Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning"

Transkript

1 Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3

2 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. Multistyr består av två delar, en sändarapplikaton, Multicall Text & Styr, och en kundapplikation, Multicall Multistyr. I sändarapplikationen anger man information om anslutet modem, ansluten referensmottagare och vilket sändarnummer och sändarlösen som skall användas. I kundapplikationen sker all inmatning av mottagare, styrordrar, abonnemang, kategorier och områden. Abelko Innovation Box LULEÅ Telefon Telefax E-post Multistyr3.doc Rev.dat

3 Multistyr3.doc.doc Innehållsförteckning 1 INSTALLATION SÄNDARAPPLIKATION TEXT & STYR Arkiv Inställningar Inställningar modem Port Kommunikationshastighet Uppringningsförsök Tidsspann Initieringssträng och telefonnummer Inställningar mottagare Port Polltid Relästyrning Inställningar sändare Sändarnummer Sändarlösenord Sänd Ändra sändarlösenord Hjälp Om KUNDAPPLIKATION MULTISTYR Händelselogg Mottagardefinition Identitetsnummer Adress Abonnemang Område Kategori Kundnummer Numerik mode Text mode Mod utgång Uppstartsmod Styrorder Funktion Manuell styrning Icke cyklisk styrning Cyklisk styrning Relästyrning Blockering av cyklisk styrorder Kommando Kategorinummer MSE Programmera veckour MSE Radera / Ställ klocka MSE Ställ klocka Områdesnummer Styr utgångar Uppstartsmod Subadressering Individ Område Kategori Kategori + område Styrning med Jokertecken Abelko Innovation 3

4 3.3.4 Upprepningar AKTUELL STATUS Meddelandelogg Radera Rapport Drifttider Rapport Kategorier Områden Mottagarabonnemang Helgdagskatalog Arkiv Administrera databas Automatspara Säkerhetskopiera Komprimera Reparera Uppdatera databas Övrigt underhåll Importera mottagardefinitioner Hjälp om STYRNING AV UTGÅNGAR VIA NUMERIK STYRNING AV UTGÅNGAR VIA SMS FRÅN EN GSM TELEFON Abelko Innovation 4

5 1 INSTALLATION Läs igenom hela denna manual innan du börjar använda programmet. Både sändarapplikationen Text&Styr och kundapplikationen Multistyr är lätta att installera med hjälp av medföljande installationsprogram. Installationerna bör dock utföras i följande ordning. Punkt 9 och 10 kan uteslutas, om inga mottagardefinitioner har erhållits på diskett. 1. Installera Text&Styr från CD-n. 2. Installera Multistyr från CD-n. 3. Kopiera in i tur och ordning, Text&Styr och Multistyr i Autostartgruppen. Då startas programmen automatiskt efter strömavbrott. Kontrollera att det fungerar. 4. Starta Text&Styr. 5. Gå till Inställningar Modem och ange inställningar för modemkommunikation. 6. Gå till Inställningar Mottagare och ange inställningar för mottagarkommunikation. 7. Gå till Inställningar Sändare och ange sändarabonnemang. 8. Starta Multistyr. 9. Gå till Arkiv Importera mottagardefinitioner från huvudmenyn. 10. Importera de mottagardefinitioner som har följt med på diskett. Beroende på om det är Windows 3.11 eller Windows som används, så kan menyerna på skärmen variera något. Abelko Innovation 1

6 2 SÄNDARAPPLIKATION TEXT & STYR Text&Styr sköter om kommunikation med referensmottagare och sändning av meddelanden. Text&Styr måste därför alltid vara igång, för att Multistyr skall kunna fungera. Text&Styr fungerar dock oberoende av Multistyr, vilket innebär att Multistyr kan stängas av för t.ex. säkerhetskopiering medan Text&Styr fortsätter att sända tidsstyrda meddelanden i bakgrunden. Det är lämpligt att placera Text&Styr, och Multistyr, i Autostart-gruppen. Inställningar för modemkommunikation, kommunikation med referensmottagare och sändarabonnemang görs från Text&Styr. Observera att, om en referensmottagare skall kunna anslutas, så måste musen vara av typen PS/2- eller USB-mus. En seriell mus som ansluts till en COM-port av standardtyp, krockar antingen med referensmottagaren eller modemet - och modemet kan man inte vara utan. 2.1 ARKIV Avsluta sändarapplikationen. 2.2 INSTÄLLNINGAR Initiering av modem. Initiering av referensmottagare. Ange sändarnummer och sändarlösen. Abelko Innovation 2

7 2.2.1 Inställningar modem Inställningar kan göras för kommunikation med modem och uppringning till Datapack, för sändning av meddelanden. OBS! Text&Styr kan endast hantera modem som är anslutna till någon av com-portarna 1 4. Ej USB-modem Port Ange vilken port som modemet är anslutet till Kommunikationshastighet Välj kommunikationshastighet 1 beroende på typ av modem. Telefonnumret ändras automatiskt beroende på val av kommunikationshastighet. OBS! Efter år 2000 kommer vissa modem ha problem vid anslutning med 1200 och 2400 Baud. (Milleniebug hos Datapack) Använd därför alltid 9600 eller Ange modemets kommunikationshastighet Uppringningsförsök Ange hur många uppringningsförsök (1-10), som skall göras vid sändning av meddelanden. Antalet uppringningsförsök anger hur många försök som görs vid varje uppringning, om man inte kommer fram första gången. Om det finns flera meddelanden som skall sändas samtidigt, skickas dessa i samma uppringning. Inställningar för antalet repetitioner av ett och samma meddelande görs i Multistyr Tidsspann Inställningen för tidsspann anger hur många minuter bakåt i tiden som kontroll skall ske av missade meddelandesändningar vid strömavbrott. Dvs. att, om ett strömavbrott har varat i 10 timmar och tidsspannet är inställt på 30 minuter, så kommer tidsstyrningarna som skulle ha gjorts de senaste 30 minuterna att göras när Text&Styr startar upp igen. Ange ett tidsspann (1-90) för kontroll av missade uppringningar efter strömavbrott. 1 Text&Styr med versionsnummer 2.03 eller äldre har alternativen 300, 1200 och 2400 baud. Abelko Innovation 3

8 Initieringssträng och telefonnummer Modeminitieringssträngen behöver inte ändras normala fall. Ett modem med med högre hastighet och datakompression, kan dock kräva vissa justeringar av modeminitieringssträngen, se bruksanvisningen för modemet. Telefonnumret ställs automatisk beroende på vilken kommunikationshastighet som man har valt. Initieringssträng för att sätta modemet i rätt läge. Behöver inte ändras i normala fall. Teckensträng före telefonnummer vid uppringning. Återställer standardvärden. Teckensträng när luren läggs på. Telefonnummer till Datapack Inställningar mottagare Inställningar för port, polltid och relästyrning vid kommunikation med referensmottagare eller en annan ansluten mottagare Port Ange vilken port som referensmottagaren eller en annan mottagare är ansluten till Polltid Polltiden anger med vilket intervall som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Polltiden anges i sekunder och 0 sekunder innebär att ingen pollning sker. Man kan dock fortfarande läsa av mottagaren manuellt från Multistyr, och den inställningen är att rekommendera, om ingen referensmottagare kommer att vara ansluten under normaldrift. Det är också lämpligt att nollställa polltiden, så att kommunikationen går snabbare, när man skall definiera upp alla mottagare. Ange med vilket intervall (0-99), som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Abelko Innovation 4

9 Relästyrning Relästyrning innebär att ett digitalt I/O-kort, som kan motta ett styrkommando från t.ex. ett eller flera skymningsrelän, installeras i datorn. När styrkommandot kommer, sänds det meddelande ut som har angivits i en styrorder för relästyrning i Multistyr. Kontakta Abelko Innovation för ytterligare upplysningar om relästyrning. Ange om relästyrning skall vara aktivt eller ej Inställningar sändare Inställningar för det sändarnummer och sändarlösen som har erhållits vid tecknande av sändarabonnemang hos Telia Mobitel Sändarnummer Sändarnumret skall innehålla 6 siffror. Ange sändarnummer Sändarlösenord Lösenordet skall skrivas med 8 siffror eller bokstäver. Om lösenordet är kortare än 8 tecken, skall det fyllas ut med mellanslag i början. Ange sändarlösenord. 2.3 SÄND Ändra sändarlösenord Det här är en funktion för att ringa upp Minicall-tjänsten och ändra sändarlösenordet. I dialogrutan anger man sändarnumret, det gamla lösenordet och det nya lösenordet, som man önskar byta till. När man trycker på, startar uppringningen direkt. Om man inte får kontakt, görs lika många uppringningsförsök som vanligt, dvs. så många som har angivits i modeminställningarna. Se Uppringningsförsök, sid. 3. Resultatet av lösenordsändringen, dvs. ett ok- eller ett felmeddelande, sparas liksom andra händelser i sändnings- och händelseloggen. Abelko Innovation 5

10 Vid inmatning av sändarnummer och sändarlösen används samma teckenformat som i sändarinställningarna. Om man ändrar lösenordet för det abonnemang som man sänder på, får man manuellt ändra lösenordet i sändarinställningarna, eftersom man kan ändra lösenordet från en annan dator än den man normalt sänder ifrån. Se Inställningar sändare, sid 5. Ange sändarnummer för abonnemanget. Ange nuvarande sändarlösen. Ange nytt sändarlösen. Starta uppringningen. 2.4 HJÄLP Om Innehåller aktuellt versionsnummer och övrig information om Text&Styr. Abelko Innovation 6

11 3 KUNDAPPLIKATION MULTISTYR Multistyr är en databasapplikation för definiering av mottagare, inmatning av styrordrar och rapportutskrifter för t.ex. sändna/mottagna meddelanden. Definiera mottagare. Händelselogg Skapa en ny styrorder. Rapport över aktuell status på utgångar. Rapport över sändna/mottagna meddelanden. Rapport över drifttider. Skapa kategoriindelningar. Skapa områdesindelningar. Definiera mottagarabonnemang. Redigera helgdagskatalog. Radera händelseloggen. Avsluta Multistyr. 3.1 HÄNDELSELOGG När Multistyr är igång, visas och uppdateras händelseloggen med de fel som kan ha uppstått i systemet, t.ex. modemfel. Abelko Innovation 7

12 3.2 MOTTAGARDEFINITION Innan man kan sända några meddelanden, måste man definiera mottagarna. Det innebär att man skall ange mottagarens adress, vilken kategori och vilket område den tillhör och uppstartsmod. Det enklaste förfarande är att ansluta mottagaren och läsa av den, utföra ändringarna och sedan skriva tillbaka den nya information. Vid beställning av mottagare från Abelko Innovation, levererar vi med mottagardefinitionen för dessa på en diskett. Mottagardefinitionerna importeras sedan till Multistyr, vartefter man kan komplettera dessa med t.ex. områdesnummer och adress. De vita och gula (här ljusgrå) fälten är skrivbara. Om det finns en mottagare ansluten, dvs. ON LINE, kan informationen i de gula fälten skrivas till den, genom att klicka på. All information skrivs dock automatiskt till databasen när man skriver i respektive fält. Lägg till en ny mottagare i databasen. Radera mottagare från databasen. Sök mottagare i databasen. Kopiera definitioner från befintlig mottagare. Läs/skriv mottagardefinition ON LINE. Ställ utgångarna ON LINE. Ställ mod utgång 4 ON LINE. Visar momentanvärden ON LINE. Rapport över mottagare i databasen. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 8

13 Multistyr3.doc.doc Utgång 4 på mottagaren måste vara inställd på kommunikation, för att man skall kunna kommunicera med mottagaren och ställa parametrar. Ändra inställningen tillfälligt till kommunikation medan mottagaren definieras, om utgång 4 skall användas som digital utgång i normala fall. Se Mod utgång 4, sid. 10. Det går fortare att kommunicera med mottagaren och ställa parametrar, om ingen pollning av inkomna meddelanden sker samtidigt. Nollställ polltiden, om många mottagare skall definieras upp vid ett och samma tillfälle. Se Polltid, sid Identitetsnummer Adress Mottagarens identitetsnummer. Används vid individadressering. Adress där mottagaren är placerad. (Ligger endast i databasen) Abonnemang Mottagaren kan ha upp till fem olika abonnemang. Till varje abonnemang hör ett RICnummer, som används vid adressering av mottagaren. Kontakta Abelko Innovation för tilldelning av RIC-nummer före ansökan om mottagarabonnemang hos Telia Mobitel. Abonnemang......med tillhörande RIC-nummer Område Kategori Kundnummer Vilken område som mottagaren tillhör. Används vid områdesadressering. Om det saknas ett område klicka här för att lägga till ett nytt Vilken kategori som mottagaren tillhör. Används vid kategoriadressering. Om det saknas en kategori klicka här för att lägga till ett nytt Ert kundnummer hos Abelko Innovation Numerik mode Mottagaren kan styras från en telefon med tonval, om den är inställd på numerik mode. X indikerar att Numerik mode är aktivt. 9

14 3.2.8 Text mode Denna inställningen krävs för att mottagaren skall kunna styras från Multistyr. X indikerar att Text mode är aktivt Mod utgång 4 Mottagaren har fyra digitala utgångar 1, 2, 3 och 4. Utgång 4 kan användas antingen för fjärrstyrning eller för seriell kommunikation. Används vid kommunikation ON LINE med mottagaren. Används när utgång 4 skall användas för fjärrstyrning. Om utgång 4 är ställd för fjärrstyrning är det omöjligt att avläsa mottagaren på inkomna meddelanden och mottagardefinitionen. Om alla fyra utgångar skall användas på mottagaren, ställ då alla andra definitioner först och avsluta sedan med att ställa mod utgång 4 till fjärrstyrning. Om du vill återuppta kommunikationen med en mottagaren, klicka på och......ställ mod utgång 4 till kommunikation Uppstartsmod Ange det läge som utgångarna skall inta efter ett spänningsbortfall: Till, Från eller Oförändrad. Abelko Innovation 10

15 3.3 STYRORDER En styrorder innehåller information om vilken/vilka mottagare som ett meddelande skall sändas till, samt när detta skall ske och vilken typ av meddelandet det är. Styrordrar kan vara manuella, tidsstyrda eller relästyrda. Manuella styrordrar sänds på en gång, medan tidsstyrda styrordrar sänds vid en viss tidpunkt (icke cykliskt), eller upprepade gånger (cykliskt). Man kan subadressera mottagarna med avseende på individ, område och kategori. Skapa en ny styrorder Kopiera en befintlig styrorder. Sänd/uppdatera styrordern. Sök styrorder Radera styrorder Rapport över befintliga styrordrar Synkronisera databasen i Multistyr med Text & Styr Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 11

16 Så här går det till att sända ett manuellt meddelande som ändrar status på utgångarna på en mottagare: Välj vilken typ av meddelande du vill sända... och vilken typ av styrorder som du vill använda... och klicka sedan på OK. Sedan är det bara att fylla i de olika fälten i styrordern: Ge styrordern ett beskrivande namn. Ange adresseringssätt. Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den adress där mottagaren är placerad. Markera önskad status på utgångarna: Till, Från eller Oförändrad. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99) mellan repetitionerna. Klicka på när styrordern är klar. Styrordern överförs då till Text&Styr som sedan sköter om uppringning och upprepning av meddelandet. Sedan får du en fråga om du vill spara styrordern. Abelko Innovation 12

17 Klicka på Ja om du vill spara den manuella styrordern bland befintliga styrordrar. Styrordern gick bra att överföra. Klicka på OK. Abelko Innovation 13

18 3.3.1 Funktion Med funktion menas den typ av styrning som man vill använda. Styrning sker på en gång. Styrning sker vid inställt datum och tidpunkt. Styrning upprepas cykliskt med inställt intervall. Styrning sker när relät ändrar läge Manuell styrning Alla typer av meddelanden kan sändas vid manuell styrning. Det finns inte några speciella inställningar för manuell styrning, utan meddelandet sänds direkt. När man sänder en manuell styrorder, får man frågan om man vill spara styrordern eller ej. Det är till för att undvika dubbletter i databasen. Även om man väljer att inte spara de manuella styrordrarna, så kan man ändå få ut en rapport över sändna/mottagna meddelanden Icke cyklisk styrning Vid icke cyklisk styrning skall startdatum och tidpunkt anges för styrningen. Endast styrning utgångar och textmeddelanden kan sändas. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Datum när styrningen skall utföras. Tidpunkt när styrningen skall utföras Cyklisk styrning Cykliska styrningar sker inom samma intervall varje år. Vid cyklisk styrning skall startdatum, stoppdatum, tidpunkt och veckodagar anges för styrningen. Eventuellt skall det även anges om helgdagskatalogen skall användas eller ej. Dagar i helgdagskatalogen behandlas som söndag. Cyklisk styrning kan blockeras beroende på hur skymningsrelät står. T.ex. på våren när det blir ljust på morgnarna och man har nedsläckning under natten. Om då skymningsrelät släcker kl 04:00 och en cyklisk styrorder tänder kl 04:30, kommer belysningen att stå tänd hela dagen. En sådan styrorder skall blockeras om skymningsrelät är från. Se sid. 15. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Månad och dag när styrningen skall starta. Månad och dag när styrningen skall avslutas. Tidpunkt när styrningen skall utföras. Vilka veckodagar som styrningen skall utföras. Om helgdagskatalog skall användas. Abelko Innovation 14

19 Relästyrning Vid relästyrning anger man vilket läge som relät skall ha, för att styrning skall ske. Endast styrning av utgångar kan sändas. Här ställer man också in fördröjningstiden för den upprepade styrningen i MSE 40 med inbyggt styrur, som skall göras nästa dag. Det går att ansluta fyra relästyrningar till Multistyr. Detta innebär att man måste välja vilket relä som skall aktivera styrningen. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Styrning skall ske när relät går till. Styrningen upprepas automatiskt nästa dag med denna fördröjning om ingen styrorder sänds ut. (Endast för MSE 40 med inbyggt styrur). Välj vilket av fyra relän som skall aktivera styrordern Blockering av cyklisk styrorder En cyklisk styrorder kan blockeras av hur reläingången står (Till eller Från). Välj om blockering skall användas. Välj vilket relä som skall blockera. Välj vilket relätillstånd Till eller Från som skall blockera Kommando Med kommando menas den typ av meddelande som man vill sända. Alla kommandon kan subadresseras med avseende på individ, områdes- och kategorinummer. Ändrar kategorinummer. Programmerar veckouret Raderar programmeringar och ställer uret direkt Ställer uret vid bestämda tidpunkter Ändrar områdesnummer. Ändrar status på utgångarna. Ändrar uppstartsmode Kategorinummer Ändrar kategorinumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet! Abelko Innovation 15

20 MSE Programmera veckour (Endast för MSE med inbyggt styrur). Programmerar veckouret med max. 50 olika omkopplingar. OBS! Alla gamla omkopplingar i uret raderas när du klickar på sändknappen. För att radera en hel rad, klickar man först på Postknappen för raden. Sedan delete - tangenten. Svara ja på frågan om raden skall tas bort. Ställ in tidpunkt (tt:mm) veckodag (ar) när omkopplingen ska ske. Markera önskad status Till / Från för resp. utgång Postknapp. Används för att markera en hel rad MSE Radera / Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn och/eller raderar programmeringarna i MSE. Ställer klockan i MSE efter PC-datorns klocka Raderar alla veckoprogram. Raderar alla Timerprogram MSE Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn vid samma tidpunkt varje vecka. Ställ in tidpunkt när klockorna skall ställas. Ställ in dag (dagar) när klockorna skall ställas Områdesnummer Ändrar områdesnumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet! Abelko Innovation 16

21 Styr utgångar Ändrar utgångarnas status på en eller flera mottagare: till, från eller oförändrad Uppstartsmod Ändrar uppstartsmode på en eller flera mottagare. Abelko Innovation 17

22 3.3.3 Subadressering Alla mottagare kan subadresseras med avseende på kategori- områdes-, och individnummer. En mottagare med angivet individnummer. Alla mottagare i ett område. Alla mottagare i en kategori. Alla mottagare i en kategori och ett område Individ Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den tekniska adress där mottagaren är placerad Område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område du vill styra Kategori Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken kategori du vill styra. Abelko Innovation 18

23 Kategori + område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område......och vilken kategori du vill styra Styrning med Jokertecken Kategori och/eller Område kan utöver de ordinarie beteckningarna styras med en * i stället för en bokstav. Välj t.ex. gatubelysning Gb som kategori. Ändra i den vänstra rutan, genom att sätta in en * i stället för b, eller lägg till en ny kategori G*. (G* kommer då att styra alla mottagare vars kategoribeteckning börjar med G) Upprepningar Man kan välja att repetera varje utsändning ett antal gånger. Meddelandet skickas alltid ut minst en gång. Inställningen nedan anger endast antalet repetitioner. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99) mellan repetitionerna. 3.4 AKTUELL STATUS Rapporten över aktuell status visar mottagarnas digitala utgångsstatus utifrån de styrordrar som har gått ut. Informationen hämtas alltså enbart från databasen, vilket innebär att eventuella numeriska styrningar, som har gjorts från en tonvalstelefon, inte finns med i rapporten. Rapporten kan skrivas ut med avseende på individ, område, kategori eller område + kategori. Rapport över aktuell status. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 19

24 3.5 MEDDELANDELOGG Alla sändna/mottagna meddelanden sparas i en logg, som kan visas på skärmen eller skrivas ut på skrivare. För att kunna se mottagna meddelanden, krävs det dock att man har en referensmottagare ansluten och att den kan läsa av inkommande meddelanden. Radera sändna/mottagna meddelanden. Återgå till föregående meny. Rapport över sändna/mottagna meddelanden. Ange mellan vilka datum du vill se loggen Radera Alla sändna och mottagna meddelanden finns kvar i loggen tills man väljer att radera dem. Radering påverkar inte befintliga styrordrar, men däremot finns ingen möjlighet att få ut drifttider för raderade meddelanden. Det som raderas är de äldsta meddelandena, dvs. alla meddelanden som har sänts respektive mottagits före det här datumet......och den här tidpunkten......kommer att raderas. Abelko Innovation 20

25 3.5.2 Rapport Rapport över sändna/mottagna meddelanden kan förhandsgranskas på skärmen och sedan skrivas ut på skrivare genom att klicka på. 3.6 DRIFTTIDER Drifttider beräknas separat för varje digital utgång 1, 2, 3, och 4. Beräkningen sker endast för lyckade sändningar med meddelandet styr utgångar och när respektive utgång är Till. Rapporten kan baseras på individnummer, område, kategori och kategori + område. Kategori Område Kategori + Område Individ Om man väljer att basera rapporten på individnummer, beräknas drifttiderna utifrån alla meddelande som har sänts både direkt och indirekt till mottagarna. Dvs. alla meddelanden tas med, som skickats till det område, kategori och kategori + område som en mottagare tillhör. Motsvarande gäller kategori + område, där drifttiderna även beräknas för separata anrop till kategori och område. Inga drifttider kan dock beräknas om man endast har skickat meddelanden för att styra utgångarna till Oförändrad, använt sig av numerisk styrning eller raderat sändna och mottagna meddelanden. Abelko Innovation 21

26 Välj abonnemang. Välj önskat objekt och......filtreringsvillkor, där? innebär alla tecken. Välj tidbas. Välj tidsperiod. Tidsintervallen i rapporten formateras enligt tidbasen. Rapport över drifttider. Återgå till föregående meny. Eftersom det är mycket data som skall gås igenom vid beräkning av drifttider, kan det hända att det går trögt ibland. Försök då att: Ange filtreringsvillkor, så att mängden data minskar. Minska tidsperioden, så att beräkningarna går fortare. Öka tidbasen, så att antalet rader i den färdiga rapporten minskar. Samt, om ovanstående inte hjälper: Radera Sändna och mottagna meddelanden som inte behövs och komprimera databasen, så att filhanteringen går snabbare. Se Administrera databas, sid Rapport Rapport över drifttider kan förhandsgranskas på skärmen och sedan skrivas ut på skrivare genom att klicka på. Tidsintervall formaterade enligt vald tidbas. Drifttid på formatet timmar och hundradels timmar. Abelko Innovation 22

27 3.7 KATEGORIER Här sker inmatning av de olika kategorier som används, t.ex. tariffomkoppling och gatubelysningsstyrning. OBS! Kategori 00 ej def får ej tas bort. Återgå till föregående meny. Får ej tas bort 3.8 OMRÅDEN Här sker inmatning av de olika områden som används, t.ex. ett visst bostadsområde. OBS! Område 00 ej def får ej tas bort. Återgå till föregående meny. Får ej tas bort Abelko Innovation 23

28 3.9 MOTTAGARABONNEMANG Här sker inmatning av de mottagarabonnemang som används. I abonnemanget ingår ett anropsnummer med 6 siffror och en leg.kod med 3 siffror. Finns ingen leg.kod anmäld hos Telia måste i alla fall leg.koden 000 skrivas in. Vid ansökan om mottagarabonnemang hos Telia Mobitel, kopplas RIC-numret till abonnemanget. Det räcker oftast med ett mottagarabonnemang, eftersom mottagarna kan subadresseras. RIC-numret delas ut av Abelko Innovation och finns lagrat i mottagaren vid leverans. Skriv ut befintliga mottagarabonnemang. Återgå till föregående meny HELGDAGSKATALOG Lägg till eller radera helgdagar i helgdagskatalogen. Dagar i helgdagskatalogen behandlas som söndag. Utför ändringen tillägg/radera. Återgå till föregående meny. Skriv ut helgdagskatalogen. Abelko Innovation 24

29 3.11 ARKIV Under Arkiv på huvudmenyn finns ett par funktioner, för att dels administrera databasen och dels importera mottagardefinitioner från diskett Administrera databas För att kunna administrera databasen, så måste alla bakgrundsfunktioner stängas av som skriver i databasen, t.ex. uppdatering av händelseloggen. Det är dock inte lämpligt att lämna Multistyr i detta läge, så avbryt så fort du är klar. När du lämnar Administrera databas, startas huvudmenyn och alla bakgrundsfunktioner på nytt. Sändarapplikationen Text&Styr, fungerar dock som vanligt under hela tiden! När du klickar här så avbryts bl.a. uppdatering av händelseloggen. Sedan visas formuläret för att administrera databasen. Sökväg för databasen. Sökväg för säkerhetskopian. Reparera databasen. Komprimera databasen. Säkerhetskopiera databasen. Reparera, komprimera och säkerhetskopiera Uppgradera databasen från version 2.xx till 3.xx Återställ säkerhetskopian. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 25

30 Automatspara Klicka på för att reparera, komprimera och säkerhetskopiera databasen automatiskt. Om du misstänker att det är något problem med databasen, kan det dock vara säkrast att klicka på respektive knappar var för sig Säkerhetskopiera Databasen innehåller mycket information som tar lång tid att mata in igen, om det skulle hända någonting med datorn, t.ex. en hårddiskkrasch. Därför är det lämpligt att med jämna mellanrum säkerhetskopiera databasen till en diskett eller en annan hårddisk, för att sedan kunna återställa säkerhetskopian om någonting skulle inträffa. Det är dessutom bra att göra en säkerhetskopia före uppdatering av Multistyr-programvaran Komprimera Administrera databas innehåller även en funktion för att komprimera databasen, vilket också bör göras med jämna mellanrum. När man tar bort information från databasen bildas det nämligen tomrum, som inte tas bort automatiskt, utan bara vid en komprimering. Det går snabbare att läsa, skriva och söka i databasen om den är komprimerad Reparera Om databasen har blivit skadad, och det inte finns någon aktuell säkerhetskopia, kan du först försöka med att reparera den. Det kräver dock lite arbete, eftersom Multistyr förmodligen inte kommer att kunna starta på ett riktigt sätt. Hoppa över punkt 1-3 om Multistyr ändå verkar starta normalt. Byt namn på biblioteket där Multistyr finns från C:\MULTICAL\MULTSTYR till C:\MULTICAL\MULTOLD med hjälp av filhanteraren eller utforskaren. Installera om Multistyr från originaldisken. Kopiera filen ABELKO.LIB från C:\MULTICAL\MULTOLD till C:\MULTICAL\MULTSTYR med hjälp av filhanteraren eller utforskaren. Starta Multistyr från den nya installationen. Gå till Arkiv Administrera databas från huvudmenyn. Klicka OK på Avbryter alla bakgrundsfunktioner.... Klicka på i formuläret Administrera databas. Om reparationen lyckades, kan du fortsätta att köra på databasen, annars måste du återställa säkerhetskopian genom att klicka på i Administrera Databas. Återgå till huvudmenyn med. Om ACCESS 2.0 är installerad i datorn kan man starta ACCESS och öppna ABELKO:LIB och reparera databasen därifrån. Om du har råkat ut för en hårddiskkrasch, och måste installera om allting på nytt, gör då så här: Installera om Multistyr från originaldisken. Installera om Text&Styr från originaldisken. Starta Text&Styr. Ange portar, kommunikationshastigheter och sändarabonnemang. Starta Multistyr. Gå till Arkiv Administrera databas från huvudmenyn. Klicka OK på Avbryter alla bakgrundsfunktioner.... Sätt in disketten med säkerhetskopian och klicka på i Administrera databas för att återställa säkerhetskopian. Återgå till huvudmenyn med. Mata in den information som eventuellt har gått förlorad vad som gäller mottagar-definitioner och styrorder. Klicka på Synkronisera databaser i styrorderformuläret. Abelko Innovation 26

31 Uppdatera databas Skall endast användas för uppgradering från version 2.xx till 3.xx Övrigt underhåll Windows är inte avsett att arbeta långa perioder i sträck. Minnet Förbrukas och man får en del konstiga meddelanden om att minnet är slut eller att hårddisken är full och när man försöker göra något i databasen går inte detta därför att Admin använder den. Vanligtvis fungerar styrprogrammet, men all databashantering uteblir. Därför skall man minst en gång i månaden stänga av datorn och starta om den på nytt. I samband med detta skall man också köra Scandisk på hårddisken innan styrprogrammen startas. Vissa delar av databasen kan bli ohanterligt stora. Det gör att systemet arbetar långsamt. Därför bör man i samband med ovanstående operationer, radera delar som inte behövs för funktionen. Händelseloggen, se sid. 7 behövs bara vid felsökning och kan raderas utan vidare. Meddelandeloggen växer också mycket kraftigt. Den behövs dock för att få drifttider, men när dessa är utskrivna kan även delar av denna logg raderas. Se sid. 20. Ett lämpligt sätt att hålla nere storleken på databasen kan vara att en gång per år, skriva ut drifttiderna, göra en säkerhetskopia på databasen och spara denna samt radera den gamla meddelandeloggen. När de utvalda delarna av databasen raderats skall den repareras och komprimeras, se sid Importera mottagardefinitioner Vid beställning av mottagare från Abelko Innovation, kan du erhålla mottagardefinitioner för de nya mottagarna på diskett. Importera dessa till databasen, så slipper du själv mata in alla nya mottagare! Ange sökväg till mottagardefinitioner som skall importeras Hjälp om Innehåller aktuellt versionsnummer och övrig information om Multistyr. Abelko Innovation 27

32 4 STYRNING AV UTGÅNGAR VIA NUMERIK Styrning av utgångarna 1, 2, 3 och 4 i MSE/MGB. En numerisk styrning består av ett lösenord, de fyra sista siffrorna i serienummret som du hittar på mottagarens typskylt, följt av en funktionskod samt tilläggssiffror som avgör utgångens läge. Funktionskod 9 = Styrning av utgångar Tilläggssiffror 0 = Från 1 = Till 6 = Oförändrad Exempel på styrning: För att ställa utgångarna 1 = Till 2 = Till 3 = Från 4 = Från i en styrenhet med serienummer gör du följande: Slå telefonnumret du erhållit, vänta på svar, ange din behörighetskod, i detta exempel 0987, tryck funktionskod 9, tryck följande sekvens på telefonens knappsats för att ställa utgångarna 1100, avsluta med #, lägg på luren xxxxxx Röst som svarar # Mottagarens Välkommen till De fyra sista Funktions- Ställer Avsluta anropsnummer. till Minicall- siffrorna av kod. utgångarnas med tjänsten. mottagarens status. fyrkant. serienummer. Efter ca en minut kommer utgångarna 1 och 2 att gå till och utgång 3 och 4 slås från. Observera att man måste alltid ange tilläggssiffror,( 0, 1 eller 6 ), för alla utgångar. Även om någon utgång inte är ansluten eller inte skall användas. Anges ej alla fyra tilläggssiffrorna förkastas hela meddelandet och ingen styrning sker. Det finns ingen kontroll av att lösenord, funktionskod eller tilläggssiffror är riktiga, allt sänds ut av Minicall-tjänsten. Mottagaren däremot kräver att dessa är riktiga, annars ignoreras meddelandet och styrningen uteblir. 5 STYRNING AV UTGÅNGAR VIA SMS FRÅN EN GSM TELEFON För att slå till alla mottagare med kategori Gb (tända gatubelysningen) via en GSM telefon skall du skriva följande textmeddelande i din telefon: 011C2Gb* För att släcka motsvarande, skall du skriva följande: 011C2Gb*11110C Sänd meddelandet till det söknummer ni fått från Telia, 0746-xxx xxx. Meddelandet går nu ut via Telias Minicalltjänst till era styrenheter. För att styra andra kategorier, områden eller individer skall textmeddelandet se ut på ungefär samma sätt. Adress och checksumma varierar. Enklast tar man reda på hur textmeddelandet ser ut genom att sända en motsvarande manuell styrning och titta på utsändningen i Meddelandelogg. OBS!! Det är viktigt att hålla reda på stora och små bokstäver. Abelko Innovation 28

33 Anteckningar Abelko Innovation 29

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev.

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev. Användarhandledning SANDÖDATA AKTIEBOKEN ver. 11.0 Välkommen till Sandödata Aktieboken. Alla aktiebolag har enligt Aktiebolagslagen skyldighet att föra en aktiebok över de juridiska eller fysiska personer

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Bruksanvisning. FlexiView

Bruksanvisning. FlexiView Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning FlexiView Version 3.0.8 och senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer