Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel"

Transkript

1 Härjedalenj u n i Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel

2 Ledare Livskvalitet i Härjedalen I media påminns vi dagligen om hur kluvet vårt land är. I storstan är bostadsbristen ett stort bekymmer, nyblivna barnfamiljer hittar ingenstans att bo. Många människor får också leva i misär som så kallade hemlösa. Naturligtvis är detta en onödig och beklämmande vardag för många. Man kan ju lätt konstatera att vi i Härjedalen lever i en helt annan värld. Vi i vår kommun liksom många andra inlandskommuner pratar istället för trängsel och nybyggnationer om folkbrist och att riva hyreshus. Här finns definitivt plats för fler människor. Nog är det väl underligt att land och stad inte kan prata med varandra och tillsammans hitta enkla lösningar. För moder Svea är det onödigt dyrt med en gles glesbygd och en tät tätort. En utjämning av folkmängd och arbetstillfällen vore uppenbart en lösning på många ömsesidiga problem. Som vi fick lära oss i skolan att minus och minus blir plus. Tänk om beslutsfattare oavsett regering kunde stimulera till folkutjämning lite mer. Våra grannar i väst kan ju så varför skulle vi inte kunna bli lite bättre? Vi har enorm livskvalitet i Härjedalen Vi har gott om plats. Våra 114 kvadratmil kan definitivt rymma fler innevånare. Idag har vi fast boende Härjedalingar mer än en kvadratkilometer var. Vi har plats i klassrum. Tänk vilka möjligheter för ett barn att växa upp och lära sig med naturen inpå knuten. Vi har plats för boende. Att bygga själv eller köpa befintliga hus kan man göra för en bråkdel av vad det kostar i storstan. I till exempel vackra Tännäs kan man köpa en tomt för en krona förutsatt att man flyttar dit på riktigt. Vi har rikt föreningsliv med fina anläggningar. Här finns oftast inga köer. På med skridskorna, skidorna eller fotbollsdojorna och ut och ha roligt. Vi kan plocka våra bär och svampar i guds fria natur utan en massa konstlade E i innehållsdeklarationen. Vi kan äta en nyfångad harr till middag med eget odlade mandelpotatisar med nyklippt dill eller äta en renstek med egenhändigt plockade trumpetsvamp i såsen. Vi kan vara med i föreningslivets och byarnas gemenskap. Vi kan se den senaste filmen på någon av våra fyra biografer med senaste teknik i kommunen. Vi kan åldras i närhet till naturen. Äkthet, närhet och livskraft det är Härjedalen det! Anders Häggkvist Ansvarig utgivare Ingela Kälvedal Härjedalens Kommun Tel Mobil Medborgarhuset, Sveg Växel I HärligaHärjedalen

3 Innehåll 8 H e m s ä n d n i n g Livsmedelsbutiker erbjuder hemsändningen av livsmedel till pensionärer och funktionshindrade Fo ku s Härjedalens kommun mobilanpassar hemsidan för att öka tillgängligheten. Ny reningsmetod Projekt för att minska minska slammet som uppkommer i enskilda avloppsanläggningar. Mentor.se Genom mentorskap och samarbete med kommuner, når de flera tusen ungdomar i Sverige. Årsredovisning Hur gick det för Härjedalen under 2012? Det hittar du i vår sammanfattning av årsredovisningen. HärligaHärjedalen I 3

4 Fokus Byalaget i Glöte ser vindparken växa fram Lars Fohlin styrelseordförande för byalaget i Glöte berättar att de har ett nära samarbete med företaget O2 som utför byggnationerna av vindkraftsanläggningen. När anläggningen är klar kommer ikea att ta över vindkraftsparken och använda elen i sina varuhus i Sverige. Under många år har vindmätningar genomförts som visat mycket bra resultat. Styrelsen för Glöte Byalag gjorde tidigt bedömningen att en vindkraftspark på Glötesvålen skulle ge positiva effekter i området. Redan på årsstämman 2002 beslutades därför om vilka förvaltningsregler som skulle gälla för bygdepengen och i samma veva skrevs ett samarbetsavtal mellan exploatören och Glöte Byalag. I samarbetsavtalet skrevs bl.a. att servicekontor med servicelager ska byggas i området. Där kommer 4-6 fasta arbeten att skapas, för kontroll- och serviceprogram, tillsyn, administration osv. Ett välkommet tillskott, säger Lars Fohlin. Vi har också planer på att göra en utställning på bygdegården i Glöte om uppförandet av vindkraftsparken på Göltesvålen. Det är byalaget i Glöte som vill visa upp vad som händer i omgivningarna, berättar Lars. Under sommaren 2012 slutfördes anläggningsarbetet med tillfartsvägar och under hösten påbörjades iordningställandet av vägar och fundament på Glötesvålen. Efter ett vinteruppehåll har anläggningsarbetena återupptagits fr.o.m. början på april Vägar, kranplatser och fundament kommer att färdigställas under 2013 och under 2014 slutförs elnätsarbeten och vindkraftverken monteras. Driftstart kommer att ske hösten samma år. Anläggningen kommer att bestå av 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 125 m och beräknas producera 220 GWh (220 miljoner kwh) per år. Avverkning Härjedalens kommun kommer via sin skogsförvaltare Mellanskog utföra avverkningar i Ulvkälla, Sveg. Det gäller främst tallar som står nära bostadsfastigheter eller lekplatser. Avverkningen sker för att främja bra tillväxt inom skogsområdena och för säkerheten. Arbetet kommer att ske under juli månad. Mer information finns på kommunens hemsida. Avloppsinventering Under barmarkssäsongen 2013 har miljö- och byggavdelningen planerat att inventera fastigheter i Bruksvallarnas vattenskyddsområde, Vemdalsskalet samt områden öster om Orrmosjön. Innan miljö- och byggavdelningen besöker en fastighet skickas en enkät tillsammans med ett informationsbrev ut till fastighetsägaren. Mer information finns på kommunens hemsida. 4 I HärligaHärjedalen

5 Energispartips Fokus Folkets hus i Sveg Kommunstyrelsen beslutade i mitten av maj att skjuta på besked om den framtida verksamhetsinriktningen i Svegs Folkets hus till dess att 2014 års budgetprocess genomförts. Nya förskolan på plats Nu har den nyöppnade förskolan Lillmon flyttat in i ordinarie lokaler på Svegsmoområdet i Sveg. Enligt den utredning som gjorts av kommunen bedöms investeringskostnaden till omkring 7-9 miljoner kronor för att anpassa Folkets hus till ett nytt verksamhetskoncept. Där planeras för turistinformation, restaurang och fik, biograf, fritidsgård, bibliotek, Kulturcentrum Mankell samt samlingslokaler. I sammanhanget är det tänkt att samordningsvinster som uppnås genom att samlokalisera de ovan nämnda verksamheterna skall kunna täcka en stor del av investeringen. Det övergripande syftet med projektet har varit att ge ett förslag om hur man med hjälp av kommunens verksamheter, kan skapa en tillgängligare, öppnare och attraktivare social mötesplats för invånare, föreningar och besökare. Bli din egen elproducent Om du installerar en solcellsanläggning omvandlar den solljus till elektrisk energi. Solinstrålningen i Härjedalen är ca Kwh/m 2 /år. Ett 28 m 2 solcellspaket på 4 kw kostar ca kr, eget arbete tillkommer. Kallt klimat minskar verkningsgraden. Skuggning påverkar hela systemet eftersom man seriekopplar modulerna. Om du år ansluten till elnätet: Ta kontakt med elnätsbolaget. De ska se till att du får en ny elmätare. Nettodebitering sker. Du levererar överskottsel och får detta frånräknat när du behöver den igen. Ta kontakt med behörig installatör. Det finns ett solcellsbidrag på 35% av kostnaden. Söks hos Länsstyrelsen. I dagsläget är det 15 barn i åldrarna 1-3 år i verksamheten. Nyöppningen har inneburit att 3,75 nya tjänster skapats. Under mellanmålet berättar ett av barnen, Axel, att idag har de varit ute och kört dumpers. De har forslat grus till en lyftkran. Om du inte får bidrag finns möjlighet till ROT-avdrag för arbetskostnaden. Frågor: Kontakta kommunens Energi- och klimatrådgivare Ann-Kristin Olofsson som du når via kommunens växel HärligaHärjedalen I 5

6 Fokus Lediga lokaler uthyres Hos kommunägda YPrO ab i Ytterhogdal finns lediga lokaler för både industriell och administrativ verksamhet. Mobilanpassad hemsida För att öka tillgängligheten har kommunens hemsida blivit mobilanpassad. Beroende på vilket media man använder, dator, platta eller mobil så anpassas sidan. Ingångssidan och kommunens startsida har fått ett nytt utseende. Hemsidan har justerats efter det nya designprogrammet och en liten detalj är ikoner som används på vissa ställen för att göra sidan tydligare. Förhoppningen är att det ska bli lättare att hitta den information man söker. Kommunen har, och måste ha, mycket information om många olika saker. Vi arbetar ständigt med hemsidan och utveckling av den. Vi är med i den utveckling som Företagarfrukost Härjedalens kommun bjuder in till företagarfrukost med olika teman och föreläsare under året. Bland annat ventilerar vi hur kommunen kan hjälpa dig som företagare att växa, utvecklas eller starta? Välkommen! Datum Funäsdalen 23/8 Hede 20/8 Ytterhogdal 30/8 Sveg 29/8 Tid Kl på samtliga platser Näringslivsavdelningen tel sker nationellt och även i länet, berättar informationsansvarig Ingela Kälvedal. När man byter utseende får alla tänka om. Vissa förändringar gillar och förstår man direkt, annat tar längre tid och var och en uppfattar saker och ting olika. Men vi hoppas att de här förändringarna ska falla i smaken för det stora flertalet användare, avslutar Ingela. Vid intresse kontakta näringslivskontoret Härjedalens kommun, näringslivsutvecklare Malcolm Höök, eller Vinbärsdricka Ett enkelt sätt att göra en läskande fräsch sommardricka är att späda svartvinbärsblad får dra i vatten och socker och sedan blandas med syrlig citronjuice. Förträffande god dryck och ett exemplariskt alkoholfritt alternativ. Ingredienser 1 1/2 l vatten 5 dl socker 300 g späda svartvinbärsblad 3 citroner Så här gör du 1. Koka upp vatten och socker. 2. Lägg i svartvinbärsbladen och låt dem dra över natten. Sila och pressa i citronjuicen. Låt stå 1 dygn. Servera drickan kall med is. Med hopp om varm och skön sommar! Eva Tollin Kökschef skol- och barnomsorgsköken i Härjedalen skommun 6 I HärligaHärjedalen

7 Byvallen först ut att prova ny reningsmetod Härjedalens kommun har påbörjat ett projekt som går ut på att minska slammet i enskilda avloppsanläggningar. Fastighetsägare som är permanentboende i Byvallen, utanför Sveg, är inbjudna att delta i projektet. Enskilda avlopp I slutet på maj var det en informationsträff på Evertsgården i Byvallen där förvaltningschefen för samhällsbyggnad, Panos Alepliotis, med personal informerade fastighetsägarna. Även Olga Bengtsson från Real Biotech i Stockholm, som kommunen samarbetar med, deltog i träffen. Hon berättade att företaget funnits sedan år 2000 och att de arbetat med industrier, storkök och kommuner där principen för biologisk nedbrytning av organiska föroreningar kan appliceras. Men det är först nu som de provar på trekammarbrunnar och det ser riktigt lovande ut. Det är utvalda, naturliga, mikroorganismer som bryter ned det organiska materialet i avloppsvatten från kök och badrum/toalett. De bryter enbart ner död materia. Mikroorganismerna finns i ett pulver som man häller ner i toaletten. I 100ml pulver finns det 500 miljoner mikroorganismer. Det är godkänt av Smittskyddsinstitutet och Jordbruksverket. När pulvret blandas med vatten frigörs enzymer som snabbt delar det organiska materialet i små delar, vilket gör att det blir mera lättillgängligt för mikroorganismerna och underlättar deras arbete. Omedelbara förändringar är ett bättre flöde i systemet, luktreducering och under tid så minskas slammet. I försöket hoppas man på att minska antalet slamtömningar för den enskilde fastighetsägaren. Sune Halvarsson, som har en enskild avloppsanläggning, har varit försöksperson under ett år. För min del har jag halverat antalet slamtömningar per år. Jag är, som alla Härjedalingar, lite skeptiskt till allt som är nytt. Men jag måste säga att jag är frälst. Det har för min del visat sig vara riktigt bra, berättar Sune. Enskilda avlopp är en benämning på alla typer av avlopp som är utförda där man inte anslutit sig till det kommunala avloppsvattennätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt avlopp, t.ex. brunnar med två eller tre kammare. En trekammarbrunn är en slamavskiljare för blandat avloppsvatten (det vill säga både WC- och bad-, diskoch tvätt). I Härjedalens kommun finns det ca enskilda trekammarbrunnar. Dessa brunnar genererar ca 6700 ton slam varje år, som tas om hand av kommunens 27 reningsanläggningar. HärligaHärjedalen I 7

8

9 Handlarna och kommunen erbjuder ny service Den 16 januari, 2013 beslutade Kommunstyrelsen att alla livsmedelsbutiker ska få chansen att erbjuda hemsändning av livsmedel/matvaror till pensionärer och funktionshindrade. Förändringen innebär att hemtjänsten inte längre ska sköta inköp där avtal med butiker finns. Omställningen kommer att ske successivt. Denna service finns sedan tidigare i Ytterhogdal på ICA och hos Handlar n i Linsell. Nu följer Konsum i Sveg, ICA i Hede och ICA i Lofsdalen efter. Förhoppningsvis kommer även fler butiker att erbjuda dessa tjänster. Det är 150 hushåll i Härjedalen som kommer att ha möjlighet till hemsändning. Det här är spännande. Vi testade något liknande själva för ett antal år sedan men det rann ut i sanden. Det känns bra att kommunen är med och håller ihop det hela nu, säger Greger Lindblad butikschef för Konsum i Sveg. Möjligheterna till hemsändningen bottnar i ett projekt som Härjedalens kommun har blivit utvalt av Tillväxtverket att delta i. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att rikta utvecklingsinsatser till kommuner med serviceglesa områden. Satsningen omfattar 15 miljoner kronor. Det är 13 pilotkommuner runt om i Sverige som deltar. Malin Fjellgren och Malcolm Höök från näringsavdelningen arbetar med detta. Malin berättar att det troligtvis blir lite olika från butik till butik hur man sköter logistiken med inköpslistorna och utkörningen. Respektive handlare och hemtjänsten kommer att ha kontakt och samarbeta. Konsum i Sveg ska hyra in en budfirma som i sin tur ska leverera varorna. På andra orter är det personal från affären som ska köra ut beställningarna. Det blir lite utmaning för oss att få ihop allt. Att lösa hur vi ska hantera inköpslistorna och plocka ihop det kunderna önskar. Men vi får prova oss fram och hitta bra lösningar tillsammans, säger Greger. FA KTA Pensionärer och funktionshindrade som inte själv kan ta sig till butiken ges möjlighet att få hemsändning. Det innebär: Kostnad för pensionär/funktions- hindrad är 20 kr per leverans. Tjänsten kan nyttjas för en leverans per hushåll och vecka. Hemsändning sker från den butik på närmaste ort där avtal med kommunen finns. Hemsändning från en butik får inte ske förbi annan butik. Härliga Härjedalen I 9

10 Ungdomar och vuxna tillsammans i nya roller Mentor.se är stolt över att kunna säga att de når flera tusen ungdomar i Sverige bara i år! Härjedalen har under året haft sju par igång. Det kan tyckas lite, men räknar man procentuellt blir det en relativ hög siffra jämfört med andra kommuner. Mentor.se samarbetar med kommuner runt om i Sverige och varje kommun har en person anställd som håller i arbetet. I Härjedalen är det Agneta Roberts som är samordnare. Tio procent av hennes tjänst är vikt för att arbeta med mentor. Härjedalens kommun är inne på sitt tredje år. Vi växer sakta men säkert. Totalt är det 12 ungdomar som fullföljt ett helt år, upplyser Agneta. En annan positiv nyhet för Härjedalen är att man börjat samarbeta med ABF i Sveg. De upplåter lokaler vissa kvällar i veckan. Det är en neutral plats som man kan träffas på. Man kan fika lite, spela spel, göra läxor eller bara sitta och snacka. På huvudkontoret i Stockholm är man glad över sådana här samarbeten. Det är unikt för glesbygden, berättar Agneta. För cirka en månad sen var det en gemensam träff för alla som är med i mentorprojektet i Härjedalen. Träffen hölls en fin vårdag utanför Sveg. Tillsammans gick vi en tipspromenad och lagade mat utomhus. Vi eldade, wokade och hade trevligt. En av tjejerna hade gjort rebusar till oss och de var riktigt kluriga, berättar Agneta Agneta berättar vidare att ungdomarna ofta växer som personer. Ibland har det också lett till att någon har fått extrajobb eller sommarjobb. Röster från ungdomar i andra kommuner som haft mentorer: Jag har fått lära mig att det finns oftast mer än en väg att gå och det är viktigt att man ska försöka se så mycket möjligheter som möjligt i livet. Ingenting är omöjligt och det verkar inte så heller. Jag har fått lära känna en person som jag antagligen inte under någon omständighet annars skulle gjort. Jag har fått göra massa roliga saker och har fått hjälp med annat. Min mentor har visat mig att om jag anstränger mig och tar tid och mod till mig så kan man göra det mesta i livet. //Love, 17 år Det bästa var väl att kunna få prata och umgås med någon annan vuxen än föräldrar och lärare. Och det blev precis som jag tänkt mig. Det är väldigt skönt att kunna prata med en vuxen utan att behöva bli behandlad som ett barn. //Sarah, 17 år Jag ville bara säga att jag är JÄTTEGLAD över att jag har en så fantastisk mentor. Jag är på nåt sätt modigare och vuxit helt enkelt. Det jag ville säga var att jag tror att när jag blir äldre kommer jag också bli mentor. //Siham, 16 år FA k ta Mentor.se är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Mentors uppdrag är att ge ungdomar styrkan att stå emot våld och droger. Det gör man genom att stärka självkänslan, framtidstron och motivationen hos unga samt genom stöd och utbildning till föräldrar. Mentor arbetar förebyggande. Man ger ungdomar en mentor, en extra vuxen. Man ger föräldrar stöd i sin föräldraroll genom kurser och seminarier. Man samarbetar med skolor där man ger elever inspiration och motivation till att vara i skolan och gå ut nian med godkända betyg. Man genomför arbetet i samarbete med svenskt näringsliv och vuxna volontärer från allmänheten. Det bygger på frivillighet. Vuxna kan anmäla sig att bli mentor för en ungdom. Man är mentor under ett år och ska träffas minst två gånger per månad. Det kostar inget. Man får lite fikapengar. Som ungdom kan man söka en mentor. Alla ungdomar mellan år kan söka. Både den vuxne och ungdomen måste beskriva lite om sig själv när man anmäler sig. Man blir ihopparad utifrån sina intressen. Kvinnor är mentorer för tjejer och män för killar. Mer information finns på Till hösten börjar en ny säsong av mentor. Vill man vara med går man in på mentor.se och anmäler sig. Det gör man både som vuxen och ungdom. Det går också bra att ringa eller mejla Agneta Roberts så får man veta mera. eller I HärligaHärjedalen

11 Joakim Huss arbetar på Mentor.se och föreläste på mentorsutbildningen i Sveg den 23 maj.

12 Årsredovisning Hur gick det för Härjedalen 2012? en sammanfattning av årsredovisningen för 2012 På denna och de följande sju sidorna redovisar vi 2012 års resultat i korthet Vad blev det ekonomiska resultatet? Kommunens resultat för 2012 blev 12,1 miljoner kronor. Det var ett överskott på 2 miljoner mot budget. Överskottet beror främst på att kommunen fick en återbetalning av sjukförsäkringspremier på 12,7 miljoner. Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev också 8,6 miljoner högre än beräknat. Alla nämnder redovisade däremot underskott, på totalt 23,6 miljoner kronor. Uppfylldes de ekonomiska målen? Lagens så kallade balanskrav innebär att kommunen måste ha högre intäkter än kostnader. Det kravet uppfylldes eftersom kostnaderna motsvarade 98,1 procent av intäkterna. Kommunens finansiella mål är dels att ha ett resultat på minst 10 miljoner per år , dels att finansiera alla investeringar med egna pengar. Båda dessa mål uppfylldes. Hur mycket kan kommunen påverka sin ekonomi? Kommunen bestämmer själv skatter, avgifter och hur den ska organisera och bedriva sina olika verksamheter. Men kommunen måste samtidigt följa många lagar och regler. Bland annat måste kommunen erbjuda samhällstjänster som förskola, skola och äldreomsorg. Dessa verksamheter är också de som kostar mest. Kommunens största inkomst källor är skatter och utjämningsbidrag. Dessa inkomster står tillsammans för närmare 75 procent av inkomsterna. resultaträkning 2012 (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat I HärligaHärjedalen

13 Viktiga Händelser och arbeten under året Svegs nya ishall blev klar och invigdes under året. En enkät om vad invånarna tycker om mobiltäckningen lades ut på kommunens hemsida. 400 personer svarade på enkäten, och svaren ska användas för att tillsammans med mobiloperatörerna förbättra mobilnätet. I samarbete med varumärkesbyrån Rewir tog kommunen fram en ny varumärkesplattform för Härliga Härjedalen, med nytt skylt- och designprogram. Varumärkesplattformen bygger på intervjuer med kommuninvånare i byarna, där viktiga gemensamma värdeord var äkthet, vänlighet, det stolta arvet och farstukvistarna bârfredarna. Det samiska namnet Herjedaelien Tjielte läggs till i kommunens logotyp. Projektet Fjällvägen startade under året. Det är ett samarbets projekt med kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal samt Trafikverket, med syfte att stärka näringslivet och infrastrukturen längs sträckan mellan Tönnebro och Funäsdalen/norska gränsen. Flygplatsen fick en ny chef och flygtrafiken ökade med 30 procent efter den nya upphandlingen, men antalet flygresenärer var oförändrat. HärligaHärjedalen I 13

14 Årsredovisning Musikskolan förändrades till Kulturskolan och breddades med flera olika kulturformer för barn och unga. Kulturskolan är också avgiftsfri från och med Kulturstipendiet gick till musikern Anton Axelsson, Sveg en ung, framstående musiker med stor utvecklingspotential. I november och december kom kommunens första asylsökande till Hede och Ytterhogdal, där de fick ett varmt mottagande. Beslutet att erbjuda asylsökande en fristad i Härjedalen är viktigt ur både ett mänskligt perspektiv och för att det berikar kommunen med fler invånare. Kulturpriset delades av Kathy Bäck i Hedeviken och Katharina Henriksson, Överhogdal, för deras gedigna och uthålliga arbete med att lyfta fram Härjedalens kulturarv. Årets idrottsstipendium delades av skicrossåkarna Victor Öhling Norberg, Funäsdalen, och Viktor Andersson, Vemdalen. De fick stipendiet för sina framstående resultat och för att de är goda förebilder för andra ungdomar. 14 I HärligaHärjedalen

15 Hur gick det för de olika VerksamHeterna? Tabellen nedan visar resultatet för de olika verksamheterna. Budget visar vilka kostnader verksamheterna räknat med medan resultatet är vad kostnaderna blev i verkligheten, och avvikelsen är skillnaden mellan resultat och budget (överskott eller underskott). de olika VerksamHeternas kostnader och resultat (miljoner kronor) Verksamhet Budget resultat avvikelse Kommunstyrelsen och gemensam verksamhet 61,9 63,5 1,6 Samhällsbyggnadsnämnden 40 41,3 1,3 Nämnden för bildning, fritid och kultur 249,1 252,9 3,8 Socialnämnden 260,6 277,5 16,9 Summa 611,6 635,2 23,6 Precis som varje hushåll och företag måste kommunen ha mer inkomster än utgifter, för att ha råd att investera, betala framtida pensioner och ha en buffert för oförutsedda utgifter. Om kommunen har större utgifter än inkomster minskar kommunens kassa och ekonomin försämras. Det är därför viktigt att utgifterna inte ökar mer än inkomsterna ökade utgifterna med drygt 5 procent medan intäkterna från skatter och statsbidrag ökade med endast 2,5 procent. HärligaHärjedalen I 15

16 Årsredovisning resultat och Händelser för resultat de olika nämnderna och Händelser för de olika nämnderna Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ny folkhälsoplan och kommunsamarbete längs ny folkhälsoplan Fjällvägen och kommunsamarbete längs Kommunstyrelsens Fjällvägen resultat blev ett underskott på 1,6 Kommunstyrelsens miljoner mot budget. resultat Största blev delen ett av underskottet på 1,6 uppstod inom mot gemensam budget. Största administration. delen av En underskottet orsak är att upp- miljoner stod kostnaderna inom gemensam för företagshälsovård administration. blev En drygt orsak 0,9 är miljoner att kostnaderna högre än budgeterat. för företagshälsovård För kollektivtrafiken blev drygt blev 0,9 det miljoner däremot ett än överskott budgeterat. på För drygt kollektivtrafiken en halv miljon blev kronor. det där- högre emot Projektet ett överskott Påfart på Härjedalen drygt en halv genomfördes. miljon kronor. Syftet är att Projektet informera Påfart hushåll Härjedalen och företag genomfördes. möjligheterna Syftet är med att informera bredbandsutbyggnad. hushåll och företag Nästa om projekt möjligheterna i bredbandssatsningen är Utbyggnad Nästa av bynäten, projekt som i startar bredbands med bredbandsutbyggnad. satsningen Inkopplingen är Utbyggnad av fiber till av kommunens bynäten, som större startar arbetsplatser blev klar. av fiber Alla till skolor, kommunens lokalkontor större och arbets- äldre Inkopplingen platser boenden blev har klar. nu snabb Alla skolor, internetuppkoppling. lokalkontor och Skolorna äldreboenden har också har fått nu trådlös snabb teknik internetuppkoppling. som ger möjlighet Skolorna till mer har flexibel också undervisning. fått trådlös teknik som ger möjlighet till mer flexibel Tillsammans undervisning. med 12 andra kommuner påbörjade Tillsammans Härjedalens kommun med 12 ett andra projekt kommuner kring samordnade påbörjade Härjedalens servicelösningar. kommun Syftet ett är att projekt hitta kring nya lösningar samordnade som servicelösningar. underlättar service Syftet för är näringsliv att hitta nya och lösningar företagare som i underlättar glesbygds kommuner. service för Projektet näringsliv pågår och företagare i glesbygds Kommunfullmäktige kommuner. antog Projektet i juni pågår en ny folkhälsoplan Kommunfullmäktige som gäller till och med antog i juni en ny folkhälsoplan som Kommunen gäller till började och med arbeta med en risk- och sårbarhetsanalys och en började uppdaterad arbeta krishanteringsplan. med en risk- och sårbarhets- Kommunen analys Utredningen och en om uppdaterad att samlokalisera krishanteringsplan. kommunens lokalkontor och arbetsförmedlingen om att samlokalisera i Hede kommunens blev så gott lokal- som Utredningen klar. kontor och arbetsförmedlingen i Hede blev så gott som klar. Under hösten infördes skanning av leverantörsfakturor Under istället hösten för manuell infördes hantering. skanning av leverantörsfakturor istället för manuell hantering. samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsnämnden ombyggnad av Svegsmon och fortsatt va-utbyggnad ombyggnad av Svegsmon och fortsatt va-utbyggnad Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på Samhällsbyggnadsnämnden 1,3 miljoner kronor. Det var framför redovisade allt flygplatsen ett underskott och miljö-, på 1,3 bygg- miljoner och planverksamhet kronor. Det var framför som gick allt med flygplatsen underskott, och miljö-, bland bygg- annat och på grund planverksamhet av ökade som krav gick på brand- med underskott, och räddningsberedskap på grund på flygplatsen. av ökade Fastighetsförvaltningen krav på brand- och räddnings- hade dock bland annat beredskap ett överskott på på flygplatsen. 1,6 miljoner. Fastighetsförvaltningen hade dock ett överskott Ombyggnaden på 1,6 miljoner. på Svegsmon blev klar, med 13 nya Ombyggnaden demensplatser. på Svegsmon blev klar, med 13 nya demensplatser. I Funäsdalen påbörjades ombyggnaden av Funäsdalens I skola. Funäsdalen Ombyggnaden påbörjades ska ombyggnaden bli klar av Man Funäsdalens började skola. också projektera Ombyggnaden för en ska ny förskola. bli klar Man började också Utbyggnaden projektera av för va-nätet en ny förskola. fortsatte i fjällområdena. Utbyggnaden Räddningstjänsten av va-nätet tecknade fortsatte ett i fjällområdena. samverkansavtal Räddningstjänsten med Jämtlands Räddningsförbund. tecknade ett Avtalet samverkansavtal innebär att med förbundet Jämtlands övertar Räddningsförbund. ansvaret bland Avtalet annat räddningschef och insatsledning. övertar ansvaret för bland annat räddnings- innebär att förbundet chef Härjedalens och insatsledning. och Bergs kommuner har numera en Härjedalens gemensam miljö- och och Bergs byggchef. kommuner har numera en gemensam Nämnden gjorde miljö- en och förstudie byggchef. om en allaktivitetshall i Nämnden Hede. gjorde en förstudie om en allaktivitetshall i Hede. En ny e-tjänst gör det möjligt att söka bygglov på Internet. En Två ny projekt e-tjänst kring gör biologisk det möjligt rening att söka i avloppsanläggningar bygglov på Internet. Två startades projekt i samarbete kring biologisk med rening Mittuniversitetet. i avloppsanläggningar Syftet är att startades undersöka i samarbete möjligheten med till rening Mittuniversitetet. med hjälp av Syftet bakterier. är att undersöka möjligheten till rening med hjälp av bakterier. 16 I HärligaHärjedalen

17 nämnden för bildning, fritid och Kultur avgiftsfri kulturskola och digitala biografer Nämnden för bildning, fritid och kultur redovisade ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Störst underskott hade grundskolan ( 2,7 miljoner) följd av gymnasieskolan ( 1,9 miljoner). Orsaken är främst större löneökningar än beräknat. Barnomsorg, fritid och kultur redovisade däremot överskott, barnomsorgen med hela 2,2 miljoner. Få av resultatmålen inom skolan uppfylldes, men resultaten förbättrades vad gäller de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 9. Stora förbättringar skedde inom matematik och svenska i årskurs 9. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ökade också rejält, från 197,4 till 207,4. Det är högre än i jämförbara kommuner men lägre än riket (211,4). Andelen behöriga till gymnasiet ökade till 86 procent, vilket är nästan i nivå med riket (88 procent). Det treåriga projektet för matematikutveckling avslutades under året och har gett goda resultat. Skolmåltidsverksamheten deltog i Hushållningssällskapets projekt kring hållbar måltidsutveckling och vad som är bra mat för barn och ungdomar. Kommunens nya digitaliserade biografer/multigrafer togs i bruk. Demokrati- och dialogdagen för ungdomar genomfördes för tredje året på Vemdalsskalet, i samarbete med Bergs kommun. Ett hundratal ungdomar deltog och fick träffa politiker och tjänstemän. Föreningarna fick ett extra bidragsstöd under året. Nämnden beslutade också att öka bidraget till löneanställningar för föreningar. Två nya rektorer anställdes, till Ytterhogdals skola och Södra skolan i Sveg. socialnämnden kraftsamling för ökad sysselsättning och omorganisation inom IFO Socialnämnden redovisade ett underskott på 16,9 miljoner kronor mot budget. Det var främst äldreomsorgen som stod för underskottet ( 17,3 miljoner). Orsaken är Arbetsmiljö verkets krav på ökad bemanning och behov av extra resurser på grund av ökad vårdtyngd samt fler beviljade insats timmar. Arbete och aktivitet samt individ- och familjeomsorg hade också underskott medan handikappomsorgen redovisade ett överskott på 2,8 miljoner. Individ- och familjeomsorgen delades upp i en utredande och en verkställande funktion, för att utveckla kvaliteten på myndighetsutövningen. På den nationella anhörigdagen den 6 oktober höll social förvaltningens avdelningar öppet hus i Medborgar huset i Sveg, för att presentera vad de kan erbjuda brukares anhöriga. Äldreomsorgen deltog i det länsövergripande projektet Bättre liv för sjuka äldre. Det handlar om hur man bäst ska ge god vård och omsorg till de mest sjuka i länet. Äldreomsorgen deltog även i Senior alert, ett rikstäckande system för att mäta och förebygga fall, trycksår med mera hos äldre. Demensplatserna utökades med sex nya platser genom en ombyggnad av en avdelning på Svegsmon, före detta sjukhemmet i Sveg. Biståndsenheten flyttades över från äldreomsorg till handikappomsorg. Det gjordes efter en lyckad försöksperiod där man samlat all biståndshandläggning i en enhet. HärligaHärjedalen I 17

18 Årsredovisning Vad är det som kostar mest och minst? så här fördelar sig härjedalens Kostnader för verksamheterna Socialnämnd 43,6 % 277 mkr Samhällsbyggnadsnämnd 6,5 % 41 mkr Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 10,1 % 64 mkr Totalt 100 % 635 mkr Nämnden för bildning, fritid och kultur 39,8 % 253 mkr investeringar Kommunen gjorde under året investeringar på knappt 88 miljoner kronor. Det var en minskning med 24 miljoner från 2011 (112 miljoner). De största investeringarna samman fattas bredvid. större investeringar 2012 (miljoner kronor) Va-anläggningar 33,3 Ombyggnad av demensboende Svegsmon 10,8 (totalt 11,5) Ombyggnad av Funäsdalens skola 10,0 Fortsatta kostnader för ny ishall i Sveg 4,7 (totalt 33,1) Köp av väggarage i Funäsdalen 3,5 Asfaltbeläggning 2,9 18 I HärligaHärjedalen

19 Hur ser framtiden ut för Härjedalens kommun? Precis som många andra glesbygdskommuner har Härjedalens kommun stora utmaningar i form av en åldrande befolkning och utflyttning som gör att befolkningen minskar minskade invånarantalet med 95 personer, till Det är därför viktigt att få fler unga att stanna kvar och fler att flytta hit. Det kräver arbetstillfällen och bra service i form av barnomsorg, skola, vård och omsorg och infrastruktur. Ännu en utmaning är den planerade förändringen av skatteutjämnings systemet, som kommer att minska kommunens intäkter i framtiden. Vår styrka utveckling av turism och besöksnäring Positiva signaler är att turism- och besöksnäringen var mer framgångsrik 2012 än tidigare år. Lönsam och växande turistnäring betyder mycket eftersom det är en av kommunens främsta styrkor. För att besöksnäringen ska fortsätta utvecklas krävs samtidigt satsningar på infrastruktur. Här är den fortsatta va-utbyggnaden i fjällvärlden en viktig del. ökad samverkan och ny teknik För att förbättra ekonomin och öka befolkningen behöver kommunen arbeta långsiktigt med att förutse och anpassa kostnaderna efter förändrade förutsättningar. Effektivare arbetssätt, ny teknik och ökat samarbete med andra kommuner är andra viktiga faktorer för att bibehålla en god service till medborgarna samt att ge både små och stora företag möjligheter att starta och framgångsrikt driva sin verksamhet i Härjedalen. Med ett fortsatt målmedvetet arbete där vi tar tillvara och utvecklar Härjedalens styrkor, finns alla möjligheter att se framtiden an med tillförsikt! Inger Lagerquist Kommunchef HärligaHärjedalen I 19

20 Härjedalen är en attraktiv kommun där det är lätt att leva. Tre kärnvärden visar vad vi står för: Livskraft företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar såväl näringsliv som skolor, byar och föreningar. Äkthet med naturen, kulturen och traditionen som utgångspunkt står Härjedalen för kvalitet, kunnande och hållbar utveckling. Närhet Härjedalen ska finnas mitt i världen och präglas av närhet, värme, öppenhet och tolerans. Sommarinformation Svegsbadet Badtider vecka Måndag Stängt Tisdag Onsdag morgonsim Torsdag Fredag Lördag Söndag Ingen vattengympa,massage eller candlelightswim under sommaren Obs! Barn i årskurs 1-3 måste ha vuxet sällskap på badhuset. Barn som klarat simtestet, gått ut tredje klass och uppåt är välkomna utan vuxet sällskap. Tel Öppettider Härjedalens Fjällmuseum 11 juni 20 juni: tisd-fred kl Midsommarafton stängt 22 juni 22 sept: Alla dagar kl Se hemsida fjallmuseet.se Gode män till ensamkommande flyktingbarn Kommunen är i stort behov av gode män till ensamkommande flyktingbarn. Ersättning utbetalas varje månad. Kontakta Renate Josupeit eller Thomas Carlsson för ytterligare information. Föreningar/Organisationer Kom ihåg att presentera era evenemang i kalendern på kommunens hemsida. Härjedalen Sveg Airport Sommartidtabellen (1 juli 9 augusti endast eftermiddagsturer) ligger ute nu med massor av 425 kronors biljetter till och från Stockholm/Arlanda. Mer info och tider på herjedalen.se/airport Utställningar Medborgarhuset Juni juli: Anna Olofsson "Blandade tekniker" Augusti september: Göran Påhlson "Mopeder och fyllbultar" Servicetelefon för äldre Tel Telefontid onsdag torsdag kl 8 10 herjedalen.se

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014? Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott

Läs mer

Härjedalen. Hemvändare. Nobelmiddag Lopme Naestie Ung företagsamhet HÄRLIGA I 1

Härjedalen. Hemvändare. Nobelmiddag Lopme Naestie Ung företagsamhet HÄRLIGA I 1 Härjedalen Nobelmiddag Lopme Naestie Ung företagsamhet Hemvändare HÄRLIGA I 1 Ledare HEMMA IGEN! Gottfrids tankesmedja Tjärnbräcka lördag morgon i slutet av januari 2012. Det är 8-9 minusgrader och 4-5

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Nya ägare av Härjeåns Kulturnytt Framtid Hogdal Vinterstudion i Bruksvallarna

Nya ägare av Härjeåns Kulturnytt Framtid Hogdal Vinterstudion i Bruksvallarna Härjedalen OKTOBER 2013 Nya ägare av Härjeåns Kulturnytt Framtid Hogdal Vinterstudion i Bruksvallarna Ledare Förbättringsarbete i skolan Förskolan och skolan har ett viktigt uppdrag, alla barn och elever

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet,

Läs mer

Drömmar blir till verklighet Företagsetablering Morgondagens stjärnor 100% ren träning

Drömmar blir till verklighet Företagsetablering Morgondagens stjärnor 100% ren träning Härjedalen Nummer 1, 2015 Drömmar blir till verklighet Företagsetablering Morgondagens stjärnor 100% ren träning Ledare Ett Härjedalen med livskraft, äkthet och närhet Tillväxtförmågan i Härjedalens kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Året som gått 2014 ÖSTRA SKOLAN

Året som gått 2014 ÖSTRA SKOLAN Sunne kommun Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Året som gått 2014 ÖSTRA SKOLAN Östra skolan invigdes i oktober. Det är en ny F 6- skola i tätorten öster om Frykensundet i Brobygymnasiets gamla lokaler,

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk.

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk. Årsredovisning 2014 Hylte kommun Gislaveds kommun Falkenbergs kommun Landeryd Å26 Nyby ± Kinnared Långaryd Drängsered Brännögård HALLAND Å15 0 Torup Rydöbruk Hyltebruk SMÅLAND Unnaryd Å26 Fröslida Ljungby

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i 2013 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. KROKOMS KOMMUN 2013 i bilder

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 4 2012 På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk Värm dig med fjärrvärme Mess me up, Write me down på turné i byarna Andrea Dimén

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer