INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 34 Ti 26/5 Lå 08/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 34 Ti 26/5 Lå 08/09"

Transkript

1 1 FYRA MEDDELANDEN FRÅN ELEVKÅREN * Elevkårens sista stormöte för läsåret Elevkårens sista stormöte kommer att vara i aulan i F- huset på torsdag den 28/5 klockan Vi kommer diskutera: - Elevkårens nya sektioner - Elevkårens nya stadgar - Studenten Vi hoppas att så många som möjligt kommer och att mentorer och lärare uppmuntrar alla elever att komma. * Elevkårens nya sektioner och hemsida Inför nästa läsår startar Elevkåren upp tre nya sektioner: Spexsektionen: Kommer att anordna tävlingar, spex och annat roligt under skoltid. Spexsektionen kommer också att ha hand om Lucia och lussespex. Festsektionen: Kommer att anordna många olika typer av fester... Påverkansgruppen: Kommer att sköta det elevdemokratiska arbetet. * Elevkåren har nu också fått en helt egen hemsida. ALLA ELEVER! Surfa in och bli medlemmar på sidan, skriv på forumet m.m.: * Har du frågor eller idéer till Elevkåren och de nya sektionerna, vill du vara med och arbeta i någon sektion nästa år? Maila oss på: So long! Hälsningar Elevkårens styrelse TILL DIG SOM TAR STUDENTEN 2009 PÅ EBER- STEINSKA GYMNASIET Ditt slutbetyg kommer att skickas från Ebersteinska till den betygsdatabas som Verket för högskoleservice (VHS) administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. Från och med år 2007 använder VHS och alla universitet/högskolor ett gemensamt antagningssystem. Detta innebär att VHS och alla lärosäten har tillgång till ditt slutbetyg när det skickats till den nationella betygsdatabasen. Observera att det betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av ditt slutbetyg om du söker högskoleutbildningar. Detta gäller både program och fristående kurser. Det gäller inte utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning. Det är bara slutbetyget som lagras i betygsdatabasen. Betyg i kurser som redovisas separat på ett så kallat samlat betygsdokument, lagras inte. Om du vill åberopa kurser som inte finns med i ditt slutbetyg måste du själv skicka in en kopia av det samlade betygsdokumentet till Antagningen, Strömsund. Tack för de här tre åren. Lycka till i framtiden! Studievägledarna MÖSSPÅTAGNING för elever i år 3 sker onsdagen den 3 juni kl i aulan. KONTAKTER MED ARBETSFÖRMEDLINGEN FÖR AVGÅNGSELEV Du som slutar gymnasieskolan i år och inte har sysselsättning ordnad till hösten, anmäl dig till Direktservice på Arbetsförmedlingen, Hospitalsgatan 17. Anmäl dig direkt när skolan har slutat. Det gäller även för dig som har sommarjobb.

2 2 LÄSÅRSDATA 2009/2010 Höstterminen 2009: 17 augusti - 18 december Vårterminen 2010: 7 januari - 10 juni Helg-och klämdagar: 2 april 2010: (långfredag) maj 2010: (Kristi him melfärdsdag och klämdag) Lovdagar: oktober 2009 (höstlov) 19 december januari 2010 (jullov) februari 2010 (sportlov) 6-9 april 2010 (påsklov) Studiedagar: Fem studiedagar läggs ut lokalt. UPPROP FÖR LÅ 2009/2010 tisdagen den 18 augusti 2009 Uppropet äger rum i aulan på Ebersteinska gymnasiet, hus F, Linköpingsvägen 6, för alla utbildningar. Kl År 1: NS, NV, OP, SMBP, SMOP och TE Kl År 1: BP, EC, EN, FP och IP-TC Kl Kl År 2-3: BP, EC, EN, FP och IP-TC År 2-3: NS, NV, OP, SMBP, SMOP och TE BUSSKORT 2009/2010 Uppropsdagen den 18 augusti 2009 kan samtliga elever resa utan giltigt kort till skolan. Elever som under vårterminen 2009 haft busskort och som ska studera vidare vid Ebersteinska ymnasiet (ej ändrade reseavstånd) kommer att tilldelas ett läsårskort under uppropsdagen. MEDDELANDE FRÅN SPRÅNGBRÄDAN påminnelse Sommarlovet närmar sig och nu är det dags för alla elever som har böcker, arbetsmaterial mm på Språngbrädan att hämta det. Kom och hämta dina saker senast fredag 29 maj. Det som inte hämtas kommer att slängas! Hälsningar lärarna på Språngbrädan MEDDELANDE FRÅN BIBLIOTEKET Återlämning av biblioteksböcker och grafritande miniräknare till biblioteket Snälla, se till att lämna tillbaka alla låneböcker till biblioteket innan terminen är slut. Grafritande miniräknare måste alla lämna tillbaka som inte ska läsa mer fysik eller matematik C-D. Böcker eller miniräknare som inte lämnats tillbaka kommer det att skickas räkning på. Betalar man inte räkningen så drivs räkningen in av kommunen. Till slut får man en betalningsanmärkning om man inte betalar. Denna betalningsanmärkning kan göra det svårt att få ett lån eller skriva ett kontrakt för t.ex. en lägenhet. Stefania och Agneta ( Biblioteket) Kjell Pettersson (Matematikansvarig) NYCKLAR OCH LÅSKORT En påminnelse till alla som slutar eller gör studieuppehåll, kom ihåg att lämna tillbaka nycklar till elevskåp och föreningslokaler samt låskort till hiss och larm. Du som slutar i en förening: kom ihåg att lämna nyckeln/kortet till vaktmästeriet, inte till någon annan i föreningen. Du som sitter kvar i en elevförening lämnar in nyckel/ kort nu och kvitterar ut igen strax före läsårsstarten i höst. Hasse Jonsson, vaktmästare ARBETSPLATSTRÄFF för samtlig personal torsdagen den 28 maj kl i aulan, hus F.

3 3 ÅRETS TRIVSELUNDERSÖKNING FÖR SKOLANS ELEVER PÅMINNELSE Även detta år ska alla elever på skolan svara på en enkät angående sin egen trivsel. Till varje klass har en mentor att fått det material som behövs för undersökningen. Det är värdefullt att få en helhetsbild för trivseln för alla elever på skolan. För att så många som möjligt ska genomföra enkäten ska den göras på skolan tillsammans med mentor. Gå med din mentorsgrupp/klass till en datasal på skolan där eleverna får svara på några frågor hur de trivs på skolan. Försök göra enkäten så snart som möjligt. Sista datum är den 5 juni. Måndagen den 25/5 hade så här stor andel av eleverna svarat: BP 49,8% EC 66,7% EN 43,1% FP 43,4% IP 87,6% NS 78,1% NV 86,3% OP 39,7% SMOP 27,1% TE 81,4% SMBP 100% VECKANS ORD Kan man vara glad åt lite har man mycket att vara glad åt. Norrköping den 26 maj 2009 AVSLUTNINGSKONFERENSER 2009 Se bilaga. ARBETSPLATSTRÄFF för samtlig personal torsdagen den 28 maj kl i aulan, hus F. STUDIERESA ÅR 3 SKYDD OCH SÄKERHETS- ELEVERNA Vi är i Vadstena den 27/5 hela dagen för besök på Rättspsyk- och Hospitalsmuséet. Eva-Britt Hollén ELV.I.S. INFORMERAR INFÖR GYMNASIESLAGET EberT-shirtarna kommer att säljas från och med onsdag 27/5 OBS! Begränsad upplaga, så köp en direkt för att vara säker på att få en. Pris: 50:-. FLAGGMÅLNING Glöm ej flaggmålningen måndag 1/6 kl 15.00, bakgården F-huset. BÄSTA LÄRAREN Nu kan du vara med och utse den bästa läraren. Vi kommer att sitta vissa 10-raster i ljushallen, och matrasten i matsalen med röstsedlar. Hälsningar Elv.i.s Birgit Hjelte

4 4 KLASSKONFERENSER OCH BETYGSSÄTTNING VT 2009 Mån 1/6 Fre 5/6 Sista dag att registrera betyg på Dexter för år 3.Se ytterligare info nedan. Sista dag att registrera betyg på Dexter för BP1, EC1 och FP1. Sista dag att registrera betyg på Dexter för ind.val år 2 Tors 18/6 Sista dag att registrera betyg på Dexter för år 1 (utom ovan nämnda) och år 2. Se ytterligare info nedan. Mån 1/6 - Fre 5/6 Klasskonferenser äger rum i enligt bifogat tidsschema. (se sid 3-4) FÖRE KLASSKONFERENSERNA 1. Lärarna uppmanas att själva meddela resp. klasser om undervisningen behöver inställas. 2. Mentor sammanställer uppgifter om IG-varningar, permission mm på en klasslista som används som underlag vid konferenserna. Mentor förbereder även förslag till premier. 3. Ta med frånvarostatistik till klasskonferensen. Följande gäller år 1 och 2: Samlat betygsdokument produceras av Birgit Hjelte/Madeleine Wessén. De delas ut till eleverna vid höstterminens start. Studieomdöme ges för de kurser som inte är avslutade år 1 och 2. Lärarna informerar eleverna muntligt. (Skrivs in i Dexter vid lärarbyte) Följande gäller år 3 Slutbetyg produceras av Birgit Hjelte/Madeleine Wessén. Dessa delas ut av mentorn på avslutningsdagen. UNDER KLASSKONFERENSEN Dagordning: 1. Val av justerare Elever som slutat eller permitterats. 3. Frånvaro och uppträdande. 4. Elever med betyg Icke godkänd och risk för betyg Icke godkänd (för oavslutade kurser). Elever som inte får betyg. Erbjudande om att gå om årskurs. Sista dag för anmälan till sommarskola är den 29/5. Uppmana elever som riskerar IG att anmäla sig. Blankett finns på exp. 5 Premier (se särskild information). 6. Övriga frågor. Ordförande = bitr. rektor Sekreterare = mentor

5 5 EFTER KLASSKONFERENSEN 1. Mentorn meddelar berörda elever (och ev. målsman) beslutet från klasskonferensen. 2. Protokollet från klasskonferensen inlämnas i original till Birgit Hjelte eller Madeleine Wessén senast den 16/6. ÖVRIGA RUTINER Slutbetygen delas ut till eleverna av respektive mentor efter avslutningshögtiden torsdagen den 11 juni. De elever som beviljats ledighet på avslutningsdagen, kan få betygen hemsända, om de lämnar ett adresserat kuvert med frimärke (porto 11 kr) till mentorn. Betyg som inte utdelas eller skickas till elever, lämnas till Birgit Hjelte/Madeleine Wessén. Samlade betygsdokument sänds hem till elever som lämnat in adresserat kuvert med frimärke (enkelt porto) till receptionen på Fotbollsgatan 10. Skolledningen TIDSSCHEMA Tid Klass Måndag 1/ BP1A BP1B BP1C Lokal: BP1D EN1 Konferensrummet PAUS Linköpingsvägen FP1A FP1B FP1C FP1D EC1A EC1B LUNCH EC1C EC1D IP1A IP1B PAUS IP1C+TC IP2PS IP2SU IP2CN

6 6 Tisdag 2/ TE1A TE1B Lokal: IP3 Konferensrummet PAUS Linköpingsvägen OP1A OP1B OP2A OP2B LUNCH SMOP SMOP SMOP PAUS FPPB FPPB FPKI FPKI FPMA FPMA3 Onsdag 3/ ECAT2A ECAT2B Lokal: ECEL2A Konferensrummet PAUS Mösspåtagning kl 9.30! Linköpingsvägen ECEL2B ECEL3A ECEL3B ECAT3A ECAT3B LUNCH BPML3A BPML3B BPHB3A BPHB3B PAUS BPMR BPPL EN EN3

7 7 Torsdag 4/ TE2 - H TE2 - T TETF3 Lokal: PAUS Konferensrummet TEMT3+TEMS3 Linköpingsvägen TEDT3+NVMD NV2A NV2B+NVMD LUNCH NS2A NS2B NS PAUS SMBP SMBP BPHB2A BPHB2B BPML2 Fredag 5/ NS1A Lokal: NS1B Konferensrummet NV1A PAUS Linköpingsvägen NV1B NV OP3A OP3B LUNCH FPTP2A FPTP2B FPTP3A FPTP3B

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 33 On 19/5 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 33 On 19/5 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 33 On 19/5 Lå 09/10 BUSSKORT - ELEVER Busskortet ni fick i augusti ska ni vara rädda om!

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 Dagens ros Dagen ros till er lärare på Fordonsprogrammet För det vänliga

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

INFORMATIONSBLADET. 7. IP3 är ute på praktik veckorna 17-21, 4 dagar i veckan.

INFORMATIONSBLADET. 7. IP3 är ute på praktik veckorna 17-21, 4 dagar i veckan. INFORMATIONSBLADET Nr.29 To 17/4 Lå 07/08 1. CAFÉBER Caféber har stängt onsdagen den 23/4. Vi är på Sveriges största mat & cafémässa i Stockholm, för inspiration och idéer. Marita Ross 2. KATASTROFHANTERING

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss. INFORMATION

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

WasaNytt v21 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v21 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v21 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Elevskyddsombud måndag den 26 maj är det möte för elevskyddsombuden kl 10.00-11.00 i F1. Diskutera i

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 1 On 25/8 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 1 On 25/8 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 1 On 25/8 Lå 10/11 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 2010/2011! Alla, både elever och personal, hälsas

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Borgarskolan. Gävle. Läsåret

Borgarskolan. Gävle. Läsåret Borgarskolan Gävle Läsåret 2014-2015 Välkommen till Borgarskolan Idrott, Entreprenörskap, Kommunikation Här ser du ledorden för Borgarskolan troligen är något av dem skälen till att du valde att börja

Läs mer

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg KURSTIDER...1 STUDIETID...1 NÄRVARO...2 FRÅNVAROANMÄLAN...2 OMDÖME & BEHÖRIGHET...3 Information om klagomålshantering 3 UTVECKLINGSSAMTAL...3 STUDIEFINANSIERING...3 INTYG...4 ANTAGNING TILL FORTSATTA STUDIER...4

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013 VÄLKOMMEN 2012/2013 Postadress: Blekinge, Folkhögskolevägen 6, 370 10 Bräkne-Hoby Telefon: 0457-73 18 60. Fax: 0457-73 18 64 E-post: folkhogskolan@ltblekinge.se Internet: www.blekingefolkhogskola.se Innehåll

Läs mer