Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning"

Transkript

1 Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3

2 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. Multistyr består av två delar, en sändarapplikaton, Multicall Text & Styr, och en kundapplikation, Multicall Multistyr. I sändarapplikationen anger man information om anslutet modem, ansluten referensmottagare och vilket sändarnummer och sändarlösen som skall användas. I kundapplikationen sker all inmatning av mottagare, styrordrar, abonnemang, kategorier och områden. Abelko Innovation Box LULEÅ Telefon Telefax E-post Multistyr3.doc Rev.dat

3 Multistyr3.doc.doc Innehållsförteckning 1 INSTALLATION SÄNDARAPPLIKATION TEXT & STYR Arkiv Inställningar Inställningar modem Port Kommunikationshastighet Uppringningsförsök Tidsspann Initieringssträng och telefonnummer Inställningar mottagare Port Polltid Relästyrning Inställningar sändare Sändarnummer Sändarlösenord Sänd Ändra sändarlösenord Hjälp Om KUNDAPPLIKATION MULTISTYR Händelselogg Mottagardefinition Identitetsnummer Adress Abonnemang Område Kategori Kundnummer Numerik mode Text mode Mod utgång Uppstartsmod Styrorder Funktion Manuell styrning Icke cyklisk styrning Cyklisk styrning Relästyrning Blockering av cyklisk styrorder Kommando Kategorinummer MSE Programmera veckour MSE Radera / Ställ klocka MSE Ställ klocka Områdesnummer Styr utgångar Uppstartsmod Subadressering Individ Område Kategori Kategori + område Styrning med Jokertecken Abelko Innovation 3

4 3.3.4 Upprepningar AKTUELL STATUS Meddelandelogg Radera Rapport Drifttider Rapport Kategorier Områden Mottagarabonnemang Helgdagskatalog Arkiv Administrera databas Automatspara Säkerhetskopiera Komprimera Reparera Uppdatera databas Övrigt underhåll Importera mottagardefinitioner Hjälp om STYRNING AV UTGÅNGAR VIA NUMERIK STYRNING AV UTGÅNGAR VIA SMS FRÅN EN GSM TELEFON Abelko Innovation 4

5 1 INSTALLATION Läs igenom hela denna manual innan du börjar använda programmet. Både sändarapplikationen Text&Styr och kundapplikationen Multistyr är lätta att installera med hjälp av medföljande installationsprogram. Installationerna bör dock utföras i följande ordning. Punkt 9 och 10 kan uteslutas, om inga mottagardefinitioner har erhållits på diskett. 1. Installera Text&Styr från CD-n. 2. Installera Multistyr från CD-n. 3. Kopiera in i tur och ordning, Text&Styr och Multistyr i Autostartgruppen. Då startas programmen automatiskt efter strömavbrott. Kontrollera att det fungerar. 4. Starta Text&Styr. 5. Gå till Inställningar Modem och ange inställningar för modemkommunikation. 6. Gå till Inställningar Mottagare och ange inställningar för mottagarkommunikation. 7. Gå till Inställningar Sändare och ange sändarabonnemang. 8. Starta Multistyr. 9. Gå till Arkiv Importera mottagardefinitioner från huvudmenyn. 10. Importera de mottagardefinitioner som har följt med på diskett. Beroende på om det är Windows 3.11 eller Windows som används, så kan menyerna på skärmen variera något. Abelko Innovation 1

6 2 SÄNDARAPPLIKATION TEXT & STYR Text&Styr sköter om kommunikation med referensmottagare och sändning av meddelanden. Text&Styr måste därför alltid vara igång, för att Multistyr skall kunna fungera. Text&Styr fungerar dock oberoende av Multistyr, vilket innebär att Multistyr kan stängas av för t.ex. säkerhetskopiering medan Text&Styr fortsätter att sända tidsstyrda meddelanden i bakgrunden. Det är lämpligt att placera Text&Styr, och Multistyr, i Autostart-gruppen. Inställningar för modemkommunikation, kommunikation med referensmottagare och sändarabonnemang görs från Text&Styr. Observera att, om en referensmottagare skall kunna anslutas, så måste musen vara av typen PS/2- eller USB-mus. En seriell mus som ansluts till en COM-port av standardtyp, krockar antingen med referensmottagaren eller modemet - och modemet kan man inte vara utan. 2.1 ARKIV Avsluta sändarapplikationen. 2.2 INSTÄLLNINGAR Initiering av modem. Initiering av referensmottagare. Ange sändarnummer och sändarlösen. Abelko Innovation 2

7 2.2.1 Inställningar modem Inställningar kan göras för kommunikation med modem och uppringning till Datapack, för sändning av meddelanden. OBS! Text&Styr kan endast hantera modem som är anslutna till någon av com-portarna 1 4. Ej USB-modem Port Ange vilken port som modemet är anslutet till Kommunikationshastighet Välj kommunikationshastighet 1 beroende på typ av modem. Telefonnumret ändras automatiskt beroende på val av kommunikationshastighet. OBS! Efter år 2000 kommer vissa modem ha problem vid anslutning med 1200 och 2400 Baud. (Milleniebug hos Datapack) Använd därför alltid 9600 eller Ange modemets kommunikationshastighet Uppringningsförsök Ange hur många uppringningsförsök (1-10), som skall göras vid sändning av meddelanden. Antalet uppringningsförsök anger hur många försök som görs vid varje uppringning, om man inte kommer fram första gången. Om det finns flera meddelanden som skall sändas samtidigt, skickas dessa i samma uppringning. Inställningar för antalet repetitioner av ett och samma meddelande görs i Multistyr Tidsspann Inställningen för tidsspann anger hur många minuter bakåt i tiden som kontroll skall ske av missade meddelandesändningar vid strömavbrott. Dvs. att, om ett strömavbrott har varat i 10 timmar och tidsspannet är inställt på 30 minuter, så kommer tidsstyrningarna som skulle ha gjorts de senaste 30 minuterna att göras när Text&Styr startar upp igen. Ange ett tidsspann (1-90) för kontroll av missade uppringningar efter strömavbrott. 1 Text&Styr med versionsnummer 2.03 eller äldre har alternativen 300, 1200 och 2400 baud. Abelko Innovation 3

8 Initieringssträng och telefonnummer Modeminitieringssträngen behöver inte ändras normala fall. Ett modem med med högre hastighet och datakompression, kan dock kräva vissa justeringar av modeminitieringssträngen, se bruksanvisningen för modemet. Telefonnumret ställs automatisk beroende på vilken kommunikationshastighet som man har valt. Initieringssträng för att sätta modemet i rätt läge. Behöver inte ändras i normala fall. Teckensträng före telefonnummer vid uppringning. Återställer standardvärden. Teckensträng när luren läggs på. Telefonnummer till Datapack Inställningar mottagare Inställningar för port, polltid och relästyrning vid kommunikation med referensmottagare eller en annan ansluten mottagare Port Ange vilken port som referensmottagaren eller en annan mottagare är ansluten till Polltid Polltiden anger med vilket intervall som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Polltiden anges i sekunder och 0 sekunder innebär att ingen pollning sker. Man kan dock fortfarande läsa av mottagaren manuellt från Multistyr, och den inställningen är att rekommendera, om ingen referensmottagare kommer att vara ansluten under normaldrift. Det är också lämpligt att nollställa polltiden, så att kommunikationen går snabbare, när man skall definiera upp alla mottagare. Ange med vilket intervall (0-99), som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Abelko Innovation 4

9 Relästyrning Relästyrning innebär att ett digitalt I/O-kort, som kan motta ett styrkommando från t.ex. ett eller flera skymningsrelän, installeras i datorn. När styrkommandot kommer, sänds det meddelande ut som har angivits i en styrorder för relästyrning i Multistyr. Kontakta Abelko Innovation för ytterligare upplysningar om relästyrning. Ange om relästyrning skall vara aktivt eller ej Inställningar sändare Inställningar för det sändarnummer och sändarlösen som har erhållits vid tecknande av sändarabonnemang hos Telia Mobitel Sändarnummer Sändarnumret skall innehålla 6 siffror. Ange sändarnummer Sändarlösenord Lösenordet skall skrivas med 8 siffror eller bokstäver. Om lösenordet är kortare än 8 tecken, skall det fyllas ut med mellanslag i början. Ange sändarlösenord. 2.3 SÄND Ändra sändarlösenord Det här är en funktion för att ringa upp Minicall-tjänsten och ändra sändarlösenordet. I dialogrutan anger man sändarnumret, det gamla lösenordet och det nya lösenordet, som man önskar byta till. När man trycker på, startar uppringningen direkt. Om man inte får kontakt, görs lika många uppringningsförsök som vanligt, dvs. så många som har angivits i modeminställningarna. Se Uppringningsförsök, sid. 3. Resultatet av lösenordsändringen, dvs. ett ok- eller ett felmeddelande, sparas liksom andra händelser i sändnings- och händelseloggen. Abelko Innovation 5

10 Vid inmatning av sändarnummer och sändarlösen används samma teckenformat som i sändarinställningarna. Om man ändrar lösenordet för det abonnemang som man sänder på, får man manuellt ändra lösenordet i sändarinställningarna, eftersom man kan ändra lösenordet från en annan dator än den man normalt sänder ifrån. Se Inställningar sändare, sid 5. Ange sändarnummer för abonnemanget. Ange nuvarande sändarlösen. Ange nytt sändarlösen. Starta uppringningen. 2.4 HJÄLP Om Innehåller aktuellt versionsnummer och övrig information om Text&Styr. Abelko Innovation 6

11 3 KUNDAPPLIKATION MULTISTYR Multistyr är en databasapplikation för definiering av mottagare, inmatning av styrordrar och rapportutskrifter för t.ex. sändna/mottagna meddelanden. Definiera mottagare. Händelselogg Skapa en ny styrorder. Rapport över aktuell status på utgångar. Rapport över sändna/mottagna meddelanden. Rapport över drifttider. Skapa kategoriindelningar. Skapa områdesindelningar. Definiera mottagarabonnemang. Redigera helgdagskatalog. Radera händelseloggen. Avsluta Multistyr. 3.1 HÄNDELSELOGG När Multistyr är igång, visas och uppdateras händelseloggen med de fel som kan ha uppstått i systemet, t.ex. modemfel. Abelko Innovation 7

12 3.2 MOTTAGARDEFINITION Innan man kan sända några meddelanden, måste man definiera mottagarna. Det innebär att man skall ange mottagarens adress, vilken kategori och vilket område den tillhör och uppstartsmod. Det enklaste förfarande är att ansluta mottagaren och läsa av den, utföra ändringarna och sedan skriva tillbaka den nya information. Vid beställning av mottagare från Abelko Innovation, levererar vi med mottagardefinitionen för dessa på en diskett. Mottagardefinitionerna importeras sedan till Multistyr, vartefter man kan komplettera dessa med t.ex. områdesnummer och adress. De vita och gula (här ljusgrå) fälten är skrivbara. Om det finns en mottagare ansluten, dvs. ON LINE, kan informationen i de gula fälten skrivas till den, genom att klicka på. All information skrivs dock automatiskt till databasen när man skriver i respektive fält. Lägg till en ny mottagare i databasen. Radera mottagare från databasen. Sök mottagare i databasen. Kopiera definitioner från befintlig mottagare. Läs/skriv mottagardefinition ON LINE. Ställ utgångarna ON LINE. Ställ mod utgång 4 ON LINE. Visar momentanvärden ON LINE. Rapport över mottagare i databasen. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 8

13 Multistyr3.doc.doc Utgång 4 på mottagaren måste vara inställd på kommunikation, för att man skall kunna kommunicera med mottagaren och ställa parametrar. Ändra inställningen tillfälligt till kommunikation medan mottagaren definieras, om utgång 4 skall användas som digital utgång i normala fall. Se Mod utgång 4, sid. 10. Det går fortare att kommunicera med mottagaren och ställa parametrar, om ingen pollning av inkomna meddelanden sker samtidigt. Nollställ polltiden, om många mottagare skall definieras upp vid ett och samma tillfälle. Se Polltid, sid Identitetsnummer Adress Mottagarens identitetsnummer. Används vid individadressering. Adress där mottagaren är placerad. (Ligger endast i databasen) Abonnemang Mottagaren kan ha upp till fem olika abonnemang. Till varje abonnemang hör ett RICnummer, som används vid adressering av mottagaren. Kontakta Abelko Innovation för tilldelning av RIC-nummer före ansökan om mottagarabonnemang hos Telia Mobitel. Abonnemang......med tillhörande RIC-nummer Område Kategori Kundnummer Vilken område som mottagaren tillhör. Används vid områdesadressering. Om det saknas ett område klicka här för att lägga till ett nytt Vilken kategori som mottagaren tillhör. Används vid kategoriadressering. Om det saknas en kategori klicka här för att lägga till ett nytt Ert kundnummer hos Abelko Innovation Numerik mode Mottagaren kan styras från en telefon med tonval, om den är inställd på numerik mode. X indikerar att Numerik mode är aktivt. 9

14 3.2.8 Text mode Denna inställningen krävs för att mottagaren skall kunna styras från Multistyr. X indikerar att Text mode är aktivt Mod utgång 4 Mottagaren har fyra digitala utgångar 1, 2, 3 och 4. Utgång 4 kan användas antingen för fjärrstyrning eller för seriell kommunikation. Används vid kommunikation ON LINE med mottagaren. Används när utgång 4 skall användas för fjärrstyrning. Om utgång 4 är ställd för fjärrstyrning är det omöjligt att avläsa mottagaren på inkomna meddelanden och mottagardefinitionen. Om alla fyra utgångar skall användas på mottagaren, ställ då alla andra definitioner först och avsluta sedan med att ställa mod utgång 4 till fjärrstyrning. Om du vill återuppta kommunikationen med en mottagaren, klicka på och......ställ mod utgång 4 till kommunikation Uppstartsmod Ange det läge som utgångarna skall inta efter ett spänningsbortfall: Till, Från eller Oförändrad. Abelko Innovation 10

15 3.3 STYRORDER En styrorder innehåller information om vilken/vilka mottagare som ett meddelande skall sändas till, samt när detta skall ske och vilken typ av meddelandet det är. Styrordrar kan vara manuella, tidsstyrda eller relästyrda. Manuella styrordrar sänds på en gång, medan tidsstyrda styrordrar sänds vid en viss tidpunkt (icke cykliskt), eller upprepade gånger (cykliskt). Man kan subadressera mottagarna med avseende på individ, område och kategori. Skapa en ny styrorder Kopiera en befintlig styrorder. Sänd/uppdatera styrordern. Sök styrorder Radera styrorder Rapport över befintliga styrordrar Synkronisera databasen i Multistyr med Text & Styr Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 11

16 Så här går det till att sända ett manuellt meddelande som ändrar status på utgångarna på en mottagare: Välj vilken typ av meddelande du vill sända... och vilken typ av styrorder som du vill använda... och klicka sedan på OK. Sedan är det bara att fylla i de olika fälten i styrordern: Ge styrordern ett beskrivande namn. Ange adresseringssätt. Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den adress där mottagaren är placerad. Markera önskad status på utgångarna: Till, Från eller Oförändrad. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99) mellan repetitionerna. Klicka på när styrordern är klar. Styrordern överförs då till Text&Styr som sedan sköter om uppringning och upprepning av meddelandet. Sedan får du en fråga om du vill spara styrordern. Abelko Innovation 12

17 Klicka på Ja om du vill spara den manuella styrordern bland befintliga styrordrar. Styrordern gick bra att överföra. Klicka på OK. Abelko Innovation 13

18 3.3.1 Funktion Med funktion menas den typ av styrning som man vill använda. Styrning sker på en gång. Styrning sker vid inställt datum och tidpunkt. Styrning upprepas cykliskt med inställt intervall. Styrning sker när relät ändrar läge Manuell styrning Alla typer av meddelanden kan sändas vid manuell styrning. Det finns inte några speciella inställningar för manuell styrning, utan meddelandet sänds direkt. När man sänder en manuell styrorder, får man frågan om man vill spara styrordern eller ej. Det är till för att undvika dubbletter i databasen. Även om man väljer att inte spara de manuella styrordrarna, så kan man ändå få ut en rapport över sändna/mottagna meddelanden Icke cyklisk styrning Vid icke cyklisk styrning skall startdatum och tidpunkt anges för styrningen. Endast styrning utgångar och textmeddelanden kan sändas. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Datum när styrningen skall utföras. Tidpunkt när styrningen skall utföras Cyklisk styrning Cykliska styrningar sker inom samma intervall varje år. Vid cyklisk styrning skall startdatum, stoppdatum, tidpunkt och veckodagar anges för styrningen. Eventuellt skall det även anges om helgdagskatalogen skall användas eller ej. Dagar i helgdagskatalogen behandlas som söndag. Cyklisk styrning kan blockeras beroende på hur skymningsrelät står. T.ex. på våren när det blir ljust på morgnarna och man har nedsläckning under natten. Om då skymningsrelät släcker kl 04:00 och en cyklisk styrorder tänder kl 04:30, kommer belysningen att stå tänd hela dagen. En sådan styrorder skall blockeras om skymningsrelät är från. Se sid. 15. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Månad och dag när styrningen skall starta. Månad och dag när styrningen skall avslutas. Tidpunkt när styrningen skall utföras. Vilka veckodagar som styrningen skall utföras. Om helgdagskatalog skall användas. Abelko Innovation 14

19 Relästyrning Vid relästyrning anger man vilket läge som relät skall ha, för att styrning skall ske. Endast styrning av utgångar kan sändas. Här ställer man också in fördröjningstiden för den upprepade styrningen i MSE 40 med inbyggt styrur, som skall göras nästa dag. Det går att ansluta fyra relästyrningar till Multistyr. Detta innebär att man måste välja vilket relä som skall aktivera styrningen. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Styrning skall ske när relät går till. Styrningen upprepas automatiskt nästa dag med denna fördröjning om ingen styrorder sänds ut. (Endast för MSE 40 med inbyggt styrur). Välj vilket av fyra relän som skall aktivera styrordern Blockering av cyklisk styrorder En cyklisk styrorder kan blockeras av hur reläingången står (Till eller Från). Välj om blockering skall användas. Välj vilket relä som skall blockera. Välj vilket relätillstånd Till eller Från som skall blockera Kommando Med kommando menas den typ av meddelande som man vill sända. Alla kommandon kan subadresseras med avseende på individ, områdes- och kategorinummer. Ändrar kategorinummer. Programmerar veckouret Raderar programmeringar och ställer uret direkt Ställer uret vid bestämda tidpunkter Ändrar områdesnummer. Ändrar status på utgångarna. Ändrar uppstartsmode Kategorinummer Ändrar kategorinumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet! Abelko Innovation 15

20 MSE Programmera veckour (Endast för MSE med inbyggt styrur). Programmerar veckouret med max. 50 olika omkopplingar. OBS! Alla gamla omkopplingar i uret raderas när du klickar på sändknappen. För att radera en hel rad, klickar man först på Postknappen för raden. Sedan delete - tangenten. Svara ja på frågan om raden skall tas bort. Ställ in tidpunkt (tt:mm) veckodag (ar) när omkopplingen ska ske. Markera önskad status Till / Från för resp. utgång Postknapp. Används för att markera en hel rad MSE Radera / Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn och/eller raderar programmeringarna i MSE. Ställer klockan i MSE efter PC-datorns klocka Raderar alla veckoprogram. Raderar alla Timerprogram MSE Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn vid samma tidpunkt varje vecka. Ställ in tidpunkt när klockorna skall ställas. Ställ in dag (dagar) när klockorna skall ställas Områdesnummer Ändrar områdesnumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet! Abelko Innovation 16

21 Styr utgångar Ändrar utgångarnas status på en eller flera mottagare: till, från eller oförändrad Uppstartsmod Ändrar uppstartsmode på en eller flera mottagare. Abelko Innovation 17

22 3.3.3 Subadressering Alla mottagare kan subadresseras med avseende på kategori- områdes-, och individnummer. En mottagare med angivet individnummer. Alla mottagare i ett område. Alla mottagare i en kategori. Alla mottagare i en kategori och ett område Individ Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den tekniska adress där mottagaren är placerad Område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område du vill styra Kategori Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken kategori du vill styra. Abelko Innovation 18

23 Kategori + område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område......och vilken kategori du vill styra Styrning med Jokertecken Kategori och/eller Område kan utöver de ordinarie beteckningarna styras med en * i stället för en bokstav. Välj t.ex. gatubelysning Gb som kategori. Ändra i den vänstra rutan, genom att sätta in en * i stället för b, eller lägg till en ny kategori G*. (G* kommer då att styra alla mottagare vars kategoribeteckning börjar med G) Upprepningar Man kan välja att repetera varje utsändning ett antal gånger. Meddelandet skickas alltid ut minst en gång. Inställningen nedan anger endast antalet repetitioner. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99) mellan repetitionerna. 3.4 AKTUELL STATUS Rapporten över aktuell status visar mottagarnas digitala utgångsstatus utifrån de styrordrar som har gått ut. Informationen hämtas alltså enbart från databasen, vilket innebär att eventuella numeriska styrningar, som har gjorts från en tonvalstelefon, inte finns med i rapporten. Rapporten kan skrivas ut med avseende på individ, område, kategori eller område + kategori. Rapport över aktuell status. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 19

24 3.5 MEDDELANDELOGG Alla sändna/mottagna meddelanden sparas i en logg, som kan visas på skärmen eller skrivas ut på skrivare. För att kunna se mottagna meddelanden, krävs det dock att man har en referensmottagare ansluten och att den kan läsa av inkommande meddelanden. Radera sändna/mottagna meddelanden. Återgå till föregående meny. Rapport över sändna/mottagna meddelanden. Ange mellan vilka datum du vill se loggen Radera Alla sändna och mottagna meddelanden finns kvar i loggen tills man väljer att radera dem. Radering påverkar inte befintliga styrordrar, men däremot finns ingen möjlighet att få ut drifttider för raderade meddelanden. Det som raderas är de äldsta meddelandena, dvs. alla meddelanden som har sänts respektive mottagits före det här datumet......och den här tidpunkten......kommer att raderas. Abelko Innovation 20

25 3.5.2 Rapport Rapport över sändna/mottagna meddelanden kan förhandsgranskas på skärmen och sedan skrivas ut på skrivare genom att klicka på. 3.6 DRIFTTIDER Drifttider beräknas separat för varje digital utgång 1, 2, 3, och 4. Beräkningen sker endast för lyckade sändningar med meddelandet styr utgångar och när respektive utgång är Till. Rapporten kan baseras på individnummer, område, kategori och kategori + område. Kategori Område Kategori + Område Individ Om man väljer att basera rapporten på individnummer, beräknas drifttiderna utifrån alla meddelande som har sänts både direkt och indirekt till mottagarna. Dvs. alla meddelanden tas med, som skickats till det område, kategori och kategori + område som en mottagare tillhör. Motsvarande gäller kategori + område, där drifttiderna även beräknas för separata anrop till kategori och område. Inga drifttider kan dock beräknas om man endast har skickat meddelanden för att styra utgångarna till Oförändrad, använt sig av numerisk styrning eller raderat sändna och mottagna meddelanden. Abelko Innovation 21

26 Välj abonnemang. Välj önskat objekt och......filtreringsvillkor, där? innebär alla tecken. Välj tidbas. Välj tidsperiod. Tidsintervallen i rapporten formateras enligt tidbasen. Rapport över drifttider. Återgå till föregående meny. Eftersom det är mycket data som skall gås igenom vid beräkning av drifttider, kan det hända att det går trögt ibland. Försök då att: Ange filtreringsvillkor, så att mängden data minskar. Minska tidsperioden, så att beräkningarna går fortare. Öka tidbasen, så att antalet rader i den färdiga rapporten minskar. Samt, om ovanstående inte hjälper: Radera Sändna och mottagna meddelanden som inte behövs och komprimera databasen, så att filhanteringen går snabbare. Se Administrera databas, sid Rapport Rapport över drifttider kan förhandsgranskas på skärmen och sedan skrivas ut på skrivare genom att klicka på. Tidsintervall formaterade enligt vald tidbas. Drifttid på formatet timmar och hundradels timmar. Abelko Innovation 22

27 3.7 KATEGORIER Här sker inmatning av de olika kategorier som används, t.ex. tariffomkoppling och gatubelysningsstyrning. OBS! Kategori 00 ej def får ej tas bort. Återgå till föregående meny. Får ej tas bort 3.8 OMRÅDEN Här sker inmatning av de olika områden som används, t.ex. ett visst bostadsområde. OBS! Område 00 ej def får ej tas bort. Återgå till föregående meny. Får ej tas bort Abelko Innovation 23

28 3.9 MOTTAGARABONNEMANG Här sker inmatning av de mottagarabonnemang som används. I abonnemanget ingår ett anropsnummer med 6 siffror och en leg.kod med 3 siffror. Finns ingen leg.kod anmäld hos Telia måste i alla fall leg.koden 000 skrivas in. Vid ansökan om mottagarabonnemang hos Telia Mobitel, kopplas RIC-numret till abonnemanget. Det räcker oftast med ett mottagarabonnemang, eftersom mottagarna kan subadresseras. RIC-numret delas ut av Abelko Innovation och finns lagrat i mottagaren vid leverans. Skriv ut befintliga mottagarabonnemang. Återgå till föregående meny HELGDAGSKATALOG Lägg till eller radera helgdagar i helgdagskatalogen. Dagar i helgdagskatalogen behandlas som söndag. Utför ändringen tillägg/radera. Återgå till föregående meny. Skriv ut helgdagskatalogen. Abelko Innovation 24

29 3.11 ARKIV Under Arkiv på huvudmenyn finns ett par funktioner, för att dels administrera databasen och dels importera mottagardefinitioner från diskett Administrera databas För att kunna administrera databasen, så måste alla bakgrundsfunktioner stängas av som skriver i databasen, t.ex. uppdatering av händelseloggen. Det är dock inte lämpligt att lämna Multistyr i detta läge, så avbryt så fort du är klar. När du lämnar Administrera databas, startas huvudmenyn och alla bakgrundsfunktioner på nytt. Sändarapplikationen Text&Styr, fungerar dock som vanligt under hela tiden! När du klickar här så avbryts bl.a. uppdatering av händelseloggen. Sedan visas formuläret för att administrera databasen. Sökväg för databasen. Sökväg för säkerhetskopian. Reparera databasen. Komprimera databasen. Säkerhetskopiera databasen. Reparera, komprimera och säkerhetskopiera Uppgradera databasen från version 2.xx till 3.xx Återställ säkerhetskopian. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 25

30 Automatspara Klicka på för att reparera, komprimera och säkerhetskopiera databasen automatiskt. Om du misstänker att det är något problem med databasen, kan det dock vara säkrast att klicka på respektive knappar var för sig Säkerhetskopiera Databasen innehåller mycket information som tar lång tid att mata in igen, om det skulle hända någonting med datorn, t.ex. en hårddiskkrasch. Därför är det lämpligt att med jämna mellanrum säkerhetskopiera databasen till en diskett eller en annan hårddisk, för att sedan kunna återställa säkerhetskopian om någonting skulle inträffa. Det är dessutom bra att göra en säkerhetskopia före uppdatering av Multistyr-programvaran Komprimera Administrera databas innehåller även en funktion för att komprimera databasen, vilket också bör göras med jämna mellanrum. När man tar bort information från databasen bildas det nämligen tomrum, som inte tas bort automatiskt, utan bara vid en komprimering. Det går snabbare att läsa, skriva och söka i databasen om den är komprimerad Reparera Om databasen har blivit skadad, och det inte finns någon aktuell säkerhetskopia, kan du först försöka med att reparera den. Det kräver dock lite arbete, eftersom Multistyr förmodligen inte kommer att kunna starta på ett riktigt sätt. Hoppa över punkt 1-3 om Multistyr ändå verkar starta normalt. Byt namn på biblioteket där Multistyr finns från C:\MULTICAL\MULTSTYR till C:\MULTICAL\MULTOLD med hjälp av filhanteraren eller utforskaren. Installera om Multistyr från originaldisken. Kopiera filen ABELKO.LIB från C:\MULTICAL\MULTOLD till C:\MULTICAL\MULTSTYR med hjälp av filhanteraren eller utforskaren. Starta Multistyr från den nya installationen. Gå till Arkiv Administrera databas från huvudmenyn. Klicka OK på Avbryter alla bakgrundsfunktioner.... Klicka på i formuläret Administrera databas. Om reparationen lyckades, kan du fortsätta att köra på databasen, annars måste du återställa säkerhetskopian genom att klicka på i Administrera Databas. Återgå till huvudmenyn med. Om ACCESS 2.0 är installerad i datorn kan man starta ACCESS och öppna ABELKO:LIB och reparera databasen därifrån. Om du har råkat ut för en hårddiskkrasch, och måste installera om allting på nytt, gör då så här: Installera om Multistyr från originaldisken. Installera om Text&Styr från originaldisken. Starta Text&Styr. Ange portar, kommunikationshastigheter och sändarabonnemang. Starta Multistyr. Gå till Arkiv Administrera databas från huvudmenyn. Klicka OK på Avbryter alla bakgrundsfunktioner.... Sätt in disketten med säkerhetskopian och klicka på i Administrera databas för att återställa säkerhetskopian. Återgå till huvudmenyn med. Mata in den information som eventuellt har gått förlorad vad som gäller mottagar-definitioner och styrorder. Klicka på Synkronisera databaser i styrorderformuläret. Abelko Innovation 26

31 Uppdatera databas Skall endast användas för uppgradering från version 2.xx till 3.xx Övrigt underhåll Windows är inte avsett att arbeta långa perioder i sträck. Minnet Förbrukas och man får en del konstiga meddelanden om att minnet är slut eller att hårddisken är full och när man försöker göra något i databasen går inte detta därför att Admin använder den. Vanligtvis fungerar styrprogrammet, men all databashantering uteblir. Därför skall man minst en gång i månaden stänga av datorn och starta om den på nytt. I samband med detta skall man också köra Scandisk på hårddisken innan styrprogrammen startas. Vissa delar av databasen kan bli ohanterligt stora. Det gör att systemet arbetar långsamt. Därför bör man i samband med ovanstående operationer, radera delar som inte behövs för funktionen. Händelseloggen, se sid. 7 behövs bara vid felsökning och kan raderas utan vidare. Meddelandeloggen växer också mycket kraftigt. Den behövs dock för att få drifttider, men när dessa är utskrivna kan även delar av denna logg raderas. Se sid. 20. Ett lämpligt sätt att hålla nere storleken på databasen kan vara att en gång per år, skriva ut drifttiderna, göra en säkerhetskopia på databasen och spara denna samt radera den gamla meddelandeloggen. När de utvalda delarna av databasen raderats skall den repareras och komprimeras, se sid Importera mottagardefinitioner Vid beställning av mottagare från Abelko Innovation, kan du erhålla mottagardefinitioner för de nya mottagarna på diskett. Importera dessa till databasen, så slipper du själv mata in alla nya mottagare! Ange sökväg till mottagardefinitioner som skall importeras Hjälp om Innehåller aktuellt versionsnummer och övrig information om Multistyr. Abelko Innovation 27

32 4 STYRNING AV UTGÅNGAR VIA NUMERIK Styrning av utgångarna 1, 2, 3 och 4 i MSE/MGB. En numerisk styrning består av ett lösenord, de fyra sista siffrorna i serienummret som du hittar på mottagarens typskylt, följt av en funktionskod samt tilläggssiffror som avgör utgångens läge. Funktionskod 9 = Styrning av utgångar Tilläggssiffror 0 = Från 1 = Till 6 = Oförändrad Exempel på styrning: För att ställa utgångarna 1 = Till 2 = Till 3 = Från 4 = Från i en styrenhet med serienummer gör du följande: Slå telefonnumret du erhållit, vänta på svar, ange din behörighetskod, i detta exempel 0987, tryck funktionskod 9, tryck följande sekvens på telefonens knappsats för att ställa utgångarna 1100, avsluta med #, lägg på luren xxxxxx Röst som svarar # Mottagarens Välkommen till De fyra sista Funktions- Ställer Avsluta anropsnummer. till Minicall- siffrorna av kod. utgångarnas med tjänsten. mottagarens status. fyrkant. serienummer. Efter ca en minut kommer utgångarna 1 och 2 att gå till och utgång 3 och 4 slås från. Observera att man måste alltid ange tilläggssiffror,( 0, 1 eller 6 ), för alla utgångar. Även om någon utgång inte är ansluten eller inte skall användas. Anges ej alla fyra tilläggssiffrorna förkastas hela meddelandet och ingen styrning sker. Det finns ingen kontroll av att lösenord, funktionskod eller tilläggssiffror är riktiga, allt sänds ut av Minicall-tjänsten. Mottagaren däremot kräver att dessa är riktiga, annars ignoreras meddelandet och styrningen uteblir. 5 STYRNING AV UTGÅNGAR VIA SMS FRÅN EN GSM TELEFON För att slå till alla mottagare med kategori Gb (tända gatubelysningen) via en GSM telefon skall du skriva följande textmeddelande i din telefon: 011C2Gb* För att släcka motsvarande, skall du skriva följande: 011C2Gb*11110C Sänd meddelandet till det söknummer ni fått från Telia, 0746-xxx xxx. Meddelandet går nu ut via Telias Minicalltjänst till era styrenheter. För att styra andra kategorier, områden eller individer skall textmeddelandet se ut på ungefär samma sätt. Adress och checksumma varierar. Enklast tar man reda på hur textmeddelandet ser ut genom att sända en motsvarande manuell styrning och titta på utsändningen i Meddelandelogg. OBS!! Det är viktigt att hålla reda på stora och små bokstäver. Abelko Innovation 28

33 Anteckningar Abelko Innovation 29

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12 Nyhet SMS funktion i Opus Dental 2004 Sidan 1 av 12 OPUS SMS-funktion Opus SMS är tjänsten som förser Opus Dental med SMS - funktionalitet. Med Opus SMS kan Opus Dental: Skicka påminnelser via SMS Med

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Messit Webb användarhandledning

Messit Webb användarhandledning Messit Webb användarhandledning Logga in Börja med att logga in i Generic Mobiles gränssnitt som heter Messit Webb, adress http://www.genericmobile.se/. Klicka på Kundlogin i menyn. Logga in genom att

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12 SNABBGUIDE Från Vibration Ljud Stänga av pågående söksignal: eller. Bläddra bland sökningar:. Låsa visad sökning:. Radera visad sökning: 1. Tryck omkopplaren på vänster sida. 2. Bekräfta radering med.

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer