MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel"

Transkript

1 MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

2 Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner till vänster på skrivbordet och väljer Alla Program. Därefter pekar du på mappen Mind Express. Klicka slutligen på ikonen Mind Express. Programmet kommer nu att startas med det senast använda upplägget. Ett upplägg är ett antal sidor som är länkade till varandra. Sidorna är indelade i ett antal rutor. Högst upp i fönstret, under namnlisten, hittar du menyerna; Fil, Redigera o.s.v. Öppna ett färdigt upplägg För att öppna ett färdigt upplägg väljer du kommandot Öppna från Filmenyn. Om du inte ser det upplägg som du letar efter kan det vara så att du först måste importera en.jmm-fil som innehåller upplägg, bilder och inställningar. Se Återställ filer och upplägg. Om ngt inte fungerar som det ska, är du i rätt läge? Ctrl + S Spara ändringar F2 Växla mellan redigeringsläge av/på 1

3 Bekanta dig med ett upplägg Som du ser av exemplet ovan är sidan indelad i 34 rutor. Åtta horisontella och fyra vertikala rutor fyller fönstret. Hur många rutor man väljer beror bland annat på hur stor skärm datorn har samt vad man vill att programmet skall uträtta. Tänk på att ALLTID ha en ruta som tar dig tillbaka till första sidan. Denna ruta kan med fördel vara placerad på samma plats på alla sidor. Det underlättar för personen som skall använda hjälpmedlet. Högst uppe i namnlisten ser du namnet på det upplägg som är öppnat samt på den sida som visas för just nu. Den breda, gula rutan längst ned kallas för meddelandefönster. Skapa ett nytt upplägg Som du nu redan vet, består ett upplägg av ett antal sidor. För att skapa ett nytt upplägg går du till Fil och väljer Ny. Du får nu möjlighet att välja mellan att börja med ett tomt dokument eller utgå från en mall. Väljer du att utgå utifrån ett tomt dokument väljer du även vilken stiluppsättning du vill använda (se mer om stilar längre ned). 2

4 När du klickat OK öppnas nästa ruta som innehåller information om hur den första sidan ska se ut. Du anger namnet på sidan (brukaren kommer aldrig se detta namn, det används när man ska koppla ihop sidorna med länkar) och vilken sidtyp. Oftast är Rutnät det som är enklast. Ange även hur många kolumner och rader sidan ska innehålla samt hur stort avståndet ska vara mellan rutorna. Du ges möjlighet att ange en bakgrund men det är nästan alltid så att enfärgad vit bakgrund är att föredra. Du kan alltid återvända till dessa inställningar i efterhand om du vill modifiera sidinställningarna. Du kan då välja att ändra inställningarna för en viss sida eller välja <Alla sidor> längst upp så appliceras inställningarna på samtliga sidor i upplägget. Spara ditt upplägg Glöm inte att hela tiden spara det upplägg som du arbetar med så att du inte behöver göra om något. Genom att välja Fil och Spara eller trycka Ctrl+s så sparar du ditt arbete. Om du inte sparat upplägget tidigare kommer du att få upp en ruta som ber dig ange var du vill spara och vad du vill kalla ditt upplägg. Har upplägget blivit sparat tidigare så sparas det automatiskt om under samma namn. Upplägget sparas inte som en separat fil utan i själva programmet. Du kan alltså inte välja en speciell katalog som du sparar i, vill du senare flytta upplägget till en annan dator eller skapa en säkerhetskopia väljer du funktionen Exportera. 3

5 Infoga symbol i en ruta För att göra en ändring eller tillägg i en ruta måste du gå till redigeringsläge. Du kan antingen klicka på Redigera uppe i menyraden och välja Redigeringsläge i undermenyn eller trycka F2 på tangentbordet. Du vet att du är i redigeringsläge genom att det står en liten bock framför Redigeringsläge i Redigeringsmenyn och att rutan du klickar på nu får åtta svarta fyrkanter runt sig. För att redigera rutan kan du nu antingen dubbelklicka eller trycka F5. Programmets kanske mest centrala ruta visas nu; Redigera. Här kan du ställa in hur varje ruta i Mind Express ska se ut och fungera. Man börjar enklast högst upp och arbetar sig nedåt genom olika inställningsmöjligheter. I korthet finns följande funktioner; Bildbasen som rutan ska använda Förhandsgranskning av rutan (som den kommer se ut) Namnet på den bild som ska visas Text som ska visas i rutan Stil eller mall för rutan Vad rutan ska säga Alternativ för grammatik 4

6 Avancerad redigering Man kan också välja Avancerat läge i Redigeringsrutan och få upp något fler möjligheter. Möjlighet att redigera en bild (t.ex. ändra bakgrunden på ett foto till genomskinlig) Klicka på denna symbol för att lägga till ytterligare bilder i samma ruta Gör om rutan till en dynamisk ruta med möjlighet att visa aktuell tid, batteristatus, SMSmeddelande etc. Infoga en bild För många rutor är det bara tre funktioner som du behöver fylla i och två av dem fylls nästan i av sig självt. 1. Välj bildbas. Senast använda bildbas är automatiskt vald så om du inte vill byta behöver du inte göra något. 2. Fyll i vad du söker för symbol. Du kan ibland behöva ändra Börjar med till Innehåller om du letar efter en del av ordet som inte står först. 3. Klicka på något av förslagen i listan. Du ser hur symbolen ser ut i förhandsgranskningen till höger. Rutan kommer nu automatiskt både säga och skriva symbolens namn så eventuellt är du nu klar och kan klicka på OK. 4. Vill du ändra rutans text gör du det i rutan under förhandsgranskningen. 5. För att ändra vad talsyntesen ska säga, ändrar du innehåller i rutan längre ned. 5

7 Vissa av bildbaserna kan du även välja underkategorier i om du vill begränsa din sökning. Ytterliggare ett sätt att snabbt lägga till bilder är att markera rutan som du vill redigera men inte dubbelklicka eller använda F5 utan bara skriva ett ord som t.ex. hund. Vill du ändra vilken symbol som används, vilken text som ska visas i rutan eller vad talsyntesen ska säga, ändrar du enkelt i någon av de tre rutorna i ovankant på skärmen. Om du klickar på en ruta och den inte gör det som du har tänkt kan det bero på att du har glömt att lämna redigeringsläget innan du ska testa dina nya rutor. Tryck F2 eller klicka bort bocken framför Redigeringsläge i Redigera-menyn för att komma ur redigeringsläge. Infoga skrivrad/meddelanderuta Du kan få Mind Express att lagra allt som klickas på i en s.k. meddekanderuta. Markera en tom ruta, dubbelklicka och välj Avancerat läge. Välj typ Meddelande så blir det en speciell typ av ruta. Ofta vill man att meddelanderutan ska täcka in mer än bara en ruta så kan man dra ut rutan över hela raden med de svarta små fyrkanterna som syns i redigeringsläge. För att text och bilder automatiskt ska hamna i rutan behöver du också markera Starta med aktiv meddelanderuta under Dokument och Inställningar. 6

8 Infoga åtgärd Du har ännu inga åtgärder kopplade till någon ruta, bara meddelanden. Att infoga ett kommando är lika lätt som att infoga ett meddelande och en ruta kan ha nästan hur många åtgärder som helst. Börja med att öppna redigeringsrutan och klicka på det gröna plustecknet närar mitten och välj sedan åtgärd i listan som syns nedanför. Vill du exempelvis ha en ruta som rensar meddelandefönstret så att det blir helt tomt, väljer du Meddelande och sedan Radera allt. Vill du ta bort en åtgärd markerar du den i listan och klickar på det röda krysset. Pilarna ändrar turordningen på när åtgärderna utförs. Kopiera till många sidor Om du gjort en ruta som du skulle vilja ha på många sidor kan du högerklicka på rutan och välja Kopiera till sidor. Du kan ange alla sidor eller bara vissa utvalda (håll inne Ctrl för att markera flera sidor i listan). När du klickar på OK så kopieras rutan till samma position på alla sidor. Var uppmärksam på att rutan med motsvarande position på valda sidor kommer att skriva över och ersättas med den valda rutans innehåll. Säkrast och enklast är att skapa en sida med alla knappar man vill ha med i hela upplägget och spara den sidan som en mall. (Fil Spara som välj Mallar nederst i rutan). Använd sedan denna mall när du skapar nya sidor. Genom att ange en viss mall under Dokument och Dokumentinställningar och markera den aktuella mallen vid Använd mall för nya sidor så skapas alla nya sidor enligt denna mall. 7

9 Lägg till ny sida När du befinner dig i redigeringsläge kan du enkelt lägga till en sida till upplägget. Klicka på tangenten Ins eller Insert, och en ny sida skapas automatiskt. Den nya sidan har samma antal rutor som sidan 1 men döps till Sidan 2. Den baseras eventuellt på en viss mall som du kan ställa in under Dokumentinställningar och som gör att vissa färdiga rutor dyker upp automatiskt. För att slippa bekymmra sig om att länka den nya sidan rätt finns det dock ett mycket enkelt sätt att få det rätt; lägg in en symbol på en ruta som du vill ska länka till en ny undersida t.ex. kläder. När den ser ut som du vill högerklickar du på rutan. Välj Gå till <ny sida> eller tryck Shift + Insert. Nu skapas en ny sida och en länk skapas automatiskt från rutan till den nya sidan. Det första du gör när du har en ny sida är att göra en tillbaka-knapp så att man kan komma tillbaka till den förra sidan igen. Har du valt att använda en mall som standard för alla nya sidor (se föregående sida) så behöver du kanske inte tänka på detta om du valt att ha en Tillbaka-ruta i mallen. Flytta en symbol Ibland vill man kunna flytta symboler. Det är enkelt i Mind Express. Se till att du är i redigeringsläge, peka på rutan du vill flytta och håll inne vänster musknapp och dra den till en ny ruta. Svårare än så är det inte De kommandon som är kopplade till rutan följer med automatiskt. Försök att tänka igenom ditt upplägg så att du inte behöver flytta runt symboler efter det att upplägget börjat användas eftersom det innebär att personen som använder upplägget måste lära om varje gång. Du kan också använda de vanliga Windows-kortkommandona Ctrl+c, Ctrl+x och Ctrl+v. 8

10 Länka från en symbol till en befintlig sida. Du kan enkelt länka samman en symbol på en sida med en annan sida som du redan skapat. Det innebär att när man klickar på denna ruta så kommer man till en annan sida, precis som när man är på Internet och klickar på en länk som gör att man kommer till en annan sida. Ett exempel är att ha en ruta som heter Mat på första sidan. Sedan kan du skapa en ny sida som du döper till just Mat och som du lägger in rutor med symbolerna Kött, Fisk, Soppa, Frukt o.s.v. Spara och återgå till din förstasida. När du skapar en länk gör du det som ett kommando på rutan som du vill ska hoppa till en ny sida. Här lägger du in en symbol som representerar ordet Mat och markerar på något sätt att rutan inte är en vanlig ruta utan en länk som öppnar en annan sida. Ett sätt är att skriva >>> efter texten men man kan också använda en speciell Stil (se senare avsnitt) som ger rutan en speciell bakgrundsfärg eller ram. Då är det detta som signalerar att rutan är en länk. Som du ser, är varje symbol i exemplet nedan länkad vidare till nya undersidor. Hur många undersidor man använder beror på behov och hur många steg som är lämpligt för aktuell brukare. Eventuellt kan man ha en Tillbaka till förstasidan -symbol på varje sida. Detta kan vara en räddning när man gått vilse. 9

11 En fråga om stil Varje ruta kan formateras så att de får en speciell stil. Denna stil kan vara ett eget teckensnitt med annan storlek, en egen bakgrundsfärg, centrerad o.s.v. Ett antal färdiga stilar finns i programmet men du kan givetvis skapa dina egna stilar. När du sedan arbetar med en ruta, väljer du bara vilken stil rutan skall ha. Du behöver alltså inte formatera innehållet utan använder den stil du bestämt dig för. Tänk på att inte ändra i en stil du redan använder Spela in ett eget meddelande I Mind Express kan du skapa dina egna ljudfiler. Dessa ljud kan du sedan koppla till en ruta så att ditt ljud hörs istället för talsyntesen. Detta ljud måste inte vara ditt tal utan kan vara ett ljud från gräsklipparen, kaffebryggaren, hundens skall eller annat som kan förhöja kommunikationen. 1. Radera eventuellt 2. Lägg till ny åtgärd 3. Välj Ljud 4. Markera en ljudfil som ska spelas upp Om du vill spela in ett nytt ljud, klicka på den röda knappen, prata i mikrofonen och tryck sedan stopp. Det finns ett antal färdiga ljud i Mind Express som du kan infoga. Markera radioknappen Ljud, Använd existerande wav fil. Med Bläddraknappen kommer du till den mapp där ljuden sparats. Markera ett ljud och välj Öppna. Ljudfilen kommer nu att infogas i rutan och kommer att spelas upp när du klickar på den. Om du inte hittar något bra ljud, spelar du in ett eget. Välj med radioknappen Spela in ett ljudmeddelande. Som du ser i fönstret dyker det upp en enkel ljudinspelare. Det tre knapparna har funktionen: Spela upp, Stoppa och Spela in. Det krävs att du har tillgång till en mikrofon. I de vissa bärbara datorer finns det inbyggt och annars är det ett relativt billigt tillbehör. Det finns både mikrofoner med USB-kontakt och med vanlig rund kontakt (3,5 mm). 10

12 Klicka på inspelningsknappen och börja tala. När du pratat färdigt kan du spara ljudet under ett valfritt namn. Klicka då på knappen Spara som. Även om du inte gör det finns ljudet kvar fast med ett slumpmässigt namn som Mind Express själv valt (t.ex. snd013.wav). Ett bra sätt att hålla ordning på ljudfilerna är att döpa dem till det du säger. Klicka på Spara Ljudet ligger nu redo och du gör dina andra justeringar och klickar OK. 11

13 Infoga egna bilder. Det är nästan lika enkelt att använda digitala foton eller bilder från Internet som från en inbyggd bildbas i Mind Express. För att de ska vara tillgängliga måste du först spara ned bilden på datorn från Internet eller från din kamera/smartphone. Glöm inte att döpa bilden på ett klokt sätt så att den är enkel att hitta. Alla bilder som du vill använda i Mind Express måste först importeras till mediabiblioteket. Detta är lätt gjort genom att öppna Fil och Mediabibliotek. Du kan antingen skapa en ny mapp eller infoga dina bilder direkt. Välj Lägg till objekt eller bara dra och släpp de bilder du vill importera rakt in i mediabiblioteket. När du är klar stänger du Mediabiblioteket. Nu finns alla de bilder du infogat tillgängliga i ditt upplägg. Mer information om hur du fixar till bilder så att de fungerar i olika kommunikationsprogram som t.ex. Mind Express får du i häftet Arbeta med bilder som finns hos oss på DAHJM 1. Redigera en bild i Mind Express Du kan även göra enklare redigering i Mind Express. Välj Avancerat läge när du redigerar en ruta och klicka på ikonen som ser ut som en penna och ett papper. Redigeringsmöjligheterna är ganska enkla men du kan t.ex. göra bakgrunden genomskinlig, dra ett rött streck över bilden för att indikera negation eller måla över oönskade detaljer. Ska du göra mer avancerade förändringar bör du emellertid göra detta i ett externt program som t.ex. Photoshop eller den mindre gratis-varianten Photofiltre

14 Byt namn på en sida När man först skapar en sida, döps den till Sida 4, Sida 5 o.s.v. Sidans namn syns vanligen inte när man använder Mind Express till vardags men har en viktig funktion när man skapar länkar mellan olika sidor. Därför är det viktigt för framtida arbete att man döper om sin sida när man skapar en ny. Gå till menyn Dokument och välj sidinställningar (F8). Välj därefter sida under rubriken Sida och döp sidan under Namn. Grammatiska funktioner I Mind Express kan man påverka grammatiken. Om man tar verbet Åka som du redan har på din sida, kan du ställa in olika tempus. Att åka, jag åker, igår åkte o.s.v. Öppna rutan Åka. Markera att ordet är ett verb och klicka på Data. Fyll i som nedan: För att denna funktion skall fungera måste du lägga till några rutor som styr vilket val som skall väljas. När du fyllt i verbets olika tempus klickar du på OK och OK. Redigeringsläge. Välj en tom ruta som du öppnar. Välj bilden igår och klicka på den. Denna ruta skall hänvisa till verbets preteritum. Det är ett kommando du skall använda och du väljer den funktionen genom att klicka längst ned under Åtgärder. Välj Grammatikfunktioner och Preterium. Klicka OK. Klicka först på kommandoknappen och sedan på det verb du önskar påverka. I programmet kan du påverka substantiv, adjektiv, verb och annat. 13

15 Ändra uttal Trots att moderna talsynteser är mycket kompetenta och kan uttala även ord som inte följer normala uttalsregler så finns det en hel del ord som slinker igenom och behöver korrigeras. För att få rätt på uttalet använder man sig av den inbyggda ordlistan som finns i menyn Extra och sedan Uttalslexikon.. Ord som redan finns i ordlistan. Här skriver du ordet som det stavas. Här skriver du ordet som det ska uttalas. Att det blir felstavat spelar ingen roll, stavningen kommer inte att synas någonstans utan bara spela roll för uttalet. Här klickar du för att provlyssna på uttalet. Klicka här när du fyllt i både Källa och Destination och är nöjd med uttalet. Klicka här när du är färdig med att lägga till nya ord. För att få rätt på uttalet krävs det att man experimenterar med stavningen och glömmer allt som lågstadiefröken sagt om stavningsregler. Stavningen kommer inte att synas någonstans utan spelar enbart roll för hur ordet uttalas. Pröva med mellanslag, två eller tre vokaler på rad, utropstecken, stora bokstäver mitt i ordet och så vidare för att tämja talsyntesen. 14

16 Ta backup Att ta backup på dina sidor, bilder och ljud är en god försäkring. All den tid du lagt på att skapa ett fungerande upplägg, kan i ett ögonblick vara förspilld. Se till att du alltid tar backup när du gjort en större ändring eller tillägg. Spara inte säkerhetskopian på din hårddisk! Om hårddisken kraschar kommer du varken åt ditt upplägg eller din backup. Ett USB-minne är ett bra alternativ att spara säkerhetskopian på. I menyn Fil väljer du Export och sedan Aktuellt dokument. Du får nu välja var på din dator som säkerhetskopia ska sparas. Välj t.ex. ditt USB-minne. Se till att Bilder, Ljud och Länkade dokument är ibokade och klicka sedan OK. Efter det får du besked i en ruta om hur många bilder som använts och om allting gick bra. Filen som skapas i exporten kommer att ha filändelsen.jmm. Återställ upplägg och filer. Kan du använda den.jmm-fil som du skapat i en tidigare export. Öppna Mind Express och välj Fil och Import. Peka på filen och sedan är alltid klart. Menylisten som försvann Man har möjlighet att dölja menyraden och hela programlisten så att det enda som syns när man startar Mind Express är själva rutorna och eventuellt brevfönstret. Om man vill få tillgång till menyraden i detta läge trycker man på Escape på tangentbordet. För att återigen dölja menyrad & programlist måsta man starta om Mind Express. Om funktionen inte är aktiv kan man aktivera den under Extra och sedan Alternativ. Välj alternativet Starta med: och Ingen rubrik/meny. 15

17 Exempel byta ut en bild mot en annan Du vill ändra symbolen i en ruta till en annan symbol. 1. Tryck F2 för att komma till redigeringsläge. 2. Dubbelklicka på rutan/knappen med symbolen du vill ändra. 3. Välj bildbas allra överst (Widgit, PCS etc.) 4. Fyll i vilken symbol du letar efter. Klicka i listan för att se hur symbolen ser ut. Upprepa till du hittar en symbol du är nöjd med. Ibland får man söka på synonymer. Se sidan Klicka på OK. Tryck Ctrl+s för att spara. 6. Tryck på F2 för att lämna redigeringsläget. Du vill ändra symbolen i en ruta till en egen bild som du hämtar från Google. 1. Sök upp bilden du vill använda på en sökmotor t.ex. Google eller Bing. Spara bilden på datorn i en katalog som du lätt hittar tillbaka till. 2. I Mind Express väljer du Fil i menyraden och sedan Mediabiblioteket. 3. Klicka på Lägg till. Navigera till katalogen som du sparade bilden i och markera bilden. Du kan markera flera bilder samtidigt. Klicka på OK. 4. Stäng rutan Mediabiblioteket. 5. Leta upp rutan/knappen du vill ändra i Mind Express. 6. Tryck på F2 för att komma till redigeringsläge. 7. Dubbelklicka på rutan/knappen med symbolen du vill ändra. 8. Välj Mediabibliotek som bildbas allra överst. 9. Skriv bildens namn (det du valde att spara bilden som på hårddisken) i rutan på tredje raden. Kontrollera så att det är rätt bild. 10. Klicka på OK. Tryck Ctrl+s för att spara. 11. Tryck på F2 för att lämna redigeringsläget. Exempel ändra uttal Talsyntesen uttalar Lucia fel. 1. Klicka i menyn Extra och välj Uttalslexikon. 2. I rutan Ord skriver du Lucia. I rutan Nytt uttal skriver du lo sia. Klicka på den lilla högtalaren för att provlyssna. Ändra om du inte är nöjd. 3. Klicka på det lilla gröna plus-teckenet strax ovanför OK och sedan på OK. 16

18 Exempel lägga till en undersida Du får inte plats med fler bilder på en undersida och behöver skapa ytterligare undersidor. 1. Välj en tom ruta. Lägg till en symbol/bild och text som om det vore en vanlig ruta. 2. Högerklicka på rutan. 3. Välj alternativt Gå till <ny sida>. 4. En ny sida skapas med samma namn som rutan hade (som du nyss högerklickade på). En del knappar såsom länk till startsidan, funktionsrutor och meningsfönster, följer med från en mall som Mind Express använder för nya sidor. Denna mall kan man skräddarsy precis som man vill ha den. 5. Justera den nya sidan så att knappar ligger där du vill ha dem. Lägg till de nya ord som du vill ha med. 6. Fundera på om det är ord/symboler/knappar som redan finns men på andra sidor, som nu eventuellt passar bättre på den nya sidan. Klipp ut dem och klistra in dem på den nya sidan. 7. Spara med ctrl+s och avsluta redigeringen med F2. Knappen som du skapar länken på genom att högerklicka, kommer att få dubbel funktion. Den kommer att få det nya kommandot Gå till sida samtidigt som den behåller det gamla kommandet som gör att den säger var knappen heter samt skriver det i ett eventuellt meningsfönster. Om du vill undvika detta måste du redigera knappen och radera kommandot med den lilla pratbubblan som ikon. 17

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Bruksanvisning. FlexiView

Bruksanvisning. FlexiView Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning FlexiView Version 3.0.8 och senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Datorn i skolan PIM examination 5

Datorn i skolan PIM examination 5 1 Datorn i skolan PIM examination 5 2010-04-08 Lotta Lind 2 Innehåll Förord...3 Datorn i skolan -för elever...4 Datorn i skolan - för pedagoger...5 Windows - Hur man hanterar en dator...7 Skriva i Word

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer