DÖRR POSTEN. Kristians gossar fixar. nästan allt! När ljuset kom till staden Bostäder med utsikt Vad tycker partierna? Stambyten på Bangatan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÖRR POSTEN. Kristians gossar fixar. nästan allt! När ljuset kom till staden Bostäder med utsikt Vad tycker partierna? Stambyten på Bangatan"

Transkript

1 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER SOMMAR 2010 När ljuset kom till staden Bostäder med utsikt Vad tycker partierna? Stambyten på Bangatan Kristians gossar fixar nästan allt!

2 signerat En ny lag SÅ HAR DÅ propositionen om den nya lagen gällande Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler landat. Äntligen! SjÄlVA TITElN KANSKE inte är så upphetsande och kanske inte ens innehållet, utan det är framför allt att vi själva lyckas lösa allmännyttans framtid här i Sverige. Svenska allmännyttan är unik så till vida att vi kan erbjuda ett bra boende för alla människor oavsett socialgrupp. I EuROPA ÄR så kallad social housing vanlig. Boenden för socialt utslagna där din inkomst inte får överstiga ett visst belopp. lagförslaget HAR tillkommit genom ett nära samarbete mellan Fastighetsägarföreningen, SABO och Hyresgästföreningen och ger oss nu förutsättningar att utveckla en modell för bostadsförsörjning, integration och affärsmässighet. Parterna får också ett ansvar att se till att modellen fungerar inte minst när det gäller hyressättningen. BlANDA & GE Detta är mixrarnas urmoder, uppfanns 1954 hos företaget Bamix i Schweiz. Flera modeller är designade av Prins Sigvard Bernadotte. Kockarnas favorit. Fixa lätt sommarens smoothies eller en god grillsås. Finns hos Sjöstads. FÖR BOlAGETS DEl blir de direkta konsekvenserna av affärsmässiga principer att vi får betala kommunen för att vi lånar pengar med kommunal borgen, samt att kommunen på sikt skall erhålla ersättning på insatt aktiekapital. Kostnadsökningar, men även en möjlighet att ta betalt för den samhällsnytta som vi gör. SOMMAREN ÄR HÄR. Tid för att koppla av och ladda batterierna. Lev väl! GunnAr JOHAnSSOn, VD FÖREVIGA SEMESTERN Fånga sommaren med 12 megapixlar och 4 ggr optisk zoom. Liten och nätt kamera, finns hos Expert. AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER är ett av kommunen helägt bolag som förvaltar sina fastigheter själv. Vänersborgsbostäder äger lägenheter i Vänersborg, Vargön, Brålanda och Frändefors. BESÖKSADRESS Vallgatan 13 (gamla flickskolan) TEl POSTADRESS Vänersborg ÖPPET Må-to kl. 8-17, fre 8-16, (lunch 12-13) E-POST BOBuTIK Må to kl.10-17, fre 10-16, (lunch 12-13) DÖRRPOSTEN är Vänersborgsbostäders kundtidning med fyra nummer per år. ANSVARIG utgivare Gunnar Johansson REDAKTIONSKOMMITTÉ Gunnar Johansson, Åsa Svensson och Sigyn Lindbom PRODuKTION Mid Marketing AB, TRYCK Cela Grafiska OMSlAGSFOTO Håkan Lind

3 ljusa SOMMARNÄTTER? Den klassiska fotogenlampan i lyxig guldglänsande variant. Lyser upp, värmer och pryder sin plats på balkongen eller i båtruffen. Finns på Vänersborgs Gästhamn och Marina i Vänerparken. TÄND GRIllEN MED STIl Denna eleganta gaständare pryder sin plats både på grillbordet och soffbordet. Du hittar den och andra snygga prylar hos Responswear, klädbutiken i entrén på Quality Hotel. TRÄFFA KuNGEN I SOMMAR! En rolig sommarfluga, Kubbspelet, där det handlar om att träffa kungen för att vinna. Finns hos DG12 på Drottninggatan. DÖrrPOSTEn #

4 historiskt Gasverkets gasklocka låg i korsningen Vallgatan- Norra järnvägsgatan GASVErKSGATAnnOrrA JÄrnVÄGSGATAn Det var ett kompakt mörker som rådde i våra städer fram till mitten av 1800-talet. Då kom gasbelysningen och lyste upp i alla skrymslen och vrår. Att vandra i en stad efter mörkrets inbrott var både påfrestande och farligt. Så här skriver den vänersborgske historikern K G Cedergren: En resande måste följas hem av sin värds dräng med lykta. Detta var nog en nödvändighet. Var det ej något vidare trevligt att till fots färdas på stadens gator vid dagsljus, blev det särdeles obehagligt, för att ej säga rent av farligt, efter mörkrets inbrott. Mörker härskade överallt. Endast från någon illa slutande fönsterlucka kunde en svag stråle tränga ut på gatan. Under den katolska tiden hade det varit något bättre. De talrika Madonnabildernas eviga lampor kunde åtminstone för den med stadens gator bekante vara, om också, svaga ledfyrar. Men då helgondyrkan avskaffats, inträdde gatans fullkomliga mörker. Var det svårt för en stadsbo att taga sig till rätta, blev det nästan omöjligt för en främling. Gatornas tillstånd gjorde, att han vid nästan varje steg riskerade att trampa ner i en håla med illaluktande innehåll, där han kanske skrämde upp en husvill hund. Farligt var också att passera de många ölkrogarna med dess ofta druckna besökare. Magistraterna bestämde därför, att alla, som efter mörkrets inbrott hade något ute att göra på stadens gata, skulle vara försedda med lykta. Stadzens gata och dess accessoirer i historisk belysning av K G Cedergren 4 DÖrrPOSTEn #2 2010

5 ATT ANlÄGGA GASVERK var en mycket stor investering. Därför gavs ofta uppdraget till privata engelska bolag som hade kommit längst med tekniken. År 1865 inkom ett anbud till Kommittén för Gaslysningsfrågan i Vänersborg: Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 27 Januari Till Kommittèen för Gaslysningsfrågan i Wenersborg Härmedelst får jag göra följande anbud för Gasanläggning i staden Wenersborg. 1:o att för stadens räkning anlägga gasverk, i enlighet med de af Ingeniör Hammar uppgjorde ritningar och kostnadsförslager, mot villkor att derför erhålla liqvid då arbetet är färdigt och af sakkunnige män godkändt. 2:o att sjelf bekosta anläggandet af gasverk samt att derifrån förse stadens gatulyktor med gas, till ett pris af 30 Riksdaler Riksmynt pr. år för hvarje låga, beräknad att brinna timmar om året med en ljusstyrka motsvarande 12 normala vaxljus, äfvensom att förse enskilde personer med gas till ett pris af 7 Riksdaler pr. 1,000:de kubikfot 3:o att å plats som bestämmes uppbygga gasverk efter af Ingeniör Hammar upprättad och af staden godkände ritningar samt till ett i förslaget bestämt pris af 62,500. Riksdaler Riksmynt, i hvilken summa jemväl inberäknas kostnaden för åtskillige i förslaget är glömde men ytterst nödvändige apparater, såsom Condensator, Profklocka, Photometer, Tryckvisare m.m. äfvensom arfvode åt ingeniören Wenersborg den 25. Januari Henry, Beatly, Kommentar: 1 Riksdaler Riksmynt motsvarar idag c:a 50 kr. (Nr mars 1865.) I kvarteret fanns också ett mejeri. Det startade år 1933 och lades ned Mandråparen i Plantaget var ursprungligen avsedd för gas och sattes upp under bygget föll lyktan och dödade en av mannarna, därav det makabra öknamnet. Mandråparen elektrifierades år I kvarteren runt Norra järnvägsgatan-gasverksgatan-vallgatan är idag Vänersborgsbostäder mycket starkt representerat. Här finns ett stort utbud av lägenheter i många storlekar för den som vill bo centralt. På bilden vrider man slutgiltigt av kranen för gasleveranser i Vänersborg. Bilden torde vara tagen runt DÖrrPOSTEn #

6 utsikt från FrEDriKSBErG Husen på roddaregatan på Fredriksberg byggs på med två våningar. Lägenheterna kommer att få en härlig utsikt över Vassbotten, farleden och Karls Grav. Fredriksberg är en av Vänersborgs populäraste stadsdelar. Och det är sannerligen lätt att förstå. Närheten till vattnet, kvällssol över den glittrande Vassbotten, närheten till Vänerparken och centrum gör Fredriksberg till ett gott ställe att bo på. På Roddaregatan har Vänersborgsbostäder 98 lägenheter. Husen byggdes på 1960 talet och även om de är av god kvalitet så börjar det bli dags att renovera och modernisera. Vi måste byta avloppsstammar och annan teknik i husen, tidens tand är obeveklig, berättar Vänersborgsbostäders VD Gunnar Johanssson. Men när vi ändå är inne och stökar i husen så vill vi passa på att göra en del annat för att modernisera och förbättra boendet och tillgängligheten på olika sätt. Bostadsbyggandet på 50 och 60 talen prioriterade inte boendet för den som blivit lite äldre. På Roddaregatan har vi en hög andel lite mognare hyresgäster, och vi vill ge dem möjligheten att bo kvar så länge de kan. Det blir en samhällsvinst med detta det är bättre ekonomi att erbjuda människorna möjlighet att bo kvar än att erbjuda ett särskilt boende. Men framför allt blir det mänskliga vinster de allra flesta vill bo kvar i sitt hem. DET FINNS OCKSÅ en hel del bostadsrätter och villor i Fredriksbergsområdet med Kvartersvärden heter lennart Carlsson. bättre tillgänglighet på Roddaregatan kan vi erbjuda fler att bo kvar i det område där man trivs. Ett problem med sådana här projekt är förstås kostnaderna, fortsätter Gunnar Johansson. En hiss kostar 1,5 miljoner kronor och i ett trevåningshus blir det inte så många lägenheter som kan dela på den kostnaden. Det var då vi kom på en tänkbar lösning lägg till två våningar och skapa ytterligare uppåt 60 lägenheter. Så här kan man förstås inte göra överallt, men dessa hus ligger i bästa tänkbara läge, sjönära, med utsikt över sjön Vassbotten och över det vackra Blåsut som badar i morgonsolen. De nya lägenheterna kommer att få nyproduktionsstandard med tvättmaskin och torktumlare. Vi kommer också att glasa in balkongerna på de första tre våningarna och höja standarden betydligt för alla. Vi hade hoppats kunna komma igång med projektet under 2010 men vi får avvakta stadsplanearbetet. 6 DÖrrPOSTEn #2 2010

7 KOMMuNEN HÅllER PÅ MED med att göra en stadsplaneändring, gällande plan tillåter bara tre våningar. * Anders Patriksson är arkitekten som har i uppdrag att gå igenom funktion och form på de nya våningarna. Vi har kommit en bit på väg i skissarbetet, och vi har också haft underhandskontakter med Vänersborgs kommun, berättar Anders Patriksson. Vi har en samsyn när det gäller husens gestaltning vi vill inte bara höja husen rakt av, utan vi söker ett delvis annat formspråk som tydligt talar om att de två våningarna är nya och byggda på 2010 talet. Vi tänker oss att arbeta med lättare material underhållsfria skivor eller liknande som kontrast till den tunga tegelstensfasaden. I och med att vi glasar in de befintliga balkongerna så får vi ett visuellt samband och förstås också en standardhöjning för nuvarande hyresgäster. VI HAR OCKSÅ EN IDÉ att på ett av husen skapa en gemensam takterass för alla hyresgäster. Här kan vi få en gemensam lokal och en generös terassyta med med utsikt åt norr, väster och öster. Rent praktiskt och byggnadstekniskt lägger vi väggarna rakt ovanför det gamla ytterväggarna för att kunna ta hand om belastningarna på bästa sätt. Husen ligger väldigt väl orienterade med vardagsrum och balkonger som vetter mot vattnet och mot kvällssolen över vattnet i väster. Ett jättespännande projekt, avslutar Anders Patriksson. *AKTUELLT JUST NU Detaljplanen för området har överklagats, vilket innebär att projektet tidigast kommer till stånd Sommaröppet i Bobutiken nya tider mellan 28 juni och 13 augusti. Vi har öppet mån fre mellan , (lunch ). E-faktura lediga garage Det finns lediga garage på Enebacksgatan. Är du intresserad kontakta Lena Hjern på telefon Tänker du på miljön lika mycket som vi gör? Testa då att betala din hyra via e-faktura. Du meddelar oss via din internetbank att du önskar e-faktura och lämnar de uppgifter som efterfrågas. Sedan kommer din nästa faktura direkt till din dator. Med e-faktura slipper du knappa in OCr-nummer och hålla ordning på betalningsdatum. Allt du behöver göra är att godkänna den. Välbesökt bomässa noterat Bomässan i Arenan blev verkligen välbesökt. Mia Johansson och Carina Hansson var på plats i Vänersborgsbostäders monter som passerades av tusentals människor under helgen. Många gissade på antalet ficklampor i burken, och nu kan det avslöjas: det var 141 ficklampor i burken! DÖrrPOSTEn #

8 Ser till att KOMMunEnS HuS MÅr BrA Alla fastigheter behöver pysslas om. De måste underhållas, ses över och vårdas. Mår inte husen bra, mår inte människorna bra. Finns det inte bra ventilation till exempel är det klart att det får konsekvenser. Dålig luft gör ju att man blir trött och hängig, säger drifttekniker Sune Lindgren. FASTIGHETSSERVICE på Vänersborgsbostäder har hand om alla kommunens fastigheter, utöver sina egna. Det är Sune Lindgren som tillsammans med Jan Trotzig och Mikael Johansson, drifttekniker och Kenth Nyberg samt Sven Samuelsson, reparatörer som har hand om kommunens totalt kvadratmeter stora husyta. Det är stora fastigheter det rör sig om. Om du bara tar Birger Sjöberg, Idrottshallen, Torpa, Vårdskolan, och Tärnan som ligger nära varandra så blir det en hel del bara det. När det uppstår fel vill de ha det åtgärdat med en gång, det är inte så konstigt, säger Sune. IBlAND RYCKER DE ut på jourlarm, men de flesta fel är mindre akuta. Det kommer in felanmälningar hela tiden. Det kan vara för varmt eller för kallt, något med avloppet eller ventilationen. Vi 8 DÖrrPOSTEn #2 2010

9 Kristian Andersson är chef för Fastighetsservice. åtgärdar nästan allt inom 24 timmar, men det beror ju på vilket typ av fel det rör sig om, säger Kenth Nyberg. På de modernare byggnaderna finns automatiska fellarm. Jag ser direkt i datorn om något inte fungerar som det ska. Här har jag koll på temperaturen, ventilationen, avlopp och annat som gör att fastigheten fungerar som den ska, säger Kenth Nyberg. just IDAG är det ganska lugnt. Strecken på datorn visar att alla kopplingar fungerar som det ska, och att systemet inte har upptäckt något misstänkt. På de här nya systemen händer det att vi får falska larm. Ibland är det överdrivet känsligt, säger Mikael Johansson. På en del gamla byggnader saknas datoriserade larm. Då ringer vaktmästaren och meddelar att något är galet, säger han. EN GÅNG VARjE termin är fastighetsservice ute och inspekterar. I de äldre byggnaderna är de ute oftare och kontrollerar spjäll, remmar, motorer, rep, värden och annat som kan vara slitet eller felinställt. Ju äldre fastigheterna är desto mer krångel och tätare besök. Och att det saknas datoriserat larm på en del byggnader tycker de inte är så märkvärdigt. Ofta hamnar vi i pannrummen ändå, säger Kenth Nyberg. Tillsammans har de samlat på sig en hel bank av kompetens. Två av männen är eltekniker från början, men alla samlar de på nya erfarenheter. Vi måste kunna lite av varje, allt som har med fastigheter att göra egentligen. Vi går kurser för att vidareutbilda oss, men genom jobbet lär man sig också mycket, säger Sune Lindgren. DÖrrPOSTEn #

10 Vilka är partiernas viktigaste bostadsfrågor? Hur ser de på marknadshyror och allmännyttan? Vad har de för ambitioner för att förbättra boendekvaliteten för Vänersborgarna om de får inflytande i höstens val? Vilket parti får din röst? LuTz rininsland MAriE DAHLin TOrE SÖDErBErG MAriAnnE KArLSSOn AnDrEAS VÄnErLÖV JOHAn EKSTrÖM AnDErS FOrSSTrÖM 1. Vad anser ni vara de viktigaste boendefrågorna? Våra barn och ungdomar ska få en bra uppväxt i en god boendemiljö. rätten till en bostad, inflytande över ditt boende och en rimlig kostnad. Friska hus, en barn- och människovänlig miljö, gång- och cykelvägar samt bussar och tåg. Tillgänglighet och att det finns utbud för olika behov. Bostäder för unga. Därför har vi en rad förslag för att hjälpa unga ut på bostadsmarknaden. Att vårda och utveckla befintliga bostäder och därmed motverka höga hyreshöjningar. Enklare regler och mindre krångel vid bostadsbyggande. Att vi kan tillgodose alla önskemål. Det ska finnas mångfald bland boendealternativen. 2. Hur ser ni på allmännyttans framtid? En sund bostadspolitik förutsätter en stark allmännytta. Vi vill se livskraftiga och ekonomiskt starka allmännyttiga bostadsbolag. Vi vill inte ha marknadshyror, vi säger nej till marknadshyror. Allmännyttan ska tillhandahålla hyresrätter med bra kvalitet och drivas utan vinstsyfte. Bra om den finns i framtiden. Att bli helt i händerna på privata husägare, som inte är utsatta för konkurrens, vore inte bra. Positivt. Allmännyttans har en viktigt roll att spela på bostadsmarknaden alltjämt. En naturlig del i boendemiljön. Har också en viktig funktion att fylla för valfriheten och en socialliberal boendepolitik. Har ett värde för framtiden. Samhället måste ställa upp för dem som har det svårt. 3. Hur ser ni på marknadshyror? Bostadsmarknaden är inte bara för dem med feta plånböcker. Alla ska kunna efterfråga en bostad. Vi ogillar marknadshyror. Har svårt att se alternativet. Jag hoppas på en sund marknad, där människor fattar kloka beslut. Är ett storstads- och kustnära problem. Vi vill inte införa marknadshyror. nej till helt fria marknadshyror. En översyn av hyressättningssystemet måste ske. Ökad självförvaltning och därmed lägre hyra. Jag tror inte det är något för Vänersborg, mer något för Stockholmsområdet. Här är det allmännyttan som är hyresledande. 4. Vad kommer ert parti att göra för att förbättra boendekvaliteten för Vänersborgarna? Vi har en Grönplan, vi vill använda den. Exklusiva bostadsplaner för att sätta Vänersborg på kartan får inte vårt stöd. Vi värnar om blandat byggande och småskalighet. Vi tar medborgarnas yttranden i planprocessen på allvar. Verka för att Vänersborgsbostäder kan få tomter i centrala stan för att bygga hyresrätter. Låta bostadsbolaget vara en part vid nyetablering av bostadsområden för att bygga hyresrätter. Fortsatt anpassning för funktionshindrade och äldre att kunna bo bra i ABVBs lägenheter. Vara tidigt ute och ha synpunkter på boende och miljö. Komma med egna förslag. Ökad tillgänglighet, följa grönplanen. Mycket i svaren på ovanstående frågor förbättrar boendekvaliteten för Vänersborgarna. Alla har rätt till en bra bostad. Dock är det inte politikers sak att detaljstyra saker som människor själva sköter bättre. Satsa på attraktiva bostadsområden för såväl villor, kedje-/radhus som lägenheter. Att Vänersborgsbostäder sköts på ett förtjänstfullt sätt. Tillhandahålla möjligheter för alla boendeformer. 10 DÖrrPOSTEn #2 2010

11 Kristians grilltips när Kristian Andersson grillar blir det gärna kyckling eller fläskfilé. Kyckling kräver varsamt handlag på grillen. Kristian tipsar: receptet Tänk lite extra på marinaden. Olja, yoghurt, örter, chili och honung passar bra till kyckling. Kycklingen blir bäst om den först grillas på hög värme, och sedan flyttas till en svalare del på grillen. Fin glödbädd och gärna lock på grillen ger kycklingen jämn och lagom värme. Till köttet rekommenderar Kristian ROSTADE ROTFRuKTER Potatis i klyftor, lök, morötter, rödbetor blandat med lite olja och salt. in i ugnen ca 50 minuter, 200 grader, men se upp så att det inte är inne för länge. Som tillbehör är det läckert med krispigt gröna haricot verts. God sås, smaksatt med lite whisky passar bra på grilltallriken, tycker Kristian som är chef för Fastighetsservice på Vänersborgsbostäder. Vilket lyft för Bangatan! Sedan 2001 har Vänersborgsbostäder gjort stambyte i över 300 lägenheter. Lägenheterna som står på tur är kvarteret Hägern. nu är det dags för lägenheterna på Bangatan 6, säger Jan-Eric Borgmalm som är underhållsansvarig på Vänersborgsbostäder. Det kommer att sättas in hiss i totalt tre trapphus och renoveringen gäller 30 lägenheter som kommer att få nytt kök, badrum, ventilation och el. Det blir en rejäl uppfräschning. Det brukar alltid vara mycket uppskattat även om det förstås blir en övergångsperiod när hyresgästerna får bo i våra evakueringslägenheter en tid. Det finns de som tycker att det är besvärligt, men att få sin lägenhet upprustad på det här sättet, och att det sätts in hissar brukar väga upp nackdelarna, säger Jan-Eric Borgmalm. Så här fint blev det efter renovering på Belfragegatan 34. DÖrrPOSTEn #

12 Sommarerbjudande! Välkommen till ursands Camping! Vänersborgsbostäder och ursands Camping bjuder alla som äter räksmörgås eller huvudrätt på kaffe eller te (saft till barnen). Gäller till och med 15 augusti. namn E-post Fyll i, klipp ut och ta med. Gäller för hela familjen. HYrESKrYSSET Först öppnade rätta lösning belönas med ett presentkort på 200 kronor. Andra och tredje pris är presentkort på 100, respektive 50 kronor. Sänd eller lämna ditt svar till: AB Vänersborgsbostäder, Vänersborg. Märk kuvertet Vårt kryss. Vi vill ha lösningen senast 15 augusti namn Adress 12 DÖrrPOSTEn # KrYSSVinnArE Vinnare i förra korsordstävlingen: FÖrSTA PriS: Micael Ericsson, residensgatan 36, Vänersborg AnDrA PriS: Birgitta Högberg, Marierovägen 26, Vänersborg TrEDJE PriS: Hjördis Ekberg, Kyrkogatan 28 B, Vänersborg

DÖRR. byggstart POSTEN. Äntligen. på Roddaregatan

DÖRR. byggstart POSTEN. Äntligen. på Roddaregatan DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER SOMMAR 2011 Medelhavet hemma Mångkulturella Kastanjevägen Full fart i Ungdomshuset Vi tar pulsen på nya styrelsen Äntligen byggstart på Roddaregatan

Läs mer

DÖRR. tips & trix POSTEN. Erik visar nyttiga. Tips för en skön balkong Underhåll 2011 Tvättstugan nu och då Utsikt från Roddaregatan VÅR 2011

DÖRR. tips & trix POSTEN. Erik visar nyttiga. Tips för en skön balkong Underhåll 2011 Tvättstugan nu och då Utsikt från Roddaregatan VÅR 2011 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER VÅR 2011 Tips för en skön balkong Underhåll 2011 Tvättstugan nu och då Utsikt från Roddaregatan Erik visar nyttiga tips & trix signerat Nu kör

Läs mer

DÖRR POSTEN. Roddaregatan. Inflyttning på. På upptäcktsfärd i matbutiken Ny hyresmodell på gång Så här används din hyra Underhåll 2012 VÅR 2012

DÖRR POSTEN. Roddaregatan. Inflyttning på. På upptäcktsfärd i matbutiken Ny hyresmodell på gång Så här används din hyra Underhåll 2012 VÅR 2012 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER VÅR 2012 På upptäcktsfärd i matbutiken Ny hyresmodell på gång Så här används din hyra Underhåll 2012 Inflyttning på Roddaregatan signerat Rätt

Läs mer

DÖRR POSTEN. Plommonträdet. Trivsamt i kvarteret. Svampskogen väntar Fint utomhus i Vargön Eftertraktat sommarjobb Spara på värmen HÖST 2012

DÖRR POSTEN. Plommonträdet. Trivsamt i kvarteret. Svampskogen väntar Fint utomhus i Vargön Eftertraktat sommarjobb Spara på värmen HÖST 2012 DÖRR POSTEN NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER HÖST 2012 Svampskogen väntar Fint utomhus i Vargön Eftertraktat sommarjobb Spara på värmen Trivsamt i kvarteret Plommonträdet signerat Boende

Läs mer

DÖRRPOSTEN. UNIKT OCH BEKVÄMT BOENDE I LINDGÅRDEN Boende på hög nivå Moderna höghus planeras i Elisabeths Park SÅ SPARAR VI ENERGI

DÖRRPOSTEN. UNIKT OCH BEKVÄMT BOENDE I LINDGÅRDEN Boende på hög nivå Moderna höghus planeras i Elisabeths Park SÅ SPARAR VI ENERGI DÖRRPOSTEN SOMMAREN 2008 UNIKT OCH BEKVÄMT BOENDE I LINDGÅRDEN Boende på hög nivå Moderna höghus planeras i Elisabeths Park SÅ SPARAR VI ENERGI SKARP KRITIK MOT UTREDNING TIPS TILL SOMMARENS HÄRLIGA UTFLYKTER!

Läs mer

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 Dörrposten SOMMAR 2015 NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER Njut av sommaren! MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG I CENTRUM 4-5 FÖRRÅDSBEHOV? VI HAR LÖSNINGEN 9 NU ÖKAR

Läs mer

DÖRRPOSTEN NYBYGGARNA PÅ PLATS. Sommartips. Bredband via kabel. Prognosstyrd värme spar energi. Gunnar Johansson blickar framåt

DÖRRPOSTEN NYBYGGARNA PÅ PLATS. Sommartips. Bredband via kabel. Prognosstyrd värme spar energi. Gunnar Johansson blickar framåt DÖRRPOSTEN SOMMAREN 2007 Sommartips Bredband via kabel Prognosstyrd värme spar energi Gunnar Johansson blickar framåt NYBYGGARNA PÅ PLATS NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER DÖRRPOSTEN 2-07

Läs mer

DÖRRPOSTEN. Bland stenar. och kristaller KOM I GÅNG! TIPS FÖR TRÄNINGEN FLITIGA SOMMARJOBBARE DÄR HÄSTARNA BLÅSTE UT PROVA PÅ STAVGÅNG

DÖRRPOSTEN. Bland stenar. och kristaller KOM I GÅNG! TIPS FÖR TRÄNINGEN FLITIGA SOMMARJOBBARE DÄR HÄSTARNA BLÅSTE UT PROVA PÅ STAVGÅNG DÖRRPOSTEN HÖSTEN 2009 KOM I GÅNG! TIPS FÖR TRÄNINGEN FLITIGA SOMMARJOBBARE DÄR HÄSTARNA BLÅSTE UT PROVA PÅ STAVGÅNG Bland stenar och kristaller NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER DÖRRPOSTEN

Läs mer

DÖRRPOSTEN. God Jul och Gott Nytt År. PS. Glöm inte blåsa ut ljusen!

DÖRRPOSTEN. God Jul och Gott Nytt År. PS. Glöm inte blåsa ut ljusen! DÖRRPOSTEN God Jul och Gott Nytt År PS. Glöm inte blåsa ut ljusen! JULEN 2007 Projekt för bättre hälsa Väl godkänt av hyresgästerna Störningsjouren aldrig långt borta Ullas vegetariska julrecept Vi bjuder

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS NUMMER 1 2001 HYRESGÄSTINFORMATION VÄRDSNYHETER FRÅN FAMILJEBOSTÄDER EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NYINFLYTTAD I NYTT OMRÅDE DE HAR BOTT HOS FAMILJEBOSTÄDER I 50 ÅR TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

Läs mer

TROGNA hyresgäster DÖRRPOSTEN JULTRADITION I NY FÖRPACKNING HYRORNA 2009 EJ KLARA HISTORIEN OM BRÅLANDA TIPS PÅ JULGOTT VI BJUDER PÅ BANDY!

TROGNA hyresgäster DÖRRPOSTEN JULTRADITION I NY FÖRPACKNING HYRORNA 2009 EJ KLARA HISTORIEN OM BRÅLANDA TIPS PÅ JULGOTT VI BJUDER PÅ BANDY! DÖRRPOSTEN VINTERN 2008 JULTRADITION I NY FÖRPACKNING HYRORNA 2009 EJ KLARA HISTORIEN OM BRÅLANDA TIPS PÅ JULGOTT VI BJUDER PÅ BANDY! TROGNA hyresgäster NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER DÖRRPOSTEN

Läs mer

DÖRRPOSTEN. Från frö. till planta PREMIÄR FÖR NYA HEMSIDAN MATTVÄTT INVIGD MADELEN HAR HITTAT HEM GOLFA MED OSS!

DÖRRPOSTEN. Från frö. till planta PREMIÄR FÖR NYA HEMSIDAN MATTVÄTT INVIGD MADELEN HAR HITTAT HEM GOLFA MED OSS! DÖRRPOSTEN VÅREN 2008 PREMIÄR FÖR NYA HEMSIDAN MATTVÄTT INVIGD Från frö MADELEN HAR HITTAT HEM GOLFA MED OSS! till planta NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER DÖRRPOSTEN 1-08 I Vi antar utmaningen!

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2008 www.sbc.se Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM Full frihet BOSTADSRÄTT

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

träna på friskis Utlottning för dig kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet

träna på friskis Utlottning för dig kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet I VÅRA kvarter träna på friskis Utlottning för dig HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet FRAMTIDENS BREDBAND vem ska bestämma om dina tapeter? Välkommen till Poseidon

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Värdens värden. 10 000 hyresgäster i Göteborgsregionen sätter betyg på fastighetsförvaltningen

Värdens värden. 10 000 hyresgäster i Göteborgsregionen sätter betyg på fastighetsförvaltningen Värdens värden 10 000 hyresgäster i Göteborgsregionen sätter betyg på fastighetsförvaltningen Utgiven av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige Kontaktpersoner: Lennart Sjöstedt, tel 031-704 50 50,

Läs mer

Individuell mätning Sid 5 Felanmälan via Internet Sid 6-7 Valet och boendefrågorna Sid 8-9 Byggstart i Forsheda Sid 11

Individuell mätning Sid 5 Felanmälan via Internet Sid 6-7 Valet och boendefrågorna Sid 8-9 Byggstart i Forsheda Sid 11 NUMMER 3 2010 - Det här är egentligen inget konstigt. Den som hyr en lägenhet med uteplats åtar sig också skötseln av uteplatsen. Sid 10 Individuell mätning Sid 5 Felanmälan via Internet Sid 6-7 Valet

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

FÖRNYA DITT VARDAGSRUM SIDAN

FÖRNYA DITT VARDAGSRUM SIDAN Smartare betalning SIDAN 4 5 Exakt mätning för miljön SIDAN 11 Grönskande grannsämja # 03-2013 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER SIDAN 8 Håll koll på katten - det tjänar du på SIDAN

Läs mer

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] DECEMBER 2011 Brandsäkra tips i jultider JULPYSSEL & KORSORD Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät.

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät. »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB hösten 2011 Hitta rätt hus och vinn ett presentkort på 200 kr hos Coop MÄSTAREN FRÅN ARLÖV Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun

Läs mer

De lever med sin konst. nr 1. Släck lamporna för miljön

De lever med sin konst. nr 1. Släck lamporna för miljön rivas en tidning för dig som bor hos bostadsbolaget nr 1 2012 Inspiration GE DIG UT OCH MÖT VÅREN BYGGPROJEKT NYTT OCH GRÖNT I KVILLEBÄCKEN SMART BOENDE PLANERA FÖR DINA SENIORÅR KREATIVITET I GULDHEDEN

Läs mer

HEM. nytt & fräscht. LäNGTAN. Efter besiktning och renovering. arborist. Visa ditt område. Lyft med Alependeln. inget för höjdrädda.

HEM. nytt & fräscht. LäNGTAN. Efter besiktning och renovering. arborist. Visa ditt område. Lyft med Alependeln. inget för höjdrädda. HEM LäNGTAN fototävling: Visa ditt område Lyft med Alependeln arborist inget för höjdrädda inspiration, information & HEMLäNGTAN alebyggen 4/2012 nytt & fräscht Efter besiktning och renovering HEMLäNGTAN

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer