22 550(+nattv.) Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst"

Transkript

1 Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA (78020) Föreningsbidrag Lokalkostnader FMN (79070) Hyra/el Administrativa- och verksamhetskostnader Vidareutbildning Övriga kostnader NKFSA (79072) Hyra Telefoni Kontorsmaterial Frimärken/giro mm Nattvandrare LP-Kontakten (79073) Verksamhetskostnader BOJ Hyra Material Personalkostnad Värme och Vila Hyres- och värmekostnader Larm Material och varor Utbildn./stud.besök Telefoni Bredband BRIS (79074) Verksamhetsbidrag 5 kr/barn i kommunen Summa inkomna Förslag 2 5% mindre i utdelning till varje förening i förhållande till förslag (+nattv.) Ej spec summa Ingen ansökan inkommen Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst ansökningar Summa förslag Summa beslut Beslut Sn

2 IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsmarknad och försörjningsstöd Anneli Koivuniemi, gruppchef Sida ANSÖKAN 1(3) Vårt datum Diarienummer Ansökan om medel till fortsättning av projekt Nystartsjobb Bakgrund beslutade kommunstyrelsen att av omstruktureringsmedel omdisponera kr till socialnämnden för att täcka kostnader för projekt Nystartsjobb De första arbetstagarna inom projektet anställdes 19 april och den siste påbörjade sin anställning 1 juli Detta hade att göra med när personerna uppfyllde arbetsförmedlingens kriterier för nystart. Syftet med projektet Vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut var ungdomsarbetslöshet hög i kommunen och nationellt samt utbetalningen av försörjningsstöd fortsatte öka. Utöver de enskilda personernas vinster, såsom ökad livskvalitet, arbetslivserfarenhet, förstärkt självkänsla m.m. så förväntades projektet ha både kort- och långsiktiga positiva ekonomiska effekter för verksamheten. Målgrupp Arbetsföra unga personer, högst 30 år, med försörjningsstöd. Organisation Projekt Nystart handläggs fortsatt av IFO/Omvårdnad, enhet arbetsmarknadoch försörjningsstöd. De anställda har en coach som stöttar arbetstagarna i deras fortsatta steg mot annat arbete/studier. Resultat efter 7 månader Vi började arbeta med 27 personer 3 personer uteblev, 1 person kommit tillbaka under sommaren -fick ny planering 24 personer anställdes via projektet 2 fick avbryta anställningen efter kort tid p.g.a. psykisk ohälsa 4 personer påbörjat studier hösten person flyttade till annan kommun hösten person sagt upp sig utan någon annan vidare planering, vilket lett till avslag av försörjningsstöd Av 22 st har 7 personer har fått förlängd visstidsanställning via projekt Nystart året ut 9 personer har ej fått förlängd visstidsanställning. Har fått aktivt stöd med fortsatt planering på öppna arbetsmarknaden. 2 av dessa är på väg ut i arbete. Uppföljning av resterande personer pågår.

3 2 Projektet har många positiva effekter för den enskilde; ökad självkänsla, minskat psykisk ohälsa, mer anställningsbar på öppna arbetsmarknaden, meriter, ökad livskvalitet för sig och familjen. Det har även upptäckts några få personer med hög psykisk ohälsa, drogproblematik som omhändertagits med annan planering och personerna fått rätt hjälp för sina problem. Ekonomi Se bifogad budgetfil. Nytt Fyra av nystartarna har fått besked från arbetsförmedlingen att deras ramtid upphör inom kort. Detta innebär att kommunen inte får bidrag för dessa personer, dvs. en ökad lönekostnad för kommunen vid fortsatt anställning efter Konsekvensanalys Vid avslut av projektet för kvarvarande 7 nystartare, innebär det en besparing av försörjningsstödet för perioden januari-juli 2011 ca kr. Den enskildes inkomsten från alfakassa har tagits i hänsyn men personerna kommer och vara i behov av en komplettering till sin inkomst via försörjningsstöd. Vid en förlängning av projekt Nystart för dessa 7 personer innebär en besparing av försörjningsstödet med kr, för samma tidsperiod som nämnts ovan. Förlängd projekt tid 6 månader. Gäller 7 personer. 5 anställda slutar sin anställning 19/4 2011, 1 anställd avslutar sin anställning 25/ och den siste slutar 30/ Ansökan om medel IFO/Omvårdnadsförvaltningen ansöker om 650tkr (löneutgiften + PO - bidrag från AF) till förlängning av projekt Nystart. Medel till coach har inte beaktats i ansökan då gruppchefen bedömer att enheten klarar av att omhänderta arbetet med projektet med nuvarande befintliga resurser. Kristinehamn Helen Holmgren Förvaltningschef Anneli Koivuniemi Gruppchef

4 Budget Individ- och omsorgsförvaltningen 1,0 coach 6-mnd Budget Slag Förklaring Budget MÅNADSLÖN FAST ANSTÄLLDA 140, INTERNT PO-PÅLÄGG+sem AVGIFTER FÖR KURSER Budget PERSONALKOSTNADER , LOKALHYRA ENL KONTRAKT 0, HYROR DATORER MM LÅNGTIDSHYRA BILAR BENSIN ÖVR.PERSONALKOSTNADER 1, ARB/SKYDDSKLÄDER SKYDDSMA KONTORSMATERIAL 2, KOSTN.MOB.TEL/PERS.SÖKARE 6,0.6 ÖVR. VERKSAMHETSKOSTN. 19,0 0, FORDONSFÖRSÄKRINGAR FORDONSSKATT ÖVR. VERKSAMHETSKOSTN ,0 Personalkostnader 241,5 0,0 Övriga kostnader ,0 SUMMA KOSTNADER ,0 NETTOKOSTNAD ,0

5 Sida RAPPORT 1(1) Datum Referens IFO- och Omvårdnadsförvaltningen Konsumentrådgivningen Socialnämnd Konsumentrapport Kvartalsrapport avseende juli - september 2010 Konsumentverksamheten Konsumentrådgivningen har varit semesterstängd Under 4 veckor i juli augusti var kontoret stängt utan bemanning. Akuta ärenden hänvisades till kollegan i Filipstad. Statistik - tredje kvartalet Totalt har 120 ärenden registrerats under kvartalet som förstagångs-kontakter, varav 111 var rena konsumentärenden. Hela 74 % avsåg klagomål av något slag. Exempel på konsumentärenden falska fakturor Under sommaren hade flera konsumenter fått faktura från företaget Waplotto/Euromillions i form av ett SMS för något lotteri de hävdade de inte beställt eller tackat ja till. Även näringsidkare hörde av sig om så kallade falska fakturor avseende reklam på olika webbsidor. Budget- och skuldrådgivningen: Informationsinsatser i skolor - privatekonomi Jag har besökt en klass på Brogårdsgymnasiet samt en grupp arbetslösa på KPS och informerat om och diskuterat ekonomi. Statistik Under tredje kvartalet har enligt HEP-statistiken 7 nya ärenden inletts och 4 avslutats. Handläggning av egna medel Vid utgången av september hade antalet personer med egna medel minskat till totalt 24, varav 14 ärenden är aktuella hos undertecknad. Carina Johansson Konsumentvägledare/Budget- och skuldrådgivare E-post Organisationsnr KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 63. IFO- och vx Omvårdnadsförvaltningen Kristinehamn Nya Kyrkogatan 19-21

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Utvärdering av projektet Servicetrainee

Utvärdering av projektet Servicetrainee RAPPORT 1(25) 2014-03-04 AVN 2014/0077 Handläggare, titel, telefon Sandra Johansen, utredare Anna Nilsson, utredare Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Utvärdering

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Socialnämnden 2009-05-19 1 Plats och tid Beslutande Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: Projektbenämning Team RiAS (Utveckling av metoder och teamarbete för att få fler vuxna romer i studier, arbete och självförsörjning) Rapportering

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014.

Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014. 2014-05-08 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/127-040 Arbets- och företagsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014. Sammanfattning

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer