Observera. Översikt över funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Observera. Översikt över funktioner"

Transkript

1

2 Observera Informationen är för att användaren ska kunna använda spelaren på ett riktigt sätt, läs den noga. Undvik höga, över 35ºC, och låga, under -5 ºC, temperaturer. Utsätt inte spelaren för kraftiga stötar. Låt inte spelaren komma i kontakt med bensen, thinner eller andra kemikalier. Undvik elektriska fält i närheten av det starka magnetiska fältet. Utsätt inte spelaren för direkt solljus eller uppvärmningsapparater. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera spelaren själv. Använd inte spelaren och hörlurarna när du cyklar eller kör för att undvika olyckor. Spela inte på för hög volym så att du undviker hörselskador. Avyttra förpackning, batterier och använd elektronik enligt gällande lokala återvinningsregler. Denna modell kan inte spela upp DRM-skyddade WMA-filer. som t ex ljudböcker och musik inköpt över internet etc. Litiumbatteri. Batteriet får ENDAST avlägsnas av auktoriserad personal VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några volymförändringar Säker användning beror på exponeringstid och ljudstyrka. Volym vid 80 db (A), bör exponeringen begränsas till 40 timmar/vecka. På 89 db (A) bör exponering inte överstiga 5 timmar/vecka. Översikt över funktioner Stöder kamera, video, PC-kamera; stöder digital zoom, stöder 1.0 ~ 2.0, totalt 10 nivåer på digital zoom; stöder bildupplösning upp till 2 miljoner pixlar. 320 * 240 punkt, 260,000 färger, 2,4 tums TFT-skärm. Stöder MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV och andra ljudformat. Stöder FM, MIC-inspelning. Stöder WAV MP3-format. Stöder JPEG, BMP, GIF format; Kan stödja inställning av egna bilder som bakgrunds-, startoch skärmsläckarbild. Stöder AVI (under 320*240 AVI-format) Stöder FM-radio Stöder e-böcker i txt-format. Tre olika spel medföljer: Snake, Boxman, Tetrix Stöder TV ut, stöder olika programvaror, inklusive spel, video, musik, bilder, text mm. Stöder key tone-alternativ.

3 Stöder tidvisning. Stöder Micro SD minneskort upp till 8GB. Stöder inställning och extraktion av samtliga funktioner. Stöder återställning till fabriksinställningar och USB-uppgradering. Stöder höghastighets USB 2.0.

4 1.1 Anslutning till PC, spara filer och laddning När spelaren är påslagen och ansluts via USB till en PC visar skärmen: laddning och data, laddning och uppspelning, USB-laddning, väljs genom att trycka Föregående/Nästa, sedan kort tryck på Play för att komma till de olika lägena. När USB-anslutningen kopplas bort eller hårdvaran tas bort från PC kommer systemet att gå till driftsläge. 1. Power & data: används huvudsakligen för dataöverföring. När Power & data är valt gör systemet 6 mappar som standard, ändra inte dessa mappars namn eller radera mapparna eftersom det kan göra att spelaren inte fungerar korrekt. Se bilden nedan: : Spara ljudfiler : Spara bildfiler; denna folder är för att spara fotofiler. : Spara spellistan som spelas upp. : Spara inspelade filer och FM-inspelningar. :Spara e-böcker i txt-format. : Spara videofiler i AVI-format, denna mapp är för att spara inspelade videofiler. OBS: Olika filtyper ska sparas i olika mappar: musikfiler ska vara i mappen MUSIC, inspelade ljudfiler ska sparas i RECORD, bildfiler ska sparas i PICTURE, videofiler i VIDEO, textfiler ska vara i mappen TXT. Om filerna inte sparas på detta sätt kan inte programmet hitta filerna.

5 2. Power & play: huvudsakligen för USB-anslutning till PC och direktuppspelning. 3. USB charge: huvudsakligen för USB-anslutning till PC för uppladdning. När USB-laddning är vald, notera att strömbrytaren ska vara i läge ON, så att den laddar normalt, efter 5-6 timmar är den fulladdad. Se bilden nedan: 2 Förberedelser 2.1 Lär känna din spelare: Fotografera Volym - Volym + Uttag för hörlurar Play/Pause/Confirm ( Se foto l i / /b k äft ) Ta bort foto Strömbrytare Meny USB Next (nästa) Avsluta Previous (föregående) Högtalare Blixt Kamera

6 2.2 Tangenternas funktion Fotografera: för att ta foto VOL+:Höjer volymen, i fotoläge kan den användas för att justera fokus + VOL-:Sänker volymen, i fotoläge kan den användas för att justera fokus - Play (uppspelning): Power on/off, confirm, play, pause (On/Off, bekräfta, uppspelning, paus). :Kontrollera bilder i kameraläge :Radera bilder i kameraläge MENU:Menytangent Föregående/Nästa: Föregående/Nästa ljudspår; snabbt framåt/bakåt. Avsluta: tillbaka till undermeny och huvudmeny. 2.3 Definition av tangenter Action (bekräfta) Kort tryck Långt tryck Håll inne Grundläggande funktion Tryck kortare tid än 1,2 sekund. Tryck längre tid än 1,2 sekund. Tryck och håll intryckt OBS: I manualen är alla anvisningar kort tryck om inte annat anges. 2.4 Power On/Off När den är avstängd, tryck ON/OFF för ON, tryck sedan länge på Uppspelning för att starta spelaren. När den är påslagen, tryck ON/OFF för OFF., tryck sedan länge på Play för att stänga av. När systemets vilotid når användarens inställda avstängningstid kommer spelaren att stängas av automatiskt. OBS: Då spelaren är ansluten till PC är inte denna funktion aktiverad. 2.5 Låg batterinivå Då batterinivån är låg kommer spelaren att visa det och sedan stänga av sig automatiskt. Starta inte spelaren igen förrän den är laddad.

7 2.6 Huvudgränssnitt I fullskärmsläge ser huvudgränssnittet ut som bilden nedan: Tryck Föregående/Nästa i huvudgränssnittet för att bläddra mellan de olika menyerna. Tryck Play för att komma till vald meny, tryck Avsluta för att komma tillbaka till huvudgränssnittet. 2.7 Justera volymen Justering av volym i funktionsgränssnittet I gränssnitten för FM, uppspelning och paus av musik eller video, tryck VOL + / VOL- för att få fram en skala där du kan justera volymen. Tryck Avsluta för att komma tillbaka till gränssnittet för uppspelning. 3 Bilder 3.1 Huvudmeny Välj Bilder i huvudgränssnittet, tryck Play till spellistan.

8 1. Kataloglista (kat list) Du kan välja bildfiler utifrån typ. Nu spelar: Listar den senaste visade bilden med den senaste markerad, vid bekräftelse fortsätter uppspelningen från där den senast stoppades. Du kan också välja att spela upp andra bilder. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Bilder. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 2. Uppspelningsläge Still in den visade bildlistan. Tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Listläge Tumnagel (I läget Tumnagel, tryck Föregående/Nästa för att flytta, tryck V- för att gå nedåt, V+ för att gå uppåt.) 3. Uppspelningsläge Uppspelningsläge: Manuellt läge och slide-läge. Manuellt läge: när hela skärmen visas, tryck Föregående/Nästa för att skifta. Standardinställningen är manuellt läge.

9 Slide-läge: när hela skärmen visas, tryck Play för att börja skifta filer automatiskt, tryck Play på nytt för att avbryta. 3.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Rotera I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Rotera till gränssnittet. Välj den vinkel du vill rotera till med Föregående/Nästa, tryck Play för att återgå till uppspelningsgränssnittet och rotera bilden. Valbara alternativ är 90, 180 och 270 grader. 2. Zoom I gränssnittet för manuellt läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Zoom till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att välja zooma in eller zoom ut, tryck Play för att bekräfta. Vid utzoomning, tryck Föregående/Nästa för att justera från vänster till höger, tryck V-/V+ för att justera upp eller ned. Tryck Play för att komma tillbaka till normal uppspelning. OBS: Zoom och rotera fungerar inte med GIF-format. 3. Slide gap (bildspelsmellanrum) I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Slide gap till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att justera slide gap, 1 till 10 sekunder. OBS: Om bildens avkodningstid är större än inställningen används avkodningstiden som slide gap. 4. Slideeffekt I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Slideeffekt till gränssnittet. Tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta. Valbara alternativ är: Normal, Fly in, Schackbräde, Klipp, Radera, Raster, Slumpmässig linje, Slumpvis. 5. Ställ in som skrivbordsbakgrund, Ställ in som startup, Ställ in som shutdown I gränssnittet för manuellt läge (kan inte gå till undermeny under autouppspelning), tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Ställ in som skrivbordsbakgrund, Ställ in som startup, Ställ in som shutdown tryck Play för att bekräfta. Systemet svarar "inställningen klar!" 6. Radera filen I gränssnittet för manuellt läge, (kan inte gå till undermeny under autouppspelning) tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Radera fil, tryck Play till gränssnittet. Tryck

10 Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 7. Information I gränssnittet för manuellt läge, (kan inte gå till undermeny under autouppspelning) tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja Information, tryck Play för att se informationen. 4 Videos 4.1 Huvudmeny Välj Videos i huvudgränssnittet, tryck Play till fillistan. Nu spelar: Tryck Play för att komma direkt till helskärmsvisning. Om tom visar skärmen inget. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Video. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tagglista: Listar alla videos med taggar, upp till 32 tagglistor. Du måste lägga till filen i tagglistan under uppspelning så att den kan markeras. 4.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Play/paus I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Play för att skifta från uppspelning till paus. 2. Snabbt framåt/bakåt I gränssnittet för normallägesuppspelning, tryck länge Föregående/Nästa för att spela snabbt framåt eller bakåt.

11 3. Byte mellan filer I gränssnittet för uppspelning, tryck Föregående/Nästa för att byta fil. 4. Uppspelningsläge I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Uppspelningsläge, tryck Play till menyn. Tryck Föregående/Nästa för att bläddra bland olika typer, tryck Play för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Uppspelningsläge: sekvens, repetera en, repetera alla, blanda. 5. Lägg till tagg I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Lägg till tagg, tryck Play för att lägga till tagg och återgå till gränssnittet för uppspelning. 6. Radera I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera, tryck Play för att komma till gränssnittet radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 6. Information I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Information, tryck Play för att se informationen. 5 Kameraläge 5.1 Huvudmeny Välj Kamera i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för kamerafunktion. Kameraläget stöder inte multitasks.

12 5.2 Grundfunktioner och undermeny Grundläggande funktion Tryck V-, V + för att justera skärpedjup, 1.0 ~ 2.0 stöds, totalt 10 nivåer. Tryck Play eller Fotografera för att ta en bild, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Filen sparas i mappen CAMERA i mappen PICTURE i interna minnet. : I kameraläge, kan du trycka på knappen för att se bilden direkt. : I kameraläge, kan du trycka på denna knapp för att radera bilden direkt. I gränssnittet för att fotografera, tryck Meny till undermeny. Tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att komma till de olika inställningarna; tryck Föregående/Nästa för att välja och tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till fotografera. Undermeny 1. Förhandsgranskning Gå direkt till förhandsgranskning av foto. 2. Se parametrar Direkt åtkomst av se parametrar, bekvämt för att kontrollera vitbalans och ljusstyrka mm. 3. Byt till DV Direkt åtkomst av video, snabbt och enkelt.

13 4. Vitbalans Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 5.Ljusstyrka Olika innehåll: från -3 till +3. Standardinställning är 0. 6.Exponeringsläge Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 7.Specialeffekt Olika innehåll: Off, Svart/vit, sepia, negativ. Standardinställningen är Off. 8.Spara sökväg Olika innehåll: Internt minne och extern minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns) 9.Upplösning Olika innehåll: 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240. Standardinställning är 640* Self-timer Olika innehåll: Off, 5s, 10s, 15s, 20s. Standardinställningen är Off. 11. Slutarljud Olika innehåll: Off, ljud 1, ljud 2, ljud 3. Standardinställning är ljud Datummärkning Olika innehåll: Off, datum, datum och tid. Standardinställningen är Off. 13. LED-blixt Olika innehåll: Off, on, blixt. Standardinställningen är blixt. 6 Videoinspelningsläge 6.1 Huvudmeny Välj Videobandspelare i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för videoinspelningsfunktion. Videoinspelningsläget stöder inte multitasks.

14 6.2 Grundfunktioner och undermeny Grundläggande funktion Tryck Play eller Fotografera för att spela in video, tryck Play eller Fotografera för paus, tryck Play eller Fotografera för att fortsätta, tryck Avsluta för att återgår till inspelningsgränssnittet och spara den inspelade filen, "Sparar fil" visas. Filen sparas i mappen Video i mappen Kamera i det interna minnet. : I videoinspelningsläge, kan du trycka på knappen för att se video direkt. : I videoinspelningsläge, kan du trycka på knappen för att radera video direkt. I gränssnittet för att spela in video, tryck Meny till undermeny. Tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att komma till de olika inställningarna; tryck Föregående/Nästa för att välja och tryck Play för att bekräfta. Tryck Avsluta för att återgå till fotografera. Undermeny 1. Förhandsgranskning Gå direkt till förhandsgranskning av foto. 2. Se parametrar Direkt åtkomst av se parametrar, bekvämt för att kontrollera vitbalans och ljusstyrka mm.

15 3. Byt till DV Direkt åtkomst av video, snabbt och enkelt. 4. Vitbalans Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 5.Ljusstyrka Olika innehåll: från -3 till +3. Standardinställning är 0. 6.Exponeringsläge Olika innehåll: auto, inomhus, utomhus. Standardinställningen är auto. 7.Specialeffekt C: Off, Svart/vit, sepia, negativ. Standardinställningen är Off. 8.Spara sökväg Olika innehåll: Internt minne, Externt minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns). 9.Upplösning Olika innehåll: 1600*1200, 1280* * *240. Standardinställning är 640* Inspelningskvalitet Olika innehåll: Hög, medel, låg, autoanpassad. Standardinställningen är hög. 11. LED-blixt Olika innehåll: Off, On. Standardinställningen är Off.

16 7 Musik 7.1 Huvudmeny Välj MUSIC i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet All musik som i bilden nedan: Aktuellt spår: Listar den senaste spellistan med det senaste spåret markerat, vid bekräftelse fortsätter uppspelningen från där den senast stoppades. Du kan också välja att spela upp andra spår. Visas inte om den är tom. All musik: listar alla musikspår som finns sparade i mappen MUSIC. Artist: visar artistlista, välj en artist så visas spåren med den artisten. Album: visar albumlista, välj ett album så visas spåren i det albumet. Genre: visar genrelista, välj en genre så visas spåren i den genren. Min musiklista: listar 5 spellistor, välj en lista så visas spåren på den listan. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen Musik. Du kan bläddra igenom det tills du hittar spåret du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar innehållet på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Inspelningslista: listar alla listor med inspelade filer. OBS: filerna är sparade i mappen RECORD. Tagglista: listar alla taggar som satts i spelaren på spellistan, upp till 32 taggar kan sättas. Star leve: listar de sex nivåerna på listan (icke hierarkisk och graderad 1-5), välj nivå och tryck Meny för att komma till den nivån där alla spår i nivån visas. 7.2 Uppspelningsgränssnitt Valda spår i spellistan, tryck Play för att komma till uppspelningsgränssnittet för musik. Det finns två lägen: normalläge och textläge. Om det aktuella spåret är utan text visas normalläge. Om det aktuella spåret är med text visas textläge. (OBS: öppnas bara under textläget i undermenyn musik om det finns texter att visa och namnen på text- och musikfilen måste vara samma.) Bilden nedan visar gränssnittet i normalläge:

17 Om spelaren inte är i läge AB upprepa visas inte repetitionsikonen; om det aktuella spåret är utan text, visas inte textikonen; om justerad uppspelningshastighet är 0, visas inte ikonen för justerad uppspelningshastighet. 7.3 Grundfunktioner och undermeny 1. Play/paus I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Play för att skifta från uppspelning till paus. 2. Snabbt framåt/bakåt I gränssnittet för normalägesuppspelning, tryck länge Föregående/Nästa för att spela snabbt framåt eller bakåt. 3. Byte mellan spår I gränssnittet för normallägesuppspelning, tryck Föregående/Nästa för att byta spår. 4.A-B upprepa I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny för att komma till undermeny, tryck sedan Föregående/Nästa för att välja läget A-B Upprepa, tryck Play till A-B Upprepa-läge, det syns med ett "A" för att verifiera att var den börjar, tryck Play, "B" verifierar var repetitionen slutar. Tryck Play, A-B visas för att du ska kunna börja uppspelning av repetitionsavsnitt, tryck Play en gång till för att avbryta repetition. 5. Repetition I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Repetitionsläge och välja gränssnitt. Tryck Föregående/Nästa för att bläddra, tryck Play för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Sekvensen är: sekvens, repetera en, repetera alla, blanda, blanda och repetera. 6. Välj equalizer (EQ) I gränssnittet för uppspelning av musik, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa och välj Välj EQ till inställningsmenyns gränssnitt för EQ, där kan du välja på Normal, Rock, Pop, Klassisk, Soft, Jazz, DBB, User EQ.

18 7. Ställ in ljudet I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Set sound till inställningsmenyns gränssnitt, välj User EQ. User EQ: Eftersom olika användare vill ha olika ljudkaraktär, EQ, tryck Meny för att skifta mellan tonhöjderna 80, 200, 1K, 4K, 8K, tryck Föregående/Nästa key för att justera, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 8.Repris gånger I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Repris gånger, tryck Föregående/Nästa för att justera uppspelningstiden mellan 1 och 10, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. 9.Repetitionsintervall I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Reprisintervall, tryck Föregående/Nästa för att justera repetitionsintervallen mellan 1 och 7 sekunder, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. 10. Variabel hastighet I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa key för att välja Variable hastighet, tryck Play till gränssnittet för variabel hastighet, tryck Föregående/Nästa för att justera hastigheten mellan -4 och 4, tryck länge (2 sek) Play för att spara och återgå till föregående meny. Funktionen är endast tillgänglig för Mp3-format. Hastigheten återställs till normal för nästa spår. 11. Visning av text I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Text display, tryck Play till gränssnittet för Text display, tryck Föregående/Nästa för att välja Aktivera/Off (aktivera/avaktivera), tryck Play för att bekräfta. (OBS: öppnas bara under textläget i undermenyn musik om det finns texter att visa och namnen på text- och musikfilen måste vara samma.) 12. Ställ in star level I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Ställ in star level, tryck Play till gränssnittet för Ställ in star level, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att återgå till föregående meny. Nu visar displayen star level istället. 13. Lägg till tagg I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa och välj Lägg till tagg, tryck Play för att bekräfta, aktuellt spår med tid läggs till i tagglistan, och återgå till

19 gränssnittet för uppspelning. 14. Lägg till i My list I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny Föregående/Nästa för att välja Lägg till i Min lista, tryck Föregående/Nästa för att kläddra bland listorna, tryck Play för att välja och Avsluta för att återgå till föregående meny. Det aktuella spåret är tillagt i listan. 15. Radera filen I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera filen, tryck Play till gränssnittet för radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, OK raderar filen. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. OBS: I tagglistan är raderafunktionen för att radera taggade inspelningar, i spellistan tar raderafunktionen bort filen från listan men raderar inte filen. 16. Information I gränssnittet för uppspelning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Information, tryck Play till gränssnittet för spårinformation så visas detaljer om spåret. Tryck Avsluta på nytt för att komma tillbaka till gränssnittet för uppspelning. 8 Inspelningar 8.1 Huvudmeny Välj Inspelningar i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för inspelningsfunktion. 8.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Spelar in nu I gränssnittet för inspelning, tryck Play för att spela in, tryck Play en gång till för att pausa. 2. Spara fil Under inspelning, tryck Meny för att spara och återgå till gränssnittet för inspelning.

20 3. Gå in i undermeny Gå in i undermeny, i stannat eller pausat läge, tryck Meny så visas: inspelningsformat, inspelningskvalitet, inspelning, spara sökväg. 4. Inspelningsformat I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningsformat, tryck Föregående/Nästa för att välja inspelningsfilens format, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny, standardformat är WAV. 5. Inspelningskvalitet/Inspelning I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningskvalitet/Inspelning, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Inspelningskvalitet: Låg, medel, hög. Inspelning: Alternativ Spara sökväg I gränssnittet för inspelning, i stoppat eller pausat läge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Spara sökväg, tryck Föregående/Nästa för att välja och Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Det finns internt och externt minne (externt minne endast om Micro SD -kort finns). 8.3 Inspelningsgränssnitt Inspelningsgränssnitt enligt nedan: Inspelningsformat Status: Stopp, Inspelning, Paus Inspelad tid/återstående tid Filnamn Om det lediga utrymmet tar slut under inspelning kommer "minnet fullt" att visas och den

21 inspelade filen att sparas och återgå till läget inspelnings stoppad. 9 FM Radio I huvudgränssnittet, välj FM Radio, tryck Play till. Systemet kan bara gå direkt till gränssnittet FM Radio om systemet upptäcker att hörlurarna är anslutna. 9.1 FM huvudgränssnitt FM huvudgränssnitt enligt nedan:

22 Läge Frekvens Sparad kanal nummer Lägsta frekvens Signal Högsta frekvens Stereo 9.2 Grundfunktioner och undermeny 1. Lyssna på radio Välj detta alternativ gå till huvudgränssnittet för FM Radio, frekvens är kvar på senaste, om det är första gången är standardinställningen 87,5MHz. 2. Manuell sökning I gränssnittet för FM Radio, tryck Föregående/Nästa för att ställa in frekvens. Tryck länge på Föregående/Nästa för automatisk sökning, efter första sökningen avbryter den och börjar spela. 3. FM-inspelning Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja FMinspelning, tryck Play för att spela in, tryck Meny för att spara och återgå till gränssnittet för FM, "filen sparad" visas. 4. Inspelningskvalitet Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelningskvalitet, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 5. Inspelning Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Inspelning, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 6. Radera Efter sökning av kanal, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. Vid radering töms stationslistan. 7. Automatisk sökning Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till

23 Automatisk sökning, tryck Play för att starta automatisk sökning. Efter sökning kommer stationslistan att förnyas och första kanalen i stationslistan spelas. Tryck Play för att avbryta automatisk kanalsökning och spela den första funna kanalen. 8. Stationslista Efter automatisk sökning sparas kanalerna automatiskt och stationslistan visas. 9. Tyst Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Tyst, för att tysta, tryck Play för att avsluta tyst-läget. 10.Spara kanal Efter kanalsökning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Spara kanal, tryck Play för att spara och tryck Avsluta för att återgå till gränssnittet för FM. Denna gången har kanalen sparats i kanallistan. 10 E-book 10.1 Huvudmeny I huvudgränssnittet, välj E-book, tryck Play till E-book. Om en fil håller på att läsas, kommer du till Läser nu direkt, om inte kommer du till Kat list. Läser nu: Tryck Play för att komma direkt till gränssnittet för läsning, fortsätt att läsa från där du slutade senast. Om tom visar skärmen inget. Kat list: Internt minne, Externt minne. Internt minne listar innehållet i mappen TXT. Du kan bläddra igenom den tills du hittar bilden du vill spela, tryck Play för att starta uppspelning. Externt minne listar txt-filer på Micro SD -kort, den visas inte om det inte finns något Micro SD -kort. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Tagglista: Listar alla txt-filer med taggar. Välj fil och tryck Play för att komma till gränssnittet för läsning och fortsätta läsa från senast sparade sida.

24 10.2 Grundfunktioner och undermeny 1.Uppspelning/Paus I läget välj e-book, tryck Play för att skifta mellan Auto-läge och manuellt läge. När du byter till manuellt läge stoppas uppspelningen. (Före läsning, tryck Play för autoläge, tryck Play igen för manuellt läge, standard är manuellt läge.) OBS: ingen svart skärm under läsning av text-fil. 2.Skippa till I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa frö att välja Skippa till, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att justera hur stor del som ska skippas av återstående antalet sidor, tryck Play för att bekräfta och avsluta till e-bookläsning så skippar den till den sida du valt. Välj mellan % 3. Auto play gap eller Teckenstorlek I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Auto play gap eller Teckenstorlek, tryck Play, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. Auto play gap: 3s, 6s, 9s, 12s, 15s. Teckenstorlek: Liten, medel, stor. 4. Lägg till bokmärke I gränssnittet för läsning, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Lägg till bokmärke, tryck Play för att bekräfta och återgå till gränssnittet för läsning. Kontrollera i tagglista och spela upp. 5. Radera filen I läsningsläge, tryck Meny till undermeny, tryck Föregående/Nästa för att välja och gå till Radera filen, tryck Play för att komma till gränssnittet radera. Tryck Föregående/Nästa för att välja OK/Avbryt, om OK, tryck Play för att radera. I gränssnittet för uppspelning kan ta dig direkt till gränssnittet för att radera. 11 Verktyg Välj Verktyg i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för verktyg.

25 11.1 Stoppur Tryck Föregående/Nästa för att välja Stoppur, tryck Play för att komma till stoppurets gränssnitt, funktioner som nedan: Tryck Play för att ta tider från början. Tryck Nästa för att spara första mellantiden och fortsätta till sista; efter 5 tider, tryck Nästa för att se de 5 tiderna i sekvens. Under tidtagning, tryck Play för att pausa. Tryck Avsluta för att återgå till föregående meny Fickräknare Tryck Föregående/Nästa för att välja Fickräknare, tryck Play för att komma till Fickräknarens gränssnitt, funktioner som nedan: 1. Tryck Föregående/Nästa för att välja höger eller vänster, tryck V+ för att välja upp, tryck V- för att välja ned. 2 Knappen Play: bekräfta. 3 Knappen Avsluta: Avsluta 11.3 Kalender Tryck Föregående/Nästa för att välja Kalender, tryck Play för att komma till Kalenderns gränssnitt, funktioner som nedan: 1. Tryck Play för att välja år, månad och dag, tryck Föregående/Nästa för att markera. 2. Datum och tid ställs in under Inställning PC-kamera Tryck Föregående/Nästa för att välja PC-kamera, tryck Play för att gå till PC-kamera, du får meddelandet "Anslut USB-kabel", för att ansluta till PC med USB, vid första anslutningen kommer systemet att installera drivrutinen automatiskt, after denna installation är den klar för användning. Tryck Avsluta för att lämna. Funktionen stöder följande operativsystem: Vista,WIN

26 XP 12 Spel Välj Spel i huvudgränssnittet, tryck Play till gränssnittet för spel. Valbara alternativ är: Snake, Boxman, Tetrix 12.1 Snake 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Play-knappen: Paus/Börja Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Exit-knappen: avsluta spelet. 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Snake, tryck Play till Snake, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn.

27 Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel Boxman 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Föregående: vänster Nästa: höger V-: ned V+: upp Exit-knappen: avsluta spelet och visar om poängen ska sparas. 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Boxman, tryck Play till Boxman, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn. Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster Nästa: höger

28 V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel Tetrix 1. Gå till spelet När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja Nytt spel, Inställning, Rank; välj nytt spel och tryck Play till spelet. 2. Fungerar som nedan: Play-knappen: Paus/Börja Föregående: vänster Nästa: höger V-: öka hastigheten V+: rotera Exit-knappen: avsluta spelet 3. Inställning Inställning: När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja inställning, tryck Play för att bekräfta. Tryck Föregående/Nästa för att välja nivå, tryck Play för att bekräfta och återgå till föregående meny. Det finns alternativen 0-9. Rank När du är i gränssnittet för spel, tryck Föregående/Nästa för att välja Tetrix, tryck Play till Tetrix, tryck Föregående/Nästa för att välja rank, tryck Play för att kontrollera rank. OBS: när spelet är slut visas: "Game over, ta rekord", välj Avbryt, avsluta spelet, välj OK och ange ditt namn. Funktion enligt nedan: Play-knappen: bekräfta Föregående: vänster

29 Nästa: höger V-: ned V+: upp Då du angett namn, välj OK, tryck Play för att spara namn och återgå till gränssnittet för spel. 13 Filnavigering I huvudgränssnittet, välj Filnavigering, tryck Play för att komma till gränssnittet för filnavigering, om enheten har Micro SD -kort kommer internt och externt minne att visas Filnavigering Gå till Filnavigering, där finns alla mappar listade, enligt bilden nedan: 13.2 Grundfunktioner och undermeny Grundfunktioner: tryck Föregående/Nästa för att välja mapp som du vill navigera till, tryck Play för att bekräfta så listas alla filer i mappen. Tryck Föregående/Nästa för att välja fil, tryck Play för att spela upp filen.

30 Undermeny: när du markerat mapp eller fil, tryck Meny så visas Flytta, Kopiera, Radera, tryck Föregående/Nästa för att välja, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå till föregående meny. 14 Inställning I huvudgränssnittet, välj Inställning, tryck Play för att bekräfta Effektinställning Effektinställning:Det finns normal, kub, zoom och push att välja på. Inställningen är huvudsakligen för skärmens effekter vid ingång och utgång ur de olika funktionerna Datum och tid 1. Ställ in datum Välj Justera datum i menyn Datum och tid, tryck Play för att bekräfta, tryck V+/V- för att ändra år/månad/dag, tryck Föregående/Nästa för att justera, tryck Play för att spara inställningen och avsluta. 2. Ställ in tid Välj Justera tid i menyn Datum och tid, tryck Play för att bekräfta, tryck V+/V- för att ändra timme/minut, tryck Föregående/Nästa för att justera, tryck Play för att spara inställningen och avsluta Display Bakgrundsbelysning: Alternativen nedan finns:

31 Off, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, 1 minut, 5 minuter. Om bakgrundsbelysning är inställd på Off kommer det inte att vara tom skärm. Om inställningen inte är Off kommer det att vara tom skärm när den inställda tiden för bakgrundsbelysningen kommer Energibesparing Energibesparing: Det finns Inaktiv tid och Sovtid som alternativ. Inaktiv tid: Funktionen är för att stänga av då enheten är i stoppat läge, nedanstående alternativ finns: Off, 10 sek, 30 sek, 1 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter. Sovtid: Funktionen är för att stänga av då enheten avslagen, nedanstående alternativ finns: Off, 10 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, 5 timmar Språk Inklusive: Förenklad kinesiska, engelska, tyska, danska, spanska, etc. Välj Språk i huvudmenyn, tryck Play för att bekräfta och välj det Språk du vill använda, tryck Play för att bekräfta, tryck Avsluta för att återgå TV ut TV ut: Alternativen Off, PAL och NTSC finns. Inledning: Spelaren kan stödja TV utfunktioner, kan stödja TV utsignaler från Spel, Video, Musik, Foto, e- book etc. Även OSD kan visas synkront (förutom kamera och videobandspelare) Funktion i detalj: 1. Sätt i TV ut-kabeln och slå på spelaren. 2. Välj Inställning i huvudgränssnittet. 3. Tryck Play för att bekräfta, välj TV ut. 4. Tryck Play för att bekräfta, alternativen Off, PAL, NTSC finns. Tryck Play för att bekräfta nar du valt. (Välj PAL eller NTSC, så öppnas TV ut) Välj AV in på din TV, koppla in kablarna. OBS: (Det medföljer inga AV-kablar med spelaren, skaffa och använd originalkablar från tillverkaren om du vill använda denna funktion)

32 Anslut till hörlursutgången på spelaren Gul kabel: kabel med videosignal Vit kabel: vänster ljudkanal Röd kabel: höger ljudkanal 6. Efter att AV in är valt kommer spelarens gränssnitt att visas på din TV. (inte kamera eller videobandspelare) 14.7 Avancerat Alternativen nedan finns: Spelarinformation, skrivbordstema, Key tone, formatera minne, formatera externt minne, återställning Spelarinformation: Inkluderar: Programvaruversion, Totalt utrymme, Ledigt utrymme, Kortkapacitet, Ledigt kortutrymme, Skrivbordstema: Det finns: Coverflow, Projection, Ram. Key tone: Det finns: Off, Key tone1, Key tone 2, Key tone 3. Formatera minne: Verkställer formatering av minnet, alla filer i det interna minnet kommer att raderas. Kopiera alla dina filer först så att du inte förlorar informationen. Formatera externt minne: Formaterar Micro SD -kort, funktionen raderar alla filer på Micro SD -kortet. Kopiera alla dina filer först så att du inte förlorar informationen, Återställning: Återställer till ursprungsinställningarna, systemet återgår till standardinställningar, inga filer raderas. 15 Uppgradering av programvara

33 Spelaren har ett uppgraderingsverktyg för uppgradering eller återställning av den inbyggda programvaran i spelaren. 1. Anslut spelaren till PC, och se till att ingen annan flyttbar hårddisk är ansluten samtidigt. 2. Installera "Setup" i videokonverteringsverktygets mapp från den medföljande CD:n. 3. Efter installationen kör du Media Players uppgraderingsverktyg under Media Player Utilities 5.15 i Alla program. 4. Välj den nya programvarufilen, systemet indikerar läsbar fil, vänta ca 60 sekunder. 5. Välj programvara, klicka på börja uppgradering enligt nedan: 6 Koppla inte ur spelaren från PC då uppdateringen av programvaran pågår eller återupptas. Då uppdateringen är klar visas "Uppdatering klar, programmet avslutas!" Efter bekräftelse kommer verktyget att stänga av sig och återställa spelaren och uppdateringen är avslutad. OBS: Det finns ingen programvara inkluderad med spelaren, kontakta tillverkaren vid behov. 16 Videokonvertering 16.1 Format som stöds:

34 Konverteringsverktyget stöder formaten nedan: 1)Filer med AVI-ändelser 2) Filer med ändelser ASF, WMV från Windows Media 3) Filer med ändelser MPG, MPEG från MPEG Konvertering: 1) Klicka Videkonverterare i Media Player Utilities 5.15, enligt nedan: 2)Klicka för att välja inputfil som du vill konvertera, klicka för att välja plats för outputfilen, klicka sedan på filens namn, filikonen ska bli gul och klicka sedan för att bekräfta.

35 3)Videofilen kan inte visas i helhet på skärmen om inte skärmens inställda bredd och höjd är: 320*240, om 400*240 är valt kan den också visas men inte i sin helhet. Klicka OK efter inställning, klicka ikonen så börjar filkonverteringen enligt nedan: 4)Efter konvertering bekräftar programmet. Sedan behöver du bara kopiera filen till spelaren och kan därefter spela upp den.

36 17. Övrigt 17.1 Felsökning 1) Spelaren fungerar inte eller ingenting syns på LCD-skärmen. Kontrollera så att batterierna har tillräcklig laddning. Kontrollera att enheten är på. 2) Formatering av det isatta kortet gick inte. Kontrollera att kortet sitter rätt i. 3) Kan inte hämta fil eller fel vid kopiering av data. Kontrollera USB-kabeln och se till att spelaren är korrekt ansluten till datorn. Kontrollera så att enheten upptäckts. Kontrollera formateringen. Kontrollera om minnet är tomt. 4) Inget ljud Kontrollera att volymen inte är inställd på 0 och att kontakten med hörlurarna fungerar. Kontrollera så att hörlurarna är rena. Skadade MP3-filer kan ha brus och till och med inte spelas upp. 5) Konstiga tecken på skärmen. Kontrollera att du ställt in rätt språk. 6) Musik-, film- eller bildfil kan inte spelas upp. Kontrollera filens format och att filen inte är skadad. 7) Kan inte ta bilder eller spela in video. Kontrollera om minnet är tomt. 8)Kan inte ansluta till PC-kamera. Kontrollera anslutningsstatus för PC-kameran. Kontrollera att anslutning mellan enheterna är korrekt. 9) Video ut kan inte visas på TV. Kontrollera så AV-kablarna är rätt anslutna. Kontrollera så inställningarna är korrekt gjorda.

37 17.2 Teknisk specifikation Skärm 2,4 tum TFT, upplösning: 320*240 Anslutning till dator Höghastighets USB 2.0 Minne 4GB Litiumbatteri 600 ma Strömförsörjning Uppspelningstid Cirka 2-3 timmar video (via hörlursutgång) Cirka 8 timmar för ljud (tom skärm, energibesparing och hörlursutgång) Inspelningsformat WAV MP3 Ljudformat MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV Videoformat AVI (upplösning högst 320*240) Driftstemperatur -5 till 40 grader Språk Danska, förenklad kinesiska, engelska, tyska, svenska mm FM Frekvensomfång 87,5 108,0 MHz Stödda system Windows 2000/XP/Vista Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. ALL RIGHTS RESERVED

38 DENVER ELECTRONICS A/S

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

HANDBOK TAC-70061 MK2

HANDBOK TAC-70061 MK2 HANDBOK TAC-70061 MK2 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SWEDISH SVENSKA Innehållsförteckning Innehållsförteckning Egenskaper

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324

Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324 Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324 M-Any FBM1640 Gratulerar till ditt köp av M-Any FBM1640! I din ägo har du nu ett kombinerat digitalt fickminne och MP3-spelare med flera avancerade funktioner

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Kamera (2,0 megapixlar), stöd för 4x digital zoom, fotografering, inspelning och videoinspelning;

Kamera (2,0 megapixlar), stöd för 4x digital zoom, fotografering, inspelning och videoinspelning; Användarhandbok Funktioner 2.4, QVGA (320*240), TFT-display med 262 000 färger; Kamera (2,0 megapixlar), stöd för 4x digital zoom, fotografering, inspelning och videoinspelning; Stöd för PC-kamera och

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Välkommen 81. Säkerhetsinstruktioner och rekommendationer 81. Din klockradio/fotoram och dess tillbehör 84. Sätt i batteri 85.

Välkommen 81. Säkerhetsinstruktioner och rekommendationer 81. Din klockradio/fotoram och dess tillbehör 84. Sätt i batteri 85. Table of Contents Välkommen 81 Säkerhetsinstruktioner och rekommendationer 81 Din klockradio/fotoram och dess tillbehör 84 Sätt i batteri 85 Tekniska data 86 Lär känna din klockradio/fotoram 87 Slå på/stänga

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Packningslista: IP-kamera Monteringsbygel Antenn Nätadapter CD Lan-kabel Installationsguide Skruvar Anteckning: Vissa modeller har inte en separat antenn. Installationsförfarande:

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Bruksanvisning NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-570-13 (1)

Bruksanvisning NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-570-13 (1) Bruksanvisning NWZ-E435F / E436F / E438F 2008 Sony Corporation 4-109-570-13 (1) Bläddra i Bruksanvisning Använda knapparna i Bruksanvisning Klicka på knapparna som finns i övre högra delen av den här manualen

Läs mer

HANDBOK TAQ-10153. www.facebook.com/denverelectronics. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAQ-10153. www.facebook.com/denverelectronics. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. www.facebook.com/denverelectronics HANDBOK TAQ-10153 Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer