Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel"

Transkript

1 Härjedalenj u n i Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel

2 Ledare Livskvalitet i Härjedalen I media påminns vi dagligen om hur kluvet vårt land är. I storstan är bostadsbristen ett stort bekymmer, nyblivna barnfamiljer hittar ingenstans att bo. Många människor får också leva i misär som så kallade hemlösa. Naturligtvis är detta en onödig och beklämmande vardag för många. Man kan ju lätt konstatera att vi i Härjedalen lever i en helt annan värld. Vi i vår kommun liksom många andra inlandskommuner pratar istället för trängsel och nybyggnationer om folkbrist och att riva hyreshus. Här finns definitivt plats för fler människor. Nog är det väl underligt att land och stad inte kan prata med varandra och tillsammans hitta enkla lösningar. För moder Svea är det onödigt dyrt med en gles glesbygd och en tät tätort. En utjämning av folkmängd och arbetstillfällen vore uppenbart en lösning på många ömsesidiga problem. Som vi fick lära oss i skolan att minus och minus blir plus. Tänk om beslutsfattare oavsett regering kunde stimulera till folkutjämning lite mer. Våra grannar i väst kan ju så varför skulle vi inte kunna bli lite bättre? Vi har enorm livskvalitet i Härjedalen Vi har gott om plats. Våra 114 kvadratmil kan definitivt rymma fler innevånare. Idag har vi fast boende Härjedalingar mer än en kvadratkilometer var. Vi har plats i klassrum. Tänk vilka möjligheter för ett barn att växa upp och lära sig med naturen inpå knuten. Vi har plats för boende. Att bygga själv eller köpa befintliga hus kan man göra för en bråkdel av vad det kostar i storstan. I till exempel vackra Tännäs kan man köpa en tomt för en krona förutsatt att man flyttar dit på riktigt. Vi har rikt föreningsliv med fina anläggningar. Här finns oftast inga köer. På med skridskorna, skidorna eller fotbollsdojorna och ut och ha roligt. Vi kan plocka våra bär och svampar i guds fria natur utan en massa konstlade E i innehållsdeklarationen. Vi kan äta en nyfångad harr till middag med eget odlade mandelpotatisar med nyklippt dill eller äta en renstek med egenhändigt plockade trumpetsvamp i såsen. Vi kan vara med i föreningslivets och byarnas gemenskap. Vi kan se den senaste filmen på någon av våra fyra biografer med senaste teknik i kommunen. Vi kan åldras i närhet till naturen. Äkthet, närhet och livskraft det är Härjedalen det! Anders Häggkvist Ansvarig utgivare Ingela Kälvedal Härjedalens Kommun Tel Mobil Medborgarhuset, Sveg Växel I HärligaHärjedalen

3 Innehåll 8 H e m s ä n d n i n g Livsmedelsbutiker erbjuder hemsändningen av livsmedel till pensionärer och funktionshindrade Fo ku s Härjedalens kommun mobilanpassar hemsidan för att öka tillgängligheten. Ny reningsmetod Projekt för att minska minska slammet som uppkommer i enskilda avloppsanläggningar. Mentor.se Genom mentorskap och samarbete med kommuner, når de flera tusen ungdomar i Sverige. Årsredovisning Hur gick det för Härjedalen under 2012? Det hittar du i vår sammanfattning av årsredovisningen. HärligaHärjedalen I 3

4 Fokus Byalaget i Glöte ser vindparken växa fram Lars Fohlin styrelseordförande för byalaget i Glöte berättar att de har ett nära samarbete med företaget O2 som utför byggnationerna av vindkraftsanläggningen. När anläggningen är klar kommer ikea att ta över vindkraftsparken och använda elen i sina varuhus i Sverige. Under många år har vindmätningar genomförts som visat mycket bra resultat. Styrelsen för Glöte Byalag gjorde tidigt bedömningen att en vindkraftspark på Glötesvålen skulle ge positiva effekter i området. Redan på årsstämman 2002 beslutades därför om vilka förvaltningsregler som skulle gälla för bygdepengen och i samma veva skrevs ett samarbetsavtal mellan exploatören och Glöte Byalag. I samarbetsavtalet skrevs bl.a. att servicekontor med servicelager ska byggas i området. Där kommer 4-6 fasta arbeten att skapas, för kontroll- och serviceprogram, tillsyn, administration osv. Ett välkommet tillskott, säger Lars Fohlin. Vi har också planer på att göra en utställning på bygdegården i Glöte om uppförandet av vindkraftsparken på Göltesvålen. Det är byalaget i Glöte som vill visa upp vad som händer i omgivningarna, berättar Lars. Under sommaren 2012 slutfördes anläggningsarbetet med tillfartsvägar och under hösten påbörjades iordningställandet av vägar och fundament på Glötesvålen. Efter ett vinteruppehåll har anläggningsarbetena återupptagits fr.o.m. början på april Vägar, kranplatser och fundament kommer att färdigställas under 2013 och under 2014 slutförs elnätsarbeten och vindkraftverken monteras. Driftstart kommer att ske hösten samma år. Anläggningen kommer att bestå av 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 125 m och beräknas producera 220 GWh (220 miljoner kwh) per år. Avverkning Härjedalens kommun kommer via sin skogsförvaltare Mellanskog utföra avverkningar i Ulvkälla, Sveg. Det gäller främst tallar som står nära bostadsfastigheter eller lekplatser. Avverkningen sker för att främja bra tillväxt inom skogsområdena och för säkerheten. Arbetet kommer att ske under juli månad. Mer information finns på kommunens hemsida. Avloppsinventering Under barmarkssäsongen 2013 har miljö- och byggavdelningen planerat att inventera fastigheter i Bruksvallarnas vattenskyddsområde, Vemdalsskalet samt områden öster om Orrmosjön. Innan miljö- och byggavdelningen besöker en fastighet skickas en enkät tillsammans med ett informationsbrev ut till fastighetsägaren. Mer information finns på kommunens hemsida. 4 I HärligaHärjedalen

5 Energispartips Fokus Folkets hus i Sveg Kommunstyrelsen beslutade i mitten av maj att skjuta på besked om den framtida verksamhetsinriktningen i Svegs Folkets hus till dess att 2014 års budgetprocess genomförts. Nya förskolan på plats Nu har den nyöppnade förskolan Lillmon flyttat in i ordinarie lokaler på Svegsmoområdet i Sveg. Enligt den utredning som gjorts av kommunen bedöms investeringskostnaden till omkring 7-9 miljoner kronor för att anpassa Folkets hus till ett nytt verksamhetskoncept. Där planeras för turistinformation, restaurang och fik, biograf, fritidsgård, bibliotek, Kulturcentrum Mankell samt samlingslokaler. I sammanhanget är det tänkt att samordningsvinster som uppnås genom att samlokalisera de ovan nämnda verksamheterna skall kunna täcka en stor del av investeringen. Det övergripande syftet med projektet har varit att ge ett förslag om hur man med hjälp av kommunens verksamheter, kan skapa en tillgängligare, öppnare och attraktivare social mötesplats för invånare, föreningar och besökare. Bli din egen elproducent Om du installerar en solcellsanläggning omvandlar den solljus till elektrisk energi. Solinstrålningen i Härjedalen är ca Kwh/m 2 /år. Ett 28 m 2 solcellspaket på 4 kw kostar ca kr, eget arbete tillkommer. Kallt klimat minskar verkningsgraden. Skuggning påverkar hela systemet eftersom man seriekopplar modulerna. Om du år ansluten till elnätet: Ta kontakt med elnätsbolaget. De ska se till att du får en ny elmätare. Nettodebitering sker. Du levererar överskottsel och får detta frånräknat när du behöver den igen. Ta kontakt med behörig installatör. Det finns ett solcellsbidrag på 35% av kostnaden. Söks hos Länsstyrelsen. I dagsläget är det 15 barn i åldrarna 1-3 år i verksamheten. Nyöppningen har inneburit att 3,75 nya tjänster skapats. Under mellanmålet berättar ett av barnen, Axel, att idag har de varit ute och kört dumpers. De har forslat grus till en lyftkran. Om du inte får bidrag finns möjlighet till ROT-avdrag för arbetskostnaden. Frågor: Kontakta kommunens Energi- och klimatrådgivare Ann-Kristin Olofsson som du når via kommunens växel HärligaHärjedalen I 5

6 Fokus Lediga lokaler uthyres Hos kommunägda YPrO ab i Ytterhogdal finns lediga lokaler för både industriell och administrativ verksamhet. Mobilanpassad hemsida För att öka tillgängligheten har kommunens hemsida blivit mobilanpassad. Beroende på vilket media man använder, dator, platta eller mobil så anpassas sidan. Ingångssidan och kommunens startsida har fått ett nytt utseende. Hemsidan har justerats efter det nya designprogrammet och en liten detalj är ikoner som används på vissa ställen för att göra sidan tydligare. Förhoppningen är att det ska bli lättare att hitta den information man söker. Kommunen har, och måste ha, mycket information om många olika saker. Vi arbetar ständigt med hemsidan och utveckling av den. Vi är med i den utveckling som Företagarfrukost Härjedalens kommun bjuder in till företagarfrukost med olika teman och föreläsare under året. Bland annat ventilerar vi hur kommunen kan hjälpa dig som företagare att växa, utvecklas eller starta? Välkommen! Datum Funäsdalen 23/8 Hede 20/8 Ytterhogdal 30/8 Sveg 29/8 Tid Kl på samtliga platser Näringslivsavdelningen tel sker nationellt och även i länet, berättar informationsansvarig Ingela Kälvedal. När man byter utseende får alla tänka om. Vissa förändringar gillar och förstår man direkt, annat tar längre tid och var och en uppfattar saker och ting olika. Men vi hoppas att de här förändringarna ska falla i smaken för det stora flertalet användare, avslutar Ingela. Vid intresse kontakta näringslivskontoret Härjedalens kommun, näringslivsutvecklare Malcolm Höök, eller Vinbärsdricka Ett enkelt sätt att göra en läskande fräsch sommardricka är att späda svartvinbärsblad får dra i vatten och socker och sedan blandas med syrlig citronjuice. Förträffande god dryck och ett exemplariskt alkoholfritt alternativ. Ingredienser 1 1/2 l vatten 5 dl socker 300 g späda svartvinbärsblad 3 citroner Så här gör du 1. Koka upp vatten och socker. 2. Lägg i svartvinbärsbladen och låt dem dra över natten. Sila och pressa i citronjuicen. Låt stå 1 dygn. Servera drickan kall med is. Med hopp om varm och skön sommar! Eva Tollin Kökschef skol- och barnomsorgsköken i Härjedalen skommun 6 I HärligaHärjedalen

7 Byvallen först ut att prova ny reningsmetod Härjedalens kommun har påbörjat ett projekt som går ut på att minska slammet i enskilda avloppsanläggningar. Fastighetsägare som är permanentboende i Byvallen, utanför Sveg, är inbjudna att delta i projektet. Enskilda avlopp I slutet på maj var det en informationsträff på Evertsgården i Byvallen där förvaltningschefen för samhällsbyggnad, Panos Alepliotis, med personal informerade fastighetsägarna. Även Olga Bengtsson från Real Biotech i Stockholm, som kommunen samarbetar med, deltog i träffen. Hon berättade att företaget funnits sedan år 2000 och att de arbetat med industrier, storkök och kommuner där principen för biologisk nedbrytning av organiska föroreningar kan appliceras. Men det är först nu som de provar på trekammarbrunnar och det ser riktigt lovande ut. Det är utvalda, naturliga, mikroorganismer som bryter ned det organiska materialet i avloppsvatten från kök och badrum/toalett. De bryter enbart ner död materia. Mikroorganismerna finns i ett pulver som man häller ner i toaletten. I 100ml pulver finns det 500 miljoner mikroorganismer. Det är godkänt av Smittskyddsinstitutet och Jordbruksverket. När pulvret blandas med vatten frigörs enzymer som snabbt delar det organiska materialet i små delar, vilket gör att det blir mera lättillgängligt för mikroorganismerna och underlättar deras arbete. Omedelbara förändringar är ett bättre flöde i systemet, luktreducering och under tid så minskas slammet. I försöket hoppas man på att minska antalet slamtömningar för den enskilde fastighetsägaren. Sune Halvarsson, som har en enskild avloppsanläggning, har varit försöksperson under ett år. För min del har jag halverat antalet slamtömningar per år. Jag är, som alla Härjedalingar, lite skeptiskt till allt som är nytt. Men jag måste säga att jag är frälst. Det har för min del visat sig vara riktigt bra, berättar Sune. Enskilda avlopp är en benämning på alla typer av avlopp som är utförda där man inte anslutit sig till det kommunala avloppsvattennätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt avlopp, t.ex. brunnar med två eller tre kammare. En trekammarbrunn är en slamavskiljare för blandat avloppsvatten (det vill säga både WC- och bad-, diskoch tvätt). I Härjedalens kommun finns det ca enskilda trekammarbrunnar. Dessa brunnar genererar ca 6700 ton slam varje år, som tas om hand av kommunens 27 reningsanläggningar. HärligaHärjedalen I 7

8

9 Handlarna och kommunen erbjuder ny service Den 16 januari, 2013 beslutade Kommunstyrelsen att alla livsmedelsbutiker ska få chansen att erbjuda hemsändning av livsmedel/matvaror till pensionärer och funktionshindrade. Förändringen innebär att hemtjänsten inte längre ska sköta inköp där avtal med butiker finns. Omställningen kommer att ske successivt. Denna service finns sedan tidigare i Ytterhogdal på ICA och hos Handlar n i Linsell. Nu följer Konsum i Sveg, ICA i Hede och ICA i Lofsdalen efter. Förhoppningsvis kommer även fler butiker att erbjuda dessa tjänster. Det är 150 hushåll i Härjedalen som kommer att ha möjlighet till hemsändning. Det här är spännande. Vi testade något liknande själva för ett antal år sedan men det rann ut i sanden. Det känns bra att kommunen är med och håller ihop det hela nu, säger Greger Lindblad butikschef för Konsum i Sveg. Möjligheterna till hemsändningen bottnar i ett projekt som Härjedalens kommun har blivit utvalt av Tillväxtverket att delta i. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att rikta utvecklingsinsatser till kommuner med serviceglesa områden. Satsningen omfattar 15 miljoner kronor. Det är 13 pilotkommuner runt om i Sverige som deltar. Malin Fjellgren och Malcolm Höök från näringsavdelningen arbetar med detta. Malin berättar att det troligtvis blir lite olika från butik till butik hur man sköter logistiken med inköpslistorna och utkörningen. Respektive handlare och hemtjänsten kommer att ha kontakt och samarbeta. Konsum i Sveg ska hyra in en budfirma som i sin tur ska leverera varorna. På andra orter är det personal från affären som ska köra ut beställningarna. Det blir lite utmaning för oss att få ihop allt. Att lösa hur vi ska hantera inköpslistorna och plocka ihop det kunderna önskar. Men vi får prova oss fram och hitta bra lösningar tillsammans, säger Greger. FA KTA Pensionärer och funktionshindrade som inte själv kan ta sig till butiken ges möjlighet att få hemsändning. Det innebär: Kostnad för pensionär/funktions- hindrad är 20 kr per leverans. Tjänsten kan nyttjas för en leverans per hushåll och vecka. Hemsändning sker från den butik på närmaste ort där avtal med kommunen finns. Hemsändning från en butik får inte ske förbi annan butik. Härliga Härjedalen I 9

10 Ungdomar och vuxna tillsammans i nya roller Mentor.se är stolt över att kunna säga att de når flera tusen ungdomar i Sverige bara i år! Härjedalen har under året haft sju par igång. Det kan tyckas lite, men räknar man procentuellt blir det en relativ hög siffra jämfört med andra kommuner. Mentor.se samarbetar med kommuner runt om i Sverige och varje kommun har en person anställd som håller i arbetet. I Härjedalen är det Agneta Roberts som är samordnare. Tio procent av hennes tjänst är vikt för att arbeta med mentor. Härjedalens kommun är inne på sitt tredje år. Vi växer sakta men säkert. Totalt är det 12 ungdomar som fullföljt ett helt år, upplyser Agneta. En annan positiv nyhet för Härjedalen är att man börjat samarbeta med ABF i Sveg. De upplåter lokaler vissa kvällar i veckan. Det är en neutral plats som man kan träffas på. Man kan fika lite, spela spel, göra läxor eller bara sitta och snacka. På huvudkontoret i Stockholm är man glad över sådana här samarbeten. Det är unikt för glesbygden, berättar Agneta. För cirka en månad sen var det en gemensam träff för alla som är med i mentorprojektet i Härjedalen. Träffen hölls en fin vårdag utanför Sveg. Tillsammans gick vi en tipspromenad och lagade mat utomhus. Vi eldade, wokade och hade trevligt. En av tjejerna hade gjort rebusar till oss och de var riktigt kluriga, berättar Agneta Agneta berättar vidare att ungdomarna ofta växer som personer. Ibland har det också lett till att någon har fått extrajobb eller sommarjobb. Röster från ungdomar i andra kommuner som haft mentorer: Jag har fått lära mig att det finns oftast mer än en väg att gå och det är viktigt att man ska försöka se så mycket möjligheter som möjligt i livet. Ingenting är omöjligt och det verkar inte så heller. Jag har fått lära känna en person som jag antagligen inte under någon omständighet annars skulle gjort. Jag har fått göra massa roliga saker och har fått hjälp med annat. Min mentor har visat mig att om jag anstränger mig och tar tid och mod till mig så kan man göra det mesta i livet. //Love, 17 år Det bästa var väl att kunna få prata och umgås med någon annan vuxen än föräldrar och lärare. Och det blev precis som jag tänkt mig. Det är väldigt skönt att kunna prata med en vuxen utan att behöva bli behandlad som ett barn. //Sarah, 17 år Jag ville bara säga att jag är JÄTTEGLAD över att jag har en så fantastisk mentor. Jag är på nåt sätt modigare och vuxit helt enkelt. Det jag ville säga var att jag tror att när jag blir äldre kommer jag också bli mentor. //Siham, 16 år FA k ta Mentor.se är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Mentors uppdrag är att ge ungdomar styrkan att stå emot våld och droger. Det gör man genom att stärka självkänslan, framtidstron och motivationen hos unga samt genom stöd och utbildning till föräldrar. Mentor arbetar förebyggande. Man ger ungdomar en mentor, en extra vuxen. Man ger föräldrar stöd i sin föräldraroll genom kurser och seminarier. Man samarbetar med skolor där man ger elever inspiration och motivation till att vara i skolan och gå ut nian med godkända betyg. Man genomför arbetet i samarbete med svenskt näringsliv och vuxna volontärer från allmänheten. Det bygger på frivillighet. Vuxna kan anmäla sig att bli mentor för en ungdom. Man är mentor under ett år och ska träffas minst två gånger per månad. Det kostar inget. Man får lite fikapengar. Som ungdom kan man söka en mentor. Alla ungdomar mellan år kan söka. Både den vuxne och ungdomen måste beskriva lite om sig själv när man anmäler sig. Man blir ihopparad utifrån sina intressen. Kvinnor är mentorer för tjejer och män för killar. Mer information finns på Till hösten börjar en ny säsong av mentor. Vill man vara med går man in på mentor.se och anmäler sig. Det gör man både som vuxen och ungdom. Det går också bra att ringa eller mejla Agneta Roberts så får man veta mera. eller I HärligaHärjedalen

11 Joakim Huss arbetar på Mentor.se och föreläste på mentorsutbildningen i Sveg den 23 maj.

12 Årsredovisning Hur gick det för Härjedalen 2012? en sammanfattning av årsredovisningen för 2012 På denna och de följande sju sidorna redovisar vi 2012 års resultat i korthet Vad blev det ekonomiska resultatet? Kommunens resultat för 2012 blev 12,1 miljoner kronor. Det var ett överskott på 2 miljoner mot budget. Överskottet beror främst på att kommunen fick en återbetalning av sjukförsäkringspremier på 12,7 miljoner. Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev också 8,6 miljoner högre än beräknat. Alla nämnder redovisade däremot underskott, på totalt 23,6 miljoner kronor. Uppfylldes de ekonomiska målen? Lagens så kallade balanskrav innebär att kommunen måste ha högre intäkter än kostnader. Det kravet uppfylldes eftersom kostnaderna motsvarade 98,1 procent av intäkterna. Kommunens finansiella mål är dels att ha ett resultat på minst 10 miljoner per år , dels att finansiera alla investeringar med egna pengar. Båda dessa mål uppfylldes. Hur mycket kan kommunen påverka sin ekonomi? Kommunen bestämmer själv skatter, avgifter och hur den ska organisera och bedriva sina olika verksamheter. Men kommunen måste samtidigt följa många lagar och regler. Bland annat måste kommunen erbjuda samhällstjänster som förskola, skola och äldreomsorg. Dessa verksamheter är också de som kostar mest. Kommunens största inkomst källor är skatter och utjämningsbidrag. Dessa inkomster står tillsammans för närmare 75 procent av inkomsterna. resultaträkning 2012 (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat I HärligaHärjedalen

13 Viktiga Händelser och arbeten under året Svegs nya ishall blev klar och invigdes under året. En enkät om vad invånarna tycker om mobiltäckningen lades ut på kommunens hemsida. 400 personer svarade på enkäten, och svaren ska användas för att tillsammans med mobiloperatörerna förbättra mobilnätet. I samarbete med varumärkesbyrån Rewir tog kommunen fram en ny varumärkesplattform för Härliga Härjedalen, med nytt skylt- och designprogram. Varumärkesplattformen bygger på intervjuer med kommuninvånare i byarna, där viktiga gemensamma värdeord var äkthet, vänlighet, det stolta arvet och farstukvistarna bârfredarna. Det samiska namnet Herjedaelien Tjielte läggs till i kommunens logotyp. Projektet Fjällvägen startade under året. Det är ett samarbets projekt med kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal samt Trafikverket, med syfte att stärka näringslivet och infrastrukturen längs sträckan mellan Tönnebro och Funäsdalen/norska gränsen. Flygplatsen fick en ny chef och flygtrafiken ökade med 30 procent efter den nya upphandlingen, men antalet flygresenärer var oförändrat. HärligaHärjedalen I 13

14 Årsredovisning Musikskolan förändrades till Kulturskolan och breddades med flera olika kulturformer för barn och unga. Kulturskolan är också avgiftsfri från och med Kulturstipendiet gick till musikern Anton Axelsson, Sveg en ung, framstående musiker med stor utvecklingspotential. I november och december kom kommunens första asylsökande till Hede och Ytterhogdal, där de fick ett varmt mottagande. Beslutet att erbjuda asylsökande en fristad i Härjedalen är viktigt ur både ett mänskligt perspektiv och för att det berikar kommunen med fler invånare. Kulturpriset delades av Kathy Bäck i Hedeviken och Katharina Henriksson, Överhogdal, för deras gedigna och uthålliga arbete med att lyfta fram Härjedalens kulturarv. Årets idrottsstipendium delades av skicrossåkarna Victor Öhling Norberg, Funäsdalen, och Viktor Andersson, Vemdalen. De fick stipendiet för sina framstående resultat och för att de är goda förebilder för andra ungdomar. 14 I HärligaHärjedalen

15 Hur gick det för de olika VerksamHeterna? Tabellen nedan visar resultatet för de olika verksamheterna. Budget visar vilka kostnader verksamheterna räknat med medan resultatet är vad kostnaderna blev i verkligheten, och avvikelsen är skillnaden mellan resultat och budget (överskott eller underskott). de olika VerksamHeternas kostnader och resultat (miljoner kronor) Verksamhet Budget resultat avvikelse Kommunstyrelsen och gemensam verksamhet 61,9 63,5 1,6 Samhällsbyggnadsnämnden 40 41,3 1,3 Nämnden för bildning, fritid och kultur 249,1 252,9 3,8 Socialnämnden 260,6 277,5 16,9 Summa 611,6 635,2 23,6 Precis som varje hushåll och företag måste kommunen ha mer inkomster än utgifter, för att ha råd att investera, betala framtida pensioner och ha en buffert för oförutsedda utgifter. Om kommunen har större utgifter än inkomster minskar kommunens kassa och ekonomin försämras. Det är därför viktigt att utgifterna inte ökar mer än inkomsterna ökade utgifterna med drygt 5 procent medan intäkterna från skatter och statsbidrag ökade med endast 2,5 procent. HärligaHärjedalen I 15

16 Årsredovisning resultat och Händelser för resultat de olika nämnderna och Händelser för de olika nämnderna Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ny folkhälsoplan och kommunsamarbete längs ny folkhälsoplan Fjällvägen och kommunsamarbete längs Kommunstyrelsens Fjällvägen resultat blev ett underskott på 1,6 Kommunstyrelsens miljoner mot budget. resultat Största blev delen ett av underskottet på 1,6 uppstod inom mot gemensam budget. Största administration. delen av En underskottet orsak är att upp- miljoner stod kostnaderna inom gemensam för företagshälsovård administration. blev En drygt orsak 0,9 är miljoner att kostnaderna högre än budgeterat. för företagshälsovård För kollektivtrafiken blev drygt blev 0,9 det miljoner däremot ett än överskott budgeterat. på För drygt kollektivtrafiken en halv miljon blev kronor. det där- högre emot Projektet ett överskott Påfart på Härjedalen drygt en halv genomfördes. miljon kronor. Syftet är att Projektet informera Påfart hushåll Härjedalen och företag genomfördes. möjligheterna Syftet är med att informera bredbandsutbyggnad. hushåll och företag Nästa om projekt möjligheterna i bredbandssatsningen är Utbyggnad Nästa av bynäten, projekt som i startar bredbands med bredbandsutbyggnad. satsningen Inkopplingen är Utbyggnad av fiber till av kommunens bynäten, som större startar arbetsplatser blev klar. av fiber Alla till skolor, kommunens lokalkontor större och arbets- äldre Inkopplingen platser boenden blev har klar. nu snabb Alla skolor, internetuppkoppling. lokalkontor och Skolorna äldreboenden har också har fått nu trådlös snabb teknik internetuppkoppling. som ger möjlighet Skolorna till mer har flexibel också undervisning. fått trådlös teknik som ger möjlighet till mer flexibel Tillsammans undervisning. med 12 andra kommuner påbörjade Tillsammans Härjedalens kommun med 12 ett andra projekt kommuner kring samordnade påbörjade Härjedalens servicelösningar. kommun Syftet ett är att projekt hitta kring nya lösningar samordnade som servicelösningar. underlättar service Syftet för är näringsliv att hitta nya och lösningar företagare som i underlättar glesbygds kommuner. service för Projektet näringsliv pågår och företagare i glesbygds Kommunfullmäktige kommuner. antog Projektet i juni pågår en ny folkhälsoplan Kommunfullmäktige som gäller till och med antog i juni en ny folkhälsoplan som Kommunen gäller till började och med arbeta med en risk- och sårbarhetsanalys och en började uppdaterad arbeta krishanteringsplan. med en risk- och sårbarhets- Kommunen analys Utredningen och en om uppdaterad att samlokalisera krishanteringsplan. kommunens lokalkontor och arbetsförmedlingen om att samlokalisera i Hede kommunens blev så gott lokal- som Utredningen klar. kontor och arbetsförmedlingen i Hede blev så gott som klar. Under hösten infördes skanning av leverantörsfakturor Under istället hösten för manuell infördes hantering. skanning av leverantörsfakturor istället för manuell hantering. samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsnämnden ombyggnad av Svegsmon och fortsatt va-utbyggnad ombyggnad av Svegsmon och fortsatt va-utbyggnad Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på Samhällsbyggnadsnämnden 1,3 miljoner kronor. Det var framför redovisade allt flygplatsen ett underskott och miljö-, på 1,3 bygg- miljoner och planverksamhet kronor. Det var framför som gick allt med flygplatsen underskott, och miljö-, bland bygg- annat och på grund planverksamhet av ökade som krav gick på brand- med underskott, och räddningsberedskap på grund på flygplatsen. av ökade Fastighetsförvaltningen krav på brand- och räddnings- hade dock bland annat beredskap ett överskott på på flygplatsen. 1,6 miljoner. Fastighetsförvaltningen hade dock ett överskott Ombyggnaden på 1,6 miljoner. på Svegsmon blev klar, med 13 nya Ombyggnaden demensplatser. på Svegsmon blev klar, med 13 nya demensplatser. I Funäsdalen påbörjades ombyggnaden av Funäsdalens I skola. Funäsdalen Ombyggnaden påbörjades ska ombyggnaden bli klar av Man Funäsdalens började skola. också projektera Ombyggnaden för en ska ny förskola. bli klar Man började också Utbyggnaden projektera av för va-nätet en ny förskola. fortsatte i fjällområdena. Utbyggnaden Räddningstjänsten av va-nätet tecknade fortsatte ett i fjällområdena. samverkansavtal Räddningstjänsten med Jämtlands Räddningsförbund. tecknade ett Avtalet samverkansavtal innebär att med förbundet Jämtlands övertar Räddningsförbund. ansvaret bland Avtalet annat räddningschef och insatsledning. övertar ansvaret för bland annat räddnings- innebär att förbundet chef Härjedalens och insatsledning. och Bergs kommuner har numera en Härjedalens gemensam miljö- och och Bergs byggchef. kommuner har numera en gemensam Nämnden gjorde miljö- en och förstudie byggchef. om en allaktivitetshall i Nämnden Hede. gjorde en förstudie om en allaktivitetshall i Hede. En ny e-tjänst gör det möjligt att söka bygglov på Internet. En Två ny projekt e-tjänst kring gör biologisk det möjligt rening att söka i avloppsanläggningar bygglov på Internet. Två startades projekt i samarbete kring biologisk med rening Mittuniversitetet. i avloppsanläggningar Syftet är att startades undersöka i samarbete möjligheten med till rening Mittuniversitetet. med hjälp av Syftet bakterier. är att undersöka möjligheten till rening med hjälp av bakterier. 16 I HärligaHärjedalen

17 nämnden för bildning, fritid och Kultur avgiftsfri kulturskola och digitala biografer Nämnden för bildning, fritid och kultur redovisade ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Störst underskott hade grundskolan ( 2,7 miljoner) följd av gymnasieskolan ( 1,9 miljoner). Orsaken är främst större löneökningar än beräknat. Barnomsorg, fritid och kultur redovisade däremot överskott, barnomsorgen med hela 2,2 miljoner. Få av resultatmålen inom skolan uppfylldes, men resultaten förbättrades vad gäller de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 9. Stora förbättringar skedde inom matematik och svenska i årskurs 9. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ökade också rejält, från 197,4 till 207,4. Det är högre än i jämförbara kommuner men lägre än riket (211,4). Andelen behöriga till gymnasiet ökade till 86 procent, vilket är nästan i nivå med riket (88 procent). Det treåriga projektet för matematikutveckling avslutades under året och har gett goda resultat. Skolmåltidsverksamheten deltog i Hushållningssällskapets projekt kring hållbar måltidsutveckling och vad som är bra mat för barn och ungdomar. Kommunens nya digitaliserade biografer/multigrafer togs i bruk. Demokrati- och dialogdagen för ungdomar genomfördes för tredje året på Vemdalsskalet, i samarbete med Bergs kommun. Ett hundratal ungdomar deltog och fick träffa politiker och tjänstemän. Föreningarna fick ett extra bidragsstöd under året. Nämnden beslutade också att öka bidraget till löneanställningar för föreningar. Två nya rektorer anställdes, till Ytterhogdals skola och Södra skolan i Sveg. socialnämnden kraftsamling för ökad sysselsättning och omorganisation inom IFO Socialnämnden redovisade ett underskott på 16,9 miljoner kronor mot budget. Det var främst äldreomsorgen som stod för underskottet ( 17,3 miljoner). Orsaken är Arbetsmiljö verkets krav på ökad bemanning och behov av extra resurser på grund av ökad vårdtyngd samt fler beviljade insats timmar. Arbete och aktivitet samt individ- och familjeomsorg hade också underskott medan handikappomsorgen redovisade ett överskott på 2,8 miljoner. Individ- och familjeomsorgen delades upp i en utredande och en verkställande funktion, för att utveckla kvaliteten på myndighetsutövningen. På den nationella anhörigdagen den 6 oktober höll social förvaltningens avdelningar öppet hus i Medborgar huset i Sveg, för att presentera vad de kan erbjuda brukares anhöriga. Äldreomsorgen deltog i det länsövergripande projektet Bättre liv för sjuka äldre. Det handlar om hur man bäst ska ge god vård och omsorg till de mest sjuka i länet. Äldreomsorgen deltog även i Senior alert, ett rikstäckande system för att mäta och förebygga fall, trycksår med mera hos äldre. Demensplatserna utökades med sex nya platser genom en ombyggnad av en avdelning på Svegsmon, före detta sjukhemmet i Sveg. Biståndsenheten flyttades över från äldreomsorg till handikappomsorg. Det gjordes efter en lyckad försöksperiod där man samlat all biståndshandläggning i en enhet. HärligaHärjedalen I 17

18 Årsredovisning Vad är det som kostar mest och minst? så här fördelar sig härjedalens Kostnader för verksamheterna Socialnämnd 43,6 % 277 mkr Samhällsbyggnadsnämnd 6,5 % 41 mkr Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 10,1 % 64 mkr Totalt 100 % 635 mkr Nämnden för bildning, fritid och kultur 39,8 % 253 mkr investeringar Kommunen gjorde under året investeringar på knappt 88 miljoner kronor. Det var en minskning med 24 miljoner från 2011 (112 miljoner). De största investeringarna samman fattas bredvid. större investeringar 2012 (miljoner kronor) Va-anläggningar 33,3 Ombyggnad av demensboende Svegsmon 10,8 (totalt 11,5) Ombyggnad av Funäsdalens skola 10,0 Fortsatta kostnader för ny ishall i Sveg 4,7 (totalt 33,1) Köp av väggarage i Funäsdalen 3,5 Asfaltbeläggning 2,9 18 I HärligaHärjedalen

19 Hur ser framtiden ut för Härjedalens kommun? Precis som många andra glesbygdskommuner har Härjedalens kommun stora utmaningar i form av en åldrande befolkning och utflyttning som gör att befolkningen minskar minskade invånarantalet med 95 personer, till Det är därför viktigt att få fler unga att stanna kvar och fler att flytta hit. Det kräver arbetstillfällen och bra service i form av barnomsorg, skola, vård och omsorg och infrastruktur. Ännu en utmaning är den planerade förändringen av skatteutjämnings systemet, som kommer att minska kommunens intäkter i framtiden. Vår styrka utveckling av turism och besöksnäring Positiva signaler är att turism- och besöksnäringen var mer framgångsrik 2012 än tidigare år. Lönsam och växande turistnäring betyder mycket eftersom det är en av kommunens främsta styrkor. För att besöksnäringen ska fortsätta utvecklas krävs samtidigt satsningar på infrastruktur. Här är den fortsatta va-utbyggnaden i fjällvärlden en viktig del. ökad samverkan och ny teknik För att förbättra ekonomin och öka befolkningen behöver kommunen arbeta långsiktigt med att förutse och anpassa kostnaderna efter förändrade förutsättningar. Effektivare arbetssätt, ny teknik och ökat samarbete med andra kommuner är andra viktiga faktorer för att bibehålla en god service till medborgarna samt att ge både små och stora företag möjligheter att starta och framgångsrikt driva sin verksamhet i Härjedalen. Med ett fortsatt målmedvetet arbete där vi tar tillvara och utvecklar Härjedalens styrkor, finns alla möjligheter att se framtiden an med tillförsikt! Inger Lagerquist Kommunchef HärligaHärjedalen I 19

20 Härjedalen är en attraktiv kommun där det är lätt att leva. Tre kärnvärden visar vad vi står för: Livskraft företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar såväl näringsliv som skolor, byar och föreningar. Äkthet med naturen, kulturen och traditionen som utgångspunkt står Härjedalen för kvalitet, kunnande och hållbar utveckling. Närhet Härjedalen ska finnas mitt i världen och präglas av närhet, värme, öppenhet och tolerans. Sommarinformation Svegsbadet Badtider vecka Måndag Stängt Tisdag Onsdag morgonsim Torsdag Fredag Lördag Söndag Ingen vattengympa,massage eller candlelightswim under sommaren Obs! Barn i årskurs 1-3 måste ha vuxet sällskap på badhuset. Barn som klarat simtestet, gått ut tredje klass och uppåt är välkomna utan vuxet sällskap. Tel Öppettider Härjedalens Fjällmuseum 11 juni 20 juni: tisd-fred kl Midsommarafton stängt 22 juni 22 sept: Alla dagar kl Se hemsida fjallmuseet.se Gode män till ensamkommande flyktingbarn Kommunen är i stort behov av gode män till ensamkommande flyktingbarn. Ersättning utbetalas varje månad. Kontakta Renate Josupeit eller Thomas Carlsson för ytterligare information. Föreningar/Organisationer Kom ihåg att presentera era evenemang i kalendern på kommunens hemsida. Härjedalen Sveg Airport Sommartidtabellen (1 juli 9 augusti endast eftermiddagsturer) ligger ute nu med massor av 425 kronors biljetter till och från Stockholm/Arlanda. Mer info och tider på herjedalen.se/airport Utställningar Medborgarhuset Juni juli: Anna Olofsson "Blandade tekniker" Augusti september: Göran Påhlson "Mopeder och fyllbultar" Servicetelefon för äldre Tel Telefontid onsdag torsdag kl 8 10 herjedalen.se

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014? Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det goda livet. Sommarjobb. Gröna fingrar. Skräpplockardagar. Med bra lön. Jobbet ett fritidsintresse. En manifestation mot nedskräpning

Det goda livet. Sommarjobb. Gröna fingrar. Skräpplockardagar. Med bra lön. Jobbet ett fritidsintresse. En manifestation mot nedskräpning Härjedalenjuni 2012 Sommarjobb Med bra lön Gröna fingrar Jobbet ett fritidsintresse Skräpplockardagar En manifestation mot nedskräpning Det goda livet Finns det i Härjedalen? HärligaHärjedalen I 1 Ledare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2014 En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer

Jojkade hem segern Vem ska du rösta på? Fibernät byggs ut Härjedalens årsredovisning

Jojkade hem segern Vem ska du rösta på? Fibernät byggs ut Härjedalens årsredovisning Härjedalen JUNI 2014 Jojkade hem segern Vem ska du rösta på? Fibernät byggs ut Härjedalens årsredovisning Ledare Nya tider och visioner Det är lätt att vara positiv till förändringar i en tid då hela landskapet

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 Föreläsare: Tommy Johansson, kommunalråd Östra Göinge kommun tommy.johansson@ostragoinge.se Erik Lidberg, kommunchef Östra

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet 2 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta är en sammanfattning av årsredovisningen för Gnesta kommun 2012. Den handlar främst

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Vi, samtliga 8 partier i kommunfullmäktige, anser att satsningar på barn och ungdom är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhället.

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer