Din manual HP CD-WRITER 9100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HP CD-WRITER 9100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/923218"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CD- WRITER Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Med ensamrätt. att undvika skador på ögonen ska enhetens skyddshölje inte tas bort och inget underhåll utföras på enheten. VARNING Om du använder andra inställningar, justeringar eller åtgärder än de som beskrivs i handboken kan du exponeras för skadlig laserstrålning. Contains: Class 1 Laser Product Innehåller: Klass 1 Laserapparat Sisältää: Luokan 1 Laserlaite Enhält: Klasse 1 Laser-Produkt DANGER: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. DANGER: RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUT EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU. VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING. ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG. VARO! NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN. 3 Innehållsförteckning Innehåll i den elektroniska användarhandboken Installationskommentarer Studera Installationsöversikten Ställa in CD-Writer Plus som Master eller Slave IDE-kontakternas placering. 7 Ansluta IDE-datakabeln Ansluta en ljudkabel Skapa CD-skivor När ska jag använda CD-R-skivor (engångsskrivbara)? När ska jag använda CD-RW-skivor (omskrivbara)? Hur skapar jag CD-skivor som kan läsas på andra datorer? När ska jag använda DirectCD?.. 16 Hur skapar jag en ljud-cd? Kan jag undvika att behöva flytta CD-skivorna fram och tillbaka i enheten?....

3 17 Kan jag använda de nya ljud-cd-skivorna med 80 minuters speltid?.. 17 HP Disaster Recovery Förberedelse Återställa data. 22 Lösa problem vid installationen Prova det här först.. 29 Felsökning vid installation Kundsupport HP Customer Care Online 33 Din återförsäljare HP Kundsupport per telefon Innan du ringer HP. 34 Telefonnummer Returnering av enheten.

4 Innehåll i den elektroniska användarhandboken Innehåll i den elektroniska användarhandboken Ytterligare information finns i den elektroniska användarhandboken. Öppna den elektroniska dokumentationen genom att klicka på Start i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus, Information och markera Användarhandbok. Du kan läsa informationen i en webbläsare. Användarhandboken innehåller information om följande ämnen: s s s s s s s s s s s s s Disaster Recovery Kopiera CD-skivor Skapa data-cd-skivor Skapa ljud- CD-skivor Skapa omslag och etiketter Dela CD-skivor CD-skötsel Felsökning Enhetsspecifikationer Garanti Licensavtal för programvara Gällande bestämmelser Så här kontaktar du oss Installationskommentarer Studera Installationsöversikten I snabböversikten beskrivs hur du installerar CD-Writer Plusenheten. Följ instruktionerna i översikten och läs det här kapitlet i användarhandboken om du behöver mer information om: s s s s Ställa in CD-Writer Plus som Master eller Slave IDE-kontakternas placering Ansluta IDE-datakabeln Ansluta en ljudkabel Ställa in CD-Writer Plus som Master eller Slave När du matar in Software Disc 1 i CD-ROM-enheten och klickar på Installera CD-Writer Plus kontrolleras systemet och en rekommendation för hur du ska ansluta CD-Writer Plus skapas. Där får du veta om CD-Writer Plus ska byglas som "Master" eller "Slave" på din dator. Leta reda på den uppsättning stift på CD- Writer Plus-enhetens baksida som är märkta "Master", "Slave" och "Cable Select". Lägg märke till att ett stiftpar har en liten "hatt" i plast en bygel. Du kan dra loss bygeln med fingrarna, en pincett eller en fin tång och sedan placera den på ett nytt stiftpar så att inställningen ändras 5 6 Ställa in CD-Writer Plus som Master eller Slave Slave Bygeln på baksidan av den nya enheten ska placeras i mittpositionen (Slave). Använd inte Cable Select Det här är en bygel. Du kan avlägsna den och placera den på ett annat stiftpar om du vill ändra inställningen. eller Master Bygeln på enhetens baksida ska placeras i positionen till höger (Master). IDE-kontakternas placering 7 IDE-kontakternas placering När du matar in Software Disc 1 i CD-ROM-enheten och klickar på Installera CD-Writer Plus kontrolleras systemet och en rekommendation för hur du ska ansluta CD-Writer Plus skapas. I installationsrekommendationen anges om du ska ansluta CD-Writer Plus till den primära eller sekundära styrenheten på datorn. Om det anges i rekommendationen att CD-Writer Plus kommer att dela datakabel med en annan enhet (exempelvis en CD-ROM-läsare) kan du följa kabeln från denna enhet till systemkortet och lokalisera den IDE-styrenhet som ska användas. Om det finns en extra kontakt på kabeln ansluter du den till CD-Writer Plus-enheten. Lokalisera den rekommenderade 40-stifts IDE-kontakten (primär eller sekundär) på datorns systemkort. IDE-kontakterna finns på systemkortet (moderkortet), som är det största kretskortet i datorn. IDE-kontakter sitter vanligtvis parvis och ser kanske ut som något av de här alternativen: IDE-kontakterna Läs i handboken till datorn om du inte kan hitta IDE-kontakten 8 IDE-kontakternas placering Det finns flera kontakter i datorn som liknar 40 stifts-kontakten, men som har fler eller färre stift. Leta reda på de kontakter som har samma storlek som kontakterna på den kabel som följer med enheten.

5 IDE-kontakterna kan vara dolda av några av datorns kablar eller ligga bakom en enhet. Många datorer har en IDE-hårddisk eller en CD-ROM-enhet som är ansluten till systemkortet via en IDE-styrenhet. Datakablarna på dessa enheter har samma bredd som datakabeln som följer med CD-Writer Plus. Om din dator har en IDE-hårddisk eller en CD-ROM-enhet kan du följa datakabeln på baksidan av dessa enheter så att du hittar IDEstyrenheten. IDEkontakter varierar stort mellan olika datortillverkare. Se efter på din dators kretskort om du kan identifiera primära och sekundära kontakter som - PRI och SEC - IDE-0 och IDE-1 - IDE-1 och IDE-2 - HD och CD-ROM (de flesta vanliga enheter som ska anslutas) - PCI-IDE och ISA-IDE Ansluta IDE-datakabeln 9 Ansluta IDE-datakabeln När du matar in Software Disc 1 i CD-ROM-enheten och klickar på Installera CD-Writer Plus kontrolleras systemet och en rekommendation för hur du ska ansluta CD-Writer Plus skapas. I installationsrekommendationen anges om en eller två enheter ska anslutas till IDEdatakabeln. VARNING: Anslut inte CD-Writer Plus-enheten till ett ljudkorts IDE-styrenhet. Kontakterna till de flesta datakablar är konstruerade så att de inte kan anslutas åt fel håll. Om din kontakt inte är av den typen bör du se till att kabelns färgade kant är vänd mot stift 1 vid anslutningen till CD-Writer Plusenheten och även vid anslutningen till systemkortet. Stift 1 kan anges på systemkortet bland annat med texten "PIN-1" eller "1" eller med en liten triangel som pekar mot stiftet. VARNING: Kontrollera att du har anslutit kabeln korrekt! Stift 1 på kabeln (är utmärkt med en färgad rand längs kabeln) måste anslutas till stift 1 på kontakten. Om du ansluter kabeln på fel sätt kan det hända att datorn inte startar. 10 Ansluta IDE-datakabeln Stift 1 Leta reda på etiketten som identifierar stift 1 intill IDE-kontakten. Den färgade kanten på kabeln är vänd mot stift 1 på IDEkontakten. Den här bilden visar en specifik dator. Din dator kan se annorlunda ut. Stift 1 kan finnas på vilken sida av IDEkontakten som helst. färgad rand på datakabeln Stift 1 Den färgade kanten på kabeln är vänd mot stift 1 på CD-Writer-enheten. Färgad rand på datakabeln Ansluta IDEdatakabeln 11 En enhet Den datakabel som medföljer CD-Writer Plus ska användas endast om en kabel inte redan är ansluten till IDE-kontakten i datorn eller om kabeln är för kort. Använd kontakterna i kabelns båda ändar. Två enheter Anslut CD-Writer Plus till den kontakt som inte redan används (mitten eller änden) på datakabeln som är monterad i datorn (byt INTE kontakter). Den datakabel som medföljer CD-Writer Plus ska användas endast om en kabel inte redan är ansluten till IDE-kontakten i datorn eller om kabeln är för kort. Stift 1 Enhet CD-Writer Plus enhet (den sista kontakten) Stift 1 Enhet CD-Writer Plus enhet (ingen plats upptagen) Stift 1 Ledig kontakt Enhet Färgad rand vänd mot varje Stift 1 IDE-styrenhet inne i datorn Följ datakabeln som redan är ansluten till övriga IDE-enheter i datorn och leta reda på IDEstyrenheten. Färgad rand ska vändas mot varje Stift 1 IDE-styrenhet inne i datorn Stift 1 Systemkort Stift 1 Systemkort 12 Ansluta en ljudkabel Ansluta en ljudkabel Du behöver ingen ljudkabel för att spela in musik. Ljudkabeln används endast för att lyssna på musik-cd via datorn. Vid inspelning av musik eller data på CD- Writer Plus-enheten används datakabeln, inte ljudkabeln. Använda en befintlig ljudkabel MPC-2-kontakt Ljudkabel Om ditt ljudkort redan har en ledig ljudkabel med en MPC-2-kontakt (visas ovan) sätter du in MPC-2-kontakten i öppningen "Audio Out" på baksidan av CD-Writer Plus-enheten. Använda ljudkabeln som följer med CD-Writer Plus Om du vill använda ljudkabeln som följer med CD-Writer Plus ansluter du först den del av kabeln som inte är delad till öppningen "Audio Out" på CD-Writer Plus-enhetens baksida. Ansluta en ljudkabel 13 Nästa steg är att ansluta den andra änden av ljudkabeln till luml;r du sparar till en skiva från ett program eller från Utforskaren kopieras filen direkt till skivan med DirectCD. Med DirectCD kan du organisera dina CD-R-skivor när du matar ut dem så att de kan läsas av de flesta CD-ROM-enheter under Windows 95, Windows 98 och Windows NT 4.0 Service Pack 3 eller senare. Förbered en skiva för att användas med DirectCD genom att mata in en tom CD-R-skiva i CD-Writer Plus. I fönstret som visas markerar du alternativet Skapa data-cd på enklaste sätt. Hur skapar jag en ljud-cd? Använd Easy CD Creator (Audio) och CD-R-skivor när du ska skapa en ljud-cd. Starta Easy CD Creator (Audio) genom att mata in en tom CD-R-skiva i CD-Writer Plus. I fönstret som visas markerar du alternativet: Skapa musik-cd. Kan jag undvika att behöva flytta CD-skivorna fram och tillbaka i enheten? 17 Kan jag undvika att behöva flytta CDskivorna fram och tillbaka i enheten? När du skapar en ljud-cd måste du byta CD-skivor i enheten många gånger. Om du exempelvis skapar en CD med CD-Writer Plus som både käll- och målenhet måste du växla CD varje gång ett nytt spår kopieras till CD-Writer Plus. Så här minimerar du antalet gånger du måste byta CD: 1. Kopiera spåren till hårddisken med Easy CD Creator. Detta kallas för att förinspela ljudspår till wave-filer. Det krävs omkring 10 MB ledigt utrymme på hårddisken för en minut musik. 2. När alla spåren finns på din hårddisk kopierar du dem till CD:n med Easy CD Creator. Användarhandboken innehåller steg-för-steg-instruktioner för hur du kopierar ljudspåren till hårddisken och sedan till en CD. Klicka på Startknappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus, Information och markera Användarhandbok. Markera Skapa ljud-cd-skivor och gå till avsnittet som handlar om att förinspela ljudspår till wave-filer. Du kan läsa informationen i en webbläsare. Kan jag använda de nya ljud-cdskivorna med 80 minuters speltid? HP stöder för närvarande inte de nya ljud- CD-skivorna med 80 minuters speltid, men de går att använda med HP CD-Writer Plus och den tillhörande programvaran.

6 Tillverkningsprocessen vid framställning av CD-R med 80 minuters speltid är extremt komplicerad och kvaliteten på skivorna uppfyller inte HP:s kvalitetskrav när detta dokument trycks. 18 Kan jag använda de nya ljud-cd-skivorna med 80 minuters speltid? HP Disaster Recovery HP Disaster Recovery är ett program som hjälper dig att återställa data och operativsystem på hårddisken efter en hårddiskkrasch. Det är viktigt att du skapar en återställningsuppsättning (Disaster Recovery Set) så snart som möjligt. Om en hårddiskkatastrof inträffar kommer du nämligen att behöva din återställningsuppsättning för att återställa hårddiskens information. Förberedelse Det första steget du tar för att skydda systemets data är att skapa en återställningsuppsättning. Den kommer att innehålla all information som behövs för att återställa ditt system. Skapa en ny återställningsuppsättning varje gång ny maskinvara eller programvara har lagts till i systemet eller om många ändringar har gjorts i filerna sedan du senast skapade en återställningsuppsättning. Återställningsguiden vägleder dig genom de steg som behövs för att skapa återställningsuppsättningen, med lättbegripliga anvisningar för hur du skyddar dina värdefulla data. När återställningsuppsättningen har skapats kan du använda den för att återställa datorn om hårddisken slutar fungera, och t o m om operativsystemet Windows inte startar. När du installerar HP Disaster Recovery läggs programmet och dess mappar till på Start-menyn i Windows. Vad du behöver För att skapa återställningsuppsättningen behöver du följande: Förberedelse För Windows 95 och Windows 98 s s s En eller flera tomma, formaterade 1,44 MB-disketter* En eller flera tomma HP CD-R/CD-RWskivor* Installations-CD eller installationsuppsättning för Windows 95/98 Vad är en installationsuppsättning? En installationsuppsättning består av de filer som används för att installera ett program eller operativsystem. När det gäller datorer som levereras med förinstallerade operativsystem (dvs Windows 95/ 98) ingår inte alltid en installations-cd för Windows. I sådana fall behöver du installationsuppsättningen för Windows för att kunna skapa en återställningsuppsättning. För Windows NT s s s Fyra (4) tomma, formaterade 1,44 MB-disketter En eller flera tomma HP CD-R/CD-RW-skivor* Installations-CD för Windows NT *Antalet disketter och CD-R/CD-RW-skivor som behövs beror på mängden data i ditt system. Skapa återställningsuppsättningen Så här skapar du en återställningsuppsättning: 1. Klicka på Start-knappen i aktivitetsfältet i Windows. Välj Program, HP CD-Writer Plus, HP Disaster Recovery och sedan Disaster Recovery. Guiden för HP Disaster Recovery visas. 2. Följ guidens anvisningar på skärmen för att skapa din återställningsuppsättning. Du bör namnge dina disketter och CD-skivor allteftersom de nämns i guiderna och sedan lägga dem på ett säkert ställe. Skapa en ny återställningsuppsättning varje gång ny maskinvara eller programvara har lagts till i systemet eller om många ändringar har gjorts i filerna sedan du senast skapade en återställningsuppsättning. Förberedelse 21 Partitionera om en eller flera enheter För att du ska kunna återställa ditt system krävs att du partitionerar alla eventuella nya enheter enligt samma inställningar som fanns före hårddiskfelet. För att kunna göra det bör du skriva ner de aktuella partitionsinställningarna på ett papper och uppdatera och förvara anteckningarna tillsammans med varje ny återställningsuppsättning. Vad är en partition? En partition är en logisk uppdelning av hårddisken. En fysisk hårddisk kan partitioneras till två eller flera logiska hårddiskenheter. Så här skriver du ner dina partitionsinställningar: 1. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet. Fönstret Den här datorn öppnas. 2. Välj Detaljerad lista på Visa-menyn. En lista över de olika enhetstyperna visas under rubriken Typ, till höger om enhetsbeteckningarna. 3. Högerklicka på en enhetsbeteckning (under rubriken Namn) som är av typen Lokal disk. Välj därefter Egenskaper. En dialogruta för den valda enheten öppnas. 4. Skriv ner informationen som visas bredvid Typ. 5. Skriv ner informationen som visas bredvid Kapacitet. 6. Upprepa steg 35 för varje Lokal disk i datorn. Testa din återställningsuppsättning När du har skapat återställningsuppsättningen tillfrågas du om du vill testa den. Testet fungerar nästan på samma sätt som om du utför återställningen i verkligheten, men tänk på att du måste avbryta testet när du uppmanas att göra det. Testet är bara ett sätt att kontrollera att din enhet fungerar korrekt. Så här testar du din återställningsuppsättning i Windows 95/ 98: 1. Följ steg 1 till 8 i avsnittet "Återställa data" för Windows 95 och Återställa data VARNING! Var noga med att avbryta testningen när du uppmanas att göra det. Om du fortsätter med testet återställer du data från CD:n, vilket gör att hårddiskens data skrivs över. 2. Om du inte får de meddelanden som anges under stegen för att återställa data bör du följa anvisningarna för att skapa en annan återställningsuppsättning. Se "Skapa återställningsuppsättningen" på sidan -20. Så här testar du återställningsuppsättning en i Windows NT: 1. Följ steg 1 till 8 i avsnittet "Återställa data" för Windows NT. VARNING! Var noga med att avbryta testningen när du uppmanas att göra det. Om du fortsätter att köra Återställningsguiden återställer du data från CD:n, vilket gör att hårddiskens data skrivs över. Återställa data Om du är säker på att du har förlorat alla dina data pga ett allvarligt systemproblem, exempelvis en hårddiskkrasch, behöver du återställa dina data från den senaste återställningsuppsättningen.

7 HP Disaster Recovery använder de data som finns i din återställningsuppsättning för att återskapa dina filer och annan viktig systeminformation till din nya eller åtgärdade hårddisk. För Windows 95 och Windows 98 Återställningen för Windows 95 och Windows 98 sker i DOS. Ett antal fönster öppnas i DOS och du uppmanas att sätta in disketter eller CDskivor från återställningsuppsättningen. Vad är DOS? DOS är ett operativsystem som finns på startdisketten för Windows 95/98. Så här gör du för att återställa data: 1. Du bör först tänka igenom om du kan använda någon annan metod för att återställa dina data. Om problemet t ex tycks ha att göra med Windows-operativsystemet, som att registerfilen är skadad, bör du försöka återställa systemet på det sätt som beskrivs i användarhandboken för Microsoft Windows innan du försöker med metoden nedan. Om du har dragit slutsatsen att det är frågan om en hårddiskkrasch fortsätter du med steg 2. Återställa data Återställ eventuella skadade enheter med motsvarande enheter. Det måste finnas lika mycket plats på hårddisken som före hårddiskfelet för att du helt ska kunna återställa systemet med HP Disaster Recovery. 3. Sätt in Windows Startup Disk (Windowsstartdiskett) diskett #1 i återställningsuppsättningen i datorns enhet för 3,5-tumsdisketter. Starta sedan om datorn. Ett DOS-fönster öppnas. 4. Om Windows Startup Diskette #2 (Windows-startdiskett #2) skapades (alla system kräver inte att en andra diskett skapas) sätter du in den i datorns enhet för 3,5-tumsdisketter. 5. Vid DOS-prompten skriver du A:\README och trycker sedan på Retur. Filen README.TXT visas. 6. När du har läst texten trycker du på Alt redigeraren stängs. + A och sedan på A så att Om det behövs kan du förbereda din hårddisk med följande verktyg som finns på återställningsdisketten: s s s FDISK partitionerar om hårddisken FORMAT formaterar en eller flera partitionerade enheter SYS kopierar systemets startfiler till hårddisken OBS! Anvisningar för hur du använder de här verktygen får du genom att läsa i handboken till ditt operativsystem eller genom att kontakta operativsystemets tillverkare. 7. Vid DOS-prompten skriver du A:\RECOVER och trycker sedan på Retur. Systemfilerna kopieras från disketten till hårddisken. Nu ska du kunna se följande meddelande: Sätt in Disaster Recovery CD #1 i HP CD-Writer Plus 8. Sätt in Disaster Recovery CD #1 (återställningsskiva 1) i HP CD-Writer Plus och tryck sedan på Retur. OBS! Om din återställningsuppsättning består av flera CDskivor uppmanas du att sätta in dessa skivor i samma ordning som de skapades. 24 Återställa data Nu ska du kunna se följande meddelande: Testet lyckades. Om du vill fortsätta återställningen väljer du RECOVER. Om det här är ett test ska du välja EXIT. 9. inte till nästa steg. sedan på Retur. Disaster Recovery börjar återställa systemet. Återställningen tar en stund att slutföra. du vill stänga översikten trycker du på Retur. är nu klar. här gör du för att återställa data: 1. Du bör först tänka igenom om du kan använda någon annan metod för att återställa dina data. Om problemet t ex tycks ha att göra med Windows-operativsystemet, som att registerfilen är skadad, bör du försöka återställa systemet på det sätt som beskrivs i användarhandboken för Microsoft Windows innan du försöker med metoden nedan. Om du har dragit slutsatsen att det är frågan om en hårddiskkrasch fortsätter du med steg Återställ eventuella skadade enheter med motsvarande enheter. Det måste finnas lika mycket plats på hårddisken som före hårddiskfelet för att du helt ska kunna återställa systemet med HP Disaster Recovery. 26 Återställa data 3. Sätt in Windows NT Workstation Setup Boot Disk (startdiskett för installation av Windows NT Workstation) diskett #1 i återställningsuppsättningen i datorns enhet för 3,5-tumsdisketter. Starta sedan om datorn. Du kommer att vägledas genom en partiell NT-installation. 4. När du blir ombedd sätter du in Windows NT Workstation Setup Disk #2 (installationsdiskett #2) i datorns enhet för 3,5-tumsdisketter. NT installationsfönster öppnas. 5. Välj Snabbinstallation (rekommenderas) eller Anpassad installation. s Snabbinstallation Välj det här alternativet om du inte behöver partitionera några enheter eller om du bara testar din återställningsuppsättning. Tryck på Retur för att välja detta alternativ. Anpassad installation Välj det här alternativet om din primära partition behöver installeras eller om din säkerhetskopieringsenhet inte har hittats. Och om SCSI-kortet som din enhet är ansluten till inte har identifierats, måste du genomföra en Anpassad installation med installationsdisketten för ditt styrkort. Tryck på C på tangentbordet för att välja detta alternativ. s Du bör försöka partitionera alla eventuella nya enheter enligt samma inställningar som fanns före hårddiskfelet. Om du vill partitionera en eller flera enheter väljer du Anpassad installation och följer instruktionerna på skärmen. Enbart startenheten och NTinstallationsenheten behöver partitioneras den här gången. Du kommer att kunna partitionera och formatera andra enheter vid ett senare tillfälle med hjälp av Disk Administrator under återställningen med HP Disaster Recovery. När du har slutfört installationen ombeds du att sätta in de återstående disketterna och CD-skivorna i din återställningsuppsättning. 6. När du blir ombedd sätter du in Windows NT Workstation Setup Disk #3 (installationsdiskett #3) i datorns enhet för 3,5-tumsdisketter. 7. När du blir ombedd sätter du in Windows NT installation CD (Installationsskivan för Windows NT) i HP CD-Writer Plus.

8 8. När du blir ombedd sätter du in Windows NT Workstation Setup Disk #4 (installationsdiskett #4) i datorns enhet för 3,5-tumsdisketter. Återställa data 27 När installationen är slutförd och filerna har kopierats till din hårddisk ombeds du att mata ut eventuella disketter eller CD-skivor och starta om datorn. När du har startat om datorn visas Återställningsguiden och vägleder dig genom resten av återställningsprocessen. VARNING! Återställningsguiden visas tyder det på att din enhet fungerar korrekt med den aktuella återställningsuppsättningen. Klicka på Avbryt för att avsluta, mata ut eventuella disketter eller CD-skivor ur respektive enhet och starta om datorn. Om du håller på med en verklig återställning fortsätter du med nästa steg. 9. Följ guidens anvisningar på skärmen för att slutföra återställningen. När återställningen har slutförts får du antingen ett meddelande om att dina data har återställts (och i så fall matar du ut eventuella disketter eller CD-skivor ur respektive enhet och startar om datorn), eller så visas Rapportknappen. Om Rapport-knappen visas i fönstret klickar du på den för att få se vilka filer som inte gick att återställa. Mer information om filer som inte gick att återställa finns i avsnittet nedan; "Filer som inte gick att återställa". Filer som inte gick att återställa HP Disaster Recovery rapporterar alla filer som inte gick att återställa tillsammans med en kortfattad förklaring av orsaken därtill i filen REPORT.TXT. Gör så här om du vill läsa filen: För Windows 95/98 När du har återställt en eller flera volymer måste du först avsluta programmet genom att trycka på Esc två gånger. Skriv sedan EDIT REPORT.TXT. Windows NT När återställningen har slutförts visas en Rapportknappen om någon eller några av filerna inte gick att återställa. Klicka på Rapport om du vill läsa filen. s Upptagna filer Om det inte gick att få åtkomst till vissa filer när du skapade din återställningsuppsättning, eller under själva återställningsprocessen, listas dessa filer i rapportfilen som icke återställda. 28 Återställa data s Skadat medium Om disketten eller skivan som innehåller din återställningsuppsättning är skadad, kan det hända att vissa data på den inte går att återställa. Alla filer som inte gick att återställa pga skadat medium listas i rapportfilen. Om du vill återställa dessa filer stänger du alla öppna program och använder en äldre återställningsuppsättning och utför en återställning. Skadad hårddisk Om hårddisken du återställer till är skadad kan det hända att vissa filer inte går att återställa. Alla filer som inte gick att återställa pga skadad hårddisk listas i rapportfilen. Ersätt eller åtgärda den aktuella hårddisken och utför en ny återställning. Det finns inte tillräckligt med diskutrymme för att återställa Det måste finnas lika mycket plats på hårddisken till vilken du återställer data, som det fanns på den hårddisk från vilken du skapade återställningsuppsättningen, för att du helt ska kunna återställa systemet med HP Disaster Recovery. Om din nuvarande hårddisk inte har lika mycket diskutrymme kommer vissa filer att ingå i listan över de som inte gick att återställa. Gör så här för att få en fullständig återställning: Partitionera om hårddisken så att den rymmer dina data och utför en ny återställning. eller Byt ut din nuvarande hårddisk mot en större och utför en ny återställning. s s Lösa problem vid installationen Om du behöver ytterligare hjälp när du har läst detta kapitel kontaktar du HP Customer Care direkt genom att ringa lämpligt telefonnummer i listan över telefonnummer till HP Kundsupport på sidan 38. Prova det här först Prova följande om inte CD- Writer Plus visas i Utforskaren när du är klar med installationen. Om problemet kvarstår läser du avsnittet Felsökning vid installation nedan. s Kontrollera att datorn är ansluten och att alla enheter är strömförsörjda. Stäng av datorn, vänta 20 sekunder och sätt på den igen. Starta HP CD-DVD Toolbox (finns endast på engelska) om du vill ha hjälp med felsökningen. Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus, Verktyg och klicka på HP CD-DVD Toolbox. s s Felsökning vid installation Innan du tar av datorns hölje måste du stänga av den och dra ut nätkabeln. Rör vid något av metall - ett skrivbordsben av metall eller ett arkiveringsskåp för att ladda ur statisk elektricitet innan du rör vid komponenter inne i datorn. Statisk elektricitet kan skada komponenterna inne i datorn Felsökning vid installation Mata ut en CD som har fastnat Du kan mata ut en CD som har fastnat även om inte strömmen är på. Använd denna procedur endast om det inte går att mata ut CD:n på normalt sätt! s s Räta ut ett pappersgem. Stick in den ena änden av gemet i hålet för manuell utmatning på enhetens framsida. Tryck försiktigt tills luckan börjar öppnas. Öppna försiktigt luckan helt och plocka ut CD:n. Om det inte går att öppna släden drar du ut nätkabeln från CD-Writer Plus, kopplar in den igen och upprepar stegen ovan. s s s Kontrollera att CD-Writer Plus är strömförsörjd. s Tryck på utmatningsknappen för att öppna och stänga CD-släden på CD- Writer Plus. Om släden öppnas och stängs är enheten strömförsörjd. Om enheten inte är strömförsörjd kontrollerar du att strömkabeln är ansluten på enhetens baksida. Byt ut nätkabeln mot en nätkabel från en annan enhet som du vet fungerar. s s Kontrollera att IDE-datakabeln är ansluten i båda ändarna.

9 s Koppla ur IDE-datakabeln i båda ändarna och koppla sedan in den igen. Kontrollera datakabelns kontakter och undersök om några stift är krökta; räta i så fall ut dessa. Kontakterna ska vara helt inskjutna och den färgade randen på datakabeln ska vara vänd mot stift 1 på varje kontakt. Om du har en annan IDE-datakabel som du vet fungerar provar du med den för att kontrollera om den första kabeln är skadad. s s Kontrollera att byglingen på CD-Writer Plus-enhetens baksida är korrekt. s Se efter i installationsrekommendationen om CD-Writer Plus ska anslutas som Master eller Slave. Felsökning vid installation 31 Om du saknar installationsrekommendation matar du in Software Disc 1 i CD-ROM-enheten, klickar på Start-knappen i Aktivitetsfältet, väljer Kör, skriver D:\ASSIST\ASSIST (där D: är CD-ROM-enhetens enhetsbeteckning) och klickar på OK. s Leta reda på den uppsättning stift på CD-Writer Plus-enhetens baksida som är märkta "Master", "Slave" och "Cable Select". Kontrollera att den lilla plasthatten (bygeln) sitter i den position som angivits i installationsrekommendationen. Du kan dra loss bygeln med fingrarna, en pincett eller en fin tång och sedan placera den på ett nytt stiftpar så att inställningen ändras Om enheten som ska dela datakabel med CD-Writer Plus är inställd på Cable Select är dess placering på datakabeln (i mitten eller i slutet) mycket viktig. Om du har ändrat denna enhets placering på kabeln (från den mittersta kontakten till den sista kontakten eller vice versa) byter du tillbaka till den ursprungliga positionen. Om du måste ändra den ursprungliga placeringen av enheten som delar datakabel med CD-Writer Plus kontrollerar du att du har ställt in den ena enheten som Master och den andra som Slave. s Kontrollera att datorn uppfyller minimisystemkraven s Uppfyller datorn minimisystemkraven? (Mer information finns i Minimisystemkrav i den elektroniska användarhandboken eller i förpackningen.) Läs Readme-filen, den elektroniska användarhandboken och information på webben och använd diagnostikverktyget. s Läs Readme-filen till CD-Writer Plus-enheten. Öppna Readme-filen genom att klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus, Information och klicka på Readme. Den elektroniska användarhandboken innehåller ytterligare felsökningstips. Öppna användarhandboken genom att klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CDWriter Plus, Information och klicka på Användarhandbok. Gå till webbplatsen för HP CD-Writer och klicka på Technical Support där det finns aktuell information tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Avancerade användare kan använda diagnostikverktyget som levereras med enheten. Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus, Verktyg och klicka på Diagnos. s s s 32 Felsökning vid installation Kundsupport HP Customer Care Online Gå till webbplatsen för HP CD-Writer com och klicka på Technical Support där det finns aktuell information tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Här finns felsökningsdokument, tips om bland annat underhåll och hur du kan använda produkterna och mycket mer. Din återförsäljare Om du behöver hjälp kan du vända dig till din lokala återförsäljare som har den senaste informationen om HP:s produkter och tjänster och kan ge support inom ramen för HP:s heltäckande program med återförsäljartjänster. Om din återförsäljare inte kan hjälpa dig kan du få hjälp direkt från HP. Listan med telefonnummer börjar på sidan HP Kundsupport per telefon HP Kundsupport per telefon Telefonsupport under garantitiden Under garantitiden har du tillgång till gratis telefonsupport till normal telefontaxa. Listan med telefonnummer börjar på sidan 38. Efter garantitiden När garantitiden är slut kan du få support mot en avgift per supporttillfälle. Listan med telefonnummer börjar på sidan 38. Innan du ringer HP s Läs felsökningstipsen som finns i de här installationsanvisningarna och i den elektroniska användarhandboken. Om du får ett felmeddelande skriver du ned det innan du ringer support. Se till att datorn är på och att enheten är installerad när du ringer. Notera informationen i tabellen nedan. Diagnostiktillbehöret tillhandahåller det mesta av informationen. Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus, Verktyg och klicka på Diagnos. Markera enheten och klicka på fliken Enhetsinformation. Ytterligare information om diagnostiktillbehöret finns på nästa sida. Information (Hjälp på sidan 35) Enhetens serienummer Revisionsnummer för inbyggt program (firmware) Enhetens tillverkningsnummer Din dator s s s Innan du ringer HP 35 Information (Hjälp på sidan 35) Datormärke och modell Operativsystem och version? Din dator Windows 95, Windows 98 eller Windows NT 4.0 Versionsnummer: (För NT) Service Pack-nummer: Mängden installerat minne Övriga CD-ROM- eller DVD-ROMenheter? ja/nej (om ja, ange vilka) Typ: Ljudkort? ja/nej IDE-styrenhetsinställningar Primär / Sekundär / Annat IRQ I/O-basadress Master i bruk? Slave i bruk? Andra anslutna IDE-enheter? ja/nej (om ja, ange vilka) Eventuellt IDE-adapterkorts märke/modell Klarade självdiagnostiktest av enhet? ja/nej Hitta information Enhetens serienummer Enhetens serienummer finns på enhetens framsida Exempel: 7500 Series Revisionsnummer för inbyggt program (firmware) Enhetsinformation, inklusive revisionsnummer för inbyggt program (firmware), kan du visa genom att klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus, Verktyg och Diagnos. Markera enheten och klicka på fliken Enhetsinformation. Firmware-versionen finns angiven i dialogrutan FW-version. Exempel: Firmware: Innan du ringer HP Enhetens tillverkningsnummer CD-Writer-enhetens tillverkningsnummer finns på undersidan av vagnen samt på huvudetiketten på enhetens baksida. Du kan också visa enhetens serienummer genom att klicka på Startknappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CD-Writer Plus eller HP DVD Writer, Verktyg och Diagnos.

10 Markera enheten och klicka på fliken Enhetsinformation. Enhetens serienummer samt annan information visas. Datormärke och modell Datorns märke finns på datorns framsida och i dokumentationen till datorn. Exempel: HP Pavilion 8490 Operativsystem och mängden installerat minne (RAM) Windows 95/98: Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på System. Klicka på fliken Allmänt. Versionsnumret står under Microsoft Windows 98 och mängden installerat minne finns angiven i den nedre delen av dialogrutan. Exempel: och 128,0 MB RAM. Windows NT: Logga på som Administratör och klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, Administrationsverktyg (Delad) och Diagnostik. Välj fliken Version och notera versionsnummer och nummer för Service Pack. Exempel: och Service Pack MB RAM. på System. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Dubbelklicka på CDROM. Skriv ned namnen på enheterna som visas. på SCSIkort. Toshiba CD-ROM XM-6102B Innan du ringer HP 37 Ljudkort I Windows 95/98: Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på System. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Dubbelklicka på Styrenheter för ljud, video och spel. Skriv ned namnen på enheterna som visas. Exempel: Sound Blaster I Windows NT: Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Multimedia, klicka på fliken Avancerat och dubbelklicka på Ljudenheter. Ljudkortet finns med under Ljudenheter. Exempel: Sound Blaster IDE-styrenhetsinställningar 1. Sätt i CD:n märkt "Software Disc 1" i CD-ROM-enheten. 2. Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet och sedan på Kör, skriv D:\ASSIST /S (där D: är enhetsbeteckningen för CD-ROMenheten) och klicka på OK. 3. Skriv ut resultatet. Du får en lista med teknisk information om varje IDE-styrenhet i systemet och varje ansluten enhet. Övriga IDE-enheter Varje annan enhet som är ansluten till datorns IDE-styrenhet, t.ex. CDROM-enhet, hårddisk, bandstation etc. Exempel: HP Colorado 5GB IDE-kort, märke/modell Om du använder ett extrakort för att lägga ännu en IDE-styrenhet till datorn ska du läsa igenom IDE-kortets handbok. Exempel: GSI 2C Självdiagnostiktest av enhet Klicka på Start-knappen i Aktivitetsfältet, peka på Program, HP CDWriter Plus, Verktyg och klicka på Diagnos. Markera enheten och klicka på fliken Tester. Markera Självdiagnostik av enhet och klicka på Utför test. Resultaten från de senaste diagnostiktesterna sparas i C:/Program/ CD-Writer Plus/Diagnose/Logs som DRIVELOG.TXT och TESTLOG.TXT. 38 Telefonnummer Telefonnummer Information om ändrade telefonnummer: USA (Telefonsupport 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) Litteratur och återförsäljning Under garantiperioden (Support är gratis under garantiperioden och kostar endast den vanliga telefontaxan.) HP Kundsupport Efter garantiperioden (Räkneverket sätts igång när du kommit fram till en kundrepresentant. Priserna kan ändras utan föregående varning.) HP Kundsupport (Avgift per tillfälle 25 USA-dollar som debiteras Visa, MasterCard eller American Express) Kundsupport, endast USA (2,50 USA-dollar per minut/maximalt 25 USA-dollar Du måste vara minst 18 år eller ha föräldrarnas tillstånd att ringa amerikanska 900-nummer.) Kanada/Europa/Mellanöstern/Afrika/Latinamerika/Asien/ Stilla havet Använd telefonnumren till HP Kundsupport nedan under och efter garantiperioden. Support är gratis under garantiperioden och kostar endast den vanliga telefontaxan. Efter garantitiden betalar du per supporttillfälle. Kanada (M-F "Eastern Time") HP Kundsupport på engelska och franska Europa/Mellanöstern/Afrika (M-F, 8:30-18:00 centraleuropeisk tid) Belgien - Flamländska Franska Danmark Finland Frankrike Grekland (M-F, CET + 1 timme) Holland....

11 Irland Telefonnummer 39 Israel (M-F, CET + 1hr) Italien Norge Polen (M-F, CET + 1 timme) Portugal Ryssland (M-F, CET + 2 timmar) Schweiz (franska/italienska/tyska) Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika (M-F, CET + 1 timme) Tjeckien Turkiet (M-F, CET + 1 timme) Tyskland Ungern Österrike Support på engelska för andra länder Latinamerika Argentina (M-F, 8:30-19:30) (54) (11) Brasilien (M-F, )... (55) (11) Chile (M-F, )...

12 .. (56) (2) Mexiko (M-F, ).. (52) (5) (52) (5) Venezuela (M-F, ) (58) (2) Asien/Stilla havet Australien (M-F 9:00-17:00 för alla huvudstäder)... (03) Filippinerna (M-F, 9:00-17:00) Hongkong (M-F, 9:00-17:00) Indien (M-F, 9:30-17:30).. (91) Indonesien (M-F, 9:00-17:00) Kina (M-F, 8:30-17:30).. Hotline (010) Korea (M-F, 9:00-18:00, Lör. 9:00-13:00). (02) (avgiftsfritt) Malaysia (M-F, 9:00-17:00) Nya Zeeland (M-F, 9:00-17:00, "Auckland Time") Singapore (M-F, 9:00-17:00) (65) Taiwan (M-F, 8:30-20:00)... (02) Thailand (M-F, 9:00-17:00) Vietnam (M-F, 9:00-17:00).

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Returnering av enheten Returnering av enheten Om Hewlett-Packard-produkten måste repareras eller bytas ut ringer du numret för ditt land i listan på sidan 38 för att få instruktioner..

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION A6000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Norton Ghost Användarhandbok

Norton Ghost Användarhandbok Norton Ghost Användarhandbok PN: 12098885 Norton Ghost Användarhandbok Den programvara som beskrivs i denna bok tillhandahålls enligt ett licensavtal och kan endast användas i enlighet med villkoren i

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP VECTRA VE C/XXX 7. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

Vegas.book Page i Friday, March 31, 2000 9:55 AM. Personal Computer. Typ 2196, 2197 och 6344. Användarhandbok

Vegas.book Page i Friday, March 31, 2000 9:55 AM. Personal Computer. Typ 2196, 2197 och 6344. Användarhandbok Vegas.book Page i Friday, March 31, 2000 9:55 AM Personal Computer Typ 2196, 2197 och 6344 Användarhandbok Vegas.book Page ii Friday, March 31, 2000 9:55 AM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras tillsammans med ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation, version

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Användarhandbok. Nero Express. www.nero.com

Användarhandbok. Nero Express. www.nero.com Användarhandbok Nero Express www.nero.com Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero Express och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK C524. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK C524 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa igenom

Läs mer

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord My Book Essential Användarhandbok Externt Skrivbord WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

My Passport Bärbar hårddisk

My Passport Bärbar hårddisk My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan

Läs mer

Användarhandbok för installation och inställning

Användarhandbok för installation och inställning ALL-IN-WONDER 9700 Series Användarhandbok för installation och inställning P/N: 137-70352-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna. ATI och alla ATIs produkter och produktnamn

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer