DÖRR POSTEN. Kristians gossar fixar. nästan allt! När ljuset kom till staden Bostäder med utsikt Vad tycker partierna? Stambyten på Bangatan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÖRR POSTEN. Kristians gossar fixar. nästan allt! När ljuset kom till staden Bostäder med utsikt Vad tycker partierna? Stambyten på Bangatan"

Transkript

1 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER SOMMAR 2010 När ljuset kom till staden Bostäder med utsikt Vad tycker partierna? Stambyten på Bangatan Kristians gossar fixar nästan allt!

2 signerat En ny lag SÅ HAR DÅ propositionen om den nya lagen gällande Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler landat. Äntligen! SjÄlVA TITElN KANSKE inte är så upphetsande och kanske inte ens innehållet, utan det är framför allt att vi själva lyckas lösa allmännyttans framtid här i Sverige. Svenska allmännyttan är unik så till vida att vi kan erbjuda ett bra boende för alla människor oavsett socialgrupp. I EuROPA ÄR så kallad social housing vanlig. Boenden för socialt utslagna där din inkomst inte får överstiga ett visst belopp. lagförslaget HAR tillkommit genom ett nära samarbete mellan Fastighetsägarföreningen, SABO och Hyresgästföreningen och ger oss nu förutsättningar att utveckla en modell för bostadsförsörjning, integration och affärsmässighet. Parterna får också ett ansvar att se till att modellen fungerar inte minst när det gäller hyressättningen. BlANDA & GE Detta är mixrarnas urmoder, uppfanns 1954 hos företaget Bamix i Schweiz. Flera modeller är designade av Prins Sigvard Bernadotte. Kockarnas favorit. Fixa lätt sommarens smoothies eller en god grillsås. Finns hos Sjöstads. FÖR BOlAGETS DEl blir de direkta konsekvenserna av affärsmässiga principer att vi får betala kommunen för att vi lånar pengar med kommunal borgen, samt att kommunen på sikt skall erhålla ersättning på insatt aktiekapital. Kostnadsökningar, men även en möjlighet att ta betalt för den samhällsnytta som vi gör. SOMMAREN ÄR HÄR. Tid för att koppla av och ladda batterierna. Lev väl! GunnAr JOHAnSSOn, VD FÖREVIGA SEMESTERN Fånga sommaren med 12 megapixlar och 4 ggr optisk zoom. Liten och nätt kamera, finns hos Expert. AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER är ett av kommunen helägt bolag som förvaltar sina fastigheter själv. Vänersborgsbostäder äger lägenheter i Vänersborg, Vargön, Brålanda och Frändefors. BESÖKSADRESS Vallgatan 13 (gamla flickskolan) TEl POSTADRESS Vänersborg ÖPPET Må-to kl. 8-17, fre 8-16, (lunch 12-13) E-POST BOBuTIK Må to kl.10-17, fre 10-16, (lunch 12-13) DÖRRPOSTEN är Vänersborgsbostäders kundtidning med fyra nummer per år. ANSVARIG utgivare Gunnar Johansson REDAKTIONSKOMMITTÉ Gunnar Johansson, Åsa Svensson och Sigyn Lindbom PRODuKTION Mid Marketing AB, TRYCK Cela Grafiska OMSlAGSFOTO Håkan Lind

3 ljusa SOMMARNÄTTER? Den klassiska fotogenlampan i lyxig guldglänsande variant. Lyser upp, värmer och pryder sin plats på balkongen eller i båtruffen. Finns på Vänersborgs Gästhamn och Marina i Vänerparken. TÄND GRIllEN MED STIl Denna eleganta gaständare pryder sin plats både på grillbordet och soffbordet. Du hittar den och andra snygga prylar hos Responswear, klädbutiken i entrén på Quality Hotel. TRÄFFA KuNGEN I SOMMAR! En rolig sommarfluga, Kubbspelet, där det handlar om att träffa kungen för att vinna. Finns hos DG12 på Drottninggatan. DÖrrPOSTEn #

4 historiskt Gasverkets gasklocka låg i korsningen Vallgatan- Norra järnvägsgatan GASVErKSGATAnnOrrA JÄrnVÄGSGATAn Det var ett kompakt mörker som rådde i våra städer fram till mitten av 1800-talet. Då kom gasbelysningen och lyste upp i alla skrymslen och vrår. Att vandra i en stad efter mörkrets inbrott var både påfrestande och farligt. Så här skriver den vänersborgske historikern K G Cedergren: En resande måste följas hem av sin värds dräng med lykta. Detta var nog en nödvändighet. Var det ej något vidare trevligt att till fots färdas på stadens gator vid dagsljus, blev det särdeles obehagligt, för att ej säga rent av farligt, efter mörkrets inbrott. Mörker härskade överallt. Endast från någon illa slutande fönsterlucka kunde en svag stråle tränga ut på gatan. Under den katolska tiden hade det varit något bättre. De talrika Madonnabildernas eviga lampor kunde åtminstone för den med stadens gator bekante vara, om också, svaga ledfyrar. Men då helgondyrkan avskaffats, inträdde gatans fullkomliga mörker. Var det svårt för en stadsbo att taga sig till rätta, blev det nästan omöjligt för en främling. Gatornas tillstånd gjorde, att han vid nästan varje steg riskerade att trampa ner i en håla med illaluktande innehåll, där han kanske skrämde upp en husvill hund. Farligt var också att passera de många ölkrogarna med dess ofta druckna besökare. Magistraterna bestämde därför, att alla, som efter mörkrets inbrott hade något ute att göra på stadens gata, skulle vara försedda med lykta. Stadzens gata och dess accessoirer i historisk belysning av K G Cedergren 4 DÖrrPOSTEn #2 2010

5 ATT ANlÄGGA GASVERK var en mycket stor investering. Därför gavs ofta uppdraget till privata engelska bolag som hade kommit längst med tekniken. År 1865 inkom ett anbud till Kommittén för Gaslysningsfrågan i Vänersborg: Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 27 Januari Till Kommittèen för Gaslysningsfrågan i Wenersborg Härmedelst får jag göra följande anbud för Gasanläggning i staden Wenersborg. 1:o att för stadens räkning anlägga gasverk, i enlighet med de af Ingeniör Hammar uppgjorde ritningar och kostnadsförslager, mot villkor att derför erhålla liqvid då arbetet är färdigt och af sakkunnige män godkändt. 2:o att sjelf bekosta anläggandet af gasverk samt att derifrån förse stadens gatulyktor med gas, till ett pris af 30 Riksdaler Riksmynt pr. år för hvarje låga, beräknad att brinna timmar om året med en ljusstyrka motsvarande 12 normala vaxljus, äfvensom att förse enskilde personer med gas till ett pris af 7 Riksdaler pr. 1,000:de kubikfot 3:o att å plats som bestämmes uppbygga gasverk efter af Ingeniör Hammar upprättad och af staden godkände ritningar samt till ett i förslaget bestämt pris af 62,500. Riksdaler Riksmynt, i hvilken summa jemväl inberäknas kostnaden för åtskillige i förslaget är glömde men ytterst nödvändige apparater, såsom Condensator, Profklocka, Photometer, Tryckvisare m.m. äfvensom arfvode åt ingeniören Wenersborg den 25. Januari Henry, Beatly, Kommentar: 1 Riksdaler Riksmynt motsvarar idag c:a 50 kr. (Nr mars 1865.) I kvarteret fanns också ett mejeri. Det startade år 1933 och lades ned Mandråparen i Plantaget var ursprungligen avsedd för gas och sattes upp under bygget föll lyktan och dödade en av mannarna, därav det makabra öknamnet. Mandråparen elektrifierades år I kvarteren runt Norra järnvägsgatan-gasverksgatan-vallgatan är idag Vänersborgsbostäder mycket starkt representerat. Här finns ett stort utbud av lägenheter i många storlekar för den som vill bo centralt. På bilden vrider man slutgiltigt av kranen för gasleveranser i Vänersborg. Bilden torde vara tagen runt DÖrrPOSTEn #

6 utsikt från FrEDriKSBErG Husen på roddaregatan på Fredriksberg byggs på med två våningar. Lägenheterna kommer att få en härlig utsikt över Vassbotten, farleden och Karls Grav. Fredriksberg är en av Vänersborgs populäraste stadsdelar. Och det är sannerligen lätt att förstå. Närheten till vattnet, kvällssol över den glittrande Vassbotten, närheten till Vänerparken och centrum gör Fredriksberg till ett gott ställe att bo på. På Roddaregatan har Vänersborgsbostäder 98 lägenheter. Husen byggdes på 1960 talet och även om de är av god kvalitet så börjar det bli dags att renovera och modernisera. Vi måste byta avloppsstammar och annan teknik i husen, tidens tand är obeveklig, berättar Vänersborgsbostäders VD Gunnar Johanssson. Men när vi ändå är inne och stökar i husen så vill vi passa på att göra en del annat för att modernisera och förbättra boendet och tillgängligheten på olika sätt. Bostadsbyggandet på 50 och 60 talen prioriterade inte boendet för den som blivit lite äldre. På Roddaregatan har vi en hög andel lite mognare hyresgäster, och vi vill ge dem möjligheten att bo kvar så länge de kan. Det blir en samhällsvinst med detta det är bättre ekonomi att erbjuda människorna möjlighet att bo kvar än att erbjuda ett särskilt boende. Men framför allt blir det mänskliga vinster de allra flesta vill bo kvar i sitt hem. DET FINNS OCKSÅ en hel del bostadsrätter och villor i Fredriksbergsområdet med Kvartersvärden heter lennart Carlsson. bättre tillgänglighet på Roddaregatan kan vi erbjuda fler att bo kvar i det område där man trivs. Ett problem med sådana här projekt är förstås kostnaderna, fortsätter Gunnar Johansson. En hiss kostar 1,5 miljoner kronor och i ett trevåningshus blir det inte så många lägenheter som kan dela på den kostnaden. Det var då vi kom på en tänkbar lösning lägg till två våningar och skapa ytterligare uppåt 60 lägenheter. Så här kan man förstås inte göra överallt, men dessa hus ligger i bästa tänkbara läge, sjönära, med utsikt över sjön Vassbotten och över det vackra Blåsut som badar i morgonsolen. De nya lägenheterna kommer att få nyproduktionsstandard med tvättmaskin och torktumlare. Vi kommer också att glasa in balkongerna på de första tre våningarna och höja standarden betydligt för alla. Vi hade hoppats kunna komma igång med projektet under 2010 men vi får avvakta stadsplanearbetet. 6 DÖrrPOSTEn #2 2010

7 KOMMuNEN HÅllER PÅ MED med att göra en stadsplaneändring, gällande plan tillåter bara tre våningar. * Anders Patriksson är arkitekten som har i uppdrag att gå igenom funktion och form på de nya våningarna. Vi har kommit en bit på väg i skissarbetet, och vi har också haft underhandskontakter med Vänersborgs kommun, berättar Anders Patriksson. Vi har en samsyn när det gäller husens gestaltning vi vill inte bara höja husen rakt av, utan vi söker ett delvis annat formspråk som tydligt talar om att de två våningarna är nya och byggda på 2010 talet. Vi tänker oss att arbeta med lättare material underhållsfria skivor eller liknande som kontrast till den tunga tegelstensfasaden. I och med att vi glasar in de befintliga balkongerna så får vi ett visuellt samband och förstås också en standardhöjning för nuvarande hyresgäster. VI HAR OCKSÅ EN IDÉ att på ett av husen skapa en gemensam takterass för alla hyresgäster. Här kan vi få en gemensam lokal och en generös terassyta med med utsikt åt norr, väster och öster. Rent praktiskt och byggnadstekniskt lägger vi väggarna rakt ovanför det gamla ytterväggarna för att kunna ta hand om belastningarna på bästa sätt. Husen ligger väldigt väl orienterade med vardagsrum och balkonger som vetter mot vattnet och mot kvällssolen över vattnet i väster. Ett jättespännande projekt, avslutar Anders Patriksson. *AKTUELLT JUST NU Detaljplanen för området har överklagats, vilket innebär att projektet tidigast kommer till stånd Sommaröppet i Bobutiken nya tider mellan 28 juni och 13 augusti. Vi har öppet mån fre mellan , (lunch ). E-faktura lediga garage Det finns lediga garage på Enebacksgatan. Är du intresserad kontakta Lena Hjern på telefon Tänker du på miljön lika mycket som vi gör? Testa då att betala din hyra via e-faktura. Du meddelar oss via din internetbank att du önskar e-faktura och lämnar de uppgifter som efterfrågas. Sedan kommer din nästa faktura direkt till din dator. Med e-faktura slipper du knappa in OCr-nummer och hålla ordning på betalningsdatum. Allt du behöver göra är att godkänna den. Välbesökt bomässa noterat Bomässan i Arenan blev verkligen välbesökt. Mia Johansson och Carina Hansson var på plats i Vänersborgsbostäders monter som passerades av tusentals människor under helgen. Många gissade på antalet ficklampor i burken, och nu kan det avslöjas: det var 141 ficklampor i burken! DÖrrPOSTEn #

8 Ser till att KOMMunEnS HuS MÅr BrA Alla fastigheter behöver pysslas om. De måste underhållas, ses över och vårdas. Mår inte husen bra, mår inte människorna bra. Finns det inte bra ventilation till exempel är det klart att det får konsekvenser. Dålig luft gör ju att man blir trött och hängig, säger drifttekniker Sune Lindgren. FASTIGHETSSERVICE på Vänersborgsbostäder har hand om alla kommunens fastigheter, utöver sina egna. Det är Sune Lindgren som tillsammans med Jan Trotzig och Mikael Johansson, drifttekniker och Kenth Nyberg samt Sven Samuelsson, reparatörer som har hand om kommunens totalt kvadratmeter stora husyta. Det är stora fastigheter det rör sig om. Om du bara tar Birger Sjöberg, Idrottshallen, Torpa, Vårdskolan, och Tärnan som ligger nära varandra så blir det en hel del bara det. När det uppstår fel vill de ha det åtgärdat med en gång, det är inte så konstigt, säger Sune. IBlAND RYCKER DE ut på jourlarm, men de flesta fel är mindre akuta. Det kommer in felanmälningar hela tiden. Det kan vara för varmt eller för kallt, något med avloppet eller ventilationen. Vi 8 DÖrrPOSTEn #2 2010

9 Kristian Andersson är chef för Fastighetsservice. åtgärdar nästan allt inom 24 timmar, men det beror ju på vilket typ av fel det rör sig om, säger Kenth Nyberg. På de modernare byggnaderna finns automatiska fellarm. Jag ser direkt i datorn om något inte fungerar som det ska. Här har jag koll på temperaturen, ventilationen, avlopp och annat som gör att fastigheten fungerar som den ska, säger Kenth Nyberg. just IDAG är det ganska lugnt. Strecken på datorn visar att alla kopplingar fungerar som det ska, och att systemet inte har upptäckt något misstänkt. På de här nya systemen händer det att vi får falska larm. Ibland är det överdrivet känsligt, säger Mikael Johansson. På en del gamla byggnader saknas datoriserade larm. Då ringer vaktmästaren och meddelar att något är galet, säger han. EN GÅNG VARjE termin är fastighetsservice ute och inspekterar. I de äldre byggnaderna är de ute oftare och kontrollerar spjäll, remmar, motorer, rep, värden och annat som kan vara slitet eller felinställt. Ju äldre fastigheterna är desto mer krångel och tätare besök. Och att det saknas datoriserat larm på en del byggnader tycker de inte är så märkvärdigt. Ofta hamnar vi i pannrummen ändå, säger Kenth Nyberg. Tillsammans har de samlat på sig en hel bank av kompetens. Två av männen är eltekniker från början, men alla samlar de på nya erfarenheter. Vi måste kunna lite av varje, allt som har med fastigheter att göra egentligen. Vi går kurser för att vidareutbilda oss, men genom jobbet lär man sig också mycket, säger Sune Lindgren. DÖrrPOSTEn #

10 Vilka är partiernas viktigaste bostadsfrågor? Hur ser de på marknadshyror och allmännyttan? Vad har de för ambitioner för att förbättra boendekvaliteten för Vänersborgarna om de får inflytande i höstens val? Vilket parti får din röst? LuTz rininsland MAriE DAHLin TOrE SÖDErBErG MAriAnnE KArLSSOn AnDrEAS VÄnErLÖV JOHAn EKSTrÖM AnDErS FOrSSTrÖM 1. Vad anser ni vara de viktigaste boendefrågorna? Våra barn och ungdomar ska få en bra uppväxt i en god boendemiljö. rätten till en bostad, inflytande över ditt boende och en rimlig kostnad. Friska hus, en barn- och människovänlig miljö, gång- och cykelvägar samt bussar och tåg. Tillgänglighet och att det finns utbud för olika behov. Bostäder för unga. Därför har vi en rad förslag för att hjälpa unga ut på bostadsmarknaden. Att vårda och utveckla befintliga bostäder och därmed motverka höga hyreshöjningar. Enklare regler och mindre krångel vid bostadsbyggande. Att vi kan tillgodose alla önskemål. Det ska finnas mångfald bland boendealternativen. 2. Hur ser ni på allmännyttans framtid? En sund bostadspolitik förutsätter en stark allmännytta. Vi vill se livskraftiga och ekonomiskt starka allmännyttiga bostadsbolag. Vi vill inte ha marknadshyror, vi säger nej till marknadshyror. Allmännyttan ska tillhandahålla hyresrätter med bra kvalitet och drivas utan vinstsyfte. Bra om den finns i framtiden. Att bli helt i händerna på privata husägare, som inte är utsatta för konkurrens, vore inte bra. Positivt. Allmännyttans har en viktigt roll att spela på bostadsmarknaden alltjämt. En naturlig del i boendemiljön. Har också en viktig funktion att fylla för valfriheten och en socialliberal boendepolitik. Har ett värde för framtiden. Samhället måste ställa upp för dem som har det svårt. 3. Hur ser ni på marknadshyror? Bostadsmarknaden är inte bara för dem med feta plånböcker. Alla ska kunna efterfråga en bostad. Vi ogillar marknadshyror. Har svårt att se alternativet. Jag hoppas på en sund marknad, där människor fattar kloka beslut. Är ett storstads- och kustnära problem. Vi vill inte införa marknadshyror. nej till helt fria marknadshyror. En översyn av hyressättningssystemet måste ske. Ökad självförvaltning och därmed lägre hyra. Jag tror inte det är något för Vänersborg, mer något för Stockholmsområdet. Här är det allmännyttan som är hyresledande. 4. Vad kommer ert parti att göra för att förbättra boendekvaliteten för Vänersborgarna? Vi har en Grönplan, vi vill använda den. Exklusiva bostadsplaner för att sätta Vänersborg på kartan får inte vårt stöd. Vi värnar om blandat byggande och småskalighet. Vi tar medborgarnas yttranden i planprocessen på allvar. Verka för att Vänersborgsbostäder kan få tomter i centrala stan för att bygga hyresrätter. Låta bostadsbolaget vara en part vid nyetablering av bostadsområden för att bygga hyresrätter. Fortsatt anpassning för funktionshindrade och äldre att kunna bo bra i ABVBs lägenheter. Vara tidigt ute och ha synpunkter på boende och miljö. Komma med egna förslag. Ökad tillgänglighet, följa grönplanen. Mycket i svaren på ovanstående frågor förbättrar boendekvaliteten för Vänersborgarna. Alla har rätt till en bra bostad. Dock är det inte politikers sak att detaljstyra saker som människor själva sköter bättre. Satsa på attraktiva bostadsområden för såväl villor, kedje-/radhus som lägenheter. Att Vänersborgsbostäder sköts på ett förtjänstfullt sätt. Tillhandahålla möjligheter för alla boendeformer. 10 DÖrrPOSTEn #2 2010

11 Kristians grilltips när Kristian Andersson grillar blir det gärna kyckling eller fläskfilé. Kyckling kräver varsamt handlag på grillen. Kristian tipsar: receptet Tänk lite extra på marinaden. Olja, yoghurt, örter, chili och honung passar bra till kyckling. Kycklingen blir bäst om den först grillas på hög värme, och sedan flyttas till en svalare del på grillen. Fin glödbädd och gärna lock på grillen ger kycklingen jämn och lagom värme. Till köttet rekommenderar Kristian ROSTADE ROTFRuKTER Potatis i klyftor, lök, morötter, rödbetor blandat med lite olja och salt. in i ugnen ca 50 minuter, 200 grader, men se upp så att det inte är inne för länge. Som tillbehör är det läckert med krispigt gröna haricot verts. God sås, smaksatt med lite whisky passar bra på grilltallriken, tycker Kristian som är chef för Fastighetsservice på Vänersborgsbostäder. Vilket lyft för Bangatan! Sedan 2001 har Vänersborgsbostäder gjort stambyte i över 300 lägenheter. Lägenheterna som står på tur är kvarteret Hägern. nu är det dags för lägenheterna på Bangatan 6, säger Jan-Eric Borgmalm som är underhållsansvarig på Vänersborgsbostäder. Det kommer att sättas in hiss i totalt tre trapphus och renoveringen gäller 30 lägenheter som kommer att få nytt kök, badrum, ventilation och el. Det blir en rejäl uppfräschning. Det brukar alltid vara mycket uppskattat även om det förstås blir en övergångsperiod när hyresgästerna får bo i våra evakueringslägenheter en tid. Det finns de som tycker att det är besvärligt, men att få sin lägenhet upprustad på det här sättet, och att det sätts in hissar brukar väga upp nackdelarna, säger Jan-Eric Borgmalm. Så här fint blev det efter renovering på Belfragegatan 34. DÖrrPOSTEn #

12 Sommarerbjudande! Välkommen till ursands Camping! Vänersborgsbostäder och ursands Camping bjuder alla som äter räksmörgås eller huvudrätt på kaffe eller te (saft till barnen). Gäller till och med 15 augusti. namn E-post Fyll i, klipp ut och ta med. Gäller för hela familjen. HYrESKrYSSET Först öppnade rätta lösning belönas med ett presentkort på 200 kronor. Andra och tredje pris är presentkort på 100, respektive 50 kronor. Sänd eller lämna ditt svar till: AB Vänersborgsbostäder, Vänersborg. Märk kuvertet Vårt kryss. Vi vill ha lösningen senast 15 augusti namn Adress 12 DÖrrPOSTEn # KrYSSVinnArE Vinnare i förra korsordstävlingen: FÖrSTA PriS: Micael Ericsson, residensgatan 36, Vänersborg AnDrA PriS: Birgitta Högberg, Marierovägen 26, Vänersborg TrEDJE PriS: Hjördis Ekberg, Kyrkogatan 28 B, Vänersborg

DÖRR POSTEN. Roddaregatan. Inflyttning på. På upptäcktsfärd i matbutiken Ny hyresmodell på gång Så här används din hyra Underhåll 2012 VÅR 2012

DÖRR POSTEN. Roddaregatan. Inflyttning på. På upptäcktsfärd i matbutiken Ny hyresmodell på gång Så här används din hyra Underhåll 2012 VÅR 2012 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER VÅR 2012 På upptäcktsfärd i matbutiken Ny hyresmodell på gång Så här används din hyra Underhåll 2012 Inflyttning på Roddaregatan signerat Rätt

Läs mer

DÖRR. tips & trix POSTEN. Erik visar nyttiga. Tips för en skön balkong Underhåll 2011 Tvättstugan nu och då Utsikt från Roddaregatan VÅR 2011

DÖRR. tips & trix POSTEN. Erik visar nyttiga. Tips för en skön balkong Underhåll 2011 Tvättstugan nu och då Utsikt från Roddaregatan VÅR 2011 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER VÅR 2011 Tips för en skön balkong Underhåll 2011 Tvättstugan nu och då Utsikt från Roddaregatan Erik visar nyttiga tips & trix signerat Nu kör

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

DÖRR. Poppelvägen POSTEN. Bekymmersfritt boende på. Sophantering på rätt sätt 4-5 Det bekväma boendet 8-9 Hagtornsgatan i Brålanda 10 Sommarjobbare 11

DÖRR. Poppelvägen POSTEN. Bekymmersfritt boende på. Sophantering på rätt sätt 4-5 Det bekväma boendet 8-9 Hagtornsgatan i Brålanda 10 Sommarjobbare 11 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER SOMMAR 2013 Sophantering på rätt sätt 4-5 Det bekväma boendet 8-9 Hagtornsgatan i Brålanda 10 Sommarjobbare 11 Bekymmersfritt boende på Poppelvägen

Läs mer

DÖRR POSTEN. Plommonträdet. Trivsamt i kvarteret. Svampskogen väntar Fint utomhus i Vargön Eftertraktat sommarjobb Spara på värmen HÖST 2012

DÖRR POSTEN. Plommonträdet. Trivsamt i kvarteret. Svampskogen väntar Fint utomhus i Vargön Eftertraktat sommarjobb Spara på värmen HÖST 2012 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER HÖST 2012 Svampskogen väntar Fint utomhus i Vargön Eftertraktat sommarjobb Spara på värmen Trivsamt i kvarteret Plommonträdet signerat Boende

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS STADSSKOGEN Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS Välkommen till Ekbacken! Med bästa läge i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen växer området Ekbacken fram. I en vacker, starkt lutande sluttning i väste

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Ett modernt boende i en ny stadsdel Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Välkommen till Tegnérlunden 2 - spännande arkitektur och inspirerande natur Brf Tegnérlunden 2 i Gideonsberg är ett nytt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Med reservation för ändringar. 1 Kalvshällavägen Situationsplan IKEA Stockholm Quality Outlet Majorsvägen Jaktfalken Herculesgatan Barkarbyvägen Karlslundsvägen

Läs mer

DÖRR. byggstart POSTEN. Äntligen. på Roddaregatan

DÖRR. byggstart POSTEN. Äntligen. på Roddaregatan DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER SOMMAR 2011 Medelhavet hemma Mångkulturella Kastanjevägen Full fart i Ungdomshuset Vi tar pulsen på nya styrelsen Äntligen byggstart på Roddaregatan

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

DÖRRPOSTEN VÅREN 2009. Vårfint. till bords DÖRRPOSTEN 1-09 I NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER

DÖRRPOSTEN VÅREN 2009. Vårfint. till bords DÖRRPOSTEN 1-09 I NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER DÖRRPOSTEN VÅREN 2009 Vårfint till bords NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER DÖRRPOSTEN 1-09 I Finanskris för hyresrätten Finanskrisen fortsätter att hålla greppet om Sverige, men hur påverkas

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1 A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in Vikning - ritning 2 Tabell - stapeldiagram 3 Mäklaren - Att hyra 4 Problem 1: Mått 5 Problem 2: Renovera 6 Problem 3: Öppna

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås N O R R A H A L L S Å S L E R U M Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås Svävande hus på naturens villkor Norra Hallsås, kanske det mest spännande och spektakulära

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll lägenheten för att den har ett riktigt kök där man även får plats med ett

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

Uppfinnande av kameran

Uppfinnande av kameran Uppfinnande av kameran Under 1500-talet upptäckte man ett fenomen som senare skulle leda till uppfinnandet av kameran. Man gjorde en upptäckt i ett rum som var helt mörklagt med ett litet hål i väggen.

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor.

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor. God mat sedan 1924 Förr NU Mariehamns Korvmakeri grundades 1924 av Wilhelm Johannes Dahlman. Korvfabriken låg då i en enkel källar lokal och råvaran kom oftast från byslaktare i närheten. Av många skäl

Läs mer

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast Bergsrådsvägen 33 Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast Gatuadress Bergsrådsvägen 33 enligt överenskommelse Eftertraktad 4:a! Välplanerad hörnlägenhet

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus, välplanerad och väl ljudisolerad lägenhet med härlig balkong i rätt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En välplanerad och ljus lägenhet högst upp i huset! -- Johan Starell,

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till Tredalagatan 17C

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Granhäcksvägen 1d Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Nu kan vi erbjuda ännu en bostadsrätt i populära Brf Granhäcken!

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer