Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting"

Transkript

1 Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

2 Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus Arbetet mot EU:s fjärde penningtvättsdirektiv Nyheter/förändringsarbete inom AML/CFT området - Sverige Några nyckelfrågor i AML-arbetet hos verksamhetsutövare Real life casestudy Not: När det fortsättningsvis talas om åtgärder mot penningtvätt (AML) avses även åtgärder mot finansiering av terrorism om inget annat sägs 2

3 AML ökat fokus Den intensifierade kampen mot organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorism/terroristfinansiering m.m. har bidragit till ett ökat fokus mot AML- området med fler aktörer och en omfattande regelgivning såväl internationellt som nationellt Från att till en början mest berört banker har numera kretsen av verksamhetsutövare som omfattas av AML-regelverket vidgats kraftigt genom krav bl.a. i EU-direktiv och i nationell lagstiftning Övergången till ett i huvudsak riskbaserat förhållningssätt för AML har medfört ökade kunskapskrav för både verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och andra stakeholders I Sverige har regeringen i skrivelse till riksdagen under våren 2014 för första gången presenterat en tämligen ambitiös AML strategi som bl.a. bygger på två genomförda nationella riskbedömningar om åtgärder mot penningtvätt resp. finansiering av terrorism 3

4 Arbetet mot EU:s fjärde penningtvättsdirektiv EU-kommissionens förslag till ett fjärde Penningtvättsdirektiv m.m. Fortsättningsvis 2013 remiss, konsultationer m.m. Vintern- våren 2014 Behandling i Europaparlamentet (1:a, 2:a läsning) Grek. Ordförandeskapet -förslag till Rådet/Coreper Rådet/Coreper 2 general agreement 2014 forts. Direktivet förväntas bli antaget före utgången av

5 Nyheter/förändringsarbete Sverige (1) Sverige - lagstiftning m.m. Ändrad straffrättslig reglering av penningtvättsbrott i kraft Ny lag om straff för penningtvättsbrott. Reglerna om penninghäleri i Brottsbalken upphör Enklare att tillämpa genom kopplingen till brott eller brottslig verksamhet som förbrott S k självtvätt införs Särskild straffbestämmelse om näringspenningtvätt kriminaliserar ett kalkylerat risktagande även om det med facit i hand inte var fråga om penningtvätt. Detta stadgande torde kräva en särskild riskanalys Följdändringar i penningtvättslagen Regler om s k dispositionsförbud under vissa premisser och utvidgning i rapportering till Finanspolisen aktualiserar bl.a.: hantering av egendom som kan bli föremål för dispositionsförbud t.ex. delade konton, depåer, klientmedel etc hur göra med reglerna om meddelandeförbud organisationsfrågor 5

6 Nyheter/förändringsarbete Sverige (2) Sverige Utredningar/lagförslag, rapporter m.m. Finansdepartementet PM Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen. Föreslås bl.a. : Tydliggörande av riskbedömningar Krav på att s k utomstående part (tredje part) som utför åtgärder för kundkännedom åt en verksamhetsutövare, ska överlämna inhämtade uppgifter och dokumentation utan dröjsmål Utvidgad kategorisering och bedömning av PEPs inklusive inhemska PEPs Utökad tid för bevarande av uppgifter rörande granskning av transaktioner enligt 3 kap. 1 penningtvättslagen Ändrade bestämmelser om länsstyrelsernas tillsyn Förslag om nya regler för kontanthantering. Betänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) 6

7 Några nyckelfrågor i AML-arbetet hos verksamhetsutövare Det är viktigt att komma rätt i tillämpningen av ett riskbaserat förhållningssätt och vid framtagande av relevant övergripande riskbedömning avseende risk att verksamheten utnyttjas för penningtvätt En relevant övergripande riskbedömning är viktig som underlag för utformning och tillämpning av riskbaserade kundkännedomsprocesser (förenklade åtgärder, grundläggande åtgärder resp skärpta åtgärder), resursallokering, dimensionering och utformning av AMLfunktioner, oberoende kontrollfunktioner, genomförande av utbildning av anställda etc. Viktigt att uppdatera vid behov och med fastställda intervaller 7

8 Exempel Företagsövergripande riskbedömning Kundtyper Produkter/tjänster Distributionskanaler Geografi/landrisk Övriga parametrar, kvantitativa uppgifter, verksamhet, strategier, interna kontroller etc. Riskanpassade åtgärder för kundkännedom Grundläggande åtgärder för kundkännedom Skärpta åtgärder för kundkännedom Förenklade åtgärder för kundkännedom (undantag) Riskanpassade kontrollfunktioner, resursallokering.m.m. 8

9 Exempel -kundkännedomsprocessen kunder Skärpt nivå ID-kontroll, verklig huvudman, syfte och art med kundrelation Andra kontroller och informationsinhämtning Bedömning av Risknivå/kundkännedomsnivå Normal nivå Kundrelation påbörjas Fortlöpande uppföljning Förenklad nivå Åtgärder kan vidtas av utomstående part i enlighet med penningtvättslagen 9

10 Real life case V&S V&S Vin & Sprit AB (V&S) utsattes för ett stort bedrägeri på ca 29 miljoner kr under sommaren Brottsupplägget var att ett antal fakturaskrivande bolag skickade ett betydande antal falska/oriktiga fakturor till V&S som betalades till bolagens konton i SEB, Swedbank och Nordea. Bolagen flyttade sedan kr under knappt en månad i juli 2008 från respektive bolags konto till ett konto i Skandiabanken tillhörande Knightsbridge Exchange Ltd, UK, filial (Knightbridgefilialen). Under en dryg månad under juli- augusti 2008 togs sedan cirka 25 miljoner ut kontant och fördes via ett av Knightsbridge-filialen kontrakterat värdetransportföretag till ett kontor vid Munckens Gränd 4 i Gamla Stan som filialen fått disponera. Kontoret vid Munckens Gränd var en lokal som hyrts ut av bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Pengarna lär ha lagts olåsta genom en lucka i väggen. Pengarna försvann sedan spårlöst från kontoret 10

11 Munckens Gränd i Gamla stan där kontoret ligger som disponerades av Knightsbridge - filialen 11

12 Ingång till kontoret på Munckens Gränd 12

13 Upplägg pengarnas gång Bolag 1 konto Bolag 2 konto Sammanlagt c 29 miljoner kr från Bolagen till Knightbridgefilialens Konto i Skandiabanken Skandiabanken Knightbridge konto V&S Bolag 3 konto Bolag 4 konto kontor Munckens Gränd Uttag kontanter ca 25 miljoner. Flyttas via värdetransport till kontor Bolag 5 konto Pengar uttag spårlöst försvunna 13

14 Forts. DS dömdes både i tingsrätten och ingen ändring i hovrätten för grovt bokföringsbrott och medverkan till grovt bedrägeri till 6 års fängelse + skadestånd på c 25 miljoner JS dömdes i tingsrätten till grovt bokföringsbrott och medverkan till grovt bedrägeri till 4 års fängelse + skadestånd 25 miljoner. Hovrätten ändrade bedrägeridelen till grovt penninghäleri och ingen skadeståndsskyldighet Konstaterades att Knightsbridgefilialen, som registrerats som filial till ett engelskt bolag och skulle bedriva valutaväxling, transaktionsöverföringar och factoring, bara var ett tomt skal utan verksamhet och ingen registrering hos Finansinspektionen och saknade bokföring. DS var länken mellan de fakturaskrivande bolagen och Knightsbridge-filialen Kontoret var i stort sett bara en fasad utan reell verksamhet och utan koppling till den påstådda verksamhet som Knightsbridge-filialen skulle syssla med. Ingen åtgärd mot värdetransportföretaget 14

15 Tack för uppmärksamheten! 15

16

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2011

Finanspolisens årsrapport 2011 Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Nordea Bank AB FI Dnr 13-1784 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Smålandsgatan 17 105 71 STOCKHOLM

Nordea Bank AB FI Dnr 13-1784 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Smålandsgatan 17 105 71 STOCKHOLM 2015-05-18 BESLUT Nordea Bank AB FI Dnr 13-1784 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Smålandsgatan 17 105 71 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Tredje penningtvättsdirektivet

Tredje penningtvättsdirektivet 2008:2 Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation MISSIV DATUM DIARIENR 2008-03-17 2008/19-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-17 Fi2007/2472 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Föreläggande om att upphöra med att tillhandahålla betaltjänster

Föreläggande om att upphöra med att tillhandahålla betaltjänster 2012-10-01 BESLUT Legio Exchange AB FI Dnr 11-10359 Attn: Verkställande direktören Delgivning nr 1 Box 12095 102 23 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet.

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Daniel Sedighha & Erik Wahlbro Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Penningtvätt, målvakter, bulvaner och lagerbolag. Corporate crime Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT- 10 Handledare: Marie

Läs mer

Instruktion om åtgärder mot penningtvätt

Instruktion om åtgärder mot penningtvätt HSB Dalarna ekonomisk förening 716412-8980 Instruktion om åtgärder mot penningtvätt Antagen av styrelsen 17 december 2012 HSB Dalarna tillhandahåller Betalningsförmedling samt finansiell medelförvaltning

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) 1 Inledning Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB. Årsberättelse 2014

Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB. Årsberättelse 2014 Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB Årsberättelse 2014 Utgiven av Finansbolagens Service FF AB Finansbolagens Förening - Finansbolagens Service - FF AB... 1 Medlemmar... 2 Associerade

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening... 1 Medlemmar Associerade Styrelse Kommittéer Kansli Medlemskap och representation Föreningen under året... 8 Årsmöte och informationsmöten

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Arbetet mot penningtvätt i svenska banker en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar

Arbetet mot penningtvätt i svenska banker en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar EXAMENSARBETE Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle Företagsekonomi Bank/Finans FE6173 Arbetet mot penningtvätt i svenska banker en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar Författare

Läs mer

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Företagsekonomiska Institutionen FEKH69 Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå VT 2013 Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Författare: Annsofie

Läs mer

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism Riskbedömning, slutlig Penningtvätt och finansiering av terrorism Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte... 4 3. Avgränsning... 4 4. Metod och upplägg... 5 5. Om penningtvätt

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer