Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual ABBYY Software Ltd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual. 2003 ABBYY Software Ltd."

Transkript

1 Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 7.0 Användarmanual 2003 ABBYY Software Ltd.

2 Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY Software Ltd. Programvaran som beskrivs i detta dokument levereras i enlighet med ett licensavtal. Programvaran får endast användas eller kopieras under strängt iakttagande av villkoren i licensavtalet. Det är ett brott mot lagen "On legal protection of software and databases" i den ryska federationen och internationell lagstiftning att kopiera programvaran till något medium utan att det är uttryckligen tillåtet i licensavtalet eller icke uppenbara överenskommelser. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller annat, för något ändamål utan skriftligt tillstånd av ABBYY Software Ltd. ABBYY Software Ltd., All rights reserved Adobe Systems Incorporated. Adobe PDF Library tillhandahålls på licens av Adobe Systems Incorporated. ABBYY, BIT Software, FineReader, «fontain image transformation», Lingvo, Scan&Read, Scan&Translate, «one button principle», «Your computer reads by itself» är registrerade varumärken för ABBYY; Try&Buy, DOCFLOW är registrerade varumärken för ABBYY Software Ltd. Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo och Adobe PDF Library är registrerade varumärken för Adobe Systems Incorporated. Alla andra varumärken är varumärken eller registrerade varumärken för respektive laglig ägare. P.O. Box 72, Moscow, , Russia. ABBYY. 2

3 INNEHÅLL VÄLKOMMEN!... 5 Installera och starta ABBYY FineReader... 6 Innehållsförteckning... 6 Systemkrav... 6 Installera ABBYY FineReader... 6 Installera påservrar och arbetsstationer i nätverk... 7 Starta ABBYY FineReader... 7 Om aktivering av ABBYY FineReader... 7 Komma igång snabbt... 9 Snabbinläsning av dokument... 9 ABBYY FineReader huvudfönster... 9 ABBYY FineReader verktygsfält Verktygsfältet Formattering Allmänna funktioner i ABBYY FineReader Vad är ett optiskt teckentolkningssystem (OCR)? Nya funktioner i ABBYY FineReader Dokumentformat Bildformat Hämta bilder Inläsning Ange parametrar för inläsning Tips för inställning av ljusstyrka Läsa in flersidiga dokument Öppna bilder Hämta bilder från Aktiv mapp Läsa in uppslag Lägga till bilder av visitkort till uppsättningen Sidnumrering Arbeta med bilder Alternativ för bilder i uppsättningar Sidlayoutanalys Allmän information om sidlayoutanalys Blocktyper Alternativ för automatisk sidlayoutanalys Rita och redigera block manuellt Analysera tabellayouter manuellt Använda blockmallar Tolkning Allmän information om tolkning Tolkningsspråk Källtextens skrifttyp Andra tolkningsalternativ Bakgrundstolkning Tolkningsträning Träna användarmönster Redigera användarmönster Användarspråk och språkgrupper Skapa nya språk Skapa nya språkgrupper Spara i externa program och format Allmän information att spara tolkad text Alternativet Spara text Spara tolkad text i rtf, doc och Word XML format Spara tolkad text i pdf format Spara tolkad text i html format Spara tolkad text i PowerPoint format Spara bilden av sidan Spara i externa program och format Allmän information att spara tolkad text Alternativet Spara text Spara tolkad text i rtf, doc och Word XML format Spara tolkad text i pdf ormat Spara tolkad text i html format Spara tolkad text i PowerPoint format Spara bilden av sidan Arbeta med uppsättningar Allmän information om att arbeta med uppsättningar Skapa nya uppsättningar Öppna uppsättningar Lägga till bilder i uppsättningar Sidnumrering i uppsättningar Spara uppsättningar Stänga enskilda sidor i uppsättningar eller hela uppsättningar Radera uppsättningar

4 Uppsättningsinställningar Fritextsökning i tolkade sidor i uppsättningar Dokumentbearbetning i nätverk Arbeta med samma uppsättning över nätverket Grupparbete med samma användarspråk och ordlistor Grupparbete med anpassade ordlistor (gäller endast språk med stöd för ordlistor) Bilaga: snabbval och ordlista Snabbval Ordlista

5 VÄLKOMMEN! Tack för att du har valt ABBYY FineReader! Vi behöver alla mata in text i datorn emellanåt, t.ex. tidnings eller tidskriftsartiklar, kontrakt, affärsbrev, faxdokument, prislistor eller enkäter. I många år var det enda sättet att mata in tryckta dokument på att skriva in dem med hjälp av tangentbordet. Kommer du ihåg alla timmar du la ned på att skriva av text från olika dokument? Vore det inte härligt om datorn kunde läsa texten själv, direkt från pappersarket! Ibland får man faktiskt det man önskar sig! Med FineReader kan datorn och bildläsaren göra just detta läsa den tryckta texten. ABBYY FineReader är ett program som utför optisk teckentolkning (OCR) och konverterar tryckta dokument och pdf dokument till redigerbara format, t.ex. Word, Excel, html, PowerPoint och en rad andra kompatibla format. Originaldokumentets hela layout bevaras. Miljontals människor använder redan OCR system istället för att skriva av pappersdokument och denna teknik blir allt vanligare på kontor över hela världen. ABBYY FineReader är mycket lätt att använda: du kan läsa in och tolka dokument på ett par minuter. Dessutom har FineReader många ytterligare inställningar och alternativ för professionella användare som gör att de kan finjustera programmet så att det passar deras behov. Med hjälp av denna användarhandbok kan du snabbt och enkelt uppnå utmärkta resultat och lära dig att till fullo utnyttja alla funktioner i detta effektiva OCR program. Mycket nöje! Användarmanual Användarmanualen introducerar dig i grunderna för att använda ABBYY FineReader. Varje kapitel börjar med en kort beskrivning och en lista över innehållet i kapitlet. Online hjälp FineReader's online hjälp innehåller grundläggande och avancerade programfunktioner, inställningar och dialoger. Online hjälp erbjuds i HTML format och har utformats för att man snabbt och enkelt ska kunna hämta information. Readme fil Readme filen innehåller senaste informationen om programvaran. Teknisk support Om du har några frågor om hur man använder FineReader, var vänlig studera all tillgänglig dokumentation (Användarmanualen och hjälpfilen) innan du kontaktar vår tekniska support. Ta också en titt på sektionen teknisk support på vår hemsida Där kanske du hittar den information du behöver. Om, du efter att ha studerat både din dokumentation och ABBYY:s hemsida, fortfarande behöver hjälp, skicka ett e mail till oss på Observera att våra experter på teknisk support kommer att behöva följande information från dig för att kunna hantera dina frågor: Serienumret på din kopia av FineReader Fabrikat och modell på din scanner En allmän beskrivning av problemet och hela felmeddelandet (om du har fått något felmeddelandet) Versionen på ditt Windows operativsystem Någon annan information som du anser viktig. Obs: Viss systeminformation kan erhållas genom att trycka på System Info i dialogen Om ABBYY FineReader (meny Hjälp/Om). 5

6 Kapitel 1. Installera och starta ABBYY FineReader I detta kapitel beskrivs hur du installerar ABBYY FineReader och andra relaterade frågor, såsom systemkrav och installation på arbetsstationer och nätverk. Ett speciellt installationsprogram sköter installationen av FineReader. Använd alltid cd romskivan som medföljer programmet. Innehållsförteckning Systemkrav Installera ABBYY FineReader Installera på servrar och arbetsstationer i nätverk Starta ABBYY FineReader Om aktivering av ABBYY FineReader Systemkrav Datorn måste uppfylla följande minimikrav för att du ska kunna köra FineReader MHz Intel Pentium, Celeron, Xeon, AMD K6, Athlon eller Duron processor eller motsvarande. 2. Microsoft Windows XP/Microsoft Windows 2000/Windows NT 4.0 (med Service Pack 6 eller högre)/windows 98/Windows ME (om du ska arbeta med gränssnitt på olika språk krävs stöd för motsvarande språk) ÌB (Windows XP/2000/NT 4.0), 32 ÌB (Windows Me/98) RAM minne (plus ytterligare 16 MB RAM minne per processor i händelse av system med flera processorer) MB ledigt hårddiskutrymme för en normal programinstallation MB ledigt utrymme på hårddisken för att köra programmet. 6. Fullständigt TWAIN kompatibel bildläsare, digitalkamera eller faxmodem. 7. Grafikkort och bildskärm (lägsta upplösning ). 8. Tangentbord och mus eller annat pekdon. Obs! Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare krävs för att du ska kunna göra sökningar på tolkade sidor och läsa nyheter på nyhetskanalen för ABBYY gruppen (endast för ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition). Installera ABBYY FineReader Installationsprogrammet hjälper dig genom installationen av ABBYY FineReader. Stäng alla andra program innan du startar installationen. Så här installerar du ABBYY FineReader 1. Sätt i cd skivan i cd romenheten. Installationen startar automatiskt. 2. Följ anvisningarna på skärmen. Gör så här om installationen inte startar automatiskt: 1. Öppna Start menyn i aktivitetsfältet och välj Inställningar > Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program. 3. Välj fliken Installera/Avinstallera och klicka på Installera. 4. Följ anvisningarna på skärmen. 6

