Slutrapport - Det Goda Livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport - Det Goda Livet 070101-071231"

Transkript

1 Åkerstag. 2D Tel: LJUSDAL Fax: Handläggare E-post: Dokumentnamn: Lars Forslöf Det goda livet - Slutrapport Slutrapport - Det Goda Livet Distribution: Region Gävleborg samt EU strukturfond mål 1. Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLELSE AV SYFTE, MÅL OCH MÅLGRUPP SYFTE Mål Målgrupp VERKSAMHETSBESKRIVNINGEN Övergripande verksamhetsbeskrivning och arbetssätt INDIKATORER NYA/SKAPADE ARBETSTILLFÄLLEN BEVARADE ARBETSTILLFÄLLEN ANTAL NYA FÖRETAG PÅVERKAN PÅ ÖVRIGA INDIKATORERNA HORISONTELLA KRITERIER MILJÖFÖRÄNDRADE INSATSER JÄMSTÄLLDHETSINSATSER PROJEKTETS ÖVRIGA RESULTAT OCH ERFARENHETER RESULTATSPRIDNING SAMT SKYLTNING... 9 Informationsåtgärder KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT ÖVRIGT BILAGOR Sid 1 av 10

2 1 Sammanfattning Detta är slutrapport för projekt Det goda livet med strukturfondernas diarienummer X som bedrivits under projekttiden, Vi hänvisar även till information på Det främsta syftet med projektet har varit att skapa fler arbetstillfällen i Ljusdals kommun genom att locka företag till en etablering och skapa fler affärer till företag i kommunen. I enlighet med detta syfte har projektet varit mycket aktivt och även marknadsfört kommunen för ökad inflyttning. Sekundärt var syftet att marknadsföra skolor och utbildningar på gymnasienivå med stor vikt för näringslivet. Detta arbete har varit begränsat i projektet. Projektet har grovt sett bestått av tre aktiviteter: - Bearbetning av tusentals företag och privatpersoner via utskick och telefon, - Planering av aktiviteter och utställning på Stockholm Central oktober 2007 och - Efterarbete med möjliga etableringar, vilket kommer att fortsätta efter projektet. Planeringsarbetet har varit omfattande inför aktiviteten i Stockholm och genomförandet innebar en omfattande och intensiv insats vid genomförandet den oktober. Mest konkret resultat har det metodiska arbetet med utskick och telefonsamtal med 2000 företag gett. Adresser till företag inom industri och tjänstesektor med över tio anställda i Mälardalen beställdes av PAR och sedan gjordes utskick och uppföljande telefonsamtal inom en vecka. Av de 2000 företagen sorterades knappt 30 ut som intresserade av mer information, och av dessa är sex stycken konkret intresserade av att etablera sig inom kommunen. Några har varit på besök i Ljusdal under projekttiden och arbetet med att realisera deras intressen kommer att fortsätta under Det är både industriföretag och tjänsteföretag och omfattar uppskattningsvis möjligheter till mellan nya arbetstillfällen i kommunen. Några av de intresserade är tjänsteföretag som har arbetsplatser för hundratals anställda i stora städer, där en utlokalisering kan betyda stora vinster. Utöver de konkret intresserade har hundratals företag uppskattat kontakten och Ljusdals kommun finns i tankarna hos dem vid eventuella framtida expansionsplaner. Aktiviteten har även gett kommunen en enorm marknadsföring och det finns ett antal familjer som vi haft kontakt med som nu söker barnomsorg, arbeten och boende i kommunen. Några av dessa är småföretagare. Utställningen på centralen har även lett till ökad samverkan mellan företag och att vi har ett s e-post register som skall användas till framtida spridning av information om kommunen. Deltagande utställare på centralen är överlag mycket nöjda och några konkreta axplock är: - Mat/dryckproducenter har sålt produkter och har kontakt med återförsäljare i Stockholm. - ExTe World cup har fördubblat antal TV-tittare mot föregående år - Flera turister har redan bokat semester i Järvsö Sammantaget ses projektet som mycket lyckat men bär även med sig många lärdomar om en liknande aktivitet skulle genomföras igen. Se även bilaga 1 för en översikt på aktiviteterna. Sid 2 av 10

3 2 Bakgrund NärLjus hade tillsammans med företag i Ljusdals kommun, under , en utställning på Stockholms centralstation för att marknadsföra Ljusdals kommun samt ha möten med presumtiva etableringar. I dialog med flera företag och efter genomgång av NärLjus tidigare årsrapporter framkom det att denna marknadsföringsaktivitet i stora drag var väldigt lyckad. Både genom att sammanföra aktörer från Ljusdal i en gemensam sak och som en aktivitet för att stötta etableringar. NärLjus styrelse beslöt därför under 2006 att genomföra ett nyskapat men liknande event under Satsningen fördes fram under samlingsnamnet - Det Goda Livet. Fokus var etableringar, men även att befintliga företag ska gå ihop och marknadsföra hela branscher såsom mekan och contact centers men även mat&dryck och turism. Dessutom profilerades hela kommunen som helhet samt ExTe World cup i bandy. Sid 3 av 10

4 3. Projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp 3.1 Syfte Syftet var att skapa fler arbetstillfällen i Ljusdals kommun genom att locka företag till en etablering och skapa fler affärer till företag i kommunen. Ytterligare syfte var att marknadsföra skolorna och utbildningar på gymnasienivå med stor vikt för näringslivet samt de fördelar Ljusdals kommun har som boendeort. ExTe World cup, som är en viktig del i vad vi är kända för, marknadsfördes också för att få en bredare publik. 3.2 Mål Mål i ansökan Projektets arbete Mål nått Primära mål 1000 bearbetade företagskontakter Säljbrev och telefonsamtal till c:a 2200 st Säljbrev till bygglovssökande c:a 300 st ja 100 konkreta diskussioner med företag om intresse för etablering Övriga c:a 50 st Leads mer intresserade 30 st Prospectslista 10 st Besök och konkreta diskussioner c:a företagsetableringar Inget klart under projekttiden, men vi har goda förutsättningar att nå målet. Sekundära mål - information till minst 5000 blivande Information via egna tidningar och gymnasiestuderande utskick, dock ej i den omfattning som - 30 st fler sökande till Handels- och industriprogrammen på Slottegymnasiet diskuterades i planeringen Ufallet kommer först våren 2008 Tveksamt om projektet når fram här då det ej riktats tydligt mot dessa målgrupper - 20 st fler sökande till Freinetgymnasiet Ufallet kommer först våren 2008, något påverkar borde uppstå men tveksamt om projektet når mål. - etablerade nätverk och engagemang hos fler utflyttade för Ljusdals utveckling - tydligare använda Järvsös varumärke inom besöksnäringen, fler turister - Ljusdals kommun blir mer känt som ett varumärke för företagande Omfattande e-postregister för framtiden, oklart med deras engagemang Tydlig markering på utställning och i information Stor och positiv respons både genom utskick och utställning. - intresse för skolor i kommunen Till viss del, otydligt mål ja En rad andra kontakter och utvärderingar har genomförts och redovisas senare i texten och i bilagor 3.3 Målgrupp Primär målgrupp var industri och tjänsteföretag företag i Mälardalen. Sekundära målgrupper blivande gymnasielever, hemvändare och familjer som letar sig från storstaden. Förutom utskick skulle de nås via nätverk som exempelvis Rotary, freinet och övriga skolnätverk. nej? nej?? ja ja ja Sid 4 av 10

5 3.4 Verksamhetsbeskrivningen Övergripande verksamhetsbeskrivning och arbetssätt Målet att hitta företag som vill etablera sig i Ljusdals kommun på börjades under februari då vi med hjälp av ett inköpt adressregister skickade ut ett säljbrev till 2400 företag i Mälardalen. Dessa utskick följdes upp av ett telefonsamtal. Under samtalet tog man reda på intresset av en etablering och om det fanns följdes detta upp med ytterligare samtal och ett möte bokades in. En hemsida upprättades som fylldes med diverse aktiviteter som främst marknadsförde veckan då vi skulle ha utställningen på Stockholms central. Vi fick ta del av ett flertal e-post register såsom: familjer med fritidshus i kommunen, en del utflyttade ljusdalsbor, konferensbokare samt olika register inom turistbyråns verksamhet. Dessa fick kontinuerligt nyhetsbrev med information om aktiviteter som skulle gå av stapeln under veckan i Stockholm samt möjligheterna med etablering eller flytt till kommunen. Utställningen på Stockholms central var dels ett tillfälle för intresserade företag att visa möjligheterna med Ljusdal (lokaler/skolor/boende). Dels ett tillfälle att i stort marknadsföra Ljusdals kommun för ökad inflyttning i samordning med Välkommen till Ljusdal. Själva utställningen delades in i två delar, en marknadsföringsdel med 5 olika utställare: * Skola/utbildning * Välkommen till Ljusdal * Hälsingland Turim *ExTe World Cup *Ljusdal i centrum samt en säljdel med 4 delar: *Hantverk Hälsingland *Härifrån, mat/dryck *Delins/Björks *ExTe World cup Bearbetning mot andra målgrupper före utställningen ansvarade respektive organisation för själva. Skolan ansvarade för bearbetning mot presumtiva elever, Välkommen till Ljusdal för möjliga hemvändare och företagen för de kunder man ville locka. Utöver detta bokades ett antal konferensrum i Stockholms central, södra paviljongen där möten skedde och där vi också samordnade seminarier: * Hälsingegårdar Sveriges nästa världsarv med Länsstyrelsens Ingela Broström * Britt Marie Stegs årets affärskvinna utsedd av veuve cliqout * Hälsinge Låtverkstad (ett EU Leader+ projekt) med föreställningen Sverkers Gardiner * Rovdjursseminarium om rädslan för rovdjur arrangerat av Rovdjurscentret de5stora * Naturens apotek och skafferi informerade om hur överlever du i naturen * UF/Finn-upp, en elev som 1:a pris i VM i Finnupp och Sveriges bästa UF lärare * Freinetgymnasiet i Ljusdal Sveriges enda! Sid 5 av 10

6 Utöver detta som hände på Stockholms central hade vi event ute på stan : * Ljusdalsband på Engelen * Stark studio hade yogapass på Sturebadet * Pelle på Järvsöbaden gästkockade på Sturehof På hemmaplan övergick marknadsföringen på Stockholms central till Exte World Cup. Detta ställde krav på en bra och tydlig resursplanering för de organisationer som var delaktiga i båda arrangemangen. Sid 6 av 10

7 4 Indikatorer För att mäta en del av Mål 1 programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje projekt har det i beslut angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. 4.1 Nya/skapade arbetstillfällen Här skall det anges nya arbetstillfällen som skapats som en följd av projektet. Projektet har dock varit kort och arbetat med tidiga processer får att få företag att flytta till kommunen. Resultatet kommer att bära frukt under flera år framåt, men saknar utfall på kort sikt. Uppskattat utfall Kort sikt Under proj Lång sikt (1-5 år) Kommentarer Arbeten i enmans företag Vi har några konkreta kontakter. Små företag <10 anst Här finns flera konkret intresserade, både familjeföretag och en del mindre sälj- och produktionskontor. Medelstora/stora företag Kontakter med två större kundtjänster finns och det finns chanser att dessa kan ge större etableringar Summa Omöjligt att uppskatta män/kvinnor Målet var enligt beslut 100 nya arbetstillfällen, varav 60 män + 40 kvinnor. 4.2 Bevarade arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen i organisationerna som ett resultat av projektet och som annars skulle ha förlorats. Projektet har inte riktats mot befintliga företag men nätverk har stöttats och återförsäljare har nåtts inom processutveckling 1. Uppskattat utfall Kort sikt Under proj Lång sikt (1-5 år) Arbeten i enmans företag Små företag <10 anst Medelstora/stora företag Kommentarer Nya kontakter, publicitet och fler etableringar kan ge effekter för befintliga företag på sikt. I något fall kan kontakter leda till uppdrag för Ljusdalsföretag, ej etableringar. Summa Målet var enligt beslut 0 pers, varav 0 män + 0 kvinnor. 4.3 Antal nya företag Uppskattat utfall Kort sikt Under proj Lång sikt (1-5 år) Enmans företag Små företag <10 anst Medelstora/stora företag Summa Målet var enligt beslut 6 manliga + 4 kvinnliga. Sid 7 av 10

8 4.4 Påverkan på övriga indikatorerna Även här uppskattas av resultaten med det finns bra underlag för att verifiera utfallet. De viktigaste målen är nådda, och de mindre viktiga har prioriterats ned under projektet Stöd till små företag mål nått Mål i beslutet vara att 20 småföretag, varav 10 manliga + 10 kvinnliga skulle delta. I projektet har deltagit c:a 20 företag med den fördelningen. Stöd till nya företag mål ej nått. Målet i beslutet vara att 20 nya företag skulle få stöd genom projektet varav 10 manliga + 10 kvinnliga. Under projekttiden har NärLjus haft kontakt med potentiella nya företag men där vi ej är säkra på utfallet. Forskning ej målsatt. Nätverk mål nått. Målet i beslutet var att 5-10 nätverk skulle stöttas, i princip kan respektive utställare ses som ett nätverk och detta ger 9 nätverk. Antal deltagande personer mål nått med råge. Målet i beslutet var att 150 personer, varav 75 män och 75 kvinnor skulle nås. Genom utställningen, seminarier, besök, möten och andra aktiviteter har något hundratal personer nåtts (se bilaga 1). Infrastrukturprojekt ej målsatt. Förbättrad internationalisering ej målsatt. Sid 8 av 10

9 5 Horisontella kriterier 5.1 Miljöförändrade insatser I projektets tema Det goda livet och utställningen var bl.a. lokalproducerad mat och dryck med. I den publicitet och representation som skedde i projektet hade vi enbart ekologisk och lokalproducerad mat och dryck. Vid val av transporter valde vi gemensam tranport via Schenker av material samt gemensam bussresa för utställarna. Avfall från utställningen källsorterades. 5.2 Jämställdhetsinsatser I de olika delarna i utställningen respektive aktivitetstorg hade vi lika många kvinnor som män som representerade sina verksamheter. Detta för att påvisa att Ljusdals kommun har en hög andel kvinnligt företagande. I övrigt skedde arbetet enligt NärLjus jämställdhetsplan, som även fungerar som modell i arbetet mot andra företag inom Ljusdals kommuns näringsliv. 6 Projektets övriga resultat och erfarenheter Projektet bidrog till en ökad fokusering och gemensamt engagemang för företagsetableringar i kommunen. Detta bidrog till ökad gemenskap och stärkte de processer som förbättrar företagsklimatet i stort. Vi har haft över 3000 utskick i form av säljbrev, ca 2400 telefonkontakter samt flera e- postutskick till ca 1000 personer. 7 Resultatspridning samt skyltning Utgångspunkten för utställningen var Det goda livet. Detta begrepp ska genomsyra kommunikation efter utställningen. De som kommer i kontakt med oss ska få svar på varför man i Ljusdals kommun kan ha ett gott liv. Uttrycket passar att använda före Ljusdals kommuns slogan I Ljusdal är det möjligt. Det ska klargöras att uttrycket i sig inte är unikt utan används i flera olika sammanhang och av olika mässor, projekt etc. Vår satsning andades ett kvalitativt gott liv, för företag och människor. Vi kommunicerade inte med traditionella uttryck av skog, hemslöjd, hambo etc utan världsledande företagande. Informationsåtgärder Löpande uppdateringar av hemsida, > 4000 besökare under projekt Pressinformation samt annonser i tidningar och på webb (banners) som nått miljontals Informationsblad med tävling under utställning Utdelning av tidningar/magasin på centralen Citybanner 2,5 x 11,5 meter för besökare med projicering av bildspel SE MER INFORMATION I BILAGA 1 och 2. Resultatet ska spridas inom ramarna för samverkan mellan hälsingekommunerna, kanske ett perspektiv kan vara att tillsammans göra satsningen med flera kommuner vid annat tillfälle. Sid 9 av 10

10 8 Kopplingar till andra projekt Detta projekt bidrar till möjligheter för det pågående projektet Processutveckling (X ), genom marknadsföring av aktiva företagsgrupper. Även detta projekt var aktivt genom flera nätverksaktiviteter i Stockholm. Flera andra kommuner har hört av sig och tycker att vi gjort ett fantastiskt arbete och att de vill göra liknande satsningar. 9 Övrigt Efter projektets avslut kommer det att finnas ett antal trådar att följa upp. NärLjus kommer att under 2008 hantera och följa upp dessa mot intresserade företag. Övriga aktörer ansvarar själva för sina uppföljningar. Vi kommer att skapa register på de kontakter som meddelat att de vill ha fortsatt kontakt med oss och fortsätta bearbeta dessa. Den ekonomiska redovisningen görs i ett separat dokument tillsammans med rekvisitionen. Det projektekonomiska resultatet visar ett underskott på knappt 200 tkr med än budgeterat. 10 Bilagor 1 Översikt utvärdering av aktiviteter 2 Svar på utvärdering av medverkande företag 3 Säljbrev industriföretag 4 Säljbrev tjänsteföretag 5 Utskick till bygglovssökande 6 Utskick till fritidshusägare 7 Seminarieprogram 8 Kopia på tävlingstalong/program 9 Nyhetsbrev Sid 10 av 10

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

NärLjuset. Ett helt nytt år med möjligheter!

NärLjuset. Ett helt nytt år med möjligheter! NärLjuset Information om näringslivet i Ljusdals Kommun Nummer 1 Januari 2007 Ett helt nytt år med möjligheter! Tittade snabbt tillbaks på NärLjuset under 2006 om denna rubrik redan var använd. Men på

Läs mer

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, 16-19 år och

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

s n o w e y e tryck: luleå grafiska 2007. slutrapport duodjiealáhus Att leva av sameslöjd europeiska unionen mål 1 sápmi ISBN 978-91-976863-0-3

s n o w e y e tryck: luleå grafiska 2007. slutrapport duodjiealáhus Att leva av sameslöjd europeiska unionen mål 1 sápmi ISBN 978-91-976863-0-3 s n o w e y e tryck: luleå grafiska 2007. slutrapport duodjiealáhus europeiska unionen mål 1 sápmi Att leva av sameslöjd ISBN 978-91-976863-0-3 Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji Omslag: Foto Jon Mihkkal

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-06-21 Sida 1 (9 ) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid 20101101-20130431. Projektet handlar främst om att konkretisera

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. Datum: 2011-03-22 Slutrapport Projektnamn: Tillväxt och Lönsamhet Diarienr: 2008-303o298 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 20090115-20101231 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds universitet Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 1. Inledning...2 1.1 Uppdraget...2 1.2

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

Affärskraft Värmland Följeutvärdering

Affärskraft Värmland Följeutvärdering Affärskraft Värmland Följeutvärdering Slutrapport Erik Jannesson (Ek.dr) erik@serus.se SERUS Ek. För. 2013 06 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 1. PROJEKTET AFFÄRSKRAFT VÄRMLAND... 1 2. OM INFORMATIONSINSAMLINGEN...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 Slutrapport för projektet Förstudie; METALLHANTVERKSCENTRUM (MHC) Datum: 2012-12-03 Journalnummer: Projekttid: 2011-05-19 2013-03-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer