Spara ritningen. Kapitel 18 - Spara ritningen... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara ritningen. Kapitel 18 - Spara ritningen... 3"

Transkript

1 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 18 - Spara ritningen... 3 Öppna- [Ctrl+O]...3 Stäng...4 Stäng alla ritningar...4 Spara [Ctrl+S]...4 Spara som...5 Spara allt...6 Spara allt och bekräfta...6 Export...6 Exportera Vec-fil...6 Exportera Cfi-fil...6 Exportera ritning (modell)...7 Exportera till bildfil...7 Exportera till DXF/DWG...7 Inkludera objektegenskaper...7 Dxf/Dwg import/export inställningar...7 Exportera till Svf-fil...7 Exportera till Dwf-fil...7 Exportera till Ifc-fil...8 Ifc-inställningar...8 Exportera renderingsmodell till fil...8 Ritning- och distributionslista...8 Projektlagring/återskapa...8 Inställning för säkerhetskopiering...8 Säkerhetskopia...8 Hämta in säkerhetskopian...10 Spara tillfällig kopia...10 Återskapa fil tillfälligt sparad...11 Skriv ut...11 Skriv ut vad?...11 Skriv ut område...11 E-post...11 Hämta startfil?. vån...12 Avsluta...12 Snabbtangenter...13

2 2... Kapitel Spara ritningen DDS-CAD Arkitekt 6.5

3 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen Kapitel 18 - Spara ritningen Rutinerna för att spara liknar rutinerna i andra Windowsprogram. Det är viktigt att spara ritningen under tiden du arbetar. Programmet kommer även att lägga ut säkerhetskopior med vissa tidsintervaller när projektet är öppnat. Men det kan ju löna sig att själv säkerhetskopiera t.ex. när man precis har avslutat en sekvens i ritningen. Rutiner för att spara finns i menyn - Arkiv. Öppna - [Ctrl+O] Detta val öppnar önskad ritning (också kallad modell) med filändelse BIN på önskad katalog. Du kan likaväl använda dig av ritningslistan när projektritningar ska hämtas.

4 4... Kapitel Spara ritningen DDS-CAD Arkitekt 6.5 Via Öppna kan alla aktuella format för ritprogrammet hämtas in - se listan ovanför. Stäng Stänger gällande modell och presentationer som tillhör aktuell binär-fil. Presentationsegenskaper som detalj - och lagerinställning samt markering av textoch visning av skravur kommer bli sparad tillsammans med den enskilda presentationen. Modell/ritning som blivit ändrad efter projektet varit öppnat, kommer få en förfrågan om att sparas. Stäng alla ritningar Stänger alla modeller och tillhörande presentationer. Presentationsegenskaper som detalj- och lagerinställning samt markering av text- och visning av skravur kommer bli sparad tillsammans med den enskilda presentationen. Modell/ritning som blivit ändrad efter projektet varit öppnat, kommer få en förfrågan om att sparas. Går tillbaka till ritningslistan för gällande projekt. Spara [Ctrl+S] Sparar aktiv modell/ritning med samma namn. Detta kan också aktiveras från verktygslinjen. ArkPartner använder en namnkonvention för att hjälpa användaren att arkivera sina ritningar. Det är viktigt att du förhåller dig till den gällande namnregel. Om du ska ändra namn på filerna måste du ha full kontroll på hur det fungerar.

5 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen Ritningens filnamn går även att hitta i ritningslistan, men det gäller inte för alla skapade filer. Det sparas också bilder av plan, snitt, enskilda fasader och perspektiv. Programmet kommer att kontrollera ritningsnummer samt vad som presenteras på skärmen och ta till vara på filerna som sparas på ett korrekt sätt. Namnet (8 karaktärer) baseras på följande namnkonvention: X X X X 1 n n n. B i n XXXX = projektnamn 1 = betäckning för DDS' applikations- nummer - ArkPartner/HusPartner nnn = ritning- eller arknummer - 3 siffror - se schema: Spara som Ritningstyp Plan Linjesky. Dekor Plan - 1. variant - arkitekt (00-99) 0nn Plan - 2. variant - arbetsritning ( ) 1nn Plan - 3. variant - betong/arb.ritn. (00-99) 2nn Fasad Fasad Fasad Fasad Sektion - nummer ( 1-9 ) 33n 34n 3D-modell - utvändig / /389 3D-rumsmodell - invändig 400/ / /489 Ark - till placering av ritning på ark 501/599 Sparar aktiv modell med filändelsen BIN, men går till en dialogbox där nytt namn och eventuell ny mapp kan anges. Här kan ritningen också sparas i ett äldre format -5.1 ritningsformat. Var observant på att objekt som har tillkommit i nyare versioner då kommer att försvinna från ritningen.

6 6... Kapitel Spara ritningen DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara allt Sparar alla öppna modeller (ritningar) med samma namn utan att man ger bekräftelse på om den enskilda modellen/ritningen verkligen ska sparas. Spara allt och bekräfta... Sparar alla öppna modeller (ritningar) med samma namn, men det frågas om bekräftelse för de ritningarna där ändringar är gjorda sedan de blivit öppnade om ändringarna ska sparas. Export När man ska överföra ritningen till vissa filformat måste man gå vägen genom Exportera, som finns i Arkiv-menyn - Export. Exportera Vec-fil Vektorfiler har filändelsen ".Vec". Vektorfilen innehåller information såsom punkt, linjer, lager och färger. Text och cirklar i ritningen blir ombildade till punkter och linjer. Vektorfilen används vid plottning och för att skymma linjer eller skuggor i ritningen i Linjeskymningsprogrammet. Vektorfiler kan också konverteras till/från DXF/DWG format för ritningskommunikation. Vektorfilen är mindre lämpad för utväxling av ritningar än CFI, för att text och cirklar blir omgjorda till linjeinformation. Vecformatet är en reducerad version av CFI formatet Exportera Cfi-fil Kommunikationsfiler har filändelsen.cfi (Communication Format Interchange). Alla DDS applikationer kan läsa Cfi-filer. Cfi-formatet innehåller komplett information om punkter, olika linjetyper, mått, cirklar, text, lager och färger. Cfifilen används genom kommunikation till/från Dwg-formatet. Vec-formatet är en reducerad version av Cfi-formatet.

7 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen Exportera ritning (modell) Modellen innehåller en eller flera presentationer och fönster. Använd valet anpassa databasen for din Partner dvs. databasen för ArkPartner. Det kan exporteras till: Bin (binary) - kommandofil - ritningen Lib (library) - bibliotek - samling med binärfiler Sym (symbolic) - textfil -formatet ändras till en ASCII-fil dvs textfil (*.sym) där alla kommandona är omgjorda till text som kommandona visas i QE (Quick Edit). Denna textfil kan hämtas in i en texteditor. Exportera till bildfil Här exporteras allt som visas i bilden dvs. bakgrund och alla streck - en exakt bild av det som visas på skärmen. Bilden kan hämtas in i de flesta Windowsprogram som behandlar punktgrafik som t.ex. Word och bildbehandlingsprogram. Exportera till DXF/DWG Detta kan väljas när bilden på skärmen ska exporteras till ett DXF eller DWGformat. Lager och färger blir tillvarataget och resultatet är skaleringsbart. Närmare beskrivning av DXF/DWG-exportering kommer längre bak i kapitlet. Inkludera objektegenskaper Denna markeras för att få med diverse objektegenskaper till Dwg -filen. Då kan t.ex. texten enkelt redigeras i andra program som använder Dwg -filen. Dxf/Dwg import/export inställningar Detta väljs innan man ska importera eller exportera i Dxf eller Dwg format. Konfigureringen för import och export av dessa filer - dvs. specifikationerna för hur datautväxlingen görs - kan sparas. Du kan omdirigera filen med fel -logg till en fil för senare kontroll. Import av Text, Skravur, Attribut eller Dimensioner kan utelämnas. Underhåll av font och lagertabeller. Du kan auto -konvertera en filsekvens, ändra skala/enhet på ritning etc. Exportera till Svf-fil Svf - Simple Vector File: Detta är ett öppet, komprimerat, 2D vektorformat som används till att presentera ritningar på Internet-sidor. Exportera till Dwf-fil Dwf - Drawing Web Format (AutoDesk): Som namnet indikerar är detta ett komprimerat 2D-format, speciellt anpassat för web-sidor. Det är definierat av AutoDesk. Det finns olika program som utför visning av Dwf-filer. Whip från AutoDesk är bra, och det är fri tillgång att använda programmet. Det hanterar lager, zoomning, panorering och utskrift. Programmet kan laddas ned från nätet:

8 8... Kapitel Spara ritningen DDS-CAD Arkitekt 6.5 Exportera till Ifc-fil Ifc Industry Foundation Classes: Digital byggmodell med intelligent information om alla objekt i modellen. Ifc-inställningar Detta väljs innan man ska importera eller exportera i Ifc-format. Exportera renderingsmodell till fil Denna möjlighet blir aktiv så snart en 3D-modell är renderad i Avancerad renderingsmetod. Bilden kan då sparas ut i diverse olika bildformat. Ritning- och distributionslista Att ange ritningsnamn som ska skrivas ut i en ritnings- och/eller distributionslista. Det görs för att ha en översikt över vilka ritningar som ska produceras och/eller vilken mottagare som ska ha ett visst antal kopior av dem. Översiktslistorna sparas ut som vektorfiler som kan skrivas ut via plottprogrammet. Projektlagring/återskapa Projektet blir säkerhetssparat under ritprocessens gång. Det görs med bestämda intervaller - eller mer kontrollerat när användaren önskar få detta utfört. Inställning för säkerhetskopiering Programmet kommer säkerhetskopiera modellen som beskrivs nedanför när detta är specificerat. Säkerhetskopia När du öppnar en existerande ritning, tar programmet en säkerhetskopia av den efter 5 minuter. Den läggs i en mapp relaterad till gällande användarnamn för din PC Mappnamn Bua-användarnamn. Säkerhetskopian uppdateras var 5:e minut. Programmet använder sig av denna kopia om programmet slås av pga. strömavbrott eller om datorn/programmet hänger sig. Det är ändå viktigt att förvissa sig om att spara ritningen under arbetets gång.

9 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen OBS denna säkerhetsmapp raderas av programmet när du avslutar det aktiva projektet. Det är därför viktigt att du vid dagens slut även tar säkerhetskopior av de projekt du har jobbat med till en annan disk, CD, område, eller dyl. För att verkligen ha möjlighet att ångra det du gjort i ritningen, blir det nu sparat en kopia av den ritning (modellen) du öppnar i en egen mapp som INTE raderas när du avslutar. Denna kopia uppdateras INTE under tiden du jobbar. Med andra ord är det en kopia som blir sparad i denna mapp varje gång du öppnar en ritning. Denna mapp har fått namnet Backup. Om du öppnar en ritning och får ett felmeddelande om att programmet inte klarar att läsa in den, blir det INGEN kopia tagen. Då kommer den kopian upp som du hade förgående gång när du öppnade ritningen. Vill du öppna den som ligger i Backup-mappen, måste du själv via Utforskaren kopiera in den i projektets huvudmapp. Var observant på att denna extrakopia av ritningen i sin tur är en kopia på den ritning du hade när du öppnade projektet. Dvs. att om du själv sparar information i ritningen utan att stänga den kommer denna information inte vara med på extrakopian. När du öppnar ett projekt som inte sparats på ett korrekt sätt- dvs. att programmet av en eller annan anledning blivit avbrutet, kommer följande dialogbox visas nästa gång du går in i programmet.

10 10... Kapitel Spara ritningen DDS-CAD Arkitekt 6.5 Läs noga igenom innehållet i dialogboxen innan du går vidare. Hämta in säkerhetskopian Spara tillfällig kopia Det kan sparas en tillfällig kopia av projektet dvs. binärfil, lager och projektfil till en temporär katalog. Den skapas under projektets huvudkatalog och har namnet Tmp. Du kan fortsätta att jobba vidare eller kanske experimentera i huvudprojektet. Det som är sparat på den temporära katalogen förblir orört. Detta kan hämtas in via nästa val:

11 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen Återskapa fil tillfälligt sparad Skriv ut När du väljer att skriva ut ritningen du ser på skärmen, går programmet över till utskriftsprogrammet och visar dialogboxen där du anger inställningarna för din utskrift. "Bakom" dialgoboxen visas förhandsvisningen av ritningen i förhållande till gitter inställningarna. Du kan flytta dialogboxen genom att peka i toppen av dialogboxen och hålla ned vänster musknapp. Släpp när du har hittat en bättre position. Skriv ut vad? När du väljer detta, kommer programmet starta upp utskriftsprogrammet, men även be om den eller de aktuella vektorfilerna som ska skrivas ut. I filtyp -listan kan man också sortera vad för slags filtyper som ska visas i namnlistan. Skriv ut område När du väljer detta, kommer programmet be dig markera önskat område av ritningen som ska skrivas ut på samma sätt som du annars markerar områden i programmet. E-post Det finns möjlighet att skicka projektfiler direkt till en e-post. Via menyn öppnas ett nytt mail i maskinens E-post-program, och överför nödvändiga filer som tillhör projektet så att det kan hämtas upp i en annan maskin. Var observant på att ArkPartners databaser för vägg, skravur och rumstext inte blir överfört automatiskt. Dessa kan också vara aktuella att skicka med om du har definierat egna väggar (BUAPAN01.dat och BUASTD01.dat som finns sparade i USERkatalogen). ArkPartner använder Internet Explorers inställningar för vilken epost-klient som ska användas. Med andra ord går det att välja vilken epost-klient ArkPartner ska använda genom att ställa in den Internet Explorer använder! För att ändra detta i Internet Explorer, gör följande (version. 5.0): Tools Internet Options Programs. Välj Epost-klient i " "-boxen.

12 12... Kapitel Spara ritningen DDS-CAD Arkitekt 6.5 Hämta startfil?. vån. När en ny ritning baserad på gällande projekt påbörjas, börjar programmet med att kopiera in en såkallad startfil. Den är knuten till varje enskilt ritningsnummer och innehåller kommandon som specificerar firmastandard, vägg, öppnar bibliotek, hämtar ark, osv. Om du raderar innehållet i ritningen, måste startfilen hämtas in igen. Välj i menyn startfil för aktuell ritning. I filen ligger en sekvens med kommandon som automatisk läggs överst i kommandofilen (QE). Startfil som tillhör projektritningar har namnet BUAnnn (nnn = aktuellt ritningsnummer). Avsluta Stänger alla modeller och presentationer som tillhör gällande projekt. Modeller som blivit ändrade efter att projektet öppnats, kommer få en förfrågan om att bli sparade och programmet avslutas.

13 Kapitel DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen Snabbtangenter Lägg märke till att vid enskilda val i Fil -menyn finns det snabbval noterat till högerkortkommandona som utför motsvarande kommando. Dessa skrivs in på tangentbordet. Det finns "snabbkommandon" definierat för en del av funktionerna i programmet, bl.a. [Ctrl]+P för Skriv ut. Liknande snabbkommandon finns även i andra Windows-program, i DDSPartner följs en accepterad standard. För att aktivera dessa hålls först [Ctrl]- eller [Shift]-tangenten ner innan man trycker på nästa tangent. Vid installationen av programmet är följande snabbkommandon definierade Aktivera hjälpfil Stänger aktiv modell Hämta snabbmenyn Hämtar nästa fönster Öppna modell Spara modell Rita om.... Hämtar standard snabbmeny.. Välj snabbmeny Hämta ritningslista Gör om sist angivna kommando Panorera till vänster Panorera till höger Panorera till uppöver Panorera till nedöver Panorera halvt till vänster... Panorera halvt till höger.... Panorera halvt uppöver.... Panorera halvt nedöver.... Zooma in 2 gånger Zooma ut 2 gånger Zooma markerat objekt Visa allt Förstora bilden Förminska bilden [Shift] + [F1] [Ctrl] + [F4] [Shift] + [F10] [Ctrl] + [Tab] [Ctrl] + [O] [Ctrl] + [S] [Ctrl] + [R] [Ctrl] + [W] [Ctrl] + [Shift] + [W] [Ctrl] + [J] [Shift] + [C] [Ctrl] + [Shift] + [Pil vänster] [Ctrl] + [Shift] + [Pil höger] [Ctrl] + [Shift] + [Pil upp] [Ctrl] + [Shift] + [Pil ned] [Ctrl] + [Pil vänster] [Ctrl] + [Pil höger] [Ctrl] + [Pil upp] [Ctrl] + [Pil ned] [Ctrl] + [PgDn] [Ctrl] + [PgUp] [Shift] + [Z] [Ctrl] + [Home] [Ctrl] + [End] [Ctrl] + [Backspace] Aktivera kommando QE.... [Ctrl] + [Q] Aktivera kommando RP... [ Ctrl] + [R] Aktiverar konfig.variabler.. [ Ctrl] + [Enter] Radera markerade objekt [Del] Flytta markerade objekt..... [Ctrl] + [M] Skriv ut [Ctrl] + [P] En lista över flera snabbtangenter kan du se i menyvalet: Verktyg Utökat verktyg Snabbtangenttabell

14 14... Kapitel Spara ritningen DDS-CAD Arkitekt 6.5

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Topocad 14 manual Innehållsförteckning Innehåll... 1 Topocad 14 hjälp- och referensmanual... 1 Generella funktioner... 3 Generella kommandon... 4 Stöd för höger musknapp... 4 Ikoner... 4 Generella funktioner...

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning DDS-CAD 9 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning 3 1 LOKAL INSTALLATION INGEN ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD... 4 1.1 STARTA INSTALLATIONEN... 4 2 LOKAL INSTALLATION ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12 File it! - Manual Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 1.1 Vad är File it? 2 1.2 Förberedelser 2 1. Inställningar 2 2. Registrera patienter 2 3. Registrera besök 2 1.2 Support 2 2. Grunderna i File it!

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Användarhandledning. FCGiS 4.1

Användarhandledning. FCGiS 4.1 Användarhandledning FCGiS 4.1 Användarhandledning för FCGis...3 Komma igång...3 Systemkrav... 3 Installation... 3 Upplåsning av kopieringsskydd... 4 Upprätta kontakt med GPS... 4 Checklista för konfigurering

Läs mer