7 Installationsalternativ Under installationen ombeds du välja ett av följande två alternativ: Normal (rekommenderas) alla komponenter installeras inklusive alla tolkningsspråk (du väljer gränssnittsspråk under installationen). Anpassad installation valfritt antal komponenter kan installeras (inklusive alla tillgängliga tolkningsspråk). Se Viktigt filen på ABBYY FineReader cd:n om felmeddelanden visas. Obs! Om du vill använda egna ordlistor och mönster från en tidigare version av FineReader ska du inte avinstallera den äldre versionen. När du sedan installerar den nya versionen kommer alla befintliga mönster och ordlistor även att vara tillgängliga i den nya versionen. Installera påservrar och arbetsstationer i nätverk Installationen sker i två steg. Först installeras programmet på servern och från servern kan det sedan installeras på arbetsstationer på något av följande fyra sätt: Med hjälp av Active Directory. Med hjälp av Microsoft Systems Management Server (SMS). Från kommandoraden. Manuellt i det interaktiva läget. Så här installerar du ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition på servern 1. Sätt i cd skivan i cd romenheten. 2. Kör setup.exe från FineReader cd:n med kommandoradsalternativet /a. Se systemadministratörshandboken i mappen Administratörshandbok (på servern där FineReader har installerats) för vidare information om hur du installerar ABBYY FineReader på arbetsstationer, arbetar med licenshanteraren och programmet i lokala nätverk. Starta ABBYY FineReader Såhär startar du ABBYY FineReader Öppna Start menyn, välj Program och klicka på ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition (Corporate Edition). Obs! Se till att bildläsaren är ansluten till datorn, inkopplad och påslagen innan du startar FineReader. Om bildläsaren inte är ansluten, se bruksanvisningen till bildläsaren för anvisningar om hur man installerar den. Även om du inte har någon bildläsare kan du ändå tolka bildfiler med FineReader (se de exempelfiler som finns i katalogen ABBYY FineReader/Demo). Om aktivering av ABBYY FineReader ABBYY ser allvarligt på olovlig kopiering av programvara och värnar om sina immateriella rättigheter. Olovlig kopiering av programvara skadar både programvarutillverkare och slutkunder. När användare köper en laglig kopia av en programvara kan de vara säkra på att få en kvalitetsprodukt utan ändringar som gjorts av någon utomstående. Olagliga produkter är aldrig säkra. Från och med ABBYY FineReader 7.0 används en speciell skyddsteknik för att skydda ABBYY produkter mot olaglig kopiering och spridning. Denna teknik hindrar effektivt otillåten användning av ABBYY produkter av personer som inte har tecknat licensavtal med programmets upphovsrättsinnehavare. Om licensavtalet endast tillåter att du installerar en kopia av programvaran på en dator är det ett brott mot licensavtalet att installera samma kopia på andra datorer, liksom mot både rysk och internationell upphovsrättslagstiftning. Aktiveringstekniken kontrollerar antalet kopior och hindrar att en licensierad kopia installeras på flera arbetsstationer. Detta innebär inte att antalet installationer och aktiveringar på en och samma dator begränsas på något som helst sätt. Beroende på produktversion och distributionsområde kan följande funktionsbegränsningar gälla: Tolkade kyrilliska texter kan inte sparas eller skrivas ut (ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition). Tolkad text kan inte, oavsett språk, sparas eller sprivas ut (ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition). ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition fungerar inte utan aktivering. 7

8 Hur går aktiveringen till? Aktiveringen går mycket fort och utförs med hjälp av Aktiveringsguiden som är inbyggd i programmet. Aktiveringsguiden har ett användarvändligt gränssnitt och används för att sända nödvändig information till ABBYY. Samma guide används för att ange den aktiveringskod (för Professional Edition) eller aktiveringsfil (för Corporate Edition) som du får av ABBYY vid registreringen. Aktiveringsinformationen skickas som en kod (installations id) som genereras baserat på information om datorn som programmet installeras på. Ingen personlig information om användaren eller datorn används när denna kod skapas, och den kan inte användas för att identifiera användaren. Aktiveringsmetoder: Via Internet Aktiveringen utförs automatiskt och tar endast ett par sekunder. En Internetanslutning krävs för denna typ av aktivering. Med e post Användaren måste skicka ett e postmeddelande som skapas av programmet och innehåller den information som krävs för aktivering. För att säkerställa att du får ett snabbt svar från roboten som genererar e postmeddelanden är det viktigt att du inte ändrar uppgifterna i meddelandetexten eller ämnesfältet. Med telefon eller fax (endast Professional Edition) Användaren måste ringa närmaste ABBYY kontor eller ABBYY återförsäljare och uppge installations id och serienummer till operatören. I de flesta länder kan denna åtgärd också utföras per fax. Meddelandet som innehåller den information som krävs skapas automatiskt och det enda användaren behöver göra är att skriva ut och skicka den med fax till närmaste ABBYY kontor eller ABBYY återförsäljare. Till svar får användaren en aktiveringskod som krävs för att aktivera programmet. Vid aktivering via Internet sker hela processen automatiskt. Vid aktivering per telefon, fax eller e post måste användaren ange aktiveringskoden eller aktiveringsfilen som han eller hon fått av ABBYY i motsvarande fält i aktiveringsguiden. När aktiveringen är klar kan programmet användas på aktuell dator utan några begränsningar. ABBYY FineReader 7.0 kan installeras om på en och samma dator ett obegränsat antal gånger utan att aktiveringen behöver upprepas. Men om du utför större uppgraderingar, formaterar om hårddisken eller installerar om operativsystemet kan ytterligare en aktivering krävas. Sekretesspolicy för aktivering För att kunna använda alla funktioner i FineReader kan du behöva aktivera programmet. ABBYY ber dig aktivera produkten för att verifiera att en äkta ABBYY produkt har installerats. Ingen personlig information skickas till ABBYY när du aktiverar produkten. Aktiveringen kan ske helt anonymt. Under aktiveringen skapar aktiveringsguiden för FineReader ett unikt installations id som representerar datorns konfiguration vid aktiveringstillfället. Detta id innehåller ingen personlig information, information om programvara eller information som finns i datorn eller andra uppgifter om datorns fabrikat eller modell. Installations id:t identifierar datorn enbart i aktiveringssyfte. Tillsammans med installtions id:t skickas namn, serienummer, versionsnummer och gränssnittsspråk för FineReader exemplaret till ABBYY:s aktiveringsserver. Denna information kommer endast att användas för att välja rätt språk och innehåll i svarsmeddelandet som informerar användaren om resultaten i aktiveringsprocessen och kommer inte att användas i något annat syfte. Aktiveringsguiden för FineReader kan identifiera och analysera förändringar i datorkonfigurationen. Mindre uppgraderingar kommer inte att kräva omaktivering. Om du däremot gör genomgripande förändringar i datorn eller installerar om operativsystemet kan det hända att produkten måste aktiveras igen. 8

9 Kapitel 2. Komma igång snabbt I detta kapitel beskrivs hur läser in dokument utan att du egentligen vet hur ABBYY FineReader fungerar. Du kommer också att lära dig vilka fönster och verktygsfält som finns i FineReader. Om du redan har erfarenhet av att arbeta med FineReader är det bara att hoppa över detta kapitel, med undantag för avsnittet Nya funktioner i ABBYY FineReader 7.0. Innehåll: Snabbinläsning av dokument ABBYY FineReader huvudfönster ABBYY FineReader verktygsfält Snabbinläsning av dokument 1. Slå på bildläsaren innan du startar FineReader. Obs! Många bildäsare måste slås på innan du startar datorn. Starta datorn och starta FineReader (öppna Start menyn och välj Program > ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition eller Corporate Edition). huvudfönstret i FineReader öppnas. 2. Placera förlagan som du vill läsa in i bildläsaren. 3. Klicka på pilen till höger om knappen Läs in och tolka. Välj Guiden Läs in och tolka från menyn. Guiden Läs in och tolka innehåller funktionerna Läs in och tolka samt Öppna och läs in med utförliga anvisningarna för de olika stegen i inläsningsprocessen. Ett exempel på en bildfil finns i Demo mappen i FineReader mappen. 4. Följ anvisningarna i guiden Läs in och tolka. Inhämtningen av dokumentet delas upp i fyra steg: läs in, tolka, stavningskontrollera och spara. När inläsningen är klar, visas ett foto av sidan i Bildfönstret. Därefter anger du parametrar för tolkningen. När detta har gjorts startar tolkningen av bilden och analysen av layouten samtidigt. Områden i bilden som redan har tolkats markeras med blått. Tolkad text visas i Textfönstret där den kan granskas och redigeras. När du har kontrollerat dokumentet kan du antingen skicka den tolkade texten till önskat program, spara den till fil eller fortsätta behandla fler bilder. ABBYY FineReader huvudfönster FineReader utför all dokumentbehandling i uppsättningläge. En uppsättning är en katalog som innehåller bilder, tolkade textfiler och andra FineReaderfiler med information. Varje scannad bild konverteras till en separat sida i uppsättningen. Om det finns flera bilder i en bildfil (till exempel, om du arbetar med en TIFF med flera sidor), kommer varje bild att konverteras till en separat sida i uppsättningen. Som standard öppnas en ny uppsättning då FineReader startas. Du kan antingen fortsätta att arbeta med denna nya uppsättning eller öppna en annan uppsättning. Se "Allmän information om att arbeta med uppsättningar" för mer information. 9

10 Du kommer att se FineReader huvudmeny längst upp i FineReader Huvudfönster. Följande fyra verktygsfält visas under huvudmenyn: Standard, Formattering, Bildverktyg, och WizardBar. Du kan visa/gömma ett verktygsfält. För att visa/gömma ett verktygsfält, klicka på objektet Verktygsfält i menyn Visa eller den lokala menyn. Högerklicka på något verktygsfält för att öppna den lokala menyn. Du kommer att se en lista med verktygsfält, med de senast markerade verktygsfälten markerade. Klicka på namnet på det verktygsfält som du vill visa/gömma. Gör så här om du vill välja sidläge i fönstret Uppsättning: Klicka på eller i verktygsfältet Standard eller högerklicka på fönstret Uppsättning och markera objektet Visa>... i den lokala menyn. Längst ner i FineReader huvudfönster hittar du statusfältet som visar information om applikationens status och de operationer som just nu utförs tillsammans med en kort information om menyobjekten och de markerade knapparna. Uppsättningfönstret visas alltid i Huvudfönstret. Ytterligare tre fönster kan också visas: Bild, Zoom och Text. Bild, Zoom och Text fönstren är sammankopplade: när du dubbelklickar på ett visst område i bildfönstret, visas respektive område i Zoomfönstret, och pekaren i Textfönstret flyttades till den position som klickades (om text redan har tolkats på sidan). För att ändra detta arrangemang: Välj ett av följande objekt: Uppsättning fönster >...; Bild och text fönster >...; Zoom fönster >... i menyn Visa. Några rekommenderade fönsterarrangemang: Uppsättningfönstret till vänster; Visningsläge: Översikt; Bild, Text och Zoom fönster Användbara om/när: en uppsättning innehåller endast ett litet antal sidor Uppsättningfönstret längst upp; Visningsläge: Detaljer; Bild, Text och Zoom fönster...det finns många sidor i denna uppsättning uppsättningfönstret längst upp; Visningsläge: Detaljer; Bild och Zoom fönster Uppsättningfönstret längst upp; Visningsläge: Detaljer; Text och Zoom fönster...du utför layout analys och igenkänning...du redigerar en tolkad text 10

11 Att växla mellan fönster: Tryck CTRL+TAB. Tryck ALT+1 för att aktivera Uppsättningfönstret. Tryck ALT+2 för att aktivera Bildfönstret. Tryck ALT+3 för att aktivera Textfönstret. ABBYY FineReader verktygsfält Det finns fyra verktygsfält i FineReader: verktygsfälten Standard, Bildverktyg, Formattering och Wizard. Att använda verktygsfälten är utan tvekan det enklaste sättet att komma åt applikationens funktioner. Samma funktioner kan dock nås via menyer eller snabbval. För att ta reda på vilken funktion en viss knapp i verktygsfältet har, flytta bara muspekaren på den. Knappens förklaring kommer då att visas och statusfältet kommer också att visa ytterligare information om knappen. Verktygsfältet Wizard Knapparna i verktygsfältet Wizard startar huvudfunktionerna i FineReader: Scanna, Läs, Kontrollera och Spara resultaten av igenkänningen. Numren på knapparna visar i vilken ordning behandlingen av de olika stegen i igenkänning kommer att utföras. Du kan utföra varje steg separat eller kombinera dem genom att trycka på knappen Scanna&Läs Wizard. I det senare fallet kommer Scanna&Läs Wizard att utföra hela behandlingen av dokumentet automatisk. Varje knapp innehåller flera funktionslägen. Klicka på pilen till höger om knappen och välj önskat läge i den lokala menyn. Knappens ikon visar alltid det läge som senast valts. Tryck på själva knappen för att köra detta läge igen. Scanna&Läs Scanna&Läs Wizard startar läget scanna&läs. FineReader guidar dig igenom behandlingen av dokumentet och ger dig råd om hur du bäst uppnår önskat resultat. Scanna&Läs börjar scanna och läsa ett dokument med de aktuella alternativen. Scanna&Läs flera bilder scannar och läser flera på varandra följande bilder. Öppna&Läs öppnar och läser de bilder som markerats i dialogen Öppna. 1 Scanna Öppna bild lägger till bild(er) till uppsättningen. Varje bild som lagts till kopieras till katalogen för uppsättningen. Scanna bild scannar en bild. Scanna flera bilder scannar flera på varandra följande bilder. Välj objektet Stoppa scanning i menyn Arkiv för att stoppa scanning. Alternativ öppnar fliken Scanna/Öppna bild (dialogen Alternativ), för att kunna ange alternativ för scanning etc. 11

12 2 Läs Läs läser den öppna sidan i uppsättningen. Läs alla läser alla ej tolkade sidor i uppsättning. Alternativ öppnar fliken Igenkänning (dialogen Alternativ) för att kunna ange alternativ för igenkänning av dokument. 3 Stavningskontroll Stavningskontroll söker igenom texten efter felstavade på och otydliga ord (t.ex. ord som innehåller otydliga tecken). Alternativ öppnar fliken Stavningskontroll (dialogen Alternativ) för att kunna ange alternativ för stavningskontroll. 4 Spara Spara Wizard öppnar Spara Wizard för att kunna ange alternativ för att spara och applikation. Spara text till fil sparar den tolkade texten till en fil. Sänd markerade sidor till skulle du endast vilja exportera markerade sidor i uppsättning, markera dessa sidor och ange den applikation bild vilken de ska exporteras. FineReader kommer att exportera sidorna till den applikation du valt utan att spara texten före. Sänd alla sidor till exporterar alla tolkade sidor till den applikation du valt utan att spara dem före. Alternativ öppnar fliken Formattering (dialogen Alternativ) för att kunna ange alternativ för att spara. Standard verktygsfältet Standard verktygsfältet innehåller fil och bildverktyg (ångra/upprepa kommando, rulla sidorna i uppsättningen, rengör och rotera bilden) och listan med Igenkänning språk. 12

13 Verktygsfältet Formattering Verktygsfältet Formattering innehåller olika verktyg för att formattera text. Du kan redigera texten och textformatteringen i Textfönstret. Verktygsfältet Bild Obs: Skapa block och redigera knappar kan också göras i fönstren Zoom och Bild. Ställa in verktygsfältet Obs: Utseendet på huvudfönstret i FineReader eller mer exakt, antalet knappar som visas i FineReader's verktygsfält, beror på upplösningen på din skärm. För att visa alla tillgängliga knappar måste du öka upplösningen på din skärm. Notera dock att FineReader's funktionalitet inte påverkas om några knappar inte syns knapparna representerar bara ett sätt att komma åt funktionerna i FineReader's, vilka alla kan nås via menyer. I FineReader kan du anpassa verktygsfälten Standard, Bild och Formattering: applikationsknappar kan läggas till eller tas bort som man vill. Varje menyobjekt har sin egen ikon. Se hela listan med kommandon och deras respektive knappar i dialogen Anpassa (menyn Verktyg>Anpassa) i listan Kommandon. 13

14 För att lägga till en knapp till ett verktygsfält: 1. Markera önskad kategori i fältet Kategori. Obs: Listan med kommandon är grupperad efter menyobjekt och valet av kategori kommer att påverka listan med Kommandon som visas. 2. Välj det verktygsfält som du vill lägga till en knapp till i fältet Verktygsfält. 3. Välj ett kommando i listan Kommandon och tryck på knappen (>>). Det valda kommandot kommer att läggas till i listan med kommandon för verktygsfält och visas i det valda verktygsfältet i huvudfönstret. Att ta bort en knapp från ett verktygsfält: Obs: Välj den knapp du vill ta bort i listan med knappar i Verktygsfält och tryck på knappen (<<). 1. Den ordning som knapparna listas i avgör deras ordning i verktygsfältet. För att ändra ordning på knapparna, välj kommando i listan med aktuella kommandon för verktygsfält och tryck på knappen Upp (Ner) för att flytta kommandot upp (ner) i listan. 2. Kommandon kan flyttas mellan en uppsättning grupper: välj objektet Avskiljare i listan Kommandon och tryck på knappen Lägg till. En avskiljare kommer att läggas till i listan med knappar i verktygsfältet. Avskiljaren kan flyttas när man vill. 3. För att återställa den ursprungliga uppsättningen knappar för ett givet verktygsfält, välj det aktuella verktygsfältet i listan Verktygsfält och tryck på knappen Återställ. För att återställa den ursprungliga uppsättningen knappar i alla verktygsfält, tryck på knappen Återställ alla. 14

15 Kapitel 3. Allmänna funktioner i ABBYY FineReader FineReader innehåller alla verktyg du behöver för att lägga in dokument i datorn. Det är bara att klicka på Läs in och tolka en gång och resten sker automatiskt. Du behöver inte studera användarhandledningen i förväg. Du kan antingen skicka den tolkade texten till ett ordbehandlings eller kalkylbladsprogram, spara den i rtf, doc, Word xml, pdf eller html format (och behålla dokumentets hela layout) eller exportera den tolkade texten till ett databasprogram. Innehåll Vad är ett optiskt teckentolkningssystem (OCR)? Nya funktioner i ABBYY FineReader 7.0 Dokumentformat Bildformat Vad är ett optiskt teckentolkningssystem (OCR)? Med hjälp av ett optiskt teckentolkningssystem (OCR eller Optical Character Recognition) kan du lägga in dokument med tryckt text i datorn med hjälp av en bildläsare. FineReader är ett teckentolkningssystem med stöd för flera typsnitt. Du kan därför använda det för tolkning av texter skrivna med med praktiskt taget alla typsnitt utan föregående träning. FineReader erbjuder hög tolkningsprecision och låg känslighet för felaktigheter i utskrifter och tryck tack vare den speciella tolkningstekniken som bygger på IPAP tekniken (Integral Purposeful Adaptive perception). Inhämtning av dokument kan delas upp i två steg 1. Inläsning. Under detta första steg fungerar bildläsaren som datorns öga. Den tittar på bilden och överför den till datorn. Den hämtade bilden är inget annat än en bild, en samling svarta, vita och färgade punkter som är omöjliga att redigera i en ordbehandlare. 2. Tolkning. Under det andra steget körs en bildbehandling med det optiska teckentolkningssystemet. Steg 2 i detalj Bildbehandling med teckentolkning i FineReader innefattar analys av den bildfil som överförts av bildläsaren (analys av layout) och tolkning av varje tecken. Analys av layouten (val av områden för tolkning, tabeller, bilder, rader och enskilda tecken) och läsning av bild är nära relaterade. Analys av sidlayout är mer noggrann om texttypen är känd. Som tidigare nämnts baseras tolkningen av bilden på IPAP tekniken (Integral Purposeful Adaptive perception). Integrital identifieringen av objekt för tolkning baseras på en grupp av grundläggande element och deras inbördes relation. Purposeful generering och systematisk bekräftelse av tolkningshypoteser. Adaptive systemets förmåga att lära och att tränas. Dessa tre principer avgör systemets funktionalitet. Systemet genererar en tolkningshypotes för ett objekt (ett tecken, del av ett tecken eller flera sammanhopade tecken) och accepterar eller avfärdar denna hypotes beroende på befintligheten av vissa strukturella element. Dessa strukturella element är delar som är lika för en dator och för en människas uppfattningsförmåga (bågar, cirklar, punkter o.s.v.). Noggrannheten anpassas efter vad som angetts för den aktuella texten. Meningsfull sökning och information om sammanhanget gör att systemet kan tolka även trasiga tecken, vilket gör systemet i det närmaste okänsligt för defekter i en utskrift. Slutresultatet är den tolkade texten som du ser i FineReaders Textfönster, en text som du kan redigera och spara i ett lämpligt format. 15

16 Nya funktioner i ABBYY FineReader 7.0 Tolkningsprecision Tolkningsprecisionen har förbättrats med 25 procent. Framförallt har analysen och tolkningen förbättrats av dokument med sammansatt layout, särskilt dokument med text mot färgad eller rastrerad bakgrund och dokument med avancerade tabeller (även tabeller med vita avgränsare och tabeller med färgade celler). Ämnesspecifika engelska och tyska ordlistor har lagts till som innehåller den vanligaste juridiska och medicinska termininologin, vilket ger oöverträffad tolkningsprecision i juridiska och medicinska texter. XML stöd och integrering med Microsoft Office FineReader har nu stöd för att sparas i ett nytt format, Microsoft Word XML. De som använder Microsoft Office 2003 kommer att kunna dra nytta av alla fördelar som erbjuds med XML formatet. Tack vare integreringen med Microsoft Word 2003 kan du använda funktionerna i båda programmen vid bearbetningen av tolkade texter. Du kan granska och redigera tolkningsresultaten med välbekanta Word verktyg och samtidigt jämföra de exporterade resultaten med den ursprungliga bilden: zoomfönstret i FineReader öppnas nu i Microsoft Word. Arbetet blir enklare tack vare en rad nya funktioner som introduceras i FineReader 7.0. När du skapar ett dokument i Microsoft Word kan du starta FineReader, tolka ett stycke text och infoga det i det aktuella Microsoft Word dokumenten direkt vid markören. Detta innebär att du kan samla information från flera pappers eller pdf dokument i ett elektroniskt dokument. Tolkningsresultaten kan nu skickas med e post som en bilaga i valfritt format. Förbättrad tolkning av pdf dokument Tolkningskvaliteten av pdf dokument har förbättrats enormt. De flesta pdf dokument har bakgrundstext. FineReader 7.0 kan extrahera denna text och använda den för att kontrollera tolkningsresultaten och förbättra tolkningskvaliteten. Du kan nu redigera tolkade pdf dokument i FineReader redigeraren. Ändringarna sparas i valfritt pdf format. Pdf dokument som skapats i FineReader är optimerade för publicering på webben. Besökarna kommer att kunna se de första sidorna innan hela dokumentet har hämtats. Nya sätt att spara Nu finns också stöd för att spara i Microsoft PowerPoint format vilket gör att du snabbt kan skapa nya eller redigera befintliga presentationer. När du sparar resultaten i Microsoft Word blir doc filen mindre än i tidigare versioner. Bevarandet av formateringen i dokument med olika avgränsare har förbättrats och nya alternativ för att spara bilder har lagts till. Bevarandet av avancerade formateringselement har förbättrats i html (t.ex. textflödet runt icke rektangulära bilder). De html filer som skapas är nu mindre i storlek, vilket är viktigt för dokument som ska publiceras på Internet. Lätt att använda Programgränssnittet har uppgraderats och blivit ännu mer okomplicerat och användarvänligt. Professionella inställningar har blivit mer lättillgängliga. Verktygsfält för redigering har flyttats till fönstret där tolkningsresultaten visas. Med nya anpassningsverktyg kan du finjustera FineReader fönster och till exempel göra individuella zoominställningar för varje fönster. Tack vare uppdaterade självstudier kan en nybörjare starta programmet direkt samtidigt som den mer erfarne användaren kan hitta nyttiga tips på hur programmet kan finjusteras till högsta kvalitet och produktivitet. Professionella funktioner FineReader Professional Edition innehåller nu funktioner som tidigare endast var tillgängliga för dem som använde FineReader Corporate Edition. Förbättrad igenkänning av streckkoder, stöd för att tolka tvådimensionella PDF 417 streckkoder. Med bilddelningsverktyget kan du dela en bild i flera delar och spara varje del som en separat sida. Denna funktion är speciellt användbar om du ska tolka böcker, PowerPoint presentationer eller flera visitkort som är inlästa på en och samma sida. Morfologisk sökning. Alla uppsättningar som skapats i ABBYY FineReader kan användas som en liten databas för fritextsökning. Du kan leta efter ord i alla dess grammatiska former (denna funktion är endast tillgänglig för de 34 språk som har ordlistor). Stöd för Intels Hyper Threading teknik. Denna teknik kan öka produktiviteten avsevärt vid tolkning av stora mängder dokument. 16

17 Ytterligare professionella funktioner: Dubbelsidig inläsning. Om du läser in ett dubbelsidigt dokument med en duplexbildläsare får du två separata bilder med respektive sida av dokumentet. Denna funktion kan stängas av om du inte behöver dubbelsidig inläsning. Jpeg 2000 bildfiler kan öppnas och sparas. Nätverksfunktioner i FineReader Corporate Edition Stöd för de viktigaste metoderna för installation från servern till arbetsstationerna. FineReader Corporate Edition har stöd för alla viktigare installationsmetoder för lokala nätverk: med Active Directory, med Microsoft Systems Management Server och genom att använda kommandoraden. Stöd för flerfunktionsprodukter, inklusive nätverksbaserade enheter. Flerfunktionsprodukter som har både bildläsar, skrivar, kopierings och faxfunktioner blir allt vanligare. FineReader har stöd för sådana enheter, oavsett om de är anslutna till en arbetsstation eller i ett nätverk. Med särskilda programinställningar kan användare öppna inlästa bilder automatiskt från valfri plats i nätverket eller från en ftp server och tolka dem. Flera varianter av företagslicenser. Utöver licensprogrammet för samtidig användning har andra licensieringsvarianter införts. Du kan alltid välja den licensieringsmetod som passar bäst för dina behov. Licenshanteraren är ett nytt verktyg för hantering av licenser i nätverksmiljö. Med licenshanteraren kan du övervaka hur FineReader Corporate Edition används på arbetsstationer, reservera licenser för vissa arbetsstationer och lägga till nya licenser. Se systemadministratörshandboken i mappen Administratörshandbok (på servern där FineReader har installerats) för vidare information om hur du installerar ABBYY FineReader på arbetsstationer, arbetar med licenshanteraren och programmet i lokala nätverk. Dokumentformat ABBYY FineReader sparar tolkningsresultat i följande format: Microsoft Word dokument (doc). Rtf format (rtf). Microsoft Word XML dokument (xml) endast Microsoft Word Adobe Acrobat format (pdf). Html format. Microsoft PowerPoint format (ppt). Filer med semikolonavgränsade värden (csv). Textfiler (txt). FineReader har stöd för olika kodsidor (Windows, DOS, Mac, ISO) och Unicode kodning. Microsoft Excel blad (xls). Dbf format. Bildformat ABBYY FineReader har stöd för bildfiler i följande format: Pdf Filer i pdf format (version 1.5 eller tidigare). Bmp 2 bitars svartvita 4 och 8 bitars Palette 16 bitars Mask 24 bitars Palette och TrueColor 32 bitars Mask Pcx och dcx 2 bit svartvita 4 och 8 bit grå 17

18 Jpeg grå och TrueColor JPEG 2000 grå och färg Tiff Svartvita okomprimerade, CCITT3, CCITT3FAX, CCITT4, Packbits, Zip Grå okomprimerade, Packbits, jpeg, Zip TrueColor okomprimerade, jpeg, Zip Palette okomprimerade, Packbits, Zip Flerbilds tiff, Zip Png Svartvita, grå, färg ABBYY FineReader sparar bildfiler i följande format: Bmp Svartvita, grå, färg Pcx Svartvita, grå Jpeg Grå, färg JPEG 2000 Grå och färg Tiff Svartvita okomprimerade, CCITT3, CCITT3FAX, CCITT4, Packbits, Zip Grå okomprimerade, Packbits, jpeg, Zip Färg okomprimerade och jpeg, Zip Flerbilds tiff, Zip Png Svartvita, grå, färg 18

19 Kapitel 4. Hämta bilder Tolkningskvaliteten beror till stor del på kvaliteten på originalet. I detta kapitel får du lära dig hur du läser in dokument korrekt, öppnar och läser in sparade bilder (se listan över kompatibla format i avsnittet Bildformat) samt bearbetar bilder och förbättrar tolkningskvaliteten (genom att ta bort fläckar o.dyl. vid inläsningen) med mera. Innehållsförteckning Inläsning Ange parametrar för inläsning Tips för inställning av ljusstyrka Läsa in flersidiga dokument Öppna bilder Hämta bilder från Aktiv mapp Läsa in uppslag Lägga till bilder av visitkort i uppsättningar Sidnumrering Arbeta med bilder Alternativ för bilder i uppsättningar Inläsning FineReader kommunicerar bildläsaren via TWAIN gränssnittet. Detta är en universell standard antagen 1992 för kommunikation mellan enheter som används för att inhämta bilder (som bildläsare) och externa program. Det finns två sätt som FineReader kan kommunicerar med en bildläsare via en TWAIN drivrutin: Genom det egna gränssnittet: dialogrutan Bildläsarinställningar i Fine Reader används för göra inläsninginställningarna. Välj Använd FineReaders gränssnitt. Genom bildläsarens TWAIN gränssnitt: bildläsarens dialogruta TWAIN dialog används för att göra inläsningsinställningarna. Välj Använd gränssnittet för TWAIN källan. Lägenas respektive för och nackdelar När du väljer Användgränssnittet för TWAIN källan har du normalt tillgång till alternativet Förhandsgranska bild. Med hjälp av detta alternativ kan du ange område för inläsning och justera ljusstyrkan och se hur dessa ändringar påverkar bilden. Observera dock att olika bildläsare har olika dialogrutor för TWAIN drivrutinen. Se dokumentationen till bildläsaren för anvisningar om hur du använder dialogrutan TWAIN. Om du väljer Använd FineReader gränssnittet får du tillgång till följande funktioner: du kan läsa in flersidiga dokument även utan automatisk dokumentmatare samt spara inläsningsalternativen i uppsättningsmallen (fbt format) och använda dem i andra uppsättningar. Så här växlar du mellan dessa två lägen: Välj fliken Läs in/öppna bild i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ) och klicka önskad knapp (Användgränssnittet för TWAIN källan eller AnvändFineReaders gränssnitt. Obs! 1. Alternativet Använd FineReaders gränssnitt kan vara otillgängligt (eller avaktiverat) för vissa bildläsare. 2. Om du vill visa dialogrutan Bildläsarinställningari läget AnvändFineReaders gränssnitt väljer du Visa dialogrutan Alternativ före inläsning på fliken Läs in/öppna bild (Verktyg > Alternativ). Viktigt! Se dokumentationen till bildläsaren och kontrollera att den är rätt inställd. Efter att bildläsaren anslutits till datorn får du inte glömma att installera en TWAIN drivrutin och/eller programvaran för bildläsaren. 19

20 Så här startar du inläsningen Klicka på Läs in eller välj Läs in i Arkiv menyn.bild fönstret i FineReaders huvudfönster innehåller ett foto av den inlästa sidan. Om du vill läsa in flera sidor klickar du på pilen till höger om Läs in och väljer Läs in flersidiga dokument. Om inläsningen inte startar direk visas någon av följande två dialogrutor: Bildläsardialogrutan TWAIN källa. Kontrollera inläsningsinställningarna och klicka på ÎÊför att starta inläsningen. Dialogrutan Bildläsarinställningar. Kontrollera inläsningsinställningarna och klicka på ÎÊför att starta inläsningen. Tips! Om du vill börja tolkningen direkt efter att bilden har lästs in väljer du Läs in och tolka ellerläs in och tolka flersidiga dokument. Klicka på pilen till höger om Läs in och tolka och välj antingen Läs in och tolka eller Läs in och tolka flersidiga dokument från menyn. Dokumenten läses in och tolkas. I Bild fönstret visas ett foto av den inlästa sidan och i Textfönstret i FineReaders huvudfönster visas tolkningsresultatet. Den tolkade texten kan exporteras till olika externa program och sparas i olika format. Ange parametrar för inläsning Tolkningskvaliteten på beror till stor del på kvaliteten på den inlästa bilden. Bildkvaliteten kan förbättras genom att ändra inläsningsparametrarna upplösning, inläsningsläge och ljusstyrka. De viktigaste inläsningsparametrarna är Upplösning använd 300 dpi upplösning för vanliga texter (teckenstorlek på 10 punkter eller mer) och dpi upplösningen för texter med mindre typsnitt (9 punkter eller mindre). Inläsningsläge gråskala. Inläsning i gråskalor är bäst för tolkningen. Om du läser in bilderna i gråskalor justeras ljusstyrkan automatiskt. Inläsningsläge svartvit. Inläsning i svartvit gör att systemet kan läsa in med högre hastighet men samtidigt förloras en del av information om tecknen. Detta kan påverka tolkningskvaliteten negativt, inte minst om dokumentets utskriftskvalitet endast är medelmåttig eller dålig. Inläsningsläge färg. Om du läser in dokument med färg som innehåller bilder, färgad text eller färgade bakgrunder och du vill behålla de ursprungliga färgerna i det elektroniska dokumentet använder du läget färg. I annat fall bör du använda gråskala. Ljusstyrka ett medelvärde på ljusstyrka runt 50 % bör vara tillräckligt i de flesta fall. Vissa dokument som läses in i svartvitt kan behöva ytterligare justering av ljusstyrkan. Obs! Inläsning med en upplösning på dpi (i stället för standardinställningen 300 dpi) eller i gråskala eller färg (i stället för svartvitt) tar längre tid. För vissa bildläsarmodeller tar inläsning i 600 dpi:s upplösning upp till fyra gånger längre tid jämfört med en upplösning på 300 dpi. Så här anger du inläsningsparametrar Om du vill läsa in dokument med FineReaders TWAIN gränssnitt väljer du Bildläsarinställningar i Verktyg menyn. Dialogrutan med samma namn öppnas. Välj önskat inläsningsalternativ. Om du vill läsa in dokument med gränssnittet för TWAIN källan öppnas bildläsarens TWAIN dialogruta automatiskt när du klickar på Läs in. Ange inläsningsparametrarna. Alternativen för inläsning kan ha olika namn beroende på bildläsarmodell (för t.ex. ljusstyrka kan ordet "tröskel", en solsymbol eller en svartvit cirkel användas). De alternativ som är tillgängliga beskrivs i dokumentationen till bildläsaren. 20

21 Tips för inställning av ljusstyrka Den inlästa bilden måste vara tydlig. Du kontrollerar hur läslig den är i Zoom fönstret. ett exempel på en bra bild (ur ett optiskt teckentolkningsperspektiv) Om den inlästa bilden visar sig vara av undermålig kvalitet (tecken är sammangyttrade eller trasiga) kan du följa anvisningarna i tabellen nedan för att försöka förbättra bildkvaliteten. Bilden ser ut så här Tänkbar lösning Minska ljusstyrkan (detta kommer att göra bilden mörkare). Tecknen är trasiga eller väldigt ljusa. Läs in den som gråskala (funktionen för automatisk justering av ljusstyrkan kommer då att användas). Öka ljusstyrkan (detta kommer att göra bilden ljusare). Tecknen är suddiga, sammangyttrade eller fyllda. Läs in bilden som gråskala (funktionen för automatisk justering av ljusstyrkan kommer då att användas). Läsa in flersidiga dokument FineReader har en en särskild funktion för inläsning av flersidiga dokument: Läs in flersidiga dokument. Du kan läs in så många sidor du vill i detta läge, men observera följande: Om du läser dokument genom att använda TWAIN gränssnittet i FineReader sker inläsningen sammanhängande. När den första sidan har lästs in fortsätter inläsningen av nästa sida automatiskt. Om du läser in dokument genom att använda gränssnittet för TWAIN källan stängs inte dialogrutan TWAIN när sidan har lästs in, vilket innebär att du kan omedelbart kan lägga nästa sida på exponeringsbordet. Om du tänker läsa in ett stort antal sidor gör du som följer beroende på om bildläsaren har en automatisk dokumentmatare (ADF) eller inte. Inläsning med automatisk dokumentmatare 1. Om du använder FineReader gränssnittet väljer du Använd automatisk dokumentmatare i dialogrutan Bildläsarinställningar och därefter Arkiv > Läs in flersidiga dokument för att börja inläsningen. 2. Om du använder gränssnittet för TWAIN källan väljer du Använd automatisk dokumentmatare i dialogrutan TWAIN (observera att detta alternativ kan ha ett annat namn beroende på bildläsarmodellen, se dokumentationen för vidare information) och välj därefter Arkiv > Läs in flersidiga dokument för att börja scanning. Inläsning utan automatisk dokumentmatare Gör så här om du använder FineReader gränssnittet Välj Läs in flersidiga dokument på Arkiv menyn. Om du använder en flatbäddsskanner utan automatisk dokumentmatare kan snabba upp processen genom att göra något av följande: Ange ett värde för paus t.ex. den tid som det tar mellan inläsningen av en sida och nästa. Välj Paus mellan sidor och ange värdet (i sekunder) i dialogrutan Bildläsarinställningar (Verktyg > Bildläsarinställningar). I fortsättningen kommer inte inläsningen av nästa sida att börja förrän efter det angivna antalet sekunder. Det innebär att du hinner lägga nästa sida på exponeringsbordet. Efter pausen fortsätter inläsningen automatiskt. Välj alternativetstoppa mellan sidor i dialogrutan Bildläsarinställningar(Verktyg > Bildläsarinställningar). I fortsättningen visas en dialogruta med en fråga om du vill läsa in fler dokument varje gång en sida har lästs in. Klicka på Ja för att fortsätta och Nej om du inte vill läsa in fler dokument. När inläsningen är färdig väljer du Avbryt inläsningen på Arkiv menyn. Gör så här om du använder gränssnittet för TWAIN källan Välj Läs in flersidiga dokument på Arkiv menyn. Dialogrutan TWAIN öppnas. Klicka på Läs in (sista eller liknande) för att starta inläsningen. Läs in sidan, lägg nästa sida på exponeringsbordet och klicka på Läs in i dialogrutan TWAIN och fortsätt inläsningen. När inläsningen är klar klickar du på Stäng (eller annan lämplig knapp) i dialogrutan. 21

22 Tips! För att få större kontroll över kvaliteten över de inlästa dokumenten kan du välja Öppna bild under inläsnig under fliken Inläsning (Verktyg > Alternativ). Alla inlästa sidor öppnas i Bild fönstret så fort de har lästs in. Om du tror att dokumentet har lästs in felaktigt avbryter du inläsningen (klicka på Avbryt inläningen i Arkiv menyn) och läser in dokumentet igen. Öppna bilder Även om du inte har en bildläsare kan du ändå tolka bildfiler (se listan med bildformat under "Bildformat som stöds"). Så här öppnar du bilder Tryck på pilen till höger om knappen Tolka och välj Öppna bild från snabbmenyn. Knappen Tolka ändras till Öppna. Välj Öppna bild i Arkiv menyn. I Utforskaren högerklickar du på den bildfil du vill öppna och väljer Öppna med FineReader från snabbmenyn. Om FineReader redan körs läggs bilden i den nuvarande uppsättningen. I annat fall kommer FineReader att startas innan bilden har lagts till och den senast använda uppsättningen öppnas. I Microsoft Outlook eller Utforskaren klickar du på bildfilen som du vill öppna och drar den till det förminskade FineReader fönstret. Bilden läggs till i den aktuella uppsättningen och öppnas i Bild fönstret. Välj en eller flera bilder i dialogrutan Öppna. De valda bilderna kommer att visas i fönstret Uppsättning och den sist valda bilden visas i fönstren Bild och Zoom. Alla valda bilder kopieras över till katalogen med uppsättningen. Se avsnittet "Allmän information om att arbeta med uppsättningar" för vidare information om organisation av uppsättningar och hur sidor visas i uppsättningar. Tips! Om du vill att de öppnade bilderna ska tolkas direkt väljer du läget Öppna och läs in: 1. Välj Öppna och läs in på menyn Behandling eller tryck på Ctrl + Skift + D. Dialogrutan Öppna öppnas. 2. Välj bilderna för tolkning i dialogrutan Öppna. Öppna pdf filer Upphovsmannen till en pdf fil kan begränsa tillgången till den. Filen kan t.ex. lösenordsskyddas och vissa funktioner, t.ex. text och bildextrahering, begränsas. Eftersom det vore ett brott mot författarens upphovsrätt att försöka få tillgång till dessa funktioner är sådana filer lösenordsskyddade i ABBYY FineReader. Hämta bilder från Aktiv mapp (endast Corporate Edition) Om företaget använder flerfunktionsenheter (kombinerad bildläsare, skrivare och kopiator) i nätverk kan du ställa in FineReader så att bilder från sådana enheter hämtas automatiskt. En av de metoder som kan användas för detta är mappövervakning. FineReader kan övervaka en angiven mapp på en lokal disk, i ett nätverk eller på en ftp server. I detta läge öppnar programmet automatiskt alla inlästa bilder, fax och pdf filer som läggs till i den aktiva mappen. När bilden lagts till i FineReader uppsättningen tas den bort från den övervakade mappen. Du aktiverar du den aktiva mappen på något av följande två sätt Välj Aktiv mapp på Arkiv menyn. Välj Aktiv mapp från menyn vid knappen Läs in och tolka. När den aktiv mappen har aktiverats ändras utseendet på knappen Läs in och tolka, dialogrutan Aktiv mapp öppnas och ikonen visas i statusfältet. Om ett fel inträffar ändras utseendet på ikonen till. Dubbelklicka på denna ikon om du vill visa felmeddelandet. Du avaktiverar du den aktiva mappen på något av följande två sätt Välj Avaktivera Aktiv mapp på Arkiv menyn. Välj Avaktivera Aktiv mapp på menyn intill knappen Läs in och tolka. 22

23 Läsa in uppslag Även om det vid inläsning av böcker är enklare att läsa in både vänster och höger sida (d.v.s. ett uppslag) samtidigt förbättras kvaliteten på tolkningen om du efter inläsningen delar sidan i två delar, där respektive del sida motsvarar en sida i boken. Tolkning och layoutanalys utförs därefter separat för varje sida liksom eventuell borttagning av skevheter. Så här delar du ett uppslag: Välj Dela uppslag på fliken Läs in/öppna bild (Verktyg>Alternativ) före inläsning. Samtliga uppslag kommer nu att delas upp i två sidor i uppsättningen. Se avsnittet Allmän information om att arbeta med uppsättningar för vidare information om uppsättningar. Obs! Om ett uppslag delas felaktigt avmarkerar du kryssrutan Dela uppslag, läser in uppslaget igen (eller laddar respektive bild till uppsättningen igen) och försöker dela bilden manuellt i dialogrutan Dela bild (Bild > Dela bild). Lägga till bilder av visitkort till uppsättningen När man läser in visitkort bör man lägga så många som möjligt på exponeringsbordet. Därigenom förbättras tolkningskvaliteten (speciellt om man tar bort skevheter) om varje visitkort tolkas som en separat sida. För detta ändamål är programmet utrustat med för både automatisk och manuell delning av visitkort. Observera att visitkort måste arrangeras i en viss ordning. Så här delar du bilden Obs! 1. Välj önskad bild i fönstret Uppsättning. 2. Välj Dela bild på Bild menyn. Dialogrutan med samma namn öppnas. 3. Klicka på Dela visitkort. 1. Den delade bilden kommer att tas bort från uppsättningen och dess plats upptas av bilderna av delarna. För vidare information, se avsnittet Allmän information om att arbeta med uppsättningar. 2. Om bilden har delats felaktigt kan du försöka dela bilden manuellt med hjälp av knapparna Lägg till vertikal avgränsare och Lägg till horisontell avgränsare. 3. Du raderar alla avgränsare genom att klicka på Ta bort alla avgränsare. 4. Du flyttar avgränsare genom att växla till läget Markera avgränsare (klicka på ) och flytta avgränsaren. 5. Du raderar avgränsare genom att växla till läget Markera avskiljare (klicka på ) och flytta avgränsaren utanför bilden. Sidnumrering Alla inlästa sidor ges ett nummer (antalet sidor i uppsättningen plus 1). Du kan också ange sidnummer manuellt, t.ex. om du vill behålla den ursprungliga sidnumreringen eller läsa in sidor i nummerordning: Välj Fråga efter sidnummer innan sidan läggs till i uppsättningen under fliken Läs in/öppna bild (Verktyg > Alternativ). Om du läser in ett stort antal sidor eller dubbelsidiga dokument enligt sidnummer: 1. Välj Fråga efter sidnummer innan sidan läggs till i uppsättningen under fliken Läs in/öppna bild (Verktyg > Alternativ). 2. Ange numret på den första inlästa sidan i dialogrutan Sidnummer och välj Udda och jämna separat i fältet Sidnumrering. Välj riktning för sidnumreringen: stigande eller fallande (beroende på om de dubbelsidiga dokumenten har lagts i den automatiska dokumentmataren med första eller sista sidan). 23

24 Arbeta med bilder Avlägsna fläckar från bilder Invertera bilder Rotera eller vända bilder Radera block Förstora och förminska bilder Hämta information om bilder Skriva ut bilder Ångra senaste kommando 1.Avlägsna fläckar från bilder Den tolkade bilden kan innehålla en stor mängd fläckar t.ex. i form av ett stort antal onödiga punkter. Punkterna uppkommer på bilder med medium eller dålig utskriftskvalitet och punkter som ligger nära ett tecken kan påverka kvaliteten på tolkningen. För att minska antalet fläckar: Välj Avlägsna fläckar på Bild menyn. Så här avlägsnar du fläckar från block: Välj Avlägsna fläckar från bild på Bild menyn. Obs! Om det ursprungliga dokumentet är mycket blekt eller är skrivet med ett mycket tunt typsnitt kan punkter, kommatecken och väldigt tunna delar av tecken försvinna när man tar bort fläckar från bild och därigenom försämra tolkningskvaliteten. Om du läser in eller öppnar fläckiga bilder väljer du Avlägsna fläckar från bild i gruppenbildbehandling under fliken Läs in/öppna bild (Verktyg > Alternativ) för att ta bort fläckar från bilder innan de läggs till i uppsättningen. 2. Invertera bilder Vissa bildläsare inverterar bilder (gör svart till vitt och tvärt om) vid inläsning. Du kanske vill aktivera funktionen Invertera bild för att vara säker på att dokumenten har standardutseende, t.ex. svarta tecken mot vit bakgrund. Så här aktiverar du detta alternativ: Välj Invertera bild från Bild menyn. Obs! Om du läser in eller öppnar inverterade bilder markerar du Invertera bild i gruppen Bildbehandling under flikenläs in/öppna bild (Verktyg > Alternativ) innan du lägger till dessa bilder till uppsättningen. 3. Rotera eller vända bilder Kvaliteten på tolkningen beror i hög grad på om bilden ligger i standardriktningen (texten ska läsas uppifrån och ner och alla rader ska vara horisontella). Som standard identifieras riktningen automatiskt under tolkningen. Om FineReader identifierar riktningen felaktigt avmarkerar du Identifiera bildriktning (under tolkning) under fliken Läs in/öppna bild och roterar bilden manuellt så att den ligger i standardriktningen: Klicka på eller välj Rotera medsols på Bild menyn för att rotera bilden 90 grader medsols. Klicka på eller välj Rotera motsols på Bild menyn för att rotera bilden 90 grader motsols. Välj Rotera upp och ner på Bild menyn för att rotera bilden 180 grader. Så här vänder du bilder: Horisontellt (runt sin vertikala axel) välj Vänd horisontellt på Bild menyn. Vertikalt (runt sin horisontella axel) välj Vänd vertikalt på Bild menyn. 4. Radera block Om du inte vill att ett visst område ska tolkas eller om du har stora områden med fläckar i bilden kan du enkelt radera dem. Så här gör du: Välj verktyget och välj därefter det område i bilden som du vill radera genom att hålla ner vänster musknapp. Släpp knappen för att radera det markerade området i bilden. 24

25 5. Förstora/förminska bild Välj verktyget eller i Bildfältet (i Verktyg fönstret) och klicka på bilden. Bildens storlek dubbleras/halveras. Högerklicka på bilden och välj Skala följt av önskad skala från snabbmenyn. 6. Hämta information om bilder Du kan ta fram följande information om bilder: bredd och höjd i bildpunkter, vertikal och horisontell upplösning per tum (dpi) samt bildtyp. Högerklicka på bilden och välj Egenskaper från snabbmenyn. En dialogruta öppnas. Klicka på Bild fliken i dialogrutan. 7. Skriv ut bilder Så här skriver du ut den öppna bilden i Bild fönstret, bilder av sidor som du valt i Uppsättning fönstret eller alla bilder i en uppsättning: Välj Skriv ut bild på Arkiv menyn. Dialogrutan Skriv ut kommer att öppnas. Ange nödvändiga parametrar för utskrift (den skrivare som ska användas, antal sidor, antal kopior o.s.v.). 8. Ångra senaste kommando Du ångrar det senaste utförda kommandot genom att klicka på Ångra i Standardfältet ( ). Tips! Om du vill ångra ångrakommandot klickar du på Gör om i Standardfältet ( ). Alternativ för bilder i uppsättningar Konvertera färg och gråskalebilder till svartvitt (fliken Läs in/öppna bild, Verktyg>Alternativ) Välj Konvertera färg och gråskalebilder till svartvitt om du vill läsa in bilder i gråskala med hjälp av gränssnittet för TWAIN källa. Det innebär att de inlästa bilderna inte kommer att innehålla några färgfoton, färgade typsnitt eller bakgrunder eller andra färginslag (även om förlagan gör det). Detta inläsningsalternativ sparar utrymme på hårddisken. 25

26 Kapitel 5. Sidlayoutanalys FineReader måste veta vilka områden i bilden som ska tolkas innan tolkningen startar. Analysen av sidlayouten tillhandahåller denna information genom att identifiera text, bild, tabell och streckkodsblock. I detta kapitel får du information om följande: manuell sidlayoutanalys, tillgängliga blocktyper, redigering av block ritade vid automatisk layoutanalys och hur layoutanalysen underlättas genom användandet av blockmallar. Innehållsförteckning Allmän information om sidlayoutanalys Blocktyper Alternativ för automatisk sidlayoutanalys Rita och redigera block manuellt Analysera tabellayouter manuellt Använda blockmallar Allmän information om sidlayoutanalys Analys av sidlayout kan utföras både automatiskt och manuellt. I de flesta fall klarar FineReader den komplicerade uppgiften att analysera sidlayouten automatiskt. Du startar den automatiska analysen genom att klicka på Läs in. Tolkning och analys av layout utförs samtidigt. Obs! En fristående layoutanalysfunktion är också tillgänglig (Bearbetning > Analysera layout). Du kan köra denna fristående process vid behov, men observera att kvaliteten på analysen av sidlayouten kan försämras (vid den den samtidiga layoutanalysen och tolkningen används nämligen ytterligare information, vilken inhämtas under tolkningen och underlättar layoutanalysen). Du bör överväga att rita block manuellt om Tips! 1. endast en del av sidan ska tolkas 2. den automatiska layoutanalysen leder till felaktigt ritade block. I vissa fall kan kvaliteten på den automatisk layoutanalys förbättrar genom att ändra alternativ för sidlayouten. De aktuella analysalternativen visas på fliken Tolkning (Verktyg > Alternativ). Om endast ett fåtal block ritas felaktigt går det oftast snabbare att redigera de felaktiga blocken med hjälp av blockredigeringsverktygen än att radera blocken och rita dem manuellt igen. Blocktyper Block är områden i en bild som omsluts av ramar. De talar om för systemet vilka fält i bilden som ska tolkas och i vilken ordning. Blocken påverkar också hur den ursprungliga layouten på sidan behålls. Olika typer av block har olika färg på ramarna. Du ändrar ramfärgen på Visa fliken i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ) i gruppen Utseende. Välj önskad blocktyp i fältet Objekt och önskad färg i fältetfärg. Följande blocktyper av block finns tillgängliga Tolkningsområde denna typ av block används för automatisk igenkänning och analys. När du klickar på Läs in analyseras och tolkas alla block av den här typen automatiskt. Text denna blocktyp används för områden med text och ska endast innehålla text formaterad i kolumner. Om det finns bilder i texten ritar du separata block runt dem. Tabell denna typ av block används för bilder av tabeller eller områden med strukturerad text i en tabell. När denna blocktyp läses in ritas vertikala och horisontella avgränsare inuti blocket för att skapa en tabell. Detta block visas som en tabell i texten. Du kan rita och redigera tabeller manuellt. Bild denna blocktyp används för områden som innehåller bilder. Ett block av den här typen kan omsluta en bild eller något annat objekt (t.ex. ett avsnitt av en text) som du vill visa som en bild i den tolkade texten. 26

27 Streckkod denna typ av block används för områden med streckkoder. Om dokumentet innehåller en streckkod och du inte vill att den ska visas som en bild men som en serie med bokstäver och siffror i den tolkade texten ritar du ett separat block för streckkoden och anger blocktypen som streckkod. Obs! Det är möjligt att utföra streckkodsanalys och tolkning automatiskt men detta alternativ anges inte som standard. Du aktiverar detta alternativ genom att markera Leta efter streckkoder under fliken Igenkänning (Verktyg > Alternativ). Streckkodstyp Streckkodstyp Code 3 of 9 Check Code 3 of 9 Code 3 of 9 without asterisque Codabar Code 93 Code 128 EAN 8 EAN 13 IATA 2 of 5 Inerleaved 2 of 5 Check Inerleaved 2 of 5 Matrix 2 of 5 Postnet Industrial 2 of 5 UCC 128 UPC A UPC E PDF417 Alternativ för automatisk sidlayoutanalys Som en del av den automatiska sidlayouten ritas text, tabell, bild och streckkodsblock. Du startar den automatiska layoutanalysen (och texttolkningen) genom att klicka på Tolka. Välj alternativ för layoutanalysen, dokumentanalys eller tabellanalys, innan du klickar på den här knappen. Dokumenttyp I de flesta fall identifieras textens layout automatiskt. Du ställer in automatisk identifiering genom att välja Autoidentifiera på Tolkning fliken i gruppen Dokumenttyp (Verktyg > Alternativ). Observera att detta är standardinställningen. Så här väljer du dokumenttyp manuellt: Välj önskad typ i gruppen Dokumenttyp på Tolkning fliken i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ). Tillgängliga dokumenttyper Autoidentifiera layout Detta är standardinställningen. Textlayouten identifieras automatiskt. Tolkningen av alla typer av text (inklusive text med flera kolumner och text som innehåller tabeller och bilder) utförs automatiskt. En kolumn Oformaterad text med mellanslag Texten formateras i en kolumn. Använd detta alternativ om texten vid automatisk layoutanalys felaktigt identifieras som text med flera kolumner. Texten formatteras i en kolumn med ett typsnitt med fast teckenbredd och samma teckenstorlek i hela dokumentet. I den tolkade texten indikeras indrag med mellanslag, varje rad görs till ett eget stycke och ursprungliga stycken separeras med tomma rader. Denna inställning är praktisk om man t.ex. tolkar utskrifter av C++ kod eller gamla datorutskrifter. 27

28 Tabellanalys I de flesta fall delas tabeller automatiskt upp i rader och kolumner. Om ytterligare justering av tabellalternativen krävs öppnar du Tolkning fliken i gruppen Tabeller. Ändra dessa alternativ om rader och kolumner ritas felaktigt vid den automatiska layoutanalysen dokumentet innehåller ett stort antal enkla tabeller av samma typ (t.ex. utan sammanfogade celler eller enbart en textrad per cell). 1. Välj En rad med text per cell om tabellen inte har några (eller endast några få) svarta avgränsare och det bara finns en textrad per cell. Exempel: Kilometer Mil 1 0,62 5 3,2 Denna tabell har endast en textrad per cell Fysiskt fenomen t, grader Celsius Denna tabell har mer än en textrad per cell Vattnets kokpunkt 100 Vattnets fryspunkt 0 2. Välj Inga sammanfogade celler i tabell om tabellen inte har några sammanfogade celler. Exempel: Temperatur Cellen Temperatur är en sammanfogad cell Grader celsius Grader Kelvin Obs! Välj inte alternativen En rad med text per cell och/elleringa sammanfogade celler i tabell om det finns tabeller med olika struktur i texter eftersom det kan leda till fel vid layoutanalysen layouten och har en negativ effekt på tolkningskvaliteten. Rita och redigera block manuellt Se även: Skapa nya block Ändra block Redigera tabeller 28

29 Skapa nya block 1. Välj något av följande alternativ: Rita tolkningsområde. Rita textblock. Rita bildblock. Rita tabellblock. 2. Placera musen på den punkt där du vill att ett av blockets hörn ska vara. Håll ner vänster musknapp och dra muspekaren till den punkt där du vill att motstående hörn ska vara. 3. Släpp upp musknappen. En ram kommer att omsluta det valda området. Du kan därefter ändra blocktyp. Följande blocktyper är tillgängliga: tolkningsområde, text, tabell,bild, eller streckkod. Så här ändrar du blocktyp: Ändra block Högerklicka i blocket och välj Blocktyp följt av önskad typ från snabbmenyn. Så här ändrar du blockets ramar 1. Klicka på blockramen och håll ner vänster musknapp. Muspekaren ändras till en pil med två spetsar. 2. Dra pekaren i önskad riktning. 3. Släpp upp musknappen. Obs! Om du klickar på ett av blockets hörn kan du flytta både den horisontella och den vertikala ramen samtidigt. Så här lägger du till rektanglar i block 1. Välj verktyget. 2. Klicka i det block som du vill lägga till en del i. Håll ner vänster musknapp och dra muspekaren diagonalt. Välj det område som du vill lägga till i blocket och släpp upp musknappen. Den ritade rektangeln kommer att läggas till i blocket. 3. Flytta blockets ramar vid behov. Så här klipper du ut rektanglar ur block Obs! 1. Välj verktyget. 2. Klicka i det block som du vill klippa ut en del av. Håll ner vänster musknapp och dra muspekaren diagonalt. Välj det område som du vill klippa ut och släpp upp knappen. Den markerade rektangeln kommer att klippas ut från blocket. 3. Flytta blockets ramar vid behov. 1. Du kan ändra blockramar genom att lägga till nya noder (delningspunkter) för dem. Använd musen och flytta segment i den riktning du önskar. Om du vill lägga till en ny nod trycker du på Skift och flyttar muspekaren till den plats där du vill att den nya noden ska skapas (pekaren förvandlas till ett kors) och klickar på ramen. En ny nod kommer att skapas. 2. Blockens form är underkastade vissa begränsningar i FineReader. Dessa begränsningar innebär bl.a. att textrader i block måste vara obrutna om tolkningen ska lyckas. I enlighet med dessa begränsningar korrigeras blockramarna automatiskt när delar läggs till eller klipps ut. Om du t.ex. klipper ut en del längst upp eller längst ner, kommer ett helt hörn att automatiskt klippas bort. Vidare om du försöker klippa ut en del mellan de två övre eller nedre hörnen klipps det (övre eller nedre) högra hörnet av blocket ut. Operationer som innebär att segment i blockets ramar flyttas kan inte heller utföras. 29

30 Så här markera du block eller grupper av block Välj verktyget och klicka på det önskade blocket eller håll ner vänster musknapp och rita en rektangel runt alla block som du vill markera. Obs! Du kan markera ett eller flera block genom att använda blockritningsverktygen. Om du vill markera flera block samtidigt håller du ner Skift eller Ctrl med något av verktygen,, eller aktiverade och drar pilen över de block som du vill markera. Du inverterar markeringen (t.ex. för att markera ett omarkerat block eller vice versa) genom att hålla ner Ctrl med något av verktygen,, eller aktiverade och drar pilen över de önskade blocken. Så här flyttar du block Håll ner Alt med ett av verktygen,,, eller aktiverade och flyttar blocken. Så här numrerar du block 1. Välj verktyget. 2. Klicka på blocken i den ordning du önskar. Innehållet i blocken kommer att visas i samma ordning. Obs! Om du numrerar block i en tidigare tolkad bild arrangeras den tolkade texten om i läget utkast i Textfönstret så att den nya numreringen avspeglas. Så här raderar du block Välj verktyget och klicka på det block som du vill radera. Markera de block du vill radera och tryck på Del. Obs! Om du raderar ett tidigare tolkat block raderas även texten för det i Textfönstret. Så här raderar du alla block i en bild Välj Radera block och text i menyn Uppsättning. Obs! Om du raderar block som redan har tolkats raderas även den tolkade texten i Textfönstret. Analysera tabellayouter manuellt Tips! Om den automatiska analysen av tabellayouten resulterar i att rader och kolumner ritas felaktigt kan du redigera det automatiska analysresultatet istället för att radera alla block och rita om dem manuellt. Det går nästan alltid fortare. Så här redigerar du tabeller manuellt Använd följande verktyg i verktygsfältet Bild när du redigerar tabeller: Lägg till vertikal avgränsare Lägg till horisontell avgränsare Ta bort avgränsare Om cellen endast innehåller en bild väljer du Behandla cell som en bild i dialogrutan Blockegenskaper (Visa >Egenskaper). Om cellen innehåller både text och bilder ritar ett separat bildblock (eller flera block) inuti cellen. Så här sammanfogar du celler eller rader: Välj Sammanfoga celler eller Sammanfoga rader på Redigera menyn. Obs! Du kan dela upp tidigare sammanfogade celler genom att använda kommandot Dela celler (Redigera menyn). Alternativet Sammanfoga rader påverkar inte uppdelningen i kolumner. Obs! För att du ska slippa rita horisontella och vertikala avgränsare manuellt ritar du ett separat tabellblock, högerklickar på det och väljer Analysera tabellstruktur på snabbmenyn. Då kommer avgränsare att ritas in efter behov. Skulle någon avgränsare ritas in felaktigt kan du redigera tabellen manuellt. 30

31 Använda blockmallar Om du behandlar ett stort antal dokument med en identisk layout (t.ex. formulär eller frågeformulär) kommer layoutanalysen för varje enskild sida ta väldigt lång tid. För att spara tid kan du därför skapa en blockmall, t.ex. en grupp med standardblock av en speciell typ som motsvarar layouten för de aktuella sidorna och därefter tillämpa mallen på alla sidor med identisk layout som du vill tolka. Obs! Dokument bör alltid läsas in med hjälp av den eller de aktuella mallarna och i samma upplösning som användes när mallarna skapades. Så här skapar du blockmallar 1. Öppna en bild och rita blocken automatiskt eller manuellt. 2. Välj Spara block på Bild menyn. Dialogrutan Spara block som öppnas. Skriv in en filnamn för blockmallen i dialogen. Så här laddar du blockmallar 1. Klicka i fönstretuppsättning och markera de sidor som du vill tillämpa blockmallen på. 2. Välj Ladda block på Bild menyn. Dialogrutan Öppna block öppnas. 3. Välj tillämplig blockmall. 4. Klicka på motsvarande Tillämpa på i gruppen. Välj Alla sidor om du vill tillämpa blockmallen på alla sidor i uppsättningen eller Markerade sidor om mallen endast ska tillämpas på de markerade sidorna. 5. Klicka på Öppna. 31

32 Kapitel 6. Tolkning Målet med optisk teckentolkning (OCR) är att läsa in text från en bild och samtidigt bibehålla bildens layout. Innan detta kan göras måste parametrarna tolkningsspråk, skrifttyp och dokumenttyp anges. Detta kapitel behandlar dessa parametrar och andra viktiga saker rörande tolkning (tolkningsinställningar m.m.). Innehållsförteckning Allmän information om tolkning Tolkningsspråk Källtextens skrifttyp Andra tolkningsalternativ Bakgrundstolkning Tolkningsträning Träna användarmönster Redigera användarmönster Användarspråk och språkgrupper Skapa nya språk Skapa nya språkgrupper Allmän information om tolkning Obs! Se alltid till att tolkningsspråk,skrifttyp och dokumenttyp har angetts korrekt innan du startar tolkningen. Du kan 1. tolka ett eller flera block ritade i en bild. 2. tolka en öppen sida eller alla sidor markerade i fönstret Uppsättning. 3. tolka alla ej tolkade sidor i en uppsättning. 4. bakgrundstolka sidor. Med hjälp av denna funktion kan du redigera och tolka sidor samtidigt. 5. tolka sidor i läget träning. Läget träning används för att tolka texter skrivna med dekorativa typsnitt eller för att behandla stora volymer (mer än hundra sidor) dokument med skiftande kvalitet på utskriften. 6. tolka samma uppsättning på flera arbetsstationer. Så här startar du tolkningen på något av följande två sätt Klicka på Tolka i verktygsfältet Guiden. Välj önskat alternativ från menyn Bearbetning: Tolka för att tolka den öppna sidan eller alla sidor markerade i fönstret Uppsättning. Tolka alla sidor för att tolka alla ej tolkade sidor i en uppsättning. Tolka block för att tolka ett block eller flera block ritade i en bild. Starta bakgrundstolkning för att starta bakgrundstolkning. Som standard tolkas den öppna bilden när du klickar på Tolka. Om du vill ändra tolkningsläge klickar du på pilen till höger om knappen och väljer önskat läge från menyn. Obs! När du utför optisk teckentolkning på ett block som redan har tolkats kommer tolkningen endast att utföras på nya eller ändrade block. 32

33 Tolkningsspråk FineReader tolkar både enkla och flerspråkiga (t.ex. engelska och franska) dokument. När du tolkar dokument på engelska eller tyska kan du också använda specialiserade ordlistor för dessa språk. Utöver de allmänna ordlistorna i FineReader finns det också medicinska och juridiska fackordböcker på dessa språk. Du väljer tolkningsspråk från listan i verktygsfältet Standard. Så här tolkar du flerspråkiga dokument: 1. Välj Välj flera språk i språklistan i verktygsfältet Standard. Dialogrutan Tolkningsspråk öppnas. 2. Välj önskat språk i dialogrutan med samma namn. Obs! 1. Om du tycker att du ofta använder en viss kombination av språk kan du skapa en språkgrupp som innehåller dessa språk. 2. Om du ökar antalet tolkningsspråk som används samtidigt kan tolkningskvaliteten försämras. Du bör inte använda mer än två till tre språk samtidigt. 3. Innan ett dokument tolkas ser du till att de typsnitt som valts under fliken Formatering har stöd för alla tecken i det aktuella tolkningsspråket. I annat fall kommer den tolkade texten att visas felaktigt (frågetecken eller kvadrater,, visas istället för bokstäver). Se Typsnitt för tolkningsspråk som kan visas felaktigt i Textredigeraren för vidare information. Du kanske finner att valet av tolkningsspråk inte finns med i listan. Detta kan bero på en av följande orsaker: 1. FineReader har inte stöd för språket. Se den kompletta listan över tolkningsspråk i avsnittet Språk som stöds av FineReader. 2. Språket har inte tagits med i listan över tolkningsspråk som visas i verktygsfältet Tolkning. Du lägger till språk genom att markera Välj fler språk i listan i verktygsfältet Standard. Dialogrutan Tolkningsspråk öppnas. Välj önskat språk. 3. Språket har avaktiverats vid en anpassad installation. Du installerar ytterligare språk genom att köra installationsprogrammet till FineReader i läget Anpassad installation, avmarkera alla objekt utom Tolkningsspråk och klicka på Information. En lista över de språk som FineReader har stöd för visas. Välj önskat språk. Obs! Se alltid till att du använder den mapp som FineReader ligger i. Så här visa/döljer du språk i listan i verktygsfältet Välj önskat språk i dialogrutan Språkredigeraren (Verktyg>Språkredigeraren) och markera eller avmarkera objektet Visa detta språk i listan i verktygsfältet. Tips! Du kan även ange tolkningsspråk för enskilda block genom att högerklicka i det aktuella blocket och välja Egenskaper från snabbmenyn. Dialogrutan med samma namn öppnas. Välj fliken Block och sedan önskat tolkningsspråk för blocket i fältet Språk. Källtextens skrifttyp Som regel identifieras skrifttypen automatiskt. Om inte väljer du Autoidentifiera under Typ av utskrift (Verktyg > Alternativ > Tolkning fliken). När texter skrivna på matrisskrivare eller skrivmaskin tolkas i läget utkast kan tolkningskvaliteten eventuellt förbättras genom att man väljer en annan Typ av utskrift: Välj Skrivmaskin om du vill tolka texter skrivna med skrivmaskin. Välj Matrisskrivare om du vill tolka texter skrivna med matrisskrivare. Ett exempel på text skriven med matrisskrivare. Tecknen är uppbyggda av små punkter. Ett exempel på text skriven med skrivmaskin. Alla tecken är lika breda (jämför, till exempel, "w" och "a"). 33

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 8.0 Anvandarmanual. 2005 ABBYY Software Ltd

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 8.0 Anvandarmanual. 2005 ABBYY Software Ltd Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 8.0 Anvandarmanual 2005 ABBYY Software Ltd Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande från

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

ABBYY FineReader. Version 10 Anvandarmanual. 2009 ABBYY. Med ensamrätt.

ABBYY FineReader. Version 10 Anvandarmanual. 2009 ABBYY. Med ensamrätt. ABBYY FineReader Version 10 Anvandarmanual 2009 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande från ABBYY. Programvaran som beskrivs

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 9.0 Anvandarmanual 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Systemadministratörsguide 1987 2003 Adobe Systems Incorporated. Adobe PDF Library tillhandahålls på licens av Adobe Systems Incorporated. Microsoft Reader Content

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 9.0 Anvandarmanual 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1 Bruksanvisning MagniLink imax Version 1.0 LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 (0) 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 (0) 470 727725 Internet: www.lvi.se Bruksanvisning

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer