den användas för att justera fokus - Play (uppspelning): Power on/off, confirm, play, pause (On/Off, bekräfta, uppspelning, paus). :Kontrollera bilder i kameraläge :Radera bilder i kameraläge MENU:Menytangent Föregående/Nästa: Föregående/Nästa ljudspår; snabbt framåt/bakåt. Avsluta: tillbaka till undermeny och huvudmeny. 2.3 Definition av tangenter Action (bekräfta) Kort tryck Långt tryck Håll inne Grundläggande funktion Tryck kortare tid än 1,2 sekund. Tryck längre tid än 1,2 sekund. Tryck och håll intryckt OBS: I manualen är alla anvisningar kort tryck om inte annat anges. 2.4 Power On/Off När den är avstängd, tryck ON/OFF för ON, tryck sedan länge på Uppspelning för att starta spelaren. När den är påslagen, tryck ON/OFF för OFF., tryck sedan länge på Play för att stänga av. När systemets vilotid når användarens inställda avstängningstid kommer spelaren att stängas av automatiskt. OBS: Då spelaren är ansluten till PC är inte denna funktion aktiverad. 2.5 Låg batterinivå Då batterinivån är låg kommer spelaren att visa det och sedan stänga av sig automatiskt. Starta inte spelaren igen förrän den är laddad.

7 2.6 Huvudgränssnitt I fullskärmsläge ser huvudgränssnittet ut som bilden nedan: Tryck Föregående/Nästa i huvudgränssnittet för att bläddra mellan de olika menyerna. Tryck Play för att komma till vald meny, tryck Avsluta för att komma tillbaka till huvudgränssnittet. 2.7 Justera volymen Justering av volym i funktionsgränssnittet I gränssnitten för FM, uppspelning och paus av musik eller video, tryck VOL + / VOL- för att få fram en skala där du kan justera volymen. Tryck Avsluta för att komma tillbaka till gränssnittet för uppspelning. 3 Bilder 3.1 Huvudmeny Välj Bilder i huvudgränssnittet, tryck Play till spellistan.

8 1. Kataloglista (kat list) Du kan välja bildfiler utifrån typ. Nu spelar: Listar den senaste visade bilden med den senaste markerad, vid bekräftelse fortsätter uppspelningen från där den senast stoppades. Du kan också välja att spela upp andra bilder. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Bilder. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 2. Uppspelningsläge Still in den visade bildlistan. Tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Listläge Tumnagel (I läget Tumnagel, tryck Föregående/Nästa för att flytta, tryck V- för att gå nedåt, V+ för att gå uppåt.) 3. Uppspelningsläge Uppspelningsläge: Manuellt läge och slide-läge. Manuellt läge: när hela skärmen visas, tryck Föregående/Nästa för att skifta. Standardinställningen är manuellt läge.

9 Slide-läge: när hela skärmen visas, tryck Play för att börja skifta filer automatiskt, tryck Play på nytt för att avbryta. 3.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Rotera I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Rotera till gränssnittet. Välj den vinkel du vill rotera till med Föregående/Nästa, tryck Play för att återgå till uppspelningsgränssnittet och rotera bilden. Valbara alternativ är 90, 180 och 270 grader. 2. Zoom I gränssnittet för manuellt läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Zoom till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att välja zooma in eller zoom ut, tryck Play för att bekräfta. Vid utzoomning, tryck Föregående/Nästa för att justera från vänster till höger, tryck V-/V+ för att justera upp eller ned. Tryck Play för att komma tillbaka till normal uppspelning. OBS: Zoom och rotera fungerar inte med GIF-format. 3. Slide gap (bildspelsmellanrum) I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Slide gap till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att justera slide gap, 1 till 10 sekunder. OBS: Om bildens avkodningstid är större än inställningen används avkodningstiden som slide gap. 4. Slideeffekt I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Slideeffekt till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta. Valbara alternativ är: Normal, Fly in, Schackbräde, Klipp, Radera, Raster, Slumpmässig linje, Slumpvis. 5. Ställ in som skrivbordsbakgrund, Ställ in som startup, Ställ in som shutdown I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Ställ in som skrivbordsbakgrund, Ställ in som startup, Ställ in som shutdown tryck Play för att bekräfta. Systemet svarar "inställningen klar!" 6. Radera filen I gränssnittet för manuellt läge, (kan inte gå till undermeny under autouppspelning) tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Radera fil, tryck Play till gränssnittet. Tryck

10 Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 7. Information I gränssnittet för manuellt läge, (kan inte gå till undermeny under autouppspelning) tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Information, tryck Play för att se informationen. 4 Videos 4.1 Huvudmeny Välj Videos i huvudgränssnittet, tryck Play till fillistan. Nu spelar: Tryck Play för att komma direkt till helskärmsvisning. Om tom visar skärmen inget. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Video. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tagglista: Listar alla videos med taggar, upp till 32 tagglistor. Du måste lägga till filen i tagglistan under uppspelning så att den kan markeras. 4.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Play/paus I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Play för att skifta från uppspelning till paus. 2. Snabbt framåt/bakåt I gränssnittet för normallägesuppspelning, tryck länge Föregående/Nästa för att spela snabbt framåt eller bakåt.

11 3. Byte mellan filer I gränssnittet för uppspelning, tryck Föregående/Nästa för att byta fil. 4. Uppspelningsläge I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Uppspelningsläge, tryck Play till menyn. Tryck Föregående/Nästa för att bläddra bland olika typer, tryck Play för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Uppspelningsläge: sekvens, repetera en, repetera alla, blanda. 5. Lägg till tagg I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Lägg till tagg, tryck Play för att lägga till tagg och återgå till gränssnittet för uppspelning. 6. Radera I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera, tryck Play för att komma till gränssnittet radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 6. Information I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Information, tryck Play för att se informationen. 5 Kameraläge 5.1 Huvudmeny Välj Kamera i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för kamerafunktion. Kameraläget stöder inte multitasks.

12 5.2 Grundfunktioner och undermeny Grundläggande funktion Tryck V-, V + för att justera skärpedjup, 1.0 ~ 2.0 stöds, totalt 10 nivåer. Tryck Play eller Fotografera för att ta en bild, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Filen sparas i mappen CAMERA i mappen PICTURE i interna minnet. : I kameraläge, kan du trycka på knappen för att se bilden direkt. : I kameraläge, kan du trycka på denna knapp för att radera bilden direkt. I gränssnittet för att fotografera, tryck Meny till undermeny. Tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att komma till de olika inställningarna; tryck Föregående/Nästa för att välja och tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till fotografera. Undermeny 1. Förhandsgranskning Gå direkt till förhandsgranskning av foto. 2. Se parametrar Direkt åtkomst av se parametrar, bekvämt för att kontrollera vitbalans och ljusstyrka mm. 3. Byt till DV Direkt åtkomst av video, snabbt och enkelt.

13 4. Vitbalans Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 5.Ljusstyrka Olika innehåll: från -3 till +3. Standardinställning är 0. 6.Exponeringsläge Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 7.Specialeffekt Olika innehåll: Off, Svart/vit, sepia, negativ. Standardinställningen är Off. 8.Spara sökväg Olika innehåll: Internt minne och extern minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns) 9.Upplösning Olika innehåll: 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240. Standardinställning är 640* Self-timer Olika innehåll: Off, 5s, 10s, 15s, 20s. Standardinställningen är Off. 11. Slutarljud Olika innehåll: Off, ljud 1, ljud 2, ljud 3. Standardinställning är ljud Datummärkning Olika innehåll: Off, datum, datum och tid. Standardinställningen är Off. 13. LED-blixt Olika innehåll: Off, on, blixt. Standardinställningen är blixt. 6 Videoinspelningsläge 6.1 Huvudmeny Välj Videobandspelare i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för videoinspelningsfunktion. Videoinspelningsläget stöder inte multitasks.

14 6.2 Grundfunktioner och undermeny Grundläggande funktion Tryck Play eller Fotografera för att spela in video, tryck Play eller Fotografera för paus, tryck Play eller Fotografera för att fortsätta, tryck Avsluta för att återgår till inspelningsgränssnittet och spara den inspelade filen, "Sparar fil" visas. Filen sparas i mappen Video i mappen Kamera i det interna minnet. : I videoinspelningsläge, kan du trycka på knappen för att se video direkt. : I videoinspelningsläge, kan du trycka på knappen för att radera video direkt. I gränssnittet för att spela in video, tryck Meny till undermeny. Tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att komma till de olika inställningarna; tryck Föregående/Nästa för att välja och tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till fotografera. Undermeny 1. Förhandsgranskning Gå direkt till förhandsgranskning av foto. 2. Se parametrar Direkt åtkomst av se parametrar, bekvämt för att kontrollera vitbalans och ljusstyrka mm.

15 3. Byt till DV Direkt åtkomst av video, snabbt och enkelt. 4. Vitbalans Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 5.Ljusstyrka Olika innehåll: från -3 till +3. Standardinställning är 0. 6.Exponeringsläge Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 7.Specialeffekt C: Off, Svart/vit, sepia, negativ. Standardinställningen är Off. 8.Spara sökväg Olika innehåll: Internt minne, Externt minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns). 9.Upplösning Olika innehåll: 1600*1200, 1280* * *240. Standardinställning är 640* Inspelningskvalitet Olika innehåll: Hög, medel, låg, autoanpassad. Standardinställningen är hög. 11. LED-blixt Olika innehåll: Off, On. Standardinställningen är Off.

16 7 Musik 7.1 Huvudmeny Välj MUSIC i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet All musik som i bilden nedan: Aktuellt spår: Listar den senaste spellistan med det senaste spåret markerat, vid bekräftelse fortsätter uppspelningen från där den senast stoppades. Du kan också välja att spela upp andra spår. Visas inte om den är tom. All musik: listar alla musikspår som finns sparade i mappen MUSIC. Artist: visar artistlista, välj en artist så visas spåren med den artisten. Album: visar albumlista, välj ett album så visas spåren i det albumet. Genre: visar genrelista, välj en genre så visas spåren i den genren. Min musiklista: listar 5 spellistor, välj en lista så visas spåren på den listan. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Musik. Du kan bläddra igenom det tills du hittar spåret du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Inspelningslista: listar alla listor med inspelade filer. OBS: filerna är sparade i mappen RECORD. Tagglista: listar alla taggar som satts i spelaren på spellistan, upp till 32 taggar kan sättas. Star leve: listar de sex nivåerna på listan (icke hierarkisk och graderad 1-5), välj nivå och tryck Meny för att komma till den nivån där alla spår i nivån visas. 7.2 Uppspelningsgränssnitt Valda spår i spellistan, tryck Play för att komma till uppspelningsgränssnittet för musik. Det finns två lägen: normalläge och textläge. Om det aktuella spåret är utan text visas normalläge. Om det aktuella spåret är med text visas textläge. (OBS: öppnas bara under textläget i undermenyn musik om det finns texter att visa och namnen på text- och musikfilen måste vara samma.) Bilden nedan visar gränssnittet i normalläge:

17 Om spelaren inte är i läge AB upprepa visas inte repetitionsikonen; om det aktuella spåret är utan text, visas inte textikonen; om justerad uppspelningshastighet är 0, visas inte ikonen för justerad uppspelningshastighet. 7.3 Grundfunktioner och undermeny 1. Play/paus I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Play för att skifta från uppspelning till paus. 2. Snabbt framåt/bakåt I gränssnittet för normalägesuppspelning, tryck länge Föregående/Nästa för att spela snabbt framåt eller bakåt. 3. Byte mellan spår I gränssnittet för normallägesuppspelning, tryck Föregående/Nästa för att byta spår. 4.A-B upprepa I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny för att komma till undermeny, tryck sedan Föregående/Nästa för att välja läget A-B Upprepa, tryck Play till A-B Upprepa-läge, det syns med ett "A" för att verifiera att var den börjar, tryck Play, "B" verifierar var repetitionen slutar. Tryck Play, A-B visas för att du ska kunna börja uppspelning av repetitionsavsnitt, tryck Play en gång till för att avbryta repetition. 5. Repetition I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Repetitionsläge och välja gränssnitt. Tryck Föregående/Nästa för att bläddra, tryck Play för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Sekvensen är: sekvens, repetera en, repetera alla, blanda, blanda och repetera. 6. Välj equalizer (EQ) I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa och välj Välj EQ till inställningsmenyns gränssnitt för EQ, där kan du välja på Normal, Rock, Pop, Klassisk, Soft, Jazz, DBB, User EQ.

18 7. Ställ in ljudet I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Set sound till inställningsmenyns gränssnitt, välj User EQ. User EQ: Eftersom olika användare vill ha olika ljudkaraktär, EQ, tryck Meny för att skifta mellan tonhöjderna 80, 200, 1K, 4K, 8K, tryck Föregående/Nästa key för att justera, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 8.Repris gånger I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Repris gånger, tryck Föregående/Nästa för att justera uppspelningstiden mellan 1 och 10, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. 9.Repetitionsintervall I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Reprisintervall, tryck Föregående/Nästa för att justera repetitionsintervallen mellan 1 och 7 sekunder, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. 10. Variabel hastighet I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Variable hastighet, tryck Play till gränssnittet för variabel hastighet, tryck Föregående/Nästa för att justera hastigheten mellan -4 och 4, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. Funktionen är endast tillgänglig för Mp3-format. Hastigheten återställs till normal för nästa spår. 11. Visning av text I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Text display, tryck Play till gränssnittet för Text display, tryck Föregående/Nästa för att välja Aktivera/Off (aktivera/avaktivera), tryck Play för att bekräfta. (OBS: öppnas bara under textläget i undermenyn musik om det finns texter att visa och namnen på text- och musikfilen måste vara samma.) 12. Ställ in star level I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Ställ in star level, tryck Play till gränssnittet för Ställ in star level, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att återgå till föregående meny. Nu visar displayen star level istället. 13. Lägg till tagg I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa och välj Lägg till tagg, tryck Play för att bekräfta, aktuellt spår med tid läggs till i tagglistan, och återgå till

19 gränssnittet för uppspelning. 14. Lägg till i My list I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Lägg till i Min lista, tryck Föregående/Nästa för att kläddra bland listorna, tryck Play för att välja och Avsluta för att återgå till föregående meny. Det aktuella spåret är tillagt i listan. 15. Radera filen I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera filen, tryck Play till gränssnittet för radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, OK raderar filen. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. OBS: I tagglistan är raderafunktionen för att radera taggade inspelningar, i spellistan tar raderafunktionen bort filen från listan men raderar inte filen. 16. Information I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Information, tryck Play till gränssnittet för spårinformation så visas detaljer om spåret. Tryck Avsluta på nytt för att komma tillbaka till gränssnittet för uppspelning. 8 Inspelningar 8.1 Huvudmeny Välj Inspelningar i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för inspelningsfunktion. 8.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Spelar in nu I gränssnittet för inspelning, tryck Play för att spela in, tryck Play en gång till för att pausa. 2. Spara fil Under inspelning, tryck Meny för att spara och återgå till gränssnittet för inspelning.

20 3. Gå in i undermeny Gå in i undermeny, i stannat eller pausat läge, tryck Meny så visas: inspelningsformat, inspelningskvalitet, inspelning, spara sökväg. 4. Inspelningsformat I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningsformat, tryck Föregående/Nästa för att välja inspelningsfilens format, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny, standardformat är WAV. 5. Inspelningskvalitet/Inspelning I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningskvalitet/Inspelning, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Inspelningskvalitet: Låg, medel, hög. Inspelning: Alternativ Spara sökväg I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Spara sökväg, tryck Föregående/Nästa för att välja och Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Det finns internt och externt minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns). 8.3 Inspelningsgränssnitt Inspelningsgränssnitt enligt nedan: Inspelningsformat Status: Stopp, Inspelning, Paus Inspelad tid/återstående tid Filnamn Om det lediga utrymmet tar slut under inspelning kommer "minnet fullt" att visas och den

21 inspelade filen att sparas och återgå till läget inspelnings stoppad. 9 FM Radio I huvudgränssnittet, välj FM Radio, tryck Play till. Systemet kan bara gå direkt till gränssnittet FM Radio om systemet upptäcker att hörlurarna är anslutna. 9.1 FM huvudgränssnitt FM huvudgränssnitt enligt nedan:

22 Läge Frekvens Sparad kanal nummer Lägsta frekvens Signal Högsta frekvens Stereo 9.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Lyssna på radio Välj detta alternativ gå till huvudgränssnittet för FM Radio, frekvens är kvar på senaste, om det är första gången är standardinställningen 87,5MHz. 2. Manuell sökning I gränssnittet för FM Radio, tryck Föregående/Nästa för att ställa in frekvens. Tryck länge på Föregående/Nästa för automatisk sökning, efter första sökningen avbryter den och börjar spela. 3. FM-inspelning Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja FMinspelning, tryck Play för att spela in, tryck Meny för att spara och återgå till gränssnittet för FM, "filen sparad" visas. 4. Inspelningskvalitet Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningskvalitet, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 5. Inspelning Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelning, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 6. Radera Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. Vid radering töms stationslistan. 7. Automatisk sökning Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till

23 Automatisk sökning, tryck Play för att starta automatisk sökning. Efter sökning kommer stationslistan att förnyas och första kanalen i stationslistan spelas. Tryck Play för att avbryta automatisk kanalsökning och spela den första funna kanalen. 8. Stationslista Efter automatisk sökning sparas kanalerna automatiskt och stationslistan visas. 9. Tyst Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Tyst, för att tysta, tryck Play för att avsluta tyst-läget. 10.Spara kanal Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Spara kanal, tryck Play för att spara och tryck Avsluta för att återgå till gränssnittet för FM. Denna gången har kanalen sparats i kanallistan. 10 E-book 10.1 Huvudmeny I huvudgränssnittet, välj E-book, tryck Play till E-book. Om en fil håller på att läsas, kommer du till Läser nu direkt, om inte kommer du till Kat list. Läser nu: Tryck Play för att komma direkt till gränssnittet för läsning, fortsätt att läsa från där du slutade senast. Om tom visar skärmen inget. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen TXT. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar txt-filer på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Tagglista: Listar alla txt-filer med taggar. Välj fil och tryck Play för att komma till gränssnittet för läsning och fortsätta läsa från senast sparade sida.

24 10.2 Grundfunktioner och undermeny 1.Uppspelning/Paus I läget välj e-book, tryck Play för att skifta mellan Auto-läge och manuellt läge. När du byter till manuellt läge stoppas uppspelningen. (Före läsning, tryck Play för autoläge, tryck Play igen för manuellt läge, standard är manuellt läge.) OBS: ingen svart skärm under läsning av text-fil. 2.Skippa till I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa frö att välja Skippa till, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att justera hur stor del som ska skippas av återstående antalet sidor, tryck Play för att bekräfta och avsluta till e-bookläsning så skippar den till den sida du valt. Välj mellan % 3. Auto play gap eller Teckenstorlek I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Auto play gap eller Teckenstorlek, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Auto play gap: 3s, 6s, 9s, 12s, 15s. Teckenstorlek: Liten, medel, stor. 4. Lägg till bokmärke I gränssnittet för läsning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Lägg till bokmärke, tryck Play för att bekräfta och återgå till gränssnittet för läsning. Kontrollera i tagglista och spela upp. 5. Radera filen I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera filen, tryck Play för att komma till gränssnittet radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 11 Verktyg Välj Verktyg i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för verktyg.

25 11.1 Stoppur Tryck Föregående/Nästa för att välja Stoppur, tryck Play för att komma till stoppurets gränssnitt, funktioner som nedan: Tryck Play för att ta tider från början. Tryck Nästa för att spara första mellantiden och fortsätta till sista; efter 5 tider, tryck Nästa för att se de 5 tiderna i sekvens. Under tidtagning, tryck Play för att pausa. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny Fickräknare Tryck Föregående/Nästa för att välja Fickräknare, tryck Play för att komma till Fickräknarens gränssnitt, funktioner som nedan: 1. Tryck Föregående/Nästa för att välja höger eller vänster, tryck V+ för att välja upp, tryck V- för att välja ned. 2 Knappen Play: bekräfta. 3 Knappen Avsluta: Avsluta 11.3 Kalender Tryck Föregående/Nästa för att välja Kalender, tryck Play för att komma till Kalenderns gränssnitt, funktioner som nedan: 1. Tryck Play för att välja år, månad och dag, tryck Föregående/Nästa för att markera. 2. Datum och tid ställs in under Inställning PC-kamera Tryck Föregående/Nästa för att välja PC-kamera, tryck Play för att gå till PC-kamera, du får meddelandet "Anslut USB-kabel", för att ansluta till PC med USB, vid första anslutningen kommer systemet att installera drivrutinen automatiskt, after denna installation är den klar för användning. Tryck Avsluta för att lämna. Funktionen stöder följande operativsystem: Vista,WIN

26 XP 12 Spel Välj Spel i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för spel. Valbara alternativ är: Snake, Boxman, Tetrix 12.1 Snake 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Play-knappen: Paus/Börja Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Exit-knappen: avsluta spelet. 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn.

27 Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel Boxman 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Exit-knappen: avsluta spelet och visar om poängen ska sparas. 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn. Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster Nästa: höger

28 V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel Tetrix 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Play-knappen: Paus/Börja Föregående: vänster Nästa: höger V-: öka hastigheten V+: rotera Exit-knappen: avsluta spelet 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn. Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster

29 Nästa: höger V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel. 13 Filnavigering I huvudgränssnittet, välj Filnavigering, tryck Play för att komma till gränssnittet för filnavigering, om enheten har Micro SD -kort kommer internt och externt minne att visas Filnavigering Gå till Filnavigering, där finns alla mappar listade, enligt bilden nedan: 13.2 Grundfunktioner och undermeny Grundfunktioner: tryck Föregående/Nästa för att välja mapp som du vill navigera till, tryck Play för att bekräfta så listas alla filer i mappen. Tryck Föregående/Nästa för att välja fil, tryck Play för att spela upp filen.

30 Undermeny: när du markerat mapp eller fil, tryck Meny så visas Flytta, Kopiera, Radera, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 14 Inställning I huvudgränssnittet, välj Inställning, tryck Play för att bekräfta Effektinställning Effektinställning:Det finns normal, kub, zoom och push att välja på. Inställningen är huvudsakligen för skärmens effekter vid ingång och utgång ur de olika funktionerna Datum och tid 1. Ställ in datum Välj Justera datum i menyn Datum och tid, tryck Play för att bekräfta, tryck V+/V- för att ändra år/månad/dag, tryck Föregående/Nästa för att justera, tryck Play för att spara inställningen och avsluta. 2. Ställ in tid Välj Justera tid i menyn Datum och tid, tryck Play för att bekräfta, tryck V+/V- för att ändra timme/minut, tryck Föregående/Nästa för att justera, tryck Play för att spara inställningen och avsluta Display Bakgrundsbelysning: Alternativen nedan finns:

31 Off, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, 1 minut, 5 minuter. Om bakgrundsbelysning är inställd på Off kommer det inte att vara tom skärm. Om inställningen inte är Off kommer det att vara tom skärm när den inställda tiden för bakgrundsbelysningen kommer Energibesparing Energibesparing: Det finns Inaktiv tid och Sovtid som alternativ. Inaktiv tid: Funktionen är för att stänga av då enheten är i stoppat läge, nedanstående alternativ finns: Off, 10 sek, 30 sek, 1 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter. Sovtid: Funktionen är för att stänga av då enheten avslagen, nedanstående alternativ finns: Off, 10 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, 5 timmar Språk Inklusive: Förenklad kinesiska, engelska, tyska, danska, spanska, etc. Välj Språk i huvudmenyn, tryck Play för att bekräfta och välj det Språk du vill använda, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå TV ut TV ut: Alternativen Off, PAL och NTSC finns. Inledning: Spelaren kan stödja TV utfunktioner, kan stödja TV utsignaler från Spel, Video, Musik, Foto, e- book etc. Även OSD kan visas synkront (förutom kamera och videobandspelare) Funktion i detalj: 1. Sätt i TV ut-kabeln och slå på spelaren. 2. Välj Inställning i huvudgränssnittet. 3. Tryck Play för att bekräfta, välj TV ut. 4. Tryck Play för att bekräfta, alternativen Off, PAL, NTSC finns. Tryck Play för att bekräfta nar du valt. (Välj PAL eller NTSC, så öppnas TV ut) Välj AV in på din TV, koppla in kablarna. OBS: (Det medföljer inga AV-kablar med spelaren, skaffa och använd originalkablar från tillverkaren om du vill använda denna funktion)

32 Anslut till hörlursutgången på spelaren Gul kabel: kabel med videosignal Vit kabel: vänster ljudkanal Röd kabel: höger ljudkanal 6. Efter att AV in är valt kommer spelarens gränssnitt att visas på din TV. (inte kamera eller videobandspelare) 14.7 Avancerat Alternativen nedan finns: Spelarinformation, skrivbordstema, Key tone, formatera minne, formatera externt minne, återställning Spelarinformation: Inkluderar: Programvaruversion, Totalt utrymme, Ledigt utrymme, Kortkapacitet, Ledigt kortutrymme, Skrivbordstema: Det finns: Coverflow, Projection, Ram. Key tone: Det finns: Off, Key tone1, Key tone 2, Key tone 3. Formatera minne: Verkställer formatering av minnet, alla filer i det interna minnet kommer att raderas. Kopiera alla dina filer först så att du inte förlorar informationen. Formatera externt minne: Formaterar Micro SD -kort, funktionen raderar alla filer på Micro SD -kortet. Kopiera alla dina filer först så att du inte förlorar informationen, Återställning: Återställer till ursprungsinställningarna, systemet återgår till standardinställningar, inga filer raderas. 15 Uppgradering av programvara

33 Spelaren har ett uppgraderingsverktyg för uppgradering eller återställning av den inbyggda programvaran i spelaren. 1. Anslut spelaren till PC, och se till att ingen annan flyttbar hårddisk är ansluten samtidigt. 2. Installera "Setup" i videokonverteringsverktygets mapp från den medföljande CD:n. 3. Efter installationen kör du Media Players uppgraderingsverktyg under Media Player Utilities 5.15 i Alla program. 4. Välj den nya programvarufilen, systemet indikerar läsbar fil, vänta ca 60 sekunder. 5. Välj programvara, klicka på börja uppgradering enligt nedan: 6 Koppla inte ur spelaren från PC då uppdateringen av programvaran pågår eller återupptas. Då uppdateringen är klar visas "Uppdatering klar, programmet avslutas!" Efter bekräftelse kommer verktyget att stänga av sig och återställa spelaren och uppdateringen är avslutad. OBS: Det finns ingen programvara inkluderad med spelaren, kontakta tillverkaren vid behov. 16 Videokonvertering 16.1 Format som stöds:

34 Konverteringsverktyget stöder formaten nedan: 1)Filer med AVI-ändelser 2) Filer med ändelser ASF, WMV från Windows Media 3) Filer med ändelser MPG, MPEG från MPEG Konvertering: 1) Klicka Videkonverterare i Media Player Utilities 5.15, enligt nedan: 2)Klicka för att välja inputfil som du vill konvertera, klicka för att välja plats för outputfilen, klicka sedan på filens namn, filikonen ska bli gul och klicka sedan för att bekräfta.

35 3)Videofilen kan inte visas i helhet på skärmen om inte skärmens inställda bredd och höjd är: 320*240, om 400*240 är valt kan den också visas men inte i sin helhet. Klicka OK efter inställning, klicka ikonen så börjar filkonverteringen enligt nedan: 4)Efter konvertering bekräftar programmet. Sedan behöver du bara kopiera filen till spelaren och kan därefter spela upp den.

36 17. Övrigt 17.1 Felsökning 1) Spelaren fungerar inte eller ingenting syns på LCD-skärmen. Kontrollera så att batterierna har tillräcklig laddning. Kontrollera att enheten är på. 2) Formatering av det isatta kortet gick inte. Kontrollera att kortet sitter rätt i. 3) Kan inte hämta fil eller fel vid kopiering av data. Kontrollera USB-kabeln och se till att spelaren är korrekt ansluten till datorn. Kontrollera så att enheten upptäckts. Kontrollera formateringen. Kontrollera om minnet är tomt. 4) Inget ljud Kontrollera att volymen inte är inställd på 0 och att kontakten med hörlurarna fungerar. Kontrollera så att hörlurarna är rena. Skadade MP3-filer kan ha brus och till och med inte spelas upp. 5) Konstiga tecken på skärmen. Kontrollera att du ställt in rätt språk. 6) Musik-, film- eller bildfil kan inte spelas upp. Kontrollera filens format och att filen inte är skadad. 7) Kan inte ta bilder eller spela in video. Kontrollera om minnet är tomt. 8)Kan inte ansluta till PC-kamera. Kontrollera anslutningsstatus för PC-kameran. Kontrollera att anslutning mellan enheterna är korrekt. 9) Video ut kan inte visas på TV. Kontrollera så AV-kablarna är rätt anslutna. Kontrollera så inställningarna är korrekt gjorda.

37 17.2 Teknisk specifikation Skärm 2,4 tum TFT, upplösning: 320*240 Anslutning till dator Höghastighets USB 2.0 Minne 4GB Litiumbatteri 600 ma Strömförsörjning Uppspelningstid Cirka 2-3 timmar video (via hörlursutgång) Cirka 8 timmar för ljud (tom skärm, energibesparing och hörlursutgång) Inspelningsformat WAV MP3 Ljudformat MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV Videoformat AVI (upplösning högst 320*240) Driftstemperatur -5 till 40 grader Språk Danska, förenklad kinesiska, engelska, tyska, svenska mm FM Frekvensomfång 87,5 108,0 MHz Stödda system Windows 2000/XP/Vista Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. ALL RIGHTS RESERVED

38 DENVER ELECTRONICS A/S

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten Läs igenom noggrant För att förhindra brand eller elchock, utsätt inte denna mottagare för regn eller fukt. För att undvika risker för elektriska stötar,

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

ipod photo Användarhandbok

ipod photo Användarhandbok ipod photo Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Förbereda ipod photo för att spela musik 13 Använda ipod photo 13 Använda ipod photo-reglagen 20 Ansluta

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

SVENSK ANVÄNDARMANUAL

SVENSK ANVÄNDARMANUAL SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. SVENSKA BRUKSANVISNING Version 1.0 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas att du

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 TRIAX CR 317 Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk Bruksanvisning Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 Säkerhetsföreskrifter Varningar VARNING ÖPPNA EJ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning: Avlägsna

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer